You are on page 1of 15

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS

SECUNDAIR ONDERWIJS

Een verslaving? Niet bij ons!


Bijzondere Jeugdbijstand
Groep 3

Amber Croes, Nathalie Cox, Laurens Lenaerts, Stijn Lehembre, Bart Vrancken
en Dennis Delarbre
Lector: An Boesmans
Academiejaar 2015 - 2016

Voornaam & Naam

Vak
Titel

Datum

Inhoudsopgave
Voorwoord............................................................................................................................. 4
1 Voorstelling van de groep.............................................................................................5
2 Programma..................................................................................................................... 6
3 Afspraken....................................................................................................................... 7
4 Hoekenwerk.................................................................................................................... 8
4.1
4.2
4.3
5
6

Hoek 1: drugs- en alcoholverslaving.........................................................................8


Hoek 2: game- en gokverslaving............................................................................10
Hoek3: stellingenspel..............................................................................................11

Waar kan je terecht met een verslaving.....................................................................13


Bronnen........................................................................................................................ 14
6.1
Internet................................................................................................................... 14
6.1.1 Verslaving............................................................................................................ 14
6.1.2 Gameverslaving..................................................................................................14
6.1.3 Drugsverslaving...................................................................................................14
6.1.4 Stellingenhoek.....................................................................................................14
6.1.5 Waar kan je terecht met een verslaving?.............................................................14

VOW-Project
Leerlingenbundel
Een verslaving? Niet bij ons!

Voorwoord
Een verslaving? Niet bij ons!
Voor onze opleiding werden wij gevraagd om een workshop te maken over bijzondere
jeugdbijstand. We hebben binnen onze groep besloten om het vooral te hebben over de
verslavingen die bij de jongeren vaak voorkomen. Hiervoor zijn wij op verschillende
maandagen samen gekomen met enkele lectoren die ons hebben geholpen met de
uitwerking. Hiervoor danken wij mvr. Boesmans en mvr. Orye. Als wijze van inleiding op dit
project hebben we deelgenomen aan verschillende workshops (Jong en Van Zin, workshops
gegeven door medestudenten, rondleiding in het provinciehuis van Hasselt, Centrum
Informatieve Spelen,), om zo inspiratie op te doen over meerdere onderwerpen. In onze
workshop gaan we een hoekenwerk hanteren. In de 3 hoeken worden volgende
onderwerpen behandelt. In n hoek gaan we werken rond gok- en gameverslavingen. In de
2 de hoek gaan we het hebben over alcohol-, drugs-, en rookverslavingen. En in de laatste
hoek worden er stellingen gegeven waarop de deelnemers een antwoord mogen geven via
tablets over overkoepelende verslavingen.
Wij hopen dat jullie onze workshop als leerrijk en interessant zullen ervaren.

Al de informatie over ons project kan je vinden op de Weebly:


http://bijzonderejeugdbijstandgroep3.weebly.com

Academiejaar 2015-2016

VOW-Project
Leerlingenbundel
Een verslaving? Niet bij ons!

Voorstelling van de groep

Academiejaar 2015-2016

VOW-Project
Leerlingenbundel
Een verslaving? Niet bij ons!

Programma
15.05 15.10
15.10 15.20

15.20 15.55

We stellen ons kort voor en wat ons project inhoudt. Ook gaan we
wat dieper in over wat je kan verwachten van dit uurtje.
Een kort inleidend filmpje over een jongen van 13 jaar die zich in
coma heeft gezopen. Hij vertelt over zijn ervaring en hoe hij er nu
over denkt.
(01:25-03:11; 17:47-23.41)
Je wordt verdeeld in 3 groepen, elke groep krijgt een hoek
aangeduid. Hoe zijn de hoeken ingedeeld?
Hoek 1: Drugs- en alcoholverslaving
Je krijgt een pion en een dobbelsteen. Je gooit met de dobbelsteen
en zet het aantal ogen dat je gegooid hebt, op het bord. Er zijn vier
kleuren:
- Groen: Waar of niet waar?
- Blauw: Wat vind jij?
- Roze: Wat doe jij?
- Rood: Wat weet jij?
Je trekt een kaart in de kleur waarop jij staat en lost de vraag op.
Hoek 2: Game- en gokverslaving
In deze hoek gaan jullie op verkenning in de verleidelijke wereld
(online) gokken via het spel mens-gokse-je-niet.

15.55 16.05

Academiejaar 2015-2016

Hoek 3: Stellingenhoek
Hier kom je meer te weten over de soorten verslavingen en ga je
praten en standpunten innemen en kom je tot nieuwe inzichten.
Nabespreking van het uurtje.

VOW-Project
Leerlingenbundel
Een verslaving? Niet bij ons!

Afspraken
Iedereen doet actief mee.
Wanneer iemand aan het woord is, zijn we stil en luisteren aandachtig.
Respect hebben voor elkaar en elkaars verhaal.
Iedereen stelt zich open en constructief op.
Iedereen gaat op een correcte manier om met verscheidenheid.
Leerlingen kunnen in diverse situaties de leerkansen benutten.
Benader de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken.

Academiejaar 2015-2016

VOW-Project
Leerlingenbundel
Een verslaving? Niet bij ons!

Academiejaar 2015-2016

VOW-Project
Leerlingenbundel
Een verslaving? Niet bij ons!

Hoekenwerk
4.1

Hoek 1: drugs- en alcoholverslaving

In deze hoek gaan jullie op ontdekking in de wereld van drugs en alcohol met het spel Trip.

4.1.1 Hoe lang blijft de alcohol uit 1 standaardglas bier in je lichaam?

A. 10 minuten
B. 1 uur
C. 1,5 uur
4.1.2

Wat zijn verdovende drugs? Kun je voorbeelden geven?

4.1.3

Wat zijn stimulerende


voorbeelden geven?

(energiegevende)

drugs?

Kun

je

4.1.4

Waar in je lichaam komt alcohol allemaal?

Academiejaar 2015-2016

VOW-Project
Leerlingenbundel
Een verslaving? Niet bij ons!

4.1.5

Wanneer zie of merk je dat iemand verslaafd raakt?

4.1.6

Wat zijn de risicos van teveel alcohol drinken?

4.1.7

Waar ga jij heen als je vragen hebt over alcohol of drugs?

Academiejaar 2015-2016

VOW-Project
Leerlingenbundel
Een verslaving? Niet bij ons!

4.2

Hoek 2: game- en gokverslaving

Academiejaar 2015-2016

10

VOW-Project
Leerlingenbundel
Een verslaving? Niet bij ons!

4.3

Hoek3: stellingenspel

Wij zijn Laurens en Bart. Welkom bij de stellingenhoek.


Aan de hand van vragen en stellingen zouden wij graag te weten komen hoe jullie denken
over verslavingen. Om dit overzichtelijk te kunnen uitvoeren gebruiken we tablets. We maken
gebruik van het programma Kahoot. Voor we de verschillende stappen gaan overlopen
willen we eerst is weten waaraan jullie denken bij het woord verslaving
Waar denk je aan bij het woord verslaving?

Tijd om de stellingen aan jullie voor te leggen!


Wat moet ik doen?
Je krijgt (per twee) een tablet
Ga naar Google

Geef de code in om naar onze Kahoot te gaan


Beantwoordt nu de stellingen

Midden
Denk even na over de verschillende vragen die aanbod kwamen
En waarom leg je de link naar dit?
Wat zou verslaving nu concreet betekenen?
Wie gaat hier nog bij akkoord?
Ben je er zelf mee in contact gekomen?
Hebben jullie misschien zelf een verslaving?
Jullie kregen ook enkele stellingen voorgelegd.
Duid eerst aan als je akkoord of niet akkoord bent.
Vervolgens verduidelijk je jouw antwoord.
Stelling 1: Als mijn kameraad rookt, vind ik dit normaal
Akkoord / Niet akkoord

Ook hier legden we jullie enkele vragen voor. Denk hier terug even over na.
Zijn er mensen bij die roken?
En rook je al lang?
Wie zijn vrienden rookt er?
Sta je soms stil bij de gevolgen?

Stelling 2: Iemand biedt je een Mentos aan op een fuif. Ik neem dit zonder te twijfelen aan?
Akkoord/ Niet Akkoord

Academiejaar 2015-2016

11

VOW-Project
Leerlingenbundel
Een verslaving? Niet bij ons!

Deze stelling bouwden we uit met enkele vragen.


Hebben jullie ooit al zo een soortgelijke situatie meegemaakt?
Zou het een verschil maken moest je beste vriend het aanbieden of een wildvreemde?
Ben je bewust dat de kans er is dat het iets anders kon zijn dan een Mentos?
Reflecteer jouw mening t.o.v. de andere meningen die je hebt gehoord bij deze
stelling.
Wat waren de anderen hun mening hierbij en wat vond je hiervan? Noteer.

Stelling 3: Ik doe in de vakantie een nachtje door om te gamen. Ik denk dat ik verslaafd ben?
Akkoord/ Niet Akkoord

Ook bij deze stelling over gokverslaving kregen jullie wat extra vraagjes.
Denk terug even na over wat we besproken hebben. Overloop voor jezelf elke vraag.
Ben ik verslaafd als ik enkele maaltijden oversla om te blijven gamen?
Vind je het belangrijk om je Facebook profiel voor het opstaan en slapen gaan te
checken?
Afronding van onze hoek
Beantwoord onze afrondende vragen
Vraag 1 : Wat zou jij doen als er een leerling bij jouw in de klas zit met een verslaving?

Denk je dat je de symptomen zou herkennen? En wat zouden deze symptomen zijn?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Hoe zou je hem/haar helpen?

Vraag 2: Ik ben me meer bewust geworden van de gevaren die de verschillende


verslavingen met zich meebrengen? Akkoord/ Niet akkoord + waarom?

Academiejaar 2015-2016

12

VOW-Project
Leerlingenbundel
Een verslaving? Niet bij ons!

Waar kan je terecht met een verslaving

Opdracht: Verbind de afbeeldingen bij de juiste instantie.


Alcohol

Drugs

Gok

Game

Roken

Academiejaar 2015-2016

13

VOW-Project
Leerlingenbundel
Een verslaving? Niet bij ons!

Bronnen
6.1

6.1.1

Internet
Verslaving

Van der Wal, R. en van Duinen, M. Verslavingszorg onder jongeren.


Geraadpleegd
op
21
maart,
2016,
van
lc.ndcvbk.nl/lc_nl/werkstukken/PJ_sws_verslavingszorg.pdf
6.1.2

http://redactie-

Gameverslaving

Gameverslaving.
Geraadpleegd op 21 maart, 2016, van https://www.brijder.nl/probleem/gameverslaving
Informatie over gamen.
Geraadpleegd
op
21
maart,
2016,
van
gezondheid.infonu.nl/verslaving/82319-informatie-over-gamen.html
6.1.3

http://mens-en-

Drugsverslaving

Beginnen jongeren steeds vroeger drugs te gebruiken?


Geraadpleegd
op
21
maart,
2016,
van
https://www.druglijn.be/bezorgd-omiemand/veelgestelde-vragen/jongeren-steeds-vroeger-aan-drugs
6.1.4

Stellingenhoek

De meest verslavende drugs op een rij.


Geraadpleegd op 21 maart, 2016, van http://mens-en-samenleving.infonu.nl/drugs/43615-demeest-verslavende-drugs-op-een-rij.html
Internetverslaving is de meest voorkomende verslaving onder jongeren.
Geraadpleegd op 25 april, 2016, van http://ggzinterventie.nl/internetverslaving-is-de-meestvoorkomende-verslaving-onder-jongeren/
Van der Wal, R. en van Duinen, M. Verslavingszorg onder jongeren.
Geraadpleegd
op
9
mei,
2016,
van
lc.ndcvbk.nl/lc_nl/werkstukken/PJ_sws_verslavingszorg.pdf
Wat is verslavingspsychiatrie?
Geraadpleegd
op
25
april,
problemen/verslavingspsychiatrie
6.1.5

2016,

van

http://redactie-

https://www.dimence.nl/psychische-

Waar kan je terecht met een verslaving?

AA Vlaanderen.
Geraadpleegd op 2 mei, 2016, van http://www.aavlaanderen.org/
Alcoholhulp.
Geraadpleegd op 9 mei, 2016, van http://www.alcoholhulp.be/
De druglijn.
Geraadpleegd op 9 mei, 2016, van https://www.druglijn.be/
Gameverslaving.
Academiejaar 2015-2016

14

VOW-Project
Leerlingenbundel
Een verslaving? Niet bij ons!

Geraadpleegd op 2 mei, 2016, van http://www.gameverslaving.nl/


Tabakstop.
Geraadpleegd op 2 mei, 2016, van http://www.tabakstop.be/

Academiejaar 2015-2016

15