You are on page 1of 12

EUSKARA LH 3

Jakintzaren bideak proiektua Zubia Santillana

Aitona Bixar

Aitona Bixarrek bizar zuri luzea zuen, dotore-dotorea, eta


buruan, berriz, bizpahiru ile besterik ez.
Aitona Bixar harro zegoen bere bizar zuriarekin, eta egunero
garbitzen zuen xanpuarekin, eta egunero orrazten zuen
ispiluaren aurrean.
Halako batean aitona Bixar gaixotu egin zen.
- Botika hau hartu behar duzu- esan zion medikuak.
Aitona Bixar botika hura hartzen hasi zen. Hasieran dena
normal zihoan, baina handik egun batzuetara...
- Aitona, bi ile beltz dauzkazu buruan- esan zion bilobak.
Aitona ispilura joan zen. Egia! Bi ile beltz, berri berriak, zituen
buruan. Eta bi ile zuri gutxiago zeuzkan bizarrean.

EUSKARA LH 3

Jakintzaren bideak proiektua Zubia Santillana

Hurrengo egunean, beste bost ile beltz zeuzkan buruan,


eta hurrengoan beste hamar. Baina, aldi berean, bizarrean
ile gutxiago zeuzkan.
Egun batzuen ostean, adats beltz luze bat atera zitzaion
aitonari buruan, baina bizar zuria erori egin zitzaion.
Aitona Bixar haserre zegoen. Bere bizar zuri luzea nahi
zuen .
Botika hartzeaeri utzi zion azkenean aitonak. Eta, egun
batzuen ostean, berriro bizar zuri luzea zeukan Aitona
Bixarrek eta, buruan, berriz, bizpairu ile besterik ez.

Jakintzaren bideak proiektua Zubia Santillana

EUSKARA LH 3

Irakurgaia lantzen
TESTUTIK TIRAKA

1- Galdereei erantzun.
Nor da ipuineko protagonista?

Nolako bizarra zuen aitona Bixarrek?

Zer egiten zuen egunero bere bizarrarekin?

Zer agindu zion medikuak gaixotu zenean?

Zer gertatu zen botika hartzen hasi zenean?

2- Deskribatu irudia.

Aitona Bixarrek bizar


eta

du.

Buruan ile

EUSKARA LH 3

Jakintzaren bideak proiektua Zubia Santillana

Aitona Bixarrek

3- Idatzi labur labur zer gertatu zitzaion aitona Bixarri.

EUSKARA LH 3

Jakintzaren bideak proiektua Zubia Santillana

IPUINETIK HARAGO

4- Asmatu beste amaiera bat ipuinerako.

Aitona Bixarrek botika hartzen segitu zuen eta...

HITZEN MAGIA

5- Lotu.
Nire aita eta amaren aita
Nire aitaren arreba
Nire gurasoen beste alaba

IZEBA - IZEKO
AITONA
ARREBA

EUSKARA LH 3

Jakintzaren bideak proiektua Zubia Santillana

6- Lotu esanahi bera duten hitzak: SINONIMOAK

GARBITU

SANO

OSASUNTSU

TXUKUNDU

ZURIA

SENDAGAIA

BOTIKA

ARGIA

EUSKARA LH 3

Jakintzaren bideak proiektua Zubia Santillana

Hizkuntzaren erabilera. NOR eta NORK

1- Begiratu irudiari eta erantzun.


Nor dago ilaran LEHEN TOKIAN?

Nor dago BIZARDUNAREN AURREAN?

Nor dago ilaran AZKEN TOKIAN?

Nor dago ilaran NORAren ATZEAN?

EUSKARA LH 3

Jakintzaren bideak proiektua Zubia Santillana

2- Jarri K letra atzean.

NORK
ni ----- nik

zuek -----

zu -----

haiek -----

hura -----

Patxi -----

gu -----

Leire -----

3- Nola esaten zaio? Idatzi.

-DUN

BIZARRA duenari

MOTXILA duenari

BIZARDUN

esaten zaio.

esaten zaio.

BIBOTEA duenari

esaten zaio.

TXANOA duenari

esaten zaio.

EUSKARA LH 3

Jakintzaren bideak proiektua Zubia Santillana

4- Lotu.
Txoria

zuhaitz gainean dago.

Guk

ikasleak gara.

Gu

asko ikasten dugu.

Mikel

gauza asko ikasten ditu egunero.

Mikelek

nire laguna da.

5- Idatzi esaldiak.

Nik

Atzo

Amak

Irakasleak

Egun batean

EUSKARA LH 3

Jakintzaren bideak proiektua Zubia Santillana

Ortografia . SILABA
1- Irakurri.

-Hau nire Londreseko lehengusua da.


- Kai-xo! Zer mo-duz?
-Ondo.
-On-gi e-to-rri. Jo-kin naiz.
-Kaixo, Jokin.
-Ba-za-toz zi-ne-ma-ra gu-re-kin?
-Zergatik hitz egiten duzu horrela?
-Eus-ka-raz ba al da-ki-zu?
-Jakina! Barkatu. Silabaka hitz egiten dut hobeto ulertzen didazulakoan.

2- Sailkatu hitzak.
txakurra
SILABA BAT

ni

ura
BI SILABA

ikasi

trena

zu

HIRU SILABA

txakurra

10

EUSKARA LH 3

Jakintzaren bideak proiektua Zubia Santillana

3- Osatu hitzak.

ISTRI

KALA

KARRA

4- Banatu hitz hauek silabatan.


txakurra

txa

ku

rra

silaba

bat

silaba

ura

silaba

neska

silaba

mutila

silaba

arbela

silaba

bi

silaba

11

EUSKARA LH 3

Jakintzaren bideak proiektua Zubia Santillana

5- Idatzi silabaka zure gelakide batzuen izenak.

12