You are on page 1of 8

www.commuterexpress.

ph
THURSDAY, May 27, 2010 Vol. 3 No. 248 • 8 pages

15 5
7 5 3
41 31 17 1 29 12
P33.8m+
BREAKFAST
BREAKOUT WATCH OUT FOR
Jollibee launches its
new breakfast meal OUR ANNIVERSARY
for people who are
always on the rush. SPECIAL EDITION
(L-R) Arline Adeva,
Jollibee PR Manager;
ON JUNE 4
Michael Dumaual,
Jollibee brand DEPED: NO
manager; Jollibee
the mascot; Aileen
NEED TO BAN
Ricassata, Jollibee ‘JEJEMON’
marketing manager; PAGE 7
Luis Lee, brand
specialist and
Dennis Reyes, PR COURTNEY GETS
officer show the
freshly prepared
$162M OFFER FOR
breakfast meal. NIRVANA RIGHTS
MICHAEL PAGE 5
SUPERALES
2 Thursday, May 27, 2010

Bababa nga ba ang presyo ng gasolina? Isang Tom at isang Eleanor ang
KAMAKAILAN ay kababayan dahil mas lalo pang
tinanggal na ang buwis sa mga liliit ang kanilang maiuuwing magliligtas sa atin at sa Comelec
produktong petrolyo kaya’t kita sa kanilang pamilya dahil PANOORIN ninyo ang
sinasabi na patuloy ang sa laki ng babayarang tax pelikulang Man of the Year.
magiging pagbaba ng presyo sakaling mapaburan ang Tungkol ito sa isang
nito kasabay na rin ng sinasabi nito. komedyante sa Amerika na
pagbulusok ng halaga nito sa Mabuti na lamang at sinabi kumandidato pagkapangulo
pandaigdigang pamilihan. ni president-elect, Senator at nanalo dahil sa errors ng
kumikita ng malaki dahil sa mga computers sa automated
Nitong mga nakalipas na Benigno “Noynoy” Aquino, III
kanilang pagsisinungaling. election.
araw ay tatlong beses na na wala siyang balak na itaas
Lagi kasing sinasabi ng Pero sa ending, tinangihan
umanong nagbawas ng presyo ang EVAT dahil masyado na
mga ito na nalulugi ang din ng bidang si Tom Dobbs na ginampanan ni Robin Will-
ang mga oil companies sa itong mabigat na pasanin sa
kanilang negosyo kaya’t hindi iams ang presidency kahit ang tawag na sa kanya ng mga
kanilang mga produktong ating mga kababayan.
sila puwedeng magbaba ng tao ay president-elect dahil nalaman nya na nanalo lang
petrolyo at inaasahan pa na Tama lamang na hindi na siya dahil sa errors sa computers. Hindi ko maiwasan
kanilang mga paninda. Ang
tuluyan itong mababawasan. muli pang itaas ang tax, ang ikumpara ang mga eksena sa pelikula sa mga nangyayari sa
dapat siguro talagang
Sa darating kasing Hunyo dapat sigurong habulin ng atin ngayon.
tanggalin ng susunod na
ay tatanggalin na ang taripa o gobyerno ay ang mga tax Akalain mo tinangihan ng bida na mahawakan ang
administrasyon ay ang oil de-
buwis sa mga inaangkat na evader na matagal na ring may kapangyarihan ng isang Pangulo dahil para sa kanya ang
regulation law na labis na
langis kaya’t inaasahan pa ang malaking utang sa buwis pero tamang gawin ay ibunyag ang errors ng computers, ipakulong
nasasamantala ng mga ganid
pagbaba ng halaga nito sa ating patuloy pa rin na ang mga pinuno ng kumpanya ng mga computers na ginamit
na oil companies? sa eleksyon, at maiupo ang totoong nanalo.
bansa. nagnenegosyo?
Ang tanong naman ng Kapag nasingil ng gobyerno Samantala dito sa atin ang whistle blower na si Koala
ITAAS DAW ANG EVAT? Bear ang sikat na ang hirap matawag na whistle blower kasi
sambayanang Pilipino, hindi ang mta tax evader na ito ay
Nakakagulat ang parang hindi niya mapanindigan ang sariling testimonya
kaya sa umpisa lamang ito tiyak na malaki ang
binitiwang salita ni Depart- dahil balot na balot na parang suman at hindi naman niya
gagawin ng mga oil companies maitutulong nito sa ating
ment of Finance Secretary na-explain nang malinaw kung paano namanipula ang mga
dahil malamang na sasabihin muling pag-ahon at kapag
Margarito Teves na dapat na PCOS machines.
na naman ng mga ito na naman tumangging magbayad
itaas sa 15% ang ipinatutupad Aaminin ko, narinig ko rin noon ang usap-usapan tungkol
nalulugi sila kaya hindi nila ang mga ito ay dapat lamang sa grupo daw na kayang paglaruan ang automated election
na Expanded Value Added
puwedeng ibaba ng husto ang na ipakulong nang sa gayon at pwede ipanalo ang isang kandidato sa halagang P50M.
Taxt (EVAT) upang makahabol
kanilang panindang langis? ay huwag nang pamarisan. * Syempre hindi ko naman binigyang halaga yun. Pero ngayon
ang susunod na
Dapat siguro ay bantayan ** nga lumalabas ang ganitong mga kwento.
administrasyon sa gagawing
ng susunod na administrasyon Sa mga kabarangay kong Ang kaso lang puro talunan ang nagrereklamo at mas
pagbabago.
ang kilos ng mga gustong makilahok sa pitak na marami pang tanong kaysa paliwanag sa kung ano talaga
Ang pahayag na ito ni
mapagsamantalang oil compa- ito, maari kayong mag-email sa ang nangyari at kung paano kaya sila nadaya sa pamamagitan
Teves ay labis na nagbigay ng ng pagmamanipula ng mga PCOS.
nies na ito na matagal na ring barangayani_isko@yahoo.com.
takot sa marami nating Sa pelikulang Man of the Year, nalaman talaga ng whistle
blower ang mismong error ng mga machines. Nakita at
The consequence of a troubled nation nakalkula niya kung paano nagkamali ang mga makina at
idineklarang winner si Tom Dobbs.
ASIDE from the loss of lives, ists started to decline since
damages to property and un- March and drop sharply after STREETSMART Nilapitan pa siya at tinangkang patayin ng mga may-ari
ng mga machines para huwag magsalita. Samantala napaka-
stable government, there is no most foreign embassies had Ni Jonathan Vicente
doubt the tourism industry in warned their nationals against
popular ng kandidatong si Dobbs kaya walang nagtaka nang
Thailand suffered a lot in terms visiting Thailand during the ideklara ang kanyang pagkapanalo bilang susunod na
much as 12 percent. pangulo ng Amerika.
of revenues. protest which evetually turned From March 12 to May 19,
Reports disclosed that dur- into confrontations and Pero nang lapitan siya ng whistle blower at sinabi ang
Bangkok had been seized by
ing the two-month turmoil in clashes between the protestors tungkol sa pagkakamali ng mga computers, pinili niya na
“Red- shirts” calling for the re-
Bangkok caused by a series of and the government troops, iayos ang lahat para sa bayan, sa kapakanan ng halalan at
moval of Abhisit administration
violent protest actions, the Thai who carried out dispersion op- and snap election. The rally was
isuko ang pagka-Pangulo sa totoong nanalo.
tourism lost over US$ 1.5 bil- eration on May 19. dispersed by troops last week. Dito sa atin, sino ang aamin na nandaya siya? Kahit
lion or 50 billion baht. Sukpatnarakul said several There had been 88 dead, para lang sana maipaliwanag o mabulgar, kung totoo man,
"Red-shirts" protests caused chartered group tours from 1,885 injured during the ang kung anu-anong spekulasyon tungkol sa automated
Thailand tourism to plunge. China were also cancelled clashes between the Red-shirts eleksyon. May aamin ba na nagbayad sya ng P50M para
Muslin Sukpatnarakul, which resulted to the drop of and the security forces since mamanipula ang resulta ng automated election? Baka naman
Chairman of Thailand Tourist 40 percent in tourist arrivals March 12, with 17 still in ICU, kasi kahit nagbayad siya ay panalo talaga siya.
Association disclosed during in mid May. said the Public Health Minis- O kahit hindi nagbayad ay talo talaga. Kailanganng natin
assessment meeting with the Thailand Finance Minister try Monday. Some buildings in ng gaya ni Tom at ng whistle blower sa pelikula na si Eleanor
Tourism Authority of Thailand Korn Chatikavanij once men- Bangkok, including the high- para maging malinaw ang lahat at mailigtas ang COMELEC
(TAT) that the two-month long tioned sometime in May that end shopping center Central at mailigtas ang demokrasya ng halalan sa ating bayan.
rally in Bangkok cost over 50 advance booking to Phuket, a World, were torched in the ar- Mag-text po kayo sa akin tungkol sa usaping ito. O kaya
billion baht to tourism sector. popular tourism attraction in son attacks on May 19 and 20 ay sumulat kayo upang malaman ko ang inyong nasa puso
The number of foreign tour- Andaman Sea, dropped by as by some angry protestors who at isipan, sa aking tanggapan sa 2nd Floor, Council build-
refused to heed the order of end- ing, Quezon City Hall o kaya ay email sa:
ing the rally. ariel.inton@gmail.com. Pwede rin ang texts sa mga numerong:
*** globe – 09272630741 o smart – 09215186724.
Here’s an interesting article,
in Alexandria, Egypt. Scuba retrieving stunning artifacts Since the early 1990s, the
divers explored the submerged from the last dynasty that rule topographical surveys have
VICTOR A. CALUAG,
President and CEO Published Monday
ruins of a palace and temple over ancient Egypt before the allowed the team, led by
MANNY B. MARINAY TONETTE HENSON to Friday by complex from which Cleopatra Roman Empire annexed it in French underwater archaeolo-
Editor in Chief EVP
EVP, Sales & Marketing Silverstream ruled. They swam over heaps 30 B.C. gist Franck Goddio, to conquer
JONATHAN P. VICENTE MARIO L. ADELANTE Publishing Corp. of limestone blocks hammered Using advanced technology, the harbor's extremely poor
Managing Editor Accounting Manager Suite 2111 Cityland into the sea by earthquakes and the team is surveying ancient visibility and excavate below
LEA G. BOTONES RAUL B. PEREZ
Herrera Tower, Valero tsunamis more than 1,600 Alexandria's Royal Quarters, the seabed. They are discov-
Street, Salcedo Village,
News Editor Credit & Collection Manager years ago. encased deep below the har- ering everything from coins
Makati City
CHONG P. ARDIVILLA EDISON B. CAMARINES Telephone Nos.
News reports said the in- bor sediment, and confirming and everyday objects to colos-
Overall Creative Director Distribution Manager 8873435 • 8873433 ternational team is painstak- the accuracy of descriptions of sal granite statues of Egypt's
HECTOR L. LOZANO EDWIN A. CO • 8451653 • Email: ingly excavating one of the the city left by Greek geogra- rulers and sunken temples
Chief Layout Artist Production Supervisor cx.editorial@gmail.com richest underwater archaeo- phers and historians more than which were dedicated to their
logical sites in the world and 2,000 years ago. gods.
Thursday, May 27, 2010 3
MORATO NAMES POLL Don’t dictate Noy on smoking issues – Chiz
FRAUD OPERATORS AMID the growing clamor for
President-apparent Sen. Benigno
He called as ‘unnecessary pres-
sure’ the growing challenge for
ng marami para sa aking
kalusugan pero stress naman ang
FORMER Philippine Charity Sweepstakes Office
(PCSO) chairman Manoling Morato claimed before “Noynoy” Aquino III to quit smok- him to stop smoking at once. kalaban ko kapag tinanggal ko
the House of Representatives inquiry that seven per- ing, Sen. Francis “Chiz” Escudero “Noong kumandidato ako, iyan,” he added.
sons including four Commission on Elections said yesterday that there is no alam ng taumbayan na Earlier, Sen. Pia Cayetano had
(Comelec) regional directors approached him and need to dictate the former regard- naninigarilyo ako. Sa tamang joined the growing clamor for
offered victory for administration bet Gilbert Teodoro ing his habit. panahon, ihihinto ko ang aking Aquino to “do an Obama” by
in exchange for P1 billion. Escudero stressed that Aquino paninigarilyo,” he said. pushing for stricter enforcement
Morato appeared before the House inquiry after also wants to stop his smoking “Wala naman akong nalalabag of anti-smoking laws in the coun-
former congressman Homobono Adaza pointed to habit but it should be done in his na batas at wala akong try.
him as the first one to be approached by the poll own time. naiistorbong tao, baka naman "While it is understandably
manipulators. “Hindi puwedeng idikta ang pwedeng maging bahagi na ito difficult for a smoker to quit smok-
He identified the two as a certain “Artie” and one ganitong bagay. May tamang ng bahagyang kalayaang natitira ing by going cold turkey, Aquino
he named only as “Bong.” Morato said the two were panahon para dyan. At hindi pa sa akin,” Aquino asked. can still make a difference by
among the seven persons including the four Comelec siguro ito ang takdang panahon,” He admitted he is not yet ready pushing for anti-smoking laws
regional directors who approached him in the first Escudero pointed out. to quit smoking since he would despite his being a smoker, just
week of February. Morato said the group knew he Earlier, Aquino said there is a be under pressure. like US President Barack Obama,"
was supporting Teodoro, the Lakas-Kampi-CMD proper time to quit smoking. “Tinatanggap ko ang mga payo Cayetano said. Andres Garcia
standard bearer.
Morato said the men asked for P1 billion in ex-
change for protecting Teodoro’s votes or even pad Palace says
the latter ’s votes to ensure his victory. They also
claimed cheating in the automated election can be transition
done by altering the source code, changing the memory
cards, and manipulating the transmission. talks start
He further claimed that the operators told him that MALACAÑANG con-
altering the source code was difficult, and that it could firmed yesterday that
only be done to cheat in the local elections. The opera- they have some informal
tors allegedly claimed that cheating at the national talks with some members
scale can be done by changing the memory cards. of the transition team of
presidential frontrunner
MILF promotes Kato Benigno “Noynoy”
to a political post Aquino III.
Executive Secretary
THE leadership of the Moro Islamic Liberation Front Leandro Mendoza said
(MILF) has promoted one of its commanders who led some people from
a series of attacks starting August of 2008 in Central Aquino’s camp have met
Mindanao that resulted in the killing of several per- with them and talked
sons, including an Army lieutenant colonel. about the transition over
Mohagber Iqbal, chairman of the MILF peace panel
Getting ready dinner.
A worker of the Atlas Super Flags in Rizal Avenue in Sta. Cruz, Manila is on the rush to finish the big flag which
negotiating with the government, said Ameril Um- is part of the huge order of flags to be used on Independence Day. MARVIN BUSTOS “We talked about how
bra Kato had been recalled as commander of the MILF’s the turnover's going to be
105th Base Command based in Maguindanao to head
a “political position” within the Central Committee.
Barangay leaders to help teachers in census done. I gave them a copy
of the transition report of
The group of Kato and MILF commanders ACTING Manila The acting mayor said Moreno himself called the transition team,”
Abdulrahman Macapaar, alias Commander Bravo (of Mayor Francisco “Isko he received reports that on the residents of Manila Mendoza told reporters in
the 102 Base Command) and Aleem Pangalian (of the Moreno” Domagoso en- teachers are having dif- to cooperate and partici- a press briefing.
103rd Base Command) launched the attacks follow- joined yesterday the sup- ficulty conducting the pate in the census and not He added that
ing the aborted signing of the Memorandum of Agree- port of barangay officials census owing to various to give the teachers a hard Aquino’s transition team
ment on Ancestral Domain. The government has put in the census being con- reasons, among them the time. welcomed the report as he
a reward of P10 million each for Kato and Bravo while ducted by teachers for the refusal of residents to en- “Reportedly, some resi- suggested that they be
P5 million for Pangalian for their neutralization. current year. tertain them. dents shut the door right housed in one building
Moreno appealed to “I urge our barangay on the teachers’ faces, so as to develop closer
Aquino advised not barangay chairmen and officials to help in dis- others were shooed away coordination and coop-
councilmen to devise ways seminating among their like criminals or worse, eration.
to increase EVAT that would make the con- respective areas of juris- ipinahahabol pa sa aso. Mendoza, however,
PRESIDENT-apparent adopt a proposal to in- duct of the census easier diction, information that Huwag naman sana did not reveal the names
Sen. Benigno “Noynoy” crease EVAT from 12 per- for the teachers who have there is a census being ganoon,” Moreno la- of the incoming adminis-
Aquino III will be commit- cent. been tasked with the job. conducted,” he said. mented. Angelie Escandor tration’s transition team.
ting a “political suicide” Pimentel said the
once he approved the De-
partment of Finance (DoF)
DoF’s advise accorded
Aquino with a rope to use
DoJ clears singer on tax evasion charges
proposal to increase the for killing himself. THE Department of the motion for reconsid- The charges were filed set a bail of P20,000 for
Expanded Value Added Finance Secretary Justice (DoJ) has eration filed by De la by the Bureau of Internal her temporary liberty.
Tax (EVAT) to check on the Gary Teves reported that dropped the tax evasion Fuente seeking the rever- Revenue against De la In granting De la
ballooning budget defi- the January-April deficit charges against singer sal of his January 18, 2010 Fuente and in her capac- Fuente’s motion for re-
cit.” has already reached and businesswoman resolution affirming the ity as vice president and consideration, Agra
This was comment of P131 billion. Claire de la Fuente in November 24, 2008 reso- treasurer of the Philippine said the singer was able
Senate minority leader Meanwhile, Sen. connection with her bus lution issued by the jus- Corinthian Liner Corpo- to prove that she is no
company’s alleged fail- tice department which ration (PCLC). longer the treasurer,
Aquilino Pimentel Jr. in Francis “Chiz” Escudero
ure to pay P417.8 mil- found probable cause to Earlier, the Court of even an officer-in-
reaction to finance said the Aquino admin- lion in taxes for the indict her for violation of Tax Appeals (CTA) or- charge of the PCLC dur-
department’s suggestion istration "honeymoon pe- years 1997 to 2004. the provisions of the Na- dered the arrest of De la ing the years it allegedly
to Aquino that the latter riod is not something to Justice Secretary tional Internal Revenue Fuente based on the com- committed the offenses.
should not waste his first abuse and take advantage Alberto Agra Jr. granted Code (NIRC). plaint filed by the DOJ and Ampie Galpo
100 days and instead of.” Andres Garcia
4 Thursday, May 27, 2010 5
Ano ba talaga JC at Maxene? Kayo pa rin ba? HOLLYWOOD TATTLE
WALANG formal Super tagal na rin,” no comment na sa Abra. March pa
closure sa isyung
hiwalayan ng mag-
sabi ng first winner
ng Survivor Philip-
lang. Matagal na rin
naman na walang
yata, parang first
week of March. Courtney gets $162 M offer for Nirvana rights IBANG klase ang [Monteverde] mga
jowang sina JC pines. “Mga last communication, so After that, wala na. S I N G E R but Kurt and I were five days after Lohan probably want to be
Tiuseco at Maxene week of February wala na lang Dagdag ni JC, pinagdaanang two weeks ago, "
Courtney Love has only married for three missed a mandatory there with all my
Magalona. Well, this siguro yun. Hindi na comment,” iwas pa “Tapos sa Eat pagsubok ni Carla masaya niyang
been offered a stag- years, and now I need court appearance be- friends, but I'm not Abellana sa pinaka- ibinalita.
is as far as the rin kasi ako rin ni JC. Bulaga! na lang,
gering $162 million to have my own life. cause she was gonna go to college bagong handog ng Ang istorya ng
news about them is masyadong
for her majority stake I'm always 'the stranded in Europe right now. I'm a firm Dramarama Sa original Temptation
concerned, pero sa
kanilang dalawa ay in Nirvana's back widow' and that without a passport. believer that you Hapon ng GMA-7, Island na ginawa
sila lang ang catalog. drives me nuts. That Lawmakers use can go back at any ang Sinenovela noong 1980 ay
nakakaalam. The Hole front- money has been the SCRAMx bracelet age you want, be- Presents: Mars tungkol sa apat na
Sa ulat na woman inherited the cursed since the day the actress has at- cause my grandma Ravelo's Basahang beauty titlists na na-
inilabas ng Philip- band's publishing it started to come in. tached to her ankle to went back to college Ginto. stranded sa isang
pine Entertainment rights when her hus- It's not really my monitor people con- at 62 years old." Si Carla ang isla.
Portal (PEP), band and Nirvana money." victed of alcohol-re- *** gaganap sa mabigat So, magpapa-
nanatiling tahimik si frontman Kurt Executives at Ever- lated offences. C h r i s t i n a na role na Orang sa seksi na rin ba
JC Tiuseco Cobain committed green Capital are keen Lohan must wear Aguilera has can- “Ang Basahang siya?
magmula nang suicide in 1994. to relieve Love of her the tamper-proof de- celed her entire Ginto” na hango sa "Hindi... kasi, ako
lumalabas ang She sold off 25 worries and have vice at all times. North American pelikulang yung conservative
balitang percent of the "End stepped up with the If she fails to meet tour to give her more pinagtampukan nina na role run. Iba-
nagkalabuan at nag- of Music" catalog in big money offer, re- the sober conditions KURT COBAIN time to rehearse for Alicia Vergel at bang roles yun, di
break na sila ni 2006, pocketing $50 ports the New York the concerts. Pancho Magalona ba, puro sila babae.
Maxene Magalona. million, but Love re- Daily News. The Beautiful hit- noong 1951. Pero, ang gagawin
Ito ay sa kabila ng cently admitted she A source says, maker was due to Paano ang this time,
hindi naman nila was considering "Courtney thinks the kick off her U.S. trek naging preparation dadagdagan nila ng
pag-amin kahit offloading her re- catalog comes with in July, but now pro- ni Carla para rito? mga babae at ako
PIA AT MAXENE “Ang hirap... ang magpi-play ng
kailan ng totoong maining 75 percent too many memories. moters have pushed
estado ng kanilang MAXENE VS. SHOW. Sa naturang share after becom- It's haunted." back the dates until sobrang hirap. I just conservative."
PAULEEN.
“Maganda prepared myself Natagalan man
relasyon. interview ni Pia ay ing convinced the Love has yet to re- 2011. Representa-
Hangga’t Maaaring matagal naman ang inamin nito na emotionally. Kasi, rin naman titigil si 24 na mag- ang paggawa niya
royalty payments spond to the offer. tives from tour orga-

MILEY CYRUS
makakaiwas ay na silang walang tinanggihan talaga napakabigat ng role. Direk Joel hanggang uumpisang ipalabas ng first movie niya,
naging kapalit. she receives are *** nizers Live Nation Sabi ko, ito ang hindi niya makuha ang teleserye. "may reason naman
hindi na lang communication at nila na makatambal "cursed." Lindsay Lohan's are citing Aguilera's
nagpapa-interview si matagal na rin mula Kasama ako muli ni Maxene si pinakamabigat kong ang gusto niya.” Bukod sa ang Regal kung
She insisted the latest accessory will heavy work sched- role, pinaka-challeng- Nasigawan na ba Basahang Ginto, bakit na-delay nang
JC kung tungkol sa nang mapabalita JC sa teleserye. decision was moti- check her body's al- ule for the move, re-
breakup daw nila ni ang diumano'y ngayon sa Katuwiran ni Pia, ing kong role. siya sa set ng lalabas din si Carla konti. May nai-
vated by emotions, cohol levels every 30 vealing she needs Madaanan ko lang si director nila? sa Lovebug, ang prioritize silang iba.
Maxene ang breakup nila. Pero Langit sa ayaw nilang ma- not financial gain, minutes. seeking further edu- more time to pre- Direk Joel “Nasigawan na!” Sunday afternoon Gipit sa oras...
itatanong sa kanya. recently ay muling identify sa iisang because she simply The actress left a cation because that's pare.
Pero mukhang pinag-usapan ang Piling Mo. ka-partner si wants to move on the college her sister In a statement a
Lamangan, sabi ko, natatawa niyang drama anthology ng mahirap pilitin kung
Beverly Hills court- okey na 'ko, tried and sabi. “Lahat naman GMA-7 na magpa- ihahabol natin ang
hindi nagtatapos sa lumalabas. Palagi tungkol kina JC at Flight attendant Maxene. Dahil dito from the Cobain house on Monday attended, but she spokesperson says,
Maxene dahil ay naalis si JC sa tested na 'ko. yata kami pilot na sa Linggo, oras and basically,
diumano'y breakup lang akong nasa tragedy. wearing an alcohol- won't be following "The singer felt she
naman sa isyu ako dito tulad cast at pinalitan Kakayanin ko 'to. nasigawan na sa May 23. Anong busy ka with TV,
nila ang kuwento bahay kung wala rin She said, "I'm young stars like needed more time to
detecting device Alam kong maraming set. Pero tama nga feeling niya rito? mahirap magsingit
kina JC at Maxene. ngayon sa pagitan siya ni Mike Tan.
Pagkatapos nito ay
lang work, o kaya
nina Maxene at
ni Heart” Nasaktan ba si
thinking about sell- strapped to her ankle Emma Watson and rehearse the show fans ang excited and ang sinasabi ng "Masaya ng oras to do the
basketball. Pero ing off all of Kurt's after facing Judge LINDSAY LOHAN Julia Stiles and sign and with less than magiging excited na lahat na walang siyempre, kasi movie. Maraming
naglabasan na ang yung labas na Pauleen Luna. pero sandali lang JC sa nangyari?
din. Kaya nagulat publishing. All of Marsha Revel, who of her bail, Lohan lege. up for college life. a month between rin ako, kasi personalan, trabaho nabigyan ako ng factors lang na nag-
isyung ayaw na raw gimmick, hindi Lumabas ang “Hindi, wala
nga ako na may the rights, every- ordered the star not faces jail. The singer/ac- The 17 year old the album release natutuwa lahat ng lang. And at the end chance para contribute sa pagka-
siyang makapareha talaga.” pangalan ni JC dahil naman sa akin yun,”
ganung isyu, e, wala thing. It's not a fi- to leave California *** tress has revealed told Q100's Bert and tour date this tao," sabi ni Carla sa of the day, puwede lumabas sa delay ng movie but
ni Maxene, dahilan February ba sila sa sinasabing siya sagot niya. ‘Okey
naman talaga.” nancial decision; it's and not to drink al- Teen superstar Middle Tennessee Show on Monday wasn't possible." presscon ng mo nang lambingin dalawang definitely this year,
para matanggal siya nag-break? ang dahilan ng lang naman sa akin.
an emotional one. cohol or take drugs for Miley Cyrus won't be State University morning, "My sister Refunds are Basahang Ginto si Direk Joel, mabait magandang show. meron na."
sa serye na suppos- “Friends lang pagpaparinig Sa interview ng Actually, hindi ko rin
He was the best the foreseeable future. putting her career on would be her first went to MTSU in available from the noong Miyerkules, na siya. Okey na, Itong Basahang One year pa lang
edly ay pagtatam- naman!” natatawa diumano ng mga ina ni Maxene na si naman alam na
friend I've ever had, The hearing came hold to attend col- choice if she was Nashville, so I'd point of purchase. Mayo 19, sa 17th magpahinga na Ginto, napaka- si Carla sa showbiz,
balan sana nilang nitong sagot sa miyembro ng Pia Magalona sa pinatanggal... Kung floor ng GMA tayong lahat.” ganda. Ang Lovebug pero puro
muli for the third kabilang linya. Ampalaya Anony- Startalk last Satur- pinatanggal nga, Network Center. GEOFF AS naman, kami ang magagandang
time, ang Bakit Kay Bakit biglang mous, isang grupo day, May 22, ay okay lang, desisyon May balitang JERK. Apat na unang-unang lalabas opportunities na ang
Tagal ng Sandali?. nawala ang commu- ng young actresses, ilang beses nila yun. Desisyon umiyak raw siya series na ang sa Lovebug. naibibigay sa kanya.
NO COMMUNI- nication nila, kay Pauleen sa nabanggit ang din yun ng manage- during taping at ginawa nila ni Geoff Masaya kasi "Masaya 'ko.
CATION. Nakausap samantalang bago Twitter. Miyembro pangalan ni JC. May ment.” LOS ANGELES – “Shrek Forever After” stomped 3. “Robin Hood,” Universal, $18,769,220, 3,505
napagsabihan na rin Eigenmann. Ano mapapanood ako ng Very thankful ako.
ng PEP si JC ito ay halos hindi ng Ampalaya ilan kasing Naniniwala all over the competition at the box office with a $70.8 locations, $5,355 average, $66,165,690, two weeks.
ni Direk Joel. ang kaibahan ng mga fans halos Roller coaster ride
kahapon, May 24, sila mapaghiwalay? Anonymous si nagtatanong na naman si JC na million debut. 4. “Letters to Juliet,” Summit, $9,006,266, 2,975
“Umiyak ako Basahang Ginto? araw-araw. Meron ang nangyari sa
sa pamamagitan ng “Hindi ko rin Maxene. Nali-link hindi kaya kay JC kapag may nawala, The fourth film in the DreamWorks Animation locations, $3,027 average, $27,332,507, two weeks. “Iba 'to, e. Kasi akong maihahandog
noong first taping isang taon pero na-
telepono. Kasaluku- alam...wala lang,” daw kasi si Pauleen nanggagaling ang palaging may franchise, starring the voices of Mike Myers, Cameron 5. “Just Wright,” Fox Searchlight, $4,290,431, 1,831 day pa lang, dito, yung character sa kanila araw-araw. enjoy ko nang
yan siyang nasa matipid niyang kay JC, na dati isyu tungkol kina magandang kapalit. Diaz and Eddie Murphy, had the fourth-best opening locations, $2,343 average, $14,697,071, two weeks. nahirapan ako sa ni Geoff, napaka- And very thankful husto. Yun ang
taping ng bago sagot. Halatang ngang na-link kay Maxene at Pauleen. “Maganda naman ever for an animated film, behind the second and 6. “MacGruber,” Universal, $4,043,495, 2,551 lo- isang eksena. Nag- jerks niya. Kumbaga ako sa network na maganda run. Ang
niyang serye sa nag-iingat si JC sa Maxene. Ano ang ang naging kapalit. third “Shrek” movies and “The Simpsons Movie.” cations, $1,585 average, $4,043,495, one week. taping kami sa sa Rosalinda, lahat sa akin ibinigay." dami kong
GMA-7, ang Langit pagbibitaw niya ng Ano ang masa- reaksiyon niya rito? Kasama ako ngayon Last week’s No. 1, “Iron Man 2,” dropped a spot 7. “Date Night,” Fox, $2,913,504, 1,869 locations, Smokey Mountain. para kay Rosalinda. FILM DEBUT AT nakatrabaho at
sa Piling Mo, salita. sabi ni JC dito? “Hindi naman ako sa Langit sa Piling after two weeks on top. The Paramount superhero $1,559 average, $90,748,818, seven weeks. Yung eksenang yun, Dito, wala siyang LAST. Masaya ring nakasama sa
habang kausap Ipinarating namin “Hindi totoo 'yan,” ganun!” natatawang Mo. Flight attendant sequel has now made over $251 million. 8. “A Nightmare on Elm Street,” Warner Bros., away between the paki kay Orang. ibinalita ni Carla that industriya na
namin. Hesitant pa kay JC ang usap- tanggi ng reality star sabi ni JC. “Hindi ko ako dito tulad ni The top 20 movies at US and Canadian theaters $2,321,388, 2,125 locations, $1,092 average, kapitbahay and the Kung meron man she will finally do a napakahusay at
rin siyang sumagot usapan na turned actor. “Kasi, naman alam kung Heart [Evangelista]. Friday through Sunday, followed by distribution studio, $59,967,500, four weeks. character. So, siyang paki kay movie. napakabait. Walang
kapag si Maxene na diumano'y selosa hindi ko naman anong isyu. Ako yung parang gross, number of theater locations, average receipts 9. “How to Train Your Dragon,” Paramount, ginulpi ko talaga Orang, dahil Makakasama si kahit sinong
ang topic. raw si Maxene. Ano niligawan si Nananahimik lang nagpo-protect kay per location, total gross and number of weeks in re- $1,901,211, 1,751 locations, $1,086 average, ang kapitbahay. kailangan kasi may Carla sa remake ng masungit or
Ayon kay JC, ang katotohanan Pauleen. Hindi ko ako dito. Kaya Heart, especially lease, as compiled Monday by Hollywood.com are: $210,990,918, nine weeks. Medyo kinulang pa magagawa siyang Temptation Island suplada, suplado.
matagal na silang dito? talaga alam bakit anong sasabihin ko? kapag may mga 1. “Shrek Forever After,” Paramount, $70,838,207, 10. “Kites,” Reliance Big Pictures, $958,673, 207 ng intensity yung hindi maganda. Yun ng Regal Films. Lahat sa akin
walang communica- “Basta, no may isyung ganun. Hindi ko alam na mean girls, na 4,359 locations, $16,251 average, $70,838,207, one locations, $4,631 average, $958,673, one week. eksena, so, paulit- bang wala siyang "Nag-meeting na mabait, so, thankful
tion ni Maxene. comment ako. As in wala talaga. may ganun, hindi eventually, mai-in week. 11. “The Back-Up Plan,” CBS Films, $942,939, ulit naming ginawa. paki sa mundo, yun kami ni Mother Lily ako. Tuloy-tuloy ang
“Wala nang Ayoko nang Once ko lang siya talaga.” love din sa kanya,” 2. “Iron Man 2,” Paramount, $26,361,258, 4,177 1,079 locations, $874 average, $35,919,707, five Naintindihan ko ang character niya." at saka ni Ms. trabaho kaya
communication. magsalita. Basta, nakasama sa show, OUT OF THE banggit niya. locations, $6,311 average, $251,026,061, three weeks. weeks. naman kasi, hindi Sa Lunes, March Roselle suwerte ako."
4 Thursday, May 27, 2010 5
Ano ba talaga JC at Maxene? Kayo pa rin ba? HOLLYWOOD TATTLE
WALANG formal Super tagal na rin,” no comment na sa Abra. March pa
closure sa isyung
hiwalayan ng mag-
sabi ng first winner
ng Survivor Philip-
lang. Matagal na rin
naman na walang
yata, parang first
week of March. Courtney gets $162 M offer for Nirvana rights IBANG klase ang [Monteverde] mga
jowang sina JC pines. “Mga last communication, so After that, wala na. S I N G E R but Kurt and I were five days after Lohan probably want to be
Tiuseco at Maxene week of February wala na lang Dagdag ni JC, pinagdaanang two weeks ago, "
Courtney Love has only married for three missed a mandatory there with all my
Magalona. Well, this siguro yun. Hindi na comment,” iwas pa “Tapos sa Eat pagsubok ni Carla masaya niyang
been offered a stag- years, and now I need court appearance be- friends, but I'm not Abellana sa pinaka- ibinalita.
is as far as the rin kasi ako rin ni JC. Bulaga! na lang,
gering $162 million to have my own life. cause she was gonna go to college bagong handog ng Ang istorya ng
news about them is masyadong
for her majority stake I'm always 'the stranded in Europe right now. I'm a firm Dramarama Sa original Temptation
concerned, pero sa
kanilang dalawa ay in Nirvana's back widow' and that without a passport. believer that you Hapon ng GMA-7, Island na ginawa
sila lang ang catalog. drives me nuts. That Lawmakers use can go back at any ang Sinenovela noong 1980 ay
nakakaalam. The Hole front- money has been the SCRAMx bracelet age you want, be- Presents: Mars tungkol sa apat na
Sa ulat na woman inherited the cursed since the day the actress has at- cause my grandma Ravelo's Basahang beauty titlists na na-
inilabas ng Philip- band's publishing it started to come in. tached to her ankle to went back to college Ginto. stranded sa isang
pine Entertainment rights when her hus- It's not really my monitor people con- at 62 years old." Si Carla ang isla.
Portal (PEP), band and Nirvana money." victed of alcohol-re- *** gaganap sa mabigat So, magpapa-
nanatiling tahimik si frontman Kurt Executives at Ever- lated offences. C h r i s t i n a na role na Orang sa seksi na rin ba
JC Tiuseco Cobain committed green Capital are keen Lohan must wear Aguilera has can- “Ang Basahang siya?
magmula nang suicide in 1994. to relieve Love of her the tamper-proof de- celed her entire Ginto” na hango sa "Hindi... kasi, ako
lumalabas ang She sold off 25 worries and have vice at all times. North American pelikulang yung conservative
balitang percent of the "End stepped up with the If she fails to meet tour to give her more pinagtampukan nina na role run. Iba-
nagkalabuan at nag- of Music" catalog in big money offer, re- the sober conditions KURT COBAIN time to rehearse for Alicia Vergel at bang roles yun, di
break na sila ni 2006, pocketing $50 ports the New York the concerts. Pancho Magalona ba, puro sila babae.
Maxene Magalona. million, but Love re- Daily News. The Beautiful hit- noong 1951. Pero, ang gagawin
Ito ay sa kabila ng cently admitted she A source says, maker was due to Paano ang this time,
hindi naman nila was considering "Courtney thinks the kick off her U.S. trek naging preparation dadagdagan nila ng
pag-amin kahit offloading her re- catalog comes with in July, but now pro- ni Carla para rito? mga babae at ako
PIA AT MAXENE “Ang hirap... ang magpi-play ng
kailan ng totoong maining 75 percent too many memories. moters have pushed
sobrang hirap. I just conservative."
estado ng kanilang MAXENE VS.
PAULEEN.
“Maganda SHOW. Sa naturang share after becom- It's haunted." back the dates until
prepared myself Natagalan man
relasyon. interview ni Pia ay ing convinced the Love has yet to re- 2011. Representa-
Hangga’t Maaaring matagal naman ang inamin nito na royalty payments spond to the offer. tives from tour orga-
emotionally. Kasi, rin naman titigil si 24 na mag- ang paggawa niya

MILEY CYRUS
makakaiwas ay na silang walang tinanggihan talaga napakabigat ng role. Direk Joel hanggang uumpisang ipalabas ng first movie niya,
hindi na lang communication at
naging kapalit. nila na makatambal
she receives are *** nizers Live Nation Sabi ko, ito ang hindi niya makuha ang teleserye. "may reason naman
"cursed." Lindsay Lohan's are citing Aguilera's
nagpapa-interview si matagal na rin mula Kasama ako muli ni Maxene si She insisted the latest accessory will heavy work sched-
pinakamabigat kong
role, pinaka-challeng-
ang gusto niya.”
Nasigawan na ba
Bukod sa
Basahang Ginto,
ang Regal kung
bakit na-delay nang
JC kung tungkol sa nang mapabalita JC sa teleserye.
breakup daw nila ni ang diumano'y ngayon sa Katuwiran ni Pia,
decision was moti- check her body's al- ule for the move, re- ing kong role. siya sa set ng lalabas din si Carla konti. May nai-
vated by emotions, cohol levels every 30 vealing she needs Madaanan ko lang si director nila? sa Lovebug, ang prioritize silang iba.
Maxene ang breakup nila. Pero Langit sa ayaw nilang ma- not financial gain, minutes. seeking further edu- more time to pre- Direk Joel “Nasigawan na!” Sunday afternoon Gipit sa oras...
itatanong sa kanya. recently ay muling identify sa iisang
Pero mukhang pinag-usapan ang Piling Mo. ka-partner si
because she simply
wants to move on
The actress left a cation because that's
the college her sister
pare.
In a statement a
Lamangan, sabi ko, natatawa niyang drama anthology ng mahirap pilitin kung
Beverly Hills court- okey na 'ko, tried and sabi. “Lahat naman GMA-7 na magpa- ihahabol natin ang
hindi nagtatapos sa lumalabas. Palagi tungkol kina JC at Flight attendant Maxene. Dahil dito from the Cobain house on Monday attended, but she spokesperson says, tested na 'ko. yata kami pilot na sa Linggo, oras and basically,
diumano'y breakup lang akong nasa Maxene dahil ay naalis si JC sa won't be following
nila ang kuwento bahay kung wala rin naman sa isyu ako dito tulad cast at pinalitan
tragedy.
She said, "I'm
wearing an alcohol-
detecting device young stars like
"The singer felt she
needed more time to
Kakayanin ko 'to.
Alam kong maraming
nasigawan na sa
set. Pero tama nga
May 23. Anong
feeling niya rito?
busy ka with TV,
mahirap magsingit
kina JC at Maxene.
Pagkatapos nito ay
lang work, o kaya ngayon sa pagitan
nina Maxene at
ni Heart” siya ni Mike Tan.
Nasaktan ba si
thinking about sell- strapped to her ankle Emma Watson and rehearse the show fans ang excited and ang sinasabi ng "Masaya ng oras to do the
basketball. Pero ing off all of Kurt's after facing Judge LINDSAY LOHAN Julia Stiles and sign and with less than magiging excited na lahat na walang siyempre, kasi movie. Maraming
naglabasan na ang yung labas na Pauleen Luna. pero sandali lang JC sa nangyari?
din. Kaya nagulat publishing. All of Marsha Revel, who of her bail, Lohan lege. up for college life. a month between rin ako, kasi personalan, trabaho nabigyan ako ng factors lang na nag-
isyung ayaw na raw gimmick, hindi Lumabas ang “Hindi, wala
nga ako na may the rights, every- ordered the star not faces jail. The singer/ac- The 17 year old the album release natutuwa lahat ng lang. And at the end chance para contribute sa pagka-
siyang makapareha talaga.” pangalan ni JC dahil naman sa akin yun,”
ganung isyu, e, wala thing. It's not a fi- to leave California *** tress has revealed told Q100's Bert and tour date this tao," sabi ni Carla sa of the day, puwede lumabas sa delay ng movie but
ni Maxene, dahilan February ba sila sa sinasabing siya sagot niya. ‘Okey
naman talaga.” nancial decision; it's and not to drink al- Teen superstar Middle Tennessee Show on Monday wasn't possible." presscon ng mo nang lambingin dalawang definitely this year,
para matanggal siya nag-break? ang dahilan ng lang naman sa akin.
an emotional one. cohol or take drugs for Miley Cyrus won't be State University morning, "My sister Refunds are Basahang Ginto si Direk Joel, mabait magandang show. meron na."
sa serye na suppos- “Friends lang pagpaparinig Sa interview ng Actually, hindi ko rin
He was the best the foreseeable future. putting her career on would be her first went to MTSU in available from the noong Miyerkules, na siya. Okey na, Itong Basahang One year pa lang
edly ay pagtatam- naman!” natatawa diumano ng mga ina ni Maxene na si naman alam na
friend I've ever had, The hearing came hold to attend col- choice if she was Nashville, so I'd point of purchase. Mayo 19, sa 17th magpahinga na Ginto, napaka- si Carla sa showbiz,
balan sana nilang nitong sagot sa miyembro ng Pia Magalona sa pinatanggal... Kung floor ng GMA tayong lahat.” ganda. Ang Lovebug pero puro
muli for the third kabilang linya. Ampalaya Anony- Startalk last Satur- pinatanggal nga, Network Center. GEOFF AS naman, kami ang magagandang
time, ang Bakit Kay Bakit biglang mous, isang grupo day, May 22, ay okay lang, desisyon May balitang JERK. Apat na unang-unang lalabas opportunities na ang
Tagal ng Sandali?. nawala ang commu- ng young actresses, ilang beses nila yun. Desisyon umiyak raw siya series na ang sa Lovebug. naibibigay sa kanya.
NO COMMUNI- nication nila, kay Pauleen sa nabanggit ang din yun ng manage- during taping at ginawa nila ni Geoff Masaya kasi "Masaya 'ko.
CATION. Nakausap samantalang bago Twitter. Miyembro pangalan ni JC. May ment.” LOS ANGELES – “Shrek Forever After” stomped 3. “Robin Hood,” Universal, $18,769,220, 3,505
napagsabihan na rin Eigenmann. Ano mapapanood ako ng Very thankful ako.
ng PEP si JC ito ay halos hindi ng Ampalaya ilan kasing Naniniwala all over the competition at the box office with a $70.8 locations, $5,355 average, $66,165,690, two weeks.
ni Direk Joel. ang kaibahan ng mga fans halos Roller coaster ride
kahapon, May 24, sila mapaghiwalay? Anonymous si nagtatanong na naman si JC na million debut. 4. “Letters to Juliet,” Summit, $9,006,266, 2,975
“Umiyak ako Basahang Ginto? araw-araw. Meron ang nangyari sa
sa pamamagitan ng “Hindi ko rin Maxene. Nali-link hindi kaya kay JC kapag may nawala, The fourth film in the DreamWorks Animation locations, $3,027 average, $27,332,507, two weeks. “Iba 'to, e. Kasi akong maihahandog
noong first taping isang taon pero na-
telepono. Kasaluku- alam...wala lang,” daw kasi si Pauleen nanggagaling ang palaging may franchise, starring the voices of Mike Myers, Cameron 5. “Just Wright,” Fox Searchlight, $4,290,431, 1,831 day pa lang, dito, yung character sa kanila araw-araw. enjoy ko nang
yan siyang nasa matipid niyang kay JC, na dati isyu tungkol kina magandang kapalit. Diaz and Eddie Murphy, had the fourth-best opening locations, $2,343 average, $14,697,071, two weeks. nahirapan ako sa ni Geoff, napaka- And very thankful husto. Yun ang
taping ng bago sagot. Halatang ngang na-link kay Maxene at Pauleen. “Maganda naman ever for an animated film, behind the second and 6. “MacGruber,” Universal, $4,043,495, 2,551 lo- isang eksena. Nag- jerks niya. Kumbaga ako sa network na maganda run. Ang
niyang serye sa nag-iingat si JC sa Maxene. Ano ang ang naging kapalit. third “Shrek” movies and “The Simpsons Movie.” cations, $1,585 average, $4,043,495, one week. taping kami sa sa Rosalinda, lahat sa akin ibinigay." dami kong
GMA-7, ang Langit pagbibitaw niya ng Ano ang masa- reaksiyon niya rito? Kasama ako ngayon Last week’s No. 1, “Iron Man 2,” dropped a spot 7. “Date Night,” Fox, $2,913,504, 1,869 locations, Smokey Mountain. para kay Rosalinda. FILM DEBUT AT nakatrabaho at
sa Piling Mo, salita. sabi ni JC dito? “Hindi naman ako sa Langit sa Piling after two weeks on top. The Paramount superhero $1,559 average, $90,748,818, seven weeks. Yung eksenang yun, Dito, wala siyang LAST. Masaya ring nakasama sa
habang kausap Ipinarating namin “Hindi totoo 'yan,” ganun!” natatawang Mo. Flight attendant sequel has now made over $251 million. 8. “A Nightmare on Elm Street,” Warner Bros., away between the paki kay Orang. ibinalita ni Carla that industriya na
namin. Hesitant pa kay JC ang usap- tanggi ng reality star sabi ni JC. “Hindi ko ako dito tulad ni The top 20 movies at US and Canadian theaters $2,321,388, 2,125 locations, $1,092 average, kapitbahay and the Kung meron man she will finally do a napakahusay at
rin siyang sumagot usapan na turned actor. “Kasi, naman alam kung Heart [Evangelista]. Friday through Sunday, followed by distribution studio, $59,967,500, four weeks. character. So, siyang paki kay movie. napakabait. Walang
kapag si Maxene na diumano'y selosa hindi ko naman anong isyu. Ako yung parang gross, number of theater locations, average receipts 9. “How to Train Your Dragon,” Paramount, ginulpi ko talaga Orang, dahil Makakasama si kahit sinong
ang topic. raw si Maxene. Ano niligawan si Nananahimik lang nagpo-protect kay per location, total gross and number of weeks in re- $1,901,211, 1,751 locations, $1,086 average, ang kapitbahay. kailangan kasi may Carla sa remake ng masungit or
Ayon kay JC, ang katotohanan Pauleen. Hindi ko ako dito. Kaya Heart, especially lease, as compiled Monday by Hollywood.com are: $210,990,918, nine weeks. Medyo kinulang pa magagawa siyang Temptation Island suplada, suplado.
matagal na silang dito? talaga alam bakit anong sasabihin ko? kapag may mga 1. “Shrek Forever After,” Paramount, $70,838,207, 10. “Kites,” Reliance Big Pictures, $958,673, 207 ng intensity yung hindi maganda. Yun ng Regal Films. Lahat sa akin
walang communica- “Basta, no may isyung ganun. Hindi ko alam na mean girls, na 4,359 locations, $16,251 average, $70,838,207, one locations, $4,631 average, $958,673, one week. eksena, so, paulit- bang wala siyang "Nag-meeting na mabait, so, thankful
tion ni Maxene. comment ako. As in wala talaga. may ganun, hindi eventually, mai-in week. 11. “The Back-Up Plan,” CBS Films, $942,939, ulit naming ginawa. paki sa mundo, yun kami ni Mother Lily ako. Tuloy-tuloy ang
“Wala nang Ayoko nang Once ko lang siya talaga.” love din sa kanya,” 2. “Iron Man 2,” Paramount, $26,361,258, 4,177 1,079 locations, $874 average, $35,919,707, five Naintindihan ko ang character niya." at saka ni Ms. trabaho kaya
communication. magsalita. Basta, nakasama sa show, OUT OF THE banggit niya. locations, $6,311 average, $251,026,061, three weeks. weeks. naman kasi, hindi Sa Lunes, March Roselle suwerte ako."
6 Thursday, May 27, 2010

AIDS Candlelight
Memorial 2010 Ni McJoe PALAISIPAN Thelma Onego
Complete the grid so every row, column
“Many Lights for Human Rights: and 3 x 3 box contains every digit 6. B---; Hinhin
Remember, Honor and ACT” from 1 to 9 inclusively. 7. inis
Friday, 28 May 2010, 4-9 pm, Rajah 8. Tigil
Sulayman Park (along Roxas Boulevard), 9. Isiwalat
Malate, Manila 10. Bayan sa
The Philippine National AIDS Council, Marinduque
in collaboration with TLF SHARE Collective 16. Suportahan
Inc., will lead the national observance of AIDS 18. Mailap
Candlelight Memorial (ACM) 2010 this Fri- na hayop
day afternoon in Manila. 20. Kumpol
Holding the ACM is not just a simple act na prutas
of remembering those who passed away: it 21. Epiko
is the country's demonstration of solidarity ng Texas
with the communities of Persons Living with 22. Tagpi
HIV and AIDS (PLWHAs) and their families 23. Sayaw
worldwide. 24. T--- --;
Health Secretary ESPERANZA CABRAL Sambit
was invited to join the rest of PNAC mem- ng pumipigil
bers and other partners attending the event. 25. Ganid
ACM will begin with a march from Remedios PAHALANG 31. Mababaw 26. Itanong
Circle at 4 pm to Raha Sulayman Park. Previous puzzle solution ang luha 27. Ina
ACM also aims to (1) increase awareness 1. Ginoo 32. Singaw 31. Amin ng
on HIV and AIDS, (2) foster solidarity and 7. Uga sa pagkain Uganda
support between and among different com- 11. Tingnan ng 33. Pangalan
munities -- public and private organizations, masama ng babae
faith-based groups, health, social welfare, and 12. Biyahe 34. Nag-iisa
labor sectors, civil society, local communi- 13. Umigi 35. Isangkot
ties representing the most-at-risk and vulner- 14. Suman
able populations, support groups and other 15. Pamilihan PABABA
stakeholders -- in addressing HIV and AIDS 16. Iulos
issues, (3) promote respect and uphold the 17. Lalandian 1. Banil
dignity of persons living with HIV and AIDS 19. Hintay 2. Kandili
and their families; and (4) mobilize commu- 20. Patutuluin 3. Bugbog
nities and individuals towards achieving a 28. Aruga 4. Pagmamadali
participatory and meaningful engagement. 29. Maghintay 5. Sakit
Aside from the lighting of candlelights, 30. Hawak sa mata SAGOT SA NAKARAAN
the LOTUS CEREMONY is also an impor-
tant part of ACM where PLWHAs recall memo-
ries of dead colleagues by unfurling fabrics
bearing names of late HIV positives. Relaxation and entertainment need not be expensive
THIS is true at Enchanted Kingdom you with their sweet smile and ac- as “Electrifying Kiss of Summer,”
Danger lurks in your home in Sta. Rosa, Laguna, where families, commodating gesture leading to the which will run until May 30 at 6:30
YOUR home can be a dangerous place friends, loved ones, students and pro- spectacular ambiance of various PM.
to your children. fessionals can spend their precious amusement forms in water, air and The musical variety starring tal-
Dr. Carissa Paz Dioquino said this is be- time for bonding, or just to relax and land where EK Biki Water World, Rio ented and promising young artists
enjoy the rides and shows inside the Grande, Jungle Log Jam, Bump and led by Former Pinoy Dream Acad-
cause of household cleaning products which
more than 17-hectare park. Splash, Flying Fiesta, Ferris Wheel, emy dreamer RJ Jimenez, PJ, Hadi,
are poisonous and can do harm, or even kill. From a busy and polluted me- Space Shuttle, Anchor ’s Away and Bea, LC, Rita, and Kisza, depicts
Common household poisons include sol- tropolis, one can drive an hour or two Paint Ball are among the many activi- the present situation of “Mother
vents, pharmaceutical agents like ferrous with loved ones or family members ties you can try. Earth” being affected by Climate
sulfate, salicylates, paracetamol, sedative/ to Santa Rosa to enjoy a ride-all-you- Rialto, a 4D adventure movie, is also Change.
hypnotics- benzodiazepines, phenobarbital, can promo of the so-called Disneyland one of the park’s main attractions The powerful voice and stage act-
elemental mercury, cleaning agents, pesti- of the Philippines. With very low price, particularly to teenagers who enjoy ing of Ms. Cynthia Mamon, Ph.D,
cides, methamphetamine, alkali such as liq- everyone can avail of the entertain- the exploratory type of film. EK’s VP for Sales and Marketing,
uid sosa or sodium hydroxide and acids such ment and enjoyment which the park But, the most exciting live enter- adds flavor and spice to the musical
as muriatic acid, toilet bowl cleaners, car offers. tainment that Enchanted Kingdom variety show, making the audience
battery fluid. Once you get there at the park, cour- offers to all visitors, is the musical hooked to the show and aware of its
“One must identify substances that can teous guest relation officers will greet variety show at the Eldar’s Tent dubbed message.
cause poisoning. Remove these substances
from the household especially if they are no Metrobank Foundation announces COPS 2010 finalists
longer being used. Poisonous substances SEVENTEEN policemen this year, eight police com- Blanco (Laoag City), PSupt. (Tobias Fornier, Antique),
should not be stored together with drinking and women from all over missioned officers and Leo M. Francisco (Taguig SPO4 Lauro A. Delen
or eating vessels,” Dioquino advised. the country made it to the nine police non-commis- City), PSupt. Chino O. (Quezon City), PO3
With the advancement of science came final selection phase of the sioned officers made it to Mamburam (Kidapawan Edilberto B. Euraoba III
the thousands of household cleaning prod- 2010 Search for Country’s the rigorous screening pro- City), PSupt. Florencio T. (Sibulan, Negros Oriental),
ucts that, while designed to make life and Outstanding Policemen in cess, which involved Ortilla (Davao City), PSupt. SPO2 Desiderio M. Noora
hygiene simpler and less labor intensive, have Service (COPS), a recogni- documents review and Noel R. Ponsaran (Davao (Baler, Aurora), SPO2
presented a new dilemma in maintaining the tion program undertaken deliberation. City) and PSupt. Sidney N. Dominador B. Osias, Jr.
safety of young children. by the Metrobank Founda- The finalists in the com- Villaflor (San Jose City, (Quezon City), PO3 Roel P.
“Children should be supervised by adults tion, Rotary Club of New missioned officer category Nueva Ecija). Paclibar (Tacurong City,
at all times. They must be taught to recog- Manila East and PSBank, are PSupt. Edgardo L. The finalists in the non- Sultan Kudarat), SPO3
nize things or substances that are not to be in partnership with the Ardales (Legaspi City), commissioned officer cat- Hermie S. Raymundo
played with or eaten. We must ensure that Philippine National Police. PSInsp. Lourdes S. egory are PO3 Zoraida M. (Lingayen, Pangasinan),
poisonous substances cannot be reached by Out of a total of 91 Banzuelo (Iloilo City), Aripin (Zamboanga City), and PO3 Shella Mae A.
children.” nominations received for PSupt. Sterling Raymund P. PO3 Joey V. Castillon Sangrines (Iloilo).
Thursday, May 27, 2010 7
Teachers to receive P500 bonus from Comelec DepEd: No
THE 290,000 teachers who the additional compensation in 2007 midterm elections, need to ban
served as Board of Election which is a way of acknowl- the BEIs received P3,000
Inspectors (BEIs) in the May edging the hard work and only compared to this year ’s ‘jejemon’
10 elections will get additional efficiency of our public school P4,300. DESPITE con-
P500 honorarium after the teachers,” Valisno said. “We admit that the com- cerns over “jejemon,”
Commission on Elections On the other hand, the pensation package is higher or text messaging that
(Comelec) approved for re- Teachers’ Dignity Coalition now but the workload was distorts the use of
lease the additional pay. (TDC), a federation of public heavier as BEIs had to attend English language
Education Secretary Mona school teachers’ groups na- the two final testing and seal- and spelling, the De-
Valisno said the Comelec’s tionwide, has reiterated its ing of the precinct count op- partment of Educa-
move served as good news appeal to make 50 percent tical scan machines. tion (DepEd) is not
for teachers who splendidly bonus on the P4,300 election They also assisted more inclined to ban its
worked hard for the success duty pay of the teachers. voters – 1,000 per clustered practice among
While the Alliance of Con- precinct compared to 200 per schoolchildren.
of the first ever poll automa-
Education Secre-
tion. cerned Teachers (ACT), an- precinct in 2007,” ACT said
tary Mona Valisno
“We thank the Comelec for other teachers’ group, said in a statement. Marco Lorenzo
said during a press
Alleged MILF leader arrested for briefing
Malacanang that in-
in

extortion try on Globe Telecom stead of resorting to


NATIONAL Bureau of Inves- operation which resulted to a policy banning
tigation (NBI) operatives have ar- Misuari’s arrest on April 28. He “jejemon,” she just
rested an alleged Moro Islamic Lib- admitted he was only a tricycle called the attention of
eration Front (MILF) leader for driver. His alleged cohort identi- the teachers on the
extortion try on Globe Telecom in fied only as “Isaac” is still at large. need to inculcate
Tungawan, Zamboanga Sibugay. Atty. Froilan Castelo, head of proper values, in-
Reports said Amman Bossoh Globe Telecom Regulatory Affairs, cluding communica-
Misuari, also known as said that since January coordi- tion skills on the
Kumander Gani, had cut twice nation between its Task Force young as these are
Globe Telecom’s fiber optic lines Bantay Kable and NBI, local po-
in the area and left a letter de- lice, barangay authorities have al- necessary for them in
manding a “permit to operate fee” ready netted 45 pilferers and un- high school and even
of P150,000 and a monthly pro- scrupulous individuals who tried college.
tection money of P50,000 cash. to disable the network infrastruc- “We want to
Globe Telecom sought the help ture at the expense of thousands maintain our domi-
of NBI and set up an entrapment of other subscribers. nance in communica-
tion skills, which has
Our Daily Bread LINE ADS made our country
very attractive to in-
Rush Sale
You may be familiar with the list of seven deadly LOANS Foreigner Leaving
vestors in the Busi-
sins that was formulated during the sixth century: 6% P.A. BNEW/USED CARS TOYOTA GLI ‘96 ness Process
lust, gluttony, greed, sloth, vengeance, envy, and pride. CAR LOAN / CAR LATERAL All Power M/T excellent Outsourcing (BPO)
(02)9077121 • 09151980332 running condittion sector because our
But you may not know that the original list compiled 0921-6774142 CHARLIE Honda City ‘00 people have very
during the fourth century also included the sin of JOB OFFER All Power A/T good communication
1st own excellent
sadness. Over the years, that emotion was omitted URGENT! running condittion skills and are easily
from the inventory. 0928-2525904 TOYOTA REVO ‘02
trainable,” Valisno
Some people are blessed with a cheerful disposi- URGENT HR/Sec. Staff Sport Runner said.
tion. They always seem to be happy. They wear a 0908-5933534 All Power A/T “But I will not go
0927-6624249 1st Own Dual tone to the extent of ban-
perpetual smile almost as if they were advertising tooth- STAFF/CLERK Direct buyer ‘r welcome
ning it in elementary
paste. But then there are others who seem to be chroni- URGENT 0921-555-9992 dont txt CALL ONLY
0917- 8961245 schools or high
cally sad. They continually complain about life and its RUSH A/C TECH
INSTALLER - 823-1549
schools. I am just urg-
For sale! 500 sqm lot
burdens. And who can deny that afflictions are dis- in Tagaytay City ing the teachers to
Work from Home!!!
couraging? Part/full time: 10-30k/month 2k/sqm - 0919-6280844 ensure that proper
While we acknowledge that not everybody is blessed www.peaklifestyle.com/ Affordable Houses in QC communication
eagles. Text 0908-1952711 Francis 0918-4700130 skills and values are
with a bright outlook on life, we need to remember that www.francismec.sulit.com.ph continuously im-
joy is one of the gifts Jesus promised to His followers. SERVICES
For sale. Kassel Condo parted to the stu-
And we need to resist any tendency to let sadness domi- LIPAT BAHAY Rem. 601 / 31sqm dents.
CLOSED VAN unfurnished. Pasay Taft,
nate our emotional lives.
Jesus promised His disciples on the night Judas
Tel. 985-6303
707-4663
Vito Cruz. Sylvia Rodriguez
896-4656 / 8964875
CSC assures no revamp on new gov’t
CP – 0918-6410756
betrayed Him, “Your joy no one will take from you” 09175252876 THERE would be no major rank as well as civil service eli-
Tubero/Karpintero/Mason revamp when President appar- gibles and board passers em-
(John 16:22). Remember that joy is the fruit of the Jerry 413-6283 Affordable townhouse
in QC 2.48M, H&L in ent Sen. Benigno “Noynoy” ployed in all government agen-
indwelling Holy Spirit (Gal. 5:22). Let’s ask the Lord Pianist for wedding and Aquino III assumes office on July cies won’t be affected in the tran-
other occasions! Antipolo 1.45M, Francis
to help us look beyond our sorrowful circumstances 0927-3002099 - Paulie 0918-4700130 1, 2010, according to Civil Ser- sition period,” Duque said.
vice Commission chairman Dr. Duque said only the presiden-
and encourage our hearts by the vision of joy that BUY & SELL 2-storey Townhouse, Village
East, Cainta Rizal, LA- Francisco Duque III. tial appointees or co-terminus
awaits us (Heb. 12:2). — Vernon C. Grounds 1BR CONDO 68sqm, FA-96sqm, 3BR, As he assured the rank and with incumbent President Gloria
You alone, Lord Jesus, can true joy impart, 7.5K/MO. NO D/P 3T&B, 1Garage, P2.1M, file government employees, he Macapagal-Arroyo such as the
NR. MRT 0918-5928966 also said state workers in the cabinet secretaries, undersecre-
For You know the sorrow of the human heart; 0928-5547516 government controlled corpora- taries, confidential rank-and-file
You came here from glory many hearts to win HEALTH
House & Lot in Country PRODUCTS tions would not be affected. employees including appointed
And in love for sinners suffered once for sin. —Anon. Homes Tagaytay. P2.5M “All assistant secretaries directors and commissioners will
NO. 1 DIET PRODUCTS.
Joy is a fruit of the Spirit that’s always in season. 0919-6280844/0922-8758392 Safe & proven and directors with Career Ex- have to end their term on June 30,
330sq.m. 3 bedrooms 0927-3727537 ecutive Service Officer (CESO) 2010. Kim Pascual
8 Thursday, May 27, 2010

Pacquiao-Mayweather fight details leak Here comes Meralco


IN spite of the court gag or- the purse split looks like it Mayweather, who has been NAGPARAMDAM na
der on both Top Rank and might be the main point of con- largely absent from the media ang Meralco.
Golden Boy promotions, infor- tention, unless one side since then. Others though saw Pero formality na lang ang
mation continued to leak about changes its position the fight this as an early warning sign hinihintay nila sa PBA.
the negotiations on the fight might fall apart. that a fight between the two Tingnan n’yo nga ang mga
deal between Manny Pacquiao Before his fight with Shane pound-for-pound stalwarts players ng Sta. Lucia at ha-
los puro galing na sa Talk ‘N
and Floyd Mayweather Jr. Mosley, Mayweather said in would probably never happen.
text team ni MVP.
Among the most important several interviews that he Until now though, all are My source says, sinabihan
of which is that there is seem- would be demanding the big- still speculation on the part of na rin ang mga players ng Sta. Lucia na magiging Meralco
ingly a dispute developing over ger purse share from Pacquiao the media. These new demands na ang pangalan ng team nila next conference.
the purse agreement. During if he sold more pay per views. have now been confirmed by Huwag naman sanang tumaas ang cost ng electricity bill
the previous negotiations, the He also said he would be several of Pacquiao's represen- natin dahil may susuportahang basketball team sa PBA.
two sides agreed fairly quickly demanding fully random test- tatives. Alam n’yo naman kung gaano kamahal mag-maintain
to a 50-50 split, only for the fight ing for all of his future fights, Pacquiao's business man- ng team sa PBA.
to fall apart because of the drug regardless of the opponent. At ager Eric Pineda said: “Yes, we ***
testing issue. the time some took this as the were told that Floyd now Namamayagpag ang San Miguel Beer team sa PBA.
Mukhang hirap na hirap yung iba na talunin sila.
This time around, though usual pre-fight bluster from wants a bigger share. Kasi nga, ang lakas lakas naman talaga ng line-up.
Ang kaba ng iba, baka mamaya maaga nag-peak ang
Suns forces Beermen.
Tapos, sa bandang dulo ay kapusin na.
victory ***
vs Lakers Medyo may malaking problema ang isang college player.
Bakit? Nakabuntis siya ng ‘di oras.
THE Phoenix bench finally Pero ‘di raw niya tatalikuran ang obligasyon niya.
delivered as advertised, and it ***
could hardly have come at a Heto ang isang pagkakataon na kumita ng pera ngayong
better time. malapit na ang pasukan
Channing Frye broke out of Tawagan nyo lang si Pat sa 09175114786 kung nais nyong
a horrendous shooting slump mapabilang sa Core-8 networking na talaga naming palaki
by making four 3-pointers for na nang palaki ang membership dahil sa napakagaling ng
14 points, and the Suns pulled kanilang food supplements.
away in the fourth quarter for Daan-daang estudyante ang laging nasa opisina nila dahil
the second game in a row to miyembro na sila ng Core-8.
beat the Los Angeles Lakers Ngayong malapit na nga naman ang pasukan, heto na
115-106 on Tuesday night and ang pagkakataong kumita para sa inyong tuition fees.
tie the Western Conference fi-
nals at two games apiece. DASH FOR HEALTH
A series that looked like a
Thousands of participants break free from the starting grid for the San Mig
Filipinos to be assisted
Lakers' breeze a week ago is all
even heading to Game 5 on Coffee Bay Run 2010 dubbed as Dash for Health at the SM Mall of Asia at World Cup in South Africa
Thursday night in Los Angeles. grounds in Pasay City. Participating runners join the 3K, 5K, 10K and 15K
The Suns reserves, consid- events where different prizes were given to winners. MICHAEL SUPERALES FILIPINOS coming to South The CICC will provide con-
ered an advantage entering the Africa for the soccer World Cup sular assistance to foreign na-
series but largely ineffective can expect assistance from the tionals who may encounter un-
through three games, outscored
their Laker counterparts 54-20. Baby 4-1-2 trio Sports Valley Jai Alai
Tonight's Program
Philippine embassy in Pretoria
through the Consular Incident
toward incidents during the
sporting event for soccer and
Leandro Barbosa scored 14 on POWER failure prohibited Jai Alai 1-FERNANDEZ Command Center (CICC) that its fans and stakeholders.
6-of-8 shooting and Jared to see how pelotari Lito played dur- 2 - B E N AV E N T E has been set up for the month- It will operate in close coor-
Dudley added 11 points. Goran 3-MERSON long sports. dination with the South Afri-
Dragic ran the show at point ing his debut night.
4-DANIEL The CICC was set up by the can Police and the embassies
and had eight points and eight Until the game time had finished, and consulates-general in the
5-UGARTE South African Department of
assists in 18 minutes. game aficionados have not seen even International Relations and country.
6-GOROSTOLA
Amare Stoudemire led Phoe- a glimpse of the game because of the Cooperation to provide assis- The Command Center will
nix with 21 points. Steve Nash, 7-ERIC
power interruption. 8-GINGONE tance to foreign nationals for be activated from June 4 to July
playing with a broken nose, A friend from Sports Valley said
had 15 points and eight assists. 9-ESTIPONA the FIFA World Cup from June 15 during scheduled matches
Kobe Bryant had 38 points the results are 4-1-2. The trio is com- 10-ZABALA 11 to July 11, according to Phil- from 8:00 a.m to 10:00 p.m. on
and 10 assists as the reigning posed of Jaime, Eduardo and Reserves: ippine Ambassador to South weekdays and from 12:00 nn
NBA champions fought back Cunanan on the original program. Cunanan, Ronron Africa Mario de Leon. to 10:00 p.m. during weekends.
to lead briefly early in the The game merited some 3,800 May 25: 4-1-2 FIFA stands for Fédération An operator will direct calls
fourth before the Suns backups points. Merit Points 3,800 Internationale de Football As- made after hours to a duty of-
stole the show. sociation. ficer.