You are on page 1of 12

www.commuterexpress.

ph
FRIDAY, May 14, 2010 Vol. 3 No. 239 • 12 pages

22 10
6 8 6
36 11 45 13 12 15
P19.2m+

GARCI BOYS,
NA-ILADO MGA PAA
PAGE 2
NOYNOY TOLD
TO THANK GMA
FOR CORONA
PAGE 4
LIVESTOCK INDUSTRY AWARD
Bounty Fresh becomes the recent recipient of the 2009 Asian Livestock Industry Award initiated by industry SOMETHING GREAT
experts. Bounty Fresh executives show the award to President Arroyo in Malacanang. From left, Former Agricul-
ture Secretary Arthur Yap, Tennyson Chen, president of Bounty Fresh Food Inc.; President Arroyo; Ronald Mascarinas, IS BREWING
president and general manager of Bounty Agro Ventures Inc.; Carmelita Ching, AVP- Dressing Plant Operations
and Joven Dy, senior vice-president and national sales manager of Bounty Agro Ventures Inc.
AT RED RIBBON
PAGE 9
2 Friday, May 14, 2010

Ang gagong turista at ang pulis na oportunista Garci Boys, na-ilado mga paa
MARAMING mga banyaga Makalipas ang kalahating
ang sadyang walang oras dumating si Mario Padilla BAGO pa man ma-
pagrespeto sa mga Pilipino at Jr., ang taxi driver na nasakyan aprubahan ang kauna-
lantarang ipinapakita nila ito ni Ratcliff. Napakinggan niya unahang automated elections
kahit na sila ay nandito na SHOOTER ang panawagan. Nang ay umani na ito ng samut-
mismo sa sarili nating bayan. raffytulfo@pldtdsl.net magkaharap si Ratcliff at si saring batikos. Naglabasan
Hindi ko na babanggitin ang Ni Raffy Tulfo Padilla at maiabot ng huli sa ding parang kabute ang mga
mga banyagang pedophiles at una ang kaniyang mga laptop, henyong nagbibigay ng kani-
iba pang katulad nilang mga niyang sa kaniyang todo-todo ang pasasalamat ng kanyang pananaw hinggil sa
sex maniac na hinikayat ng mga pagmamadali nakalimutan banyaga at pagpuri na rin sa kalalabasan ng eleksyon na karaniwang negatibo at hindi
sindikato na bumisita sa ating niya ang kaniyang mga dala- Pilipinas. magiging magtatagumpay ito.
bayan para sa isang sex tour. dala at hindi niya sinisisi ang Ngunit hindi ibinigay ni May mga nagbibigay ng prediksyong animo’y mas
Hindi ko na rin siguro taxi driver. Ratcliff ang pangakong pabuya magaling pa sila kay Nostradamus na tahasang nagsasabing
kailangang banggitin pa ang Nanawagan si Ratcliff sa sa mismong araw na iyon, magkakaroon ng kaguluhan at magkakawatak-watak ang
mga banyagang pumupunta sino man ang makapagsosoli hiniling niya kay Padilla na lahing Filipino. Nariyan ang mga self-proclaimed political
rito para lasunin ang ilan nating sa kaniyang mga laptop at magkita na lang sila sa genius na humahatol ng failure of elections at massive cheating.
mga kababayan ng kanilang bibigyan niya ito ng pabuyang tanggapan ni Balictar May nagsasabing mas madali ang pandaraya pagka’t
mga droga. P30 thousand. Sinabi pa niya kinabukasan. Pero ng pumunta
na bukod sa nabanggit na maraming pinoy hackers na subok na sa buong daigdig ang
Ang nais kong banggitin si Padilla sa PCP9, sa halip na
halaga, handa rin daw siyang magsasagawa nito. Lahat na yata ng panlalason ay naisip
ngayon ay ang mga dayuhang pabuya ang kaniyang
ibigay ang isa sa dalawang na nila.
gago na lalong nagiging matatanggap, katakot-takot na
laptop bilang pabuya pa rin. Subali’t ng matapos ang eleksyon bandang alas siyete ng
tarantado dahil tinuturuan sila pag-iimbestiga ang inabot niya
ng ilang mga tiwali nating pulis Ang importante lang daw kasi mula kay Balictar at sinabihan gabi at nagsimula ng mag-transmit ng tally ang National
na maging sira ulo. Isa na rito sa kaniya ay ang isa doon na pang sasampahan siya ng kaso. Board of Canvassers kung saan nanguna pa ang
ay ang Australian national na punong-puno ng mga Hindi rin nagpakita si Ratcliff. bulubunduking lugar ng Mountain Province, ay
si Troy Ratcliff. importanteng datos na kung At nang makausap ko si napatunganga ang lahat sa bilis ng pagbato ng resulta.
Noong April 30, Biyernes, tutuusin daw ay walang Ratcliff sa telepono, pagkalipas Ginulantang ang lahat ng pumasok ang resulta ng botohan
dumulog sa WANTED SA katumbas na halaga. ng ilang araw, pinagmumura mula sa iba’t-ibang sulok ng kapuluan at bago pa man mag-
RADYO si Ratcliff. Sinamahan Sinabi ko kay Ratcliff na ko ito. Nakausap ko rin si hatinggabi ay higit sa 50% ng total precincts ay nakapag-
siya ni Police Chief Inspector hindi na niya kailangan pang Balictar at nangako ang pulis bato na ng resulta. Simbilis ng kidlat... sa isang kisap-mata
Rosauro Balictar, hepe ng PCP9 magbigay ng pabuya dahil patolang ito na hindi niya ay nakita agad ng lahat ang bilang ng mga magkaka-
ng Makati. maraming mga Pilipinong taxi sasampahan ng kaso si Padilla tunggaling kandidato ang resulta ng eleksyon na karaniwang
Humingi ng tulong si Ratcliff drivers ang mga tapat at at kukumbinsihin na rin daw pinagtataluhan pa lamang o dili kaya’y nagliligpit pa lang
para mai-panawagan ang handang magsoli ng mga niya si Ratcliff na ibigay ang na mga ballot boxes upang dalhin sa munisipyo.
naiwan niyang dalawang mahalagang gamit na naiwan pabuya. Ngunit tumanggi na Mistulang tinamaan ng war-shock ang reaksyon ng lahat
laptop computer sa sinakyan sa kanilang taxi ng walang ang may prinsipyong taxi sa pangyayari kaya naman nawalan ng puwang ang mga
niyang taxi. Sa ginawa kong inaasahang kapalit. Ngunit driver sa pabuya basta huwag nagpa-planong gumimik ng sariling special operations, tulad
panayam kay Ratcliff inamin nagpumilit siya. lang masampahan ng kaso. ng mga kandidatong nangangambang masilat. Nag-yelo ang
mga paa ng Garci boys at natimang kaya naiwan sa
Nature’s vitamin pill kangkungan ang mga tinamaan ng kulog sa bilis ng resulta
ng automated elections, kaya hindi naisakatuparan ang
MY relationship with and selenium, an online maitim na balak na iduplika ang pandarayang ginawa noong
cashew nuts is like a love-and- agribusiness journal said. STREETSMART nakaraang national elections.
hate relationship. Why? Be- Iron is essential for red Ni Jonathan Vicente “They didn’t know what hit them,” sambit ni Andy Verde
cause sometimes I’m craving blood cell function and enzyme isang batikang radioman. “They were a little shell-shocked
able fat ratio in the nut: 1:2:1
for it sometimes I’m loathing activity; magnesium promotes for saturated, when they realized that they had lost the race in just a few
it. energy release and bone monounsaturated and polyun- hours,” patama ni Comelec spokesperson James Jimenez sa
But now I’m beginning to growth; phosphorous builds saturated respectively which mga talunang kandidato.
like it (again) after reading an bones and teeth; zinc is essen- scientists say is the ideal ratio Noong panahon ng manual voting, maning-mani at
article about cashew nuts and tial to digestion and metabo- for optimal health, according talamak ang pagma-manipula ng resulta ng eleksyon kaya
its health benefits. lism while selenium has im- to the AgribusinessWeek. naman marami ang nagtataka kung paano sa balwarte ng
Considered by health ex- portant antioxidant properties In addition, cashew nuts isang sikat at kinagigiliwang kandidato ay bigla na lamang
perts and nutritionists as that protect the body from can- also contain significant itong makakakuha ng zero vote.
“nature’s vitamin pill,” more cer. amounts of phytochemicals Ngayong electronic na ang eleksyon, kuryente ang inabot
and more people are now eat- Cashew nuts are also good with antioxidant properties nila as in electric shock ang tumama sa kanila. Hindi lamang
ing cashew nuts for its vari- sources of protein and al- that protects the body from credible ang katatapos na eleksyon kundi Garci proof pa.
ous health advantages being though they have relatively cancer and heart disease. Lahat ng ingay at maling prediksyon at akusasyon ay binura
significant source of iron, mag- high fat content, it is consid- Research has also shown ng mabilis at walang bahid ng pandarayang resulta ng
nesium, phosphorous, zinc ered “good fat” due to the agree- that chemicals in cashew nuts bilangan. Problema lang nitong tagumpay ng automated elec-
kill gram positive bacteria, a tions, ay lalong lolobo ang unemployment. Bakit ‘kanyo?
pervasive mouth affliction that Maraming Garci boys ang mawawalan ng kalakal at tiyak
causes tooth decay, acne, and na magpuputik.
tuberculosis.
Eating cashew nuts at mod- ing of agricultural crops. One tree that can be a good
VICTOR A. CALUAG, erate levels, some say, can elimi-
President and CEO Published Monday
But in the long run, tree farm- source of income for farmers
MANNY B. MARINAY TONETTE HENSON to Friday by
nate abscessed teeth, though ing is more profitable since it and simultaneously help the
Editor in Chief EVP
EVP, Sales & Marketing Silverstream this has not been proven yet means more money and con- environment is cashew
JONATHAN P. VICENTE MARIO L. ADELANTE Publishing Corp. by proper clinical trials, it servation. Trees help conserve (Anacardium occidentale).
Suite 2111 Cityland
Managing Editor Accounting Manager added. the land by minimizing exces- The forestry department of
Herrera Tower, Valero
LEA G. BOTONES RAUL B. PEREZ Street, Salcedo Village, But the problem is, many sive soil erosion and run-off. the University of the Philip-
News Editor Credit & Collection Manager farmers in the Philippines are
Makati City Wood products mean addi- pines at Los Banos (UPLB) puts
CHONG P. ARDIVILLA EDISON B. CAMARINES Telephone Nos. reluctant to venture into tree
Overall Creative Director Distribution Manager
tional income to the farmer. A it this way: “Planting cashew
8873435 • 8873433
farming growing because it farmer does not have to attend trees in idle lands may be the
HECTOR L. LOZANO EDWIN A. CO • 8451653 • Email:
Chief Layout Artist Production Supervisor cx.editorial@gmail.com does not provide them imme- to his trees all the time once best solution to our land con-
diate returns, unlike the grow- they have grown up. servation problem.
Friday, May 14, 2010 3

PNP orders nationwide MAR ‘SWING VOTES’ TO BRING VICTORY


clean-up of election trash LEADING vice presidential
candidate Jejomar Binay should
in the first district of Capiz prov-
ince in the Western Visayas re-
retary Avelino Cruz, who leads
LP’s vote-protection team, de-
POLICE units were ordered on Wednesday to check the numbers first before he gion. nied going to Mindanao for the
mount a nationwide clean-up operation of all cam- could claim victory over Manuel Abad added that Binay should alleged special operations.
paign materials, garbage and other debris left by the “Mar” Roxas, the Liberal Party refrain from making claims that “Andito ako araw-araw," he
just concluded elections. said yesterday. he is on the way to victory because told reporters.
PNP Chief, Directior General Jesus A Verzosa or- LP campaign manager Butch the vice presidential race is still Cruz also said LP lawyers and
dered the re-orgnization of some of the personnel in Abad said at least six million votes too close to call. watchers have been vigilantly
the PNP’s National Task Force H.O.P.E. (Honest, Or- from Roxas’ bailiwicks in Cen- As of Thursday afternoon, monitoring the canvassing, par-
derly and Peaceful Elections) to join in the clean-up tral and Western Visayas are GMA Network’s partial and un- ticularly in bailiwick provinces,
operations by regional, provincial, city and munici- enough to offset the less than one official tally showed Binay lead- to protect Roxas’ votes.
pal PNP units across the country. million lead of Binay. ing with 13,389,462 votes — some He added that Roxas would
PNP units were instructed to closely coordinate with “Kami ay naniniwala na si 700,000 votes away from Roxas’ emerge as winner once the Sen-
concerned government agencies, local government units, Senator Roxas ang 12,602,812 votes. ate and the House of Repre-
and NGOs in undertaking the clean-up drive. mangingibabaw. Anim na milyon Binay had claimed there are sentatives convene as the na-
The target of PNP clean-up operations are dis- pa ang kailangan bilangin. ongoing “special operations" in tional board of canvassers on
carded election campaign materials, including posters,
Naniniwala kaming ang laban ay Mindanao that would cheat him May 31.
streamers, flyers and billboards.
dikit pa,” Abad said in a press out of victory. “Starting May 31, malalaman
Verzosa said the PNP's participation in this na-
briefing. Abad dismissed insinuations natin talaga kung ano ang bilang
tionwide clean-up drive is consistent with the pro-
“Kapag may nagsasabi na sila that LP is bent on making Roxas (we will know the real count).
environment advocacy of the PNP as among the
agency's values os maka-Diyos, Makabayan, Maka- ay panalo na ay di nakatingin sa win through poll rigging. Iyong hairline kasing nipis ng
tao and Makakalikasan. Maricel Cruz datos,” he added. Meantime, gmanews.tv hairline ni Butch Abad,” Cruz
Roxas served as congressman online said former Defense sec- jested.
Friday, May 14, 2010

Enrile to Noynoy: Thank Gloria for Corona


SENATOR Juan Ponce appointment has to be followed priate.
Enrile said leading presiden- because it has to pass through During the election cam-
tial bet Sen. Benigno the Judicial Bar Council. paign, Aquino even threatened
“Noynoy” Aquino III should ”The Chief Justice is the ex- not to recognize whoever Ar-
be thankful to President Gloria officio chairman of the JBC. If royo appoints to SC’s highest
Macapagal Arroyo instead of he is not there, the JBC cannot post.
questioning the appointment function,” Enrile, a lawyer and Malacañang maintains the
of new Chief Justice Reynato lawmaker, stressed. controversial appointment is
Corona. The senator advised Aquino in order.
He said he respects the opin- to study the Constitution be- Meanwhile, Malacañang
ion of Aquino who should be fore questioning the decision asked Aquino to question
grateful of Arroyo’s appoint- of President Arroyo to appoint Arroyo’s appointment of Co-
ing a Chief Justice. Corona. rona to the Supreme Court.
He explained that if Mrs. ”These people must study “He can bring this matter to
Arroyo hesitated to appoint re- the Constitution before they SC which has the power to say
placement of Supreme Court open their mouths,” Enrile what’s constitutional and
chief justice Reynato Puno who said. what’s not in what anyone
is set to retire on May 17, the Aquino reportedly believed does,” deputy presidential
next President cannot appoint that Arroyo’s appointment of spokesperson Gary Olivar
a Chief Justice if the logic of the Puno’s successor is inappro- said. Annette Vergel

PCOS machines found in technician’s house


SOME 67 precinct count op- wait for the couriers of tampered since the tally of the
tical scan (PCOS) machines Smartmatic prompting him to votes have been transmitted
kept in a house were discov- bring them to his house. before he brought home the
ered in Antipolo City yester- Aside from the machines, machines.
day. compact flash (CF) cards were The local Comelec had pro-
Felipe De Leon, technician also discovered at De Leon’s claimed Leyble as mayor-elect
of Smartmatic, admitting keep- house. last Wednesday.
Buy One Take One on Happy Feet Sneakers! ing the machines in his house Meanwhile, due to the dis- For his part, Comelec Com-
Happy Feet Sneakers are now on sale! For its back to school promo, in Carigma Extension, in covery, tension reigns to both missioner Gregorio Larrazabal
selected models of Happy Feet Sneakers are now available on buy one
take one promo! Only Happy Feet Sneakers have TLC Soles- Triple Layer Tanag, Antipolo City after the supporters of mayoral candi- said there was no problem with
Comfort soles that offer extra padding for your feet with every step. Now members of Commission on dates Nilo Leyble and Rep. Lito De Leon’s initiative to keep the
that’s TLC for your feet! Offer available at all Happy Feet Stores and se- Elections in Antipolo refused Gatlabayan. They rushed to the machines in his house, as long
lected Toby’s Sports outlets. For more information on sneaker styles and to accept them when he deliv- house of De Leon. as the results had been trans-
store branches, please visit the Happy Feet website at ered the units. De Leon clarified that the mitted, and that the polls were
www.happyfeetsandals.com. He said he was too tired to elections results have not been already over. Marco Lorenzana
Friday, May 14, 2010 5
Binay also tops exit polls by SWS, ABC 5
OUTGOING Makati Mayor The SWS-ABC 5 exit
and United Opposition (UNO) pollresults are similar to the re-
vice presidential bet Jejomar sults of the ABS-CBN-Pulse Asia
Binay also emerged winner in the exit polls, where Binay got 42.7
exit polls conducted by Social percent of the votes cast, while
Weather Stations (SWS) and ABC Roxas only got 37.4 percent, or a
5, with Binay edging out Sena- lead of five per cent.
tor Mar Roxas by 2.4 per cent. Former congressman J. Virgilio
With 35,825 voters from 731 Bautista said the exit polls are a
of 802 sampled polling centers more scientific way of gauging
all over the country, the exit poll actual voter preferences and noted
gave Binay 40.7 per cent, beat- the results hewed closely to the
ing Roxas who garnered 38.3 per results of the counting by the
cent. Commission on Elections
The results were released in (Comelec) and the Parish-Pasto-
the evening of May 11. ral Council for Responsible Vot-
Based on an analysis of the ing (PPCRV).
results, Binay took commanding "The 14 regions where Jojo
leads over Roxas in 14 out of 17 Binay dominates represent 81 per
regions. cent of the votes cast. Even assum-
The opposition leader also ing that the claim of 5 million votes
dominated Roxas in all socio-eco- left uncanvassed remains accu-
nomic classes, age groups, and rate, these votes are not confined
religious denominations. only to Roxas bailiwicks," he said.

DOT leads first joint


fluvial procession on May 15
THE Department of Tourism the fluvial parade will present the
(DOT) leads Manila’s first joint three images of Our Lady from
fluvial procession for the 15th the three parish churches.
century patron saint of the home- According to Tourism Secretary
less, Our Lady of the Abandoned. Ace Durano, “More than just a
Devotees and tourists are expected religious ritual, this colorful event
to flock to the event which is also great spectacle for tourists
concelebrates the fiestas of three par- as it highlights our culture of deep
ishes which include Mandaluyong, spirituality.”
Sta. Ana and Marikina. Meantime, DOT
Organized by the DOT in part- Undersecretary Oscar Palabyab
nership with the three said par- said, “The concelebration of the
ishes, the fluvial procession of the three parishes is a symbolic uni-
Our Lady of the Abandoned is fication of these communities. The
seen as another potential tour event can be also gleaned as a
package which presents the col- wonderful thanksgiving to God
orful religious rites of the Filipi- for granting us peaceful and swift
nos. elections.”
Kicking off at the Guadalupe The fluvial parade likewise
Ferry Terminal, passing Escolta, aims to stir awareness for the con-
down to the Sta. Ana Ferry Sta- tinued clean-up and conservation
tion and then to Mandaluyong, of the Pasig River.
6 Friday, May 14, 2010

Jobert walang
balak mag-sorry
kay Willie
MAY closed-door
meeting si Willie
Revillame kina
Gabby Lopez at
Charo Santos- SHOWBIZ
Concio kahapon.
Siyempre, pinag-
PIZZAZZ
usapan tiyak kung By Alex Brosas
ano ang gagawin ni 5. Kaya lang,
Willie, kung itutuloy mukhang magkaka-
ba niya ang bantang problema dahil
pagre-resign kapag endorser ng Globe
HOLLYWOOD hindi inalis si Jobert si Willie at alam
TATTLE Sucaldito o hindi. naman ng lahat na
ang TV 5 ay maka-
Playboy goes Smart dahil pag-aari
iyon ni Manny
3-D in June issue Pangilinan.
***
THE marketing brains be- The latest to join
hind hit TV vampire drama the most sought-
True Blood have teamed up after sing-and-dance
with men’s magazine Playboy group Mocha Girls
to turn the publication’s latest is Mae De La Cerna,
naked Playmate into a 3D former member of
nude. JOBERT
SUCALDITO EB (Eat Bulaga)
Texan sexy star Hope Babes. She is now
Dworaczyk bares all for the 3D Anyway, a few
named Mocha Girls
photo, which leaps off the page days before the
Mae.
when readers don the special meeting ay nag-text
Mae used to be
glasses that come with the daw si Charo kay
regarded as the
magazine’s June 2010 issue. Willie ng
“baby” of EB Babes
On the reverse of her pagkahaba-habang
due to her youthful
centerfold is a 3D ad for the new message. Ang
appearance, small
season of “True Blood.” pinakabuod daw ng
face and round doe-
The model was a perfect fit text nito ay humingi
eyes.
for the spread; in her accom- ang TV host ng
Regarded as the
panying Playboy ‘data sheet’ paumanhin kay
more serious
she lists her ambition as, “Win Gabby Lopez para
member of the
a walk-on role on ‘True Blood.’ maayos na ang
group, Mocha Girls
*** lahat.
Mae is versatility
Britney Spears’ beau Jason Siyempre, hindi
pa natin alam kung personified. She is
Trawick has quit as her agent - deep into acting for
so the pair can “focus on their ginawa nga ni Willie
ang payo ni Ate TV and gigs, aside
personal relationship.” from showcasing
The “Toxic” hit-maker has Charo.
Isang related sexy, cosplay
been dating her agent since dancing that the
early 2009. They were rumored story rin ang aming
narinig kamakailan. young lady is well-
to have broken up last August, known for.
only to reunite weeks later. The Talagang wala daw
kabalak-balak na She was a
couple faced fresh rumors of
mag-sorry itong si regular in the
an imminent split in March
Jobert kay Willie defunct Cool Center
after they were reportedly spot-
dahil feeling niya ay of GMA-7 and is
ted arguing in public.
wala naman siyang now in the cast of
However, the superstar's
ginawang masama the soap opera
representative has silenced
laban sa TV host at Diva in the same
speculation of a break-up - by
sa show nito. network.
announcing Trawick has quit
Hindi pa Prior to her
as Spears’ agent so they can
nagaganap ang joining Mocha Girls,
concentrate on their romance.
paghaharap nina Mae opted not to
A spokesperson tells
Willie at Jobert. Ang renew her contract
People.com, “(They) have de-
umiikot kasing with EB Babes to
cided to end their professional
relationship and focus on their tsika, parang gusto focus on her
personal relationship. Since ni Willie na mag- internet cafe
wrapping her recent world tour, sorry sa kanya si business named
Spears has been busy in the Jobert na mukhang “Maesure” so she
studio working on her next al- malabong mangyari. could resume her
bum.” May offer din daw college studies even
si Willie mula sa TV on part-time basis.
6 Friday, May 14, 2010

Jobert walang
balak mag-sorry
kay Willie
MAY closed-door
meeting si Willie
Revillame kina
Gabby Lopez at
Charo Santos- SHOWBIZ
Concio kahapon.
Siyempre, pinag-
PIZZAZZ
usapan tiyak kung By Alex Brosas
ano ang gagawin ni 5. Kaya lang,
Willie, kung itutuloy mukhang magkaka-
ba niya ang bantang problema dahil
pagre-resign kapag endorser ng Globe
HOLLYWOOD hindi inalis si Jobert si Willie at alam
TATTLE Sucaldito o hindi. naman ng lahat na
ang TV 5 ay maka-
Playboy goes Smart dahil pag-aari
iyon ni Manny
3-D in June issue Pangilinan.
***
THE marketing brains be- The latest to join
hind hit TV vampire drama the most sought-
True Blood have teamed up after sing-and-dance
with men’s magazine Playboy group Mocha Girls
to turn the publication’s latest is Mae De La Cerna,
naked Playmate into a 3D former member of
nude. JOBERT
SUCALDITO EB (Eat Bulaga)
Texan sexy star Hope Babes. She is now
Dworaczyk bares all for the 3D Anyway, a few
named Mocha Girls
photo, which leaps off the page days before the
Mae.
when readers don the special meeting ay nag-text
Mae used to be
glasses that come with the daw si Charo kay
regarded as the
magazine’s June 2010 issue. Willie ng
“baby” of EB Babes
On the reverse of her pagkahaba-habang
due to her youthful
centerfold is a 3D ad for the new message. Ang
appearance, small
season of “True Blood.” pinakabuod daw ng
face and round doe-
The model was a perfect fit text nito ay humingi
eyes.
for the spread; in her accom- ang TV host ng
Regarded as the
panying Playboy ‘data sheet’ paumanhin kay
more serious
she lists her ambition as, “Win Gabby Lopez para
member of the
a walk-on role on ‘True Blood.’ maayos na ang
group, Mocha Girls
*** lahat.
Mae is versatility
Britney Spears’ beau Jason Siyempre, hindi
pa natin alam kung personified. She is
Trawick has quit as her agent - deep into acting for
so the pair can “focus on their ginawa nga ni Willie
ang payo ni Ate TV and gigs, aside
personal relationship.” from showcasing
The “Toxic” hit-maker has Charo.
Isang related sexy, cosplay
been dating her agent since dancing that the
early 2009. They were rumored story rin ang aming
narinig kamakailan. young lady is well-
to have broken up last August, known for.
only to reunite weeks later. The Talagang wala daw
kabalak-balak na She was a
couple faced fresh rumors of
mag-sorry itong si regular in the
an imminent split in March
Jobert kay Willie defunct Cool Center
after they were reportedly spot-
dahil feeling niya ay of GMA-7 and is
ted arguing in public.
wala naman siyang now in the cast of
However, the superstar's
ginawang masama the soap opera
representative has silenced
laban sa TV host at Diva in the same
speculation of a break-up - by
sa show nito. network.
announcing Trawick has quit
Hindi pa Prior to her
as Spears’ agent so they can
nagaganap ang joining Mocha Girls,
concentrate on their romance.
paghaharap nina Mae opted not to
A spokesperson tells
Willie at Jobert. Ang renew her contract
People.com, “(They) have de-
umiikot kasing with EB Babes to
cided to end their professional
relationship and focus on their tsika, parang gusto focus on her
personal relationship. Since ni Willie na mag- internet cafe
wrapping her recent world tour, sorry sa kanya si business named
Spears has been busy in the Jobert na mukhang “Maesure” so she
studio working on her next al- malabong mangyari. could resume her
bum.” May offer din daw college studies even
si Willie mula sa TV on part-time basis.
8 Friday, May 14, 2010

HALAL to Smartmatic:
“Please don’t leave yet” Ni McJoe PALAISIPAN Thelma Onego
Complete the grid so every row, column
ELECTION watchdog Halalang Marangal
(HALAL) yesterday asked the officials of and 3 x 3 box contains every digit
2. Mabaluktot
Smartmatic to “keep their presence in the from 1 to 9 inclusively.
3. Maliit na batya
country while a number of contests in the 4. Aabante
2010 elections remain unresolved.” 5. Dalawa;
HALAL secretary-general Roberto Verzola Ingles
said: “The vice-presidential election is yet to
6. Kategoriya
be settled. The contest between the 12th and
13th places in the senatorial race still has to ng paaralan
be settled too. Hundreds of local races also 7. Libang
await to be settled. Already news is coming 8. Piraso
in about delayed Election Returns (ERs), 9. Hintayin
malfunctioning, missing or otherwise ques- 10. Magagalak
tionable memory cards, and other indicators 16. Titulo ng
of potential or emerging problems.” maharlika
“This is a very bad time for Smartmatic to 21. Walo na
leave,” Verzola said. According to the con- 22. Sagip
tract, Smartmatic’s role in the project ends
25. Ina
on May 15. “Even under the manual method,
the biggest challenge has always been at the 26. Nahamak
municipal level and higher, where whole- 27. At saka
sale cheating operations occurred,” he added. PAHALANG 23. Pang-angkop 28. Kupit
According to Verzola: “The actual accu- Previous puzzle solution 24. Makaramdam 30. Reserba
racy of the PCOS machine still has to be de- 1. Pigil ng pagtulog 31. Porma
termined, through the random manual au- 6. Tabla 27. Pahid
dit, which is still going on. If the audit finds 11. Kibo 29. Nguya
out that the average error rate of the PCOS 12. Halamang 32. Uri ng asido
machines is higher than some of the tight
palma 33. Ibabaw
contests that remain unresolved, then the
PCOS machines will be useless in resolving 13. Idamit 34. Lahing
them. Also, Smartmatic must still clarify what 14. Lampas higante
really happened with the misconfigured 15. Marami; 35. Kandado
memory cards, so that accountability for this Ingles 36. Ipusta
fiasco may be ascertained.” 16. Engkantada 37. Awit ng
17. Lumot papuri
Lim, Moreno thank 18. Pangatnig
constituents 19.
20.
Pang-ukol
Unlapi
PABABA
A victory motorcade which will go around SAGOT SA NAKARAAN
the six districts of Manila will be conducted 21. Tuluyan 1. Anting
by Mayor Alfredo Lim and Vice-Mayor Fran-
cisco “Isko Moreno” Domagoso on Saturday
to give thanks to their constituents who gave PRRC calls for rehabilitation
them a `historic lead’ over their rivals dur- THE Pasig River Rehabilitation Commission (PRRC)
ing the recently-concluded elections. has renewed its call on all sectors of the society to support
Lim said the motorcade will be held the the national government’s efforts to rehabilitate the river,
whole day with Luneta Park as the tentative specifically the on-going Pasig River Dredging Project.
PRRC underscored this call for public participation
starting point. as its officials made an ocular inspection on the project
Joining Lim and Moreno will be their four site and witnessed the 24-hour dredging operations be-
congressional candidates who also made it, ing conducted at various points on the river.
namely Naida Angping (3rd district); Sandy Arch. Deogracias Tablan, Jr., PRRC executive director,
Ocampo (6th district); Atong Asilo (1st dis- cited the need to strengthen the partnership between the
trict) and Carlo Lopez (2nd district). government and the people in restoring Pasig River back
It was learned that the councilors who also to life, especially in the midst of the negative effects of
climate change on the environment.
won under the Lim-Isko ticket will be hold- “It is actually a vicious cycle that needs to be stopped.
ing their separate activities to thank those Unless the people will learn how to discipline themselves
who voted for them. The motorcade is ex- by refraining from throwing their wastes into the river,
pected to cause much traffic and inconve- all our efforts such as the dredging project will be use-
nience to the motorists. less,” Tablan said.
Friday, May 14, 2009 9
Valisno Something Great is Brewing at Red Ribbon
salutes Red Ribbon gives coffee lovers a reason to celebrate. Known for its great-tasting cakes
teachers, and pastries, Red Ribbon now serves great coffee in its stores — the new Hot Brews.
Because every cup of great coffee starts with the best beans, Red Ribbon only uses
partners 100% premium Arabica beans for all its coffee. Hailed by experts as the finest coffee
EDUCATION Sec- variety, Arabica beans have full flavor and a balanced aroma. Together with coffee experts,
retary Mona Valisno
expressed gratitude to Red Ribbon carefully selects high quality Arabica beans which are expertly roasted and
public school teach- blended to bring out the distinct, full-bodied flavor.
ers, other agencies While the quest for great coffee starts with the best beans, it certainly doesn’t end
and entities for ren-
dering their utmost there. Red Ribbon makes sure that every cup of its Hot Brews coffee is fresh. Other
cooperation in mak- cafés keep a constant supply of coffee in a percolator and simply pour it in a cup when a
ing the first ever au-
tomated elections in customer orders. This might save time but Red Ribbon feels that its customers deserve
the country success- better. That’s why every cup of Red Ribbon’s Hot Brews is brewed only after a customer
ful. places an order. That way each customer is assured of great coffee that’s freshly brewed
“I consider our
public school teach- every time. Paired with a slice of cake or pastry, it’s something that makes an ordinary
ers my heroes. Thank coffee break even more special.
you for a job well Thanks to Red Ribbon, everyone can now enjoy freshly-brewed and great-tasting coffee
done,” said Valisno
adding that teachers all the time, any time. Because Red Ribbon’s new Hot Brews starts at only P40, coffee
had delivered well, lovers can now choose to begin their morning with a cup of Americano, unwind after a meal
living up to the expec- with a Café Latte, take a break with a Cappuccino or perk up the mood with a Café Mocha
tation of the public
they sworn to serve. everyday. So if you’re looking for great coffee and a great deal, you know where to go.
“Their profession-
alism, dedication,
patience, and sacri-
fice helped in achiev-
JPE assures proclamation of President, VP before June ends
ing the success of the SENATE President Juan Ponce Enrile said he has already in- day afternoon precisely on this canvassers for president and
automated polls,” Enrile assured yesterday the pub- structed Senate minority floor particular issue,” he said. vice president.
explained Valisno. lic that the next President and leader Aquilino Pimentel Jr. and Enrile, one of the However, the Senate President
According to the Vice President will be proclaimed majority leader Juan Miguel reelectionists leading the Magic clarified that the swift proclama-
DepEd official, the before the term of President Ar- Zubiri to make consultation on 12 in the senatorial race, urged tion of the next president and vice
teachers went early royo ends on June 30. the possibility of convening the also his colleagues to inform president would still depend on
and stayed even
through the next day ”I want to dispose of the prob- Senate earlier than the legislative him if they could attend the the arrival of the Certificate of
at the polling pre- lem as early as possible,” Enrile calendar. joint session of the Senate and Canvass (COC) coming from the
cincts for the safety of said during the weekly Kapihan ”I have a meeting with House the House of Representatives provincial and urbanized city
our votes. sa Senado. speaker (Prospero Nograles) Fri- which will serve as board of board of canvassers.
10 Friday, May 14, 2010

Powerade Philippine
Duathlon Open 2010
kicks off in Filinvest City
AROUND 300 racers took part in the first
leg of the Powerade Philippine Duathlon Open
2010 held last April 18 at the Filinvest Cor-
porate City, Alabang with the national
duathlete champions August Benedicto and
Monica Torres leading the elite class.
Tarlac City’s August Benedicto finished
first in the Men’s Division clocking in at
1:20:20. He was followed by Pangasinan’s
Robeno Javier who negotiated the race in
1:21:54 while Philippine Air Force 1st Class
Ryan Mendoza placed third at 1:23:06.
In the Women’s Division, world’s num-
ber five Monica Torres beat her opponents
with a time of 1:37:52. Kim Mangrobang and
Rizielle Tangan came in second and third
with official time of 1:40:47 and 1:42:11, re-
spectively.
Both Benedicto and Torres placed third in
the recent 2010 Mekong River ITU Duathlon
Series held in Nong Khai, Thailand. Javier,
their fellow national team member, took the
sixth place in the said international race.
Club 650 General Manager Tad Manas,
who is one of the organizers and a Polo Tri
team member himself, expressed his pleasure
over the big turnout of the race.

ELECTION TALLY
As of 4:00 p.m. of May 13
Source: PPCRV, partial unofficial tally

Presidentiables
1 AQUINO, Benigno Simeon III C. 13,750,530
2 ESTRADA EJERCITO, Joseph M. 8,697,418
3 VILLAR, Manuel Jr B. 4,971,034
4 TEODORO, Gilberto Jr. C. 3,655,734
5 VILLANUEVA, Eduardo C. 1,019,918
6 GORDON, Richard J. 465,442
7 ACOSTA, Vetellano S. 162,842
8 PERLAS, Jesus Nicanor P. 48,678
9 MADRIGAL, Jamby A. 41,906
10 DE LOS REYES, John Carlos G. 39,853

VICE PRESIDENT
1 BINAY, Jejomar C. 13,394,742
2 ROXAS, Manuel A. 12,609,410
3 LEGARDA, Loren B. 3,770,834
4 FERNANDO, Bayani F. 932,993
5 MANZANO, Eduardo B. 702,599
6 YASAY, Perfecto R. 329,218
7 SONZA, Jose Y. 57,391
8 CHIPECO, Dominador Jr F. 47,138

SENATORS
1 BONG REVILLA, Ramon, Jr. B. 17,705,954
2 ESTRADA, Jinggoy E. 17,300,795
3 DEFENSOR SANTIAGO, Miriam P. 15,834,311
NBI busts online porno dating syndicate Palace orders P100-M 4 DRILON, Franklin M. 14,515,778
THREE persons, including a located at 62-A WYH Building, 5 ENRILE, Juan Ponce 14,312,731
foreigner, allegedly engaged in Katipunan Road, Concepcion II, fundings for exporters 6 CAYETANO, Pilar Juliana S.
7 MARCOS, Ferdinand, Jr. R.
12,534,067
12,068,587
an online pornography dating Marikina City. TRADE and Industry Secretary Jesli 8 RECTO, Ralph G. 11,330,870
were arrested by the National Investigation showed the bu- Lapus revealed that Malacañang has 9 SOTTO , Vicente III C. 10,881,710
Bureau of Investigation in reau received complaint f rom ordered the Department of Budget and 10 OSMEÑA, Sergio III D. 10,642,635
Marikina City. Venus and Generoso Ruelos Jr., Management to check for possible fund- 11 LAPID, Manuel M. 9,994,025
NBI director lawyer Nestor administrative staff and chatter, ing source for additional P100 million 12 GUINGONA , Teofisto III D. 9,422,891
Mantaring identified the suspects respectively of Tiffany’s company, for exporters. 13 HONTIVEROS-BARAQUEL, Ana 8,374,582
as Steven Tiffany, 54; his common- regarding the company’s involve- During a meeting with Cebu export 14 BIAZON, Rozzano Rufino B. 7,911,695
law wife Madel Tumulac, 23, both ment i n o n l i n e p o r n o g r a p h i c leaders, Lapus together with the offi- 15 DE VENECIA, Jose III P. 7,649,686
of Urban International Trading, and dating site. cials of the National Economic and 16 REMULLA, Gilbert Cesar C. 6,861,382
their employee Jason Bruno, 26. The couple said downloaded Development Authority and the Bangko 17 LIM, Danilo D. 6,708,879
The NBI launched a manhunt pornographic pictures, video clip- Sentral ng Pilipinas took turns in ex- 18 ROCO, Sonia M. 6,205,597
against Krissam Tapa and Jobeth pings and movies from the internet plaining the government policy on the 19 QUERUBIN, Ariel O. 5,999,501
Christian Bolanos, both chatters are edited, enhanced, categorized foreign exchange rate. 20 PIMENTEL, Gwendolyn D. 5,816,686
of Urban International Trading and arranged. Angelie Escandor
Friday, May 14, 2010 11
Expect fireworks in Pacquiao-Mayweather fight Benavente up in 2-9-3
BIG-time NFL team owner stumbling blocks to derail the won a congressional seat in
Jerry Jones wants the fight at fight at the negotiating table his homelands of the Philip- Sports Valley Jai Alai BENAVENTE’S miscue on a “rebote”
his Cowboys Stadium in Dal- - the purse split, ring size, pines and announced that his Tonight’s Program return shot delayed his winning moment.
las, Texas. extraordinary Olympic style final fight will be this Novem- 1-MADRIGAL But he still managed to overcome that mis-
For the last two years fans drug testing, glove size, the ber. 2-ALEX take and emerged victorious in our May
3-JAIME 12 edition of jai alai.
across the globe, from Manila fight’s location, etc... For the sake of Pacquiao’s Our combination then is 2-9-3 mak-
to Las Vegas have been in- And though Pacquiao’s legacy, a relatively untar- 4-RICHARD ing the trio of Benavente, Madrigal and
trigued by the potential clash promoter Bob Arum has nished one which has been 5-ERKIAGA Jonatan. Their games merited some 3,900
featuring two legendary pu- stated in the media that he is highlighted by an impressive 6-ZELETA points.
gilists and have been in a diligently working on fight run of victories over the last 7-BENAVENTE Game 8 scheduled for tonight at 8 p.m.
frenzy for the bout since it out of one side of his mouth, several months, he must face 8-JONATAN are 1-Benavente, 2-Merson, 3-Fernandez,
almost came into fruition this the other sides - and the man Floyd Mayweather. 9-CUNANAN 4-Daniel, 5-Zabala, 6-Gorostola, 7-Eric,
past December. seems to have more tongues Some will say Pacquiao 10-EDUARDO 8-Ugarte, 9-Estipona and 10-Gingone. Re-
placements are Cunanan and Eduardo.
Yet regardless of the de- than I can count, are running has left his mark by crush- Reserves: Still, pelotari Daniel is a doubtful starter.
mand for the fight, or the his- wild mentioning potential ing opponents in several dif- Sandoval, Ronron Last night, he was replaced in our grand
torical significance of the bouts for Pacquiao with An- ferent weight classes, but by May 12: 2-9-3 special llave by Cunanan. If he is still unfit
event, my gut level instinct is tonio Margarito, or the win- sidestepping Mayweather in Merit Points 3,900 to play, he will be replaced also.
that a match between Floyd ner of Miguel Cotto and Yuri his final bout, he will leave
Mayweather Jr. and Manny Foreman’s summer fight. a major question unan-
Pacquiao will never take As Mayweather vs. swered - how was a better
place. Pacquiao sways in the winds fighter, Mayweather or
There are many potential of negotiations, Pacquiao has Pacquiao.

Sta. Lucia rips Alaska 91-87


THE Sta. Lucia outfought about it. What I can say is that I
Alaska Milk in the crunch can’t picture my team without my
Wednesday night, hacking out a MVP (Williams),” said Sta. Lucia
91-87 win in what could well be coach Boyet Fernandez on the im-
Kelly Williams’ last game as a Re- pending trade.
altor. Anthony Johnson went 6-of-6
SLR and Talk n Text top offi- from the stripe in the final minute
cials were to finalize their trade as Sta. Lucia beat out Alaska in a
deal involving Williams after the fierce battle to close out with a 4-
game. 5 win-loss card in the initial
“There’s some issue about round of the PBA Fiesta Confer-
Kelly. It’s for management to talk ence elimination phase.

Our Daily Bread LINE ADS


When I have asked suffering people, “Who helped Our new cell number for free text is 0927-5202742
you?” not one person has mentioned a PhD from a Skil launches new tool
prestigious seminary or a famous philosopher. All of LOANS BUY & SELL
us have the same capacity to help those who hurt. SALARY / OFW 1BR CONDO for the hard-working Filipino
CALL 572-9369 7.5K/MO. NO D/P
No one can package or bottle the “appropriate” TEXT 0906-8422445 NR. MRT New generation 2-kg. Rotary Hammer
response to suffering. If you go to the sufferers them- 0928-5547516
selves, some will recall a friend who cheerily helped 6% P.A. BNEW/USED CARS with unique chiseling function
CAR LOAN / CAR LATERAL For Sale!!! Brand New
distract them from their illness. Others think such an (02)9077121 • 09151980332 DASHBOARD COVER for: POWER tools manufacturer Skil introduces its first 2-kg Ro-
approach insulting. Some want honest, straightfor- 0921-6774142 CHARLIE Pajero, Spacegear, Starex, tary Hammer: the Skil 1715, which includes a chiseling function.
ward talk; others find such discussion unbearably Fortuner, Innova, Vios, The rotary hammer allows users to easily switch between three
depressing.
JOB OFFER Avanza, Big Body, atbp.
applications of drilling (through wood and metal) as well as hammer
Work from Home!!! 0923.6038090 / 0930.3697419
There is no magic cure for a person in pain. Mainly, drilling and chiseling (both through concrete). This unique 3-in-
part/full time: 10-30k/month For sale! 500 sqm lot
such a person needs love, for love instinctively detects www.peaklifestyle.com/ 1 feature, combined with the hammer ’s robust capacity, provides
in Tagaytay City
what is needed. Jean Vanier, who founded the L’Arche eagles. Text 0908-1952711 2k/sqm - 0919-6280844 a complete solution at a reasonable price for Filipino professional
AUTO MECHANIC 7161873 users.
movement for the developmentally disabled, says: Affordable Houses in QC
PINTOR/LATERO 7147287
“Wounded people who have been broken by suffering Francis 0918-4700130
www.francismec.sulit.com.ph Reliable power
and sickness ask for only one thing: a heart that loves FOR RENT Powered by a reliable motor of 550-Watt motor, the Skil Rotary
and commits itself to them, a heart full of hope for For sale. Kassel Condo
For Rent!!! Mitsubishi
Rem. 601 / 31sqm Hammer 1715 gives a high impact force of 1.5 Joules, allowing
them.” L300 FB. 240-3530
unfurnished. Pasay Taft, users to achieve an optimized concrete drilling performance ranged
0932-6235026
Such a love may be painful for us. But real love, Vito Cruz. Sylvia Rodriguez between 6-12 mm and a maximum drilling capacity of 20mm for
FOR RENT! NISSAN URVAN 896-4656 / 8964875 concrete applications. This high-performance motor ensures op-
the apostle Paul reminds us, “Bears all things, believes
0932-2425824 09175252876
all things, hopes all things, endures all things” (1 Cor. timum power for general demolition and renovation jobs. A depth
Affordable townhouse
13:7). SERVICES in QC 2.48M, H&L in
gauge can also be attached for precise drilling depth measure-
As is so often His pattern, God uses very ordinary LIPAT BAHAY Antipolo 1.45M, Francis ment. Compact and light-weight, the Skil Rotary Hammer 1715 is
0918-4700130 tailor-fit to the Filipino’s physique. The new tool also comes in a
people to bring about His healing. Those who suffer CLOSED VAN
Tel. 985-6303 2-storey Townhouse, Village user-friendly ergonomic design, providing better comfort and
don’t need our knowledge and wisdom, they need our 707-4663 East, Cainta Rizal, LA-
enabling users to switch between three modes and to various
love. — Philip Yancey CP – 0918-6410756 68sqm, FA-96sqm, 3BR,
speeds without hassle. The three-mode switch is easy to control
3T&B, 1Garage, P2.1M,
O brother man, fold to thy heart thy brother! HEALTH 0918-5928966 and allows for quick changes between drilling, hammer drilling
Where pity dwells, the peace of God is there; PRODUCTS House & Lot in Country and chiseling. A forward/reverse button is conveniently located
To worship rightly is to love each other, NO. 1 DIET PRODUCTS. Homes Tagaytay. P2.5M and easily operable with just a thumb for drilling, screw driving
Safe & proven 0919-6280844/0922-8758392
Each smile a hymn, each kindly deed a prayer. — 0927-3727537 330sq.m. 3 bedrooms and un-screwing. The hammer also features a lock-on button for
Whittier stress-free handling of continuous, heavy-duty drilling. Finally,
For RTWs and other dresses
They do not truly love who do not show their visit stall 348 to 349 at the Pasig Mega Market with the SDS-plus tool-holding system, changing accessories is
love. —Shakespeare or call Jenny 0915-2218984. quick and easy.
8 Friday, April 16, 2010