You are on page 1of 16

CAIET DE SARCINI

Prezenta documentatie are drept scop stabilirea conditiilor pentru realizarea designului ( realizare
concept, machetare, pregatire pentru tipar) materialelor de informare si promovare pe care urmeaza sa le
realizeze Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in anul 2015 pentru promovarea urmatoarelor
obiective:
A. Regio Programul Operational Regional 2007-2013,
B. Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, ADR Nord-Est
C. proiect ERBSN
D. proiect Europe Direct Nord-Est.
Mod de contractare, calendar estimativ:
A. Acord cadru Regio, avand ca obiect realizarea designului pentru 8 materiale de promovare, descrise
mai jos. Dupa semnarea acordului-cadru, se vor incheia 2 contracte subsecvente, dupa cum urmeaza:
- un contract subsecvent care include: Buletin informativ INFO Nord-Est ( primele 2 editii); Mapa + pliant +
bloc notes conferinta Regio; Afis conferinta Regio, avand durata de la data semnarii ( aceeasi cu data
incheierii acordului-cadru) pana la sfarsitul lunii iulie, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional. Buget
estimat 7500 lei, fara TVA.
-un contract subsecvent care include: Buletin informativ INFO Nord-Est ( ultimele 2 editii); Felicitari
personalizate; Agende personalizate 2016; Calendare de perete personalizate 2016; Calendare de birou
personalizate 2016; Sacose personalizate, avand data incheierii conditionata de data prelungirea
contractului de finantare, pana la sfarsitul lunii decembrie 2015. Buget estimat 8100 lei, fara TVA.
Buget total acord-cadru Regio: 15.600 lei, fara TVA.
B. Acord cadru POS CCE, avand ca obiect realizarea designului pentru 6 materiale de promovare,
descrise mai jos. Dupa semnarea acordului-cadru, se vor incheia 2 contracte subsecvente, dupa cum
urmeaza:
- un contract subsecvent care include: Volant A4,Insert in Buletin informativ INFO Nord-Est ( primele 2
editii); Brosura proiecte POS CCE , avand durata de la data semnarii ( aceeasi cu data incheirii acorduluicadru) pana la sfarsitul lunii iulie, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional. Buget estimat 6100 lei, fara
TVA.
-un contract subsecvent care include: Felicitari personalizate; Agende personalizate; Calendare de birou
personalizate 2016; Sacose personalizate, avand data incheierii conditionata de prelungirea contractului
de finantare, pana la sfarsitul lunii decembrie 2015. Buget estimat 3600 lei, fara TVA.
Buget total acord-cadru POS CCE: 9.700 lei, fara TVA.
C. Contract ERBSN care include: Pliant servicii; Roll-up; Afis; Buletin informativ; Harta, avand durata
de la data semnarii, pana la sfarsitul lunii decembrie 2015. Buget estimat 6.300 lei, fara TVA.
D. Contract Europe Direct care include: Volant A4, Insert in Buletin informativ INFO Nord-Est ( 4
editii), buget estimat de 1400 lei, fara TVA ; Brosura "Regiunea Nord-Est in Anul European al
Dezvoltarii", buget estimat de 1060 lei, fara TVA avand durata de la data semnarii, pana la sfarsitul lunii
decembrie 2015.
Se poate oferta pe unul sau mai multe obiective.
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.
Achizitorul va avea copyright exclusiv asupra machetelor precum si drept de multiplicare
ulterioara in cadrul materialelor editate si tiparite, fara acordul prestatorului.

Informatii generale necesare elaborarii conceptului grafic: prezentare institutie, obiective


institutionale, mijloace specifice in realizarea obiectivelor
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este o organizatie neguvernamentala si non profit, de
utilitate publica, care activeaza in domeniul dezvoltarii regionale, in scopul elaborarii strategiilor de
dezvoltare economico-sociala, monitorizarii modului de implementare a programelor de finantare
romanesti si europene destinate dezvoltarii regionale si asigurarii vizibilitatii rezultatelor proiectelor
aferente acestor programe.
Obiectivele incluse in prezenta documentatie sunt:
A. Materiale Regio - In conformitate cu misiunea asumata la nivel regional si cu rolul de Organism
Intermediar (OI) in implementarea Regio - Programul Operational Regional (POR) 2007-2013,
ADR Nord-Est a planificat pentru anul 2015 materiale si activitati de informare/promovare cu
scopul constientizarii publicului tinta (autoritati ale administratiei publice locale, persoane juridice
publice din domeniul serviciilor sociale, sanatatii, microintreprinderi din mediul urban, etc.) si
publicul larg, pentru asigurarea transparentei privind modul de alocare a fondurilor si a vizibilitatii
rezultatelor implementarii REGIO la nivel regional.
Materialele aferente Regio:
1. Buletin informativ INFO Nord-Est (4 editii)
2. Mapa + pliant + bloc notes conferinta Regio
3. Afis conferinta Regio
4. Felicitari personalizate
5. Agende personalizate 2016
6. Calendare de perete personalizate 2016
7. Calendare de birou personalizate 2016
8. Sacose personalizate
Planul de actiune in comunicare pentru Programul Operaional Regional in Regiunea Nord-Est, aferent
anului 2015, are drept scop generarea contientizrii, prin intermediul instrumentelor de publicitate i
informare, asupra rezultatelor implementarii programului la nivelul regiunii, iar, pe de alt parte, aducerea
la cunotina publicului larg a contribuiei Uniunii Europene la dezvoltarea echilibrat a regiunilor
Romniei, inclusiv contribuia la implementarea politicii de dezvoltare regional.
Obiectivul strategic al POR const n sprijinirea unei dezvoltri economice, sociale, echilibrate teritorial
i durabile a Regiunilor Romniei, corespunztor nevoilor lor i resurselor specifice, prin concentrarea
asupra polilor urbani de cretere, prin mbuntirea condiiilor infrastructurale i ale mediului de afaceri
pentru a face din regiunile Romniei, n special cele rmase n urm, locuri mai atractive pentru a locui, a
le vizita, a investi i a munci.
Axele prioritare POR:

Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor poli urbani de crestere


Axa prioritara 2 - Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale
Axa prioritara 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale
Axa prioritara 4 Sprijinirea mediului de afaceri regional si local
Axa prioritara 5 Dezvoltarea si promovarea turismului
Axa prioritara 6 Asistenta tehnica
La realizarea designului pentru materialele prezentate in aceasta sectiune se vor respecta prevederile
Manualului de Identitate Vizuala Regio:
http://www.inforegionordest.ro/documente/documente_utile/miv_regio_martie_2013.pdf si se va
tine cont de materialele deja editate de catre ADR Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru
POR 2007-2013, la nivel regional, pentru pastrarea unui concept unitar. Textele necesare si siglele vor fi
puse la dispozitia realizatorului de catre ADR Nord-Est.
2

Mesajul trebuie sa fie clar, de promovare a brandului Regio. Propunerile trebuie sa fie originale, creative si
inovative, mesajul care trebuie transmis fiind de promovare a rezultatelor si beneficiilor obtinute prin
implementare Regio, la nivelul Regiunii Nord-Est.
Prestatorul va crea elementele grafice originale, sugestive pentru Regio si va furniza fotografii cand este
necesar, orice cost pentru drepturile de autor aferente cznd n responsabilitatea acestuia.
Pentru informatii suplimentare pot fi accesate paginile de web www.inforegio.ro, www.inforegionordest.ro
si www.inforegionordest.ro/noutati/publicatii.
Precizare: Va rugam sa aveti in vedere ca Programul Operational Regional (POR) 2007-2013 este
promovat sub identitatea vizuala Regio, denumire pe care o veti regasi in prezenta documentatie alaturi
de cea de POR.
Caracteristicile materialelor de promovare ce vor fi realizate in cadrul acestui obiectiv sunt
prezentate mai jos:
1. Buletin INFO Nord-Est
Buletinul este un instrument de informare si promovare al ADR Nord-Est, editat trimestrial, adresat unui
grup tinta format din: administratia publica locala (consilii judetene, prefecturi, primarii - inclusiv la nivelul
comunelor), servicii publice deconcertate, universitati, camere de comert, institutii regionale relevante,
asociatii profesionale si ONG-uri, asociatii patronale, beneficiari de finantare, firme de consultanta,
organizatii relevante la nivel central, alte agentii pentru dezvoltare regionala, mass-media, etc.
Structura acestuia este astfel conceputa incat sa fie furnizata o informatie relevanta si actuala si cuprinde
urmatoarele sectiuni principale: Editorial, Programe de finantare, Planificare regionala, Cooperare si
parteneriat, Comunicare regionala, Surse de finantare, etc.
Tematica fiecarui numar va fi imprimata in principal de Editorial si prin natura infomatiei si modalitatea de
prezentate a acesteia, luand in considerare evenimentele importante desfasurate in perioada de referinta.
Buletinul INFO Nord-Est este o lucrare care a ajuns deja la nr. 41, editat in luna decembrie 2014. Designer
ul trebuie sa propuna adaptarea si/sau modernizarea conceptului de baza existent (numerele
anterioare ale buletinului pot fi consultate pe site-ul www.adrnordest.ro/biblioteca/publicatii), in functie de
tendinte si subiecte si sa continue realizarea acestei lucrari (4 numere/an), prin machetarea informatiei
intr-un format adecvat si placut, realizarea copertei si pregatirea lucrarii pentru tipar.
Pentru crearea unei interfete placute, designerul va utiliza atat elemente grafice, cat si fotografii, de o
calitate adecvata pentru tipar, puse la dispozitie de ADR Nord-Est si/sau de catre designer. Designul va
tine cont si de conceptul de promovare al materialelor deja realizate in cadrul agentiei, care vor fi puse la
dispozitia realizatorului de catre ADR Nord-Est.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Periodicitate:
Tipar:
Finisare:

A4 (21 x 29,7 cm), 12 pagini din care: 8 pagini interior + coperti


fiecare numar are inserat un volant A5 care este parte componenta a buletinului
trimestrial (4 editii/an)
offset, integral alb-negru
pliere la mijloc, capsare

Termen de executie: mai, iulie ( cu posibilitatea decalarii in august), octombrie, decembrie 2015
2. Mapa + pliant + notes

Realizarea unui material de promovare si prezentare a unei conferinte Regio, destinat participantilor la
acest eveniment.
In realizarea conceptului mapei si filelor de pliant se vor utiliza atat elemente grafice, cat si/sau fotografii,
de o calitate adecvata pentru tipar, puse la dispozitie de ADR Nord-Est si/sau de catre designer,
liniatura/personalizarea paginilor de notes, machetarea si pregatirea pentru tipar a materialului.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:

aproximativ A4 coperti gen mapa + pliant ~ 10 pagini + ~ 25 file notes, prinse pe arc
policromie coperti si file; o culoare notes

Termen de executie: iulie 2015 ( cu posibilitatea decalarii in luna octombrie, in functie de data
evenimentului promovat)
3. Afis eveniment
Realizarea unui afis de promovare si prezentare a evenimentului cu acelasi concept ca si materialul de
prezentare.
Caracteristici tehnice:
Tip produs:
Tipar:

afis A0
policromie

Termen de executie: iulie 2015 ( cu posibilitatea decalarii in luna octombrie, in functie de data
evenimentului promovat)
4. Felicitari Regio
Se va realiza un model personalizat, cu text inserat, sugestiv, placut, vesel, inovativ, care sa integreze prin
concept promovarea Regio in promovarea sarbatorilor de iarna.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:

in functie de design
policromie

Termen de executie: septembrie 2015


5. Agende personalizate Regio pentru anul 2016
ADR Nord-Est doreste realizarea de agende pentru promovarea Regio, avand copertile si pagina de
garda personalizate, respectand Manualul de Identitate Vizuala Regio.
Designul va consta in realizarea conceptului grafic al paginii de garda (policromie), machetarea si
pregatirea pentru tipar a materialului. Agenda va fi selectata de catre ADR Nord-Est din oferta existenta pe
piata.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:

in functie de formatul selectat


policromie

Termen de executie: septembrie 2015


6. Calendar pentru perete
4

Designul va consta in realizarea conceptului grafic al materialului, pentru care se vor utiliza atat fotografii,
de o calitate adecvata pentru tipar, puse la dispozitie de ADR Nord-Est si/sau de catre designer, cat si/sau
elemente grafice, machetarea si pregatirea pentru tipar a materialului.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:

in functie de design
policromie

Termen de executie: septembrie 2015


7. Calendar pentru birou
Conceptul va fi similar cu cel al calendarelor de perete. Interiorul calendarului trebuie sa aiba un concept
practic, cu informatii lizibile, utilitatea informatiei bine evidentiata.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:

in functie de design
policromie

Termen de executie: septembrie 2015


8. Sacosa personalizata
Se va realiza un model personalizat, sugestiv, placut, vesel, inovativ, care sa integreze prin concept
promovarea Regio, machetarea si pregatirea pentru tipar a materialului.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:

in functie de design
policromie

Termen de executie: septembrie 2015


Valoarea estimata maxim alocata pentru toate materialele obiectivului A este de 15.600 lei fara TVA
B. Materiale POS CCE - In conformitate cu misiunea asumata la nivel regional si cu rolul de
Organism Intermediar (OI) in implementarea Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice, ADR Nord-Est a planificat pentru anul 2015 materiale si activitati de
informare/promovare cu scopul constientizarii publicului tinta (IMM-uri, mass-media, publicul
general), pentru asigurarea transparentei privind modul de alocare al fondurilor si a vizibilitatii
rezultatelor implementarii POS CCE la nivel regional.
Materialele aferente POS CCE:
1. Volant A4, insert in Buletin informativ INFO Nord-Est (4 editii)
2. Brosura proiecte POS CCE
3. Felicitare personalizata
4. Agende personalizate 2016
5. Calendare de birou personalizate pentru anul 2016
6. Sacose personalizate

Planul de actiune in comunicare pentru Programul Operaional Sectorial Cresterea Competitivitatii


Economice in Regiunea Nord-Est, aferent anului 2015, are drept scop generarea contientizrii, prin
intermediul instrumentelor de publicitate i informare, asupra rezultatelor implementarii programului la
nivelul regiunii, iar, pe de alt parte, aducerea la cunotina publicului larg a contribuiei Uniunii Europene
la dezvoltarea echilibrat a regiunilor Romniei, inclusiv contribuia la implementarea politicii de dezvoltare
regional.
Obiectivul general al POS CCE este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti, in conformitate cu
principiile unei dezvoltari durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE.
Axele prioritare POS CCE:
Axa Prioritara 1 - Un sistem de productie inovativ si eco-eficient
Axa prioritara 2 - Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare pentru competitivitate
Axa prioritara 3 TIC pentru sectoarele privat si public
Axa prioritara 4 Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextual combaterii
schimbarilor climatice
Axa prioritara 5 Asistenta tehnica
Iar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a preluat, in calitate de Organism Intermediar creat
pentru POS CCE, atributii legate de proiectele finantate sub cupola a 4 operatiuni in cadrul Axei Prioritare
1 Un sistem de productie inovativ si eco-eficient, dupa cum urmeaza: Operatiunea 1.1.1 Sprijin pentru
consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile - investitii pentru
intreprinderi mici si mijlocii; Operatiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internationale;
Operatiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare si Operatiunea 1.3.2 Sprijin
pentru consultanta acordat IMM-urilor si a unei operatiuni in cadrul Axei Prioritare 3 TIC pentru
sectoarele privat si public: Operatiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband si serviciile conexe.
La realizarea designului pentru materialele prezentate in aceasta sectiune se va respecta identitatea
vizuala pentru POS CCE. Textele necesare si siglele vor fi puse la dispozitia realizatorului de catre ADR
Nord-Est.
Mesajul trebuie sa fie clar, de promovare a POS CCE si informare asupra rezultatelor implementarii sale
in Regiunea Nord-Est. Propunerile trebuie sa fie originale, creative si inovative, mesajul care trebuie
transmis fiind de promovare a rezultatelor obtinute prin implementare.
Prestatorul va crea elementele grafice originale, sugestive pentru POS CCE si va furniza fotografii cand
este necesar, orice cost pentru drepturile de autor aferente caznd in responsabilitatea acestuia.
Pentru informatii suplimentare poate fi accesat link-ul http://adrnordest.ro/index.php?page=poscceintroducere
Caracteristicile materialelor de promovare ce vor fi realizate in cadrul acestui obiectiv sunt
prezentate mai jos:
1. Volant A4 insert in Buletin INFO Nord-Est
Volantul POS CCE este un instrument de informare si promovare pentru stirile si proiectele POS CCE
Nord-Est, editat trimestrial.
Pentru crearea unei interfete placute, designerul va utiliza atat elemente grafice, cat si fotografii, de o
calitate adecvata pentru tipar, puse la dispozitie de ADR Nord-Est si/sau de catre designer, machetarea si
pregatirea pentru tipar a materialului.
Designul va tine cont si de conceptul de promovare al materialelor deja realizate in cadrul agentiei pentru
POS CCE, care vor fi puse la dispozitia realizatorului de catre ADR Nord-Est.
Caracteristici tehnice:
6

Format finit:
Periodicitate:
Tipar:

A4 (21 x 29,7 cm), fata-verso


trimestrial (4 editii/an)
offset, policromie

Termen de executie: mai, iulie ( cu posibilitatea decalarii in august), octombrie, decembrie 2015
2. Brosura proiecte POS CCE
Realizarea unei brosuri dedicata promovarii proiectelor finantate din POS CCE 2007- 2013 in Regiunea
Nord-Est. Brosura este destinata atat potentialilor beneficiari de fonduri publice, ca exemplu de buna
practica, cat si beneficiarilor, publicului larg si reprezentantilor mass-media.
Se doreste realizarea unui material placut, aerisit, cu imagini sugestive, folosite intr-un mod cat mai creativ
si modern. Astfel, pentru crearea unei interfete placute, designerul va utiliza fotografii de o calitate
adecvata pentru tipar, puse la dispozitie de ADR Nord-Est si/sau de designer, dar si elementele grafice
daca pot ajuta conceptul. Designul va tine cont si de conceptul de promovare al materialelor deja realizate
pentru promovarea POS CCE, care vor fi puse la dispozitia realizatorului de catre ADR Nord-Est. Se va
realiza de asemenea machetarea si pregatirea pentru tipar a materialului.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:

A4, aproximativ 30 pag.


policromie integrala

Termen de executie: iulie ( cu posibilitatea decalarii in septembrie 2015)


3. Felicitari POS CCE
Se va realiza un model personalizat, cu text inserat, sugestiv, placut, vesel, inovativ, care sa integreze prin
concept promovarea POS CCE in promovarea sarbatorilor de iarna, machetarea si pregatirea pentru tipar
a materialului.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:

in functie de design
policromie

Termen de executie: octombrie 2015


4. Agende personalizate POS CCE pentru anul 2016
ADR Nord-Est doreste realizarea de agende pentru promovarea POS CCE, avand copertile si pagina de
garda personalizate, respectand Manualul de Identitate Vizuala POS CCE.
Designul va consta in realizarea conceptului grafic al paginii de garda (policromie), machetarea si
pregatirea pentru tipar a materialului. Agenda va fi selectata de catre ADR Nord-Est din oferta existenta pe
piata.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:

in functie de formatul selectat


policromie

Termen de executie: octombrie 2015

5. Calendar pentru birou POS CCE


Designul va consta in realizarea conceptului grafic al materialului, pentru care se pot utiliza atat fotografii,
de o calitate adecvata pentru tipar, puse la dispozitie de ADR Nord-Est si/sau de catre designer, cat si/sau
elemente grafice, machetarea si pregatirea pentru tipar a materialului.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:

in functie de design
policromie

Termen de executie: octombrie 2015


6. Sacosa personalizata
Se va realiza un model personalizat, sugestiv, placut, vesel, inovativ, care sa integreze prin concept
promovarea POS CCE, machetarea si pregatirea pentru tipar a materialului.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:

in functie de design
policromie

Termen de executie: octombrie 2015


Valoarea estimata maxim alocata pentru toate materialele obiectivului B este de 9.700 lei fara TVA
C. Materiale proiect ERBSN - Enterprise Europe Network (EEN) este un proiect al Uniunii Europene
care are scopul de a ajuta intreprinderile mici si mijlocii sa isi dezvolte potentialul inovativ si de
business. Este o retea formata din aproape 600 de organizatii (aproximativ 4000 de profesionisti cu
experienta) din peste 40 de tari, (camere de comert, agentii de dezvoltare regionala, centre
tehnologice
universitare,
parcuri
stiintifice
si
tehnologice,
etc).
In Romania reteaua europeana este asigurata de 4 consortii, cate unul pentru fiecaremacroregiune.
Consortiul ERBSN, din care face parte si ADR Nord-Est impreuna cu alte 5 organizatii, acopera
macroregiunea 2 a Romaniei, mai exact 12 judete : Suceava, Botosani, Neamt, Bacau, Iasi, Vaslui,
Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta si are ca obiective: sprijinirea IMM-urilor din
Macroregiunea 2 pentru accesarea de noi piee europene i internaionale i prin furnizarea de servicii
integrate de afaceri i inovare care vor contribui la creterea competitivitii i sustenabilitii
ntreprinderilor; stimularea capacitii inovative a IMM-urilor din Macroregiunea 2; promovarea
politicilor i programelor europene i facilitarea legturilor ntre IMM-uri i policy makers; promovarea
culturii antreprenoriale n rndul IMM-urilor din Macroregiunea 2
Materialele aferente ERBSN:
1. Pliant servicii
2. Roll-up
3. Afis
4. Buletin informativ
5. Harta
La realizarea designului pentru materialele prezentate in aceasta sectiune se va respecta Identitatea
Vizuala a proiectului EEN.
Pentru informatii suplimentare poate fi accesata pagina web http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
1. Pliante prezentare servicii consortiu
8

Se doreste realizarea conceptului pentru un pliant de prezentare/promovare a serviciilor oferite de


Consortiul ERBSN si datele de contact ale membrilor, plecand de la conceptul materialelor deja realizate
in cadrul proiectului, machetarea si pregatirea pentru tipar a materialului. Pentru crearea unei interfete
placute, designerul poate utiliza atat elemente grafice, cat si/sau fotografii, de o calitate adecvata pentru
tipar, puse la dispozitie de ADR Nord-Est si/sau de catre designer ( orice cost pentru drepturile de autor
aferente cznd n responsabilitatea acestuia) si integrand cat mai bine identitatea vizuala a proiectuluiu .
Informatia necesara si identitatea vizuala aferente pentru editarea materialului vor fi furnizate de expertii
ADR Nord-Est.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:

A4 pliat in trei
offset, policromie

Termen de executie: iunie 2015


2. Roll-up
Modificarea si adaptarea conceptului de roll-up al proiectului EEN pentru ADR Nord-Est, machetarea si
pregatirea pentru tipar a materialului.
Caracteristici tehnice:
Tip produs:
Tipar:

roll-up, ~ 80x200 cm
policromie

Termen de executie: mai 2015


3. Afis
Realizarea unui afis de promovare si prezentare a proiectului, plecand de la conceptul afisului general
EEN, adaptat pentru ADR Nord-Est.
Caracteristici tehnice:
Tip produs:
Tipar:

afis A1
policromie

Termen de executie: mai 2015


4. Buletin informativ (Newsletter)
Newsletter-ul ERBSN este o lucrare trimestriala, realizata prin rotatie de fiecare din cei 6 membrii ai
Consortiului, ADR Nord-Est urmand sa realizeze unul dintre numerele din anul 2015. Plecand de la
conceptul numerelor anterioare si pastrand identitatea vizuala, va trebui realizata macheta acestui buletin
si pregatirea lucrarii pentru tipar.
Pentru crearea unei interfete placute, designerul va putea utiliza atat elemente grafice, cat si fotografii, de
o calitate adecvata pentru tipar, puse la dispozitie de ADR Nord-Est si/sau de catre designer ( orice cost
pentru drepturile de autor aferente cznd n responsabilitatea acestuia) si integrand cat mai bine
identitatea vizuala a proiectului. Informatia necesara si identitatea vizuala aferente pentru editarea
materialului vor fi furnizate de expertii ADR Nord-Est.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:
Finisare:

A4 (21 x 29,7 cm), 20 pagini din care: 16 pagini interior + coperti


offset, policromie
pliere la mijloc, capsare
9

Termen de executie: octombrie 2015


5. Harta pliant prezentare Consortiu si servicii
Se doreste realizarea conceptului unei lucrari care sa localizeze Consortiul ERBSN pe o harta si serviciile
oferite si sa prezinte membrii (un pliant cu harta pe o fata, intr-un colt, harta Romaniei cu Macroregiunea
2 evidentiata si mare, harta Macroregiunii cu pozitionarea membrilor consortiului si pe fata 2 prezentarea
consortiului si lista serviciilor oferite, care se va plia ca o harta rutiera), machetarea si pregatirea pentru
tipar a materialului.
Pentru realizarea designului se vor folosi elemente grafice, cat si fotografii, de o calitate adecvata pentru
tipar, puse la dispozitie de ADR Nord-Est si/sau de catre designer ( orice cost pentru drepturile de autor
aferente cznd n responsabilitatea acestuia) si integrand cat mai bine identitatea vizuala a proiectuluiu .
Informatia necesara si identitatea vizuala aferente pentru editarea materialului vor fi furnizate de expertii
ADR Nord-Est.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:
Finisare:

8,5 x 21 cm, format desfasurat 34 x 42 cm, pliat in 4 si apoi in 2


offset, policromie
pliere

Termen de executie: noiembrie 2015


Valoarea estimata maxim alocata pentru aceste materiale este de 6.300 lei fara TVA
D. Materiale Europe Direct - ADR Nord-Est este coordonatorul unui proiect finantat de Directia Generala
de Comunicare a Comisiei Europene prin Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Materialele
si activitatile de informare/promovarea planificate in cadrul acestui proiect au ca scop cresterea
vizibilitatii activitatilor de comunicare europeana ale Centrului Europe Direct Nord-Est, a
serviciilor si activitatilor centrului.
Materiale promovare Centru Europe Direct Nord-Est:
ADR Nord-Est a infiintat in luna ianuarie 2008, la sediul sau din Piatra Neamt, un Centru EUROPE
DIRECT care face parte din Reteaua de Centre Europe Direct de la nivelul Uniunii Europene. Prin
intermediul acestui Centru a fost pus la dispoziia publicului un serviciu cu liber acces, caracterizat prin
vizibilitate si transparenta, dotat cu tehnologii performante de accesare a informaiei si personal calificat si
abilitat sa ndrume solicitantul de informaie spre cea mai adecvata si acreditata sursa de cunostinte. In
acest scop ADR Nord-Est are in implementare un proiect finantat din fonduri europene.
Pentru perioada 2013-2017 s-a semnat un nou contract de finantare cu Reprezentanta Comisiei Europene
in Romania, al carui obiectiv global este creterea transparenei i vizibilitii aciunilor Uniunii Europene n
cele ase judee ale Regiunii Nord-Est prin asigurarea accesului liber al cetenilor la informaie
european, stimularea interesului cetenilor i actorilor regionali privind politicile, structurile i valorile
Statelor Membre, promovarea ceteniei europene active i participative i crearea unei sfere publice
europene.
In concordanta cu acest obiectiv, Centrul Europe Direct Nord-Est a planificat o serie de actiuni/materiale
de informare/promovare pentru anul 2015, care sa sustina activitatea centrului.
Pentru informatii suplimentare si vizualizarea materialelor realizate pana in prezent pot fi accesate
urmatoarele
link-uri:
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
si
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED_publicatii
1. Volant A4 insert in Buletinul INFO Nord-Est
10

Volantul A4 este un material care promoveaza serviciile permanente ale Centrului EUROPE DIRECT
Nord-Est si disemineaza informatiile europene privind prioritatile de comunicare ale Comisiei si activitatile
desfasurate de centru in anul 2015 si se distribuie inserat in Buletinul Informativ al ADR Nord-Est.
Pentru crearea unei interfete placute, designerul va utiliza atat elemente grafice, cat si fotografii, de o
calitate adecvata pentru tipar, puse la dispozitie de ADR Nord-Est si/sau de catre designer (orice cost
pentru drepturile de autor aferente cznd n responsabilitatea acestuia), machetarea si pregatirea pentru
tipar a materialelor. Informatia necesara si identitatea vizuala aferenta pentru editarea volantului vor fi
furnizate de expertii Centrului EUROPE DIRECT Nord-Est. Acest volant va fi realizat pentru fiecare editie
a Buletinului Informativ INFO Nord-Est.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Periodicitate:

A4 (21 x 29,7 cm) fata/verso


trimestrial (4 editii / an)

Termen de executie: mai, iulie (cu posibilitatea decalarii in august), octombrie, decembrie 2015
Valoarea estimata maxim alocata pentru aceste materiale este de 1.400 lei fara TVA
2. Brosura "Regiunea Nord-Est in Anul European al Dezvoltarii"
Realizarea conceptului unei brosuri, ce urmareste informarea si sensibilizarea cetenilor din Regiunea
Nord-Est cu privire la cooperarea pentru dezvoltare dintre UE i statele sale membre, stimularea
interesului lor activ i implicarea direct in creterea gradului de contientizare a beneficiilor de cooperare
pentru dezvoltare a UE. Tema brosurii o va reprezenta analiza situatiei economice si sociale a regiunii
Nord-Est in anul 2015, evaluarea progreselor inregistrate prin prisma dezvoltarii regionale in ultimii 16 ani,
de cand s-au creionat primele strategii si planuri de dezvoltare regionala, care au fost proiectele de
succes, avantajele competitive fructificate, relatiile de vecinatate cu Republica Moldova si pasii de urmat
pana in 2020, pentru ca Regiunea Nord-Est sa inregistreze indicatori pozitivi de crestere economica.
Acest material se doresc a fi un instrumente de informare usor de utilizat, cu o interfata placuta, moderna,
care sa evidentieze cat mai bine subiectul abordat. Pentru realizarea conceptului acestui material
designerul va utiliza atat elemente grafice, cat si/sau fotografii, de o calitate adecvata pentru tipar, puse la
dispozitie de ADR Nord-Est si/sau de catre designer (orice cost pentru drepturile de autor aferente cznd
n responsabilitatea acestuia). Textul si elementele de identitate vizuala vor fi puse la dispozitia
realizatorului, in format electronic, de catre expertul ADR Nord-Est.
Caracteristici tehnice:
Format finit:
Tipar:

A4, aproximativ 10 pagini


offset, policromie

Termen de executie: septembrie 2015


Valoarea estimata maxim alocata pentru acest material este de 1060 lei fara TVA

11

CERINTE MINIME DE CALIFICARE


1. Ofertantul va prezenta 1 propunere de concept, in format .jpg, in baza informatiilor puse la dispozitie de
achizitor, respectiv text si 1 fotografie. In baza acestora se va realiza conceptul pentru coperti + pagina
interior, avandu-se in vedere introducerea urmatoarelor detalii suplimentare: ilustratii, elemente grafice,
reguli de identitate vizuala ( sigle si texte obligatorii in functie de obiectiv). Se considera propunere tehnica
conforma, oferta care raspunde la urmatoarele cerinte:
-incadrare in pagina, layout echilibrat ( fara spatiere inutila, imbinare fotografii/ ilustratii/ elemente grafice
-text )
-elementele de identitate vizuala pozitionate corect si in intregime conform Manualelor de identitate
vizuala aferente fiecarui obiectiv ( proiect), avandu-se in vedere pentru coperti ( fata/spate), ca acestea
sunt pozitionate diferit. Toate elementele de identitate vizuala, pe obiective, sunt anexate documentatiei
prezente.
Observatie: daca se oferteaza pe mai multe obiective, se poate pastra grafica propusa, aplicand
identitatea vizuala aferenta fiecarui obiectiv in parte.
2. Declaratie privind conflictul de interese, completata, semnata si stampilata de reprezentantul legal,
insotita de certificat constatator emis de Registrul Comertului( sau echivalent) din care sa rezulte
domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informatiile cuprinse n acest document
vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.

3. Formular propunere tehnico-financiara, completata, semnata si stampilata de reprezentantul legal.


Documentele ofertei se trimit
monica.lutz@adrnordest.ro.

scanate,

pana

pe

21.04.2015,

pe

adresa

de

e-mail:

TEXT si Fotografie
Microintreprinderi cu ambiii mari
n contextul crizei financiare i economice globale, domeniul major de interventie Sprijinirea dezvoltrii
microntreprinderilor a Programului Operational Regional 2007-2013 a fost privit de muli ntreprinztori din
Regiunea Nord-Est ca o ans real de dezvoltare, cu o contribuie financiar minim.
Cele 41,95 milioane Euro puse la dispoziie microntreprinderilor din Regiunea Nord-Est n 3 cereri deschise de
proiecte (2008,2009,2014) pentru achiziionarea de echipamente i tehnologii noi, pentru sisteme IT moderne, dar i
pentru construirea/ extinderea/ modernizarea spaiilor de producie/ prestare servicii ale microntreprinderilo s-au
dovedit insuficiente pentru apetitul micilor ntreprinztori.
Totui, aceast sum i-a dovedit din plin utilitatea pentru cele 312 microntreprinderi din domeniile produc ie,
nteinere auto, servicii tipografice, centre de nfrumuse are, IT i servicii medicale, care au implementat proiecte de
dezvoltare a afacerilor.
REGIO a finanat prin acest domeniu de intervenie microntreprinderi situate n mediul urban, care activeaz n
domeniul produciei, serviciilor sau construciilor de cel puin un an, iar finanarea neramburasbil din Fondul
European de Dezvoltare Regional a fost de maximum 200.000 Euro. Ma presus de relevan a la nivel individual
pentru fiecare operator economic sprijinit, impactul economic a fost unul semnificativ, intruct aceste investi ii au
generat crearea a peste 1500 de noi locuri de munc.

12

DECLARAIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul
__________________________________,
reprezentant
mputernicit
al
_____________________________________(denumirea i datele de identificare ale operatorului
economic)
a) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii procedurale i sub sanciunile aplicate
faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaiile prevzute la art. 69^1din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i
completri ulterioare.
n sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraii Certificat constatator eliberat de
Ministerul Justiiei - Oficiul Registrului Comerului, sau echivalent, din care s rezulte c nu avem
acionari persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv sau care se afl
n relaii comerciale cu: Vasile Asandei-Director General Interimar, nascut 13.12.1963, com.Cracaoani,
jud Neamt, Elena Nane- Director economic, nascuta 20.02.1955, com Raucesti, jud.Neamt, Gabriela
Macoveiu- Director Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea Afacerilor, nascut 26.06.1965, Piatra
Neamt, jud. Neamt.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile privind falsul in declaratii din Codul penal.

Semntura
ofertantului

ofertantului
sau
.....................................................

reprezentantului

Numele i prenumele semnatarului


.....................................................
Capacitate de semntur

.....................................................

Data

13

Formular Propunere tehnico-financiara


A. Obiectiv Regio
Nr crt.

Denumire material pregatit


pentru tipar/ macheta

Buletin informativ INFO NordEst,


Mapa + pliant + bloc notes
conferinta Regio
Afis conferinta Regio
Felicitari
Agende
Calendare de perete
Calendare de birou
Sacose

2
3
4
5
6
7
8

Pret unitar, lei,


fara TVA

Durata realizare
propunere de
concept material,
zile

Durata machetare
material, zile

Durata corecturi si
pregatirea pentru
publicare
material,zile

Pret Total acordcadru, lei fara TVA


x4

B.Obiectiv POS CCE


Nr crt.

Denumire material pregatit


pentru tipar/ macheta

Volant A4 insert in Buletin


informativ INFO Nord-Est
Brosura proiecte POS CCE
Felicitare
Calendar de birou
Agende
Sacose

2
3
4
5
6

Pret unitar, lei,


fara TVA

Durata realizare
propunere de
concept material,
zile

Durata machetare
material, zile

Durata corecturi si
pregatirea pentru
publicare
material,zile

Pret Total, lei fara


TVA
.x4

C. Obiectiv ERBSN
Nr crt.

Denumire material pregatit

Pret unitar, lei,

Durata realizare

14

Durata machetare

Durata corecturi si

Pret Total, lei fara

pentru tipar/ macheta


1
2
3
4
5

fara TVA

propunere de
concept material,
zile

material, zile

pregatirea pentru
publicare
material,zile

TVA

Pret unitar, lei,


fara TVA

Durata realizare
propunere de
concept material,
zile

Durata machetare
material, zile

Durata corecturi si
pregatirea pentru
publicare
material,zile

Pret Total, lei fara


TVA

Pliant
Roll-up
Afis
Buletin informativ
Harta

C. Obiectiv ERBSN
Nr crt.

Denumire material pregatit


pentru tipar/ macheta

Volant A4 insert in Buletin


informativ INFO Nord-Est
Brosura

x4

1. In vederea prestarii serviciilor de compozitie solicitate prin documentatia descriptiva pusa la dispozitie de autoritatea contractanta Agentia
pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, vom respecta urmatoarele etape:
- documentare si analiza asupra obiectivului lucrarii
- realizarea conceptului grafic pentru materialele comandate, implicand discutarea si modificarea lui, pana la gasirea variantei
optime
- machetarea materialelor
- corecturile si pregatirea pentru publicare a materialelor
- furnizarea materialului final in format electronic adecvat, catre ADR Nord-Est sau dupa caz catre un furnizorul de servicii pentru tipar
indicat de ADR Nord-Est .
2. In vederea bunei derulari a contractului, propunem urmatoarele: ........................
3. Desemnam persoana/persoanele, din personalul propriu, care se va ocupa de relaia i comunicarea cu ADR Nord- Est i care va
tine legtura cu reprezentantii ADR Nord- Est pentru derularea contractului si pentru fiecare comand n parte, dupa cum
urmeaza............................. (Se solicita nume persoana / persoane de contact, telefon fix/mobil, fax, e-mail.)

15

4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin
care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
Data _____/_____/_____

...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),

n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ......................................................


(denumirea/numele operatorului economic)

Observatie: Formularul se completeaza in functie de obiectivele pentru care se depune oferta.

16