You are on page 1of 8

www.commuterexpress.

ph
TUESDAY, May 25, 2010 Vol. 3 No. 246 • 8 pages

10 11
4 7 5
19 22 28 44 25 4
P29.5m+

ERAP CAMP
WANTS ‘KOALA’ TO
REVEAL IDENTITY
PAGE 3

QUEZON CITY AS
WIMBLEDON OF
BILLIARDS – BMPAP
PAGE 8

MERCURY RISING
PAGE 2

PAGSUBOK
ENCHANTING VOICE AT EK HINAHARAP
International singing sensation Charice Pempengco (middle) receives the plaque of recognition from En-
chanted Kingdom (EK) President and Chairman Mario Mamon (left) and Cynthia Mamon, Ph.D., EK Vice
NGAYON NI
President for Sales, Marketing, Imagineering and Entertainment (SMILE) after the singer’s musical show at EK. MALU BARRY
Also in photo are Enchanted Kingdom characters Eldar and Princess. MICHAEL SUPERALES PAGE 4
2 Tuesday, May 25, 2010

Problema sa katiwalian at kahirapan ang unahin–CBCP Sino ba ang hindi nandaya?


HINILING ng Catholic na pamarisan ang mga ito.
Bishops Conference of the Phil- Naniniwala din tayo na ang NAALALA ko yung
ippines (CBCP) kay Senador paglutas sa problema sa classmate ko nung
Benigno “Noynoy” Aquino, III katiwalian ay kayang gawin highschool. Matalino at
korup na bansa kaya naman nangunguna sa klase pero
na unahin ang problema sa bihira sa mga dayuhang ng isang pangulo kung ito
katiwalian at kahirapan kapag mismo ay hindi kayang kapag may exams kami,
negosyante ang nagtatayo ng
nakaupo na ito bilang ika-15 magnakaw at kapag may nandadaya din sya, may
negosyo sa ating bansa.
pangulo ng bansa. Alam naman natin na kapag nahuli namang tiwaling kodigo at nangongopya pa.
Sa naging pahayag ni Fr. nabigyan na ng solusyon ang opisyal ay dapat lamang na Naalala ko tinanong ko sya
Melvin Castro, executive sec- problema sa katiwaan ay unti- agad na parusahan. noon – bakit ka pa nandadaya eh sigurado naman na
retary ng Episcopal Commis- unti na ring mawawala ang Naniniwala tayo sa papasa ka? Kung gugustuhin nya, kaya naman nya mag
sion on Family and Life ng problema natin sa kahirapan kakayahan ni Noynoy na top sa exams kahit hindi sya mandaya.
CBCP, nararapat lamang na dahil sa halip na mapunta mabibigyan nya ng tuldok ang Ang sagot nya – gusto ko lang maniguro. Ang dami pa
tuparin ni Noynoy ang lamang sa bulsa ng mga problema nating sa katiwalian ring mga kandidato nitong nakaraang eleksyon na nagpo-
ipinangako nito na tatapusin tiwaling opisyal ang pera sa at kapag nagkaganoon protesta na nadaya daw sila.
ang problema sa katiwalian at kaban ng bayan ay may malamang ang susunod At dahil automated at high-tech ang nakaraaang
kahirapan kaysa unahin nito patutunguhan na itong naman ay ang problema natin halalan, limitado ang pwedeng ibintang na paraan ng
ang kontrobersiyal na magandang serbisyo. sa kahirapan ang malulutas. dayaan.
panukalang batas hinggil sa Kung magtatagumpay si Kapag natapos na ang Isa na ang talamak na vote-buying. Sumbong nga sa
reproductive health. Noynoy na malutas ang dalawang mabigat na akin, gabi bago ang eleksyon tumindi daw talaga ang
Sang-ayon tayo sa sinabing dalawang mabigat na problemang ito sa ating bansa
gapangan at tumaas ang presyo ng bilihian ng boto.
ito ng CBCP, dapat lamang na problemang ito ng ating bansa ay saka na lamang pagtuunan
Ang mga nagpo-protesta na nadaya sila, hindi din ba
matapos na ang problema ay tiyak na bago matapos ang ng pansin ni Noynoy ang iba
natin sa katiwalian at kanyang termino ay giginhawa pang suliranin na ating kaya sila nandaya? Namili rin ng boto ang mga talunan,
kahirapan dahil ito ang na rin ang kabuhayan ng bawat kinahaharapan katulad na hindi lang siguro sapat para ika-panalo.
nagiging balakid kung bakit isa sa atin. lamang ng pinagtatalunang Yung nanalo naman, hindi din ba nandaya? Ang
hanggang ngayon ay hindi pa Huwag din sanang matakot reproductive health bill. usap-usapan sa mga bayan sa Metro Manila, gabi bago
rin umuusad ang ating si Noynoy na ipakulong ang *** ang eleksyon naging P1000 daw ang bilihan kada
kabuhayan. mga opisyal ng gobyerno na Sa mga kabarangay kong isang boto. Kahit yung malaki na ang kasiguruhang
Ilang dekada na rin na m a p a p a t u n a y a n g gustong makilahok sa pitak na manalo ay namili din daw ng boto at mas mahal pa –
palaging napapabalita na isa nagnanakaw sa kaban ng ito, maari kayong mag-email sa P3000 bawat isang boto at P5000 daw bawat isang
ang Pilipinas sa mga pinaka- bayan nang sa gayon ay hindi barangayani_isko@yahoo.com. pamilya.
Maraming pa ring natalo na kandidato kahit namili ng
boto. Pero yung ibang kandidato na pwede naman sanang
Mercury rising manalo kahit hindi mandaya, bakit kinailangan pa rin
mamili ng boto?
THE summer of 2010 is be- ture ever recorded in Manila
lieved to be one of warmest ever was at 38.6 degrees Celsius in STREETSMART Hindi na ba talaga pwedeng ipanalo ng bayan ang mga
hindi nandadaya? Ito ang mas malaking problema sa
compared to other summer Port Area, Manila on May 17, Ni Jonathan Vicente
seasons, this is according to the 1915. The metropolis was ating pulitika. Parang dead end na talaga. Ano na ang
report of the weather bureau. scorching last Wednesday, May said, adding that these were pwede nating pagpilian pa?
Philippines has experi- 19, at 37.5, the hottest this year. more dangerous in middle lati- Natalo man o nanalo, nandaya pare-pareho, namili ng
enced one of the hottest years Pagasa officer Nathaniel tude countries like the United boto, iba-iba nga lang ang presyo. Parang yung classmate
ever as the summer season was Cruz meanwhile said such States, Canada and Japan be- ko, kahit alam nya na pwede syang pumasa dahil
worsened by the prevailing El high temperature could bring cause they could take the size magaling naman sya, nandadaya pa rin para lang
Nino phenomenon. thunderstorms especially in of golf balls. makasiguro. Ano itatawag natin sa ganitong mga tao?
Philippine Atmospheric, the late afternoon and early Meanwhile, Nilo said fore- Ganun na lang ba yun bayan ko? Ganito na lang ba talaga
Geophysical and Astronomi- evening causing strong but brief casts indicate temperatures tayo?
cal Services Administration rains in some areas. will normalize by June when
(Pagasa) Administrator Dr. Thunderstorms do not only the rains come. Kanser
Prisco Nilo said the country is cause rains, but hailstorms and *** Isang kaibigan ko na kandidato pagka-Mayor sa isang
experiencing its hottest year damaging tornadoes and wa- Yesterday we ran a story bayan sa Norte, natalo na 200 boto lang ang lamang ng
this decade. terspouts, Cruz said. about the rising number of
kalaban.
“This year (2010) is the hot- Hail is a form of precipita- “jejemons” among students.
Masama ang loob ng kaibigan ko kasi sa nakaraang
test year in the last 10 years,” tion that consists of balls or Street lingo describes
termino nya bilang Mayor inialay nya ang buong pusong
he said in a television interview. irregular lumps of ice that come “jejemons” as somebody who
serbisyo sa kanyang bayan, mga proyekto, mga tulong
Temperature range in Metro from severe thunderstorms. devastates language ethics by
pinansyal at personal, walang pag-iimbot nyang
Manila plays around 34 to 38 “These are the ice particles posting a comment through
ginampanan ang kanyang tungkulin.
degrees during dry or summer that do not dissolve as they go social networking sites like
Facebook or replying a mes- Pero talo pa rin sya dahil namili daw ng boto ang
season. The warmest tempera- down the atmosphere,” Cruz
sage using cell phone. kalaban nya. Ang tawag dito ay kanser. Hindi magagamot
They are individuals who ng inspirasyon ng “Ako Mismo” at “Ako ang Simula” at
enjoy typing “jejejeje” when hindi mapipigil ng kahit pinakamapagkakatiwalaang
laughing or expressing happy PCOS machine.
emotions or thoughts. Ang kanser na ito ng bayan ang magiging tema ng mga
VICTOR A. CALUAG, Yesterday, a Catholic bishop susunod na awit na lilikhain at aawitin ng mga Himig
President and CEO Published Monday
came in defense of the Ariel Scholars. Para sa kabataan ng QC, ngayon pa lang
MANNY B. MARINAY TONETTE HENSON to Friday by
Editor in Chief EVP
EVP, Sales & Marketing Silverstream “jejemons.” ay paghandaan na ang susunod na halalan sa
JONATHAN P. VICENTE MARIO L. ADELANTE Publishing Corp. Legaspi Bishop Joel Baylon, pamamagitan ng dahan-dahang paggamot ng kanser na
Suite 2111 Cityland
Managing Editor Accounting Manager chairman of the Catholic Bish- ito ng bayan. Subaybayan nyo po.
Herrera Tower, Valero
LEA G. BOTONES RAUL B. PEREZ Street, Salcedo Village, ops’ Conference of the Philip- Mag-text po kayo sa akin tungkol sa usaping ito. O kaya
News Editor Credit & Collection Manager
Makati City pines Episcopal Commission ay sulatan nyo ako sa 2nd Floor, Council building, Quezon
CHONG P. ARDIVILLA EDISON B. CAMARINES Telephone Nos.
Overall Creative Director Distribution Manager
on Youth (CBCP-ECY), said he City Hall o email sa: ariel.inton@gmail.com. Pwede rin ang
8873435 • 8873433
HECTOR L. LOZANO EDWIN A. CO • 8451653 • Email:
is not worried at all on the lat- texts sa mga numerong: globe – 09272630741 o smart –
Chief Layout Artist Production Supervisor cx.editorial@gmail.com est fad among young Filipinos, 09215186724
the jejemon fever.
Tuesday, May 25, 2010 3
Erap camp Puno denies any role in
wants ‘Koala’ ‘Hello Nico’ scandal
INTERIOR and Local accuracy of the elec-
to reveal Government Secretary tions,” Puno said in a
Ronaldo Puno yesterday statement.
identity denied engaging in any “This crude attempt to
activities aimed at de- smear the elections is part
THE camp of losing stroying the integrity and of an attempt by irrespon-
presidential bet and former accuracy of the May 10 sible and criminal-
President Joseph Estrada automated elections. minded people to cause
yesterday reiterated its call Puno said he played instability, distrust in our
for ‘Koala Bear ’ to reveal no part in an alleged elec- institutions, and a decla-
his identity so he could tion cheating and even ration of election failure,”
substantiate his claims refuted allegations that he added.
that there is fraud in the he talked to Commission Ferrer, aside from de-
recently concluded May on Elections (Comelec) nying he had talked with
10 elections. Commissioner Nicodemo Puno, also rebuffed that
In a statement, Estrada Ferrer supposedly to rig it was his voice contained
spokesperson Margaux the election returns. in the tape conversation.
Salcedo said the allega- An alleged tape conver- According to Puno, he
tions of the masked man, sation between Puno and believed the 2010 elec-
if he would not uncover Ferrer, like that of the tions, and the Comelec
himself, would be unfair “Hello Garci” scandal of official tabulations, are
for vice-presidential bet President Gloria Arroyo and were a true reflection
Makati City Mayor and former Commissioner of the people’s will say-
Jejomar Binay. Virgilio Garcillano, are ing he will do everything
"His allegations are being circulated online. possible under the law to
serious which affect the “No such conversa- ensure that the elected na- RALLY FOR TRANSPARENCY
credibility of the entire tion ever transpired nor tional and local officials Members of various organizations stage a protest rally in front of the House of Represen-
automated electoral pro- did I, in any way, contem- are enabled to exercise tatives in Batasan, Quezon City to push for the ratification of Freedom of Information Act
cess. If he can substanti- plate, much less, engage the mandate they have and to implement a policy of full public disclosure of all its transactions involving public
ate his claims, sure, he in any acts or activities received from the voters.
to affect the integrity and Kim Pascual interest. VIC RIVERA
has the potential of sav-
ing the country from in-
correct canvassing of
votes and should come
out now. But otherwise,
SMARTMATIC EYES MANUAL RECOUNT TOO
SMARTMATIC yesterday Asia Pacific said after attending random manual count on an- arrive at the same results as that
he just committed slander asked the Commission on Elec- the congressional inquiry on the other set of precincts to verify if of the counting machines.
against Mayor Binay," tions (Comelec) to conduct a alleged irregularities in the recent the precinct optical counting ma- The Smartmatic president
Salcedo said.
Meanwhile, Mala- manual recount of the ballots to presidential elections. chines (PCOS) counted the bal- said, during the hearing of the
cañang said its position prove the integrity of the first ever The call of Smartmatic for a lots correctly. House committee on electoral
on the allegations made by automated polls in the country. manual recount came after com- “The best way to solve this is reforms and suffrage, that Com-
‘Koala Bear ’ in the first- “There have been many ac- plaints of elections rigging or ir- by opening the ballot boxes. My pact Flash cards could not be re-
ever automated elections cusations with no proof. To all regularities reached Comelec request to Comelec and the whole programmed as alleged by some
will be useless should he these accusations, my best an- and Congress. Yesterday, the country, if you don’t believe the losing candidates. Flores ex-
fail to produce proof. swer is even if you don't believe Kapatiran party headed by its system, [is to] do a [manual] plained that multiple inscriptions
Presidential spokes- in the [automated] system, you losing presidential candidate count," Flores said. protected the integrity of the thou-
person Ricardo Saludo sands of CF cards used in the May
said: “Our position on
can believe in a recount," Cesar John Carlos delos Reyes asked Flores said that he is certain
fraud claims is clear — Flores, president of Smartmatic- the Supreme Court to order a that the manual counting would 10 polls.
no proof, no value.
Walang patibay, walang
Ombudsman sacks Customs exec for dishonesty Palace okays settlement on
s a y s a y. ” THE Office of the Om- ternational Container eight trucks were hired to
”We must not allow
chatter to tarnish our elec-
budsman sacked from the Port, guilty of the admin- haul container vans in Marcos’ jewelry collection
service an official of the istrative offense. North Harbor , Manila
tions and turn our coun- Bureau of Customs who MALACAÑANG has expressed support on pro-
The chief Ombudsman sometime in December
try into the land of fake posed amicable settlement of Presidential Com-
beliefs,” Saludo said. was charged for dishon- ordered Customs Com- 2001. His trucks were
esty after being caught in missioner Napoleon Mo- stopped and seized by mission on Good Government (PCGG) with the
On the other hand, Marcoses on jewelry collection of former First Lady
former Executive Secre- an entrapment operation rales to implement the customs authorities for
tary Eduardo Ermita said eight years ago. decision and make a com- carrying vans loaded and now newly elected Ilocos Norte Rep. Imelda
on Monday in a radio In a 17-page decision, pliance report after tak- with sacks of rice sus- Marcos.
interview that he did not signed by Ombudsman ing action on her order. pected to be smuggled. Deputy Presidential Spokesperson Gary Olivar
know the masked Maria Merceditas The case stemmed said Palace officials rallied behind PCGG Com-
During the review of
whistleblower and even missioner Ricardo Abcede who was criticized re-
dared the witness to sur-
Navarro-Gutierrez, ruled from a complaint filed by the case, Leguiab asked
garding plan to auction off Marcos jewelry.
face and present evi- that Atty. Domingo businessman Mamerto P15,000 from the com-
“After 25 years since the Marcoses left the coun-
dence to sustain his alle- Leguiab, acting assistant Guansing, owner of plainant who was able to try, people tend to forget what the real reason [was]
gations. Andres Garcia/ chief of the Law Division Mazen trucking. produce only P10,000 on behind the establishment of the PCGG. This is one
Alex Balcoba of BoC at the Manila In- Guansing said his December 22, 2001. of the duties of the commission: to liquidate the
Coast Guard reveals pirates’ new modus operandi jewelry and properties acquired from the Marcoses,
and bring it back to the country," Olivar explained.
Admiral Wilfredo Tamayo, Philippine Coast Guard them to buyers. Olivar said they support the pursuit of the pro-
(PCG) commandant, said a strong anti-piracy coop- The pirates usually dropped the ships’ crew some- cess in order for the people to move on adding
eration among the ASEAN nations is needed to stop where in Mindanao. that Palace officials cannot allow the valuable
the piracy in the region. Tamayo said the pirates would gather enough assets to sleep and be frozen inside the Central
Tamayo disclosed that the pirates in the region information from various sources before they strike Bank forever.
has become bolder by taking the ships they boarded at their target ship. According to Olivar, the PCGG, however, should
and sell them to buyers with a new registration. Coast Guard authorities learned on the new modus ensure transparency in the process to avoid suspi-
Pirates in the region are used to board their tar- operandi of the pirates following the arrest of seven cions of wrongdoing, especially from families of
get ships in international waters and escaped on suspected Indonesian pirates with hijacked ships. victims of human rights abuses during the late
board their getaway boats with the loot. Tamayo The foreigners are being held at the General Santos strongman Ferdinand Marcos’s regime. Alex Balcoba
said the pirates now also take the ships and sell City police detention cell. Angelie Escandor
4 Tuesday, May 25, 2010 5
Perky and poignant talents in ‘Marmaduke’ and ‘Ramona & Beezus’
UP and coming canine turf wars and
youngsters find himself a place
Caroline Sunshine among his new set of
and Joey King acquaintances.
lend an organic Now 14, Sunshine
mesh of endear- started out as a
ment to upcoming commercial model for
family movies dog food when she
“Marmaduke” and was 11 and
“Ramona and "Marmaduke" is her
Beezus.” first movie project.
Caroline Sun- Asked in a recent
shine is Barbara interview in The Rob
Winslow in the Redstone Show
bigger-than-life about her new movie,
family adventure
"Marmaduke." The
Sunshine excitedly
related that "I really
SELENA GOMEZ AND JOEYKING
IN ‘RAMONA & BEEZUS’
Independence Late Brittany Murphy’s husband found dead
world's most enjoyed playing Beezus” from the less energy, and of Ramona and date with Side A SIMON Monjack from her home.
Paramedics tried
pages of classic accident-prone Beezus. Josh was found dead in
lovable Great Barbara because it SIDE A, the country’s premier band, is
kids' book series antics, Ramona Duhamel and Los Angeles, just to revive Murphy
Dane, Marmaduke wasn't that much of a staging a memorable concert at the Quezon
“Ramona” by Beverly keeps everyone she Ginnifer Goodwin City Memorial Circle Disco Area billed as five months after early Sunday, but
leaps from the stretch, I guess since his wife, actress she was pronounced
Cleary is chaste meets on their toes. also star in the Independence Date…With Side A! on June
comic strip and I'm a teenager. But Brittany Murphy, dead at Cedars-
young talent Joey But her irrepressible movie. 12, 2010.
continues to live when her family gets died from pneumo- Sinai Medical
King. King stars as sense of fun, Earning nomina- Side A’s current line-up includes Joey
the good life with uprooted from one Ramona alongside adventure and tions at an early Generoso on lead vocals, Naldy Gonzales nia and multiple Center. The hospital
the Winslows. The place to another, it's Disney's teen star mischief come in age in the Young on keyboards, Ernie Severino on drums and drug intoxication. said she died of
Winslows are about her going through Selena Gomez who handy when she Artist Awards for Leevon Cailao and Ned Esguerra. The show People is report- cardiac arrest.
to move out from different emotions, as plays Beezus. The puts her mind to her voice perfor- is produced by 4th of January Productions, ing that Monjack, a The autopsy
their old neighbor- a teenager, and then movie follows the helping save her mance in “Ice Age: an events company composed of friends British screenwriter, found no signs of
hood because of on top of that, with who believe in promoting our own Filipino was discovered in trauma to the body
adventures of the family's home. Dawn of the
Phil's (Lee Pace) the big move. And I talents- and was named after the birthday his home on of the 32-year-old
young Ramona King's portrayal Dinosaurs” and for of Capricornian partner Emie Dizon.
work location. think Barbara is a Quimby and her big of Ramona reso- her Guest Starring Independence Date…With Side A starts
Sunday night and HOLLYWOOD TATTLE star of “Clueless”
Beleaguered wife character that a lot of later declared dead, and “8 Mile.” Police
sister Beezus. nates a deeply Performance in at 7:30 PM and promises a night of Trib- tion. died of pneumonia flulike symptoms in
Debbie (Judy people can relate to, citing a report from did not suspect foul
Ramona being endearing child “CSI,” King proves ute to Filipino talents as the bands remi- Sgt. Louie complicated by an the days before she
Greer) along with she's a big texter, the Los Angeles play.
young and imagina- who finds herself in she's no neophyte nisce Basil Valdez’s You , Ric Secreto’s Lozano of the Los iron deficiency, collapsed in the “We went to the
their children and she's very social. coroner’s office.
tive always ends up awkward situations when bringing Don’t Know What To Do, Labuyo’s Tuloy Angeles Police anemia and multiple bathroom of her
There was no scene to see if
Marmaduke And before the movie a pest to almost most of the time. characters on reel. Pa Rin, and Joey Albert’s Tell Me, includ- Department has told drug intoxication. Hollywood Hills
ing timeless Forevermore and So Many immediate word on there was anything
(voiced by Owen I didn't have a everybody in the Also starring are She has also the Los Angeles Coroner's officials home.
Questions, etc. the cause of death, that suggests foul
Wilson) suddenly phone…I got my first neighborhood John Corbett and appeared in the Times that screen- said Murphy had Assistant Chief
One of the events highlight will be the although the play, and there
find their life turned phone this year." especially to her Bridget Moynahan thriller "Quarantine" writer Simon gone into sudden Coroner Ed Winter
rendition of the all time most requested Guardian is report- Monjack was found cardiac arrest said an autopsy had wasn't,” Los Angeles
upside down. For Playing a highly- sister Beezus. as Bob and Dor- and as voice talent ing Monjack suf- police Detective
QUEEN Classic Bohemian Rhapsody and dead Sunday night because of "drug been conducted and
Marmaduke, he imaginative child in With her vivid othy Quimby as the in “Horton Hears A cuts from their latest album, Only One, fered a heart Wendi Berndt said.
“Ramona and imagination, bound- dedicated parents Who.” at his home in the intake," and her officials were
must navigate the which is available in the USA via iTunes, attack. Winter said
Hollywood Hills. Dec. 20 death was awaiting the results
“Fallin’, the album’s up tempo title track, Monjack was 38. Lozano said that classified as an of toxicology and Murphy's family
“Something’s Missing” and also gave a His credits include reported she had
Pagsubok hinaharap ngayon ni Malu Barry “Hindi n'yo lang
nararamdaman
thumbs-up to the album’s carrier single
“Die Just A Little.”
writing 2006?s
Factory Girl and
the cause of death
was still unknown
as of late Sunday
accident.
Los Angeles
police spokesman
tissue testing before
determining an
official cause of
been ill and that
could have contrib-
MATAGAL- hospital pa rin kumakain. Kasi ano ang Aside from playing for their fans, Side uted to her death.
TAGAL na ring hanggang ngayon. 2001?s Two Days and officers were couldn't be immedi- death. It could take
meron na siyang nararamdaman ko. A will also play for charity. The benefi-
nawala sa circula- Tatlong buwan na tubo sa leeg.” Sobrang bigat ho
kung ano ang Nine Lives. still at the scene ately reached for up to six weeks He said he had no
ciary of Independence Date…With Side A The Los Angeles further details about
tion ng showbiz mahigit, at Noong February 3 nito talagang is the NPOWRD (Novaliches Pastoral investigating. comment early before a determina-
nararamdaman ko. police has found the The report comes Monday. tion is made public. the medication
itong sultry singer hanggang ngayon nitong taon, si nangyari sa anak Outreach for the Welfare and Resources taken from the
husband of de- five months after Authorities Officials also
na si Malu Barry comatose pa rin. Charles na ko, makunsensiya Sobrang bigat ho of Persons-with-Disabilities). ceased actress the death of his meanwhile said that interviewed home Murphy
pero recently ay Ngayon nasa nakabase sa Cebu naman kayo.” For ticket inquiries and reservations call shared with her
nito talagang Girlie Generoso at 502-5912, text 0915- Brittany Murphy wife. The Los it appeared Murphy Murphy's personal
muling lumantad kuwarto na. ay nasagasaan ng Mabigat at
3734324 or visit Side A Independence Date without any signs of Angeles County died of natural physician and screenwriter hus-
ang magaling na May konting isang Pregio van at malaman ang
nangyari sa anak @ facebook.com. life and the cause is coroner's office causes after examined prescrip- band Simon
performer na ito pandinig, pero tumama raw ang ulo mensahe ni Malu at
still under investiga- ruled that Murphy becoming ill with tion drugs taken Monjack.
hindi para sa isang walang reaction sa nito sa windshield. very diplomatic din
show kundi para i- mata, wala lahat. Ang masaklap ay naman ang kanyang ko, makunsensiya
and years ang
share ang Meron lang yung wala man lang daw binibilang dito. approach sa mga naman kayo”
trahedyang nangyari kanang kamay niya, kahit anong tulong “So, talagang nambiktima sa anak
sa panganay niyang meron lang konting na ibinibigay ang sana, kahit man niya. ospital sa Manila
anak na si Charles kilos, movement, nakadisgrasya sa lang yung gamot, BENEFIT para mas matutukan
Louis. pero hindi maganda kanya. SHOWS. Aminado MALU BARRY
kasi talagang niya raw ito.
Ayon sa kanyang ang lagay niya.” Say ni Malu, mabigat na, e. ang singer na ang isa sa tumulong kaming muli sa May "Hirap na rin ako
kuwento sa Startalk, Halinhinan daw “Ang sabi ko Tulungan na lang mabigat na talaga sa kanya. 25." yung pabalik-balik.
si Charles ay naka- sila kung bantayan naman, bakit sana. Pero ayaw ang situwasyon nila "Si Richard Ang Merk's Bar Pero pinag-aaralan
confine ngayon sa ang anak. kailangang ikaso talaga nilang financially kaya Merck, inimbitahan Bistro ni Richard ay pa ng mga doctors
isang ospital sa “Twenty-four pa? Sana tulungan tumulong kaya nagsimula na siyang niya ako para nasa Greenbelt 3, niya kung puwede
Cebu nang hours kasi na lang kasi. Hindi nagkakaso na lang. mangalap ng pondo gamitin ang bar niya Ayala Center, ngang ilipad at
masagasaan ito ng kailangang may naman lagnat ito na Ang akin, kung sa sa pamamagitan ng sa Greenbelt para Makati City. isakay sa eroplano."
isang van last nagbabantay sa tatlong araw, apat inyo nangyari ito, mga benefit shows. magkaroon ng fund- Umaasa si Malu Sa huli, sinabi ni
February. kanya. Kasi dito na na araw sa hospital, mabigat talaga. Ang kaibigang raising show. So, na maililipat niya Malu, "Tumayo lang
Ang sabi ni Malu sa tiyan yung tubo, okay na. This is “Hindi n'yo lang singer at bar owner nagkaroon kami at mula sa Cebu ang siya dun sa kama,
sa Startalk, “Nasa dun na siya comatose. Months nararamdaman kung na si Richard Merck magkakaroon anak sa isang okey na ako."
4 Tuesday, May 25, 2010 5
Perky and poignant talents in ‘Marmaduke’ and ‘Ramona & Beezus’
UP and coming canine turf wars and
youngsters find himself a place
Caroline Sunshine among his new set of
and Joey King acquaintances.
lend an organic Now 14, Sunshine
mesh of endear- started out as a
ment to upcoming commercial model for
family movies dog food when she
“Marmaduke” and was 11 and
“Ramona and "Marmaduke" is her
Beezus.” first movie project.
Caroline Sun- Asked in a recent
shine is Barbara interview in The Rob
Winslow in the Redstone Show
bigger-than-life about her new movie,
family adventure
"Marmaduke." The
Sunshine excitedly
related that "I really
SELENA GOMEZ AND JOEYKING
IN ‘RAMONA & BEEZUS’
Independence Late Brittany Murphy’s husband found dead
world's most enjoyed playing Beezus” from the less energy, and of Ramona and date with Side A SIMON Monjack from her home.
Paramedics tried
pages of classic accident-prone Beezus. Josh was found dead in
lovable Great Barbara because it SIDE A, the country’s premier band, is
kids' book series antics, Ramona Duhamel and Los Angeles, just to revive Murphy
Dane, Marmaduke wasn't that much of a staging a memorable concert at the Quezon
“Ramona” by Beverly keeps everyone she Ginnifer Goodwin City Memorial Circle Disco Area billed as five months after early Sunday, but
leaps from the stretch, I guess since his wife, actress she was pronounced
Cleary is chaste meets on their toes. also star in the Independence Date…With Side A! on June
comic strip and I'm a teenager. But Brittany Murphy, dead at Cedars-
young talent Joey But her irrepressible movie. 12, 2010.
continues to live when her family gets died from pneumo- Sinai Medical
King. King stars as sense of fun, Earning nomina- Side A’s current line-up includes Joey
the good life with uprooted from one Ramona alongside adventure and tions at an early Generoso on lead vocals, Naldy Gonzales nia and multiple Center. The hospital
the Winslows. The place to another, it's Disney's teen star mischief come in age in the Young on keyboards, Ernie Severino on drums and drug intoxication. said she died of
Winslows are about her going through Selena Gomez who handy when she Artist Awards for Leevon Cailao and Ned Esguerra. The show People is report- cardiac arrest.
to move out from different emotions, as plays Beezus. The puts her mind to her voice perfor- is produced by 4th of January Productions, ing that Monjack, a The autopsy
their old neighbor- a teenager, and then movie follows the helping save her mance in “Ice Age: an events company composed of friends British screenwriter, found no signs of
hood because of on top of that, with who believe in promoting our own Filipino was discovered in trauma to the body
adventures of the family's home. Dawn of the
Phil's (Lee Pace) the big move. And I talents- and was named after the birthday his home on of the 32-year-old
young Ramona King's portrayal Dinosaurs” and for of Capricornian partner Emie Dizon.
work location. think Barbara is a Quimby and her big of Ramona reso- her Guest Starring Independence Date…With Side A starts
Sunday night and HOLLYWOOD TATTLE star of “Clueless”
Beleaguered wife character that a lot of later declared dead, and “8 Mile.” Police
sister Beezus. nates a deeply Performance in at 7:30 PM and promises a night of Trib- tion. died of pneumonia flulike symptoms in
Debbie (Judy people can relate to, citing a report from did not suspect foul
Ramona being endearing child “CSI,” King proves ute to Filipino talents as the bands remi- Sgt. Louie complicated by an the days before she
Greer) along with she's a big texter, the Los Angeles play.
young and imagina- who finds herself in she's no neophyte nisce Basil Valdez’s You , Ric Secreto’s Lozano of the Los iron deficiency, collapsed in the “We went to the
their children and she's very social. coroner’s office.
tive always ends up awkward situations when bringing Don’t Know What To Do, Labuyo’s Tuloy Angeles Police anemia and multiple bathroom of her
There was no scene to see if
Marmaduke And before the movie a pest to almost most of the time. characters on reel. Pa Rin, and Joey Albert’s Tell Me, includ- Department has told drug intoxication. Hollywood Hills
ing timeless Forevermore and So Many immediate word on there was anything
(voiced by Owen I didn't have a everybody in the Also starring are She has also the Los Angeles Coroner's officials home.
Questions, etc. the cause of death, that suggests foul
Wilson) suddenly phone…I got my first neighborhood John Corbett and appeared in the Times that screen- said Murphy had Assistant Chief
One of the events highlight will be the although the play, and there
find their life turned phone this year." especially to her Bridget Moynahan thriller "Quarantine" writer Simon gone into sudden Coroner Ed Winter
rendition of the all time most requested Guardian is report- Monjack was found cardiac arrest said an autopsy had wasn't,” Los Angeles
upside down. For Playing a highly- sister Beezus. as Bob and Dor- and as voice talent ing Monjack suf- police Detective
QUEEN Classic Bohemian Rhapsody and dead Sunday night because of "drug been conducted and
Marmaduke, he imaginative child in With her vivid othy Quimby as the in “Horton Hears A cuts from their latest album, Only One, fered a heart Wendi Berndt said.
“Ramona and imagination, bound- dedicated parents Who.” at his home in the intake," and her officials were
must navigate the which is available in the USA via iTunes, attack. Winter said
Hollywood Hills. Dec. 20 death was awaiting the results
“Fallin’, the album’s up tempo title track, Monjack was 38. Lozano said that classified as an of toxicology and Murphy's family
“Something’s Missing” and also gave a His credits include reported she had
Pagsubok hinaharap ngayon ni Malu Barry “Hindi n'yo lang
nararamdaman
thumbs-up to the album’s carrier single
“Die Just A Little.”
writing 2006?s
Factory Girl and
the cause of death
was still unknown
as of late Sunday
accident.
Los Angeles
police spokesman
tissue testing before
determining an
official cause of
been ill and that
could have contrib-
MATAGAL- hospital pa rin kumakain. Kasi ano ang Aside from playing for their fans, Side uted to her death.
TAGAL na ring hanggang ngayon. 2001?s Two Days and officers were couldn't be immedi- death. It could take
meron na siyang nararamdaman ko. A will also play for charity. The benefi-
nawala sa circula- Tatlong buwan na tubo sa leeg.” Sobrang bigat ho
kung ano ang Nine Lives. still at the scene ately reached for up to six weeks He said he had no
ciary of Independence Date…With Side A The Los Angeles further details about
tion ng showbiz mahigit, at Noong February 3 nito talagang is the NPOWRD (Novaliches Pastoral investigating. comment early before a determina-
nararamdaman ko. police has found the The report comes Monday. tion is made public. the medication
itong sultry singer hanggang ngayon nitong taon, si nangyari sa anak Outreach for the Welfare and Resources taken from the
husband of de- five months after Authorities Officials also
na si Malu Barry comatose pa rin. Charles na ko, makunsensiya Sobrang bigat ho of Persons-with-Disabilities). ceased actress the death of his meanwhile said that interviewed home Murphy
pero recently ay Ngayon nasa nakabase sa Cebu naman kayo.” For ticket inquiries and reservations call shared with her
nito talagang Girlie Generoso at 502-5912, text 0915- Brittany Murphy wife. The Los it appeared Murphy Murphy's personal
muling lumantad kuwarto na. ay nasagasaan ng Mabigat at
3734324 or visit Side A Independence Date without any signs of Angeles County died of natural physician and screenwriter hus-
ang magaling na May konting isang Pregio van at malaman ang
nangyari sa anak @ facebook.com. life and the cause is coroner's office causes after examined prescrip- band Simon
performer na ito pandinig, pero tumama raw ang ulo mensahe ni Malu at
still under investiga- ruled that Murphy becoming ill with tion drugs taken Monjack.
hindi para sa isang walang reaction sa nito sa windshield. very diplomatic din
show kundi para i- mata, wala lahat. Ang masaklap ay naman ang kanyang ko, makunsensiya
and years ang
share ang Meron lang yung wala man lang daw binibilang dito. approach sa mga naman kayo”
trahedyang nangyari kanang kamay niya, kahit anong tulong “So, talagang nambiktima sa anak
sa panganay niyang meron lang konting na ibinibigay ang sana, kahit man niya. ospital sa Manila
anak na si Charles kilos, movement, nakadisgrasya sa lang yung gamot, BENEFIT para mas matutukan
Louis. pero hindi maganda kanya. SHOWS. Aminado MALU BARRY
kasi talagang niya raw ito.
Ayon sa kanyang ang lagay niya.” Say ni Malu, mabigat na, e. ang singer na ang isa sa tumulong kaming muli sa May "Hirap na rin ako
kuwento sa Startalk, Halinhinan daw “Ang sabi ko Tulungan na lang mabigat na talaga sa kanya. 25." yung pabalik-balik.
si Charles ay naka- sila kung bantayan naman, bakit sana. Pero ayaw ang situwasyon nila "Si Richard Ang Merk's Bar Pero pinag-aaralan
confine ngayon sa ang anak. kailangang ikaso talaga nilang financially kaya Merck, inimbitahan Bistro ni Richard ay pa ng mga doctors
isang ospital sa “Twenty-four pa? Sana tulungan tumulong kaya nagsimula na siyang niya ako para nasa Greenbelt 3, niya kung puwede
Cebu nang hours kasi na lang kasi. Hindi nagkakaso na lang. mangalap ng pondo gamitin ang bar niya Ayala Center, ngang ilipad at
masagasaan ito ng kailangang may naman lagnat ito na Ang akin, kung sa sa pamamagitan ng sa Greenbelt para Makati City. isakay sa eroplano."
isang van last nagbabantay sa tatlong araw, apat inyo nangyari ito, mga benefit shows. magkaroon ng fund- Umaasa si Malu Sa huli, sinabi ni
February. kanya. Kasi dito na na araw sa hospital, mabigat talaga. Ang kaibigang raising show. So, na maililipat niya Malu, "Tumayo lang
Ang sabi ni Malu sa tiyan yung tubo, okay na. This is “Hindi n'yo lang singer at bar owner nagkaroon kami at mula sa Cebu ang siya dun sa kama,
sa Startalk, “Nasa dun na siya comatose. Months nararamdaman kung na si Richard Merck magkakaroon anak sa isang okey na ako."
6 Tuesday, May 25, 2010

DOH issues administrative


order on tobacco packaging Ni McJoe PALAISIPAN Thelma Onego
THE Department of Health (DOH) has reaffirmed
Complete the grid so every row, column
its commitment to the Framework Convention on To-
and 3 x 3 box contains every digit
4. Palayaw
bacco Control (FCTC) and issued Administrative Or-
from 1 to 9 inclusively.
ng lalaki
der No. 2010-0013, requiring graphic health informa- 5. Mo
tion on all tobacco packages and to adopt measures 6. Nota sa
to ensure that tobacco product packaging and label- musika
ing do not promote tobacco use by any means that 7. Pagbibigay
are false, misleading, deceptive or likely to create an 8. Lamig
erroneous impression. na kanin
The issuance of the AO is considered a monu- 9. Uri ng kahoy
mental achievement in government efforts to curb 10. Karamdaman
tobacco use and reduce its gargantuan socio-eco- 14. Mag-uusap
nomic costs. It is estimated that smoking exacts a 16. Agipo
P200 billion toll on the country due to health costs and 18. Tapusin
productivity losses, in comparison to the P30 billion 20. Pinaggiikan
revenues gained from taxes paid by the tobacco in- ng palay
dustry. 22. Pangalan
The required graphic health warning information ng babae
on all tobacco packages reflect findings that warning 23. Sawata
labels must be noticeable, relevant and memorable in PAHALANG 20. Bubuwit 24. Kipkip
order to be effective. At least 38 countries and territo- Previous puzzle solution 21. Likod ng 25. Hinuha
ries are already implementing picture-based warn- 1. Isara tuhod 26. Huni ng usa
ings on tobacco packaging. These include Canada, 7. Kumpol na 27. Maaliwalas 27. Krokis
Brazil, Singapore, Thailand, Venezuela, Jordan, Aus- prutas 28. Balam
tralia, Uruguay, Panama, Belgium, Chile, Hong Kong, 11. Pinuntahan 29. Aka
New Zealand, Romania, United Kingdom, Egypt, Brunei, 12. Tigmak 30. Tina
India, Taiwan, Malaysia, Peru, Djibouti, Switzerland, 13. Sinasamba 31. Oliba
Cook Islands, Niue, Papua New Guinea, Samoa, ng pagano 32. Busabos
Mongolia and Iran. 14. Bagtas 33. Tiyo
The European Union has also recommended that 15. Sarhento 34. Uri ng kahoy
all their 27 member-states implement graphic health 16. Magigiting
warnings. Other countries in the process of imple- na tao PABABA
menting picture-based warnings include France, Ice- 17. Pantukoy sa
land. Ireland, Latvia, Macau, Norway, Pakistan, Por- maramihan 1. Idampot
tugal, Slovakia, South Africa, South Korea, the United 18. Bandila 2. Pinagsabi
States, and member-states of the Gulf Cooperation SAGOT SA NAKARAAN
19. Associated Press 3. Binago
Council and the Caribbean Community.

Goethe-Institut support Hip-Hop rap project Shangri-La’s Mactan resort and spa, Cebu
“RAP in Tondo” is an artistic and social project developed by brings back the ultimate adventure for teens
the Goethe-Institut Manila and the Alliance Française de Manille.
It seeks to establish cultural exchange and cooperation between WITH the success
German, French and Filipino Rap and Hip-Hop artists. This mu- of Shangri-La’s
sic genre is widely popular in the Philippines and has become a Mactan Resort and
means of expression for many young people in Tondo. Spa, Cebu’s iCAMP
In this joint project the Alliance Française de Manille and the last April, the resort
Goethe-Institut Manila connect the Philippine Hip-Hop culture with brings back the
the dynamic German-French Hip-Hop scenes, supporting the ar- ultimate one of a
tistic and social development of young Filipino Hip-Hop artists. kind adventure for
teens: iCAMP season
The core of this project is formed by Tondo Tribe, a Philippine
two. From July 15 to
Hip-Hop group, and the German-French Rap group formed by MC 18, 2010, teens aged
Narco, DJ Access, The P.A.T, Fly (1 singer, 1 DJ, 2 Hip-Hop from 13 to 18 years
instructors and 1 manager). are invited to partici-
Further facets of this joint project are the artistic and social pate in four days
elements, as well as the human aspects brought about by the and three nights of
interaction among the artists involved. This project aims to in- non-stop fun and
volve the inhabitants of Tondo through various events (3- day learning through an
workshop in Tondo from May 25 to 27, warm-up concerts with the experiential program especially designed learned that we should always persevere
main concert in Tondo on May 29). The highlight of the project for their age group. and not to keep thinking in a negative
will be a Hip-Hop competition on the basketball field of Tondo The program’s objectives include way,” said Kenzo Uang, a season one
involving Filipino, German and French artists, street children and enhancing participants’ social and team- participant.
Tondo dwellers. This joint project underlines the role of the Ger- work skills while providing them with Recognizing the need to keep teens
man and French Institutions as important international cultural avenues for learning valuable life lessons. active and engaged, the iCAMP team at
mediators. This unconventional event bears witness to the strong iCAMP season two is available for as low Shangri-La’s Mactan Resort and Spa, Cebu
French and German cultural cooperation while promoting cultural as P23,807 net per person for a “live in” prepared various activities for each day
diversity. package and P16,400 net per person for a and night of the iCAMPer’s stay.
Assigned project coordinators are Filipino film director, Jim “live out” package. “I was really overjoyed to go snorkeling,
Libiran, who has made a name with his film "Tribu", and Mitchelle For most of the pioneering iCAMPers, jet-skiing, rappelling and wall climbing;
Moreno. Libiran received the film award "Prix du Public" at the the experience was truly transforma- we did all I wanted to do, and then did
Paris Film festival in 2008 for this film. This docu-fiction was tional. “I must say that I’ve learned a lot some more,” said Gianni, a pioneer
also screened at the Berlinale from iCAMP. Aside from the physical iCAMPer, while narrating how much she
skills, I learned a lot more about myself. I enjoyed the activities in her testimonial.
Tuesday, May 25, 2010 7
AFP urges local officials to
Ampatuans’ inclusion on charge sheet is final – DoJ help combat insurgency
THE justice department’s ruling The Justice Secretary also said he able cause to indict them for con-
affirming the findings of probable is finalizing the list of the beneficia- spiracy in the Nov. 23, 2009 mas- A RANKING official of the Armed Forces
cause against detained Autonomous ries of the P55 million donations for sacre in Maguindanao. of the Philippines has called on local offi-
Region in Muslim Mindanao families of the massacre victims. In his 30-page resolution dated cials to continue helping the military fight
(ARMM) Governor Zaldy The aid package is meant for aca- May 5, 2010, Agra reconsidered its insurgency and preserve the gains in re-
Ampatuan and Akmad Ampatuan, demic scholarships, health and medi- April 16 resolution striking Zaldy ducing rebel strength in the Visayan re-
tagged as among the masterminds cal assistance and livelihood projects and Akmad Ampatuan out of the gion.
in the grisly Maguindanao massa- for the victims’ families. charge sheet after lawyer Nena Lt. Col. Armand Rico, information officer
cre, was already final. The DoJ sourced P5 million of the Santos presented the testimony of of the 8th Infantry Division, said the mili-
Justice Secretary Alberto Agra aid package from the Philippine another new witness- Abdul tary is capable of wiping out the New People’s
disclosed this yesterday saying Charity Sweepstakes Office (PCSO). Talusan- who claimed that he saw Army (NPA) in Eastern Visayas by the end of
that the two Ampatuans have al- The P50 million will come from the the two of them present during the President Gloria Macapagal-Arroyo term on
ready exhausted all available rem- Federation of Philippine Industries Nov. 22 meeting at the Shariff June 30.
edies at the prosecutorial level, and (FPI). Aguak mansion of former He said pounding the NPA could not be
their only option in challenging Last May 5, Agra reversed his April Maguindanao Governor Andal possible without the cooperation from the
their inclusion in the charges, is to 16, 2010 decision, clearing Zaldy and Ampatuan Sr. when the massacre local government units.
slug it out in court and prove their Akmad Ampatuan, citing new testi- was allegedly plotted by the “There is the need for the “multi-dimen-
innocence. monies pointing to existence of prob- Ampatuans. Ampie Galpo sional approach” since poverty -- not ideol-
ogy -- has been pinpointed as the root cause
Isko wants public schools ready for opening in June of the communist rebellion,” Rico said.
Early in her term, President Arroyo ordered
ACTING Manila Mayor Francisco “Isko their structural soundness. the military to finish off the insurgency prob-
Moreno” Domagoso yesterday ordered the Moreno specifically directed the check- lem in the country.
thorough inspection of the city’s 103 public ing of all electrical wires, lightings, comfort Last Saturday, members of the 19th Infan-
elementary and high schools to check on their rooms, sewers and water supply to maintain try Battalion based in Kananga, Leyte , clashed
safety and readiness for the school opening hygiene within the school premises and avert
next month. the onset of illnesses. with a group of rebels in Barangay Tinaguban,
Moreno tasked Engineer Melvin Balagot, Meanwhile, Moreno enjoined all govern- Carigara town, 22 kilometers from the town
city building officials, to conduct the inspec- ment units, teachers and parents of public proper, which resulted in the death of a still
tion stressing that the students’ protection school students to fully support the `Brigada unidentified rebel.
and welfare had always been a top consid- Eskuwela,’ a program initiated by the De- He added that the military’s non-stop
eration for Mayor Alfredo S. Lim. Lim is on partment of Education in coordination with military operations resulted in the drastic
official leave for a visit to the United States . Manila ’s division of city schools.
He also instructed Balagot to ensure that He added that the program is a big boost decrease of the NPA strength in the region,
all the facilities of the said schools are fully to the city government’s preparations for the estimated to be around 1,000 four years ago.
functional and in top condition, particularly school opening. Angelie Escandor Kim Pascual

Our Daily Bread LINE ADS NPC condemns PNP official


You may be familiar with the list of seven deadly LOANS Rush Sale for harassing DZMM reporter
Foreigner Leaving
sins that was formulated during the sixth century: 6% P.A. BNEW/USED CARS TOYOTA GLI ‘96 THE National Press Club of mayor-elect Leandro Panganiban
CAR LOAN / CAR LATERAL All Power M/T excellent the Philippines (NPC) yesterday in Pola on the evening of May 20
lust, gluttony, greed, sloth, vengeance, envy, and pride.
(02)9077121 • 09151980332 running condittion asked the Philippine National when Domingo along with his
But you may not know that the original list compiled 0921-6774142 CHARLIE Honda City ‘00 Police (PNP) to dismiss from the men arrived brandishing high
during the fourth century also included the sin of JOB OFFER All Power A/T service a police official who threat- powered firearms while in civil-
1st own excellent
sadness. Over the years, that emotion was omitted URGENT! running condittion
ened to shoot a DZMM reporter ian clothes and reeking of liquor.
from the inventory. 0928-2525904
in Mindoro Oriental last Thurs- Alamar also said Domingo,
TOYOTA REVO ‘02
Some people are blessed with a cheerful disposi- URGENT HR/Sec. Staff Sport Runner
day. upon seeing him taking video
0908-5933534 All Power A/T NPC president Jerry Yap said footages, threatened to shoot him
tion. They always seem to be happy. They wear a 0927-6624249 1st Own Dual tone Chief Insp. Telesforo Domingo, before grabbing the camera. The
perpetual smile almost as if they were advertising tooth- STAFF/CLERK Direct buyer ‘r welcome chief of police of Pola, Oriental, police official even threatened to
paste. But then there are others who seem to be chroni- URGENT 0921-555-9992 dont txt CALL ONLY
0917- 8961245
Mindoro , should be given pun- file obstruction of justice case
cally sad. They continually complain about life and its RUSH A/C TECH ishment by the PNP hierarchy for against the DZMM reporter.
INSTALLER - 823-1549 For sale! 500 sqm lot
burdens. And who can deny that afflictions are dis- in Tagaytay City
threatening and harassing Noel The commotion stopped when
Work from Home!!! Alamar, incumbent president of outgoing Mayor Alex Aranas and
couraging? Part/full time: 10-30k/month 2k/sqm - 0919-6280844
www.peaklifestyle.com/ the PNP Press Corps. policemen from the Provincial
While we acknowledge that not everybody is blessed eagles. Text 0908-1952711
Affordable Houses in QC
Alamar said he was taking Mobile Group arrived at the scene
Francis 0918-4700130
with a bright outlook on life, we need to remember that www.francismec.sulit.com.ph video footages at the house of and pacified Domingo.
joy is one of the gifts Jesus promised to His followers. SERVICES
And we need to resist any tendency to let sadness domi- LIPAT BAHAY
For sale. Kassel Condo
Rem. 601 / 31sqm Livestock, poultry gain in first quarter
CLOSED VAN unfurnished. Pasay Taft,
nate our emotional lives. Tel. 985-6303 Vito Cruz. Sylvia Rodriguez
DESPITE the onslaught of El In its report, BAS said the live-
Jesus promised His disciples on the night Judas 707-4663 896-4656 / 8964875 Niño on key food-producing ar- stock sub-sector grew by a mod-
CP – 0918-6410756 eas in the country, the livestock est 0.51% in the first three months
09175252876
betrayed Him, “Your joy no one will take from you” Tubero/Karpintero/Mason and poultry sub-sectors posted of 2010, as production increases
(John 16:22). Remember that joy is the fruit of the Jerry 413-6283 Affordable townhouse
in QC 2.48M, H&L in
modest gains in the first quarter were recorded for hog, goat and
indwelling Holy Spirit (Gal. 5:22). Let’s ask the Lord Pianist for wedding and of this year, the Department of cattle, while dairy posted a hefty
other occasions! Antipolo 1.45M, Francis
to help us look beyond our sorrowful circumstances 0927-3002099 - Paulie 0918-4700130 Agriculture said yesterday. 17.22% output gain.
The DA’s Bureau of Agricultural The poultry sub-sector ex-
and encourage our hearts by the vision of joy that BUY & SELL 2-storey Townhouse, Village
Statistics (BAS) also reported that panded 2.02% on the back of in-
East, Cainta Rizal, LA-
awaits us (Heb. 12:2). — Vernon C. Grounds 1BR CONDO 68sqm, FA-96sqm, 3BR, crops like coconut, mango, tobacco, creases in chicken and chicken
You alone, Lord Jesus, can true joy impart, 7.5K/MO. NO D/P 3T&B, 1Garage, P2.1M, cabbage, cassava and onion regis- egg production of 1.81% and
NR. MRT 0918-5928966 tered positive growth rates. 4.43%, respectively.
For You know the sorrow of the human heart; 0928-5547516 However, the BAS said, the These two sub-sectors ac-
You came here from glory many hearts to win HEALTH
House & Lot in Country PRODUCTS gains in said crops were not counted for close to 30% of the
And in love for sinners suffered once for sin. —Anon. Homes Tagaytay. P2.5M enough to offset the significant total agricultural output for the
NO. 1 DIET PRODUCTS.
Joy is a fruit of the Spirit that’s always in season. 0919-6280844/0922-8758392 Safe & proven production losses from palay and first quarter, BAS said.
330sq.m. 3 bedrooms 0927-3727537 corn. Kim Pascual
8 Tuesday, May 25, 2010

QC as Wimbledon
of billiards – BMPAP
QUEZON City is becoming the Quezon City also hosted the
Wimbledon of billiards. part 1 and 2, Yang Ching-shun
This was revealed yesterday and Dennis Orcullo match-up as
by Billiards Managers and Play- well as Chao Pong-fao and pool
ers Association of the Philippines maestro Efren “Bata” Reyes. Other
(BMPAP) founding head and international events hosted by
Bugsy Promotions president Quezon City were the Philippines
Ceferino “Perry” Mariano. versus the Rest of the World, the
“Quezon City is RP's 1st JBET poker.net World
Wimbledon of billiards,” Mariano Women's 10- Ball and World
said. “The idea is to have a world Mixed Doubles.
championship that can call “This is the reason why we
Quezon City its home.” managers are still holding the
Quezon City hosted numer- dream that someday our lawmak-
ous international billiards tour- ers can help this sport. We will
naments in the past. In 2007, the also work on making Quezon
World Pool Championship re- City the Wimbledon of billiards,”
turned to the Philippines with the added Mariano who thanked the
Big Dome hosting the biggest bil- Quezon City government under
liards event on the planet. the leadership of its outgoing
Bugsy Promotions bet Roberto mayor and congressman elect
“Pinoy Superman” Gomez Feliciano “Sonny” Belmonte,
wound up second place to even- outgoing vice mayor and mayor
Beat Pressure with Bic tual winner Briton Daryl Peach. elect Herbert Bautista and Joy
COLLEGE students are faced everyday So whether you are studying Aristotle’s Long-time billiards patron and Belmonte, chairperson of the
with stressful challenges and deadlines. But school of thought for your Philosophy class paper magnate Sebastian “Baste” Quezon City Ladies Foundation
there’s nothing to worry about when you’ve or plotting the demands curve for your Eco- Chua's world class Star Billiards and vice mayor elect for their un-
got a dependable campus buddy at hand. nomics elective, Bic will never let you down Center is also located in Grace dying support to the Philippine
Beat pressure with the all-new Bic GL1 with its consistent writing quality and en- Village, Quezon City. billiards.
Gel Pen. Its slim and slender design gives sured comfortable writing experience.
it a classic look and guarantees ease of grip.
Bic GL1 Gel Pen also has tropicalized ink
Bic Writing Instruments are distributed
by Filstar Distributors Corp. and are avail-
Something big sa June
that’s not only perfect for the Asian climate able at National Book Store and other fine TULOY na raw ngayong
but also for the tough demands of college. retail stores nationwide. darating na June ang liga na
galing sa merging ng PBL at Liga
Pilipinas.
Lito to debut Tigresses stop Lady Stags, Hindi ko lang alam pa kung
paano ang magiging set-up nito
tonight near 3rd straight crown at kung paano sila tatagal.
THE University of Santo defense well and we played At lalong di ko alam kung
PELOTARI Lito will be Tomas (UST) bucked the a great game. Hopefully we magtatagumpay sila.
added to the present roster of loss of Angeli Tabaquero can sustain our form in the Babalitaan namin kayo pag nalaman namin more or less kung
players here in Sports Valley and a gritty San Sebastian next game,” said UST as- paano ang magiging format ng liga nila.
Jai Alai. He will make his first stand as it essayed a 25- sistant Coach Vilet Ponce ***
appearance here as a pelotari. De Leon. Sayang naman ang PBL.
21, 22-25, 25-20, 25-15 vic-
A veteran player since the ADC Ilang taon ding namayagpag ito bilang premier commercial
tory last night to move But UST will be going for
Fronton days at Harrison league sa ating bansa. Noon, PABL pa ang tawag dito.
closer to a third straight its sixth title overall with-
Plaza, Manila, Lito will be in- Maraming teams ang nanggaling sa PBL bago nakapag-PBA.
championship in the out Tabaquero, a vital in the
cluded in Senior B group Kabilang na dyan ang Red Bull at Welcoat na ngayon ay Rain
Meanwhile, our winning Shakey’s V-League Season team’s rotation who sus-
7 at the Filoil Flying V tained an injury in the first or Shine na.
combination duaring the game Recently, medyo bumaba ang hatak ng PBL at may mga malalaki
last May 23 is 7-3-6. The trio is Arena in San Juan. set following a bad fall off
Mary Jean Balse rammed a spike. silang teams na hindi na sumali sa liga nila tulad ng Magnolia,
composed of pelotaris Erkiaga, Hapee at Harbour Center.
Jaime and Eduardo. Their games in 16 hits, including 11 The Tigresses, however,
kills, while last season’s drew inspiration from the Laging sa PBL nanggagaling ang magagaling na players na
merited some 3,600 points.
Erkiaga erected a nine straight MVP Aiza Maizo and big Sunday crowd as they naglalaro sa PBA. Nakakalungkot na nangyari ito sa kanila.
points to top the combination. Maika Ortiz combined for went on to repulse the Sana naman, hindi pa tuluyang mamatay ang PBL.
Here in our senior special 27 points as the Tigresses power-hitting Jeng Bualee Sana naman, may mangyari nga sa merging nila ng Liga
llave at Event-3, our pelotaris recovered from a second set and spoiled the day of Pilipinas.
are: 1-Cunanan, 2-Fernandez, setback to win the next two Suzanne Roces, who earlier ***
3-Merson, 4-Daniel, 5-Zabala, for the victory at the start bagged the conference’s May grand alumni homecoming ang FAMIE (Faculty and
6-Ugarte, 7-Estipona, 8- of their best-of-three series MVP honors. Alumni of Management and Industrial Engineers/ Ind Engrs/
Gorostola, 9-Eric and 10- for the first conference “The loss of Angeli is EMG) ng MIT sa May 29 sa quadrangle ng kanilang campus . For
Gingone. Replacements are crown. disheartening but we have details, tawagan lang ang presidente na si Engr. Ming Moreno
Jonatan and Zeleta. The Espana-based a deep bench so it did not sa 0919877822 o 7761252. Ang FAMIE ay affiliated sa NAMA.
squad, which ruled the last affect us. We have a lot of ***
Sports Valley Jai Alai two conferences of the dependable players al- Magbunga na kaya ang malaking sports development na
Tonight’s Program league sponsored by though the thing we will ginagawa ngayon ng NU, particularly sa larangan ng basketball?
1-EDUARDO 6-SANDOVAL Shakey’s Pizza and pre- miss the most is her leader- Maganda na raw ang treatment at benefits ng Bulldogs kaya
2-CUNANAN 7-ERKIAGA sented by PLDT MyDSL, ship,” said De Leon. naman ganadong-ganado ang mga players na maglaro.
3-LITO 8-RICHARD goes for the clincher Tues- Bualee dished out 22 Bukod dyan, kailan lang ay nanggaling pa sila sa Amerika.
4-JAIME 9-BENAVENTE day as they try to match La points, including 17 kills,
5-MADRIGAL 10-RONRON Matagal nang di nakakapasok sa Final Four ang NU.
Salle’s three-peat feat in while Roces struggled for Ang tanong ay ngayong maganda na ang benepisyo ng mga
Reserves: 2004-06. only 11 points for the Lady
Fernandez, Daniel players at ngayong nakapag-abroad pa sila, makakarating na
“It’s an unending cycle Stags, who also lost this kaya sila sa Final Four o sa Finals?
May 23: 7-3-6 of improvement. We have conference’s crown to the
Merit Points 3,600 Malalaman natin kapag nagbukas na ang UAAP.
polished our offense and Tigresses last year.