Вы находитесь на странице: 1из 7

Ja -I am

Mi- We are

Ti- You are

Vi-You are

On,Ona, Ono -He/She/It is

Oni-They are

Present Simple se upotrebljava za slijedee radnje:

1. Za istinite tvrdnje: npr. Julie lives in Zagreb.


2. Za izraavanje emocija: (love, hate, desire itd.) npr. I love you.
3. Za radnje koje se ponavljaju: npr. He goes to school every day.
4. Za rasporede: npr. Her school starts at 10 o'clock.
5. Za navike: npr. Marko usually does his homework every Monday.

Evo jo nekoliko stvari koje su bitne za Present Simple:

Present Simple se tvori od:

nastavka na glagol -s ili -es ali samo za 3. lice jednine i samo u POTVRDNOM obliku.
Za sva ostala lica glagol ostaje u infinitivu (to znai da se glagol ne mjenja nego ostaje u svom izvornom obliku).

npr. He likes to play football.


I like chocolate.

Za NIJENE reenice upotrebljavamo: DON'T (za sva lica osim za 3. lice jednine) i DOESN'T(samo za 3. lice jednine).

npr. He doesn't like to play football.

I don't like chocolate.

Za UPITNE reenice koristimo: DO (za sva lica osmi 3.l.j.) i DOES (samo za 3.l.j.).

npr. Does he like to play football?


Do I like chocolate?

Evo i primjer za sva lica u potvrdnom, nijenom i upitnom obliku s glagolom RUN:

Singular (jednina):

1. I run

I don't run

Do I run?

2. You run

You don't run

Do you run?

3. He runs

He doesn't run

Does he run?

She doesn't run

Does she run?

It doesn't run

Does it run?

She runs
It runs

Plural (mnoina):

1. We run

We don't run

Do we run?

2. You run

You don't run

Do you run?

3. They run

They don't run

Do they run?

Primjeujemo da se u nijenom i upitnom obliku nastavak na glagol -s ili -es (runs - run) gubi tj. glagol se
vraa u izvorni oblik tj. u infinitiv.

Po ovim smjernicama takoer moe prepoznati da se radi o Present Simple-u:


usually, sometimes, often, always, never, ever, every day, every summer, every year, in the morning, in the
afternoon, in the evening, on Sunday, on Monday etc.

Present Continuous Tense ( Sadanje Trajno Vreme


)
Nain graenja :

Gradi se od prezenta pomonog glagola To be + Present participle glavnog glagola .


Present participle ( Sadanji particip ) se gradi tako to na infinitiv glagola dodamo nastavak 'ing', a
ako se infinitiv glagola zavrava na 'e', onda prvo odbijamo 'e' od infinitiva i dodajemo nastavk 'ing'.

Prouite ovaj primer :

Jennifer is in her car. She is on her way to work.


She is driving to work.

To znai : ona upravo vozi, znai ba sad dok priamo se deava radnja. Akcija nije zavrena .
Taj momenat trajne radnje, koja se deava ba sada je Sadanje trajno vreme.

Am/ Is/ Are + glagol + ing je Present Continuous


- You are working.
- Are you working ?
- You are not working.

Pomoni glagol To be

go+ing = going

work+ing = working

sleep + ing = sleeping

i+am = i'm

is+not = isn't

are+not = aren't

he+is = he's

she+is = she's

it+is = it's

* I/You/He/She/It - jednina
* We/You/They - mnozina

The Present Continuous se uglavnom koristi za neto to se deava u trenutku govora, neto to
traje i jo se nije zavrilo:

Turn down the music please. I'm trying to work.

'Where's Steve ?' ' He's having a dinner. '

I am sitting down, because i am tired.

They are reading their lessons.

Nije neophodno da se radnja deava u trenutku govora. Na primer:


Sophie is talking to a friend on the phone. She says: '' I'm watching a really good movie at the
moment. It's about man who...''
Sophie ne gleda film u trenutku govora, ona je poela da gleda ali nije zavrila jo, u sred radnje je.

Evo jo nekih slinih primera :


John wants to work in Spain, so he's learning Spanish (to ne mora da znai, da on ui
panski u trenutku govora)
Some friends of mine are building their own house. They hope to finish in next summer.
Present continuous koristimo i za planove za budunost, tada koristimo i vremenske priloge za
budunost:
-Today
-Tomorrow
-This week
-This year
-Next month , i tako dalje...

Primeri :
She is staying at the Hotel Hilton tonight.

He is teaching Italian this semester.

I'm going to Paris next month.

My brother is working hard today.

Future Tense
U budunosti, bar kada je engleska gramatika u pitanju, nema nikakvih komplikacija.
The Simple Future Tense
will+ infinitv je dobitna kombinacija, koristi se za sva lica jednine i mnoine.
Nekada, ne tako davno, postojala je kombinacija shall + infinitiv za prvo lice jednine i mnoine, ali
vreme je pregazilo i ne koristi se vie.
Will+infinitiv koristimo za:
Za injenice, ono to smo sigurni da e se desiti, kako sutra, tako i ubudue
Sutra e svanuti novi dan
Za obeanja, zahteve, ponude,
Sutra u ti pomoi da naui

Potvrdni oblik

I will meet him later (I'll ..)

You will come (you'll..)

It will rain tomorrow (it'll)

She will be late (she'll..)

He will help us later (he'll..)

We will get married in September (we'll)

They will cook dinner (they'll..)

Negacija

I will not go (I won't ..)

You will not be late (you won't ..)

It will not snow tomorrow (it won't..)

She will not get the job (she won't..)

He will not pass the exam (he won't ..)

We will not come (we won't..)

They will not stop (they won't ..)

Pitanja:
'yes / no' questions:

Will I go?

Will you come early?

Will it be cold?

Will she dance?

Will he arrive soon?

Will we cook?

Will they leave?

Похожие интересы