Вы находитесь на странице: 1из 2

Guru Pelatih Unit Sejarah PISMP Semester 8

Sekolah Kebangsaan Bukit Chempaka,


21060 Kuala Nerus,
Terengganu Darul Iman
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Bukit Chempaka,
21060 Kuala Nerus,
Terengganu Darul Iman

11 Julai 2016

Tuan / Puan,
Memohon Kebenaran Untuk Menjalankan Penyelidikan Tindakan
Segala hormatnya perkara diatas dirujuk,
2.
Kami ingin meminta kebenaran pihak Tuan/Puan untuk menjalankan penyelidikan
tindakan yang melibatkan empat orang murid tahun 4 Pintar (Sila Rujuk Lampiran 1) untuk
mata pelajaran Sejarah. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk membantu mereka
meningkatkan pencapaian dalam tajuk-tajuk yang telah dikenalpasti bagi penyelidikan
tindakan ini. Penyelidikan Tindakan ini akan diadakan seperti butiran berikut :
Tempoh : Sepanjang Tempoh Internship (11 Julai 4 Ogos 2016)
Tempat : Sekolah Kebangsaan Bukit Chempaka

3.
Penyelidikan ini akan dilaksanakan sebagai kertas penyelidikan major Sejarah untuk
memenuhi keperluan Ijazah Sarjana Muda Perguruan di Institut Pendidikan Guru Kampus
Dato Razali Ismail. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Puan Rosmani Bt Ali, Pensyarah
Pembimbing untuk penyelidikan ini di talian 0199176624. Kerjasama daripada pihak tuan
amatlah dihargai dan didahului dengan penghargaan dan terima kasih
Sekian.
Yang benar,

.
(Nursyahirah Binti Kamaruzzaman)
Guru Pelatih SK Bukit Chempaka,
21060 Kuala Nerus,
Terengganu Darul Iman.

LAMPIRAN 1
Senarai Nama Peserta Penyelidikan Tindakan

BIL

NAMA MURID

KELAS

1.

NURUL AUNI BINTI ANAN

4 CERDAS

2.

NUR EMYLIA SHAFIKA BINTI RODI HISHAM

4 CERDAS

3.

SYAKIR IZZUDIN BIN SAZALI

4 CERDAS

4.

AFIQ MUHAIMIN BINABDUL RAHIM

4 CERDAS