You are on page 1of 4

Capitolul I: Siruri de numere reale.

Lect. dr. Lucian Maticiuc

iuc

Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie


si Ingineria Mediului
Matematici Superioare, Semestrul I,
Lector dr. Lucian MATICIUC

SEMINARUL 1.

Cap. I Siruri de numere reale

1. Sa se arate ca daca subsirurile (x3n )n , (x3n+1 )n , (x3n+2 )n sunt convergente la aceeasi limita
x, atunci sirul (xn )n este convergent la x.

ati
c

Rezolvare:

Justificarea se bazeaza pe faptul ca subsirurile (x3n )n = {x0 , x3 , x6 , ...}, (x3n+1 )n = {x1 , x4 , x7 , ...},
(x3n+2 )n = {x2 , x5 , x8 , ...} acopera n ntregime sirul
(xn )n = {x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , ...} ,

Rezolvare:

si pe faptul ca subsirurile (x3n )n , (x3n+1 )n , (x3n+2 )n sunt convergente la aceeasi limita x.
2. Sa se arate ca sirurile (xn )nN , (yn )nN si (zn )nN date de a) xn = cos n 2 , b) yn = sin n
2
n
si c) zn = (1) , n N sunt divergente.
Aplicam urmatoarea Teorema: Orice subsir al unui sir convergent este convergent la aceeasi limita.
De aici avem urmatoarele:

Consecinta 1: Daca un subsir este divergent atunci sirul ntreg este divergent.

cia
n

Consecinta 2: Daca doua subsiruri ale unui sir sunt convergente dar la valori diferite atunci sirul
ntreg este divergent.
cazul nostru studiem subsirurile
a) In

Lu

 
x4n = cos 4n
= cos (2n) = 1 1, n,
2
h


i

x4n+1 = cos (4n + 1)
= cos 2n +
= cos
= 0 0, n,
2
2
2
h
i
x4n+2 = cos (4n + 2)
= cos (2n + ) = cos () = 1 1, n,
2


 
h
i
3
3
x4n+3 = cos (4n + 3)
= cos 2n +
= cos
= 0 0, n.
2
2
2

Deci avem subsirurile, de exemplu, (x4n )n , (x4n+1 )n care sunt convergente la 1 respectiv
1 deci sirul ntreg (xn )n este obligatoriu divergent.
Observatie: Am folosit urmatoarele definitii, proprietati

1) cos (2n) = 1, cos (2n + 1) 2 = 0, cos ((2n + 1) ) = 1 , n Z

n
2) sin (n) = 0, sin (2n + 1) 2 = (1) , n Z
3) functiile sin si cos sunt periodice, adica: sin (2n + x) = sin (x) , cos (2n + x) = cos (x)
, n Z, x R.
b) Tema.

Capitolul I: Siruri de numere reale.

Lect. dr. Lucian Maticiuc

3. Sa se calculeze limitele sirurilor date de (vezi si limitele fundamentale (??), (??) si (??)):
2n3 + n + 1
2n3 n
n2 2
n3 n
,
b)
x
=
,
c)
x
=
s

i
y
=
,
n
n
n
n3 n + 2
n3 + n2 + 1
n3 + n + 1
n2 + n + 1
n
n
n
n
, yn = (4) si zn =
d) xn = 2n si yn = 31n , e) xn = 25 , yn = 45 , f ) xn = 2
3
,
a) xn =


5 n
2

5 4n
2 3n + (5)
2 3n + 4n
,
i)
x
=
,
h)
x
=
n
n
n .
4n + 7
5n + 7n
4n + (3)

iuc

g) xn =

ati
c

4. Sa se calculeze limitele sirurilor date de:a) xn = 2n + 3 2n , b) xn = n + 1 + 2 n + 2 3 n + 3 , c) xn = n n + 1 n
,


d) xn = n n n2 + 1 .
5. Sa se studieze monotonia, marginirea, convergenta si sa se afle limita sirurilor date de:
n

1
1
1
(1) n + 1
5 7 9 [5 + 2 (n 1)]
+ 2 + + 2 , b) xn =
, c) xn =
, d)
n
12
2
n
4 7 10 [4 + 3 (n 1)]
(1) n
n+5
xn
xn =
, e) xn > 0, x0 = 1, xn+1
,nN
n+3
xn + 1
Rezolvare:
a) xn =

sau echivalent

Aplicam Definitia: Un sir (xn ) este marginit daca , R, a. . xn , n N


Un sir (xn ) este marginit daca M > 0 a.. |xn | M , n N.
Aplicam si Definitia: Un sir (xn ) este crescator daca
xn+1 xn 0, n N.

cia
n

si Definitia: daca (xn ) este format din numere strict pozitive atunci el este crescator daca si
numai daca
xn+1
1, n N.
xn

si Teorema lui Weierstrass: a) Orice sir monoton crescator si marginit superior este convergent
b) Orice sir monoton descrescator si marginit inferior este convergent.

Lu

a) Calculam

1
1
1
1
xn+1 xn = 2 + 2 + + 2 +
2
1
2
(n + 1)

 n
1
1
1
1

+ 2 + + 2 =
2 >0
12
2
n
(n + 1)

Deci evident (xn ) este crescator. Pe de alta parte


1
1
1
1
<
=
, k = 1, n.
2
k
(k 1) k
k1 k

Obtinem
1 1
1
1
+

+ +

2 3
n1 n
1
=2 <2
n
Deci 0 < xn < 2 deci e marginit. Se obtine ca sirul este convergent (deoarece e monoton si
marginit). Problema aflarii limitei este eludata.
1
xn < 1 + 1
2

Capitolul I: Siruri de numere reale.

Lect. dr. Lucian Maticiuc

b) Deoarece sirul xn contine termenul (1) vom studia subsirurile (x2n ) si (x2n+1 ).
2n

x2n =

(1)

2n + 1

2n

(1)

2n

1
2n + 1
=1+
2n
2n

iar acest subsir este descrescator deoarece x2n = 1 +


1
1
1+
= 1, pentru n .
2n

Pe de alta parte
2n+1

x2n+1 =

(1)

(2n + 1) + 1

2n+1

(1)

(2n + 1)

iuc

evident, x2n = 1 +

1
1
1+
= x2(n1) iar,
2n
2 (n 1)

2n 1 + 1
1
=1
2n 1
2n + 1

1
1
1
= x2(n+1)+1
2n + 1
2 (n + 1) + 1

ati
c

iar acest subsir este crescator deoarece x2n+1 = 1

1
1
1
= 1, pentru n .
2n + 1

Deci x2n 1, x2n+1 1, pentru n adica sirul ntreg (acoperit de cele 2 subsiruri)
este convergent si el la valoarea 1. Sa observam ca sirul nu este monoton dar este marginit
deoarece subsirurile lui sunt convergente deci marginite.
iar, evident, x2n+1 = 1

c) Calculam

Deci avem ca

5 7 9 [5 + 2 (n 1)] [5 + 2 (n + 1 1)]
5 + 2n
= xn
4 7 10 [4 + 3 (n 1)] [4 + 3 (n + 1 1)]
4 + 3n

xn+1 =

xn+1
5 + 2n
< 1, n N
=
xn
4 + 3n

cia
n

Dar avand n vedere ca (xn ) este format din numere pozitive avem ca este descrescator. Pe
de alta parte el e marginit inferior de 0 deci el este convergent. Sa presupunem ca xn l 6=
0 deci daca trecem la limita n egalitatea de mai sus
lim

l
2
2
xn+1
5 + 2n
= 1=
= lim
n
xn
4 + 3n
l
3
3

contradictie. Deci limita l = 0.

2
< 0, deci descrescator, si marginit
(n + 4) (n + 3)
inferior, xn > 0 adica e convergent. Limita este 1. Vezi si exercitiul 4, limita fundamentala
(6)).
xn+1
1
e) Tema (se va arata ca

< 1 adica (xn ) descreste si e si marginit inferior


xn
1 + xn
xn > 0, deci e convergent la l = 0).

6. Folosind criteriul majorarii sa se calculeze limitele sirurilor date de xn = n n si yn =


1
1
1
n2 +1 + n2 +2 + + n2 +n

Lu

d) Tema (se va arata ca xn+1 xn =

Rezolvare:

Aplicam Teorema: Fie sirul (n )n a.. n 0, n . Presupunem ca avem inegalitatea


|xn x| n , n N . Atunci xn x, pentru n .

Vom arata ca

n
n 1 , n .

Capitolul I: Siruri de numere reale.

Lect. dr. Lucian Maticiuc

Notam cu yn = n n 1, si vom arata ca yn 0. Avem deci

n
n
n = 1 + yn n = (1 + yn ) = 1 + Cn1 yn + Cn2 yn2 + Cn3 yn3 +
(imediat deoarece yn 0 ) Cn2 yn2 =
2
n1

|yn |

2
n1

= n iar n converge la 0 deci yn 0 xn 1.

iuc

Deci yn2

n(n1) 2
yn .
2

Vom arata ca yn 0. Avem inegalitatile imediate


n2
Deci xn =

1
n2 +1

1
1
1
1
1
1
2
, 2
2
, , 2
2
.
+1
n +1 n +2
n +1
n +n
n +1

1
n2 +2

+ +

1
n2 +n

1
n2 +1

+ +

n
n2 +1 .

Adica |xn | n =

Lu

cia
n

ati
c

iar n este, evident, convergent la 0.

1
n2 +1

n
n2 +1