Вы находитесь на странице: 1из 11

- corpus vertebrae

- arcus vertebrae
- incisura vertebralis superior
- incisura vertebralis inferior
- foramen vertebrale
- processus spinosus
- processus transversus
- processus articularis superior
y - processus articularis inferir
1 - arcus anterior atlantis
1 - fovea dentis atlantis
1 - arcus posterior atlantis
- dens axis
VI - tuberculum caroticum
- basis ossis sacri
- facies auricularis ossis sacri
apex ossis sacri
- foramina sacralia pelvina
- foramina sacralia dorsalia
- canalis sacralis
caput costae
collum costae
- tuberculum costae
- sulcus costae
tuberculum musculi
scaleni anterioris

(1 ) sulcus arteriae
subclaviae
(1 ) - sulcus venae
subclaviae
manubrium sterni
incisura jugularis sterni
corpus sterni
- processus xiphoideus
angulus sterni
tuber frontale ossis frontalis
glabella ossis frontalis
() foramen
(incisura) supraorbitale ossis frontalis
processus zygomaticus ossis
frontalis
fossa glandulae lacrimalis
ossis frontalis
- corpus ossis sphenoidalis
sella turcica
fossa hypophysialis
- dorsum sellae ossis
sphenoidalis
- ala minor ossis sphenoidalis
canalis opticus
ala major ossis
sphenoidalis
foramen rotundum
foramen ovale

foramen spinosum
- os lacrimale
- vomer
- os nasale
processus
pterygoideus ossis sphenoidalis
- canalis pterygoideus
ossis sphenoidalis

- fossa pterygoidea processus pterygoidei
- pars basilaris ossis
occipitalis
- tuberculum
pharyngeum ossis occipitalis
- pars lateralis ossis
occipitalis
- condylus occipitalis
canalis hypoglssalis
- protuberantia occipitalis
externa
protuberantia occipitalis
interna
- foramen occipitale magnum
( ) pyramis( pars
petrsa) ossis temporalis
- processus mastoideus
ossis temporalis
- tegmeni tympani
ossis temporalis

- impressio
trigemini partis petrosae ossis temporalis

porus acusticus internus et meatus acusticus internus
- processus zygomaticus
ossis temporalis
fossa mandibularis
ossis temporalis
canalis caroticus ossis
temporalis
foramen caroticum
externum
foramen caroticum
internum
- - canalis
musculotubarius ossis temporalis
lamina orbitalis ossis
ethmoidalis
fissura orbitalis superior
- fissura orbitalis inferior
- corpus maxillae
facies orbitalis
maxillae
- sulcus infraorbitalis
maxillae
- foramen
infraorbitale maxillae
tuber maxillae
- sulcus lacrimalis maxillae

(
) hiatus maxillae
processus frontalis
maxillae
- processus zygomaticus
maxillae
- processus palatinus
maxillae
( )
lamina perpendicularis ossis palatini
- lamina
horizontalis ossis palatini
corpus mandibulae
protuberantia
mentalis mandibulae
fossa digastrica
mandibulae
- linea
mylohyoidea mandibulae
arcus alveolaris
mandibulae
alveoli dentales
mandibulae
angulus mandibulae
ramus mandibulae
tuberositas
masseterica mandibulae
tuberositas
pterygoidea mandibulae
- incisura mandibulae

processus condylaris
mandibulae
- fovea pterygoidea
mandibulae
- processus coronoideus
mandibulae
- foramen mandibulae
corpus ossis hyoidei
cornu minus ossis hyoidei
- cornu majus ossis hyoidei
foramen lacerum
foramen jugulare
fossa cranii anterior
impressio digitata
fossa cranii media
fossa cranii posterior
- clivus
sulcus sinus
sagittalis superioris
- sulcus sinus transversi
- sulcus sinus sigmoidei
- choanae
palatum (durum) osseum
- canalis incisivus
- fossa pterygopalatina
fossa infratemporalis
fossa temporalis

acromion
- cavitas glenoidalis scapulae
- tuberculum supraglenoidale
tuberculum infraglenoidale
collum scapulae
- processus coracoideus
scapulae
collum anatomicum
humeri
- tuberculum majus humeri
- tuberculum minus humeri
sulcus
intertubercularis humeri
collum chirurgicum
humeri
tuberositas
deltoidea humeri
sulcus nervi radialis
humeri
epicondylus
lateralis humeri
- epicondylus
medialis humeri
- sulcus nervi ulnaris
humeri
- trochlea humeri
fossa olecrani
humeri
fossa coronoidea humeri

- caput radii
circumferentia
articularis radii
- collum radii
- processus styloideus
radii
olecranon ulnae
- processus coronoideus
ulnae
tuberositas ulnae
caput ulnae
- processus styloideus
ulnae
: - ossa carpi
- os scaphoideum
- os lunatum
- - os triquetrum
- - os trapezium
- os pisiforme
- os trapezoideum
- os capitatum
- os hamatum
, basis, corpus et
caput ossis metacarpalis
,
- phalanx proximalis, phalanx media, phalanx distalis
foramen obturatum
ossis coxae

- acetabulum ossis coxae


- facies lunata ossis
coxae
- incisura
acetabuli ossis coxae
crista iliaca
spina iliaca anterior
superior
- spina iliaca anterior
inferior
- spina iliaca posterior
superior
- spina iliaca posterior
inferior
incisura ischiadica major
- incisura ischiadica minor
tuber ischiadicum
spina ischiadica
tuberculum pubicum
eminentia iliopubica
sulcus obturatorius
- caput ossis femoris
collum ossis femoris
trochanter minor ossis femoris
- trochanter major ossis
femoris
- crista intertrochanterica
- linea intertrochanterica

linea aspera ossis


femoris
condylus medialis
ossis femoris
epicondylus
medialis ossis femoris
- condylus lateralis
ossis femoris
- epicondylus
lateralis ossis femoris
- patella
- condylus
medialis tibiae
- condylus
lateralis tibiae
- tuberositas tibiae
- malleolus
medialis tibiae
- malleolus
lateralis fibulae
tuber calcanei
caput tali
sustentaculum tali
os naviculare tarsi
os cuboideum
os cuneiforme mediale
- os cuneiforme
intermedium
- os cuneiforme laterale

, basis, corpus et
caput ossis metatarsalis
,
phalanx proximalis, phalanx media, phalanx distalis