Вы находитесь на странице: 1из 4

-R-O-G-R-A-M-A

I.

Pasimula
Panalangin --------------------------------- Gng. Milque C. Jimenez
Tagapayo, KF
Pambansang Awit ---------------------- Bb. Roxan Rabi
Tagapayo, KF
Himno ng Timugang Leyte ----------- Sound System
Himno ng Libagon---------------------- Sound Sytem
Pambungad na Pananalita --------------- Bb. Isidra Risa P.Salem
Ulong-Guro
Pagkilala sa Lupong Inampalan
Awit, Sayawit, Interpretatibong Sayaw
Tsirman: Bb. Isidra Risa P. Salem
Miyembro: G. Junnel L. Nablea
G. Giancarlo C. Guzman
Tula, Talumpati, Sabayang Pagbigkas
Tsirman: Bb. Isidra Risa P. Salem
Miyembro: Bb. Christy Pansy N. Laurente
Bb. Aileen Montaez
Islogan at Poster
Tsirman: G. Christian Vincent M. Sala
Miyembro: Gng. Milque C. Jimenez
Bb. Roxan Rabi
Radyo Brodkast
Tsirman: Bb. Christy Pansy N. Laurente
Miyembro: Bb. Chary Ann P. Mausisa
G. Roxan Rabi
Tagisan ng Talino
Tsirman: Bb. Aileen Montanez
Miyembro: G. Christian Vincent M. Sala
Bb. Christy Pansy N. Laurente

Tagapangasiwa ng Meryinda
Tsirman: Christian Vincent M. Sala
Miyembro: Jiselle Bual
Tagapangasiwa ng Bulwagan
Tsirman: Tagapayo ng Kapisanan ng Filipino
Miyembro: Opisyales ng Kapisanan ng Filipino

Mga Guro at Kawani ng Libagon NHS


Ulong-Guro
Salem
Tagapayo, Grade 7
Yamson
Tagapayo, Grade 7
C. Jimenez
Tagapayo, Grade 7
Espedilla
Tagapayo, Grade 8
Vincent M. Sala
Tagapayo, Grade 8
Nablea
Tagapayo, Grade 8
Marey C. Antone
Tagapayo, Grade 9
C. Guzman
Tagapayo, Grade 9
Pansy N. Laurente
Tagapayo, Grade 9
Ann P. Mausisa

Bb. Isidra Risa P.

Andres Bonifacio

G. Johnny

Apolinario Mabini

Gng. Milque

Dr. Jose P. Rizal

Gng. Ivy I.

Andres Bonifacio

G. Christian

Apolinario Mabini

G. Junnel L.

Dr. Jose P. Rizal

Gng. Evan

Andres Bonifacio

G. Giancarlo

Apolinario Mabini

Bb. Christy

Dr. Jose P. Rizal

Bb. Chary

Guro sa Agham at TLE


Montaez
Guro sa Filipino,TLE at LIS Koordinator
Clerk
-

II.

Bb. Aileen

Bb. Roxan
Roldan D. Vete

III.

Proklamasyon ng mga Nanalo


Pagbibigay ng Sertipiko
Bb. Isidra Risa P. Salem, Ulong-Guro
G. Giancarlo C. Guzman, Tic sa Akademiko
Tagapayo ng Kapisanan ng Filipino
Pangwakas na Mensahe ----------------------- G. Giancarlo C. Guzman
TIC sa Akademiko
Tagapadaloy
G. CHRISTIAN VINCENT M.SALA
Tagapayo, Kapisanan ng Filipino

K-O-M-I-T-E
Tagapangasiwa ng Tunog
Tsirman: G. Christian Vincent M. Sala
Miyembro: Mary Margarette E. Espaola
Tagapangasiwa ng Programa
Tsirman: G. Christian Vincent M. Sala
Miyembro: Gng. Milque C. Jimenez

Bb. Roxan Rabi


Tagapangasiwa ng Sertipiko
Tsirman: G. Christian Vincent M. Sala
Miyembro: Gng. Milque C. Jimenez
Bb. Roxan Rabi
Tagapangasiwa ng Palamuti
Tsirman: G. Christian Vincent M. Sala
Miyembro: Gng. Milque C. Jimenez
Bb. Roxan Rabi
Opisyales ng Kapisanan ng Filipino
Patimpalak
Awit
Era Mae E. Escamis (Ika-9 na Baitang)
Mae Ann T. Escamis (Ika-8 Baitang)
Abegail Cahucom (Ika-7 Baitang)
Tula
Valerie Mae G. Elvia (Ika-9 na Baitang)
Jeselle Bual (Ika- 8 Baitang)
Keanna Leigh Elvia (Ika-7 Baitang)
Talumpati
Princess Marieness Jusay (Ika-9 na Baitang)
Fran Andrew Espedilla (Ika-8 Baitang)
Kaye Arado (Ika-7 Baitang)
Sayawit
7- Bonifacio (G. Johnny Yamson)
7- Mabini (Gng. Milque C. Jimenez)
7- Rizal (Gng. Ivy I. Espedilla)
Interpretatibong Sayaw
8- Bonifacio (G. Christian Vincent M. Sala
8- Mabini (G. Junnel Nablea)
8- Rizal (G. Gng. Evan Marey A. Engalan)
Sabayang Pagbigkas

9- Bonifacio (G. Giancarlo C. Guzman)


9- Mabini (Bb. Christy Pansy Laurente)
9- Rizal (Bb. Chary Ann P. Mausisa)
IV.

11:00-12:00 pm Tagisan ng Talino (Silid 3, Gusali ng PLAN)


(Lugar: Silid ng Ika-8 Baitang ng Andres Bonifacio)

Kaye Arado at Vince Cabaltera (7- Andres Bonifacio)

Earl Albert Gaurino at Keanna Liegh Elvia ( 7- Andres Bonifacio)

Kiara Cybil Laurente at Abegail Cahucom (7- Apolinario Mabini)

Cyril Jade Estandarte at Rayanne Natividad (8- Andres Bonifacio)

Ishie Aravilah Edillo at Divine Remerata ( 8- Andres Bonifacio)

Roeljan Amiel Capilitan at John Lloyd Niala (8- Apolinario Mabini)

Valerie Mae Elvia at Trexie Capacio (9- Andres Bonifacio)

Era Mae Escamis at Princess Marieness Jusay ( 8- Andres Bonifacio)

Mary Margarette Espaola at Jhan Gerald Remerata (8- Apolinario


Mabini)
V.

1:00 4:30 pm

Poster
John Michael Agcaoili at (Ika-9 na Baitang)
Jane Darlene Basa (Ika- 8 Baitang)
Kiara Cybil Laurente(Ika-7 Baitang)
Islogan
Dave Lopez (Ika-9 na Baitang)
Jerecho Galupo (Ika- 8 Baitang)
Meghan Palaras (Ika-7 Baitang)
Raydo Brodkast (1:00-2:30 pm)
Pinakamagaling na Babaeng Anchor

Pinakamagaling na Lalaking Anchor


Pinakamagaling na Babaeng Reporter
Pinakamagaling na Lalaking Reporter
Pinakamagaling na Pangkat
Pinakamagandang Musika

Ika-7 Baitang
1. Jakob Logroo
2. Abegail Cahucom
3. Vince Cabaltera
4. Joana Katrina Gamella Bayron
5. Andrew Amparo
6. Kaye Arado
7. Earl Albert Gaurino
Ika-8 Baitang
1. Roeljan Amiel Capilitan
2. Ray Anne Natividad
3. Jerecho Galupo
4. Jeselle Bual
5. Joven Paule
6. Mekaila Vete
7. Mae Ann Escamis

Ika-9 Baitang
1.
John Robert Dalangin

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yochabel Shinn Cahucom


Edevan Magdula
Chelu Espina
Emmanuel Bete
Lourd Erachel Fernandez
Arcie Espina

Похожие интересы