Вы находитесь на странице: 1из 47

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL

Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging
PRIMARY

Paguhit
(Poster)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Relevance to
the theme 40%

Clarity of
message 20%

Creativity 15%

Originality 15%

Impact &
Presentation 10%

Total

RANK

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging
PRIMARY

Paguhit
(Poster)

Relevance to
the theme 40%

Clarity of
message 20%

16
17
18
19
20
21
22

Judge # : _______________________________

Creativity 15%

Originality 15%

Impact &
Presentation 10%

Total

RANK

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging
INTERMEDIATE

Paguhit
(Poster)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Relevance to
the theme 40%

Clarity of
message 20%

Creativity 15%

Originality 15%

Impact &
Presentation 10%

Total

RANK

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging
INTERMEDIATE

Paguhit
(Poster)

Relevance to
the theme 40%

Clarity of
message 20%

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Judge # : _______________________________

Creativity 15%

Originality 15%

Impact &
Presentation 10%

Total

RANK

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging
PRESCHOOL
Pagkulay
Kinder 2

Color
sheme 20%

Attractiveness
of picture 30%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Judge # : _______________________________

Craftsmanship
(neatness)
30%

Creativity
20%

Total

RANK

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging
PRESCHOOL
Pagkulay Kinder
1

Color sheme
20%

1
2
3

Judge # : _______________________________

Attractiveness of
picture 30%

Craftsmanship
(neatness) 30%

Creativity 20%

RANK

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging
PRIMARY

ISLOGA
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Relevance to
the theme 40%

Clarity of
message 20%

Creativity 15%

Originality 15%

Impact &
Presentation 10%

Total

RANK

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging
PRIMARY

ISLOGA
N

Relevance to
the theme 40%

Clarity of
message 20%

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Judge # : _______________________________

Creativity 15%

Originality 15%

Impact &
Presentation 10%

Total

RANK

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

TULA
(PRIMARY)
MGA
KALAHOK

Interpretasy
on

Kaalaman sa
Piyesa

Pagkamalikhain. Hikaya
Pagkamakatotoha
t
nan

20%
60%

RANK
Total
100%

10%

10%

Grade 12
Grade 3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MR. NICO DOMINICO PLAZO

Hurado #1
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

TULA
(PRIMARY)
MGA
KALAHOK

Interpretasy
on

Kaalaman sa
Piyesa

Pagkamalikhain. Hikaya
Pagkamakatotoha
t
nan

20%
60%

RANK
Total
100%

10%

10%

Grade 12
Grade 3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan

MS. CRIZIEL CREDO


Hurado #2

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

TULA
(PRIMARY)
MGA
KALAHOK

Interpretasy
on

Kaalaman sa
Piyesa

Pagkamalikhain. Hikaya
Pagkamakatotoha
t
nan

20%
60%

RANK
Total
100%

10%

10%

Grade 12
Grade 3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan

MS. MICHELLE BONCODIN


Hurado #3

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

TULA
(INTERMEDIATE)
MGA
KALAHOK

Interpretasy
on

Kaalaman sa
Piyesa

Pagkamalikhain. Hikaya
Pagkamakatotoha
t
nan

20%
60%

Grade 45
Grade 6

RANK
Total
100%

10%

10%

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MR. NICO DOMINICO PLAZO
Hurado #1

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

TULA
(INTERMEDIATE)
MGA
KALAHOK

Interpretasy
on

Kaalaman sa
Piyesa

Pagkamalikhain. Hikaya
Pagkamakatotoha
t
nan

20%
60%

Grade 45
Grade 6

RANK
Total
100%

10%

10%

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. CRIZIEL CREDO
Hurado #2

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

TULA
(INTERMEDIATE)
MGA
KALAHOK

Interpretasy
on

Kaalaman sa
Piyesa

Pagkamalikhain. Hikaya
Pagkamakatotoha
t
nan

20%
60%

Grade 45

RANK
Total
100%

10%

10%

Grade 6

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. MICHELLE BONCODIN
Hurado #3
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

BALAGTASAN
MGA
KALAHOK

PagbigkasL
akas

Tono

20%
15%

(PRIMARY)
PaggalawKump Ekspresy
as ng Kamay
on ng
Mukha
20%
15%

Kasuota
n
15%

Datin
g
Tota RANK
sa
l
Madla
15%

Grade
1-2
Grade
3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MR. NICO DOMINICO PLAZO
Hurado #1
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

BALAGTASAN
MGA
KALAHOK

PagbigkasL
akas

Tono

20%
15%

(PRIMARY)
PaggalawKump Ekspresy
as ng Kamay
on ng
Mukha
20%
15%

Kasuota
n
15%

Datin
g
Tota RANK
sa
l
Madla
15%

Grade
1-2
Grade
3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. CRIZIEL CREDO
Hurado #2
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

BALAGTASAN
MGA
KALAHOK

PagbigkasL
akas

15%

(PRIMARY)
Tono PaggalawKump Ekspresy
as ng Kamay
on ng
Mukha
20%
20%
15%

Kasuota
n
15%

Datin
g
Tota RANK
sa
l
Madla
15%

Grade
1-2
Grade
3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. MICHELLE BONCODIN
Hurado #3
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

BALAGTASAN
MGA
KALAHOK

Pagbigkas
Lakas

15%

(INTERMEDIATE)
Tono PaggalawKump Ekspresy
as ng Kamay
on ng
Mukha
20%

Kasuota
n

20%
15%

15%

Datin
g
Total RANK
sa
Madla
100
15%
%

Grade
4-5
Grade
6

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MR. NICO DOMINICO PLAZO
Hurado #1
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

BALAGTASAN
MGA
KALAHOK

Pagbigkas
Lakas

Tono

15%

20%

(INTERMEDIATE)
PaggalawKump Ekspresy
as ng Kamay
on ng
Mukha

Kasuota
n

Datin
g
Tota RANK
sa
l
Madla

20%
15%

15%

15%

100
%

Grade
4-5
Grade
6

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. CRIZIEL CREDO
Hurado #2
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

BALAGTASAN
MGA
KALAHOK

Pagbigkas
Lakas

Tono

15%

20%

(INTERMEDIATE)
PaggalawKump Ekspresy
as ng Kamay
on ng
Mukha

Kasuota
n

Datin
g
Tota RANK
sa
l
Madla

20%
15%

15%

15%

100
%

Grade
4-5
Grade
6

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. MICHELLE BONCODIN
Hurado #3
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

AWIT
(PRIMARY)

MGA
KALAHOK

Timbre
30%

Tiyempo
25%

Interpretasy Kalinawan Pagtatangh


on at
al
ekspresyon
15%
20%
10%

Total
100%

RANK

Grade
1-2
Grade
3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MR. NICO DOMINICO PLAZO
Hurado #1
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

AWIT
(PRIMARY)

MGA
KALAHOK

Timbre
30%

Tiyempo
25%

Interpretasy Kalinawan Pagtatangh


on at
al
ekspresyon
15%

Total
100%

RANK

20%

10%

Grade
1-2
Grade
3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. CRIZIEL CREDO
Hurado #2

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

AWIT
(PRIMARY)

MGA

Timbre

Tiyempo

Interpretasy Kalinawan Pagtatangh

Total

RANK

KALAHOK
30%

25%

on at
ekspresyon
20%

al

100%

15%
10%

Grade
1-2
Grade
3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. MICHELLE BONCODIN
Hurado #3

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

AWIT
(INTERMEDIATE)

MGA
KALAHOK

Timbre
30%

Tiyempo
25%

Interpretasy Kalinawan Pagtatangh


on at
al
ekspresyon
15%
20%
10%

Total
100%

RANK

Grade
4-5
Grade
6

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MR. NICO DOMINICO PLAZO
Hurado #1
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

AWIT

(INTERMEDIATE)

MGA
KALAHOK

Timbre
30%

Tiyempo
25%

Interpretasy Kalinawan Pagtatangh


on at
al
ekspresyon
15%
20%
10%

Total
100%

Grade
4-5
Grade
6

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. CRIZIEL CREDO
Hurado #2
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

RANK

AWIT
(INTERMEDIATE)

MGA
KALAHOK

Timbre
30%

Tiyempo
25%

Interpretasy Kalinawan Pagtatangh


on at
al
ekspresyon
15%
20%
10%

Total
100%

RANK

Grade
4-5
Grade
6

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. MICHELLE BONCODIN
Hurado #3
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

SABAYANG PAGBIGKAS
(PRIMARY)
Koryograpi
MGA
KALAHOK

10%

Kaangkupan Sangkap
ng
na
ekspresyon Teknikal
ng mukha
15%
10%

Panghik Orkestrasyon TOTAL RANK


ayat sa
100%
ng tinig
madla
30%
25%

Grade
1-2
Grade
3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MR. NICO DOMINICO PLAZO
Hurado #1
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

SABAYANG PAGBIGKAS
(PRIMARY)
Koryograpi
MGA
KALAHOK
10%

Kaangkupan Sangkap
ng
na
ekspresyon Teknikal
ng mukha
15%
10%

Panghik Orkestrasyon TOTAL


ayat sa
100%
ng tinig
madla
30%

RAN
K

25%

Grade
1-2
Grade
3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. CRIZIEL CREDO
Hurado #2

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

SABAYANG PAGBIGKAS
(PRIMARY)
Koryograpi
MGA
KALAHOK
10%

Kaangkupan Sangkap
ng
na
ekspresyon Teknikal
ng mukha
15%
10%

Panghik Orkestrasyon TOTAL RANK


ayat sa
100%
ng tinig
madla
30%
25%

Grade
1-2
Grade
3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan

MS. MICHELLE BONCODIN


Hurado #3
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

SABAYANG PAGBIGKAS
(INTERMEDIATE)
Koryograpi
MGA
KALAHOK

10%

Kaangkupan Sangkap
ng
na
ekspresyon Teknikal
ng mukha
15%
10%

Panghik Orkestrasyon TOTAL RANK


ayat sa
100%
ng tinig
madla
30%
25%

Grade
4-5
Grade
6

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan

MR. NICO DOMINICO PLAZO


Hurado #1
NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL
Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

SABAYANG PAGBIGKAS
(INTERMEDIATE)
Koryograpi
MGA
KALAHOK

Grade
4-5
Grade
6

10%

Kaangkupan Sangkap
ng
na
ekspresyon Teknikal
ng mukha
15%
10%

Panghik Orkestrasyon TOTAL RANK


ayat sa
100%
ng tinig
madla
30%
25%

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. CRIZIEL CREDO
Hurado #2

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

SABAYANG PAGBIGKAS
(INTERMEDIATE)
Koryograpi
MGA
KALAHOK

Grade
4-5
Grade
6

10%

Kaangkupan Sangkap
ng
na
ekspresyon Teknikal
ng mukha
15%
10%

Panghik Orkestrasyon TOTAL RANK


ayat sa
100%
ng tinig
madla
30%
25%

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. MICHELLE BONCODIN
Hurado #3

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

KATUTUBONG SAYAW
(PRIMARY)

MGA
KALAHOK

Relevance to the
Culture/Group
presented
25%

Synchronization,
Grace and
Rhythm
20%

Grade 12
Grade 3

Costume and
Props

Total

15%

100%

RANK

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MR. NICO DOMINICO PLAZO
Hurado #1

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

KATUTUBONG SAYAW
(PRIMARY)

MGA
KALAHOK

Relevance to the
Culture/Group
presented
25%

Synchronization,
Grace and
Rhythm
20%

Grade 1-

Costume and
Props

Total

15%

100%

RANK

2
Grade 3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. CRIZIEL CREDO
Hurado #2

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

KATUTUBONG SAYAW
(PRIMARY)

MGA
KALAHOK

Relevance to the
Culture/Group
presented
25%

Synchronization,
Grace and
Rhythm
20%

Costume and
Props

Total

15%

100%

RANK

Grade 12
Grade 3

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. MICHELLE BONCODIN
Hurado #3

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

KATUTUBONG SAYAW
(INTERMEDIATE)

MGA
KALAHOK

Relevance to the
Culture/Group
presented
25%

Synchronization,
Grace and
Rhythm
20%

Costume and
Props

Total

15%

100%

RANK

Grade 45
Grade 6

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MR. NICO DOMINICO PLAZO
Hurado #1

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

KATUTUBONG SAYAW
(INTERMEDIATE)

MGA
KALAHOK

Relevance to the
Culture/Group
presented

Synchronization,
Grace and
Rhythm

Costume and
Props

Total

RANK

25%

15%

100%

20%

Grade 45
Grade 6

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. CRIZIEL CREDO
Hurado #2

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


Criteria for Judging

KATUTUBONG SAYAW
(INTERMEDIATE)

MGA
KALAHOK

Relevance to the
Culture/Group
presented
25%

Synchronization,
Grace and
Rhythm

Costume and
Props

Total

15%

100%

RANK

20%

Grade 45
Grade 6

Tema: Filipino: Wika ng Karungungan


MS. MICHELLE BONCODIN
Hurado #3

NEW LIFE IN THE LORDS HAND CHRISTIAN SCHOOL


Caraycayon, Tigaon Camarines Sur

BUWAN NG WIKA 2016


MGA NANALO

TAGISAN NG TALINO:
( PRIMARY)
1.______________________
2.______________________
3.______________________

(INTERMEDIATE)
1.______________________
2.______________________
3.______________________

(INTERMEDIATE)
1.______________________
2.______________________
3.______________________
PAG-KUKULAY
(PRESCHOOL)
1.______________________
2.______________________
3.______________________
PAGGUHIT
( PRIMARY)
1.______________________
2.______________________
3.______________________

ISLOGAN
( PRIMARY)
1.______________________
2.______________________
3.______________________
(INTERMEDIATE)
1.______________________
2.______________________
3.______________________

PAGSULAT NG SANAYSAY
( PRIMARY)
1.______________________
2.______________________
3.______________________
(INTERMEDIATE)
1.______________________
2.______________________
3.______________________
SABAYANG PAGBIGKAS
( PRIMARY)
1.______________________
2.______________________
3.______________________
(INTERMEDIATE)
1.______________________
2.______________________
3.______________________

BALAGTASAN
( PRIMARY)
1.______________________
2.______________________
3.______________________
(INTERMEDIATE)
1.______________________
2.______________________
3.______________________
TULA
( PRIMARY)
1.______________________
2.______________________
3.______________________
(INTERMEDIATE)
1.______________________
2.______________________
3.______________________

AWITING BAYAN
( PRIMARY)
1.______________________
2.______________________
3.______________________
(INTERMEDIATE)
1.______________________
2.______________________
3.______________________

KATUTUBONG SAYAW
( PRIMARY)
1.______________________
2.______________________
3.______________________
(INTERMEDIATE)
1.______________________
2.______________________
3.______________________

MGA KALAHOK

HURADO
#1

HURADO HURADO
#2
#3
PRIMARY

TOTAL

RANK

TOTAL

RANK

GRADE 1-2
GRADE 3
INTERMEDIATE
GRADE 4-5
MGA
GRADE
6
KALAHOK

HURADO
#1

HURADO HURADO
#2
#3
PRIMARY

GRADE 1-2
GRADE 3
INTERMEDIATE
GRADE 4-5
GRADE 6

SABAYANG PAGBIGKAS

BALAGTASAN
TULA

AWITING BAYAN
MGA KALAHOK

HURADO
#1

HURADO HURADO
#2
#3
PRIMARY

TOTAL

RANK

HURADO INTERMEDIATE
HURADO HURADO
#1
#2
#3
PRIMARY

TOTAL

RANK

GRADE 1-2
GRADE 3
MGA
KALAHOK
GRADE
4-5
GRADE 6
GRADE 1-2
GRADE 3
INTERMEDIATE
GRADE 4-5
GRADE 6

KATUTUBONG SAYAW

Оценить