You are on page 1of 4

Mitolohiya ng Greece HERCULES

Noong unang panahon, sa sinaunang Greece, at merong batang


lalaking nagngangalang Hercules. Mula noong sanggol pa lamang si
Hercules, lahat ay namangha sa kanyang lakas. Ngunit ang pagiging
malakas niya ay isang problema para sa kanya, sapagkat nasisira ni
Hercules ang anumang nahahawakan niya. Gulat na gulat dahil sa
pagkawasak na naidulot niya, lumaking malungkot at mapag-isa si
Hercules. " Kailanman ay hindi talaga ako babagay ditoang sabi ni
Hercules kay Amphitrym at Alemene, ang mga mabubuting tao na
nakakita kay Hercules noong sanggol palamang siya at ang
nagpalaki din san kanya bilang sarili nilang anak.
Sa wakas ay ipinaliwanag na ni Amphitrym kay Hercules na siya ay
naiiba sa lahat. " Ito ay ang nakasabit sa iyong leeg noong nakita ka
namin,"ang sabi ng matanda habang ibinibigay niya kay Hercules
ang kumikinang na medalyon. "Ito ay ang simbolo ng mga diyos.
Nang dahil sa kagustuhan niyang malutas ang misteryo ng kanyang
kapanganakan, naglakbay si Hercules patungo sa Templo ni Zeus,
ang hari ng mga diyos, upaang malaman ang mga kasagutan.
Nagulat siya nang biglang nabuhay ang rebulto ni Zeus at
ipinaliwanag ni Zeus na siya ang tunay na ama ni Hercules at ang
diyosang si Hera naman ang kanyang ina.

Ipanaliwanag ni Zeus na dinukot at ginawang mortal si Hercules


noong sanggol palamang siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay
Hercules na hindi siya maaaring umuwi. " Ang mga diyos lamang
ang maaaring tumira sa Bundok ng Olympus," ang sabi niya. "
Ngunit kapag mapatunayan mo sa iyong sarili na isa kang tunay na
bayani sa lupa, ang iyong pagkadiyos ay manunumbalik. "Una," sa
pagpapatuloy niya, " kailangan mong hanapin si Philoctetes, ang
tagapagsanay ng mga bayani." Binigyan ni Zeus si Hercules ng isang
regalo, isang kabayong may pakpak na nagngangalang Pegasus.
Lumipad si Hercules at nakita niya na rin si Philoctetes, ang Satyr.
"Kailangan ko ang tulong mo". Ang sabi ni Hercules kay Phil. "Gusto
kong maging isang bayani, isang tunay na bayani." "Paumanhin,
bata." Ang sabi ni Phil. "Nagretiro na ako."Ngunit isang kidlat
galling kay Zeus ang nagpabago ng isip ni Phil.

Ang pagsasanay upang maging bayani ay napakahirap para kay


Hercules kay kung minsan ay naiiisip na niyang sumuko. Ngunit sa
huli, kahit na mahirap, ay hindi siya sumuko at ipinagpatuloy niya
anbg pagsasanay upang maabot niya ang kanyang layunin. Sa
wakas ay sinabi na ni Phil na handa na si Hercules sa una niyang
pagsubok, samalaking siyudad ng Thebes. "Kung makakapunta ka
sa Thebes, maaari ka na ring pumunta kahit saan." ang sabi ni Phil.
Sa kanilang daan papunta sa Thebes, nakita ni Phil at Hercules ang
magandang babae na nagngangalang Megara, na kasalukuyang
hinahabol ng isang Centaur. Kumaripas si Hercules upang iligtas si
Megara. Pagkatapos matalo ni Hercules ang Centaur ay nagpakilala
si Megara sa kanya. "Meg ang tawag ng mga kaibigan ko sa akin."
ang sabi niya. "Anong pangalan mo?" Namangha si Hercules sa
kagandahan ni Meg kaya hindi siya makapagsalita ng diretso.
"Ako,.. uh... Hercules,"paputul-putol na sabi ni Hercules. "Mas gusto
kong tawagin kang wonder boy" ang sabi ni Meg. Sa kanyang daan
pauwi, nakita ni Meg si Hades, ang diyos ng mundong ilalim, at ang
mga alalay nito na sina Pain at Panic. Sinabi ni Meg na may nakilala
siyang nagngangalang Hercules. Hercules! Nagalit si Hades ng
narinig niya ang pangalan. Siya ang nag utos kina Pain at Panic
upang tapusin si Hercules noon dahil si Hercules lamang ang
makapipigil sa masamang si Hades sa pagsakop sa Olympus.

Si Hades ay nagsimula nanamang sirain is Hercules ulit. Ginamit


niya si Meg upang lokohin si Hercules sa pagpapalabas ng
nakakatakot na halimaw na tinatawag na Hydra. Ngunit natalo ni
Hercules ang hydra at pati narin ang mga halimaw sa ipinapadala ni
Hades. At sa bawat panalo ay naging sikat si Hercules. Kahit na
naging sikat si Hercules ay nanatili siyang mortal at hindi pa siya
maaaring tumira sa Olympus. Tinanong ni Hercules si Zeus kung
bakit hindi parin siya makauwi sa Olympus. "Paumanhin ngunit ang
pagiging kilala ay hindi katulad ng pagiging tunay na bayani."sagot
ni Zeus. "Kailangan mo itong hanapin sa loob ng iyong puso." Sa
huli ay naisip na rin ni Hades na walang sinuman ang mas malakas
upang matalo si Hercules. Gayunpaman, ay naisip ni hades na
meron siyang kahinaan... at nalaman na rin ni Hades ang kasagutan.

Si Meg ang kahinaan ni Hercules. Kaya ginawa niyang bilanggo si


Meg.
Hindi kayang makita Hercules na nakakadena si Meg kaya pumayag
siya sa isang kakaibang kasunduan, Isusuko niya ang kanyang lakas
sa isang araw kapag papalayain ni Hades si Meg. "Ligtas si Meg"
pumayag si Hades. "Kapag nasaktan siya, ay manunumbalik ang
iyong lakas."Pinakawalan ni Hades ang mga masasamang Titan
mula sa mga hukay kung saan sila ikinulong ni Zeus. Pagkatapos ay
inutusan ni Hades si Cyclops, ang halimaw na may iisang mata
lamang, upang tapusin si Hercules. Kung wala ang
makapangyarihang lakas ni Hercules ay wala talaga siyang kalabanlaban sa Cyclops, ngunit dahil sa pagbibigay ng lakas ng loob ni
Phil, ay natalo ni Hercules ang halimaw. Si Meg ay nasaktan dahil
iniligtas niya si Hercules sa nahuhulog na bato. Totoo nga ang
pangako ni Hades, sa oras na masaktan si Meg ay manunumbalik
ang lakas ni Hercules.

Hindi gustong iwan ni Hercules ang malubhang sugatan na si Meg,


ngunit kinumbinsi siya nito na tulungan niya ang kanyang ama
upang pigilan si Hades. Pumunta si Hercules sa Bundok ng Olympus
at nakita niyang nakagapos ang mga diyos at si Zeus naman ay
hindi makaalis sa bundok ng matigas na lava. Gamit lamang ang
kanyang mga kamay ay sinira niya ang lava at pinakawalan ang
kanyang ama. Nagtulungan sila upang matalo ang mga Titan.

Alam ni Hades na ang kanyang plano upang sakupin at pagharian


ang Olympus as sira na. Kaya sa pagbalik niya sa mundong ilalim,
pinagsamantalahan niya ang panahon upang sabihin kay Hercules
na mamamatay na si Meg. Nagmadali si Hercules na balikan si Meg,
ngunit ang kanyang kaluluwa ay napahiwalay na sa kanyang
katawan. Nagmadali si Hercules na pumunta sa mundong ilalim, at
doon niya nakita ang kaluluwa ni Meg na nakalutang sa hukay na
puno ng mga kaluluwa. "Dalhin mo ako sa kinalalagyan ni Meg!"ang
sabi ni Hercules kay Hades.
Ang kagustuhang pagligtas ni Hercules kay Meg kahit na buhay niya
pa ang kapalit ay siyang gumawa sa kanya bilang isang tunay na

bayani. Sa kanyang pagbabalik sa bundok ng Olympus, binigyan ng


bayaning pagbati si Hercules. Ngunit sa huli ay alam na niya kung
saan talaga siya nararapat, ssa lupa kasama ni Meg, kung saan
kasama silang mabubuhay ng Masaya magpakailanman.
2.Pag usapan kung ano ang aspeto ng buhay ang pinaksa nito.Ano
ang kaugnayan nito sa kasalukuyang panahon?
Ang aspeto ng buhay na pinaksa nito ay ang pagiging tunay na
bayani.Ihalintuld nalang natin ang mga namumuno sa ating
bansa.Paano ba nating masasabing magiging tunay na bayani sila sa
atin?
3.Mabigay ng sariling pananaw o saloobin tungkol sa aral
nito.Makatotohanan?Praktikal?Nakaaapekto b sa iyongpagkatao?
Ang masasabi ko lamang ay matatawag na bayani ang isang tao
kung ito ay talagang naglilingkod ng tapat sa bayanisasakripisyo
ang kanyang sarili para sa bayan at hindi dinadaan sa kasikatan ang
kanyang pagiging bayani.Masasabi kong ito ay makatotohanan pero
hindi ito nakaaapekto sa aking pagkatao.