You are on page 1of 2

lvdalska Sveriges glmda sprk

lvdalska r ett sprk som talas och anvnds i


lvdalens socken i norra Dalarna.
Frr i tiden trodde lingvister att lvdalska r en
dialekt av rikssvenska. Men idag tror de att det r
ett sjlvstndigt sprk.
Det finns cirka 3000 personer som fortfarande
talar lvdalska. Det finns ocks bcker och
tidningar tryckta p lvdalska.
lvdalska har utvecklats ur det gemensamma
nordiska sprket som fr ver 10001500 r sedan
talades i hela norra Europa. Det liknar faktiskt
sprket som vikingarna talade.
lvdalska har utvecklats i isolering i omkring 800
r.
I lvdalskan finns mnga sprkdrag som har
frsvunnit ur svenska. Men det finns ocks mnga
sprkdrag som har utvecklats, som var aldrig i
svenska.

Hr finns ngra ord p svenska. Se hur skiljer de sig frn ord p alvdalska!

dda ela, ev ijel


hand nev
hud stsjinn
hund rakke
kvinna kelingg
man kall
mne tunggel
mnga mikkel
nsa nev
svans rumpa
vad wen
vem ukin

Jag r s less att slita med veden (Mats Elfquist). Fotografen Thomas
Fahlander lt nagra lvdalingar skriva en mening p ml och sedan verstta
den till rikssvenska.

Och hr finns fyra fragmenter ur Bibeln (Lukasevangeliet, kapitel 2). De r p


svenska, danska, norsk och lvdalska. Kan du sga vilken fragment tillhr vilket
sprk?
Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glde, som skal
vre for hele folket: I dag er der fdt jer en frelser i Davids by; han er Kristus,
Herren.
Men ngeln sade till dem: Var inte rdda. Jag br bud till er om en stor gldje, en
gldje fr hela folket. I dag har en frlsare ftts t er i Davids stad, han r Messias,
Herren.
Men engelen sa til dem: Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor
glede, en glede for hele folket: I dag er det fdt dere en frelser i Davids by; han er
Kristus, Herren.
Men aindjeln saggd a diem: Wari it skerner! Ig kumb min buo a i at i uli
war sturglair, ollt fuok ul werd glair. I dag ar ien frelser kumi til a i i Davies
stad, og an ir Messias, rrn.