You are on page 1of 4

MAKLUMAT DIRI

Nama

MOHAMMAD FARHAN BIN MANSOR


:

981222-10-6961
No Kad Pengenalan :
Alamat Tetap

TALI AIR 13 KAMPUNG SUNGAI NIPAH, 45300 SUNGAI BESAR,


:

E - mel No Hp

Paan98.aangmail.com / 019-2907338
:

No. Tel Rumah

Tarikh Lahir Umur

22-12-1998 / 18
:

Jantina

LELAKI
:.........................................................

Lessen Kenderaan

B2
:

Taraf Perkhawinan

BUJANG
:

Warganegaraan

MALAYSIA
:

Bangsa

MELAYU
:

Agama

ISLAM
:
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
2005 - SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG 5
2011 - SEKOLAH AGAMA MENENGAH SUNGAI HAJI
DORANI
TARAF PENDIDIKAN
2015 - SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2013 - PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)
2010 - UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)
MINAT DAN HOBI
Bermain Permainan Komputer
Bermain Futsal

KEMAHIRAN INTERPRSONAL

Berkerja Secara Kosisten


Bermatlamat Memenuhi Prinsip Visi Dan Misi Syarikat
Mudah Berinteraksi
Boleh Bekerjasama Dalam Organisasi
AKTIVITI KO-KURIKULUM

2016 - Kesatria
2011-2015 - Bomba
KEBOLEHAN

Kebolehan dan pertuturan


Bahasa melayu - menulis dan membaca
Matematik - mengira
Perisian yang selalu digunakan
Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, Ms Access
Kebolehan menaip
1 minit = 25 patah prkataan
15 minit = 1 perenggan
45 minit = 1 muka surat
PENGELAMAN BEKERJA

1) Tidak bekerja
2) Kmahiran : Membantu ibu bapa

Tarikh mula
Tarikh berhenti
Pengalaman bekerja
Sebab berhenti

: tiada
: tiada
: tiada
: sambung belajar

Rujukan
(Mansor Bin Mohammed Ayon)
Alamat Rumah : Tali Air 13 Kampung Sungai Nipah, 45300 Sungai Besar Selangor
No Telefon : 013-6055118

QUESTION / DISCUSSION
1. How to insert picture
- Buka MS word dan pilih INSERT.
- Pilih PICTURE dan tekan.
- Pilih gambar dan tekan insert.
- Contoh :

2. How to use Bullet and Numbering


- Buka MS word dan pilih HOME
- Pilih BULLET dan tekan
- Yang kedua pilih NUMBERING dan tekan
- Contoh bullet :

Contoh numbering :

3. How to insert symbol


- Buka MS word dan pilih INSERT
- Pilih SYMBOL dan tekan
- Tekan MORE SYMBOL untuk pilih symbol dan tekan INSERT
- Contoh :