Вы находитесь на странице: 1из 3

k.min.

min/2422014

Selesaikan masalah tolak berikut.


1.Mat Seman ada menanam 13 batang pokok
rambutan di dusun buah-buahannya. 9 pokok
telah berbuah. Berapa pokok rambutan yang
masih belum berbuah?

2.Dalam sebuah kotak ada 10 biji guli kaca. Jika


1 biji guli itu berwarna merah, berapa biji guli
yang berwarna lain?

3.Ada 7 hari dalam satu minggu. Jika bilangan


hari cuti ialah 2 hari, berapa hari persekolahan
dalam minggu itu?
4.Mutusamy dapat 12 biji buah kelapa dari
ladangnya. Esoknya dia menjual 4 biji daripada
buah kelapa itu.
Berapa bakinya?
5.Dalam sebuah beg ada 9 biji guli kaca. Jika 5
biji guli itu berwarna biru, berapa biji guli yang
berwarna lain?

k.min.min/2422014

Selesaikan masalah tolak berikut.


1.Mat Seman ada menanam 4333 batang pokok
rambutan di dusun buah-buahannya. 2291
pokok telah berbuah. Berapa pokok rambutan
yang masih belum berbuah?
2.Dalam sebuah kotak ada 4250 biji guli kaca.
Jika 2120 biji guli itu berwarna merah, berapa
biji guli yang berwarna lain?
3.Ada 365 hari dalam satu tahun. Jika bilangan
hari cuti ialah 166 hari, berapa hari
persekolahan dalam tahun itu?
4.Jumlah semua rumah di Taman B ialah 2485
buah. Jika 1249 buah rumah itu ialah rumah
teres satu tingkat, berapa buah rumah
daripada jenis lain?
5.Mutusamy dapat 3435 biji buah kelapa dari
ladangnya. Esoknya dia menjual 1221 biji
daripada buah kelapa itu. Berapa bakinya?

k.min.min/2422014

Selesaikan masalah tolak berikut.


1.Mat Seman ada menanam 4333 batang pokok
rambutan di dusun buah-buahannya. 2291
pokok telah berbuah. Berapa pokok rambutan
yang masih belum berbuah?
2.Dalam sebuah kotak ada 4250 biji guli kaca.
Jika 2120 biji guli itu berwarna merah, berapa
biji guli yang berwarna lain?
3.Ada 365 hari dalam satu tahun. Jika bilangan
hari cuti ialah 166 hari, berapa hari
persekolahan dalam tahun itu?
4.Jumlah semua rumah di Taman B ialah 2485
buah. Jika 1249 buah rumah itu ialah rumah
teres satu tingkat, berapa buah rumah
daripada jenis lain?
5.Mutusamy dapat 3435 biji buah kelapa dari
ladangnya. Esoknya dia menjual 1221 biji
daripada buah kelapa itu. Berapa bakinya?