You are on page 1of 1

MAKSUD PENGANGKUTAN

Pengangkutan awam atau transit awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang
mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Meskipun istilah-istilah
tersebut secara amnya dianggap sebagai perkhidmatan rel dan bas, definisi yang lebih luas
boleh merangkumi perkhidmatan penerbangan berjadual, feri, teksi dan sebagainya. Satu
lagi batasan lanjut yang kadang-kadang dikenakan adalah bahawa pengangkutan itu
sepatutnya dijalankan dalam kenderaan yang sentiasa dikongsi, maka terkecualinya teksi
yang bukan kongsi tumpang........
Pengangkutan awam biasanya dikenali sebagai pengangkutan umum dan biasanya diatur
untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa penempahan.
Kebanyakan penumpang transit bergerak dalam lingkungan kawasan tempatan di antara
rumah mereka dan tempat kerja, pusat beli-belah atau institusi pendidikan