Вы находитесь на странице: 1из 4

DRAMA SUNDA XI-8

KADE SALAH NYOLOK


(untuk 12 orang)
pengarang : Adi Isruna
Adegan 1 di bumi mang adol
Adol : neng..
Munaroh : enyaa..
Adol : neng, ngarasa bosen teu sih jeung kaayan hirup urang nu kieu-kieu wae?
Munaroh : ssst...
Adol : tapi neng, aku mengeluh dengan hidup ini
Munaroh : hmmmm.. ai jujur mah enya kang, tapi kumaha deui atuh, ayeuna mah urang kudu
bersyukur jeung kaayaan kieu
Adol : enya neng
Munaroh : A cenah aa bade ka bumi pak RT, arek ngurut pak RT
Adol : ohh enya neng, ayeuna tabuh sabaraha teh? (kopina bahe)
Munaroh : ai si aa teh kunaon atuh (salah ngelap)
Adol : panas... panas..., aa berangkat heula nya neng. Assalamualaikum
Munaroh : waalaikumsalam, aa minyakna moal dibawa?
Adol : ohh enya, nuhun neng
Adegan 2 di bumi pak RT
Adol : assalamualaikum..
Pak RT : waalaikumsalam. Oh mang adol
Adol : enya kang, hampura kang, rada telat, aya gangguan teknis bieu
Pak RT : teu nanaon, sok mangga calik heula mang
Adol : enya
Pak RT : sok mangga dileeut kopina
Adol : punten pak RT teu aya kopina
Pak RT : buu.. buuu kopi
Ibu RT : enya antosan, naheur hela caina
Adol : paleubah mana kang anu karaos
Pak RT : tah ieu ieu. (nunjuk pundak)
Adol : enya kang
Pak RT : aww... geunah ning nya, sok dileueut kopina
Adol : punten pak RT teu aya kopina
Pak RT : buu.. buuu kopi
Ibu RT : enyaa, teu acan ngagolak caina, ku teu sabar atuh si bapa teh
Pak RT : antosan nya mang
Adol : muhun pak RT (nelen ludah)
Pak RT : sakalian mang, ieu lengen
Adol : enya
Pak RT : buu.. kopina manaaaaaa
Ibu RT : (datang) yeuhhh
Pak RT : mana? ning eweh caina
Ibu RT : tuuh, cokot we kadapur sorangan
Pak RT : ah, silaing mah (sabari ka dapur)
Adol : kang, kumaha nya urang bisa ngarubah nasib, asa bosen jadi tukang urut wae mah
Pak RT : terus maneh hayang jadi naon?

Adol : hayang gawe, anu teu cape teuing


Pak RT : atuh jadi presiden we atuh maneh teh
Adol : aiiii.. si akang sok ngabodor
Pak RT : pan maneh teh laina sarjana?
Adol : enya sarjana, tapi keuekeuh wee, ripuuh
Pak RT : atuh, jadi jadi kades maneh teh, dedengean kades nu ayeuna teh masa jabatana geus
beak
Adol : terus urang kudu kumaha?
Pak RT : atuh mikir, maneh teh pan sarjana, manfaatkeun atuh mempeng ngora keneh
Adol : tapi kumaha carana kang?
Pak RT : gampang, eta mah dibantuan ku dek, tapi omat, lamun maneh jadi kades ulah
korupsi kos bupati urang ayena ning, siii.. rohmat yasin tuh. Belegug pan, mending dek
kabagean mah hahahahahh
Adol : moal atuh kang, eta mah imana we ewehan
Pak RT : jaman ayena mah henteu ningali agama mang, tingali we diberita menteri agama
ayeuna korupsi duit haji, ngerakeun
Adol : tos ah, bade uih heula
Pak RT : yeuh (bari mere duit) nuhun kang
Adol : nya sami kang...assalamualaikum
Pak RT : waalaikumsalam
Adegan 3 di bumi mang adol
Adol : neng, satuju teu lamun aa nyalonkeun jadi kades?
Munaroh : emangna babari kitu jadi kades teh?
Adol : ari niat mah pasti kacapai, nu penting mah urang kudu jujur jeung amanah
Munaroh : kumaha aa we lah ayena mah, tapi omatt a, ulah kawin deui lamun geus jadi
kades!
Adol : gampang eta mah, moal hiji tapi dua (eleg)
Munaroh : tingalikeun we!
Adegan 4 di tempat kampanye
Somad : rakyat sukasasarean, pilih kuring No. 1, pasti makmur jeung sajahtera. Desa ieu pasti
dinomer hijikeun
Adol : rakyat sukasasarean, pilih kuring No. 2, desa ieu pasti diduakeun, eh. Desa ieu moal
makmur, sakola gratis 12 taun, tapi gawe mayar. (warga bersorak )
Adegan 5 ditukang sayur
Ecih : ceuu ceu. Aya gosip teranyar yeuh
Siti : aya naon, aya naon
Ecih : ah, teu jadi ah
Siti : naon atuh buru, soklah ditlaktir
Ecih : bener yeuh
Siti : heeh (bari mariksa kantong) Ngan nginjem heula duitna
Ecih : ehh ari maneh....yeuh (mere duit)
Siti : soklah arek meuli naon? Ku urang ditlaktir, jadi gosipna naon?
Ecih : eta we tempe, jadi kieu, eta si adol nyalonkeun jadi kades cenah
Siti : teruss... terusss
Ecih : pang melikeun kangkung heula tuh
Siti : gae, nginjem deui atuh duitna
Ecih : yeuh (mere duit) mang kangkung 2 beungkeut, eta si adol bisa naon sih, tukang urut ge
loba gaya nya
Bu RT : mang kangkung na aya keneh teu? aya naon iyeuteh rame? Isuk-isuk geus ngagosip
wae, miluan atuh

Tkg. Sayur : eta aya bu tinggal 2 beungkeut deui


Ecih : eh bu RT, geus nyaho gosip teu acan bu?
Bu RT : gosip naon keurah?
Ecih : eta si adol nyalonkeun jadi kades cenah
Bu RT : nu bener iyeu teh?
Ecih : gosip ti Ecih mah moal pernah salah buu...
Bu RT : legeg amat nya, modal teu boga ge hayang jadi kades
Tkg. Sayur : bener bu, paling ge ujung-ujungna mah korupsi
Siti : eh, ulah waka suudzon heula kabatur teh
Ecih : ah, emang kitu
Tkg. Sayur : deuh, pamajikana ge sok nganjuk wae
Bu RT : eup ah aya jelemana
( si Adol datang )
Adol : aya naon sadayana? rada heboh yeuh
Bu RT : ah, teu aya nanaon
Ecih : sok kepo kitu ah
Adol : ohh, engkin tong hilap nya pilih abdi No.2
Siti : enya .. enya
Adol : assalamualaikum
Tkg. Sayur : (arek ngebug si adol tapi alibi)
( teu lila si somad datang )
Somad : assalamualaikum sadayana , ieu aya barang ker amang sareng ibu-ibu, engkin pilih
abdinya No.1
Sadaya : enyaa .. enyaa
Somad : bade kaharep heula nyaa, tong hilap pilih No. 1
Adegan 6 di bumi Ana
Tim sukses : assalamualaikum
Ana : waalaikumsalam, aya naon? Isuk isuk
Tim sukses : iyeu, aya 30rb, pilihnya No.1
Adegan 7 di tps
Ana : a anu keur isuk mere duit 30rb teh saha teh ?
Suami : eta anu No.1
Ana : aa, nyoblos nu eta ?
Suami : henteu atuh, pasti moal bener kahareupna
Ana : ohh, No.2 atuh
Suami : enya
Warga 1 : woooyy... anu kamari pas kampanye arek ngarusak desa urang, No. Baraha teh ?
Warga 2 : etaa, No.2
Warga 1 : ohh, ieu lain bari nyolok (nyolok matana bari emosi)
Warga 2 : maneh nyolok naona?
Warga 1 : panona aing mah, maneh?
Warga 2 : irungna haha, eh mbah dukun nyolok oge?
Dukun : atuh enya, nyolok NO.1
Warga 1 : mbah,, kaaa ( calon No.1 nyerieun dadana ) karak ge arek dibejaan
Dukun : hampura-hampura, bieu teh salah maca mantra
Pemudi 1 : nyolok nu mana yeuh?
Pemudi 2 : mana we anu beungeutna alus
Pemudi 3 : eh, selfi hela yukk, jeng diupload ka instagram
Pemudi 1,2 : hayuu hayuuu
Pemuda : ehh, selfie wae nyaaaa, kos nu geulis wae. Miluan deuh

Pemudi 123 : ahh, si akangmah PO BOX


Pemuda : ai PO BOX teh naon?
Pemudi 123 : kepo ahh, si aa mah
Pemuda : eh, serius.
Pemudi 123 : PO BOX teh... (warga ngagorowok, soalna ngantri)
PENGUMUMAN
Panitia : assalamualaikum,, ibu-ibu, bapa-bapa sadayana ayena urang umumkeun wae hasil
suarana (tim sukses orasi)
Panitia : toosss, toss, tong rariweuh, lamun riweuh moal diumumkeun yeuh. Anu jadi kades
teh nyaetaaaa, bapaaaaa..... tong kamana-mana urang balik deui saengges nu hiji ieu (suara
adzan)
Panitia : cekk, cekk 1 2 3 , anu jadi kades 4 taun kaharep nyaeta ...... bapa ( musik )
Bapa Adol...................................
Tim sukses bersorak.. mang somad embung narima, manehna langsung nyokotan barang anu
dibere ka warga, langsung dibawa ka RSJ.
SELESAI