Вы находитесь на странице: 1из 352

awow qafqqw.llw.a.q ql..fa.w.q wowfl.q a.aw fa.wfoww.lw.a..fl faw owawaw.lw.a..

f
l afajow.q .qfoww
fawowa awow w.aow.a.w.a w.qafqq awow wowpfqowowq w.qafqq fqwaw.pw.lw.ao faow aow
q .a oww.wfqow qafqqw.a awow ql..fa.w.q w.qafqq fqwaw.pw.lw.a..fl wowpfqowowqa faw owfaowfowa, faw qafqqw.a jw.f
qfla wowaw.aoww aw. aowaowafl
fqwaw.pw.lw.ao w.a aw. fa.wfoww.lw.ao faw owawaw.lw.aow awowo faow qafqqw.a aflo
w fa awow a..owa qfaowww
oww.wfqowa aww.flw aow w.aow.aoww aw. awow oww.wfqow wowpfqowowq, fa.aowq.ao L.q
fao, aowqowlowo,
.fl.qafqqw.q.f, fw aw fw fll w.awowq faw aowow.qfa.owa aww.flw aow fwwaowqoww aw
. awow fa.aowq.ao w.qafqq
.fl.qafqqw.q.f aowqw
owfaw.powfa faowq qafqqw.a awow aowa.owa .a fowowa..fa fa.wfoww.lw.ao, faw owawa
w.lw.ao, .lfq..fl PowLw.lw.ao owwf.fa.w.a, oww.wowq Pw.lw.lw.ao, Pw.lw.aw.pwo, faw aowow.a.. Pw.lw.lw.
ao, w.qw. wfqfqw.a.q,
Low.pa.aw qafqqw.a awow aowa.owa .a aw.afao, aoww.lw.ao, Pfaww.lw.ao, Pwoa.w.lw.
ao, aw.w.lw.ao faw flaw. fowowa..fa fa.wfoww.lw.ao faw owawaw.lw.ao, oww qafqqa.owwlfowawowa & aw.wa, aowal.aw
fowowa..fa fa.wfoww.Lw.ao faw owawaw.Lw.aow fw Lw qw.owaowa, oww.aw.aw a..owa,
aw.lfowow w, ffwqa aw.lfowowa a aw. ww, .a.lfa.aow, fawa. owf.wa aw.lfowow wa fa
w qafqqw.llw.a.q
faw.a owf.ww
..aoww fa fa.aw .fl.qafqqw qlw foww fa.ww owawaw a..ow
aw.lw ww ww L.qafqqow faw .flafaow w.qafqq awow wfpf, ao Pl.ao owfalow aw.wwfaww
Ppw w-88a
plfaowa w-a.w aowpaowowaowa, ww.a fwwq
aw wapf aowwq, ao Pl.ao owfalow aw.wwfaww Ppw 8w-a68w owfa.w, ww.f wwww aw..
.awoww, ppw 86w-a78w
aw.lw aw ww awow owwplw.afa.w.a w.qafqq awow Pw.qowa .aowowa .faow, ao a.ll.fow
Jw a.a.lf.aw
Ppw w-a7a plfaowa w-wfw fa.l, ww.f www_ f.
aw awow Lfqffaowa w.qafqq awow .w.fq w.qafqq .fl.qafqqw.q.f aw.faw w.qafqq afa q
afqqafa..a.w., ao
fw Lw qw.owaowaw Ppw aw-8., a.aw f owfpw Jfaow, ww.f 6.
aw aopowa w.qafqq .aw.fa .flafaow .a .fl.qafqqw.q.f, ao fw Lw qw.owaowaw Ppw 8ww.aw
Jfaow, ww.f wq
fw afqowa wowa.qa w.qafqq awow .aw.fq w.qafqq aw.qwaowqowq .fl.qafqqw.q.f, ao fw
Lw
qw.owaowaw Ppw w.a-w6fa plfaowa wa-aww Jfaffao, ww.a _w w7a
aw awow ow.afq Lfqffaow w.qafqq aw.faw .owqafl .fl.qafqqw.q.f, ao fw Lw qw.owaow
aw

Ppw w6a-a77w Jfaffao, ww.7 _ awa8


.awoww, ppw a7w-awaw
aw.lw aw awow oww.apww.lw.ao w.qafqq awow wfpf Lfqffaow, ao Pl.ao owfalow aw.wwf
aww
aff ppw Jfaow, ww.a _w aJa.
aw.lw fw ww awow owfal.owq w.qw.a..fl aowlfa.w.q aowqowowa owoww..w. faw Jfpfa,
qafqqaw.ow
w.a.a.afl ww..fowowqa aowaowqoww .a apf.a faw Jfpfa, ao aowl.f qqfllw
Ppw w-f7w fa.l, ww.8 _ w _www
aw .w.qa.afa.w.a aw. awow Pwoa..fl fqwaw.pw.lw.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f, afaoww
w.a .w.llow.a.w.q .a awow wowpfqowowq w.qafqq fqwaw.pw.lw.ao w.qafqq awow fa.aowq.ao w.q
afqq
.fl.qafqqw.q.f, faw w.a awow fw aw afa.w.afl owfaowfow, ao flowa wawl..afw
Ppw fw-.f, a.aw a afalowq plfaowa w-w., faw owfpw Jfaow, ww.6 www w76
aw awow aww.aww.aowfa w.flow.q w.qafqq .fl.qafqqw.q.f, ao fw Lw qw.owaowaw Ppw 6
a-w68w
qafqqowqffaow ww.7 - ~ wwaw.
fw .aw.fa owoawa qafqqaw.ow aw.faw .owqafl .fl.qafqqw.q.f, ao fw Lw qw.owaowaw P
pw
ww7-a6.w owfo, ww.7 _ 7a
aw awow afaww. Lfqffaow w.qafqq owfq .owqafl .fl.qafqqw.q.f faw aowafwf, ao fw L
w
qw.owaowaw Ppw qw-aw8w aowpaowowaowa, ww.7 _ 7a
6w awow aowl.a.w.a w.qafqq awow .aw.fq w.qafqq .fl.qafqqw.q.f, ao fw Lw qw.owaow
aw Ppw awwq6w aowpaowowaowa, ww.7 wa.
.awoww, ppw q7-a7fw
aw.L 6w ww awow Pww.aw.lw.ao w.qafqq awow wfpf Lfqffaowa Pfq ., awow .aw.a.wffl
aw.fawa,
ao Pl.ao owfalow aw.wwfaw, Ppw w-a., plfaowa w-8w owfa.w, ww.7 w wq
aw afafww. owoawa, afoowq faw aw.qa, a.aw aowwq faw qfqlfa.w.q, ao
afaw.qaw.a owfqwowq, oww.aoww ao Pl.ao owfalow aw.wwfaww Ppw aw-6aw
aowpaowowaowa, ww.7 _ 7a
aw afaw. aowwq, ao Pl.ao owfalow a-w.ww&aww Ppw 6a-q8, plfaow ww wow.owowaowa,
ww.w : awa.
fw awow owfaowa.fl .flafaow w.qafqq awow alfowfaw Lfaow faw oww.ww.. .aw.fa. w.q

afqq
aw.qwowfqowq .fl.qafqqw.q.f faw aw.fawowq w.aowaw.a, ao aw fw afqowqw
Ppw a8w-awa, p.qowa w.-qw Jfaow, www. _ w7a
aw awow .w.owfa.aw. .aw.fq faw Lfqffaow, ao aw.lfaw aw w.ww.aw Ppw awaa8.w ffafq, www. ww..
.awoww, ppw a8w-a8fw
aw.lw 6w ww awow owawaw.-aoww.qfpwo w.qafqq awow Pw.qw. faw aow.awaw.a.q .aw.fq,
ao afowfowl flqafqqaoww afqowqw Ppw w-qa, owfpa? w-aw qafqqowqffao, ww.8 awq
aw awow aoww.qfpwo faw w.flow.q w.qafqq awow ow.aw.a .aw.fq, ao afowfowl flqafqq
aoww
afqowqw Ppw qa-a68, owfp aw
aw w.a awow owa.wowa.ow w.qafqq awow w...fpfa.w.a w.qafqq .owqf.a aowa.w.q ao aw
ow ow.aw.a
.aw.fq, ao fw Lw qw.owaowaw Ppw a6w-a8.w aw.aw a faw a .a w.fow .w.aowaw
qafqqowqffao, ww.8 www_ _ -aw.
.awoww, ppw a8w-f..w

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a

aw.Lfowow w.a
www8-wwww

fw Lw qw.owaowa
oww.aw.a

fa.aowq.ao w.qafqq .fL.qafqqw.q.f aowq


aowqowLowo, .fL.qafqqw.q.f

.awowwa

fafaowa, a76w
faff .fl.owqow .aw.fqw aowow .fpowqafqq.w.

.aw.fqw
flfqf .aw.fq, .flafaow w.qafqq, a68w
flaw.q.a l.qf.q.. qw..a, q.-qww
fa.faf, .fl.qafqqw.q.f, af8w
fa.wfoww.lw.ao w.qafqq awow a.ow.a aowq.aw.ao,
a.aowa w.a wowpw.a.q, qa, q6-q7,
q8, a6.-a6w, a7a-a8wa .lfqowa w.qafqq
aowowf.q, a7w-a8wa .llfqafa.w.q w.qafqq,
w.ppw fwf, fw6, faf, fa8w
afqwowa .alfaw awowlloww.faw (a.aow
67), q7-a86, qq owq.aw.aowowq,
q7a a.aow, awfpow, .w.owpw.a.a.w.a,
qw-afq aowqowqfaow aowowf.q, afq
faow, af7a wfowfa aowowf.q, q.a
owfaowa.fl .flafaow, q7w
fqw.a qowow, qa, qq p..afaow w.qafqq, w.ppw
fw.w
fq.qafqqf.q w.qafqq awow a.ow.a .aw.fq, a8.,
a87-awaw aowow flaw. .owplowowowqaw
fawfpfa.fa .aw.fq, qw-q6a plfq
afowowa, qfa aoww.qfpw..fl afowowa,
a8f, a8a, aw.-awaw
afqowq, aw fw, fa7w
afqowqo, a86w
"afqlow-qw.fawa," .aw.fa, q7w
aowfwa, faow w.qafqq, ao a.ow.a .aw.fq, a86w
aowfa awfowfq, a.w-awww
alfow Lfaow, .aw.fa aowqlowowowqa aowfa,
a6a-a6aw
aw.wowaf, apfa.aw owwplw.aowa, afww
aw.aow, w.ajow.q w.qafqq, a8a-a8fw
af.qpw.q, .fl.qafqqw.q.f, af8w
afa.fla, .aw.fa, qf, q., qw-qa,
a67-a68, a86w aowow flaw. .aowowfa.w.aw
.fwf.llf .aw.fq, aw.aowowa w.qafqq, w6w, w7.,
w86a .lfa faw oww..owao w.qfa.afa.w.a, w86-w88, awa, aw6, awwa
owoawa, w88a l.q w.qafqq .lfq, w8w-wwww
.fl.qafqqw.q.f, faw.a.a.afl pw.alfa.w.a, owq.owfaowa, aw8-a.q qowfaowowq w.qafqq,
a.8-aww, aw7-qw, qf-q7a aowaowa-

afa.w.a aoqowow, aww-aw6a owfqf.aowa


ao awow aw.aowa .a w86., qw-qfw
aowow flaw. fawowa .aw.fa faw afowowa
w.qafqq .aw.fa q.aowaw
oww..owa.owa, .lfq, faw aw.aowowa .a, awaawwa owfp aww.a.q lw..fa.w.q w.qafqq,
w.ppw awq afa.owa.owa w.qafqq oww..owao w.aafa.afa.w.a, awq w.qa.afa.w.a w.qafqq
.lfa w.qfa.afa.w.a, qafqqw.fa qw.fpa,
aw6, aw7a fqafqqqafqq.a.ao faw fla.owfaow
w.a.a.a w.qafqq, aw8a aw.alowow w.qafqq aw.aowow.aow, awww

.faw.fow, a8.w
.wfaowqw.aowa, qaw
.wowq, qafqqw.aowfa.w.a .a wfowaw.lwa afo
aowa.w.a, a7wa .owplowowowqa w.qafqq, q7,
qw, a6., a6w, a7aw
.w.lflf .aw.fq, qw-qq awow "fqw.a
qowow," qaw
.wfa.wfq. .aw.fq, aw6w
.wfowfaw .aw.fq, aw6w
.wfafa .aw.fq, aw6w
.lfa afowowq Lf.aowaw., a.q w.qafqq aw.owowa:
P.owfa, w76, awwa aww.aww.aowfa
(aowqfaw.), w8.a ofowfa, wa7-w6w,
w6a, w6a, w6f, w6a, w66, w67, awww
.lfq faw oww..owa.owa .a aw.fawowq .fl.qafqqw.q.f, wq-awwa .aw.fa .qqfqqw.aowfqa w.a, w6f, w66, w67, w7a, w76,
w87, wwa, a.w aw.aow, awww
wfo, w.ajow.q w.qafqq, a77-a8.w
.lw.qa, .a .aw.fa wfa.ow .owaowoww.a.owa,
fa7w
.w.owpw.a.a.w.a w.qafqq afqwowa .alfaw awowlloww.faw, qw-aff, af6w aowow flaw.
afqwowa .alfaww
.w.ppowa, afaw
.w..w.pf .aw.fq, wa6, aw6a .lfq w.qafqq,
wa8, waw-w6wa aw.owowa.a .lfa
afowowa, w6a, w6a, w6f, w6q .lfa
.fqw.owa, w66a aw.aowow aowl.owqafqqa, w66w
.w.lw.afww. a.aowa .aw.fa q.aowa, wa6,

awa, aw6w
.w.flaowa, aw
.aowowfa.w.a, af7, qaw
.flafaow, owfaowa.fl, w.qafqq .aw.fq .a a.ow.a
aowq.aw.ao, q7-awaw aowow flaw.
fq.qafqqf.qa .owplowowowqq afowowa w.qafqq
owfaowa.fla, owa.w
.fpowaw. .aw.fq, w7.a .lfa faw oww..owao
w.qfa.afa.w.a, wwa-www, aw6a aw.aowowa, wwa, wwq .lfq faw pfq.owa
w.qafqq, wwa-wwq .owaowoww.a.owa faw .faaw.owa, ww6-ww8a owoawa, www-a.ww
.fq.a, oww aw, f.qw.alowwaowowq, wa7a
..aoww faw owfw.aoww w.a P.owfa .lfa
aoqowow, w7f-w76w
wfa.owa (wfa.ow .owaowoww.a.owa), w7f, ww6,
a.8, awa, a68, a6w, a8a, f6w, f6a,
f6f, f7q .owaowoww.a.fl w.ajow.q,
ffw-ffq afof wfa.owa, ff7, faf,
fa7, f6.a oww.a. wfa.ow, fawa qowfa
wfa.owa, faf, f6wa aw.aw. wfa.ow
aw.qa, f8ww aowow flaw. w.afa.w.qa
a.qfa .aw.fqw
wow lf .fowqf, fw, aw

a fa.aw .fl.qafqqw qlw foww fa.ww owawaw, w.aw


[a.a]

.awoww

w.owafowaw. .aw.fq, wa6a .lfa qafqqowfafaowa


w.qafqq, w67, aw6a l.q w.qafqq .lfq w.qafqq, w67w68, w7fa .lfa .fqw.owa, w68-w6wa
.flafaow faw w.a.a.a owoaw w.qafqq awow
aw.fawowq w.owafowaw., w6w-w7aw
aw.qwowq w.owafowaw., .lfq, w7a-w7q
.lfa .fqw.owa, w7aw
w.ww.a, oww aw, aw
w.ww.a faw qw.owaowa, ..aoww, q.w
wafaow, qafqqafa..a, afww
owowl a.aowa, .aw.fa aowqlowowowqa w.a, a7wa7aw

owowowaoa.llow, awowlloww.faw, af7w


owawaw.aw.afao w.qafqq wfowaw.lwa afo aowa.w.a, qw-qq a.ow.a plfq afowowa
faw faowa, qq fawfpfa.fa plfq
afowowa, qfw
owawaw.aoww.qfpwo faw fa.wfoww.lw.ao w.qafqq
awow a.ow.a aowq.aw.ao, qw-fa6w
aowow flaw. a.ow.a aowq.aw.aow
owfaowaf, .aw.fa a.llfaowa aowfa aw.q
w.qafqq, a66-a6ww
owww.afowo, w66, w67, w6w, w7a, w77, w78,
w8., w86, wwa, awaw
qafqqffaf w.qafqq wfowaw.lwa afo aowa.w.a, qaqwa owfowowfla, qq a.awa, q7a
qafqq.aw, q7a oww.llfqa, qwa w.awowa
qafqqffaf, af.w
qafqqowqowlw., apfa.aw owwplw.aowa, afww
qafqql.q, q6a .owplowowowqa w.qafqq, q8, qw,
a6., a6wa .llfqafaoww, w.ppw fa.,
fqa .a afqwowa .alfaw awowlloww.faw, a76w
afq.owl.aw. .aw.fq, aw6w
afowal.q aw.qa, .aw.fa, f8a, f8fw
afaww.af .aw.fq, aw6w
aowaowa.. aowlfa.w.qw.p w.qafqq awow aw.qw
fowowa..fa .aw.fa Lfqffaowa, f8wa.q owfalo qfw.owa w.qafqq, f8w-fw.a
l.q w.qafqq l.qf.q.. qw..q .a aw.qw
fowowa..f, fw.a qafqqfawfowowqfl aowaowowalfa.owa, oww.apww.lw.a..fl, fw.fwwa a.aw aowqafqqowaowa.ow aw. apow..qafqq..
qf.q, fww a awaowow afqaw.fpa afaaowqoww, fwq owawaw.lw.a..fl .w.q.wowafa.w.q, fwq wfaf wowoww.qqfa.q, fwa-a.aw
aoww.qfpw..fl afowowa faoww ao .aw.fq:
fawfpfa.fa, a8f, a8a, aw.-awq
ofaw.a, aw7-aw8a a.ow.a, a8f-a8a,
a86-aw., awa-aw6w
aoww.lw.ao w.qafqq awow wfowaw.lwa afo aowa.w.a,
a7w-a8.w
a.qafqqqafqqw.aw, oww aw, wqw
alowa .w.aow, awowlloww.faw, af7w

aw.wwfaw, Pw oww, ..aoww, qa, a6fw


aw.flw faw ofaowa, aw
afqwowa .alfaw, owfqf.aow w.a, a6a, a68w
afqwowa .alfaw awowlloww.faw, qa, a66, .
a68, a8a, qq fa.wfoww.lw.ao w.qafqq,
q7-a86a owq.aw.aowowq, a.aow, faw
awfpow, q7a .w.owpw.a.a.w.a, qwa

aowqowqfaow aowowf.q, afq faow,


af7a wwfowfa aowowf.q, q.a owfaowa.fl .flafaow, q7w
wflow, aw, aw
wfq.qaw.a, Jw Pw, f.qw.alowwaowowq,
wa7w
wowqwfa, ww aw, aw
wowa. .owaowoww.aow aowow a.qfa wowa.
.owaowoww.aow
ww.afa qafqqfow.lo w.qafqq .aw.fa lfqffaowa, aw
ww.p. .aw.fq, awww
ww.q, w.ajow.q w.qafqq, a8.-a8ww
wfwaw.a afo .w.owpfao, af7w
wfowfa aowowf.q .a awowlloww.fawa, q.w
wfowfa af.a.qafqq..ow foww.q .aw.fq, a68,
a7aw
wfowaw.lwa afo, w.a.w.aowao w.qafqq, afq .aw.fa aowqlowowowqa w.a, a6w-a7wa
owfalo owfp w.qafqq, w.ppw f.6w
wfowaw.lwa afo aowa.w.a, q6-af8, a7wa8.a pwoa.w.qfpwo, q6a qafqqw.aowq,
q8a af.a.ow, q.a .aw.fa qf.la,
q.a owawaw.aw.afao, qwa w.a.w.aowao
faw aowqlowowowq, afww
wfowaw.lwa ..ao, a7.w
wfqowafaow, awowlloww.faw wowa.a.aoww ao
a.wfowf.wowa, afw, qa, qf, q6w
.owplowowowqa w.qafqq awow a.ow.a .aw.fq,
a8., q7-a7aw
.aw.fa .w.owow.q.w.aowq qafqqw.a .fl.qafqqw.q.f,
w8aw, aowpw.q w.qafqq, aw8a afa.w.fa owq.-

owfaowa w.qafqq .q owowowaowq fa aw. faw.a.a.afl pw.alfa.w.a, aww-a.ww


.aw.fa .owaowoww.a.fl aoqowowa, fa8, ff.w
aowow flaw. a.qfa wowa. .owaowoww.aoa
a.qfa .aw.fqw
.aw.fa lfqffaowa, ww.afa, faw .qw.owfa, qw.fpa, q aw..faflfa.owa w.qafqq,
aw aowow flaw. aowaowa.. owowlfa.w.qw.p,
w owa.wa afl.afa .aw.fq, Lfqffaow
w.qafqqw
.aw.fa aowaowqfa.w.a aoqowow .a .fl.qafqqw.q.f, aww-aw6w
".aw.fa afq" .a .fl.qafqqw.q.f, a.wawww
.aw.a, afaw
. . .qw.owfa . . qw.fp, w.qafqq .aw.fa lfaaffaowa, aw
Jffaowaw. .aw.fq, aw6w
afow.f .aw.fq, .lfa afowowa, wa8, waw,
w6w, w6a, w6f, w67w
afaf..af .aw.fq, aw6w
alfowfaw a.aowa, af8w
aw.wffaf .aw.fq, .lfa afowowa, wa6w6aw
qw.owaowa, fw Lw, q ..aoww, q., a6w,
a8q f.qw.alowwaowowq, wq, wa7w
qw.owaowa faw w.ww.a, oww aw, ..aoww, q.w
L.awaowo, aw oww, .aoww, qww
Lw.fw, Lw Lw, qww

[a.f]

.awoww

Lf.aowaw. .aw.fq, aw.a-aw.aowow.., a.wa


w.qfa.afa.w.a, a.w-a.a, aw6a .lfa

afowowa, a.a, a.a-a.q pfq.owa, a.6a.8, awq .fqw.owa, a.8-awa, awq


aowfa awfowfq, a.w-awwa owoawa,
awq .aw.a.wffl afowowa, awfw
ow.aowow owwpoww.a.w.a w.qafqq w8aw, aw8-a..,
a.ww
owf.w.owf afafaf, a8.w
owfw a.aowa, a.ow.a .aw.fa aowqlowowowqa
w.a, q8-a6aw
owfw a.aowa alw.faw, a.ow.a .aw.fa aowaalowowowqa w.a, a6a-a66w
owf.wf .aw.fq, .owaowoww.a.fl wfa.ow aoaaowow, ff.a .owaowoww.a.fl .lw.q, fa7w
owfa..w.pf .aw.fq, .lfa afowowa, wa6w6aw
owfaw.a, Jw flwowa, ww
owfqf.aowa w.qafqq, w86., a7., a7a, a7f, qwqfa fa afqwowa .alfaw, a6a, a68w
owfqww.low .aw.fq, q6w
owffaowllow, ..aoww, afaw
ow.aw.a oww..owa.owa, w76, awq .lfa afowowa,
a.q powqw.afl afowowa, awww
oww.wfaow .aw.fq, .lfq w.qafqq, wa6-w6wa
aw.owowa.a .lfa afowowa, w6f-w6q
.lfa w.qfa.afa.w.a, aw6w
oww..owa.owa, faw .lfq, w.qafqq aw.fawowq .fl.qafqqw.q.fw wq-awww
oww.a., .owaowoww.a.fl wfa.ow, .lw.fa qafqqw.a,
ffq awow wfa.ow, fawa apowow.wowa,
f76-f7ww
oww.aw. oww..owao w.qfa.afa.w.a, awaw
owoaww.lw.ao (owoaww.lw.a..fl .qowaowq),
owoawa, foww.q awow a.ow.a .aw.fq,
a8w-a8fa foww.q awow fawfpfa.fa
.aw.fq, a8a, a8fw
owoa.lfa .fl.qafqq w.q.fafa, a8.w
owwfl.a, a8.w
aw.qfal .aw.fq, qaw

afafafaf .aw.fq, aw6w


w.q.w.fa .a wfowaw.lwa afo aowa.w.a,
afa, a8., a76a .owaowoww.a.fl alfwowa,
q.aowa, owa.w, q7, q8, qw, a6.,
a6wa .llfqafaoww, w.ppw fa.w
w.pwawflow.f foww.q a.ow.a .aw.fq,
a78w
w.afa.w.q, .a .aw.fa wfa.ow .owaowoww.a.owa,
fq, f6., f6a, f6a, f7a, f7a-f8a
(aw.low ww.), f76w
Pfpfaw. .aw.fq, aw.aowow.. .lfq .a,
w7f-w77a .lfa afowowa, awww
Pfpw.f, a8.w
Powqlowa, afawqw.aow, a6w-a6q qafqq.afaowa
w.qafqq, a8ww
P.owf .aw.fq, aw.aowow.. .lfq w.qafqq, w7fw76a .lfa afowowa, awww
P.owfa .lfqw aowow Pfpfaw. .aw.fqa
P.owf .aw.fqw
Pw.qw. .aw.fq, .owaowoww.a.fl .lw.qa w.qafqq,
fa7w
Pw.aowll, Jw aw, aw

Pw.aowq, aw, ..aoww, qa, qf, q6w


owffqa, a76w
owfw.a, Pw, f8ww
owfqowll, qafqqw, ..aoww faw owfw.aoww, w.a P.owf
.lfa aoqowow, w7f, w76w
owfq.fq, awow, w.a awow Pf..qafqq.. .w.fq,
afaw
afl.afa .aw.fq, awow Lfqffaow w.qafqq awow,
w-wafa owfalo aw.q w.a, f-6a .aw.fa .qqfqqw.aowfqa, fa w.flow.a w.qafqq, 6a
pww.aw.lw.ao, 7-w7a oww.apww.lw.ao, w8a8a aowwq, aw-wa.a aw..faflfao,
waw-wafw aowow flaw. pfaowa w-aw
afawqw.aow, a76a .owplowowowqa, a6w-a7a,
a7ww
afa qafqqafa..a.w. afo, awowlloww.fawa, afaw

afp.a, oww, aw
afw.ww.owfa, a8.w
a.w.aw.awfowafa, a8.w
a.wfowf.wowa, Pffl, ..aoww, afww
aowowfw..f aowowpowq.aowq, q8w
aowqfaw. .aw.fq, w7.a .lfa faw oww..owao
w.qfa.afa.w.a, w78-w8a, aw6, awwa
aw.aowowa, w78a .lfa afowowa, w7w-w8.a
.lfa .fqw.owa, w8.-w8q owoawa,
w8a-w86w
awfowfq, aowfa, a.w-awww
awowll, w.ajow.q w.qafqq, a8f-a86a qafqq.afaowa
aww.a.q, a8aw
awowlloww.fawaw aowow owowowaoa.llowa alowa
.w.aowa afqwowa .alfawa afa qafqqafa..a.w. afow
aww.aww.aowfa .aw.fq, wq, w67, w68,
w7.w
aww.aww.aowfa .lfq faw oww..owa.owa, w77awfw aowow flaw. .fwf.llf .aw.fqa
.fpowaw. .aw.fqa Lf.aowaw. .aw.fqa
aowqfaw. .aw.fqw
a.l.owff pfaflf, a8.w
a.qow.aow .aw.fq, q6w
a.ajfa, qafqqafo afowafaowqfaf, aw
alfaow-a.llowq, a66-a7q qafqq.afaowa w.qafqq, a7w,
a7a, w.ppw fa.w
alfaowao foww.q awow .aw.fq, a66-a67,
a68w
apfqowfa, Pw aw, f.qw.alowwaowowq,
a.aw
qowfa.aow, a76w
afqqfqq-qafqq.aw.q a.aowa, a78-a8ww
qowfa wfa.owa, faf-f6ww
af.w. .aw.fq, aw6w
afolw.a, fw aw, aw
aowlfowa. .aw.fq, aw6w

aw.aowow.. .aw.fa .lfq, wq, wa6-w6w,


w6a, w6f, w66, w6w, w7., w7f-w76,
w77w
aw.aowow.aow, .a .fl.qafqqw.q.f, w.a.a.a, awwa
wowaowlw.powowq w.qafqq, .a oww..owao w.qfa.afa.w.a, awwa owwaowqoww .a afowowa
w.qafqq .aw.a.wffla, awww
aw.aw. .owaowoww.ao w.qafqq awow a.qfa .aw.fq,
fa8, faww

[a.a]

.awoww

q.a.wfw afo, afq apfa.aw f..w.fqa


w.qafqq .aw.fq w.a, afa-afq owql.aw
f..w.fqa w.qafqq .aw.fq w.a, aff-afq
w.a.w.aowao faw f..w.fqa w.qafqq, ao aw.lw
aowowaowq, af7-af8w
a..afaflfafl .aw.fq, aw6w
afof, .owaowoww.a.fl wfa.ow, ff7, faf, f6.a
.w.qfowowa, ff6, ff7w
afa.w.faowa, aoww.qow, owql.aw owwplw.aowa,
affw
aowqowqfaow aowowf.q .a afqwowa .alfaw
awowlloww.faw, afa-af6w
a.a.f.aw., afww
aw..faflfa.owa w.qafqq .aw.fa lfqffaowa, aw
afaowaowfa, aw aw, aw
aow.w.aw.a .aw.fq, aw6w
aw.lafa .aw.fq, qa-qaw
a.qw.p, .fpaf.a Jw, w.a.w.aowao w.qafqq
wfowaw.lwa afo, afa-af7w
a.qfa wowa. .owaowoww.ao, fa7-f88a .aw.fa .qqfqqw.aowfa.w.a, ff.a wowaf.loww
wowa.a.pa.w.a w.qafqq .owaowoww.ao w.qafqq ww.6,
ffw-f8a a awow " wfaw " w.a " qfq . .
afowow, f8aw aowow flaw. wfa.owq a.aafa .aw.fqw
a.qfa .aw.fq, aowq.aw.ao, lfqffaowa,

.flafaow aowlfa.w.qw.p, oww.qffao .faaw.owa, fa8a .wowfa aowafaw.q awow


aw.alw, f6q "wfaw" w.a "qfq"
afowow, f8aw
.owaowoww.a.fl aoqowow, fa8-ffwa owfjw.a
.owaowoww.a.owa, aw.aw. faw wowa., qpw.aow w.qafqq, fa8a aowlfa.aow .owpw.qfa.ow,
fawa ow.aw.a .owaowoww.a.owa, fawa
wfa.owa, fawa fqowowal.owa, fawa
aw.aw. .owaowoww.ao, faw-ff.w
a.ow.a aoww.qfpw..fl afowowa, a8f-a8a,
a86-aw., awa, aw6w

a.ow.a ww.faow, wowa.a.pa.w.a w.qafqq, a6f, a67a


qafqq.afaowa aww.a.q, a67w
a.ow.a .aw.fq, lowfw.q owowa w.qafqq, a6.a
w.pwawflow.f foww.q, a78a owq.owfaowa
w.qafqq pw.alfa.w.a, aw8-a.a, awaw
a.ow.a aowq.aw.ao, owawaw.aoww.qfpwo
faw fa.wfoww.lw.ao w.qafqq, qw-fa6a
aw.fawfa.owa, afwa .aw.fa aow.awaw.q, afw-q6a owfp w.qafqq, w.ppw f.aw
owawaw.aoww.qfpwo, q6-q7a wowa.a.pa.w.a w.qafqq aowqlowowowqa, q8-a8q
fa.wfoww.lw.a..fl a.aowa, a7q a.aowa qafqqw.a
afqqfqq -qafqq.aw.q, a78a plf.owa w.qafqq owoaww.lw.a..fl .qowaowq, a8wa aoww.qfpw..fl
afowowa: a.ow.a, a86, awq fawfpfa.fa, aw.a ofaw.a, aw7a faw.a.a.afl pw.alfa.w.a, aw8w aowow flaw.
fa.wfoww.lw.ao w.qafqq awow a.ow.a aowaa.aw.aow
ofaowa faw aw.flw, aw
ow.afa oww..owao w.qfa.afa.w.a, awa, awwa
lf.a w.qafqq, .a .owqf.a poww.plowa, aw6w
ofowf .aw.fq, .lfq w.qafqq, wa6-w6wa
aw.owowa .a .lfa afowowa, w6a, w6a,
w6f, w6a, w67a .lfa w.qfa.afa.w.a,
aw6w
ofowfa .lfq, qafqqowfafaowa .w.owoww.a aw.,
wa6w aowow flaw. .w..w.pf .aw.fqa
afow.f .aw.fqa aw.wffaf .aw.fqa owfa..w.pf .aw.fqa oww.wfaow
.aw.fqa ofowf .aw.fqw aowow flaw.
.lfa afowowa w.qafqq aw.owowaw
ofaw.a .aw.fq, owfalo apfa.aw f..w.fqa
w.qafqq, afa-afq aowqlowowowqa w.qafqq, afwq.a aw...fl aowlfa.w.q a.aw a.ow.a
.aw.fq, q.a l.qf.q.. aowlfa.w.q,

q.-qwa aoww.qfpw..fl afowowa, aw7,


aw8a afa.fl .fqw.owa, qaw

[a.6]

.w.qowqa

afowaowa ww awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq, Jw f.wowa owfaw.a, pfaowa
w-wafw
afowaowa aw .lfq faw oww..owa.owa .a aw.fawowq .fl.qafqqw.q.f, owwafaw a.qlw.a a
.qafqqqafqqw.aw,
pfaowa wq-awww
afowaowa aw owawaw.aoww.qfpwo faw fa.wfoww.lw.ao w.qafqq awow a.ow.a aowq.aw.ao,
Llowaowlloa
Lw Lw.fw, pfaowa qw-fa6, plfaowa w-aww
afowaowa fw awow a.qfa wowa. .owaowoww.ao, aw fw afqowq, pfaowa fa7-f88, plfaowa
q-qw
afowaowa aw awow aowaowa.. aowlfa.w.qw.p w.qafqq awow aw.qw fowowa..fa .aw.fa Lf
qffaowa,
Pffl owfw.a, pfaowa f8w-a.aw

fa.aowq.ao w.qafqq .fL.qafqqw.q.f qL..fa.w.q


.a
fowowa..fa fa.wfoww.Lw.ao faw owawaw.Lw.ao
aw.lw wf, aw.w w, ppw w-waf Jfaffao w., www8

awow Lfqffaow w.qafqq awow afL.afa .aw.fq

ao
Jw fLwowa owfaw.a

.w.qowqa
Pfaow
.qaw.wf.a.w.a f

Pfq .w Pww.aw.Lw.ao 7
Pww.aowa.. aoqowow 7
aw.aowla 7
owffl.ao 8
afafl.afa.w.a 8
aw...owlowq aw.aowla 8
f..owq w
.w.qw.afqa w
aowow.-aw.aowla w
afafla w.
Lfaowafla w.
ap.afqa w.
qw.pa ww
fqafqqqafqqa..fa.aowa wa
afalow w.qafqq pww.aowa.. aoqowow wa
Pww.aowa.. aw..owqowa wa
aw..fl.. fq.ow.lfa.w.a wa
aoa.w.pow : wf
aowwfpl..fa.w.a wf
w.aw.owfaw.pw.ow.f wa
owowafawowa.a wa
w.q.ow.lfa.w.a w6
owl.a.w.a w6
Pww.aowa.. w.qafqqqafqqowaowa.owa .a w.flow.a w7
Pfq ..w oww.aPww.Lw.ao w8
owaooww.lw.ao w8
aw.ow.afl.a.q afqafqqqafqq.wowa w8
aowqfl.a.q afqafqqqafqq.wowa a.
fwjow.a.a.a.q afqafqqqafqq.wowa aw
aw.ow.afl owaooww.lw.a..fl aowqafqq.wowa aw

qfowowfa..fl qaf.afaow q
aw.fa faw aowq q
Plfafl w q

a fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw w


f
Pfaow
awow aw.fa aw
aw.ow.afl aowqafqq.wowa aw
aw.aw.ow.afl pw.qowq.w.a a.
aw.aw.ow.afl aoqowow q
.awowpowawowq aw.aw.fq q
Lw..fa.aow aw.aw.fq q
afalow w.qafqq aw.aw.ow.afl qafqqw.aowa q
awow aowq _ af
aw..l.a..a af
aowowpw.afl aw..l.a..a af
.qowqw.afa.aow aw..l.a..a q
aw..l.a.. aw.aw.ow.afl afajow.a a6
aowqafqq.wowa a7
qfq.a.aow, .qafq.a.aow, aw.ow.afl a8
.owpowafa.aow f.
aowafa.aow fw
.qowqw.afa.aow fa
.w.aw.a.w.afl _ fa
wowpowawowq ~ ff
qpw.a.aow ff
afqafq.aow fa
aowq qowow fa
w.ajow.a.aow aw.aw.fq f6
Pfq.aow qafqqw.aowa f8

afqafqqqafqq.wowa f8
owa.l.a..a a.
.jffa.-owa.l.a..a a.
aowqow owa.l.a..a q
owa.l.a.. aw.aw.ow.afl afajow.a af
fwaowqa af
aowowpw.afl fwaowqa q
Lw..fa.aow fwaowqa q
w.awowa pfqa w.qafqq apowow.w a7
aowpw.a.a.w.q a7
fwjow.a.aowa a7
wowoww.qqfa.aowa a8
.w.ajfa.a.w.q a8
Pfq ...w aowwq aw
w.flow.a w.qafqq afa fqw.a.w. w 6.
af.a.ow-qafqqfl.w.a, afaowa faw .w.ow.aow 6.
fafloa.a 6f
af.a.ow-qafqqfl.w.a faw aw.aow w.al 67
.a..aowa faw oww.fqf.a L.w.a 6w
qowfa wfq faw awow .w.lw 7a
awow fa.owfla faw aw.w 76
awow Powl..fa 77
.w.ow.aow faw awow afla afaowa w.w 7w
awow aowa.q.q w.qafqq awow aw.alw 8w
awow awowqafqqa w.qafqq qafqq.aow 8a
ww.a Poww.plow aowaow owfwow 8a
awow afa owfa 8f

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq a


Pfaow

af.a.ow-qafqqfl.w.a faw aw.w.wpow.aowa 8a


.w.ow.aow faw a.lw.fa 86
.w.ow.aow faw wfaow 87
.w.ow.aow faw afq.a 88
.w.ow.aow faw afll 88
.w.ow.aow faw awow afa w.
awow afa faw awow oww.w.a ww
af.a.ow-qafqqfl.w.a, wf. faw awow aowapowq wa
awow owfawowaowq wa
awow owf.aowfaowa wf
awow oww.fqf.a-L.w.a wfq wf
f qafqqw.aowq qafqq.aow w7
f q.p aw. afa qafqqafa..a.w. w8
aw.o faw alfowjfo ww
awow owla w.w
awow qafqq.awa w.a
w.flow.a w.qafqq afa ow.afowl w.f
awow aowa.q.q w.qafqq awow aw.alw w.f
awow awowqafqqa w.qafqq qafqq.aow w.a
awow afa aw.owfa w.8
af.a.ow-qafqqfl.w.a faw owlqafqq ww.
awow aowapowq wwa
awow owlqafqq faw awow aowfa wwf
awow w.lw Poww.plow ww7
awow ow.l.paow ww8
awow aw.qfww. ww8
awow qafqqfow.aow oowfa www
awow owfqwowffaow wa.
Pfq .aw aw..fafLfao w aw
aw.ow.afl qowowa wq

fa.owfla a wq
aw.wo pfqa wa6
aw.afa..fl aowaowa wa8
owfafqafqqf.afaoww w.ajow.q wa.
afafafl pwowaw.owowaf wq
Powqw.afl aowaowa wq
fqqf.a faw ow.a.owllfaoww.fa aowaowa wq
aowqfl qowowa wa7
fwjow.a.afl qowowa wfw
afa.w.fa qowowa - waw
wowoww.qqfa.aow fq..lowa waw
aowowpw.afl fwaowqa wq
Lw..fa.aow fwaowqa wq
wowa.a.pa.aow fwaowqa wq
afowowafla wq
.w.ajfa.a.w.q waf
.qowajow.a.w.q waf

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lwwf

.qaw.wf.a.w.a
aw.a qfwo w.qafqq awow w.flow.q .w.owpw.a.q awow afl.afa l.qf.q.. qw.fp
afa aowafa .a aowpaowowaowa, www., awowa . owfwow f a.a.a aw. awow aow.awaw.aww.w.w w.qafqq awow w.lw ow.q.w.a w.qafqq afa fqw.a.w. .a oww.qowaowo .w.fqo, aw
owaow
l.aow awow qafqqowa aowowf.a.q owowowaowq w.qafqq aw.a qw.fpw wowaow f l.qlow aw
.q
afa ww.aow a.aw awow w.lwowq owowowaowa w.qafqq owf.w w.qafqq awow qw. w.a.a.w.q
, Jw.aow
.afa w.qafqq awow fqw.a.f..w. faw Powqqfqqow.af owa..aflowa w.qafqq awow ow.afow
low.lw.
w.flow.aw fa .a.w.owplowaow f.owff.qfa.ow a.aw apfa.aw, awow owoww.fow w.qafqq
.w.owowfa..fa.w.a, .w.fploww a.aw f lf.a w.qafqq afa.qqfqqf.aw.ao .qowqowaowq fa
w
w.awowa w.afppw..q.q ..a.fowqfa.owa, aowawowaoww aw.a a.a.a aw.a aww.llo aw.qafq
q.afaloww .w.qowowfowqlo fqfqowowowqa aowaow lfaowa owfwow ao aw..w Powwaw.
owa..aflowa, w.aow w.qafqq awow ow.wwlow-faoww .aw.fq, a.a.aoww afa qafqqafa..a.

w.,
awowaow . aw.qoww a.aw w.ow qafqqaw.ow awfqq.a.q fq.l .wa.qowfaw wfa.q
aw.a a.owow waw aw aw afaowaowfa owfwow aw.owow aowaowfa.wowa w.a awow pww.aowa.
.a
w.qafqq awow lfqffaow a.aw awow wowlp w.qafqq afa.w.fa owow.wfa..fl fppfafafaw
fqqfqqw.qfafaowlo awow .qqfqqw.aowfq afa qafqqw.faw aw. aow aw.afllo .qw.afq w.q
afqq fll
owoaww.lw.ao, faw awow qafqqowa aowwq aow.ow.aoww qafqqaw.ow w.ow aowaow afawowa
pw.w.aw
awow oww.qw w.qafqq Jfaffao, wwww, afa apowq .a l.qf.q.. aw.q fpw.a awow
owfaowa.fl aow.ow.aowww
qafqqw.a qafqq.aow oowfq . afa fafalow aw. .w.q.afow owo aowaowfa.wowa fpw.a afl
.afa,
afa awowaow aowaow faf.a afaowa fp .a Jfaffao, www6, aw. .w.q.afow awaw.faww.fa awfa oowfaw f aow.w.aw q.p afa owfwow aw. awow aowa.w.a w.qafqq Jw.lw.a,
oww.qowaowo .w.fqow .a awow .qowqowa.q oowfq Jw.aow .afa faw Powqqfqqow.af
owa..aflowa aowaow qafqqw.faw aw. wfaow w.oww, afa aowqowa l.qf.q.. .qqfqqw.aowf
qa
aowaow qafqqw.faw .a awow powqw.q w.qafqq wfa.w oww.af, f qow fqw.a.f..w. .aw.fa
,
faw owfa.f w..fap.f, f qow ow.afowlowaw.w fa faowwpow.aowwlo aw.w.w aowa.owa
w.qafqq owoaww.lw.a..fl aowwq aowaow aow.faoww qafqqaw.ow awowaoww faw.awowa w.l
w .aw.fa,
Jffa owf.qfaf, afa qafqqw.faw aw. aow fa fqfa.qqfqqf.aw.ao l.qf.q.. .qqfqqw.aowf
q,
afa afaow f afowaowa w.qafqq owoaww.lw.a..fl qw.a.owa .a apfa.aw, aw..w aowaow
qfqlfaoww .qw. afl.afa ao owfa.f owa..aflowa, f a.qowa w.qafqq Powwaw., faw ao
wfa.w oww.afw
qafqqfqwowaoww.aow, fll awow owwafq l.qf.q.. owfaowa.fl qafqqaw.ow w.awowa aw.fa
.owa
wfa aowowa owwfow.aoww .a awow aowpfafa.w.a w.qafqq aw.a pfpowaw aw.a .w.llow.a.
w.a
afa aowafa oww.aow awfa f .owqfao faw. a.aw awow aowpfafa.w.a w.qafqq f aw..faflfao faw pwafaow-aw.w.a w.qafqq awow lfqffaow w.qafqq awow .aw.fq w.qafqq ow.q.
w.a afa

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq a


fqw.a.w. ao awow qafqqw.fawowa w.qafqq awow ow.q.w.a, qafqqafo afowafaowqfaf a.a
jfaw
awow owfafa.a.pa afa aowq aw. "afaw.qaw.a ao awow .awowqafqqfa.afalow fw aw
afolw.a faw ql.awoww ao Jw aw awowfw w .a w8aw qafqqowl.pow fqw.ow. wow lf
.fowqf, awow ffaww.a w.qafqq awow qfowowfa faw pwafaow-aw.w.a w.qafqq owfqfa, aw
.w.a
f aw..faflfao qafqqaw.ow awow afl.afa ow.q.w.a, aw..w .a aowaowqoww .a afqf
afqfafw f qfq.a.pa.w.a afa owfwow ao afq.wowa faw wowpw.a.aoww .a
afaw.qaw.aw .w.flaowa aow.w.awoww f aww.q aw..faflfao qafqqaw.ow afa fqw.a.w., a
faw wflow f aww.q aw..faflfao qafqqaw.ow afa ow.afowlw a ofaowa faw aw.flw
.w.llow.aoww .a w887 f afa ow.afowl aw..faflfao, aw..w .a aw.a .a awow pw.aaowq.w.a w.qafqq awow afaowff w.qafqq fowowa..fa owawaw.lw.ao, faw flowwfawowa a
w afolw.a
aow.w.awoww aww.q aw..faflfa.owa faw pwafaowaw f fll w.qafqq awowaow aw..faflfa.
owa
wfaow aowowa owwfow.aoww faw .w.owpfaoww, afa a.aw awow oww.owpa.w.a w.qafqq a.a
jfa.a

awowo faow w.qafqq aowfll aflfoww


awow qafqq.qa aowfllo .qowq.aow faw oww.wowq aw.q w.a afl.afa afa ww.aow
ao ww aw wowqwfa .a w88f, awowa wow afa owqfaoww .a wowaowaow.a.q awow
l.qf.q.. fqafqqqafqq.a.a.owa w.qafqq awow .fl.qafqqw.q.f .aw.fq qafqqw.a owfjw.a
Pw.aowll faw
awow afaowff w.qafqq fowowa..fa owawaw.lw.aow a wowqwfa .a owfaowa.fl afa a.awlo
lw.faoww ao awow afaowff, aw.aowawowa a.aw fll w.awowa afl.afa l.qf.q..
owfaowa.fl .a .q pw.qowq.w.a, faw wfa aowowa w.qafqq qowfa aflfoww
waw fw Lw qw.owaowa a.a.aoww awow aowa.w.a .a ww.a, faw qafqqw.aowflfaoww w.a
.wowfa .w.a.owq.q awow lfqffaow .a f pfpowaw 6 aw.aw aw.a faw w.a owfafa.a.pa aw.aowa wfaow aowowa qfw.owww awow pww.aowa.. wfaf w.qafqq waw afaowaowfa
wfaow flaw. aowowa qfw.oww faw awow .w.owqafqq aowaflq aw.aowww
aow.owqlo wqw w.ww.a faw qw.owaowa wfaow fa.aoww afl.afa a.aw .wfowfaw .a fa ".qw.owfa" qw.fp, 7 aw..w, .a afq, awowo wfaow afqowowfowqlo
.w.owow aw. aowafaw fa pfq w.qafqq awow ww.afa qafqqfow.low aw.a aow.lfq.qafqq..
fa.w.a wfa
aowowa f..owpaoww ao aowaowafl fowowa..fa fqwaw.pw.lw.a.qa faw owfao afl.afa
aw.awa wfaow aowowa .a.lfwoww ao waw afp.a .a w.a .w.owpfafa.aow pfpowaw 8

w afowafaowqfaf a.ajfa, aw..faflfao w.qafqq awow Lfqffaow w.qafqq afa fqw.a.w. o


w.aa.w.a, .fl.qafqqw.q.f (.a awowf.a L.qfao w.qafqq fowowa..fa L.qf.q..a) (aowa ow.
q, w86w)w
a .w.flaowa, Jw.fqfl w.qafqq awow Lw.aww.a oww.ofl aoww.qfpw..fl aw...owaoa .w.p
.oww .a
qfqf.a.w.q w.qafqq awow fowowa..fa owawaw.lw.a..fl aw...owao, .., waw, w8f8w
a ww.afa.w. wflow, .a qfqf.a.w.q w.qafqq awow fowowa..fa owawaw.lw.a..fl aw...ow
ao, a, wa6,
w8f8w
a fw aw afolw.a, awow .aw.faw.lw.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f, .a .fl.qafqqw.q.f qa
fqqfaowowa (afa
qafqqafa..a.w., w86.), pfq.oww
a Jw aw Pw.aowll, .aw.fa L.qf.q.. qafqqfow.l.owa, aowaowqw fqffl owowpw.q, afaow
ff
w.qafqq fowowa..fa owawaw.lw.ao, afaw.qaw.a, pw w.w, w8www
ow fw Lw qw.owaowa, Lfqffaowa w.qafqq awow .w.fq w.qafqq .fl.qafqqw.q.f aw.faw w
.qafqq afa qafqqafa..a.w., aowaowq aowa.owa, a, fa-f7, ww.fw
7 oww aw w.ww.a faw fw Lw qw.owaowa, aowa L.qf.q.. qafqqfow.l.owa oqafqql .fl.qa
fqqw.q.f,
fowowa..fa fqwaw.pw.lw.a.q, awaw wa, 6f7-6q, wwwaw
a owwafaw afp.a, awow Pw.a.a.w.a w.qafqq ofaf .a awow ww.afa qw..a, aowaowq aowa
.owa,
w.a, w-af, www7w

6 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw w


f
awow afl.afa lfqffaow .w.owa.aowa awow qw. afq.a.q w.flow.q w.qafqq awow
ow.q.w.q w.qafqq afa fqw.a.w. faw afa ow.afowlw awowaow qw. w.flow.q faow
owfaffllo .qowll.a.alow a.aw l.qlow w.qafqqqafqq..flaow aowafaw.q awow aoww.qw.a
..
q.afl w.a.a.w.q, .w.ajow.afaowa w.alo .fa aow owfwoww
qafqqw.a fll aw.a-l.qf.q.. wfaf w.a awow afl.afa .aw.fq awow aowfwowa .a
aowqafqqowqoww aw. owo owawaw.lw.a..fl pfpowaw w

8 Jw fw owfaw.a, awow owawaw.lw.ao w.qafqq awow afl.afa .aw.fq, aowaowq aowa.owa


, w,
w7-af., wwwaw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

Pfq .w Pww.aw.Lw.ao
Pww.aowa.. aoqowow
awow afl.afa w.flow.q faow .wfaf.aowa.aoww pww.aowa..fllo ao f afawowa
wfqw f.w.fq.. owqafqqqafqqow.aw .a aw.a awowo w.qafqqqafqqowa afw..fllo qafqqaw.
ow awow qafqqlw.a.q
faw owfa..fl .w.qfaw.fa lfqffaowa aw. awow aw.qw, afa aowfa f afpowqqfqq...fl
aowaowowalfa.ow aw. awow ow.afq faw .wfowfaw aw. awow owfq faw aw.faww awow
qw. afl.afa w.flow.q w.qafqqqafqqowa aowao al.awalo .a pww.aowa..a, awfa w.qafqq
afa
ow.afowl aow.q fppfaowqlo oww.aow f..owqffaoww .a .q wfqw .wfaf.aowa,
pw.q.alo ao aowfaw.a w.qafqq .lw.aowa .w.qf.a a.aw awow lfqowa-afowoww owwqfaoww
.fa
lfqffaowa, w.a pw.q.alo wfow owowaowlo aw. pow.fl.fa.a.owa w.qafqq awow .qqfqqw.
aowfqw
afafafllo aw.a wfqw .wfaf.aowa .a qafqqfa oww.aow owa.wowq awowa awow aw.awa
faow a.aowa alw.alo a.aw awow .faowqafqqfl owafa..fa.w.a .aowa.afalow aw. awow a
ow.w.aw.q w.qafqq afa.aow lfqffaoww .a afp.w apowow.w owf.w w.qafqq aw.a wfqwaowq,
aw..w .a owa.wowqlo wfow afawowa aw. awow qafqqaowowfowa.o w.qafqq alw.qfl qw.pa
faw
afaw qw.pa a.aw alw.qfl.afa.w.a awfa w.qafqq afqfafl .w.qw.afqa, .a aw.qafqqaowa
owww
awow pww.aowa.. w.qww.qfpwo faoww .a afaoww w.a awow aowpw.q w.qafqq awow
.w.owow.qowow w.qafqq awow fowowa..fa fqwaw.pw.lw.a..fl fqw...fa.w.a w.a Pww.aow
a..
qfq.a.pa.w.a w.qafqq .aw.fa lfqffaowaw w. f qafqqowa ow.aw.a .wfqowa wfaow aowow
a
owfwow qafqqaw.ow awow aow.w.owowowawfa.w.q w.qafqq aw.a .w.owow.qowow aw. af.a
awow pow.fl.fa.a.owa w.qafqq awow lfqffaow faw aw. qafqqf..l.afaow aowpfafa.w.a faw a.q.qw

aw.aowLa
afl.afa fppowfq aw. owfaow faow w.qafqq ow.awa qafqqfawfowowqfl aw.aowlaw awowao
w
faow:
f ow.w-ow.woww afqw.aw aw.a .a awow qw.fw w.a .afl.fa f qafqqw.faw .a apfa.aw .f
af faw
fpaw.w.owfaoww .a owql.aw qafqqfawowaw awowa aww.q .a owffq.ao .a fpaw.f.wowa
oww.aow .lw.aowlo awow aw..fl.. aw.faw w.qafqq fowowa..fa aw.aw
f, ow.w-af.a afqw.aw aw.a fpaw.f.wowa .lw.aowlo awow aw..fl.. aw.faw w.qafqq afa
w .a
f.affl af.a..ow awowaow qw. f aw.fawa wfaow qafqqaowowfowqlo aowowa .w.qqfqqfaow
ww
ow ow.w-qafqqaw.q afqw.aw aowfalo fa afqw.a fa owql.aw afo faw aw.afalo fa
afqw.a fa apfa.aw aowaowaw .a .a aowaowafllo afa aw.a .qfa.falo lw.q .a owffq.ao
w
ow ow.w-qafqqaw.q a.woww L.aow owql.aw owowaw
. w.aw-qafqqaw.q afqw.aw aowfalo fa afqw.a fa owql.aw owowowq qafqqaowowfowqlo l
w.q
.a owffq.aow
. w.aw-qafqqaw.q a.woww fa .a aowqow awow a.wow ow faw . faow w.qafqqqafqq..fla
aw. fafloaoww
awowa owffq.afa.aowlo lw.q awow aw.aowl .a .qfa.falo wowfaw fa ow faw .owqf.a
aww.q aw.aowla faow .qfa.falo wowfaw aw.w w.awowa aww.q aw.aowla faow .qfa.falo
wowfaw fa . afa awow qowfaowa afowaowa faow wowfaw fa ow w.a . .awowaowaow.afaow
low .a
af.w .faowa awow aw.aowl fa w.a.a.afllo q.qowa, ow.awowa ow w.a . wfa aowowa aow
af.aowww
Pflfaw.qfow aowqa aww.a awow .lw.aowq w...lfa.w.a qafqqw.a awow afqw.a ., lowq q
afqqw.a awow
.awowaowaow.afaow ow-. faw lowfq qafqqw.a awow a.wow oww

w. aow.awaw.aw .qaw ow.a.w qw, afwa, www6w

8 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw w


f
w. ow.w-af.a a.wow aw.faww .qowaowoww.faow a.wow-afqw.a a.aw f qowfaowa aowawowa
.o
aw.afaw a.wowaowq, aw.owowawfa fa .a aw.ow
f w.aw -af.a a.wow aw.faww fpaw.w.owfaowlo fa .a qw awow w.-f aw.aowla aowaowq
awow afowow w.qafqqqafqq..fla.owa fa awow ow-. aw.aowla faw faow qafqqaowowfowql

o .w.qqfqqfaoww, w. .a
aowaowafllo .owqf.a, owapow..fllo awowa w.qafqq ww.faloww lowqaww .owqf.a w.awow
a aw.aowla
faow wowfaw .qfa.falo fa a.wow fa awowaow fppowfa aw. aow flafoa w.qafqq aww.q l
owqaww
afa oowa w.awowq faow wowfaw fa .qowaowoww.faow aowqowowa w. faw f faw awowa w.q
afqq
ww.falow lowqaw fa fa w.f w.pwaww.q, fpaw.w.owfaowlo fa .a fowowa..fa aw.w fa
.a awow .faow w.qafqq awow .awowaowaow.afaow ow-. aw.aowl, aw.a wfa aowowa q.qow
a fa ow.awowa
w. w.a f f..w.aw.q aw. awow ffw.aw.ao .owaowq.w.a aow.ow.aowww
ow .awowaowaow.afaow aw.aowl qafqqw.faw .a ow.afowlowaw. .a afp.w apowow.wa aowl
faoww aw.
fqw.a.faw. fw
afowowfao :
. f
w8.
ow f
ow f
owffq.ao
.w.qw.afqfl owffq.ao .a w.qafqq aowfll .owpw.qfa.ow .a afl.afa, faw .a .a
wfa.w.fa awowawowa w.a aw.a .a oww.qaw aw..fl.. owffq.ao .a owfqoww faw
.awowaowq .a awow qowow? faw pfq..lowaw af.w ww.faloww lowqaw .a aowaowaowqoww ao f af.aoww powa.w.w qafqqw.llw.a.q awow aw.aowl, fa :
fafafL.afa.w.a
aw..fl.. afafl.afa.w.a plfoa fa fa.owpw.qfq pfq faw .a qafqqw.faw w.alo
.a .w.qow.a.w.a a.aw f afafl .w.qw.afqw .a .a fppfaowqlo oww.aow owfqoww
.a awow .faow w.qafqq ow awfa w.qafqq a, afa .a afafafllo aw.a .w.qfowowfaoww .a
awow
.faow w.qafqq afaw afaflaw .a .a aowaowa aowao owfqoww .a .wfaf.aowa, afa .a
pw.q.alo oww.aow owa.wowq .a awow ow.afowlowaw. w.flow.aw .a .a wowaw.aoww ao f
ww.w.a fawowa awow aw.aowl awfa fqafqqqafqqow.aoww (.w.af afq.a.pa), fa:
f
aw...owLowq aw.aowLa
aw.aowla aow.w.owow fqw...oww, w.a aowfalo fqw...oww, .a afl.afa awowa qafqq.afl
.a f aowqowa.ow w.a awowa qafqqw.llw.a.q fa fap.afa.w.aw f w.qafqqqafqqowaowq af
a aowfalo
.aw.q.qf.awfalow pwowaw.owowaw.a .a qafqqw.faw awowa fa fap.afa.w.a, aww.faw
aw.a qflo f aw.aowl, fqfowowa awow a.qow w.qafqq awow aow.oww.q aw.aowlw aw...ow
lowq
aw.aowla fppowfa aw. aow oww.aow .wfaf.aowa.q.. w.qafqq ow.afowlowaw. awfa w.qaf
qq
fqw.a.faw.w awowo faow w.q.qf.awoww ao awow faow w.qafqq aowfll .fp.afl .wfaf.aowq, fa:
f

aowfalo fq..flfaoww aw.aowla faow .lw.aowlo aowlfaoww aw. aw...owlowq aw.aowla,


afa wfaow f wowqafqq.a.aow aw.afq aowaw.afa.oww awowo w...fa .a awow afowow pw.a
.a.w.q

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq w


fa aw...owlowq aw.aowla, faw awow w.qafqqqafqqowaowa.ow owfo aow qowlo qafqqw.qf
.aw.faw awowo
faow aowaowaowqoww ao afpowq.a.pa aw.aowla w.qafqq f aowfllowa qafqqw.q, fa :
P q
f..owq
qaowq f..owq .a owf.aow aw.a..owfalow .a afl.afa, faw fppowfq aw. aow
.awowaowq .a awow aw.w.q faw pfq..lowa faw .aowwpl..falow ao fao aflowaw
qafqqaowowfowqlo, ww.aowaowa, f aw.aw aowfq a.owfao faw aow.w.awfao qaowq
f..owqa w.qafqq aowfalo owowffl qafqqw.a.ow aw..w owfo aow .w.qqfqqfaowww a.owfa
o qaowq
f..owq .a wowaw.aoww ao fa f.faow f..owq owfq, aow.w.awfao f..owq ao f qfaow
f..owq owfq fqafqqaowa awow aw.aowl awfa qaowqoww, fa:
qafqqa f
P.a.w f..owq .a qafqqw.faw, afa .a aw.a w.qafqq oww.apww.lw.a..fl a.q.qafqq..fa.
owa .a
.a l.aowa.aow .awowaowq .a .owqf.a aollfalowa, aowaowafllo w.qafqq pfq..lowa faw
qfowowfa..fl owlowowowqaw awfa awow aw..l.a.. afq, "awowa", faw awow
owa.l.a.. aowa, "faf.a", aowaowafllo aowfa fa .qqfqqlow.a.w.a w.qafqq f al.awalo
w.awowa
p.a.ww af.w .a owfqoww ao fa f.faow f..owq owfq w.aowa awow aw.aowl, fa :
f
.a fppowfq aw. aow oww.aow .wfaf.aowa.q.. w.qafqq awow ow.afowlowaw. w.flow.aw
wowa.afa.w.a .a awow qafqqlw.a w.qafqq aw...ow faw .a aowaowafl fao .qowqfpa.w.a
aowqowowa qw. aw.aowfllo .w.qow.aoww aw.fawa .a aowaowaowqoww ao f powa.w.w
aowpfafa.q awowaow owlowowowqa, fa :
fw., owww.
aw.a .a qafqqaowowfowqlo .aw.q.qf.awfalow qafqqaw.ow faw .w.qqfqqfaoww a.aw f ao
wfa
alw.qfl qw.pw
fap.afa.w.a, awowa w.q.a.a qafqqaw.ow w.a aowfaowa awfa awow fap.afaow }., .a
wowaw.aoww ao f aowaowqoww afpowq.a.pa .w.owowf, fa :
ow<

.w.qw.afqa
awow aowaowafl aflowa w.qafqq pww.aowa.. w.qww.qfpwo owowplw.ooww .a awow q.a.q
w.qafqq aw.aowla faow qafqqw.llw.aoww flaw. a.aw .w.qw.afqaw awfa aowfll .fp.afl

a faow
faoww qafqqw.a awow aw...owlowq w.a afaw qafqqw.aowa w.qafqq .w.qw.afqa aw.aowfl
lo aw...oww,
faw afpowq.a.pa .wfaf.aowq qafqqw.a aww.aow aw..w faow fqw.aowfllo aowfalo
aw...owww
aowow.-aw.aowla .
o, o, a, a awow aowow.-aw.aowla a faw o faow aw.aw owowplw.oowww
o .a aw.afalo flafoa f aowaflafq qafqqaw.ow fa . al.wow aow.oww.q faw.awowa
aw.aowl, faw .a aowaowafllo .a.a.fl w.a .qowqw..fl..a .a .a afaoww awow aw...owl
owq
o .a owaowa afaowaw
a w.a awow w.awowa wfaw fppowfq aw. aow f qafqqfawfowowqfl aw.faw, awow w...lfa.
w.a
aow.q qafqq.aowowa awfa a.aw awow aw..fl.. fw awow aw...owlowq a .a afaoww aw.aw
a
faw o fppowfa aw. aow oww.aow .w.owoww.a .a ow.afowlowaw.w

w. fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
afafla
ow, ow, a, a, .) awow a.lfa.fl faw awow l.qfw.-wowqfl afafla faow qafqqaowowfowq
.a afl.afa
afa awow pflfafl afafl .a afaow faw w.qafqq aow.w.awfao aw.wf.a.w.a, a .a aowao
wowqfl .a plf.ow w.qafqq fq..flfa.w.aw qafqq.afl ow faw lowq qafqqaowowfowqlo a
w.qafqqaowa
w...fa a.aw a.owflafaoww.fa alw.qfl w...lfa.w.q .a af.w pw.a.a.w.a awowo faow
qowlo aw.afqw
afafla faow qafqqw.faw fa aw.afq, pfq.fllo afaw faw owq.aowlo afaww .a .a
oww.q aw.afalow awfa awowaow faow owowaowlo afa.fa.w.q qafqqaw.ow w.aow qafqqfaw
fowowqfl
aw.faw fqafqqqafqqow.aoww ao pww.aowa.. lfq, afa f qafqqowa faowqfq qafqqw.aowa
w.q awfa
pw.q.alo qw. qafqqfawfowowqfl owlowowowqa aww.flw aow aow.w.q.aowww .a .qowqw..f
l..
pw.a.a.w.a awow afafla faow qowlo aw.afqa .a .a.a.fl pw.a.a.w.a awow aooww.qfpw
aow.w.awa aww.a awowow aw. aow qafqqaowowfowqlo fqw...oww wfa.q f lfqow pfq w.qa
fqq awow
fqf.q .a qafqq.afl pw.a.a.w.a awowo faow aww.q aw. aow fqw...oww wfa.q awow lfqo
wa
wflqafqq w.qafqq awow w...lfa.w.aw fa owowowaowq w.qafqq .w.qw.afqfl .w.owa.afa.
w.q awowo pfaafaow w.qafqq awow afafaow w.qafqq awow .w.owpfa.w.a aw.faw, aow.q aw.afq awowa
.a .w.owa.afa.w.a a.aw faw.awowa aw.afq, al.awalo fqw...oww awowa aow.oww.q f afaw
faw floww.q owq.aowlo fqw...oww awowa qafqqw.llw.a.q f afaw, pfq..flfalo fa
fap.afaoww awow qow afaw qafqqw.aowa faow aowao afaow faw qafqqw.faw w.alo .a ow
w.owpa.w.afl .w.aw.a.w.qw awowaow aooww.qfpw aowaflq faow .w.owp.loww qafqqaw.ow aow.
w.awa
w.qafqq f afowaowa w.qafqq .faowa afa awow .aw.a.wffl aow.w.awa afao qowfaloa .a
.a
w.qafqqqafqq..fla aw. qafqq.aw fao qw. owwf.alo fl.aoww

Lfaowafla
., L awow lfaowafl a aw.fawa faow fq..flfaoww .a af.a..fllo awow afowow plf.ow f
a awow
owql.aw ., .woww, awowo faow l.qfw.-flaoww.lfqw awow aw...owlowq qafqqw.aow aowo
wowa,
f..w.aw.q aw. awow pflfaw.qfow aow.w.awa, aw. aowowf.aow f oww.aow owwaowq.aow w
...lfa.w.a awfa awow aw.afqw .a qafqq.afl pw.a.a.w.a, aw.afq . .a qafqqaowowfowqlo f.
.w.owpfa.oww ao f a.owflafaoww.fa alw.qfl qw.pw
fa .a awow .faow w.qafqq awow afafla, qw. qafqqw.aowa faow w.q.qf.awoww, awow aw
.afq
faw awow afaw, a.aw .qowaowoww.faow afa.fqaw fll awowaow faow aw.afalo wowa.affa.w.q qafqqaw.ow w.aow qafqqfawfowowqfl owlowowowq awaw.faw awow w.powafa.w.a w
.qafqq pww.aowa..
lfqw awfa .qowqw..fl.. . .a .qfa.falo aw.afq, fa .a owoww.fl . .a .w.owa.afa.w.a a.aw f aw.afqw fll w.awowa .faowa w.aplfo afao.q foww.fqa w.qafqq
afawaowq faw aw.afa.o a.aw awow oww.owpa.w.a w.qafqq .a.a.fl L aowqafqqw.aow f a
faw aw..w
.a qowlo afaww awow afaw .wfaf.aowa aowaowafllo aw.aowa lowq ao owwpowa.owowq
awfa ao ffw.aw.ao .owaowq.w.a faw awow afowow .a qfow w.qafqq w.awowa owlowowowq
a aw..w
afao aowqowowa afaw faw aw.afqw awow afaw .wfaf.aowa owfo pw.q.alo aow
al.awalo f..owqffaoww .a awow ow.afowlowaw. w.flow.aw
ap.afqa
<qafqq>, qafqqa, o, a, ., w, "w awow aw...owlowq a.lfa.fl ap.afq faw .q aw...oww
.w.qowapw.awowq |a
faow wowaowlw.poww qafqqaw.ow awow .qowaowoww.faow qw.p p .a afp.w apowow.ww <j>
wowaowlw.pa
awowa p .a qafqqw.llw.aoww ao f afaw, j8 awowa .a .a qafqqw.llw.aoww ao f aw.afq
w.a f
aw.aowlw awow pflfafl aw.afq ap.afq 7 .a f a.ow.lfa wowaowlw.powowq qafqqaw.ow a
wow
.qowaowoww.faow qw.p qafqq.w
awow l.qfw.-wowqfl faw awow l.qfw.-flaoww.lfa a.a.lfqa a faw . fpaw.w.owfaow awow aw.fawa a faw aw .a owql.aww Pflfaw.qfowa w.qafqq awowaow aw.fawa aw
w.a
f al.awa w.qafqqqafqqowaowa.ow .a plf.ow w.qafqq fq..flfa.w.a, awfa w.qafqq a ow
waowaw.q f l.qlow
qafqqfqwowa qafqqw.qfaw awfa awfa w.qafqq .w awowaow .a aw.afalo lowq w.qafqqqaf
qqowaowa.ow aowqowowa
awowaow qw. aw.fawa awfa aowqowowa awow.a .w.qowapw.awowqa .a owql.aww aw.aw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq ww


w...fa w.alo fa afaw oww.owpa awfa awow aw.afa.o w.qafqq f .w.q.afw.fa aw.faw ow
fo
.qafwow aowao al.awalo fpw.a awowoww
awow pflfafl ap.afq w wfa aowowa qafqqaowowfowqlo .w.qqfqqfaoww a.aw awow alw.qf
l
ap.afq w w.a . w w fppowfq aw. w...fa oww.aow w.qafqqaowa a.aw aw.ow.afl faw aow

q
qowowa faw w.awowa .owpw.qfq owlowowowqa, w oww.aow w.qafqqaowa a.aw pfq..lowa,
aw.aw.fq
faw owlowowowqa w.qafqq lowqowa .owpw.qfa.ow, w .a fq..flfaoww afawowa afqfafllo
a .q
wfqwaowq .a oww.q f..owqffaoww .a qafqq.afl pw.a.a.w.a, lowq .a .a.a.fl pw.a.a.w
.a,
faw lowfq .a owoww.fl pw.a.a.w.aw .a .a .qfa.falo afaww
qw.pa
qw.ppoww .w.qw.afqa faow qafqqw.faw .a afl.afa .a awaowow qafqqfawfowowqfl afa.o
wa.owa faw .a qafqq.aow pw.a.a.w.qw awowaow faow: .qowaowoww.faow afaw-aw.afq, fa
p.afaow
faw alw.qfl.aowwa a.lfa.fl, l.qfw.-wowqfl, l.qfw.-flaoww.lfa, pflfafl faw alw.qf
lw
.a awow lfqowa pw.a.a.w.a, w.alo w.aow afa.owao .a pw.q.aloww awow .qowaowoww.fa
ow qafqqw.aow
qafqqfqwowaoww.aow afa.owa fa aw.afq, qow .qowaowoww.faow faw afaww awow aooww.qfpw aow.w.awa w.aplfo fll qafqq.aow afa.owa.owaw .a awow .faow w.qafqq awow aw.
afqa, aw.faw
a.qfa.w.q .w.owowowa.ow aowqafqqw.aow awow aowlowfaow qafqqaw.ow awow w...lfa.w.
q awowaow faow
afaoww .a awow .faow w.qafqq awow .qowaowoww.faowa aw.afa.o .w.owowowa.owa fa aw
ow oww.owowq
w.qafqq aowlowfaoww a.aw awow afawa, aw.afa.o aowa.q fa fpaow..falow oww.owowq f
qafqqaowa
aowlowfaow, wfa.q awow a.aow w.qafqq awow w.afl aowowwloww .a awow .faow w.qafqq
fap.afaowa
aw.afa.o aowa.q fqafqqaowa f owfqoww owwala.w.a w.qafqq qowfaw, fa awow .aowq w.
a wfa.q awow qafqqfll w.qafqq awow w.afl aowowwloww .a awow .faow w.qafqq alw.qfl.aow
w qw.pa awow alw.q.a
.a .lw.aoww fa awow a.owow w.qafqq w.afl w...lfa.w.a faw awow lfaoaw af.aoww aw.
.ffaow f
.w.owaowq.w.aw awow w.afl w...lfa.w.a .a awowa aowlowfaoww, .ffa.q fa owwplw.a.w
.a
w.qafqq awow .w.owaowqoww f.a, awow alw.q.a .a afqowowfowqlo aowlowfaoww faw aw.
..ow qafqqw.llw.qw awow owwplw.a.w.a, aww.faw aowao owfqoww ffw.aw.a.lo, owfaowa l.qlow .owao
waa.w.a w.a awow aooww.qfpww .
a, a, p, pa , p. awow a.lfa.fl qw.p w...fq .a awow awaowow qafqqfawfowowqfl faw
qw.
wowa.aoww qafqqw.aowa faw.aow owowq.w.aowww .a awow afaw- aw.afq qafqqw.aowa .a
.a w.qafqqqafqq..fla
aw. wow..wow aw..w w.qafqq awow awaowow .a qafqqfawfowowqfla awow owfa wowfq oww
.q w.qafqqaowa
fafap.afaoww afawa aw.low awow aooww.qfpw wowaow.q fll awaowow qafqqw.aowa a.aw
f
aowpw.awowafa.ow w.qafqq .qowaowoww.faowaw qow aw.afq & wfa aowowa qafqqw.faw w.
alo .a
awow .faow w.qafqq awow wowoww.qqfa.aow fq..low pow, afa owfao a.owowa .a aw.a .
faow,
aw.aw fa .a.a.fl faw .qowqw..fl..w .a .a qafqqfqwowaoww.aow qafqqaowowfowqlo aow
wf.oww
aw. awow ap.afq aw afa w.awowa aow.w.awa wowaow.a .a fa .qowaowoww.faow w.a, afa

owlo,
fa afaw .a .wowq..fl pw.a.a.w.qw owow.w.awa w.qafqq fll w.awowa aw.awa aww.a ow.
awowa .qowaowoww.f.o w.a afawaowq, qafqqaowowfowqlo a.aw f al.awalo aw.a..owfalow w.fafa ao
wqowowa
aowlowfaow faw aw.afa.ow .a qafqq.afl pw.a.a.w.a awow aooww.qfpw aww.q aw. aowlo
wfaow,
aww.faw awow owfa .owfa.aowa w.aowa awow w...lfa.w.a .a aowaowafllo lw.q faw qaf
qq.aoww
awow afowow pwowaw.owowaw.a w...fq awowa fa .qowaowoww.faow qw.p .a awow qafqq.q
a
owowowaowa w.qafqq f .w.qw.afqfl .w.owa.afa.w.aw
awow aoowaw.l a (.qowaowoww.faow) wfa aowaowa aowowa faoww .a awow f..w.owpfao.q qafqqw.aowa faw aowwq, awow aoowaw.l a (aw.afq) afa afaowlow
awow fap.afaow p< .a aw.aowfllo lowq owfqoww awfa .a owql.aw afa w...fa.w.afllo
fa owf.w aw.a .a .a w.qafqq lowq qafqqaowowfowq w...fqowa.ow awfa awow fafap.afa
oww afaww
awowaow .a f lw.qowa w.fafa aowqowowa awow aowlowfaow faw awow .w.owowowa.owowow
q w.qafqq
aw.afa.o wfa.q aw..w qowfaw, pw.q.alo oww.w.qafqq.oww ao alw.qfl qa..afaow, .a
aowlowfaowww
awow alw.qfl.aoww p. .a awow owwplw.a.aow fq..flfa.w.a .w.owoww.a aw. owfao
Pf..qafqq.. .w.fq lfqffaowaw .a .a aw.a qafqqaowowfowq .a aflowfa aw.a w.qafqq o
wfqoww
qafqqw.a.ow, oww.owpa .a owowpwfa.. fqowafa.oww

wa fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owaJ.aw [aw.lw


wf
a, a< , a. .a awow l.qfw.-wowqfl aowa.owa awow a.p w.qafqq awow aw.qfow .a aowqo
ww faf.qa
awow aw.w.q w.qafqq awow aowowaww awowaow fppowfa aw. aow aw. aw.afqa faw owfqow
w fap.afa.w.a faw alw.qfl.aoww qafqqw.aowa faow afaoww ao qafqqfa awow qowfaowa afowaowa
w.qafqq .faowa
faow .qowaowoww.faowa w.a fafap.afaoww afawaw awow w.fafa qafqqw.llw.a.q awow al
w.aafl.aoww qafqqw.aow .a aowao al.awaw
a, a, P, a. awow l.qfw.-flaoww.lfa qw.p .a w.aow qafqqw.faw .a owfao .fl.qafqq w
.q.fa lfqffaowaw
awow plf.ow w.qafqq fq..flfa.w.a .a al.awalo oww.aow flaoww.lfa awfa qafqqw.a aw
ow wowqfl
afa awow w.qafqqqafqqowaowa.ow .a .ffaoww oww.aow ao awow owfqowa w.qafqq aowlow
faow awfa ao plf.ow
w.qafqq fq..flfa.w.aw awow w...lfa.w.a .a qafqq.aowowa faw oww.aow owwaowq.aow,
awow aowlowfaow
alw.aowa, .ffa.q f aowow.-fqafqqqafqqa..fa.aow owqafqqqafqqow.a fpaw.w.owfa.q a.
faw aow .a .a
af.a..fllo .wowq..fl, ww.aowaowa, a.aw awow owql.aw .w.owa.afa.w.a q afa oww.aow
qflo fqafqqqafqqa..fa.aow, f a.owplow aw.faww awow aw.afq afa.owao .a fqaw.q .a
aw.a
pw.a.a.w.a flaw., awow oww.q .w.owoww.a qafqqw.aowa aow.q awow .qowaowoww.faow f
aw awow

fafap.afaoww afaww
.a afp.w apowow.w .a .a.a.fl faw .qowqw..fl.. pw.a.a.w.a, aw.a qafqqw.aow .a qaf
qqaowowfowqlo aowwf.oww aw. awow aw.lloww aw .a awow qafqqw.aowowa .faow aw.a .a fa .
a owql.aw,
fqa.lloww, awow a.p w.qafqq awow aw.qfow owowaowlo fpaw.f.w.q awow aw.w.qafqq w.
qafqq awow oww.faw,
afa .a awow lfqowa .faow awowaow .a f a.qlow qafqql.p w.qafqq awow aw.qfow fa .a
awow apfa.aw
a.qlow aw awow pflfaw.qfow aow.w.aw aww.q awow aop..fl qw.w.aoww a w...lfa.w.aw
awow w.awowa afa.owa.owa, awow fap.afaow faw awow alw.qfl.aoww fq..flfa.w.q,
aowoww aw. .w.owowowqw aw.aw faow aw.aw.fa.oww oww.aow qaw.qlo awfa .a awow .fao
w
a.aw awow wowqfl aw
a, ow, a., qafqq.., qafqq.. .a pw..q w.qafqq fq..flfa.w.a awow pflfafl qw.pa fao
w fpaw.w.owfaowlo awow
afowow fa .a owql.aw, afa owfo aow f l.qlow oww.aow afqfafl, pfq..flfalo awowa
aow.oww.q f af.a aw.aowl, .a aw..w .faowa ow afa aw.owowa.owowa q.qowa .a aowwaw
fa a.aw awow w.awowa qw.pa, awow qafqqfawfowowqfl afa.owa.owa faow .qowaowoww.fa
ow,
fap.afaow faw alw.qfl.aowww afa fa a.aw awow a.lfa.fl qw.p, qow aw.afqa faw
afawa faow flaw. qafqqw.faww awow qafqqw.aowowa wfa aowowa owowa a.aw .a awow .f
aow w.qafqq w.alo
w.aow pfq..low, afa qafqqaowowfowqlo .a aw.a owfaow, awfa w.qafqq awow pfq..low
afaw aw.a
.a flafoa wowfaw ow.awowa fa aw.afq w.a fa aw...oww ap.afqw fll w.awowa .faowa f
aow
ow.awowa .qowaowoww.faow w.a fafap.afaoww afaww
awow fap.afaoww faw alw.qfl.aoww qafqqw.aowa aowowf.aow aw. .w.owowowq oww.owpa
awfa
awow qafqqw.aowowa .a w...fa.w.afllo aowwf.oww aw. awow ap.afq w fawowa qafqqfaw
.afalow .w.aw.a.w.qw awowo faow aw.a qafqqw.a..alo fq..flfaowww
awow alw.qfl qw.p .a w.qafqq f afawowa w.qafqqqafqqowaowq afafaow qafqqaw.ow awo
w w.awowa qw.ppoww .w.aaw.afqa .a awfa .a qafqqaowowfowqlo oww.w.qafqq.owa faw f..w.owpfa.owa awowoww .
a owfo
w...fa .a owoww.fl w.a qafqq.afl pw.a.a.w.a w.a a.owflafaoww.falo a.aw .owqf.a w
.awowa
.w.qw.afqa, pfq..flfalo afafla faw lfaowafla, afa .a aowaowa .a.a.flw .a qafqq.a
fl
pw.a.a.w.a .a .a w.qafqq owfqoww qaowqaw, afa lowq aw. owoww.fllow qafqqaowowfow
qlo flaw.
.a w...fq a.owflafaoww.falo a.aw f aw.aowl .a aw..w .faow awow aw.aowl .a aowfal
o
aowfq..flfaoww qafqqw.llw.a.q awow qw.pw aw.a a.aowa f qafqflfaoww owqafqqqafqqo
w.a aw. awow
aw.aowlw qafqqaowowfowqlo .a wfa aowowa w.qafqqqafqq..fla aw. wow..wow awowawowa
f alw.qfl qw.p
.a aowaowq w.a awowawowa awowaow .a owowaowlo f w.fafa aw..w aww.flw aow owwaowq
oww
ao f powa.w.ww

fqafqqqafqqa..fa.aowa
q, q<, q. awow fqafqqqafqqa..fa.aow q .a qafqqw.faw oww.q qafqqaowowfowqlo .a aw
ow alw.qfl.aoww qafqqw.aow,
awow a.a.lfq qafqqw.llw.a.q awow qw.p a.aww.fa w.fafa faw aowqafqqw.aow awow aow
lowfaow w.qafqq
awow alw.q.aw fa af.w .a .a aowao owfqowww .a owfo flaw. w...fa fa fafap.afaow
faw fap.afaow afa owwfowplowa faow qafqqowa faw owowf.aw..flw

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq al.ow afl.afa .aw.fq

wa

a., a.a , a.. awow fqafqqqafqqa..fa.aow a. .a lowq .w.owoww.a awfa q .a awow alw
.qfl.aoww qafqqw.aow,
faw .a lowq qafqqw.a..alo fq..flfaowww .a w...fq oww.q .w.owoww.alo fa afaw a.aw
al.awa fap.afa.w.q aw.aw fafap.afaow faw fap.afaow wfaow aowowa q.qowa afa
faow aw.afalo afa.fqa w.qafqq w.aow qafqqw.aoww

afaLow w.qafqq afL.afa Pww.aowa.. aoqowow

aowow.-aw.aowl
aw.afq
afaw
afafl
aw.afq
afaw
Lfaowafl
aw.afq
afaw
ap.afq
aw.afq
afaw
qw.p
aw.afq

.qowaowowww-afaw
fap.afaow
alw.qfl.aoww
fqafqqqafqqa..fa.aow
afaw
alw.qfl.aoww

Lfa.fl
a
a
ow
ow

P
P<
P.

wowqfl

a
a<
a.
q
q.

flaoww.lfa
7
o

a
a<
a.
a.
a. :

Pflfafl

alw.qfl

a
a<
a.

Pww.aowa.. aw..owqowa
Pww.aowa.. aw..owqowa w.a awow aww.low faow aw.a w.qafqq qowfa .owpw.qfa.ow .a
afl.afa, faw awow qafqqowa qafqqw.faw aowowow aw. aow oww.aow w.a lowq apw.afw..
faw aw.a
fowowafalow aw. qafqqw.aowflfaoww aflowaw
aw..fL.. fq.ow.Lfa.w.a
awow qowow aw.aowla w.qafqq .owqf.a aw.awa fawowqw. f oww.w.qafqq..fa.w.a faw
.wfqow .a .qqfqqlow.a.w.a faw .w.ajfafa.w.a, fppfaowqlo aw.a .a f..w.awfa.ow
a.aw fao aflow, fa :
a.aw pw.qowq.aow aowqafqq.w
a.aw a plfafl pw.qowq.aow
a.aw pw.qowq.aow (a) ww
a.aw pw.qowq.aow
(a)
plfafl
a.aw pw.qowq.aow
(ow)
ww (a) wowaw.aowa wfaf afaowa qafqqaw.ow a.ajfa.a aw..faflfaoa (f) fqw.a.faw. w.
flow.q
(ow) ow.afowlowaw. w.flow.q awowa aw.a w.awowq.aow aw.aoww, qafqqw.aowa faow qaf
qqaw.ow awow w.flow.a
w.qafqq afa fqw.a.w.w

a-f-ow
ww.faow
a-ow-ow

-w.ow

-.ow
fafaf
alw.w.w
owafaf
f-wfa
aw.aow
owwfa
wfa.f.
ww.a
ww.qowa

-.a.w.
a-..a
q.qafqqow
a-.f-a

wf fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf

awow .a.a.fl aw.aowl w.qafqq qowowa .w.owowowa..q .a f aw.aowl .a w.aw.afa.lo


fq.ow.lfaoww w.a .w.qaf.aoww aw. awow aw.aowl w.qafqq awow aowqafqq.woww aw.aw.o
w.afl
pw.qowq.aoww awfa .a awow aow.w.aw powqw.a plfafl awow qowow aw.aowl .a fq.ow.lfaoww aw. .:

a-f-ow
ww.faow
a-ow-oww.
w.a ww.faow

a< a-w.owwfL
ow.fa ww.faowa
owpww.
w.a oww.awowa
a.a-w.poww
ow.fa oww.awowa
aow-.afw
awo fa.aow
aw.a-w.afw
ow.fa fa.aow
aow-.a .owa
awo aw.aow

a.a-w.a.owa
ow.fa aw.aow
a-f-a .fa
aw.w.w
q-w.-a .fa
ow.fa aw.w.w

w...fa.w.afllo a.ow.lfa .wfqowa faow qafqqw.faw a.aw w.awowa aowqafqq.wowa, fa :


a-.aw.l qw.awowa a-faw.l w.fa qw.awowa
owa-w. qafqqfawowa aow-.a awo qafqqfawowa
a-.aowa aowq w.aowa aowq? (.qowqw.aw)
ow-...ow wa.q! a-w.qowow wa.q! (p.w)
a.a-f..ow aw. wa.q
aoa.w.Pow
aoa.w.pow .a .w.owoww.alo owowplw.ooww .a afl.afaw fa faf..owqoww aww.q
aw.aowl qafqqaowowfowqlo .a aw. aowwf.oww fa aw. aow af.a..fllo w.a owq.aowlo aw
.aoww.qowqw .a .a w.qafqqqafqq..fla aw. wowaowaow.aow oww.owpa ao owow.wfa..fl oww
powa.owowqfa.w.a awowawowa awow aw.aowl .a owq.aowlo lw.q w.a w.alo fqaowa.faowww
fqafqqaowa fa fap.afaow .a aowaowafllo aow.w.owowa f afaw aw.aowl, .a w.awowa .f
aowa
aowfalo fq..flfaoww w.a owq.aowlo lw.qw aw.owow owwfowplowa faow :
apfafa w.wow afpfqw. .q w.wow
fafaowa qafqql.owa fafqowL qafqql.owa
a-w.p.a.aw. qafqqfa a-fpowqw. qafqqfa
a-..w.a.flw. owfa a-..a.w.lw. owfa
afafoww. lfqa qw..lw. lfqa
awow owfjw.a.ao w.qafqq .faowa w.qafqq aoa.w.pow faow w.qafqq awow aw.aowla ow f
aw .w
aowwfPL..fa.w.a

oww.apww.lw.a..fl aowwfpl..fa.w.a .a fqowq, afa loww..fl aowwfpl..fa.w.a .a


qafqqw.faw .a .owqf.a .faowa, a.a..pfllo a.aw fa.owfaow aw.fqw af.w faow :
a. .owowa.owow afa
a..q..a qafqq.aw-wfq
q.qa.a afaw
aowaow. qfawoww.awowa
afaf qafqqfawowa
w.aw.owfaw.Pw.ow.f
qowowa w.qafqq w.aw.owfaw.pw.owa.. afafaow faow afaow faw faow .w.qqfqq.aoww aw.
afowowa
w.qafqq fa.owfla a.aw f .wfaf.aowa.q.. .ao, fa :
a..q..a qafqq.aw-wfq
afa.f .aw.a

lowowowow.
aowow
owlow. .ow
lowfa.
wf.a (ow)
owlpfa .
..a.af.
qafqq.aw-apowfa
q ..a-f.
a.owafa
.w.lwaowa (a)
aowow-aowa

l..ow
a.qowa, oowfa
owl...afaowL

www8] owfaw.a : awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq wa


owowafawowa.a
owowafawowa.a, flaww.faw w.qafqq afawowa qafqqaowowfowq w...fqowa.ow .a afl.afa,
.a
aw.afalo w.qafqq aow.w.awfao afafaoww awow owfjw.a.ao w.qafqq .faowa faow w.qafq
q awow .a.a.fl
aollfalow loww
aowow (a)
wf.a (ow)
qafqq.aw-ww.w.a
.w.lwaowa (ow)
oowfq
w.q.ow.Lfa.w.a
w.q.ow.lfa.w.a .a af.a..fllo aowal.a.alow .a afl.afaw afa w.aow .faow
afa aw.aoww:
owfowfowp.a all .a w.fa! afowfq.fp.a all awowow w.fa!
awow w...fa.w.afl aowwf.a.w.a w.qafqq qw.pa aw. ap.afqa wfa flaowfwo aowowa
aw.aoww fawowa awow wowfw w.qafqq pww.aowa..a, p .a aowwf.oww aw. a faw p ( aw.
q
a aw. o faw a a aw. ww
owL.a.w.a
f qafqqowa .faowa w.qafqq owl.a.w.a wfaow aowowa qafqqw.faw aw..w ow.awa aowqowa
aow .qowaaowaoww fa awow aowfppowfafa.ow, awowa .a owwpfawoww qafqqw.aow, w.qafqq f lw.q
qafqq.afl
.w.qw.afqw awfa f qafqq.afl afafl.aoww aw.aowl a.ll aow owwpfawoww aw. aw.aowl
plfa aw
aowa.f-. qowfa a.aowa.f.aw. w.a a.aow
a.ow.lfalo awow qafqq.afl p w.qafqq f qowow .a awow ow.afowlowaw. w.flow.a, aw..
w .a
aw.aowfllo lw.q w.a aowplf.oww ao f alw.qfl qw.p .a awow fqw.a.fqafqq.w. qafqqw.
aow,
qafqqaowowfowqlo aowfppowfq .a awow lfqowa w.flow.a awowa awow qowow .a owwpfawo
www
a..wow.wow. qafqqowowa a..wow-plow.aw. awow.a qafqqowowa
a.wf. qw.aow a.wf.pfaowL qw.aowa

Pww.aowa.. w.qafqqqafqqowaowa.owa .a w.fLow.a


fa awow aowaowq a.owow awow afl.afa lfqffaow .a apw.aowa .a qw. al.awalo
afa.fq w.flow.q, owfaffllo .qowll.a.alow w.a aww.q f.owff.qfa.ow, afa .a .a
aw.afalow awfa awow qafqqw.aowowa w.a.a.w.q w.qafqq awow qw..a aowaow w.qafqqqaf
qqowaowqw wa awow
qafqqowa afq.a.q owowowaowq w.qafqq awow qw..a wfaow .qowaowfq.oww aw. af.w fa
owwaowq awfa aw. q.ao .fa aow .lf.owoww qafqqw.a ow.awowa w.flow.aw waw ww aw
wowqwfa afa .qqfqqw.aowoww .a w88f awfa w.alo qafqq.aow afa.aowa apw.aow awow af
a
fqw.a.w. w.flow.a .a .q q.ao, awow apowow.w w.qafqq awow w.awowq aow.q oww.aow w
.a
lowq a.qoww a.aw awow .wfaf.aowa.q..a w.qafqq awow ow.afowlowaw. .w.w.oww aowaow
a-

wa owawaw.lw.ao, pw w.fw

w6 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owaloww [aw.lw


wf
awowlowq .owqf.a aowaflfa w.qafqqqafqqowaowa.owa owfo aow wowaowaow.aoww ao f qf
wo w.qafqq
awow qafqqw.aowa w.qafqq awow w.flow.q .a aflaw
awow aowaowafl pww.aowa.. w.qafqqqafqqowaowa.owa w.qafqq awow w.flow.q wfaow fla
owfwo aowowa
aw.aoww a awow aw.afalow qowfaowa wfqwaowq w.qafqq ow.afowlowaw. faw awow faow w
.qafqq awow
.awowaowaow.afaow aw.aowl 8 aow.q awow oww.q owa.wowqw
awow oww.q qa.a.q loww..fl w.aowqowa.ow aowqowowa awow qw. qw.fpa .a
awfa f p .a ow.afowlowaw., .a fao pw.q.alow pw.a.a.w.a, .a qafqqaowowfowqlo lw.q
.a
fqw.a.faw. w.a aowplf.oww ao f alw.qfl qw.pw f qafqqowa w.qafqq owfao owwfowplow
a
faow:
fqw.a.faw. ow.afowlowaw.
f. owla p .f.
f.afaf alw.w.w pfafaf
fwf.a aw.aow pfwf.a
fa. w.fa p.fa.

fa aw.a p .fa
a.wf . qw.aow .wfp
af. f.w.q a.fp.
a.q. ow"af af.l (w.a) a-.q.ow"p
a...owlow" qafqq.qowqf.l ...l.p
a..wow"af qafqqw.w.a (w.a) a..wow.p
aff. . wowowa aff. .p
af.afa. w.wow apfafa
lowf.a . wf.a owlpf.a .
a.f"fa wowfw aw..pfaf
af.f.. fawowa aw.p.f.
afa:
owpww. oww.awowa (w.a) ow.ww..
awow ow.afowlowaw. qafqq.afl p qafqqaowowfowqlo aowfppowfq fa a .a awow fqw.a.fa
w.
qafqqw.aow w.qafqq awow aw a.qflfa pw.qowq.aow, fa aww.q .a qw. w.qafqq awow faw
.aow
owwfowplowaw .q aowfppowfafa.ow fa p wfa flaowfwo aowowa aw.aoww (pw wa)w
qowowa .a fqw.a.faw. qafqqaowowfowqlo pw.qowq f qafqq.afl f aw.a qafqqw.faw .a a
wow
ow.afowlowaw. qafqqw.aowaw awowawowa awow lfqowa wfaow lw.q fa w.a.a.afl qafqq.a
fl aw.aowl
w.a awow qafqqw.aowowa fwwoww f afqafqqqafqq.w .a aw.a fppfaowqw
fqw.a.faw. ow.afowlowaw.
af-owf" owowa af-ow
low.owf qo lowow
powaf.af ow.la powaf.a
aw.-.aowaf wfo aw.-.aowa
af.pow.of afqafqqa, aw.fa afa.pow.
afplowof qafqq.aow-wa.ll aowaowplow. .
a.flf alf.q.aw aowfl
afa:
a.fw"fa wowfw aw..pfaf

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow aflowfa .aw.fq w7


fqw.a.fqafqq.w. qafqqw.aowa w...fa.w.afllo pw.qowq f qafqq.afl a, ow.q.q .a
ow.afowlowaw., fa:
faf-.aowa qafqqlo f-aow-aow.
qfa . lowfqafqq qf
a.owa.a f.w.q qowfw a.w.aow.
af.of.a af.qw.a af.of-pf .
fll w.qafqq awowaow qafqqw.aowa faow oww.aow w.a lowq ww.fqqafqqflw
fa .qowqw..fl.. a qafqqaowowfowqlo w.afppowfq .a fqw.a.faw., fa :
afow. .fa, loaw qfow
af..of owfalow qf.
aowafla owqa aowaowa-aowL
afplow.of qafqq.aow-wa.ll aowaowplow. .
af.a..fllo owaowao qowow w.qafqqqafqqowq .a aw.owow .wfaf.aowa.q.. .a awow qw.
w.flow.q, afa awowaow w.qafqqqafqqowaowa.owa aowowow aw. aow aowaowafllo .qowafl
fa faw aw.a
fowowafalow aw. w.a owwpl..falow ao fao afloww owaowa aww.aow a.aowa faw.aow fao
w
oww.aow w.a lowq aw.alowowfa..fl, faw, a.aw awow oww.owpa.w.a w.qafqq awow qafqq
aowowfowq
lw.q w.qafqq awow ow.afowlowaw. p, fll aowowow aw. aow .w.qafw..aoww ao fa owfao
w.a
oww.aow oww.owpa.w.q awfa owwfowplowaw

w8 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf

Pfq ..w oww.aPww.Lw.ao


.a aowaowafl .wfaf.aowa.q..a afl.afa aowfq f afpowqqfqq...fl aowaowowalfa.ow
aw. .owqf.a .fl.qafqq w.q.fa lfqffaowa, afa w.qafqqqafqqowq afw..fllo qafqqaw.ow
awow aoaawowa.. lfqffaowa w.qafqq .owqf.a w.awowa pfqa w.qafqq aw.qw fowowa..fw .q oww.q
qa.a.q qafqqowfafaow .a .q fppfaowq .qowaflfa.ao .w.owa.aoww a.aw .w.owpfafa.aow oww.apww.lw.a..fl a.owpl...aow .a .a a.aw awow qowfaowq w.qafqqqafqq..flao
awfa
fao a.aowa owlowowowq .a .aw.lfaoww faw fq.qoww f wowqafqq.a.aow .wowfw .a .q
.qowaflfa.ao faw .w.owpfafa.aow a.owpl...ao .a a.aowa fa .owaowq.w.a aowao
owf.w l.aow awow owql.aw, awfa w.qafqq f lfqffaow aw..w wfa aow.w.owow a.owpl.qa
fqq.oww
faw lw.q owf.w w.qafqq .q qfowowfa..fl owow.wfa.aow, faw aw..w .a aw.a aw..owq
wfa f.w.owaoww .w.q.wowafalow .qowaflfa.aow

awowaow .a w.a awow aww.low fa fqowa.ow w.qafqq awow pw.loaoqwowa.a .wfaf.aowa.q


..
w.qafqq owfao fowowa..fa lfqffaowq oww.q w.qafqq awow w.qafqqqafqqowaowq owlowow
owqa w.qafqq
lfqffaow faow wowaw.aoww ao owowfq w.qafqq .awowpowawowq aw.awa faw awow aw.ow.a
fl
faw aowqfl .w.owplowwowa faow .w.owpfafa.aowlo a.owploww awow qowfa owfq w.qafqq
w.aowqow aowq.owowqa faow owwaowqoww ao .awowpowawowq aw.w.q w.qafqq aowqa..aoww
owowfa.q afawowa awfa ao f oww.w.qafqq..fa.w.a w.qafqq aw.w.q w.qafqq afawowa af
afow a.q.qafqq..fa.w.a ao owowfq w.qafqq owaooww.lw.a..fl faw qfowowfa..fl pfq..lowaw
awow afa.w.fa oww.apww.lw.a..fl aw..owqowa faow f..w.owpl.awoww ao owowfq
w.qafqq aowqafqq.wowa, afqafqqqafqq.wowa, faw .qqfqq.wowaw
owaooww.Lw.ao
awow faffl afl.afa aw.w.a owfo .w.q.q w.qafqq fao afowaowa w.qafqq aollfalowa w.
qafqq
fao pww.aowa.. .w.qa.afa.w.aw awow aw.aowfl aw.w.a .a .w.qqfqq.aoww aw. w.aow w.
qafqq awow
aowaowafl pfqa w.qafqq apowow.w, fa aw.fa, aowq, fwjow.a.aow, aw.aw.fa, fwaowq,
w.a
pfq..loww w.awowq owfo qafqqfa.a.w.a .a qw. w.a oww.aow .faowaw.a.owa, aowaowafl
lo
ao aowfaw.a w.qafqq al.awa .wfqowa .a qafqqw.aow ao owowfq w.qafqq afqafqqqafqq.
wfa.w.a w.qafqq owaooww.lw.a..fl owlowowowqaw
aw.ow.afL.a.q afqafqqqafqq.wowa
aowq qowowa faow aw.ow.afl.aoww ao awow afqafqqqafqq.wfa.w.a w.qafqq .owqf.a owl
owowowqa,
fq, .aowf.aow
fJow, .flw.-ow
flow(a)
fl.lw.-ow, flowlow
aowf.w, lowfq
flowqw.w
(a)

owqowa, .qaw.wf.ow

(ow)flow.a
(a)

fa.aow, .w.owa.aow
fa:
ww -., (owww, a..), aw.ow.afl.a.q , fqqf.aw
owowa..a-.. af.ow a-ow.a..a afa
a.-affa-. alowowp aff alowowp
qL-.. f qafqq.awa a.f.fL-f. qafqq.awa
p-owaf-a-.. . awow owfa.q p-owaf. .aw. owfaow

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

ww

q .owa-l-..
fowfaowowowqa
a-q.ow-a-f.
owajw.o
lfow-f-..
qafqqw.w.w
a-lfow
owfa

lfow-f-f"a.
qafqqw.w.w (ow)

a-...-aow.
waffawa (ow)
a-...-ow
wa.q

oowaow-aow"

owfqwowffaow (ow) o..aow. ow

a-w.ww.ow.afa.. l.qafqqow (ow)

a-w..ww.ow.-af-p.

owffaow
l.aow

aw.a .a aw.afalo awow afowow fa fa fqqf.a aw.ow.afl.a.q afqafqqqafqq.w a.aowa


qafqqaowowfowqlo ao a.a jfa fa of w.a o.fw
a .fp.q-ow.o .f .w.qlowa.ow aw.p.a.a-w. qafqqfa
a.pa-.o.f pf.a (.a fqqf.a) a.p.a pf.a
a-fa.ow-.aow.of pfaww.a a-faowow a.aow pfaww.a
a-fa.-faf"of w.a aw.qa a-fa.-f. aow aw.qao
a-fl.l-a-ow.of owfowq.w.a p-flow.w-owa fq
a-fq.q.-owo .f fa.a.w.a a-fq.q.-f faw..q

awowa afqafqqqafqq.woww aw. fwjow.a.afl qowowa awow pfq..low fppowfq .a awow qaf
qqw.aow
w.qafqq -a..w
wfoww.w-a.. owffqowl (ow) ww.oww. owffqowlaw.owow, owowfa
q.owp-wf-a." awfqa q.owp aw.w.w

aw -aow, -aowow, -f-a..ow, faowq.aoww


a..-aff-oowl-f-a..ow. qowfa alowowpowq
aow. .-aff-.o-f-.a.ow
a-l..wf.-a ...
a-...ow-aow
a-fowa.f--a.ow
a-fowa. .-a-.afa
a.-owflw.w-f-.a.ow

aff

alowowp

alowowpowa

af.a-owfaowa
l..wf.
af.a
wa.qowa
...ow

wa.q
wfqowa
fowaow
wfq
qafqq.awowa
fowaow-.afa
wfq qafqq.aw
jfowpowa
owflw.w
jfowp

faw.awowa afa afaowa faowq.aow qafqqw.aow aowowowa aw. aow :


aw -owfa, faowq.aoww
aw.qowa
apowfaowq

a-fa.owa-owfa
a-f.-aowl-ow-.l-fa
a< -Lf.ow-ow-f-.l-fa.

owfaowq

faowa
fa
lfow

aw.a

apowfa
owfa

w.awowa fppfaowq aw.ow.afl.a.q owaooww.lw.a..fl afqafqqqafqq.wowa, owwfowplowa w


.qafqq
aw..w faow aw.a afqafqqqafqq...owqlo qafqqaowowfowq aw. afqfq .lfq.qafqq..fa.w.a
, faow :

af-lfow-wfa
qafqqw.w.w
lfow
owfa
pf-wfa .
wfa.ow
pf--af, pf-af
wfa.ow
a-f-.a-ow-a.L
lfqffaow
fa
apowfa
a.-afa-owL
aw.q
af-a .f
a.q

a-owaf. ."a-w.L
qafqq.aow-wa.ll
owaf. . f a-w.
owfaow, ww.
a-.q.pw-f.fa ..
aowa.qw (a)
owqow.poww
aow aw.q
owf.fl-f.a
oww.q.q qfa
owf.f-L
afq
owfowfl-ow.
qafqqlfowowa

oww..ow"
.wfa.w.fl

a.

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw wf

w.awowa ow.a.owllfaoww.fa faw w...fa.w.afl afqafqqqafqq.wowa faow fqafqqqafqq.wo


ww aw. aw.fq
faw oww.w.qafqqo awow.a aowqow .a afa.w.fa afoa a aw.owow w.qafqq awowow ow.awa
aow .qowaaowaoww w.qafqqqafqqowaowqlo wfw aow oww.aow .w.owplowaow wfafw awfa .owqf.a .fa
owa
owfo aowfllo aow owwfowplowa w.qafqq aw.ow.afl qowow .w.owpw.a.a.w.a, awow .w.ow
a.afa.w.a
w.qafqq qw. aw.ow.afl qowowaw

a-owowf-.-.
a.llfaow, afa.wowa.f
a-owowf
ww.faow
.wfp-flfa
powqlow
.wfp
qw.aow
qw..-qow.of
aowfaw
awaw... .
aowfaw
afl-fa
fa.owfl.a aowq..lowa

aw.l
aowq..lowa
.w.af-aw.
pw..aw.a w.qafqq qfaow
.w.af
qfqw
wfw-owf.a.fL-af
aw.aow poww.plow
owf.a< f.>
aw.aow
aowa.of.a-Lf
qowowqowq
aowa.of.a.
qowowa
a.w.wl
wowfp
a.w..
oww.fqf.a
lff-aowlw.
alfaow

lff
owfa
lff-a.lfow.
w.aowqowowa
lff
owfa
a-..wow-wow.
qf.q
a-..wow
qafqqw.w.a
qfa-.laf.
a.a
qfa
aowllo
fwfa-owlaowof
awowfowfa.aow
fwfa
aw.aow
a.-a.f-aowa
qafqqw.fow

aowf
afaowa
a.-.ww.-afa..a
owfw

.f-aw.low
wowa

aowqfL.a.q afqafqqqafqq.wowa
.owqf.a owlowowowqa faow w...fa.w.afllo afqafqqqafqq.woww aw. aw.ow.afl qowowa a
w.
.wfqow awowow aw. aowqa aw..w aoww..faow f.a.w.q w.a .w.aw.a.w.q .q.owfaowlo
.w.qow.aoww a.aw awow aowqow w.qafqq awow aw.ow.afl qowoww awowaow faow qw. .owpw.qfq faw faowowf.aw..fl afqafqqqafqq.wowa w.qafqq aw.a .lfq fa aowll fa aowaow
afl oww.aow
w.a lowq fa.owqf.aw
f afqafqqqafqq.w w.qafqq aw.a fqw.lfaowlo wowqafqq.a.aow a.q.qafqq..fa.ow fppowf
q aw. wowaw.aow
pw.qowq.w.a w.qafqq awow aw.fa, w.a aw. aoww..faow awow f.a.w.a w.a .w.aw.a.w.a
owwaowqoww ao .aw .a owfo pw.q.alo aow fa.a aw. awow fqqf.a.aow aowqafqq.w aw.w ww
fw -ow, f, pw.qowq.aow, fqa.afa.aoww
a< -aw.aw.pa-ow wfaow f affaw.fa
a.-.w..af-a-. .fa.w qafqq.aw
a< qfwowl-ow qw.a

(?)

a..fowof-w-ow.
q .f.a< f.o-ow
a-fafa-ow
a .-owpw-f.

a.-owa-ow-l-ow
awow pfq..low .a qafqqw.faw qafqqaowowfowqlo .a a.a jfa:
fafa-a.fa-ow aw.a qfqo a.fa
aow-aowaf.la-ow wfaow owqa -aowaflowa

aw.aw.powa-w.
affaw.fa
.af-a
qafqq.aw
qf.wowL
qw.a
a. .fowoowL
..ow
q .f.a. f.
a.aw
fafaf
alw.w.w
owpfw
oww.awowa
owa
qafqqfawowa

qfq

owq

l.qow-aow-aw.
owfqo f aw.owfa
l.qow
lfaf-aow
owfqo f owfa
lfaf
a-lff-a.
owfqo f owfa
lff
lowaf-af..-a.
owfq.oww owfa
aow

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq aw


awow afqafqqqafqq.wowa -aow faw -a., w.qafqq aw..w owwfowplowa faow a.aowa aowlw
.a, owa.wowqlo .fqo f a.ow.lfa a.q.qafqq..fa.w.a faw aw.afalo faow aowlfaowww
aw.owfa
owfa
owfa
a.qafqqow
awow aow.w.aw afqafqqqafqq.w aoww..faowa awow owfafqafqqf.afaow w.qafqq awow aw.
fa awfa
owffl.qafqq.owww
aw -aow, -aowaow, -faow, owfafqafqqf.afaoww

aow-aowqqfqq.w.-aow-aow owfaow f qafqqowa.ow aowlaw. qafqqowa.ow (apw .owa.f)


(aow-aowlJ.-aow)
a< -.w.-.lfa.-aow-aow owfaow ww.lowa .w.w.lfa. ww.lowa
ow-.awf-.aow-L fa.afaow! a-.awf.L fa.aow
wowa-fp.q-faow . qafqqfqowa owoaowlqafqq fp.a.a qafqqfa
f qafqqowa w.awowa .faowa w.qafqq fppfaowq aowqfl.a.q owaooww.lw.a..fl afqafqqqa
fqq.wowa,
afaowa a.a..pfllo qafqqaw.ow a.ajfa, faow:
wowfw
qafqqfa
p.aowafq
owowowa.q
aowa.afla
qfa.wowa
a.qafqqow

fwJow.a.a.a.q afqafqqqafqq.wowa
f qafqqowa .faowa wfaow aowowa qafqqw.faw .a aw..w afqafqqqafqq.wowa fppowfa aw.
qafqqw.aow
fwjow.a.aowa qafqqaw.ow aw.ow.afl w.a w.awowa qowowa:
afaf-lff .fpfalow afaf-a qfwow, aw.q
a-owwfa-w.p aw.ao fwfa aw.aow
aw.ow.afL owaooww.Lw.a..fL aowqafqq.wowa
aowaowafl owlowowowqa w.qafqq wowqafqq.a.aow owowfa.q faow aowqafqq.woww aw. aw.
ow.afl qowowa
faw owffl.qafqqo awow.a owowfa.qa .a .a pw.q.alow awfa awowaow faow powq.qafqq.o
ww owwfowplowa w.qafqq aw.ow.afl qowow .w.owpw.a.a.w.a:
6w aowow-, .ow-, .aow-, w.lw, faowww
.aowlf-af" w.lw owfa lf-af" owfa
a..lf-af." w.lw owfa (ow) lf-af." owfa
owowlaow" w.lw aw.owfa l.qow" aw.owfa
a.owaow" w.lw aw.owfa (ow) lowaow" aw.owfa

aff.a-f

aw.w
a<fw"a-w.
a-fp.q-owowfa
owfa qafqqfa
a-fp.a.a
afq
wfq p.aowafq
aw.
aw.-aow
qafqqowa.w p.aowafq

a.owfo-fa
.w.qowaow
a.owfo-w.
aw.l-owaw.
qafqqowowl aowa.afla
aw.l
aow-.owaowaow-aw.
qafqqowa.w qfa.wowa
.owaowaow

aowa-owf
owfqo f aw.owfa
aowa
af.ofa-owoww.
owfqo f aw.owfa

q fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw w


f
7w .l-, w-, aowfaw.aflw
.lpfl, LpfL q.q (afowowowa)
l.aow., .l-ow. afowowowa
.laf-p ffafowa
.laowow a.qowa
f qafqqowa w.awowa apw.afw.. .faowa wfaow aowowa qafqqw.faw aw..w owfo aow .qowa
aowaoww ow.awowa fa fafaffl aowqafqq.wowa w.a, aw.afalo oww.aow qflo, fa owwfowp
lowa
w.qafqq qowow .w.owpw.a.a.w.a :
aowqfa-afp f.w.q-owowfl afp f.w.q
qow-pfaf fppowa faow qf faow
owf-pw.aw. aw.aw qf faow
aow-lfa. aw.alw lfa. qw.faw, lfaw
qfowowfa..fL qaf.afaow
aw.fa faw aowowa
fa a.aw owaowao lfqffaow, awow .owpw.qfq pfqa w.qafqq afl.afa apowow.w faow
awow aw.fa faw awow aowqw awowaow faow aowaowa .w.owa.aoww fa a.aw owfao
fowowa..fa lfqffaowa, faw awow qowowa faow aw.aowfllo w.qafqqqafqqowaowq faw fqo
wlfaowww aww.aow .faowa .a aw..w aw.ow.afl faw aowqfl qowowa faow .w.qow.aoww
wfaow flaowfwo aowowa .w.q.wowaoww fawowa owaooww.lw.aow aow.awowa aw.fq aw.a
aowqa faow afajow.aoww aw. f qowfa foww.fq w.qafqq oww.apww.lw.a..fl oww.w.qafqq
..fa.w.a
faw .qqfqqlow.a.w.aw w.a awow .w.qafao, awow owfjw.a.ao w.qafqq .qqfqqlow.a.w.q,
wow.lowq.w.a,
faw .w.ajfafa.w.a faow owwaowqoww ao owowfq w.qafqq .awowpowawowq fwaowqa faw

pfq..lowaw awow qowow .a oww.w.qafqq.oww .a aowao qafqqowa w.aow.a.w.q, afa awow


aow faow
qafqqw.a awow oww.q pfq aowao qafqqfawfowowqfl faw qafqqaowowfowq, fqafqqqafqqow
.a.q af.a..fllo
owaowao qowoww
Plfafl
w.aow w.qafqq awow oww.q qa.a.q pow.fl.fa.a.owa w.qafqq afl.afa .a awow wowaowlw
.powowq
w.qafqq awow plfaflw owaowao aw.fa, aowq, faw fwjow.a.aow owfq w.aplfo .a .q
qafqqw.aow .q afowaowa, awow plfafl w.qafqq awow aowq .w.qowo.q w.aw.afa.lo awow
.wowf
w.qafqq aowpowa.a.w.a fa qafqqaowowfowqfa.aow w.a .aowafa.aow, faw qafqqaowowfow
qlo .owplo.q
plfafl.ao w.qafqq awow aw.aw.ow.afl afajow.a w.a w.ajow.aw
awow owowaww.wa w.qafqq plfafl qafqqw.aowfa.w.a qafqqfll .qw. aowaowafl w.qafqqq
afqqowaowq aopowa,
afa awow wowaf.la faow aowao afa.fq faw floww.q .aowwpl..faloww awow qw.
a.a..pfl owowaww.wa faow ao afqafqqqafqq.wowa faw ao .qqfqq.wowaw fa afaw.a.a.w.
q owfo
aow w.qafqqqafqqowaowq.faoww awow afa.w.fa owlowowowqa owowplw.ooww, aw..w faow,
aowaowafllo
apowfa.q, .w.owpw.aoww w.qafqq w.aow w.a oww.aow w.qafqq awow awaowow owlowowowq
a a, a, faw .w
awow owfjw.a.ao w.qafqq qowowa powaow.a w.qafqq afa w.aow plfafl qafqqw.aow, faw
.a aowowowa
aw. aow .owpw.q.alow aw. wowaowaow.aow aw..w w.qafqq awow owfao aopowa w.qafqq p
lfafl
qafqqw.aowfa.w.a fao a.aowa qowow a.ll qafqqw.llw.aw afa .owqf.a w.awowa qowowa
powaow.a

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq q


w.qafqq aowaowafl w.qafqqqafqqowaowq qafqqw.aowa, f..w.aw.q aw. awow aowaowafl a
opowa w.qafqq plfaflw
.a .a aw.afalow awfa owf.w w.qafqq awowow .fq.owa f al.awalo w.qafqqqafqqowaowq
a.q.qafqq..fa.ow,
af.w fa w.qa.afa.aow faw .aowafa.aow, afa .a wfa aw.a aowowa pw.q.alow aw.
w.qafqqqafqqowaowq.faow awowow f..w.aw.q aw. owowfa.qw awfa awow qafqqw.llw.a.q
plfafl
qafqqw.aowa w.qafqq w.aow qowow, .lf.owoww aw. aow w.qafqq .wowq..fl owowfa.q, a
owaow a.aowa :
af-ow ww.faow afowf-.aowL
afowowlfw
af-owf-aowa
aowowwfl
af-owf-aowafw
af-owf-a.Lfw
afowfa.Laowa
owww.ww.. qf.a owww.wf.lfw
owww.aowafw

owww.aowa
..wow-.f qafqqw.w.a ..wowpf-.l
..wow.wow .
..wow-plow.a
a.ow.lfa afa.oww plfafl qafqqw.aowa faow qafqqw.faw a.aw .owqf.a aowqfl qowowa,
aww.faw pw.q.alo .a lowq wowqowow:
f-ow(a) a.ll, aow falow f-owqow"la
f-owa .owl.a
f-owww.a.ow
fowffow affaw, aowaowqow fowffl..
fowff.owlaow
fowff.owlfow.
oww.q w.qafqq awowaow afa.oww qafqqw.aowa faow qafqqaw.ow a.a jfa, afqowq.q awfa
awow
w.qafqqqafqqowaowq .lfqowa w.qafqq plfafl qafqqw.aowowalo wfw fa f.a.aow qafqqfa
.a.w.afl aflfow,
afa awfa awowaow wfaow aw.a aow.w.owow lw.q w.a qfa.., aowafla.q .a qowfa .qowaflfa.aow fa .q.awa .a a.aowa .qw. awow aw.lfa.w.a w.qafqq awow aw.alowow ao awow
qafqqw.llw.a.q oww.owapa qafqqaw.ow a.a jfa :
afww..-af f owfa wfqa fa fa.owfl
afww..-aowa f owfa wfqa owfao fa.owfla
afww.-aw..af owfao owowa wfq fa fa.owfl
afww..-a.lowa owfao owowa wfq owfao fa.owfla
awow afa.w.fa aopowa w.qafqq plfafl qafqqw.aowfa.w.a a.aw awow.a owlowowowqa fao
w :
8w -aowa, .aowafa.aow plfaflw
awow afqafqqqafqq.w -aowa pw.q.alo aww.flw aw.a aow aowafawoww fa f qfow plfafl,
afa aowaowafllo qafqqfa.a.w.q fa af.ww afqafqqqafqq.woww aw. ow.awowa aw.fq w.a
aowqa, .a
owowfq "faw.awowa", "faf.a", faw owa.wowqlo .fq.owa fa .aowafa.aow a.aa.qafqq..fa.oww .a awow owwfowplow a.aowa jfq faw.aow qafqqaw.ow a.ajfa .a wowaw
.aowa
plfafl.ao w.qafqq w.ajow.a faw a.qflfa.ao w.qafqq afajow.a, w.aow w.qafqq awow p
wfaowa w.qafqq awow

af fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a fow, fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
.aowafa.aow, afa owwfowplowa afaowa qafqqaw.ow l.qf.q.. aowwq ww. aw.a afppw.q a
w.a

owwplfafa.w.aw aw.a pfq..low aowaowafllo .fq.owa f al.awalo af.aoww p.a.w


f..owq, -aowaw awfa :
af.a.a afa.a-aowa qafqqaw.q
f.wf-a f.wf-a-aowa aw.aowa
afa.ffa.L afa.ffa.L-aowa qfq
aowa.f aowa.f-aowa a.a
J.a.q.f.aw. J.a.q.faw.-aowa .wa.q.fq
af-qw..ow.faf..o..a-aowa afa ww. aw.a qowfw faf.a
a.fl-aowa-f aow a.ll qafqq.awa faf.a
p< .w.lfqaw.-aowa wow qowoww w.ow faf.a
af-.owflw.w-aowa wow jfowpoww faf.a
awowa w.awowa aw.ow.afl afqafqqqafqq.wowa w.a .qqfqqlow.a.w.q faow faoww a.aw aw
.a plfafl
awow plfafl a.q aow.owwowa af.w owaw.qa, fa :
aw.aw.a-af aw.aw.a-aowa-af aw..aowa
w.ww.a-w. w.ww.a-aowa-w. w.a aowq..lowa
qw. w.awowa plfafl.a.q afqafqqqafqq.wowa faow owa.wowqlo fa.a aw. awow afqafqqqa
fqq.w -aowa:
-aowafw faw -aowafaw awowaow faow faoww aw.lowlo a.aw aw.ow.afl qafqqw.aowa, faw
a.a..pfllo a.aw afowowa w.qafqq fa.owflaw awowo w...fa afaowlow
ww -aowafw, aw.ow.afl plfaflw
af.L-aowafw qafqqlowfa
afowfL-aowafw aowfa
w.w -aowafa, aw.ow.afl plfaflw
owfp .-aowafa afq.q
qf-a .-aowafa .aw.q
fa-aowafa owlq
La .f. -aowafa .w.ow.aowa
lff .-aowafa owflowa
afowf-aowafa owowa
fafa-aowafa qafqql.qa
q .faf..-aowafa a.awa
f lfqow .lfq w.qafqq aw.fq, owfao fppfaowqlo .qowaflfa, qafqqw.aow awow.a

plfafla ao awow afqafqqqafqq.wfa.w.a w.a .qqfqq.wfa.w.a w.qafqq f pfq..low .w.qf


.a.q fa a
owlowowowq, qafqqaowowfowqlo flaw. a.aw f a owlowowowq, faw aw.afalo aowlfaoww a
w. -aowaw
wfa. ww.qowa ww.q
.owlaow alow-aowa w.lw aw.owowa
a..a.. a..qowa w.lw aw.owowa
afwow afwa.a a.awa
a.owlf. aowow .af.a aw.oa
l.qow" low-qow-a aw.owowa
lowaow" low.qaowa aw.owowa (ow)
a.w.-a a.w.a-owa qw.awowq

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq q


a-owa.of a-owa.oowa fqw.q
q.fwow.L q.fw-fa-owL qw.q
a.fow.owL a.fow.-fa-owL ..owa
a.ow..aow . a.ow..a-a-ow . awfaow
aw..o. . aw..a< aow aowplo
awow plfafl afqafqqqafqq.w -lfw .a flaw. faoww aw.lowlo a.aw aw.fq w.a fwjow.a.a
owaw
L.aow -aowa, .a .a w.qafqq aowao qafqqaowowfowq w...fqowa.oww
www -lfw, aw.ow.afl plfaflw
aowpowa-lfw-w. w.a aowllo
aw.pw..-lfw-w. w.a qowowa
aowapw..-lfw .owwfq
q .w.powa-lfw ap.wowq
aow .-aff-.fa.ow-lfw alowowpowq
a< pfa .-lfw wfaw
aowa.ofa .-lfw qowowa
w...fa.w.afllo -fw .a faoww flw.aoww .w.owpfaow awow -fw w.qafqq -aowa-fww
. .afq-fw-w. w fafaowa
a.-q.owp-fw aw.w.w

faw.awowa aowao .w.owoww.a .lfq w.qafqq plfafl afqafqqqafqq.wowa .a awfa owaw.q


.a -owlw
awowaow faow aowaowafl afa.owa.owa w.qafqq aw.a afqafqqqafqq.ww
waw -owl, -aoww, -faow.a, -afaow.>, -aow.j, plfafl,
-owl flw.aow .a .w.owpfafa.aowlo afaoww
a.fa-owl q.aowa
aowfa-owl aowffa.qafqqfl
f qafqqfa oww.aow .w.owoww.a afqafqqqafqq.w .a -aowL :
owla .f-aowL .w.ow.aowa
a.a.ow-aowL l..ow
aowlowa-aowl-w. awow.a oww.fawa
aowaflfa-aowl-w. w.a ww.qa
fa-aowL f.w.qa
fpowa-aowl-w.p aw.w.w
-faow~L .a aw.afalo f pww.aowa.. afa.fa.w.a w.qafqq awow faw.aow :
a.owlw.a.-f.aowL qw.aowa
a.aw.l-faowl qw.awowq
af.o-faowL owfalowa
a.wfp-faowl qw.aowa
-afaow.> .a w...fa.w.afl :
owqf.of-afaowL af..w.w.q
aw.w.low.-afaowL aowf.qowla
.fowa .w.ow-w.-afaowL aowf.qowla

a6 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
-aowLa .a w...fa.w.afl:
aw.-.aowaf-aowL wfoa
aowfaf.-of-aowL a.awq
af.-aowL f.w.qa
fppfaowq pww.aowa.. .qowaflfa.a.owa .a awow faow w.qafqq aw.a afqafqqqafqq.w fao
w :

aowpfL aowpf .aowL aw.qfowa


af.afa afa .faowL q..q
aw.ww. aw.ww.-lfaowl aw.laowa
affaw-w. affaw-fqowl-w. l.aowq
l..ow. owl...-afaowl a.qowq
fafaf fafa-aowl-w. alw.w.wa
aff. . aff.-qowL wowowa
fa. fa-aowlfa f.w.qa
af . af-a< -aowlfa. w.fq
owfao aowqa flaw. qafqqw.aow awow.a plfafla ao awow fww.a.w.a w.qafqq f afqafqqq
afqq.w
aw..w .w.qf.q awow owlowowowq .a awowaow qafqqw.aowa faow faww.fqowwlo aowlfaoww
aw.
awow aw.ow.afl plfafl qafqqw.aowa .a -owlw awow aw.aowl w.qafqq aw.a aowqfl afqa
fqqqafqq.w .a aowao
afa.faloww
af.-.l a.a ww.q
af.owowa-.l .fll
af.of-L aw.
lfow-w-fl owfa
ow.ow-fl aowow
pfowfa.-owl .wfaow w.qafqqqafqq
f aw.afalo aowlfaoww owlowowowq .a awow afqafqqqafqq.w -lowa, .w.qf.a.q awow afo
wow
aw.faw .a .a .a qafqqw.faw oww.q qafqqaowowfowqlo a.aw aw.fq, w...fa.w.afllo a.a
w
aowqaw
waw -lowa, -owlowa, plfaflw
aw.pw.a-lowa-w. w.a faowa
owwfa-lowa aw.aowa
q.w.a-owlowa aowapowqa
a..w.a .fl-owa-w. w.a owfq
.aw.l-.lowaow qw.awowq
a.pwfa-owla-w. w.a owqaf.la
a .afa-owla-f lw.q

afa .-owla-f a.q


aowowow.q .qowaflfa.a.owa .a awow faow w.qafqq plfafl afqafqqqafqq.wowa .qw.la.q
awow
owlowowowq . faow :
owfa.-owlfa fa.owfla, owowfq
a-..wow-p-l.p qafqqowowa
aw.afalo aowlfaoww aw. awow afqafqqqafqq.wowa .a . faow awow plfafl.a.q .qqfqq.w
owa .a
-w-w awowaow faow qafqqw.faw oww.aow .w.owoww.alo a.aw aowqa, lowq w.qafqqaowa a
.aw aw.fqw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq a7


awow owlowowowq, aowaowafllo .a .w.owa.afa.w.a a.aw f aw.aowl, .a .qowapw.lfaoww
a.aw.a awow fppfaowq qowow w.qafqq awow aw.aw, aowaowafllo aowqafqqw.aow awow qa
fqq.afl aw.aowl
w.a aowqafqqw.aow awow lfq aollfaloww
wfw -w-, fw-, -owl-, -fl-, plfaflw
aoww.af.o-w. aoww.a-.l-f.o-w. awow.a wowfqa
q .afaowa.. . q .afaowa-.l-. . wfq
wfa.. wfa.-owl-. aw.q
owfafa.. . owfafa-.l-. . qafqqlw.aowq
afa.owaowfa afa.owaow-.l-fa aw.qowq
a< pfa .fa a< pfa .-.l-fa wfa.owq
aLow. .afw aLow. .a-fl-fw awfap
afafa afa-owl-fa-w. qfwowa
a-fl-fafa-w. (a)
afff aff-l-f aow aw.afq
af-aowa af-a-.l-ow afowow
afq.q.f afq.qow-owl-f faw..q
a.fL.. a.fl-owl-.. qafqq.awa
wfaf wfa-L-f aowowp
a.ow.a..a a.ow.a.-L-.a afa
Jfwa.q qafqqaw.ow a.a jfa.a owwfowplow faw.aow owfw.aoww, .a aw.flw aowowow awfa
aw.a owlowowowq wowaw.aowa plfafl.ao w.qafqq afajow.a faw w.ajow.aw w.awowa owwf

owplowa
aowqafqqfaow aw.a wopw.awowa.aw ow.aw.a .qowaflfa.a.owa .a awow faow w.qafqq awo
w -.- .qqfqq.w
faow:
aow.w. aow-lf.-w. qf.alowa
owpowaowlowa owpowaowl-owlow-owa owaowow.owa
.aowwf. .aow-la-wf pfaowqa
faowowafa faowow-a.l-afa pfaww.a
aw.oww.p aw.ow-w.l-w.p qafqq.a.aw
a .fLf a .fL-owl-f-.aw.a qafqq.awa
pf.a.owaw. pf.a.-.la-owaw. a.a.a
awow .aowafa.aow pwfaow .a oww.q .w.owoww.alo owwaowqoww ao awow .qqfqq.w -a-,
aowaowafllo a.aw f..w.owpfao.q aw.aowlw fa .a awow .faow w.qafqq -w-, .a .a aw.a
owfllo
.qowapw.aoww aowqafqqw.aow awow qafqq.afl aw.aowl w.a aollfalow w.qafqq awow qow
oww .a .a qafqqw.faw
a.aw aw.aw aw.fq faw aowqa, afa qafqqfa oww.aow qafqqaowowfowqlo a.aw awow lfqow
aw
.a .a aowao .w.owoww.aw a.a jfa.a owwfowplow faw.aow owfw.aoww aw.flw aowowow aw
.
afqowq awfa aw.a .qqfqq.w wowaw.aowa plfafl.ao w.qafqq afajow.a a.aw a.qflfa.ao
w.qafqq
w.ajow.aw .owqf.a w.awowa owwfowplowa w.qaow aw.a, fa, qafqqw.a .qafa.ow :
pf.low.lqw. wow fqoww awowow aowaowafl a.owowa
waw -a-, -aow-, .aowafa.aow plfaflw
aw.lf.low. aw.lf-a-Low. powa.aowa
aowaowo.a.. . aowaowo.-a.-af. fqw.q
afwfp afwf-aow-p .w.apaow, wowfw
a.aowlowlow a.aowl.l-a-ow aw.faw

a8 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf

q..low .
q..w-a-ow.
qaf.awa
aowf.lw.w

aowf.w-a-w.w
jfowp
owfowf-aowlow .
.fqo
a.w..lfqow
a.w..lfa-aow-aow
owfaow ww.lowa
owfowfowp.a
afowfa-a .f-p.a
afaow w.fa
faowow
faow-aow-ow
aowowf.a
afa-.l-w.
afa-a-.l-w.
afowowa
pflow ..aw.
pf.low .w-a-aw.
.aowf.aow

.a f qafqqowa .faowa
, a.a..pfllo w.qafqq aw.fq,
awow plfafl .a qafqqw.aowoww ao awow
.qqfqq.wfa.w.a w.qafqq fa fap.afaow -w-, qafqqaowowfowqlo
a.aw aowpowa.a.w.a w.qafqq awow qowow
aw.aowlw

w6w -w-, plfaflw

a-f. .a-w.
a-fwfa-w.
wowfwa
aw.-low.a-w.
low.wowa
aowowaw
owow.a-w.
owowwowa-w.
wfawa
aw.aowq-w.

afaowwowaowa
owoowa
aff
afwff
alowowp
a-af.oow .
a-af.woow .
ofq fafo
a-Lf.ow-f.ofa a-Lfow-fwofa
owfaowq
Plfafla aw..w
fppfaowqlo qafqqw.llw.a aw.aow
w.qafqq awow faw.aow .faowaw.a.owa faow :
a-ow-q-w.
wowaowa
aowowaw
afaowa
af.qf
awfowfq
lff

lff-ofaw.
owflowa (a)
a..lff.
.aowlff.
w.lw owowa (ow)
qowlfaf .
qowlfa..
w.lw owowa (f)
aw..ofqowa-w.
lw.aw..o.a.
aowfawa
alf.
alf.fa
afqowa
.qff "
.qfqf.ow
a.ala
qowwf .
aowqf.a
aw.oa

a.faf.ow.
afofaf
ww.qowa
fq-w.
.q-fa-w.
aowafa (a)w
a.a.fw-w.
a.aowf-fa-w.
qowfqa (a)
fa.faf
fa.faw..
a.owowa( a)
aLf
aLfpfa
qw.aowa
q .owpowa
q .owpowo.a.a.
aowfll
a<af.
a< af.of.

q.q
l.ofw
l.afw
aww.w.a
ow-...ow
a-w.qowow
wa.q
aw.ow.ow.af
aw. .a.fqow
l.ow ww.q
a< aow.o.aow
a< aow.aow
afla

awow qafqqw.aowaw..q owwfowplowa wowoww.qqfaow awow qowfa .qowaflfa.ao faw


.w.owploww.ao fa aowll fa awow qowfa .owpw.qfa.ow w.qafqq awow afl.afa plfaflw .
a
.a aw.a .owpw.q.alow awfa f aowao .qowq.aow qfwo ow.awa owlf..wfaow pww.aowa..
lfq aw.aowq.q awowaow .faowa, faw flaw., fq.q afa.w.fa a.q.qafqq..fa.w.q aw.
awow w.qafqqqafqqowaowq .lfqowq fa aowaowq awow .qowaflfa.ao aw.flw aowowow aw.
aow
wfow aw. w.qw.a..fl w.a w.awowa qafqqw.qf.aw.fa .ffaowa faowwplf.afalow a.aww.fa
fa
owwaowawoww .w.owpfafa.aow pw.lw.lw.a..fl qfwow

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq aw

awow aw.fa

awow afl.afa aw.fa .qfa.falo qfawa .a .awowpowawowq pw.a.a.w.q .a


.a aowaowa .a.w.apw.afaoww .a awow aowq faw .a aowlww.ow faoww .a fppw.a.a.w.a a
w.
fao pfq..low .a awow aowqfl .w.owplowww .a .a afa.oww .a qafqqw.aow w.alo qafqqw
.a
plfafl afowaowa faw pw.qowq.aow .faow faw .a .owqf.a owaooww.lw.a..fl aowlfa.w.qw aowawowa faw awow w.awowa qfowowfa..fl .faowa faow owwaowqoww ao
.awowpowawowq owowfqw awow owaooww.lw.a..fl faw plfafl oww.w.qafqq..fa.w.q wfaow
flaowfwo aowowa qowfaoww a .a aowowf.q aw. .w.q.wowa aw.aw.ow.afl pw.qowq.w.a fa
w
w.aow w.awowa ow.aw.a qfowowfa..fl pwowaw.owowaw.aw
aw.ow.afL aowqafqq.wowa
w.aow w.qafqq awow oww.q qal.q faw owowf.aw..fl qafqqowfafaowa w.qafqq afl.afa .
a f
aowqafqq.w a-w .a qfawa .a .lw.aow faflw.ao aw. awow aowqfl aowqafqq.wowa p- faw
a-,
aw. aow .w.q.wowaoww lfaowaw .a .a aowqafqq.woww aw. oww.q aw.fq wowa.aoww qafqq
aw.ow
aowqa, faw w.a aw.a f..w.fq aww.flw pw.q.alo aow .w.q.wowaoww fa fa owaooww.lw.a..fl owlowowowq aowaow .a aw.a qafqqw.a awow qafqqf.a awfa af.a..fllo fll w.
awowa
owaooww.lw.a..fl owlowowowqa faow afqafqqqafqq.wowww oww.aoww.aowa, .a, w.a f a.
ow.lfa aowqafqq.w,
.a qafqqw.faw a.aw oww.q aw.aw.ow.afl pw.qowq.aow aowqafqq.wowa faw a.aw .owqf.a
qafqqw.aowa w.qafqq awow aowqw owwfowplowa w.qafqq a- fa f aw.ow.afl.a.q aowqafq
q.w faow a.aowa
aowlw.a a .q w.awowa qafqqfa.a.w.q a.ll aow .w.q.wowaoww lfaowaw

w7w a-, aw.ow.afl


aowqafqq.ww

a-w.lw.l-f..ow.
w.a qafqqlfaow
a-w..lw.-l-.<
plfo qafqqlfaow
a-w.lfl-f..of
w.a awfowow

a-w..lf.l-ow.
aow fawfowoww
a-f-.a-w.
w.a afowow
a-fja-owa
aow .flloww
a-ow.wf.
wfq
a-ow.wf.
aw. wfq
a.-af-.aowL
aw.q
afq.f
a.q
a-ff-o.
wowfa
a-ff-ofa
aow ww.a
a-flowl-a-owof
owfowq.w.a

p-flowl-a-w.
fq
a-fa.ow-w
aowfa
a-fa.ow-a
a.a ww.q

a.aw .owqf.a aw.ow.afl qowowa, a.a..pfllo aww.aow wowaw.a.q aowaowa w.qafqq


aowlfa.w.qw.p, f aowqafqq.w f- .a qafqqw.faw, aw..w aowowowa aw. wfaow aw. wowqa
fqq.a.aow a.aa.qafqq..fa.ow falowq .a owfo aow fa fqqf.a pw.qowq.aow qafqqw.aoww owfao w.qafq
q awowaow
faow qafqqw.aowa afaowa qafqqaw.ow a.ajfa, awow afowow qowowa w...fq.q .a oww.wo
wq fafaow
a.aww.fa aw.a aowqafqq.ww
w8w f-, aw.ow.aflw
f-aw.a-w. w.a ow.fqowa a.qowa aw.a. owo ow.fqowa a.qowa
f-pow-f w.a owlwowa a.qowa pow owo owlwowa a.qowa
f-aw.a-w. w.a ow.fqowa qw.awowa aw.a owo ow.fqowa qw.awowa
f-afo-w. w.a owlwowa qw.awowa af. owo owlwowa qw.awowa

a. fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
f-wflff-w. w.a qfawqafqqfawowa wf.lf owo qfawqafqqfawowa
fww.oww. qafqqw.qowa qafqqfawowa
fpf. oww.awowa
fowf qfawqafqqfawowa
faf.a. w. . fa.low
f-aw.ow-lff.aow faowfq.oww aw.owfa lff. . owfa
f-lff-a.l-fow. w.aowqowowa lff" owfa
f.aowlw.. qafqqa.owaw

f-lfwfow ww.w.a, owqafa.ow


a-ow.a-.fow. owfq (apw ow.af)
aw.aw.ow.afL Pw.qowq.w.a
aw.aw.ow.afl pw.qowq.w.a .a owwaowqoww ao awow aowqafqq.wfa.w.a, w.a .a .owqf.a
powqw.q awow afqafqqqafqq.wfa.w.a, w.qafqq owlowowowqa w.alo w.qfqlo aowlfaoww a
w. awow .awowpowawowq qafqqw.aowa w.qafqq awow powqw.afl aw.aw.fqw awow aowqafqq.wowa faow .l
w.aowlo
aowlwoww aw. awow aw.ow.afl qowow faw awow .w.owa.afa.w.a .a aw.aowfllo a.aww.fa
pww.aowa.. .wfqow, oww.owpa fa aw.aoww aowlw.aw awow owlowowowqa w.qafqq awow qa
fqq.qa faw
aow.w.aw powqw.q faow aowqafqq.woww, aww.aow w.qafqq awow aw.aw powqw.a afqafqqq
afqq.wowww awow
aw.aw.ow.afl pw.qowq.aow aowqafqq.wowa a.aw owwfowplowa faow a.aowa aowlw.a a aw
owo
faow af.a..fllo .wowq..fl .a awow qw. w.flow.qw

a.qflfa

w
(a)a
aow-, afq-, aowowa
(a) .-w.
Plfafl

w
af(a)a

q-, afa-, qw.a


(a) -w.a, (a)

aw.ow.afl qowowa aowa.q.q .a f .w.qw.afq aowowf.aow l.qlow .w.owowowqw


awow afaow qowow owwaowqowa awow qafqq.qa powqw.a a.qflfa pw.qowq.aow, awow afao
w
qowow a.aw afqafqqqafqq.w -w. w.a -w.a awow aw.aw powqw.afl pw.qowq.aowaw awow w
.awowa
powqw.q afaow awow aowqafqq.wowa afq-, aw.-, faw afa-:
af-.afa. owo w.wow afaf-.afa. w.fa w.wow
afowaf-.afa. awo w.wow afqf-.afa. ow.fa w.wow
afaf.aw. w.a w.wow afaf.a.w.a awow.a w.wow
qowowa owaw.q .a -f aw.aowfllo .wfqow aw.a aw. -w. .a awow aw.aw powqw.a :
a.owow-.owf awo ww.faow aow-oww.. w.a ww.faow
awow afqafqqqafqq.w -w. w.qafqq awow aw.aw powqw.a aowaowafllo afaowa awow qaowq
f..owq
faw qowowa owaw.q .a -w. w.q.qf.aw awow.a aw.aw powqw.afl pw.qowq.aowa ao
aw.a owowaww.w flw.aoww
af-.oww. owo aw.q .f-oww.. w.a aw.q

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq aw


qowowa owaw.q .a -. afaow f o al.wow aowqafqqw.aow awow -w. afqafqqqafqq.w a qow
owa owaw.q
.a -f afaow f a al.woww
aw.lw.l.. owo qafqqlfaow aw.lw.lf.ow. w.a qafqqlfaow
af owo qafqqf.ow af-aw.. w.a qafqqf.ow
aw.ow.afl qowowa .w.owowowa..q .a fao aw.aowl oww.owpa f- afaow awow aw.ow.afl
aowqafqq.w a- (aw.w w7) .a awow qafqq.qa faw aw.aw powqw.qw .a awow .faow w.qafq
q awow qafqq.qa
powqw.a plfafl aw.a qafqqw.llw.q awow aw.aw.ow.afl aw.,-, qafqqw.aow.q awow aowq
afqq.w afa-w
awfa .a owaowao .faow awow qafqq.qa powqw.afl plfafl pw.qowq.aow qafqqw.aow .a o
wowf.aflowq aw. awow qafqq.qa powqw.afl a.qflfa qafqqw.aow plfa awow aowqafqq.w afw aw
ow f..owq
aowaowafllo qafqqflla w.a aw.a aowqafqq.ww .a awow aow.w.aw powqw.a aw.ow.afl qo
wowa
.w.owowowa..q .a aw.aowla afaow awow pw.qowq.aow aowqafqq.wowa aow- faw q-w
.a a.ll aow aw.a..oww awfa awow aowqafqq.wowa w.qafqq awow aow.w.aw powqw.a .qfa

.falo
.w.qf.a awow .a.a.fl aw.faw a- (qafqqaowowfowqlo wowfaw fa a-)w fa aw.a owlowowo
wq
.a aw.a qafqqw.faw a.aw awow aw.aw.ow.afl qafqqw.aowa w.qafqq aw.a powqw.a .a aw
ow w.awowa
.lfqowa, .a .a aw.afalow awfa aw.a .a awow afowow aw.ow.afl aowqafqq.w a-w
af owo qafqqf.ow afaf w.fa qafqqf.ow
aowf- awowo qafqqf.ow qf ow.fa qafqqf.ow
af-aw.. w.a qafqqf.ow afwow.aw.a awow.a qafqqf.owa
oww.owpa .a awow .faowa w.qafqq qowowa .w.owowowa..q .a f- faw oww.aw.aollfa..
qowowa, awow .a.a.fl qowow aw.aowl .a w.q.ow.lfaoww aw. ow- .a awow .faow w.qafq
q awow
aow.w.aw powqw.a a.qflfa faw w.- .a awow .faow w.qafqq awow aow.w.aw powqw.a plf
afl a
aw.a afqowqa awfa awowaow aw.aowla faow .qa.q.. aw. awow aw.aw.ow.afl qafqqw.aow
aw
.qafqqw awow qowow qafqqw.a "ww.a", fqw.lfaow wfa.:
a.-.a.w. owo ww.a af.a.a. w.fa ww.a
a. owow-.a.w. awo ww.a a. aw..a.w. ow.fa ww.a
a.-a.w.. w.a ww.a a.-.a.w.a awow.a ww.a
aw.ow.afl qowowa .w.owowowa..q .a f- w.aplfo aowaowafl .qowaflfa.a.owaw
awowo aowaf.a aw.a aw.aowl fa.wfqoww .a awow aow.w.aw powqw.afl qafqqw.aowaw
.owqf.a owwfowplowa afaow awow aw.ow.afl aowqafqq.w a-:
af-a owo wowfw af.afa w.fa wowfw
a.owf-a awo wowfw a.af.a ow.fa wowfw
af-.aw. w.f wowfw af.aw.a. awow.a wowfw
w.awowq ww. aw.a afaow aw.a aowqafqq.w :
f.wfa owo aw.aow af-.wfa w.fa aw.aow
afowf.wfa awo aw.aow afaf.wfa ow.fa aw.aow
fwf.aw. w.a aw.aow fwf.aw.a. awow.a aw.aow
.a .a aw.afalow awfa aww.aow aw..w ww. aw.a afaow awow aw.ow.afl aowqafqq.w faow
ow.awowa aowwf.oww qafqqaw.ow fa w.a.a.afl .a.a.fl pf- (pw w6), w.a owlaow .w.ow
pw.aoww
a.aw awow aw.ow.afl aowqafqq.w f- (aw.w w8)w

q fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw w


f
.a awow aw.aw powqw.a plfafl fa w.pa.w.afl qafqqw.aow .a awow faow w.qafqq awow
a.qflfa afqafqqqafqq.w -w. qafqqw.llw.aoww ao awow fpaw.a.faow .awowpowawowq aw.
aw.fa

wowow..a, "awowo"w .a .a pw.q.alow awfa awow w.qafqqqafqqowaowa.ow aowqowowa awo


waow qw.
qafqqw.aowa owfo aow awfa aowqowowa awow aw.aowfl pw.qowq.aow faw awow w.qa.afa.
aoww
afa owwfowplowa faow owowf.aw..fl, fa :
a-owa.-f-.a-w. awow.a ww.q
a.-ow-.a.-w.a owaowao w.aow.a ww.a
a-ow-.ow-w.a awow.a ww.faow
.pw.aow.a-w.-a. owaowao w.aow.a wf.a
lfafo-.of-a-w. awow.a aowapow.a.aow wfqfawa
.a awow qafqq.qa faw lfq owwfowplowa awowaow aowowowa aw. aow f afqafqqqafqq.w f-a owowplw.oowww faw.awowa owlowowowq w.qafqq a.ow.lfa pw.qowq aowowowa aw. aow f aowqa
fqq.w af-:
aw..-w.a.-aow. owaowao owfa.a ww.a
afa-af.-qafqq.qf. owaowao owfa.a ww.qow
awow afqafqqqafqq.w -qafqq oow . .a af.w .qafa.owa owowfq owf.w :
aw..-w.a.-aow. owaowao owfa.a ww.a
pw.w.qafqqowf-a..a. owf.w .w.a
awow fwjow.a.aow aw.aw.fq "ow.aow", "aw.aow", owa.w, faow afppl.oww ao awow
.awowpowawowq qafqqw.aowa, aowaowafllo a.aw awow afqafq.aow aowq fppowawowww

aw.aw.ow.afL aoqowow
awow aw.aw.fq qafqqfa.a.w.a .a awow afl.afa w.flow.q .a .awowpowawowq faw
fqafqqqafqq.woww qafqqw.aowa, awow lfqowa aow.q .lw.aowlo aowlwoww aw. awow qowo
ww awowaow faow
aowaowafl w.qafqqqafqqowaowq aowa.owa w.qafqq qafqqw.aowa, oww.aow w.a lowq w.ao
wqowq, afa .a awow
owfjw.a.ao w.qafqq .faowa w.aplfo.q aw.owow aowaowowalfa.ow .qowa aoww

.awowPowawowq Poww.aw.fq
awow .awowpowawowq aw.aw.fq w...fa owf.alo fa afajow.a.aow, lowq w.qafqqaowa
fa owowpwfa.. w.a fppw.a.a.w.afl qafqqw.aowa qafqqw.a awow w.ajow.a.aow w.a pw.q
owq.aoww awow
qafqqw.aowa .a awow qw. w.flow.q w.qafqqqafqqowa aw. aw.owow owwaowq :
a.qflfa fqw.a.faw. ow.afowlowaw.
w wow- .a. (aowa) a.ow.
a oww. . oww. .

a wowow." woww..
Plfafl
w wf-.a< (afa) a.f.
oww.-q oww.ow
a wowow.-. .a wowaw.. .a

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq q


awowaow .awowpowawowq qafqqw.aowa faow qafqqaowowfowqlo fqafqqqafqq.woww aw. awo
w aowq fa
owa.l.a..a w.a aw..l.a..a aw. aowaowaowq awow afajow.a.aow aowlfa.w.a a awowo a.
ll aow
oww.aow aww.aw.fawlo qowfaoww fawowa awow .fpa.w.a w.qafqq aowqaw
awow w.awowa qafqqw.aowa w.qafqq awow powqw.afl aw.aw.fq qafqqfa.a.w.a fa qfow a
owqafqq.wowa
w.a afqafqqqafqq.wowa, .qowqfl owlowowowqa w.qafqq awow .w.owploww .a aw..w awow
o qfaww awow
pw.qowq.aow aw.ow.afl aowqafqq.wowa wfaow flaowfwo aowowa .w.q.wowaoww a awow w.
ajow.a.aow
afqafqqqafqq.wowa a.ll aow qowfaoww fawowa awow fafloa.a w.qafqq awow aowqfl .w.
owplowww .a
aowowf.q aw. .w.q.wowa f apow..fl w.al.owfow w.a lw..fa.aow qafqqw.aoww

Lw..fa.aow Poww.aw.fq
awowaow faow f apow..fl qw.fp faoww w.alo fqafqqaowa lw..fa.aow aowqafqq.wowa w.
a
aowpw.a.a.w.qw awowo aww.a qafqqw.a awow oww.q pfq aowaowa.. aowlfa.w.qw.p a.aw
awow .awowpowawowq qafqqw.aowa, afa faow aw.owowawfa afa.fqw awow qafqqw.aow w.q
afqq awow
aow.w.aw powqw.a plfafl .a aw.a fqw.lfaowlo .owqf.a, qafqqw.a lf.a w.qafqq afqaf
qqqafqq...owq
owwfowplowaw awow qafqqw.aowa owowplw.ooww faow:
a.qflfa
w a.ow
a owow
a aow.w.
Plfafl
w a.f
a aw.
a aowaf.L

awfa:

aowaf-.aw.a .ow aowfa owow


faowowow. awowaow fq aww.fqafqq
fowaow.w. fp aw. w.ow
fowp.fa.f aowow.aw fa
faowfowaw. awowaow oow a.ll aow
owfaowaf.L aw. awowow

afaLow w.qafqq Poww.aw.ow.afL qafqqw.owowa


flaww.faw aw.owow w.qafqq awow qafqqw.aowa w.qafqq awow powqw.afl aw.aw.fa wfaow
aw.a oowa
aowowa .w.q.wowaoww, f afalow w.qafqq awow afa.w.fa qafqqw.aowa .a fppowawoww ao
wlw.a qafqqw.a
qpw.aowa w.qafqq .w.owpfa.aw.aw .a a.ll aow aowowa awfa, aww.faw awowaow .a f af
powaqafqq...fl aowaowowalfa.ow aowqowowa fll .lfqowa, oowa awow afa.fa.w.q faow qowf
aw
af.a..fllo owaowao qafqqw.aow aww.q aowaowowalfa.ow a.aw aw.owow w.awowa, oowa .
a .fa
aw.a aow af.w awfa fao w.qafqq awow .lfqowa qafqqfll aw.aowawowa fa w.ppw.aoww a
w. w.awowq,
oww.owpa, w.qafqq .w.fqow, awow owa.l.a.. faw aw..l.a.. qafqqw.aowa w.qafqq awow
.awowpowawowqw
awow w.ajow.a.aow faw pw.qowq.aow qafqqw.aowa faow pw.q.alo awow oww.aow afa.fqw

af fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
a.qflfa .awowpowawowq aw..l.a.. w.ajow.a.aow Lw..fa.aow Pw.qowq.aow

wp.a
f
fa
-a.ow

.l. .w

oww..
ow
af
-owow
afowwowaw.. .

w., aw.
-aoww.
-.
aJ q
wf.a
f
7
a.fa
-a.f
afoww.ow
(w.ow)
a.afow
-aw.

afawowaw.. .a

w.a, aw.a
-aowaf.L
-w.a

awow aowq
fa a.aw oww.q fowowa..fa .aw.fa lfqffaowa, awow afl.afa aowq .a awow
.afw w.qafqq awow aowqowa.ow, afa .a ww.owa aw.a plfo awow fll-.owpw.qfq pfq awf
a
.a ww.owa .a owfao w.qafqq awowoww awow afl.afa aowq aw.aowfllo w.aplfoa a.aw.a
.q .w.owploww awow afowaowa w.qafqq awow aw.aw.ow.afl afajow.a faw awow afowaowa
faw powqw.a w.qafqq awow aw.aw.ow.afl w.ajow.aw .a owfo flaw. aww.a .owqf.a
owaooww.lw.a..fl faw oww.wfl pwowaw.owowaf, afa aowqow w.alo .a..wowqfllow
awow owaooww.lw.a..fl aowlfa.w.q wfaow flaowfwo aowowa .w.q.wowaoww, fa wfa
awow owfowq.w.a w.qafqq awow afowaowa w.qafqq awow aowqfl qowowa awow w.awowa ao
wlfa.w.q
aowowf.a aw. aow owlf..wfaowww
awow aowqfl qowow .a oww.w.qafqq.oww ao aowqafqq.wowa, .qqfqq.wowa, faw afqafqqq
afqq.wowa, aw. f
lowqowa owwaowq ao awow fqafqqqafqq.wfa.w.a w.qafqq owa.l.a..a faw aw..l.a..aw a
wow .qqfqq.wowa
faow .w.a.owqoww oww.lfa.aowlo a.aw plfafl.afa.w.a faw wfaow aowowa flaowfwo
.w.q.wowaowwa awow aowqafqq.wowa owwaowq awow a.a..pfl oww.wfl owffl.qafqq..fa.w
.q,
awow afqafqqqafqq.wowa awow lowqowa w.aowaw awow afa.w.fa fqaowafa.owa w.qafqq a
wow aowqfl
.w.owploww: aw..l.a..a, aowqafqq.wowa, afqafqqqafqq.wowa, faw owa.l.a..a a.ll ao
w .w.q.wowaoww
.a aw.a w.awowaw
aw..L.a..a
qafqqw.a awow afaow w.qafqq .w.qowa.owa.ow .a aw.owowa.lfafaow, .owqf.a aowpw.ao
ww
owlowowowqa faow aowaowoww . . aw..l.a.. . . .a w.awowa aw. w.q.qf.aw awowow qaf
qqaw.ow awow
oww.wfl aowqafqq.wowaw .a .owqf.a aowapow.q, ww.aowaowa, fa awowo faow aowaowa q
afqqw.faw
.awowpowawowqlo faw owfo .fqo awow f..owq, awowo ow.awa aowqowa aow aowaowoww
"aowqafqq.wowa w.qafqq awow qafqq.qa .lfqa.
awow aowqfl aw..l.a..a faow w.a.woww .qw. qw. .lfqowa, aowowpw.afl faw

.qowqw.afa.aoww
aowowpw.afl aw..l.a..a
f afowaowa w.qafqq aw..l.a..a .qaw.wf.ow aowowpw.afl .lffaowa, aow.oww.q awow
aw.aw.ow.afl afajow.aw awow a.a..pfl w.aowa faow owow-, owf-, ~aow-, low-, faw
af.af-, fll owowfa.q . . awowaw . .

www8] , owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq w.{a


www owow-, "awowa," .awowqafqq.a.aow a.owoww
owow-a-fowp. awowa .a a.aowa
owow.-a.of awowa .a .a qafqq.a.awoww
owow.-p-a .owafww. awowa wow a.lla
owow-p-f-.lww. awowaowaowa wow a.awoww
owow.-a-a< w.alw.w awowaowaowa poww.plow .fowow
owow-ofow-aowow awowa . aowow owo ww.faow
owow-a-owpq.ow.a awowa awowo qfq w.ow
owow"oww-af-a.. awowaowaowa . aowa alowowpo
owow-.aw. awowa . fow
owow.-a-f.owa. owlow. (ow) awowa awowo aw. aw. wfq
awow aowqafqq.w owf- aw.afalo w.qafqqqafqqowq w.alo pww.aowa..fllo qafqqaw.ow ow
ow-:
owf.-ofL awowa aow aw.
owf.-pfLf awowa aow wfa.ow
owf.-ow.owfl awowa awowo aowow
a.w aow-, "awowa," wowqafqq.a.aow pfq a.owoww
a..-of. awowa . aowq
aow-aw.ow-wow"a awowa . qafqqowll
aww low-, "awowa," .awowqafqq.a.aow pfq a.owoww
low-ofw awowa . .fowow
L.-.aowwf-oww.a awowa . afa f aw.o
low-qw. (ow) awowa . afa (aowfll)
low-a-owaf-wf.a (ow) awowa .a afa owfwow
aw.a aw..l.a.. .a aw.afalo aowlfaoww aw. awow aowowpw.afl fwaowq w.qafqq pfq

a.owow, lowlw.w
qw af.af-, "awowa?" aowowpw.afl .qowqw.afa.aoww
af.af-ow-fowp awowa a.ll ow.f qafqq.a.aw?
af.af.-fowflw.p. awowa a.ll aow qafqq.a.aw?
af.af-ow-af.af awowa a.ll ow.f a.q?
af.af-a-.ofw awowa a.ll wow .w.owow?
af.af-aw.aw.w awowa a.ll . fq.aow?
awowaow faow aowaowafl w.awowa pw.q.alow aowowpw.afl aw..l.a..a afa owwfowplowa
faow .qfqafqqqafqq...owq aw. owqfal.aw awow.a .faoww
a.aw awow aowowpw.afl aw..l.a..a aww.flw aw.afalo flaw. aow .w.q.wowaoww
awow pfq..low afq, afow, w.a fow, "awowa," w.aow w.qafqq awow oww.q qafqqaowowfo
wq .w.aaow.a.aowaw
.qowqw.afa.aow aw..l.a..a
.qowqw.afa.aow aw..l.a..a faow qafqqowa .a afowaowa faw aowaowa..fllo aowlfaoww
aw. .awowpowawowq qafqqw.aowaw .a fww.a.w.a aw. awow aowowpw.afl .qowqw.afa.aow
a.aowa
jfq faw.aow awowaow faow qw. fwaowq.fl qafqqw.aowa : faow-, . . ww.a ? . . faw o
wowaf.aw.-,
"awo?", faw qw. aw.aw.ow.afl qafqqw.aowa: af-, "aww.?" faw afa-, "awfa?"

a6 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
qw faow-, "awfa?" "awowaow?" "aw..w?" "ww.a?" .qowqw.afa.aow
fwaowqw
faow-aw.af-.a.L awfa awfll aow ww.?
fal-.. awfa .a awowaow?
faow-a.ow-oww.aow. awowaow fq aww.f aw..q?
faow-.fow. aw.awowa?
faow-owow-.afw-af awowa.ow ww.q aww.f .w.owow aw.a?
fal-.f. ww.a fq aww.f?
faow-aow-aow.w. awowaow .a wow aw..q?
faow.ww.. (ow) aw..w .a .a?
faow-af.a.. (ow) awfa awfll aow ww.?
faow-aw..a-ww.. (ow) aw..w .a aw.a?

faow-aw.a-aow.f (ow) awowaow .a wow?


fa..-aowaw.-pwf.owaf(ow) awowaow .a wow aww. .a aw..q aw. a.ll awowow?
awow pfq..low aw.a .a awow lfq awaowow ow.afowlowaw. owwfowplowa .a w.qafqq ww.f
qqafqqfl afafaoww
afw owowaf.aw.-, (ow) ow.ow..a, "awo?" .qowqw.afa.aow fwaowqw
owow-.afa< -a< -aw.ow-..oow awo ww.a.a ow.f aw.?
ow..ow. .a-aw.-af.ow-..aw (ow) awo ww.a.a ow.f owfa .a?
awow afowow pfq..low .a flaw. faoww fa .w.ajfa.a.aow "aow.ffaow" faw fa fa
.qowajow.a.w.aw
qw aw.-, (ow) aowa.f.-, "aww.?" "aw..w?" "aww.aow?" fa.owfaow .qowaaw.afa.aow aw.aw.faw
af-p-a< -a-faowa-aw. aww. qw.low .a?
af-.af-p. aw..w w.qafqq (awowow) ?
af--aowaf-.aow aww.aow?
af-aw.-.-w.a.ow-af-ww..a. aww.aow ww.a .a aw.a?
af--laf"- aw..w .a awow aowqowa owfa?
af--p< -.owow-w..< aww. qw.q?
aow.a.f. (ow) aww. .a wow?
aow-a.w. (ow) aww. .a ?
a6w afa-, (ow) aflaw.ow., "awfa?" "aw..w?" .afa.owfaow .qowqw.afa.aow
aw.aw.faw
af-.a-aowa aw..a.. awfa .a awfa aw..w ?
af-a-aow-f-.lw.w awfa ww. ow.f a.aw?
af.a-af-.af. awfa aowaow awowo aw..w ?
af-.a-a.ow awfa (fa.owfl)? awfa (w.w wow afo)?
afLafow, af.law.ow. (ow) awfa .a .a?
afla.owf" (ow) awfa af.wq aww.f?
aw..L.a.. aw.aw.ow.afL afaJow.a
awow aw.aw.ow.afl afajow.a w.qafqq f aowq .a aop..fllo aw.a owwaowqoww .a awow
aowqfl .w.owploww afa afawowa ao awow faow w.qafqq awow .awowpowawowq qafqqw.aow
w.qafqq awow
powqw.afl aw.aw.fa, aowaowafllo qafqqw.llw.a.q awow aowq faw aw.owowa.owowa owa.
l.a..

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq a7


aw. .aw awowaow .awowpowawowq qafqqw.aowa wfaow flaowfwo aowowa .w.q.wowaoww (pw
q)
faw awow owa.l.a..a a.ll aow qowfaoww qafqqw.llw.a.q aowqfl afqafqqqafqq.wowaw a
wowa awow
aowq owwaowqowa awow aw.aw powqw.a .a qafqqaowowfowqlo qfawa flw.aow a.aww.fa
aw.aw.fa faw flaw. w...fa.w.afllo .a awow .faow w.qafqq awow w.awowa powqw.q awo
wa aw.
.w.qqfqqfa.w.a a.ll owqfoww .a f qafqqowa .faowa awowa, wfow aw. apow..fl .w.aw.
a.w.q,
awow .awowpowawowq aw.aw.fa aow.owwowa awow aowq, .a owfo aow.w.owow .w.flowa.ow
w
a.aw awow aowq .a afp.w apowow.w faw awfa f.a fa f aw..l.a..w aw.a
pwowaw.owowaw.a .a afaow faw .a.w.qowowfowq.flw
afa .a .owqf.a .w.qqf.a.w.q awow aw.aw.ow.afl afajow.a aow.w.owowa fa
.qowqfl pfq w.qafqq awow aowqfl .w.owplowww fa af.w .a .a owf.w aowwf.oww w.a
fqaowa.faoww .a qafqqw.aoww awfa .owqf.a aowqfl aw..l.a..a faw aowqafqq.wowa
flafoa aowowf.aow awow aw.aw.ow.afl qafqq.qa w.a aow.w.aw powqw.afl afajow.a aow
qowowa
awowowaowlaowa faw awow aowqfl qowoww af.w faow awow aowowpw.afl aw..l.a..a faw
awow aowafa.aow faw .qowqw.afa.aow aowqafqq.wowaw awowaow aowwf.oww afajow.a.aow
qafqqw.aowa faow :
a.qflfa Plfafl
ww ow ww f
aw ow aw (w.ow)
owow"-ow--af.a-.. awowa . aowa alowowpo
aow.af. a-ow-aw.L . fow aw.a wfqao
af.af-ow-fowp awowa a.ll ow.f qafqq.a.aw?
f-ow-afaf faow ow.f a.q.q?
aow.af. a-f-afwaw.w aow faow aw.a fqafqqaf.w
awowaow faow aw. qafqqw.aowa qafqqw.a awow aw.aw powqw.a faw awfa w.qafqq awow a
ow.w.aw
powqw.a plfafl .a ww.fqqafqqflw
Powowqafqq.wowa
aowqafqq.woww aw. awow aowqfl qowow owfo qfaw w.aow w.a oww.aow w.qafqq aowa owl
owowowqa
aw..w a.q.qafqqo oww.wfl aowlfa.w.qw awowaow faow qafqqw.a awow qowfaowa pfq awo
w
oww.aow fqqf.a faw aowaowafl .wowfa, awow oww.aow pfq..flfa w.aowa aow.q
owwaowqoww ao afqafqqqafqq.wowaw awowo faow aowaowafllo aowqafqq.woww w.aow.alo
aw. awow
aowqfl qowow aww.faw f qafqqowa w.qafqq awowow .qowapw.aow awow aw.aw.ow.afl afa
jow.a

aowqowowa awowowaowlaowa faw awow qowoww afa awow .w.owa.afa.w.a .a .w.owplowaow


a
awowaow .a aw. afqowq.w.a w.qafqq awow afafaow w.qafqq aw..l.a..aw aw.owow w.qaf
qq awowow faow
owfaffllo oww.lfa.aow, aw.low w.awowq powaow.a w.qafqq .w.owa.afa.w.a a.aw w.awo
wa
aowqafqq.wowaw
awowaow aowa aowqfl aowqafqq.wowa faow w.qafqq awow qowfaowq .owpw.qfa.ow .a afl
.afa
oww.apww.lw.aow awow owfjw.a.ao w.qafqq aowqa w.aplfo w.aow w.a oww.aow w.qafqq
awowaow
owlowowowqa .a awow.a .w.owplowwowaw awow qafqq.qa awaowow faww.fqowwlo faow awo
w oww.q
aow.fqowq qafqqowfafaowa .a awow lfqffaow faw awow.a owlf..wfa.w.a afppl.owa awo
w
oww.q w.qafqqqafqq..fla qafqqowfafaow w.qafqq afl.afa qfowowfaw awow aowowf.a.q
aowaowa faow

a8 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
oww.aow w.a lowq .lowfa faw faowowf.aw..fl .a owowfa.qw qafqqw.a .w.qowa.owa.ow
.a
fqfqowowowq faw aw.owowa.lfafaow, owf.w owlowowowq wfa aowowa fq.qoww f
afowaowa, f wowqafqq.a.aow qafqqw.aow, faw fa owwplfafaw.ao a.aloww afa .a owfao
.faowa,
fa awow .owpowafa.aow faw .qowqw.afa.aow, awow owlowowowq fppowfq aw. aow aw.aw.ow.afl .a afafaow, faw .a w.awowq, fa qafqqw.a .qafa.ow awow qfq.a.aow, .qafa
a.a.aow faw aw.ow.afl, awow a.alowa a.aowa ao aw. owowfq fwowowffaowlo owwplf.a
awow owowfa.q faw afafaow w.qafqq awowaow owlowowowqaw
awow aowa aowqafqq.wowa a.aw awow.a fpaw.w.owfaow qafqqw.aowa faw a.q.qafqq..fa.
owa
faow:
a7w p-, qfq.a.aow
a8w a-, .qafq.a.aow
aww a-, aw.ow.afl
a.w ow-, .owpowafa.aow
aww aw.-, aowafa.aow
qw w.-, .qowqw.afa.aow
qw af-, .w.aw.a.w.afl
afw owa-, wowpowawowq
qw af-, qpw.a.aow qafqq
a6w aow-, afqafq.aow

qfq.a.aow, .qafq.a.aow, aw.ow.afl


awow awaowow aowqafqq.wowa, a7p-, a8 a-, faw aw a- afpplo awow oww.q qa.a.q
faw fa awow afowow a.owow awow oww.q owlfa.aow qafqqowfafaow w.qafqq afl.afa oww
.apww.lw.aow
awow owfjw.a.ao w.qafqq aowqa .w.qf.a w.aow w.qafqq awow awaowow owlowowowqaw af
a awow.a
qowfa qafqqaowowfowa.o w.alo lowawa fwwoww w.qafqqqafqq..flao aw. awow owlf..wfa
.w.a w.qafqq awow.a
aw.powa aflfowaw .qafqq awowo wfaow fao fqw.lfaow owowfa.q .a wfa owlfwoww awow
aowaowq q.aowa qafqqw.a owfao oowfqw qafqqw.a .w.qowa.owa.ow .a aw.owowa.lfafaow
awow
a.alowa fa faw.aow a.aowa wfaow aowowa fq.qoww aw. awowow qafqqw.a aowfaw.q aw..
w
a.ll aow a.aowa aowlw.aw afa awow a.alowa faow fppl..falow aw. w.alo f aowqa..ao
ww
afowaowa w.qafqq .faowa faw owfao owwfowplowa fqw.lfaowlo aowqafqqfaow awow afqo
wqoww
owwplfafa.w.qw .a .a pw.q.alow awfa awowo faow awow aowq.aowa w.qafqq f w.a.ow q
afqqfllo
qafqqfa.a.w.afl aw..owq, aw.a powq.qafqq.oww .a .q .qowaflfa.ao, w.a owlaow qw.a
owa
ww.q a.aw awow fpaw.f.w.q owwa.a.a.w.a w.qafqq awow lfqffaoww
awow awaowow aowqafqq.wowa faow owfaffllo oww.lfa.aow a w.alo w.aow w.qafqq awow
ow owfo
w...fa .a fao aowqfl .w.owplowww
awow a.q p- qafqqaowowfowqlo aow.owwowa qowowa a.aw fa w.ajow.a, aowaowafllo
powqw.afl, aw.low a- owfo aow.owwow awow afowow qowow awowa faoww .qafq.a.aowlow
a- flaw. aw.aowfllo aow.owwowa qowowa awowa faoww pfq.aowlo, oww.q .qa.q..fllo
.qafq.a.aow aowqa faw oww.q fwjow.a.aowaw w.a aw.a f..w.fq awowaow qw. aowqafqq.wowa wfaow aowowa wowa.qfaoww ao awow aowaowa . . qfq.a.aow . . faw .qafq.
a.aoww . .

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq aw


a-ow.wf.. . . aw.aow fp a-ow.wf.. . wfq
a< -q .fwow.low .a qw.q q .fwow.L qw.a
a< -a .ow.p.aow wow .a qafqqfa a .ow.powa qafqqfa
a-.laowow-a..f a.qowa .a .w.ow.q ..la.ow a.qowa
a-.af.aow .a .a afww.q .afa . lowfqafqq
a-.f.owowa wow aww.faoww p-.f.owowa-fa wow .a.oww aw. owow
a-f-a.ofa..ow. .a .a ww.a p-f.a.-lw.-aw. awow wowfaoww .a
a-ow.af. wow wfq w.owaowlqafqq p-ow.af.-aw. . aw.fawoww w.ow
a-w.apw.lw..w wow .w.owowfawoww p-owapw.lw..w-w. wow aow.aoww .a
afa owfao .faowa faow qafqqw.faw .a aw..w p- .qaw.wf.owa fa .qafq.a.aow

pwafaow faw a- f qfq.a.aow w.aoww


p. -.owowww.. . aw.q
p-.aowlow-.qw-w. wow ..a.loww faw.faw
p-f.lw-w. wow a.awoww (aw.)
p-f.owa-w. . fow falow
a-f.owowa.. wow wfqoww qafqqw.a w.ow
a-owafao-w.a wow aw.fawoww w.ow
a-a..f-foow. awowo aw.fawa w.ow
a-owflfw-a awowo aw.lw w.ow
owfao w.qafqq awowaow fppfaowq .faowa w.qafqq awow faow w.qafqq a- qafqqw.a awow
qfq.a.aow
owfo qflo aow pfq.aowaw
w.aow w.qafqq awow qafqqowa qafqqowfafaowa w.qafqq af.a..fl .owqf.qo aowafaw.q a
wowaow qw.
aowqafqq.wowa .a awfa awow p- aowqafqq.w aowfalo .qfa.falo afaowa awow afqafqqqa
fqq.w -w. w.a -aw.
fa .q aw.aw powqw.afl w.ajow.a.aow qafqqw.aow aw.low awow w.ajow.a.aow qafqqw.ao
w .a -a
w...fq oww.lfa.aowlo a.aw awow a- aowqafqq.ww
.a owfao .faowa awow w.qafqqqafqqowaowa.ow aowqowowa awow p- faw a- aowqafqq.wow
a fppowfq
aw. aow awfa aowqowowa a.qflfa faw plfafl afajow.aw

p-f-aow"a-w.
p. -owow-.a-w.-aowa
owf..af-aw.
p.wf-..of-a
p-fa-.owow (ow)
. aww.fawa
wow q.oww faf.a
wow aw.lw awowow
wow pf.w owow
wow afa afowoww
a-f-a..a-o. .
a. -owow-.a.
a. -owflaff-a
aow-p. wf..ofa
a-f.a-.low
awowo aww.fawa
awowo qo
awowo aw.lw awowow

awowo pf.w owow


awowo faow afowoww

.a .a pw.q.alow awfa awow faw.aow .faowa faow flaw. pfq.aowa, awfa .w.qqf.a.w.a aow.q aowqafqqowqoww a.aw plfafl afajow.qw
awowa awow aowqafqq.w p- aow.owwowa f qowow .w.owowowa..q .a ow awow .w.owa.afa.w.a aowaflq .a f afaw ow, awow p w.afppowfa.qw
owfao w.qafqqqafqqowaowq wopw.awowaowa wfaow aowowa fwafa.oww faw .w.q.wowaoww
.w.a.owq.q awow afafaow w.qafqq awow p- faw a- aowqafqq.wowa, afa aw.aow w.qafqq
awowow
aowowowa aw. aow fppl..falow aw. owaowao .faoww
awow aowqafqq.w a- aowowowa aw. aow fa flaowqfa.aow qafqqw.aow qafqqw.a ow.awowa
w.qafqq awow faw.aow
aowqafqq.wowaw .a .a aowaowoww "aw.ow.afl" owowaowlo aow.ffaow .q qafqqw.aow .a
awow
afowow fa awfa w.qafqq awow aw.ow.afl aowqafqq.w aw.w w7 faw awowaow owfo aow aw
.owow .w.a-

f. fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
aow.a.w.a aowqowowa awowoww aw.a aowqafqq.w aowowowa aw. aow qafqqw.faw .a qw. .
.a.fowqfa.owa: .a owfo qfaw .a.a.fl fa f aowqafqq.w aw. .owqf.a qowowa aw..w w.aw.afa.lo fa.l.aow .a, w.a .a owfo aowplf.ow w.aow w.qafqq awow w.awowa aowqafqq.wo
wa awowa aow.owwoww ao faw.awowa aowqafqq.w w.a aw..l.a..w
awow aowqa aw..w w.aw.afa.lo afaow awow a- aowqafqq.w .a.a.fllo faow a.a..pfllo aowqa w.qafqq oww.a.w.a :
a< -.f wow aowq
a.-.fw wow .fowow
w...fa.w.afllo, aww.faw afaowlo, w.awowa qowowa, a.a..pfllo aww.aow .w.owowowa..q .a f aw.aowl, faow qafqqw.faw a.aw awow aowqafqq.w a- .a .a.a.fl pw.a.a
.w.aw
afa awow oww.q qafqqaowowfowq faow w.qafqq a- .a .a plf.ow w.qafqq w.aow w.qafqq
awow w.awowa aowqafqq.wowa
fqafqqaowa faw.awowa aowqafqq.w w.a aw..l.a..w awow aowqafqq.wowa p- faw Ja- fao
w aowaowafllo
aw.a qafqqw.faw qafqqw.llw.a.q w.awowa aowqafqq.wowaw awowo ww. w...fa fawowa .o
wqf.a
.w.aw.a.w.q :
fow-p-.f.alowaw. wow aowq awowow
fow-a< -af-.o. . wow qafqqloww
afa .a awow qowfa owfjw.a.ao w.qafqq .faowa, pfq..flfalo a.aw qowowa .w.owowowa..q .a f aw.aowl, fqafqqaowa awow aw..l.a.. afq (afow, fow), owow faw awow
w.awowa aowowpw.afl faw .qowqw.afa.aow aw..l.a..a, awow aowafa.aow faw awow w.aw

owa
aowqfl aowqafqq.wowa faw awow aowpw.a.a.w.a, awow qfq.a.aow faw .qafq.a.aow aowqafqq.wowa faow aowplf.oww ao a-w
af.ow-a-f-lowl-f..a qafqq awowo fqoww w.ow p-flow.w-aw. wow fqoww w.ow
af.ow-a-fowp .a .fowow w.fa a-f-.owp.Lw. .a .fowow w.fa
af.ow-a. -waowa wow fq.aoww waow.aowlfw awowo fq.aoww
fow-a.-ofw wow .fowow ofw .w.owow!
owow.-a-fowa. owlow< (ow) awowa awowo wfq a-f.owa.. (ow) wow afa wfq.q
owow-a-fowp. awowa .a .fowow w.fa p-f-owf.owp.aw. wow aw.w.a .a w.fa
owow-a-owpq.ow.a awowa awowo qfq w.ow fow-a-owpq.owa-lf..a awowo qfq w.ow
owow.afa-a-afow-af oww." awo ww.a.a ow.f apowfa? a.-af. wow apw.aow
aw..-a-fowf. wow .w.flw aw.a aw..-p-fowaw. . .fa aw.a
a.-a-f-.lowo.w .qafqq awowo a.aw p-f.lww. . a.aw
a.-a-f-.owpaf. aw. .w.owow w.fa a-f-.owp.Lw. .a .fowow w.fa

.owpowafa.aow
awow .owpowafa.aowa faow .w.qqfqq.aoww aw. awow aow.w.aw powqw.a a w.awowa qafqq
w.aowa faow
flafoa f.fwowow.. faw awoww.aowa..flw .a .a aowao w.qafqqqafqq..fla aw. qafqqw.a
owflfaow awow
owwf.a aflowa qafqqw.a awow faow w.qafqq awow .owpowafa.aow, fa qal.q faw fppfao
wqlo
.aowwpl..falow oww.owpa.w.q aw. fao aflow faow qafqqw.faw, afa awow aw.aowfl aoq
owow
aowowowa aw. aow :

owfaw.a : awow Lfqffaow w.qafqq awow a.fl.afa .aw.fq fw


a.qflfa pw.a.a.aow .owpowafa.aowa owfaow faow w.qafqq awow afaow aowqfl qowow .q
afqq
.a .w.owowowa.owa a.aw f .w.qw.afq, w.a w.qafqq awow qowow plfa awow aowqafqq.w
ow- .qafqq .a
aowa.q a.aw f aw.aowlw aw.a aowqafqq.w ow- .a aowao aw.afalo awow ow w.qafqq awo
w
aow.w.aw powqw.afl a.qflfa aw.aw.faw a.qflfa aowafa.aow .w.qqf.a.w.q
owowplw.o awow aowqafqq.w wfow- .a fll .faowaw
Plfafl .owpowafa.aowa faow a.fa.ow .a awow wfaf aow.faoww afa awow aowqafqq.w afppowfq aw. aow faoww .a awow owfjw.a.ao w.qafqq .faowa, awow qowow .a awow plfa
fl qafqqw.aow
.a w.awowa .faowaw

f qafqqowa owwfowplowa aowowow aw. afqowq awfa awow ow- faw a- aowqafqq.wowa fao
w
faoww a.aw qfq.a.aow aowqa, awow afaow qowow a.aw .qafq.a.aowa, afa oww.owpa.w.q aw. aw.a wopw.awowa.a faow l.aowa.aow qafqqw.faww
a.w ow-, a-, .owpowafa.aoww
a.fa.f a.q!
wf.lf aww.w.a w.ow!
owflow-.qfw aowowowowaowa .a!
ow-....ow wa.q!
ow-owa .owo.aow. .a aww.w.a w.ow !
ow-fla...a .fa w.ow!
ow-fowf.owpowa wafa .a!
af.-ow-wf-aw ww. aw.a .ao!
aw..-ow-..fw ww. aw.a owfa!
aw..-ow-pa ..af . ww. aw.a aowfa wowa!
aw.-ow-ow.a.aflf ww. aw.a .fa ow.fqowlqafqq!
ofwaow.L .w.owow w.a!
a-w.qowow oww.ow wa.q!
a<-q.ow..a< aw. faw aowow w.ow!
a.-ow.a.af-aowa wa.aow awowow w.qafqqqafqq!
awow .owpowafa.aow afaowa .q aw.aw powqw.afl aw.aw.ow.afl w.ajow.a .a -.a,
aowaowa .a -w. w.a -J.w.:
a-f.owfowp-.a afaow .a w.fa!
f.owowa-.a aww.fa aw. w.ow!
ow-flowl-.a fq w.ow!
aowafa.aow
awow aowafa.aow .a owwaowqoww .a qw. afoa .a afl.afa : ao awow .awowpowawowq aowafa.aow aow.af. faw ao awow aowafa.aow aowqfl aowqafqq.ww awow qw. faow
aw.aowfllo faoww jw..qlo, aw.afalo aw. faw..w pw.q.alow .w.qqfqqfa.w.a a.aw awow
.qafq.a.aow aowqafqq.w a-, fa:
aow.af. aw.ww.-.oow. wow w.w aw.a aowplo
aww aw.-, aowafa.aoww
awow aw.aowfl aowafa.aow aowqafqq.w aowowowa aw. aow awow owlowowowq a qafqqw.ll
w.aoww ao

awow aw..l.a.. qafqqw.aow w.qafqq awow afajow.a aw.aw.faw fa flaowqfa.aow owwplf


afa.w.a

fa fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
ow.awa aow awfa awow aowafa.aow aowqafqq.w .a a- faw awfa awowa aowowf.aoww ao
pww.aowa.. lfq awow aw..l.a.. aw.aw.fa .a .qowapw.lfaowww .a ow.awowa .faow awow
aowafla .a awow afowoww fa awow aw.aw powqw.a .a ao qafqqfa awow oww.aow .w.owow
w.a .a
afq.q aowwa, awow oww.q qafqqaowowfowq qafqqw.aow w.qafqq awow aowafa.aow .a aw.
-a aw.a faf.a
owfo aow awow qfow qafqqw.aow w.qafqq awow aowqafqq.w, awow w.awowq fq.ow.lfaoww
aw. w.awowa
aw.aowlaw
aowqfl qowowa aowa.q.q .a f .w.qw.afq, qafqqw.aow awow.a aowafa.aowa ao awow
aowqafqq.wfa.w.a w.qafqq awow aowafa.aow owlowowowq a plfa awow aw..l.a.. qafqqw
.aow w.qafqq awow
aw.aw.ow.afl afajow.q, qafqqw.aow.q awow aowqafqq.wowa :
a.qflfa Plfafl
w aow w af
a afow a (afow)
a aw. a aw.a<, aw.
awfa:
aow.af. aow-a.f-.a.f . a.ll aw.a a.q
aow.af. afow-aowa.f. ow.f fq aw.a lfqow
aw.-q.ow.aw. wow .a aw.a wfppo
aow.af. af-afwafw aow faow aw.a fqafqqaf.w
aw.a.-aw..aw.w awowo w.w aw.a fq.aow
aowqfl qowowa .w.owowowa..q .a f aw.aowl aowowow aw. aow lowq aowaflfaw .a
awow qafqq.qa powqw.a awow aw.aowla w.qafqq awow aw.aw.ow.afl afajow.a faw awow
qowow
fppowfa aw. qafqqfaow, afa aw.a f..w.aw.q aw. aflow a .a awow aow.w.aw powqw.a,
awow
aowqafqq.w owaw.q .a f .w.qw.afq, aw. .wfqow .a aow.owqfaoa .a awow aw.aw
powqw.a a.qflfa w.aow w.qafqq awow w.awowa aowqfl aowqafqq.wowa, aowaowafllo p,
.a .qowapw.lfaoww a .a awow aw.aw powqw.a plfafl awow wafowow aowqafqq.w aw.a .a aowaowa
fllo
aowaf.aowww qafqqaowowfowqlo awow aw.low w.qafqqqafqqowaowa.ow aowqowowa awow a.
qflfa faw
plfafl .a .a awow faow w.qafqq awow plfafl aowq qowowaw awowa .w.qqfqqfa.w.a .a
l.aowlo
aw. owqfow, awow .awowpowawowq aowqafqq.w aow.af. .a flaw. faoww, fa:

a-f-.owaw. . fow aw.a falow


afow-.f.owowa ow.f w.w aw.a .ao
aw.-p-f-.owaw. wow .a aw.a falow
a-fowww.-a.ow aow aowaow aw.a falow
aow.af. af-f..fw-a .owl.w aow a.ll aw.a owfa
(a. w.-a< -f.owaw. ow.f faow aw.a falow)
owow.afa a.aw.ow-.oow awo ww.a.a ow.f aw.?
aw.a-fowf. awowo faow aw.a falow
a-ofow-faowl-fa awowo w.w aw.a aowow owow
.qowqw.afa.aow
awow .qowqw.afa.aow .a owwaowqoww .a afl.afa ao awow aowqafqq.wfa.w.a aw. awow
aowqfl qowow w.qafqq awow aowwf.oww aw..l.a.. qafqqw.aow w.qafqq awow aw.aw.ow.a
fl afajow.aw
a.a.ow .a afq.q aowwa awow aw.aw powqw.afl .qowqw.afa.aow .a ao qafqqfa awow

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow aflowfa .aw.fq

fa

oww.q .w.owoww.a, awow aw.aw powqw.afl owlowowowq .a fq.qfa.lo fww.paoww fa awow


a.q w.qafqq awow .qowqw.afa.aoww
awow aowqafqq.woww owlowowowqa faow :

a.qflfa
w ow
a fow
a w.
qw w.-, .qowqw.afa.aoww
ow-a.. wow.a fow . aw..q?
fow-a.. oww.. faow ow.f aw..q?
w.-a.. wowow.. .a wow aw..q?

w.ow-of.ow.owp
fow-powawf.f
fow-af.wf-flw.<
w.-faf.<
w..-ow..
w.-aw..qowlow

Plfafl
w f
a (fow)
a w.

f-a.of.L wf.a
fow-a..fL oww.ow.
w.-a.f.L wowow..a
ww. ow.f aowow?
wfaow ow.f .a .
faow ow.f falowowp?
aw.a w.aow?
.a .a aw.a?
a.ll (wow) aowll

faow aow aw..q?


faow ow.f aw..q?
faow awowo aw..q?

awow aowafa.aow .qowqw.afa.aow .a qafqqw.aowoww ao awow .qowqpafa.aow aowqafqq.w


qafqqw.llw.aoww ao awow aowafa.aow aowqafqq.w, fa :
w.-aw..-p-owaf. aw.a.a wow wfq (owow)?
awow .qowqw.afa.aow .a faoww .a owfao owfaowa w.qafqq ww.fq w.a pw.q.a.l.ao afa
awowaow aw. owfowq.w.a .a fqoww:
w..-oowowf.
w.-ow.. .w6
w..ow.. .w6
w..-a..af
w..-a..f-.qaw.

aww. ow.awa aow aowowa


(aw. aowow) .qafqq wow .a awowaow
(aw. aowow) awowaow wow .a
(aw.) aw. aowow .qafqq awowaow .a
(. a.aw) . aowaow falow aw.

w.-pfaowaw.
w..-a. fowf.

(wow q.owa) aw. aow falow aw.


(awowo qo) aw. aow falow aw.

awow afowow w.a f a.ow.lfa aowqafqq.w fppowfq aw. aow faoww qafqqw.a awow aw..fa
.aow, fa :
w.-a.owaow.L w., aowq a.aw!
wowllw., qafqqa.owaw!

w..-af.ow.-a.w.
w.-.owaowlff. .

afo, w.lw owfa!

.w.aw.a.w.afl
.w.aw.a.w.afl .w.qqf.a.w.q faow owwaowqoww ao awow faow w.qafqq f aowqafqq.w aa.aw qafqqw.llw.a.q aw.aowlw .a awow owfjw.a.ao w.qafqq .faowa aw.a aw.aowl .a f
q.ow.lfaoww aw. fqowow a.aw awow qafqqw.llw.a.q aw.aowl w.qafqq qowow w.a aowqafqq.w
, afa w.awowa
.faowa aowowow aw. aww.a aw. aowaflfa.aow .a f qafqqowa .faowa awow aw.aowl owfo
aow
awfa w.qafqq awow afajow.a.aow aw.aw.faw

ff

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw wf

qw a(f), .w.aw.a.w.aflw

af.-fowaf aow
af-aw..ow-f-owaw.
a a fa-a..-.awf-.-a.. aow
aow-owawf. aow
a.-aw.-a-owp. owL
a.-.f.pff-aow<
a.-a..ow-a. f-afa..-af.-f.owaf aow
aw.-aw.-low.wf.-af

.qafqq . fow falow


(fqoww) .qafqq wow .w.flw
.qafqq . wfw
.qafqq . wfaow awowow, awowa
.qafqq .a .a aw.a qafqq.lloww
.qafqq . w.aowqfaow w.ow
.qafqq . ww.a.a a.q
.qafqq . aowaow falow
.qafqq .a ww.owa aw.a af.a

. wfaow awowow

wowpowawowq
wowpowawowq .lffaowa w.qafqq qpw.aow, .qowq, ww.fq, pw.q.a.l.ao, qafqqw.llw.a.q
aowqa w.qafqq .w.owowfaw faw a.ow.lfa .w.qqf.a.w.q faow .qaw.wf.oww ao awow
aowqafqq.w owa- ( owow, f, .a, .o, fa, w.a, fow, owa.w ) w
afw owa-, wowpowawowqw
(.w.owowfawoww) aw. aw.
.a w.awowa aw. alowowp
aw. plowfaow owoaowlqafqq
. a w.awowa aw. aowow
.a w.awowa aw. aowll
aw. awfa .a owqowaoww
(af.w) aw. .w.owow
aw. aowow .qafqq . .fa
(aw-a aww.ow [) aowowa
(wow aww.) apowfq

awfa . owfo wowa.aow


(.w.owowfawoww) aw. owfaow
(.w.owowfawoww) aw. qw.p .a
(aw.) aw. aowow
aw. awfa aw.a aw. qafqq.awa
aw. awfa aw.a

owa-a.-of.
owa-af.f
ow-.a-.-q .ow-af. .
<owa-q.ow"a
.owa-a..w.-.p
owow-a< -.f-.lfqow
owow-of.<
owow-ow.a.afa (ow)
owow-a..ff
owow-aowa.
afa-owow-f-.lw.w
ow ow -p-owaf.aw.
ow -p-owa..ow-aw.
..a-a-. .q .ow-a<
j?7-aowaf"-a .f. L."
. .oj-aowaf .-af.afaow
fa-p-flowlowa (a)
ow,a-a.-ww..a .w.p.
fa-faowaw.
w.a-p-fpfw.of
w.a-ow.-p-w..w
fow-af-.aow (ow)

.qafqq . fq
(lowa owow) pfq

(aw. aowow) .qafqq . .fa


.a w.awowa aw. .w.alfaow
.a w.awowa aw. owqowa
(aw.lw) aw. a.aow

qpw.a.aow
faw.awowa aowqafqq.w w.qafqq aw.owowawfa a.ow.lfa a.q.qafqq..fa.ow afa owf.w afa
owa
awfa owa- .a afw .a awow owfjw.a.ao w.qafqq .faowa .a fppowfq aw. .qaw.wf.ow
wowpowawowq .lffaowa w.qafqq qpw.aoww .q .wfaf.aowa.q.. aw.aowl aowowowa aw. aow
oww.w.qafqq.oww ao awfa w.qafqq awow aw.aw.ow.afl afajow.aw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq fa


qw af-, qpw.a.aoww
af-f.fa .a w.awowa aw. owfa
a-fow-oow"ow awfa ow.f owfo qw.a
af-pfLf lowa fa wfa.ow
af-a.f.laowaf awowo faow qafqq.awa.q
afqafq.aow
f aowqafqq.w w.qafqq aowao wfa.w.fa afafaow .a aow-w .a aw.owow .faowa .a fppowf
q aw.
aow fa .awowpowawowq ffw.l.fao aowq, ow.awowa aow.oww.q w.a qafqqw.llw.a.q awow
owf.a aowqw (.qafqqw qafqqw.fa w.qafqq awow owwfowplowa w.qafqq awow .w.aw.a.w.a
fl aowqafqq.ww)
afa w.aw.afa.lo .a aow.owwowa awow aowq faw owfo aow .w.q.wowaoww ow.awowa fa
aowqafqq.w w.a aw..l.a..w .a owfao .faowa .a fppowfq aw. wfaow f afqafq.aow
aflfow faw .w.qowowfowqlo .a awfa afowoww, aww.faw .a owfao w.awowa owwfowplowa
.q owwf.a aflfow .a aw.alowowfa..flw
a6w aow-, afqafq.aoww
aow-f.aowlw. .. aww.f fq owo .w.owpfa.w.a
aow-aow.af . aw.
aow-a-q.ow.p awfa .a .a aw.qw
aow-aw.-q.ow.p .a .a aw.a aw.w.w
aow-a< -Lf.ow-f-.lfa. awowo faow aw.faowfawa
aow-a-af-.aowL awowo faoww aw. apowfa
aow-af. .afww.w wow alowpa
aow-af.af-.aw." wow afa alowowp.q

aow-a..-.wf.lw.- . wow afa fqafqqaf.w


aow-a.-.ow.aowp.-Lw. wow afa flaowfwo wowfw
aow-p-fq.owaow"aw. wow lw.q .a
aow-p-owaf"aw. wow owfq aowapow.a
aow- .owowf.af-oww." faw aww.f .fq.owq .a
aow-a-..wf"-f-oww. . awowo a.ll owfa awowow
aow-a.-lw.. wow aowq
aow-.aw." wow aowowf.aoww
aow-p. -wf.p< aw. wow wfa
aow-a.w..lpfw .a qfq fp
aowowa qowow
qafqqw.llw.a.q awow aowqfl aw..l.a..a, awow aw..l.a.. afajow.a.aow aw.aw.fa
faw awow aowqafqq.wowa .w.owowa awow aowq qowoww L.qlow aowoww aow af.w faw.fa a
w.aw
f .w.owplowaow l.q w.qafqq aowqfl qowowa .a a.aowa .a awow aw..faflfaow awowo fa
ow
w.qafqq owfao pww.aowa.. aopowa faw fppfaowqlo w.qafqq aw. qfawfaw qafqqw.aoww a
wow
owwf.a qafqqw.aow w.qafqq fao aowqfl qowow .a qafqqaowowfowqlo w.qafqqqafqq..fla
aw. wowaowaow.aow .a
awow fqowa.ow w.qafqq afowowaw.fa pfafw.aowa, wfow aw. awow af.a..fl fa.aowqfl.a
o
w.qafqq .owqf.a fqafqqqafqq.wowa a.aw .owqf.a qowowaw awfa .a wfa aowowa .owpw.q
.alow aw.
wowaowaow.aow .a owfao .faowa awowawowa fa .a.a.fl p, a, ow, w.a a .a f pfq w.qa
fqq awow
qowow w.a aw.aw af.w wfa.w.fa owlowowowqa wfaow w.aw.afa.lo aowowa plf.oww .a
pfaowqwowaowa faw fll wfpfw lowaw.owowaf wfaow aowowa qfqowww

f6 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw Jqwaw [aw.lw w


f
aowqfl qowowa faow afa.oww ao owowfq w.qafqq .qqfqq.wowa faw afqafqqqafqq.wowa a
w. qafqqw.aow
awow plfaflw awowaow wfaow flaowfwo aowowa qowfaoww fawowa plfafl.afa.w.a
(pw q)w Plfafl.afa.w.a w.qafqq awow aowqfl qowow owfo wowaw.aow fao qafqqw.aow w
.qafqq
wfpl..fa.w.a: plfafl.ao w.qafqq awow afajow.a w.a awow w.ajow.a, w.a .aowafa.aow
,
wfa.affl w.a aowpowa.a.aow f.a.w.aw awow .w.qowwa aowaowafllo wowaowaow.aowa awo
w
owwf.a owowfa.qw
f qafqqowa owwfowplowa ao a.ajfa afqowq awfa f .wfqow .a awow .wfaf.aowa
w.qafqq f qowow aw.aowl owfo wowaw.aow awow qafqqaowowfowqfa.aow :
p-foww. qafqq lowaw. a.aow flowa qafqqaowowfowqlo p-fowf qafqq lowaw. a.aow flow

a
ow-foww."lowa a.aow flowa awfa! ow-fowfalowa a.aow flowa!
w.aJow.a.aow aw.aw.fq
.owowoww.faowlo fqafqqaowa awow aowq qowow qafqqw.llw.q awow aw.aw.ow.afl w.ajow
.aw
aw.a .a owwaowqoww ao afqafqqqafqq.w.q aw. awow aowq qowow aw.aw.ow.afl owlowowo
wqa
oww.aow w.a lowq .lw.aowlo aowlfaoww aw. awow w.awowa qafqqw.aowa w.qafqq awow p
owqw.afl aw.aw.faw
awow .w.owa.afa.w.a aowowowa aw. aow .lw.aowa awfa .a awow .faow w.qafqq awow ow
a.l.a.. afajow.a.aow qafqqw.aowaw awowa f powqw.afl aw.aw.ow.afl w.ajow.a .a .aw..faoww awo
w
afajow.a .a flafoa owwaowqoww ao awow .awowpowawowq qafqqw.aoww awow w.ajow.a.ao
w
aw.aw.fq w.qafqq awow fqw.a.fqafqq.w. w.flow.a faow :
a.qflfa
w f.., wfa
a af
a w., aw.
Plfafl
w a.fa
a a.afow
a w.a, aw.a, qw.
awow a.owplow qafqqw.aowa aowoww aw. owwplfafa.w.a :
p-flow-.l-wfa oww.. aww.f fqoww owow
p-flow-.l-af. wow.a . fqoww awowow
p-flow-.l-aw. oww.ow ow.f fqoww w.ow
p-flow-.l-a.fa wowow." wow fqoww fa
p-flow-.l-a.afow wf.a aow fqoww ow.f
p-flow-.l-aw.a wowow."a awowo fqoww awowow
oww.. p-..a .f..o-fa aww.f a..aoww owow
wowow." p-..a .f..af wow a..aoww awowow
wow.a p-ow.a.f..-aw. . a..aoww w.ow
wowow."a p-..a .f..l-a .fa awowo a..aoww fa
wowow." p-..a .f..-a.afow wow a..aoww ow.f

oww.. p-..a .f..-aw. wowow."a aww.f a..aoww awowow


awow qafqqw.aowa w.qafqq awow qafqq.qa faw aow.w.aw powqw.a aowowf.aow fqw.lfaow
lo aw.
.w.owowowq afa aww.aow w.qafqq awow aw.aw powqw.a faow oww.aow afa.faloww

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq f7


aw.aw powqw.afl w.ajow.a.aow qafqqw.aowa faow -w., -aw., -ww., -qw., -w.., ~aw.a
, -ww.a,
-qw.a faw -aw a.aw f qafqqowa .aowwpl..falow oww.owpa.w.q, qafqqw.aowa .qw.la.q
awow
owlowowowq w. faow qafqqw.faw w.alo .a .w.qow.a.w.a a.aw awow aowqfl aowqafqq.w
p-, aww.aow
owaw.q .a -a w.alo .a .w.qow.a.w.a a.aw awow aowqfl aowqafqq.w fa-w
awow qafqqw.aowa -w., -aw. faw -ww. faow aw.afalo pww.aowa.. afa.fqa w.qafqq w.a
ow
qafqqw.aow faw awow afowow owfo aow af.w qafqqw.a awow qafqqw.aowa -w.a, -aw.a f
aw -ww.a:
p-owaf"-aw. wow owfwow .a
p-.aow.w-ww. wow .fq.oww fll
p-fww.w.a-w. wow aoww.aoww w.ow w.fa
p-ow.a .f..-aw.a . a..aoww awowow
powqw..-ww.a ow.f wowfaw awowow
p-.fow-w.a wow afa awowow
w.qafqq awowaow awow qafqqw.aowa -aw. faw -aw.a faow ao qafqqfa awow oww.q qafqq
aowowfowqw Jfq
awfa .a awow w.qafqqqafqqowaowa.ow aowqowowa awow w.ajow.a.aow qafqqw.aow .a -aw
. faw awfa .a
-w. .a aw.a .lowfq .a .a pw.q.alow awfa awow qafqqw.aowa .a -ww. faow aowfllo -w
. aow.owwoww ao fa w w.qafqq awow aowqfl qowow, afa awowo faow faowwpow.aowwlo qafqqa
owowfowqw
aowqowowa awow a.qflfa faw plfafl qafqqw.aowa w.qafqq awow aw.aw powqw.a w.ajow.
a.aow awowaow .a .w.q.wowafalow .qowa.wfqoww .a a.ll aow aw.a..oww awfa awow
w.qafqqqafqqowaowq.fa.q owlowowowq aowqowowa awow a.ow.lfa powqw.q w.qafqq awow
w.qafqqqafqqowaowq
afowaowq .a .a owaowao .faow awow owlowowowq a, aw.afalo aowlfaoww aw. awow plfa
fl
.qqfqq.w a (aw.w wa)w awfa .a fppowfq awfa awow qafqqw.aowa w.qafqq awow aw.aw p
owqw.a
a.qflfa owfo aow faoww w.pa.w.afllo qafqqw.a awow plfafl .qafqq awow aw.aw powqw
.a
plfafl .awowpowawowq aw.aw.fa .a fwwowww awow plfafl .qqfqq.w w.a afqafqqqafqq.w
a .a
flaw. oww.aow w.a lowq w.pa.w.afl awowa awow afajow.a .a plfafl, qafqqw.aow.q aw
ow afqafqqqafqq.w
-qw. w.a qw.aw awow qafqqw.llw.a.q owwfowplowa w.qafqq aw.aw powqw.afl w.ajow.a.

aowa a.ll
aowll .llfqafaow awow afa.fa.l.ao pw.q.alow:
aow .a p-.fow-w. . afa w.ow
afow-p< -.fw-aow-aw. awowa wow qw.fawa faw.awowa
p-a .f-a< .w..-ww. wow a.lloww awowow
p-ow.a .f..-aw. wowow."a . a..aoww awowow
wowow.. . p. -.fow-faow.law. wowow.. .a wow afa awowow
afow-p. -q .ow-a-qw. wow w.qowqowa awowow
p-..a .f..-qw. . a..aoww awowow
p.-.f.ow-w..a. awowo owowa w.ow
p-owqw..-ww.a wowow.. . awowo wowfaw w.ow
oww.ow p.-ofow-w.a wowow."a ow.f afa awowow
p-..a .f..-aw.a wow a..aoww awowow
aw.owow w.qafqq awowaow qafqqw.aowa owfo aow pfafw.aowa .a.w.qow.alo a.aowa, afa
awow
owfq w.qafqq owfaowa.fl aowowowa aw. aww.a aw. fa.qafqqw.aow.ao, awow aw.aw powq
w.afl owlowowowq aw. w.a w. aow.q faoww qafqqw.a ow.awowa afowaowa faw awow plfafl.a.q owlo
wowowq
a fwwoww aw. qafqqw.aow aw.a w.a qw. qafqqw.a ow.awowa plfafl afajow.a w.a w.ajo
w.a, awow .awowpowawowq qafqqw.aowa aow.q fwwoww .a fppw.a.a.w.a .a .faow w.qafqq pw.q.alow .w.
qqfqqfa.w.aw

f8 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owaJ.aw [aw.lw


wf
Pfq.aow qafqqw.aowa
qafqqaowowfowqlo, pfq..flfalo awowa awow aw.aw.ow.afl afajow.a .a plfafl
faw owapow..fllo a.aw fa w.ajow.a w.qafqq awow qafqq.qa powqw.a, awow pfq.aow .w
.qqf.a.w.a .a aowqafqqowqoww aw. awow f.a.aoww aowaowafllo ow.awowa awow .awowpowawow
q qafqqw.aow
w.qafqq awow afajow.a.aow f..w.owpfa.owa awow .w.qqf.a.w.a w.a owlaow awow faowq
.aow
pwafaow "ao w.ow," "ao awowow" .a fppowawowww
awow pfq.aow aowqfl .w.owploww aowowf.aowa awow aowqafqq.w a- .qaowfw w.qafqq pfaw awow w.ajow.a.aow aowqafqq.wowa owaw .a -a .qaowfw w.qafqq .a -w. w.a -aw.w
awow qafqqw.aowa
faow -f.o.a (-f.ofa, -..ofw) .a awow a.qflfa faw -a .f.o.a .a awow plfaflw
a-...a .f.o-f.o.a wow.a aow w.ow."a . fow a..aoww ao awowow

wowow.. .a p-..a .f..o-fa awowo a..a owow


a-flowl-f.o.a oww.. aww.f fq fqoww
wowow."a p-flow.w-af. awowo fq awowow
afow-owflow.q-f..ofw awowa .a afa aowowowowaowaoww
owflowq-ww. wow aowowowowaowaoww .a
ow.ow-fl-a .f.o.a wf.a aow aowaow owowa
wowow."a p-ofow-fl-a.fa wf.a awowo afa fa
a-flow.w-a .fo.a oww.ow. oow faow fqoww
wowow.. .a p-flow.w-a .afow awowo fqoww ow.f
wowow."a a-...a .f.l-af.o.a awowo faow a..aoww
wowow."a p-...a .f.l-qw. awowo a..aoww awowow

afqafqqqafqq.wowa
awow owlowowowqa w.qafqq awow aowqfl .w.owploww qafqqw.llw.a.q awow qowow faw aw
ow
w.ajow.a.aow aw.aw.fa faow afawowa w.qafqqqafqq..fla aw. .lfq.qafqqow .owqf.a w.
qafqq awowow
fppowfa aw. aow qfow afqafqqqafqq.wowa, aowaowafllo owwaowq.q oww.wfl w.q.a.a.w.
q
faw w.awowq, af.w fa aowowpw.afl owffl.qafqq.owq faw awow aw.aw.ow.afl afajow.a,
faow aw.aowfllo .awowpowawowq faw, awowa .w.owa.aoww .a awow aowqfl .w.owploww,
owa.wowqlo aowqow w.alo fa owa.l.a..aw w.awowq fppowfa aw. qafqqfll .a awow .lfq
w.qafqq
owa.l.a..a fa aowafawa awow.a owowfa.q afa faow aw.a qafqqw.faw .a .awowpowawowq
pw.a.a.w.aw awowaow wfaow fq.qfa.lo aowowa .lfqoww fa owa.l.a..aw awow oww.wfl
afqafqqqafqq.wowa a.ll qafqq.qa aow .w.q.wowaowww
awowaow faow qafqqw.fa owlowowowqa aw..w owfo aow .w.q.wowaoww fa qfow aowqfl
afqafqqqafqq.wowa owwaowq.q afa.w.fa oww.wfl w.q.a.a.w.qw awowaow faow pfq.aow,
.ffafa.aow, faw qw. wowa.wowafa.aow qafqqw.aowaw
a7w -f., (ow) -fp, pfq.aow, aowqafqqloww.aoww
a-owaf-w-f. aw..w aww.flw aow ww.aow
af.ow-a.-owaf-w-f. faw .a afa ww.aow
owow.-p-fow-a-f. ww.a ow.f owfo aow a.lloww
aw.-oowow-f" wow afa aw.a aowowa
a-ofow-f wow"a . afa aowowa
oww.-a-fa-.w.-f-aw. (a) awo aow.q afowoww

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

fw

p-owqf.. .-of
f.owow-a-owafw-f.p (ow)
low-a-owafw-f.a (ow)
ow-fw-fp (ow)
lf.lf-f.p (ow)
ow..a-l.p-fp (ow)

wow afa wowfaw


faw .a afa ww.aow
awowa .a afa ww.aow
.l.owa fp! (fw plf.ow)
wow wowpfqoww (lf.lf-w. lowfaow)
q.q.q (ow.a aowowll)

a8w -fa, -a, (-aow), .ffafa.aoww


oowowf-a-f-.a (a)
fow-p-.f-.-a-aw.
ofw-aow.-a.
a<-ow.a.a-f-.a-owa<
p-fq..-f-fa-fa (a) awowo owfwow owow aw.qao
p-.w.l-f-.a. -aw.-aowa wow qowoww w.ow faf.a
ow-faowow-a-fa (a) pfaww.a owow!
Pw.q.alo:
a-f-.a-owq wow .a afowoww

aww.a owow!

wow aowq awowow


q.q w.ow!
aow .wfaoww awowow w.qafqqqafqq

p.-.owow-owa.
fowow-a< -of.
ofw
a< -ow..a ..a
a-fa.f.
a-.w.L
.a-f.aowow
a-f-.a-ow

(a)

. a.ll aowow ow.f


wow aowq
.w.owow w.a!
. afa
wow .a aw.qao
wow .l.owaoww
qf.l . aowowf.a?
awowo .fll

aww -.ow., wowa.wowafa.aow, afqafq.aoww


awow afqafqqqafqq.w -.ow. .a ww.fqlowq aowlfaoww aw. awow aowqafqq.w aow- faw .a
owowffllo
w.qafqqqafqq..fla aw. fafloaow .w.qow.alow f afowaowa w.qafqq .faowa faww.fqowwl
o owwaowq
f afqafq.aow owowfa.q, .wowq..fl a.aw aowqafqq.w aow- awowa faoww fa f afaqfq.aoww oowa w.awowq fppowfa aw. owwaowq aw.owow pao.ww.lw.a..fl .wowf af.w
fa wowa.aow, aowaowafllo aow.q afqafqqqafqq.woww aw. aowqa aw..w faow awowowaowl
aowa
wowpowawowq w.a aw.owow aowq w.qafqq wowa.aow, aww.fawa w.a aw.owow a.ow.lfa .w.
a.owpaw
.a .a awowaowqafqqw.aow aw.a f qfow wowa.wowafa.aoww .a .a owf.aow pw.q.alow awf

a aw.aw
wowaow faw .a awow .faow w.qafqq aowqafqq.w aow- awow afqafq.aow qafqqw.aowa aww
.flw aow
owl.ow.afaoww faw plf.oww .a f aowpfafaow .faowaw.ao fa .w.qa.afa.q f w.qafqqqaf
qqowaowq,
aww.faw ww.oww.aooww.fa owlowowowqw

.aowlaf"-l-ow"a-.ow.<
af-.a.of-a. -.ow.
affof-.-ow.a
af.owow-lf-.p.-aow-aw.. (ow)
p-flw.w-wow. .a-.ow .
p-flw.w-aowl-aowa-.ow
p-flww.-.ow.
p-fLww.-wowa-.ow
afow-aw.-.-aowaf .-.ow .
af-f-.owowlf-..-.ow.
p-.-aow-.lww.-a.af.-.ow.
af-a< .fw.-a< -.f .-lw.-.-.ow .
afow-a. q-q .ow-.af .-a< af-lw.-..ow .
p-f-aow. .a-f-a. af-lw.-..ow .
owflowqww.-.ow.

. fow aowq.q aw. aow fa w.lw owfa


.a .a aowao ww.a
. fow ww.a
faw awowaow afa awow afaowa faf.a
f wowa.aow, . wowa.aow
wowa.aowa
f wowa.aow
. aw.flw l.aow aw. (afa .fa .a)
wow w.w aw.a a.aw aw.
(wow afqoww) awowow aw. aow a.lloww

(wow q.oww aw. .fqo) awowow fll


wow w.w aw.a a.aw aw. aw. oowa
awowa wow afa aowao .w.qowqoww
wow aww.fawa awfa
wow aowowowowaowq

a. fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
f.w -of., wowa.wowafa.aoww
awow afqafqqqafqq.w -of. .a f afawowa wfa.w.fa faw afaow afqafqqqafqq.w afa awow
qafqqowa owwfowplowa w.qafqq .a qafqqw.faw aowowow aw. .fqo f wowa.wowafa.aow a.q.qafqq..fa.oww
af-aw."-..wf..-of. awfa .a w.w aw.a a.aw aw. wfq oowa
qf-.wfl.of qafqq . a.aw aw. a.ll
a..-fa .-of-lw.-wow. .a . a.aw aw. aw. aw.a
aow-.ow.aowp.-of. wow afa fa .qafqq wowfw
aw.-..a.p.-of. wow w.w aw.a w.ow
a-.ofw-owL-o. awowo a.aw aw. .w.owow

owa.L.a..a
awowaow faow a.w pfq..lowa w.qafqq afa.oww a.q.qafqq..fa.ow aw..w faow aowaowa q
afqqw.faw
.a .awowpowawowq pw.a.a.w.a afa flafoa afqafqqqafqq.woww aw. f aowq w.a, afaowlo
, aw.
aw.owow w.awowa pfq w.qafqq apowow.ww awowaow ow.awa pw.q.alo aow .w.q.wowaoww f
a
aowqfl afqafqqqafqq.wowa aowaow .a aw.a awfa awow.a owowfa.qa faow afawowa w.qaf
qqqafqqowaowq
qafqqaw.ow aww.aow w.qafqq awow qfow aowqfl afqafqqqafqq.wowa faw oww.aow fa.a a
w. aww.aow w.qafqq awow
qfow owa.l.a..aw awowaow owfo aow aowaowoww awow owffa.-owa.l.a..a a awowo owwao
wq
oww.wfl faw aowowpw.afl owffl.qafqq..fa.w.qw awow qfow aw..l.a..a, aw..w faow
aw.aowfllo qafqqw.faw .a .awowpowawowq pw.a.a.w.a faow awow aowqow owlowowowqa f
aw
awow aw.aw.ow.afl afajow.aw
owffa.-owa.l.a..a
fww -aowa., (ow) aw.a., .aowafa.aoww

awow aowqfl afqafqqqafqq.w w.a owa.l.a.. -aowa. .a fqw.a.fqafqq.w., -aw.a. .a ow


.afowlow..w.
.a ww.fqlowq fa.a aw. awow aw.ow.afl plfafl aowa. (aw.w 8) faw .aw..faowa
"faf.a," "faw.awowaw"
af-aow.af.-aow.a.-lw.. (wow aw.lw awowow) awfa awowaow afa aw. oww.aow
p-f-.lww.-aowa . afq oww.aow
af-.f-aowa. wow flaw. alowpa
a.-a.w..ww.-aow-aowa wow afa flaw. f owfawowaowa
p. -aow. . ow af-aowa wow aow.aoww w.ow faf.a
aw.-..a.p-aowa . wow w.w aw.a w.ow faf.a
af.loow-aw.a. (ow) awowo faf.a faw.awowa
aow.lj-aw..a (ow) wow flaw. aow.aoww .a
aw...ow..aw.a. (ow) wow aowq aw. afawowa faf.a
faw -q.ow, .aowafa.aoww
awow aowqfl owa.l.a.. -q.ow fppowfq aw. owowfa flaw. "faf.a," "faw.awowa,"
faw awow w.qafqqqafqqowaowa.ow .a owowfa.q qafqqaw.ow -aowa. .a aw.a fppfaowqw
af.ow.-ow.wf-.-q.ow .a wfqoww faf.a
af.ow-a. -.f-q .ow wow aowq faf.a
af-ow-aowf.a.f.-q.ow faw .a aow.fowow a.awa faf.a
af.ow-a..-.aw.-q.ow faw wow afa awowaow faf.a

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq aw


af.ow-a.owf-a-q.ow. faw wow aowafa faf.a
p-owaf" f aw.-q.ow. wow w.w (owa.l) faf.a
.f-aow-a..-q.. awowo f.owoww faf.a
a.f-.laowaf-lw.-q. aow a.ll qafqq.awa faf.a
aw..<-a<ow-q.f (ow) w qafqq.qa
p. -owfa .fww.-qf . faoww aw. afowp awowow
p-of-.ow-q.ow . faoww aw. lw.w.a
faw -qafqq.f, w.qa.afa.aoww
awow owa.l.a.. qafqq.f. owowfq "owf.w," "owaowao" faw awowa afqafqqqafqq.woww aw
.
aowqa a.aowa aw. awowow f w.qa.afa.aow a.q.qafqq..fa.oww

a-w.a.w.-waf-afa-a..f. wow afa wa.pp.q


aow-aw."ow-a<.w.. awowaowaowa .a waw.ppoww
a.w.L-a..f owaowao w.aow
ffw -fa, (ow) -fa., owwplowa.aoww
fa owa.l.a.. -fa w.a -fa. .a qafqqaowowfowqlo afqafqqqafqq.woww aw. .owpowafa.ao
w faw
w.awowa qafqqw.aowa w.qafqq aowqa, fppfaowqlo fa f owowaow owwplowa.aow, aww.faw
.a owfo
aow fa.a aw. awow qafqqfafaow pfq..loww .a .a qafqqaowowfowqlo qfqlfaoww ao awow
apfa.aw "aowaw "
of.w-aowa .-.ow aowll, lowa .a .w.owow!
q.owp.-.awa aowll, aw.w.w!
ow-...ww..-wf"a a -f.a .a .a aowqowa awfa aww.f owfa owow
owf .aow-.wow .-fa-a< af" plf.ow awoaowlqafqq qafqq.aowlo!
af.wfa-fa awowo alowpa
wf.-pf.aw.-f.a. (ow) aowll, .owpowl awoaowlqafqq!
awowaow aowowf.a qw. owffa.-owa.l.a..a aw..w fppowfa aw. aowqafqqowa aw. aowqow
a
fa lowfq awow owwfowplowa w.qafqq awowow afqowq aw. fa.qafqqw.aow.ao oww.owpa aw
fa w.qafqq
pfq .qafq.a.aow aowqoww awow owf.a aowqow a.qa faow .awowpowawowq fwaowqa
faw w.alo apw.afw..fllo owa.l.a.., aw.low awowaow qw. qafqqw.aowa fppowfa aowaow
a aw.
w...fa .awowpowawowqlo w.a aw. aow aowlfaoww aw. fao .awowpowawowq fwaowq.fl
qafqqw.aoww awowo pfqfaow awowaowqafqqw.aow w.qafqq awow afafaow w.qafqq owa.l.a
..a faw faow w...fa.w.afllo afqafqqqafqq.woww aw. w.awowa pfqa w.qafqq apowow.w awfa aowqaw aw. w.
qafqqqafqqowaowa.ow
aowqowowa awowow wfa aowowa w.a.owqowww
faw -aowa., (ow) -aowa, pfq .qafq.a.aoww
, .ow.aowp-aow.a. wow w.oww
.ow.aowp.-af.fa-aow.a. wow w.oww
aow.af.-aow.a.-qf wow afa aw.a aowowa
q.f.aowlw.-ow-aowa.-a.af. .a aow.fowow .w.lw
a.w..lw..aw.w-aowa. .a .a qafqq.a.awoww
af.ow.-ofw-aowa (ow) wow aowq (aw. q.q)
af.ow.-ofw-aowa (ow) . .fowow
afowow-waow-a-aowa wow fq.aoww

afowow-lfow-aowa faw wow faow


awow owa.l.a.. -aw.. .a qafqqw.faw a.a..pfllo .a awow ow.afowlow..w. w.flow.aw

q fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw w


f
f6w -aw., (ow) -aw.., pfq .qafq.a.aoww
afow-a< -.f-.-aw. aw.w.a wow aowq
a< .-a-.of-.-aw. aww. qw.q awowaow awowo aowq
p-ow.wf..-aw. ." (ow) .a wfqoww
owow-p-ow.wfw-aw.. (ow) .a awow oww.q.q
af.owow-lfow-aowa-a. w. ow (ow) faw . faow
afowow-afl-a< ow.-a< w. . (ow) . qafqq.lloww owoaowlqafqq
a.-aoww.aw.. (ow) . aowq
aow.j-a.ow-aw.. (ow) wow aowq aw. qafqqowa.w
aw...w-aw.. (ow) faw.awowa
aowqow owa.l.a..a
fqw.lfaow aowqow .a aw.aowfllo owwaowqoww .a afl.afa ao owowfq w.qafqq .awowpowawowq fwaowq.fl pfq..lowaw awowaow aw.aowfllo qafqqw.llw.a awow aowq faw
qafqqaowowfowqlo faow .qowapw.aoww aowqowowa awow aow.oww.q aowq qowow faw awow
qafqqw.llw.a.q owa.l.a.. aw.aw.ow.afl afajow.q .a aw.a .faow awow awaowow faow q
afqqaowowfowqlo .w.owa.aoww ao owl.a.w.a .qw. f a.qlow .w.owplowww awow afowow pfq..low
a
faow qafqqaowowfowqlo afqafqqqafqq.woww aw. w.awowa pfqa w.qafqq apowow.w faw a.
aow aw. awowow awow
afowow owffl.qafqq..fa.w.q w.qafqq aowqoww
Pfq aowqow .a aw.aowfllo owwaowqoww ao awow pfq..low low-w6, low-lf-, low., lw..
,
(ow) low-w6 w .w aw.a .a aowaowafllo aowwf.oww .a awow owa.l.a.. qafqqw.aowaw
f7w -lw., -low., -lowf., -w-, pfq aowqoww
a.-lw.-wow"a . aowq
a.-wow"a-lw. . aowq
a.-l-ow"a . aowq
af-aw.-a. -.f-.-lw. faw awowo w.w aw.a aw.
aw..-oowowf .-lw.. awowo w.w aw.a qafqq.aw w.ow
a< -.ow-.pf .-lw.. w wow aow.fowow fqafqqaf.w

p-ofow-wowa-lowlw. . afa wowa aowqafqqw.aow


a-fowa.ow-w-owa aw.a . .fa wfq
afp<-Low" (ow) wow .w.w.aoww aw.a
aowaow-q.af-low" (ow) wow .w.owowa aww.fa.q
aowaowlowlowp-low..j . (ow) w wow owqowlw.poww .a
oowq< ww.-low.lj . (ow) wow floww.q w.aowqw.w.a w.ow
a..o fw-lowf. (ow) wow .a .w.ow.q
aw.owow .qafa.owa w.qafqq awow afowow owa.l.a.. afqafqqqafqq.woww aw. aw.awa w.a
wowa awfa
aowqa faow :
a.Lf.af-w6 lw.q faw.
wf"a-lw. aw.a qafqqaw.ow wowa.owqafqqw.qw
aow.af.-lw. awowaow .a aw. oww.aow
a.w..awf-lw.. .a afa flaowfwo lfaow
owf-aowf-lowL awowaow awowo aowaow
afowpa f-aowaf-lw.-af . awowaow awowaow wow .a
lw.w.af . flaowfwo
.aowlaf. .-w-ow .a-owow.< . fow fa w.lw owfa flaowfwo

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow qfl.afa .aw.fq q


aowaowq a.owow .a aw.aowfllo aw.a owwaowqoww .a awow aowqfl .w.owplowwa
awowa aowowf.aoww .a .a wowaw.aoww ao awow .awowpowawowq fwaowq afwf w.a aw.,-,
(ow) afaf. .w awow .wowf owwaowqoww aowowowa aw. aow awfa w.qafqq aw.w.owfaow a.
owow,
ow.awowa jfq pfqoww w.a fpaw.f.w.qw aowao afaowlo .a aw.a owlowowowq qafqqw.faw
fa f aowqfl owa.l.a.. .a awow qafqqw.aow w.qafqq -afw
f8w -af, aowaowq aowqoww
a.-ofw-af wow .a .w.ow.q aw.a
wowa-af-p-.fow-w. . fow aw..q aw. aowow w.ow
a< -ofow-w.-l-owa-af . afa w.ow jfq aw.a
.a .w.owa.afa.w.a a.aw w.awowa pfqa w.qafqq apowow.w .a w...fq flaw. :
owow-aowf.af.-af aw.a.awa
af-afw-aowf.af. aw.a.awa
owow-aw..awf-af aw.a fqafqqaowqw.w.a

qafqqfafaow a.owow .a owwaowqoww ao awow fwaowq aw.-aw., w.a aw.aw fppowfa.q


fa owa.l.a.. .a awow aowqfl .w.owploww .a awow qafqqw.aow aw. w.a aw
fww -aw., -a-, qafqqfafaow aowqoww
a.-.-a-ow.a< . fow aw..q
a..-aw.-wowa . fow aw..q
a.-wow.a-aw. . fow aw..q
a. .f-.foow .-aw." awowo aowowa w.ow
aow-q -.of-aw... .a w.awowa aw. aw.
faow-a<owow-.-aow.-aw..< awowaow faow ow.f aw..q?
afp.-aw..af (ow) .a .a .pw.aoww
wf-af-aw.-a.ow" (ow) . fow aw..q aw. aowowp
p-f.owafa-aw.. (ow) wow a.ll aow.aow awowow
a..ofw-aw." (ow) awowaow wow .w.owowa
pa.owaf--a-owa wowow." wow a.ll a.ll owow
pa .owaf-a-wow"a.ofw wow a.a a.ll ow.f
pa.owaf-a wow"a . a.ll a.ll w.ow
owow-.aw.-a-ow.a. . a.ll qo .a
afa-a-.w..faoww-a-owa. . fow aw..q aw. a.awlow .a
a.--a-ow"a< . aw.
awow afowow pfq..low .a flaw. qafqqw.faw afqafqqqafqq.woww aw. w.awowa pfqa w.qa
fqq apowow.w :
af.a-aw. jfq aw.a
a< Lf.af .-aw..-p< f l.qlow a.owow pfqoww
f oww.aow w.a lowq wfa.w.fa pfq..low aw..w fppfaowqlo wowaw.aowa qafqqfafaow
a.owow, pw.q.alo oww.aow w.qfq awfa aw. .a owfaw
a.w -owfa, qafqqfafaow aowqoww
wowa-owfa-p-ofow-w. . a.ll aowow
aow.af .-owfa-aw.-l..wf.. . .a a.ll aw.a af.a qafqqw.aowaowa
wf.af-owfa-wow.a . a.ll aowowp

af fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lww


f

f qafqqowa fa.qafqqw.aow owwfowplowa aow.faoww ao wowqwfa qafqqaw.ow awow ow.afo


wlowaw.
w.flow.a afqowq awfa pw.a.a.w.a owfo aow w.qafqq aw.owow .owpw.qfa.ow .a awow wo
waowaow.afa.w.a w.qafqq aowqoww awfa .a aowaowafl owwfowplowa awow aw.aw.fa .a afqafq
qqafqq.woww
qafqqw.a awow aowaowq aowqow faw aowqafqq.woww qafqqw.a awow pfqw .a .a f owfowq
.w.a ww.a
owf.w aowl.fa.ow .a aw. aow plf.oww w.a aw.a owfaowa.flw
aowaf-aow-owowaf . fow afla.q aow-aowaf-owowaf . afa afla.q
wfa.-aow-owowaf . fow .ao.q aow-owfaf-wfaf . afa .ao.q
afaf-aow-owfaf . fow a.q.q aow-owfaf-afaf . afa a.q.q
.a awow owfaowa.fl w.qafqq a.ajfa faw wowqwfa owfao aowq owaw.qa faow
qafqqw.faw aw..w faow aw.a owwpl..falow ao fao w.qafqq awow faw.aow aflowa faw w
w. aw.a
fppowfa aw. aow pfqa w.qafqq awow aowq qowoww f qafqqowa af.w owwfowplowa faow f
law.
qafqqw.faw .a awow aowaowq aowwaffl owfaowa.flw .a wfa aowowa aow.owqfao aw. w.a
aowafaw awowaow apw.afw.. .qowaflfa.a.owa a.a.ow aw.a afqafqqqafqq...owq owwfowp
lowa w.qafqq
fao .qafa.ow wfaow aowowa qafqqw.faw aw. afqfq qafqqw.aowflfa.w.a faw .a.lfa.w.a
wowaow aw.flw w.alo aowaw aw. .w.qqfqqfaow awow aw.q w.qafqq afl.afa .w.owpfa.aw
.qw
owa.L.a.. aw.aw.ow.afL afaJow.a
fa wfa aowqafqqw.aow aowowa aowowfqoww, awow aw.aw.ow.afl afajow.a, .a .awowpowa
wowq pw.a.a.w.a faw qafqqw.aow, aw.aowfllo qafqqw.llw.q awow aowqw afa .a afp.w a
powow.w
aowqow fwaowqa faw awow aw.aw.ow.afl afajow.a aowaw aw. aow.w.owow fqaowa.faoww
faw aw. .w.flowa.ow a.aw awow aowq qowow, qafqqw.aow.q f .w.owplowww af.a..fllo,
aw.a pwowaw.owowaw.a .a l.ow.aoww aw. awow qafqq.qa powqw.a a.qflfa aw..w .a fqa
owa.faoww aw. -owaw awow qafqq.qa powqw.afl plfafl qafqqw.aow ww.owa aw.a aowowow
aw. fqaowa.faow aw. -fa, pw.q.alo aw. faw..w .w.qqfqqfa.w.a a.aw awow qafqq.qa powqw.afl
a.qflfa
w.ajow.a.aow aw.aw.fa -faw awow qafqqw.aowa w.qafqq awow aow.w.aw powqw.a, .w.ow
owowa..q
fa awowo ww. a.aw f .w.qw.afq, faow aw.a afa.owpa.alow w.qafqq fqaowa.fa.w.a faw
awow aw.aw powqw.afl aw.aw.ow.afl afajow.a.aow qafqqw.aowa faow w.aw.afa.lo aw.a
owwaowqowww
.aowlaf"-l-ow.a-.ow . fow fa w.lw owfa flaowfwo
afa-a-.w..faoww-a-owa. afa . a.ll a.awlow .a

fwaowqa
.awowpowawowq fwaowqa plfo fa .owpw.qfq pfq .a afl.afa, w.a.q aw.
awow pff..ao, .a awow aowqfl .w.owploww, w.qafqq pfq..lowa owwaowq.q fwaowq.fl
.w.a.owpqw awfa oww.q w.qafqq awow lw..fa.aow faw aowowpw.afl aowlfa.w.q faow
owwaowqoww ao .awowpowawowq fwaowqaw L.qa w.qafqq awowaow fwaowqa a.ll aow
qafqqw.faw .a awow aw..faflfaow .a f qafqqowa .faowa fwaowqa faow .w.owpw.aoww a
.aw
aowqafqq.wowq awowaow a.ll aow a.aowa aowlw.aw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq q


aowowPw.owfL fwaowqa
f pfq..low owow- awowa aowqafqq.woww aw. aowowpw.afl aw.fq w.a fwaowqa wowaw.aow
a
a.owow awowaw .a .a faww.fqowwlo awow afowow owlowowowq fa awow aowqfl aowqafqq.
w
owow- "awowa," (aw.w ww)w
aww (ww) owow-, a.owow awowaw
owow-a .w.L-aw..aowaf.-aowa faw.awowa wfo
owow.-a.w.l-l..ow" awow qafqqw.llw.a.q oowfa
owow-Lpf.L .a awow afowowowa
owow.-aowfaf. aw.a.awa
owow-aw..awf. aw.a fqafqqaowqw.w.a
owow.-ow.wf. .a awow oww.q.q
owow-a.w.L-aowa awow aowwa a.owow
owow.-a .w.L-a .aow.L faw.awowa a.owow
a< f..aow.L-owow. aw.owowa.owowa

a.ow.lfalo f aw.ow.afl aowqafqq.w aw.- fppowfq aw. wowaw.aow wowqafqq.a.aow a.ow


ow .a
awow pfqw
qw aw.-, a.owow awowa (pfq)w
aw.-aw..awf. oowqowawfo
aw.-..wf.. . aw.a oww.q.q
aw.-afwaf" oowqowawfo oww.q.q
aw.-a..owow. oowqowawfo
aw.-p.f. wfo aowqafqqw.aow oowqowawfo

Lw..fa.aow fwaowqa
Lw..fa.aow .w.qqf.a.w.q faow owwaowqoww .a awaowow afoaw
awow qw.fwowa faw oww.aow aowaowafl aowlfa.w.q owwaowqoww ao owfao owql.aw aowpw.a.a.w.q faow .a afl.afa owwaowqoww ao fa .awowpowawowq w.a aw..l.a.. pfq..low af (lowq w.qafqqaowa aow, a.), owa.wowqlo aowlfaoww aw. awow aowpw.
a.a.w.afl
aoww .a af.w .faowa .a owowfq ".a," "w.a," "qafqqaw.ow," "w.qw.," "fpw.a,"
"aw.," "ao," "fp," ".qw.," "w.aowa," "a.aw.a," owa.w ow.awowa aowq w.a
oww.a.w.a .a .owpl.owww .a owfao, pw.q.alo oww.q .faowa, .a fppowfq fa afq,
afaowlo fa afoww, awow w.qafqqqafqqowaowa.ow .a owowfa.q qafqqaw.ow af aow.q aw.
a owa.wowqw
awow aow.w.aw .lfq w.qafqq lw..fa.aow .w.qqf.a.w.q .w.owa.aowa awow oww.aow aowa
owafl lw..fa.aow fwaowqa af.w fa "wowaow" faw "awowaoww"
awow aw.aw .lfq .w.owa.aowa awow oww.aow wowqafqq.a.aow fwaowqa, aowaowafllo
owwaowqoww ao aowpw.a.a.w.q .a owql.aw, af.w fa "ww.q," "aowaowfaw,"
"aowa.wow," "a.aw.a," owa.w L.qa w.qafqq aw.aw w.qafqq awowaow .lfqowa faow a.ao
wa .a
awow aw..faflfaow owfao w.qafqq awowaow faow aw.ow.afl .a .wfaf.aowa faw aowowf.
aow
f lw..fa.aow fwaowq.fl w.a aowpw.a.a.w.afl aowqafqq.ww awowaow aowqafqq.wowa aow
owow aw.
aow afao.q .w.owa.afa.w.q w.qafqq qafqqw.fa owlowowowqa: af (af w.a a.), owf, fo
w
faw pfw

a6

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw wf

qw owf-, plf.ow aw.awowa, plf.ow awowaoww


owf-low-oww.. w.aowa, faw.aow
owf-lf-.a.w. fa awow qafqqw.w.a, aowlw.a
owf-a-.af.aw. fp
owf-a-..wow.af fa awow qafqqw.w.a
owf-a.fLa. w.a awow w.ll
owf,-q.wf aw. awow ..ao
owf-aow.f aw. awowaow awowo aowaow
owf-aow-oww.. w.a awow ww.faow

owf-a.ow.aowL aw. awow aw.qw


owf-pwf.aw.l fa awow aw.faw
owfa awowaow

afw afowf-, plf.ow .aw.awowaw


af-owf-aL.-wow"
af-owf-a .ow-.afw

ww.q
aw.awowa . wfw .w.owow

qw fow-, plf.ow awowaoww


fow-aow.owf
fow-a.a. a .owf
fow-low.afow
fow-lf-.owaf
owow-a .aow.L
owow-a.af.aowaw.

.a owo ww.faow
w.a w.a af.a
fa oww.qw.
fa awow aowf.w
awaw.faw awow aw.alw
w.a awow afqw..q

a6w afq-, afow-, ww.ow-, plf.ow awowaoww


afow-a..f" .a awow afaowa
ww.ow-a< -f" f aw. w.a w.a wowfw
afow-aowaw.aow.f qafqqaw.ow awowaow
afow-a.ow.a w.fq.wow

a7w fowpf-, afowpf-, afowpf-, plf.ow .aw.awowa, plf.ow awowaoww


fowpf-a .ow. ow -afw awowaow . .fowow
fowpf-qafqq a-w..owf fa, aw. ow.fa ww.faowa
fowpfw-a..f" aw. awow afaowa

fowp< f-af-low-lf- awowaow ow.f aowaow


afowpf, afowpf awowaow, aw.awowa

a8w af-, af-, plf.ow aw.awowaw


af-q .
af-a.-a.ow.a
a.-q .fow

w.awowa
w.fq.wow
.lw.aow ao

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq a7

w.awowa Pfqa w.qafqq aPowow.w


PowowPw.a.a.w.q
awow .w.qow.a.aow aowpw.a.a.w.afl aowlfa.w.q, fa w.q.qf.awoww qafqqaw.ow awow
lw..fa.aow aowpw.a.a.w.afl aowlfa.w.q faow owwaowqoww ao awow w.owa.aowaowq
pfq..low aoww aw.a .a oww.q qafqqaowowfowqlo qfqlfaoww ao awow owql.aw aowpw.a.a.w.a "aw.," afa flaw. ao "w.qafqq," "qafqqaw.ow," "a.aw," ".a," "ao," "awfa,"
. . awfa, " " qafqqw.a, . . faw w.awowqw .a owwaowqowa oww.q w.qafqq awow w.al.o
wfow .faow aowlfa.w.q w.qafqq awow Lfa.a aowa.a.aow, wfa.aow faw falfa.aow, awow .qqfqq.a.a.aow
faw
pfq...p.fl aowlfa.w.q, aowa.wowa qafqqw.llw.a.q oww.q aowqa w.qafqq aw.q.q, wowa
.a.q,
qo.q, aowa.q.q, .owfa.q, fa.l.ao, qw.a.q, qpw.aow, owa.w .q aw.aowfl
qafqqw.aow aowowowa. aw. aow aow w.a a., afa awow aw.aowl .a aowao w.qafqqaowa f
q.ow.lfaoww aw. awow
aw.aowl w.qafqq awow qafqqw.llw.a.q qowow fa af, aw. w.a afw .a a.ow.lfalo w.qaf
qqaowa .w.owa.aowa
a.aw awow pfq..low pow aw. afp faw a.aw awow aw.aw.fa oww. aw. afqw owwfowplowa
w.qafqq .q faow faow .qfowowafalow .a awow aowwqw awowo .a.lfwow af.w .w.qqf.a.w.q fa :
wow qafqq.a.awoww qafqqaw.ow aw.q aow aowafa aw. aww.w.a
. a.aw aw. owfa . aw.lw w.ow aw. ww. .a
. aww.a a.aw fa fqw.a . aw.q awfa wow a.ll .w.owow
ow.f qw.a .a aw. aow afw aowqowa owfa awfa ow.f
.a w.awowa aw. alowowp .a afa a.aowa qafqqw.a wowa
awo w.w wow aw.? wow .fowow aw. fa

aw.owow w.qafqq owo fqw.q aw. a.aw w.ow


afa a.lloww ao awowow . fow falow aw. aww.w.a
wow q.oww aw. afa owfaowa aw. w.qafqqqafqqowaowa.ow aw. owow
.a .a qafqqfll w.qafqq faw.low

fwJow.a.aowa
fa .a awow .faow w.qafqq owfao w.a oww.q fowowa..fa lfqffaowa, awow fwjow.a.aow
pfqfaowa aowao lfqowlo w.qafqq awow .wfaf.aowa w.qafqq awow aowq faw ow.awa pw.q
.alo
aow .w.q.wowaoww fa f aowq, aww.faw lf.a.q owfao aop..fllo aowqfl qafqqfa.a.w.qw awfa "alfow qafqqlw.aowa," "qaw.q owfa," "afaow wfo" faow aoqf.a..fllo afawowa "awow qafqqlw.aowa .a alfow," "awow owfa .a qaw.q," "awow wfo .a
afaoww" fwjow.a.afl aw.w.q awfa aw.aowfllo aowfa awow .qafq.a.aow aowqfl
aowqafqq.w a faw faow afa.owpa.alow w.qafqq .wfqow aw. wowaw.aow awow a.qflfa w.
a plfafl
afowaowa aw. fqowow a.aw awow.a owffl.qafqq.oww aw.faw awowo lf.a awow aowqow-ow
w.wow
fqafqqqafqq.wowa pow.fl.fa aw. aowqaw

a8 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
aowaowafl aw.w.w owwfowplowa w.qafqq awow .qowa-aowlfa.w.a aowqowowa fwjow.a.afl
faw
w.awowa qowowa faow :
a-.q.l-ow. fll
p-.-aow-.l-ww. (.fq.oww) fll
ow-.a.l-. (aowll) fll!
a-ow.ww..a-ow pw.w.a
p-ow.ww..a-ow.a .a pf.q ow.f
aowa-ow.ww..a-.. awow pw.w.a w.aow
.a qw. w.qafqq awowaow .faowa fa fwjow.a.afl afqafqqqafqq.w -ow fppowfq aw. aow
aowaowq a
aw.a .a aw.a qafqqw.faw .a f afqafqqqafqq...owq afowaowa w.qafqq owwfowplowa aw.
afqfq .q
qafqqw.aowflfa.w.a fa f afloww f lfqow afowaowa w.qafqq fppfaowqlo fwjow.a.afl q
owowa
faow a.aowa .a awow fppowawoww aw..faflfaow
wowoww.qaowfa.aowa
awow a.a..pfl wowoww.qqfa.aowa "aw.a," "awfa," "awowaow," "aww.aow,"
faow owowplw.ooww aowao qafqqaowowfowqlo, pow, "awfa," "aww.aow" aowaowafllo aow
q.q
fa owowf.aflowq aw. awow owql.aw wowqafqq.a.aow w.a .awowqafqq.a.aow fq..loww aw

owo faow
.qfa.falow .a qafqqw.aow fa aowafawa afowaowaw qafqqfll l.qa a.ll aow a.aowa .a
awow
aw..faflfaow
.w.aJfa.a.w.q
.w.ajfa.a.w.q w.a .w.qow.a.aowa faow w.qafqq .w.q.wowafalow .owpw.qfa.ow .a
afl.afa faw qafqqaowowfowqlo faowww awowo faow aowaowafllo aowqafqq.woww fa aw..
l.a..aw f l.q w.qafqq awowow a.ll aow qafqqw.faw .a awow aw..faflfaow

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq aw

Pfq ...w aowwq


awow aowwq qafqqw.llw.a.q faow fppowawoww fa owfaowa.fl .llfqafa.aow w.qafqq .w.
aaow.aoww afl.afa apowow.ww .qowal.aowfa qfqlfa.w.q faow a.aowa qafqqw.llw.a.q
fa .lw.aowlo fa pw.q.alow awow aowqow faw w.awowa w.qafqq awow afl.afa w.a.a.afl
, faw
qafqqaowow qfqlfa.w.q faow fppowawoww qafqqw.a f qafqqfllowa fawowqafaw.q w.qafq
q awow .w.aaowwa, faw aow.ffaow w.qafqq awow .qowaowq awowo aowfa aw. owoaww.lw.a..fl faw q
afqqw.lalw.aow qfw.owaw aw.aw awow w.flow.q w.qafqq afa fqw.a.w. faw w.qafqq afa ow.afow
l faow
aowaowaowqoww, awow qafqqw.aowowa .w.owpw.a.q awow qafqq.qa pfq faw awow owfjw.a
.ao w.qafqq
awow owfaowa.flw
awow ow.afowlowaw. aowwq aowaow fll afaowa .a www6 qafqqaw.ow owfa.f w..fap.f,
fa owlwowalo aw.owfa l.a.q fa awow "aowaowqfa.w.a" fa awow qafqqw.w.a w.qafqq af
qf
Lf..f Powfa, f l.qlow aw.qw w.qafqq afa fqw.a.w. ow.q.w.aw fll w.qafqq awow aoww
q
aow.faoww qafqqaw.ow wowa faow w.a.a.afl faw awow qowfa owfjw.a.ao faow w.qafqq
owoaww.lw.a..fl .owpw.qfa.oww .a .a ww.fqqafqqfl .qafqq awow w.flow.a .a aowaowaowqow
w .a .q
faw.a.a.afl q.ao, afa faww.fqowwlo aw. aowqowa owfaowa.fl .a aow.fafalow fa
aowaowqw
awow fqw.a.f.lw. aowwq faow f oww.aow wowaowaw.aowaoww.fa aw.wow qafqq.qa .a w.a
wowa
.a awow qafqqw.llw.a.q owfaowa.fl faow awow aowwq w.qafqq wfa.w oww.af, f qow fq
w.a.fqafqq.w. .aw.faw awowaow flaw. aw.afalo aowaowaowq fa qow f w.flow.a fa .a
aw..fafalow fa aowaowqw awowaow aowwq afpplo awow afla w.qafqq awow owfaowa.fl
faw faow qafqqw.a awow oww.q pfq w.a.a.afl, faw w.qafqq .w.q.wowafalow owoaww.lw
.a..fl
.qowaowqw qw. aowwq fa awow owaw w.qafqq aw.a qw.fp aowaow qfqlfaoww .qw.
afl.afa ao awow .qqfqqw.aowfq qafqqaw.ow awow apfa.aw w.a.a.afla afaowa qafqqaw.
ow Jffa
owf.qfaf, fa faoww .aw.fa fafaf.lfalow qafqqw.a l.qf.q.. qpw.aowaw awowo
faow w.qafqq owoaww.lw.a..fl aflfow afa awow afa.aow qafqqw.aow faw aoqfw .fa aw

.a aow
faw.aow afap...w.a w.qafqq apfa.aw .qqfqqlfowa.oww
awow aflfa.ow w.qafqq awow owfaowa.fl afa a.aowa ao Powwaw. faw owfa.f owa..aflowa, owowowaowq w.qafqq awow aowq qw.q afq.a.q afl.afa qafqqfow.low awow qafqq
fawowa,
owfafa.w. owa..aflowa, afa w.qafqq awow afa fqw.a.w. qw.fp afa awow oww.awowa, P
owaqafqqow.af, aowlw.qoww aw. awow w.awowa w.a.a.w.a faw apw.aow ow.afowlowaw.w .a
.a aowaowafllo fwow.qoww awfa awow lfqffaow apw.aowa ao awow .w.lwaowa .a afawowa
woq.w faw owfq awowaowqafqqw.aow aw.a aow afaowa fa f qfawfaww oww.aoww.aowa awo
wo
faow owf.aow .qw.afq w.qafqq qw.a.owa w.qafqq owoaww.lw.a..fl aflfoww qafqq.qa .
a aw.a qw.fp
faow f aowa.owa w.qafqq aowwq, oww.qlo aww.q, a.aowa ao owfa.f owa..aflowaw awow
o
aowaow qfqlfaoww .qw. afl.afa qafqqaw.ow awow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qfaf faw
faow .a.lfwoww aow.ffaow w.qafqq awow.a owoaww.lw.a..fl aflfow faw aow.ffaow aw.
lfqfao

6. fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
aowwa owfaowa.fl afa afawowa a.fqow afa awowo aww.flw aw.a aow aowafawoww
fa qfawfaww Lfq faow f aowa.owa w.qafqq aowwq aow.faoww qafqqaw.ow Powwaw. owa..
aflowa,
awow qafqq.qa .qqfqqw.aowfq faowww fll afa w.aow w.qafqq awowaow aowaow aow.faow
w .a awow
qafqqfll w.qafqq www. .a afa qafqqafa..a.w., awow w.aow oww.owpa.w.a aow.q aow.f
aoww .a www6w
oww.q w.qafqq awowow aowaow aw.lfqfao afa w.alo f qafqqowa w.qafqq fao owoaww.lw
.a..fl .qowaowqw awaowow aowaow qfqlfaoww qafqqaw.ow owoaww.lw.a..fl aowwq aow.faoww qafqqaw
.ow w.awowa
l.qf.q.. qw.fpa faw flaowfwo faoww aowaowafl a.owowa .a a.ow.lfa ..a.fowqfa.owa a.aw w.awowa .fl.qafqqw.q.fa lfqffaowaw
awow aowfwowa .a aowqafqqowqoww aw. pfaow w86 w.qafqq awow ffaww.a.a owawaw.lw.a
..fl
pfpowa qafqqw.a f w.a.fq.w.a w.qafqq afl.afa owoaww.lw.aow .a awow fppowawoww ow
oaww.lw.a..fl owfaowa.fl awow .owpw.qfa.ow w.qafqq .w.aoww.aw.a..fl lowaowawa .a faf.
a
wowoww.qqfaoww, fa .qowaowq.q pw..q aow.q awow a.wowlo afa.fq qafqqw.aowa
aw..w f owoaw owfo fqfowow owaowa foww.q .lw.aowlo aowlfaoww faw .w.q.afw.fa
qw.fpa, fa a.qowq awow afa.fq qafqqw.aowa qafqqw.a awow "aowa.q.q w.qafqq awow
aw.alw," "awow awowqafqqa w.qafqq qafqq.aow" faw w.awowa owoawa w.qafqq aw.a aop
oww awowaow
a.awa w.qafqq owoawa faow w.qafqq a.wowqowfw w...fqowa.ow w.a awow Pf..qafqq.. .
w.fqw
fppfaowqlo w.qafqq oww.aow lw..fl .qowaowq faow awow .a..wowqa, owa.wowqlo pfqa
w.qafqq fa .owpw.qfq .flafaow owp.., aowlfa.q awow fwaowqfaowa w.qafqq awow .fla
faow
wowaw.owa, af.a.ow-qafqqfl.w.a faw afaowa, .a a.ww.q awow .w.fqao w.qafqq owflow
qafqq..owq
.wfaf.aowqw awow owwplfafaw.ao owlowowowq, flaowfwo aowqafqqowqoww aw. .a awow
qafqqw.aowowa pfpowa, .a faf.a aowll owwowowpl.qafqq.oww .a awow f..w.owpfao.q o

wfaowa.flw

w.fLow.a w.qafqq afa fqw.a.w.


Powf.ow.ow-qafqqfL.w.a, owfaowa faw .w.ow.aow .a
aLf.p-f. a?oww.ow.-.a afwowa. .f-.aowL ww..a.Lw.p. aw. a pa.ow-oww..
faow awaowow awow awowow awowa aowq awowo, pfqoww ao w.a ww.faoww
af-.owa.ow.. aowla.f. a.q.ow..a. af.aow-laf" a. .ff aowaf-.a.
awowa af.w awow .w.ow.aow, "aw. aowow aw.a w.lw owfa, .a wfa.owa!
pw.lw..w afaw.-.a. pw..lw.w af.owaowaf.a. af..-owl w. a aowfwfaow.L
owqowa a.aw.a ! owqowa ! . . awowa af.w, . . a.a ww.q, aowffa.owa ! . .
af.owa. 6 pf-af" .qa.owa. ow a aw.qfaf-.owf. q.fwfaow.L
awowa af.w, "wfa.ow .a w.awowa aw. aowow ao awow owowa aowffa.qafqqflw"
af.owa.ow. 6 fqafqq .aowlaf"low.a .ow.owow-.aw.aow.a. f"f-owaw.
awowa af.w, "fll a.awa, w.lw owfa flaowfwo .w qo a.ll . .qafqq .fa
a...f-.aowaf-a. af-.a.ofa. .ow . af.aff. afq.w..faow-aowa.
aw. wfa.oww ww.a .a aw.a, afa a.awlow a.ll .w
af"owow-a a.pf-.af af.owpowa.ow-aw. aowqa.af af.owa..f-a.
awowa qo aw. wfa.oww" awowa qaf.awaowaoww w.a af.l, awowa l.qafqqaoww
.a aw.lw ao wfa.w oww.af, www6w .qafqqw owawaw.lw.ao, pw wwaw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq 6w


a.pf-.af p.aow.low-qww. owow..f-a. afpaow-.af .af-owf q.fowqf"
aw. wfa.oww aw.aloww faw.faw .w.q.affllo aw. awowaow owowa, .lw.aow oww.aow
owow..f-a. afpafwow.af powaf-owf" a.af.aowaw. aow.faf.
.w.q.affllo aw. awow.a qafqqf.owa awow owowa w.a fafa awow qfqw
af.owaowaf.a ofw afq.f.ow qf ofwaowa a.af
awowa af.w, ".w.owow aw. .lw.aow oww.aow! .w.owow faf.a oww.aow
afq.f-.owa.af. aow.aowq.af" pf-.lww. aowp.f.lw. afowwf.lf.
aw. .lw.aow oww.aow!" ? a.awoww aw. qafqq.aoww awowa awaowa
afqowaf-.a. a..wf" aow.af-ow.a. a.af. owowa. .f-.lfqow
a.aw awow ww.a qw.aoww w.a w.ow oww.aow aw. awfa owqowaoww ww.loww
af.owow.wowa.owqwf. af.owq 6 fwf. powLa.f" ww.oww." .af"
awowa afa faw.faww awowa af.w, "oowa! awow .w.ow.aow afw owfa!

wf..of. aowowf-.a.f af.owa. waowaow-lfw powaow-owaf.a . fowaowa?ow.a .fa


owfao aw. a.ll!" awowa fq.aoww awowo awow .w.lwaowaw awowa af.w awow wfq,
aowowaf.a aowql-.qf.. owow.af.aw. afqf.afa afaf.owfa
".w.lwaowa, aw. aow aw.a awo ow.fa lowq! aw.a oww.aow,
aw..afp.ow-L afowow-.a af.owow-a.. aowaf-.pw.. .ow powa..wow-plow.aw.
aw.a qafqq.ll aw.a wfaw!" awowa aowqoww aw. qafqqowowl awow.a qafqqowowaw
fowaw..afpowL af.owaowaf.j a lf.a. afaow.af .aowa .lw.. aowaf-lw."
faw aw.a qafqq.llowww awowa af.w aw. aw.a faf.a flaowfwo, aw.a flaowfwow
af.owoww.a.w.ww. af.owpl ow .-a. ww. afowaw.a. qf-.p a a.f.lw.-L
awowa aowfowowaoww awowow, awowa awaowa awowow aw. a.aw.a qowfaww.faoww qafqqlow
a
aff.aw. afowaw.-.a. aff.f. af.owaowafa. powLa.f. owf"qowa.a. a
wowlplowqlo aw. a.aw.a qafqq.aoww awowa aw.lw awow .w.ow.aow, ".w.owow flaw. wow
aow!"
af.owa. afowow.af.aw. a..of.aowa. aow-.low. pw..waf. afowaw..aowaf ..ow .
awowa af.w, "awowa awo aw. aw. flaw.?" "wfqo! owqowa!" awowa aw.a w.aowoowww
af.owa.apf.lfw al."of..ofw afafaw.-.aow aff.f. fowaLw.-.L
awowa aow.aoww, awaowa aw. a.aw.a qafqq.aoww awowa afqa
aw.qow aowla.f ww.oww..laf. pf-.lww. af.f.owowlf.. aowaowaow.
ao awow awow .w.ow.aoww afw owfa! wowa.aoww aw. aow a.llowww awowaowqafqqw.aow a
f.w,
pw.lw..w aw..aow..a.af. ww.oww." .af" pf-.lww. aff.owowlf-...ow .
"owqowa!" aw.a af.w oww.aoww afw owfa! wowa.aoww awfa aow a.lloww
ow." f af.owa..f-aowL afowaw..lw.-l.. a..f" aowlf" pow.qf..ofw
woww awowa aowq awowo, awowa plfooww qafqqlfaoww aowq awow afaowaw wowfaw
f.wf-a.. afwaflw.lf..ow. aowlf" af.owaow.af.a aff.qowa
owfa.. w.qafqq w.a qafqqlfaow awow afaowaw awowa af.w, "awfa faf.a
aw..a.. a a.aowa af-aw...of. afa.f.wf-a.. .af" afwaow.afow.
aw.a aw..w .a.oww! aw.a .a .a owfa.. owfa! awowa awowaowqafqqaw.ow
aow-aw..ww. powa.f.wf-aow aowa...fpfw a.af powfwf-a."
.w.owowa awow owfa..?" aw. wowfa oww.aow awow owfa..w
afowaw..a..aw.a.af. af.aow afaw.a..f-lw. af.aow a..aJ. afa
awowa aw.a aowowa oww.aow faoawowaowa aw. aw.a aw. flaowfwo faoawowaowa aflaoww
w.alo

6a fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf

aowpf.a.f-laowa. ow.. a.f.low.p aowlf" afowaf.oowowf. faff-.af


aw. qaw.ll faf.aw wow lw.q w.owaowlqafqq awow afaowaw awowa aw.a afa aowowaw "aw
fa aw.q
owow.af.af a.af.lowp afowq. .f-.foow . afowaw..oowowf .ow aowaow-aow"af
awo aw. lw.aow?" awowa aw.fawa, awowa aw.a qafqqw.faw aowq awowaoww
a. .f-.foow. owow..f-a ow.. afow-flow-.qf ..ofw aowaw.-.afafw
aw.fawa .w.q.affllo woww awowa aowowowowaowaoww aw. .w.llow.a
powa. f wf-.ofwaowa a. .f-.foow. aw.. a.f-powaof. ow.af.ow
awow aowfqw aw.fawa ? afawowa.qw wow awowa
af.af-af ..ofw aowww..a.fp. .f-wf.af .f-aow"af a..f"
fllw.aoww awowow aw. pfqw "w.powa oww.faw!" Pw..qoww, aowqw
af-.owp. .fwaowaw. a.w.Laowa. .f-wf.af. p..f-.aow.af a..f" powwaow.a
awowa qw.fawa faw.awowaw "w.powa oww.faw!" Pw..qoww, aowq awow fq.aoww
ww.a.w..p ofwaow.a.aowa a.w.L af.owa.ow. powaowlw.-a a a.aowa
Pfqowww "q.q faw.awowa w.aow!" awowa aw.lw awow oww.faow, aww.faoww
a..of.w af.owa.ow . af.wf. aowlafaow. af.q.fow-.a .w.-. f L
aw. .w.owoww awowa af.w, "fqafqqaf.w! qaw.q!" awowa aww.faoww, .l.owaoww fp,
a..f.w aowlafaow. af-owwaow.a powafwf." af.owa... powaowlw.-...
.fowow qaw.qw fq.aoww awow aowfaw awowa af.w awow oww.faow,
af.wa.w.. af. aowaowlafaow. f.ow.f-aow-a. f.owa.ow.af.a owf-wf.af.
".faowqafqqfl! aw.a .a qaw.q!" awowa pw..qoww, awowa af.w, "w.powa oww.faw!"
af.owa... aow.powa af.low-a af"f-owaw. aow..f-.wfaf.
awowa af.w, "wfqa aw.w.aw! aw.a falow aw. w.powa oww.faww"
af.ow.f-aow-a..qa .f-wf.af. qw.oww." afa fowa.aow.af.
awowa pw..qoww faf.aw "w.powa oww.faw l.qlow w.alo!" awowa w.aowoowwa
powaf"aw. a.af-.lfq. af.qfowf powaowow.law. f.owaowaf.a
owfwow w.powa.q w.alo aowfll awow w.a oww.faww awowa af.w,
f".owof" af.owwflf. fow.qof La ala. owpfa. afa. of.
"aw. fwowfw!" awowa faoww w.a aflw.qa aowq aw.ll.q ww.qw
.fowaowaf.a aowaowlw.-.. owf .f" .aw."af. oww..p.owow.6. afowa.-"f
awowa aw.lw awow oww.faow, ".fqo w.ow! .a wowaow! aww.f qw.aowq awo fa.l.aow"
a...f-a owf.f-.af p.-aow-.lww. a.af..ow. afowaw..pf-owaw.
aowq .fq.oww fll oww.aoww awowa aw.a .w.flwa
aow<a.. w.-.plw.. af-.owp. q .ow-.qaw. owowa.aow.L faff-.aw. w..oowowf.
a.aoww flaowfwow awowa afa.wowa .a aw.alw aww. aowowaw

af.owp. .f-.oww. aowaw.w..af a.aw.-.owowawf. aw..lf.low aw.paw.w..af


awowa aowowa awow w.a qafqqf.ow qaowa.wowww fawfowoww w.qafqq w.a qafqqf.oww
afowow.p.f-.oww. afowaw..a.o.. aowa.f" owfaow. ow af aowwf..of.
awowa aowowa .q awowa fqafqqaf.w aw. aw. awowaow awowo awow owfaow
af-.owpw.w afwaw..aow a.fqafqq aw..ww.-owf. aw.<aw.lw.lf ..of
awowa owqowq aw. a.aw.a qfq, w.wowa w.qafqq w.a awfowoww
aw...oowowf .lw.. afa ow..lw.pa.fa.f..ow.
aw.a .a aowowa flaowfwo w.alow wow aowq fafow

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow aflowfa .aw.fq 6a


awow awaowow qafqqa.owawa af.a.ow-qafqqfl.w.a, owfaowa faw .w.ow.aow pfqoww ao a
wow
ww.faow w.qafqq qfqw awowa .w.ow.aow af.w, . . Lowa .a aw. .a faw aowow aw.a w.l
w owfa,
awow wfa.owaw .w.owow w.a .a ! " wow afqoww qfq aw. a.ll awowoww awowo
aowq .q.wow faw qfq af.w, . . a.a ww.q, owo aw.w.w qafqqowllw.q ! . . awowa af.w
.w.ow.aow, "Plowfaow wfa.ow, aw. awfa awowaow aowqlowowowa owfo aowow .aw" qfq
af.w, "fll a.awq . fow aowq.q aowqo w.lw, afa ..ll qo aw. wfa.oww afa
.a .a aowao ww.a a . .ww l.awa awow qafqq.aow faw awowa qo aw. wfa.ow ! . . awow
a wow
qaf.awaowaoww w.a af.l w.fa, l.qafqqaoww .a faw aowafa aw. wfa.oww wow aw.aloww
faw.faw, .w.q.affllo q.q.q w.a fafa .lw.aowa aw. awow qafqqf.owa w.qafqq awow qa
fqqa.owawaw
".w.owow .lw.aowa!" wow .a.owww ".w.owow .lw.aowa!" qafqqw.a wow a.awoww aw. aww
.w.a
w.a pw..aw.a fa awowoww awowa afaowa awaowa f ww.a qw.aow fa w.ow aw. awfa .a
owqowaoww w.a fafaw wow afa faw.faw .a pf.aw awowa wow .a.oww w.fa, "oowa,
aw.a .w.ow.aow .a f afw owfq owfao wfa wow a.llowww" awowa wow w.owww
awowa .fowow awow .w.lwaowa w.qafqq qfq aww. aowaow l.qlow a.awaw af.a.owqafqqfl.w.a af.w, ".w.lwaowa, awo faow ow.fa lowq aw. aw.a? awowo aw.flwa.a
qafqq.ll owo wfaw ! . . wow aowaoww awow.a lowq aw. qafqqowowl awowow faw awowo
w.w aw.a qafqq.ll
w.a wfaww "aw.," wow af.w, "awowaow .a aw. oww.aoww" wow aow.aoww awowow a.awa
faw awaowa awowow .qw. awow qowfaww.faoww al.awlo awowo qafqqlowa faw.faw .qw.
awow qafqq.aoww
awowa af.w af.a.ow-qafqqfl.w.a aw. .w.ow.aow, ".w.owow wowaow flaw.!" "awo
aww.flw . .w.owow?" fqoww .w.ow.aow, qafqqa.awaowaowww ".w.owow w.a! wfqo fp!"
afa .w.ow.aow w.w aw.a w.aowow faw af.a.ow-qafqqfl.w.a aow.aoww w.ow faw awaowa
w.ow .qw. awow qafqq.aow awowa wow afa afqaw f afw owfa afa .w.ow.aow a wow
a.awoww awow w.awowq aw. aow a.lloww faw aw. af.w "owqowa!" fa awow ww.faow w.qa
fqq
qfqw afa wow af.w aw. oww.aowa wow afa f afw owfa qafqqw.a afq.q awow
w.awowq aw. aow a.llowww
fafo awowo aowq, afaowa plfo.q w.a owfa.. qafqqlfaoww fll awow poww.plow
wowfaw awow owfa.. w.qafqq afaowa.a qafqqlfaow faw af.w, "awfa .a awfa aw..aow?
afaowlo .a .a aw.a wfowfa owfa..! qafqqaw.ow awowaow .w.owowa aw.a owfa..?"
oww.aow .lowfalo aw.fawoww awow owfa.. afa afwwowalo .a .owfaoww faw afa aw.a

wowfaw faoawowaoww awow poww.plow afawowaoww faw.fa afa .w.flw aw.a qafqq.aw
w.owa afaowa wfw aowowa lw.qw "awo ww. ow.f aw.q wow wfa lw.q w.owaowlqafqq?"
awowo fqowww awowo wfqoww qafqqw.a w.ow afa .w.flw aw.a qafqq.aw w.ow a awowo wf
qoww
w.ow owaowaoawowaoww awowa af.a.ow-qafqqfl.w.a aowaww.fawa w.owaowlqafqq w.qafqq
awow aowfq
faw wow..woww aw. .w.llow.a awowowa wow aw.fawa awowow w.fa faw afawowaoww awowo
w
aw.aowawowa, qafqqw.a wow afapow.aoww awfa w.aow w.qafqq awowow wfw owfaowa afao
waw wow
owfwow awowow pfq ao w.ow w.aow ao w.aoww "w.powa ow.fa oww.faw !" wow w.awowaow
w
faw pw..qoww w.a fqw.a fa awowoww awowa wow .qpow.aoww awow.a oww.fawaw w.aow
ao w.aow awowo aowq faw faw.awowa .fowoww "w.powa ow.fa oww.faw!" faw wow
pw..qoww faf.aw "q.q faw.awowa w.aow!" qafqq.afllo awowaow aowowf.aoww w.alo

6f fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
w.aow a af.a.ow-qafqqfl.w.a aw.lw oww.faow aw. .fll aw. w.ow aw. .w.owoww afa ow
w.faow af.w,
. . . fow fqafqqaf.w ! wow .a aw.w. qaw.q ! " fa lfq aowfa .fowow, .l.owa.q fp
faw aww.fa.q lw.fwlow awowa af.w oww.faow, "aow .faowqafqqfl! aw.a w.aow .a
aowao qaw.q!" af.a.ow-qafqqfl.w.a w.awowaoww w.ow "w.powa ow.fa oww.faw!"
faw pw..qoww w.a fqw.aw "owo aw.w.aw wfqa," af.w aowfaw ". .fa.a
w.powa owo oww.faw ! . . awowa wow pw..qoww w.a fqw.a faf.aw . . w.powa .a jfq
f l.qlow afoa!" aowfa w.aowooww faw w.powaoww w.a oww.faw f aowao l.qlow a.aw
"aw. fwowfw!" wow af.ww awowa af.a.ow-qafqqfl.w.a qf.a .a w.a aflw.q faw
aowfa aowq aw.ll.q ww.q, wowfww awowa af.w af.a.ow-qafqqfl.w.a aw. oww.faow,
".fqo w.ow fafo! awowaow wow .q ow.f qw.a ow.fa qaowqaw!" oww.faow
owawowfaw.aoww aw. .fqo aowfa fafo aww.low, afa wow .w.flw aw.a a wow aow.fowow
a.aowww awowaowqafqqw.aow w.a aw.aow .a qaowa.woww w.fa faw wow aw.owa awaw.faw
awow
aw.alw afa.w.q aww. aw.a..owa .aw wow .a fawfowoww w.qafqq w.a qafqqf.oww awowa
wow
aowowa .a wow .a fqafqqaf.w aw. aw. awowaow awowaow faow owfao poww.ploww awowao
wqafqqw.aow wow
aowowpa .a awow qfq faw w.wowa qafqqw.a awfowoww faw wow .a aowaowa aowowq wow
aowq fafow
fafloa.a
aw. a.aow f .lowfaowa .wowf w.qafqq awow afafaow w.qafqq awow lfqffaow fa fafloa
.a
w.qafqq awow qafqqw.aowaw..q aowwa .a aowaowqoww aowlw.aw owfao w.qafqq awow .w.
qqf.a.w.q
faow ww.fqqafqqfla .a af.w .faowa awow oww.q ww.fqqafqqfl wfaow aowowa fq.qoww f
owfowq.w.a owfq, awow w.awowq a.aowa awow owwplfafa.w.a aw..w aowowowa oww.q
aw.afaloww
awow qafqqw.llw.a.q aoowaw.la faow owowplw.ooww .a awow fafloa.a :
a wowaw.aowa awow qowow, aowqfl w.a aw.ow.afl
fwj wowaw.aowa fa fwjow.a.aow
fwa wowaw.aowa fa fwaowq

fq wowaw.aowa awow fq..low (wowoww.qqfa.aow)


.w.a wowaw.aowa f .w.ajfa.a.w.a w.a .w.qow.a.aow
wowow wowaw.aowa f wowoww.qqfa.aow
.q wowaw.aowa fa .qowajow.a.w.a
lw.. wowaw.aowa f lw..fa.aow fwaowq
aowa wowaw.aowa awow aowafa.aow
afow wowaw.aowa f afowowafl fwaowq
aow wowaw.aowa f aowpw.a.a.w.a
aw. wowaw.aowa f aw..l.a..
plf wowaw.aowa awow plfafl, awowa aw.a .a .qowaflfa
aowq wowaw.aowa f aowowpw.afl fwaowq
awow afa.w.fa afowaowq qafqqaw.ow w aw. a8 aowqafqqowa aw. awow afowaowq a.aowa
awow
oww.apww.lw.a..fl owlowowowqa .a awow aow.oww.q qfowowfaw
awow aw.aw.fq faow wowaw.aoww ao f .w.owa.afa.w.a w.qafqq awaowow owlowowowqq
awow afowaowq w, a faw a qafqqw.a awow powqw.q, a faw p qafqqw.a awow a.qflfa fa
w

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

6a

plfafl afowaowq, faw . qafqqw.a awow .awowpowawowq, a qafqqw.a awow afajow.a.aow


, p qafqqw.a
awow pw.qowq.aow, . qafqqw.a awow lw..fa.aow, w. qafqqw.a awow w.ajow.a.aow faw
pfa qafqqw.a awow
pfq.aow, fa:
.q qafqq.qa powqw.a a.qflfa afajow.a
apw. aow.w.aw powqw.a plfafl w.ajow.a
appfa aw.aw powqw.a plfafl pfq.aow

a-Lfp-f.
a8-afow

afow-a. ow ..
aw.-a
p-w.l-w.w
a-wf-a

a?ow-w.ow.-a
fq-ap.
aow-la .f
fq-a

afow-a. -.f-aowL
aw. aw-a-wa

ww.qafqq -L-w.p. aw.-p-a. -ow-ow-w.


a-wf-a a8-fq-w7-a-qp

a.-q.ow-.a<
a.-a-qw.

af-.aow-laf.
wowow-6-a

afow-aow . ow
aw.-a
afow-qafqq ow . ow
aw.-a
a..-.f-aowaf-a.
aow-a
af.-owow-a
aw.-a
a.-pf-af
aow-a
q .fow-qf.

lw..-fwa
aow-.faf
fq-a
a.af
fwa
afow-wfl-f
aw.-a-a7

af-aw.-a.
aow-lw..
pf-af.
a

p-w.l-w.w
a-wf-a

fa
.q

afow-aow-af .a. a-f.-owl


aw.-a-apw. a8-a-wa
.a-q.owa- ow a aw.-qf-af-owf .
aow-wowow-a
owow-a-w.a-owa.

af-a-ff
.aow-laf .-w-ow .a-.ow
6-a-f7-lq-aw
a-f-a.o-fa. -.ow .
a8-a-law.-aw
a.-pf-af afow-p-owa.ow-a-w.
aow-a aw.-a7-a-qw.
p-.aowlow-a-a-ww. owow.f-a.

a-fw-lq
afaff.
aowq

a. -.ffaowaf-a.
a8-a
w.-aowf-wf-a-owL
q-a-w6-a-wa
aowf-wf-a-owL
a-wa-a-wa
f .-f-owa-w.
af-a-qw.
afa-a-.w.faow-a-owa.
.w.a-a8-a-fw-lq

afow-aow-af .a
aw.-a-apw.
af-q .f-ow-a. af.
aow-lw..-fwa
af-a?ow-a-f-a.
aow-fq-a8-a

a7-a-wa-a fwa
owow.f-a. af-p-a-f-wowa-f
fwa a8-fq-w7-a-plf-qp
ofw af-q .fow
a aow-lw..
aowaowa-qf ?
a-fwa
a-.wf .
w7-a
owow-a. -.f-lfqow afow-owwowa .owqwf afow-a. ow . ow
af-a8-a aw.-a aw.-a
ww.oww.. .af. wf.of. a-owowf-qafqqf
fwj a fwa aow-a

pow-aow-owafa . fowaow-wow-.a .fa aowowafa


fq-aplf aw.-a-fq-a aplf
afa-afafa afaf .-owfa aw.-a-fp. ow-L
app-a aowa-fwa aw-aw-a
aow-af-p-w...-ofw pow-a-..wow-p-lowa-w. fow-aw.-a-fpowL
aow-a-a7-appfa fq-w7-a-wa-qp aw.-aw-aw-a

a-owq. ow .a-f
w7-a-qp
af-p-aow-af

a8-fq-ql

pow-af-owf.
fq-a

afow-a-..f-a.
aw.-aw-a
.-af-owf
a .afaowa-w.
a-qp
ofw-aowa
a-fw
aow-p.-fl-w.
aow-a7-a-qw.
a.af.
fwa
pow-La.f.
.q fq-a
afow-a. -waowa-ow-lfw
aw.-aw-a-ll
aow-ql-qf. . owowaf .aw.
aow-fwj af
af-owow-a afow-owow-a-. .
wowow-a aw.-a-?
afow-aow-af-f a lf-.a .

aw.-a-plf-wf-apw.

p-flw-w.
a7-a-qw.
a-owaf-o-w.a.
a8-a-qw.

66

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw wf

afow-p-l ow .-a. -w-w.


aw.-a7-a-wa-a-apw.

a6-lw..
afow-aow-afa.
aw.-a-qw.
a.-of-aowa .
aow-a-fw
a-l. .o-f. .-ofw
a8-a-a 7-a apfa
aow-la .f ww.oww.-laf .
fwj-a
aw.-aow ..-a. af.
aw-a-fwa
afow-a. -.f-aowL
aw.-aw-a-wa

afow-oww.a .w.w-w.
aw.-a-apw.
afow-aw.-a. a-fff .
a6-lw.. w7-a
afow-a. af-owowaf .aw.

af-aowaf .-aowa .-lw.. aowaf-lw..


aow-aowa-fw f7 aowa-f7
afow-aw.a. qf-p< owf-lw.-L affaw.
a a-wf-a fwa
pow-La .f owf .a-aowa-a.
fq-a .q-fw-lw.. aw.-a aow-af
aow-low. pw.w-af. afq-aw.-aowaf .-.ow . afow-a-.ap-f .-w-fw
a a-lw.. aw.-aw-a-aw aw.-aw-a-a7-wa-apfa
afow-aw.-aow a-fff. fow-a-Lw.-L aw.-qow
a6-lw.. w7-a aw.-a8-a aow-fq
af.-fow-owl-f..
aow-a-wa-a7
ww.oww. w .af. p-f-lw-w. af-fow-owl-f- ..-.ow .
fwj a
afow-a-w.lw.-l-.. a. -.f. aow-lf .
aw.-a8-a-f aw-a fq-a
..o-w.. aow-lf. afow-aow.-af.a
q-a aw.-a-qw.
af-a .-fwf-a .. .af.
wowow-a8-a a

fq-a
p-w.l-w.w
a-wf-a
ow.. f
q.

p-f-lw-w.
a7-a-qw.

.af.

fwf-a. .

aow-fq-w7-a-l-qp
a- .fowowa af-aw.-.of .
a8-a aow-aw-q.
a-ow-aw.ww. pow-a .-fwf-aow
a8-a fq-a8-a

aowa.-aow .
.w.a-a

a7-a-qw. aow-a-wa-a7-aw
powq-f. .ofw
a-a 7-a apfa
affa-aowa
a6-8

aw.-a
wowow-?

afaj-aow-afow.
aw.-q-a6

af.aow
lw..

q.f

afow-aw.-a..-a-w.-a. af.
aw.-aw-a-wa-a-fwa
afa aow-pfa.f-l-aowa.
.w.a aow-a-fw
faf-f-af owowaf .af
q-a af

aow-aow-aow .af
q-aow-ql
aow-aw.-afa-fw
aow-a-appfa
af-faf-a-f ..-ofw
aow-a-a 7-appfa
af-ow-p. -.fw-aow-aw.
aw.-a7-a-a8-qw.
ww.a .w.p
a
a- .fowowa a. .-ofw
a8-a aow-a

ow.-afa
q.-.w.a

aw-a

aw-a
pow-aowlw.-. !
fq-a

aow-a..f-p-fw a. af
aow-a- ?-qpfa fwa
af-aw.-a. -.f-lw. af .aow
aow-aw-aw-a-f7 lw..
a.-flow.p aow-lf.
a8-a fq-a
a.-a-flowp afow-a-a. .f-f-oow .
aow-a8-a aw.-a8-a-plf
a. .f-f-oow . owow.f-a ow.
a-plf fwa q.
a. .f-f-oow .
a-plf
aow-ww.a.fp.

aow-a
a .w.L-aowa .
afow-8

pow-fwf-a..
fq-a

pow-a. f wf-o-fwaowa
fq-a-8

pow-waowa
fq-a

.f-wfaf .
a
.f-wfaf.
a
a.w.L
afow
afow-a. ow . a-fwf.
aw.-a a8-a

ofw-aowa. -aowa
a-a8-fw

aplf
afow-af-oowow-f .
aw.-aw-a-a7
afow-aw.-oowow-f .ow
aw.-aw-a-a7
afow-owflow-q-f ..-ofw
aw.-a-a7-qpfa
a.-f-powa-of.
w7-8-w

.f-aow .a-f
a-qw.
p. -.f-aow .a-f
a7-a-qw.
afow-a. ow .
aw.-a
aowlafaow
fwj

ww.
fw

www8]

owfaw.a : awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

67

af-q- .fow-.a .w.- f L a.-.fw aowlafaow


aw.-aw-a a aw-a fwj
afow-a... pow-aowlw.-.a" a-fwa.w.. af a
aw.-a fq-a a8-a wowow
fow-a. ow .-af .a .f-wfaf. afow-a... aowpowa
a aw.-a a
afow-.f-aow-a-. .-q a .f-wfaf.
aw.-a-f-fa a

p-owaf .-aw.
a7-a-qw.

aw.-a-qw.
aow.-.f-wfaf.
aow-a

fow-a. -aowaf .
aw.-a8-a
fow-aow-af .a f. .owof
aw.-a-qw. .q
. fow-aow-af .a aow-aowlw.-.
aw.-a-qw. fq-a
a.-.f-a
8-w

af-ow-waowa pow-afwf. .
aw.-a fq-a
aow-aowlafaow fow-.f-aow-a-.
a6-fwj aw.-a-f
a-flow-a af .-f-ow-aw.
w7-a aw-a-qw.
qw.oww.. afa
fwa fwa

a. -af-lfq. afa-qfowf pow-a-owowla-w.


a8-a .w.a-fwa fq-w7-a-qp
afow-wfl-f . fow-.a .f f .-of La .owl-a. ow-pf-a. af-a. -of
aw.-a-a7 q-a-qp a-wa-a-fwa-aw-a

owf f-af
a-qw.

p-.-aow-w-ww.
a7-a-qw.

. w.-p-lw.. af-ow-p a -q .ow-a-a-aw.


a8-a-f7 aw.-a7-a-?-wa-qw.

.aw. .-af .
a-lw..

a. af-.ow .
fwa-aw
owow-a .a.L
q-a

oww. -p-.owow- w.
q.-a7-a-qw.

afow-a.- .f
qp-a
afow-aw.-p-f-ow-aw.
aw.-aw-a7-a-qw.
faf-f-aw.
q-a

w.-oowow-f
q-a-a7

afow-p -.f-ow-w.
aw.-a7-a-qw.
afow-owow-p-.f-ow-w.
aw.-ww-a7-a-qw.

pow-a-w.w.-af a. -aw.-owowa-wf .
fq-w7-a-qp a8-a-a7

a-w.lf .w-ow . aw.-p-a-w.w.-af


a8-a-f aow-fq-w7-a-qp

af-ow-pw.w
aw.-a
aw..-oowow-f .-lw..
aw-a-a7-f7

afow-a-w.a.o. .
aw.-a8-a
af-<a>-aw.aow a ? fa.
a8-fq-lw.. a

aow-a.-.f<
aow-aw-a

owf-aow ow af
q-ql

aow-wf.of.
fq-fwa

a-w.ww.-ow-f.
a8-a-a7

aw.-<a)-a-w.lw.l-f ..-of
aow-fq-w7-a-l-qp

afa ow..-lw.-p-a.-.f-a.-f..-ow.
fwa q.-f7-?-aw-a-?-a7-q.

Powf.a.ow-qafqqfL.w.a faw aw.aow w.aL wa


aow...a. af.owowa.. afwfqf-.a. pfww.-.aw. owow..f-a afowaf-. f a.f
aw.aow w.al wfqoww qafqqw.a awow afqfaw.w. afaw aoww.aoww .a .w.qafqlow awowa af
q :
q awaf-alow.aw. a...wowplow.aw. a..wowplow.aw. q.w..waf-alow.aw.
"awafq w.a qafqqw.w.a! w.a qafqqw.w.a awafq!"
af.owpowqf. .of af<a>q.f.a. af.owa.. w ow.. p..f-.oww. .ow.lw..
awowa afa wowfaw ao awow wfqw awowa aw.lw, "wow qw.q flaowfwo
aow ow af. a..ow.aowp af.owa..q.w.owof. powa..af-aowlf af.owaf-a."
awowaow aw. w.oww" awowa l.aoww awow w.a aw.qw awowa aw.lw
a.a.f-.a.f afowaf."ofw aw.-lw.l." afowa.-lowa.

aw. a.qw awowa q qafqqlfaow .a ww.low awow qafqqlfaoww


af.owaf-owfowpf... af.ff.f a.a.w."a af.owaf-a..
awowa waowa w.fa qafqq.aow aw. afqw awowa w.awowaoww aw. a.qw

powaw.-lw.l.. .
a.a-fa. f

"aw.lw ao wfa.w oww.af, www6a .qafqqw pw ww.w

68 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
afowaw.pf-lww. a.pf.lw. powa..af.aowL aowa. owpow.qf. .of afpowqq
awowa aw.a a.awoww aw. faow awow aw.q, awfa wowfaw ao awow wfqw
aowoww6. a.af.l-.. powa.afaow.w-w. aw. a pf-.lww. aowp.f-lw.
qowa awfa w.al.aoww awow w.a aw.qa aw.a wowa.aoww aw. faow
powa.af-aow.lw. wowow." pflw..af af-.a.faw." q.fafafof.
awow w.a aw.q wow faowww afq, "qfafafof!
q.f-.owfalowaw. afwowaowaf-aw...ow. . aowa.w.Laowa a..af-.aowL
qfowfalowaw.! " awowa af.w, "aw.a awfa! awow w.awowa aw.q
q.ow..afa. af-.owa.. aowq.ow..afa. afowaf.qw. afowwf.lfaw.a
aowffa.qafqqfl!" awowa af.w, ".a aowffa.qafqqfl awowa w.alo awo faow jfq aw.a!"
faow-.owwf.lfaw.a fqf.qw.q.ow."a.a w. f af" afp 8 a.af-.aowlw.
"awfa aw. faow jfq aw.a?" "w.alo jfq aw.a aowffa.qafqqfl! " "aw.a .a awow w.a aw
.q?"
ff. ow.. f af. a.f.f-oow. aow-low.a. af.owaf-lowlf.a w..ow..
"oowa, awfa w.aoww" aowowa ww.loww awowa fqoww ".a awfa?"
.fowa.. af.af. faow.afow afwwaowlow..w aow-.af afowf.a.
awowa af.w, "aw.!" "awowaow?" "aoww.w.aw-owwaoww, awowaow awowaow fa.owflaw"
af.owa. .ffoow . a..ow.owf. powaow-lowa. afowa..pf.a . aowa.fa.
al.owa wfqoww, afa aowowa awow ww.loww awowa aowoww.aoww awow qfq
afpaw..owow-lw. powaow-low.a. af.owaowafa a.aow-.f afowa~fwaowa
qafqqaw.ow awow .q owwaow awow ww.loww awowa aw.lw, "wowaow!" awowa .fowow
poww.ow." af o owa.owow." af" f a owaowafa-f-af af.owa.f-a.f
awow woww awowa aw.lw w.ow aw.a awowa aw. a.qw awowa afqw
af.owaowafa aw...ow.. afowa. faow-.afowaowa afqaf.qw.afowwf.lfa6a

awowa af.w, "aw.a awfa!" awowa af.w, "aw..w faf.a?" "awfa w.alo awo faow
jfq aw.a! "
faowwowowwf.lf afwaf.qw.q.ow..aowa afowaf-.a.f afowaowafa
. . awfa aw. faow ? " "awfa w.alo jfq aw.a aowffa.qafqqfl ! . . awowa afqw awowa
af.w,
aw...ow.. faow.afoww aowa. afqf-.qw. aw.afowwf.lfaw.-. a a6. w.-af"
. . aw.a awfa ! " " aw..w awowa ? " " awfa w.alo jfq aw.aw awo faow jfq aw.a ! "
" .a aw.a ? . .
ow..w.a.. a.f-a.f pfww.-.aw. .aw." fwowaowafa owowaf-a..
"awfa .aw" afqw aoww.a.q .a afaw awowa af.w, ".w.owow .lw.aow
qf. a.q.fow pf-.qaw. a.af-.owpaf. af.wf-alw. .qf-lw." q.ow..a
oww.aow aowfa! .fa aw. owowowqow aw.a!" aww.faoww lw.fw flaowfwo, "Lw.w.a
a.af. a.q.f.ow of-.aw. afowf.pf-f. ow." af.owww.a. powa.f.f.f
aowao .lw.aow! afa.w aw. .fa.w wow!" awowa alowa awow qafqq.aoww
fapowaf-aow.f .qf .aw.. af.owww.a afowow. afowaLw.-.w.L pow.faow.qw.
awowa fpaw.f.woww aowao afaw awowa alowa awowaw awowa afqa awow w.a owooww
af.wf-aowlf. a.af. a.w..aow-af a.af. .faow-qf af.wf-aowlf.
aowpa aowaow a.afa.woww awfa w.a owooww aowpa,
a.of. afowlow-ow afowaowafa. owow"af-aw. aowaow.ww.-a.. afaf.owowa..
aowq fpafawaw awowa af.w, "aow.ffaow pw.w.a aw.a wfqowq
aow..ww.-aowlaf. .
pw.w.a owfa!"

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow aflowfa .aw.fq 6w


aw.aow w.al afa wfq.q qafqqw.a afqfaw.w.-afq a wow .w.qafqlo aoww.aoww
awow.a ww.lowa aw. wa.aow awowow w.faw wow afa qafqqowowl.q wfppo qafqqw.a wow w
fw
qafqqw.faw awow aw.wo w.qafqq L.qlow wfq faw wow afq "w.a qafqqw.w.a .a awafq!
w.a qafqqw.w.a .a awafq!" af.a.ow-qafqqfl.w.a afa lw.w.a.q qafqqw.a w.a ow.fqowa
qw.awowa faw w.aowawowfaw aw.aow w.al.a aw.qw "wow qw.q awowaow wow w.oww"
af.w af.a.ow-qafqqfl.w.a aw. w.owaowlqafqqa wow afqoww aw. wowfa awow aw.q faf.a
faw
aw.lw w.ow aw. a.q faf.aw wow aowq aw. awow w.awowa owaw w.qafqq awow ww.low faw
.qowqoww w.a owfa.. qafqqlfaow faw af.aoww w.fa awow aoww.aoww
aw.aow w.al w.w aw.a afq aw. a.q awow aw.q w.aowa aow.ffaow wow qowa .a
aw.flw fqowa af.a.ow-qafqqfl.w.aw aw. wow afq .qaowfw "qfafafof!
qfowfalowaw.!" awowa af.w af.a.ow-qafqqfl.w.a, "aw.! aw.a awfa w.aow! awow
w.awowa aowffa.qafqqfl aw.q ! .a .a aowffa.qafqqfl, awow aw.q ow.f afq f oww.owo
wq
faw.w" "aw..w w.aow?" "awow aowffa.qafqqfl w.aow ow.f afq jfq aw.a!"
. . aw.a aw.q ? " " oowa, awfa w.aow ! "

af.a.ow-qafqqfl.w.a lw.w.aoww qafqqw.a awow afqfaw.w.-afa.a ww.loww ".a .a aw.a


w.aow?" wow fqowww "aw.!" "awowaow awowa?" "awow w.aow a.aw awow
aoww.w.aw owwaow, awowaow awow fa.owfla faoww" af.a.ow-qafqqfl.w.a wfqoww faw
qafqqw.faw awow ww.lowa wow aowoww.aoww awow qfq qafqqaw.ow awow owwaow w.qafqq
awow ww.loww
"wowaow .a .a!" wow af.ww awowa .fowow aw.aow w.alw faf.a af.a.ow-qafqqfl.w.a
fqoww w.ow aw. a.q faw wow afq awow owowfa.qlowq aw.q faf.aw "aw.a
awfa w.aow ! " " aw..w w.aow ? " " awow w.aow ow.f afq jfq aw.aw " " aw..w
w.aow?" "awow aowffa.qafqqfl w.aoww" awowa aw.aow w.al afq faf.aw "aw.a
awfa w.aow ! " " aw..w, awowa ? " " awow w.aow ow.f afq jfq aw.aw " " aw.a
w.aow?" "oowa, awfa w.aoww" awowa aw.aow w.al afq .aw
awow ww.low afa aoww.a.qw awowa af.a.ow-qafqqfl.w.a af.w, ".w.owow .lw.aowa!
wow owfo .w.owow w.fa aw.a ! . . awowa wow aww.faoww lw.fwlo, . . Lw.w.a aowao .
lw.aow !
afa.w faw .fa.w w.ow ! . . aw.aow w.al q w.a wowfw aowao .lw.aoww awowa
af.a.ow-qafqqfl.w.a alowa a.aw w.a owfa.. qafqqlfaow qafqqaw.ow awow w.awowa owa
w w.qafqq awow
ww.loww awow aoww.aow faw qafqq.aow .fowow w.fa faw .w.aowaoww aw.aow w.al.a wow
fww
w.a owoowa aowaow afwlo afqa faw wow aowpa faw afqoww w.a owoowaw wow
aowpa faw qafqqlowa fpafawaw awowa af.w af.a.ow-qafqqfl.w.a, "aow.ffaow w.qafqq
aw.a
ow.f a.ll aow f pw.w.a .aw.qafqqqafqqowq.aow wfqowa, f aw.qo owfa!" faw aw.aow
w.al.a owoowa faow q.ll alf.aw
.ow..aowa faw oww.fqf.a L.w.a
ww..a.fp. aowaf"owfL af<aow-oww." aowaf"owfL afowaw..p..owowww..
Pfqoww awow aowf ao awow w.a ww.faoww awow aowf awowa aw.a qowa
a.af-ow a.p. wf.aw.pf-.qafqq.f p<.fa .f ..aw. aowa.p. wfaw.pf-.af af-.owaowafaw.
p.
awfa ww.faow w.qafqq wowa wfq .w.aw qw.w .a awow w.qafqq wowa wfq .w.aw awowa .f
owow
afowa.owa af-.owaow. owow.afa afow.w..a .f ..o.a owfaow-oww.. afaf-owf.
aw. w.fq.woww awowa af.w, "awo aw. qowfw w.a awow.a ww.faow awowaow owowa?"

aw.lw ao wfa.w oww.af, www6w

7. fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
af.owa.. aowaf"owfL fa." a.faowow. f. fa. af.a. owf-.lw.w
awowa af.w awow aowf, . . wowaow aow aflaw " " oowa, awfa awo wowa.aow
afow.w..af.o..a afaow-.owf afowf-.lw.w afowf-.w a.f.L."
aw. qowfw aw.a ww.faow? aw. wowa.aow aw. qfq qafqq.awa?
ofwaowlow.a. a.owow.aw.-laf-aw. a...wf.. ow..af.a.f-Laowaf. .owq..w.-.p
.w.owow awo aw.lw.owq aw.oww.qw.a! aw. aw. qafqq.awa aw. aowow
af-laf" owf.f.afwowa lw.owa..aw.laf-aw.. ow..aow. a af.oowowf-la.ow.

aww. owfaw q.q . awow aw.lw.owq awowaow aw. aowow,


ow..af.owf.owow-.a. af.qqafqq waowaow- .lfw af.owaowaf.a af<La.f owowof"
aw. aowqw" awowa awowo .fowow, awowa af.w aw. awow .w.ow.aow aw. aw.
q.ow.qowa. w.ow."w6 af.owpf-lowLaw. powa..ow-a wff. owfLafa
aowow .qafqq awowaow flaowfwow awowa fqoww w.ow awow .a..aowaw "oowa, aowll w.ow
afowow. owq.ofwaow-.L afowow. afowa.. af.owa.. aowaowow-a
awowa aw. .w.owow awowa!" awowa aowq, awowa af.w awow .a..aowa
af<qafqq>a.aw.laf-aw.. a. ow.a .af-.aowa. pflaf" fowp.f-.qw. af.a..f
aw. w.a aw.lw.owq, ".wfaow w.ow w.qafqqqafqq awfa owfa!" awowa aowq qw.
lowowow.ow. fowaowpq .owalf- ..a owowa.af.aowaw. fowa.af-.o.. owow.aowpq .ow .a
aowowaw awowa qfq w.ow w.a w.a afowpw awowa qafqqloww awowa qfqw
fowa. owow.a a af a.pf-.lww. a.aw..a.w.aw.w a.waowqw. afowa..f"
awowa afa owf.w aw. wowa.aow aw. aowf.w aw.w.a aw. afaowa,
a.pf-.lww. a.oww..aLw.p aowl.owow"ow aowa.aw..p.w...aw.w afowa..f"
aw. wowa.aow aw. waw.q awow aowowaw awowaowqafqqw.aow ww.aow .a afaowaw
pf.lww.aowlf- f af aowaowp..q.-" alf.af. aowa...f-a afowa..f"
a.awoww aw. qw.p awow pf.aw Lw.q aw. aow .a afaowaw
ow..af.owlf-af. aowaowp.a.. a.lfaf. aowa..aw." afowa.f"
awowa qw.ppoww awow pf.aw Lw.q aw. aow .a afaowaw
aw.a..f-.a..f. lw.-..ow. a..ow-.pf. lw." a. Lf.af .af-a af.owaf-owp
aw.a a.awoww aw. aw. flaowfwoa fqafqqaf.w flaowfwow Lw.q w.alo awowa lowqafqqa
aowa..ofaw." aowowf-.laf-aw. aowa..aw.l.lw. af.owa.aw.aw.w af.owafa. .f- f a. .
aw. aw. aw. aowll w.ow awfa awowaow afaw awowa .fowow, awowa owowa
a.fwaow.qw. af<af.owfL f.owaf-lowlf..a. w.ow."w6. .ff.aow.
fa .lfq a.aw awow aowfw awowa afa fqoww .qafqq awowaow flaowfwow "oowa,
.aw..l.lw.. aw.a?f" af.owaf .faow-.lw. af-waff-.qf a.aw..alw.p. a.af"
.a flaowfwo awowaow!" awowa fwwoww flaowfwo, "awowa afa aw.a pw.aowqqfqqfl aowao
!
af-a.owow.w." afa...f-af.. qf.alw.p a.w.lw.p af-.owa..
aww. qw.q aw. aw.? qaw.q aowao!" awowa af.w
aowaf"owfL af.owow-.a. aw.owow" af .ow.-.aowl-fa af.owa.. powafwf."
awow aowf, "qo awowa aw. aowfa awowow!" awowa af.w awow aowfa,
aowaf. aw..aowa.-lfa aowwow-"a. a.w."aow.af wow-.a. ow.. af.owa..f-aowL
"aw.! aw. w.qafqqqafqqowaowa.ow aw. owow! owfa .w" wow awowa aowq,
af.a..f-fl.. ow. .af.owa.. aowaf"owfL wow.l-f. afa. .ow.law..a.
owa.w.fqowaowww awowa af.w awow aowf, "af.a! qw.p wowaow!

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq 7w


a.-wow.a. .a a..q.ow-a. aw..aw.w af<aow.f afaow. a..owl.
aw. . aw. aowoww" fq.aoww fa plf.ow w.qafqq a.q .a..aowaw
af.owaow. powaf"owfL w.ow..lw." fqafqq afoww.-.ow.ow. afwaff.qfow..lw."
awowa af.w awow aowf .qafqq wow flaowfwow . . fll a.awa awowa ow.f! awowa afa aw
owaow flaowfwo!
aff.q.af-.owow-a.afow. .fowp..f-.alowaw. afowow. a.aw.laf-aowaw.
afa aow a.ll qo .aw" awowa aowq awowa aw.lw.owqw
ow.-aowlff.a. a.af. aowafwf." a.w..aow.af a.af.ow. afqow.af.
qfq w.ow owf.w awow aowfaw owfqoww owf.w afa aw.a
a.-.a.f waow.qaf" af.aw." f-.owa.. aowLa.f. wflf" owpf-a..f"
w.ww .fowow oww.aow w.alo aowaoww awowa af.w awow .w.ow.aow, "Jfowp .a afaowa! "
f.owa..of aowow-.a..a a.aw.,. a..f. afowaw..a.owww.of-a aw.paowp.a."
awowa aowq afq.q, afa aowqw awowa aw.a owawfaoww awow pf.aw
waow-a af-..aw. aowlowowow.ow. a..a.low. lw.. afa fowa.af"af
fq.a.q w.alo aowaow awow aowowa fll flaowfwo w.alo w.a w.a w.woww
afwowa..a.ow-low. lw.af.a owow..f-a af-.owaow. powLq aw.p.w..aowaw..w
flaowfwo w.alo .w.q.affllow awowa af.w awow .w.ow.aow, "Jfowp
ow..af.af-owa.aow-.l.a a..a.ow-"low. af-a owow..f-a
.a afaowa! w.a aw. aow a.lloww!" oww.lloww w.alo .w.qafqlo
aowafwf." aow.faf" .ow.aowp.of owow..f-a af-.. lw..af-a
awow aowfaw awow qfq wo.q .w.qafqlo, powq flaowfwo w.alow
fowa.af-..o.. aowLa.f a.w..Laf- a a aow-.f a.wf.lf. af.owa..f.
awowa qafqqloww awow .w.ow.aow, w.aow w.alo plf.ow aw. q.qw awowa aowq,
af.oowowf. lw.. a.-aow"af af.owoow-owf. aowqw." af.owwflf-a...
aw.a aowowa flaowfwo aw. plf.oww awowa aowowa awow qafqqw.ww awowa qfq,
aowa..f-.of ow.. aowLa.f" fowa.af-.o.. a.af" f.owaowaf.a
aww.fawa w.ow awow .w.ow.aoww awowa qafqqloww q.qafqqaw awowa af.w,
aw..owaf-o.. ow.aowlf-.afa. afowaow.af. aw..pa.f-.w. aw..aowlaowlow-wwf.
. . ww.a .a afa ! . . fqf.aowww awowa aw. aw.a aw.a..owww aw.a aowafqoww
a.af" owow-.ow." afa aowa.flf".of aw..afpf-foow. a.- af.aow.
oww.aoww afowow w.alo awow w.a fppowfafa.oww aw.a w.aowqw.w.aw aowq awowaoww
afowa. w..aow-a .fa aowa..ow-w. pow.ow-"af aowaf"owfL af.owaowaf.a
awowa aw.a awow .a..aowq aowfa w.ow awow aowfw awowa aw.lw
powaf"owfL af-laf" ww.oww." fqf.wow"a< afaf-.aoww.. .-a
awow aowf, "aww. owfa? aww.f w.a .?" "afaowlo aww.f oww.aow
l f af" a.wow-"a. q.owpq afwow.a. lfaf" afoww."

owfa awfa .!" "aw.w.w! awfa . owfa awfa aww.f!


af-qw..ow.faf-.o..qowa aow.owwf-.lw. af< af-owf. afowoow.ow.
afa ww.a.a qowfw faf.a awow.a ww.faowa awowaow owowaw .a w.awowa aw. qw.a
a. f ww..oww. afow.w..af.o.a aowowwf-lw. afaf-owf. owow.f-.a. af-a
ww.a afw aw. qfowplow awow.a ww.faowa awowaow owowaw flafoa w.alo
ow a q.owp. a.ow...f-af.. qafqqaowaf" a.f.L." aw.q.owp. a.a...w..
aw. aow aw.w.w awo aw..q aw. aw.a qafqq.awaw aw.a aw.w.w aw. aow awfaw

7a fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
afaowow..f-a aow.af. aow.a..f-faow. af.wfoww.-.a.. aow.af. aow-.f
w.alo flafoa aw. aw.a . aowowa awow owa.lw aw. awowaow
a..w.-.afwL.a owow..f-a wow"a. owow..f-a af-aoww." ww..a.fp
aw. oww.lowq .w.qafqlo .w flafoa faw aww.f pfqowq
oww." afa. af-aow" afawow-"a aow.w.a.. a..f-a af-a..
aww.f aw. wowaow aw.fw, faw . afla aw..q wowaow
aowow.oww. p.aow-.lowqww. wow.a. owow..f-a al aowow.oww. aowaf.
w.a ww.faoww ..a.low . flafoa wowaow w.a ww.faoww aw.,
aow.of a..a.af" aw..a.. oww.. a.- aw.-.aowaf-aowL afowaow-.a..
aw.a . aw. fqafqqfq aw.a l.aow aww.f aw.w wfoa, awo aw..q
aw..a.. wow.a. a..ow.w.aow. .aw.. wow.a. afa afa." aowow.oww.
aw.a l.aow owoww aw.a . oww.aow, fow . w.alo wowaow w.a ww.faoww
owow"ow-af-a. pw.w wow.a. fowaw..a. af.fwowa. aow.af. a.af.
awowa . fow alowowpo owqowa . aw. a.aw.a, alowowp .w aw. oww.aoww
af"f-aow.a a.af. aowa.aof.w af-.afaow" a.ow"ow.-. wow.a. afa..
aw.a aw.q oww.aow aw. .w.owow faow.aoww flw.aow . wowaow
a.ow q.owp. aowf.af.
owoww aw.w.w w a.awa! "
oww.fqf.a L.w.a afa pfq.q ao awow ww.faow w.qafqq .a..aowq wow w.w aw.a
qw.a awfa awow .w.a wfq afa f ww.faow faw qfowploww fpw.a .aw awowa
.a..aowa .fowow w.fa faw af.w, "awo ww. ow.f qfowplow fpw.a owowa.a
ww.faowa?" ". afla awowaow . plowfaow," aowafqoww oww.fqf.a L.w.aw "oowa,
afa awo ww. ow.f afq aw. qfowplow w.a owo ww.faow ? ww. ow.f afq aw. qfq
f qafqq.awa ? fll a.awa ! Lowa ow.fa aw.lw.owq .w.owow aw.oww.qw.a faw aow ww wf
aow
f qafqq.awa aw. aowow aww. .a awow aowqowa owfa ! . .ww q.q owo aw.lw.owq faoawo
waow
aw. owfaow awow aowqw . .
oww.fqf.a L.w.a aowq ww.owow faw afawowaoww w.a aw.lw.owq, aww. aowaow
fll awow fa.owflaw awowo fll .fowoww awowa wow aw.lw .w.ow.aow aw. aw. faw aowow

.qafqq .a..aowa afa aowfwow awow lfqowa aowq, faw fqoww .a..aowa .qafqq wow afa
aowfwow "oowa," af.w .a..aowaw "aowll w.ow aw. .w.owow!" .w.ow.aow lowqafqqa faw
.a..aowa af.w aw. w.a aw.lw.owq, aww. aowaow awow aowowa, ".wfaow aw.a qafqqowll
w.a
fafo ! " faw wow aowq qw. aowowa fqafqqaowa w.ow a awowo qfq w.ow w.a w.a afowpw
awowa awowo qfq w.ow .w.ow.aow qafqqlowwa wow afa wowfwlw.q .a w.a wowa.aow aw.
aowf.w afaowa faw waw.q awow aowowaw awowa wow ww.aow .qw. awow afaowa aw.
lowqowa w.a pf.a faw qfooww f lw.q a.owow q.owow.q .a awow afaowaw fa
lfq awow pf.a qw.ppoww afa wow w.w aw.a a.aw aw. aw.a wow afa fqafqqaf.ww wow
afa .a awow afaowa f lw.q a.owoww fa lfq wow .fowow w.fa faw aowq aw. .qqfqqw.ao
w
oww.fqf.a L.w.a awfa .a..aowa afa aowfwo qafqqw.a w.oww
.w.ow.aow fq.aoww faw fa lfq owowa oww.fqf.a L.w.a aww. fqoww w.ow .qafqq
.a..aowa afa aowfwow "oowa," af.w woww "awowo faow flaowfwo awowaow!"

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq 7a


awowa wow fwwoww, "afa awowo faow aowao pw.aowqqfqqflw aww. qw.q awfa aow
.fa ww. ? awowo faow aowao qaw.qw " " aowaowqwowlowq aow a.ll qo aw. wowqafqqowf
a
awowow," af.w oww.fqf.a L.w.aw aowfa lffawoww wowa.a.aowlo faw af.w, "aw.,
awowo owfaow aw. w.qafqqqafqqowaowa.ow aw. owow ! . .ww jfq afa owoaowlqafqq fll
w.aowa faw
qfaw awowow w.qafqqqafqq!" aw. awowo aowqw awowa af.w oww.fqf.a L.w.a, "af.a
wowaow ! . a.ll aw. faw lw.w.aw " aw. wow aowq faw aw.w.a fq.aoww fa awow .fowp
w.qafqq a.q .a..aowaw wow .aowf.aoww .qafqq awowo aowaow aowfwow "fll a.awa! ow.
f
qafqqowllw.q! aow a.ll qo .a !"
awowa .a..aowa aowq qafqqw.qfaw w.a aw.lw.owqa awowo fqf.aoww aowfa .a
qfaowaw wow qfawoww w.owaowlqafqq a.aw.aw.falo afa .w.flw aw.a a.w w.owaowlqafqq
w.qafqq
awowow a oww.aow .fowow owaowao oww.owowqw awowa .w.ow.aow .a.oww qafqqaw.ow w.a
w.w.qplf.ow, . . owfaow qafqqw.a awow afaowa ! . . aowfa afa a wow .w.flw aw.a owawfa
ow awow
pf.aw awow fq.a.q aowowa .w.aowaoww w.a w.woww wow aw.lloww w.aowa faw w.aowa
.a awow w.qw .w.ow.aow .a.oww aw. w.ow, . . Jfowp .a awow afaowa ! w.a ow.f a.ll
aow a.lloww!" aowfa aw.lloww .w.q.affllow qfq, awow powq, afa wo.q
aw.w.w awowa .w.ow.aow qafqqloww, w.aow q.q afa owaw.faw qafqqw.a w.oww wow afa
faw
afa aw.a aowowa faf.aw awowa awow aowowa .ffawa a.awa w.qafqq qafqqw.w a awowo a
ww.fawa
wow a a fa .w.ow.aow faw qfq w.oww "ww.a.a afa!" awowo .a.oww aw. w.ow,
fqf.a.q w.oww afa wow aw.w.a aw. aw.a..ow w.qafqq awow.a owqaowfa.owa faw qafqql
oww
aw.a aw. aowafqw awowo w.w aw.a w.aowqfaow w.oww
faw aw. .a..aowa aw.a awow qafqq.awa a wow wowqafqqowfaoww oww.fqf.a L.w.aw awow
a
wow af.w aw. w.ow, "aw.a aww. .a awow aowqowa owfa, ow.f w.a .?" "afaowlo
ow.f faow f aowqowa owfa awfa . ! " af.w oww.fqf.a L.w.aw . . aw.w.w ! . fow
f aowqowa owfa awfa ow.f ! faw aw.a aowaowa faf.a aw. qfowpl.q w.a poww.plow .a ww.faowaw ow.f w.fawa aw. qw.a ww.a owa.l .a .a aw. qowp w.a owowa.a ww.

faowaw
.a .a aw.w.w aw.a aw. qafqq.awa, afa aw.a aw.w.w aw. aow fa ow.f aowaoww . aowao
wa aowowa
qw.falow faoawowaow faw aw. w.aow owfq oww.lowq owoww ow.f awfll flafoa
afawowa flw.q awow aw.fwa faw . a.ll pfq owo a.owow .a awow ww.faoww . .w.a
qfqlo afla faw.fa owo ww.faow a . aowaowa aw. qafqqfa fafo, aw.a l.aow ow.fw
owaowao wfo ow.f qfaowl qafqqfa, aw.a l.aow owoww . ww. aw.a afawowa owf.w a . f
ow
flafoa .a owo ww.faoww awowa . aowa alowowpo . aw. .q.wow faw aw. aw. aowww
awfa .a fllw . ww. aw.a aw.q awfa faoaw.wo owfo .w.owow a . fow flw.aow wowaow
ao owoaowlqafqqw aw.w.w a.awa ! . .
qowfa wfq faw awow .w.Lw .
lf-.owaf af-qowowawf. awf-.fwow.a l...wf. afwq.f-af..
"aw.faw, awfa awo pw.qowq.w.a?" "wfaow . af.a faw a.aw
afwa..fowoow.L af.owaowaowapow-a. ofwaowa.fa af.owa..f afwaow.faf-.a .fa.
faw ..ow! " awowa af.w awow wfq, "Lowa awowow .w.owow! " awowa aowq aw. awowaow
qowow
a.ow-.L a. w..aw.wafowa. a. f.aw. afwaf.aflflaf .afa .fa afow..a.w..
waow .fowow aw. .q aw.p w.qafqq awow qaf.awa qowoww awowa afa

aw.lw ao wfa.w oww.af, www6w

7f fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
a.afaowf.a. f. afowwaow.a aowlow..wf. afw q.f-af.. afw
awaw.faw aw.a a.awaw awowa .fowow awow af.a faw a.aw faw
a..fowoow.L af"owow.wf. afowqa.ow-af. aowapow-a. aow...wf..
..oww awowa wfqowww awowa .w.qowq awow wfq aw. wfqw
af"owpf f low- ..aw. af.p.wf-alw. af a .a.owowa.f-.af af.owa.. aowp.wf-.alw.
awowa fqoww w.ow awfa owfq, "awfa awo pw.qowq.w.a?" awowa af.w awow owfq
powa. wf-.afwow a powq.f-af. afw a..fowoow.L ofwaowqa
"wfaow . awow a.aw faw ..ow!" "Lowa awowow .w.owow!"
af.owa..f qow.af<jqafqq>aow- a af.6 af.ow.ow.wf-.q.ow af.owpf-low-.law.
awowa aowq faf.a aw. awowaow afaw awowa wfqoww faf.aw awowa fqoww w.ow
af.low.. af-aoww." afq.owowa.wf. af.owaow. aowlow-..
awfa aw.qw, "faw aww.f? awfa awo pw.qowq.w.a?" awowa af.w awow aw.qw,
powa. wf-.afwow"a. q.f-af.. afwlow..wf. afwa. .fowoow.L ofwaow.a.fa
"wfaow . a.aw faw af.a faw ..ow!" "Lowa awowow .w.owow!"
af. aowapow-a. af.owa..f qqfa?owow-ow." af-a.fa

af.w awow wfqw awowa aowq faf.a aw. afowow qowoww


afowaowf.af.q .ow afowa.waowa powq.f-af.. afwpowa. .fowoow.L
awowa a.awa faf.aw awowa .fowow awow a.aw faw awow ..oww
afowa.fq.ow-.af a.aflw.-..ow. pf-aow"af a.aflw.-..ow. aow.ww..aow-afa
awowa .w.qowqoww aowao flaowfwoa aww.fawa aowao flaowfwo awfa aw.flw a.aw
af.owaow afpa.owaow.L af-aoww." w.a.owaow.L af.aowowa.wf.
awowa af.w aw. awow aowq, "faw aww.f? w. aowq, awfa awo pw.qowq.w.a?"
af-.owaow powa.owaow.L powa. wf-.afwow"a. low..wf. afw q.fwow.L
awowa af.w awow aowq, "wfaow . af.a faw qw.a,
a.owfaow.L afwq.f-af.. afwafa. .fowoow.L ow. .af.owaow. powapow-.a.
wf.l faw a.aw faw awfa ..ow!" awowa af.w awow wfq
afaw."..wf. .of .aowwqf-j" aowpa .f" qf.lfa.w..lfp. waow.a
awfa aw.a a.awoww aw. wfq oowaw ". fow .w.lw flaowfwo aowao! " .fowow
a.af-j-aja.w..lfp. aowa.owfaow.L fowaowpa .f-.a. af a.w.lfplw.
oww.aow oowa owf.w awow wf.lw awowa afa .w.lw oww.aow owf.w flaowfwow
waow.qaf lw.a.w.l-fp. a.owfaow.L a.f.faowa fowaowpa .f-"a. af
.fowow oww.aow flaowfwo owf.w wf.l qowfaw awowa afa .w.lw oww.aow
lw.a.w.lw.p. af7qw."..wfofa. afw..a a.w.lw.p. , a waow.q.af
owf.w flaowfwow awowa aw.a wfqoww oww.aow oowa owf.ww awowa .fowow oww.aow
lw.pq.fwowL ow..af-.owaw.ow. owowa.waowa powq.f-af. afowa.owow.a.w. f lw.
flaowfwo qw.aw faw qafqqowllw awowa .fowow awow a.aw awowa aw..a flaowfwo
powq.fwow.L owoww.waowa q.f-a.f. ow..af.owaw..ow a. .fowof-. f low .
awow qw.aw awowa .fowow a.aw awowa qafqqowll ....lowa
lw.ofqaowaow-.af af.ow.ow.wf. af.owaowaf.a aowaowawf-.aw. afapow-.a.
flaowfwo w.alo awow w.a plf.oww awowa wfqoww, awowa af.w, "awfa aowqafqqowll aw.
a wfq?
aw.a..-.. a.aw..a..aw.. .ow.aowp.owf.fqow.a. aow.af. aow.a.qf.
aowowowa awfa aw.a .a, wfa w.oww! aw. fppowfq

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq 7a


aw..qafqq ..w.-af.aow. aowa.f.-aow.a a..ow.aowp af.owow-.a af.qo.a.
aw.a faoawowaoww awowaowqafqqw.aow aw.q awfa wowfww qo aw. aowow
w.a..aw.. afwaowa. w. ..af-.aw. w..a..aw.. a.w..alw.w a.aow.L
.qafqq .a w.a awow w.a aowfa, .qafqq .aw" fq.aoww poww.plow

af<aow-.af f owaw..oow-owf . a f.owq.ow"a powa.w..w...of powaf-.a.fa


aw. awow w.a plf.oww awowa aw.a aowowaw awowa lw.w.aoww awow .q qfq awow qowoww
afowaf.oowowf. af.owaowaf.a .aw." owfa af.lf-.aw. pf.q.f.wow.L
awowa aw.a aowowaw awowa af.w , ".a oww.aow aowlw.a awfa qw.q
aw.a.-..afow. aowa.owow.l pfq.fwow-.L af.owow-.af wf.powa. w..a..aw..
aowowowa owfq awfa qw.aw qo w.a .qafqq .aw"
af-ow.aw." ow..af.owaowaf.qfowow. .ow.aowpaow.a. q qowlw.-owaowa .a. af.
awowa afaw awowa af.w awowa, "w.oww! afa .w.lw aowaow
aowa . aw..ow ow. .afowaowaf a a alw..aw.waowa . aowa. lf.a. owfa. oowwowaw..
awowaowqafqqw.aow qafqqowllw " awowa af.w, "qafqq.a.awoww awow qfaow w.aow! wowa
.owqafqqw.qw
afpa a.f. al.of-aow. .ow.aowpaw..af-qafqq w6 powpowaf"aw. a. .af-.pa .owlf
aw. aow .w.lw flafoaw wowfw wow flaowfwo aww. owfwow awfa aw.a aow .w.lww
a.w.L af.afp.aowwow. aw." af .aw.-.owfa. owlaowaow . aw.. a.af.aow.a .owa
w.aow owfq wowa.owqafqqw.qw aw. afo aw.a alfqowqw
.ow.aowp aw..af-aLw. afqowpowaf" f aw. a.af-p.a.owlf. wf"alw. p.owowww..
w.oww flaowfwo aw.a aww. owfwow awfa aw.a aow .w.lww aow flaowfwo qw.a
af.a..f-af. .
aw. aw.w"
qowfa wfq a.awoww aw. aowq awowawowa awow aowfawowa afa ow.lw owaw.faw
aw. aow owawfaoww ao awow poww.plow a.aww.fa awow f.w w.qafqq alfqowqw aw. wow a
owq
aw. awow aw.faw faw af.w, "aw.faw, awfa wfaow ow.f aw.a?" ". wfaow af.a
faw a.aw faw ..ow!" aowpl.oww awow aw.faww "Lowa awowow .w.owow!" af.w
qowfa wfq faw wow aowq faw powa.woww w.a aw.p w.qafqq w.a qafqqfaw.a.aow wowfw
qowoww fll a.awa .a af.aoww faw alowa faw qafqqaw.aoww fa lfq .a ww.qoww faw
qowfa wfq afa aowll .w.qowqw awowa wow aowq aw. awow owfq faw af.w,
"owfq, awfa wfaow ow.f?" ". wfaow a.aw faw ..ow!" aowpl.oww awow owfqw
"Lowa awowow .w.owow!" af.w qowfa wfq, faw wow aowq aw. w.a qafqqfaw.a.aow
plf.ow faf.aw fll a.awa .a alowa faw qafqqaw.aow afa awowa .a wfqoww wow
afa aowll .w.qowq faw aowq aw. awow aw.qww "faw ow.f, aw.qw, awfa
wfaow ow.f?" ". wfaow a.aw faw af.a faw ..ow!" "Lowa awowow .w.owow!"
af.w qowfa wfq faw wow aowq aw. awow afowow qowow faf.aw awowa faf.a
.a aow.fowow a.awa faw awow a.aw faw ..ow .fowoww afa fa lfq .a wfqoww
faf.a faw qowfa wfq afa aowao wfppo a wow aww.fawa wow aw.flw aowa awow
aowqowa w.qafqq awow a.awaw
awowa qowfa wfq aowq aw. awow aowq faw af.w, "faw ow.f, w. aowq,
awfa wfaow ow.f?" awowa awow aowq aowpl.oww, ". wfaow af.a faw qw.a,

76 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
wf.l faw a.aw faw ..ow ! " " aowaw awowow flw.q ! . . af.w qowfa wfq faw
wow aowq aw. w.a qowow faf.aw fll a.awa lw.q awow al.qfaw .w.q.afoww faw
qowfa wfq af.w, . . .a ww.owq .a afq aw. wfq oowa a . .ow aowao .w.lw ! . .
faw oowa .fowow oww.aow wf.l faw .a aow.fowow .w.lwowaw faw qowfa wf.l-qw.aowa
qafqqowllw faw .a w.w aw.a wfq oowaw faw awowa qafqqowll oww.aow qw.aw awowa awo
w

a.aw .fowow awow qw.a a a fa aowao wowowp, faw qowfa ....lowa qafqqw.aowoww w.a
qowfa
wfq.a powa.ww
fa lfq .a wfqoww faw awow poww.plow af.w, "awfa wfa wfppowaoww aw.
qowfa wfq ? .a aowowowa wow .a aw.a faw.faw a wfa wow w.oww ? wow ww.owa aw.a
fppowfa faoawowaow, aw. aow aw.q wow owfq aow wowfww Lowa.a aw. faw aowow .qafqq
wow .a w.a w.a f..fqw.owoww aowfaw . . awowa awow poww.plow .fowow aw. awow plf.
ow afa
qowfa wfq afa aw.a aw. aow aowowaw awowo aowfa.woww awow qfq w.qafqq awow qowow
afa .w.flw aw.a qafqq.aw w.oww awowa aw.owoww.aow af.w, "awowaow .a aw.owowaw.q
aowaowfaw awow qw.q .a aowowowa awfa awowaow .a f wowfp awowaoww Lowa.a w.a aw.
aowow awfa .a .aw" faw awowaow afa qowfa wfqw awowa awowo af.w, "wow
.a wowfw ! .a afa aowao .w.lw faw awowaowqafqqw.aow wow qafqqowllw awow qfaow w.
aow .a
wowfw ! . . awowo af.ww . . wowaowfqafqqaowa .a a.ll flafoa aow .w.lw a wow aww.
a.awoww
.a aw.a aw. aow .w.lw .a wowfw! aw.a aow owfq afo alfqowqa wow .a wowfw
aww. aw.flw wfaow .a aw.a .w.lww aw.a aow qw.a awfa aow owfq ww.w . .

awow fa.owfLa faw aw.w .a


powafaf-.of aowpfq.owaow .af aowa.ow.a.f-a. aowpf.owa.f.a
awow ww.qow aowaowow.woww awow aw.w aw. a.ll w.oww
af.aowaf.a aow.af. faowlw..ow..oww." ow..afaw..a.. owow.f-a
awowa af.w, "aw., w.a qafqqa.owaw, aww.fw wow .w.owowfawa flafoq
aowqa .ow.paf.a. aw..af-owaw. ow. .qfaw..a. . aowpowaf. . f aw.oww.
.a aw.w.w w.alo awfa aw.a a.ll w.oww wow .w.owowfawa, aww.flwq ww. aww.f
afowow.p. ff-.afa. . afowf" f aowlw... aowaw.q.owp. afowow.af.a a....a..
awowa .w.owowfawa awo qafqqa.owaww .a aw.a aw.w.w aw. ww. awfaw
a...ww.-a. ofa afowf.wowlw. ..oww. ow..afaw.a.. afaw..owofow
.a pw.w.a w.alo awo qafqqa.owaw aww.fa wow .w.owowfawaw faw ww.q aw.a aowow
af.af. a..af.af pow.ww..owow.a af-aw..a.. afa aowf.aowlw...af.af-aoww."
aw.a aw. aow p.ao .w.owowfawa w.alo .a qafqqa.owaw aww. .w.owowfawa aww.fw
aowa..a...a.. aow.owf.afoww.. afowfa. owf-.lww. a..a.ow.af oww."
awowaowqafqqw.aow awfa .a .fqo w.ow aww.f aw. awo wowa.aow, w.a plf.oww aww.f
a..wow.af ow. .aow.a.q .ow.p a. .aw.owa ...afw af.owl.aw.-oww..
w.a qafqqw.w.aw awowaowqafqqw.aow aw.w.w awfa aw.a aww.f a.llowq w.ow, qafqqa.ow
aw aww.fw
aow..a.aowaoww.a. .wowow." q .owp. af.a. ap. ff-.af. . ...qowaf. afqfaow
aw. fq flaw. aww.f w.qafqq w.oww aw.w.w w.alo aw. .w.owowfaw aw. awfa aw.a faoaw
.q
wfoww.-a. .
owa.lw"

aw.lw ao wfa.w oww.af, www6w

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq 77


powowfa aowpfq. .owaow" ow aw.aowa aowa. ow.a.f-a.L a.pf.owa. q . ow Law.
awow aowfq aowqoww w.ow flaw. awow aw.w aw. a.ll awowow
af.a.f-a.f-.L pf-.lww. a.pw..afwlowlow .owaw. .owqf-oww..w af.owaowaf.a
aw.a poww.ploww a.awoww aw. aw.aow awowow .a w.awowa aw. w.oww awowa aw.lw
af<a< ow.a.f-a.L aow.af. oww.. lfowwf.aw. owow.pfow-af.
ao awow aw.w, "aw., aww.f w.a qafqqw.w.ww awowa a.lla awowow
aw..p.a..ow-af-afa.. afaw..a.-.oww." pa .f-.a.w.ww.oww. w ofa aowaow.af.
aw.a awaw.q fafo, awowa aw.a l.aow aww.fw a.llowq w.ow aww.f w.aloa .a aw.a
qafqqowow"owq." afowa .f-.a. .fw aowaf. aw..ow..fw pow.ww.q .f. .aw.oww. .owa
awo aowoww aw. a.llw aw., aw.a aww.f owfaowqw Pw.w.a a.llowq aww.f w.alo,
afaw..a..w.ow.. a afowf.owf.. aowa..wf"foww..ofa afwwlow..a.
awfa aw.a l.aow awowow aw. a.llw fq owfaowa aww.f w.alo ao awowoww . .
awow ww.qow aowqoww aw.w qafqqw.a powaow.q.w.a aw. a.ll owowaw afa aw.w
aowpl.oww, " aw. ! ow.f faow w.a qafqqa.owaw a wow owfq .w.owowfaw ow.f flafoaw
.a
.a aowqowa awfa ow.f ww. aw.a a.ll w.oww .a .a w.a plf.ow aw. .w.owowfaw, ow.fq
aw. ww. ow.fa qafqqa.owaw.a w.awowqw .a .a aw.a aw.w.w aw. ww. fa ow.f fqw ow.fa
qafqqa.owaw .a pw.w.a flaw.w ww. ow.f aw.a aowow awfa .a .a aw.a pf.qqfqqfl aw.
aow .w.owowfawoww awowa .a .a ow.fa qafqqa.owaw aww. .w.owowfawa ow.f? awowaowqafqqw.aow
ow.f
owfq .fqo w.ow aw. awow plf.ow awowaow wow a.awowq ow.f faow w.a qafqqw.w.aw aw.
.a .a aw.a aowll awfa ow.f aww.flw a.ll w.ow, qafqqw.a wow .a ow.fa qafqqa.owaww
L.aowa.aow ow.f faow f qafqqa.owaw w.qafqq w.aw .a .a aowll awfa wow aww.flw .w.owowf
aw ow.f
faw awfa ow.f aww.flw aw.a ww. w.ow fao wfaoww . .
awow w.w flaw. aowqoww aw.w qafqqw.a powaow.q.w.a aw. a.ll poww.plow a wow a.awo
ww
aw. aw.aow awowow aw. awfa awowo aw.flw w.oww afa aw.w aowpl.oww, "aw., ow.f fao
w
w.a qafqqw.w.ww awowa awowo a.ll ow.f awowo ww. aw.a awaw.a ow.f fa.woww ow.f
aw.flw aw.a ww. awfa a ow.f aw.flw w.alo a.ll awowoww ow.f wfaow aw. aowoww aw.
a.ll awowow qafqqw.a ow.f .w.flw aw.a owfa awowoww ow.f aw.flw w.alo a.ll awow p
w.w.a
qafqq owllw.q a ow.f aw.flw aw.a ww. fa awowo, qafqqw.a awowo a.ll ow.f owowaowl
o aw. owfa ow.fw . .

awow PowL..fa .a

low-lw." aowaow-.f qf.ww.-aow aowqafa. a.af-.q


Lw.q faw. awow powl..fa afa owfawowaowa w.qafqq poww.ploww Lw.q
aowaowow.law. owow.q.w.alw.w a.aowL aow"owfaow.lf. a f afowaow ow oww..
awow w.a a.llw awowa .fowow poww.plow, .q.aoww awowow aw. w.a ww.faow
owaww.a.Lw..p. aowafaowf.a.f. aow.af.j a lf.a. .aw.aowa .w.La..f" f af
aw. pfq qafqqw.a aw.a a.awaw aw.lw w.ow afa w.aow w.a wffawaowaw
aow.aff a lf-.a. afwf.f aowaflowq.ow" aow.af. aw..wf.o..
aw.lw w.ow, "alowowp a.aw aw.a aw.owfa! aw.! aw.a aow fqafqqaf.w!"
w8 aw.lw ao wfa.w oww.af, www6a qfqlfaoww qafqqaw.ow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qf
afw

78 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
q.owp. af.wfafa afqfaow-.afl.q .ow. fawowow." af-.faowa
"aw.w.w!" alowpa fa awfa wowa plf.ow aw.owfaw faw wow alowpa flaw.
afpq.f.owofa afowow.oowowf-a. .alw. aowa.w..ww.-aowa. ow. .af.owa .w.-L aowaow-.
f
fa awow aowfa w.alow awowa qowa flaowfwo aw. qw.aow, awowa faw.aow awow powl..fa
w
afowa..of.w aowq.f-.ow aowaow-.f afowalf.pf. pf-.low.lqw.
awowa aowq aw. aowfa awow powl..faw awowa awaowow fqoww w.ow,
fowaf.wf-flw.. fowaf.wf-flw.. fowaf.wf-flw.. afowpow.af-.aw.
. . fq alowowp.q flaowfwo ? fq alowowp.q flaowfwo ? fq alowowp.q flaowfwo ? awow
a aw.fawoww
af<aowow.law. afowaff-.aw. a.af. a...a.. a.-.a. f. afq . f
a.aw awow w.a a.ll .a w.a wowfq owf.ww awfa .a aw. ww. flafoa
pfowa.aowlaw. a.w..afa. ow..af.owa.a.w.alw.w aowlf" afwqowq.fa
a.lloww poww.ploww awowa fq.aoww awow afaowa faw awow wfqw
pow"qf..ofw a.a...aw.. aw.ww.-aow. afow.f.oww..f-. .a afq.owf.lw.w
wowfaw awfa afa owfawowaowaw awowa qowowaoww w.ow, "awfa awo wowa.aow?"
ow. .af.owwf. aow . ow. .af.owaowaff a lf ..a afwf.f afa.lw."fw
awowa aowowf.aowww awowa aw.lw awowow, "alowowp aw.aw aw.aowawowa
afqf .aowf..aw.f-" afowaf.afww.w a..aw.oww.-ofa fowaow.af-aow.
.a awfa wowa plf.ow a.alw" awowa alowpa l.qlow w.alow awowa owfwow

aowa.w..ww.-aowa aow.q.ow-" aowaf.afww.w fa.owf..aw. afowafaow.


aw. qw.aoww awow aw.owfa alowpq afaow wowa aw.owowaw.q
owqf.f ow. .af.owa. f .of,w qafqqf-.afa. a.ow-.L afwaow a fwf-.L
aw. alowowpw awowa q lw.q wao .a awow plf.owaw
ofowaow.af.. a.aw..ww.-aowa a.a..-.. a.w..afa. ow..afowa.w.-L
awowa owfwow aw. qw.aow aw. aowaowowalow poww.ploww wow awowa faw.aow
a?owlaf" ow..af.owa.ow. a.-aow"a. pa.f-.a..w.ww. ow..af.owa..ofw
awow owfaw wow awowa af.w, "aw. a.ll . a.ll awowow!" wow awowa aowq
a..qaow ow.afowa... af.wf-flw. af.wf-flw. af.wfflw.
aw. aowfaw wow awowa af.w, "alowowp flaowfwo? alowowp flaowfwo? alowowp flaowfwo
?"
ow..af.owpowaf-.aw. powaf-.afa. afowaf.p. fwaowaw.p qf.
wow awowa qaf.a awow lw.aw awowa apl.a owq.aowlo
powaf"faw. ow..af.owa.a..w..owaw.w a.af.wfp ow..af.owaow.
awow w.a wowfww wow awowa qafqqowll wowfww awow awowa af.w
aowl.q.ow-. a....af. a.-.of-aow. a..af" f af a.lpf-owaw.
awow aw.owfa, "awfa afa flafoa aw. ww. aw. a.ll
a.w..afa.
poww.ploww
Lw.q faw. Powl..fa afa f owfawowaowa w.qafqq awow poww.ploww w.a a.ll afa aowao
lw.qw awowa poww.plow .fowow ao wow aw.flw .q.aow awowow aw. pfq awow a.awa
.a w.a ww.faoww wow aw.flw aowll awowow awfa wow wfw f wffawaowa faw aw.flw
afo aw. awowow, "ow.f owfo alowowp a.aw awow aw.owfq ww.a.a aow fqafqqaf.w!"

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

7w

"aw.w.w!" awow a.a.aw.a aw.flw aowplow awowa awow qafqowa aw.flw alowowp
a.aw awow wffawaowaw Powl..fa alowpa .lw.aow ao faw awowa wow wowfaw w.a
afowq qw.aow wow aw.flw fa.aow faw aw. awowaow faw fq awaowow a.owowa, "faow
ow.f falowowp? faow ow.f falowowp? faow ow.f falowowp?" faw .qafqq wow aw.a aw.
fqaowa wow aw.flw wa.aow w.a lw.q a.ll .qw. w.a wowfq faw a.ll w.oww awfa
afa awow afo wow flafoa a.lloww poww.ploww

fa lfq w.aow wfo afaowa faw af.a.ow-qafqqfl.w.a .fowow aoa awowo wfw
wowfaw awfa awowaow afa f owfawowaowa awowaoww wow qowowaoww awowow faw fqoww
awowow awfa awowo a.awowww awowo aowpl.oww awfa awowo a.awoww awowlaowa qafqqw.a
awow a.awaw Powl..fa fqowoww faw awowo aowowf.aowww wow af.w aw. awowow, "ow.f
owfo aw.aw w.qafqq ow.f alowowp a.aw awow a.al ! " aw. awowo lfo a.aw awow a.al
afa
alowpa w.alo f l.qloww awowa awowo aowaowawoww aw. qw.aoww awow a.al afa
aw.faw falowowp qafqqw.a awowow wfw a.aowa wowa aw.owowaw.q aw. owfaow wowa alow
owp
aw.fawlow awowa awowo q qw. lw.q w.qafqq wao aw.w.w .a awow.a plf.owa faw w.w
awowowaowlaowaw awowo .ffaoww awow lw.q aw. qw.aow l.aow poww.ploww awowa Powl..
fa
faw.aow faw af.w, ". a.ll aw. faw a.ll awowow!" wow .fowow .lw.aow ao faw
fqoww, "faow ow.f falowowp? faow ow.f falowowp? faow ow.f falowowp?" faw
fa wow aow.ow.aoww aw. fqaowa wow afaow f wfaw qaw.aow a.aw w.a a.llw wow w.a
awow lw.a faw apl.a w.a wowfw fll aw. p.ow.owaw wow qafqqowll wowfww afaowa faw
af.a.ow-qafqqfl.w.a awowa faw.aow awow aw.owfa aww. af.w, "awfa .a awow afo wow
flafoa w.w .a w.awowa aw. a.ll poww.plow ! . .

.w.ow.aow faw awow afLa afaowow


afa.f. aw.p.f-.oww. a..f.
aw.qaow aw.a afa .a afaowaw

La.f afa.f. aw.p.f-.oww. a..f. af-.owa.. o f afow.w.-a.f.


.w.ow.aow aw.qaow aw.a afa .a afaowaw awowa aowq aw. qaowfow
a.af...ow a.ow..a..a. powaow. f" af a owaow-.l pow.w.-.a.f.
aw. wa.qw owfa awow afaowaw awowa wa.oww awow qaowfoww
a f.owa..owwow-.af. powLa.f. af-.owa. .ofaowa af.owaow-lq.ow a.ow.wow-af.
awowa fqowaoww awow .w.ow.aoww awowa aowq faf.a, awowa wa.oww faf.aw fqowaoww,
aw.-.lf-af. afa.faf. aw of af. owflow-.qww. aowl..wow. afowq.owow
aw.a owfowa.woww w.a aw.qaw awowa aowowowowaowaoww aw. aw. aw. aowfw
al-.afowq. ow-ow a.af..ow a..f. af...ow aw.<wa..f"
aowq aw. aowf aw. wa.q afaowaw wafq w.qafqq awow afaowa
aowa.w..ww.l af.owaowaow-.af. afpa.ow...oww. a..f. ow..aw..
aflaow awowa a..a qafqqaw.ow awow wa.q.q afaowaw wow "aw.w.w!"
af.owlf-af. af.a.faf.. a..afoww." ow..af-.ow.paowaf.
awowa owfowa.woww aw.qa l.qloww wow awowa aow.aoww .a
powwf"aw. afw aowa.owo.af.. af.owa..f aowafowowa.. .fowa.w."ow
awow w.a aw.a faw fqw.qw awowa aowq aw. wfq aowf.qowlaw

aw.lw ao wfa.w oww.af, www6a qfqlfaoww qafqqaw.ow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qfafw

8. fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
af.owa. .owafowaowf wf..of aow-low.a. aowpow.owow-.law. pow.fowa .w..ow .
awowa aowq aw. awowaow owfao ww.lowa aw. .fa.w awowow awow aowf.qowlaw
af.owafow powa.w.L .fowa.w.ow. af.owpf-lww. aowpow.a.ow.aow-.aw.
awowa .fowow w.fa awow w.aow aowf.qowlw awowa wowa.aoww aw. aww.w.a .aw
af.owaf-aowL a.-a.ow.powaw. af.owq.w.aw.w pow.fowa .w.ow. a..ow.wow-af
awowa owfaowfaoww .a w.a aw.aowlaw awowa qafqqa.awaowaoww awow aowf.qowlw fqowao
ww
powLa.f. owow.af-aw. a.q.w..aw.w pow.fowa .w.ow af.owafow
awow .w.ow.aow aow.ffaow aw. qafqqa.awaowa awow aowf.qowlw awowa owowowqoww
a.w.laowa q.w..aw.waowa pow-la.f. a..ow.wow-aflw.-q. pf-owf.owpaw.
faw.awowa, qafqqa.awaowaoww faf.aw awow .w.ow.aow fqowaoww afa faf.aw waowa w.fa
powqow.faw. aowa .owo.af. . of af-.owaw..ww.q afp. aowa.af.aw.
awow pw..q w.qafqq w.a fqw.aw awowa a.ppoww awow w.a aw.aowlaw
ow. .afowaf.wfp ow. .af-owpowa .ow.o.aow .aw.afowlow-ow ow.af-.owoowowf. . ow
wow awowa w.owww wow awowa aww.a fqw.a fpafawaw wow awowa afa aowowa
afp.qa aw..oowowf. powla.f. af.owaf.L.. powww.-paowL
ao awow wfqw aw.a afa aowowa awow .w.ow.aoww awowa aowq awow aflafaow
aowa..f-foow. af-owow." p..f-.oww. af a owpw.aw.l.f-.aw.
aw. aowowaw awowa wow afa w.oww awowa aowpw.qoww
afa?owq q . afowa .w.aow-lfw
aw. awow wfqw awowa aowa.aoww w.oww
.w.ow.aow afa aw.qao faw .w.flw aw.a qafqq.aw fao afaowaw wow aowq aw. f
w.qfq qaowfow aw. wa.q awowaow awow afaowa afa afq.qw fa wow aowq
w.aowa aw. wa.q, awow afaowa .owfaoww afq.q faw awow qaowfow wa.oww fpw
aw.a owfwow .w.ow.aow fqao afa wow aowq aw. faw.awowa qaowfow awowaow awow
afaowa afa afq.q flaw.w aw.a flaw. wa.oww fp fa wow q.oww aw. wa.q faw
wow aow.fowow oww.aow fqao fa aw.a aow.q falow aw. owfowa.w w.a aw.qaw awowa
wow aowowowowaowaoww awfa awowaow afa plowqo w.qafqq afaowa .a awow aowf, aw. ao
wq aw.
awow aww.aow faw wafq aw.owow w.qafqq awow aflao afaowaw .a owfwow w.ow f l.qlow
a..a afa wow af.w, . . aw.w.w ! . . qafqqw.a .a wfw owfowa.woww w.a aw.qa f l.ql
oww

awowa wow aw.w.a w.a aw.a faw fqw.q faw aowq aw. wfq aowf.qowlq wow
aowq aw. f plf.ow awowaow awowaow aowaow owfao aowf.qowl ww.lowa .a w.awowa aw.
.fa.w awowoww fa lfq w.aow aowf.qowl .fowow w.fa faw wow aowpfaoww aw. aww.w.a
.aw afa w.a aw.aowla owfwow f aw..aow faw awow aowf.qowl .ffawa qafqqa.awa faw
afa fafow fa awfa .w.ow.aow afa aowao fqao aow.ffaow awow aowf.qowl wfw
aow.w.owow qafqqa.awaowaowww awowa owowowqoww faw.awowq .w.ow.aow.a aw.aowla owf
aowfaoww faf.a faw faf.a awow aowf.qowl qafqqlowww awowa .w.ow.aow aow.fowow aowa
o
fqaoa wow aw.w.a fa fqw.a-pw..q faw a.ppoww w.powa w.a aw.aowlaw Jfq
aowqafqqw.aow wow qafqqowll wowfw wow aww.a fa fqw.a w.aw .qw. awow qow aw.a afa
aowowa
ao af.a.ow-qafqqfl.w.a afa wow .w.flw aw.a aowow .w.ow.aow aw. wow aowq aflafaow
aw.
qafqq.aw w.oww awow lfqowa qafqqw.faw w.ow faw aowpw.qoww aw. af.a.ow-qafqqfl.w.
a aww.
.fowow faw aowa.aoww w.oww

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq 8w


awow aowa.q.q w.qafqq awow aw.aLw a.
lowlw." a.lf.af.lw.. l..ow. af-.owp. aow.a.ow.ow af-.a.
qafqqw.aowowalo, lw.q faw. oowfq, aw.aow awow aowfw ww.a
a.af. aw..pw.aw.a.af. pfp.owaow" ow aw. a..a.low. ww.owa.aow.L
aowao, aw..lowww .w.aowaoww fll aw.alw,
a..a.low. aowaowa.pw... af-a aowafqflfa..f aow.af.
fll awow oww.fqf.q afa awow afqf Lf..fa aw.
aw.pfp.wow.aow-aw. a.lw..w a.-. af-.a..f a..wow.wow.
aw.a .w.aowaoww .aw afa w.aw faw.fa . qw. qafqqowowa
aowow.wfaf"of powaow. f. af-.owa. .aw. . aowaf..of afowa. .a. f.aw.
faw.aow awow afaowaw awowa afa awow owfalow w.a .q afowow.a
aowa.a.pw... ow..af.owa.. aowaf..of afa?owlff.a. afaw..owf-owaw.
awow oww.fqf.aw wow awowa af.w awow owfalow aw. awow wf.a, ..aw.a fq falow
afow.of. afowaow"a..ww." af.owa... fa. pf-.owaw. wow"a.
aw. aw. aw. qafqqowa.w owfqw?" awowa af.w "oowa! .fa .!"
af.owpw.w fowaw.w..aow aow.a.ow.ow af.qowp. a.. w..p. aow.af.
awowa owqowaoww aw. a.aw.a awow aowfw awowa a.aoww, aw.,
aw..a.fwaowa af.owa.f-owp. af.owqafqq .ofaowa p.owow-.aw.aowa a.pw..w
aw.a fq.aowww awowa .fowow fpa awowa aowq faf.a, q.oww faf.a aw. owqowa
afowaw..aow aowaow. f. af.owp.aow. ow af qw.owf. a..ww." af.owa.f-owp.
aw. a.aw.a awow afaowaw awowa aow.aoww l.qlow owfww awowa faw.aow
afowlow-oww.. pow.a.ow.ow afaowow-.a.a.w.aw.w aowa. .ow.aowp. Lw.

aw. .q aw.p awow aowfw afa awowa fq.aoww afa wowfw flaowfwow
afqowaf..of pf-owf.owp.aw. qw.oww.. a.ww." af<w>a. ..owlow"af
faw awow owfalow aw.w.a .a l.qlow owfqw w.qafqq awow w.a af.law
af.owp.a.w..waow.af aowa...ww.. af f .ow pw.la.ow-"aw. p.Low-.aw.
awowa aw.lloww .a awow owfqww awowa .fa .a p.ow.owaw
powaf" f aw. a.-..f. f.owpowaf. f aw. aowqafqqaow.l. aw.oaow.q.of.
owfwow .a qafqqw.faw awowa owfwow aflla w.qafqq awow w.aow owaowaow
af.owp.Ll-" . ww. a.w.La..f. afa?ow. aowa.owow.l. p.w.a...f"
awowa awaowa awowow w.aow owaowao w.qafqq awow aflla aw. qafqqw.fa
af"ww. wfowa.aowL ow..af.ow .-fp. pow.a.ow-ow
pw..qq w.qafqq aw.alww .a awowa afq awow aowfw
ow..af.owa.owaf-wf. aowa.-.. lw. afaf.f. wfowa.aowL aow.af-wf.
.a awowa afa owfwow aw. aowaowowalow flaowfwo awow aw.wfo aw.alww aowaow owfwow
afaowa.pw... afw .w.-.a.faowa afw .aw.a af-ow qafqq.of.
awow oww.fqf.q faw qaowfowa faw afll.owaw awowa aowq
aow.a.owa afowp.faow-.flw.af. afaf.f. af-a owow.a .w.La aL
awow aowf aw. awow plf.ow flaowfwo aw.a aw.wfow afa awowa w.aow a.owow
af.pf-owaw. a.af.wfpaow-wow . aowl...wf. afw afwfpaow-wow.
aw. aow falow aw. owaw awow af.a faw aw. owaw

a. qfqlfaoww ao owfa.f owa..aflowa qafqqaw.ow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qfaf, www


6w
.qafqqw owawaw.lw.ao, pw ww.a aowaowq pfpowa, pw w.fw

8a fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owaloww [aw.lw


wf
fowa.aow.L aowa afwa..ow.a. L.p. a.aow.L afqow.a.ow.ow
aw.alw faf.a faw aw. w.ow poww.ploww faw awow aowf
aowaf-.owp. aowa ow. .afowa. fwfpaow-.wow . fowa .aow.L
a.aowa faf.aw .a awowa owawa aw.alww
owfao lw.q oowfq faw. aowqafqqw.aow awowaow aowaow fao poww.plow w.a awow owfqw
awow aowf afwwowalo aw.aow, aw..l.q ww.a faw qafqqlw.w.woww awow aww.low aw.alww
.a
.w.aowaoww fll awow oww.fqf.q oww.owpa afqf Lf..f Powfa aw..w aowowf.aoww
faw.fa qw. qafqqowowa faw.aow afaowaw faw awowaow w.a awow afowow.a afawowaoww f
ll awow
fa.owfla a.aw owfalow fa awow.a .w.owqafqqw awowa wow af.w aw. wf.a, ".fqw.a
ow.f w.aow ww.q faw q.q aw.owow owfqw?" "oowa," aowpl.oww wf.aw ".

.fa ww. .aw " aw. wow ww.aow .a awow aowfw afa aowqafqqw.aow wow aowf.woww awow
aw.qw.ow
wow aow.fowow a.aoww faw wfw aw. .w.owow fp faf.aw w.a.ow faf.a wow owqowaoww
awow afaowa faw q.oww aw. aowf.w awow aw.qw.oww fa lfq wow aowf.woww aw.qw.ow
faw aow.aoww f l.qlow a.a w.qafqq owfww awowa wow .fowow fp aw. awow aw.p faf.a
afa
awowa wow fq.aoww wow afa wowfw qafqqaw.ow lf.a w.qafqq f.aw afa owfalow aw.w.a
awow
owfqw awfa aowowf.aoww aowaowfaw w.a af.la faw aw.lloww .a .qw. f lfowpw awowa
wow .fa .a .qw. .qafqqw.fa p.ow.owa faw owfwow aflla w.qafqq awowoww awowa wow a
waowa
w.aow w.qafqq awow aflla aw. owf.w w.qafqq awow qafqqw.fa .faw.afl pw..qa w.qafq
q awow aw.alww
awowa awow aowf afq faw awow aw.alw aow.fowow fa .a .a aw.wfow awow oww.faaf.q faw awow qaowfowa faw awow afll.owa aowaow owfwow faw awow aowf aowa.aoww
aw. awowaow .a .a aw.wfow
afa aw.owow a.owow .a awow qafqqfafaow awow af.q owfo owaw faw awow aw.alw a.ll
owaw faf.a faw awow poww.plow a.ll w.oww awow aowf a.ll a.aow faf.a faw awow
aw.alw a.ll .w.owow aw. fa owaww
awow awowqafqqa w.qafqq qafqq.owow aw
lowlw." aow.af. af.fa afqf-.aow.L a.f-a.f.L
Lw.q faw. aw. qafqq.aow afa aw.owow poww.plow
powa.wf-.af afaf af.owaowaf.a. faow.aw.af.f.a.L af.owa...
wfw qafqq.aoww awowa af.w, "awfa aw. ww.?" awowa af.w
powqf-.a. wowa pf-.owaw. aow..aow" w afaf. af-.owaowaf.a
awow afa, ". .fa aw. qafqqowa.w qafqq.aoww" awowa af.w,
faow.afowa.-"of afowaow" wow.a p..owowww." a.."w. af.owa..of
"ww.a awo fa.l.ao aw. qafqqowa.w?" ". qw.a aw. ww.w" awowa aowq,
a.ow..a..a. a.af. af.owa. a. w..aw.w afowaow.f powaf-.aow.L
afa wfaww awowa fq.aoww aw. awow.a plf.ow awow w.awowa
a.w. f a.f-.L af-.oww.lw.w afoww..ow" pf-.ww. powa.qa. ow aw. afowaf.f.f.
poww.ploww awowa jfowpoww .a qafqqlfowowa, q awow w.a af.l .a qafqq.aoww
af.owf.f-L afowa..f-.aw. aowowow.a..a pf.wf.ow. aow.-f.p.
awowa l.awaoww, awowa aowq aw. afaw qafqqowfaoww awfa owwa.qf.aw

aw qfqlfaoww ao owfa.f owa..aflowa qafqqaw.ow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qfaf, www


6w
.qafqqw pw w.aw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq 8a


powaw.aw.".of f.owaw.a. w..aw.w a.aw...-f.p. a.fwaowqw. aow.f-. f aow.

awow w.a l.awaw awowa fq.aoww aw. aw.a owwa.qf.aww qafqq.afllo a.awloww
afowaow q f a.af-owpw."q
.a plf.ow awow.a qafqq.owlww
Lw.q faw. awow poww.plow wfw aw. qafqq.aow, afa aw.owow w.awowa w.qfq poww.plow
pw.qowqoww .aw aw. awowo af.w, . . awfa awfll aow ww. ? " awowa awow afqfaw.w.afa af.w, ". .fa aw. faw qafqqowa.w qafqq.aow!" "ow.f!" awowo af.ww "ww.a .fa
ow.f qafqqowa.w qafqq.aow?" ". qw.a awfa aw. ww.," wow aowpl.owww aw. wow afa wf
aw
fq.l wow fq.aoww fa awow .fowp w.qafqq awow poww.plow aww. wfw qafqq.aoww wow jf
owpoww
.a awow qafqq.aow faw w.a af.l, aw..w afa awowa lw.q faw afawo, .ffawa qafqq.aow
w
awowa wow afa fafo a.aw awow poww.plow .a qaf.aw wow afa fqafqqaf.w awfa
awow qafqq.aow aw.flw aw. w.fa aowqafqqw.aow wow fq.aoww afa wow owfafaoww aw. f
q.aow a.aw
awow af.l q.ll afq.qw aw. awow poww.plow a.awloww awow.a qafqq.aowa qafqqaw.ow a
w.a faw
owaowa a.a.ow wfaow pw.qowqoww qafqq.aoww afa afqfaw.w.-afa.a af.l .a aw. lw.qow
a
afawow
ww.a Poww.PLow aowowow owfwow q
aowaf..of pf-.ww. a.w.L l.q.ow" afowaow-.af aowLa.f.
awow owfalow plf.oww wowa w.aow aw.owfa .a w.a plf.ow awow .w.ow.aow
w.apfpf-. ! of pf-.lww. aowoww..lw.w afqw.q.ow" a.f.
.a w.awowa aw. .w.wfa.a a.aw wowaw wowa.aoww aw. oww.fq aw. awow aw.owfaw af.w
aJowaf..of oww.lw..waowaf. l.q.ow" af.owpowaf. f aw. afa
awow owfalow, "oww.fq aw. aw.a aw.owfa!" awowa owfwoww awowa
owow.a.fowp. afowowow-..ow. aow...a.p afwaow-.af aowl.q.ow.
awowa qafqq.a.awoww awowa wflqafqq aw. w.ow .a wowa plf.ow awow aw.owfaw
af.owa.aofw aowaf..of a.p. .w.-.aow . ow aw.. af.owp.Lf. f af powl.q.ow"
awowa .fowow awow owfalow aw. aowa.aow w.oww awowa lowqafqqa wowa awow aw.owfaw
aw.owp.Lw.. aowwowow." af.owq aowLa.f. owow.af.aw.aw..
qafqq.a.awoww flaowfwo a.aw wowaw awowa af.w awow .w.ow.aow, "fw, ww.a
aow.q.ow.pw. af. l.q.ow" a.q.ow.p a. pow-.paowlw.p. lf.af.ofa
aw. aow aw.w.w aw.a aw.owfa! .a aw.w.w aw.w. owf.ww" a.owow w.alo
aowa..aw." aow.ow.aowp.of. afa lf-.fa.f. aow.af. lw..
aw. aow wowfww awowa lowqafqqaw aw. flaowfwo
aw..a..aow a...aw... a.Lf.af.aw.p. a.qfowf" af.owa..f-qa a
aw.a qaw.q aw. aoww a.owow afa l.qlow awowa aowafa faf.a
aowLa.f. aowoww..lw.w aw.qowl.q .ow. afqow.af.lw.. aw....a.p.of.

awow .w.ow.aow aw. oww.fq aw. awow aw.owfaw afa aw.a flaowfwo aw.a w.owww
a...afa. q .ow.p. a.f. aowLa.f. aow.af. aw...a.paowa.
"awfa aw.a .a aw.w.w!" af.w awow .w.ow.aoww "aw. aw.a w.ow faf.a!
q qfqlfaoww ao owfa.f owa..aflowa qafqqaw.ow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qfaf, www6
w
w.qafqqw owawaw.lw.ao, pw ww., wwwa aowaowq pfpowa, -pw w.fw

8f fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
owow-.owaowa a.q.ow.pLw." al..a.. afa aowaf-wf. aowa .w. f a .f-L
aw.a .a aw.w.w flaowfwo awfa .a awowa aw. owfaow awow poww.plow!"
af.owq aowaf..of qa.ow.p. a.w..lw.p.
awowa af.w awow owfalow, ".a aw.w.w aowaow"
owfalow plf.oww f aw.owfa a.aw .w.ow.aow awfa wow ow.awa .w.wfa.a a.aw
wowaw wow wfw jfq qafqqw.aowoww wowa faw fa oowa awow wfw aw.a aowowa aowqowww
.w.ow.aow wowa.aoww aw. oww.fq awow aw.owfaw awowa owfalow af.w, . . oww.fq aw.a
aw.owfa!" .w.ow.aow w.aowooww afa awowa wow wfw qafqq.a.awoww wow afa aowfalo
wowfww owfalow .fowow faw aowa.aoww w.oww awowa .w.ow.aow aowa.aoww faw af.w,
. . fw, awow aw.owfa .a aw.w.w a awow .a aw.w. aw.w.w ! . . wow afa wowfw w.alo
f
aww.q aw.lowa awowa wow aowa.aowww wow afa q.ll aowao aowfaw f aww.q a.owow
pfqoww faw faf.a .w.ow.aow wowa.aoww aw. oww.fq awow aw.owfaw afa aw.a a.owow
wow w.w aw.a w.oww "aw.a .a .a fll a.awa," af.w .w.ow.aoww ". w.w aw.a w.ow
faf.a ! aw.a .a .a aw.w.w a aw.a .a awow afo aw. owfaow poww.plow ! . . awowa af
.w
owfalow, "aowao aw.w.w!"
awow afa-owfa q
low-lw.. a.w.La.aow.L .aw." a.w.L a.w..ww.-aow powqafqq wf-.af
Lw.q faw. w.aow a.owow afa w.aow owfawowaowaw wfw .a
a.w.L .lf" af.p.ow-L aowf.a. aw..pw.aw.a. ..af . owow-afwaowa
w.aow afqowa qafqq.lloww fapwfla, aw..lowww awowa .fowow
af-.af.aow af-q. p..f-.oww...aw. fal-.. aow.ow.awf
faoaw.wo awowaow qowowaoww w.ow, "ww.awo, .w.fa.a!"
powapw.lw..ww. powowow-.aw. af.owp.L.ww. afowaw.w..aow aowaowf.a.
aow.aoww w.ow awow w.a wfaww awowa awaowa w.ow aw. a.aw.a awow afaw
afowa.waowa afowow. aow.qa afw aowlf- f " af-.ow.f-oww..f .o. .a
awowa .fowow awowa awow wfq faw awow afaowaw awowa afa qowowaowww
af.owa.apf .lfw aowowow-.aw. pow.qa powapw.lw..ww. powa.w.lowow-.aw.
awowa aow.aoww awow w.a wfawaw awow wfq aow.aoww .a awow w.aow w.a wfaw
afqowlf" f powapw.lw..ww. aowa powa.w.lowow-.aw. af.owllof ..ofw

faw awow afaowa aow.aoww .a faf.a awow w.aow w.a wfaww awowa afa awaw.q
afowaw.w..aow aowaowf.a. af.owa.w."a aowaowf.a. afqowaf-a."
aw. a.aw.a awow afaw awowa a.awloww awow afa ao awow owfa.q
af.f.f. aow"afa af.f.f. afqowaowaf. f aw.L af.owaf-o..
qafqq.aoww owfwow qafqq.aow a.aw awow qafqq.aow-wa.llw awowa qafqqloww
aowq.w..ww.-aow powaow.lowq.ww. al-.a.l.. wfowa.aow.L aw..a.w.-waf.
awow owfawowaowaw ..a.loww fll awaw.faw aw.alww waw.ppoww
afa a..<a powaowf.a. afqowaow-.f aowaw..ow. a..f.
w.alo owf.w awow afaw faw awow plf.ow aw. qafqqfll owaowao

q qfqlfaoww ao owfa.f owa..aflowa qafqqaw.ow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qfaf, www6


w
.qafqqw owawaw.lw.ao, pw wwfa aowaowq pfpowa, pw w.8w

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq 8a


aowaowf.a. aowa.w..lpfw afwow-a fowp.f-.af aowaowa.pw.a
awow afa, qfq fp owowa.flw .q w.awowa a.wow awow oww.fqf.a
af-.aow a.afqflfa..f ow. .af.ow.owaowp. aowq.w..ww.-aow afowfowp.f.
afowoww w.qafqq afqf Lf..f wow awowa w.oww awow owfawowaowaw awowa awowaow
af.owa. ..aw. . a.aow. fa . afwow-a
awowa faow lfqow owowa.flw
w.a.ow fpw.a f a.owow lw.q faw. awowaow afa f owfa aww. owfawowaoww awow
poww.ploww wow wfw f afqowa qafqqfll w.qafqq aw..l.q afa faw awowa faoaw.wo aw.f
lw
.w.owow ao wow aw.flw qowowa w.ow faw afo, "wowllw., .w.fa.a!" awowa wow
aw.flw w.qafqqqafqqowa aw. awfaow wfawa a.aw w.ow faw fa aw.w.a fa wow aw.w.a w.
a wfaw
wow aw.flw awaw.a w.ow .qw. awow aw..l.q afaw af.a.ow-qafqqfl.w.a faw afaowa
aowaow a.w.fa.q awow .w.fqao aw. qafqq.aw faw a.ll fll awow owfawowaowq faw .fow
ow
aw. w.oww wow qowowaoww awowow faw owwaowawoww w.a wfawaw af.a.ow-qafqqfl.w.a
aow.aoww w.aow faw afaowa awow w.awowa faw awowo awaowa w.ow .qw. awow aw..l.q
afaw awowa awowo aowa qafqq.aow aw. awow afa a.aw awow.a qafqq.aow-wa.llaw fll f
alfaow awow
owfawowaowa afa fll w.aowa awow .w.fqao a.aw awow alfa.q afa waw.pp.qw faw
owaowaoawowaow awfa f waw.p w.qafqq afa qafqqowll qfq fp f plfq w.qafqq owowa.fl
w w.a
awow w.awowa a.wow w.qafqq afqf Lf..f Powfa awow owfawowaowa w.oww faw awowaow f
aow
qowfa owffq.a.owa w.qafqq owowa.flw
Powf.ow.ow -qafqqfL.w.a faw aw.w.wPow.aowa q

aowlf-" afw.qa p..f-.oww..a. powa..f.ow. fa-.-..


awow afaowa faw wfq afa awow aw.w.wpow.aowaw "ww.awo,
w..aowlff" afqfowaf-. f aowa p.wow-..w.wow"a. powwfwf-.aw..a
w.lw owfa! awfa awo wowoww?" "afao . awow awow.a aw.aowa
aowa.w. f a.f.L qf-.oww.wlw. p.wf.p.aw. .aw." p.wow-..w.
awow poww.plow w.oww flaowfwow" w.q.q afa afao.q
w.qw..a..w.-p. powwfwf-.a.aowaw. q.owp. afqowlf. f . p<aow" ow af
.a w.awowa aw.a aw. aowow awow awow.a aw.aowaw aw.w.w! faw awow afaowa aow.aoww
.a
a.w.L a.owf.a.f-L q.owp. w..aowlff" p. owf-.afwow"a< af.
w.aow aw.aoww "aw.w.w! w.lw owfa, a.aow awowow . aw.a!
owf.waf.a.oww."af.o. af.owq wf..of. q .ow.p. wf-a. . af.owpf-ww.
q w.a awo af.qw" awowa af.w, "owfao awfqa!" awowa plf.oww .aw
af.owpowaf. f aw. a.q.ow.p. aow.af. aw..a.pa.fa.f..ow afa
awowa owfwow w.ow aw.w.wa aw. aw.a afa a.llowww afa
owow-.lfaf. af.owpowaf. f aw. q.ow wfoww." p.af-.aw..
fqafqqaowqfawa awowa owfwow w.ow faf.a afww aowq
aowaowowaw.... aowpa.fqw. aowqafa .ow.. aowa.aowow.wf..of.
awow afqlowqfaow aw. q.q awow poww.ploww wow awowaowqafqqw.aow qafqq.owa.ow
afaf .f. aowaowow-aw.a
aw.wfo awow afqlowqfaoww

q qfqlfaoww ao owfa.f owa..aflowa qafqqaw.ow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qfaf, www6


w

86 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
afaowa faw af.a.ow-qafqqfl.w.a owowa aw.w.wpow.aowaw "wowllw., w.lw owfa!
awfa faow ow.f ww..q?" ". fow afao.q awow aw.aowa w.qafqq awow poww.plow aww.
wfaow w.oww!" qafqqw.a aw.w.wpow.aowa afa flaw. f owfawowaowa w.qafqq awow poww.
ploww
wow afa w.q.q f ww.low .a w.awowa aw. afao awow aw.aowa aw. awfa awowo .w.flw
aw.a aowow awow aw.aowa w.qafqq awow poww.plow wow wfw a.lloww faw owfaowaw awow
a afaowa
aow.aoww aw.owowaw.q aw.aow l.aow f wfawaowa.w.owqafqq faw af.w, . . aw.w.w ! w.
lw
owfa, ..ow aw..q aw. a.aow ow.f aw.a aowaowqw q .a faw.faw ow.fa af.q!"
"owfao awfqa!" af.w aw.w.wpow.aowa, faw wow q awow .lw.aw faw.faw w.a
af.qw fa qafqq.qa .a w.w aw.w.wpow.aowa aw. wfaow afa lfaowa .a aowa.a.woww

w.ow faw owfwow w.ow w.oww awowo w.w aw.a aow.ffaow aw.w.wpow.aowa afa owa.l
faw wfw aowq afqlowqfaow aw. q.q awow poww.ploww .a .a w.a aw.a f..w.fq
awfa afqlowqfaow .a wfqowaw.fa aw.wfow
.w.ow.aow faw a.Lw.fa q
aowLa.f. p.lf-.oww. ow-. ow q. pf-.lww. aowpa.ow.afww.
awow .w.ow.aow afa p.af.faoww wowa.aoww aw. a.ll w.oww
af.owa.ow. aowLa.f. af.a. ow..ow. .a. aowa. f. f ow.aw. a.aow. f
awowa af.w awow .w.ow.aow, "awfa awo ww..q, qafqqa.owaw?" qfaw.q
.aw.. aowLa.f. af.owq.w.a.w.w ow-. ow q. af.owa... .aw."
afa awow .w.ow.aoww awowa qafqqa.awaowaoww p.af.faoww awowa af.w "fow
wow.a. a.ow." a .f.laflwow"a. aw.. afowaow.f l.owow.ow. of.w
. wowaow afo.q .w" afa awow.a plf.ow afapaw ".w.owow!
flaf-.L a.ow." afowa... powLa.f. .ffa pflww.wow.a
afo wowaow!" awowa af.w awow .w.ow.aow, "oowa! a.aw .
aowwp..qw.w af.owa... q.owp. afwowpf-.ww. aowa..a.w..lw.
aw. wowfa!" awowa af.w, "aw.w.w!" awowa plf.oww awow w.a owfa
afowq.f-.ow afa?owaow-.af aowlowowow.ow. f.owa... aowqf"
aw. .lw.aow aw. awow plf.ow awow afapaw awowa af.w, ".a qfow!"
a.Lf.af.aw.p. aowa..aw." af.owaf-o.. pow.ow-.q. afowaowLa.f.
Lw.q a.owow aw. aowowf.aw awowa qafqqloww awow p.af.faoww awowa awow .w.ow.aow
aowp.wf.p.aw. powaow-.af aowlowowow"ow af.owaf-owowlowp.
wfa awow plf.ow awow afapaw awowa .fowow w.faw
af.owaowp.q.ow.alf..a ww.owa.f" f aw. aowpq .ow.alf .o.a a.w..lw.p.
awowa qfq w.ow w.a w.a wowfww afa qfq owf.ww
aow.af.qafqq a.af-.o.. powwow-.q. powaf"faw. a.aw..lf-aow.
owfwow aw. qafqqlowow awow p.af.faowa owfwow w.ow qafqqw.w.lw
.w.ow.aow afa a.lw.fa faw afqoww aw. a.ll w.oww aw. wow fqoww, "owo
qafqqa.owaw, awfa faow ow.f ww..q?" wow afa qfaw.q .lw.aow aow awowa
a.lw.fa afa qafqqa.awaowaoww faw aowpl.oww, ". fow afo.q wowaoww L.qowa aw.
q qfqlfaoww ao owfa.f owa..aflowa qafqqaw.ow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qfaf, www6
w

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq 87

awow .w.qaowafa.w.a ! . . qafqqw.a awowaow afa f w.aow w.qafqq afapaw . . .w.owo


w faw
afo ! . . af.w a.lw.faw . . afaowlo . . af.w .w.ow.aoww . . . afq aw. wowfa .a !
"
. . aw.w.w ! . . af.w a.lw.faw awowa .w.ow.aow q w.a owfa aw. awow qw.faw aowfa
awow afapa. aowqw "aw. aow afaow!" wow oww.lf.owowww wow aowowf.aoww awowaow f
lw.q a.owow l.qowa.q aw.low a.lw.fa qafqqlowww awowa wow aowafa aw. w.a awow
afapa. aowqw awowo qfaowoww w.fa faw qfq w.ow fll w.aowa w.a wowfwa
wow afa qfq aowao afwlow a.lw.fa .ffaoww w.ow aw. afa fafo a wow owfwow
f qafqqw.w.l w.qafqq w.oww
.w.ow.aow faw wfowow a.
low-lw." a.ow.af.w6. l..-ow. aowa-w.a a.a.w..ww.-aow aowa
Lw.q faw., aowao lw.q faw. oowfq awow wfaow afa owfawowaowa flaw.
aowa.fafa. afqowLa.f. pf-.lww. aowpa.ow.afww. aowa-w.l.
w.qafqq poww.ploww faw awow .w.ow.aow a.awoww aw. a.ll awow wfaoww
afa aowla.f. a.q.ow.pa a.w..lw.p. aowpow.a .ow .o.aow"aw. a.f aowla.f.
faw awow .w.ow.aow afa aw.w.w aowao aw. aww.w.a fqw.qw af.w awow .w.ow.aow,
.aw..af. q.owp. p. a .ow.afww.aow .a. afqowaw.a aowaf.af.aw."
".a aw.w.w! a.ll w.ow a.ll .." faw awow wfaow alowowp.q afaw
afq.w..L .aowlfaf" La.f. a.f" ow..aw." a.aow f af."of
faw w.aow faoww .w.ow.aow af.w, "aow wowaow, aw.a a.wow!"
af.owa..aw.. af.owp..f-.oww. af.owpowa .ow.aow-aw. a..a afqow.af.
awowa afq awowa afa w.oww awowa aww.a fqw.aw .w.low! afa aw.,
aw..powaf-.aw. af.owpowaf. f aw. a.f.f.f. aowaw.a aowpa.w."qw.
aw.a w.a w.oww awowa owfwow qafqq.aow awow wfaow aw. afq w.ow
aowla.f. owow.a.ow"aow"a< a<af< a.af" a.f" pow.ow.aw..
awow .w.ow.aoww "aww.w.a w.ow oww.aow w.qfq!" af.w awow w.a qafqqfawowa
aowLa.f. afqowa.f.f.f. aowaf.afaw.p. afqow.af. aw..afpff-oow.
awow .w.ow.aoww faw awow qafqq.aow qowfw, afa aw., aw.a w.aowqw.w.aw
afa af.aow.aw.w aow.af. aw....a.p. af.a.. f-owp. f . a.w..lw.p.
awowa aowafqowww aw., aw.a w.owww afa owa.l aowao
aowaw.a
awow wfaoww
owfao oowfq faw. wfaow flaw. afa f owfawowaowa w.qafqq awow poww.ploww afa
.w.ow.aow a.awoww aw. a.ll w.ow faw owfa w.oww faw .w.ow.aow afa f qafqq.aow aww
.a
a.aw aw.a faw fqw.aw aw. wow af.w, . . fll a.awa ! . .ww aw. faw a.ll w.ow ! . .
wow .aowpa fp faw qafqqw.faw wfaow falowowpw .w.ow.aow.a qafqqfawowa, fa w.lw ow
fa,
aowq flw.q a.aw w.ow faw af.w, . . aowowf.a wowaow, w.a aw.a a.wow ! . . .w.ow.a
ow
afa wfaow faw aww.a fa fqw.a fa w.oww .w.a! afa wow w.w aw.a w.a w.oww
awowa wfaow faw.aow faw owfwow f qafqq.aow aw. afq .w.ow.aoww qafqqw.a wow afa f

a6 qfqlfaoww ao owfa.f owa..aflowa qafqqaw.ow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qfaf, www


6w

88 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
qowfa owfa...faw "aww.w.a w.ow qafqqaw.ow qafqqfqwowa fafo!" aww.faoww .w.ow.aow
.a
qafqqfawowaw awow qafqq.aow qowfw afp.wlo afa w.w aw.a w.aowqfaow .w.ow.aoww wow
aowafqoww fl.aoww wfaow afa f aowao owa.l owfaw
.w.ow.aow faw owfq.a a7
aowLa.f. pf-.lww. aowql.ow..afa a.. aowowf.p. af.owa.ow.
awow .w.ow.aow wowa.aoww aw. aowffa.qafqqfl l.aow awow afq.aw awowa af.w
f a aowafowa.-"ow. aowa.wf.fafa. af.afowlf-.a.w.qafqq af-owa...
"awfa awo wowoww aw. oowllw.a awfa awo aow.a?" awowa af.w
powowf.p. pw.w wow.a. al.of-aow. afowaow.low.a. afowa.ow.
awow afq.a, "owqowa . flafoa .a ww.lowa!" awowa af.w
aowLa.f. pw.waow .a.of-a. ow . afowaow-low.a. af.owa..of aowowf.p.
awow .w.ow.aow, . . owqowa a.ll . flafoa .a ww.lowaw . . awowa aowq awow afq.a,
p.aow" ow af a.f-.a. af.owpw.pw. .ww. . afowaow-low.aw aow-. ow aw.
qw.fawa wfow awowa awaowa .a .a ww.low w.a plf.ow
powLa.f. af.owpf-ww. af.f.f. afa ow. .aowa.aowa. fwf.afa.
awow .w.ow.aoww awowa q qafqq.aoww awowa wow awowaowqafqqw.aow oowllw.a
aowLa .f.
awow .w.ow.aoww
.w.ow.aow afqoww aw. aow fa aowffa.qafqqfl fa afq.aw aw. wow fqoww w.ow,
"awfa w.w ow.f ww. aw. wfaow af.w f oowllw.a aww.flwowa?" afq.a afa
fqafqqaf.w w.qafqq .w.ow.aow faw aw.lw w.ow, "awo, owo aow.a .a oowllw.a aow.ffa
ow .
fow flafoa aw..q .qw. ww.lowa .a awow qw.faww " " aw.w.w ! . . af.w .w.ow.aoww
"awowa ..ll aw. .qw. ww.lowa aw.w.!" aw. wow qafqqw.faw f ww.low faw aowq .aw
awowa afq.a aowq faw aw.a aw.owow wfo faw awaowa .a .qw. awow ww.low aoww.aw
.w.ow.aoww awowa wow aowa qafqq.aow aw. .aw .w.ow.aow afa afwlo afqa .a qo.q aw.
aowa w.fa w.qafqq awow ww.low faw w.a aw.a f..w.fq wfa f oowllw.a pfa.w aoww.aw
w.a
owfqw
.w.ow.aow faw afLL q
aowLa.f. pf-.lww. aowp...ww. aowaw.-.lw. afq wfowa.f. f a.ow.

awow .w.ow.aow wowa.aoww aw. owfa awow afllw awowa .a aw.fw


af.owp..of-oww. ~aowaw.-.lw. afw aowpw.low-.af af.owa.ow. fal-..
awowa afa w.ow, awow afll faw awow awowowpw awowa af.w, "ww.awo,
w..af.ow.-aw. f.aowa. owow-.aow .aw.. owfaow-.af. aow-ofa af.owa..ow.w
qafqqa.owaw! awowaow awo aw..q aw.a?" "aw. af.w plf.ow w.alow" awowa aowq
powla.f. af.owpf-lww. aowpowpa .ow.afww. pf-.lww. aowp...ww.
awow .w.ow.aowa awowa wowa.aoww aw. a.ll w.oww wowa.aoww aw. owfaw
a.w..a.w.l..owlow. qafqq.of. owow.af. f aw.a6< aowq.ow.pa pf.afowf"f-aowlf.
.w.qowqoww aowqw "fw, ww.a aw. aow aw.w.w awfa aw..w .fq.owq
a7 qfqlfaoww ao owfa.f owa..aflowa qafqqaw.ow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qfaf, www
6w
a8 qfqlfaoww ao owfa.f owa..aflowa qafqqaw.ow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qfaf, www
6w

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq 8w


qafqq.of.waf. a..w..a.aow. qafqqaof.w af.qf-. f af. afowf"f
awowaow, awfa.q awowaow! awfa faow aw. .fqo
qafqqaofw af.aow.la.f owow.af.a. fowpf-.lww. wff a.w.a
awowaow?" "aowq..lowa, awo awo a.aw?" "oowa, wfqao
wow"a. a.w..lw.p. afow powa .f.awf- .aw. aowaw.-.lw. aowafowf"faf
. aowao!" awowa .fa awowow awow afll awow w.a .fqw.,
af.aow.la.f p.af-.aowaw. aowLa.f. afq.waow.qw. aowp...ww.
aowq..lowaw afaow w.ow awow .w.ow.aoww awowa fa w.a.ow faow awowoww
owow.af- . f aw.aw.. a.q.ow.p. afaw..owafL aow.af. pf-.lww.aowa
"fw, ww.a aw. aow aw.w.w!" "aw.a aww.f qafqq.lloww?" "aw., wowa.aow oww.aow
wow.a. afa aow.af. lw.. af.owow-ow." pf-.lww. .a aowpowpa.ow.afww.
. afa aw. flaowfwo!" awowa wow wowa.aoww q.ll aw. a.ll w.oww
.f a lw.owaw.-.lw. aowa...wf.lw.-. a.f. pf-.lww. .a
awowa awow afll qafqqowfaoww, af.w, "wowa.aowa q.ll
a.pf.owwf.a. afowf-.lw.w afowaf.L ow...ww..wf.a. fa
aw. owfa owow!" awo wowa.aow aw. qafqq.ll, owfa owow awowa
a..a.l. q.ow.p. pf.owaw.wow.a. aow ....ww. f .af . al"a.l..
fll!" "aw.w.w! .fa . aw. owfa awowow fll!"

af.owa.ow. aowaw.-.l ow.a..f"af. .fwf.af.ofa w.aow. ow pw..w


awowa af.w awow afll, "qfaw wowaow! w.powa oww.faw w.alo aw. owqowa
af.a.owow-.lowa. q.ow.p. af.ow.f-wfaf . powaf"faw. a.af"
.a awo oww.faww" "aw.w.w!" awowa w.powaoww oww.faw, owfwow .a aowao
a.aow. f-. aowaowow.law. pf-.lww. aowpow.powaww. a.-.a.l.. owf.aow-.wow.
lfqow awow w.a oww.faww wowa.aoww aw. qfllw.a fllw "qfaw
fq.af. af.owa..ofw aowow..a..a. aowpw.low-.a af.owp .w.afwlow-aw.
qafqq.aow!" awowa .fowow aw. afa awow awowowpw awowa afqoww w.ow
fowaowow.law. af.owp a L..www. af.p. wfwaowaw.p. powaf"faw. ow..af.ow
.a w.a oww.faww awowa afowaloww, aowfawoww awow w.a wowfww wow awowa
.ow.aowp aowLa.f. af.owa..f. aowaw.-.lw. aow.af. aw....a.p
w.oww awow .w.ow.aoww awowa aowq awow afllw aw., aw.a w.owww
p.aow" ow afaowa aowaf.aow.la.f pf- f .ww.aowa af.owa. lfafowow
aow.aoww faf.a awow aowq..lowa, plf.oww awowow faf.aw awowa aowq fafow
.w.ow.aow afa wowa.aw.fa w.qafqq owfa.q afllw w.aow wfo wow owowa w.ow faw afow
.a awow aw.fw faw qowowaoww awowow, "wowllw., w.lw qafqqa.owaw! awowaow faow ow.
f
aw..q?" "aw. af.w faw af.w f plf.ow" aowpl.oww afllw .w.ow.aow aowq
a.aw awowow qafqqw.a wow wowa.aoww aw. a.ll afll faw owfa w.oww awowo aflaoww fl
w.q
.w.qowq.qw qafqq.afllo .w.ow.aow af.w, "fw, ww.a aw.w.w, aww.aow aw.qa ow.f
faow .fqo.q awowaow awfa.q lw.w.a! awfa faow awowo?" "owo aowq..lowa"
aowpl.oww afllw "awo, ww. ow.f afq awowow?" "afaowlo! ..ow fqqfqqfllo
wfqao!" aw. afll .fa w.qafqqqafqq awow aw.qa wow .fq.oww, w.a aowq..lowa, faw

w. fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lww


f
afaow awowow aw. .w.ow.aow aww. .owowoww.faowlo faow awowoww "fw, ww.a aw.w.w
awowo faow !" wow af.ww "faowa.a ow.f qafqqfll?" fqoww afllw "aw., afa awowaow
faowa .a fao oww.aow ! . . faw wow q.ll afqoww aw. a.ll afllw
awowa afll a a fa fqafqqaf.w faw af.w aw. w.owaowlqafqq, "wow q.ll afqa aw. a.ll
owow!" aw. wow afqoww aw. .w.ow.aow faw af.w, ".qafqq ow.f afq aw. aow qafqqfll,
ow.f
wfw aowqowa owfa owow aww.low ! " " qafqq.aow ! . .fa owfa ow.f aww.low ! " " fl
l
a.awa," af.w afllw "qfaw awowaow faw w.powa ow.fa oww.faw aw. awfa . .fa
jfowp .qw. .a ! " " aw.w.w ! . . af.w .w.ow.aoww faw wow w.powaoww w.a oww.faw
aowao a.wowa wow afqoww aw. qfllw.a afll aww.loww "qfaw qafqq.aow!" af.w
afll faw wow oww.a.w.aoww aw. afoww awow lfqowa afa wfaw faw afqoww .w.ow.aow
aw. wfaw .a awow oww.faw awfa wow qafqqowll ww.q a.aw w.a wowfw aowfawowww aw.w.
a
wow w.owww awfa afll w.w aw.a w.oww wow aowq faw .fa w.powa .w.ow.aow faw
aw.w.a w.fa w.a aowq..lowa faw q awowow w.a faf.aw awowa wow aowq fafow

.w.ow.aow faw awow afa aw


aowLa.f. powaf"aw. .aw." wf" f a.w. afowa.afaow"af
awow .w.ow.aow owfa.q afa w.a fqw.a .a w.a aw.fw
powaf" af.owa.aofw powaf" aow.aowa low-af.af.
awow afaw awowa .fowow awow afa faw.fa aw.w.aw
af.owa.fwaowa afowaow-af aowLa.f powaf" f aw. .aw..
awowa fq.aoww aw. w.a plf.ow awow .w.ow.aow owfa.q afa
wf"a.w. .aw.. afaw.".of. aowowla.w. a.pf-.fjww.-aw.
w.a fqw.aw afa w.a qafqq.aow a.aw aw..w aw. wowfa .aw
afowpowa. wf-.af aowfa. aowow..q aowpf.a.fq.f-ww. afowqafqq..
awowa wfw afa a.aw aw..w aw. q..aw awowa af.w
aowaf" afq.owl.ow..a a.ow." af.owq powaf" f aw. wow.a.
awow afa, "awfa awo ww..q wowaow?" awowa af.w, "owfaow .
wfa. .aw..ofa aowaf" pq.ow" ow aw. a.aow .f .aw..
fqw.aw" afa w.alo awow afa afa.wowww qw.ppoww afa
a.qfowf. af.owa... q.owp. owowaf"a af.ww.ow.a.."
l.qloww awowa af.w, "aw.w.w! owfaow owow aw.a qafqqfaw.a
afowow.af.a. a.ww..a.fp. wow.l-f af.owa... qowla.f.
aw. powaow.a owow aw. pfq!" "af.a!" awowa af.w awow .w.ow.aoww
af.owa.a..f af.-aw. aowaf" aow.af. aw..aow-aow. q.owp.
awowa qw.ppoww w.alo afa awow afa, aw. aw.a jw.fqowoowww "aw.w.w!
owfafaf.w fq.ww..a.fp. afqow.af .aw..af . aowLa.f.
fllw.a owow aw. pfq!" awowa aw., aw.a apw.aow awow .w.ow.aoww
af.owa. ..aw.q .ow qfowf. af.owa.ow. afowow. La.f. q.owp
awowa afa faf.a l.qloww awowa af.w qafqq.afllo .w.ow.aow, . . aw.w.w
a. qfqlfaoww ao owfa.f owa..aflowa qafqqaw.ow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qfafw www
6w

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq ww


f-a af.owa.a..f af.owp.aow.af powwf"a.w. afw powa.a.l..
aw.aw" awowa faw.aow, awowa aw.w.a awow w.a fqw.a faw awow fllw

afqowaf" aowal.lw.. afqowLa.f. aow.aw."ofa powaf.. f aw.


faw awow afa aowq flaowfwo faw awow .w.ow.aow afa w.alo owfa.q
.aw. . wf. .a .w.
afa w.a fqw.aw
.w.ow.aow afa owfa.q fqw.q .a awow afa.a pfaww faw.fa aw.w.a awow
afa .fowow flw.q faw awowa wow .fowow aw. awow plf.ow, .w.ow.aow afa owfa.q
fqw.q awowaoww awowaow afa w.a qafqq.aow aw. wowfa awow fqw.q faw wow wfw afa
a.aw aw..w aw. q..a w.a awow pw..qw awowa awow afa af.w, "awfa faow ow.f
ww..q wowaow?" faw .w.ow.aow aowpl.oww, ". fow owfa.q fqw.q!" awowa
awow afa qw.ppoww q.ll f l.qlow aw.low faw afa.woww w.oww awowa wow af.w,
"aw.w.w ! faw aw.a plowfaow lowa owow pfqw" "af.a f .w.fplow w.qafqq oww.owowqa"
aowpl.oww .w.ow.aow faw awow afa af.aoww f l.qlow lw.qowa a.aww.fa .w.q.af.q
w.a jw.fqowow "aw.w.w!" wow af.w faf.aw "Lowa owow pfq!" afa .w.ow.aow
w.w aw.a fqaowa faw awow afa af.aoww f l.qlow lw.qowaw fa lfq .w.ow.aow
af.w, "fll a.awa aw.a!" faw wow faw.aow faw, aw.w.a w.a fqw.q faw owaowaoaw.qw awow afa .w.q.afoww w.a jw.fqowo faw .w.ow.aow .w.q.afoww owfa.q
w.a fqw.qw
awow afa faw awow oww.w.a aw.
low-w6. aowqf-.aowL al.a.l.. powaf" afw afq.w.-.w.p..
Lw.q faw. awowo apw.aow fll, awow afa faw awow oww.w.a
afwaowafa.af-.a.L a.-.a.l.. powowf.qlfa af.owq aowaf"
faw awow qfq, fll awow fa.owflaw awowa af.w awow afa,
afa.w. f a.f-.L aow a. Lf.owf-.lfa. a.w..lw.p. a.Lf.owwfL
"aw.a poww.plow faow owfaowq aowaow owfa awowo
afq..of-aow. aow.af. aow"ofowa.f. a.a.f-aowL af.owww..o..
w.alo .w.q.affllow aw., aw.a . aowow awowow aw. alowowpw" awowa aowpl.oww
aowafq .w..p. . aow.af. aow.af. af.a..a.. a..affoowlf-a. .ow .
awow oww.w.a, "aw.! aw., aw.a awfa .a! faow alowowpowq!
a.f.aowL afa a..of-aow. owow"o.owf. aow. ow la. aow.af.
alowowp w.alo .w.q.affllo! awowa aowow awowow aw.
a. .ofowa. f. . a.lf.owwfL
aw.a . aowow awowow aw. owfa"
Lw.q faw. owaowaoaw.q afa falow aw. .w.qowqow, awow afa, awow oww.w.a, awow
qfq faw fll awow fa.owflaw awowa awow afa af.w, "awowaow wfowfq faow
qowfa owfaowq a awowo owfa fll awow a.owow a . aowaowa aowow awowow alowowp ! .
. afa awow
oww.w.a aowpl.oww, "aw., .a .a aw.a aw.! awowo faow qowfa alowowpowqa awowo alow
owp
fll awow a.owoww awowa . lw.w.a . aowaowa aowow awowow owfa.q ! . .

aw. qfqlfaoww ao owfa.f owa..aflowa qafqqaw.ow apfa.aw w.qafqq Jffa owf.qfaf, ww


w6w

wa fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
af.a.ow-qafqqfL.w.a, wf. faw awow aowaPowq a.

.aw..
afa
.afa . aw.aw.pow.aw. powwf..
.aw.a, w.a affaw.fa awow wf.,
aw.. .ww.-aow
owfawowaowa w.qafqq
aowa .f.fafa .
poww.ploww
p.low..ww. f-owp. f-.flfa . p....ww. afq.f-aow.L
awaowa awowow w.awowa a.wow qw.faww faow awowow l.qlow a.awaw
oww.-pf.a.
Lffaowl
qw."
afa w.a
owfa a w..La. . .a q Lfa
w.llw wfq afaowa aflaowww
a.aow"aow.
aw.fawa
a.a..f.foow.
powwf..
awow wf.w
af-.ow.oowowf. powq.f.a. a.owf.lffa
awowa aowowa awow .aw.aw aw.lw w.ow aowfaoww

af...L
owfa .w..La.
w.a w.llw
ow.. owowa.w.-.a.f.
"fw! aow owf.owa! aww.w.a aw.a!.
wflf.aw.owow
. awowa aowq
f.owa. ofL
aw.owow. . p. L.-.of.o.w f.owowa.a.f .
awowaw afa awaw.qw awowa fl.awaoww awow
powaw.-lw.-lf..ow.. fowow.a.of
w.a qafqqlfaoww awowa aowq

a.lf" ow.. wflf.aw.owow oww."q.f wflf.aw.owow f.owowp.flw.


awow afaowaw "fw! aww.w.a aw.a! aww.f aowwa! aww.w.a aw.a! " awowa aww.a w.oww
pflow-.law. pow-a.f-.aw. af-l.-oow" waowa powq.f.a afwLfa.
fqoww w.ow, a.oww w.ow aowapowqw .fowow awow wfq faw afaowaw
a..f.foow af-l.-oow" af.a.f-powla.f a.oow.owf ow.. a.f.
aw.fawa aowapowq qa.powww afa aowowaw "fw!" af.w
powq.f.a Lf. ow. af a.owf-.lw.w a.f...af..a.
awow wfq afaowaw "fw! aw.a awo wowa.aow!" afa ap.owww
aow.a.owo.a.-a oww.-.q.f ow.. owow-a.w."af. a.f.afowow"
aww.a w.oww "aww.f aowwa! fw! aow .faowqafqqfl! " af.w awowaw
f-af-w o ow" ow.-lw." a. .ofwlw.-.af . q.f.af." a.f-.afowow.
"afa! fw! flaowfwo .w.owowa flaowfwo awfa a.aw!" af.w awowa
af.owwf-a.f p.owalf-.a.w. aow.lp.f. p. oow.q. w.aw.wf.a
"ww.a.a .ao! owf..a! wfqo! fpaw.f.w a.ll aow!
a. w..lw.wlw.-wf.a" owflow-.qfw afowa.f.wfL a.-.ofwq. .aw.-a
fq.aow flaowfwo aow! aowowowowaowa awo pw.aowa .w.owow a.ll qfaow!
ow.. wflf.aw.owow owfowf.owpowa a.ow....a. owfla...a.
fw! aww.w.a aw.a! w wafa awo q.qafqqow! .fa w.ow

pf.aw.a ow.-lw."
awfa qfaow! fw!"
.aw.a afa awow affaw.fa w.qafqq wf., awow owfawowaowa w.qafqq awow poww.ploww aw
ow
lfqowa faoww aw. a.ll awowow ao awaw.a.q awowow w.aowa awow w.ll awowaow aw.owow
l.qlow alf.a a.awa aw.flw owfa awowoww awowaow afa lffaowl w.a awow w.llw
af.a.ow-qafqqfl.w.a faw afaowa .fowow flw.q lw.w.a.q qafqqw.a wf. .a w.awowa aw.
a.ll w.oww .aw.a afa awowow faw aw.lw wf. awfa awowo aowaow awowaow w.a awow
w.llw "aow owf.owa aw.a!" af.w af.a.ow-qafqqfl.w.aw "aw.a w.a w.ow!" awowo

a. aw.lw ao Jw.aow .afa, aowa.aoww ao Powwaw. owa..aflowa, www.w .qafqqw owawaw.


lw.ao, pw
wwq aowaowq pfpowa, ppw wa, ww., wwaw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq wa


aowq .lw.aowa afa wf. aow.aoww af.a.ow-qafqqfl.w.a faw awaowa w.ow w.aowa w.a
wowfww afa af.a.ow-qafqqfl.w.a pw.qowqoww f owfa..fl qafqqlfaow faw fl.awaoww w.
a
aw.a a.aww.fa .ajfaow awowa afaowa .fowow fpw "w.a w.ow! .a.a ow.fa
afq aw.a ! w.a w.ow ! . . awowa afaowa aw.w.a aw.w.w f.ow faw qw..aoww wf. .a
wowfw w.qafqqqafqqw
awowa af.a.ow-qafqqfl.w.a faw afaowa .fowow .a aowfa.w w.qafqq awow qowfa qa.pow
w
aowapowqw awowo afa w.oww " fw !" af.w awowow "aw.a .a awow qafqqowllw.a aow
faow fqafqqaowa!" af.a.ow-qafqqfl.w.a aww.a fa w.ow afa aowapowq ap.oww awowoww
"aw.a .a .a ow.fa afq! aow .faowqafqqfl!" .a.oww af.a.ow-qafqqfl.w.aw awowa
afaowa aww.a flaw. afa awowo w.w aw.a a.ll w.oww "afa!" oowlloww af.a.owqafqqfl.w.aw . . wowaow .w.owowa a.aw ! " aw. awowo qafqqloww a.aw a.aw faw aowa
powq
.a qaf.aw "ww.a.a .ao!" af.w af.a.ow-qafqqfl.w.a aw. afaowaw "owf..a!
wfqo! aow faow aowq.q awowaow! aw.a aow faow awowaow! ww.a.a qafqqw.qowa
ow.fa owfa.. ! wowaow .w.owowa awow qfaow ! w.a w.oww wafa ow.fa q.qafqqow faw
.fa awow qfaow ! awfa .a awow afo ! . .

awow owfowwowowowowa q
afa.af-.a.L a.afowlw.. a.f..lf-.a. afowlow-oww.. owowaof
qfa qafqqowll flaowfwo, oww.q.q qfa qafqqaw.ow faw.aoww awowa .fowow
owa.aow.L al-.ofw pow.qa a....a..jp afa.ff.afa.
aw. owfqw .fowow awow wfqw wowfw aw.a poww.ploww
a. a qow-lfw f.owowa.ffafa. afw.w..a powaf"aw. afa.ff.afa.
owowa.aoww awowa poww.ploww aw.a aw.w owfwow aw.a poww.ploww
a.w.L a.wf" af...L wf.. a.afafp.a.. qf-.a.

w.aow aw..a afowoww wf. wfw affaw.fa .aw.aw


p.L.-.ww. afa.ff.afa. a.lf.a .w.-aflf." a.w.l a..wow.af
awaowa awowow aw.a poww.plow aw. owfaw L.owowqw.aow w.aow w.a qafqqw.w.a
a.f.a.f
afqw

.a awow aowa.q.q awow oww.q.q qfa qafqqowll qafqqaw.ow wowfaowaw awowa .a


aowf.woww owfqw awowa .fowow af.a.ow-qafqqfl.w.a faw qafqqw.faw awow poww.plow w
owfww
awowa wow aowa.aoww awow poww.ploww afa .a afa aw.w aww. owfwow poww.ploww
awowaow afa f aw..a afowoww wf. aww. wfw .aw.a fa affaw.faw wow
faoww aw. a.ll poww.plow ao awaw.a.q awowow w.aowa w.a wowfw aw. awfa awowo ow.a
wa
aow owfaowaw faw faw.awowa owfawowaowa afa f w.aow-qafqqw.w.aoww .wfaf.aowa w.qa
fqq l.owowqw.aow aww. flafoa afq f aw.q aowqafqqw.aow wow a.lloww poww.ploww

q aw.lw ao Jw.aow .afa, aowa.aoww ao Powwaw. owa..aflowa, www.w w.qafqqw owawaw.


lw.ao, pw
wwq aowaowq pfpowa, ppw wa, ww.w

wf w fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.l


w wf
awow af.aowfaowa q
.aw.. .aowlff" al..wf-..a ... powaf-.a low..wf.
afa w.lw owfa af.a-owfaowaw owfwow .a af.a
owow a pf-.lww. f.owa.. pf-.aowl aw.apw.lw..w powqowlff" owowpowaf-.aw.
awowa a.awowww awowa af.w Pfwaow, . . aow.aow awow w.lw owfa aw. owfaow
low.wf. aff. aw.aw.low.wf-.af aowaw.a.fa. afaw.waowaow-lowa
af.a aw.a! .qafqq aw.a af.q aw.a a.ow w.ow, faw q.aw w.oww
a.aw.aowp.owL a.a..f" af.aw.waowaow-lowa a.q.owp. afaow.owowafowaf-.a
.qafqq aw.a qafqq.ll w.qafqq afaowa, aw. q.aw w.oww " ".a aw.w.w, . qo
f.faowaw. fowa.f-a.f afowafowp. pf.. afowlow-.ow
.qafqq .faw" awowa afq, awowa .fowow .lw.fw .a qow
f-owa.fa. powa.ow.lw.-af. f.owafwaowa afowow. aowl..wf.
awowa awfawowaoww awow awfawowaw awowa .fowow awowa awow af.a
a.fafpaow-wow. aowl...wf. aowaf aw..lfaf. afowaowp.owaf-a.owL
wfaww awow af.a aw. aw.a lfaoww awowa qafqq.lloww awowow

aowpflow-.laowa a.owf-.ww. aowpf-.aow., aowf-lf.a. powqowlff"


awow afqowla awfa plf.oww awow Pfwaoww aw.lw awow w.lw owfa
ow powa..ow-aw. pfl...wf. a.lf-fa.. afowaow. aw.af.af-lfwaowa
aw. qw.p .a awfa af.aw Lowqafqqa .aw awowa af.w awfa aw.a a.aw faf.a,
aow.af. a alw.p. lw.-.af .
aw. owaw.faw flaowfwo!
Lw.q faw. awowaow afa fa w.lw awfowfa aww. wfw f aowqfa.w.a fa f af.aowfaowa aww. .w.flw owfaow af.a awowaowaowa wow a.awowww w.aow oowfa awowaow
afa f lw.q waw.fawa faw awow Pfwaow w.qafqq awow ow.q.w.a af.w, . . aow a.ll aow
q
w.a pw.aowqw" wow afaow w.awowq awfa awow w.lw owfa aww.flw aow .ffawa faw
qw.fawa aowqafqqw.aow w.oww awowa wow af.w aw. w.ow, ".qafqq ow.f ww. aw.a owfao
w .a
af.a aw. awfa .a a.ll qafqq.ll awowaow afqowla . a.ll wfaow ow.f a.oww faw aw.pp
owww . .
" .a .a aw.w.w, " aowpl.oww awow awfowfa, " . a.ll qow " awowa wow afqw aw.w.a
awow qo aow.fowow w.aowa.fq a.aw .lw.fwa faw .a awfawowaowww awowa .fowow
awow af.a qafqqfa.w.falo a .a w.w aw.a wowlfo lw.qw awow afqowla aw..w awow
Pfwaow wfw plf.oww aowaow qafqq.lloww owf..alow awowa wow aw.lw awow owfa aw. qw
.p
awow af.aw faw .a qw.ppowww "aow ww. aw.a a.aw fao oww.aow," wow af.ww
"aw., awowaow .a owaw.faw flaowfwo!"
awow oww.fqf.a L.w.a wfq af
aow.aow-qqfqq.w.aowaow wfa. powaf.af af-.owpw. af.owf.ofL
qafqqowa.ow-owfa.q aow, owfwow .fowpw awowa aowq,
owow-..wf. powa.fowaf.ww. wfa. a.w.L fa. af.owfa.f.af-.p.a
oww.q.qw qafqqowlloww .a aow w.aow w.faw awowa afaoww .a fpw

aw.lw ao Powwaw. owa..aflowa, www6w .qafqqw owawaw.lw.ao, pw wwaw


aw.lw ao Powwaw. owa..aflowa, www.w

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq wa


pqaw.qafqqaf- wfa< afq. f.owfwa .ow-l.w pw.-.lpw.lf
aw.aoww aow awfa w.faw awowa .qowqoww pw.awowa,
f-.owfa.w.af. f.owqafqq fwfa.afp afowfafqaf-.qow af.owf.w.-.owow
awowa l.awaoww, awowa apl.aw awowa owfwow pw.qaw awowa aww.faowww
af.owowwfp.a powaf.aw. wfa< a. .w.-.lfa. aowaow af.owfa.owa
awowa wfq owfwow aow ww.lowaw awowa .qowqoww
powqf-.qow af.owfowfa.fw af-.owfwaowlowqfowow afwflf-.owqow

awow pw.qaw awowa afowpowww awowa qafqqfqowaoww aowwa awow a.aoww


fowaw..oww.lw.p. wfa. afp. af-.afLwaf-Laf. . af-.owf.of-L
awowa owf.a aow qafqqaw.ow awow w.fa aw.qw awowa aowq
afowaf.a. af-.owpw. af.owfafwff af-.owow.wf.. f-.owfafa
aw. w.fa .fowp, awowa alowpaw awowa wfqoww, awowa owfwow
af-.lowowwfa af.owfLfowwfLafowow aw..oww.lw.p. wfa. aflf.owwfL
w.fa qafqqw.w.ww awowa faow aowwa, qafqq.a.awoww aow aw. owfaw
f.owowa.of pow.f.a afowfa. a. f.Laow pqqw. afw powaow-.owa.w.
awowa aowq awow aw.a aw. w.ll, w.qowqoww .a faw awow w.a ww.a
af..of a.f.aow aw..a.aw.afw .-a afowfaow.f aowaf..f
owfalow aowq.qw aw.a fq.aoww oowa aw. awowaow awow owfaloww
af.ow.oowowf. powaf-.owfL ww..a.fp. af-a afpowa...-.afa...
awfa afa awow aowfw Pfqoww w.alo w.a awow alw.poww
f.owpfowf-a.aw. powa.-..a.w. fowp.w..lf-a.aw. aowa.w.L fa.
awowa .wfaoww w.ow awow w.a ww.aw awowa qowoww w.ow fp w.aow w.faw
aow..wfa powaow-.owa.w. f.owa.ofw pf.f.a pqaowaw.
afqoww awow w.a ww.aw awowa .fowow awfa aw.a, aw.fawa w.oww
afwowp. of-.oww. af-.owfL a faow P. fowowafa af-.owow-of aow-q.ow.a.
awowa afa w.ow aowfw awowa .flloww owoww awowa aowq aw. aowowa
aow.aw.afw .-a af-.owflw.w powaf-.owfL a.af-.oow. f w pfowf-.a.aw.
aw.a . fq.aoww oowaw awowa qfq awow aowfw afaw awowa .wfaoww w.ow
aow-.owa.w. pfowf-.a.aw. afowaf-.aow af-.afaf afowqow-.q. ww.
awow w.a ww.aw .wfaoww w.ow aw. a.aw.a aw.w.waw awowa aowafqowww
af-wowp..w.lf-.fa.aw.aowa owow-ow." affa af-.affowowa.a af.f.a
awowa qowoww w.ow faf.a afowow awfa w.faw awowa .flloww w.ow awow aw.aw
aow.af aw..ww.oow. fowpfaow-.aw. wowa. aowa.pa.ow.alw.
aw., aw.a fqaowaowww awowa aww.fawa . awfa aw.fawoww flaowfwo
afpowaf.owfL af-.owowa ..o.aowa afowowaf-..fa. owowa. af-.owflw.-waowa
ao awow aowfw awowa aww.a w.oww awowa ow.qoww w.oww awowa qfq faf.aw
f.owowa.of a.- f.owa.ofa powwf.a. pfowf-.a.aw.
awowa aowq, aowqw awowa aowq awow ww.aw .wfaoww w.oww
aw.a. aow ap. Lw. powww..a. afw powaf-.owfL aw..owowa..a.Lw.
afa a.aoww flaowfwo awow ww.a faw awow aowfw aw.a afa flaowfwow

afw powww..a. powaf-.owfL p.a.ow.pw.a.f.f a.ofw powww..a.


faw awow ww.a awow aowf qafqqw.llw.aoww w.oww aowq awow ww.aw

w6 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
powaf-.owfL af- a owp.w.lf-.a. aw.aowa owow-ow." aowf.a. aowaowof.w..a.w.L
awow aowf awowa qowoww faf.a afowow awow w.fa awow awowaow .l.owaowww
af-.owfowowa.qowa af.f.a af-.owww.-o.. af.owafwaowa af-.owowaowa.
awowa .flloww w.ow faf.a awow aw.aw awowa aowpl.oww, awowa .fowoww awowa af.w,
owowa.owo.aow.a af.owa.oow. aow.af. ql.afaf afwf.a.
"aww.w.a w.ow!" awowa aowqw aw., aowfll aw.a a.qafqqloww
aw..a. fwfpaf. afaf-.owfL owowa .owo.aow-.a. oww.. af-.owowa .owo.aowa
aw.a wowfw awfa aowfw "aww.w.a w.ow, aww.f!" awowa aww.a w.ow,

af-.owaw.ow
awowa qafqqowll
afowow.
awowaw a.lloww
pf-.owaw.wfa.
w.ow aow awowaw

afowow
awowa .fq.oww

af.owfowfafowaf.ow
aw. ww.faoww
af.owflff
awowa aowoww.aoww
a j .
w.a w.woww awowa

af-.owfow.p.a. afowow
qfaoww .a awowaw
af.owfowff
awowa .fq.oww
q.fowww.lw..a p.wfqow-.
aw. Jw.lw.a, aw.lw .a aow
aw. wfa.
awow aowwoww.aww
aowaow.woww.aww

aow aowaow owfa.q qafqqowa.ow-pw.qa faw owfwow f .fowpw w.aow oww.q.q aow
aowq faw qafqqowlloww fa w.fa qowoww aow afaoww .a .qw. lowqawa faw aw.aoww
ww.lowa .a .aw awowa aow q pw.awowa .a awow ww.lowa faw aowa .a w.qafqqqafqqw .a
apl.a
faw awowa aow owfwow pw.qa w.qafqq .aw awowa aow wfa ww.lowa .a awow qw.faw faw
q awow pw.qa .aw aow afowpoww awow pw.qa faw qafqqfqowaoww awow a.aow w.a
awowoww awowa aow lowqafqqa awow aw.q faw aowq aw. w.fa .fowp aw. alowowpw
awow aowwa wfo aow owfwow qowfqqfqqfq faw faow .aw awowa aow wfw qafqq.a.awoww
owo aw.a aowq fp w.a awow w.ll a.aw w.a ww.a aw. aowow fa owfalow aw..w afa
aowq.q awowaoww aowqafqqw.aow awowo fq.aoww awowaow awow owfalow afa awowo afa
awow oww.fqf.a-l.w.a pfq.q ao w.a awow alw.poww awow ww.a .wfaoww w.ow faw
qowoww w.ow .a fa w.faw awow ww.a afqoww aw. awfa owo aw.a .fowow fqafqqaowa w.o
ww
awowa wow afa awow oww.fqf.a-l.w.a faw .flloww aw. owoww . flaw. aowq aw. aowow
afa aowqafqqw.aow . fq.aoww awowaow awow l.w.a jfowpoww faw afa a.aw awow ww.a f
qafqqaowa
w.oww wow .wfaoww w.ow .qw. awow aw.w.wa faw af.a faf.a faw qowoww w.ow
faf.a .a awow afowow w.faw awowa . .flloww aw. owo aw.a afa wow w.w aw.a fqaowa
faw . aww.fawa wow wfw aowowa aw.fawoww ao awow l.w.aw awowa . aww.a afa
ow.qoww w.ow faw wow qfq faf.a faw faf.a awow ww.a .wfaoww w.oww awow
ww.a afa a.aoww afa q.ll qafqqw.llw.aoww awow l.w.a faw qowoww w.ow faf.a .a awo
w
afowow w.fa wow wfw .l.owaoww aowqafqqw.aoww awowa . .flloww aw. owo aw.a faf.a
faw
wow fqaowaoww faw .fowoww "aww.w.a w.ow!" wow .a.oww faw . w.w aw., afa owo
a.qafqqlow afa aowao aowfll faw . w.w aw.a a.ll w.oww "ow.f aww.w.a w.ow!" .
.a.oww faw awow aw.o aww.a w.oww awowa wow qafqqowll a aow a.lloww w.oww aow .fq
.oww
w.ow aw. awow ww.faow faw q.qoww w.oww aow qfaoww awow w.wow faw wa.oww .a
faw awowa aow .fq.oww .a aw. Jw.lw.a faw aw.lw .a aw. owaw aowwoww.aww

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq w7


f qafqqw.owowq qafqq.owow q

aowpa.ow.owqow af-.owa..aw.. af.f.f. aowa.fa aw.-.owf..oow


aowpaowowaowa, awowa afa qafqq.aow qowfaw aowafa
afow.owowow-.a. . af.owa.aw.afw powaf.aff-.aw. p.aowa..la.owa
.a owowl.a .faw.aw awowa .fowow awow w.fa aw.qw qw.fawa fa,
wow.ql wfa afwf.a afw aowa.w..a af.owf.of-L aLf.pf.
wowqo wfq, awfa aw.a faw awow ow.fqowa qw.awowaw awowa aowq awaowow
aowafaf-af" af-.owfaw.qw.w afowa.af-.aw. aowlf.a. af.q.ow.a.
w.qafqq oww.q.qw awowa fq.aoww aw. .q afowow.a awow qw.faw aw. aowow
powaf.f.f. aow.af af-.afwff af-.aflfowwfL af aow.af
awow qafqq.aoww aw., aw.a alowpa faw aw.a faow faw aw.
af-.a.owa a.ow.wf..ofL wfa. afa afpow.w.-.a.f af-.afaow
alfqowqw wfqoww aow w.alo .a awow afllow afw!
afw aowa.oww..a af.qaw. lf..a qw..aof afw pow.f.a
faw awow a.oww.a .fqaw., Lf.a aoww...f faw awow aw.a
a.Lw..wLfaw. a .ow. wfa. af.owww.a.ow afww..a.Lw.p. afp.afaowo
afqa floww.qw aow aw.a falow aw. pfq ao awow aoww.aoww
af.owf.aw.L. a.ow-.Lp.f wfa. af-.aow-a.lf . aflw..wLf
awowa aowaow, wflaoww aoww aww.fawa flaowfwo awfa afqw
aow.af af-.owww.aow afww..a.Lw.p. a.Lf.aflf qqf.
aw., aw.a falow aw. pfqw Lw.q flaowfwo a.awaw
af.owww.a.fp. powaf.f.f. aow.af af.lfowwfL af.owf.ofow
awowa pfqoww awow qafqq.aoww aw., aw.a faoww awowa afa
.af"a q..qf.. af.owf.fwa .ow- .l.a. ow.lw.. af.lfowwfa.aow
qafqq.awowa aowfllw awowa faow awowow, .a flaowfwo w.fa qafqqw.w.w awow
af-owow.af owowa.w..L aw.-.aowaf .aowa . owow.aowfaf.. af.ow.flfowwfL
fq.l w.a w.aow wfo faf.aw awowa a.awa awowa faowa
aw..alw.w wfa. afowa&.qqfqqafowpw. aw..aowL wfa afp. af.f.f.
fq.aoww aow aw. w.fa .fowpw owa.fpoww aow qafqqaw.ow awow qafqq.aoww
q.owp afa..f-.af. fw.w..a af.f.f.
aw.w.w w.fa alowowpw aw.w.w-aoow, qafqq.aow!
.a aowpaowowaowa awowaow afa f qowfa qafqqw.aowq qafqq.aow aw..w aowafa .a aowl.
a
.faw.aw w.fa aw.q, wowqo wfq, .fowow faw aw.a owow, owo aw.a faw owo
ow.fqowa qw.awowaw aow aowq fa awaowow w...lw..a .a awow oww.q.q faw
fq.aoww fa awow a.waow faw afa awow qafqq.aoww aow w.w aw.a alowowp faw wfw
aw.aw.q aw. owfa faw aw. alfqowqw awowa .a wfqoww aow aowaow flw.aow .a
awow aflloa .a afa aowao afww a.oww.a .fqaw., Lf.a aoww...f faw owo aw.a

aowaow floww.q afqa aw. wowfaw qafqqw.a aow aowaow fafalow aw. pfq awaw.faw, awo
w

q aw.lw ao Powwaw. owa..aflowa, www.a fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f owfaowfo


w w.qafqq fqwaw.pw.lw.ao, pww.aw.qfpw aow.w.aw, wf-wa8aw

w8 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
aoww.aoww aow aowaow wflaoww faw aww.fawa awfa aow aw.flw aow afqa qafqqw.a aow
aowaow fafalow aw. pfqw fqafqqaowa f lw.q a.awa awow qafqq.aow pfqoww aow aow wf
w
aw.aw.q aw. owfa afa fa lfq afa aw.owow l.qlow qafqq.awowa faw faow awowoww awfa
afa fll aow wfw fq.l awow aowwa wfow fa a.awa aow faow faw aowafqoww
aw. w.fa ww.owowa, wfa.q owa.fpoww qafqqaw.ow awow qafqq.aoww faw aow wfw f aw.w
.w
alowowpw aw.w.w aoow, qafqq.aow !
f aow.P aw. afa qafqqowfa..a.w. aow
lowof.w afowaow-.owf aw.-.owf.of wowa. afowww.lw.. a
awowa .fowow aw. owo ww.faow lowqafqqa . qafqqaw.ow Jw.lw.aw
af-.owf.ofa powaf-.owowaw. faowaf-.aw.af owow.afa af-.owf.ofow
awowa afa awow owo qafqqa.owaww awfa w.a afowow aw.a? owfaw.aw awowa afa
owow.afa powa.ff.af..a owow.aw.afw a.w..awf-w6 af.owp. oowowowa ..a
owfaw.aw afa owowaw awowa fq.aoww lfaow flaowfwow awowa afa owow,
owf-.a..a afowaow-.oww. aw..alw.w wfa. afowaf-.ow p. owf-.a..a
aw.w.a owow aw. w.a ww.faoww fq.aoww aow aw. ww.faoww aw.w.a owow
owfq.wf. afq.owa powq.owal.. p.of.owwowa. wf..of.
aw. ..ao aw. aowow awow fowfaowowowqq afa . owfao
a.f.fafa. p.owf-w.ow.a af-.owowaw.afw owfaow.f q.owall.
poww.ploww aw.w.a owoww awowa fq.aoww aw. awowaow fowfaowowowqa
aowa.f"aowa low-af.aw. aowf.af. af.owf.of-L afp.af-.ow
qowfaw wflqafqq a.awa awowa .fowow aw. awow ww.faoww
afowow-..wf.. af.owowafLwafLaowafw a.w.L aw.-.aowaf. q.f.af.
awowa oww.q.q awowa aw.qoww w.aow wfow a.awa
af.qf.ofL fowq.wf. owff.afa wowow." af.q.f.ofL
aw. aw. aw. ..aow aw.w.a owow woww aowq
owow-..wf.. afowaf-.ow a. af.lwfflaowafw wfa. a.w.l

fa oww.q.q aw. ww.faow, aw.qoww aow w.aow


aw.-.aowaf owow.q.faf. af.qf.ofL afq.ow.a q.owall.
wfow fa a.awa aw. aw. aw. aowow fowfaowowowqaw
owow..wf.. af.qfa.ow-lp.f afowa.owf..of wowa. afowa.w..Laowa paow.alw.
.a oww.q.q aowafqowww awowa aowq . aw. w.aow faf.a aw.q,
w..alfaw aw..a.f f.owf.of-L afowpf. af.qfa .ow-.lpf
w.falfaw, qw. awowa aowq awowaoww awowa aowafqoww
owow.q.faf. afowaf-.ow al.ofLwfa. owow.q.faf. afq.ow-.a
fa a.awa aw. ww.faoww aowq aow fa a.awa aw. aowow
powq.owal. qafl.a.of.ow q.ow..afalfw
awow fowfaowowowqaw fll aw. aowow aowffa.qafqqfl!
awowa ow.fa owowqowqowa .fowow aw. owo ww.faow . qfqoww qafqqaw.ow Jw.lw.aw w.a
fq.a.q .a afa qafqqafa..a.w. . owowa owo qafqqa.owaw awfa.a w.a afowow?
a6 aw.lw ao Powwaw. owa..aflowa, www. a fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f owfaow
fow w.qafqq fqwaw.pw.lw.ao, pww.aw.qfpw aow.w.aw, wf-wa8aw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow aflowfa .aw.fq ww


owfaw.a a . owowa owfaw.aw wow owowa owoww .a afa flaowfwo lfaow awowa . fq.aoww
w
awowa wow aw.w.a owow aw. w.a ww.faow a aow fq.aoww awowaoww awowa wow aw.w.a ow
ow aw.
awow ..ao aw.w aowow awow fowfaowowowqa a . afa owfao poww.ploww aow .fowow aw.
awowaow
awowaow aowaow qowfa fowfaowowowqaw fa ow.wa.awa aow aowafqoww aw. awow ww.faoww
.a awow oww.q.q aow aw.qoww fll wfo faw fa a.awa wow aw.w.a owow aw. awow ..ao
faf.aw .a awow oww.q.q aow aowq faf.a aw. awow ww.faow faw aw.qoww fll
wfow fa a.awa aow aowq aw. aowow awow fowfaowowowqa faf.a faw aowafqoww .a
awow oww.q.qw awow aowwa wfo aow qw. aowq aw. faw.awowa aw.q, w.falfaw faw
fa a.awa aowafqoww aw. awow ww.faoww awfa a.awa aow aowq faf.a aw. aowow awow
fowfaowowowqa faw afa awowow flla awowo aowaow aowffa.qafqqflw
.w.o faw aLfowJfoa7
ow.. afw pf-a.w.-.aw. ql-.afaf powa.-a.owlow" aowf..ofL
lw.o faw awfa wowa ow.fqowa qw.awowa aowfll awow alfowjfo l.aoww
afowpf. a.w.L aowfa.f. a.of.waowL powa...aL.p.
awowaoww w.aow a.awa .fowow awow wowfww
a.w.-.owfa...a.a a.w.L aow-.aw.-a ow.. powl.q.ow. a .w.-.owfa.l..a.
afa aw.fawa w.aow awow.a a.qafqqoww lw.o awow aw.owfa q.wfaoww

a.owwowow..a. powwow.aowa aowa.wf..of. afpowa.ow.aLowp. .aw."


ao awowoww awow aowfwa pw.qowqoww ao awow wowfw aowaow
aowaw.a.l." a.owwowow." aLf.afa 8 low-w afaowf.af. afowpf.
aw. a.aow qafqqw.a wowaw owfq.oww flaowfwo aw.a a.awa awowaowww
af-.owaw..w.aowafafowow. af.owa.of wowow." powa.-a..low" .aw.awowa wfo aowwa awowa aowq awoww awow alfowjfo afa
afowpf. owow.a.w.L l..ow" af.owa.ow a.-wow.a. a..a..f-.f
awowaow qafqqw.a w.aow oowfaw awowa af.w, " aw. . aw. aowowa
powpow-. aowa.fa pflow.law. a.w.La.of. afpowa.afa owa pf-.lww.
awow owlwowa a.qowa lfqoww" fqoww w.aow owaowao w.qafqq awow qowowaw a.awoww
ap.oow.oww. faoww.owaow.w. wowow." powaf.wfp a.aw. qw.a, "awfa w.a plf.ow wow awow wowfw?" aowq
afp.-.a.lowqww. pflow.law. a.w.La .of. afpowa.f.waowaow aow.af.
aw. aowafqw fqoww w.ow w.aow owaowao w.qafqq awow a.awaw aw.,
aw.-.aowa.f..a wowow." pflow.law. a.fwaow.qw. a.w.L a.wf"
aw.a fqaowaowww wow fqoww qafqq.afllo w.aow aw..aw
wowow." paow-.aw. wowow." owf-.wfa. powa...wf. af.owffqafqq
wow aw.lw w.ow wow, . . a.aow owow awow oww.aowo, awowa .fqo
oww.. afowpf" pwf...aw. af.owffqafqq afowpf" owffaowlf.fw.
awowow awowaow!" Pf.w w.ow, awowa .fq.oww awowaow, .fq.oww w.ow
powaow..aLl.p. powa.wf" afw powa.-a..low" aof.waowL aowa.w.L
awow wowfww awow aw..a faw awow alfowjfo .fowow aw. w.aow

a7 qfqlfaoww ao Powwaw. owa..aflowa, www.w .qafqq w aw.fa, .w.aw.w.a aowwq, pw w


6w a
qw.owaowa, awow ow.afq Lfqffaow, aowaowq aowa.owa, a, a7q awow afaww. Lfqffaow,
.a, a.aw

w.. fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw
wf
aowowf.-... aow.af. afaowa a a powafowf-.a.L f.owa.of-.L
a.llfaoww aw. aoww.aow qafqqaw.ow awow ww.faowaw awowa aowq
powa.wfp...ww. af. ow powaowa.f-.low-.lw. af-.ow f-ow wowow."
awow lfq ww.faow awow lfqow flaowfwo ww.faoww awowa wow
p.of-.owf afaow.a afowpf. f-ow wowow." a.- a.fowf.
afa aoww.aow awowaoww awowa wow aowq awowaoww
afwowp.of-.oww. powfpow.f aowa.f-. f: powa.w..a ql-.afaf

awowa afa wowa awow w.a owlwowa a.qowa lfqoww "fw! awow ow.fqowa qw.awowa l.qlow
!"
wowow." paow-.owaw. wowow." faowowow-.afwaf fowaf.wfp. oww..
awow aw.lw w.ow wow, "awowa.ow aww.f .w.owowq aw.a? fq wowfw aww.f?"
wowow." qf aow.af. af.wfp. powa.wf" owffa.fa
wow af.w, "aw., aw.a wowfww awow aw..a .fq.oww owow
afa.. wa.aowa.owf af-wowpw..owf.oowf aw.pow.lowwaLw. a.w.La.of.
wowaow w.a af.a!" awowa aowafa aw. w.powa w.aow owaowao
afpowa.fowf-.a.L a.w.La.oq afpowaf-.ow afp. wow.af-aowL fwf-qowa.
w.qafqq awow ww.faowaw w.aow owaowao w.qafqq awow ww.faow afa qafqqfll aw.aowa!
a.w.L af-"aw. af.wfp. a.w.Laow.f afpowfpow.f aowa.q
w.aow wowfw wowfw aowfa plf.ow w.qafqq awow w.a owlwowa a.qowa lfqoww
wowow." paow-.aw. wowow." afq.owf.lw.w afowwow.afa.
wow aw.lw wowa, "awfa awo wowa.aow aw. ww.
affwf-.aowa aowaf a .fwf.aw.
awowaow aw.aowa w.qafqq awowaow wowfwa?"

aw.o faw wowa ow.fqowa qw.awowa alfow jfo l.aoww aw.aowawowaw w.aow a.awa
awow aww.qa .fowow aw. afo f a.qafqqow faw aw.o afa awow aw.owfa awowo q.wfaowww
awowo afaow awow.a aowfwa qafqqw.a wowaw awfa a.awa awow afa owfq.oww awowaow fa
w
awow aowwa wfo awowo aw.w.a wowa fafo a.aw awowoww alfow jfo l.aoww flw.aow qafq
qw.a
f oowfa faw awowa wow aw.a lw.aowlo faw af.w, ". a.ll aw. faw aowowa owo owlwowa
a.qowaw" aw. wow .aowf.aoww w.qafqq owaowao w.aow w.qafqq awow qowowa, afq.q aw.
qw.a,
"awowaow ww. poww.plow aw. awowa awowo w.ow?" afa awowo .w.flw aw.a aowll w.oww
aw. wow aowafqoww faw fqoww owaowao w.aow w.qafqq awow a.awaw afa awowo .w.flw a
w.a
.qqfqqw.aow w.ow ow.awowaw fa lfq wow fqoww f aw..a aw..w af.w aw. w.ow, . . a.a
ow
owow ow.fa oww.aowo faw . a.ll .fqo ow.f awowaoww" aw. alfow jfo pf.w w.ow
fll w.a oww.aowo faw awow aw..a .fq.oww w.ow aw. awow .w.fqao w.qafqq awow wowfw
w
awow aw..a faw alfowjfo .fowow aw. f a.llfaoww afa awowaow afa aw. aoww.aow
.w.ow.q w.fa w.qafqq awow ww.faowaw awowo aowq aw. awow lfqow ww.faow fa awow ow
aw w.qafqq
awow a.llfaow faw awowaow wow afa aoww.aoww aw. wow aowq .a faw awowaow afa w.a
owlwowa a.qowaw "fw!" awow af.ww ".a .a owo l.qlow qw.awowa! ww.a w.w
ow.f aowa wowaow? faow ow.f wowfw?" "aw.," wow aowpl.owww ". fow aw.a wowfww
aw.a aw..a .fq.oww owow wowaow w.a w.a af.aw . . awowa wow aowafa aw. w.powa owa
owao

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow aflowfa .aw.fq w.w


w.aow w.qafqq awow ww.faowaw faw owaowao w.aow afa qafqqfll w.qafqq aw.aowa ! w.
aow qfll afa
aowao .lw.aow aw. w.a owlwowa a.qowaw aw. wow af.w aw. wowa, "awfa ww. ow.f afq
owow aw. ww. a.aw awowaow aw.aowa faw qflla?"
awow owLa a8
a.Lf-.aflf a.w.-.lfp wafa faow.a 8 afw powowfaow
Lw.q faw. aowao Jffa w.a qfawoww.awowa faw awow owfa.fw
p.aow-.aw. a..of-aow. aowaoow. aowaf.owa.ow afwf.. a.-.a.low
aw.lw w.ow flafoa aw. aw. aw. wfq awow owlaw owaowao
aw.w..afaf. al afpf.owqowLaw. f.aow.a pa...afww. a..of-aow.
wfo aowq aw. a.ll awowow owlaw a.lloww awowow flafoa
La.f.aowL pa.ow.afww. a..of-aow. .fowa.w..ow. a.f-.aow.L
.w.ow.aowq a.lloww awowow flafoa aowf.qowlaw aw.owow
owow pa.ow.afww. q.floww..a. pf-.owaw. aowa.of" aowafowaow
a.owowa a.lloww ow..ow! .w.flw aw. aw. aw. wfq
a.-.of-aow. a.-aowa owowa.w.Laowa af.owa..aw.. afpowlf.a. wowow."
flafoaw aowq faf.a w.a w.aow faf.aw awowa afa w.a awow lfaww wow
qowowa ofw a.af.owpw. f.aow.L a.f-.laowaf. wfa.
.a.oww, ".w.owow aw. qafqq.owlw, owla! qafqq.awa aow,
a.pf.Lf wfa. powaf-.afaow a.of.w afowa.ow.a .aw.. a.w.L
wfa.ow aow!" awow aw.owowaw.q .fowow aw. w.fq.woww afa w.aow
owfp. aflfaf. ow.. paow-.aw. powowfp. wowow." aow.af.
afq.a! aw.a owfa wow aw.lw awow afq.a wow, "aw.!
a.ow.owafa.f powa.ow...a.w.Lowa a.-. afa.f.., powa.ff.aw.
aw.a . .flloww awowow! awow awo owfq aowaowowalow apw.w.q, awow .q wfawlow
a.af-.aowLaf powowf.p. wf-.af f-.owa.of afowp.f-.af
lw.q! . . awow afq.a aowpaw awowa aowq aw. w.awowa a.wow
af-.afaf wf-.af powowf.p. af.owfowowqowa a.ofwaow.L
aw.w.waw aowpa awow afq.aw awowa .a.oww faf.a, ".w.owow
afa.a.owa afp&af-.owpw. w. f.aow.a
aw. wowaow w.fq.wow, aw. awfa qafqq.owlw, w. owla!"
Lw.q, lw.q faw. Jffa l.aoww a.aw w.a qfawoww.awowa owfa.fw awow flafoa
aw.lw w.ow aw. aw. faw wfq owlaw owaowao wfo wow aowq w.fa aw. a.ll owla, afa wo
w
flafoa a.lloww w.alo .w.ow.aowa faw aowf.qowlaw aw.owowa.owowa wow a.lloww ow..o

ww
afa aowaowqwowlowq wow flafoa aowq w.fa aw. wfqw w.aow wfo wow aowq faf.a
aw. awow wfq.q .w.fqao faw .a.oww, ".w.owow w.a w.fa .qw. awow w.powa, owla!
aow a.ll qafqq.awa faw wfa.ow ! . . awowa aw.owowaw.q .fowow w.fa w.qafqq awow a
w.w.wa a
.a afa f afq.a ! awowa awow owfa af.w aw. awow afq.a, . . . w.wa .a .fll ow.f !
ow.fa owfq faow l.aow apw.w.q a.aw lw.q wfawlowa ! . . awowa awow afq.a aowpa

a8 qfqlfaoww ao Powwaw. owa..aflowa, www.w

w.a fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw
wf
faw aowq .qw. awow aw.w.wa faf.aw afa Jffa aowowf.aoww faw .a.oww faf.a,
. . .w.owow w.a w.fa .qw. awow w.powa, owla ! . .
w
awow qafqq.awa aw
a.w.L a.aowL a..-o 8 . aowaowa.ow aowaff" fowp.of-.ow
w.aow a.owow aowq aw. wfq w.qafqq wowowaw awowa afa
wowa. a.w.l a.ffa. afa aw..p. oowowowa fa pf-aow.a wowa.
. w.aow wowowaw w.alo aw.a afa owoww aw.q .
afaw..p. owow-aw.af..a owow.afa.w. powqf-af." aowww.-oww." powa.owo.aow.a
awfa aw.a afa aowowlloww aow.ffaow awow a.aw afa afww aww.a w.ow
wowa. affa. a. f P. wf .a. powa.owo.aow.a wowa. fowaoww.af..ow.
. wowowa a.aw awow aw.aw aww.a w.ow . .a w.a wowfqw
fowa.-. wowa. afowf. af-.oww.-owf.o.. aw..w..a...a.af-p.a
awowa aowq . awowaoww awowa aowafa aw. .fa w.ow fpw
powqw..ww. wowa. qf-.aowL afowf. a...a.owowf.L powqf-.aowL
wowfaw . apowfa.q awowaoww aflfaow..w.a awow apowfaowqw
aof.owfaowLfa. wowow.-.a. f.owowowowa..a. afowfa.ow-.afw a.fpow
aw.a afa owow awowow awowa afa aw. awowaow .fowow aw. awow
f.aowlw.. af..afaw.afw owfaow.f pf.f.aowlw.. fowpaow-.aw. wowaw
qafqqa.owaww awowa fq.aoww aw. w.ow awfa qafqqa.owaw awowa aw.lw w.ow .
wowow." f.aowlw.. pf-aow.a wowa. aowa.. qafqq...a.ow-owfL
w.ow, "qafqqa.owaw, aw.q . aw. aow aflfaowaw.a
powaof.wa.owL a..wf.a. pa.f.a.ww. wfa. wowow.-a afq
awow .w.owowq aw. fa! a.ll awowow aow awowow!" awowa
pf.f.aowlw.. paow-.wfa wowow." . a pa.f-.a.ww. wfa.
awfa qafqqa.owaw aw.lw owow wow, "oowa! a.ll awowow aow!

a.a.ow.wowaow.lfa wfa. wowow.-.a. aow wf..of a.fa wfa.


faow qfaow aow! awowo faow owfao faw aow
aow aw..a.f afa afqw..qafqq fowf.. af-pa.f.a.af.fw afqow.af.
faow qw. w.alow afa aw.a falow aw. a.ll fa! w.alo aw.,
aw..a.ow-wowaow.lfa pf-aow.aw.wow.a. a.owwowow..qafqq qf.qw.w
aw.a faow qfaow! aw.q . awfa awowo fqafqqaf.w
owf.ow.owfla.f...a. powwf.aowlw.. paow-.wfa wowow." af-ow wfa.
awowa faow aowowa! " awow qafqqa.owaw aw.lw owow woww awowa aow
af...l a.w.w..aow a.f-.a. af-ow powawf.f wowa. powa..ow.aw.
aowfaoww .qw. qfaww awowa wfw . awow w.a q.qafqqow
pf.f.aowlw.. owf-.a.a. w.wowa. af-.aow.L a. fpowaow.a .owo.a.af. . a.w.L
awfa qafqqa.owaw, afaow w.ow . aw.owow w.qafqq awow fqw.qw w.aow
a...a.ow.ow aof.w a.fowa.owaf-.aw. powa.f-. f.owpowa.owo.aowaw.
aflfaowaw. .fowow aw. aowa.wow awow faw awowa aww.a w.ow

aw qfqlfaoww ao Powwaw. owaow.aflowa, www. a .qafqq w qw.owaowa, awow afaww. Lfq


ffaow,
aowaowq aowa.owa, .a, a.aw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq w.a


wfa. wowow." af.owowa .owo.aowa .w.aow.qw. a. fowpf .f.aowlw..
aow w.oww awowa aww.a w.ow w.a owooww awowa awfa qafqqa.owaw
powa .owo.aow-.aw. powa...powaw. a. fwowa.a.fowaw.w af.wfp. f-.owowowowa ..a<
aww.a w.ow awow w.a aowllow awowa qafqqowll wowfww awowa afa
fowaow.w. wowow." pw.la.ow-.aw. wowa. afp.a.....a powa.f-.aw.
aw. awowaow woww .fa .a . a.aw awow q.qafqqow awow w.a wowfww
af.owaofwaowwL powa....aowowf a L a.w.owf a. f- w oww.owf..oow . afa alaowaf .
awowa .fowow awow aflfaowqafqq.w.a awowaoww awowa aowafa aw. qafqq.awa!
powa .owo.a.aowa. wfa. f.owowa .owo.aowa. a.w.L a.owwowow..a.
aww.a awowow aoww awowa aww.a w.aow w.qafqq awowoww
afwowfowow.a.a wowow.-.a. ofwaow.L w aow.af. af-.afwafw oww.ow
awowa .a.oww awowow, ".w.owow! aw., aw.a fqafqqaf.w ow.f!
afw.-ow a.w..a.f-owaw. afaw..a .owo.aow-a. fw a.fpow a.aw..aowo.af.
ow.f aw.a falow aw. aww.w.a fa a.aw awow ow.fa fqw.q!
powa.owo.aow-.a.afow wfa. af.wfaowp oww.-.owaf. paow-.a.aw.

aww.w.a ow.f aow! wowfw ow.f aw.w.a!" aw.lw awowow


wowa. aowlw.-.a a.qqaw.w afpowq.f-.oww. a. q qaw.wfa.
. aw.low oowa aowaow fqafqqaf.w aw. awow aowfaw qafqqowfaoww owow
pf-.owaw. aowa.. wfa. aw..a.flw. aowwowow.-.a. a.w.L
a.lloww aow.ffaow aow qw. flaowfwo w.qafqq awowoww w.aow
a.owwowow.-.qafqq powa .owo.aow-.aw. qf. pow.f.aowlw.. a.owf.Law.w
w.qafqq awowow aww.a w.ow aowao awow qafqqa.owaww Jfowpoww
wfa. qa.w.a.af-.powla.ow wfa. af.owa.ofw powaowa .w.-..o.a
aow, ww.waoww aoww awowa .fowow awow fqw.q
a.owa.owaf..of a.-.a.low pf.f.aowlw.. pa.ow.afww. wfa. a.w.L
aw. w.a a.wow fll awfa qafqqa.owaww a.lloww aow w.aow
a..aow-.ow a.of. a..wf.a af.owfowowa.L.a owfq.f-.owaowf
aflfaowqafqq.w. owf.w w.qafqq faw awowa afa aw. aowfa w.oww
af-.owwowowa. L.a afowfa.ow.a a.ow-.pw.-a..lff wfa. wowow.-.a.
awowa afa aw. w.qfa.oww qafqqw.llw.aoww awowow aow awowoww
aw..ww.ow.aowlf. afap.f.owaw. wfa. a....f. a.owwowow.-a wf..of.
owa.fpoww awowo afa a.lloww aow qafqqw.fa w.qafqq awowoww owfao
wowow.-.a. pfaow-.aw. wowa. aowa.w..ow aw-owf" af.owffLa.owa.
awowow aw.q . awfa aowa owowaw awowa .fa
al-.a.low. powafwf.aw. powa...f. afowfa a . af.wfaowp. pf.f.aowlw..
fll awow awow.a wowfwa awow qafqqw.fa owowa wowfww awfa qafqqa.owaw
a.ow.af.. owow-.aw. af-.ow.w.owf-.o.. af..of.L afowaf-.ow
aw.fawoww w.a wfaww awowa aowafa aw. aw. aw. ww.faoww
af-.owf.of-L a. fowfa. f-.a. ow-owf a.f.pf.qf
awowa .fowow aw. w.fa ww.faowa, faw wfa.owww

w.f fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw
wf
w.a.ow . aowq w.fa aw. wfq wowowaw . afa w.aow faw wow w.wa.a aowow owoww .
aw.q wow w.wa.a aowowll owow aow.ffaow awow a.aw afa alw.a.q awow w.awowa afow
aw. . aww.a w.ow a.aw owo aw.a faw fqw.aw . aw.a w.ow .a awow wowfqw awowa .
aowq fp aw. w.ow faw aowafa aw. .fa w.ow fpw afa aw.low . afa afao awowaow
. wowfaw aw.owowaw.wo apowfaw .a afa f pfqo w.qafqq aflfaow.lw.a aww. aowaow apo
wfa.qw afa awowo w.wa.a aowow owoww aw. . afa af.a aw. awowaow . wfw lowqafqqa owo
qafqqa.owaw faw af.w aw. w.ow, . . qafqqa.owaw, . aw.q awfa awowaow faow aw.owow
aflfaow..w.a

.w.ow.q fp aw. faw Lowa .a a.ll awowow ! . . faw owo qafqqa.owaw aowpl.oww, . .
oowa, aow
.fa a.ll awowow fll a.awa ! aow faow qfaow owowaw awowo faow owfao faw aow
faow w.alo qw. afa jfq awow afowow awowo aw.a.a aow falow aw. a.ll fa! awowo
faowa.a qfaowa . aw.q awowo.ll aow fqafqqaf.w awowa awowo aowow faw" awfa.a
awfa owo qafqqa.owaw af.w aw. owoww
aw. aow aowq .qw. awow qfaww . aw.w.a owo qafqqa.owaw .a q.qafqqow faw . afaow w
.ow
aw.owow w.qafqq owo fqw.qw awowa w.aow w.qafqq awow aflfaow..w.a .fowow aowfa fa
faw aow
aww.a w.oww . aww.a w.ow .a awow owoow faw owo qafqqa.owaw w.a w.ow .a awow aowl
low
wow qafqqowll wowfw faw . afa fp aw. w.ow faw .fa w.a wowfw w.qafqqqafqq a.aw ow
o q.qafqqoww
awowa awow w.awowa aflfaowaw.a .fowow fp faw aow aowafa aw. qafqq.awaw aow aww.a
fa
awowow faw w.a w.aow w.qafqq awowoww awowa . oowlloww w.fa, ".w.owow w.a ! aow f
aowa.a
fqafqqaf.w w.qafqq ow.f a ow.f .fa.a aww.w.a fa a.aw ow.fa fqw.q ! aow.ll aww.w.
a ow.f a
ow.f.ll fll aow wowfw aowqo aw.w.aw" awfa afa awfa . af.w aw. awowow aw.low
awowo aowaow fqafqqaf.w aw. .w.owow .lw.aoww awowo aowaow fqafqqaf.w aow.ffaow a
ow wfw
a.lloww qw. w.qafqq awowow flaowfwow w.aow w.qafqq awowow aowpa aww.w.a.q fa owo
qafqqa.owaww
afa aow jfowpoww faw ww.waoww faw fll awow fqw.q pfqoww ao w.a awow a.woww
awowa owf.w w.qafqq fa a.lloww faw.awowa aflfaow..w. faw afa fp aw. awowoww awow
a
awowo qafqqloww aw. f w.qfa.ow faw aow qafqqw.llw.aoww awowoww awow aowq w.qafqq
awowow
owa.fpoww afa aow a.lloww qafqqw.fa w.qafqq awowoww awowo aowaow aowao owfaoa .
aw.q
awowaow aowaow aowa owowaw
awowa aow .fa w.qafqqqafqq awow wowfwa w.qafqq awow qafqqw.fa alf.a owowa faw aw
owa qfqoww
w.fa qafqqw.a w.fa ww.faoww owo qafqqa.owaw afa aw.fawoww .a awow wfaww faw awow
a
aow .fowow aw. awow ww.faow aow wfw f qowfa .owlowqfa.w.a faw wfa.oww

w.fLow.a w.qafqq afa ow.afowL


awow aowa.q.q w.qafqq awow aw.owLw aw.
lowaowafwf.a aowlf-.a. a. f.ow.ofw-w.lfp a af.ow..w.-L
awowa owfwow afa awow owfqw awowa .fowow awow aowfw awowa aw.aow
aw.a.w.p.w...of ww.lfp.ow" aow.afww.qf..a. w. . a.fp.w...of aowa..f"
aw. awow oww.fqf.a awow aowfw afa awow owfalow awowa oww.fqf.a qowfaw

f. aw.lw ao owfa.f w..fap.f, www6w af.w aw. aow aowq.w.a w.qafqq afa fqw.a.w.w w
.qafqqw owawaw.lw.ao, ww.a aowaowq pfpowa, ppw 8w, 8aw

www8] owfaw.a : awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq w.a


af.owowoowww.a.. owaow" af.owowofwww.a. f .owfL af.owowa.ow.a ww.qf.qafqq
awowa .fowow awow w.lw aw.owfaw awowa .fowow awow aowfa awowa af.w awow owfalow,
fowaf-.aowa. owow..fw pfaflw.a.ow. ww.pqf.L afowowa.ow.a
"a.la aww.f a.aow awo aw.qowq? Lfqw.w. .a . awow afqowaw" awowa af.w
aw.a.f-waow.a. ww.qf.. aow".ww.. af.owowpowafa afwowlf.a.
aw. awow ww.aow awow owfalow, "qafqqowa.w owfqw!" awowa owfwow w.qafqq awow owfq
w
ww.qf.. af.owowpowafqw. lowaow" aw.aowaf.p.aw.L lf.pf.
awow owfaloww awowa owfwow w.w aw.owfa w.qafqq owlwowa, awaowow
f.owowaowafwfp ww..lowaow" f.owowawfowa. faf.p. af.owowaow.a
awowa owfwow awow aw.owfaw awowa owqowaoww .a qowfa ww.faoww awowa af.w
ww..qa. a."ww.a..a..ow-lfa o.q aow.fowfa a.-. owf.f.f
awow wfq, "qafqqowa.w awow afqfl.llw.! aw.!" awow .w.ow.aow aowq q.q
ww.a..ow-.lfa aowaf" af-" a wfaf .a.a. .ow-lfa af.owowa.a. owa. f .
awow afqfl.llw.w "aw.! aw.a .a owo afqfl.llw.!" awowa aowq w.w,
aowaw.-.la. ow.aw. . afowowpowaf.aw. lfowf-.af aw.oww.lowplow" ww.a.owpw.-.a.
qowfaoww w.ww awowa owfwow aw.aowa, qafqq.a.awoww awow poww.plow
aw.aowafaow.a. w. . af.owowaowaf. p .ow.afp .ow .
owfwow w.ww awowa owfwow qafqq.owqfw
awow w.lw aw.owfa w.qafqq awow aowf afa jowflw.fa w.qafqq owfalow faw a.awoww aw
. aow
oww.aow pw.aowqqfqqfl awfa woww aw. awow .fowow aw.afawa w.ow a.aw wowa afqowa .
a
aw..w awow .fq.oww awow aowfw .w.q.affllo awow pw.faoww awow afaowa w.fa w.qafqq
awow afqowa fq.l .a .w.aowaoww fll awow lfaww .a aw.aow aowfalo aw. awow aw.p w.
qafqq
afqf Lf..f Powfa awowaow aowaow afawowaoww owfalow faw awow w.awowa fa.owflaw
awowa owfalow af.w aw. aowf, "Lowaw owow ow.fa aw.qowq aw. lfqw.w. awow
afqowaw" wow owfwow f lfa.fa w.fa w.qafqq awow aw.qowq w.qafqq aowf faw lfqw.oww
awow afqowaw awowa awow aowf .owfaoww a.a.q faw awow w.lw aw.owfa w.owww
awowa af.w owfalow aw. ww.aow, "qafqqowa.w aw.owow owfqw!" awowa owfalow owfwow
awow aw.alw w.qafqq awow owfw qw.fawa ao awow ww.aoww awowa wow aw.w.a awaowow q
..q
w.qafqq owlwowa faw qafqqw.aowoww qafqqaw.ow awowaow f aw.owfa faw qw. owowaw af
a q.ll awowo
wfw aw. l.qafqqoww awowo fll owqowaoww awow qowfa-ww.faoww awowa af.w af.a.owqafqqfl.w.a, "qafqqowa.w owo afqfl.llw.! .w.ow.aow aowq aw. q.q .a afa qw.fawa f

lw.fw w.qafqq w.qafqqqafqqowaowq aw.w.ww " aw. ! " af.w af.a.ow-qafqqfl.w.aw . .


awfa .a aw.a owo
afqfl.llw.a. faw .w.ow.aow wfw aw. aw. faf.aw awowa awowo fll qowfaowww fqafqqao
wa
qowfa.q awow owfalow alowa w.a awow owlwowa-aw.w.w poww.plow faw awowo l.aowww a
wowa
awowo owfwow f aw.aowa w.qafqq qfa.wowa faw wowlw f qowfa qafqq.owqfw
awow awowqafqqa w.qafqq qafqq.owow f.
af.aowaowww..-aoa ww..aw.waf.a.w.. ww..qa af.lffl. a.f.aw..
owfq.oww awow wfq, awow oww.awowa-.a-lfa w.a awow wfq afllafa, wowa afowoww
a...aow" p.f.lww.. aowpw.aw.a .ww.aw. . ww.a.ow-low.ow. af.ow.oow
w.lw aw.owfa a.awoww aw. a.ll w.ow w.w awow aw.a-.a-lfaw awowa aowq

f. aw.lw ao owfa.f w..fap.f, www6w .qafqqw pw 8aw

w.6 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw
wf
ww..qa powaf"aw.. ww.a..w.pow" wow.q aw.aw.waf-.aw..
awow wfq owfwow wowa awow qfqw af.w aw. w.a oww.awowa-.a-lfaw
af.ow.oow ww..qa ww.aowaow af . a.-. aow..j. ww.wow.ww..
awowa aowq awow wfq awow w.a a.qafqqow, "aw. q.q awow wowa oww.awowaw "
a.a.w.. p....ww..a a.w.pow" af.owowl..wf. af.ow.ooww ww.a..owaow"
aowq w.w, faow awowo qfqw awowa af.aoww, awowa .fowow awow w.lw aw.owfa
af.ww. p.faw. fowaow-oww." af.owowaowafowaff.p. ww.qf...
faw awow wowa .w.lw aw. wowa ww.faoww awowa aowaow .a qowfa-ww.faow awow owfalow
af.ww.wowla .f. afowow.owfa. f..a. w. . fowqf.p. w l...wf.qafqqw..
faw awow .w.ow.aoww awowa wfqowaoww w.w .a qowfa -ww.faoww owf.aoww w.w
a.aow. fa. af.owowwaowq. w. . a...aow" faow.lfwf owfa.ow.aowL
qowfaw awowa .fowow w.w w.lw aw.owfaw "awowaow ww.w.a?" "aw. aw.qww"
faow.lfwf owfp.wf.aw.l lfwf.ow af.owowa.ow.a ww.a..owaow"
"awowaow ww.w.a?" "aw. aw.faw ww.w.aw" awowa af.w awow w.lw aw.owfa,
w..a.f.aw." ala.ow" aowf.aow. lfp.ow" afowowa. .afa. w. .
"qowfa aw.a, aw. ., q.q . aowf!" awowa afa awowa
low..wf. aow.afaw..p. ow.wf. af.owowaowafaf aowaowlw." o.q

af.q aw., aw.a wfqowww awowa aw.lw owfq.a, "aw.


qalow.ow w..a..af ww.a..faw.aow" owow-.a. af.owowaf.a.w..
flw.qafqqa .qafqq .a awow l.awaw" aowq, awowa aowafqoww w.w,
af.owowaowa wf-. aowaf. a..faw.aow. aw." wow.af. ww.qfa
awowa af.w, "oowa, .a l.awaw" "aw.w.w!" af.w awow owfaloww
o.aow.aowqf.a a.. a.f.f.f. aowqfa af.owowa.aw..aw.w
"aw. awow afqfaw.w.-afa, q.q qafqq.aow awow afqfaw.w.-afaw" awowa fq.aoww
ww.qf"a .owow-"L aw.a.f.f.f. af.owow.fp ww.a.fowf.f.
awow afqfaw.w.-afa, aowfaowa w.qafqq awow qafqq.aoww awowa owwa.qf.awoww awow .f
qw.w
af.owowwaowaw.qf..qw.. af.owowaowa o.qaw.. ww.-"ow. al-.aw..
awowa fq.aoww awow afqfaw.w.-afa w.ww awowa aw.lw, . . aw. aw.fwafqowa ! . . aow
q w.w
w.ww."ow. pf-.ww. af.f.f. a.f.owf-... f.owowwaowqw..
awow aw.fwafqowaw q .a qafqq.aow .a .wowowqw awowa fq.aoww w.w,
af.owowaowaf.a aowaf" aw..waowa a.f.aoww aflfowf.f a
awowa af.w, "aw., aw.a fq.aowww" owowowf.aoww a.aw qafqqw.w.ww
af.owowaowafa ww.aow-aowlw." o.a..fowlow-.ow af.owowa. w.aw.aw..ww.awowa aw.lw awow owfq.a, . . aw. flw.qafqqa ! . . awowa fq.aoww
ww.af-.wow a. aow..j. af.f.f. a.f.ow.ooww ww.a..faw.aow"
awow a.aw, aowq qw.fawa qafqq.aoww awowa .fowow awow l.awaw
ww.af-.wow owf .ffowa. owow.law. . af.f.f. p.ow.wf..aw.. wf.af
awow a.aw .fq.oww _.a w.a aowfa qafqq.aoww wfqoww w.wa aowpa
ww.a.f.owfL af.owowaow a w.qfa ow..ow..a qafqqfowwf-.af o..aow"
awow aowfw awowa af.w awow owfalow, "awo awo aowowp.q? aw.
a..f.f aff.a fa.a." p.w.wow.ow. w.owa.pw.-.a .aow.aw."
wfq wowowa!" "ww.a owfaow a.aowa?" "aww.f aw.a wfowfa fq!

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow aflowfa .aw.fq w.7


owf-oww... ww.a.owow.owf.a afowowwf-.af ww.aw.-ww."af. aw.owwf-.af
aowaowqow awow awo owowfaw" awowa aowpa awow aw.lqafqq w.ww "ww.a.a aowowp!
o.aow. a..f.f-. wfowf." faowa.. awow.ow. w.owa.pw..a.
aw. wfq awow fqowlw.pow !" "ww.a owfaow a.aowa?" " aww.f aw.a wfowfa

a...aw. ow...fw a.ow..a..a ow.wf-.afaw.. ww.-powaow.L


fq! owfa afq.q!" faw aowpa w.w awow aflafaoww
a. afww.pf.owfa faowa.ww.pw.wow.ow . ow...fwaf af.owowaowaw.
. . aowowa awow .fq.w.a ! " " ww.a owfaow awow a.aowa ? " " owfa w.alo ! . . awo
wow aw.lw w.w
.owla .f o.aow" faowa.ww.pw.wow.ow. owowpow.aw.waf
.w.ow.aow, "aw.!" "ww.a owfaow awow a.aowa?" "aflp w.alo!"
Lw.q faw. awowa fll awow fa.owfla aowaow poww.plow af.a.ow-qafqqfl.w.a afa
owfq.oww faw w.a oww.awowa-.a-lfa afa afllafaw awow a.awoww aw. a.ll wowa
aw.a-.a-lfaw af.a.ow-qafqqfl.w.a aowq w.fa aw. owfaow wowa aw.owow qfq aw. owfa,
fa awow fa.owfla .a aw.a a.owow .w.flw owfaow awfaowaowa awowo afqowww awowa
wow af.w aw. w.a a.qafqqow, "awow qfq faow aowfwoa q.q ow.fa oww.awowaw" aw.
awowo aowq faw faow qfqw awowa .a aowafa aw. af.a faw awow w.lw aw.owfa
faw wowa wffawaowa aowafqoww aw. awow ww.faoww
owfalow faw
faw af.aoww
aowqw fwa .
. afa awow
.w.flw aw.a

.w.ow.aow aowaow .a awow qowfa-ww.faow awowa .a aow.fowow wfq


wfawa awow w.lw aw.owfa .w.flwa.a qafqq.aw awow ww.w.a .a awow wfq. awowaow .a awow ww.w.a qafqq " awow fqowww . . aw. awow aw.qw ! .
qafqq.aw .aw ..awowaow .a awow ww.w.a?" awow wowowfawoww faf.aw "aw.

awow aw.faw!" awowa awow w.lw aw.owfa aow.fowow qafqqfa.w.falo fqao faw af.w,
. . . qowfa . a.ll aw. faw q.q awow aowf ! . . faw awow aowq fafow
owfao wfoa pfqoww faw .a w.w aw.a wfq afa af.aoww .w.q.affllow
awowa af.w owfalow aw. owfq.a, "qafqqlo fp aw. aowow .qafqq awowaow .a fao l.awa
w"
owfq.a qafqqlowa w.aw .a awow qo faw qafqq.afllo aowafqoww faw af.w, "oowa, awow
aow
.a l.awaw" "aw.w.w!" af.w owfaloww "aw., afqfaw.w.-afa faw q.q .a!"
afqfaw.w.-afa aowq faw qw.low aw.owow qafqq.aow qafqqaw.ow aww.aow aww. aowaow a
ffaw.q
.aw awowo qafqqw.fawa a.aw w.ow afa wow qfppoww awow qafqq.aow faw.faw w.ow a.aw
f
aw.aow afawfaoww w.a aw.a f..w.fq wow q.ll wfa f aw.aow afaw faw.faw w.a
aw.wow afa awow qafqq.aow aowq w.fa wfa.q awow lw.q jw.fqowo faw afqfaw.w.afa fq.aoww qafqqaf.alowqw awowa af.w owfalow, "aw. aww.f, aw.fwafqowa!"
oww.fwafqowa aowq faw aow.faoww awow qafqq.aow faw q .a .a w.a .wowowqw afa
wow l.aoww .a aw. owf.w wow aowowf.aoww awowaow owfa.q qafqq.aoww w.a aw.a f..w.
fq wow
wfa aoww .wowowqw awowa awowo af.w, fqafqqaowa af.a.q, "wow w.w aw.a fq.aow
awowaoww" aw. awowo af.w aw. owfq.a, "aw. fp aww.f!" owfq.a aowq faw
qw.fawa qafqq.aow .a w.a aowfaw awowa awowaow afa l.awa faw .a wfqowww
awowa aowf aowpa aow.ffaow wow afa wfqao faw .w.lwa wow afa awow
a.q w.qafqq awow fa.owflaw afa owfalow af.w, "awo ww.q aww.f aowowp? aw.
f.f w.qafqqw oww aw a.qafqqqafqqw.aw, . . ow.aw.a owoawa, . . aw.a aowa.owa, w..
, aw.w

w.8 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw
wf
wfq wowowa! aww.f awfla aw.a aow wfowfa!" "afa ww.a awfll . qowfa
awowow?" .aowf.aoww aowfw "affaw owaowaoaw.q aww.f .fa.wowq!" faw
aw.lqafqq flaw. aowpaw "ww.a.a aowowp!" af.w owfaloww " aw. wfq fqowlw.powa !"
"ww.a awfll . qowfa awowow?" "owfa awowow afq.q! aww.f fq aw.a
wfowfa ! " faw aflafaow flaw. aowpaw . . aowowa .fq.w.a ! . . .w.owowfawoww
owfaloww . . ww.a awfll . qowfa .a ? " " owowaowlo owfa .a ! " faw .w.ow.aow aow
pa
flaw.w " aw. ! " " ww.a awfll . qowfa owo qafqqw.w.w ? " " Jfq aflp .a ww.q ! .
.
awow afa- aw.owfa "
a.f.ow.oow ww..qa af.l-w.. ww.lf.p. of.oww..
awowa aowq awow wfqw f..w.owpfa.oww awow afaowaw afa wowa
ww.a..f.wow. af.owowaowa ww..qa fowpowa.wf.f w.aw.lw.low" wfa
awow .wfwoww awowa af.w awow wfq, "wfq aww.f aw.a awow qafqqlfaow?. "oowaw
af.law.ow. a.ow..awf aflafowa. ..f.wfl aow.owafwaowa wf.aowlf.a.
awfa aw.aow, awo pw.qowq.w.a? awfa awo pw.aowa?" "aowpwowq, qafqqfa awow lfawa
owf.wfp fowa..a..w..ow af.owowafaw.ww.aw.lw.low" af.owowafwfp
aowa fp w.a aww.flwowaw . . awowa aow.aoww w.w awow qafqqlfaow a awowa aw.a fp
fowa.a..w..ow. af.wfp af.owowaowa afo fafo ow. wow.aowaw.lf.
w.a aww.flwowaw aw.a fpw awowa af.w, "afofafoow! wowaowaw.lf!
aowa ow q..q.aowaf aowa..low-aowa af.owowwfwf-.af ww.a.w.lw.low"
.a.owa aw.a aw..w a.ll .!" awowa aw.a fp w.a awow qafqqlfaowa
af.owowaw.ow. ww.lf-.p.. af.owow.ffafa af.owowaowfaw.-.a .fa
awowa qafqqowll awow afaowq awowa alf.aw awowa aow.aoww w.w awow wfq
ww.af.f.w af.owowoww.lw.ww.a.. owaow-" ww.a..fwow. lowwflf-. afwlow
awow qafqqowfawowaw awowa jfowpoww awow w.lw aw.owfa, awow .wfwoww "qfawqafqqfaw
owa!" faw
flaowfwo
a..a.w.Lpowa pw..waowlf.a. ww.a..fwow" a.w..Lpoww lw.-.la."
a.flwowww owqowaoww .a owfqw awow .wfwoww .fowow w.fa, "afqa .!"
a.w..Lpowwa.owf. ww.qafqq.-aw." f p.a..lww.. aowlf.a. a.w..lpoww
qw.faoww owowa.fl owaowaoawowaow aww.low awow owfqww qw.faoww
powoowwaow-.aw.. af-.waowa ww.-a ? owf. powaow.lowqww. aowlf-.a.
.q aowowwa owfao awow owowa.flw ..a.loww awow owfqww

low.a.aw.". aowfa. afowlf.lfw. af.owowa.af. a.owf aowa.f-.


aw.faw-aowq afa awowa lowqafqqa .aw awowa .a owowa.fl qowfaw
aow-a.ow.aowL wfaow.a. wfpaowp ww.a...aow-" wfaow.f. owafaf"
fa aw.qw owawoww awow w.lw aw.owfa, awow plf.oww aw.a
a.aow-.owaf a.a.l.l.p a.faf-" aw.-.aw..a.ow wow.f.
aw.fawa owa..a.lowa aw.a .owplfqoww awow
aow-af.wfpaowp a.-.a.l.p aw..aw.ww.ow.af-.. . aff.owow afwf.paowp
aw. qafqq.a.aw fll l.qafqqow fq.l owawa

fa aw.lw ao owfa.f w..fap.f, www6w .qafqqw owawaw.lw.ao, pw wwfa aowaowq pfpowa,


pw 8fw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq w.w


fowa.af.L aowqqw.w w.aowaow.fa. w.a.f-aw.. w.a..owaowa.
aw.alww Plfqoww awow qowfa awow qafqqaf.aw awow w.lw aw.owfa
wow.f. low.fww.. a.ow.aowl aow.f. wf.aowa. fwfpaowp
awow .a aw.qw, awowaoww owawoww
wfpw.a. ow.low.
awow qw.aow

.a qafqqw.aowowa a.owowa awowaow afa fa w.lw aw.owfa qw.q fa .wfwoww wowa


qw.owf.w afa f afqowa qafqqfll w.qafqq aw..l.q afa aw..w awow .fq.oww w.a wowa
aww.flwowaw awow aw.flw .qow.alow poww.plow aw. fpaw.f.w wowa faw awowa awaw.a
awowow .qw. awow aw..l.q afa awowaow awowo aowaow w.aowqowww w.aow wfo awow afa
aowfaoww w.a f w.ll af.a.q qafqqw.a aw.owoww.aow aw. pfq aow awowa awowaow .fowo
w
af.a.ow-qafqqfl.w.a f..w.owpfa.oww ao w.a fa.low afaowaw awowo afa .wfwow
faw af.a.ow-qafqqfl.w.a af.w, "wfaow ow.f aw.a ow.fa qafqqlfaow?" "oowa," af.w
afaowaw . . "awfa .wfaowa wfaow ow.f ? . . qafqqw.a aw.aw w.qafqq awow qafqqa.ow
awa pw.qowqoww
owfa.. qafqqlfaowa aw..w f.woww awowow .a owaowaoaw.q awowo fawowqw.w.aw
awowa .wfwow afa awowow awow af.w, .qafa.fa.qlo, "aowpwowq, ow.f
wfaow f lw.q jw.fqowo aw. aw.w aowqowa aowa fp w.a owo aww.flwowa faw lowa owow
.fqo ow.fw . . aw. awowo qafqqlowa fp w.a awow.a qafqqlfaowa faw afa w.a wowa aw
w.flwowa a
awow afa aowao afllw awowa awow afq :
afofafoow ! wowaowaw.lf !
.a .a .ao.q, awfa aw..w . fow aw..q aw. a.ll !

awowa awowo qw.w.w fp w.a awow.a qafqqlfaowa afa afaowa ow.qoww w.a aflfa.ow
faw qafqqowll .qw. awow afqowa w.qafqq afaw awfa .a awow aowfaw.a wow .a aw. alf
.a a aowqafqqw.aow
aw.a afaowa afa fa aowffa.qafqqfl fa af.a.ow-qafqqfl.w.aw afa awow lfqowa aowf.w
oww
ww.q faw .ffawa afaowa ao w.aow qafqqowfawowa faw wffloww w.ow w.fa faw
aowa.aoww w.oww awowa awowo alloww w.fa awow.a qafqq.aow wa.lla faw aowa qafqq.a
ow aw. awow
afaw .wfwow jfowpoww fa awow qafqq.aow aw.f.woww wowa faw .a.oww w.fa, "w.w, qfa
wqafqqfawowa!" wowa q.a aowafa aw. powowl w.qafqqqafqq faw awow afa faw.fa qafqqf
a.w.falow
awow afa .qw. awow owfqw .a wowa owawowfaw.a aw. owwa.qf.aw awow qafqq.aow, faw
awowa
.fowow w.fa faf.aw . . . fow afq.q fp ! " awow .a.owww fll w.aowa awow owfqw
awow afa lowfa.q waw.pa w.qafqq afq.q afa, faw owaowao plf.ow awowaow awow afa
qafqqowll awowaow qw.faoww awow owowa.flw owf.w afa qafqqowll aw. awow aw.fawaow
q faw
awowaow .a f qowfa owowa.flw wowa .w.fqow qafqq..afllo owawoww .a awow aw.qw awo
waow
awow q.ll .a wowfaw afq.q .a ..a.lowaw faw aw. awow a.ll .w.q.afow fll wowa
l.qafqqow aw. awow owaw w.qafqq awow aw.alw, waw.pp.q aowowwa w.qafqq owowa.flw
awowaow .a q.ll
awow w.lw aw.owfa .a awow aw.qww
owo qw.ao .a owawowww

ww. fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw
wf
Powf.ow.ow-qafqqfL.w.a faw owLqafqq fa
af.ow.ofw fowafaow" w.a..laf..o. aow...a. af.aw..
awowa .fowow .a aw.fw awow w.lw owfa afq w.alw ?
afowa.. wow.a.f owfafa. af.ow.ofw ww..a .fa a.ow.qw..
wfqoww, af.w ? awowa .fowow awow wfq apo.qw
afow.a.f-.af a..laf.. wow.a.f owfafa. a.f.af aw.aowaw..q .w. .
awowa afq w.lw owfa, af.w ? afq, "a.aw qafqqowfawowa
afaowa a..wow.pw.. ww.qaowff.a. a. a. a.
wfqa w.a qafqqw.w.a awow owlqafqq! awowowl awowowl awowowl"
f.owowa. ..f.aw. af.owowa.af ww.aowa.owlow" w.a.f aow.a.f
awowa aflaoww w.ww awowa afa awow afq.q af.w, "aww. .a
ow..al.pfp af.owowofw a.-. ww.qfowf.f.a. aw..oww.p .wf.p
aowowlla w.owaowlqafqq?" awowa .fowow aowq awow owlqafqq, owfwow w.owaowlqafqq a
w..aw
af.owowa .owaowpf. wf.lfp af.f.f. aow.owow"L af.owowa. wffafa

awowa af.w, "awaw.a qafqq.aoww" awaowaw awowa aow.fowow oowllw.a


ww.a...f" afowowwf-.af. fowa.af.p f.owaowpowL af.powl
awow w.a qowfq awowa aowpa .a qowfa-ww.faoww awowa qafqq.lloww, qafqq.lloww
ww.a..f-.aw.. f.owowa.aw.aw.w fowa.a..la.w. .w.aw..f-.aw. ww..a ow
awow w.a aowfqw awowa fq.aoww aw. w.a wowfw awow w.a aowfq awow wfqw
f.ow.o.w a.-.aw.. af.owowaw..ow.afpaw. . f.ow.o. a.-.aw..
awowa .fowow aowq w.ww awowa aowa.aoww w.ww awowa aowq, aowq w.ww
owow.aw.pw.afpaw. . af.owowo. ww.qq aowfaow. w.lfp.aw..
awowa aowa.aoww w.w awowa aowq awow wfq awowaow qfaowa w.ww
afowowaf-.aw.. ww.a..aow" pfa.ow.ow wf. af.afafpfaw."
awowa afa awowaow awow w.lw aw.owfa afowoww wf.w afa pw.faw.q
pow"L. aow.af. .faow.q.w. af.owowoow a.ww.lf.p.aw.. lw.aw..ww..
p.lw aw. wowa owoowaw awowa aowq, aowq awow afaowa w.w, qfa.woww .a,
pfoww." ww.pow"L f.ow.ofwaw.a afow.a.-.ofww..a .fa aw..a.aowa
faow .a awow p.lw awowa .fowow faf.a awowa .fowow awow wfq, "aow .faowqafqqfl! "
w." of.afa afpow.L. f.ow.pf.f..ow. pfaow. afow.pw.pf-.faw..
. . oowaw qowowa aw.a p.l ! " awowa af.aoww .a powqloww awowa aow.aoww .a w.ww
owow.aowa p.w...f.aw.. ww.p.f.aow af.ow.pw.pf-.faw.. ww.lf-.p.
awowa faf.a af.aoww w.w awow powqloww awowa aow.aoww .a w.w awow afaowaw
af.owowaowa w.owof.ow.owp af.ow.oowww..a q pfpw..ww. owow.aowaw..
awowa af.w, "ww.q aowow?" awowa aowq awow wfq, q .a w.a wfaww
af.owowpw.pf-faw. . ww.a.q alaw. . af.owowww.qw.. af.owowlf-.p .aowaw. .
awowa aow.aoww w.w awow a.p w.qafqq w.a a.qw awowa alowa w.ow, awowa afaowa afa
awowaoww
f.ow.o.aw.. a.-.aw.. of.owf w..af.a. paowfa aow.owowaowa
awowa aowq w.w, aowq w.w, afa awow .aw.aw aww.faoww, awowa aw.lw,
wow.a.f. a..ofwaw." aowpw.a .wf.lfp . ww.a.af.fa. fowowa.w..ww.a
af.w, . . .w.owow aw.w.a poww.plow ! . . awow alowowp.aowqw awowa qw.aoww,

fa aw.lw ao owfa.f w.owfap.f, www6w .qafqq w owawaw.lw.ao, pw wwa a aowaowq pfpo


wa, ppw
67, wa, waw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq www

af.fa. al.af f.w.aw.aw... af.aowa.w." wf.a.f ww.af.f.p


alowpaw afa awow qowfa w.al, ww..aw.a afaw a..a awow wowowa
a.a.a af.owowaowa owow.aw.a.owaw.. ww.af.aowa af.owowa.owa
qowfaw awowa af.w, "aw. aw. aowow . w.ow awow ww..aw.aw" awowa af.w
ww..w.aowaw.a fqqfqqaowaw.wpf.owaf fafaw..pw.af owowow-.a.afa
awow qowfa w.al, "awowaow wow aww. a.lla awowow? fllw.a wowfw aw. aowow .qafqq .
fa
aow-a..w...aw."
af.a a.ll ! . .
w.lw owfa afq-w.al .fowow flw.q awow aw.fw a wow wfw aowowa wfq.q a.aw
awow f.w w.qafqq w.a owfa.. qafqqowfawowa a.aw aw..w wow a.lloww w.a afowoww af.
a.owqafqqfl.w.a .fowow fqafqqaowa w.ow,apo.qw awowa awow w.lw owfa afq:
aow.ffaow w.qafqq owo qafqqowfawowa,
owlqafqq wfqa ao w.a qafqqw.w.a !
awowowl awowowl awowowl
qafqqw.a wow wfw .ffawa owlqafqq faw wfq w.ow fp ao w.aow qafqqw.w.a .a w.a qowf
aww.faow aw. fa aw. a.ll w.oww awowa wow aowq fafow
awowa af.a.ow-qafqqfl.w.a aowq aw. awow qowfa-ww.faow faw aowpq wow aowpa
aw. lw.q awfa awow ww.faow qafqq.lloww a.aw w.a aowfq, awowo aowf.woww awow wowf
w w.qafqq
owlqafqq wfq.q awowaow faw aowa.aoww w.oww
owlqafqq
lffawoww
owlqafqq
.a
fqao faw
.a awfa
aowfaw.a

afa aowfaoww aowowll.q w.a faowa awowa afq.q .fowow ao faw


faw af.w, "aww. .a aw.a aww. .a aowowll.q w.owaowlqafqq?" fa awfa
aowq faw afqoww w.owaowlqafqq .qw. qw.aoww awowa af.a.ow-qafqqfl.w.a aw
af.w, . . . a.ll awaw.a qafqq.aow fa w.ow ! . . wow w.w aw., faw qafqqw
afq.q.a qowfq .a oowllw.a aw. aw.a wfow

awowa, fqafqqaowa aowa.a.q owlqafqq, af.a.ow-qafqqfl.w.a aowq aw. owowowa awow w


.awowa
qfaow fa.owflaw awowaow afa fa w.lw aw.owfa afowoww wf. aww. afa pw.faw.q p.l .a f oww.qfaw awow wfw aw. owoowaw afaowa afa awowaow qa.q w.a
qafqqw.w.a .a awow oww.qfa faw qowfl.q aw.owow p.lw af.a.ow-qafqqfl.w.a .fowow f
lw.q
faw af.w, . . afaow .faow ! " " oowa, . . aowpl.oww afaowa, . . afa aw.a p.l .a
aowao
qowowa!" awowaowaowa awow af.aoww awow powqlow afaowa aw.flw aow.aow f wfawqafqqfl w.qafqq p.lw "ww. ow.f aw.a aowow?" wow af.ww fa lfq afaowa afa f oww.ow
owq
alw.a faw wf. pw.fawoww w.ow .a awow oww.qfaw awowa af.a.ow-qafqqfl.w.a
aowf.woww .a w.a aflw.q faw .ffawa w.ow ao awow a.p w.qafqq awow a.q faw alloww
w.ow w.faw wow alowa w.a w.ow faw afaowa fqfowoww w.a aowaowq awfpoww
af.a.ow-qafqqfl.w.a awowa aowq faw owa.w.fqowaoww .aw.a aww. .a.oww aw.
w.ow, . . awow wfowfq faow .w.ow.q aw.a ! . . af.a.ow-qafqqfl.w.a .ffaoww w.ow a

w.
alowowp faw qw.aoww
qowfa-w.al afa f owoww...aow-owfaw awow a.a wowowa afa a..a faw af.w,
". a.ll aw. faw aowow awow ww..aw.aw" awowa af.w qowfa w.al, "aww. .a awow
owfa aww. .a qo.q aw. a.ll ow.f? Lowa owow af.a ow.fa wowfww"

wwa fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owal.aw [aw.l
w wf
awow aowowPowqfa
aow.af. ww.a.aowlow" p....ww.. ww.a..pw..a. powafa.f.f
afa awow aowapowqw faow w.ow awow .aw.faw afowoww w.oww
powa.wf.f. ww.a.fq.o. wfaowowf..a. w. . aowlf.ow. af.owowpowqw..ww. .
wfw .a awow aw.ala.aw awfa afaow w.w aw. owfaw awowa wowfaw w.ow
ww..a .fa. af.owowaowa faowaf.a. wow.a.f. ww.lf.p. aolff.
awow wfqw awowa af.w, "ww.a aw. ww.?" af.w awow afaowa, "ww.a owfao
afowa..f.wfL powa.wf.fa.owa a.aow.af. aw.pf.faowa ww..a.w..a
awo pw.aowq?" "wfaow . awfa aw. aw.a w.aowqfaow owow awow qfaoww
powa.wf.f qf. aw.a..pow.a ap afa.ow" wf.a..
wfaow .a awowaow owf..aw" "aw.w.w! aw.a . qw.
lf.pf. a.w.pw.. ! oowlf aow.f. a...f.wfl faow.ww.. f-aw.owow-.aowaf
awaowow oww.fqf.qw awowaow pw.aowaw " " awowaow awow ? " " faw.owowaowaf
ww.aow.f. faowaw..aww.. f-.afowlw..of. ow. afaoww." wfa
awow plf.oww" "awowaow faf.a awow?" "fafowlw.ofoww faw aww.f?" "oowaw
pf.ww.a.ow" aow..a..f.. aw.. faowafqow.f fowlow.afow
Plf.ow . aow.a!" "aw.w.w! awowaow faf.a plf.ow?" "fa oww.qw.,
aw.owowlow.f. a..f.wfL aw.. pw.wa.ow.aw.. afw". owow-.aw.
lfq pw.aowaw" "aw.w.w! owqowa . w.ww aw.w.w .aw Lowa.a aowow
aw.a.wf. ww..a.w.a a.a.f.owowqw.. a..oflaw.. .w..aowaoww..a.w..a
aow awow qfaow awfa aow afa w.ww . . aowq awowo w.w, faw.aow awow qfaoww
owow.f.aow-aw..a .w.qafqq af . aow.aow-q.af af.owowa.fa. ww.q.fa.f..
awowa faw.aow awow qfaow w.w aww.faowww awowa qw.aow awow a.aww
ow.a.owow. a..a.afa a.f.a. ww.q.faf.. a.fa.fa.w..
".w.owow aw.a, aowpwowa!" qw.aow awow a.aw, qafqqowllowww
aw.. af... afa.owow. a..ofw lowf. ww..a.w..a

"aw.w.w! owfa! Lowa.a aw. aw.a!" .fowow awowa awow qfaoww


lowow aowafa. lfa. wf.pf.aw.. pf.owafqf. www
"fp!" "aw.! ww.q!" "afowoww.a qaowqaw! aow.aow aw.a! aw.w.w!"
alofwlow.f. aowaow-q .aflow" ww.a.aowlow" owflow.qfw a.owow
.fowow awowa, aww.faoww awow aowapowqw "owowowowowaowa afo!"
ap wf.of.L afww.a.Lw.p a.owow wf-.afaw.q
"aw.w.w! aowq pfqoww awowa!" "aowowp a.ll .w"
aw..owwf-af lflow.w afowa.. f-.wfL aw.. wow.lf
"ww.a.a aowowp! awaw.a awo pw.aowa! aw.w.w! af.a!
lw..ofowaf.af. aowfa..f.wfL w- af... lowow aw
oww.fqf.a .a awowaow pw.aowa!" "oowa! owfa fp! aw.w.w!
owflow.q.ww. a.ow-. fowlow.afow aw.. a.f af...
owowowowowaowa .a . fa oww.qw.!" "aw.w.w!" af.w "owfa!
owowl. aw.pa..owplw. aowaow.f.f. wf.pf.aw.f.a. pf.owafa
fwowfw!" "a.aoww flaowfwo, fa.low!" "afowoww.a qaowqaw plowfaow! aow.aow
ff aw.lw ao owfa.f w..fap.f, www6w .qafqqw owawaw.lw.ao, pw wwq aowaowq pfpowa,
pw waw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq wwa


aw.af.a.w.a lowa a.owow-.aow. af.owl.aw.. aloflfowlow-.ow
a.ll aw.a qfaow! fp! aw.!" awowa aowq w.w, aowq fpafawa,
aw..a.fqw.waw.. af.owowaowowaww..a.fa.aw.. af- f lw.aw.. a.ow.l-w..
aowq wowfwlw.q w.ww awowa aow.owwoww awow qfaow w.ww afa flaowfwo w.ww owqowlw.p
oww
ww.low.afa af.owowqw..aw.w q.aw.w fowa..af.aw.. ww..a.w..a
awow oww.aw.w awowa fq.aoww, aowqloww w.a powfaw awow qfaow
aow.aowlowlowp lowa ww..a.w..a oow.q. ww.low..j . af.owowaw.a .w..aw.p
owqowlw.poww awowaw awow qfaow .ffawa w.ow awowaw awowa jfowpoww
ww..qa. af.owowpowaf-aw. ww.a.aw.owf... af.owowpw.aw..a.w..aw..
awow wfqw awowa aow.aoww awow .wfaoww awowa a.lloww w.ow w.wa
a....f. a.f.af.. ww..a.w..a wow.f .af.a.afaowowaw...

qafqqw.fa p.ow.owa awow qfaoww awowaowqafqqw.aow faow afqlowqfaowa,


af.a..L af"a.af. aowa.wf.paowp low. a.aowlow"
w.awowqa awowaowqafqqw.aow faoww w.oww flaowfwo aowapowqw
wowaf.af-.a .w.ww. . ww.a.aflaw.. af.waowa aow"aw..a
awowaowqafqqw.aow pw..aw.a awow qafqqlowaww owfao aw.a awowo
.w..afaw.a af.ow.ofw wowla.f. aow.faw..a .w..afaw.
pw..aw.aw awowa .fowow .w.ow.aow, aw.a flaw. pw..aw.aw
af.ow.a.af ww.qf.qf.. aow.aw.-.. fowlf.owaf wow"a.f.
awowa faow awow l.qlow afqlowqfaowa fa aww.aow af.w
ww..a.w..a af.ww. w ow.-afp . a.ofw .ow.aowp afLa.ow.
awow qfaow, "L.aow flafoaw w.ow .
low.f. afqw..ww.-ow..af.p
flaowfwo, afa awowo l.aoww"
w.a.ow awowaow afa fa fa.owfl aw..w faow awow .aw.fq faw afa .flloww
aowapowqw awow aw.ala.aw afa w.a aw.aow.aw.a faw qw.fawa w.ow qafqqw.w.ww
af.a.ow-qafqqfl.w.a wowfaw w.qafqq w.ow faw af.w, "awfa awfll aow ww.?" "ww.a
owfao pw.aowq wfaow ow.f ? . . fqoww afaowaw . . . wfaow w.aow aw. qafqqfq awfa
awow
qfaow a.ll aw.a aow falow aw. .fa.w owoww" "aw.w.w!" ".a qw. w.a awaowow
w.qafqqqafqqowaowq oww.fqf.q, awowaow faow owo pw.aowqw" "awowaow?" fqoww af.a.o
wqafqqfl.w.aw "fa faw.owowaowafw" "faw awow w.awowa?" "fa fafowlw.ofoww"
(aw.aw oww.fqf.q faow aowfa aw. .ww.lfow awowaow awow qfaow flaw. l.aowww)
. . faw ow.f ? " " w.w, . .ww a.q owo aow.a faoawowaow ! " " aw.w.w ! awowaow
.a ow.fa pw.aowa?" "fa awow oww.qw.a awfa .a awow lfq pw.aowaw" "aw.w.w!
. wfaow aowowa awowaow a awfa .a fll a.awaw Lowa .a aw. faw aowow awow qfaoww .
.
awowo aowq faw awow qfaow faw.aow, faw awowa wow faw.aow wow .a.oww w.fa
qafqqw.a awow aw.ala.aww ".w.owow flw.q, aowpwowa!" .a.oww af.a.ow-qafqqfl.w.aw
flw.q .fowow awow a.aw, qafqqowll.q owaowaoaw.q .a .q pfaww . . aw.w.w ! owfa !
!
.w.owow w.a ! ! ! . .aww.faoww af.a.ow-qafqqfl.w.a faw awowo qafqqloww f.aw.q .w
.fqao a.aw
awow qfaow faw awow a.aw .lw.aow aoww.aw awowoww "qafqqlo fp!" oowlloww w.aoww

wwf fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw
wf
"aw., ww.q!" aww.faoww awow w.awowaw "afowoww.a fp ow.fa qaowqaw w.a wow
a.ll .fa.w fa ! aw.w.w ! . . aowapowq .fowow oowll.qw . . Jfq aowowowowaowa ow.f
a
pw.aowq, . . owqaowfaoww af.a.ow-qafqqfl.w.aw . . aw.w.w ! awowo wfaow pfqowww "
".

fow aw..q aw. .ao," af.w afaowaw "aw.! ww.a.a .ao! .fq ow.fa apowll!
aw.w.w ! " " af.a f oww.owowq a awowaow .a awow oww.fqf.q faow owo pw.aowq ! . .
. . oowa, qafqqlo fp ! aw.w.w ! . aowowowowaowa ow.aow fa awow oww.qw.w " " aw.w
.w ! . . af.w
awow afaowaw . . qafqqlo fwowfw a . fow a.aoww, fa.low ! " " Jfq afowoww.a fll
ow.fa qaowqaw w.a awow qfaow a.ll aowa fa ! qafqqlo fp ! aw. ! " faw awowo
qafqqlowa aw.afawa oww.qw. a.aw awow qfaow .a qaf.aw awowo qafqqlowa fpafawa,
wowfwlw.q, aowqafqqw.aow awow aowapowqw wow qfppoww w.owaowlqafqq faw.faw awow o
ww.qw.
qafqqaw.ow aowaowfaw faw awow fll.owa aowfaoww awowowaowlaowa w.a awow aw.pw wow
wfw
floww.q .ffawa awowow awowa fp jfowpoww af.a.ow-qafqqfl.w.a faw aow.aoww w.a
.wfaoww a.aw .a wow .fa awow qfaow .qw. qafqqw.fa p.ow.owa faw a.lloww w.oww
faw qafqqaw.ow awowaow qafqqw.fa p.ow.owa aowaow qafqqw.aowoww awow qfaowa w.qaf
qq aw.wfow w.a
aw.a f..w.fq awowaow faow afqlowqfaowa faw w.awowqa awowaowqafqqw.aow awow.a qaf
qqlowaw
.a pw..aw.aw owfao qfaowa aw.a awow.a pw..aw.a awfaw .w.ow.aow flaw. .fowow faw
aow.faoww pw..aw.aw awowaow faow owfao l.qlow afqlowqfaowa fa awow .w.fq aowfa
oww.qw.w awow w.lw qfaow af.w, a . awowo awfll l.aow qafqqw.aowaowa a . wfaow w.
oww, afa
awowo a.ll l.aoww"
awow owLqafqq faw awow aowfow
aow.afaw. ww.aff"p. ww.wow-.ww.. ww.qfowfwf.a.
afa awowa awow wowowa, awow w.a oww.awowa awow owlqafqqw
af.owowwaowa ww.a.fwf... fowafq. .f-.fa. ow.aow wowa. a..
awowa .fowow awow aowfaw "a.la powaow.a wfq awo l..ow?" "oowaw" ".
owa..f.f-. ap- a..f.aw. a.ow. ow.ow.a aw.af.ow..fw
wfqa aw.a wfq awowow .w" "awo ww.q aw.a aww.f owfa?"
aow.af. aow.a.fw af.afa.a.f.L aw.. a.ow-q.f o..w
"aw., aw.a . owfa aw.fwa!" "aw.w.w! . qafqq.qa!" ".w.owow!
owa..f.f. a. ow..aow. f.owp...ww.af. fowlf.a.f.ow. f.owow.w.-af.
.fa.w awo l..ow!" awowa a.a wowa w.w .a wowa aow.aw awowa a.ppoww
a.ow.powaw. af.owowa.a qw.paw. . ww.qfow f wf.a. f.owowa..fwowa aowllow awowa afa awowaow awow owlqafqqw awowa aowq
ww.a.fwf." p....ww.. af.owowa. .aww.qfow q .ow-.af a..wow-.pw..
awow aowfa, faow wowaw awowa af.w awow owlqafqq, "a.fqo w.a qafqqowowa,
qw..q.w..o.. .w.aow.qa a.f.oww..-aow. a.q. ow"p afaow.q
l.qlow w.a owoowa qfqo af.l!" af.w w.ww
aw.a.fpowq. oww.pqa.w.. f.owowof-a.aow-af a.aowfowaow.faowaow"
a.aw.a awow ww.llw.a qw.aow qowa w.ww awowa aowq w.w, aowq aw. awowaow qfawoww.a
wowa,

fa aw.lw ao owfa.f w..fap.f, www6w .qafqqw oww aw a.qafqqqafqqw.aw, "ow.aw.a owo


awa," aw.a
aowa.owa, w.., a86, qaw

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq wwa


w.afof-.pf. oww.p.aow-.aw.. fowaow.faowaow" f.owowa.faow.a
awow af.qw.aw qowa w.w, awowaow awowaow qfawoww.awowaw awowa qafqq.awa
ww.a.owLww.. af.owowaow.a ww.aowaow" aw..ow.low.-af
awow awfawowaw awowa af.w awow qfawoww.awowa, "ww. aw.a aowlow.a w.ow aw.a!
wf.. powaf..af aowafa. af.powaf.ofaw. wf-. oww.aw."
afw! aw.faw awowow!" "aw.! aw.a aw.faw owow! "oowa! aww.f aw.a!
afowa. owow.af-.aw. aow.ww.aowaf. a.a.wf.qafqq af.owow-af
aw.a awo aw.faw.q? fq aowfa w.alow" "fa wfq awowa aowq
ww.a..lww.. p.fowf.qw. q aowa.wf.. af.ow.ofw
awow awfawowaw .fll w.ow .!" fa wfq awowa .fowow
a.ow.Lww.. w.aw..powaf.ofwaw.. .faf..oowlfa afqw..powaf.ofa
awfawowaw "aw.a aw.fawoww owow w.wa a..aoww owow afa aw.a aw.fawoww owoww"
af..owL afowwowa.j aw..owowl. aowlf.a. aowaf. a.ow-lfp.q
aowqoww awowa aw. owaw w.qafqq aw.alww "aw., qfp .
afa.ow-.a. a..af.aowa. a.owa aowaow-" owf.waw.p.f..
.a qafqqowfawowa, aoww qafqqowfawowa, qfawoww.awowaw" "q fawowa
fowa..aff. ow.awf-.aowL w.aowpowaf.ofa w.low..wf.. aw..
w.a aw.wo! fa.afaow!" "aw.a aw.faw owow awow af.a!" "aw.w.w!
owf.owowa.p a.-low..wf. f.owowafowowaowp af.owowaowpa.w..
.w.owow w.fa!" aowq af.aw awowa .fowow w.fa, .fowow w.fa w.ww
af.ow.. a..aw.. f.owowaowpa.f f.owow..a.paw. . aowpa.a,.
q.oww aw. ww.w awowa afa .w.lw, awowa w.oww w.ww afa .w.lww
afowowaowaw.fa.j. aw..ow.l.w.-af afa.w.l..o.p af.owowafa .aw. .
awowa af.w awow w.a qfawoww.awowa, . . ww.a .a .w.a.owq awoaowlqafqq awowaow aw.
qa ! . . awowa
faw.aow w.w,

aow.ow.o.. a.l-a.w.. a..f.aw.. low-. pw.aw.a.ww. ow-.ww.. lof-.oww..


awowa aowq, aowq w.ww aw.fawa w.ow aowa.w.falo a.lloww wowa w.a oww.awowaw afa a
wowow
wfa.aowow-.aowaw.. afowowpw.aw.a .ww. ww.-qf.q. f. . ww.afwf-..ofa.aowa.
qw. w.a .w.lwaowaw awowa a.lloww awowow awow l.qlow w.aowa, awow aowfq,
pfpf.aw.. pfa..q af.q..f ww.afwf.. wf.paw..
aw.fqoww awowow, afaow w.oww awowa afawowaoww awow aowfa, wfa,
a.w.-a..ow.L afow.afp.Low" f.owowwaowa ow...fwaf afaf.pfaf
.f.w.ow.aowaw awowa .w.w.aoww awowaw awowa .fowoww "owfa aw.a, aw.a aw..w aw.fqo
www"
f.owowp..ww.aw.. af.owowa.aw.aowa.owlow" aow.a.f. p...ww..
awowa faow w.ww awowa af.w awow afq.q, "aww. .a owfq w.ow
pf.aw.. afla.af" aowafa. afaow.aw...o. a..qf.af
w.a aw.a?" "awfa awo aowowfq? aw., aw.a aw.w.a aowaowowalowa
a..w..pw.. afpq low.fa...ow af.owowaow.a faow"
w.a qafqqw.w.a awow aw.aw" awowa aowq awowa af.w, "awowaow
a.a.fa w.aw.aowow-.aowa aw.p.aw..af aw.a..ow.L q.fwaowa.
awowa aowq w.w awow .w.lwaowa? .w.w.aoww awowaow .f.w.ow.aowa! wa.oww

ww6 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw
wf
aw..af afowowaowa ww.aow-a.owlow" a|a.. powowf.a.aw.
aw.a!" awowa af.w awow afq.q, "aw. ., qafqqw.llw.a w.ow
a. ow. pw.aw..a .ww.aow-" a.f.pffaow. aowaf.ow&a aowf.pf-f
., a.ll w.ow . .qafqq w.aowqfaow w.ow! aw. oww.aow, aw.a . w.aowqfaow w.oww
aowafaw..a. f-aow owow.aw.a. ow
aw., aw.a wfa, qo .!"
w.a.ow awowaow afa f ww.ow, awow oww.awowa w.qafqq fa owlqafqqw f aowfa .fowow f
aw af.w,
w . Lowa owow lw.faow ow.fw " "fll a.awaw " ". a.ll wfq qafqqw.a awowoww . . aw.
awow
aowfa lw.faoww awow ww.ow afa awaowa awow l..ow fafow "awo ww.a.a ow.f owfa
awowow?" fqoww awow ww.oww ". .fa.a owfa aw.fwa!" aowpl.oww awow aowfaw
. . aw.w.w ! . . af.w awow ww.oww . . awowa . a.llw " " .w.owow faw .fa.w ow.fa
l..ow, . .
af.w awow aowfaw wow afa fqao fa wowa faw awowa awow .fowow a.a wowa w.a
awow aow.a faw a.lloww wowaw awowa wow a.ppoww w.powa wowa aowllo faw w.fa .fowo

w
awow owlqafqqw afa awow aowfa .w.q.afoww owfa.q awow ww.oww awowa af.w awow owlq
afqq,
. . a.fqo a.ll aow ow.fa qafqqowowa, ow.fa owoowa aowfll, ow.fa af.l qfqo ! . .
.a f l.qlow .faow awow owlqafqq qowa fpw fa lfq wow wow..woww aw. aw. aw. w.a
qfawoww.awowa, awow af.qw.a, faw awowaow qowa oww.aoww awowa wow wow..woww
aw. qafqq.awa a.aw awow awfawowaw afa w.a qfawoww.awowa af.w, "ww.a.a aw.awowa
a.aw w.owa wow .a owa.l faw a.ll wfaow ow.fw" "aw.," af.w awow owlqafqq, "wow
.fa .a wfq owow ! " " awfa ! aww. faow ow.f awfa wow .fa aw.a wfaow ow.f ?
ow.f faow aowfaw" ".a awow oww.q.q," af.w awow owlqafqq, ". a.ll qo .w.a.lfa.w.q a.aw awow awfawowaw . a.ll aww.fa aw. w.ow ! " fa wfq .fowow awow
awfawowa faw awowo qafqqw.fawaw "wow w.w aw.a aw.faw owow," af.w awow owlqafqqw
"wow a..aoww owow afa w.w aw.a wfq owoww" faw wow qafoww w.ow aw. awow
owaw w.qafqq awow aw.alww . . . a.ll qfp owoaowlqafqq .a f aoww qafqqowfawowa, q
fawoww.awowaw . .
"q fawowa fll w.aowa ow.fa aw.wo faw fa.afaow," awow fwa.aoww w.oww "awow
af.a a.ll aw.a wfq owow," af.w woww "aw.w.w!" wow .a.owww ".w.owow w.fa,
af.a ! . . awow af.a .fowow faw .a afa aowao .w.lw, aw. .w.lw awfa awow owlqafqq
w.oww,
afa aowa.aoww faf.aw awowa af.w w.a qfawoww.awowa, "ww.a.a aw.awowa ow.faaowlqafqq faw.fa awowaow aw.qa ! . .
awowa wow faw.aow faw aowq aw. aowowa w.ow aww. wfw a.lloww w.a oww.awowa lw.q
aowqafqqw.aow, awow aowfaw wow qafqqw.faw awow qw. .fq faw a.lloww faw aw.fqoww
awowoww
awow aowfa afa fafo w.q.q w.fa .f.w.ow.aowaw awowa wow .fowow, awow owlqafqq
af.w aw. w.ow, . . owfa aw.a qafqqw.w.w aw..w . wfaow .w.w.aowww . . faw awow ao
wfa faow
.aw awowa .a.oww awow afq.q, "aww. .a aw.a aww. owfq w.a .w.lwaowa?"
"awfa w.w ow.f afo?" fqoww awow aowfaw "oowa, aw.a aw.w.a aowaowowalowa owo
.w.lw.a qafqqw.w.a!" awowa awow owlqafqq qafqqloww faw awow aowfa oww.faoww, "aw
owaow wfaow
owo .w.lwaowa aw.aow? awowo faow .w.w.aoww faw wa.oww a.aw .f.w.ow.aowa!"
awowa wow af.w aw. awow afq.q, . . . a.ll aw. faw qafqqw.llw.a w.ow, faw . a.ll
a.ll
w.ow .qafqq . w.aowqfaow w.oww . fow fqafqqaf.w . a.ll aw.a w.aowqfaow w.ow, afa
.
a.llqow"

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq ww7


awow w.Lw Poww.PLoww
low-lw." ww.a..pw.af" f.L ww.aw.a. ...aw.owf-.. fowa.aow.L
Lw.q faw. awow poww.plow awow aw.a aowl.owaoww .a aw.alww
a.owaw..owf-.. ww.a..wf." p...ww.-a ww.afaf.a a.-.a.l..p
aowl.owaoww awow aowfaw faow awowo awow aowowww fll
a.w.af-.af a.ow...ww.a low-lw." ww.a. .pw.afwf-.L a..ww.-.aowaow
aw.w.a faow awowo lw.q faw. awow poww.ploww aowaow pw.w.a
ww.a. .pw.afwf.L low-lw." q .af.aow-lfwaf-" aowaf. pfqow.lw.-a

awow poww.plow lw.q faw.w afaoww, aw. pfqflw.w.qw


p...ww.a afa aowpfqow.a. pow..ww.-a afa aff.p.
faow awowo w.alo aw.w.a, faow awowo w.alo wowowa
aow...ww..a a.-.a.l..p. wfafa f ww.ow.-aowlf .p . ww.owfa.ow.lfa
aw. owfaw fll awowaowqafqqw.aow l.aoww awowo awow fa.owfla
afaowlf-.a. aw.ww..ow.-aowlf.pa.w.. a.w.-af.waowa. a..wf.f.
.a aw.a lfawa awowo l.aoww w.w awow a.awaw awowo faow
owf... ww.a..pw..a. afw owfp. aow.af-. l.owow.a
fqowlw.pow, awow .aw.fa, faw afq.aw awowo owfwow alfqowa
wfa.a.ow-.aw..a af.aow.L owow.afowa. owlow. powa.owaow-.a.w..
awow aw. aw.aow.aw aw.owow awowa wfqoww awowo aww.a w.ow
ww.pa. f.owowpow..ww.aw. aw.p.f.. af.owowpowafq. w.af.a.L
awow owlaw awowa faow w.ow w.w awow owlaw awowa owfwow w.w awow f.w.q owfaww
af.owowpowafa aw.-a..af. a.w.-qowaf. a..ow ow .lw..aw..
awowa owfwow w.w awow q.q w.qafqq awow aflow, qfppoww w.ow w.w
ww.pf.aw.. pf-.ww.. aw.a..fafowow" a..f-.oww.. ww.pf.aw..
awow wowa .w.lw, q w.ow .a awow .afwlow, qfppoww w.ow awow wowa .w.lww
af.ow.o. a.-.aw.. owf.f-.f. ww.pf.aw.. . fowa.a. aow .
awowa aowq, aowq w.w, .fq.oww w.ow, awow wowa .w.lw w.a af.q
owfqf ww.p.ow-.aflw.. ff-.aowl aow..j. wow-Laf"
.fq.oww w.ow awow .fqo.q afqowaw aowq q.q a.lw aowowwa,
aow..}. ww.pf.a.L aw...ow..aw.a. a.f.p. papoww
qw.fawa awow .w.f, afawowaoww faf.a f.w.q, .w.af w.faw
f.owlofw owa.f-.ow pw.-L waow.qw.. lf.owaw.. aowaf.
awowa .fowow aw. ww.faow, aw.fqoww, fq.aoww w.w, faow w.ww aw.a
afofowq.ow-.af.. wf-owf.a.fLaf pf.wf-.ow.a af...
aw.a qowa awow aw.aowq fqafqqaf.w awowo, afa
wfowa.w.pw...oowlf. ...aL.p a.f-.aow.L a.lfw fowaow-.l.a. aowa
.qw. oww.fqf.qa w.oww awowow aw.owow owqowaoww .qw. .faowaw
Lw.q faw. awow poww.plow w.w aw.a aowl.owaow .a awow aw.alwa awowo aowl.owaoww
.a (l.aow ?) awow aowfaw awowo faow fll a.aw w.qafqq aowowwa faw aw.w.q faw aowa
ow

aowao pw.w.aw awowo aowaow afaoww faw aw.aow aw. qw.faowqa awowo faow w.alo
f6 aw.lw ao owfa.f w..fap.f, www6w

ww8 fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw
wf
aw.w.q faw aowa.aw.aw awowa fll awow fa.owfla l.aoww .a aw.a lfaw faw fll awow
a.awaw awow .aw.fq faow fqowlw.pow faw afq.aw awowo owfwow alfqowq aw.
aw.aow.a awowowaowlaowa qafqqaw.ow awow .w.lww aw.owow wfqowq aowaow falow aw. a
ww.w.a
owla faw faow awowoww awowo owfwow f.w.q owfaww awowo owfwow waowqowa w.qafqq
afloww awow aw.owowa qfppoww fp awow.a .w.lwaowa faw q awowow .a awow
.afwlow faw .fq.oww awowow w.a awow.a af.qw awowo flaw. aw.w.a awow.a .fqo.q
afqowq faw afawowaoww a.lw aowowwa, .w.f faw f.w.qa qafqqaw.ow awow .w.af w.faw
awowa awowo aowafqoww awowo aw.fqoww awow aowowwa faw faow awowoww awowo aowaow
aw.a qafqqfow.l.fa a.aw awow aw.aow poww.plow faw aowaow qafqqa.awaowaoww awowa
awowo
.fowoww awowo owa.fpoww .qw. awow oww.fqf.qa aw.owow w.oww faw aw.owow w.w .a
.faowaw
awow ow.L.Paoww
aowafaow.owql..a lowlw." .ow.a.pw.af" .owfa.f-..
afa . .a afa Lf.a qafqqw.aowowalow wowfw awow afa, wfq,
q.aow.aowL owow-.aowa. pw.waf" af-owowa... a w..p ww.af"
.w.lww awowa faf.a aw.aow afa awowa aowwowlw awow afaw
.wf.lww.a.pw.-"a . af.owowwflaf-.lw.a.pw.af.wf-L af-a..ao..
qafqqa.awaowaoww awow poww.ploww awowa afooww awow poww.plow, aww.fawa
a.o.aw." fowa.afL p .wf..aw.. f afowowq .ow-.aowaww.a.q. f-L
awfa qafqq.a.aw aw.alww wfqoww awowaw awowa .w.qowq faf.a awow poww.plow,
..f.loowaw.a . aw...waw. . .ow.aowp. af. .
faf.aoww faf.a w.aow oww.aow wowfw afaw
. afa .a afa Lf.a w.a.apw. awowa awowaow afa fa ow.l.paoww .a afa wfq
faw .w.llw awowa awow afa aw.aow, .a fppowfaoww ow.l.paowww awow poww.plow aowao
w
qafqqa.awaowaoww faw afooww a awowo aowl.owaoww awfa awow owaw w.qafqq awow aw.a
lw wfw
.w.owoww awowa awow afa .fowow w.fa faf.a faw awowo aowaow aowl.owaoww, faf.a.q
awow aowwa ow.l.paoww
awow aw.owafwowf8
of.oww. aow ww.q.f-afa q.f.af. a.ow.aowL
afa . awow a.aww a.aw aw.qw,
q.f.af. p.f-.aw.P a..a .faow-aowp. ww.q.faf. p.f-.aw.L

a.aw aw.faw, awowo .w.qowawoww awow a.aw aw.faww


af.owow.wf.lw.-a. .wf.lw.a.ow af..a.ow afow.powa.-.w..aw..a.
awowa qafqqa.awaowaoww, qafqqa.awaowaoww ., afa .w awowa qafqqowll awow qfaow
a..f. owow-p 8a .wf. af.owowafowq.fwow.L .oww.a. q.fwow.L
afaowaw awowa wfqoww, awowa qafqqowll qw.a, aw..a qw.aw
f.owowaw.ow. a.f.faow.L owowpow.wf-.aw.. af.owowlflff.p
awowa qafqqowll wf.lw awowa wfqoww w.w awowa .owfaowww
af. q.f-.lfowqfL af.ow.of-aowa aow.fa.ow- a.f-.afaf
afa .lowfaw awowa aowq ., qw.fawa . aw.w.ww

f7 aw.lw ao owfa.f w..fap.f, www6w


f8 aw.lw ao owfa.f w..fap.f, www6w

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq www


af.owow.w.-a. a.f.f.f. a af-.owowlflw. ww.-.afpf.. afow.of-aowa
awowa a.awloww qafqq.aoww awowa awaowa w.fa awow fawowaw awowa aowq .
aowaow" a..f. aowfa.owa..f. f.owowwaow-qowa aowaow"
aw. qafqqowa.w afaowaw qw.fawa . afaowaw awowa fq.aoww . aw. qafqqowa.w
a..f. af.owow-afa ww.lfowf.f. a. af.owowlfowaowq. w..
afaowaw awowa owfwow awow qafqqw.w.ww awowa faow . w.wa
afowowafl-qa.w.. af.ow.of-aowa a.aow-.aw.. afa.owaw..
awowa qafqq.lloww . w.ww awowa aowq .a aowq . w.ww qw.fawa . w.w,
powwowa. .af.p. aw.aow af-.afaf af.ow.ofwaowq.w.. afoow.owa.ow.
.ww.ppoww . aw.w.ww awowa .fowow . w.w, qw.fawa .
af-.afaf fowa..a. .w. .p
aw.w.w w.a aww.flwowaw
. afa awow a.awa a awow aw.qw a.aw faw awow aw.faw a.aw afqlowww awowa
. afa qafqqa.awaowaoww faw afaw aw.qowqa w.qafqq af.a qafqqowllw awowa awow oww.
q.q wfqoww awowaow afa qw.a, aw..a qw.aw faw awow wf.l qafqqowllw awowa .a
wfqoww awowo .owfaoww, faw awow afa .fowow w.fa .lowfaw awowa . aowq faw aw.a
aw.w.w faw a.awloww awow qafqq.aoww awowa . awaowa w.fa awow fawowa faw aowq aw.

aowa afaowaw awowa . fq.aoww a.aw awow afaowa . .w.w.aoww qowfqqfqqfqw awowa
. faow faw aow.fowow qafqq.lloww faw awowa aowq faw .ww.ppoww aw.w.w faw qw.fawa
.a aw. awow ww.faow w.a owo aww.flwowaw
awow qafqqfow.aow oowfow
low-lw." a.f-aw.. l..ow. .aw.oww.l..ow" aowaflow..wf..
Lw.q faw. aw.a oowfa, afw oowfa, aw. af.aw
lf.pf. l..ow. a.aow.aflf-owff. pow..ww.-a pfwf.a
awaowow oowfa awfa aw. qafqqw.w.ww faow awowo aw.aowa
owf.a.f-L a.w.a.w.-..ow.. a.w.ww..L pfoww." afowowpowafqw.af.a..,
aw.aow pw.fawoww oww.qfaw faow, awowa owfwow f.w.q owfaw
aw.pfqa aowafowf"a aowafaff"p a .faowaowa.. f-"
owfqfa.afw aw. fa.owfla, aw. wowowaw aw.a qowfaw
a..wf-.fw. aowaowqow.L aw.aow..ww.-aowaow . a.pw.afwf.L afowowa..af .
awowo faow flqafqq.lowa.llw.aw Pw.w.a poww.ploww awowa afa
a.w.qafqq a...aow" pw.af.a.ww.. a.w...w of
w.aow w.lw aw.owfa a.lloww w.ow w.aow wowa aw.a,
p...ww.. pfpf-.aw.. aw..La.f.L w.pf.aw..
faow w.ow, aw.fqoww w.oww afa wfqao awow wowa aw.fw awowa .fowow
w..faf-.q af.owowpowaowaowaw. . w..fpow-.f. lf.pf. a.a.ow.a..
awow w.a fa.lowa awowa aww.a fqw.q w.w awow wowa qw.awowa awaowow fqw.q,
pow.ww..pf.aw.. lflow-.ww.. w.aw..wow-..aw.. pow..ww.. wowla.f"
faow w.ow wowa aw.aw aww.a wowa, aw.a afa.oww w.w, faow wowa .w.ow.aoww
a.faow-" aowa.alowlw." w.a.pw.afwf-.L w.af..aL.p
a.fa..ao qowfa qafqqw.aowowalow awow poww.plow aw.a awowo w.oww,
w. aw.lw ao owfa.f w..fap.f, www6w

wa. fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw
wf
w.qfw.ofl. fowlf-.owaf p...ww.-a ww.-.owf.o..a.
awow awfa l.aoww w.a .w.fqa faow awowo awow faflw.aowa,
a..f.wfl.laowaf. fowa..f" a) .a aowaflfowf.f. pw.af-.qf
aw.a .a awow.a qowfqaw aw. qafqqw.w.w, aowfaowoww

a.ow...ww..
aw. owfaw
w.a.ow awowaow afa f qafqqfow.aow oowfa, f afw oowfaw qafqqw.a awaowow oowfq awo
waow
afa aw. af.a faw aw. qafqqw.w.ww awowo faow alowf.woww aw.aowa pw.fawoww .a awow
oww.qfa, faw f.w.q owfaw owfwow w.qafqq owfqfa.afaw awowaow aowaow aw. wowowa fa
w
aw. owowfa a .a afa f qowfa qafqqfow.aoww awow pw.w.a poww.plow faow flqafqq.low
a.llw. aowowwaw
w.aow w.lw aw.owfa a.lloww faw aw.fqoww faw faow wowa aw.a a afa aowao wfqaow
awowa wowa qw.awowa .fowow faw a.lloww wowa a.aw awaowow fqw.q aow.ffaow awow
wfw owfaowa wowa .w.lww awowo w.w aw.a afao wowa afa lowqafqqa wowa aw. aow owfa
owa
ao awow .w.ow.aowaw .a afa f qowfa qafqqfow.aoww afa awow poww.plow aww. l.aoww
w.a
awow aww.aow w.w aw.a w.ow aow.ffaow awowo faow faflw.aowaw afa owaowa awowo aow
aow
aw.a aow.ffaow awowo wfw aw.aw.q afa aowfaowoww aw. owfaw
awow owfqwowffaowaw.
lowqw.qf.apowaowaw.. aowaf..ow.a .owaow" o..aow. 6 ww.lf.a.
awowa afa .w.lw afa owfqwowffaoww aww.w.a awow qw.fawa
aow.w.a..aw.p ww.lf-.a. fowa..f. a ow. a.f-.ow af.a.ao..
apl.a awow qw.faw fa .ww.lfoww awowa aow aww.fawa
qafqqowo.owqow.L .wf.lww.af. lf.aflow. af l..ow. aowaf.owowlowp
awfa aw.flw owaw aw.alww qafqqa.awaowaoww aoww Lw.q faw. oowfqw aw. .w.owow w.fa
ww..af"qw. aow-lf.a. aowa..f" o.aow. ow lfa. wfowfa
awow qafqq.aw w.w w.qafqq qw.faww qowfa owfqwowffaoww awow fa.owfla
.wf.lww.. ww.a..wf" a.w.oowaowaow. a.w.lf-.a. ww.af-.afaf
qafqqa.awaowaoww awow afaowa w.qafqq awow owffa.q w.qafqq awow owfqww awow qowow
a,
ww.p.fa.aow.lfa aw..ww.aow.p aowlf-.a. .ow-.p.owaowp. flfaf-.laowaoww
awow w.fq awowo aowq aw. owfqww qafqqa.awaowaoww, afooww awowo
p .aow.lw.-aw.
aowll.owaw
awowa . afa f .w.lw awowaow afa fa owfqwowffaow a awow owfqw aww.w.a faw
awow qw.faw .af.aoww .a .ww.lfoww "aow aowaow qafqqa.awaowaoww faw aww.fawa awfa
awow owaw w.qafqq awow aw.alw wfw .w.owoww .a afa owfao oowfq faw.w awow qafqq.a
w
.fowow w.fa w.qafqq awow qw.faw a .a afa f qowfa owfqwowffaoww awow fa.owfla aow
aow
qafqqa.awaowaoww fa awow afaowa qafqqaw.ow awow owfqwowffaoww awow w.fa qowowa a

owq aw.
awow owfqw faw awow poww.plow aowaow qafqqa.awaowaoww faw qafqqowll w.a awow.a q
afqqf.owa faw
afoowww

aw.lw ao owfa.f w..fap.f, www6w

www8] owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq waw

Pfq .aw aw..fafLfao


.a awow aowpfafa.w.a w.qafqq awow aowaowq w.a.fq.w.a, fll awow wfaf faf.lfalow
aowaow .w.llow.aoww faw qfqqafqqowqoww aw. .faw-.awoww faw fqfqoww fawowa awow.a
aowapow.a.aow qowowaw fa awow wfaf aowaow lfqow, f .w.q.wowafalow aw.wo w.qafqq
owfaowa.fl afa awfa aow.faoww aw..w .a aowaowqoww .a awow qafqqw.llw.a.q pfaowa aw.aw
qafqqw.a awow aowqowa fawowqafaw.q w.qafqq awow f..w.owpfao.q aowwq faw qafqqw.a
qpw.aowa w.qafqq .w.owpfa.aw.a a.aw w.awowa .aw.fa lfqffaowaw fqqfqqw.qfafaowlo .
a
a.ll aowaowa aow w.qafqq fao af.a..fl aflfow, fa awow afl.afa w.flow.q faow ww.w
.owoww
aw. owwa.a.a.w.a .a f aowao qafqqowa oowfqw
af.a..fllo fll awow owfaowa.fl wowaow aowaowqoww .a qafqqaw.ow awaowow aw.fa.owa
,
awow qafqqw.aowa .w.llow.aoww ao owoaowlqafqq qafqqaw.ow awow afq.a.q afa.aowa .
a aow.owq
oowfq, aww.aow aow.w.awoww ao a.ajfa oww.aow awfa f .owqfao faw. faw ql.awoww
.a w.a aw..faflfao faw aww.aow aow.w.awoww ao wowqwfa .a w88f qafqqw.a awow
afaowff w.qafqq fowowa..fa owawaw.lw.aow aw. awowaow wfaow aowowa fwwoww f aowao
aowfll afowaowa qafqqaw.ow awow aw..faflfa.owa w.qafqq wow lf .fowqf, ofaowa faw
aw.flw,
.w.flaowa faw afolw.aw awow qafqqw.aowa aow.w.awoww ao wowqwfa faow qafqqw.a awo
w
oww.q pfq pww.aowa..fllo .w.qow.a faw aowowf.aoww afa qafqqowa faw fa.qafqqw.aow
.wfqowa aw. owfaow awowow .w.qqfqqw.aow aw. awow oww.q oww.wowq pww.aowa.. fafao
ww
awow lfqowq owwafq aw..faflfao w.qafqq afl.afa .a awfa w.qafqq qafqqafo afowafaowqfaf a.ajfa, qafqqw.a f lw.q a.owow awow aowa.wowq pfwaow w.qafqq afa fqw.a.w
.
ow.q.w.aw aw.a .a owf.aow lfqow afa floww.q .af..owq.alow aw. awow qfwowq w.a
f..w.fq w.qafqq awow qafqqfflao aoqowow w.qafqq w.qww.qfpwo owowplw.oowww af.a..
fllo fll
awow .wfaf.aowq w.qafqq awow owql.aw flpwfaowa a.aw awow oww.owpa.w.a w.qafqq a
faw a
faow qafqqw.faw, faw .a fww.a.w.a, owfao afpowq.a.pa .wfaf.aowq, .wfaf.aowq
.aw.qoww ao w.awowq faw ao l.aowa, aowa.wowa afa.w.fa w.f.a.a..fl owfqa af.w
fa fqowa.qa, .aw.qowa, f.faow faw qfaow f..owqa faw afq.a.pa f..owqa,
.w.owpw.fawoww .wfaf.aowq faw w.awowa a.ow.lfa fafaowaw .w.owpfa.aw.a aww.q

awfa aw. fa.qafqqw.aow.ao wfa aowowa qafqqw.llw.aoww .a awow w.qww.qfpwo, aowawo


wa.q
awow aw.q owf.aow faowlowq qafqqw.a w.aow faf.owff.qoww a.aw awow lfqffaoww
oww.q w.qafqq awow .wfaf.aowq afafafllo wfaow awow fpaw.w.owfaow aflfow w.qafqq
awow.a .w.qowapw.awowqa .a apfa.aw afa awow aw.fawa aw.a qafqqw.faw .a apfa.aw
aowowf.aow aw.owow owwplfafa.w.aw
awow flaoww.lfa qw.p a owa.wowqlo afaow a.ajfa w.a qowfaowq qw.falow faw
wfa aowowa q.qowa oww.q afa.fqlo fa a, ., ap, q, qa, qp, q, p., .w, .
.aw.qoww ao f l.aow, owa.w
awow qafqqw.q.a qw.p afa aowaowafllo owwaowqoww ao fa fqowa.q fqafqqaowa awow
aw.aowlw

wq fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw


wf
awow flaoww.lfa a.a.lfq . afa q.qowa fa w, .w w.a aw
awow wowqfl a.a.lfq a .a qafqqw.faw fa a, a, q, q, owa.w
a wfa aowowa qafqqw.faw qfaw.q qafqqw.a a, qa qafqqw.a .a, w qafqqw.a .a, w qafq
qw.a 8, owa.w
oww.q w.qafqq awow w.awowa pww.aowa.. pow.fl.fa.a.owa, af.w fa owf faw . qafqqw.
a a,
a faw j qafqqw.a w, .w qafqqw.a a., owa.w, faow owwpl..falow ao awow w.aw.afao f
afaowa w.qafqq
apfa.aww
fa .a.a.fl .w.qw.afqfl .lfqowa .a aowaowafllo aow.owwoww ao f aowpw.aoww
aw.aowl, owa.wowqlo w.a awow faflw.ao w.qafqq apfa.aww
w.a awow aww.low awow w.qww.qfpwo .a aw. .qowaflfa awfa l.qlow aowl.fa.ow
.fa aow plf.oww w.a .q f..faf.o falowq .wow.aoww fp ao oww.wowq aowaowfa.wowaw
awowa aw.a .a ww.aow .a .a aowowa awfa awow .wfqow .a awow lfqffaow wfa aowowa
aowao al.awa .a awow .owqfao faw oww.aow aw..w wfa .qowqowaoww a.a.ow awow
.w.owplowa.w.a w.qafqq awow aw..faflfaow
a.a jfa.a aw..faflfao wfa awowaowqafqqw.aow aowowa qfq.a.aoww aw. pww.aowa..
.wfaf.aowq fa f..fafaowlo fa pw.q.alow qafqqw.llw.a.q awow owa.wowa.ow aowaowqow
w
.a .faowa awowaow awow oww.wowq qafqqw.aow wfa aowowa aowaowqowww .a awow owfjw.
a.ao
w.qafqq .faowa, qafqqw.aowa afaowa qafqqaw.ow a.ajfa faw fqowq .a awow oww.wowq
owfaowa.fl
faow f..w.owpfa.oww ao awow a.q (a)w
.a f qafqqowa .faowa w.qafqq pw.q.alow .w.qqfqqfa.w.a, qafqqw.aowa qafqqaw.ow aw
ow afa ow.afowl
w.flow.a wfaow aowowa f..w.owpfa.oww ao awow a.q (ow)w
awow loww..fl qafqqw.aowa wfaow qafqq.qa aowowa fqfqoww .a awow.a aowaowafl .fao
waw.a.owa fa aw.fq, aowqa faw aw. qafqqw.qw, faw .a aw.owow .faowa qafqqfqwowa af
aw.a.wowww awowo wfaow awowa aowowa fqfqoww .a aowaowafl .w.lfowq a.a.q awow

fqw.a.faw. qafqqw.aow, awow ow.afowlowqafqq.w. qafqqw.aow, awow plfafl qafqqw.ao


w, aw..w falowq
apow..fllo aw.aoww .a qafqqaw.ow awow fqw.a.faw. w.flow.a, faw qafqq.afllo awow
owowfa.qw
.a awowaow .w.lfowq awow w.aw.afao flpwfaowa.. w.awowa wfa aowowa qafqqw.llw.aow
w qafqqw.a
.w.qowa.owa.ow .a .w.qflafa.w.aw
.a aowao owfao .faowa, wfow aw. f lf.a w.qafqq afqafqqqafqq...owq qafqqw.aowa fa
w aw. awow
aowaowa.ow w.qafqq aowqafqq.wowa, .qqfqq.wowa faw afqafqqqafqq.wowa, awow owwf.a
qafqqw.aow wfa aowowa
.owpw.q.alow aw. wowaowaow.aoww .a af.w .faowa awow ww.fqqafqqfl owlowowowqa fao
w
owa.lw.aoww a.aw.a pfaowqwowaowaw .a awow .faow w.qafqq aowqfl qowowa, aww.aow w
...faa.q w.alo w.a.ow, faw qafqqw.a aw.a aowfaw.a w.qafqq ww.fqqafqqfl f..faf.o, faow
aow.owwoww
ao fa fqowa.qw

fa.owfLa
fqw.a.faw.
ow.afowlowaw.
Plfafl
fafw.aowa
f-aow-aow"
faf-.qowL

.fa.

.f.q.l
.af.q.l

.f-waow
af-wow
.f-waowa

owowfa.q
qafqqlo
afllwowfw-qafqq.aw
Lowa.a aw.w.wpow.aowa
a.aw
qf.afaf .aw.-.afaw. qw.faw-w.al, qfo a.aoww.faow

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

wq

fqw.a.f..w.
ow.afowlowaw.
Plfafl
owowfa.q
.a.fa
.a.fa.

af.a.ow-qafqqfl.w.a
.af-a.

.af-a .
qfw.a .aowafa
.aw.a
.a.w.a
.a.w.a
q .w..aowLowa
qfaow, aw.aow, qfa

.lw.a

afll

.owf.o..a .

faflw.aow
.fafaf.. .
.w.aw.aw.."

ww.qoww-w.al
.faf.<
.w.af.
.faf" aowL

qfq
.f-owa.w..ow.
.fowaw."ow
.fowa .w.oww.af.aowL
aowf.qowl

.f.a..fa.

aowfll wf.q
qfa
.af. .a
.af-aow.a
qafqq.aw
qfafaf.
.af-aowa .f. .

l.afaw
ow..owowow
owow..owa.

aw.pwowa

owowf.ow.

owflow aowf.qowl
ow-q.

p.af.faow
owqafa.wf.aowa

afafqflf-wfq
a.a.ow"
..aow
a.a.owaowL
lw.faow
.laf.a
.laf.a

fq
aflowp .f.a
aowlowp .f.a

owoww..fa alfowa.aw

lafq.f-aow.L
aowfll a.awa

aflff

alfow-.aowqoww jfo
aflafa.f..
a.flffa..f..

ww.faow-qafqq.a.w
af.lfa.
aflfa.
aflfa. aow.L
aw.w.aow, .afaow

af.f.p

oww.aowf.aw.
af.flf.

af.flw..

qfqww.ppowa

a.w.pow.q

Lfqowa.ow .a aw.lwqafqq.a.w
a..f..
a.a..l..qf

a.qqafqq.awowa
alff..a

afaw-af.loww p.aoww.a
aw.l.
..w.L
aw.lfaow.L
wfaow

aw..f..oow

afafqflf

a .f.of.a.

oww.fqf.a-owff.l
a.laff.
a.owla.f"

aoww faflw.aowa
lf.afaf

ap.wowa

Lf.owf

qfo afq.a
lf"
lfp.

afaowa

lfpow.

afafqflf-wfq
lowfa.
wowlpf.a.
lowfa .aowa
wf.a
.owow.ow.
lowowow. .ow

afapa, aowowa
low.pw.qf

aowfl
low.apw.q.
low-.apfa.

afowaowl.a apfqw.a
La.f.
wowla .f.
owla .faow.L
.w.ow.aow

owla .f.lowqowa

lw..af.
a.lf.

.fafwf aw.w.aow

lw.aow..fa.

aowfll fqowlw.pow
owf.a.L
owf.aowl

afa
owfp.
owfp.
owfp .aowafa
afq.a

owfp .f-.aowl

owfaff.wfl
owfaff.aowl

owowl
owfqow.aw.
owfq .ow.aw. .

.w.powfq
owf.q .aow.l.

wfowow.q a.aw
owf...
owf.. .
a
fqowlw.pow

af.aw.a .

.lfowa

waf

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw wf

fqw.a.faw.
ow.afowlowaw.
Plfafl owowfa.q
afaf.a

pw..aowa-aw.pwowa

aw.aow.
ow.fq fqowlw.pow
f.
p.f.
f.aow.a, owla

fqowafa
powlfw.a-f.
pflf-.aw.a .
.fl.qafqqw.q.f aw.w.wpow.aowa

pfafla.

qw.-aw.qoww af.a

pow-.lq.ow
wfowow.q a.aw
powaow.q

afao-.aw.qoww qowa
p..fafa.

lfq qafqq.a.w

p< f.lww...
af.aowa
afow.
qfow
a.lw.fa

afqq
alf.a fq

afpowlow.
awa.aow

aowqfLqf
w.aow-aw.qoww af.a

aowaowaow
q.q.q fq

aowpaf.L
fa.wowq.qafqq.oww qafqq.aw
aowqfwl
aowq .w.L
qfaow
aowpw.

ww.ow
aowlw.-...

oww.faow

a.faf.a.l
qfllw.a
a.a

aowa.
.faw.a qafqq.a.w

a.a
aoww-wowfwoww aw.w.wpow.aowa

a.af.p.a
fa.owfl

qflw..
aw.ppw.w.q.ll
qowlow.low
qowlow-.low
apfqw.a-wfq

qf-.f
alfow .afaow

q.ow-"a
awowllqafqq.aw
qf.of. .
a .af..of

qf.ofaf.aowL af..w.w.a
q .floww..a .
q .floww.a .
q .floww.a .w.aowa afa

al.pow.pow
qowowa-a.qoww aowfl

aowfaow-.wfa
owff.l
aoww..afa
aoww..aowa
aowow
qaow-aw...
aowowaw...
aowowaw...aowa afqlowqfaow

aoww.wowl
qafqqowowflow qfq
aoww.aw.a .ow.
aoww.a.aow.

oww.low
aow.ow

.fa
af..of
qf.
af.ofaow.L owfalow
qf-a
qf.a
afqfaw.w.-afa, afaf
aw.aw..aw.
aw.aw..aw.
afqowqqfqqlo

aw..wf
apw.qoww qafqqffa

aw.pw.afa
aowao aowfll fq
apow-a.
ap.-a.

aoww-af.loww wfq

ap. w.aw.. .
afqw.a.q w.al
qw..
qw..
qafqqw.w

afowwow
ow.fq aowf.qowl
qfowfaf.lf

afa
afwfw..oow

afa
qow.ww.
q.-.ow.
alf.a-aw.a.q qafqqlo.fa.wowa

qff.
owflow .w.ow.aow

af-laf-.w
.afaow
af.lowf.

aw.aow

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

wq

fqw.a.faw.
ow.afowlowaw.
Plfafl
owowfa.q
afaf.lf

afawfa.w
af.afafpowl

Lfqowa.ow .a aw.lwqafqq.a.w

afpaow.L

.afaow
aowaf.a

aw.w.wpow.aowa

aowpowow.

owflow fqowlw.pow
aw.a.a.
aow...a.
a...a .aowL
w.al
aoww.f
aowaow.

powl..fa

a.a. oww."

p.aoww.a

a.owow.wf.

aw.aow
a.a..a
aow .a. .

qowfa .fl.qafqqw.q.f aflafaow


a. owf..fw

afwaowa
a.a-..

aowfl

a< w.-..w.

afwaowa

a.qow

aowf-w.qowa
a.f..

awflow
a.f..
afw.

alfowjfo
af-o.L
af.oowL .
afo.Laowaf.w
qafqqlowf

af.a. .f-.afa

.afa
afJ.-oow"

aowapowq

af. .owfL
a. f .owfL
af. .owflaowafw
aowf
aff"
aff. .p
affqow.L
wowowa
afp.lflow

afa
af-waow.aow.
a. f-waow.a .

afqlowww.aow
afwf.. .
a< fwf.. .
afwf..ofqowa
aowfa
afaf.

afq.
afaf..aowa
afqlow
aowa.off.
a< owaowoff
aowa.offfaowa
afloww.a
a.aow.
a ..aow. .

a.qa.aw

a..-aw.lf.

aowfll qafqqaw.a

a.aowlow"

aowapowq

a..w.pow"

qfq, aw.aowa

a. w..oalw.. .

oww.fqf.a l.afaw
aw.w.lw..
aw.-lw...
aw.w.low.af.aowaw
qfo aowf.qowl
a< w.-.ww.
aw.-ww.. .
a. w.-.ww.lfaowl
aw.lqafqq
aowf
aowf

.fqoww-a.ll awafaw
a.f.lf
aowfl

qowaowa.a alf.q.aw
a. .fow .

a..f.ow.

aoww-awfqafqqaoww aw.w.wpow.aowa
a..owwl.

.a..aowa
a..owlow.f.

alfowjfo

a. .ow.owa.owow

afa
a..a.
a...q..a

qafqq.awwfq
a.pfaf.w.
afff.

.faowap.llfa

q .f.aow. .

oww.qloww qfaow

q a .L

oowllw.a-aowll.oww aw.w.wpow.aowa

q .ow.a. owaowa .

w.al
q.w.pow.a
aw.paow.a
q .w.pow.alfw
ap.wowa
afaowaw..

aoww-a.qoww alf.q.aw
af-.a.a
af.afa .
afa.qowa

qafqqaw.a

qf.aw.a .a. f.L

af.lafl .

afllafa
af.a.
afa..

w.aowaw.a afq.q

aff

aw.aow aw.w.aow

wa6

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw wf

fqw.a.faw.
w.afowlowaw.

Plfafl
owowfa.q
a.a.owlow. .
aowa.owlow. .

alfowjfo, afq.q

aow-aowlw."

owfq.a

aow.aw.a

aw.w.wpow.aowa
wf...a

owfqowl
wflff. .

.afaow
wfaow.w.

qw.faw a.a
wfaowlow.
wfpf.lw.. .

l.afaw
fa.ow.a.
wfa.f.a. .

oowllw.a-a.lloww owfap.ow
ww.ow
ww.-. .ow.

aw.fwafqowa, qw.faw

.f.aw.w.
ww..owl.a.

owff.l
ww.paow.l

ww.-paow.L

aoww-wowfwoww aflafaow
wfa.
wfa.f-.
ww.qow.a
ww.a

aw.wo Pfowq

f-powlf-..
fowowl

qafqq.qowa, aw.ow
f-. .fa
w.-.p.fa
fwf-.a
wowfw
ff..w
f oww

ffawfqowl
l.aowa
fwaow.ow

fwaowalfw
q.a, w.wow
f-.f

fa.owfl.a wowfq
.f.lw.

awowll w.qafqq owq


.f.owaowL

.w.apaow

..pf.a.aow

aw.low

.owf-..

.wowowa
.q..l
.faf.owl

lfq
.faow-.aowa
.w.aow.aowa.

owoow

.w..afa

pw..aw.a w.qafqq qfaow


.w..afa
.faf.a

.flqafqq w.qafqq lowa


.f-lf-.a., aw.-lw.

aw.lfw.ww.
aowq..lowa

.pf..fafa

aowfaw
ow.a..a

ap.aow
ow-.lowa<
owl.a
owlowqow.l
oww.faw
oww.aowa.
ow.aowafa
wow.aowa
aw.aow

ow.qfa

owfa
ow.fw
f.f.w

ow.fwaowL
qafqqowfawowq, aw.qowq
owaflf-a

owaflfqowL
fqlowq
owa.f-..
ow..a. .f. .
owa.f..lf-.w
aow.a
.af. .w
ow.afL

aww.flwowa
owpf-.l
..pfL
owpf.aow.L
aw.qfow
ow-w.af..

ow-w.a.lf.

wowfq
owww.ww..
.ww.ww..
owww.wf.lfw
qf.a

owww.aowa

owww.aowafw

owwfa

aw.wo
owaf.lf
owaf.l

qafqq.aw a.flowa
owq< ow. .f
.q. ow. .p

owq< ow.aflfw
af.l
..fwf-.l
.awf-L

fa.aow
..wow-.f
..woww.p
..wowpf-.l
qafqqw.w.a

..wow"ow, ..wow.wow.

.owwow-plow.a

..owlow. .
....l.p.
.a..lowaflf.w
af.la

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

wa7

fqw.a.faw.
ow.afowlowaw.
Plfafl
owowfa.q
..w."
..f"

qowfq
..q.w.l

..w.a .flowa
owfa
.aff. .
.aff.

aw.wo
.af.a

.af.

aowllo
.af-lf.a.

ww.q
.af..

fa.aow

.q .f.law. .

pw..q w.qafqq a.q


.wflaow.of

afl.af w
af.aow ..a .f

aowq..lowa w.qafqq fa.owfl


af.afq..lowf

aow..wffL

owoowlfaw, owoowl.w
aow.w.

aowlfw.
qf.alow
aw.alf.low.

aw.-.lfaLow.
powa.a
a.faw.aow-.q
aw..afa..a

wf.a

afowf.a

aowllo w.qafqq qafqq.aw


lf.a.w...
lf.a .f.

aow.a
lfowwf.a

wfq

low-.aowa.

l.pa
Law.a.a. aowa .

lw.aw..o.a..
aowfaw
lw..aw.a
lf.afaf

afowp

lw..afL

pflow
owf.pw.a
owf.q.

aw.aw
owfa

q.. wf.a
owfa.
owf.a<
owf.a.ow.lfa.
owowfa, qafqqlowaw, fa.owfl
ow,faf-.a
owfaf.a
owfafaow.l
l.owa
owow-.a
owow.aowa
owowow.a
wfaw
owaw."w.l
aw.L

powa.a

aw.afpaf.oww.

wfq
w..w...

qfq, aw.wo
f.f.a
w..f-.a
f.faow.l
aowfq
w..af.f...

af.q

w.aowaw..q .w. .

qafqqowfawowa
w..ww.a

w.ww.aow.a
aowq..lowa
fw.afa.
pf-.afaf
fafa. aow.L
alw.w.w
faf.af..
pfaowaf..

fa.owfl .a aw.owa
f.afa.faf.
pfqf.af .

awfowa, a.a aw.ow


p. wfa<
p.wfa
p. wf.aowLowa
oww.aowowowq, .qowq.aowa

pf.aowlpf.

aw.aw qafqq.qowa w.a aw.ow


fwf-.a.
pfwf.a
fwf-qowa
aw.aow

fwf-.aLowa

pf.owfa

.fq.w.a
powaf-.aw.
powaf.a

ow.la
pow-a.a .f-.

awaw.fa
w.waow.ow .
p.w.wow.ow.

aowaww.a, l.afowowq
aowa.laf..
qow.alfaow

qafqq.qa qafqq.qowa

a.ow.a.

qafqqowfawowa
qfa

qw.owf.w
fqow.a, q7a
qfa.laf.,

a.a

afaow.la .w.

fqaow.a, qw.a

wowowl, aw.low, aflw.q


qw..qow.
awaw... .

.w.a, aowfaw

aoww..afaf

fa.owfl.a a.awp.pow

q..p.a

aw.aowa w.qafqq a.q

wa8

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw wf

fqw.a.fqafqqaw.
ow.afowlowaw.
Plfafl owowfa.q
aw..aw.a
af.aff

lowa
af.a.a
aw.a..a
owlaw.a
afw.afa.
apf.afa
q.a, w.wow
aow.aowl
apow.aowL
owoowqw.a
apw.aow.a
apw.aow.a
qafqqfa, wf..qa

owfa.low

aflfqf..
aw.w.aw
afqfa

afqf.a
qowfa

afowf.
aw.aw aw.ow

qafqqfa
fa.owfl.a aw.qfow

aow-qf.a
aow.w.aw aw.ow
a.afaf.L
aowfowa. owaowL
owq
aowowf..

a.aw .a owqaf.la
aow.q
a.ow.a
fa.owfl.a afll
aowaowaf..
aowaow.af

fa.owfl.a jw..q
aowqow.low.
a.qowlow.l
afqlowa w.qafqq qfaow

a.af..ow
a.aw.a .aowq

a.laf.l
qowfq w.qafqq qafqq.aw

a.aowq.afp
qf.alow

a.aw..a
aow.w.aw qafqq.qowa
a.a. a .oww. .
a..a.a.ow
af.a

a.a.f.

q.q
aw.ww..l
aw..wfl
lfq, a.qfaw
aw.lw.lf..

fa.owfl .a a.awp.pow
aflflaf..

a.aw.a .aowq
af-L
af-wL
qafqqw.aowwowfw
af-a
a.fL
q.a, w.wow, qafqqlowaw
a.ow.powa
a .ow.powa
aowpowalf.w aowllo
a.af.aowa

a.af.qf-w afqw..q, fafa


aw..pw..
a. w..p. w..
aw.pw...lfw qowow
a qa
a .aow.q.
aw.pw.aLow.a faow, a.q

a ..fqowl a.lla
a.ow.aof

alfq powa.a
a.w.aowla..af.

fqlow
f.f-a.

l.pa
floww.a<
w...L.a
low-.wowa aowowaw

ffqafqqf.ow
faowq
fpow.q
qafqqfa
wfp...f.aow-a

afaowl

faf. .L

foowwaow.of
.f.l
.a .ff.

.f.aflf

faLw.-.a
fafL .

aw.afa..fL aowowowa

fww.aow.L
foowwaowl ...of
.f.la.aow

a.lw w.fq

afq
aflow
aowoww
afw
owf.jfaf wow pflf
lfqow aw.fp-aw.w.a
.lw.aowa
qfaw

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

waw

fqw.a.faw.
ow.afowlowaw. Plfafl
owowfa.q
.afa.
qfafaow.L
lowfqafqq

owlpw..aw.
alf.qowq.owa

wow-Laf"

a.lw aowowwa
a.f-a.
afa a .fqfaow.l
wfo, qfq

a .f-...L
afqqfqqlw.aowa

a .f.owaf.
aflow
a.f.
afp. af.aow.L
f.w.q
af.p.a. .

aowfll ow.fq w.fq


a.ow
a.ow
lfqow p.aow afa

a .ow-...fpw.afa

qafqqowq aw.w.a

a .owaw... .
afaf
aowa.a.
aowa.pw..lfw
.owwfa

aw. ..o.
aw.w.a
a .w.lw.pw.pw..

owowlw.a

a .w.afw.af
afla, a.lw pw.afaw.

aw.a. .ow.L
.f.w.ow.aow
af.afafa

qafqqw.aowq

owfafa.. .
owfaowaow. owfafa.l.. .
qafqqlw.aowa

owfaf.. .o.
ow.lqowoww

oww.-aw.."ol
aw.lw.fowwow
oww.pf.a.

lffaowl
owf.fowl.a

.ao

w.wp.a
a.lw qfpow
pf.a.L
pf.a.L
.w.f

p .f.poww
pw.q w.fa
fa.
p.f-"a fqow.L
aw.aow w.fa

ap .fa. aow.lfa

pfa. fw
pfa. f.a pfa. fwaowa
owfqfa.af
fqlow.a
pfwf.a.L
l.aow w.fa

pw..f"
af.aowoow

powawow.a
a.llw.a

powaL

qfq

powoowwaow.aw. .
aowowwl.qa

pw.af.qf
aowfaowoww

pfowqowa
qafqqaf.a

aowqaow.a
qafqqaf.a
afwow.a

owowa.fl

aowaowqow.L
flqafqq.lowa.llw.a

aowfa
qfaw

aoww..
f.w.q

aoww..afowowL
.lw.aowa

awff.a.a.
f.w.q

afaf.a
aowowwa

afaf.q
a..aowa
afaow.

qf.q

aowaf..
aowfll aw.fp-aw.w.a

aowaf.p. aw.-L

owlwowqowq.owa
aowpf.a
aowpf.aw.
aw.w.a

a. .w...
w.fa

a...p..
f.w.q

a.owf
owowa.fl

wa.

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw wf

fqw.a.faw.
ow.afowlow..w.
Plfafl
owowfa.q

a. owowf.a

qfq

aowowf-.L

ow.lqowoww

a. w.afaf. .

qfq qafqqw.a afqowq

aw..powa

aw.w.aowaowq.owa
af.of..

qafqqlw.aowa w.qafqq owowa.fl


afw.af.fa.
af-.afaf
afa.faow.L
aw.w.w

aflf. .ow
aw.owlf.ow

aw.af..w.
aw..p.a
afoww..af..w.

qfowp w.qafqq qowow


afaf
afq.w..

qafqqaf.a

aowpfqowa

aw.w.a
aowaf.w.
a.af..f

jf..ow
a<.<
a<.<

aw.aowaow.l
p.aow afq
aw.a.

qfaw

a. .oww.lfa

afqfl.llw.
qafqq.owa

p.aow

a.. w..Low

aw.w.w qafqqw.a p.pow

q .owaf.a.L

.wf.qowq.owa
wf.aow

ap.aow
ww..low

f.w.q
wfal.a

l.aow w.fa
wf.a.L

f.w.q
owfafqafqqf.afowoww w.aJow.q
f..oow<

aw.w.wowa powqlow
f...owow
f...owow

pfpowa, aw.w.a

f.aow-a

p.llw.a
affaowaf
fpowa.a

aow.alf.ow
faw..L

.w.aw, l.aow, qa.q


flw.aw.a..of

flw.aw.a.a..of
w.aowa

owowaw.owow. .

.w.owa
(a)ow.a<
a.f-a
a.f-a. .L

q.qafqqow
.owa...
..a. owaf..

qafqq.aw-apowfa
.lf<
.lf.
.lf .fa
.w..l afqowa
.lowow.o .f
owlow-ow.-.

.w.fa
.w..pf

aowowwlow

.w.aw.la.

qafqqowfawowa wowfwwaowq

ow.afpflowp.

qowow.w-.lw.aw
(a)f..a, (a)ow-ow
(a.)f-ow
afowf-.aowL
ww.faow

af-owf-aowa

af.qf-aowafw

af-owf-a.Lfw

afowfa.Laowa

owlaf..a.qowo .f

ww.w.a
(a)ow.afa
(a)owaf.wa

fal
owa.owa

alfqowa
owa .w.. .o.a .
owa .owo.a.. .
owa .owo.a.af..
fqw.a
..owowowa

aoww
.w.aw...

qowow.w-.lw.aw
.awff.

.faow

afaowla. &.

qw.afaow-afqowa
a .fflfaow.l
afaowla. &.

jowaowlao

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

waw

fqw.a.faw.
ow.afowlowaw. Plfafl
owowfa.q
aowlfqf.waow
aowlfqfwa.aow
a.aw.a

a.apow.lowl

pf.q
a.apowalow.o .f

l.afafaow
a.owa.a
a.w.aow"
f.w.q-qowfw
affwp.
a.fafp.
qowfa-ww.faow
lfwf.ow
lfwf.ow
ww.w.a

lowow.., l.owow.a
afq.a-q.a alfqowa
oww.waowaw.

af.a, afa

owfaow.of.

aowa-a.qowa

oww.a.aow.
qafqq.aw-pw.low
fa..l
af.a.L
f.w.q faw.low
.l.owq

aw.qowo
w..afa
w.-a..af.
q.q
w.waf.a

oww...fa.q
fowow.of
pfaf.owow
owf.aowa

pfow.qow. .
aw.qlow

pfaow., p.w.a.ow
powqlow
pfpow.oow

aowfwa

pfwfaow.
aw.a

pfafaow.a
ww.ll

p qfL
.fqo.q-afqowa

powfw"
aw.aowa qafqqw.a afowow
p.l.
pow.L.

p.l
fowfa.. .
pw.owafaw.. ! a
fqw.a-qaf.awaowaowa
afl.awow.of

qafqq.aw-aowa

af-owf.a.
a.qw.a.q-qfo

afp. a. f.q .
aowoww-qfafao

afa
f.w.q-owowfl
aowaowfowq..f

w.llf, pw.a
aowafow..of

.fp

a.afaf.af

.lw.awowa

qf.pow, q .f.pow.
qfo, .w.w.a.q-afqowa
aw.aow.o .f

qfqafqqqafqq
aw.af..a.a
af-af.a.a
qafqqlw.w.a

apw.a .f..wf . f
wa.q.q-.fp

a a f..L
qfp
af.afafa

owowfl w.qafqq aowowwa

aow.f"
afqowa

aow.w..aw..
afqowa-afowow

aw.affqw.. .w.
aowfll pw.q

qa..a.
aoww

a< ow.law.L
wfq.q-aowa

a .owa.af.qow.
q.waow
afplow.of
a. owaowplow. .
qafqq.aow-q..q
a...wf.

oww.aowo
aow.powa.f
a.p.qowf
aw.qowo
aowa .fowaf.
aowa .ffa .w.aow. .
afqlowa
a..wlowlow.

ww.ll

a.afowfq
awfllw.a qfaow
a.ff.a

wfawlow
a< f.ffa, a< w.-.q
a.faw
p.pow

wq

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owaJ.aw [aw.lw wf

fqw.a.faw.
ow.afowlowaw.
Plfafl
owowfa.q
afff.a

afa, wa.ll
aff.fa.w.f.

aoww

afof.a..

aowll
aowowow.

aowowowlow.f
.qqfowowq

aw.-af.L

aowoww-aowfaowa

lw.pf.

qafqq.aw-afqowa

aw.pw..a

q.aoww-afqowa
a< ww..l
a< w.ww..L

oww.qfa
aw..a. ..
afa.pow.
aw.a.o.l...
afqafqqa, aw.fa

a..fafowow"

afao-.fq.owa

a.owlowlf.w.

lowq.qa

a..w.ww..a

.w..w.w.a-afqlow
a.f.lowoow

.alowo
a.fowoaow. .of

qfp
qf.af

alfqowa
qow.faw.

fqw.a-pw..q

q .af.aowa.. .
q.af-aow-aow"
q.af-aowa.l."
wfa
afowowafowf.

afll
wfa.ow..., wfa.

wfa ..L
aw.a

wfa .aowa

wq.a.a
wow.aowa

aowfwa

afafowfL
Pwowaw.owowaf

f.ofaow.of

afawowa
fafa .f

fafa .aow.afa
qafqql.q
(a).f., a..f.
waowf.,a..f.,aow.wf.

afaowa
.fpfaow.

a.wow
.a.owow

aowf, w..owfa
.aw.a

.aw.afaow.l
alfwow, .faow
.w.-.a.f.
aw..a .f
.w..af .fawa
a.aowa, qw.w.a

.w..aowaow.afa

.w..wafL

aoww qw.aow
.w.aflf..
. .pf.aflf.

l.owowqw.aow
(a).ww..
.ww..
(a).ww.-aowL
owfqw, qw.faw

(a).wf.
.wfp
(a).f.pfaowL
qw.aow, powqlow, aw..a
owfo

qafqq.aow .fq.oww
..wf.
owawf.

oww.q.q, wfo
.a.-a
a.aow.a
.a.-a.l
aowq
.lpw..

lfaow
.w.a.lfa
oowaowaow

.w.qowlf-.a.
owfqwowffaow
af.of.owf

aw.aow .lfow-awowlla

afp.l..qf

a.wow
aow .owfaow.L
a .f .faow.L

wf.l
af.aow

afa, wowfa
aowa.owow.l.

lfowp, afll
aowa .pw...<

w.ll

aow.o.w

qafqqw.aowq
a...-.afa...

a. ..w.a .owa. o.
alw.pow
a..w.-.lfwaow
.flfqf..
a..w.-.lfqowaow
ww.low, .faow, ww.llw.a
afafa .

af.qa.a
lfa.
lf-a.

.w.fqao, lfaw

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

wq

fqw.a.faw.
ow.afowlowaw.
Plfafl
owowfa.q
low.f.
lfp a .

afaow, aowf
low.owf
Lowow

qo

Lw."aw..

.lfo

lw..ofow

oww.fqf.a
lf.f, lf.ow f

lffaowa, lfow f aowa


pfaw, qf.l
owf.flf.a
owf..lf.a

oww.q.q qfa
owf..af.owf

awfwow, awfww.a
oww..ow"
oww..ow.
owf.flow.
.wfa.w.fl, qafqqlfowowa
oww.. .w.-.aw.

oww.faw, w.ll
af.
af.

afa
pf-..- .
pf-.o .

.lw.fw
af.of. .a
af.of.pf .

af.qw.a
aowfa.
aowfa.

fapwflafow, afa
aowf.a. f.
.owf.q f-..
aowf.af.ofaowL
a.awa
aw.afqw.

l.awq.q
apow.wowa

aw.w.a
af.p.a
af.pa.a

qw.aow
aowlfafa.f.

q.q w.qafqq afaowa

a.owa

af.a.ow
a< .lf-.waowa

afa.ww., qafqqfaow

afaflflw..p.-.aow.

afawowa
a. fLaow

a.ll
af.f.f.
a.f.f.f a
af .f.faowL
qafqq.aow
af-af.. .
afaf..

afla
af-aow. .
afaow. .

aw.fw
a.fo..of
afpf.oow.

wfq
af.aow-a
afaowa.

aoww.aow

afqfaf.a
afa.af-.a.L
qfq

afa.af-.a.Laowa

afq.w.aw.p..
afq .w.apow .

oww.w.a
aowwlow.a.

qow-.l.a. awa
ww.lowa, .faowa
a.ow.lw.af.

a .ow.Lww. .
a .owlfaf .a.L
awfawowa

a .owlw.a.low

aw.aw...
a<.wa<w."o.

aw.ala.aw
af.f..
afpf.., aw.p.f..

fawowa
apw.., apw.-w, qw..lf
a.w.p. w...of
q .w.pw...oowlf .
oww.fqf.a

a- w.-.pw..o.p

Plow.fwowa
a. .owafa.. .
a. .faw.aow. .

l.awa w.qafqq wfo


a. .fowoow.L
aoww.-ow.f.L
a.fow.faow.L
..ow
q .f-af..
q .f-af."
q .faf.aow.afa
a.aw
q .fwow-.L
q .fwow.L
q .fwfaowL
qw.a
q .owq.L
q..qa.a

afaw

q .w.pw..
af.pf
q.w.pw.aowL
qafqqw.a, qafqqaw.q
owowa .aow.L
fowa .aow.L

aw.alw
wf.paow.of

owa.fqfaw.a
Powqw.afL aowaowa
fowf. .
fowf"

pfaowqfl qfawqafqqfawowa
faow.af
faow.j.

qfawoww.awowa
fpf.. .

fpf..

oww.awowa

fpow-.f.

qw.awowa

waf

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw- [aw.lw wf

fqw.a.faw.
ow.afowlowaw.
Plfafl
owowfa.q
af-a
faf-.a.

fa.low, oww.awowa .a owlwowa

qw.awowa

fpf..

qafqqfawowa.a ow.fqowa a.qowa


f.aowlw.., fofww..

fofwowlw..
.w.owpfa.w.a
faf.af.

lw.aw, aowaw.a
f.ww.oww.

qafqqw.qowa qafqqfawowa
owpowaowlowa

owpowaowlow.lowowa
owaowowo
ow.poww
owww.., ow.poww

oww.awowa
ow.awf
aw.owfaf.ww.
qow.owaw.waowa
.w.fa.a, ow.fqowa a.qowa .a

.w.lw (aowpwowa)
ow.wafa
w.waf.a.

oww.awowa-.a-lfa
.aw..lf-aow.

qafqqw.w.l

..lf

qafqqa.owaw
.aowwf.

.aowlawf
aowlfa.w.a
.owawow.

pfaowq
.qfaf.

.qfqow.a
aw.waw.a, fww.paoww aw.a
.aw..l

.aw.lfaow.l
qw.awowa
af.a .owlowfa.

wf.a .owlow.lw.a
aflaowa
af-.
af-.ow.. .

owlwowa qw.awowa

afaw..w.low

qfwowa
a< ow.a.f-a.L

aw.w

aowa .aow.

aw.aow poww.plow

aowfow.f.f.

fa.low
a.aowL

poww.plow
lf
lfa

wfqfaw
lowow.aowlf.a
lfowowa. aowlf-a

.w.fq .aw.fq

Lf.pfow

qafqqfawowa.a owlwowa qw.awowa


lowq.ow"
lowaow. .
lowow.qowa
aw.owfa
lf-af. .
lf-af..
alffof.aw.
owflow, owfa
owf.ow.l

qowfa-qfaw.w.lw

oww.aow"

oww.awowa.a ow.fqowa qw.awowa

w.a a.qowa
aowaow. .
aowaow"

qfawpfaowqa
afaowawf-ow.

.w.qaowafa.w.a
pfa

qafqqfawowa.a owlwowa a.qowa


pow.
powpow.

owlwowa a.qowa
fa

pf.aw.., p.f.aw.
apf.aow..
.w.lw, aw.a
owa<
powwa
owawow.l
qafqqfawowa
aow
a.a
aow-q.ow.a
a.qafqqow
aowow.l

a.ala

aowpwf-.

.w.lw
aowa.laf..

qowfa-qowfa-qfaw.w.lw
qf.faf"

q .faf.aowa
.qqfqqfq

q.fowfwf a.

owlqafqq, wafqqfqq

qf.apowaowaw..

l.qlow a.al
aw.aw.powa

powa, affaw.fa
qow-wf. .

aow-owaf.a
aw.o

qowow-.aowa

qff", .aw.f-"
af.afowaf
qfqf-.ow
a.al, owf.wowa
af..ofL
aowowf.a

qfaw.w.lw
afaf.ff.
aowa..f.

q.q

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

wq

fqw.a.faw.
ow.afowlowaw.
Plfafl

owowfa.q
af.
w.q

qafqqfawowa.a ow.fqowa qw.awowa


af.a.a
af.aowa
a.af-.qf
awfowfa
af-a
aow.afa

.w.lw w.qafqq owlwowa qw.awowa


af.lowf

qw.awowa-.a-lfa
w af-owf"
af-ow
afq .f.aowa
owfa

aow-low"
afaf.

qafqqfawowa

aow.pf.owa

.w.lw w.qafqq ow.fqowa qw.awowa

aow.afqf

alfaow
a..f"ff, a...w.

wffawaowa
a< ..aow.ow

a...aowowf.L
aflfaowaw.a
a.owqwf

a.ow.aowLwf

qafqqa.owaw, qafqqfow.lo
a.owaf.L

owlwowa qw.awowa.a a.qafqqow


a.owf.ow.

.w.qaowafa.w.a
a.w.a
a.w.a

ow.fqowa a.qowa
aw.a, a.w.-a
aw.a
a .w..aowa
ow.fqowa qw.awowa
afaow.a.
aow.owf. .

wffawaowa-.a-lfa
afaf..of.fp

alf.qow.aw
afwfaow.o .f

afawowa.q w.qafqq .aw.fq

a.owlf-a.aowl
qw.awowq
aow.lowow
a.ow-low.ow.

aw.a-.a-lfa
a.w.-.afa., aowww..a
aowpw.-"a.
a.f-a.f-.L
.aw.fq, afa.aowa

q.pw.af.wf-L

qowpw.a.wf.lfp.

a.af.w., a.a.w.a

a.a.w..aowl
owaowowo
a< w..ww.-aow

owfawowaowa
a.f.of. .
aowaf..ofL

qfaw.w.lw
.owlaow. .
a.. owaow. .
alowow.aowa
w.lw aw.owfa

q...qowa

qowlfaf. .
a..laf..o.
qowlfa.. .
w.lw owfa
a< af-..a.of

qafqqw.aowowa a.qafqqow

af.a. afa

aowpwowa
wfwlf. ., fwflf.f
wflf-.

owfaowqfl qfawqafqqfawowa
wfpa..

a.ww.aowa

wowq..

qfwowa, powwwlowa
wow.fafafla.fafLfqowl
.qowqowaowa
fqaowf.a faw
ow.a.owLLfaoww.fa aowowowa
fa..of .

l.aowafl.ao
fq

f.qaowa
aw.w.ao
fa.ow.w..

wowflaw
f.wf-a.. .

owfa..
a. ..f-.af.

.f-l
q< ..f.wfl
waowfow, aowaowlfa.w.a,

fowflowa, lf.a
.owlow.

aw.qw a.aw
owww.ow.a ... .

qafqqfaw.a
owqow.

w.aow.a.w.a, jw.fqowo
owlaf-.p
-

ffafowa

owlpf.L, LpfL

q.q, (afowowowa, wfa-

aowq)
ow.aoww

aowfw owowfafaow
ow. .owq..

aow.owq.ao

wa6

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw wf

fqw.a.faw.
ow.afowlowaw.
Plfafl owowfa.q
ow.f

pf.a, .a.w.qowa.owa.ow
..aw.aow.a.ow.o .f

lw.aow-a..qowq
.owafa.a..o.f

aowowpafa.w.a
l.aow.

afowowowa
.aw.owf.. .

owfa.. afaw, aowaowlfa.w.a


af..ow

afoaow .fq.faow, q.q.q


afaow.f
afaow.
.w.lw, .qqfqqlfowqf
a .f.afpaow.o .f

a .f..afpaowlow.of w.aowqowq.q

affw..owaw.p

oowfa
af-.aowL
af-.aowl
af-.aowlaowafw aw.q
af.f

.fqw.ow
a .faow.awf

aw.q faw.aow
aowow..l.

fowflowa
aow.w.

plf.ow, lw..fl.ao
aowapf-.a

qfaow-a.aow
a .owaow.L

a q.L
aw.qw, (aowq)
a.qow.af

aowqafqqlow.a.w.a
alf.owaf,
aflfow
aw.aow, a.fa
alfowaow.of

aw.aowa.w.

plf.ow
aw.-.awf.
pw.qw.oflfaf.
fqafqqaowqw.w.a, owaowa.q
aw.aw..qf.

aw.aw..qowaf aw..aow
afaw., .w.aw.

plf.ow
qf.laf.

qowll.q, .qqfqqlfowowfa.w.a
a.af.l

aowfaw.a
qf.l

q .w.l..o.p aw.q
lf-ow.o.f

p.ao, .w.owpfq.w.a
lf-.owaf
lf-.owaf
aowq, w.a .w.fq, (aw.faw,

aw.qw)
low-af.af.
lowaf.qf
aw.w.a

low-.
lowow
owfq, (aw.qw, aw.faw)
l..ow.
l..ow. .
owl...afaowL oowfa, a.qowa

lw..low w
aw.owowa .a wfa.ow
owfaw.

plf.ow, pw.a.a.w.a
owow.aowfowa.f.

aowq a.aw
owowq.l.f

powqqfqqw.afa.w.a
af. .ww.

owffqowa, .faw.afl pw..q

aowa

aw.pw.a.a.w.a
aw.af-af. .
aw.afaf.p .
oww.q.q
w.f..a

falfa.w.a
p< f-.alw.
p.wf-.aw.l
aw.faw, (owfq)
pfwfa .

wfa.ow
pw.a

a..qowq

p .ow.afp .ow .
qafqq.owqf, .owlowqfa.w.a
p< Low-.aw.

p.ow.owa, a.q

afa.aow.
wfa.ow

aowafafawf.
wowflaw
qfowl
qaf.l
a.fa, .fa
aw.afa..of

a.a.w.a
af.afa

afaowlowa, aflfafa aw.q, qfwow


af.LwafLaf..

aw.q

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

wa7

fqw.a.faw.
ow.afowlowaw. Plfafl
owowfa.q

afaf.

a.qafqqa

aff.oow.

qafqqowaowa

afaf.a

owfq a.aw

aowawf-.aw.

wfppowa.q

aowaowaow.w.

a..qowq

aowa.f.a
aowa.l.l.fa
aw.ow.aow

a.fa< fflf .
aw.faw

a.p.a, a.pa..of

pf.a

a ..f-.af.

alowowp

a.owa..o .f

a..qowq

a.afaf

aw.qwaowq

aowww.a..
a.ww.a..
owoww...aow

aw.oow.ow

.ffaow

af.w.

.w.owpw.a.a.w.a,
owfqowa
aowaf..of

qafqq.qa wflqafqq w.qafqq


oww.w.a

a.f.af..
p.ow.owa, a.q

afa.l

.w.lw

aowaowaw.

afowow.a

a.af..w.

qafqql.awa

aw.-.aowaf.
aw.-.afa aw..aowaf-aowL
wfo

aw.qow.
aowfllpw.w

afwa.aow
wowlla

a.faf
a.faw..
a.owow

a..a.owfqow.

l.ow

a.fp

a..qowq

a.ow.ow.o.f

owfq, a.q

q.p
q.pow.a.
pw.owp

qw.aow.

afqlow

afaow.
lfa

p.f, w.f
wflqafqq w.qafqq .faw.afl pw..q
wfpf.a.w.

w.a.a.w.a

w.aow..
owowa.a wfa.ow

ww.lw.aowa
w.fqww.owf

ww.owf.a.l.a
a.q

ww..afplowafwaf
ww.afplflowaf.paf
fqafqqaowqw.w.a

wf.af..
wfo.l.af..
aw.fl, owowoww.ao
, aww.fawa

aowqfL qowowa

(a)f.
af, f.

&, (a)f-a,
(a)

(a)f.w.f

f...a.owowa

f..owa
f..owP
f...L
f.fowow
(a)

f.a .aw.p
(a)
f.q.aw.p
f..a.ow
(a)
f.a.lowow.

(a)
f.a.laf.a
(aow.)f.ow.ow..
(a)
(aow.)fo.

afo, wow..wow, powaow.a


.w.a.ow.aow (fa.owfl)
w.a ao aww.w.a.q

a.a, aowfa, (aowq, qo)


q.aow
aow a.aoww, qafqqf.q
owa.lw.aow
w.a.wow, w.qa.afaow

wa8

fa.aowq.ao w.qafqq .fl.qafqqw.q.f ql..fa.w.q .a foww fa.w, faw owawaw [aw.lw wf

fqw.a.faw.
ow.afowlowaw.
Plfafl
owowfa.q
f.(a),
(a)
fo..l.a
wowqafqqowaw, aw.aow.a, aowaf.a
f.a (owow)
(a)
f.a.l(owow), fo.l.a
affaw, wowqafqqowaw, .qowa.owwow
f.ow.ow
(a)

f .olw.ow, fow.ow.l
w.awowa, wowqafqqowaw
fa.f.

fa.owlf.
aow aw.qao

a(a)faow.l.

wfq, aow wfq


fw.aow.a
f-a..ao. .
f-.aow.a
aw.q
f-.low.l(a)

f-.low.la(a)

f-lw

f-.l.ofw, f-.l.low
wowa.aow, lw.aow, afq

flaf-.L
flaf-.l(w.)
flaf-.laowaoww (ow) afo (apw aowafa?)
fowflowa
(a)
foww.lowa
a.aow flowa, fq.q
(p)fowf-a.
(p)owowf-.a
(p)fowfa.owl
.wfaow, owwpowl
f.owowaowp
(a)

wowqafqqow.faow
fowf.a.lf.
(a)
fowf.a.la.af.
aow.w.a..low, owfaow powf.ow
.f.owowa

f.owfa
f.owowa.L
aww.fa, .ao, oowll
f.owflow
(a)

afawowa qafqqw.w.w
f-owa. ow
w..owa..
f-.owa. owlow
wfq

fowowq.aow (a)

faf.a..
(a)
fow.a..aowfa
l.ow, aowll fqafaw
fowff. (a)
f-oww..ow
fowffl..

affaw, aowaowqow

fowff.owlaow

fowffowowlfow.

fowf
foww."
fowf
owfa, af.a qfowl
f-ow(a)
f.owa
f-owqow. ..a
aow falow, .fa, a.ll

fwowa .owl.a

f-owww.a.ow

f-ow(p)
f-.owowaowp
f-owowlowp
fa.aow, lowfaow
f-owfowp

fowfq .fp
owwqf.a, a.awwafa
f.afa(fw)

lowfaow qafqqaowow
f.aowow
(a)
f.aowaowow
aowowf.a
faowowa(fa)
(a)
faow.owa.la(fa)
pfaww.a

a(p)fa..a<w..

a.aow
.(af)f"a

pfq, owqowa

a(a)f.afaf

pw.faw, alaowa.aow
(a)fpflow.
(a)

plf.ow .a l.aow
a ( P )fpfw. w

.w.alfaow
(f)pfa.f
(a)

.lw.aow (ww.w.a)

f.pf-a

aw.fq, afaowowfa
(f)pfowfa.ow
(8)

lw.aow
(f)pf-foow.
.fapf-f

w.aowqfaow, .fa.w
(f) pfaow.
(a)
fpfaowaow
a.q
(a)f.p.fwaowaw.p

aowfaw, awfqowa
(f)powaf.w

(a)
(f)powa.lfw
aow.ow.aow
(f)p<owaow"(a)

fpow.afa.low(a)
qafqq.ll, .w.aowa a.aw afaowa
f.powL, owp.owL
f.powl, owpowL
owp. owaf-aowL
qafqq.ll
fpw.aw.p (a)
(a)w..pw.afp
fpowqowlw.p
aow aowll, .faow
fpw...lowa
(a)

afawowa, .w.llow.a
.f.aow

aowfa, a.aow a.qw


f.a.(a)
(a)

aowaowqow, affaw

www8]

owfaw.a: awow Lfqffaow w.qafqq awow afl.afa .aw.fq

waw

fqw.a.faw.
ow.afowlowaw.
Plfafl
owowfa.q
f-.aow
fa
f-.a.low
afowow, .fll
(p)fq.owaow"-(a)

aowa, aw.w.a.a
af-.af, (ow)fa

aw.q

Похожие интересы