You are on page 1of 6

KOLEJ VOKASIONAL PORT DICKSON

KM 5 JALAN SEREMBAN
71000 PORT DICKSON
NEGERI SEMBILAN

KERTAS TUGASAN
NAMA KURSUS /
COURSE NAME

PENGURUSAN PERNIAGAAN

TAHAP / LEVEL

1 SEMESTER 2

NO DAN TAJUK
MODUL/ MODULE NO
AND TITLE

BPP 602 OFFICE SAFETY AND SECURITY

STANDARD
KANDUNGAN /
CONTENT STANDARD

Identify Safety & Security Measure In Office Environment

At the end of the COURSE, student shoulde able to :

OBJEKTIF MODUL /
MODULE OUTCOMES

NO KOD / CODE NO

1. Determine types of threats


2. Determine office security and safety measure
3. Identify OSHA Act
4. Determine types of document control and safety system
5. Determine types of office environment security control
6. Determine safety and security procedure/manual
7. Determine access level of security system

BPP602/KT

Muka :

TUJUAN / PURPOSE:
The Office Safety & Security Administration competency unit title describes the competency
required when administering office safety and security. The person who is competent in Office
Safety & Security Administration will be able to identify safety & security measure in office
environment, administer office safety and security system and report office and security system
administration activities. The outcome of this competency is to administer office safety and
security system to maintain the safety of the personnel, asset, premise and customer according
to organisation SOP.

NO KOD / CODE NO

BPP602/KT

Muka: 02 Drp: 03

ARAHAN :
Jawab semua soalan di bawah.
1. Nyatakan definisi ancaman
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Hazard merupakan satu elemen yang mewujudkan risiko yang menyumbang kepada
kemalangan di tempat kerja. Jelaskan 5 jenis hazard yang terdapat di tempat kerja
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NO KOD / CODE NO

BPP602/KT

Muka: 03 Drp: 03

3. Sewaktu membuat tugas di pejabat, Ali medapati komputer yang sedang digunakannya:
hang selepas dibuka,
Prestasi PC tiba-tiba sahaja menjadi lembap. Sebarang aplikasi atau fail yang
hendak dibuka menjadi terlalu perlahan.
Keluar mesej "Out of memory error" walaupun PC mengandungi ruang ingatan
yang mencukupi.
Sistem operasi Windows tidak boleh dijalankan walau sebelum ini kita tidak
pernah menyentuh bahagian setting ataupun mengubah registry.
Nyatkan jenis ancaman yang telah menggangu komputer Ali dan bagaimanakah caracara untuk Ali mengatasi ancaman tersebut:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NO KOD / CODE NO

BPP602/KT

Muka: 04 Drp: 03

SHAH ALAM - Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) menggesa majikan


supaya mematuhi sepenuhnya peruntukan yang terkandung dalam Akta Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) 1994 bagi mengelak kemalangan di tempat kerja dan
kehilangan nyawa pekerja mereka.
Timbalan Setiausaha Agung MTUC, A. Balasubramaniam berkata, majikan perlu
mengutamakan keselamatan di tempat kerja memandangkan kebanyakan majikan kini
dilihat lebih memberi tumpuan untuk mencapai sasaran jadual pengeluaran atau
pembinaan di tempat kerja.
"Keselamatan di tempat kerja adalah satu daripada hak asasi pekerja. Jabatan
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah Kementerian Sumber Manusia perlu
memastikan bahawa Seksyen 15 Akta OSH dikuatkuasakan dengan tegas," katanya
kepada Bernama.
Selain itu, katanya, pegawai jabatan juga perlu memastikan pemeriksaan di tempat
kerja dijalankan secara tetap memandangkan keselamatan pekerja mesti diberi
perhatian utama-Bernama
(Sumber : Disesuaikan daripada sumber Sinar Harian, Ahad 19 Julai 2015)

4. Berdasarkan artikel tersebut, nyatakan 3 tujuan majikan digesa supaya mematuhi Akta
Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994
i. ________________________________________________________________
ii.

________________________________________________________________

iii.

________________________________________________________________

5. Standard Operational Prosedures( SOP) merupakan salah satu jenis dokumen yang
dijadikan garis panduan keselamatan dan prosedur dalam organisasi. Berdasarkan
pengetahuan anda, jelaskan bagaimana dokumen ini digunakan.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

NO KOD / CODE NO

BPP602/KT

Muka: 05 Drp: 03

6. Siti Sarah merupakan seorang CEO yang baru dilantik di Syarikat ABC. Beliau
mendapati keadaan pejabat di tempat beliau bekerja adalah tidak selesa dan kurang
selamat yang boleh memberi ancaman kepada kepada pekerja-pekerjanya. Antaranya
ialah :
Keadaan lantai yang berlubang
Cahaya lampu yang malap
Peralatan pejabat tidak diselenggara oleh juruteknik
Almari fail dan peralatan pejabat yang tidak disusun dengan baik
Sebagai CEO jelaskan perubahan yang boleh dilakukan oleh Siti Sarah bagi
memastikan amalan kerja yang baik dapat diterapkan di pejabat tersebut. Jelaskan.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

NO KOD / CODE NO

BPP602/KT

Muka: 06 Drp: 03