Вы находитесь на странице: 1из 142

STT

S CH

Din tch

Tn khch hng

a ch lin h

S in thoi

601

Trn Trung Kin

447 Hng Vng, Hng Bng, Hi Phng

0313.540.440,
0904.233.116

605

Nguyn Hu Hiu

142D ph C Lc, phng Thng nh, Thanh Xun,


H Ni

0912.044.966

608

Nguyn Hu L

23 Ph Hong Hoa Thm, P.Thy Khu, Q.Ty H, H


Ni

0902 365 678

701

inh Th Phng

S 32, ph Phng Mai, Phng Phng Mai, Qun


ng a, H Ni

0913.534.234

705

Bi Tng Thng

S 8 ng 125/2 Trung Knh, Trung Ho, Cu Giy, H


Ni

04.6281.1084,
0903.252.696

708

Lng Vn Th

T 2, B , Long Bin, H Ni

0989 993 112

801

V Th Hi

S 99, Ng 16, Hong Cu, ng a, H Ni.

0904 221 228

zz

803

Nguyn Vit Tin

S 6, ng 38, L Trng Tn, P.Khng Mai, Qun


Thanh Xun, H Ni

0913.379.789,
04.3853.4885

804

La Qu Hng

19B, t 14C, Thanh Lng, Hai B Trng, H Ni

0904.113.126

10

805

V Minh ng

S 6, Ng 173/75/33 Hong Hoa Thm Ba nh, H


Ni

0985 312 288

11

808

Dng Quc Thng

S 24, ng 68/53/16 Quan Hoa, Cu Giy, H Ni

0913.559.105

12

901

Phm nh Li

X V Qu, huyn Kin Xng, tnh Thi Bnh

036.3822.062

13

902

Trn Th Thu

P504, ta nh 17T2, Trung Ha Nhn Chnh, Cu


Giy, H Ni

046. 2816832,
0915 373 529

14

904

Nguyn B Hu

Phng Trn Lm, Thnh Ph Thi Bnh, Tnh Thi


Bnh, TP Thi Bnh, Thi Bnh

036. 3644423,
01694334871

15

905

Nguyn Vn Qun

S 8 hm 345/91/27 ph Khng Trung, Thanh Xun,


H Ni

04.3565.5871,
0165.889.6666

16

908

Nguyn Th Tm

235 Nguyn Khang, Yn Ho, Cu Giy, H Ni, Cu


Giy, H Ni

0915.409.666

17

1001

Phm nh Vit

S 24, ngch 22/3, ph Ph Vin, B , Long Bin,


H Ni

0936.065.213

18

1002

Phm Thu Nga

Nh 23, L 4A, Khu Th Trung Yn, Cu Giy, H


Ni

0912 151 427

19

1003

V Thu Hu

S 10A, ngch 409/53 Kim M, Ngc Khnh, Ba


nh, H Ni

0912.299.556,
0903.255.999

20

1004

21

1005

L Th Hong Yn

S 26, Tng Duy Tn, Hon Kim, H Ni

043. 8246238,
0913 565 697

22

1006

o Vn Din

X V Qu, Huyn Kin Xng, Tnh Thi Bnh

036. 3822063,
0984 535 122

23

1008

Trn Ngha Vn

P1304 to nh Silver Wings, 137 Nguyn Vn C,


Long Bin, H Ni

042.220.7789,
0916.199.199

24

1101

V Quc Hun

P505, CT1, KT Trung Vn, x Trung Vn, T Lim,


H Ni

0919.996.699

25

1102

Nguyn Trung Thnh

S 3, Ng 1, Nguyn Cng Tr, Phc La, H ng, H


Ni

913325161

26

1104

Nguyn Th Thu H

P502, C16, Thanh Xun Bc, Thanh Xun, H Ni

0912.320.973

27

1108

Nguyn Chin Thng

S nh 11, khu Cu 2, H Cu, H ng, H Ni

0904.229.773

28

1201

Cao Tin Dng

P508-CT7A, KT Vn Qun, Yn Phc, Phc La, H


ng, HN.

0904 861 458

29

1202

inh Hong An

30A Lin C, L Hng Phong, Tp Nam nh

0944.579.999
0915.606.666

30

1203

Phm Vit Cng

LK38, Khu Th Bc H, H Ni

0913 589 728

31

1205

Nguyn Trng Hin

Phng 211 -A7,s 2 Bi Ngc Dng, Hai B Trng,


H Ni

042. 2462987,
0913552759

inh Th Hng Giang 27 Hunh Thc Khng, Lng H, Q.ng a, H Ni

0915 056 718

32

1208

Nguyn Th Hoa

P814-CT5-X2 Bc Linh m m rng, Hong Lit,


Hong Mai, H Ni

066.392.1929,
04.3641.0204

33

1301

Bi Xun Hunh

TT c kh vn ti thu, B , Gia Lm, H Ni

0169 776 1854

34

1305

Ha Mnh Khang

108 A1, TT Ging V, Ba nh, H Ni, T Lim, H


Ni

0913 584 192

35

1306

Hong Ngha Thm

S 12 Nguyn Bnh Khim, Hi Tn, Hi Dng

0904 308 146

36

1308

L Hng Nhung

P512- G6A Thnh Cng, Ba nh, H Ni.

0989 128 460

37

1401

Trng Bnh Dng

Phc Tin, Ph Xuyn, H Ni

0912 134 245

38

1404

Phng Th Hng

S 6 ng 155 Gii Phng, ng Tm, Hai B Trng,


H Ni

0912.152.858

39

1408

Nguyn Tun Hng

746 La Thnh, Ba nh, H Ni

0912.379.471

40

1501

Bi Thy Mai

P701. s 137 Nguyn Vn C, Long Bin, H Ni

094 466 7777

41

1502

Bi Th Vn Anh

S 10, Ngch 155/206, Trng Chinh, H Ni

043. 5654388,
0912 648 997

42

1503

Nguyn Thu Dung

204, TT Cty t vn thit k cu ng, Trung Ho, H


Ni

0983.328.174

43

1504

Trn Th Kim Chi

P102-C3 Khu tp th Kim Giang, Thanh Xun, H


Ni.

0983 398 270

44

1505

Nguyn Th Bch Hnh

S 15, ngch 3, ng 99, Nguyn Ch Thanh, Lng H,


ng a, HN

0904 903 390

45

1508

Nguyn Quang Hng

T 73, Hong Cu, Ch Da, ng a, H Ni.

0983 584 546

46

1601

L Th Thoa

S nh 14, Ng 486/14/8, T 17A, Ng Gia T, c


Giang, Long Bin, H Ni

0164 802 7767

47

1603

Trn Th Thu Hng

S 63, Tn c Thng, H Ni, ng a, H Ni

0944 790 962

48

1604

V Kim Ton

S 531, ng Phc Din, x Xun Phng, T Lim,


H Ni

0123 900 5316

49

1605

Trnh Mai Hng

S 69, T 1A, Trung Lit, ng a, H Ni

042. 2100403,
0946 201 888

50

1607

Nguyn Th Ha

47, t 74 TT qun i 361 Hong Cu, Ch Da,


ng a, H Ni

0912 022 898

51

1608

V Vn C

S nh 14, Ng 486/14/8, T 17A, Ng Gia T, c


Giang, Long Bin, H Ni

0979 527 113

52

1701

Trn Dng Tin

B12, TT Vin ng dng CN, Hong Nm, C Nhu,


T Lim, HN

0904 131 679

53

1702

Nguyn Thnh Vn

S 10, Ng 80, Ph Vin, B , Long Bin, H Ni,


Long Bin, H Ni

043. 8721073,
0913 234 756

54

1703

Nguyn Nh H

S 482, Minh Khai, Hai B Trng, H Ni, Hai B


Trng, H Ni

0982 231 609

55

1704

Trn Vn Hnh

40 D3, Khu TT Nguyn Cng Tr, Ph Hu, Hai B


Trng, HN.

0902 258 833

56

1705

Nguyn Th Dung

Th trn Tha, Lng Ti, Bc Ninh

04.37511272

57

1707

Nguyn Th Dn

Khu hnh chnh 4, phng Lin Bo, Vnh Yn, Vnh


Phc

0983.633.788

58

1708

Nguyn Ngc Hng

S 21, ng 80, Nhn Ho, Nhn Chnh, Thanh Xun,


H Ni

0983 586 526

59

1801

V Huy Quang

S 111, Ph Vin, B , Long Bin, H Ni

043.872.5038,
0938.291.818

60

1802

Phm Th Nh Hoa

P1003 chung c 45 Nguyn Sn, Ngc Lm, Long


Bin, H Ni

0979.766.898

61

1804

o Trung Kin

P408, nh H1, khu th Vit Hng, Long Bin, H


Ni.

0983 634 154

62

1805

Phm Anh o

137 An Trch II, phng Quc T Gim, qun ng


a, HN.

0943 068 701

63

1806

o Vn Hon

S 112 Ph Lng H, Qun ng a, H Ni

0913 208 260

?>

64

1808

Nguyn Hu G

60 Bch Cu, qun ng a, H Ni.

0168 644 0441

65

1901

Bi Phi Hng

201C-6B TT Qunh Mai, Hai B Trng, H Ni

0946 603 355

66

1904

Mai Tuyt Lan

4/164 ph Hoa Bng, phng Yn Ho, qun Cu


Giy, H Ni.

0902 198 888

67

1905

Trn Khnh Ha

S 17, T 87, Ch Da, Q.ng a, H Ni

0936.372.179,
04.3851.4059

68

1908

Lu Th Thnh/ hung

58 Hng Chui, Hai B Trng, H Ni

0903 418 144

69

2001

Ng Xun Dng

S 21 Nguyn Thi Hc, Hon Kim, H Ni

042. 2132832,
0912 188 668

70

2004

L Th Thu Ba

P45 nh D1, TT Trung T, phng Trung T, q. ng


a, HN.

0953.413.417

71

2005

L Khc Bn

X Cng Ho, huyn Hng H, tnh Thi Bnh.

0982 896 269

72

2008

Trn Hu Phng

P1001 N 6A, Bn o Linh m, Hong Lit, Hong


Mai, HN.

0903 463 289

73

2101

Trng Xun Bnh

TT Vin Th nhng nng ho, ng Ngc, T Lim,


H Ni.

0912 328 407

74

2104

Nguyn L Hng

Lam in, Chng M, H Ni.

0904 738 877

75

2105

V Quc Thc

1/2A Hm T Quan, Phc Tn, Hon Kim, H Ni.

0982 786 676

76

2108

Nguyn Thanh H

S 46, tp th b in Than, Phc X, Ba nh, H


Ni.

0912.153.832

77

2401

Nguyn c Vinh

63 Tn c Thng, ng a, H Ni.

0168 619 6898

78

2402

Nguyn c Vinh

63 Tn c Thng, ng a, H Ni.

0168 619 6898

79

2403

Dng Hng Hi

93 Thu Khu, Ty H, H Ni.

0903 406 461

80

419

2404

Dng Hng Hi

93 Thu Khu, Ty H, H Ni.

0903 406 461

Ghi ch
ko bn

cn bn . ang tham kho gi


ko bn
cn bn 32,5tr ba0 ten v bo tr
cn bn 33tr co cn 1601 ban 34tr

C H con gi : 0912029988 -cn bn. 33tr cho thue 10tr

na mun bn na ko
na mun bn na ko
ko bn
ko bn
ko ban
cn bn 32,5tr bao tn. Ko bao ph bo tr

ko bn
cn bn 33tr c thng lng
cn bn 34tr
cn bn 35tr
bn
cn bn 35tr c tl gi li sau, ko ban nua
ko bn

ko bn
bn ri. C cn 17T2 tng 6 bn 33tr
can ban
thu bao

ko bn
ang bn t gi li
ko bn

bn ri.


ko bn
ko bn

bn ri

bn ri
ko bn

cn bn 34tr ko ban nua


cn bn 36tr

ang cn nhc ( mun bn )

ko bn
ko bn
bn ri
ban rui
ko bn
cho thue 10tr bn 36tr : 0904108706
ko bn

cn bn 35tr
ko bn , c cn ta 21T1. tng 703 bn 31tr
bn ri
ko bn
de o

ko bn

dang cho thue


ko bn
bn ri

can ban 31tr nhiet tinh

ko bn

ko bn
ko ban
nhm my

bn ri

ko bn
ko bn

STT

S CH

Tn khch hng

a ch lin h

502

107,38m

Nguyn Thnh ng

P307, Chung C Hong Sm, Ph Hong


Sm, Hong Quc Vit, Cu Giy, HN

503

97,38m

Nguyn Ngc Tuyn

16/124 Ph Hong Ngn, Cu Giy, H Ni 0913239667

504

-102,21

Mai Th Thy

S 8, C2, L2 KT Yn Ha, Cu Giy, H


Ni

0978.331.985,
04.6660.5888

506

-128

Nguyn Th Mo

S 26, ng Xa, Mai Dch, Cu Giy, H


Ni

043. 7646067,
0904 295 888

602

107,38

Hong Th Hin

50 Ng 52TE, Ph Trn Nhn Tng, H Ni

043.8227553,
0985739979

ko ban

603

97,38

Nguyn Tun

S 127, T 6, Phng Lng H, ng a,


H Ni,

0913.213.033,
04.3776.1427

ban ri

606

128

702

107,38

Trn Vn Qu

S 1, N7A, Nguyn Th Thp, Trung Ha


Nhn Chnh, Thanh Xun, HN

0983 335 636

ko ban

703

97,38

Trn Cng Nghin

S 10, ng 58, V Trng Phng, H Ni

0912.354.550,
04.3858.9577

ko ban

10

704

102,21

Phm Mnh Dng

S nh 3, ng 93/73/8, Hong Vn Thi,


Khng Trung, Thanh Xun, H Ni

043.565.0856,
0904.216.671

ko ban

Nguyn Th Kim Thy B10-4, t 39, Quan Hoa, Cu Giy, H Ni

S in thoi

0982 356 762

Ghi ch

ko ban

ban roi

0912.080.556

11

705-

102,21m

Nguyn Duy Qu

Phng Thng Li, th x Kon Tum, Kon


Tum

12

706

128

Phng Thanh H

S 18, Ng 1, Khu H Tr 2, P.H Cu, Q.H 043.382 5299,


ng, H Ni
0982 075 299

13

707-

117,8m

inh Hng V

S 52, Ng 2, Ph Ging V, P.Ct Linh,


Q.ng a, H Ni

0913515015

14

801-

88,22m

Nguyn Th Ho

C7, N 9, Khu TM nh Cng, Hong


Mai, H Ni

043. 640 7109,


0913 208 380

15

802

107,38

Nguyn Th Hoa

S 27, Ng 87, L Thanh Ngh, Hai B


Trng, H Ni

043. 869 5977,


0983 518 899

16

803

97,38

V Th Cht

S 103, Ng 266, i Cn, Ba nh, H Ni 043. 7625576

17

805

102,21m

Ng Th Mai Hin

S 2, Ng 20, ng 158, Phng ng


Mc, Hai B Trng, HN

18

806

128

Phm Tng Bch

S 26, Khu I, Th Trn Qunh Ci, H.Qunh 036.3863.306,


Ph, T.Thi Bnh
0904 732 722

19

807

117,8

L Minh Hi

S 279, Nguyn Vn C, TP.H Long,


T.Qung Ninh

0913 023 680

20

901

88,2

V c Sn

S 26, ng 28A, H nh, Thanh Xun, H


Ni

0986.230.158

cn bn 34 sang ten dc

21

902

107,38

Ch 1: L Huy Dng
P204 - K7 Thnh Cng, phng Thnh
Ch 2: ng
Cng, Ba nh, H Ni
Phng Hng

0915.246.856

ko ban

22

903

97,38

Nguyn Quang Huy &


0904.178.192,
P204, M11, TT Lng Trung, Lng H, ng
Nguyn Bch Qunh
0988.778.979
a, HN
Hng
04.3831.4042

0934.967.999

043.971 3790,
0912 561 716

bn ri

ko ban

can ban 30tr tl

23

905

102,21

ng Th Mai Phng P7, B17, T 36, Thnh Quang, H Ni

Nguyn Huy Dng

S nh 17 ng 409 Kim M, Ngc Khnh,


B, HN

043.8532147,
0913 510 828

ko ban

043. 5729135,
0958 081 968,
0988.468798
0982 139 358

24

906

128

25

1002

107,38

Ch 1: V Mnh Hin
S 11, ngch 164/117 Vng Tha V,
Ch 2: Nguyn
Khng Trung, TX, HN
Trung Dng

26

1003

97,39

Trn Kim Bo

S 4, TT Tng cng ty Dc, ng Quan,


Quan Hoa, Cu Giy, H Ni

04.3767.6362,
0983.661.850

27

1004

102,21

Ng Thanh Tn

S 9, ngch 199, ng Quan Th 1, ph Tn


c Thng, Ch Da, ng a, HN

0904.190.354

can ban 33,5tr

28

1005

102,21

inh Th Hng

S 9, ng 230/118/31 ph nh Cng
Thng, nh Cng, Hong Mai, H Ni

0985.694.929

ko ban

29

1006

128

Nguyn Phng Lan

S 11, Ng 4, T 11, Yn Ha, Cu Giy, H


0915.820.999
Ni,

ban ri

30

1007

117,8

Lng Ngc Long

P6 B2, TT UBKHXH, ng 7 Kim M


Thng, Cng V, Ba nh, H Ni

0915.959.579

31

1101

88.2

Vng Kh Qunh

Khu TT CSP mu gio TW, X M nh,


T Lim, H Ni

0936 782 855

ko ban

32

1102

107,38

Hong Th Hng

P507-A4 TT B Cng An, Thanh Xun


Trung, Thanh Xun, HN

0906277196,
04.3558.8118

ko ban

33

1103

97,38

Trn Th Thy Trang

Th trn Triu Sn, huyn Triu Sn, tnh


Thanh Ho,

0979.124.332

0913 365 128

ban ri

SN 27.D7, Phng Thanh Xun Bc, Thanh


0983 356 112
Xun, HN

34

1106

107,38

Phan Th o

35

1107

117,38

Nguyn Th Thu Hng S 9, A7 m Tru, Hai B Trng, H Ni

043.9841996,
01236404647,
0984.181.967

36

1202

107,38

L c Long

T40, Cm Ph, Cm Ph, Qung Ninh

0904 887 882,


033.3866.509

37

1203

97,38

ng Xun Thiu

L 14.12 khu T Trn Lm, t 37, phng


Trn Lm, TP Thi Bnh

0982.149.999,
036.3737.666

38

1204

102,21

Trn Quang Hng

B7, TT i Ting ni Vit Nam, Phng


Lin, ng a, H Ni

0913.202.770
0904.943.336

39

1206

107,38

Nguyn Th Phng

19/1/208 ng Gii Phng, H Ni

0915 903 883,


04.3974.0869

40

1306

128

L Th Lin

Phng 4-A8, h Ngc Khnh, Ba nh, H


Ni

0903.423.031

41

1402

107,38

Phm Th Ha

B5*C174 N3, Chung C 15, 17 Ngc


Khnh, Q.Ba nh, H Ni

043. 7264546,
0904 391 774

ko ban

42

1403

97,38

Nguyn Th Bnh

S 55, Hng Bum, Hon Kim, H Ni

043.8284617,
0914 262 826

ko ban dang cho thue

43

1404

102,21

on Anh Tun

P1009 Nh B, Ta nh B Tng Tham mu, 0211. 3862124,


Thn Nhn M, M nh, T Lim, H Ni 0913. 576241

ko ban

44

1405

102,21

inh Vn nh

S 1 ngch 43/49 Trung Knh, Cu Giy, H


0934.334.545
Ni,

ko ban

ko ban

45

1406

128

46

1407

47

0904.913.985,
04.3832.5444

Nguyn Vit Tun

S 9/32/444 i Cn, Ba nh, H Ni

117,8

Nguyn Quang Huy

S 5, t 7, cm 2. Phc X, Ba nh, H Ni 0903.448.005

1502

107,38

Phng Phng Lan

P6N, T 62, Trung T, ng a, H Ni

043.9747199,
0904 512 644

48

1503

97,38

Nguyn Vn Hiu

C10,TT Hc vin qun y 103, Phc La, H


ng, H Ni

0986667686

49

1504

102,21

Bi Th Vn Anh

P150 ng Chin Thng, Vn Qun, H


ng

0984092233

50

1506

128

L T Anh

P35, Ngch 3, Ng 2, H c Di, H Ni

043. 8514415,
0903235611

51

1507

117,8

Phng Phng Lan

P6N, T 62, Trung T, ng a, H Ni

043.9747199,
0904 512 644

52

1602

107.38

H Thanh Xun

A10 TT2 Vn Qun, H ng, H Ni

0166.6593.660
04.3354.6951

53

1603

97,38

Nguyn nh &
Trnh Th Giang

S 20, ng 46, Phm Ngc Thch, H Ni

0166.7414.789

54

1604

102,21

L c Thng

C4, L 8 TM i Kim, nh Cng, Hong 0988.338.686,


Mai, H Ni
0906.958.888

ko ban

102,21

Ch 1: Trn Th Nhung
Ch 2: Nguyn a ch b Loan: S 12, ngch 1/69 ph Bi
0989.139.820
Vn Long
Ch 3:
Xng Trch, Qun Thanh Xun, H Ni
Th Thanh Loan

ko ban

55

1605

ko ban

ko ban

ko ban

56

1606

128

Phm Huy Phc

S nh 052, T 23, Sng Bng, TX Cao


Bng, Tnh Cao Bng

026. 6286846,
0913 346 846

57

1706

128

Phm Quang Hin

109 ng B Sng, Quan Hoa, Cu Giy,


H Ni

0913233801

STT S CH Din Tch

Tn khch hng

Ni hin nay

S in thoi

406

107,38m

V Th Thanh An

S 22, Hai B Trng, Trng Tin, Hon


Kim, H Ni

043. 5132800, 0913


586 470

407

88,22

V Th Mai Anh

P1208, Nh 17T3 Khu Th Trung Ho,


Nhn Chnh, Cu Giy, H Ni

0912093796

502

128,8

Phm Th Tng ip

Cng ty thm d khai thc m, Thanh Tr,


H Ni

0903 453 939

505

97,38

Nguyn Xun Dng

S nh 16A, Ngch 102/3, Khng Trung,


Thanh Xun, H Ni

046. 2517392, 0913


521 068

506

107,38

H Th M Ngc

311, A49, Ph Thi Thnh, Thnh Quang,


ng a, H Ni

043. 8535371, 0912


101 796

602

128

Trn Hng Vn

S 52, Ngch 99/2, Ng 99 Nguyn Ch


Thanh, Lng H, ng a, H Ni

043. 7733917, 0947


311 698

604

102,21

Phm Gia Hu

043. 5633406, 0904


S 36B, Ng 554, Trng Chinh, ng a,
574 888,
H Ni
0906.286.868

605

97,38

Trn L Chinh

78A, Ng 78, ng V Trng Phng,


Thanh Xun, HN

043. 5584876,
043.853.1917, 003.
630. 350 0402

606

107,38

L Th Phng

Phng Ch Da, Q.ng a, H Ni,

0913 258 268

10

702

128

L Th Hiu

S 9 Hng Chui, H Ni, Hon Kim

0913.340.790

11

703

102,21

Nguyn Th Khnh L

15 Ngch 43, Ng 64, Nguyn Lng Bng,


0905 555 184
H Ni

12

705

97,38

Nguyn Th Thm

S 20 ph Cha H, Cu Giy, H Ni

0904.282.033

Nguyn Thanh T

133 Triu Vit Vng, Hai B Trng, H


Ni

0913 237 975

Hong Th Bch Lin

S 30, Ng 255, Ph Vng, Hai B Trng,


H Ni

043. 8699496, 0989


868 979

102,21

V Th Bch Ngc

4B, ng 302, ng Lng, Thnh Quang,


ng a, H Ni

04.3754.7411,
0983.882.988

804

102,21

Bi Thanh Bnh

S 25B/26, t 22, TT Vn Cng, Quan Hoa,


0916.525.751
Cu Giy, H Ni

17

806

107,38

L Quang Hng

S 3B, Ph Trng Lm, T 7, c Giang,


0913 233 985
Long Bin, H Ni

18

807

88,22

Trnh Hng Dung

B3, TT1, Bc Linh m, Hong Mai, H


Ni

0904747986

19

902

128

V Hng Quang

P8, B2, Tp Th Vn Chng, H Ni

043. 8512107, 0986


924 588

20

903

102,21

Trng Xun Trng

Xm 1, Thn Tu Lit, Tam Hip, Thanh


Tr, H Ni

0913 317 756

21

904

102,21

Cao Sn C

S 5A on Trn Nghip, P.Bi Th Xun,


Q.Hai B Trng, H Ni

0913 534 000

22

905

97,38

Nguyn Th Kim Li

T 17, Phng Lng H, Qun ng a,


H Ni

043. 8548534, 0912


542568

23

906

107,38

Phan Th Thu H

S 22, T 26, Yn S, Hong Mai, H Ni, 0903 413 456

24

907

88,22

Trnh Th Ngc

203-NC3, ng 94, Nhn Ho, Nhn Chnh,


Thanh Xun, H Ni

0989.202.367
037.2658.358

25

1001

117,8

Phan Th Hng Lam

P403 B9, TT Thanh Xun Bc, Thanh


Xun, H Ni

0936 907 789

26

1002

128

Phm Gia Hip

S 36B, Ng 554, Trng Chinh, ng a, 043. 5633406, 0906


H Ni
286 868

13

706

107,38

14

802

128

15

803

16

27

1003

102,21

ng Kim Khnh Ly S 2, Vng Th, Ty H, H Ni

28

1004

102,21

Hong Lan Anh

S 11, ngch 342/59 H nh, Thanh Xun,


0903.225.437
H Ni

29

1005

97,38

Hong Kim Dung

S 4, Ng 159, Ph Hng Mai, Hai B


Trng, H Ni

043. 6272086, 0904


140 561,
0948.288.686

30

1006

107,38

Trn Minh Tun

L 24, m Si, nh Cng, Hong Mai,


H Ni

043. 5659604, 0932


290 777

31

1007

88,22

Nguyn Th Thu

G2 TT Ph n TW, Pho i Lng, Lng


Thng, ng a, H Ni

0983.605.675,
04.6675.1469

32

1102

128

33

1103

102,21

Nguyn Thanh H

S 33, Linh Lang, Cng V, Ba nh, H


Ni

0904 211 191

34

1104

102,21

Trn Th Thau

S 73, ng Vn Ng, P.Trung T, ng


a, H Ni

043.8523480, 0902
133 316

35

1105

97,38

inh Vn Thng

S 95/63 ng 173 Hong Hoa Thm, Ngc


H, Ba nh, H Ni

0903.413.764

36

1106

107,38

Nguyn ng
P501, G6A, TT Thnh Cng, Ba nh, H
Khang & o Bch
Ni
Thy

0913.596.983,
0913.364.624

37

1107

88,22

P12A05, Nh 15T, Nguyn Th nh, Trung


Nguyn Th Thin Ng
0984 110 032
Ha, Cu Giy, H Ni

38

1201

117,38

Dng Th Nga

19C, Ng 88/2, Ph Gip Nh, Hong Mai,


0987 763 600
H Ni

39

1202

128

Nguyn Quang Ngc

S 270, Ph Vng, P.Phng Lit, Thanh


Xun, H Ni

204 E9, Tp th Thanh Xun Bc, Thanh


Nguyn Th Kim Ng
Xun, H Ni

0915 898 118

043. 8546241, 0915


588 762

043. 8692399, 0913


070 783

40

1203

102,21

Nguyn Hong
Phng

S 211 C3, Tn Mai, Hong Mai, H Ni

41

1205

97,38

V Th Vn Anh

P53, ng 12, ph Cha Bc, P.Quang Trung,


0932.898.998
ng a, H Ni

Ng nh Khot

P1606-17T7 Trung Ha, Nhn Chnh,


P.Nhn Chnh, Q.Thanh Xun, H Ni

0912 238 072,


0943.268.999,
0912.882.084
0913.234.266

0904.167.968

42

1206

107,38

43

1207

88m

Nguyn Th Bch H

501X1, Trng nh, phng Tng Mai,


H Ni

44

1302

128

Ng c Ngc

CT6, n nguyn2, tng 2, p202, khu th


043. 6649187, 0912
nh Cng, Hong Mai, H Ni, Thanh
173 468
Xun, H Ni

45

1305

97,38

Trn Minh Tuyt

68B, Ng 514, Thu Khu, Ty H, H Ni

046. 2915019,
0983280899

46

1306

107,38

Nguyn Tt Qun

S 24, ngc 18, ng Khng H, Khng


04.3558.8236,
nh, Thanh Xun, H Ni, Thanh Xun,
0913.539.786
H Ni

47

1402

128

Nguyn Xun Tt

T 18, Phng Ph X, Thnh Ph Thi


Nguyn

0913.286.254

48

1405

97.38

L Quc Thnh

Cm dn c Thanh Tm, Qung Tm,


Qung Xng, Thanh Ha

0912 958 891

49

1406

107,38

ng Th i Vn

17 ng 139/1 Nguyn Vn C, Ngc Lm,


Long Bin, H Ni

0912546554,
04.3873.1593

50

1502

128

Nguyn Xun Ti

T 3, Phng Trung Thnh, Thnh Ph Thi


0913 286 880
Nguyn

51

1503

102,21

Nguyn Trung Kin

S 59, ph Vnh Phc, Ba nh, H Ni, Ba


0902.128.269
nh, H Ni

52

1505

97,38

o Th Kim Anh

116A1, Thnh Cng, Ba nh, H Ni

043. 7721254, 0904


393 737

Nguyn Th Chc

P307, H3, Tp Th Thnh Cng, Ba inh,


H Ni

Chu Th Bch Nguyt

P905, khu Lin C 262 Nguyn Huy Tng, 042.2148048,


Thanh Xun, H Ni, ng a, H Ni
0982285599

102,21

Trnh Hng Thi

S 7, t 42, Dch Vng, Cu Giy, H Ni

0913.291.518/0949.84
5.666/ 04.6662.2919

1604

101,21

Nguyn Minh Hng

P407A, Nh C5B, Lng H, ng a, H


Ni

0904 210 904

57

1605

97,38

Hong Th Ngc Lan P404, CT4, M nh II, H Ni

0982 197 474

58

1606

107,38

L Th Bi Phng S 162, Ph H nh, Thanh Xun, H Ni

043. 8583118, 0923


569 999

59

1702

128

60

1705

97,39

T Quang Hng & S 5, Ngch 178/39 Ph Thi H, Q.ng


Nguyn Thanh Thy a, H Ni

61

1706

107,38

V Th nh Hng

53

1506

107,38

54

1602

128

55

1603

56

Nguyn Th Hng H

P1704, A1, Chung c 229, Ph Vng,


P.ng Tm, Hai B Trng, H Ni

043.7830069, 0912
264 680

0983 670 730

0913 351 314

ghi ch
cn bn, 33tr
ban ri

ko bn

ko bn

ban 31tr bao ten: cNgan 0983583598

ko ban

cn bn 40tr

cho thu 15tr- 15 thng 12 nhn nh. Cho thue roi

ko bn cho thue 11tr

ban ri

ko bn

ko ban

ko ban

ko bn

ban ri

ban roi

ko ban

ko ban

can ban 33tr

ko ban

bn ri

cho thue roi

dang ban. Goi lai sau cho thu MB 560m ng Lng

ban roi

cn bn 36,5tr. sa cha thm

ko bn

ko ban

ko bn

ko bn

ko co

ko bn

ko bn

h
a ch lin h
S in thoi
i

n
Nguyn Thanh Tng
### C32 TT9, KT Vn Qun, H ng, H Ni 0979.723.784
n
a
P303 - 27B3 Ct Linh, H Ni, ng a, H
Nguyn Th Minh Hin
### y
0914342487
Ni

STT

S CH

Din tch

Tn khch hng

601

128,8m

602

101,8m

603

139,6m

Nguyn Cng Tm ###

S 14, Ng 1, T 67, Th Quan, ng a,


H Ni

043. 5737946, 0912 084


488

604

120,4m

o Th La

P414, nh A12, TT Khng Thng, Trung


T

0914.791.916,
04.3572.7914

605

120,4m

Th Thu Hng###

626 Lnh Nam, Trn Ph, Hong Mai, H


Ni

0912 865 782

607

101,8m

Trn Thy Ngn

###

8B, Ph Hong Cu, Ch Da, ng a,


H Ni

043. 8517609, 0983. 631


377

608

128,8m

Mc Vn Lp

###

609

77m

Trn Vn Hi

###

S 3, Ng Quang Trung, Thnh Ph Nam


nh, Tnh Nam nh

0903 225 768

701

o L Tho

### S 27, Yn Ninh, Ba nh, H Ni

10

702

101,8m

Bi Ngc Oanh

###

11

703

139,6m

Nguyn Ngc Anh ###

12

704

120,4m

62A, ngch 61/17, ng 61 Phng Ch Kin,


Nguyn Th Thu Hn
###
Ngha , Cu Giy, H Ni

###

043. 7150588, 0903 415


054

AD2, l C ng 46 Phm Ngc Thch,


Phng Lin, ng a, H Ni

04.3573.7310,
0912.139.256

P904, N09 t 64 chung c Yn Ho, Cu


Giy, H Ni

0912.227.058

0934.346.673

13

705

120,4m

Lm Anh Tun

14

706

139,6m

V Vn Khim

15

707

101,8

16

708

139,6

17

709

77

18

801

128,8

19

803

139,6

20

804

120,8

21

806

139,6

22

808

128,8

23

809

77

24

901

128,8

25

902

101,8

26

903

139,6

g
###

S 83, B3 Khu Th i Kim, P.i Kim,


### 1
,Hong Mai, H Ni
P808 nh 17T8 Trung Ho Nhn Chnh,
Phan Mnh H
### p
Thanh Xun, H Ni
h
Nguyn Quang nh### S 21A, Phan Huy ch, Ba nh, H Ni
S 3, Ng Quang Trung, Thnh Ph Nam
### T
rnh, Tnh Nam nh

n
Hong Thanh Tng### NV B51, Trung Ha, Nhn Chnh, H Ni,
Trn Vn Hi

Nguyn c Hng

0936 561 619


04.6251.1326,
0913.510.133
043. 7471218, 0913 205
521
0903 225 768
0912 070 836

Q
u
S nh 38, ng 1, ph Trn Quc Hon, Qun
0913.387.408
cCu Giy, H Ni

H
Ch 1: Nguyn L
oNh N12, khu TM Trung Vn Vinaconex
Anh
Ch 2: Hong
###
Phng Khoang, Trung Vn, T Lim, H Ni
Th Tuyt
n
C
,
4P702 nh N3B, Trung Ha, Nhn Chnh,
Cty CPT&XD Thi
###B2
qThanh Xun, H Ni
-u
T
S 7 ng 7 ng Chin Thng, Vn Qun,
Hong Vit Phong ### T
nH ng, HN.
7
,C
P507, nh I, khu 7,2ha, phng Vnh Phc,
L Nam Phng ###
Qun Ba nh, H Ni
V
u
P1410 Ta Nh JSC34 - 164 Khut Duy
o Th Xun Thu ### n
G
Tin, Thanh Xun, H Ni
i
Q
S 23A, Ng 1/62/24 Bi Xng Trch,
Nguyn Th Hnh ### u
yThanh Xun, HN
,
n
C42-TT7, Vn Qun, H ng, H Ni, H
Nguyn Vit X
,H
ng , H Ni

H
N

0934.976.899

04.3556.2596
0974178082; 0934580886;
04.35520101
0983.723.153,
0982.723.153
042. 2250725, 0912 374
797
0947 796 224

0903.445.746

27

904

120,8

28

905

120,8

29

906

139,6

30

909

77

31

1001

128,6

32

1002

101,8

33

1003

139,6

34

1004

120,4

35

1005

120,4

36

1006

139,6

37

1007

101,8

38

1008

128,8

39

1009

77

ng
L
ch502 A4, ng 104 Nguyn Huy Tng, Thanh
Nguyn Ch Trung ### 1nT
2hL
Xun, H Ni
Y
c-a
T
1n2S 1, l 2C, KT mi Trung Yn, s 62 Yn
Trn Vit Hng
tr0L
K
,4Ho, Cu Giy, H Ni
h,iu
A
unct
,
gko,S 74 Phm Ngc Thch, H Ni
Phan Vn Hng
hgM
C
Y
puai6
S 35, Ng 40, on Th im, Quc T
Trn Thng
### h2i
Gim, ng a, H Ni
u1n
,

3
S
G
1,nY
P

it,g7P 603 to nh Trung Yn 1, Trung Ho, Cu


n
Nguyn Tr Ch
K
0h,nGiy, H Ni
yY
hL
8
,uaS
H
,T
nP903A, to nh Licogi 13, Khut Duy Tin,
Nguyn Th Kim Oanh 1ioN
s,tK
htThanh Xun, H Ni
H
h2o,n
o
tS
D
,T 24A, Mai Sn, Tin Ct, Vit Tr, Ph
Hong V Cnh
6u,C
s8,Th
yC
n
H
14h2tuS L12-10, KT 1, t 26, Trn Hng o,
N
C
1
Trn c Thuyn
,6T
2gTP Thi Bnh
,iG
,,
u
i
M
1T
V
yarnn0
Nh s 3, ngch 2, ng 189 Ging V, ng
Nguyn Tun Anh
niG
,ngi1yga, H Ni
ning,
t
,c
T
L
P708, to nh 101 Lng H, ng a, H
Trn Vit Thng
P
hythNi
H
6h,
aH

nrN
,o
N
1gn
nH
gh.6,S 2, C4, Mai ng, Hong Mai, H Ni
Nguyn Vn Tun
g4H

X
/H

nP
S
N
u1o,hgNh s 2, ng 6, ng Hong Diu, H
Nguyn Tin Ngha
o1ng, H Ni

ci7n
,nH
,,gS 11, ngch 164/117 Vng Tha V,
oT
Nguyn Trung Hiu
T
V
nhKhng Trung, TX, HN
D
H
P
M

0972.428.585

0913.234.886
0975.017.899 /
0912.462.124
043. 7324765, 0978 413
066

0913535325

0913.249.196

0912.595.134

0983.610.297

0912.878.668
0932.282.889

0903.443.968

0942.009.099

0988.844.280

40

1101

128,8

41

1102

101,8

42

1103

139,6

43

1104

120,8

44

1105

120,8

45

1106

139,6

46

1107

101,8

47

1108

128,8

48

1109

77

49

1201

128,8

50

1202

101,8

51

1203

139,6

ic
hnK
P
S 1400, ph Minh H, phng Tin Ct, TP
L Th thy Lin ### 45hC
iC
0Vit Tr, Ph Th
0n/
415H
nhn
0,h20/97 Chnh Kinh, Thanh Xun, H Ni
Phm Anh dng
g31
,,
nT
sa
L
hpnN
Hong Anh Tun
P708, nh 101 Lng H, ng a, H Ni
S
htag
nn
,t6
g1
hS 12A3, TT Tng cc cnh st, t 106
Phm Th Bch Ngc 48
n4tnV
Ch Da, ng a, H Ni
h1
T
gX
hN
,1u
ng
,,T
S 1396 ph Minh H, phng Tin Ct, TP
1N
L Th Lan Hng
uinVit Tr, Ph Th
0i
H
y
L
g6n
n
,h
nP
nc
nNg 22, nh B10, P303 Lng H, ng a,
1gV
H
C

gC
Nguyn Th Thy ### hB
H Ni ( Lin h anh Nguyn:
1N
,
S nh 22, Trn Nht Dut, H ng, H
0ntC
1nNi)
na5,
8hhT
g,-L
0
,40/53 Ng Vn Hng, Tn c Thng,
Ng Anh Tun
F

T
A
nH
ng a, H Ni
H
5
D
/P

oN
,n3
i
agV
an64 Nguyn Cng Hoan, Ba nh, H Ni
Trn Lan Chi
nk,i
N
ch,
hg
P504 nh 18T1 L Vn Lng, KT mi
uK
t

u
T
V Bch Ngc
Trung Ho, Nhn Chnh, Thanh Xun, H
B

yhNi
aT
nt
rgnn
Cng an tnh Ninh Bnh, inh Tt Min,

Phm Xun Bnh


m
M
Phng ng Thnh, TP Ninh Bnh
gt
,
L
,in
hia
hS 41, ngch 180A/3 Nguyn Lng Bng,

P
,n
V Ngc Khnh

,T
Quang Trung, ng a, H Ni
nh,
m
rH
gn
H

P1105-F5, KT mi Yn Ho, Cu Giy, H


ugN
p
V Th Thu Hoi
iB
nT
..Ni
gh
N
Y
na

0913.364.148

0915.386.086

0985.117.858

0912.154.279

0942.592.990

0983.760.921

0904.222.971

0949.506.967

0913.292.134

0913.299.399

0912.573.785

52

1204

120,8

53

1205

120,8

54

1206

139,6

55

1207

101,8

56

1208

128,8

57

1209

77

58

1301

128,8

59

1303

139,6

60

1304

120,4

61

1305

120,4

62

1308

128,8

63

1309

77,

64

1401

128,8

N
ht

gnP405D nh 3D KT (C Nhu, Xun nh)


hn
ng Trn Bng
uRESCO ng Phm Vn ng, Huyn T
C
7g
y2Lim, HN
1/
,,6C
T
n45, ng on Kt, Th Quan, ng a, H
6r
Trn Th Tuyt
Ni
cT
uC
hT
N
nh
uhS 10, l 15E, ng Trung Yn 5, Qun Cu
Hong Bch Chu
g
nT
uGiy, H Ni
ghi
Y
T
,aS 6, ngch 7/66 Thi H, Trung Lit, H
hc
T Minh c
nH
naNi, ng a, H Ni

hX
n
,u5P302, n nguyn 2, chung c 15-17 Ngc
h1
L T Oanh
,Khnh, Ba nh, H Ni
X
,5
n
uT
-r
q
Phng 403A C1- Thanh Xun Bc, Thanh
1nu
L Huy Th
uXun, H Ni
7n
n
,gnB
ng
S 3, Ngch 8, Ng 12, Ph Nguyn Phc
L Quc Hng
### h
N
Lai, H Ni
,C
cL

,gia
H
Cn 17, TT Qun i, S 15 Th Giao, L
Cao Th Thu H ### u,ctN
T
i Hnh, HBT, H Ni
,g
X
H
K
B
iN
ng Trung Kin ### hH
Xun Trch, Xun Canh, ng Anh, H Ni
cy
n,
hN
P412, B2, Tp Th Khng Thng, Trung
T T Quyn
### ,
T, ng a, H Ni
H
T
hiN
B
aP808, Ng 120, Hong Quc Vit, T Lim,
H c Tun
### an
H Ni, Ba nh, H Ni
h

S 5, Ng 155, Ngch 74/20 Trng Chinh,


Trn Vit Tm
### X
nuThanh Xun, HN
h
,n
Nguyn Ngc Hng### ,S 132 ng 95 Cha Bc, H Ni
H
N

0973.454.437

0932.396.958

0903234874

0912444888

0989557057

0983602292
043. 35149724, 0904 569
889
043 9740606, 0912 859
896
0903 485 522

0904 088 892

0983 388 686

0913 373 039

0989.069.522

65

1402

101,8

66

1403

139,6

67

1404

120,8

68

1405

120,8

69

1406

139,6

70

1408

128,8

71

1409

77

72

1501

128,8

73

1502

101,8

74

1503

139,6

75

1504

120,8

76

1506

139,6

77

1507

101,8

,
h
64 Ng Huy Vn, Tn c Thng, H Ni,
m
L Thanh Hng ### s
,ng a, H Ni

B
pS 5, ng 45 Phan nh Phng, Ba nh, H
on Hng Ngc ### 21.
,Ni
3
7N
nS 33 Ng Th Nhm, P. Ng Th Nhm, Hai
Nguyn Khnh Chi
gg
B Trng, H Ni
N

g
170, Triu Vit Vng, Bi Th Xun, Hai B
Anh Tun
### uT
1Trng, H Ni
yh
9

Hong Tun Vit ### 5n


,
N
V
h
P402, nh B2, ng 195, i Cn, Ba nh,

L Th Hng
H Ni
nm
i
,
P411A B4 TT Ngha Tn, Ngha Tn, Cu
L Nam Giang
### C
C
Giy, H Ni

,a
n
i,P702, s 137 Nguyn Vn C, Long Bin, H
Phm Th Tho
N
Ni
gB
B

Trn Thu Qunh ### ac12A08 - 17T2 Trung Ha, Cu Giy, H Ni


T

L
rS 7, hm 32/15/23 ph An Dng, Yn Ph,
Phan Thanh Hi &
###
nTy H, H Ni
on Th Hng
m
nh
,g
,L 8, Khu 229, Ph Vng, ng Tm, Hai
Nguyn Th Thi Bnh
### ,
B Trng, H Ni
L
H
oH

nS 1A - N1 Khu TT Binh on 11, Trung


Trn Vn Phng ### N
g.Ha, Cu Giy, H Ni
N

0913 092 535

0989.089.995

0904108389
043. 9760807, 0936 635
689

0972306068
04.3756.8469,
0912.661.161
0912023223

0988 552 094


0903.203.277,
0983.579.468,
04.3716.5327
043. 6284135, 0903 430
246
0985 978 888

B
9G1, ng 32, Tn Phong, Qun 7, TP. H 083. 8410897, 0948 475
Nguyn Thin Thut
### ii
799
.Ch Minh

n
,

78

1508

128,8

79

1509

77

80

1601

128,8

81

1602

101,2

82

1604

120,8

83

1605

120,8

84

1606

139,6

85

1608

128,8

86

1609

77

87

1701

128,8

88

1702

101,8

89

1704

120,8

90

1705

120,8

V Th Thu H

H
S 2, nghch 144/89,ph quan nhn, nhn
###
chnh, Thanh Xun, H Ni
c

P25-10, tng 25,71 Nguyn Ch Thanh, Lng


vH, ng a, HN
i

106F8, Tp Th Trung Cao, Thanh Xun


L Th Vinh
### n
Trung, H Ni
C
S 69 ng Kim Lin mi, Phng Lin,
Trn Th Hu
### T
ng a, H Ni
Q
G
P603, Chung C Trung Yn 1, Cu Giy, H
Nguyn Hng Giang
### H
Ni

Th nh Tuyt

42 Ng 20, Trng nh, Hai B Trng, H


### C
Ni
h

S 70, Ng 51, Ph Thi Thnh, Q.ng a,


Trn Th H
###
H Ni
M
i
nTT Hc vin CTQG H Ch Minh, Ngha
Phm Th Kim Dung
hTn, Cu Giy, H Ni
,
S 16, T 12, Lng Thng, ng a, H
Li Th An
### N
Ni, ng a, H Ni
g
h
83 Nguyn Vn Linh, Lin Bo, Vnh Yn,
Phng Qu
###
Vnh Phc
a
Don Th Thanh

P1103 chung c An Sinh, M nh 1, T


Phm Th Minh Hin
### T
Lim, H Ni
n
,S 9, Ngch 50, Ng Thi Thnh 2, ng a,
Trn Th Thanh Hng
###
H Ni
C
779 Gii Phng, Gip Bt, Hong Mai, H
Nguyn Th Hoi Ph
### u
Ni
G
i

043.8589793, 0904294511
0913.239.703,
04.6275.2555
0949 293 949

0915 676 999

0912 256 266

0122 843 0869

0915 683 686

0928088868

0984 203 498


0211. 3691370, 0912 996
656
0985.577.886

043.5380040, 0973459281
043. 8641525, 0904 884
313

91

1706

139,6

92

1707

101,8

93

1708

128,8

94

1709

77

95

1801

128,8

96

1802

101,8

97

1803

139,6

98

1804

120,8

99

1805

120,8

100

1808

128,8

101

1901

128,8

102

1902

101,8

103

1903

139,6

6
T
,313 T 14, Phng Hong Vn Th, Hong
V c Hng
### Q
Mai, H Ni
G
1
A
Trnh Thu Vn
### H
/5/93/8 Hong Vn Thi, Thanh Xun, H Ni
9
Ch 1: Th Thu
,105-B8, phng Thanh Xun Bc, Thanh
Loan Ch 2: Tng ### C
Xun, H Ni
Ngha
hN
S
h
S 2, Ng 100/27/6, Si ng, Long Bin,
Nguyn Hi Long ###
H Ni
M
n
1i
5nTT Hc vin CTQG H Ch Minh, Ngha
H
Nguyn Bch Mai
,hTn, Cu Giy, H Ni
o
,
n506 - A1, TT B Cng An, Thanh Xun
Phm Xun H
### ,gN
5Trung, HN
g
N
2
h/h
S 54, Ngch 144/4, Quan Nhn, Nhn
Trng Minh Tun ### 61
9aChnh, Thanh Xun, H Ni
n9
,
116, 1A/9, Nhn Ho, Nhn Chnh, Thanh
Nguyn Th Thu H T
C
Xun, H Ni
T
hM
rn
i
u,S 42 m Hng, T 83, Ng 93, Hong Vn
Bi Th Loan
### nn
hThi, Khng Trung, Thanh Xun, H Ni
gC
,
K
Nguyn Tun Cng L
S 15 ng 69 Trung Lit, ng a, H Ni
uT
h
i
ah
G
iaS 59, ng 242 ng Lng, P.Thnh Quang,
o Phi Hng
### tin,
,ng a, H Ni
h
yH

,aX
L Thanh Hin
52/191 Minh Khai, Hai B Trng, H Ni

iu
nH

gN
nS 28, ng 181, Trng Chinh, ng a, H
Phm Th Qunh Trang
### B
.,Ni

a
H
T
,
r

0917 880 099


043. 5651938, 0902 172
227
0913.294.137,
04.3557.6216
0904 108 706

043. 8360302

0913 527 238

0983 096 609

0912977484

0948 003 333

0984 560 000


0903.402.718,
0165.875.7993
0912.390.606
043. 5651252, 0916 336
886

104

1904

120,8

105

2001

128,8

106

2002

101,8

107

2003

139,6

108

2004

120,8

109

2101

128,8

110

2102

101,8

111

2104

120,8

nN
gg
L Th Kim Oanh ### hS 28, Ng 181, Trng Chinh, H Ni
u
iy
P1506, Nh chung c 249A, Thy Khu, Ty
Phm Vn Hoan ###
pnH, H Ni

nC
V
gS 23, ng 564, Nguyn Vn C, Long Bin,
Nguyn Hu Hng
tnH Ni
Q
Hong Th Thanh H
### usC
S 20, Ngch 120/20, Pho i Lng, H Ni

ci,
h,
Hong Xun Thy ### ,S 74 ng 100 i Cn, Ba nh, H Ni
L

o
n
N
TT x nghip Ct si, ng Ngc, T Lim,
Trn Tin Lng
angH Ni.
g
m
B
N
iNh B5, Khu XI, Lng H, ng a, H Ni
Phan Hng Sn ### H
g
,n
c,
L nh S
ng Quch, Nam H, Tin Hi, Thi Bnh.
,
T
iH
T

n
N
L
H

ii
i.
,m
,
T
hH

i
N
B
i
n.
h
.

043. 5651252, 0913 362


695
04. 62584046, 0912 301
952
0913203894
043. 7759374, 0983 166
969
0914.368.689

0987200246
043. 7763426, 0903 417
354
0912256632

Ghi ch

ko bn

ko bn

cn bn. 29tr bao tn, nhit tnh bn


ko bn

ko c

v bn vi chng. V c nh i sang 109m

ko bn

bn ri
ko bn
cn bn. 31tr ban roi

ko bn

ko bn
can ban 31,5tr
ko bn
ko bn
ko ban

bn hoc cho thu

bn ri

ko bn
ban roi
ko bn

ko bn

ko bn

ko bn

ko bn

ko bn

can ban 37tr

ko ban

ko bn

ko bn

cn bn 32tr

bn ri

ban 33 bao ten

ko bn. Bn cn 1406

cn bn 34tr

ko bn

ko ban

ko ban

ko ban

ko ban

ko ban

ko ban

ko ban

cn bn 33,5tr

cn bn 34tr

cn bn 31tr c TL. Thin tr bn( bn)

cn bn, ang cn i gi

dc gi thi bn

cn bn 33tr ,c TL

xem xt

ko bn

cn bn 31,5 tr bao tn

ko ban

de o

ko ban

dang cho thue

ko bn . Cho thu 12tr

ko ban

can ban xem lai gia

ban rui, co nhieu hang The Prai- Hi Pht - L vn Lng

ko ban

ko ban

ko ban

bn 38tr

ko ban

ko ban

ko ban

ko ban

ban rui

ko ban

ko ban

STT

S CH

Din tch

601

128,8m

Phm Vit Hng

P25 - 26, B19 Kim Lin, H Ni

043. 5742461, 0903 409 445

603

139,6m

V Vn Minh

45, t 4A, X n 2, Nam ng, ng a

0913.366.321

604

120,4m

Nguyn L Hng

P1612-18T2 KT Trung Ho Nhn Chnh, Thanh


Xun, H Ni

0906.087.337

605

120,4m

Phm Minh Hng

P29 - B7, Tp Th Thnh Cng, Ba nh, H Ni

043. 7871126, 0948 389 389

607

101,8m

Ng Th Hong Yn

S 30, Trn Quc Ton, Hng Bi, Hon Kim, H


043. 7539444, 0983 678 553
Ni

608

128,8m

Vn D

15D, Ng 1/62/48 Bi Xng Trch, Khng nh,


0912 034 304
Thanh Xun, H Ni

609

77m

Trn Th Trung

S 4, Ng 13, Dc Tam a, Thy Khu, Ty H,


H Ni

0913 586 984

701

128,8m

inh Vn Uyn

S 21, Ngch 68/62, Nguyn Hng, ng a, H


Ni

043. 7847969, 0983 688 172

703

139,6m

Trn Th Hng Hnh

P504 - L1-93 Lng H, H Ni

0913.225.262

10

704

120,4m

Nguyn Duy Cng

343, T 26, K B, Thnh Ph Thi Bnh, Tnh Thi


036. 3832417, 0122 436 2192
Bnh

cv

705

120,4m

V Th Thanh Vn

S 6, L C, Ng 156, Lc Trung, Q.Hai B Trng,


H Ni

Tn khch hng

a ch lin h

ST

043. 9877405, 0983 964 504

12

706

139,9m

Nguyn Th Vn

S 1, khu TT X361 Tn Xun, Xun nh, T


Lim, H Ni

0982.344.590, 0912.240.179

13

707

101,8m

Nguyn Vit Thnh

S 17, Ng 236, i T, Hong Mai, H Ni

043. 6414764, 0913 486 156

14

708

128,8m

Ng Thu Hng

SN77, ngch 33/240 Kim Giang, Thanh Xun, H


Ni, Long Bin, H Ni

0912.543.116

15

709

77m

Phm Quyt Tin

S 94, ng Tri C, Trng nh, H Ni,

04.3993.8788, 0912.153.523

16

801

128,8

Nguyn Quang Bnh

P403-NC2, t 2, phng Nhn Chnh, Thanh Xun,


0913.366.880, 0438.583.994
H Ni

17

802

101,8m

Trn Th Thu H

X nghip B tng Xy dng, ng Ngc, T Lim,


04.3838.7851, 0983.366.791
H Ni

18

803

139,9m

Nguyn Th Sen

22/26 Hong Cu, ng a, H Ni

0912.013.993

19

804

120,4m

Trn c Giang

206 Nh E 130, khu TTQ, Nhn Chnh, Thanh


Xun, H Ni

0902.063.968, 04.3858.2353

20

805

120,4m

Phm Th Bo Chm

139 Nguyn Thi Hc, Ba nh, H Ni

04.3848.9259, 0972.920.999

21

807

101,8

22

808

128,8m

Nguyn Th Thanh Hng S 2, ng 149, Nguyn Tun, H Ni

Hong Xun Cng

0913.086.228

T 13, Phng Nguyn Tri, Thnh Ph H Giang,


02193864917, 0913 271 369
Tnh H Giang

23

809

77m

V Th Ha

S 20, Ng 292, Khm Thin, ng a, H Ni

0982 361 280

24

901

128,8m

Ch 1: Hong Vit Phong


S 9, ng 2, Nguyn Vit Xun, Khng Mai,
Ch 2: Phm Anh
Thanh Xun, H Ni
Hng

0986.520.000, 0907.920.000

25

902

101,8m

Nguyn Hu Vinh

S 26, ng 235/15, Yn Ho, Cu Giy, H Ni

0912.317.699, 04.3995.1160

26

903

139,6m

Nguyn Dng Hng

B28, TT15 KT Vn Qun, H ng, H Ni,


Thanh Xun, H Ni

0903.436.465

27

904

120,4m

Ch 1: Hong Th Thu H
P412 nh G6, phng Thanh Xun Nam, Qun
Ch 2: Nguyn
Thanh Xun, H Ni
Trung Hiu

28

905

120,4m

Mc Th Thu Hnh

S 14, Ngch 135/48 Nguyn Vn C, Ngc Lm,


Long Bin, H Ni

29

906

139,6m

L Quc Tun

S 7 - 211/60 Khng Trung, Thanh Xun, H Ni,


0982.609.818
Thanh Xun, H Ni

30

908

128,8m

H Ch Trung

Nh 3A, Ng An Dng, ng Yn Ph, Q.Ty


H, H Ni

043. 7166602, 0912 087 649

31

909

77m

Nguyn Ngc Thanh

102, TT B Ni Thng, Phng Thnh Quang,


ng a, H Ni

043. 7613174, 0913 510 192

32

1001

128,8m

V Nht Cao

Nh l s 5, Khu nh ng 229, Ph Vng, Hai B


Trng, H Ni

043. 6285464, 0904 963 578

33

1002

101,8m

L c Thng

69B3, TM i Kim, nh Cng, Hong Mai, HN 0988.338.686, 0912.436.677

0982.065.698, 04.3854.6723

0912 749 024

34

1003

139,6m

Hong Duy Hi

S 63, t 29, ng 354 Trng Chinh, Khng


Thng, ng a, H Ni

0913.038.786

35

1004

120,8m

Nguyn Vn ua

Khu 2B, Phng Hng Hi, TP.H Long, Qung


Ninh

0913 267 747, 0983.825.330

36

1005

120,8m

inh Vit Sn

P1403, to nh Silver Wings, 137 Nguyn Vn C,


042. 2207787, 0904 112 868
Long Bin, H Ni, Hon Kim, H Ni

37

1006

139,6m

Nguyn Bch Ngc

S 14, Ng Thi H, Lng H, ng a, H Ni

38

1008

128,8m

V nh Khim

S 79, Ph Hng Lc, P.Hng M, Q.Hon Kim,


043. 7574639, 0977 812 999
H Ni

39

1009

77m

Nguyn Thanh Tng

Thn Hunh Cung, X Tam Hip, Huyn Thanh Tr,


0913 555 823
H Ni

40

1101

128,8m

L Tr Dng

T 42, Khng nh, Thanh Xun, H Ni

0982.376.333, 0912.220.888

41

1102

101,8m

Nguyn Th Hng L

P9, Nh D, Cm 14, TTBB/Gii, Cng V, Ba


nh, H Ni

043. 7830001, 0949 171 180

42

1103

139,9m

V Huy Cn

Hng o, T K, Hi Dng

0166.907.2685

43

1104

120,8m

T Ngc Bn

P407, nh 17T2, ph Hong o Thu, P.Trung


Ho, Cu Giy, H Ni

0989.069.568, 04.6251.0056

44

1105

120,8m

Chu Th Thu Phng

254B, Thy Khu, Ba nh, H Ni

043. 7478301, 0128 256 4149

0915.838.488, 04.3856.1686

45

1106

139,9m

Nguyn Vn Ngha

S 18, l 11A, Trung Yn 10, Cu Giy, H Ni,


Cu Giy, H Ni

0912.154.265

46

1108

128,8m

Trn Th Thc Nga

T 16, Phng Trn Hng o, Thnh Ph Thi


Binh

036. 3838312, 0988.925.790

47

1109

77m

Ch 1: L Th Thanh Tm
Ch 2: L Th Thu
S 22 Phm nh H, Hai B Trng, H Ni
Bng

48

1201

128,8

Ch 1: Nguyn Th Minh
S nh 1404, tng 14 chung c 262 Nguyn Huy
Hnh Ch 2: Trn ng
Tng, Thanh Xun, H Ni
Trung

49

1202

101,8

Lng Th Kim Hu

S 53/22/3, Ph Ph Vin, T 2, B , Long Bin,


043. 8720744, 0989 996 427
H Ni

50

1203

139,6

Nguyn Tin Hi

S 1, l 12A, Trung Yn, Cu Giy, H Ni, Cu


Giy, H Ni

0912.072.253

51

1204

120,8

Nguyn Th Lan

S 52, ngch 162/29 L Trng Tn, Khng Mai,


Thanh Xun, H Ni, Thanh Xun, H Ni

0912.565.309

52

1205

120,8

L Thanh Thy

S 6 Ha M, Hai B Trng, H Ni

0904 694 571

53

1206

139,6

Phan Vn Lc (Lng)

S 41, ng 620 Bch ng, Hai B Trng, H Ni,


0913.202.377
Hai B Trng, H Ni

54

1207

101,8

Ng Th Mai Lan

52A ng 110 Kim Hoa, ng a, H Ni

Nguyn Huyn Linh

0903.210.266,
S 1, Bch ng, Chng Dng, Hon Kim, H
0167.251.6866, 043. 932.
Ni
1160

55

1208

128,8

04.3972.1468
0904.154.802

0972.577.007, 04.3557.6653

04.6273.2805, 0982.014.688

56

1209

77

inh Th Thu Hin

S 46, T 60, Phng Yn Ha, Qun Cu Giy, H


0912 646 738
Ni

57

1301

128,8

Nguyn Thu Dung

2A/176 L Trng Tn, Khng Mai, Thanh Xun,


H Ni

0913.255.136

58

1303

139,9

Ung Vit Thnh

S 39, ph Trng Tin, qun Hon Kim, H Ni,


Hon Kim, H Ni

0913.207.642

59

1304

120,8

V Th Thu Nguyt

T 5, nh Cng, Hong Mai, H Ni

0946 005 399, 0976.219.986

60

1306

139,6

L Quang Gin

S 439 Kim M, Ba nh, H Ni, Ba nh, H


Ni

0913.214.442

61

1308

128,8

ng Quang Vinh

P1705, N17T2 Khu Trung Ha Nhn Chnh, Hong


046. 2510013, 0904 100 540
o Thy, H Ni

62

1309

77

Nguyn Th Ha

128C i La, phng ng Tm, qun Hai B


Trng, H Ni.

63

1401

128,8

Ng Huy Dng

Cn s 7 L A Lng H, Thnh Cng, H Ni

0903.236.787

64

1402

101,8

Phm Th Ho

S 8C, Ng 98 V Trng Phng, Thanh Xun


Trung, Thanh Xun, H Ni

0975 270 629

65

1403

139,6

Trn Th Ngc Lin

18A Qun Thnh, Ba nh, H Ni, Ba nh, H


Ni

0904 238 889

0983.416.141

66

1404

120,8

L Thanh Hin

Nh A6, Khu QH 78 Trung Tin, Khm Thin,


ng a, H Ni, ng a, H Ni

67

1405

120,8

Trn Trung Dng

S 7, Ph D Tng, Trn Hng o, Hon Kim,


043. 8220418, 0953303561
H Ni, Hon Kim, H Ni

0913 311 918

68

1406

139,6

S 42, ngch 354/159 ng Trng Chinh,


phng Khng Thng, ng a, H Ni, ng 0912.628.696
a, H Ni

69

1408

128,8

Trn Tin Thnh

S 10, ng 71, Lng H, Ba nh, H Ni, Ba nh,


0913.554.658
H Ni

V Vn S
Nguyn Th Minh
Hnh

09 ng 259, ph Ng Th Nhm, t 34, P.K B, TP


0913.009.697 / 0914.455.979
Thi Bnh

1409

77

71

1501

128,8

Trn Kiu Lin

402/187 Ty Sn, Qun ng a, H Ni, ng


a, H Ni

72

1502

101,8

Bi c Trung

P701. s 137 Nguyn Vn C, Long Bin, H Ni,


0943.501.983
Long Bin, H Ni

73

1503

139,6

Phan Thy Linh

S 8 Don K Thin, Mai Dch, Cu Giy, H Ni,


Cu Giy, H Ni

74

1504

120,8

Phm Ngc Trng

P504 B3 TT Vnh H, phng Thnh Quang, ng


0904.158.288
a, H Ni, ng a, H Ni

75

1505

120,8

Li Vn Dng

S 194B, t 58, cm 7, Liu Giai, Ba nh, H Ni

0906.282.006, 0906.293.538,
04.2242.1158

76

1506

139,6

Phan Th Lun

X Xng Lm, huyn Lng Giang, tnh Bc


Giang, Lng Giang, Bc Giang

0913.202.377

043. 6401056, 0932 241 073

0915 569 999

77

1508

128,8

Nguyn Thanh Tng

P307 A4 TT128C i La, Hai B Trng, H Ni

0912.377.773, 0985.344.044

78

1509

77

Triu Anh T

P704 H3, Th Vit Hng, Long Bin, H Ni,


Long Bin, H Ni

043. 6524113, 0904 111 843

79

1601

128,8

Bi Mnh Tng

P206 - A4, Ng 102 Nguyn Huy Tng, Thanh


Xun, HN, Thanh Xun, H Ni

0988 388 288

80

1602

101,8

Nguyn ng Dng

15 Trn Bnh Trng, Qun Hon Kim, H Ni,


Hon Kim, H Ni

0916.863.883

81

1603

139,6

Cao Th Hng Minh

Trng cn b ph n TW, 68 Nguyn Ch Thanh,


ng a, H Ni, ng a, H Ni

0989 983 371

82

1604

120,8

ng Thanh Thy

S 2, Ng 24, Ph Nguyn Phc Lai, ng a, H


0915 765 757
Ni, ng a, H Ni

83

1605

120,8

Ngc Sn

P908, Nh A2, Khu Th n L II, Hong Mai,


0984 988 999
H Ni, TP Thi Nguyn, Thi Nguyn

84

1607

101,8

Nguyn Th Vinh

S nh 311, Phng T Hiu, TP.Sn La, Tnh Sn


0914 344 899
La, TX. Sn La, Sn La

85

1608

128,8

Trn Th Minh Loan


Nguyn Th Minh

S 1 ng 145 ph An X, Ba nh, H Ni
P413, Nh E9, Khu
TT Thnh Cng, Ba nh, H Ni, Ba nh, H
Ni

86

1701

128,8

Phm Ngc Lin

S 80, Ng 663, Trng nh, Hong Mai, H Ni,


0934998889, 0942.688.989
Thanh Xun, H Ni

87

1702

101,8

Ng Quang Khnh

S 52, Thuc Bc, H Ni

0936 249 669=0989082844

0983.610.810, 04.3826.1985

88

1703

139,6

57 Ging V, Ct Linh, ng a, H Ni, ng


Nguyn Khnh Tim v ch
a, H Ni

89

1704

120,8

o Mnh H

B2408, tng 24, s 88 Lng H, ng a, H Ni,


0912.248.055
ng a, H Ni

90

1705

120,8

Phm Th Ngc Mai

P107, H94, T 18, Trung Lit, ng a, H Ni,


046. 2578899, 0982 384 588
Hai B Trng, H Ni

91

1706

139,6

Nguyn Thu Hng


F19-A10, TT Vn Chng, H Ni
Nguyn Quc Cng

92

1708

128,8

93

1709

77

94

1801

95

Ma c Hin

0918.881.237-----0912749666

0948.008.898/ 0913.550.554/
04.3518.2299

S 1, ng 6, ph c Ng, phng Vnh Phc, Ba 0913.017.196

Nguyn Minh Chu

S 12, Hng Thic, Hon Kim, H Ni, Hon


Kim, H Ni

043. 9232975, 0984 668


468------0989129159

128,8

Bi Th Du

P402, B1, Ngc Khnh, Ba nh, H Ni, Ngha


Hng, Nam nh

0938 836 879

1802

101,8

Trng Minh Hng

L on 414, QK4, x Vn Din, huyn Nam n,


0913.024.907
Ngh An, Nam n, Ngh An

96

1803

139,6

Phm nh Tun

#N/A

#N/A

97

1804

120,8

Phm Th Tuyt Nhung

#N/A

#N/A

98

1805

120,8

Phm Th Phi Qunh

#N/A

#N/A

99

1806

139,6

Nguyn c Dng

#N/A

#N/A

100

1807

101,8

Th Kin Tm

T 24A, Mai Sn, Tin Ct, Vit Tr, Ph Th, TP


Vit Tr, Ph Th

0210.3843.243

101

1808

128,8

o Th Mai Linh

Gia Cm, Vit Tr, Ph Th, H Ho, Ph Th

0919 166 868

102

1809

77

ng Vit Dng

S 220, Hng Vng, phng V Xuyn, TP Nam


nh, TP. Nam nh, Nam nh

0943.739.173

103

1901

128.8

inh Th Hng Giang

27 Hunh Thc Khng, Lng H, ng a, H Ni 0915.056.718

104

1902

101,8

Phan Thy Dng

Nh 1, l 12A Trung Ho, Trung Yn, Cu Giy, H


Ni, Cu Giy, H Ni

105

1903

139,6

Phm Qu Dng

P203, 17T1, Hong o Thu, Trung Ha, Cu


Giy, H Ni

106

1904

120,8

o Th Mng Yn

S 16 ng 165 ngch 30 Thi H, ng a, HN

0983 345 869

107

2001

128,8

Nguyn Th Hng

18 V Vn Dng, phng Hong Cu, qun ng


a, H Ni.

0913 222 137

108

2004

120,8

Nguyn Chi Nng

P203, 17T1, Hong o Thu, Trung Ha, Cu


Giy, H Ni

0903.451.877

109

2101

128,8

L Th Tho

S 02, ng 270, Bch ng, Chng Dng, Hon


Kim, HN.

01255 768 689

0983 336 769

0913.213.548

110

2104

120,8

Phm Minh Sng

P1208 N 3 khu th mi Php Vn, Hong Mai,


T Lim, HN

0989 663 969

Ghi ch

ko bn

cn bn, ang cn i gi

cn bn, ang cn i gi

ko bn

cn bn 35tr
cn bn 34tr bao tn

cn bn 31,5tr- ko bao tn- vao ten dc

ko bn

cn bn 31,5tr/ bao tn

ko bn

cn bn 36,5tr / ko bao tn

ko bn
cn bn 33tr bn ri

bn ri

ko bn

bn

cn bn 33tr ko chiu phi sang ten, bao tri

ko ban

cn bn 34,5 ko bao tn

cn bn 34tr ko ban nua

can bn33tr

ko bn

ko bn

ko bn

ko bn

cn bn 33,5tr ko bao tn

na mun bn na ko

ko bn

bn ri

ko bn

ko bn

bn ri

ko bn

bn ri

cn bn 35tr

ko bn

cn bn 34tr

ko bn

cn bn 35tr

can ban 31tr thu ve

ko bn

ko bn

cn bn 31tr

cn bn 36tr ko ban nua

cn bn 33,5 bao tn

ko bn

ko ban

ko bn

cn bn 30tr v c rt nhiu hang khc vao tn dc

ko bn

cha c nh bn

ko bn

ko bn dang cho thue

cn bn 31tr

cn bn 40tr

nhm s

cn bn 35tr

cn bn 36tr

cho thu roi

bn ri

ko bn

cn bn 35tr

ko bn

cn bn 31tr

ko nghe

ko ban

ko ban

ko ban

cn bn 40tr

ko bn

cn bn 33tr

ko bn

bn ri

cn bn 34tr

ko bn

cn bn 36tr

cn bn 34,5tr

cn bn 37tr

ko ban

ko bn

ko bn

ko bn

ko bn

ko ban

cn bn, 34tr

ko ban

ko bn

STT

S CH

Din tch

Tn khch hng

601

Trn Trung Kin

605

Nguyn Hu Hiu

608

Nguyn Hu L

701

inh Th Phng

705

Bi Tng Thng

708

Lng Vn Th

801

V Th Hi

zz

803

Nguyn Vit Tin


C H con gi :
0912029988

804

La Qu Hng

10

805

V Minh ng

11

808

Dng Quc Thng

13

902

Trn Th Thu

14

904

Nguyn B Hu

15

905

Nguyn Vn Qun

16

908

Nguyn Th Tm

17

1001

Phm nh Vit

18

1002

Phm Thu Nga

19

1003

V Thu Hu

20

1004

inh Th Hng Giang

21

1005

L Th Hong Yn

22

1006

o Vn Din

23

1008

Trn Ngha Vn

24

1101

V Quc Hun

25

1102

Nguyn Trung Thnh

26

1104

Nguyn Th Thu H

27

1108

Nguyn Chin Thng

28

1201

Cao Tin Dng

29

1202

inh Hong An

30

1203

Phm Vit Cng

31

1205

Nguyn Trng Hin

32

1208

inh Hong An

33

1301

Bi Xun Hunh

34

1305

Ha Mnh Khang

35

1306

Hong Ngha Thm

36

1308

L Hng Nhung

37

1401

Trng Bnh Dng

38

1404

Phng Th Hng

39

1408

Nguyn Tun Hng

40

1501

Bi Thy Mai

41

1502

Bi Th Vn Anh

42

1503

Nguyn Thu Dung

43

1504

Trn Th Kim Chi

44

1505

Nguyn Th Bch Hnh

45

1508

Nguyn Quang Hng

46

1601

L Th Thoa

47

1603

Trn Th Thu Hng

48

1604

V Kim Ton

49

1605

Trnh Mai Hng

50

1607

Nguyn Th Ha

51

1608

V Vn C

52

1701

Trn Dng Tin

53

1702

Nguyn Thnh Vn

54

1703

Nguyn Nh H

55

1704

Trn Vn Hnh

57

1707

Nguyn Th Dn

58

1708

Nguyn Ngc Hng

59

1801

V Huy Quang

60

1802

Phm Th Nh Hoa

61

1804

62

1805

Phm Anh o

63

1806

o Vn Hon

64

1808

Nguyn Hu G

65

1901

Bi Phi Hng

66

1904

Mai Tuyt Lan

67

1905

Trn Khnh Ha

68

1908

Lu Th Thnh/ hung

69

2001

Ng Xun Dng

70

2004

L Th Thu Ba

71

2005

L Khc Bn

72

2008

Trn Hu Phng

73

2101

Trng Xun Bnh

74

2104

Nguyn L Hng

75

2105

V Quc Thc

?>

o Trung Kin

76

2108

Nguyn Thanh H

77

2401

Nguyn c Vinh

78

2402

Nguyn c Vinh

79

2403

Dng Hng Hi

80

2404

Dng Hng Hi

502

107,38m

Nguyn Thnh ng

503

97,38m

Nguyn Ngc Tuyn

504

-102,21

Mai Th Thy

506

-128

Nguyn Th Mo

602

107,38

Hong Th Hin

603

97,38

Nguyn Tun

606

128

702

107,38

Trn Vn Qu

703

97,38

Trn Cng Nghin

10

704

102,21

Phm Mnh Dng

11

705-

102,21m

Nguyn Duy Qu

12

706

128

Phng Thanh H

13

707-

117,8m

Nguyn Th Kim Thy

inh Hng V

14

801-

88,22m

Nguyn Th Ho

15

802

107,38

Nguyn Th Hoa

17

805

102,21m

Ng Th Mai Hin

18

806

128

Phm Tng Bch

19

807

117,8

L Minh Hi

20

901

88,2

V c Sn
Ch 1: L Huy Dng
Ch 2: ng
Phng Hng
Nguyn Quang Huy &
Nguyn Bch Qunh
Hng

21

902

107,38

22

903

97,38

23

905

102,21

24

906

128

25

1002

107,38

Ch 1: V Mnh Hin
Ch 2:
Nguyn Trung Dng

26

1003

97,39

Trn Kim Bo

27

1004

102,21

Ng Thanh Tn

28

1005

102,21

inh Th Hng

29

1006

128

30

1007

117,8

Lng Ngc Long

31

1101

88.2

Vng Kh Qunh

32

1102

107,38

Hong Th Hng

ng Th Mai Phng
Nguyn Huy Dng

Nguyn Phng Lan

33

1103

97,38

Trn Th Thy Trang

34

1106

107,38

Phan Th o

35

1107

117,38

Nguyn Th Thu Hng

36

1202

107,38

L c Long

37

1203

97,38

ng Xun Thiu

38

1204

102,21

Trn Quang Hng

39

1206

107,38

Nguyn Th Phng

40

1306

128

41

1402

107,38

Phm Th Ha

42

1403

97,38

Nguyn Th Bnh

43

1404

102,21

on Anh Tun

44

1405

102,21

inh Vn nh

45

1406

128

46

1407

117,8

Nguyn Quang Huy

47

1502

107,38

Phng Phng Lan

48

1503

97,38

Nguyn Vn Hiu

49

1504

102,21

Bi Th Vn Anh

50

1506

128

L Th Lin

Nguyn Vit Tun

L T Anh

51

1507

117,8

Phng Phng Lan

52

1602

107.38

H Thanh Xun

53

1603

97,38

Nguyn nh &
Trnh Th Giang

54

1604

102,21

55

1605

102,21

56

1606

128

L c Thng
Ch 1: Trn Th
Nhung
Ch 2:
Nguyn Vn Long
Ch 3: Th Thanh
Loan
Phm Huy Phc

57

1706

128

Phm Quang Hin

406

107,38m

V Th Thanh An

407

88,22

V Th Mai Anh

502

128,8

Phm Th Tng ip

505

97,38

Nguyn Xun Dng

506

107,38

H Th M Ngc

602

128

Trn Hng Vn

604

102,21

Phm Gia Hu

605

97,38

Nguyn Th Thu Hng

606

107,38

L Th Phng

10

702

128

11

703

102,21

L Th Hiu
Nguyn Th Khnh Ly

12

705

97,38

Nguyn Th Thm

13

706

107,38

Nguyn Thanh T

14

802

128

15

803

102,21

V Th Bch Ngc

16

804

102,21

Bi Thanh Bnh

17

806

107,38

L Quang Hng

18

807

88,22

Trnh Hng Dung

19

902

128

V Hng Quang

20

903

102,21

Trng Xun Trng

21

904

102,21

Cao Sn C

22

905

97,38

Nguyn Th Kim Lin

23

906

107,38

Phan Th Thu H

24

907

88,22

Trnh Th Ngc

25

1001

117,8

Phan Th Hng Lam

26

1002

128

27

1003

102,21

ng Kim Khnh Ly

28

1004

102,21

Hong Lan Anh

29

1005

97,38

Hong Kim Dung

Hong Th Bch Lin

Phm Gia Hip

30

1006

107,38

Trn Minh Tun

31

1007

88,22

Nguyn Th Thu

32

1102

128

33

1103

102,21

Nguyn Thanh H

34

1104

102,21

Trn Th Thau

35

1105

97,38

inh Vn Thng

36

1106

107,38

Nguyn ng Khang
& o Bch Thy

37

1107

88,22

Nguyn Th Thin Nga

38

1201

117,38

Dng Th Nga

39

1202

128

40

1203

102,21

Nguyn Hong
Phng

41

1205

97,38

V Th Vn Anh

42

1206

107,38

Ng nh Khot

43

1207

88m

Nguyn Th Bch Hnh

44

1302

128

Ng c Ngc

45

1305

97,38

Trn Minh Tuyt

46

1306

107,38

Nguyn Tt Qun

47

1402

128

Nguyn Xun Tt

Nguyn Th Kim Ngc

Nguyn Quang Ngc

48

1405

97.38

L Quc Thnh

49

1406

107,38

ng Th i Vn

50

1502

128

Nguyn Xun Ti

51

1503

102,21

Nguyn Trung Kin

52

1505

97,38

o Th Kim Anh

53

1506

107,38

Nguyn Th Chc

54

1602

128

55

1603

102,21

Trnh Hng Thi

56

1604

101,21

Nguyn Minh Hng

57

1605

97,38

Hong Th Ngc Lan

58

1606

107,38

L Th Bi Phng

59

1702

128

60

1705

97,39

T Quang Hng &


Nguyn Thanh Thy

601

128,8m

Nguyn Thanh Tng

602

101,8m

Nguyn Th Minh Hin

603

139,6m

Nguyn Cng Tm

604

120,4m

o Th La

605

120,4m

Th Thu Hng

Chu Th Bch Nguyt

Nguyn Th Hng Hnh

607

101,8m

Trn Thy Ngn

609

77m

701

10

702

101,8m

Bi Ngc Oanh

11

703

139,6m

Nguyn Ngc Anh

12

704

120,4m

Nguyn Th Thu Hn

14

706

139,6m

V Vn Khim

15

707

101,8

Phan Mnh H

16

708

139,6

Nguyn Quang nh

17

709

77

18

801

128,8

Hong Thanh Tng

19

803

139,6

Nguyn c Hng

20

804

120,8

Ch 1: Nguyn L Anh
Ch 2: Hong Th
Tuyt

22

808

128,8

Hong Vit Phong

23

809

77

24

901

128,8

o Th Xun Thu

25

902

101,8

Nguyn Th Hnh

26

903

139,6

Nguyn Vit X

Trn Vn Hi
o L Tho

Trn Vn Hi

L Nam Phng

27

904

120,8

Nguyn Ch Trung

28

905

120,8

Trn Vit Hng

29

906

139,6

Phan Vn Hng

30

909

77

31

1001

128,6

Nguyn Tr Ch

32

1002

101,8

Nguyn Th Kim Oanh

33

1003

139,6

Hong V Cnh

34

1004

120,4

Trn c Thuyn

35

1005

120,4

Nguyn Tun Anh

36

1006

139,6

Trn Vit Thng

37

1007

101,8

Nguyn Vn Tun

38

1008

128,8

Nguyn Tin Ngha

39

1009

77

Nguyn Trung Hiu

41

1102

101,8

Phm Anh dng

42

1103

139,6

Hong Anh Tun

43

1104

120,8

Phm Th Bch Ngc

44

1105

120,8

L Th Lan Hng

45

1106

139,6

Nguyn Th Thy

Trn Thng

46

1107

101,8

Ng Anh Tun

47

1108

128,8

Trn Lan Chi

48

1109

77

V Bch Ngc

49

1201

128,8

Phm Xun Bnh

50

1202

101,8

V Ngc Khnh

51

1203

139,6

V Th Thu Hoi

52

1204

120,8

ng Trn Bng

53

1205

120,8

Trn Th Tuyt

54

1206

139,6

Hong Bch Chu

55

1207

101,8

T Minh c

56

1208

128,8

L T Oanh

57

1209

77

L Huy Th

58

1301

128,8

L Quc Hng

59

1303

139,6

Cao Th Thu H

60

1304

120,4

ng Trung Kin

61

1305

120,4

T T Quyn

62

1308

128,8

H c Tun

63

1309

77,

Trn Vit Tm

64

1401

128,8

Nguyn Ngc Hng

65

1402

101,8

L Thanh Hng

66

1403

139,6

on Hng Ngc

67

1404

120,8

Nguyn Khnh Chi

68

1405

120,8

Anh Tun

70

1408

128,8

L Th Hng

71

1409

77

L Nam Giang

72

1501

128,8

Phm Th Tho

73

1502

101,8

Trn Thu Qunh

74

1503

139,6

Phan Thanh Hi &


on Th Hng

75

1504

120,8

Nguyn Th Thi Bnh

76

1506

139,6

Trn Vn Phng

77

1507

101,8

Nguyn Thin Thut

78

1508

128,8

V Th Thu H

79

1509

77

80

1601

128,8

L Th Vinh

81

1602

101,2

Trn Th Hu

82

1604

120,8

Nguyn Hng Giang

Th nh Tuyt

83

1605

120,8

Don Th Thanh

84

1606

139,6

Trn Th H

85

1608

128,8

Phm Th Kim Dung

86

1609

77

Li Th An

87

1701

128,8

Phng Qu

88

1702

101,8

Phm Th Minh Hin

89

1704

120,8

Trn Th Thanh Hng

90

1705

120,8

Nguyn Th Hoi Ph

91

1706

139,6

V c Hng

92

1707

101,8

Trnh Thu Vn

93

1708

128,8

Ch 1: Th Thu
Loan Ch 2: Tng
Ngha

94

1709

77

96

1802

101,8

Phm Xun H

97

1803

139,6

Trng Minh Tun

98

1804

120,8

Nguyn Th Thu H

99

1805

120,8

Bi Th Loan

100

1808

128,8

Nguyn Tun Cng

101

1901

128,8

o Phi Hng

Nguyn Hi Long

102

1902

101,8

L Thanh Hin

103

1903

139,6

Phm Th Qunh Trang

104

1904

120,8

L Th Kim Oanh

105

2001

128,8

Phm Vn Hoan

106

2002

101,8

Nguyn Hu Hng

107

2003

139,6

Hong Th Thanh H

108

2004

120,8

Hong Xun Thy

109

2101

128,8

Trn Tin Lng

110

2102

101,8

Phan Hng Sn

111

2104

120,8

L nh S

601

128,8m

Phm Vit Hng

603

139,6m

V Vn Minh

604

120,4m

Nguyn L Hng

605

120,4m

Phm Minh Hng

607

101,8m

Ng Th Hong Yn

608

128,8m

Vn D

609

77m

Trn Th Trung

701

128,8m

inh Vn Uyn

703

139,6m

Trn Th Hng Hnh

10

704

120,4m

Nguyn Duy Cng

cv

705

120,4m

V Th Thanh Vn

12

706

139,9m

Nguyn Th Vn

13

707

101,8m

Nguyn Vit Thnh

14

708

128,8m

Ng Thu Hng

15

709

77m

Phm Quyt Tin

16

801

128,8

Nguyn Quang Bnh

17

802

101,8m

Trn Th Thu H

18

803

139,9m

Nguyn Th Sen

19

804

120,4m

Trn c Giang

20

805

120,4m

Phm Th Bo Chm

21

807

101,8

22

808

128,8m

23

809

77m

24

901

128,8m

Ch 1: Hong Vit
Phong
Ch 2:
Phm Anh Hng

25

902

101,8m

Nguyn Hu Vinh

26

903

139,6m

Nguyn Dng Hng

Nguyn Th Thanh H
Hong Xun Cng
V Th Ha

27

904

120,4m

Ch 1: Hong Th Thu
H
Ch 2:
Nguyn Trung Hiu

28

905

120,4m

Mc Th Thu Hnh

29

906

139,6m

L Quc Tun

30

908

128,8m

H Ch Trung

31

909

77m

32

1001

128,8m

V Nht Cao

33

1002

101,8m

L c Thng

34

1003

139,6m

Hong Duy Hi

35

1004

120,8m

Nguyn Vn ua

36

1005

120,8m

inh Vit Sn

37

1006

139,6m

Nguyn Bch Ngc

38

1008

128,8m

V nh Khim

39

1009

77m

40

1101

128,8m

L Tr Dng

41

1102

101,8m

Nguyn Th Hng L

42

1103

139,9m

V Huy Cn

43

1104

120,8m

T Ngc Bn

44

1105

120,8m

Chu Th Thu Phng

Nguyn Ngc Thanh

Nguyn Thanh Tng

45

1106

139,9m

Nguyn Vn Ngha

46

1108

128,8m

Trn Th Thc Nga

47

1109

77m

48

1201

128,8

49

1202

101,8

Lng Th Kim Hu

50

1203

139,6

Nguyn Tin Hi

51

1204

120,8

Nguyn Th Lan

52

1205

120,8

L Thanh Thy

53

1206

139,6

Phan Vn Lc (Lng)

54

1207

101,8

Ng Th Mai Lan

55

1208

128,8

Nguyn Huyn Linh

56

1209

77

inh Th Thu Hin

57

1301

128,8

Nguyn Thu Dung

58

1303

139,9

Ung Vit Thnh

59

1304

120,8

V Th Thu Nguyt

60

1306

139,6

L Quang Gin

61

1308

128,8

ng Quang Vinh

62

1309

77

Nguyn Th Ha

Ch 1: L Th Thanh
Tm
Ch 2: L
Th Thu Bng
Ch 1: Nguyn Th
Minh Hnh Ch 2:
Trn ng Trung

63

1401

128,8

Ng Huy Dng

64

1402

101,8

Phm Th Ho

65

1403

139,6

Trn Th Ngc Lin

66

1404

120,8

L Thanh Hin

67

1405

120,8

Trn Trung Dng

68

1406

139,6

69

1408

128,8

Trn Tin Thnh

1409

77

71

1501

128,8

Trn Kiu Lin

72

1502

101,8

Bi c Trung

73

1503

139,6

Phan Thy Linh

74

1504

120,8

Phm Ngc Trng

75

1505

120,8

Li Vn Dng

76

1506

139,6

Phan Th Lun

77

1508

128,8

Nguyn Thanh Tng

78

1509

77

79

1601

128,8

Bi Mnh Tng

80

1602

101,8

Nguyn ng Dng

V Vn S
Nguyn Th
Minh Hnh

Triu Anh T

81

1603

139,6

Cao Th Hng Minh

82

1604

120,8

ng Thanh Thy

83

1605

120,8

Ngc Sn

84

1607

101,8

Nguyn Th Vinh

85

1608

128,8

Trn Th Minh Loan


Nguyn Th
Minh

86

1701

128,8

Phm Ngc Lin

87

1702

101,8

Ng Quang Khnh

88

1703

139,6

Nguyn Khnh Tim v

89

1704

120,8

o Mnh H

90

1705

120,8

Phm Th Ngc Mai

91

1706

139,6

92

1708

128,8

93

1709

77

94

1801

128,8

Bi Th Du

95

1802

101,8

Trng Minh Hng

101

1808

128,8

o Th Mai Linh

102

1809

77

103

1901

128.8

Nguyn Thu Hng

Ma c Hin
Nguyn Minh Chu

ng Vit Dng
inh Th Hng Giang

104

1902

101,8

Phan Thy Dng

105

1903

139,6

Phm Qu Dng

106

1904

120,8

o Th Mng Yn

107

2001

128,8

Nguyn Th Hng

108

2004

120,8

Nguyn Chi Nng

109

2101

128,8

L Th Tho

110

2104

120,8

Phm Minh Sng


Nguyn Quc Cng
Nguyn Huyn Linh
Hong Vit Phong
Trnh Hng Thi
Nguyn Huy Dng
Nguyn Huy Dng

a ch lin h

Sinthoi

447 Hng Vng, Hng Bng, Hi Phng

0904233116

10

142D ph C Lc, phng Thng nh, Thanh Xun,


H Ni

0912044966

10

23 Ph Hong Hoa Thm, P.Thy Khu, Q.Ty H, H


Ni

0902365678

10

S 32, ph Phng Mai, Phng Phng Mai, Qun


ng a, H Ni

0913534234

10

S 8 ng 125/2 Trung Knh, Trung Ho, Cu Giy, H


Ni

0903252696

10

T 2, B , Long Bin, H Ni

0989993112

10

S 99, Ng 16, Hong Cu, ng a, H Ni.

0904221228

10

S 6, ng 38, L Trng Tn, P.Khng Mai, Qun


Thanh Xun, H Ni

0913379789

10

19B, t 14C, Thanh Lng, Hai B Trng, H Ni

0904113126

10

S 6, Ng 173/75/33 Hong Hoa Thm Ba nh, H


Ni

0985312288

10

S 24, ng 68/53/16 Quan Hoa, Cu Giy, H Ni

0913559105

10

P504, ta nh 17T2, Trung Ha Nhn Chnh, Cu


Giy, H Ni

0915373529

10

Phng Trn Lm, Thnh Ph Thi Bnh, Tnh Thi


Bnh, TP Thi Bnh, Thi Bnh

01694334871

11

S 8 hm 345/91/27 ph Khng Trung, Thanh Xun,


H Ni

01658896666

11

235 Nguyn Khang, Yn Ho, Cu Giy, H Ni, Cu


Giy, H Ni

0915409666

10

S 24, ngch 22/3, ph Ph Vin, B , Long Bin,


H Ni

0936065213

10

Nh 23, L 4A, Khu Th Trung Yn, Cu Giy, H


Ni

0912151427

10

S 10A, ngch 409/53 Kim M, Ngc Khnh, Ba


nh, H Ni

0912299556

10

27 Hunh Thc Khng, Lng H, Q.ng a, H Ni

0915056718

10

S 26, Tng Duy Tn, Hon Kim, H Ni

0913565697

10

X V Qu, Huyn Kin Xng, Tnh Thi Bnh

0984535122

10

P1304 to nh Silver Wings, 137 Nguyn Vn C,


Long Bin, H Ni

0916199199

10

P505, CT1, KT Trung Vn, x Trung Vn, T Lim,


H Ni

0919996699

10

S 3, Ng 1, Nguyn Cng Tr, Phc La, H ng, H


Ni

0913325161

10

P502, C16, Thanh Xun Bc, Thanh Xun, H Ni

0912320973

10

S nh 11, khu Cu 2, H Cu, H ng, H Ni

0904229773

10

P508-CT7A, KT Vn Qun, Yn Phc, Phc La, H


ng, HN.

0904861458

10

30A Lin C, L Hng Phong, Tp Nam nh

0944579999

10

LK38, Khu Th Bc H, H Ni

0913589728

10

Phng 211 -A7,s 2 Bi Ngc Dng, Hai B Trng,


H Ni

0913552759

10

30A Lin C, L Hng Phong, Tp Nam nh

0915606666

10

TT c kh vn ti thu, B , Gia Lm, H Ni

01697761854

11

108 A1, TT Ging V, Ba nh, H Ni, T Lim, H


Ni

0913584192

10

S 12 Nguyn Bnh Khim, Hi Tn, Hi Dng

0904308146

10

P512- G6A Thnh Cng, Ba nh, H Ni.

0989128460

10

Phc Tin, Ph Xuyn, H Ni

0912134245

10

S 6 ng 155 Gii Phng, ng Tm, Hai B Trng,


H Ni

0912152858

10

746 La Thnh, Ba nh, H Ni

0912379471

10

P701. s 137 Nguyn Vn C, Long Bin, H Ni

0944667777

10

S 10, Ngch 155/206, Trng Chinh, H Ni


204, TT Cty t vn thit k cu ng, Trung Ho, H
Ni

0912648997

10

0983328174

10

P102-C3 Khu tp th Kim Giang, Thanh Xun, H


Ni.

0983398270

10

S 15, ngch 3, ng 99, Nguyn Ch Thanh, Lng H,


ng a, HN

0904903390

10

T 73, Hong Cu, Ch Da, ng a, H Ni.

0983584546

10

S nh 14, Ng 486/14/8, T 17A, Ng Gia T, c


Giang, Long Bin, H Ni

01648027767

11

S 63, Tn c Thng, H Ni, ng a, H Ni

0944790962

10

S 531, ng Phc Din, x Xun Phng, T Lim,


H Ni

01239005316

11

S 69, T 1A, Trung Lit, ng a, H Ni

0946201888

10

47, t 74 TT qun i 361 Hong Cu, Ch Da,


ng a, H Ni

0912022898

10

S nh 14, Ng 486/14/8, T 17A, Ng Gia T, c


Giang, Long Bin, H Ni

0979527113

10

B12, TT Vin ng dng CN, Hong Nm, C Nhu,


T Lim, HN

0904131679

10

S 10, Ng 80, Ph Vin, B , Long Bin, H Ni,


Long Bin, H Ni

0913234756

10

S 482, Minh Khai, Hai B Trng, H Ni, Hai B


Trng, H Ni

0982231609

10

40 D3, Khu TT Nguyn Cng Tr, Ph Hu, Hai B


Trng, HN.

0902258833

10

Khu hnh chnh 4, phng Lin Bo, Vnh Yn, Vnh


Phc

0983633788

10

S 21, ng 80, Nhn Ho, Nhn Chnh, Thanh Xun,


H Ni

0983586526

10

S 111, Ph Vin, B , Long Bin, H Ni

0938291818

10

P1003 chung c 45 Nguyn Sn, Ngc Lm, Long


Bin, H Ni

0979766898

10

P408, nh H1, khu th Vit Hng, Long Bin, H


Ni.

0983634154

10

137 An Trch II, phng Quc T Gim, qun ng


a, HN.

0943068701

10

S 112 Ph Lng H, Qun ng a, H Ni

0913208260

10

60 Bch Cu, qun ng a, H Ni.

01686440441

11

201C-6B TT Qunh Mai, Hai B Trng, H Ni

0946603355

10

4/164 ph Hoa Bng, phng Yn Ho, qun Cu


Giy, H Ni.

0902198888

10

S 17, T 87, Ch Da, Q.ng a, H Ni

0936372179

10

58 Hng Chui, Hai B Trng, H Ni

0903418144

10

S 21 Nguyn Thi Hc, Hon Kim, H Ni

0912188668

10

P45 nh D1, TT Trung T, phng Trung T, q. ng


a, HN.

0953413417

10

X Cng Ho, huyn Hng H, tnh Thi Bnh.

0982896269

10

P1001 N 6A, Bn o Linh m, Hong Lit, Hong


Mai, HN.

0903463289

10

TT Vin Th nhng nng ho, ng Ngc, T Lim,


H Ni.

0912328407

10

Lam in, Chng M, H Ni.

0904738877

10

1/2A Hm T Quan, Phc Tn, Hon Kim, H Ni.

0982786676

10

S 46, tp th b in Than, Phc X, Ba nh, H


Ni.

0912153832

63 Tn c Thng, ng a, H Ni.

01686196898

11

63 Tn c Thng, ng a, H Ni.

01686196898

11

93 Thu Khu, Ty H, H Ni.

0903406461

10

93 Thu Khu, Ty H, H Ni.

0903406461

10

10

P307, Chung C Hong Sm, Ph Hong Sm, Hong


0982356762
Quc Vit, Cu Giy, HN

10

16/124 Ph Hong Ngn, Cu Giy, H Ni

0913239667

10

S 8, C2, L2 KT Yn Ha, Cu Giy, H Ni

0978331985

10

S 26, ng Xa, Mai Dch, Cu Giy, H Ni

0904295888

10

50 Ng 52TE, Ph Trn Nhn Tng, H Ni

0985739979

10

S 127, T 6, Phng Lng H, ng a, H Ni,

0913213033

10

B10-4, t 39, Quan Hoa, Cu Giy, H Ni

0912080556

10

S 1, N7A, Nguyn Th Thp, Trung Ha Nhn Chnh,


0983335636
Thanh Xun, HN

10

S 10, ng 58, V Trng Phng, H Ni

0912354550

10

S nh 3, ng 93/73/8, Hong Vn Thi, Khng


Trung, Thanh Xun, H Ni

0904216671

10

Phng Thng Li, th x Kon Tum, Kon Tum

0934967999

10

S 18, Ng 1, Khu H Tr 2, P.H Cu, Q.H ng, H


0982075299
Ni

10

S 52, Ng 2, Ph Ging V, P.Ct Linh, Q.ng a,


0913515015
H Ni

10

C7, N 9, Khu TM nh Cng, Hong Mai, H Ni

0913208380

10

S 27, Ng 87, L Thanh Ngh, Hai B Trng, H Ni 0983518899

10

S 2, Ng 20, ng 158, Phng ng Mc, Hai B


0912561716
Trng, HN

10

S 26, Khu I, Th Trn Qunh Ci, H.Qunh Ph,


T.Thi Bnh

0904732722

10

S 279, Nguyn Vn C, TP.H Long, T.Qung Ninh

0913023680

10

S 26, ng 28A, H nh, Thanh Xun, H Ni

0986230158

10

P204 - K7 Thnh Cng, phng Thnh Cng, Ba nh,


0915246856
H Ni

10

P204, M11, TT Lng Trung, Lng H, ng a, HN

0904178192

10

P7, B17, T 36, Thnh Quang, H Ni

0913510828

10

S nh 17 ng 409 Kim M, Ngc Khnh, B, HN

0958081968

10

S 11, ngch 164/117 Vng Tha V, Khng Trung,


0913365128
TX, HN

10

S 4, TT Tng cng ty Dc, ng Quan, Quan Hoa,


Cu Giy, H Ni

0983661850

10

S 9, ngch 199, ng Quan Th 1, ph Tn c


Thng, Ch Da, ng a, HN

0904190354

10

S 9, ng 230/118/31 ph nh Cng Thng, nh


Cng, Hong Mai, H Ni

0985694929

10

S 11, Ng 4, T 11, Yn Ha, Cu Giy, H Ni,

0915820999

10

P6 B2, TT UBKHXH, ng 7 Kim M Thng, Cng


V, Ba nh, H Ni

0915959579

10

Khu TT CSP mu gio TW, X M nh, T Lim,


H Ni

0936782855

10

P507-A4 TT B Cng An, Thanh Xun Trung, Thanh


Xun, HN

0906277196

10

Th trn Triu Sn, huyn Triu Sn, tnh Thanh Ho,

0979124332

10

SN 27.D7, Phng Thanh Xun Bc, Thanh Xun, HN 0983356112

10

S 9, A7 m Tru, Hai B Trng, H Ni

01236404647

11

T40, Cm Ph, Cm Ph, Qung Ninh

0904887882

10

L 14.12 khu T Trn Lm, t 37, phng Trn Lm,


0982149999
TP Thi Bnh

10

B7, TT i Ting ni Vit Nam, Phng Lin, ng


a, H Ni

0913202770

10

19/1/208 ng Gii Phng, H Ni

0915903883

10

Phng 4-A8, h Ngc Khnh, Ba nh, H Ni

0903423031

10

B5*C174 N3, Chung C 15, 17 Ngc Khnh, Q.Ba


nh, H Ni

0904391774

10

S 55, Hng Bum, Hon Kim, H Ni

0914262826

10

P1009 Nh B, Ta nh B Tng Tham mu, Thn


Nhn M, M nh, T Lim, H Ni

0913576241

10

S 1 ngch 43/49 Trung Knh, Cu Giy, H Ni,

0934334545

10

S 9/32/444 i Cn, Ba nh, H Ni

0904913985

10

S 5, t 7, cm 2. Phc X, Ba nh, H Ni

0903448005

10

P6N, T 62, Trung T, ng a, H Ni

0904512644

10

C10,TT Hc vin qun y 103, Phc La, H ng, H


Ni

0986667686

10

P150 ng Chin Thng, Vn Qun, H ng

0984092233

10

P35, Ngch 3, Ng 2, H c Di, H Ni

0903235611

10

P6N, T 62, Trung T, ng a, H Ni

0904512644

10

A10 TT2 Vn Qun, H ng, H Ni

01666593660

11

S 20, ng 46, Phm Ngc Thch, H Ni

01667414789

11

C4, L 8 TM i Kim, nh Cng, Hong Mai, H


Ni

0988338686

10

a ch b Loan: S 12, ngch 1/69 ph Bi Xng


Trch, Qun Thanh Xun, H Ni

0989139820

10

S nh 052, T 23, Sng Bng, TX Cao Bng, Tnh


Cao Bng

0913346846

10

109 ng B Sng, Quan Hoa, Cu Giy, H Ni

0913233801

10

S 22, Hai B Trng, Trng Tin, Hon Kim, H Ni 0913586470

10

P1208, Nh 17T3 Khu Th Trung Ho, Nhn


Chnh, Cu Giy, H Ni

0912093796

10

Cng ty thm d khai thc m, Thanh Tr, H Ni

0903453939

10

S nh 16A, Ngch 102/3, Khng Trung, Thanh


Xun, H Ni

0913521068

10

311, A49, Ph Thi Thnh, Thnh Quang, ng a, H


0912101796
Ni

10

S 52, Ngch 99/2, Ng 99 Nguyn Ch Thanh, Lng


H, ng a, H Ni. cNgan 0983583598

0947311698

10

S 36B, Ng 554, Trng Chinh, ng a, H Ni

0904574888

10

S 9, A7 m Tru, Hai B Trng, H Ni

0984181967

10

Phng Ch Da, Q.ng a, H Ni,

0913258268

10

S 9 Hng Chui, H Ni, Hon Kim

0913340790

10

15 Ngch 43, Ng 64, Nguyn Lng Bng, H Ni

0905555184

10

S 20 ph Cha H, Cu Giy, H Ni

0904282033

10

133 Triu Vit Vng, Hai B Trng, H Ni

0913237975

10

S 30, Ng 255, Ph Vng, Hai B Trng, H Ni

0989868979

10

4B, ng 302, ng Lng, Thnh Quang, ng a, H


0983882988
Ni

10

S 25B/26, t 22, TT Vn Cng, Quan Hoa, Cu Giy,


0916525751
H Ni

10

S 3B, Ph Trng Lm, T 7, c Giang, Long Bin,


0913233985
H Ni

10

B3, TT1, Bc Linh m, Hong Mai, H Ni

0904747986

10

P8, B2, Tp Th Vn Chng, H Ni

0986924588

10

Xm 1, Thn Tu Lit, Tam Hip, Thanh Tr, H Ni

0913317756

10

S 5A on Trn Nghip, P.Bi Th Xun, Q.Hai B


Trng, H Ni

0913534000

10

T 17, Phng Lng H, Qun ng a, H Ni

0912542568

10

S 22, T 26, Yn S, Hong Mai, H Ni,

0903413456

10

203-NC3, ng 94, Nhn Ho, Nhn Chnh, Thanh


Xun, H Ni

0989202367

10

P403 B9, TT Thanh Xun Bc, Thanh Xun, H Ni

0936907789

10

S 36B, Ng 554, Trng Chinh, ng a, H Ni

0906286868

10

S 2, Vng Th, Ty H, H Ni

0915898118

10

S 11, ngch 342/59 H nh, Thanh Xun, H Ni

0903225437

10

S 4, Ng 159, Ph Hng Mai, Hai B Trng, H Ni 0904140561

10

L 24, m Si, nh Cng, Hong Mai, H Ni

0932290777

10

G2 TT Ph n TW, Pho i Lng, Lng Thng,


ng a, H Ni

0983605675

10

204 E9, Tp th Thanh Xun Bc, Thanh Xun, H


Ni

0915588762

10

S 33, Linh Lang, Cng V, Ba nh, H Ni

0904211191

10

S 73, ng Vn Ng, P.Trung T, ng a, H Ni

0902133316

10

S 95/63 ng 173 Hong Hoa Thm, Ngc H, Ba


nh, H Ni

0903413764

10

P501, G6A, TT Thnh Cng, Ba nh, H Ni

0913596983

10

P12A05, Nh 15T, Nguyn Th nh, Trung Ha, Cu


0984110032
Giy, H Ni

10

19C, Ng 88/2, Ph Gip Nh, Hong Mai, H Ni

0987763600

10

S 270, Ph Vng, P.Phng Lit, Thanh Xun, H


Ni

0913070783

10

S 211 C3, Tn Mai, Hong Mai, H Ni

0904167968

10

P53, ng 12, ph Cha Bc, P.Quang Trung, ng a,


0932898998
H Ni

10

P1606-17T7 Trung Ha, Nhn Chnh, P.Nhn Chnh,


Q.Thanh Xun, H Ni

0912238072

10

501X1, Trng nh, phng Tng Mai, H Ni

0913234266

10

CT6, n nguyn2, tng 2, p202, khu th nh


Cng, Hong Mai, H Ni, Thanh Xun, H Ni

0912173468

10

68B, Ng 514, Thu Khu, Ty H, H Ni

0983280899

10

S 24, ngc 18, ng Khng H, Khng nh,


Thanh Xun, H Ni, Thanh Xun, H Ni

0913539786

10

T 18, Phng Ph X, Thnh Ph Thi Nguyn

0913286254

10

Cm dn c Thanh Tm, Qung Tm, Qung Xng,


Thanh Ha

0912958891

10

17 ng 139/1 Nguyn Vn C, Ngc Lm, Long Bin,


0912546554
H Ni

10

T 3, Phng Trung Thnh, Thnh Ph Thi Nguyn

0913286880

10

S 59, ph Vnh Phc, Ba nh, H Ni, Ba nh, H


0902128269
Ni

10

116A1, Thnh Cng, Ba nh, H Ni

0904393737

10

P307, H3, Tp Th Thnh Cng, Ba inh, H Ni

0912264680

10

P905, khu Lin C 262 Nguyn Huy Tng, Thanh


Xun, H Ni, ng a, H Ni

0982285599

10

S 7, t 42, Dch Vng, Cu Giy, H Ni

0913291518

10

P407A, Nh C5B, Lng H, ng a, H Ni

0904210904

10

P404, CT4, M nh II, H Ni

0982197474

10

S 162, Ph H nh, Thanh Xun, H Ni

0923569999

10

P1704, A1, Chung c 229, Ph Vng, P.ng Tm,


Hai B Trng, H Ni

0983670730

10

S 5, Ngch 178/39 Ph Thi H, Q.ng a, H Ni 0913351314

10

C32 TT9, KT Vn Qun, H ng, H Ni

0979723784

10

P303 - 27B3 Ct Linh, H Ni, ng a, H Ni

0914342487

10

S 14, Ng 1, T 67, Th Quan, ng a, H Ni

0912084488

10

P414, nh A12, TT Khng Thng, Trung T

0914791916

10

626 Lnh Nam, Trn Ph, Hong Mai, H Ni

0912865782

10

8B, Ph Hong Cu, Ch Da, ng a, H Ni

0983631377

10

S 3, Ng Quang Trung, Thnh Ph Nam nh, Tnh


Nam nh

0903225768

10

S 27, Yn Ninh, Ba nh, H Ni

0903415054

10

AD2, l C ng 46 Phm Ngc Thch, Phng Lin,


ng a, H Ni

0912139256

10

P904, N09 t 64 chung c Yn Ho, Cu Giy, H Ni 0912227058

10

62A, ngch 61/17, ng 61 Phng Ch Kin, Ngha ,


0934346673
Cu Giy, H Ni

10

S 83, B3 Khu Th i Kim, P.i Kim, Hong


Mai, H Ni

0936561619

10

P808 nh 17T8 Trung Ho Nhn Chnh, Thanh Xun,


H Ni

0913510133

10

S 21A, Phan Huy ch, Ba nh, H Ni

0913205521

10

S 3, Ng Quang Trung, Thnh Ph Nam nh, Tnh


Nam nh

0903225768

10

NV B51, Trung Ha, Nhn Chnh, H Ni,

0912070836

10

S nh 38, ng 1, ph Trn Quc Hon, Qun Cu


Giy, H Ni

0913387408

10

Nh N12, khu TM Trung Vn Vinaconex Phng


Khoang, Trung Vn, T Lim, H Ni

0934976899

10

S 7 ng 7 ng Chin Thng, Vn Qun, H ng,


HN.

0974178082

10

P507, nh I, khu 7,2ha, phng Vnh Phc, Qun Ba


nh, H Ni

0983723153

10

P1410 Ta Nh JSC34 - 164 Khut Duy Tin, Thanh


Xun, H Ni

0912374797

10

S 23A, Ng 1/62/24 Bi Xng Trch, Thanh Xun,


HN

0947796224

10

C42-TT7, Vn Qun, H ng, H Ni, H ng , H


0903445746
Ni

10

502 A4, ng 104 Nguyn Huy Tng, Thanh Xun, H


0972428585
Ni

10

S 1, l 2C, KT mi Trung Yn, s 62 Yn Ho, Cu


0913234886
Giy, H Ni

10

S 74 Phm Ngc Thch, H Ni

0975017899

10

S 35, Ng 40, on Th im, Quc T Gim, ng


0978413066
a, H Ni

10

P 603 to nh Trung Yn 1, Trung Ho, Cu Giy, H


Ni

0913535325

10

P903A, to nh Licogi 13, Khut Duy Tin, Thanh


Xun, H Ni

0913249196

10

T 24A, Mai Sn, Tin Ct, Vit Tr, Ph Th

0912595134

10

S L12-10, KT 1, t 26, Trn Hng o, TP Thi


Bnh

0983610297

10

Nh s 3, ngch 2, ng 189 Ging V, ng a, H


Ni

0912878668

P708, to nh 101 Lng H, ng a, H Ni

0932282889

10

S 2, C4, Mai ng, Hong Mai, H Ni

0903443968

10

Nh s 2, ng 6, ng Hong Diu, H ng, H Ni 0942009099

10

S 11, ngch 164/117 Vng Tha V, Khng Trung,


0988844280
TX, HN

10

20/97 Chnh Kinh, Thanh Xun, H Ni

0913364148

10

P708, nh 101 Lng H, ng a, H Ni

0915386086

10

S 12A3, TT Tng cc cnh st, t 106 Ch Da,


ng a, H Ni

0985117858

10

0912154279

10

0942592990

10

S 1396 ph Minh H, phng Tin Ct, TP Vit Tr,


Ph Th
Ng 22, nh B10, P303 Lng H, ng a, H Ni
( Lin h anh Nguyn:
S nh 22, Trn Nht Dut, H ng, H Ni)

10

40/53 Ng Vn Hng, Tn c Thng, ng a, H


0983760921
Ni

10

64 Nguyn Cng Hoan, Ba nh, H Ni

0904222971

10

P504 nh 18T1 L Vn Lng, KT mi Trung Ho,


Nhn Chnh, Thanh Xun, H Ni

0949506967

10

Cng an tnh Ninh Bnh, inh Tt Min, Phng ng


0913292134
Thnh, TP Ninh Bnh

10

S 41, ngch 180A/3 Nguyn Lng Bng, Quang


Trung, ng a, H Ni

0913299399

10

P1105-F5, KT mi Yn Ho, Cu Giy, H Ni

0912573785

10

P405D nh 3D KT (C Nhu, Xun nh) RESCO


ng Phm Vn ng, Huyn T Lim, HN

0973454437

10

45, ng on Kt, Th Quan, ng a, H Ni

0932396958

10

S 10, l 15E, ng Trung Yn 5, Qun Cu Giy, H


Ni

0903234874

10

S 6, ngch 7/66 Thi H, Trung Lit, H Ni, ng


a, H Ni

0912444888

10

P302, n nguyn 2, chung c 15-17 Ngc Khnh, Ba


nh, H Ni

0989557057

10

Phng 403A C1- Thanh Xun Bc, Thanh Xun, H


Ni

0983602292

10

S 3, Ngch 8, Ng 12, Ph Nguyn Phc Lai, H Ni 0904569889

10

Cn 17, TT Qun i, S 15 Th Giao, L i Hnh,


HBT, H Ni

0912859896

10

Xun Trch, Xun Canh, ng Anh, H Ni

0903485522

10

P412, B2, Tp Th Khng Thng, Trung T, ng


a, H Ni

0904088892

10

P808, Ng 120, Hong Quc Vit, T Lim, H Ni,


Ba nh, H Ni

0983388686

10

S 5, Ng 155, Ngch 74/20 Trng Chinh, Thanh


Xun, HN

0913373039

10

S 132 ng 95 Cha Bc, H Ni

0989069522

10

64 Ng Huy Vn, Tn c Thng, H Ni, ng a,


H Ni

0913092535

10

S 5, ng 45 Phan nh Phng, Ba nh, H Ni

0989089995

10

S 33 Ng Th Nhm, P. Ng Th Nhm, Hai B


Trng, H Ni
170, Triu Vit Vng, Bi Th Xun, Hai B Trng,
H Ni
P402, nh B2, ng 195, i Cn, Ba nh, H Ni
P411A B4 TT Ngha Tn, Ngha Tn, Cu Giy, H
Ni
P702, s 137 Nguyn Vn C, Long Bin, H Ni
12A08 - 17T2 Trung Ha, Cu Giy, H Ni

0904108389
0936635689
0972306068
0912661161
0912023223

10
10
10
10
10

0988552094

10

S 7, hm 32/15/23 ph An Dng, Yn Ph, Ty H,


0903203277
H Ni

10

L 8, Khu 229, Ph Vng, ng Tm, Hai B Trng,


H Ni

0903430246

10

S 1A - N1 Khu TT Binh on 11, Trung Ha, Cu


Giy, H Ni

0985978888

10

9G1, ng 32, Tn Phong, Qun 7, TP. H Ch Minh 0948475799

10

S 2, nghch 144/89,ph quan nhn, nhn chnh,


Thanh Xun, H Ni

0904294511

10

P25-10, tng 25,71 Nguyn Ch Thanh, Lng H, ng


0913239703
a, HN

10

106F8, Tp Th Trung Cao, Thanh Xun Trung, H


Ni

0949293949

10

S 69 ng Kim Lin mi, Phng Lin, ng a,


H Ni

0915676999

10

P603, Chung C Trung Yn 1, Cu Giy, H Ni

0912256266

10

42 Ng 20, Trng nh, Hai B Trng, H Ni

01228430869

11

S 70, Ng 51, Ph Thi Thnh, Q.ng a, H Ni

0915683686

10

TT Hc vin CTQG H Ch Minh, Ngha Tn, Cu


Giy, H Ni
S 16, T 12, Lng Thng, ng a, H Ni, ng
a, H Ni

0928088868

10

0984203498

10

83 Nguyn Vn Linh, Lin Bo, Vnh Yn, Vnh Phc 0912996656

10

P1103 chung c An Sinh, M nh 1, T Lim, H


Ni

0985577886

10

S 9, Ngch 50, Ng Thi Thnh 2, ng a, H Ni

0973459281

10

779 Gii Phng, Gip Bt, Hong Mai, H Ni

0904884313

10

313 T 14, Phng Hong Vn Th, Hong Mai, H


Ni

0917880099

10

5/93/8 Hong Vn Thi, Thanh Xun, H Ni

0902172227

10

105-B8, phng Thanh Xun Bc, Thanh Xun, H


Ni

0913294137

10

S 2, Ng 100/27/6, Si ng, Long Bin, H Ni

0904108706

10

506 - A1, TT B Cng An, Thanh Xun Trung, HN

0913527238

10

S 54, Ngch 144/4, Quan Nhn, Nhn Chnh, Thanh


Xun, H Ni

0983096609

10

16, 1A/9, Nhn Ho, Nhn Chnh, Thanh Xun, H


Ni
S 42 m Hng, T 83, Ng 93, Hong Vn Thi,
Khng Trung, Thanh Xun, H Ni
S 15 ng 69 Trung Lit, ng a, H Ni

0912977484
0948003333
0984560000

S 59, ng 242 ng Lng, P.Thnh Quang, ng a,


0903402718
H Ni

10
10
10
10

52/191 Minh Khai, Hai B Trng, H Ni

0912390606

10

S 28, ng 181, Trng Chinh, ng a, H Ni

0916336886

10

S 28, Ng 181, Trng Chinh, H Ni

0913362695

10

P1506, Nh chung c 249A, Thy Khu, Ty H, H


Ni

0912301952

10

S 23, ng 564, Nguyn Vn C, Long Bin, H Ni

0913203894

10

S 20, Ngch 120/20, Pho i Lng, H Ni

0983166969

10

S 74 ng 100 i Cn, Ba nh, H Ni

0914368689

10

TT x nghip Ct si, ng Ngc, T Lim, H Ni.


Nh B5, Khu XI, Lng H, ng a, H Ni
ng Quch, Nam H, Tin Hi, Thi Bnh.

0987200246
0903417354
0912256632

10
10
10

P25 - 26, B19 Kim Lin, H Ni

0903409445

10

45, t 4A, X n 2, Nam ng, ng a

0913366321

10

P1612-18T2 KT Trung Ho Nhn Chnh, Thanh


Xun, H Ni

0906087337

10

P29 - B7, Tp Th Thnh Cng, Ba nh, H Ni

0948389389

10

S 30, Trn Quc Ton, Hng Bi, Hon Kim, H Ni 0983678553

10

15D, Ng 1/62/48 Bi Xng Trch, Khng nh,


Thanh Xun, H Ni

0912034304

10

S 4, Ng 13, Dc Tam a, Thy Khu, Ty H, H


Ni

0913586984

10

S 21, Ngch 68/62, Nguyn Hng, ng a, H Ni 0983688172

10

P504 - L1-93 Lng H, H Ni

0913225262

10

343, T 26, K B, Thnh Ph Thi Bnh, Tnh Thi


Bnh

01224362192

11

S 6, L C, Ng 156, Lc Trung, Q.Hai B Trng, H


0983964504
Ni

10

S 1, khu TT X361 Tn Xun, Xun nh, T Lim,


H Ni

0982344590

10

S 17, Ng 236, i T, Hong Mai, H Ni

0913486156

10

SN77, ngch 33/240 Kim Giang, Thanh Xun, H Ni,


0912543116
Long Bin, H Ni

10

S 94, ng Tri C, Trng nh, H Ni,

0912153523

10

P403-NC2, t 2, phng Nhn Chnh, Thanh Xun, H


0913366880
Ni

10

X nghip B tng Xy dng, ng Ngc, T Lim,


H Ni

0983366791

10

22/26 Hong Cu, ng a, H Ni

0912013993

10

206 Nh E 130, khu TTQ, Nhn Chnh, Thanh Xun,


0902063968
H Ni

10

139 Nguyn Thi Hc, Ba nh, H Ni

0972920999

10

S 2, ng 149, Nguyn Tun, H Ni

0913086228

10

T 13, Phng Nguyn Tri, Thnh Ph H Giang,


Tnh H Giang

0913271369

10

S 20, Ng 292, Khm Thin, ng a, H Ni

0982361280

10

S 9, ng 2, Nguyn Vit Xun, Khng Mai, Thanh


Xun, H Ni
S 26, ng 235/15, Yn Ho, Cu Giy, H Ni

0986520000

10

0912317699

10

B28, TT15 KT Vn Qun, H ng, H Ni, Thanh


0903436465
Xun, H Ni

10

P412 nh G6, phng Thanh Xun Nam, Qun Thanh


0982065698
Xun, H Ni

10

S 14, Ngch 135/48 Nguyn Vn C, Ngc Lm,


Long Bin, H Ni

0912749024

10

S 7 - 211/60 Khng Trung, Thanh Xun, H Ni,


Thanh Xun, H Ni

0982609818

10

Nh 3A, Ng An Dng, ng Yn Ph, Q.Ty H,


H Ni

0912087649

10

102, TT B Ni Thng, Phng Thnh Quang, ng


0913510192
a, H Ni

10

Nh l s 5, Khu nh ng 229, Ph Vng, Hai B


Trng, H Ni

0904963578

10

69B3, TM i Kim, nh Cng, Hong Mai, HN

0988338686

10

S 63, t 29, ng 354 Trng Chinh, Khng Thng,


0913038786
ng a, H Ni

10

Khu 2B, Phng Hng Hi, TP.H Long, Qung Ninh 0913267747

10

P1403, to nh Silver Wings, 137 Nguyn Vn C,


Long Bin, H Ni, Hon Kim, H Ni

0904112868

10

S 14, Ng Thi H, Lng H, ng a, H Ni

0915838488

10

S 79, Ph Hng Lc, P.Hng M, Q.Hon Kim, H


0977812999
Ni

10

Thn Hunh Cung, X Tam Hip, Huyn Thanh Tr,


H Ni

0913555823

10

T 42, Khng nh, Thanh Xun, H Ni

0982376333

10

P9, Nh D, Cm 14, TTBB/Gii, Cng V, Ba nh,


H Ni

0949171180

10

Hng o, T K, Hi Dng

01669072685

11

P407, nh 17T2, ph Hong o Thu, P.Trung Ho,


Cu Giy, H Ni

0989069568

10

254B, Thy Khu, Ba nh, H Ni

01282564149

11

S 18, l 11A, Trung Yn 10, Cu Giy, H Ni, Cu


Giy, H Ni

0912154265

10

T 16, Phng Trn Hng o, Thnh Ph Thi Binh 0988925790

10

S 22 Phm nh H, Hai B Trng, H Ni

0904154802

10

S nh 1404, tng 14 chung c 262 Nguyn Huy


Tng, Thanh Xun, H Ni

0972577007

10

S 53/22/3, Ph Ph Vin, T 2, B , Long Bin, H


0989996427
Ni

10

S 1, l 12A, Trung Yn, Cu Giy, H Ni, Cu Giy,


0912072253
H Ni

10

S 52, ngch 162/29 L Trng Tn, Khng Mai,


Thanh Xun, H Ni, Thanh Xun, H Ni

0912565309

10

S 6 Ha M, Hai B Trng, H Ni

0904694571

10

S 41, ng 620 Bch ng, Hai B Trng, H Ni, Hai


0913202377
B Trng, H Ni

10

52A ng 110 Kim Hoa, ng a, H Ni

0982014688

10

S 1, Bch ng, Chng Dng, Hon Kim, H Ni 0903210266

10

S 46, T 60, Phng Yn Ha, Qun Cu Giy, H


Ni

0912646738

10

2A/176 L Trng Tn, Khng Mai, Thanh Xun, H


Ni

0913255136

10

S 39, ph Trng Tin, qun Hon Kim, H Ni,


Hon Kim, H Ni

0913207642

10

T 5, nh Cng, Hong Mai, H Ni

0946005399

10

S 439 Kim M, Ba nh, H Ni, Ba nh, H Ni

0913214442

10

P1705, N17T2 Khu Trung Ha Nhn Chnh, Hong


o Thy, H Ni

0904100540

10

128C i La, phng ng Tm, qun Hai B Trng,


H Ni.

0904238889

10

Cn s 7 L A Lng H, Thnh Cng, H Ni

0903236787

10

S 8C, Ng 98 V Trng Phng, Thanh Xun Trung,


Thanh Xun, H Ni

0975270629

10

18A Qun Thnh, Ba nh, H Ni, Ba nh, H Ni

0983416141

10

Nh A6, Khu QH 78 Trung Tin, Khm Thin, ng


a, H Ni, ng a, H Ni

0913311918

10

S 7, Ph D Tng, Trn Hng o, Hon Kim, H


0953303561
Ni, Hon Kim, H Ni

10

S 42, ngch 354/159 ng Trng Chinh, phng


0912628696
Khng Thng, ng a, H Ni, ng a, H Ni

10

S 10, ng 71, Lng H, Ba nh, H Ni, Ba nh,


H Ni

0913554658

10

09 ng 259, ph Ng Th Nhm, t 34, P.K B, TP


Thi Bnh

0913009697

10

402/187 Ty Sn, Qun ng a, H Ni, ng a,


H Ni

0932241073

10

P701. s 137 Nguyn Vn C, Long Bin, H Ni,


Long Bin, H Ni

0943501983

10

S 8 Don K Thin, Mai Dch, Cu Giy, H Ni,


Cu Giy, H Ni

0915569999

10

P504 B3 TT Vnh H, phng Thnh Quang, ng a,


0904158288
H Ni, ng a, H Ni

10

S 194B, t 58, cm 7, Liu Giai, Ba nh, H Ni

0906282006

10

X Xng Lm, huyn Lng Giang, tnh Bc Giang,


Lng Giang, Bc Giang

0913202377

10

P307 A4 TT128C i La, Hai B Trng, H Ni

0912377773

10

P704 H3, Th Vit Hng, Long Bin, H Ni, Long


0904111843
Bin, H Ni

10

P206 - A4, Ng 102 Nguyn Huy Tng, Thanh Xun,


0988388288
HN, Thanh Xun, H Ni

10

15 Trn Bnh Trng, Qun Hon Kim, H Ni, Hon


0916863883
Kim, H Ni

10

Trng cn b ph n TW, 68 Nguyn Ch Thanh,


ng a, H Ni, ng a, H Ni

0989983371

10

S 2, Ng 24, Ph Nguyn Phc Lai, ng a, H


Ni, ng a, H Ni

0915765757

10

P908, Nh A2, Khu Th n L II, Hong Mai, H


0984988999
Ni, TP Thi Nguyn, Thi Nguyn

10

S nh 311, Phng T Hiu, TP.Sn La, Tnh Sn La,


0914344899
TX. Sn La, Sn La
S 1 ng 145 ph An X, Ba nh, H Ni
P413, Nh E9, Khu TT
0936249669
Thnh Cng, Ba nh, H Ni, Ba nh, H Ni

10
10

S 80, Ng 663, Trng nh, Hong Mai, H Ni,


Thanh Xun, H Ni

0934998889

10

S 52, Thuc Bc, H Ni

0983610810

10

57 Ging V, Ct Linh, ng a, H Ni, ng a,


H Ni

0918881237

10

B2408, tng 24, s 88 Lng H, ng a, H Ni,


ng a, H Ni

0912248055

10

P107, H94, T 18, Trung Lit, ng a, H Ni, Hai


0982384588
B Trng, H Ni

10

F19-A10, TT Vn Chng, H Ni

0948008898

10

S 1, ng 6, ph c Ng, phng Vnh Phc, Ba nh 0913017196

10

S 12, Hng Thic, Hon Kim, H Ni, Hon Kim,


H Ni

0984668468

10

P402, B1, Ngc Khnh, Ba nh, H Ni, Ngha


Hng, Nam nh

0938836879

10

L on 414, QK4, x Vn Din, huyn Nam n,


Ngh An, Nam n, Ngh An

0913024907

10

Gia Cm, Vit Tr, Ph Th, H Ho, Ph Th

0919166868

10

S 220, Hng Vng, phng V Xuyn, TP Nam


nh, TP. Nam nh, Nam nh

0943739173

10

27 Hunh Thc Khng, Lng H, ng a, H Ni

0915056718

10

Nh 1, l 12A Trung Ho, Trung Yn, Cu Giy, H


Ni, Cu Giy, H Ni
P203, 17T1, Hong o Thu, Trung Ha, Cu Giy,
H Ni

0983336769
0913213548

10
10

S 16 ng 165 ngch 30 Thi H, ng a, HN

0983345869

10

18 V Vn Dng, phng Hong Cu, qun ng a,


H Ni.

0913222137

10

P203, 17T1, Hong o Thu, Trung Ha, Cu Giy,


H Ni

0903451877

10

S 02, ng 270, Bch ng, Chng Dng, Hon


Kim, HN.

01255768689

11

P1208 N 3 khu th mi Php Vn, Hong Mai, T


Lim, HN

0989663969

10

0913550554

10

01672516866

11

0934580886

10

0949845666

10

S nh 17 ng 409 Kim M, Ngc Khnh, B, HN

0988468798

10

S nh 17 ng 409 Kim M, Ngc Khnh, B, HN

0982139358

10

0912749666

10

0989082844

10

0906293538

10

0914455979

10

01658757993

11

0983579468

10

0906286868

10

0988778979

10

0912462124

10

0976219986

10

0912220888

10

0983825330

10

0912436677

10

0907920000

10

0912240179

10

0982723153

10

0912882084

10

0943268999

10

0913364624

10

0948288686

10

0906958888

10

0904943336

10

0904108706

10

090
091
090
091
090
098
090

091
090
098
091
091
016
016
091
093
091

091
091
091
098
091
091
091
091
090
090
094
091
091
091
016
091
090
098

091
091
091
094
091
098
098
090
098
016
094
0123
094
091
097
090
091
098
090

098
098
093
097
098
094
091
016
094
090
093
090
091
095
098
090
091
090
098

091
016
016
090
090
098
091
097
090
098
091
091
098
091
090
093
098
091

091
098
091
090
091
098
091
090
091
095
091
098
090
098
091
091
093
090

097
098
0123
090
098
091
091
090
090
091
091
093
090
090
090
098
098
090

090
016
016
098
098
091
091
091
091
090
091
091
094
090
098
091
091
090

090
091
098
098
091
091
090
098
091
091
091
090
098
093
090
091
090
090

093
098
091
090
090
090
091
098
098
091
090
093
091
091
091
098
091
091

091
091
091
090
090
091
098
091
090
098
092
098
091
097
091
091
091
091

098
090
090
091
091
093
093
091
091
090
091
091
093
097
098
091
094
090

097
091
097
097
091
091
091
098
091
093
090
094
098
091
091
098
091
094

098
090
094
091
091
091
097
093
090
091
098
098
090
091
090
090
098
091

098
091
098
090
093
097
091
091
098
090
090
098
094
090
091
094
091
091

0122
091
092
098
091
098
097
090
091
090
091
090
091
098
091
094
098
090

091
091
091
091
091
098
091
098
090
091
090
091
090
094
098
091
091
098

091
0122
098
098
091
091
091
091
098
091
090
097
091
091
098
098
091
090

098
091
098
091
091
090
098
091
091
090
091
097
091
098
094
016
098
0128

091
098
090
097
098
091
091
090
091
098
090
091
091
091
094
091
090
090

090
097
098
091
095
091
091
091
093
094
091
090
090
091
091
090
098
091

098
091
098
091
093
093
098
091
091
098
094
091
098
093
091
091
094
091

098
091
098
091
090
0125
098
091
016
093
094
098
098
091
098
090
091
016

098
090
098
091
097
091
098
091
090
091
098
091
094
091
094
090
090
090

Похожие интересы