You are on page 1of 4

PANDUAN

PENSKORAN
BAHASA MELAYU
PT3 2015

Bahagian A: Soalan 1
(8 markah)
Calon perlu menggariskan perkataan yang dikesan kesalahan dan menulis jawapan yang betul
pada ruang yang disediakan.
Gariskan kesalahan bahasa - 1 markah
Menulis jawapan yang betul - 1 markah
Jawapan:
Kesalahan bahasa
i. daripada dari
ii. Kebanyakan peserta-peserta
-Kebanyakan peserta/pesertapeserta
iii. mengajar mengajarkan
iv. pelantikan pertabalan

[2markah]
[2markah]
[2markah]
[2markah]

[8markah]
Bahagian A: Soalan 2
(3 markah)
Jawapan
Kesalahan ejaan
i. analisa analisis
ii. berkawat berkawad
iii. juru ulas - juruulas

[1 markah]
[1 markah]
[1 markah]
[3 markah]

Bahagian A: Soalan 3
(10 markah)
Jawapan
Ayat majmuk menjadi ayat tunggal
i.

1)
2)
ii. 1)
2)
iii. 1)

Pemindahan mangsa banjir telah dapat dilakukan dengan sempurna.


Persediaan awal telah dibuat.
Datuk Osman banyak pengalaman.
Datuk Osman besar pengaruhnya.
Semua murid perlu sedar.

[2 markah]
[2 markah]

2) Mereka mesti sentiasa mengulang kaji pelajaran untuk berjaya dalam peperiksaan.
[2 markah]
iv. 1) Mereka berteduh di dalam pondok usang itu.
2) Puan
Nadiah
2) Hujan turun.
ialah
v. 1) Puan Nadiah ialah guru mata pelajaran Sains di SMK Kota Mutiara.
guru

mata pelajaran Matematik di SMK Kota Mutiara.

[2 markah]
[2 markah]
[10 markah]

Only 2 pages have been converted.


Please go to https://docs.zone and Sign Up to convert all pages.