You are on page 1of 5

CHANGE Think+ praat in elk nummer met een wereldveranderaar

over zijn of haar inspirerende inzichten over verandering

Geluk
isons
geboorterecht
exclusief voor belgië: een interview met deze Engel in het

wit. Vertolker van gezondheid, creativiteit en geluk.

Gurmukh Kaur Khalsa is de geliefde lerares van duizen-

den mensen in de wereld, variërend van wereldberoem-

de sterren in Hollywood tot kansarme kinderen in India

en Zuid-Afrika. Gurmukh bezit de gave en de bezieling om

velen te inspireren. Wie haar ontmoet, kan niet om veran-

dering heen.

12 ➜
Gurmukh Kaur Khalsa,
spiritueel leider uit
Los Angeles

Gurmukh Kaur Khalsa draagt


altijd witte kleding en een
tulband, maar dat is niet
zomaar. De kleur wit
vertegenwoordigt de zuivere
levenskracht. Het dragen van e
witte kleding versterkt het
hogere bewustzijn en het
e
energieveld om je heen, soms n
wel tot op drie meter afstand.
Alles in Kundalini yoga is erop w
gericht de straling om ons heen e
te vergroten, om zo uiteindelijk
de oneindigheid van de ziel te
r
kunnen ervaren. e
l
d
v
e
r
a
n
d
e
r
a
a
r

13
H Het leven draait volgens Gurmukh om liefde en dienstbaarheid. En dat straalt ze
ook uit: iedereen die haar kent, houdt van haar. De warmhartige Amerikaanse
doet heel gewoon, maar dat is ze allerminst. Met haar yogaklassen, lezingen,
boeken en dvd’s over Kundalini yoga, meditatie en pre- en postnatale yoga weet
ze vele mensen, overal in de wereld, te fascineren. Golden Bridge, haar yogaschool
in Hollywood en nu ook New York City, trekt maandelijks meer dan tienduizend
leerlingen. Daarnaast reist ze veel om studenten van alle nationaliteiten via de
door de spirituele energie, die diep vanbinnen in je huist,
bewust op te wekken. Die bronenergie is enorm krachtig.
Kundalini yoga helpt deze heilige, scheppende, creatieve
kracht te wekken en door de chakra’s, de motoren van het
energetisch leven, te transporteren. Daardoor lossen de
donkere wolken uit het verleden die de visie op het eigen
hogere doel vertroebelen, de zogenaamde lotsbestem-
kennis van Kundalini yoga te inspireren. ming, op en dat biedt de kans om het beste uit jezelf te
Gurmukh raakte op jonge leeftijd zelf geïnspireerd door Yogi Bhajan, de spirituele halen. Wanneer de levensenergie vrij stroomt, is
leider die Kundalini yoga in 1969 in het Westen introduceerde. Sinds zij hem in zelfrealisatie het resultaat.”
1970 ontmoette, wijdt Gurmukh Kaur Khalsa haar leven aan verandering. Haar
spirituele sikh-naam betekent: zij die duizenden mensen over de oceaan helpt. En Wat is de essentie van Kundalini yoga?
dat is precies wat de menslievende Gurmukh al meer dan drie decennia doet. Een Gurmukh: “Kundalini yoga maakt het lichaam sterk: het
uniek en exclusief interview met een bijzondere dame met een groots en werkt direct in op de klieren en het zenuwstelsel, het
spiritueel hart. reinigt het bloed en het verheldert de geest. Kundalini
yoga wordt wel de yoga van het bewustzijn genoemd. Het
Sinds 1970 wijd je je leven, net zoals Yogi Bhajan altijd deed, verhoogt het bewustzijn door de kundalini, de bronener-
aan het doorgeven van de kennis van Kundalini yoga. gie, te wekken en te dirigeren door de chakra’s.”
Waarom?
Gurmukh: “De leer van Kundalini yoga en meditatie, zoals die Gurmukh: Op de redactie van CHANGE
ons door Yogi Bhajan is bijgebracht, is extreem magisch. Zij Think+ zijn we ervan over-
maakt mensen gezond, gelukkig, liefdevol en onbaatzuch- “Yogi Bhajan tuigd dat we geboren zijn om
de wereld te dienen door
tig. Mijn diepste wens is dat de kracht die uitgaat van
regelmatige spirituele oefening en het doen van seva – dat
vertelde ons altijd: het inzetten van onze
is iets goed doen voor de wereld – wereldwijd sterker ‘Als je niet in alles God talenten en het uitwisselen
wordt. Ik draag de eeuwenoude lessen zo graag over
opdat iedereen de kans krijgt om gezond, gelukkig,
ziet, van ideeën. Maar hoe word
je wie je bent?
liefdevol en onbaatzuchtig te kunnen leven.” dan zie je God Gurmukh: “Van Kundalini yoga word

nergens.’” je zacht en sensitief. Het maakt je tot


‘Begin er niet aan als je niet wilt veranderen’, zo iemand die zichzelf en anderen liefheeft.
beweren leraren en studenten overal ter wereld. Is De angst zakt weg, je geest – van nature een
Kundalini yoga de sleutel tot verandering? schepper – is vrij. Inspiratie en liefde prevaleren
Gurmukh: “Er zijn veel manieren om te veranderen. Je kunt jezelf veranderen boven angst. Je bent nu in een situatie waarin je je kunt
door de karmische wet van oorzaak en gevolg te gebruiken als leerschool. Je ontwikkelen.”
gebruikt je karma dan als gids op jouw levensweg. Je kunt jezelf ook veranderen

14
Gurmukh in Antwerpen!
exclusief Gurmukh komt van 31 mei tot en met 2 juni 2010
voor het eerst naar België. Drie dagen lang geeft
ze yogalessen bij Yoga Form in Wilrijk. Onze
lezers worden door Gurmukh en organisatrice
Nicki Forman-Levitan dubbel verwend:
❶ 80 lezers kunnen gratis de voor CHANGE
Think+ uitgewerkte lezing bijwonen: The
power of yoga and meditation to
effectively evoke positive change.
Deze unieke lezing vindt plaats op dinsdag
1 juni van 14.30u tot 16u.

“Van Kundalini yoga word ❷ Twee aanstaande moeders krijgen de kans om


een volle dag Prenatale Kundalini yoga
je zacht en sensitief.” en meditatie te volgen op
woensdag 2 juni.

Voor meer info en registratie:


www.changethinkpositive.be - een leuk
Geld, succes, het sterrendom. Sommige mensen lijken alles te zinnetje waarin je vertelt waarom je er zo graag
hebben, maar zijn niet gelukkig. Hoe worden we gelukkig? zou bij zijn, geeft de doorslag bij de selectie.
Gurmukh: “Dienstbaarheid is de sleutel tot geluk. Wanneer wij onze ziel in dienst Voor vragen: ester@change2.be.
stellen om de goddelijke energie uit te dragen, brengen we ook degenen die ons
CHANGE Think+ ontvangt op het einde van de
omringen in een hogere staat van bewustzijn. We raken in vervoering door een
intens gevoel van vreugde en we zullen het leven omarmen. Iemand die verlicht lezing graag jullie vrije donatie ten voordele van
is, is iemand die handelt vanuit liefde en in dienst van de mensheid. Dat is wat de projecten van YogAspire waarvoor Gurmukh
Kundalini yoga doet.” en Nicki zich belangeloos inzetten. Onze keuze
gaat naar Childline in Zuid-Afrika waar
De toestand in de wereld op dit moment, het ziet er bepaald Gurmukh het leven van kinderen en tieners uit
niet rooskleurig uit. Wat kan eenieder doen om het tij te keren? de townships tracht te verrijken door o.a.
e
Gurmukh: “Het Aquarius Tijdperk - het nieuwe spirituele tijdperk dat omstreeks
e
yogalessen en meditatie.
n
2012 begint - wordt een tijd waarin mensen de eigen waarheid leren kennen
NGE-opro
Meer info:
door eigen ervaring. Om de waarheid te ontdekken, keren we naar binnen,
in plaats van naar buiten. Wat waar is, komt uit jezelf. We weten door te
A
H Ook wie niet
yogaform.be/node/36 w
e
ep
C

ervaren en we zullen de eigen goddelijke waarheid, de innerlijke stem naar de lezing r


gaan volgen. We kijken nog wel naar anderen als raadgever, maar komt, kan do e
neren!
niet meer als verkondiger van de waarheid. Het diepste zelf, het Stort je bijdra
ge op rek. l
innerlijk weten is onze toetssteen.” 733-0371568-
88 met verm d
el- v
ding CHANG
E Donation
We leven in een drukke tijd. Hoe kunnen we ons YogAspire.
e
losschudden van het juk van de samenleving? r
Gurmukh: “Een van de beste manieren om in contact te komen met a
jezelf, met je innerlijke waarheid, is Kundalini yoga, en dan vooral Sadhana.
n
d
Sadhana is de (dagelijkse) persoonlijke spirituele oefening in de vroege
e
ochtend. In de traditie raadt men aan om Sadhana te doen tijdens de Amrit Vela,
r
tussen 3.00 en 6.00 uur in de ochtend. Dit is een zeer krachtige tijd om te a
mediteren. Sadhana is een ware zelfdiscipline. Het is een daad van toewijding die a
leidt tot eigenliefde.” r

Iedereen heeft een rugzak vol bagage. Wat als deze rugzak je
ervan weerhoudt te zijn wie je moet zijn?
Gurmukh: “Niemand is veroordeeld tot een ongelukkig leven. Geluk is ons
geboorterecht. In de yogaleer is ieder mens deel van God. Dat kunnen ervaren, is
slechts een kwestie van de oogkleppen afdoen en jezelf onder ogen zien. Daar ➜

15
Hun eerste interview samen...

“Dienstbaarheid en onze oneindige scheppingskracht


zijn de sleutel tot geluk.”
leent Kundalini yoga zich perfect voor. Je rekent af met je demonen. Je Meer weten?
laat de ballast los die voorkomt dat je de God in jezelf niet kunt • Gurmukh is de auteur van The Eight Human Talents: the
ontdekken.” Yogic Way to Restoring the Natural Balance of Serenity
Within You en Bountiful, Beautiful, Blissful: Experience
Het grote overgangsjaar 2012 staat voor de deur. the Natural Power of Pregnancy and Birth with
Sommige mensen kijken daar enorm naar uit, anderen Kundalini Yoga and Meditation. Bij die laatste is het
vinden het doodeng. Hoe kijk jij daartegenaan? voorwoord geschreven door niemand minder dan Cindy
Gurmukh: “Als we ons openstellen voor de innerlijke stem en durven Crawford. Gurmukh is namelijk haar
te leven vanuit het hogere zelf, ontstaat een wereld van pure potentie spirituele leraar.
en oneindige creativiteit. De meeste mensen leven mentaal en Gurmukh is geliefd bij velen. Op
emotioneel nog in het Piscean Tijdperk,het Vissen Tijdperk, een tijd internet vind je dan ook talloze
waarin ons continu is verteld dat we het geluk buiten onszelf moeten interviews en filmpjes over haar
zoeken. Naar binnen keren is nog niet erg gangbaar, het is allerminst yogalessen en spirituele
populair. Het vraagt dus bijzonder veel moed om te handelen naar je boodschappen.
innerlijke stem, om je innerlijke waarheid te volgen, om van jezelf te www.goldenbridgeyoga.com
houden, om je eigen excellentie uit te leven. Het vergt veel moed om
onze ziel te dienen, om dat tot het belangrijkste doel in het leven te • Kijk ook eens op de site van Yoga Form in Wilrijk:
verheffen.” www.yogaform.be. De volgende drie video’s zijn onder

T e k s t : i r ene he r be r s + F o t o ’ s : o f f i c e g u r m u kh en yoga f o r m
andere bij Yoga Form en via internet verkrijgbaar:
Je bent een yogasuperster. Hoe speel je het klaar om zo PreNatal Yoga, PostNatal Yoga en Kundalini Yoga
pretentieloos te blijven? with Gurmukh.
Gurmukh: “Ik realiseer me continu dat de echte drijvende kracht de

CHANGE-T
aha!
Schepper is. Ik ben een onlosmakelijk deel van iets veel groters:
de hand van God is aan zet in alle situaties. Yogi Bhajan s
h “Wees dienst-
uk

vertelde ons altijd: ‘Als je niet in alles God ziet, dan zie je
IP

God nergens.’” baar. Alle grote meesters,


gurm

die de aarde kent en heeft


Wat heeft de wereld nodig om te gekend, brachten dezelfde
veranderen? Is er een inzicht waarmee krachtige boodschap: we kunnen op
jij je verbonden voelt? deze aarde leven in dienstbaarheid. Via
Gurmukh: “‘Vriendelijkheid is mijn religie.’ Deze dat middel is iedereen via de persoon-
uitspraak van de Dalai Lama vind ik bijzonder lijkheid in staat om de oneindige
krachtig. Met dienstbaarheid druk je een diep scheppingskracht, die ieder mens
respect uit voor het goddelijke in al het denken, in zich heeft, op anderen over
doen en laten. Er komt een tijd dat iedereen op aarde te dragen.”
zal beseffen dat geluk alleen kan worden bereikt door je
dienstbaar op te stellen en vriendelijk te zijn.”

16