You are on page 1of 2

Dlaczego nie wolno oszczdza na

materiaach budowlanych?
Budowa domu jest du i wymagajc inwestycj. Wikszo ludzi rozpoczyna
j z t myl, e efekt ich pracy bdzie im suy przez cae ich ycie. Czsto
jednak rozpoczynajc budow domu, inwestorzy szukaj oszczdnoci i tn
koszty, po to, by cao inwestycji zmiecia si w pocztkowo zaoonym
budecie. Niekiedy obnienie kosztw budowy pozostaje bez wpywu na
caoksztat inwestycji, a nawet jest uzasadnione. W niektrych jednak
przypadkach moe prowadzi do powanych konsekwencji, majcych wpyw
na pniejsze uytkowanie budynku. Poniej wymieniamy materiay
budowlane, na ktrych nie powinno si oszczdza.
1. Ogromne znaczenie ma klasa betonu, ktra zwykle okrelona jest ju na
etapie projektu. Klasa betonu nie moe by nisza ni okrelona w projekcie.
Aby upewni si, e na okrelonym etapie budowy domu (fundament, strop,
piwnica, itd.) korzystamy z betonu o odpowiedniej klasie, moemy take
skorzysta z pomocy producenta betonu. Wikszo krajowych producentw
betonu udziela nieodpatnie porady i dzieli si wiedz w tym zakresie.
2. Nie oszczdzajmy te na izolacji cieplnej. Szukanie oszczdnoci na tym
etapie prac budowlanych moe prowadzi w przyszoci do nadmiernej ucieczki
ciepa z budynku i znacznych kosztw ogrzewania budynku.
3. Izolacja akustyczna cian dziaowych w budynku powinna zosta wykonana
zgodnie z zaoeniami przyjtymi w projekcie. Szukanie oszczdnoci przy
izolacji akustycznej cian dziaowych moe prowadzi do sytuacji, gdzie
sycha bdzie wszystko, co dzieje si w ssiednim pokoju.
Opracowano we wsppracy z odprojektanta.pl

Galeria:

rdo: https://www.bricoman.pl/materialy-budowlane