Вы находитесь на странице: 1из 123
2

 3
 14
 25
 37
 46
 52
 63
 71
 73
 79
 84
 91

 95

 102
 122

2010,
.
- . ,
44- ( 2007) . , , ,
, ,
. , . .
. , , ,
.
, . , 44-
, , . , , .

, . ,
. , , , , .
,
, , : -4
. . : : (, 2002; .
http://avantgarde.narod.ru/autors/np.htm), (, 2004), : ,
(, 2009)
. . , : . . (., 2005;
http://ec-dejavu.ru/e/Expressionism.html).
,
. , , .
, . ,
, , ,
.
.
. . , , . . . , , ,
, , , , , [ 2005, 3]. . .
() /. , , , ,
, - .
, (
) . /, , -5
. . , ,
.
,
: , , , . , ,
, . ,
, , , .
, Fremdheit Entfremdung Verfremdung.
/ , , - .
, , . , ,
.
, ,
, , ,
, .
, ,
. , , (1918):
. .
. .
. [ 2002, 114-115].
,
. , 1819 . . .
() :
""


"
"
"

,
: (); , , () . . , , ,
. . :
, , ,
, [ 2002, 115]. ,
, . .
. . [ 2009, 127].

,
.
, , , .
, . ,
(. ),
, .
, , -7
,
,
,
. , ,
. , . . ,
.
, .
(, , )
. - . . . , ,
, ,
. , , . , ,
, .

,
. , ,
,
, .

. ,
, .
, -8
. ,
. ,

. ,
1950-2000 (., 2010)
. : ?!
. ,
. , ,
, , . , ,

.
, , . !.. ,
, . ,
. ,
.
,
: ! ,/ , ,/ . - ,
, , , , - .
. ,
, ,
. , -9
.
,
, ,
, .
.
, . .
, ,
. , . , .
, , . , .
, , . ,
. , , , :
/ , : /
. ,
, , . , , , :
. , ,
,
: . .10
,

. ,
, ///// / / ///// .

?!
: / / / / / / .
.
, , . , , ,

( ) - ,
, : /
/ /////
. , ,
. , , ,
,

. , , .
,
,
. , . ,

,11
. ,
. . ,
.
,
, . ,

. , , , , . ,

.
. -,
. -
- .
-, , ,
(/)
. ,
. ,
,
. -,
. . , , .
, , , . .,
. -, -12
, , , ,
. ,
, ,
. , ,
.
- . . , : /
? : ,
. ,
, , (. ). ,
: ,/ . -, , ,
: , ,/,
,/ ,/
,/ . - . , , , , ,
: /
. ,
. : /
.
: / / / / . -
, : / .
.
,
, , , .
. Homo innatus (., 2007),
. ,
.
14
***
.
, ,

.
,
.
, ,
, .

.
,
.
. .
- .
.
.
***
.
.
, ,
-.
- ,

- .
, ,
.
,
.
15
.
.
.

54
.
,

.
, ,
.
***
, ?
?
,
,
,
.
.
,
.
, ( )
,
.
:
,
: .
, :

.


***
! ,
, ,
.
! ,
, ,
.
! ,
, .
! ,
.
!
, .
! !
.
!
.
! ,
.
! ,
.
! , , ,
!
! ,
,

.
***
,
.
,

,
17,
,
,
-,
,
.
-.
***
,
.
.
-,
.
.
.
,
, ,
,
,
,
,
,

,

18

***
, .
.
- .
,
,
, .

, ,
,
, .

...
, ,
.
.
***
, .
.

, ,

.
, .
, , .

, .


.
.

,
.
19
***,

,
,
,
,
,
.
,
,

, , .
20


***,
,
,
,
,
.

, ,
,
.
***
, ,
?
,
.
21

.
,
.
,

.
,
.
.


-, !

,
- ,
.
***


.
, .
.

, .

.
22
***
!
. .
!

, .
, .
--!
.
, :
, , , , .
,
18 6 .
--!
, ,
, ,
.
--!
,
,
.
-.
:
--!
.
No questions.
***
.

,
,

, ,
,


.
***


.

.

,
.

.

,
,

.
***
.
, .
,
, ,
.
.
,
24
.
,
,
,
.
, .
- .
.
- !
***
,
,

.
,

-.
,
.
,
,
.
.
25

::


:-.

.
1-

.
2


27


-::
-


..
28-

- - .
::

.- .
-..
29

.
::

-

...
::

...
::
1


:


2


-

34

5
--39.

:

-37.


:

35.
33.-
-


:
-
:::


-.-., ,


,

.
,

,

.
, ,
, ,
,

,
40
.
,
,
,
,

,
, -,
,
-,
,
,

,

.

,
.
-

,

,
.
, ,


,

-
.
41


,


.,
-,
, ,
.

,
,

( ,
).
, ,

, ,

,
, , ,
, ,
,

.
.
,
- ,
42
, .

,
,
,
,
,
, , .
,
.

, ,

,
,
.
,


,

, , ,
,

,
,
,

,

:
--------!!!


.
,

, .
.
,

.

,
.
,
, , .
, ,
, .

,
,
.
,
.
,
,

,
.
:
--!
, ,
, .
44
, ,
, ,
.
:
, , ?
,

, .

,

- .
,
, , .

, ,
:
, ?

,
.
,
,
,
,
,
.
45

,

- ,
,
.
.
,
,
,
,

.

,

.
,
,
,

,

.

,
,
,

.
, ,


,
.

***


--
47
***
,

.
- .
, ,
:
, ,
,
- :
-, -,
: .
, , , , , ,

,

, .
***
,
:
, .
,
,
,
, , ,
, .
: , , !
: !
: , ,
48

, ,

, .
!
. . .
, , ,
- , .
, , :
, -.
, - .

.
***
,
,
,
.
,
,
,
, .
,
, : .
:
, ,
,
, ,

, ,
, ,
, , , .

.
49
***
, , ?
,
,
, ?
, ,
.
, ,
.
, ,
, -, ,
, ,
, ,
- , - ,
, , ,
, ,
- .

1.
,
50
.


,
,

,
,,
,


, , ,

.
2.
-
/

,
, .
.
, ,
,
,,
,
-
51
3.
,


,
,

: ,


, - -


***
, ,
,

-
-
-

,
,
, ,
.
52
***


,
,
,


, ,
,
,
, ,

- , , ,

,

,

***
,
,
,
-
,

;

,
,
;
,
,

,
-

,
,
.
***
,
.
,
54
, ,
,
, .
,

,
,

,
,

.
***
, ,
.
,, ,
.

,
.
,
.
,
.
,
.
55
***
,
,
,
,

,
?
,
,
-

, ,

,
;

,

,
,
,
,


?

;
,

.

***

, - ,
,

,
,


, .

,:

,

.
***

, ;
,
- .
,
,
, , ,
.

, .
57

-
.
.
***

, ,
;
,
-
.
,

,
: ;

?
,
.
, , - , ,
,
.
,
.
,

?
58
***


***
, ,
,
, , ;
,
, ,

:
,

,

.
59
***


,
, ,

- ,

.
,

,

.
***
,
,
, ,
:
, ,
.
, ,
,
, , ,
.
,
-,
;
,
.

***
,
,
;
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
, ,

,
,
,
,

,
,
- ;


.

***
,


, ;
,

, ,
.

,
,
,
-.
,
,


.
***
, ,
, ,
,

.
, - .
, , , ,
.

- , ,

,
,
,
, , ;
, ,
, ,
,
,
,
?
, ..,


,,
,

1.
,
,


2.


.

...,
-

,
.

,

..
....
1/
:
,

:

,

2/
...

...
90%
:


,
,
, ,
,
,,
-
,


j,


,


, -
,
,
-,
,

,


,
-


-

-


( )

.
.

,
70
,

,

,
71
.

.
3512-

.
.
72
.


.
123
(
)

(
)
74
***
***
75

-
******

***


!***

***


***77***
***
***
78

-


***

***

***


79

R. I. P.


...
(


-
)
80


...
( )
...
(


)
81

***
( 2 1954 )

*


82

(?)

-


Foreign Affairs
...

...


...


-
(


those fucking koreans America is the best!


what the hell are you doing in this fucking snack-bar with those fucking losers?
i can buy anyone of them, let`s go get some whiskey, pal! leave them alone, let`s go!)
- -,

there is no happiness in money Don, go home, hope i won`t never see you again


fucking foreigner!
84


85
*


,,
-

?.
.
*
-

-

*87

*
*

2005-


*


88
*
*
..
1.

-
,


,

2.89
3.
12-*90


USB-
91


- /
?

... / / -
:
... / / ;
?


:

***-
____ -
,
:
:
/

?
92


/ /
? ?
/

!

( )


***
:
/

;
;
(1 3)
1.
-
: ()
( )-
( - )
-
;

2.
() /
:
/
;
:
943.


??8 10 , 22 2010 .
95


. , - .
. , , , 1,
. ,
, , .
.
. : , , , , 2 ,
, , .
, : ;
, - . ,
:
1. 3, ;
, ; -,
4;
2. , ;       KWWSZZZPDJD]LQHVUXVVUX
FRQWLQHQWHHSUKWPl)


;,;;;


, ,
, 5;
3. ,
; ; 6, ; ,
7;
4. , , , , , ,
8;
; ,
9;
5. ,
, , , 10.
, ,
.
-, .
, - , , () 11. $FDGHPLD


:RUULQJHU:$EVWUDNWLRQXQG(LQIKOXQJ


0DUF),P)HJHIHXHUGHV.ULHJHV

*RUGRQ'(([SUHVVLRQLVP$UW ,GHD1HZ+DZHQ /RQGRQ<DOH8QLYHUVLW\3UHVV3
;,;;;

97
. . , . , . , . 1920- . . ,
. , . 12.
-, ,
.
(19191922) . , (1922) . (19211925) . ,
, , , 13.

, . , 14.
( 15)
( 16) , .
17, .
( )
( )
, 3DV]NLHZLF]$=SUREOHPDW\NLHNVSUHVMRQL]PXZOLWHUDWXU]HURV\MVNLHM:URFDZ:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWX
:URFDZVNLHJRV

 KWWSPDJD]LQHVUXVVUXDULRQWHUHKSKWPl)

%HOHQWVFKLNRY9=XU3RHWLNGHUUXVVLVFKHQ([SUHVVLRQLVWHQGDV/LHEHVPRWLY)HVWVFKULIW]XP*HEXUWVWDJ
YRQ3URI'UKDELO:ROIJDQJ%RHFNXQG3URI'UKDELO+RUVW6FKPLGW+DOOH:LWWHQEHUJ'UXFNHUHLGHU0DUWLQ
/XWKHU8QLYHUVLWlW6 KWWSPDJD]LQHVUXVVUXDULRQWHUHKSKWPl)

98
. ,
, , ,
18. ,
.
. , 19, . . , ,
, . . : , 20; , ,
, . , ,
,

21.
, , , , ,

. , .
22 , , 23. ,
5XELQHU/'HU0HQVFKLQGHU0LWWH
99
, .
. , , .

. , . , . , . .
/
. , , , , . 24,
, .
, , .
, . , , 25.

.

, . , , ,
26, .
 KWWS[]JLIUXQXPEHUVJODPRXU)

 KWWS[]JLIUXQXPEHUVDYDQJDUGLNLWVFh)

100

, ,
27. , .
,
. ,
28, , , .
, , ,
, 29.
30, ,
.
31, , , , . ,
. . , . . .
, , , , . , :
1. : ; ; , ,
;
2. , , ; , 
5XVVLDQ/LWHUDWXUH9RO;;,,,3

;;;;,101
, , ; , , ;
3. , :
, , , , ;
4. : , , , ,
, ;
,
- ;
5.
: , :
, , .
, , , ,
. ,
, , . ,
.
102

100-
, , ,
- ?
, ,
20 ,
. , . ,
.
:

,
, . , ,
, , ,
, ,
, ( . . : .: , 1999).
, : , , . ,
,
, .
, (
). 1911 . ,
, . 1912 .
() ,
. . -, , , , .

-, , (
) ,
.
, , -
- .
: ,
, , . ( , ,
-, )
. , , ,
, ,
, , .
, ,
,
, : ! ,
( ) .
, , ,
. ,
, , .
, , , 20 .
, .
. .
,
, .
, , . . :
104
; ; ; ;
; ;
.
( )
, , .
, . , : , , :
$OIUHG/LFKWHQVWHLQ
Trber Abend

'HU+LPPHOLVWYHUKHXOWXQGPHODQFKROLVFK
1XUIHUQZRVHLQHIDXOHQ'QVWHSODW]HQ
*LHWJUQHU6FKHLQKHUDE*DQ]GLDEROLVFK
*HGXQVHQVLQGGLH+lXVHUJUDXH)UDW]HQ
9HUJLOEWH/LFKWHUIDQJHQDQ]XJOlQ]HQ
0LW)UDXXQG.LQGHUQG|VWHLQIHLVWHU9DWHU
%HPDOWH:HLEHUEHQVLFKLQ7lQ]HQ
9HU]HUUWH0LPHQVFKUHLWHQ]XP7KHDWHU


6SDPDFKHUNUHLVFKHQE|VH0HQVFKHQNHQQHU
'HU7DJLVWWRW8QGEULJEOHLEWHLQ1DPH
,Q0lGFKHQDXJHQVFKLPPHUQNUlIWJH0lQQHU
=XGHU*HOLHEWHQVHKQWVLFKHLQH'DPH, , .
,
:
:
, :
105

$OIUHG/LFKWHQVWHLQ
Das Ende
(LQ:LQGNOREHU]LHKWZLHZHLHU6FKZDPP
'LHJUQH/HLFKHGHUYHUORUQHQ:HOW
(UIURUQH)OVVHVLQGHLQ(LVHQGDPP
'HUPRUVFKH5HVWHQRFK]XVDPPHQKlOW


,QHLQHUNOHLQHQ5HJHQHFNHVWHKW
'LHOHW]WH6WDGWLQVWHLQHUQHU*HGXOG
(LQWRWHU6FKlGHOOLHJWZLHHLQ*HEHW
6FKLHIDXIGHP/HLEGHPVFKZDU]HQ%HUSXOW


, - ,
, 20- :
$OIUHG/LFKWHQVWHLQ
Der Krieg I
(Entwurf)


,

$XIJHVWDQGHQLVWHUZHOFKHUODQJHVFKOLHI
$XIJHVWDQGHQXQWHQDXV*HZ|OEHQWLHI
,QGHU'lPPUXQJVWHKWHUJURXQGXQEHNDQQW
8QGGHQ0RQG]HUGUFNWHULQGHUVFKZDU]HQ+DQG"


,QGHQ$EHQGOlUPGHU6WlGWHIlOOWHVZHLW
)URVWXQG6FKDWWHQHLQHUIUHPGHQ'XQNHOKHLW
8QGGHU0lUNWHUXQGHU:LUEHOVWRFNW]X(LV
(VZLUGVWLOO6LHVHKQVLFKXP8QGNHLQHUZHL


,QGHQ*DVVHQIDWHVLKUH6FKXOWHUOHLFKW
(LQH)UDJH.HLQH$QWZRUW(LQ*HVLFKWHUEOHLFKW
,QGHU)HUQHZLPPHUW!HLQ*HOlXWHGQQ
8QGGLH%lUWH]LWWHUQXPLKUVSLW]HV.LQQ!


$XIGHQ%HUJHQKHEWHUVFKRQ]XWDQ]HQDQ
8QGHUVFKUHLW,KU.ULHJHUDOOHDXIXQGDQ
8QGHVVFKDOOHWZHQQGDVVFKZDU]H+DXSWHUVFKZHQNW
'UXPYRQWDXVHQG6FKlGHOQODXWH.HWWHKlQJW(LQHP7XUPJOHLFKWULWWHUDXVGLHOHW]WH*OXW
:RGHU7DJLHKWVLQGGLH6WU|PHVFKRQYROO%OXW
=DKOORVVLQGGLH/HLFKHQVFKRQLP6FKLOIJHVWUHFNW
9RQGHV7RGHVVWDUNHQ9|JHOQZHLEHGHFNW


hEHUUXQGHU0DXHUQEODXHP)ODPPHQVFKZDOO
6WHKWHUEHUVFKZDU]HU*DVVHQ:DIIHQVFKDOO
hEHU7RUHQZRGLH:lFKWHUOLHJHQTXHU
hEHU%UFNHQGLHYRQ%HUJHQ7RWHUVFKZHU!
!

,QGLH1DFKWHUMDJWGDV)HXHUTXHUIHOGHLQ
(LQHQURWHQ+XQGPLWZLOGHU0lXOHU6FKUHLQ
$XVGHP'XQNHOVSULQJWGHU1lFKWHVFKZDU]H:HOW
9RQ9XONDQHQIXUFKWEDULVWLKU5DQGHUKHOOW


8QGPLWWDXVHQGKRKHQ=LSIHOPW]HQZHLW
6LQGGLHQVWUHQ(EQHQDFNHQGEHUVWUHXW
8QGZDVXQWHQDXIGHQ6WUDHQZLPPHOWKLQXQGKHU
)HJWHULQGLH)HXHUKDXIHQGDGLH)ODPPHEUHQQHPHKU!
!

8QGGLH)ODPPHQIUHVVHQEUHQQHQG:DOGXP:DOG
*HOEH)OHGHUPlXVH]DFNLJLQGDV/DXEJHNUDOOW
6HLQH6WDQJHKDXWHUZLHHLQ.|KOHUNQHFKW
,QGLH%lXPHGDGDV)HXHUEUDXVHUHFKW


(LQHJURH6WDGWYHUVDQNLQJHOEHP5DXFK
:DUIVLFKODXWORVLQGHV$EJUXQGV%DXFK
$EHUULHVLJEHUJOKQGHQ7UPPHUQVWHKW
'HULQZLOGH+LPPHOGUHLPDOVHLQH)DFNHOGUHKW


hEHUVWXUP]HUIHW]WHU:RONHQ:LGHUVFKHLQ
,QGHVWRWHQ'XQNHOVNDOWHQ:VWHQHLQ
'DHUPLWGHP%UDQGHZHLWGLH1DFKWYHUGRUU
3HFKXQG)HXHUWUlXIHWXQWHQDXI*RPRUUK


, , (
):
107

*HRUJ+H\P
Styx

'LH1HEHOJUDXQGLHNHLQHP:LQGHZHLFKHQ
'LHJLIWLJHQ'QVWHVFKZlQJHUQZHLWGDV7DO
(LQEODVVHV/LFKWVFKHLQWLQGHU7RWHQ5HLFKHQ
:LHHLQHV7RWHQNRSIHV$XJHIDKO


(QWVHW]OLFKZlO]WVLFKKLQGHU3KOHJHWRQ
:LHWDXVHQG1LDJDUDVKDOOWVHLQ%UOOHQ
'LH.OIWHZDQNHQYRQGHQ6FKUHLHQVFKRQ
'LHLP2UNDQGLH)HXHUXWHQIOOHQ


6LHJOKQYRQ4XDOHQZHL:LH6WHLQHUROOHQ
'HQ)OXKHUDEVLHLQGHUWUEHQ*OXW
:LHGHVJHERUVWHQHQ(LVHV5LHVHQVFKROOHQ
6RVFKPHWWHUWLKUH/HLEHUKLQGLH)OXW


6LHUHLWHQDXIHLQDQGHUQDFNWXQGZLOG
9RQ=RUQXQG:ROOXVWDXIJHEOlKWZLH6FKZlPPH
(LQK|OOLVFKHU&KRUDOLP7DNWHVFKZLOOW
9RP*UXQGHDXIELV]XGHP.DPPGHU'lPPH


$XIHLQHPIHWWHQ*UHLVHULWWOLQJVUHLWHW
(LQQDFNWHV:HLEPLWVFKZDU]HP)ODWWHUKDDU
8QGLKUHQ6FKRXQGLKUH%UVWHEUHLWHW
6LHOVWHUQDXVYRUGHU9HUGDPPWHQ6FKDU


'DEUOOWGHU&KRULQDXIJHSHLWVFKWHU/XVW
'DV(FKRUROOWLPURWHQ.DWDUDNW
(LQULHVLJHU1HJHUVWHLJWKHUDXIXQGSDFNW
'HQZHLHQ/HLEDQVHLQHVFKZDU]H%UXVW


8Q]lKOLJH$XJHQVHKQGHQ.DPSIXQGWULQNHQ
'HQ5DXVFKGHU*LHU(UEUDXVWGXUFKGDV*HZKO
'DLQGHP6WURPGLH/LHEHQGHQYHUVLQNHQ
'HQ*|WWHUQJOHLFKLPKHLHQ3XUSXUSIKO


108

'HV+LPPHOVHZLJHU6FKOlIULJNHLWHQWRKHQ
'HQ6SLQQHZHEHQGLHGHU&KHUXELP
(UKREHQH1DVHQVFKRQZLH(IHXGHFNHQ
'HPPLOGHQ)ULHGHQGHUZLHgOVRIHWW
(LQ%HWWOHUOXQJHUWLQGHQ(FNHQIDXO
'HP7DEDNVGXQVWDXVGHQ3DVWRUHQSIHLIHQ
'HU7ULQLWlWGLHEHLGHQ/REJHVlQJHQ
9RQDOWHQ7DQWHQDXIGHP6RIDVFKOlIW
'HPJDQ]HQJURHQ$UPHQKRVSLWDO
9HUGDPPWHQVHOEVWZLUXQVXQGNDPHQKHU
$XIGLHVHU,QVHOZHLWHgGLJNHLW
'LHZLHHLQ%RRWVNLHOLQGHQ:HOOHQVWHKW
8PELV]XP(QGHDOOHU(ZLJNHLW
'HPXQJHKHXUHQ6WURPH]X]XVFKDXQ
:
, . ,
,
, ( )
*HRUJ+H\P
Die Ruhigen
Ernst Balcke gewidmet(LQDOWHV%RRWGDVLQGHPVWLOOHQ+DIHQ
$P1DFKPLWWDJDQVHLQHU.HWWHZLHJW
'LH/LHEHQGHQGLHQDFKGHQ.VVHQVFKODIHQ
(LQ6WHLQGHUWLHILPJUQHQ%UXQQHQOLHJW


'HU3\WKLD5XKHQGDVGHP6FKOXPPHUJOHLFKW
'HUKRKHQ*|WWHUQDFKGHPODQJHQ0DKO
'LHZHLH.HU]HGLHGHQ7RWHQEOHLFKW
'HU:RONHQ/|ZHQKlXSWHUXPHLQ7DO

109

'DV6WHLQJHZRUGHQH/lFKHOQHLQHV%O|GHQ
9HUVWDXEWH.UJHGULQQRFKZRKQWGHU'XIW
=HUEURFKQH*HLJHQLQGHP.UDPGHU%|GHQ
9RUGHP*HZLWWHUVWXUPGLHWUlJH/XIW


(LQ6HJHOGDVYRP+RUL]RQWHJOlQ]W
'HU'XIWGHU+HLGHQGHUGLH%LHQHQIKUW
'HV+HUEVWHV*ROGGDV/DXEXQG6WDPPEHNUlQ]W
'HU'LFKWHUGHUGHV7RUHQ%RVKHLWVSUW:
$OIUHG/LFKWHQVWHLQ
Punkt
'LHZVWHQ6WUDHQLHHQOLFKWHUORK
'XUFKGHQHUORVFKQHQ.RSI8QGWXQPLUZHK
,FKIKOHGHXWOLFKGDLFKEDOGYHUJHK
'RUQURVHQPHLQHV)OHLVFKHVVWHFKWQLFKWVR


'LH1DFKWYHUVFKLPPHOW*LIWODWHUQHQVFKHLQ
+DWNULHFKHQGVLHPLWJUQHP'UHFNEHVFKPLHUW
'DV+HU]LVWZLHHLQ6DFN'DV%OXWHUIULHUW
'LH:HOWIlOOWXP'LH$XJHQVWU]HQHLQ


:
, .
, -
( ) .
, ,
, , .
( ), .
110

*HRUJ7UDNO
In einem verlassenen Zimmer
)HQVWHUEXQWH%OXPHQEHHWHQ
HLQH2JHOVSLHOWKHUHLQ
6FKDWWHQWDQ]HQDQ7DSHWHQ
:XQGHUOLFKHLQWROOHU5HLKQ


/LFKWHUORKGLH%VFKHZHKHQ
8QGHLQ6FKZDUPYRQ0FNHQVFKZLQJW
)HUQLP$FNHU6HQVHQPlKHQ
8QGHLQDOWHV:DVVHUVLQJW


:HVVHQ$WHPNRPPWPLFKNRVHQ"
6FKZDOEHQLUUH=HLFKHQ]LHKQ
/HLVHLHWLP*UHQ]HQORVHQ
'RUWGDVJROGQH:DOGODQGKLQ

"
)ODPPHQDFNHUQLQGHQ%HHWHQ
:LUUYHU]XFNWGHUWROOH5HLKQ
$QGHQJHOEOLFKHQ7DSHWHQ
-HPDQGVFKDXW]XU7UKHUHLQ
"

:HLKUDXFKGXIWHWVXQG%LUQH
8QGHVGlPPHUQ*ODVXQG7UXK
/DQJVDPEHXJWGLHKHLH6WLUQH
6LFKGHQZHLHQ6WHUQHQ]X. .
,
. ,
, .
, , , . . . -
111
(http://avantgarde.narod.ru/beitraege/ed/np_metafora.htm), ,
-, empfehlenswert,
.


*HRUJ7UDNO
Untergang
$Q.DUO%RUURPDHDV+HLQULFK

hEHUGHQZHLHQ:HLKHU
6LQGGLHZLOGHQ9|JHOIRUWJH]RJHQ
$P$EHQGZHKWYRQXQVHUHQ6WHUQHQHLQHLVLJHU:LQG

hEHUXQVHUH*UlEHU
%HXJWVLFKGLH]HUEURFKHQH6WLUQHGHU1DFKW
8QWHU(LFKHQVFKDXNHOQZLUDXIHLQHPVLOEHUQHQ.DKQ

,PPHUNOLQJHQGLHZHLHQ0DXHUQGHU6WDGW
8QWHU'RUQHQERJHQ
2PHLQ%UXGHUNOLPPHQZLUEOLQGH=HLJHUJHQ0LWWHUQDFKW

.
, .
- ( ), , , , , ,
, , .
, 1911- , , -
(gelber Sprung) , ,
!
112

3DXO%ROGW
Herbstgefhl
'HUJURHDEHQGURWH6RQQHQEDOO
5XWVFKWLQGHQ6XPSIGHV6WURPHVVFKZDU]HQ(LWHU
'HQ1HEHOOHFNW6FKRQLHWGLH6FKZlUHEUHLWHU
8QGWUEH:DVVHUVFKZLPPHQLQGDV7DO


,QVQVWUH/DXEGHU(LFKHQVLQNHQ9|JHO
$DVY|JHOPLWGHQ6FKDUODFKJHOGHFNHQ
'LHLKUH)lQJHGXUFKGLH.URQHQVWUHFNHQ
8QG6FKUHLHQ*HLHUSIIIlOOWYRQGHU+|KH


$FKDOOH:RONHQEURFNHQ'lPPHUXQJ
0DQNDQQGHQ6FKUHLGHVNUDQNHQ6HHVK|UHQ
8QWHUGHU9|JHO6FKODJXQGJHOEHP6SUXQJ

:LH6FKXZLH+XVVDKLQGHQVFKZDU]HQ)|KUHQ
,VWDOOH)DUEH9RQGHP)LHEHUWUXQN
*OlQ]HQGLH$XJHQGLHGHP7RGJHK|UHQ

, , , ,
.
:
Berlin I

,

%HWHHUWH)lVVHUUROOWHQYRQGHQ6FKZHOOHQ
'HUGXQNOHQ6SHLFKHUDXIGLHKRKHQ.lKQH
'LH6FKOHSSHU]RJHQDQ'HV5DXFKHV0lKQH
+LQJUXLJQLHGHUDXIGLH|OLJHQ:HOOHQ


=ZHL'DPSIHUNDPHQPLW0XVLNNDSHOOHQ
'HQ6FKRUQVWHLQNDSSWHQVLHDP%UFNHQERJHQ
5DXFK5X*HVWDQNODJDXIGHQVFKPXW]LJHQ:RJHQ
'HU*HUEHUHLHQPLWGHQEUDXQHQ)HOOHQ,QDOOHQ%UFNHQGUXQWHUXQVGLH=LOOH
+LQGXUFKJHEUDFKWHUW|QWHQGLH6LJQDOH
*OHLFKZLHLQ7URPPHOQZDFKVHQGLQGHU6WLOOH

:LUOLHHQORVXQGWULHEHQLP.DQDOH
$Q*lUWHQODQJVDPKLQ,QGHP,G\OOH
6DKQZLUGHU5LHVHQVFKORWH1DFKWIDQDOH

Berlin II

,,

'HUKRKH6WUDHQUDQGDXIGHPZLUODJHQ
:DUZHLYRQ6WDXE:LUVDKHQLQGHU(QJH
8Q]lKOLJ0HQVFKHQVWU|PHXQG*HGUlQJH
8QGVDKQGLH:HOWVWDGWIHUQLP$EHQGUDJHQ


'LHYROOHQ.UHPVHUIXKUHQGXUFKGLH0HQJH
3DSLHUQH)lKQFKHQZDUHQGUDQJHVFKODJHQ
'LH2PQLEXVVHYROO9HUGHFNXQG:DJHQ
$XWRPRELOH5DXFKXQG+XSSHQNOlQJH


'HP5LHVHQVWHLQPHHU]X'RFKZHVWOLFKVDKQ
:LUDQGHUODQJHQ6WUDH%DXPDQ%DXP
'HUEOlWWHUORVHQ.URQHQ)LOLJUDQ

'HU6RQQHQEDOOKLQJJURDP+LPPHOVVDXP
8QGURWH6WUDKOHQVFKRGHV$EHQGV%DKQ
$XIDOOHQ.|SIHQODJGHV/LFKWHV7UDXP

,
, ,
.
*HRUJ+H\P
Die Zge

5DXFKZRONHQURVDZLHHLQ)UKOLQJVWDJ
'LHVFKQHOOGHU=JHVFKZDU]H/XQJHVW|W
=LHKQDXIGHP6WURPKLQDEGHUULHVLJ|W
(LVVFKROOHQEUHLWPLW6WRXQGODXWHP6FKODJ

114

'HUZHLWH:LQWHUWDJGHU1LHGHUXQJ
*OlQ]WIHUQZLH)HXHUURWXQG*ROG.ULVWDOO
$XI6FKQHHXQG(EHQHQZRGHU)HXHUEDOO
'HU6RQQHVLQNWDXI:DOGXQG'lPPHUXQJ


'LH=JHGRQQHUQDXIGHP0HLOHQGDPPH
'HULQGLH:lOGHUUHQQWGHV7DJHV6FKZHLI
,KU5DXFKVWHLJWDXIZLHHLQH)HXHUDPPH

'LHKRFKLP/LFKWGHV2VWZLQGV6FKQDEHO]DXVW
'HUJROGJHHGHUWZLHHLQVWDUNHU*UHLI
0LWEUHLWHU%UXVWKLQDEJHQ$EHQGEUDXVW

Die Dmonen der Stadt

6LHZDQGHUQGXUFKGLH1DFKWGHU6WlGWHKLQ
'LHVFKZDU]VLFKGXFNHQXQWHULKUHP)X
:LH6FKLIIHUElUWHVWHKHQXPLKU.LQQ
'LH:RONHQVFKZDU]YRP5DXFKXQG.RKOHQUX


,KUODQJHU6FKDWWHQVFKZDQNWLP+lXVHUPHHU
8QGO|VFKWGHU6WUDHQ/LFKWHUUHLKHQDXV
(UNULHFKWZLH1HEHODXIGHP3DVWHUVFKZHU
8QGWDVWHWODQJVDPYRUZlUWV+DXVIU+DXV


'HQHLQHQ)XDXIHLQHQ3ODW]JHVWHOOW
'HQDQGHUHQJHNQLHWDXIHLQHQ7XUP
5DJHQVLHDXIZRVFKZDU]GHU5HJHQIlOOW
3DQVSIHLIHQEODVHQGLQGHQ:RONHQVWXUP


8PLKUH)HNUHLVWGDV5LWRUQHOO
'HV6WlGWHPHHUVPLWWUDXULJHU0XVLN
(LQJURHV6WHUEHOLHG%DOGGXPSIEDOGJUHOO
:HFKVHOWGHU7RQGHULQGDV'XQNHOVWLHJ


6LHZDQGHUQDQGHP6WURPGHUVFKZDU]XQGEUHLW
:LHHLQ5HSWLOGHQ5FNHQJHOEJHHFNW
9RQGHQ/DWHUQHQLQGLH'XQNHOKHLW
6LFKWUDXULJZlO]WGLHVFKZDU]GHQ+LPPHOGHFNW 

115

6LHOHKQHQVFKZHUDXIHLQHU%UFNHQZDQG
8QGVWHFNHQLKUH+lQGHLQGHQ6FKZDUP
'HU0HQVFKHQDXVZLH)DXQHGLHDP5DQG
'HU6PSIHERKUHQLQGHQ6FKODPPGHQ$UP


(LQHUVWHKWDXI'HPZHLHQ0RQGHKlQJW
(UHLQHVFKZDU]H/DUYHYRU'LH1DFKW
'LHVLFKZLH%OHLYRPQVWHUQ+LPPHOVHQNW
'UFNWWLHIGLH+lXVHULQGHV'XQNHOV6FKDFKW


'HU6WlGWH6FKXOWHUQNQDFNHQ8QGHVELUVW
(LQ'DFKGDUDXVHLQURWHV)HXHUVFKZHPPW
%UHLWEHLQLJVLW]HQVLHDXIVHLQHP)LUVW
8QGVFKUHLQZLH.DW]HQDXI]XP)LUPDPHQW


,QHLQHU6WXEHYROOYRQ)LQVWHUQLVVHQ
6FKUHLWHLQH:|FKQHULQLQLKUHQ:HKQ
,KUVWDUNHU/HLEUDJWULHVLJDXVGHQ.LVVHQ
8PGHQKHUXPGLHJURHQ7HXIHOVWHKQ


6LHKlOWVLFK]LWWHUQGDQGHU:HKHEDQN
'DV=LPPHUVFKZDQNWXPVLHYRQLKUHP6FKUHL
'DNRPPWGLH)UXFKW,KU6FKRNODIIWURWXQGODQJ
8QGEOXWHQGUHLWHUYRQGHU)UXFKWHQW]ZHL


'HU7HXIHO+lOVHZDFKVHQZLH*LUDIIHQ
'DV.LQGKDWNHLQHQ.RSI'LH0XWWHUKlOW
(VYRUVLFKKLQ,QLKUHP5FNHQNODIIHQ
'HV6FKUHFNV)URVFKQJHUZHQQVLHUFNZlUWVIlOOW


'RFKGLH'lPRQHQZDFKVHQULHVHQJUR
,KU6FKOlIHQKRUQ]HUUHLWGHQ+LPPHOURW
(UGEHEHQGRQQHUWGXUFKGHU6WlGWH6FKR
8PLKUHQ+XIGHQ)HXHUEHUORKW, , , .
! . . ,
,


$OIUHG/LFKWHQVWHLQ
Die Operation
,P6RQQHQOLFKW]HUUHLHQbU]WHHLQH)UDX
+LHUNODIIWGHURIIQHURWH/HLE8QGVFKZHUHV%OXW
)OLHWGXQNOHU:HLQLQHLQHQZHLHQ1DSI5HFKWJXW
6LHKWPDQGLHURVDURWH&\VWH%OHLHUQJUDX
+lQJWWLHIKHUDEGHUVFKODIIH.RSI'HUKRKOH0XQG
:LUIW5|FKHOQDXV+RFKUDJWGDVJHOEOLFKVSLW]H.LQQ
'HU6DDOJOlQ]WNKOXQGIUHXQGOLFK(LQH3HJHULQ
*HQLHWVHKULQQLJVHKUYLHO:XUVWLP+LQWHUJUXQG


,
,
, , , , , , , , . , .
- .
:
Sonja

$EHQGNHKUWLQDOWHQ*DUWHQ
6RQMDV/HEHQEODXH6WLOOH
:LOGHU9|JHO:DQGHUIDKUWHQ
.DKOHU%DXPLQ+HUEVWXQG6WLOOH


6RQQHQEOXPHVDQIWJHQHLJWH
hEHU6RQMDVZHLHV/HEHQ
:XQGHURWHQLHJH]HLJWH
/lWLQGXQNOHQ=LPPHUQOHEHQ


:RGLHEODXHQ*ORFNHQOlXWHQ
6RQMDV6FKULWWXQGVDQIWH6WLOOH
6WHUEHQG7LHUJUWLP(QWJOHLWHQ
.DKOHU%DXPLQ+HUEVWXQG6WLOOH

117

6RQQHDOWHU7DJHOHXFKWHW
hEHU6RQMDVZHLH%UDXHQ
6FKQHHGHULKUH:DQJHQIHXFKWHW
8QGGLH:LOGQLVLKUHU%UDXHQ


:
3DXO%ROGW
Friedrichstrassendirnen
6LHOLHJHQLPPHULQGHQ1HEHQJDVVHQ
:LH)LVFKHUVFKXWHQJOHLFKXQGJOHLFKJHWDNHOW
9RP%OLFNEHIKOWXQGNHQQHULVFKEHPDNHOW
,QGHVVLHVLFKZLH6FKZlQHVFKZLPPHQODVVHQ


,P6WURPGHU0HQJHDXIGHV)LVFKHV5RXWH
(LQ*ODW]NRSIlXJWHLQ5RWDXJVSUW7RUWXU
'DVFKLHWHLQ*UQOLQJYRUKlQJWDQGHU6FKQXU
8QGVFKQHOOWDQ'HFNHLQHUEHPDOWHQ6FKXWH


*HVSDQQWYRQ:ROOXVWZLHHLQ3URMHNWLO
'LHUHLHQVLHDXVLKPZLH(LQJHZHLGH
*OHLFKJUREHQ.FKHQIUDXHQRKQHYLHO

9RQ6HQWLPHQW'DQQUVWHQVLHVFKRQZLHGHU
'HQQHXHQ)DQJ6LHVFKQDOOHQVLFKLQ6HLGH
8QGVWHLJHQHUQVWPLWLKUHP/lFKHOQQLHGHU

, , ,
:
3DXO%ROGW
Erwachsene Mdchen
:HUZHLVHLW)UDJRQDUGQRFKZDVHVKHLH
=ZHLVWUDFNH%HLQHKDEHQLQGHP.OHLGH
5REHQJHIOOWYRQ)OHLVFKDOVREGLH6HLGH
,QMHGHU)DOWHPLWGHP.|USHUNUHLH

118

$XVGHP.RUVDJHIDKUHQHXUH+IWHQ
:LH%JHOHLVHQLQGHQ6WRIIGHU5|FNH
'DUDXIZLH%LHQHQDXIGLH%LHQHQVW|FNH
8QVHUH%OLFNHNULHFKHQDXVGHQ/IWHQ


,KUMXJHQGOLFKHQ6RQQHQ)OHLVFKHUQ/LFKW
:LUKDEHQGHQ(KUJHL]GHU$OOHJRULHQ
8QGKEVFKHQ'LQJHLP*HGLFKW

,FKZLOOPLWHXUHU%HWWZlUPH%OXPHQ]LHKQ
8QGHLQHQNOHLQHQ0RQGDXVGHP8ULQ
'HUVWHUQHQKHOODXVHXUHP%OXWHEULFKW

,
:
$XJXVW6WUDPP
Blte

'LDPDQWHQZDQGHUQEHUV:DVVHU
$XVJHUHFNWH$UPH
6SDQQWGHUIDOEH6WDXE]XU6RQQH
%OWHQZLHJHQLP+DDU
*HSHUOW
9HUlVWHOW
6SLQQHQ6FKOHLHU
'XIWHQ
:HLHPDWWHEOHLFKH
6FKOHLHU
5RVDVFKHXJHGlPSIWYHUVFKLPPHUW
=LWWHUQ)OHFNHQ
/LSSHQ/LSSHQ
'XUVWLJNUDXVHKHLH/LSSHQ
%OWHQ%OWHQ
.VVH:HLQ
5RWHU
*ROGQHU
5DXVFKHU
:HLQ
'XXQG,FK
,FKXQG'X
'X"
"
119
, , ,
1915 , . , ,
, ; , , , , ,
.
$XJXVW6WUDPP
Feuertaufe


.

'HU.|USHUVFKUXPSIWGHQZHLWHQ5RFN
'HU.RSIYHUNULHFKWGLH%HLQH
(UVFKUHFNHQ
:UJWGLH)OLQWH
bQJVWH
.QDWWHUQ
.QDWWHUQVFKULOOHQ
.QDWWHUQKLHEHQ
.QDWWHUQVWROSHUQ
.QDWWHUQ
hEHUWDXPHOQ
Gelle
:XW
'HU%OLFN
6SLW]W
=LVFK
'LH+lQGHVSDQQHQ.ODUHQ
'DV7URW]HQODGHW
:ROOHQlXJW
8QG
6WDKOHU%OLFN
6FKQHOOW
6WUHFN
'DV
6FKLFNVDO
120
, , - , , , , .
$XJXVW6WUDPP
Frage

8QG
6WlPPHVFKODQNHQZHLWHQ+LPPHO
8QG
+HU]HQVFKZDQNHQEUWHQ6FKPHU]
8QG
+DOPHKDXFKHQZHOOH6WUPH
8QG
6FKZHLJHQVFKULFNW
8QG
%HXJWXQGJHKW
8QG
*HKHQ*HKHQ
:HJH=LHOH5LFKWXQJ
8QG
*HKHQ*HKHQ
/LHEHQ/HEHQ7RG
8QG
*HKHQ*HKHQ
(QGORVZHOOHQ6WUPH
8QG
*HKHQ*HKHQ
(QGORVKDOPW
'DV
1LFKWV


, ,
, , :


121

     

      

 

122

  5HHFW   

 
 
    

      

 
  


  
     

 
   

 
 
      


 

     


KWWSZZZ
SURPHJDOLWUXDXWRUSKS"LG 9
 

KWWSDQG\FDQQDELVUX

 
 KWWSSROXWRQDUX"VKRZ ]KLWHQHY
     

5HHFW
     

     
    
;;,=$$57