Вы находитесь на странице: 1из 14

The month-long celebration will kick-off through a flag-raising activity on August 1.

On August 3-5, there will be a National Congress for Filipino Intellectualization (Pambansang
Kongreso sa Intelektuwalisasyon ng Filipino) at Teachers Camp, Baguio City.
On August 8, there will be an essay writing contest (timpalak sa pagsulat ng pormal na sanaysay)
to be held in Mindanao State University.
The 'SAYARANAO-Quiz Bowl Lektura sa Teknikal na Pagsasalin at Pagbuo ng Glosaryo'
(Lectures in Technical Translation and Glossary Development) is set on August 12.
The full details of the calendar of events for 'Buwan ng Wikang Pambansa' 2016 will be posted
here once available.
The annual 'Buwan ng Wika' is pursuant to Proclamation 1041, signed by former President Fidel
V. Ramos, which declares the national celebration of the National Language Month every
August. Additionally, former President Manuel Quezon, considered the Father of the National
Language, was born on August 19, 1878.
In line with this, DepEd has released memo no. 24, series of 2016 to provide guidelines,
objectives and sub-themes of 'Buwan ng Wika' celebration.

The objective of the celebration are the following:

Fully-implement Presidential Proclamation No. 1041

Encourage all government agencies and private sectors to be part of programs that raise
language and civic consciousness

Show the importance of language which is better than the national development

The theme for the month is divided into four sub-themes which will serve as a guide in the
weekly activities during the month of August:
a) Filipino: Wika ng Edukasyon at Kalinangan
b) Intektuwalisadong Wikang Pambansa, Wika ng Umuunlad na Bansa

c) Pagsasalin: Susi sa pagtamo at papapalaganap ng mga kaalaman at karunungan


d) Ang Filipino ay Wika ng Saliksik
Buwan ng Wikang Pambansa 2016 memo: Below is the official DepEd Memo no. 24:
DepEd Memo Buwan Ng Wika

Sample Slogans for Buwan ng Wika 2016: Filipino: Wika ng Karunungan:


1. Ating Wika pagsamahin, upang magkaintindihan,maging mapayapa at umunlad ang bayan."
2. "Wikang Filipino: pundasyon ng karunungan ng bawat mamamayang Pilipino."
3. "Ang karunungan ay kayamanan tungo sa mapayapa at maunlad na bayan."
4. "Karunungan ang sandata at susi sa pag-unlad ng ating bansa."
5. "Magsaliksik, magbahagi at linangin ang wika ng umuunlad na bansa."
6. "Sariling wika'y duyan ng kamalayan. Ating pagningasin tungo sa kaunlaran."
7. "Wikang Filipino pagyamanin, upang mapabuti ang bansang pinagmulan natin" - Mary Jean
Gallego Tacda
8. "Ang pagtangkilik sa sariling wika, ang bunga ay matalino at maunlad na bansa." - Ruth
Baylonano Velacruz
9. Put your slogan here - name (contribute)
We're encouraging our readers to contribute their own slogan by leaving a comment below.
ADVERTISEMENT

LABELS: Bulletin, Buwan ng Wika, DepEd, DepEd memo, KWF, National Language
Month, sample slogan, theme

80 4 Google +5 90

NEXTTop performing schools, performance of schools Radtech, X-ray tech


board exam July 2016
PREVIOUS NAPOLCOM activates OLEASS for October 2016 PNP
exam

by Taboola

FROM THE SUMMIT EXPRESS

Memorandum Pangkagawaran Blg. 24, s. 2016


Sa mga :
Direktor ng Kawanihan
Direktor Panrehiyon Tagapamanihala ng mga Paaralan
Pinuno ng mga Pampubliko at Pampribadong Paaralan
1. Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay mangunguna sa pagdiriwang ng
taunang Buwan ng Wikang Pambansa tuwing ika-1 hanggang ika-31 ng Agosto
alinsunod sa itinakdang Pampanguluhang Proklamasyon Big. 1041, s. 1997. Ang tema
ng pagdiriwang sa taong ito ay Filipino: Wika ng Karunungan.
2. Ang layunin ng pagdiriwang ay ang mga sumusunod:
a. ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Big. 1041;
b. mahikayat ang ibat ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa
mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko; at
c. maganyak ang mga mamamayang Pilipino na pahalagahan ang wikang pambansa sa
pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga Gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang
Pambansa.
3. Ang lingguhang paksa sa loob ng isang buwang pagdiriwang ay ang mga
sumusunod:
a. Filipino: Wika ng Edukasyon at Kalinangan;
b. Intelektuwalisadong Wikang Pambansa, Wika ng Umuunlad na Bansa;
c. Pagsasalin, Susi sa Pagtamo at Pagpapalaganap ng mga Kaalaman at Karunungan;
at
d. Ang Wikang Filipino ay Wika ng Saliksik.

4. Ang mga nabanggit na lingguhang paksa ang patnubay at magsisilbing batayan ng


lahat ng gawaing bubuuin at isasagawa sa isang buwang pagdiriwang. Ang mga ito ay
hindi nakaayos ayon sa pagkakasunud-sunod upang magkaroon ng kalayaan ang lahat
sa pagpaplano ng programa.
5. Para sa iba pang detalye o impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa:
Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)
Sangay ng Edukasyon at Networking (SEN)
Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel San Miguel, Maynila
Telepono: (02) 736-2525; (02) 736-2524; (02) 736-2519
Email: komfil@kwf.gov.ph;komisyonsawikangfilipino@gmail.com
Website: www.kwf.gov.ph
6. Hinihiling ang mabilis na pagpapalaganap ng Memorandum na ito.
Sgd.
BR. ARMIN A. LUISTRO FSC
Kalihim

Ang blog na ito ay naglalaman ng mga tagalog na sanaysay na may uri na pormal o di-pormal.
Mangyaring makipag-ugnayan sa sumulat sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mensahe kung nais
ninyong gamitin ang mga sanaysay sa Filipino. Maraming salamat.

Tagalog na Sanaysay Tungkol sa Wika

Sanaysay

Tungkol

sa

Wika

Wika ang pinakamagandang regalo ng Maykapal sa kanyang mga nilalang. Ito ang tanging
kasangkapan ng tao sa pakikipag-ugnayan niya sa kapwa, sa asosasyon, sa institusyon at
maging sa dakilang Bathala. Malaki ang nagagawa ng wika sa pagkakaroon ng magandang
unawaan,

ugnayan

at

mabuting

pagsasamahan.

Kung wala ang wika, paano kaya magkakaintindihan ang mamamayan, paano kaya mapabibilis
ang pagsulong ng kaunlaran at paano kaya mapalalapit ang tao sa isat isa? Sa bawat isang
tanong at marami pang kasunod na katanungan, hindi sapat ang senyas, drowing, ang kulay,
ang krokis, ang ingay o anumang paraang maaaring likhain ng tao upang matugunan ang lahat
ng

mga

katanungan.

Sa

lahat

ng

ito,

kailangan

ng

tao

ang

wika.

Kahit na anumang anyo , pasulat o pasalita, hiram o orihinal, banyaga o katutubo, wika ang
pinakamabisang sangkap sa paghahatid ng diwa at kaisipan at sa pagpapanatili sa madali o
mahabang panahon ng mga naliko na tala, pangkasaysayan o pampanitikan, pampolitika at
panlipunan, pansimbahan o pangkabuhayan at maging sa larangan ng siyensya o ng iba pang
displina. Maging ang kultura ng isang panahon, pook o bansa ay muling naipahayag sa
pamamagitan

ng

wika.

Naipadarama ng wika ang sidhi ng damdamin, ang lalim ng lungkot, ang lawak ng galak, ang
kahalagahan ng katwiran, ang kabutihan ng layunin, ang nakapaloob na katotohanan sa isang
intension, ang kaibuturan ng pasasalamat at paghanga at ng iba pang nais na iparating ng
sinuman.

Wika

pa

rin

ang

pinakamahalagang

sangkap

pakikipagtalastasan at komunikasyon.

Halimbawa ng Tula sa Buwan ng Wika

sa

anumang

paraan

ng

mabisang

Ang Wikang Filipino ay matatag na hukbo ng sandatahan laban sa anumang uri


ng pananakop.Lakas din ng ating pagiging isang bansa at ng ating pagkaFilipino...

Buwan ng Wikang Pambansa


Image from: Knowledge Channel Facebook Page

Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng Pagka-Filipino


ni: Avon Adarna
Ang wika ay apoy nagbibigay-init,
Sa sanggol na hulog ng anghel sa langit,
Ang inang kumalong at siglang umawit,
Wikang Filipino ang siyang ginamit.
Ang wika ay tubig - na nagpapaputi,
Ng pusong may sala at bahid ng dumi,
Manalangin lamang at saka magsisi,
At patatawarin ng Poong mabuti!
Ang wika ay hangin siyang bumubuhay,
Sa patid na hinga ng kulturang patay,
Itoy nagbibigay ng siglang mahusay,
Sa mga tradisyon at pagtatagumpay.
Ang wika ay bato - na siyang tuntungan,
Nitong mga paa ng mahal na bayan,

Wika ay sandigan nitong kasarinlan,


Sa bundok o burol, maging kapatagan.
May alab ng apoy at lakas ng bato,
At kinang ng tubig na wari ay ginto,
Wikang Filipinoy matatag na hukbo
Na lakas ng iyong pagka-Filipino!
-mga tagalog na tula
Kahulugan ng mga Salita:
kasarinlan kalayaan, independensiya, pagsasarili, kakaniyahan, kakayahang magisa. Kadalasang ginagamit sa estado ng isang bansa na nasakop ng ibang bansa katulad
ng Pilipinas.
Halimbawa:
Tunay nga bang natamo na ng ating bansa ang kasarinlan mula sa mga mananakop?
Ang tagalog na tula na kanyang ginawa ay bunga lamang ng kasarinlan ng kanyang
isip at damdamin laban sa kanyang mga magulang.
Dalisay ang kasarinlan ng ating wika kung ito ay hindi nangangailangan ng hiram na
salita.
Iba pang Tula tungkol sa Wikang Filipino:
Palakasin Mo - Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng Pagka-Pilipino
Ano Ito? - Ang Filipino ay Wikang Panlahat, Ilaw at Lakas sa Tuwid na Landas
Ang Teknolohiya at ang Wikang Filipino
WIKANG FILIPINOSA PAMBANSANG KALAYAAN AT PAGKAKAISAni Pat V. Villafuerte

Bawat buhay, masayat malungkot, magulot

makulayay nakalimbag sa pahina ng kasaysayan;mula sa pagkakasilang patungo sa


kamusmusanmaging sa paglaki hanggang sa kamatayan.Isa-isahin ang buhay ng mga dakilang tao
sadaigdig:ng mga paham, syentipiko, mananaliksik,
o ng mga guro, doktor, abogado, mangingisdat
magbubukidbawat isa, may mithiin, may pangarap na naismakamit:ang mailuklok ang pangalan na
kasintayog ng langitat isama sa mga bituing di-masungkit-sungkit.Iisa ang diwang kanilang
pinapanday
iisa ang mithiing sa puso nilay bumubukal
iisa rin ang himig na kanilang hinihiyaw:
kamiy palayain o bayan kong minamahal.
A, oo nga palabilanggo sila ng sariling bayan, may piring ang matamay busal ang bibig, may
gapos-tanikala
Silay mga buhay ngunit di
-humihingasila ang larawan ng masang hinahamak, lumuluha,nagdurusa.Sa bawat panahon, sa
bawat kasaysayan, sa bawathenerasyonmay palawakan ng isip, may palitan ng paniniwalamay
tagisan ng matuwid,
maging itoy magbunga ng tuwa, ng lungkot, ng galit.
Silasilay nagtatagpo, kayu
kayoy nagpapangkat
tayutayoy nag
-iisip, nagsusuri, bumabalangkas.Isang diwa ang nagpasya, isang wika ang ginamitwikang Filipino!
Wikang maka-Diyos, makabayan,makatao.wikang naglalagos sa isipang makabansawikang
nanunuot sa damdaming makalupa. At,paisa-isang dila, parami-raming labi, samasamangtinigbumubulong, sumasatsat, humihiyaw, nagngangalithinihiling ay kalayaan! katarungan!
katarungan!kalayaan! Ah,hanggang kailan susukatin?hanggang kailan bubuhayin?hanggang kailan
maaangkin?Layang mangusap, layang sumulatlayang mamuhay, layang manaliglayang
humalakhak, layang maghimagsikmaghimagsik! maghimagsik! maghimagsik!

Kasaysayan palay mababago isang saglit


sa dakong silangan . . . doon sa silanganang sikat ng araw . . . sumilip, sumikat, uminitnaantig ang
diwang inaliping higittumibok ang pusong dating di-humihibiknagising ang ugat ng hapong mga bisig.
bawat isa
y nagkaisang mailantad sa daigdigang mga pang-aaping sugat niyaring dibdib.sari-saring mukha,
magkakabalat, magkakadugo,magkakapatidsama-samang gumising, magkakapit-bisig, nagalsat tumindig.
lakas ng tao! lakas ng bayan! lakas ng daigdig!laban sa tirano, sa gahaman, sa mapanupil,
samapanlupig.Pangkat-pangkat, sama-sama. kapit-bisig bawat isa
kilalat di
-kilala, kaaway at dikaaway, mayamat
mahirap,
matalinot mangmang, aktibistat militar.
nagkaisang ganap sa isang mithiing kapanga-pangarap.propesyonal at di-propesyonal,
manggagawa,kawani, guro,mangangalakal, estudyante, iskolar, istambay,sundalo,
pulis, drayber, pari, madre, mangingisdat
magbubukid.nagkaisa,nagkasama, nagkasama, nagkaisa. Ang wikang ginamit? Wikang
Filipino!wikang ginagamit sa lahat ng dakoma-Tagalog, ma-Cebuano, ma-Pangasinan, maIlokano,ma-Kapampangan, ma-Ilonggo, ma-Waray, ma-Bikolanoma-Maranao, maTausug, lahat ng itoy Filipino!

wika ng pagkakaisa, kababayan mat dayo

wikang tagapagligtas ng digmaat gulo


wikang tagapagtanggol ng lahat ng tao.

Wikang Pilipino sa Pambansang Kalayaan at


Pagkakaisa ni Patrocinio Villafuerte
(Sabayang Pagbigkas)
AddThis Sharing Buttons

248

Batat matanda, propesyonal at di propesyonal


Manggagawa, kawani, guro, mangangalakal
Mangigisdat magbubukid, pari, madre, iskolar
Sundalo, pulis, drayber, estudyante, istambay
A, lahat-lahat na
Sa sama-samang tinig, sa sama-samang lakas
Nagkakaisa, nagkasama
Nagkasama, nagkaisa
Mga bagong bayani ng Bagong Republika
At
Wala nang dapithapon
Wala nang takipsilim
Wala nang lungkot, takot, luha, dusat hinagpis
Wala nang tanda, ng dustang pagkalupig
Bagwis ng ibong datiy pinuyian sa tinid ng galit
Ngayoy nakalipad na umaawit, humuhuni, umaawit
Dahil malaya
Dahil sa wika
Dahil sa lakas
Bagong kalayaay naririto ngayon
At nakamit natin nang buong hinahon
Ni walang digmaat pinapanginoon
May mabuting nasang taga sa panahon
At kung sakaling magbalik muli
Ang kasaysayang hininog ng isang madilim na kahapon
Muli, ang paisa-isang dila, ang parami-raming labi
Ang sama-samang tinig
Ang sari-saring mukha, magkakabalat, magkakadugot magkakapatid
Sama-samang gigising, magkakapit-bisig aalsat titindig
Lakas ng tao! Lakas ng bayan! Lakas ng daigdig!
Sa bawat panahon
Sa bawat kasaysayan
Sa bawat henerasyon
May palawakan ng isip
May palitan ng paniniwala

May tagisan ng matwid


Maging itoy magbunga ng tuwa, ng lungkot, ng galit
Sila-silay nagtatagpo, kayu-kayoy nagpapangkat
Isang diwa ang nagpasya, isang wika ang ginamit
Wikang Pilipino! Wikang maka-Diyos, makabayan, makatao
Wikang naglalagos sa isipang makabansa
Wikang nanunuot sa damdaming makalupa
At paisa-isang dila, parami-raming labi, sama-samang tinig
Bumubulong, sumasatsat, humihiyaw, nagngangalit
Hinihingiy Kalayaan! Katarungan! Kalayaan! Katarungan!
Hanggang saan susukatin?
Hanggang kailan bubuhayin?
Hanggang kailan maaangkin?
Layang mangusap, layang sumulat
Layang mamuhay, layang manalig
Layang humahalakhak, layang mangarap,
Layang maghimagsik
Maghimagsik! Maghimagsik! Maghimagsik!
A, parang isang pangarap, parang isang panaginip
Kasaysayan palay mababago isang saglit
Sa dakong silangan doon sa silangan
Ang sikat ng araw sumilip, sumikat, uminit
Sari-saring mukha, magkakabalat, magkakadugo, magkakapatid
Sama-samang gumising, magkakapit-bisig, nag-alsat tumindig
Lakas ng tao! Lakas ng bayan! Lakas ng daigdig!
Laban sa tirano, sa gahaman, sa mapanupil, sa mapan-lupig
Batat matanda, propesyonal at di propesyonal
Manggagawa, kawani, guro, mangangalakal
Mangigisdat magbubukid, pari, madre, iskolar
Sundalo, pulis, drayber, estudyante, istambay
A, lahat-lahat na
Sa sama-samang tinig, sa sama-samang lakas
Nagkakaisa, nagkasama
Nagkasama, nagkaisa
Mga bagong bayani ng Bagong Republika
At
Wala nang dapithapon
Wala nang takipsilim
Wala nang lungkot, takot, luha, dusat hinagpis
Wala nang tanda, ng dustang pagkalupig
Bagwis ng ibong datiy pinuyian sa tinid ng galit
Ngayoy nakalipad na umaawit, humuhuni, umaawit
Dahil malaya
Dahil sa wika
Dahil sa lakas
Bagong kalayaay naririto ngayon
At nakamit natin nang buong hinahon
Ni walang digmaat pinapanginoon
May mabuting nasang taga sa panahon

At kung sakaling magbalik muli


Ang kasaysayang hininog ng isang madilim na kahapon
Muli, ang paisa-isang dila, ang parami-raming labi
Ang sama-samang tinig
Ang sari-saring mukha, magkakabalat, magkakadugot magkakapatid
Sama-samang gigising, magkakapit-bisig aalsat titindig
Lakas ng tao! Lakas ng bayan! Lakas ng daigdig!
Batat matanda, propesyonal at di propesyonal
Manggagawa, kawani, guro, mangangalakal
Mangigisdat magbubukid, pari, madre, iskolar
Sundalo, pulis, drayber, estudyante, istambay
A, lahat-lahat na
Sa sama-samang tinig, sa sama-samang lakas
Nagkakaisa, nagkasama
Nagkasama, nagkaisa
Mga bagong bayani ng Bagong Republika
At
Wala nang dapithapon
Wala nang takipsilim
Wala nang lungkot, takot, luha, dusat hinagpis
Wala nang tanda, ng dustang pagkalupig
Bagwis ng ibong datiy pinuyian sa tinid ng galit
Ngayoy nakalipad na umaawit, humuhuni, umaawit
Dahil malaya
Dahil sa wika
Dahil sa lakas
Bagong kalayaay naririto ngayon
At nakamit natin nang buong hinahon
Ni walang digmaat pinapanginoon
May mabuting nasang taga sa panahon
At kung sakaling magbalik muli
Ang kasaysayang hininog ng isang madilim na kahapon
Muli, ang paisa-isang dila, ang parami-raming labi
Ang sama-samang tinig
Ang sari-saring mukha, magkakabalat, magkakadugot magkakapatid
Sama-samang gigising, magkakapit-bisig aalsat titindig
Lakas ng tao! Lakas ng bayan! Lakas ng daigdig!

Оценить