Вы находитесь на странице: 1из 1

Dengan ini diperakui bahawa:

Siti nor azura binti ahmad


951024-05-5000
Nc421 a016

Telah mengikuti dan menyempurnakan


Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
Sijil Pelajaran Malaysia 2012
Bagi Matapelajaran
PENDIDIKAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH

Komponen Pentaksiran

Ayat Al-Quran (Tilawah)


Ayat Al-Quran (Hafazan)
Hadis (Bacaan)

Peringkat Pencapaian

Cemerlang
Cemerlang
Lemah

..........................................

....................................................

(SORAYA SHAMSUDDIN)
Pentaksir

(ZAMRUD BT RIDZUAN)
Pengetua