You are on page 1of 16

www.commuterexpress.

ph
FRIDAY, June 4, 2010 Vol. 4 No. 253 • 16 pages

PAGE 10

NOYNOY URGED
TO PICK AGRARIAN
REFORM
CHIEF WISELY
PAGE 10

BPO CONTINUES
TO POWER ECONOMY
PAGE 5

ALL-STAR CAST
The Commuter EXPRESS family joins together in thanking all the readers, advertisers and friends for the unwa-
vering support that propel the free newspaper to the top in just three years in circulation. Reaching its third
year, the Commuter EXPRESS promises to give more up-to-date news and entertainment to all the people who GRETCHEN
patronize Metro Manila’s main rail system, the Light Rail Transit and the Metro Rail Transit. B EN
ENHH U R ARC
ARCAAYAN
NAAKSIDENTE SA
JICA COMMITS US$700-M IN DEVELOPMENT LOAN TO RP MOTORCYCLE SCENE
PAGE 5 PAGE 8
2 Friday, June 4, 2010

Ang kilabot na hulidaper! C O M M E N TA R Y


SI Rafael Layno, isang com-
pany helper, ay kalalabas
Luardo naman
nagmaneho patungong Banco
ang
Grains of truth: Food producers
lamang ng motorcycle store
lulan ng bago niyang biling
De Oro malapit sa Farmers
Market sa Cubao.
suffer hunger, poverty
motorsiklo ng siya’y parahin SHOOTER Pagkatapos makapag-with- “KAWITANG palakol” and “gawat” are terms that refer
ng traffic enforcer na si Modesto raffytulfo@pldtdsl.net draw sa ATM, ibinalik ni to times when food is scarce, usually the weeks before har-
Manlongat noong May 31, 2010, Ni Raffy Tulfo Luardo ang grupo ni Rafael sa vest season when the farmers have spent all their money on
bandang alas-kwatro ng hapon presinto at muling ikinalaboso fertilizers and pesticides and harvest time is still far away.
sa Aurora Boulevard, Quezon ang kanyang wallet at bunutin at binantaan pang ipapa-in- The considerable increases in the prices of farm inputs and
City. ang 200 pesos na tanging laman quest si Rafael at ang kanyang terribly low price of palay ((unmilled rice) have however made
Kinuha ni Manlongat ang nito para ipakita sa pulis, tulad pinsan kinabukasan. Dahil sa the whole year a period of “gawat” for the Filipino farmers.
lisensya ni Rafael at sinabihan ng hinihiling sa kanya, biglang pananakot na iyon, hindi na Celestino Ariel, 60, started farming at the age of 18. His
ito na siya ay lumalabag sa “No hinablot ng pulis ang pera at nakapalag ang kapatid ni Rafael family is a tenant, tilling a three-hectare farm in Barangay
Plate, No Travel Policy”. Ipinakita sabay sigaw na “O, sinusuhulan maging ang kanyang pinsan (village) San Roque, Naic in Cavite province, 39 kms south
ni Rafael ang mga dokumento mo ako, bribery ito.” ng pati sila ay kotongan ni of Manila.
na patunay na kabibili lamang Tumawag si Rafael sa kan- Luardo at simutin ang mga pera To work their land, Mang Celestino borrowed P12,000
niya ng nasabing motor maging yang pinsan na nakapag-aral na nasa kanilang mga wallet. (US$214.29 at US$1=PhP56) from a local money lender. The
ang clearance at certification na para magpasaklolo. Dumating Bago pinakawalan ni Luardo contract he signed stated he should pay one cavan of palay
nagbibigay sa kanya ng ang nasabing pinsan at nakipag- ang kanyang mga biktima, sinabi per P1,000 he borrowed in addition to the whole amount
karapatan na maimaneho ang diskusyon kay Luardo. Nagalit nito kay Rafael at sa kanyang loaned.
motor habang pinoprocess ang si Luardo at pareho silang dinala pinsan na “Kung ang Diyos nga The amount he borrowed however was barely enough to
plaka nito sa LTO. sa kalaboso. ay nakakapag-patawad, ako pa shoulder all expenses: farm inputs at P6,230, labor cost from
Ipinasa ni Manlongat ang Pagdating ng kalaboso, kaya.” Sa isang kapirasong papel, planting to harvesting at P 4,575, and rental of farm equip-
lisensya ni Rafael kay PO3 Julito inutusan ni Luardo si Rafael na gumawa ng kasulatan si Luardo ment at P1,500 – totaling P12,305.
Luardo na noo’y katabi lamang tumawag sa kamag-anak para na nagsasaad na pinapatawad When harvest season came, Mang Celestino’s one hect-
ni Manlongat. Sinabi ni magparemedyo ng malaking niya ang dalawa sa kanilang are reaped a total of 80 sacks of palay. He used the 10 cavans
Manlongat kay Rafael na pera. Dumating ang kapatid ni kasalanan at pinapakawalan to pay the thresher operator and another 15 cavans to pay
kailangan niyang makausap Rafael. Ibinigay ni Rafael ang niya ang mga ito dahil sa awa the farm workers who helped harvest his products. He also
ang pulis. kanyang ATM card sa kapatid at wala siyang tinanggap na paid P200 to the neighbors who helped him carry the prod-
Balewala ang mga paliwa- at hiniling niya dito na i-with- anumang kapalit. Napilitang ucts home (hakot).
nag ni Rafael sa pulis maging draw ang lahat ng laman nito pumirma ang dalawa sa nasabing Less the 12 cavans he needed to give to the moneylender
ang mga dokumentong kanyang na umaabot sa 4,500 pesos. kasulatan para makauwi lang. in addition to the P 12,000 he borrowed, Mang Celestino
ipinapakita dito. Ang tanging Para makasiguro, isinakay Bukas, Sabado, mapapa- was left with exactly 33 cavans.
interesado lamang si Luardo ng pulis sa likod ng mobile car nood ang kasong ito at ang However, because of the very low farm gate price – P7 per
na malaman mula kay Rafael si Rafael at ang kanyang pinsan aksyon na ginawa ng inyong
kilo or P175 at 25 kilos per cavan – he was left with only a
ay kung may wallet ba ito at na parehong nakaposas. Ang SHOOTER sa programang
total of P7,525. He was P4,475 short for his P12,000 loan.
kung magkano ang laman. kapatid ni Rafael ay nakaupo BITAG, sa IBC-13, alas-nuwebe
Mang Celestino said he had to borrow money from his 80-
Nang maipakita ni Rafael sa front seat samantalang si ng gabi.
year-old mother, Maria, to add to his loan payment.

Asean diplomats may respeto sa halalan sa Pinas Landlessness


Mira Luna Varon, 50, a widow with four children, is a
OKAY ang ipinakitang mga bansang Brunei
respeto ng mga dayuhang dip- Darussalam, Cambodia, Indo- OK o OKRAY? former settler in the uplands of western Tarlac, 109 kms north
of Manila. Her family used to till six hectares of land. In an
lomat mula sa Association of nesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Ni Lea G. Botones interview with Bulatlat, Aling Mira said she and her neigh-
Southeast Asian Nations Singapore, Thailand at Vietnam.
nanalo. bors were given a stewardship of the land they occupied by
(ASEAN), kung saan miyembro Okay din ang ginawang
Pinakaokey ay ang the local government in 1990. Harvests then were good be-
ang Pilipinas, sa electoral pro- pagsaludo ni Pimentel ang mga
cess ng bansa nang hindi dayuhang ambassador. pasasalamat na ibinigay ni cause they had enough land to till, she said.
gumawa ng ingay sa pagbati Okay na okay din ang Pimentel sa Asean ambassa- In 1998, Aling Mira said the provincial government un-
(in advance) kay President nagawang paghihintay ng dors dahil sa respeto ng mga der Gov. Arturo Yap took around 200 hectares of land in the
apparent Benigno “Noynoy” Asean ambassadors na ito sa proseso ng pamahalaan mountains, including Aling Mira’s. Aling Mira and her family
Aquino III habang nasa proseso maiproklama muna ng Con- ng Pilipinas at paghihintay ng were then driven out to look for land to till in the lowlands.
pa ng pagbibilang sa boto para gress, nakaupong national tamang oras para sa kanilang Aling Mira found a hectare of idle land which, after being
sa presidential race ang board of canvassers para sa boto pagbisita kay Aquino na cleared of tall grasses, has served as her family’s source of
Kongreso. ng presidente at bise-presidente, maiproproklama din naman livelihood and where their new home stands.
Kaya naman hindi ang dalawang pinakamataas kaagad. All of Aling Mira’s children have graduated from high
matawaran ni Senate Minor- na opisyales ng bansa bago ang Okray naman kung dahil school and as much as she wants to send them to college,
ity Leader Aquilino Pimentel mga ito nagpadala ng kanilang lang sa pagdalaw ng European they are now all tied up in farm production. “Wala rin akong
Jr. ang respetong ibinigay ng pagbati at paggalang sa mga ambassadors sa bahay ni pera na ipampapa-aral sa kanila” (I have no money to send
Aquino sa Times St. sa Quezon them to school), she said.
City ay magbabangayan at The fear of being evicted again from the land they are
hindi magkakaunawaan ang tilling is very intense for the family since they do not have a
ating mga mambabatas. land title. “Wala kaming kasiguruhan dito” (We have no
Nabatid na nagbigay ng “nega- security here), she said. BULATLAT.COM
tive reaction” sina Sens. Francis
VICTOR A. CALUAG,
President and CEO Published Monday
“Kiko” Pangilinan at Jinggoy kanyang kritisismo sa mga usaping pagdalaw ng mga
ARKHON A. ANTOLIN TONETTE HENSON to Friday by Estrada sa pananaw ni dayuhang dumalaw kay dayuhan sa bahay ni Aquino.
Executive Editor EVP
EVP, Sales & Marketing Silverstream Pimentel kaugnay sa naging Noynoy. Nilinaw ni Pimentel Dapat ay matapos na kaagad
JONATHAN P. VICENTE MARIO L. ADELANTE Publishing Corp. hakbang mga dayuhan opisyal na hindi ang President apparent ito. Kung itinuturing ni
Managing Editor Accounting Manager Suite 2111 Cityland
Herrera Tower, Valero
mula sa European nation na ang kanilang binabatikos Pangilinan na ang pagdalaw
LEA G. BOTONES RAUL B. PEREZ Street, Salcedo Village, anang huli ay maituturing na subalit ang mga dayuhang ay “courtesy call”
News Editor Credit & Collection Manager
Makati City paglabag sa Philippine sover- hindi makapaghintay sa makabubuting hayaan na lang
CHONG P. ARDIVILLA EDISON B. CAMARINES
Overall Creative Director Distribution Manager
Telephone Nos. eignty at pagbali sa protocol. tamang oras. at gayundin sa katwiran ni
8873435 • 8873433
Okray din para kay Pimentel Okray na okray kung hindi Estrada na nais lang nga mga
HECTOR L. LOZANO EDWIN A. CO • 8451653 • Email:
Chief Layout Artist Production Supervisor cx.editorial@gmail.com ang maling pagkaunawa nina magkakaunawaan ang mga ambassador na pagtibayin ang
Pangilinan at Estrada sa mambabatas na sangkot sa pakikipagkaibigan sa Pilipinas.
Friday, June 4, 2010 3
4 Friday, June 4, 2010
Friday, June 4, 2010 5
Police warn public on motorcycle-riding robbers
MANILA Police yesterday warned the pending the filing of robbery charges against
public to be extra careful on motorcycle- them.
riding men who rob their intended vic- Senior Police Officer 2 Willy Ursua, of the
tims after pretending to be asking for di- MPD Station 7, said the incident occurred
rections. at 2:30 a.m. at the corner of Yuseco and
Investigators said this happened to Agnes Almeda Streets in Tondo.
Castro, 27, of 412 Malvar Street, Tondo, Ma- Castro told police she was waiting for a
nila who cried for help after the suspects iden- ride home when the two suspects on board a
tified as William Correa, 28, of 1337 Masinop Honda Mio motorcycle without license plate
St., Tondo; and Loreto Pacheco, 36, of No. approached her. The two asked for directions
406-D Fabie Extension, Tondo held her up. but later pulled out knives and announced
The two suspects are now in police custody the heist. Angelie Escandor

Wage hike BPO continues to power economy


no big effect on MALACAÑANG yester-
day said the business process
erated over $7.2 billion last
year, approximating earlier
2010 inflation outsourcing (BPO) sector in projections which estimated
the country continues to the year end earnings within
forecast flourish, contributing tremen- that range. In year 2000, BPO
THE Bangko Sentral ng dously to the growth of the was a mere $24 million indus-
Pilipinas (BSP) is not wor- service industry. try.
ried on the impact of a Executive Secretary Secretary Ray Anthony
possible wage hike in the Leandro Mendoza said the Roxas-Chua III, chairman of
country on this year ’s in- BPO industry is “giving the the Commission on Informa-
flation since this has been glow to the 6.1 percent first tion and Communications
included in its inflation quarter growth in the service Technology (CICT), said de-
forecast. sector compared to the 1.9 spite the effects of the global
The regional wage percent a year ago. economic crisis, the BPO in-
boards are reportedly set The first quarter gross do- dustry grew by 19 percent and
to issue this week its de- mestic product (GDP) on to- generated 440,000 employ-
cision on the wage hike tal goods, services and prod- ment despite recession last
petitions, which is P75 ucts in the country grew by year.
across-the-board in Metro 7.3 percent, according to With the global economy re-
Manila. Mendoza , affirming the fig- covering as of late last year,
BSP Governor Amando ure given by economic agen- Chua is expecting an indus-
Tetangco Jr. said the im- cies try growth of 26 percent for
pact of a wage increase de- The BPO sector alone gen- 2010. Alex Balcoba
pends on how much and
when the increase will be JICA commits US$700-M in development loan to RP this year
approved. THE government of Japan general, said the Japan Inter- According to the Neda of- ment, visited the Philippines as
“Depending on the has committed to replicate its national Cooperation Agency ficial, JICA is willing to sup- part of JICA’s undertaking to
amount as well as de- 2009 level of official develop- (JICA) will match and expand port more programs and develop its next regional and
pending on the timing of country strategies for the South-
ment assistance (ODA) loan for its 2009 level of ODA loans of projects, especially in areas of
the increase, we have to
the Philippines this year, the about $700 million. capacity building, operation east Asian region.
look at the impact of such
an increase on inflation National Economic and Devel- Tungpalan said this level of and maintenance, and climate Earlier, document from Neda
forecast, but we have in- opment Authority (Neda) said. assistance would also have to change. showed that the “soft pipeline”
corporated some in our as- In a statement, Rolando G. take into account the Philip- Recently, Koki Hirota, Direc- projects to be endorsed to the
sessment,” he said. Tungpalan, Neda’s Investment pines’ debt management strat- tor-General of JICA’s South Japan’s new yen loan package
Programming deputy director- egy and fiscal space. East Asia 1 and Pacific Depart- amounted to $734 million.
6 Friday, June 4, 2010

Chiz urges Comelec to proclaim Ako Bicol, Cibac Partylists Navotas braces
SENATOR Francis “Chiz” petitions against the nominees should claiming 11 partylist groups in- for dengue cases as
Escudero urged yesterday the Com-
mission on Elections (Comelec) to
not hinder the proclamation of the
party itself.
cluding Ako Bicol, the top winner
in the partylist election race, and
rainy season sets in
proclaim at once Ako Bicol and Citi- "The party-list system was cre- Cibac due to pending disqualifi- NAVOTAS Mayor Tobias "Toby" Tiangco
zens Battle Against Corruption ated to reflect program-based poli- cation cases separately filed against has directed the city health office and all its
(Cibac) Partylist amid pending pe- tics and not personality-based, the groups. attached agencies to conduct a massive ef-
titions against each group. therefore, these duly elected party Both Ako Bicol and Cibac face fort against dengue disease this coming rainy
Escudero said the Comelec should lists which got top votes should have petitions for cancellation of regis- season.
proclaim the partylist separate from been proclaimed by now,” Escudero tration due to allegations that it has Part of Tiangco’s order to Dr. Liberty
any issues or pending case regard- stressed. close links to the outgoing Arroyo Domingo is to implement an information drive
ing the nominees saying allegations, Comelec, earlier, deferred pro- administration. Andres Garcia to teach residents on how to mitigate the
dreaded disease.
Effective measures to beat off dengue in-
Echiverri orders no collection P33 million fake Louis Vuittons seized cludes destroying the breeding sites of Aedes
in Caloocan public schools AGENTS of the National Bu- charged with violation of RA Aegypti mosquitoes such as coconut husks,
reau of Investigation (NBI) seized 8293. empty bottles, bottle caps, cans and other con-
CALOOCAN City Mayor Enrico “Recom” tainers where water may be collected. The
Echiverri has directed the Department of P33 million worth of assorted Investigations revealed that
Education’s (DepEd) Division Office (DO) to imple- counterfeit Louis Vuitton (LV) operatives of the NBI Intellec- wearing of protective clothing to avoid mos-
ment the “no collection fee” policy on all local products during raids in Pasay tual Property Rights Division quito bites and the seeking of immediate treat-
public schools. City . (IPRD) conducted the raid ment when symptoms set in are advised.
Echiverri said parents of school-aged children The raids stemmed from the armed with search warrants The plans will be disseminated in all city
enrolled at any public school in Caloocan should complaint of Mayank Vaid, di- issued by Executive Judge schools and barangay halls in order to keep
have nothing to pay for once classes there are re- rector of Brand Enforcement Amor R, Reyes, Manila Re- the community informed on methods on how
opened. in Asia Pacific of Louis Vuitton gional Trial Court (RTC) to avoid and control dengue.
According to the local chief executive, payment of Malletier. Branch 21. The Navotas mayor has also ordered the
so-called miscellaneous fees such as PTA (Parents NBI agents raided Stalls city's engineering official to expedite the clean-
Lawyer Dante Bonoan, chief
Teachers Association) fee, girl and boy scouts’ fee and ing and de-clogging of canals.
the likes should only be voluntary which means par-
No. S-54, S-58 S-59, S-63, 2nd of NBI-IPRD, said the opera-
ents should not be forced or obliged to do so. floor Baclaran Terminal Plaza tions resulted in the seizure of Other anti-dengue activities to be carried
Consequently, the three-term mayor told Caloocan 2, Pasay City; Stalls A-01, Stall 3,704 pieces of assorted LV out by the Navotas local government include
City District Superintendent Corazon Gonzales to D-69 & 71, Stall D-86 & 88, products such as bags, the activation of barangay anti-dengue team
monitor all schools in her jurisdiction in order to ground floor, Khatar Region pouches, leather case, and which will monitor and coordinate all reports
find out if some of them are making the payment of Building, Pasay City. The own- other accessories worth of dengue and other diseases to all 14
miscellaneous fees compulsory. ers of the establishments were P33,439,712. Angelie Escandor barangays.
Friday, June 4, 2010 7

RP bans Italian poultry


THE Department of Agricul- ments of live birds, poultry and
ture (DA) has temporarily poultry products into the coun-
stopped the entry of birds and try originating from Bergamo .
poultry, including their prod- He also ordered the immedi-
ucts, from Bergamo in Lombardy, ate suspension of the processing,
Italy to keep the Philippines free evaluation of the application and
of bird flu or Avian Influenza issuance of veterinary quarantine
(AI). clearances to all imports cover-
DA Secretary Bernie ing these products from the
Fondevilla said the ban was banned area.
RP looks at higher growth target in 2010 imposed on bird and poultry im- As part of Avian Influenza
THE National Economic Development Arroyo said growth is "looking good" and ports from the northern Italian prevention, DA through the Bu-
Authority (NEDA) sees better economic now "solid" mainly due to the booming glo- city after official reports from the reau of Animal Industry has
growth for the country in 2010. bal economy. World Organization on Animal implemented the applied veteri-
In a news conference in Malacanang Wednes- Arroyo said the government had "stopped Health or Office International nary epidemiology training pro-
day, Economic Planning Director Dennis Arroyo being conservative" after the gross domestic des Epizooties (OIE) confirmed gram to strengthen the capacity
said the Philippines is looking at a “sustainable” product (GDP) rose to 7.3 percent in the first outbreaks of the AI virus in the of the field veterinary services, es-
increase in its economic growth target this year quarter this year. "We are now more confi- area. pecially at the local level, in de-
of between 2.6 percent and 3.6 percent. dent in our growth estimates," he said.
Most multilateral funding institutions like "What pushed growth were manufactur- Fondevilla directed its quar- signing and managing disease
the World Bank and other foreign banks have ing which grew by 20 percent and exports antine officers and inspectors at surveillance and conducting out-
already upgraded the country’s growth tar- by 17.9 percent - the biggest export surge in all major airports and seaports break investigations.
get to as high as six percent. 15 years," Arroyo explained. to stop and confiscate all ship- Angela Nolasco
8 Friday, June 4, 2010

Gretchen Barretto naaksidente sa motorcycle scene


NAAKSIDENTE Gretchen kaya grabeng pinsala. na pala si direk
sa taping ng sumabit ito sa Bongga ang Andoy dahil palagi
“Magkaribal” sina gulong ng motor gown ni Gretchen raw late itong si
Gretchen Barretto at kaya naman biglang dahil sinasabing Jake sa taping ng
Derek Ramsay. silang nahulog nagkaka-halaga ito First Time. Tuluyan
Ang eksena, habang nakasakay. ng P80,000. De- nang sumabog ang
magkasakay sa Nalaglag si signer gown kasi galit ni direk andoy
motorsiklo ang Gretchen mula sa ang suot ng aktres nang late na nga ito
dalawa. Mahaba motorcycle pero sa eksenang iyon. ay hindi pa maka-
ang gown ni wala naman itong “Hindi ko arte nang tama.
Speaking of First
Time, ipinagtanggol
si Direk Andoy ng

GRETCHEN BARRETTO
JAKE VARGAS artista niyang si
sasabihin kung Zac Zaguirre na
magkano kasi hindi kasama sa First
ko pa nababayaran. Time. Siya ‘yung
Siyempre, sad ako nambu-bully kay
na nasira ang gown Joshua Dionisio.
ko,” sabi ni Guwapo na,
Gretchen. matangkad pa si
*** Zac na isang
Tapos na raw Greek. Filipina ang Actually, madalas kilalang vocal
ang issue between madir niya at Greek na siyang teacher before.
Jake Vargas and naman ang father mapanood sa TV. Mostly ay R n’ B at
direk Andoy Ranay. niya.
Gumanap na siya pop ang type of
Hindi na raw bilang young John music ni Skevie.
mauuwi sa Estrada (Hiram), Idol niya sina
demandahan ang young TV Trinidad Beyonce at Britney
away nila. (Gulong ng Palad), Spears.
Nasulat na young Bodie Cruz Maganda si
nagtatalak si direk
Andoy at nagbitaw SHOWBIZ (Love Spell). Once Skevie at star
pa raw ito ng PIZZAZZ na siyang na-
nominate bilang
material. Actually,
puwede ring maging
malalaswang salita
habang nasa OB By Alex Brosas best child actor sa beauty queen ang
van. Hindi kasi Masikip sa Dibdib. dalagitang ito dahil
“Mabait naman Saan niya mas may katangkaran
makuha ni Jake ang po si direk Andoy.
tamang acting. gusto, sa TV o sa rin siya. Sa
Cool siyang pasukan ay first
Kaso, nagkataon commercials. “Sa
naman na nasa gilid direktor. Hindi
TV po kasi year college student
lamang ang ama ni naman po ako
magiging famous si Skevie sa CEU.
Jake na siyang nakatikim ng sigaw
ka. Ang gusto ko Nakuha kami
nagsumbong kay sa kanya,” tsika ni
kasi, maging bilang isang jury sa
Kuya Germs na Zac na nakikita
famous actor,” Talentadong Pinoy
manager ng aktor. ngayon sa TV ad ng
walang gatol na kasama ang ilang
Sumugod si Kuya AMA Computer
College. sabi ni Zac. kapatid sa panulat.
Germs sa taping at
Actually, seven Samantala, ang Hindi pala biro
tinalakan si direk
Andoy. years old lang si sister naman niya si ang maging judge
Nag-sorry na si Zac nang ma- Skevie ay papasok lalo pa’t mahaba-
direk Andoy kay discover siya sa na rin sa showbiz. haba ang taping.
Jake kaya naman commercials. Ang Ita-try nyang Anyway, maganda
wala nang dami na nga niyang kumanta muna. naman ang naging
demandahang nagawang TV Nakatakda siyang experience namin at
magaganap. commercials gumawa ng album. na-enjoy naman
Say ng aming hanggang sa nag- Nag-vocal training namin ang aming
source, pikang-pika TV na rin siya. na siya sa isang stint.
Friday, June 4, 2010 9

John Mayer cancels Europe gigs due to mystery illness


Speaking of girls,
HOLLYWOOD TATTLE the A-Team star
ACOUSTIC his website reads, is expected under a was tight lipped
sensation John "After a sold-out doctor's supervi- when it came to
Mayer has can- performance in sion.” Renee Zellweger,
celed gigs across Copenhagen, John Mayer's next but was ready with
a few jokes when he

BRADLEY COOPER
Europe after falling Mayer was forced scheduled show is
ill in Copenhagen, to cancel his in North Carolina on was questioned
Denmark. second show July 17. No further about Jennifer
The singer and there... due to details of the Aniston.
songwriter per- illness. Regrettably, rocker's illness were “I’m reading
formed at the city's the illness has available as WENN about me taking
Forum Copenhagen caused his remain- went to press. Jennifer Anniston to
venue on Sunday ing European shows *** my Bel-Air mansion
and was due to play scheduled through He's considered Details Magazine. and having a
there again on this week to be one of Hollywood's It started when candlelit dinner," he
Monday, but he was canceled as well hottest leading men he was younger, says. So he ap-
JOHN MAYER

struck down with a (Amsterdam, Madrid by the ladies, but revealing that he proached her and
mystery illness and and Manchester). Bradley Cooper said sported a dorky said "We should
has jetted back to Mayer is returning that he still has bowl cut and was hang out - it sounds
the U.S. home to the States insecurities in an sometimes mis- like that other date
A statement on and a full recovery interview with taken as a girl. went so well.
10 Friday, June 4, 2010

Manual count
for null votes
THE “AQUINO-ROXAS BANTAY
BALOTA” (ARBB) group yesterday de-
clared that it would push for the Joint Can-
vassing Committee to look into the ques-
tionable and alleged fraudulent election
returns from Maguindanao and Lanao del
Sur so as not to disenfranchise the millions
of Filipinos whose votes were either de-
clared null or not counted due to the low-
ering of the canvassing threshold in vari-
ous provinces.
ARBB through Education Secretary and
Liberal Party Vice President Florencio
“Butch” Abad said the null votes should be
counted citing irregularities in the transmis-
sion of elections returns such as the case of
the municipality of Datu Odin Sinsuat in
Maguindanao which was the first to elec-
tronically transmit the results of the elections
on May 10, about an hour before the voting
is officially to be closed at 7 p.m.
There were 464 registered voters in the clus-
tered precincts covered by the PCOS machine.
Of this, 463 voted for the same candidate for
vice president. There were no null votes.
Abad said that this is just one of the in-
cidents why the Aquino-Roxas Bantay
Balota vote protection volunteer group has
been pressing for an exhaustive look into
the 2.6 million null votes and more than
300,000 other votes for the vice presiden-
tial race that face nullification if the Joint
Canvassing Committee continues to stone-
wall appeals to include them in its joint
canvass of the presidential and vice presi-
dential elections.
Abad said a study conducted by IT experts
showed that between 5 p.m. and 5:59 p.m. of
May 10, before election precincts closed at 7
p.m., ARMM had transmitted 1,064 votes for
vice president – all from Maguindanao. By 12
midnight, ARMM had transmitted 393,196
votes for vice president, which includes 196,626
votes from Maguindanao and 72,005 votes from
Lanao del Sur.
Abad said ARMM did not only transmit
its electronic returns early. Since May 10 until
May 17, ARMM is the only province that trans-
mitted its election results everyday. Vote-rich
provinces such as the National Capital Re-
gion (NCR), the Calabarzon and Western and
Central Visayas completed their transmissions
by May 11, while the Ilocos Region and Cen-
tral Luzon was done by May 13.
The LP-ARBB found the rate of votes de-
Noynoy urged to pick agrarian reform chief wisely clared as “null” by the Comelec unusually
VARIOUS farmer-based organiza- retary who knows and understands paign last year for the passage of high for the position of Vice-President, es-
tions have urged presidential front the agrarian reform law and willing the law on CARP extension with pecially those in areas considered as Roxas’
runner Benigno “Noynoy” Aquino to steadfastly implement it to achieve reforms (Carper). bailiwicks where an exhaustive study by
III to carefully choose the one who social justice. Various farmer-based groups the ARBB showed that 10% to 15% of total
would take the helm of Department “The incoming administration also called on Aquino to complete votes are considered null in Roxas’ strong-
of Agrarian Reform (DAR) since it needs someone who will uphold eq- the distribution of the remaining holds.
would be crucial in eliminating pov- uity reform through land distribution CARP backlog of 1.2 million hect- In Regions 6 and 7 where Roxas won
erty and pursuing development in and propel DAR to complete the Com- ares, saying that the success of overwhelmingly over other vice presiden-
rural areas. prehensive Agrarian Reform Program CARP is linked to ending poverty
tial bets, there are more than 500,000 “null
Manila Auxiliary Bishop (CARP) within the five-year extension in the countryside and would be a
Broderick Pabillo, convenor of set by Republic Act 9700,” said Pabillo. long-lasting legacy that Aquino votes”. If 50% to 60% of these votes are for
Sulong CARPER Movement, said Pabilllo is one of several Catholic could offer the Filipino farmers. Roxas, which is the voting trend in the two
Aquino must pick the next DAR sec- bishops who joined the farmers’ cam- Kim Pascual regions, this would be equivalent to about
250,000 to 300,000 votes.
Friday, June 4, 2010 11
12 Friday, June 4, 2010
Friday, June 4, 2010 13
Coca-Cola Pioneers
Renewable Energy Ni McJoe PALAISIPAN Thelma Onego
Complete the grid so every row, column
for Plants and 3 x 3 box contains every digit 2. Kahoy
COCA-COLA is committed to improve en- from 1 to 9 inclusively.
ergy efficiency within the Company’s manu- 3. Hinahainan
facturing and distribution processes globally. 4. Itatatag
This is achieved by using the best possible 5. Para
mix of energy sources, and improving the 6. Titulo ng
potential direct climate impact of its opera- banal
tions. Sustainability being a key part of pro- 7. Huni ng
viding lasting solutions, Coca-Cola looks to malaking ibon
the communities where it is present to uti- 8. Paeentrahin
lize home-grown technologies. 9. Produktong
Since 2009, Coca-Cola Bottlers Philippines, tabako
Inc. (CCBPI) has started using a renewable 10. Inang perlas
source of energy for its plants. Pioneered in 14. Landi
its Meycauayan Plant in Bulacan, the tech-
17. Baduy
nology uses discarded rice hull or ipa. This
not only decreases non-renewable energy 19. Laki
usage but helps reduce solid waste as well. 22. Halili
The technology being utilized in this case 23. Hindi kuntento
is a patented steam-boiler fired by gasifi- 25. Banoy
cation method, which utilizes renewable PAHALANG 21. Ukit 26. Isla sa
energy biomass. It was invented by Jayme Previous puzzle solution 22. Parte ng kamay Kabisayaan
B. Ancla, owner and president of Amertech 1. Alalay sa golf 24. Tikim 28. Nganga
Industrial Ventures and National Director 5. Trato 27. Bughaw 30. Label
of the Filipino Inventors Society. The Com- 11. Yeso pag 28. Aeta 32. Pantukoy
pany provides renewable energy technolo- binaligtad 29. Pas---;
gies in steam generation, power generation, 12. Mangangamba Musmos
CO2 captured plants and methane captured 13. Klima 30. Saksakin
plants. 15. Tunog 31. Isira
ng sampal 33. Pangalan
Happy 3rd Anniversary 16. Walang silbi ng babae
to Commuter EXPRESS! 17. Bigay sa 34. Salita
heredero 35. Puting langgam
18. Dating lider
ng Egypt PABABA
19. Barko
SAGOT SA NAKARAAN
20. Yanig 1. Sulayaw

Helping people carry on with education


LORRAINE Ledesma, 20, of Review program because it offered goes from one learning activity to
Taytay, Rizal, had to repeat a year in me a one-on-one approach in the other. He can go slow or fast,
high school. But the thoughts og learning about the things that I depending on his capability as
My prayer and wishes, more progress another year inschool plus others needed to know for my level, all in influenced by his personal
reasons prompted her to stop her one sitting and without having to disposition and other factors or
and success to come!
studies. However, years later she get myself into a classroom,” surrounding variables,” explains
realized she ought to go back to Lorraine shares. “And the payment MSA Academic Advancement
Supt. Lino DL. Banaag school. It’s a must. was worth every peso of it. They Institute Director Merle S. Alferez.
Chief, Criminal Investigation Lorraine is just one in, perhaps, a have got the best text and work Upon completion of the require-
and Detection Unit number of demotivated boys and books, plus the most awesome ments prescribed for the course
Quezon City Police District girls who have realized the impor- teachers! I really learned a lot!” based on a Checklist of Learning
tance of education. After all, it is, as For high school drop outs, Skills for all subjects, the learner
Congratulation to the officers the elders say, the only treasure that elementary graduates who cannot will be eligible for graduation.
and staff of the cannot be taken away from you. attend formal high school, celebri- “The MSA Home Schooling
Thank heavens, there’s the ties, and working individuals, Assistance aims to support home-
Commuter EXPRESS! Department of Education (DepEd)- there’s also the MSA Home School- schooled students with their
Reaching third year of your successful administered Philippine Educational ing Assistance program for a modules and exams,” says Alferez.
publication is a huge achievement. Placement Test (PEPT), the principal chance to go back to school after “Through our PEPT Review and
You indeed have arrived. instrument used in the Accreditation quitting sans the hassle, only HSA programs, we at MSA feel that
and Equivalency Program (AEP) that flexibility. we are able to perform a bigger,
aims to get the out-of-school youths The Dep-Ed-recognized Home essential role of helping people,
back in the formal school system. This Schooling Program (HSP) – also like Lorraine, who have got the
gave Lorraine a choice. And yes, called home education/home desire to carry on with their
there’s an institution that Makes learning – enrolls the learner at a education.”
Success Achievable to help her ace school or any education institution For inquiries about MSA’s PEPT
the said exam! offering such a program, just like and HSA programs, contact the
With a vision to help make every any other student in the regular MSA Academic Advancement
person the best that he/she can be program. Studying and teaching are Institute Main Branch at 315
through education, MSA Academic done anytime, anywhere by the Katipunan Avenue, Loyola Heights,
Advancement Institute offers the learner, mother, guardian or pro- Quezon City through tel. nos. 929-
PEPT Review program, where vider. 9145, 929-9159 and 925-4602, email
C/Insp. Erwin V. Margarejo Lorraine found herself engrossed in “The learning process is a kind at msatestprep@yahoo.com or log
Chief, Homicide Section prior to taking her exam in May. of developmental motion that the on to www.msa.edu.ph. (Leo O.
Manila Police District “I enrolled in MSA’s PEPT learner has to undertake as he/she Laparan II)
14 Friday, June 4, 2010

Frazier to present award to Pacquiao


FORMER world heavyweight champion “Smokin” Joe Frazier will present
the coveted “Fighter of the Year” award of the prestigious Boxing Writers Asso-
ciation of America (BWAA) to pound-for-pound king and “Fighter of the De-
cade” Manny Pacquiao in a gala dinner at the Roosevelt Hotel on 45th Street in
New York on Friday.
Pacquiao, his wife
Jinkee and their entou-
rage are already in
New York for the
awards dinner and
BWAA president Jack
Hiirsh told us that
Pacquiao is reportedly
“excited about the
event.”
Hirsh noted that it
Subic is “extra special for
him (Pacquiao) being
emerges as both ‘Fighter of the
Year ’ and ‘Fighter of the Decade.” 14th round stoppage when over Frazier didn’t
eco-sports The respected BWAA president informed come out of the 15th round in the memorable
us that it was 38 years ago , at the same ho-
haven tel, the Roosevelt, that Frazier received his
“Thrilla in Manila” at the Araneta Coliseum,
the “Mecca of Philippine sports and enter-
MORE than just be- “Fighter of the Year” award from the BWAA
ing a popular travel tainment” on October 1, 1975.
for defeating Muhammad Ali. Hirsch told us that “although Filipinos
destination and a Ali came out of forced retirement because
sports hot spot in the are buying tickets they were hoping they
of the draft issue and lost a unanimous deci- would come out in greater force to support
country today, the sion over 15 rounds in a terrific battle at New
Subic Bay Freeport is Pacquiao. To date, not as many Filipinos are
York’s famed Madison Square Garden on buying tickets as hoped.”
also emerging as a fa- March 8, 1971 in which Frazier dropped Ali
vorite center for envi- Hirsch said the tickets are priced at $200
with a tremendous left hook in the final round or a little less than P 10,000 which he indi-
ronment-friendly to retain his WBC and WBA heavyweight titles.
sports activities. cated “might have a bearing on things being
Ali won their rematch at the same venue that we are living in a tough economy.”
Over the weekend, to grab the North American Boxing Federa-
the Philippine Kaya- He said they “expect a good crowd” and
tion title over 12 rounds on January 20, 1974 stated that tickets could still be bought at the
king Series 2010 and in a third fight Ali scored a sensational
kicked off here with the door. PHILBOXING.COM
25-kilometer kayaking
marathon from the So leads
Anvaya Cove Beach
and Nature Club in
‘Battle of
Morong, Bataan to this GMs’ in
free port.
The marathon, as
Tagaytay
well as the five-kilo- THERE’S no way
meter novice race, to go for chess whiz
was part of the two- kid Wesley So except
day “Kayak Explore to grab the overall
Anvaya Cove-Subic leadership compa-
Bay” event. triot GM John Paul
Some 150 paddlers Gomez in the 10th
from the Philippines round of the 2010
and other Asian coun- LOOSE BALL Phoenix Petroleum
tries joined the water Jay-R Reyes of Rain or Shine blocks the path of Talk 'N Texter Ryan Arana as Jireh ‘Battle of GMs’ na-
sports event that also Ibanes dashes to get the loose ball during the two team's match up at the Big Dome. tional chess champi-
served as venue in TUNYING PEÑAREDONDO onships Wednesday
promoting kayaking at the Character Ho-
as a new sports chal- Independence Day run for the marginalized tel in Tagaytay City.
lenge among local A GROUP of non-governmen- “The day has come when all Gomez exited the
residents. tal organization is holding a 21- that we do have to be practiced game before So sub-
Subic Bay Metropoli- k half marathon on June 12 to com- first effectively--including run- dued IM Oliver
tan Authority (SBMA) memorate the country’s celebra- ning," she announced in the
deputy administrator tion of Independence Day. weekly Tuesday PSA Forum at Dimakiling for the
for business Raul Dubbed the `Philippine Indepen- Shakey’s in U.N. Avenue, Manila. lead.
Marcelo described the dence Day Marathon (PIDM),’ the “Let us show our countrymen With one round
event as an activity for footrace will be run at the Bonifacio how to love this country by pur- left to go in the 11-
sports-minded and en- Global City next Saturday, with simi- posely and mindfully exerting our man player ’s field
lar contest involving 5k and 3k runs efforts in creating new traditions tournament, So
vironment-conscious
also in the offing. for the 21st century generation to raised his total out-
people who wish to Teacher Nelia Cruz Sarcol, or- imbibe celebrations that will re-
help in protecting the put to 7.5 points, half
ganizer of the PIDM, the proponent inforce this great moment in our
environment and sav- of the Iniibig Ko ang Pilipinas Move- history, not just to know, but to point ahead of
ing planet Earth while ment, said this year’s inaugural meet deepen our love for country, dis- Gomez and GM
indulging in their favor- is the start of the annual staging of cover our true identity and ulti- Rogelio “Joey” Anto-
ite sports. the runfest with a cause. mately, our true destiny.” nio Jr.
Friday, June 4, 2010 15
Our Daily Bread CSC wants PGMA cites agencies in anti-poverty program
When I have asked suffering people, “Who helped
gov’t workers PRESIDENT Arroyo on velopment Author- to funds by micro,
Wednesday awarded Presi- ity (TESDA) and small and medium
you?” not one person has mentioned a PhD from a quit smoking dential citations to government Philippine Health enterprises, TESDA
prestigious seminary or a famous philosopher. All of WHILE the call for agencies which have success- Insurance Corpora- for skills scholarship
us have the same capacity to help those who hurt. President apparent fully implemented poverty al- tion (Philhealth). program for more
No one can package or bottle the “appropriate” Benigno “Noynoy” leviation programs that ad- One of the out- than one million un-
response to suffering. If you go to the sufferers them- Aquino III to quit vanced the development and standing accom- employed, displaced
selves, some will recall a friend who cheerily helped smoking is not get- provided greater access to ba- plishments of the workers and return-
distract them from their illness. Others think such an ting a positive re-
sic services, particularly for DA is the continu- ing overseas work-
sponse, the Civil Ser-
approach insulting. Some want honest, straightfor- the poor and marginalized sec- ous implementa- ers.
vice Commission
ward talk; others find such discussion unbearably (CSC) has encour- tor of the country. tion of anti-poverty NAPC was hailed
depressing. aged all government Arroyo gave the citations programs and projects under for improving the welfare of
There is no magic cure for a person in pain. Mainly, employees to adopt a to the Department Social Wel- the Agriculture and Fisheries the poor including people
such a person needs love, for love instinctively detects healthy lifestyle start- fare and Development Modernization Act (AFMA). with disabilities and
what is needed. Jean Vanier, who founded the L’Arche ing with avoiding (DSWD), Department of The DoH was cited for its Philhealth for the enrolment
movement for the developmentally disabled, says: “Wounded tobacco smoke. Health (DOH), Department of establishment of 15,024 of 85 percent of the popula-
people who have been broken by suffering and sickness Civil Service Com- Trade and Industry (DTI), Botika ng Barangays, DSWD tion under the National
ask for only one thing: a heart that loves and commits mission (CSC) chair- Department of Agriculture for its Pantawid Pamilyang Health Insurance Program
man Francisco Duque (DA), National Anti-Poverty Pilipino program which ben- which also extended P23 bil-
itself to them, a heart full of hope for them.” III said government
Such a love may be painful for us. But real love, Commission (NAPC), Techni- efited about a million poor, lion to claims by members.
agencies should ob- cal Education and Skills De- DTI for expansion and access Alex Balcoba
the apostle Paul reminds us, “Bears all things, believes serve a 100 percent
all things, hopes all things, endures all things” (1 Cor. smoke-free workplace
13:7). at all times and en-
As is so often His pattern, God uses very ordinary couraged government
people to bring about His healing. Those who suffer workers to actively
don’t need our knowledge and wisdom, they need our participate in and or-
ganize week-long ac-
love. — Philip Yancey tivities starting May
O brother man, fold to thy heart thy brother! 31, known as World
Where pity dwells, the peace of God is there; No Tobacco Day.
To worship rightly is to love each other, “A healthy body is
Each smile a hymn, each kindly deed a prayer. — imperative for gov-
Whittier ernment workers to
They do not truly love who do not show their deliver the highest
love. —Shakespeare quality of service to
the public,” Duque
said in a briefing to
CSC employees about
LINE ADS Rush Sale
the harmful effects of
tobacco use.
LOANS Foreigner Leaving Duque, a doctor
6% P.A. BNEW/USED CARS TOYOTA GLI ‘96 and former Health
CAR LOAN / CAR LATERAL All Power M/T excellent Secretary, affirmed
(02)9077121 • 09151980332 running condittion that smoking is a se-
0921-6774142 CHARLIE Honda City ‘00 rious health hazard
All Power A/T that can lead to heart
JOB OFFER 1st own excellent disease, different
RUSH A/C TECH running condittion
types of cancer,
INSTALLER - 823-1549 TOYOTA REVO ‘02 chronic bronchitis,
Work from Home!!! Sport Runner and emphysema.
Part/full time: 10-30k/month All Power A/T
1st Own Dual tone
Last year, the CSC,
www.peaklifestyle.com/
eagles. Text 0908-1952711 Direct buyer ‘r welcome through Memoran-
dont txt CALL ONLY dum Circular No. 17,
SERVICES 0917-8961245 series of 2009, or-
LIPAT BAHAY For sale!!! dered an absolute
CLOSED VAN Toyota Corolla XL smoking ban in all
Tel. 985-6303 (Lovelife) 2004 model government pre-
707-4663 Nothing to fix mises that provide
CP – 0918-6410756 Call Reden Garcia health, education,
Tubero/Karpintero/Mason 7212682 • 7219179
and social welfare
Jerry 413-6283 For sale! 500 sqm lot
and development ser-
in Tagaytay City
Pianist for wedding and
2k/sqm - 0919-6280844 vices such as hospi-
other occasions! tals, health centers,
0927-3002099 - Paulie Affordable Houses in QC
Francis 0918-4700130
schools and univer-
BUY & SELL www.francismec.sulit.com.ph sities. Thus, ‘smok-
1BR CONDO
ing areas’ are not al-
For sale. Kassel Condo
7.5K/MO. NO D/P Rem. 601 / 31sqm lowed to be desig-
NR. MRT unfurnished. Pasay Taft, nated in such places.
0928-5547516 Vito Cruz. Sylvia Rodriguez Also included in
896-4656 / 8964875 the CSC policy are
House & Lot in Country 09175252876 the removal of ash-
Homes Tagaytay. P2.5M Affordable townhouse trays and other recep-
0919-6280844/0922-8758392 in QC 2.48M, H&L in
330sq.m. 3 bedrooms Antipolo 1.45M, Francis
tacles for dispensing
cigarette refuse in

TIVOLI
0918-4700130
HEALTH non-smoking areas,
PRODUCTS and the prohibition of
Condo by DMCI NO. 1 DIET PRODUCTS. smoking in govern-
NEAR MAKATI CBD. Safe & proven ment vehicles.
0922-8688787 0927-3727537 Kim Pascual
8 Friday, June 4, 2010