Вы находитесь на странице: 1из 2

jezik hrvatski jezik abeceda hrvatska

abeceda gajica temelj - pismo


() pisanje (), slovo veliko/
malo slovo / tiskano/ pisano slovo /
red slovored naziv
znak , jednoslov , 1 dvoslov
oblik rije kratica sloena kratica
mnogi , koji prvi
drugi
ja ti on ona ono mi vi oni
( ) one (
) ona ( ) biti ()
(ja) sam (ti) si (on) je (ona) je (ono) je
(mi) smo (vi) ste (oni) su (
) (one) su ( ) (ona) su
( ) sam si je smo ste su
ovjek , ena student studentica
profesor , profesorica ,
() tajnik tajnica pjeva pjevaica
lijenik lijenica - glumac , glumica
, sporta sportaica mehaniar
Mi smo studenti Vi ste profesori Mi smo studentice Vi ste profesorice
Ja sam tajnik Ti si tajnica On je pjeva Ona je pjevaica Oni su pjevai One su
pjevaice Ja sam lijenik Vi ste lijenica On je glumac. Ona je glumica. Oni su
glumci. Vi ste sporta. One su sportaice. Oni su mehaniari
Ovo je arapa (, ) Ovo je ljubav () Ovo je klju () Ovo je
kola () Ovo je alica () Ovo je dip () Ovo je demper ()
Ovo je cvijee () Ovo je kuhinja () Ovo je pitanje () Ovo je sir
(, ) Ovo je aj () Ovo je kravata () Ovo je prst () Ovo
je emlja () Ovo je telefon () Ovo je olovka (, )
To je knjiga () To je biljenica () To je slovo () To je rije
() To je rjenik () To je poklon () To je kua () To je
brojka () To su slova i brojke ( )
Dobar dan! ! Dobra veer! ! Dobro
jutro! ! Zdravo! ! Bog! (Bok!) ! ! Hvala!
! Dovienja! !
sluajte ponavljajte upiite
, film voda vino automobil
stop kamera () televizor
restoran dokument tenis parking -
hotel okolada krema : damija ploa
hlae ljiljan valcer kava srea
brdo , slika , skupina kako elite

zovem se odakle za danas kako nije
loe , drago mi je , milo mi
je
Europa Jadransko more turisti na
moru , ondje ima (imali) () milijun
stanovnik ime vojnik (vojnici) po njima dobila
je ime
lijep ruan ( ) mlad star ( ) veseo
tuan ( ) visok nizak ( ) debeo vitak
( ) oenjen neoenjen ( ) udana neudana

( ) velik malen ( ) glup pametan


( - ) kola (u koli) ( ) uionica (u uionici) ,
( ) govoriti uiti dolaziti
dolazak , vrlo udobna prozori
desno lijevo crna bijela smea
ploa kreda spuva nije moj,
na , njegov , molim , izvolite (,)
vratiti se , osobna iskaznica
putovnica broj osobne iskaznice
prezime ime dravljanstvo datum roenja
spol vrijedi do potpis Razumijete
li to? ? Da. Razumijem. , . Ne. Ne razumijem.
, . Je li vam to jasno? ? Sluate li me?
? Vratimo se na nau temu. . A sada neto
novo. - . Sjeate li se? ? Sjeam se.
. Ne sjeam se . Molim vas, sluajte. ,
. Molim vas, zapiite to. , . Molim vas,
ponovite. , . to znai...? ...? Kako se
kae...? ...? Kako se pie...? ...? Slaete li se?
? Slaem se . Ne slaem se . Sluajte i
ponavljajte. . Odgovorite na pitanja.
. Upotpunite ovaj tekst. . Upotpunite ove reenice.
Proitajte ovaj tekst. .
Prevedite ovaj tekst. . Sluajte snimku.
. 56 Umetnite rijei. . Upotrijebite... ...
Stavite u oblik. Usporedite... Postavite
pitanja. . Upamtite . Napiite
Potcrtajte ,