Вы находитесь на странице: 1из 9

MATLAMAT

MATLAMAT
PENGAJARA
PENGAJARA
N
N

MATLAMAT
MATLAMAT
PENGAJARA
PENGAJARA
N
N

CADANGA PENYERTA
PENYERTA
CADANGA
N
AN
N
AN
AKTIVITI AKTIVITI
AKTIVITI
AKTIVITI
PPB
PPB

PELAN PEMBANGUNAN
PROFESIONAL

CADANGA PENYERTA
PENYERTA
CADANGA
N
AN
N
AN
AKTIVITI AKTIVITI
AKTIVITI
AKTIVITI
PPB
PPB

Penilaian pdp/
kepimpinan

APC,Tokoh

HASIL
HASIL
KERJA
KERJA

SUKATAN
SUKATAN

BAHAN
BAHAN
BUKTI
BUKTI

RAKAMA
RAKAMA
N
N

MAKLUMBALAS DAN PENILAIAN


DARIPADA MURID DAN KETUA
JABATAN

ANUGERAH ANUGERA
ANUGERA JEMPUTAN
JEMPUTAN
ANUGERAH
PERKHIDMA
H PDP
PDP
PERKHIDMA
H
TAN
TAN

ANUGERAH PERKHIDMATAN

M.BALAS
M.BALAS

BUKTI
BUKTI
KEBERKESA
KEBERKESA
NN
NN
PENGAJARA
PENGAJARA
N
N

BUKTI
BUKTI
KEBERKESA
KEBERKESA
NN
NN
KEPIMPINAN
KEPIMPINAN

MAKLUM
MAKLUM
BALAS
BALAS
PENILAIAN
PENILAIAN
MURID
MURID

MAKLUM
MAKLUM
BALAS
BALAS
PENILAIAN
PENILAIAN
KETUA
KETUA
JABATAN
JABATAN

BUKTI
BUKTI
KEBERKESA
KEBERKESA
NN
NN
PENGAJARA
PENGAJARA
N
N

BUKTI
BUKTI
KEBERKESA
KEBERKESA
NN
NN
KEPIMPINAN
KEPIMPINAN

VIDEO
VIDEO
KRITIK
KRITIK

Penilaian pdp/
kepimpinan

VIDEO
VIDEO
KRITIK
KRITIK

Penilaian pdp/
kepimpinan

MAKLUM
MAKLUM
BALAS
BALAS
PENILAIAN
PENILAIAN
MURID
MURID

MAKLUM
MAKLUM
BALAS
BALAS
PENILAIAN
PENILAIAN
KETUA
KETUA
JABATAN
JABATAN

HSP
HSP

RPH
RPH
PERANCANG
PERANCANG
AN
AN
STRATEGIK
STRATEGIK

CONTOH
CONTOH
HASIL KERJA
KERJA
HASIL

HSP
HSP

RPH
RPH

PPM
PPM

Bahan bukti pdp/


kepimpinan

PPM
PPM

Bahan bukti pdp/


kepimpinan

PERANCANG
PERANCANG
AN
AN
STRATEGIK
STRATEGIK

CONTOH
CONTOH
HASIL KERJA
KERJA
HASIL

SENARAI
SENARAI
TUGAS
TUGAS

SURAT
SURAT
EDARAN
EDARAN
PM
PM

PENULISA SENARAI
SENARAI
PENULISA
N //
TUGAS
N
TUGAS
PENERBIT
PENERBIT
AN
AN

SURAT
SURAT
EDARAN
EDARAN
PM
PM

SUMBANG
MINIT
SUMBANG
MINIT
AN
AN
MESYUARA
MESYUARA
KEPADA
KEPADA
TT
PPD/JPN/K
PPD/JPN/K

SUMBANGAN KEPADA
ORGANISASI / PROFESION

SUMBANG
MINIT
SUMBANG
MINIT
AN
AN
MESYUARA
MESYUARA
KEPADA
KEPADA
TT
PPD/JPN/K
PPD/JPN/K

SUMBANGAN KEPADA
ORGANISASI / PROFESION

PENULISA
PENULISA
N //
N
PENERBIT
PENERBIT
AN
AN

C. VITAE
VITAE
C.

FPN
FPN

SKT
SKT

MATLAM
MATLAM
AT
AT

C.
C.
VITAE
VITAE

FPK
FPK

SKOP
SKOP

Sasaran kerja tahunan

SKOP
SKOP

Falsafah pendidikan negara

SKT
SKT

MATLAM
MATLAM
AT
AT

CADANG
CADANG
AN
AN

TUGAS
TUGAS

PENYERTA CADANG
CADANG
PENULIS PENYERTA
PENULIS
AN
AN
AN
AN
AN
AN

TUGAS
TUGAS

SUMBANG
SUMBANG
AN
AN

Penyertaan aktiviti ppb

SUMBANG
SUMBANG
AN
AN

Penulisan dan penerbitan

PENYERTA
PENULIS PENYERTA
PENULIS
AN
AN
AN
AN

C. VITAE
VITAE
C.

FPK
FPK

SKT
SKT

SASAR
SASAR
AN
AN

C.
C.
VITAE
VITAE

FPK
FPK

SKOP
SKOP

Peranan
&
tanggungjawab

SKOP
SKOP

Peranan
&
tanggungjawab

SKT
SKT

SASARA
SASARA
N
N

C. VITAE
VITAE
C.

FPK
FPK

Headcount
(TOV dan ETR)

SKT
SKT

MATLAM CADANG
CADANG
MATLAM
AT
AN
AT
AN

TUGAS
TUGAS

SUMBANG
SUMBANG
AN
AN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

SKOP
SKOP

MATLAMAT PENGAJARAN

PENYERTA
PENULIS PENYERTA
PENULIS
AN
AN
AN
AN