You are on page 1of 6

MINGGU 33

| BAHASA MELAYU TAHUN 2 |


TARIKH / HARI
KELAS
TEMA
TAJUK
S.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF

AKTIVITI

04.09.16 / AHAD
2 Brilliant
SAYA ANAK MALAYSIA
Lambang
1.7.2

MASA
8.20 9.50 pagi ( 90 minit)
KEHADIRAN
/
orang

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


i. Mengemukakan pendapat secara kritis tentang gambar dan maklumat secara
bertatasusila
1.
2.
3.
4.
5.

Murid meneliti gambar.


Murid membaca dan memahami maklumat secara tersurat.
Murid secara berpasangan, berbincang untuk mengemukakan pendapat.
Setiap pasangan, mengemukakan pendapat masing-masing di dalam sesi
pembentangan.
Rumusan.

PENGISIAN
KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Alam Sekitar


Nilai Murni : berhemat
KP : verbal-linguistik
KB : menilai, menghubungkaitkan

BBM

Buku teks (ms 178-179)

PENILAIAN

Murid dapat mengemukan pendapat secara kritis tentang gambar dan maklumat secara
bertatasusila.
Murid telah mencapai objektif PdP

REFLEKSI

Murid yang belum menguasai di beri bimbingan


Murid yang belum menguasai di beri pengayaan
PdP ditangguhkan

| BAHASA MELAYU TAHUN 4 |


TARIKH / HARI

04.09.16 / AHAD

KELAS
TEMA
TAJUK
S.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF

5 Excellent
EKONOMI BERWAWASAN
Sumber Pendapatan
1.5.1

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

BBM
PENILAIAN
REFLEKSI

MAS
8.50 9.50 pagi ( 60 minit)
A
KEHADIRAN
/
orang

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


i. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.
1. Guru membimbing murid membaca maklumat.
2. Murid menyatakan maklumat secara lisan.
3. Murid mencatat maklumat dan membuat urutan.
4. Rumusan.
ILMU : Ekonomi
Nilai Murni : Kasih sayang, mencintai alam sekitar
KP : Interpersonal. Verbal-linguistik
KB : Membandingkan dan membezakan, menghubungkait
Buku teks, buku tulis
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.
Murid telah mencapai objektif PdP
Murid yang belum menguasai di beri bimbingan
Murid yang belum menguasai di beri pengayaan
PdP ditangguhkan

SITI HAJAR BINTI MOHAMAD (2016)

MINGGU 33
| BAHASA MELAYU TAHUN 5 |
TARIKH / HARI
KELAS
TEMA
TAJUK
S.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

BBM
PENILAIAN
REFLEKSI

05.09.16 / ISNIN
5 Excellent
LESTARIKAN BUMI KITA
Aktiviti Mesra Alam
2.4.1

MASA
7.50-8.50 pagi ( 60 minit)
KEHADIRAN
/
orang

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


i. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea utama dan idea
sampingan petikan bagi membuat ramalan dengan tepat.
1. Guru membimbing murid membaca petikan.
2. Guru dan murid berbincang tentang petikan.
3. Murid mengenal pasti idea utama dan idea sampingan.
4. Murid melengkapkan cerita Lambaian Malar Hijau.
5. Rumusan.
ILMU : Pendidikan Alam Sekitar
Nilai Murni : kasih sayang
KP : naturalis
KB : meramal
buku teks, buku tulis
Murid dapat membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea utama
dan idea sampingan petikan bagi membuat ramalan dengan tepat.
Murid telah mencapai objektif PdP
Murid yang belum menguasai di beri bimbingan
Murid yang belum menguasai di beri pengayaan
PdP ditangguhkan

| PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 |


TARIKH / HARI
KELAS
MODUL (3)
TAJUK
S.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM
BBM
PENILAIAN
REFLEKSI

05.09.16 / ISNIN
4 Brilliant / Excellent
KESIHATAN PERSEKITARAN
Keselamatan
3.2.2

MASA
9.20-9.50 pagi ( 30 minit)
KEHADIRAN
/
orang

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


i. Melengkapkan carta peranan rakan sebaya dengan betul.
1. Murid memberi respon terhadap pembelajaran lalu.
2. Murid bersoal jawab tentang peranan rakan sebaya.
3. Murid menyatakan peranan rakan sebaya.
4. Murid melengkapkan carta peranan rakan sebaya.
5. Rumusan.
ILMU : Pendidikan kesihatan
Nilai Murni : berhemah
KB : menjana Idea, menghubungkait
Kad gambar, buku teks, buku tulis.
Murid dapat melengkapkan carta peranan rakan sebaya dengan betul.
Murid telah mencapai objektif PdP
Murid yang belum menguasai di beri bimbingan
Murid yang belum menguasai di beri pengayaan
PdP ditangguhkan

SITI HAJAR BINTI MOHAMAD (2016)

MINGGU 33
| BAHASA MELAYU TAHUN 4 |
TARIKH / HARI

05.09.16 / ISNIN

KELAS
TEMA
TAJUK
S.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF

4 Excellent
EKONOMI BERWAWASAN
Sumber Pendapatan
2.6.2

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

BBM
PENILAIAN
REFLEKSI

MAS
12.10 1.20 petang ( 60 minit)
A
KEHADIRAN
/
orang

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Melengkapkan jadual nilai murni yang terdapat dalam teks dengan betul.
1. Guru membimbing murid membaca petikan.
2. Guru dan murid bersoal jawab tentang petikan.
3. Murid menyenaraikan nilai murni yang terdapat dalam petikan.
4. Murid berbicara tentang maklumat tersirat petikan.
5. Rumusan.
ILMU : Ekonomi
Nilai Murni : Rajin
KP : Interpersonal, verbal-linguistik
KB : mengecam
BCB : bacaan imbasan
Buku teks, buku tulis.
Murid dapat melengkapkan jadual nilai murni yang terdapat dalam teks dengan betul.
Murid telah mencapai objektif PdP
Murid yang belum menguasai di beri bimbingan
Murid yang belum menguasai di beri pengayaan
PdP ditangguhkan

SITI HAJAR BINTI MOHAMAD (2016)

MINGGU 33
| BAHASA MELAYU TAHUN 4 |
TARIKH / HARI
KELAS
TEMA
TAJUK
S.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

BBM
PENILAIAN
REFLEKSI

06.09.16 / SELASA
MASA
10.10 11.10 pagi ( 60 minit)
4 Excellent
KEHADIRAN
/
orang
ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU
Manusia dan Alam Sekitar
3.5.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
i.
Melengkapkan carta mengikut urutan berdasarkan petikan.
1. Murid secara berkumpulan bergilir-gilir membaca dengan kuat teks bacaan.
2. Aktiviti individu murid mencatatkan maklumat berdasarkan petikan yang dibaca.
3. Murid melengkapkan carta urutan.
4. Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat berpandukan carta yang telah
dilengkapkan.
5. Kesimpulan.
ILMU : Keushawanan
Nilai Murni : Kasih sayang
KP : Interpersonal
KB : menyusun urutan
BCB : mencatat nota
Buku teks, lembaran, buku tulis.
Murid dapat melengkapkan carta mengikut urutan berdasarkan petikan.
Murid telah mencapai objektif PdP
Murid yang belum menguasai di beri bimbingan
Murid yang belum menguasai di beri pengayaan
PdP ditangguhkan

| BAHASA MELAYU TAHUN 5 |


TARIKH / HARI
KELAS
TEMA
TAJUK
S.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

BBM
PENILAIAN
REFLEKSI

06.09.16 / SELASA
5 Excellent
LESTARIKAN BUMI KITA
Aktiviti Mesra Alam
3.8.2

MASA
11.10 12.10 ( 60 minit)
KEHADIRAN
/
orang

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


i.
Mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan, tanda baca, kosa kata dan
struktur ayat dengan betul.
1. Guru menunjukkan petikan dengan menggunakan pemancar LCD.
2. Murid dibimbing membaca petikan.
3. Murid menandakan kesilapan petikan dari segi ejaan, tanda baca, kosa kata dan
struktur ayat pada petikan.
4. Murid menngedit dan memurnikan teks.
5. Murid menunjukkan hasil kerja dengan menggunakan komputer.
6. Kesimpulan.
ILMU : Pendidikan Alam Sekitar
Nilai Murni : kasih saying
KP : Interpersonal, verbal-linguistik
KB : menganalisis
BCB : bacaan imbasan
Pemancar LCD, komputer, lembaran, buku tulis
Murid dapat mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan, tanda baca, kosa kata
dan struktur ayat dengan betul.m
Murid telah mencapai objektif PdP
Murid yang belum menguasai di beri bimbingan
Murid yang belum menguasai di beri pengayaan
PdP ditangguhkan

| BAHASA MELAYU TAHUN 5 |


TARIKH / HARI
KELAS
TEMA
TAJUK
S.
PEMBELAJARAN

07.09.16 / RABU
5 Excellent
LESTARIKAN BUMI KITA
Aktiviti Mesra Alam
4.3.2

SITI HAJAR BINTI MOHAMAD (2016)

MASA
8.50 9.50 ( 60 minit)
KEHADIRAN
/
orang

MINGGU 33
OBJEKTIF

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

BBM
PENILAIAN
REFLEKSI

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


i.
Menyampaikan lakonan berdasarkan dialog dengan menggunakan bahasa
yang indah.
1. Guru menunjukkan kad gambar.
2. Perbincangan guru dan murid tentang kad gambar.
3. Murid dibimbing membaca petikan.
4. Aktiviti kumpulan murid berlatih untuk lakonan pengujaran dialog berdasarkan
petikan.
5. Persembahan lakonan murid.
6. Kesimpulan.
ILMU : Sosiobudaya, Pendidikan Alam Sekitar
Nilai Murni : semangat bermasyarakat
KP : verbal-linguistik
KB : menjana idea, menghubungkaitkan
Kad gambar, lembaran.
Murid dapat menyampaikan lakonan berdasarkan dialog dengan menggunakan bahasa
yang indah.
Murid telah mencapai objektif PdP
Murid yang belum menguasai di beri bimbingan
Murid yang belum menguasai di beri pengayaan
PdP ditangguhkan

| BAHASA MELAYU TAHUN 4 |


TARIKH / HARI
KELAS
TEMA
TAJUK
S.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

BBM
PENILAIAN
REFLEKSI

07.09.16 / RABU
4 Excellent
EKONOMI BERWAWASAN
Sumber Pendapatan
5.1.3

MASA
11.10 12.10 pagi ( 60 minit)
KEHADIRAN
/
orang

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


i.
Membina ayat yang menggunakan kata ganti nama tunjuk mengikut konteks.
1. Guru membimbing murid mengaitkan kata ganti nama tunjuk dengan gambar.
2. Murid membina ayat menggunakan kata ganti nama tunjuk.
3. Murid berbual dengan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul.
4. Kesimpulan.
ILMU : keusahawanan
Nilai Murni : hormat, rajin
KP : Interpersonal, verbal-linguistik
KB : Menjana Idea, menghubungkait
Buku teks, buku tulis.
Murid dapat membina ayat yang menggunakan kata ganti nama tunjuk mengikut
konteks.
Murid telah mencapai objektif PdP
Murid yang belum menguasai di beri bimbingan
Murid yang belum menguasai di beri pengayaan
PdP ditangguhkan

SITI HAJAR BINTI MOHAMAD (2016)

MINGGU 33
| BAHASA MELAYU TAHUN 4 |
TARIKH / HARI
KELAS
TEMA
TAJUK
S.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

BBM
PENILAIAN
REFLEKSI

08.09.16 / KHAMIS
4 Excellent
EKONOMI BERWAWASAN
Sumber Pendapatan
5.2.2

MASA
8.20 9.20 pagi ( 60 minit)
KEHADIRAN
/
orang

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


i.
membina ayat menggunakan kata ganda separa berimbuhan berdasarkan
gambar dengan betul.
1. Guru memberikan penerangan tentang kata ganda separa berimbuhan.
2. Murid membina kata ganda separa berpandukan gambar.
3. Murid membina ayat menggunakan kata ganda separa berimbuhan.
4. Kesimpulan.
ILMU : keusahawanan
Nilai Murni : rajin
KP : Intrapersonal
KB : menilai, menjana idea, mengecam
BCB : membuat rujukan
Buku teks, buku tulis.
Murid dapat membina ayat menggunakan kata ganda separa berimbuhan berdasarkan
gambar dengan betul.
Murid telah mencapai objektif PdP
Murid yang belum menguasai di beri bimbingan
Murid yang belum menguasai di beri pengayaan
PdP ditangguhkan

| BAHASA MELAYU TAHUN 5 |


TARIKH / HARI
KELAS
TEMA
TAJUK
S.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

BBM
PENILAIAN
REFLEKSI

08.09.16 / KHAMIS
5 Excellent
LESTARIKAN BUMI KITA
Aktiviti Mesra Alam
5.2.2

MASA
10.10 11.10 ( 60 minit)
KEHADIRAN
/
orang

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


i.
Membina ayat dengan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul.
1. Guru membimbing murid membaca teks dan menyenaraikan kata ganda berentak
daripada teks bacaan.
2. Murid diminta menyenaraikan kata ganda berentak daripada teks Nikmat Alam.
3. Murid diminta menyebut kata ganda berentak yang ditemui.
4. Murid membina ayat dengan menggunakan kata ganda berentak dengan betul.
5. Murid bercerita tentang amalan mesra alam keluarga.
6. Kesimpulan.
ILMU : Pendidikan Alam Sekitar
Nilai Murni : kebersihan fizikal dan mental
KP : Interpersonal
KB : menghubungkaitkan
Buku teks, buku tulis.
Murid dapat membina ayat menggunakan kata ganda berentak dengan betul.
Murid telah mencapai objektif PdP
Murid yang belum menguasai di beri bimbingan
Murid yang belum menguasai di beri pengayaan
PdP ditangguhkan

SITI HAJAR BINTI MOHAMAD (2016)