Why are there so many Bible translations, and

which is the best?

Question: "Why are there so many Bible translations, and which is the best?"
Answer:The fact that there are so many English Bible translations is both a blessing and a
problem. It is a blessing in that the Word of God is available to anyone who needs it in an easyto-understand, accurate translation. It is a problem in that the different translations can create
controversy and problems in Bible studies, teaching situations, etc. The differences between the
translations can also be a subject of great division within the church body.
It is probably wise to have access to at least two or three of the major translations KJV (King
James Version), NIV (New International Version), NAS (New American Standard), NKJV (New King
James Version), ESV (English Standard Version), NLT (New Living Translation), for comparison's
sake. If a verse or passage in one translation is a little confusing, it can be helpful to compare it
side-by-side with another version. It is difficult to say which translation is the "best." "Best" would
be determined by a combination of the translation method personally considered best and your
interpretation of the textual data underlying your translation. For example, the KJV and NAS
attempted to take the underlying Hebrew and Greek words and translate them into the closest
corresponding English words as possible (word for word), while the NIV and NLT attempted to
take the original thought that was being presented in Greek and Hebrew and then express that
thought in English (thought for thought). Many of the other translations attempt to "meet in the
middle" between those two methods. Paraphrases such as The Message or The Living Bible can
be used to gain a different perspective on the meaning of a verse, but they should not be used
as a primary Bible translation.
There are many more Bible translations than the six mentioned above. It is wise to have a
personal method for determining whether a particular Bible translation is accurate. A good
technique is to have a set of Scripture verses you know well, and look those verses up in a
translation you are unsure of. A good idea is to look at some of the most common verses which
speak of the deity of Christ (John 1:1,14;8:58;10:30;Titus 2:13) to make sure a Bible translation is
true to the Word of God. Despite the multitudes of English Bible translations, we can be confident
that God's Word is truth, and that it will accomplish His purposes (Isaiah 55:11;2 Timothy 3:1617;Hebrews 4:12).
Recommended Resources:How to Choose a Translation for All Its Worth: A Guide to
Understanding and Using Bible Versions by Gordon D. Fee & Mark L. StraussandLogos Bible
Software.
While he is not the author of every article on GotQuestions.org, for citation purposes, you may reference our CEO, S. Michael
Houdmann.

dare le nu ar trebui folosite ca traduceri principale ale Bibliei. O idee bună este să căutăm cele mai cunoscute versete care vorbesc despre divinitatea lui Cristos (Ioan 1:1. 8:58. O tehnică bună este stabilirea unui set de versete biblice pe care le cunoști bine. Este probabil un lucru înțelept să avem disponibile cel puțin două sau trei dintre traducerile cele mai uzate pentru studiu comparativ: KJV (King James Version .org/Bible-translations. NAS (New American Standard .html#ixzz2m0Tkk600 De ce sunt atât de multe traduceri ale Bibliei. programe biblice Logos. NIV (New International Version . poate fi de ajutor să îl punem lângă un altul dintr-o altă traducere pentru comparație. Resurse recomandate: Cum să alegi o traducere pentru ce valorează ea. . în timp ce NIV și NLT au încercat să ia gândul original prezentat în greacă sau ebraică și să îl exprime în engleză (gând cu gând). Sunt mult mai multe traduceri în afară de cele șase menționate mai sus. Tit 2:13) pentru a ne asigura că o traducere a Bibliei este fidelă față de Cuvântul lui Dumnezeu. NKJV (New King James Version – Noua Versiune King James).gotquestions. Fee și Marl L. putem fi siguri de faptul că Biblia este adevărul. Straussand. ESV (English Standard Version – Versiunea Standard în Engleză)). și că își va împlini scopurile (Isaia 55:11. situații de predare a Bibliei. Diferențele dintre traduceri pot fi și ele un motiv de mari diviziuni în cadrul trupului bisericii. Este un lucru înțelept să îți stabilești o metodă personală pentru a determina dacă o anumită traducere a Bibliei este corectă.Noua versiune Standard Americană). și să cauți acele versete într-o traducere de care ești nesigur. etc. Evrei 4:12). și care este mai bună? Răspuns: Faptul că sunt atât de multe traduceri ale Bibliei în limba engleză este și o binecuvântare și o problemă. 10:30. Parafrazări ca The Message (Mesajul) sau The Living Bible (Biblia Vie) pot fi folosite pentru a căpăta o perspectivă diferită asupra însemnătății versetului. ”Cea mai bună” ar fi stabilită printr-o combinație între metoda de traducere considerată cea mai bună de către o persona și interpretarea informațiilor textuale care definesc traducerea ta. Este dificil de stabilit care traducere este ”cea mai bună”. Dacă un verset sau un pasaj dintr-o traducere este puțin mai confuz. De exemplu. KJV și NAS au încercat să ia cuvintele de bază din ebraică și greacă și să le traducă cu cel mai apropiat cuvânt corespondent din engleză (cuvânt cu cuvânt). 2 Timotei 3:16-17. NLT (New Living Translation – Noua Traducere Vie). Este o binecuvântare în faptul că Biblia este disponibilă pentru oricine are nevoie într/o traducere ușor de înțeles și fidelă originalului.Read more:http://www. Este o problemă prin faptul că multele traduceri pot crea controverse în studii biblice. Ghid pentru înțelegerea și folosirea versiunilor Bibliei de Gordon D. Multe din celelalte traduceri încearcă o ”cale de mijloc” între cele două metode.Noua Versiunea Internațională). 14. În ciuda varietății în traduceri în limba engleză. și care este mai bună? Întrebare: De ce sunt atât de multe traduceri ale Bibliei.Versiunea King James).

and all the words – using dynamic equivalence. Some words do not convey the whole meaning in the recipient language. or give the most accurate word to fit the context (accurate – fidelă originalului). so I had to choose a more free translation the ones that are most used. . Word order can be hard to render in the exact manner as the original language. In translating alliterations I had to use the term in English and give the English and then translate the letters in Romanian.Problems I faced while translating: - Translating the whole idea. as I have to use terms that fit in Romanian to Bible translations that are not that developed as in English. Translating major with major in Romanian does not convey the whole meaning in English. so I have to explain. Expression translation – side-by-side is a hard expression to translate fluently – we need to view the context. The context is a major issue. In Romanian there are word order error that need to be avoided (cacofonii).