Вы находитесь на странице: 1из 396

:

..

.
,
, -
, ,
.
,
. ,
, ,
: , . ,
, ,
,
.

..

I.

I.

1.11.1.
1.2.
1.3. ().
1.4.
1.5. .
1.5.1. .
1.5.1.1. .
1.5.1.2.
1.5.2.
1.5.2.1. .
1.5.2.2. .
1.5.2.3. .
II.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6. , *j
2.7.
III.

3.1. XIIXIII .
3.2.
3.3.
3.4.
3.5. ().
3.6.

IV.

4.1.

4.2.
4.2.1. ( )

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.4.
4.5.
V.

5.1. .
5.2. ()
5.3.
5.4.1.
5.4.2. .
5.5.
5.6.
5.7. .
5.8. .
5.9.
5.10.
5.11.
5.11.
II.

VI.

6.1.

6.2.
6.3. -

6.3.
VII.

7.1. . *-j
7.2. a-
7.3. - -

7.4. -
-
7.4.1. -
7.4.2. -
7.5. -

7.6. o- u-
7.6.1. o- u-
7.6.2. o-
7.7.
7.8.
VIII.

8.1.
.
8.2.
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.5. . . . b1, b2 c i-.
8.6.
8.6.1. , .
. . c
8.6.2. , ,
8.7.
8.8.

8.9.

IX.

9.1. XIIXIII
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3. ()
9.2.4.
9.2.5.
9.2.6.
9.2.7.
9.3.
9.3.1. , XVXV .
9.3.2. ,
X.

10.1. -
-
10.2. .
10.2.1. . *
10.2.2. -
10.2.3. II
10.2.4. *kv, *gv II
10.2.5. /, /, / . *sk
10.2.6. . *tj, *dj, *sj, *zj
10.2.7. . *stj,*; *zdj, *
10.2.8. III
10.2.9.
10.2.10.
10.2.11. . *-dl10.2.12.
10.2.13. . *j, *yj; *j, *ij
10.3.
10.3.1. ., . . . a-
10.3.2. . . . /
10.3.3. . . . . o-
10.3.4. 3 .
10.3.5.
10.4.
10.4.1.
10.4.2.
10.4.3. . . c
10.4.4.
10.4.5. . . b

10.4.6.
. . b
10.4.6.
10.5.
10.6. -
.
III.

11.

12.

IV.

1.

2. :
, , , ..

3. . . , . . .

1 ..

2

3

4
5
6
7

8 , . . .
. . . -
9 - ,
. . . . . .
-

10 - ,
. . . . . . -
11 - ., .
. . . . . . . -
12 o-, a-, i
13
14 . . b c
15 i- b c

16 , ,
17 (); (), (); , ;

18 , ,
19 ,
. . b c
20 i- . . . b1
b2
21

22

23
25 : ,
, , ..

( )
XVXVI . .
, XVXVI . ( )
2-
(10.3.1) XII
XIII ., .
( ) ,
. , XVXVI .
, 1.
, ,
,
,
. .
(
)
circulus in probando.
1
, XIV . ( 2015) , , , .


. ,
2
.

,
. 80- ..
. , :
, ,
.
.
..
:
, ()
,

XI . .. , XII .
, e muet
.
, ,
.. ()
,
.- ,
:
.
, 70%
.
: 90%
.
.

,
:
.
,
, ,

( II).

.
, ,
,
.- ( III VII).
,
2
( 2014) .- .. , 2010.
. . (http://nevmenandr.net/slovo/).

,
( IV).

:
, ,
,

. ,
,
.
.. ,
(, , ), ,
, .
.
,
( V 1).

2014,
, ,
.
. , ,
, ,
.
, ,

.

(). .
,
,
. ,
,
.

.

.
.
,
,
( 2).
,
.
,
.
:

XIIXIII . 3
.
(), .

, .. , .. ..
, .
.. ,
(
1978; 1985). . . ,
( 1867: 428). .. ,
. .. (1965) ,
() . .. ,
, ,
( 1909: IX). .. (1940) ..
(1963).
.. , , ,

( 1963: 9698). ..
(4.1). 1960-
(3.1)
(2.1). ,
, ..
,
.
.. :
,
,
(, ,
. .) ( 1962: 584).
. (Abicht 1907) ,
. , ,
() ,
. .. (1877: 29) .. (1926, 1927)

. sub . .
V.
.. , .. , .. , .. , ..
() .
. , 2015.
.. , .
I.

3
, , .. (2008)
, . . 2004.

I.
1.1.

, ,
(, . 1). (.),
(.) .. (.):
: XV-XVI .
/i/ /j/,
.
, XVIII .,
XV-XVI . .
.
.

.
, .
, ( [j]
) , ,
-- 4.
/, /.
: ( ) ( ).
, -
(3.5).
: (
j) ; o = ( j)
. , // /e/, /o/ //
, , .
, , .
, ,
, () .
.-. ()
.- ,
, // // //
, .
(.-.) .- : , .
[j] < *j.
,
(5.3.1.1).
5
1.5.1.
/ , , ,
.
5
. ( ) .
( , ), .
4

10

.
,
.
1.2.

2014
.
,
.. (2006: 390409; 2010: 1054). 9 ;
3 . () 6
10 47 (. 1.3). ..
, (
.. ),
.
,
, :
I.1.1 (), i I.1.1 ( ).
,
, ,
.
IV.1.9 II.3.34.
:

I.1. i .
I.2. .
I.3. i .
II.1. .
II.2. .
II.3. i .
III.1. i .
III.2. .
III.3 .
IV.1. ia .
IV.2. i .
IV.3. .
V.1. i i .
V.2. .
V.3. i.
VI.1. i .
VI.2. .
VI.3. .
VII.1. i .
VII.2. i .
VII.3. i .
6

, .

11

VIII.1. .
VIII.2. i .
VIII.3. .
IX.1. .
IX.2. .
IX.3 . .
1.3. ().

. ,
.
,
().
.. (1909),
.
.. (),
,
( 2006: 390409; 2010: 1054).
, , ,
( IV), ( V).
:
( IV);
( V).
: ()
(). , ,
,
:
1- (2.2).
,
,
,
.
, .
XVXVI . .
.
, (,
, ) .
XVXVI
.
, 2
.. : 1) 2)
VI.3.17+18 46
3540 ( ,
),
( 1954).
,
. ,
, , 1800 .,

12

-
. () ,
, (3540
).
( // .. ):
11+12

3 // //
// //
15+16 //
19 //
20+21 //
17+18 //
13+14

11+12

3 // //

// //
13+14
15+16 //
17+18 //
19 //
20+21 //
***

(
) 5 17, 812 .
, / ,

,
. :
1. (II.2.116) .
; (, , ):
(10)
(6)
. (10)
. (14)
. (10)
, . (12)
, , (12)
(12)
, , , (10)
, , (8)
, . (12)
(13)
. (10)
, (10)
. (9)

13

2. ,
. :
(10)
(9)
. (10)
. (9)
. (8)
, (9)
(11)
, i, i, (12)
, , (8)
, . (9)
(13)
. (10)
, (9)
(8)

3. ,
:
(11)
(6)
. (10)
. (14)
. (10)
, . (13)
, , (12)
(13)
, , , (12)
, , (8)
, (14)
(14)
. (11)
, (10)
. (9)

1.4.

,
, .. . ,
.. (. 1), . ,
, ,
. ,
-.
2- . XV 1- . XVI .
, .

14

.. (1953; 1954; 1957; 1958).


(.)
. .. 7
,
( . 34 . ). ..
, .. 8.
.. (1960: 168, 130) :
, ,
.
() <...>
, .. ,
, , .. -.
- , ,
, .. . .
1957: 71, 7983.
, , -,
- . , -
, .. .
,
. ,
(-) , ,
.
,
, .
, ,
, ,
XVIII .
. .. ,
-
( 1866: VI). ,
,
.
.- , , ;
-- . ,
, XII .
- : . . I.2.16; .
. I.3.1; . . III.1.7, 11, VIII.2.11; . .
V.1.13. -:
VI.2.28. , - -
. , XVXVI .
-,
( XVIII .) .
, -, -, - . .
7
..
(41 ; 43 , 13- 39-
12 38 ) , . 33, 63.
8
. . . //
https://nestoriana.wordpress.com/2014/11/07/kopiya-malinovskogo/.

15

, , -, -, -.
,
XVXVI .,
. , .
(.-. .-. , ) ,
, XVIII .
.
,
. ,

(- ) ,
,
, - , /
/.
. ,
, .. .
XVXVI .
, .. (. 34),
, 9.
, :
XVXVI . . , (u),
(), , .
. 1 .. (. 34),
(
). .. ( )
. 34 1960.
1
..

II.2.18
II.3.34

II.3.8
II.3.13

..

(. 34)[sic!
.]
-
i[?
.]

1960: 175177 .. ,
.
9

16

III.1.17
III.2.5
III.2.10
III.2.11
III.3.10

III.3.15

III.3.27
III.3.31

IV.1.25
IV.2.4
7

IV.3.13
V.1.13

V.1.21
22
V.2.9
10

10

;
.

:
,
s

;
.

U
: ,
s

, -,
, XIXIV .
,
, , ( );
,
(. 2002).

(1.5.1).
, .
// //,
, ,
, .
10

17

.
, (5.4.1),
.
: XVXVI .
2- ,
, , , , , ,
.
XVXVI . , , ,
, (i), , ( )
, , , . /e/ (< .
*e, *, *) /i/ (< . *i, *, *) . , ., . VII.3.9
(*), IX.2.19 (*), VII.1.14 (*), VII.1.23 (*),
VII.2.19 (* ), IX.1.21 ( ),
- - -. =
(5.4.1). *-j > -, -,
(8.1). ,
[ri] [r] XVXVI .
. . 1.5.1.1.
XV-XVI .:
, , (i) . .
-, -, -, - -i, -i/-i, -i, -i.
, /, /.
.- R/ R
- / (, , , /, -/
- . .)

.
1.5.

XII . XVIII .
,
, ,
. ,
XII .,
, , . ,
, .
( IV)
(5.3).
( II).
1.5.1.


(. . ) . ,

18

11.
( ) (.),
(.) .. (.). .
,
XVIII .
1.5.1.1.

1. :
12.
, , , , ,
, , , , :
I.1.1 ., . ; I.1.13 ., . , . ; I.1.7 .
, . -; I.1.15 . (. ., . -); I.1.17 .
(. ., . -); V.2.4 ., . ; I.1.33 .,
. ; I.2.3 ., . ; I.2.7 ., . ;
I.1.5 . (. . --); . . . I.1.6 . , .
(-, ); . . . VII.2.4 . , . (
); I.1.3 ., . , . -; I.1.23 (.
., . -); I.2.11 ., . ; V.2.13 . , . ;
VI.1.31 . , . ; V.2.18 ., . . .
, , ,
, : I.1.21 ., . ;
VI.1.15 ., . ; I.2.2 ., . ; V.1.11 .
, . ` . .
,
, j: I.1.15 ., .
; I.1.16 . , . -; II.1.11 ., ., . . .
: II.2.20 ., . ,
IX.2.8 ., . (. *klekot, *tekot).
-, - --.
- 3 . . , 3 .
3 . . , . 10.3.4.
2. , , ,
. ., . .
, , .
:
I.1.31 ., . ; VI.3.5 . , . ;
IX.1.15 . , . ; VIII.1.29 ., . ; VII.1.16 . ,
., . ; VII.2.8 . , . |; IV.3.3, VI.3.18 . ,
. ; I.3.4 ., . ; VIII.2.16 ., . ;
I.1.11 . , . ; II.1.23 . , . ; III.3.7
. , . ; VI.2.25 . , . ; VI.2.27
11
2014 . ,
.
12
. 2014, , .

19

. , . ; VI.3.31, IX.2.15 . , . ;
V.3.23, VI.3.9 ., . ; . . VI.1.15 ., . ; IX.3.12
., . ; . . VII.1.26 ., . ; . . VI.1.13 .
, . ; VI.2.16 . , .
; . . VIII.1.43 . , . . IV.3.17 .
(? . . ).
: VIII.1.21 ., . (
); VIII.1.3 ., . .
:
V.2.13 ., . ; II.1.13 . , . ;
II.3.17 . , . ; III.3.31 ., . , .
; V.3.4 . , . ; VI.1.22 . , .
; II.1.7 ., . ; II.1.9 ., . ; II.2.15 .
, . ; VII.1.26 . , . ; . . VIII.1.23 ., .
; . . IX.3.7 . , . ; . III.1.12 . , . ;
III.2.1 . , . ; VI.2.14 . , .
; . IX.2.16 . , . ; VII.2.13 . , . :
1 . . VI.1.26 ., . . ..
: VII.1.24 . , . -;
VII.1.25 . , . -; . I.1.14 . (. ., . )
[e]. IV.3.5 ., . //,
.
3. .-. , , ( , , )
.-. , , , : I.1.4 (. ., . -13);
III.1.5 . i (. . -); I.1.27 ., . , . ;
I.2.10 . . (sic!); II.2.23 . , . ;
II.2.29 . , . -; . .
VII.2.9 . (. . ).
, .
, , ( 2004: 782).
4. -/- .-. -/-, -: IV.1.19 .,
. ; I.1.11 . , . -; IV.3.16 .,
. i . .
5. [j] < *j ( /) : I.2.5 ., .
.
6. , i: I.1.9 ., . i; I.1.15 . i (. .
--) . .
7. -/--, --/--, --/--, --/--
-j- -i-, -i-/-i-, -i-, -i-:
I.1.8 ., . i; I.1.30 ., . i; IX.1.5 ., .
i; I.1.1 ., . i; III.1.5 . i (. . -);
IV.3.16 ., . i . . -- -- . 2.6,
. 1.5.2.1.
8. , , , : I.2.17 ., . ;
13
, i , i , , XVXVI . XVIII
.

20

III.3.19

., . ; II.1.6 ., . . .
. (. . -), III.3.19 . (. . --).
9. , , (i), (i), (i): III.3.19 .
, . --; VI.3.29 . i, . - . .
10.
: I.3.6 ., . ; VII.1.20 .
(. . ); III.3.27 ., . ; VII.2.13 ., . .
11. --/ --, - / -, --/ --
-()-, -()-/ --: I.1.36 . (. . --),
I.2.16 . (. . ); I.1.37 ., . ;
VI.3.29 . i, . - . .
II.2.15

1.5.1.2.

1. ., ., . . . . . - -
a- .
,
14.
, 8.2;
. 12. () , / ,
, .
2. .-. . ., . . . - .-. -15
(. . 12). -
. *-ji *-j, , - -[j] (7.7):
. . .: III.2.11 ., .
. . .: I.1.27 ., . i; I.2.4 ., . ;
I.2.10 . (. -); I.3.2 .
i (. . -); II.3.2, VII.1.28, IX.3.21 ., . ; II.3.7 .,
. ; III.1.10 ., . ; III.1.16 ., .
; ., . ; VII.1.9 . i, .
. . .: III.1.3 (. . -); III.1.2 .,
14
, .. (2004: 5), , , , ( )
. ,
, . . , ( , , ). ,
(-, -) .
: - (
); , -, --, -- < . *-tja-, *dja-
-- (--), -- (--); - . . o- -; .,
. . . . a-; -, .- ( , , , , -)
. . -
. (,
) ,
.
(10.3).
15
-, .

21

. ; III.2.8 ., . ; IV.1.3 ., . ;
IV.3.7 . i, ., . ; V.3.25 . i ,
. ; VI.2.23 ., .
. . . I.1.28 ., . ; II.3.5 ., .
; VIII.1.9 ., . ; VIII.1.18 ., . ;
VIII.1.30 ., . ; VI.3.13 ., . ; VI.3.12, 13 ., .
. . . III.3.17 ., . ; V.1.23 ., . i;
VIII.1.20 ., . .
-j- - . . . , . ,
, . . II.2.2324 ., . .
3. - - ., . . .
o- . 7.6 . 12: . . . II.1.13 ., .
(. . -); III.2.10 ., ., . (. 34) ; . . VI.2.26 .
(. . ) . .
: . . VIII.1.48 . (. . ); VII.1.24 ., .
; . . VII.2.16 ., . ; . . VII.2.19 ., . ;
VII.1.23 ., . (7.6.1).
1.5.2.

.
(. ).
1.5.2.1. .

1. .
: IX.2.1 ., . ; V.2.19 .
, . --; VIII.1.12 .
(. . ); VI.1.27 .
(. ).
: VIII.3.4 ., . ; V.2.19 ., .
.
: III.2.13 ., . i.
VII.1.17 . , . ;
.
: II.2.6, II.2.27 ., . .
: IX.1.14 ., . .
( , ): IV.1.18
., . ; VI.2.14 ., . ; H
VII.2.14 ., . ; IX.2.23 ., . ;
VII.2.1112 . (. . )
, .
: IV.2.8 ., . .
2. .
:
III.3.25 ., . ; II.3.3 . (. 34) (.
. , . --); IV.3.7 ., . , . .
:

22

IX.3.16 . , . ;
IX.3.18 . i , . i
IV.1.26, IX.1.25 ., . ; VI.1.28
., . .
VII.1.14 ., . (= )

( ).
IX.2.20 . , -,
, . . .
. .
II.3.1 . , . -,

3. : III.2.16 ., . ;
VIII.3.11 ., . ; II.2.7 . , . ;
III.3.8 ., . ; IX.2.12 ., .
; IX.1.22 . (. . ); III.3.15
. (. 34) (., . );
II.2.18 ., . i ( ) V.2.4 ., .
(= ) .
VIII.2.2 ., . , , ,
, . II.2.19
. , . , -, t (+)
: t, . II.2.19.
3. : IV.2.8 ., . ;
III.3.1011 .
i, . .
4. : III.1.13 ., .
; VII.3.910 .
i , . ;
VI.2.23 ., . .
IV.3.6 . (.
).
5. : I.1.16, 25 . 10, . 10, . 10/10; III.1.4 4;
V.3.11 . 3 . 3 .
6. , , /
( , . . .-.
): VII.2.5, 8, 14, VIII.3.5 ., . ; VI.1.3 ., .
; I.2.1 . (. . -); I.3.2 ., . ;
IV.2.1, IV.2.3 ., . ; IV.3.14 ., . ;
I.2.9 ., . ; II.2.19 ., . ; IX.1.19
., . .
7. , , : 16
IX.1.21 ., . ; VIII.2.16 ., . ;
VI.2.10 ., . ; VII.3.9 ., . ;
VII.1.23 ., . ; IX.2.19 . (. . -);
III.3.21 ., . .
8. /
16

, . . . ().

23

:
I.3.6 ., . ; VII.2.25 ., . ;
IV.3.20 ., . ; II..2.15 ., . . .
9. . ,
, .
: VI.1.35 ., . ; III.3.1 ., . ;
VI.1.4 . (. . -); VII.2.16 ., ., . .
: I.2.7 ., . ; II.2.18, VII.1.15 ., . ;
IV.3.2 ., . ; VI.1.32 . , . ; VI.3.6 ., .
; VII.2.37 ., . ; I.2.16, III.1.26 ., . ;
VIII.1.29 ., . .
I.3.11, VI.1.4546 . I.3.11.
10. .- .
. / , / .- / , , . .
: VI.2.21 ., . ; V.3.26 .,
. ; IX.3.18 ., . i; VI.3.27 ., . ;
VI.3.13 ., . ; III.1.20 ., . ; III.2.15,
V.3.6 ., . , III.3.9 ., . , VII.2.12 ., . ;
VI.3.16 ., . ; II.3.7 ., . ; V.1.24 ., . ,
II.3.6 ., . , V.3.27 ., . ; IV.3.12 ., .
; III.3.6, IV.2.5, IV.3.18 ., . ; VI.1.27 ., . ;
III.1.22 ., . ; II.3.14 ., . , VII.1.20
., . , V.1.1,VI.2.5 ., . ; IV.1.7 ., . ;
I.3.6 ., . , I.3.8 ., . ; IX.3.10 . , . .
, .- , .
/ . .. (2006: 259261).

( . 2006: 121
132), 2-
. ,
.
,
.
()
(, ).
.-. , , . *tj, *dj, ,
: I.2.15, 17 ., . ; II.2.5 ., . ; V.2.16
., . ; II.2.15 . (. . -); VIII.2.1 ., . ;
II.2.5 ., . ; IV.3.20 ., . ;
III.1.5 ., . ; III.3.19 ., . ; IV.2.15 ., .
; III.3.23 ., ., . ; VI.1.16 ., . ;
V.3.23 ., . ; VIII.1.48 ., . .
- -: VII.1.7, 19 ., . .
- -: VIII.2.7 ., . ; III.3.22 ., .
.
-j- (1.1): II.2.26 ., . i; VI.2.58 ., .
; VII.2.30 ., . ; IV.3.2 ., . , IX.3.10 ., .

24

; VI.2.58 ., . ; I.3.12 ., . .
11. ,
/ .
: VII.1.31 .,
. ( ); V.2.19 ., . ( );
VI.2.21 ., . ( ); VI.3.12 . (? .
. -); V.2.19 ., . ( ?);
IV.2.7 ., . ( ).
IX.3.4 ., .
.
IX.2.7 ., . i
( ) .
III.1.23 ., . .
VII.2.14 . (. . )
.
V.2.17 ., . .
III.3.18 ., . , , .
: VII.1.4
., . ; V.2.19 ., . .
(
): III.3.11 ., . i;
VI.1.38 . (. . -i); VII.3.4 ., .
i; IX.3.18 ., . i.
12. ,
XVXVI .:
VIII.1.33 ., . ; VIII.3.2 (. .
); II.2.12 . (. .
); IX.3.3 ., .
( /o/ /a/ /a/ ).
VII.1.17 . (. . --)
IX.2.8 ., . ; IV.3.17 ., .
I.3.2 ., . ; IV.3.17 . (
. )
I.1.17, 26 . (. ., . -), II.2.16, VIII.3.8 ., . ;
IV.2.5 ., . 17; IV.3.6 ., .
II.2.29 . , . , VII.1.12 ., .
; II.2.21 . , . ; II.3.12 . ,
. . II.3.13 . III.1.27 .
, . . . ; .
II.3.13 ., . e > o XVXVI .:

VIII.3.9 ., .
I.1.19, I.3.7 (. . , . ), IX.2.10 (.
. ), IX.3.2 (. . )
17
. . . * > e , .
. .- , . . i < *lebd
< *elbd.

25

c II.1.23, II.2.30, III.2.10 ., .


V.3.24 ., .
VIII.1.1 . (. . )
II.1.19 (. . , . ); IV.1.10
., . (, )
-- ( -, - . .).
III.1.7 ., . ( -).
13. :
VII.1.23 ., . ;
V.3.10 . (. . )
I.1.20 . (. ., . )
VII.1.14 ., . - -

IX.2.4 ., . ( 2- ).
VI.1.36 . ( .
XVIII .: | ). . VI.1.36.
VIII.1.42 . (. .
)
V.3.1 ., .
VII.1.19 . (. . --) ., .
V.2.11.
1.5.2.2. .

1. . (9.2.5):
VI.2.1 ., . ;
VI.3.1 ., . ; VI.3.3 . , .
.
V.1.4 ., .
V.1.1 ., . i
V.3.14 ., .
... ... VI.1.1015 . ... i ...
( . i); IX.3.1 ., .
; V.1.3 ., . ; V.3.18 ., . (. .
//); VI.3.4 ., . .
V.3.12 ., . ; V.3.8 . (. .
); ... ... VI.1.1214 ., .
... ...
V.3.10 . (. . )
VII.1.15, IV.2.5 ., .
2. ., . . . -, -
-, -: V.1.5 ., . , I.3.12, VII.2.34 .,
., . , II.1.5 ., . ; VI.1.14 ., . , , ,
. . . --.
3.
(7.7):
I.2.11 ., . ; VI.2.13, VI.2.30, VI.3.34 ., . .
I.3.10, II.3.1, III.1.6, II.2.14, VII.2.27 ., . ; I.1.24 ., .

26

; II.2.3 ., . ; C V.3.26 ., .
VII.2.1 ., . ; IX.2.25 ., .
VIII.2.4 ., . (. .)
IV.1.20 ., . ; c III.3.26, IV.1.10, VII.3.1, IX.3.6,8 ., .
; IV.3.16, IV.3.5, V.3.20, IX.1.5 ., .
V.3.25 ., . i
VIII.1.19 ., .
4.
: I.1.20 ., . ; I.1.21 ., .
; VI.1.17 ., . .
5. - . - (7.6.2):
VIII.1.33 ., . ; IX.1.18 ., . ;
VIII.1.23 ., . ; VII.1.24, VI.3.14 ., . ; VI.3.20 ., . ;
I.2.10, II.1.8 ., . .
6. - . . . .: V.1.27 ., . ;
VI.2.21 ., . ; V.1.11 ., . ; . . .
IV.1.5 ., . .
7. - . . : III.1.1 ., . ,
IV.1.17 ., . ; V.2.13 ., . ; I.1.7, I.3.1, 5, VI.2.11,
IX.3.2 ., . .
8. .- . . : II.3.12 .,
. .
9. - 1 . : e I.1.30 ., . ;
I.2.9 ., . .
10. () (9.2.3):
IX.1.17 ., . ; VIII.1.23 ., . ; IX.3.20 ., .
; VI.1.25 ., . ; II.1.22, 30 ., ., . .
- - /e/ /i/
XVXVI . V.3.27 ., . . .
11. : II.1.1 .,
. ; V.3.1 ., . ; IV.3.7 ., . ;
VIII.1.13, 28, 41 ., . ; ; III.2.4 ., . ; VI.2.24
., . . IV.3.1 ., . IX.3.4 ., .
-j-.
12. : ...
IV.2.34 ., . ... , . (. 34) ;
IX.3.17 . (. . -);
IX.1.20 ., . ; VI.1.
36 ., . ; I.1.28 ., . .
13. :
. . III.1.21 ., . . .
9.
. . VII.3.3 ., . .
. . VIII.3.3 . (. . --)
.-. .
VI.3.24 . (. . -)
.-. . . .
. . VI.3.9 ., . ( .-.

27

).
. . . V.3.18 ., . ; VI.3.17 ., .
, /
.
e I.1.30 ., . 1 . , .
VI.1.26 ., . .
III.1.20 ., . ,
.-. : . . . .
VII.2.12 . (. . )
-.
1.5.2.3. .

1. : VI.3.32 .
(. . ); V.1.16 i; VIII.1.8
., . ; V.1.17 ., .
; IX.3.12 ., .
.
2. ... IV.1.26 ., . ... (.
) (9.2.5).
II.
2.1.

.. , .. , .. , .. ..
,
c
( 2010: 281294);
2006: 104. .. (1964: 258)
, ... ,
....
, e muet .. (2006: 434
437).
,
,
.

(
V): //
I.1.2425; // I.1.2728;
// I.1.3536; //
I.1.371 . . . . . 23.
,
-
. IV.
XII . ,
.

28

1- XIII .
( 2004: 5859). XII .
.
,
. .
2002: 136155.

,
: ,
[j]; - -;
TRT . .
,
, (, ) <...> , .
: 1) , , , , ,
<...> 2) , , ,
, ; , ; 3)
( . . , ), , ,
<...> 4) ,
--, , , , ,
( 2004: 61). .
,
XII ., ,
. , e muet
,
.
2.2.
:
1. TRT : , VII.2.29,
VIII.3.9, VIII.1.42, V.2.19; II.2.2, III.3.8 . .
,
, , , , , , : I.1.19, I.1.10, IX.3.14;
IX.2.10; III.3, VII.1.30; VI.3.2; I.3.3; VII.2.35; V.2.18;
II.3.13; VI.1.15; VII.1.2; IX.1.11 ; II.2.4, IX.3.7,
I.2.2, VIII.1.42, III.1.4, V.3.12 ( VI.3.15); I.3.14, IV.1.12.
. . I.1.11, IV.3.9, VIII.2.10 ( VI.1.41); . .
III.1.5.
2. /
3. , ,
.- : III.1.7; VI.1.39.
V.2.9, V.2.13 :
, : <
-.-. *, c < * . .
4.
1- , ,
18:
18

(, ),

29

III.3.11 = / /,
VI.1.23 = / /,
IX.3.14 = / /,
VII.3.3 = / /,
I.1.30 = / /,
II.2.18 = / /,
VIII.2.13 = / /,
III.3.25 = / /,
IV.2.14 = / /,
III.1.22 = / /
VI.1.31 = / /
. .

,
.
,
() .
.
, , . . ,
.
,
,
:
I.3.9-10 = / /;
III.2.14 = / /;
VII.2.26 = / /.
:
II.3.2324 = ;
// II.2.12 = / /;
// VII.2.89 = /
/
// VI.3.1920 = / j /
. .

5. - -: VIII.2.56,
VI.1.33, VI.1.22; I.1.13, I.2.4; II.1.3,
II.3.18 . . : //
VII.1.6 . .
6. - . .
- . .: I.1.9, 25, VII.2.34, IX.3.1; VI.1.38, III.3.11; II.1.3,
IV.2.9; II.2.12; V.1.15; VIII.1.2; II.2.6; II.1.3, II.1.4 VII.1.7, VII.1.19;
VIII.1.30, VI.1.45, III.1.32 . . . 7.6.1.
-, - . .
o- , -
, : III.3.5 (= ), V.3.15 (=
V.3.5,

(, ), ( ) (, ).

30

); V.1.15 (= ). ( IV):

//
// //
V.1.1416 // //

III.3.56
1415

. . o-
-, -, XVXVI .
-/-.
7. - . . : 7
9 , -
. , -, - . . -:
II.2.1, V.1.25, VII.2.22; VIII.3.1, [IX.3.8]. ,
. . - . . - (7.6.1).
2.3.

. , ,
. , -, :
2- XI .
,
, , XI . ( 2004: 65). XII .

1- ( ; ), -
- ( ) (2.2),
, .
/ *-j (2.6).
, XX . ( 2002: 136155).
,

, .
, - 3 .
: VII.2.20; I.1.1, V.1.6; II.3.15; II.1.1; I.3.14;
; II.2.15; III.2.8; II.2.23; IV.1.25; V.2.12;
IX.1.22; III.3.23; I.1.14; V.1.20, V.3.26; III.3.22;
VI.2.6; I.3.16; III.1.5; IV.1.5; III.1.4;
VI.1.33; VII.1.17. - . III.1.37; 1 .
I.2.11.
- ,
( = [j]) , .
, -
, : VIII.2.9; II.2.17;
III.1.20; IV.1.12; VI.1.36 (?); VIII.1.4; VIII.2.10; VI.3.2 (?);
VIII.1.26 (?); III.1.19; VIII.1.2; VIII.2.8; III.1.18;
VII.1.4; III.1.17.
: . . I.1.7; II.1.15, VII.3.9; IV.2.8, IX.3.14;
IV.3.6, VII.2.22; IV.3.8; IX.3.15; III.1.9; .. . III.3.24;

31

III.1.5; IX.1.11; I.1.3; . . V.1.14; . . I.1.12, VII.2.28, VIII.3.11;


VI.1.24; II.2.22; I I.2.18, III.2.7, V.3.7; VIII.3.4; I.1.12;
III.2.7; IV.3.4; . . V.2.15; VI.2.15; VI.3.9; IX.3.15;
VI.1.13, VIII.1.10; V.2.16 ( ), VI.2.16.
. . . -, - (2.2), . . o-
. . . u- -, .
- . . u- ( . *-us), . .
o- u-: . . o- VIII.3.4, VII.2.17, II.3.1,
III.1.2, IX.2.11; . . u- VI.3.19 VII.1.7 (
III.3.11); VI.3.5 ( VI.1.31; IX.2.13, 17);
VI.2.17, VII.2.4; II.2.27 . .
c - . . u-, . . o- u-, . .: . .
V.2.11; . . III.3.10, VII.2.31; . . . II.2.2; . . VIII.1.7 (?);
II.3.23; . . V.2.1; III.3.14; VII.2.14 (?); I.1.32, I.2.12; . (u-) IV.3.1
(?); . . V.2.10 ( ); III.1.38.
- . . i-, . . .
o- i-: . . . VI.3.22 (?); III.3.11; II.2.2627; IV.1.16
(?); IX.1.12; VI.3.23; II.2.1, VIII.3.1; V.3.29; II.2.5 II.2.23;
VII.2.28, VIII.2.3; II.2.6; II.2.2, III.3.8 (?). IX.3.2223 (
).
2.4.

( ) :
--: I.1.36, V.1.9, VI.1.78, III.1.31, VI.1.37,
V.1.14, VIII.2.4, VII.1.32 (
-); I.1.37, IV.3.20, VI.1.12; II.2.22, III.1.12; IV.1.10, VII.3.1,
IX.3.6; IV.3.17; V.1.24; VII.2.21 (
-); I.1.23; II.1.10; VII.2.29; VI.2.14;
II.2.12.
--: III.3.19; V.3.8; VI.3.25 (?); III.3.18;
IX.3.2
II.2.26, I.2.1; VII.2.6; VIII.1.48
III.1.36 (?)
VII.3.9; V.3.11
III.3.5 (. . . o- -)
IX.2.8
VI.1.36 (?).
2.5.

1. .
, .
. :
: III.3.9; V.1.17; VII.2.32; VI.1.13;
VIII.1.78; VII.2.30; V.2.3; V.2.1515; H I.3.15;
VII.2.29; I.3.16; V.3.10; II.3.1; IX.3.8;
V.1.26; IV.2.3; V.3.11; I.3.6; III.3.32;

32

III.3.32;

III.3.12; ( ): II.1.21,
II.2.2, III.3.8; VI.2.10; V.1.16; V.3.17;
VII.2.9; VII.2.4. . : I.3.14, III.1.5,
IV.3.6, VI.1.14, I.1.25, VI.3.4 . .
: IX.2. 13, 17; VII.3.6; IX.2.12; III.3.20;
IV.1.17; III.3.20; V.2.21; ( ):
I.3.10, II.2.17, II.3.24; IV.3.2; VII.1.3; VIII.1.38; VIII.3.6;
IX.2.9. . : I.2.5, II.2.14, VIII.3.2 , IX.1.19.
: V.2.3; II.3.1, IV.1.1, ; IX.2.3; II.3.6;
V.2.8; ( ): III.1.3, III.1.15; III.1.7;
IV.1.2, V.2.16. . : I.2.16, III.3.17, IV.2.15,
V.3.14, VI.1.19, VI.1.23 . .
: IV.1.8; VI.3.8.
. :
- (-), - (-): VI.1.32;
VIII.3.4; V.2.17; II.1.13, VIII.1.35; I.1.28;
II.1.14; I.3.11, V.3.26; IV.2.5; IV.3.7;
c II.2.6, IV.2.1, 3; IV.3.14; II.2.19;
I.3.2; ( ): V.1.11. . :
IV.1.10, c VIII.2, I.2.9, IX.2.1.
- : VI.2.9, II.2.1, IV.2.4,
III.3.8; IV.3.17.
-: IV.3.11; VII.2.14;
IV.3.10; IV.3.9, VII.2.35; VI.1.15; I.2.12;
( ): VIII.1.48. . : I.3.5,
II..1.11, III.2.17, III.3.25, V.2.8, VI.1.3, V.3.4,
V.3.22, V.3.22, VI.3.16, VII.2.5, 8, IX.3.19.
. - -,
-, -, -, -.
- , / , . , (
), , , - (.
2.2).
2. (
):
V.2.16 (?) (. - passim) VII.1.18 ( III.3.11),
VII.1.23, VII.2.2, ( VII.2.22 ?)
III.1.14, VII.1.23, III.3.23 ( , , ) . .

II.3.22, IX.2.3, IX.2.12, 20 (?), IX.2.16 (?)


VIII.1.3,5 (?)
V.1.22, IX.1.21
II.2.1, V.1.25, VII.2.22, I.2.12, III.3.16, V.1.21 ( - passim)
II.2.25 (?), VII.2.10, VIII.3.7, IX.1.12
III.2.5 (?),V.1.8, VII.1.8, 13, III.3.5, VI.3.14 ( VI.1.78, VII.1.24)
I.1.21 ( , )
VI.1.17 VI.3.10; I.1.33
VI.3.6 ( - passim)
VI.3.17
II.3.15, IV.1.6, VIII.1.4647, IX.2.25;

33

: V.3.15, V.2.1, VI.6.1;


I.1.5 (?), IX.3.16 (?), V.1.20, V.1.17,
III.1.33, IX.3.1 ( V.1.4, VI.2.13, 30, II.1.6,
V.1.1, I.1.24, II.3.14)
IV.3.12; VII.1.2, VI.1.15, IX.1.11, II.3.13
IX.1.10 (?)
c II.1.20, 23 ( V): //
c II.1.2223; //
II.2.2930; // III.2.1415
V.3.19, I.2.3, II.2.4, V.3.16
VII.2.26 ( - )
IV.1.1112.
2.6. * *j.

1. *-j-.
, . *-j-, - -j- (--/--, --/--, --/--, --/--). --
, .
: I.1.1, I.1.25, I.1.30, I.2.6, I.2.9, III.2.13, IV.2.1, IV.3.14, VI.1.29; III.3.20?
VII.2.30; VIII.1.25; I.2.15; II.2.18; VI.3.16; VII.1.31;
VII.2.6; VII.2.38; IV.3.2; IV.3.16; IX.3.4; VI.3.24.
: IX.1.3, IX.1.8, VII.1.21, VIII.1.24, V.3.30, IX.1.5;
I.1.8, I.2.13; II.1.14, III.1.8, ; IX.1.4;
VI.1.34; VII.1.20; II.2.10, II.2.10, II.3.1, IV.1.1, II.3.13,
III.3.29, II.3.11, III.3.31; IV.1.17; I.3.2; IX.2.10;
VI.3.26; I.1.32, IV.1.9, IX.1.13; IX.3.20;
IX.3.10; . VI.1.11, VI.1.44.
*-j:
: . . . . I.1.9, I.3.12, II.3.21, III.3.10,
V.2.11, VI.1.40; . . . III.3.20; IX.3.12; II.1.2, VI.2.1, IX.3.17; V.3.18; .
VII.2.11; . II.1.7; VI.1.26; VIII.1.35; III.2.2,
IV.1.23, . IV.3.1.
: . VII.2.2; . . . . II.1.5,
II.2.12, III.3.10, VI.1.1, IV.1.16, V.1.5, V.1.5,
V.1.5, V.3.11, VI.2.14, VII.2.3; . . ,
III.3.5, VII.1.14, VII.2.4; . . . I.1.6, I.2.5, c VII.3.1,
III.3.26, IV.1.10, IV.3.5, V.3.20, IV.1.20, VI.1.15 (= jj
j); IX.3.12; . VI.2.27; VI.3.1; VI.3.6; VI.1.46;
. . I.1.3, I.1.17, I.1.26.
- .-. . ., . . ( -j) . . . .
( -j) (-), (-):
. . . , , . . . . () () . .
*-j - .
. ( ), . . ( ) *-ji
. . ( ) XVXVI . -
- (1.5.1.2).
, (/j/)

34

, [i] () [j] (). ,


VII.1.7, VII.1.19;
II.3.8; VI.3.17.
II.3.10, IX.3.1 . .
2.7.


. ,
// II.2.1718
(/ /),
. ,
, ,
XIIXIII . .
,
, . ,
IV.3.8.

,
( ).
() .
5.11.
III.

3.1. XIIXIII .

XVIII 19,
XIV .
(. , 8.11 10.2.3),
.
-.
()
.- ,
(: II).
.-
VIIIX .
.-
, .
IVVI .,
.
,
,
() .
19
( XIVXV .), , .-. (), . ,
. . . c (3.3), . . . . , .

35

.
, ,
. . , .
,
.- : ,
(
2004: 57).

.- . , .-
, . 1988; 1989; 1994; 2008; 2011; .,
2013; ., 2013. ,

, .
..
() .-.-
XVXVII ., ,
.
(, , ),
.
(XIV .)
(
) ( ) 20
.-
.
.-.- .
,
.- .-.-
.- ( , - ) .
, .-.-
, .
3.2.

.
(1884: 1132), (Ibid.: 119145).
, ( sub )
,
, .
, ..
( sub ) , ,
XII-XIII ., ,
,
(), () ()
.
20
. ,
*o . (: 47; 5961).

36

.-
(
) - (
). -
,
(3.5).
1983
1976: 3743 ,
, ,
, , ; , , , ; ;
. .
(3.3): ; , . .
( 1976: 4375)
,
,
. , ..
,
, ,
.
3.3.


.- . (
) .

.

. ,
, ,
,
.

(. .).
(. .),
.
: *mak; *pariti ( ) . . a, *dvr;
*xod ti . . b, *dm; *par ti ( ) . . c (. 8.1).

. . . a ( ), . , . . ;
, 1 . , 3 . . . . a. . . b; , , ;
, , . . . b. . . c: ( ), ( );
, , . . . c. ,
, , 3 .
. . , .
, ,
.
, . , 1 . , 3 .

37

. . b1,
, 1 . 3 . .

.- ;
.- .
,
.-.- (: 604627).

( IV).
. ,
(. , . ), . . . b
(. . , . ). ,

, .-. , .
(: 497). ,
,
.-.- , (8.2).

, , .
, , ,
, .
,
.-.-
.
3.4.


. .-
-:
, - VVII .

, .-
. .-
(: 103104), ,
.-.- (: 7172).

, .-.- , -
, .
, .-.- . . b
., . ., ., . .: / , . . /
, . . / ; / , . . / , .-. . / .
- . . .
: ,
21. -
. . - .:
21

. 8.1.

38

/ , . . / , . . . / ; / , . / ,
. . . / .
,
(- .-) .
.-.- XVXVII
(8.5.1),
.
. 8.11 10.2.3.
- (
, -) (
- - 22) (6.2).
, -,
- (10.3).
.
,
.- .
,
( XIV .), .
3.5. ().

-,
. ,
. (
)
.

.
.
. : 912.

. .-.
:
, .
( )
( ),
, , ( ).
,
, , .
,
. -
( ),
(
)23.
22
- , -:
(, , -) -. . 10.1.
23

39

() ,
. ,
, .
,

( ).
,
-.
, -, . .
.
, , ,
, ,
() (). ,
, . . 2
. .-
: ,
, , ; , .
2

, ,
, , ; ; , ,
, , (), , ,
(; ),
()
();

, , , ; ,
; , ;

25

24, , ,
,
, , , , , , , , , ,
,

. . .
()
,
.
1-
, / 26.
. ( )
.
, .
24
, .
25
. *erz.
26
. . b (b1, b2,
d, e, f 7.1). , . . -

40

-.- ,
. . . c
(: 2830):
, , , ; (), () ,
(). . -: , . .
, , , , ; , , , . .
: , , . .
, , ; , , , . .
i-: (), , , . .
, , , ; , , . .
: () (), () . .
, . . ; ( ), , ,
; . . , , . . ,
; . . () (), . . () ().
,
: , , , (
); , , ,
( ). : ,
, . ,
: , , , ,
. : , , .
()
: ~ , ~ , ~ ,
~ , , ~ , , ~ , ; ,
( ) . .

. -
(
, . ). ,
:
: . . IV.1.1, IV.1.2, V.2.3; III.1.21;
VII.2.18; III.1.3, III.1.15, III.1.22; I.2.16, V.2.13. .
VII.2.5, VII.1.3; VIII.3.6; I.3.10, I.1.11, IV.3.2; II.3.4,
IX.2.9, III.3.7, I.1.12; VII.2.9; III.1.38, IX.3.10 ;
VII.2.24; I.1.25; VIII.3.4; I.1.36, IV.2.4, V.1.9, VII.1.29, VIII.2.56, IV.2.16; . .
VII.1.6; VII.2.20; . . V.1.16; VII.2.17; II.2.15,
VIII.2.1, VIII.2.13 ; V.3.17, II.1.22, II.3.15, IV.1.6, VIII.1.4647, IX.2.25, VI.2.8
. .
: . . . VI.3.25; . . . VI.1.47; . . .
VIII.3.4; II.2.2; . . . VI.3.16 . .
:
I.1.13, I.3.4 ( VIII.1.22), VI.2.21; VII.2.30;
V.2.3 ( V.2.16), V.3.26, IX.3.11,
- ( , ). ,
. . b , . . b a ( ) . . . . a b .
. . c - - ( ).

41

. .
- , , :
: I.2.18, V.3.7; I.3.2; VIII.1.1213, VIII.1.2728, VIII.1.41, IV.3.7;
VI.1.9; VI.3.1; IX.2.18; VI.3.16; IX.3.15; IX.2.20;
III.3.7; III.3.32; II.2.12; VI.1.10; VII.2.33.
: II.1.23, II.2.30, IV.3.18; III.1.5; III.3.23, IV.2.13,
VII.1.12, VII.2.24; IV.3.12; VI.1.44; VI.3.13; VII.1.16; I.2.5, II.1.2, VI.1.3;
III.1.22; III.2.15a; V.3.17; VIII.3.8 (
III.3.28 . ).
V.2.3; III.3.32 .
VI.1.16 * , V.3.30 * , . VIII.3.9 <
*.

: VI.1.43.
,
: VI.2.17, VII.2.4; I.1.1; VIII.2.18;
IX.3.4 ( ... ); IX.1.16;
I.1.7, I.3.5, VI.2.11, VII.3.7; . . . VI.1.23 (. I.3.2), . . . V.1.1.
.-.- ,
,
( , . .).
.-.-
.
, .. - .
- -: ,
~ -; , ~ -; , ~ - . .
( 1981: 48).
XIII . ,
, ,
. , l-
. - ( ),
- : , , ,
2 , , , ,
. 1 . (-) ,
: , , . ,
, ,
: , ; 2 , 2
. . (: 233, 246, 248).
( )
,
.
, (), .-
XII . ,
.
- ,

.

VII.1.13

42

() .
, - ,
:
: I.2.4; H
I.3.15; H VII.2.12; IV.2.11; VI.3.21;
III.1.1; V.1.13; V.1.26; VI.1.31; VI.1.34;
VI.1.39; V.2.16; IX.2.4; VII.1.20;
I.2.15; II.2.78; VIII.1.31; VIII.2.1, VIII.2.13;
II.2.30. , :
I.1.14; V.2.4.
: I.1.22;
I.1.32; V.1.22; I.3.2; VII.2.34; VI.3.14;
V.3.12; V.3.13; IX.2.21; VIII.2.16;
IX.1.17; IX.1.18; IX.2.11; V.3.19;
IX.2.16; III.3.3; II.3.18.
(XIV .)

,
.
,
- ,
:
: ...
, ! III.2.1012; VI.1.2930;
VI.1.45; VI.1.34;
VI.3.32.
: ...
, , , ! II.3.1920;
, , V.3.2224;...
III.1.11; ,
III.3.2728; VIII.2.45/6;
IV.1.2526;
VII.1.1516.
.-
,
, (: 11).
(4.2.1) ,
.
3.6.


.

-,
. 2014
,

43

.

, .

.
,
.
. ,
. ,

.- (8.11).
,
, ,
. ,
. VII.1.15. ,
-/- . . . . :
.
- ,
(2.3).
IV.

4.1.

:
1) ( III).
2) () c ;
(1.3)
3) (, ) e muet
, . . ( )
( II).
()
, - .
( , )
, (
) .
, .
,
.
, . .
.

.
( )
( , ).
,

44

:
, , . .
,
.
,
.
,
, . .
.
, ,
( ) (
) ,
.
.

, , :

; ,
; 27.
,

.
(4.2.2) (4.2.3).
() :
( ), -
( , ); S (
, ); U (
).
: () - ; (U)
(4.2.2).
.
4.2.1. :

(4.1).
( )
( ),
.
, (),
, (, ),
(, , )
, .
,
,
,
, , , .
27

45

.
() ,
,
(4.2.4).

.
1. (V.2.312) 28:


5
6
7
8
9
10

11

12
4

UUU
UUU
5 UUUU
6 UU U

7 UUUU
8 UUU
9 UUUU
10 UUUU
11 UUUUU
12 UUU
3
4

2. ,
(V.3.1826):
1820
21
22
23
24
25
26 C
19

18 UUUUUUUUUU

28
, , , .
(. ) (4.3). , .

46

UUUUUUUUU
UUUUUUUU
21 UUUU
22 UUUUUU
23 UU(UU)UUU
24 SUUUUUU
25 SUUUUUU
26 UUUUUUUU

19

20

4.2.2.

:
IV.1.4 ( ).
UU(U)UU (
).
, c .
.
,
,
. ,
, ,
( ),
: [:] ,
[:] , .
1.

.
:

U(U)UU
U(U)UU
III.2.13 UU U(U)U
III.2.17 U(U)UU
IV.1.14 UU(U)UU
IV.2.4 UUU(U)U UU
VI.1.2 U(U)UU
VI.1.18 UU(U)UU
VI.3.25 U U(U)UU
VIII.1.1718 UU(U)UUU
VIII.1.32 UU(U)U U
IX.2.2 U(U)UU
IX.2.13, 17 UU(U)UU
IX.2.16 UU (U)UU
IX.2.18 UU(U)U U
I.1.4
I.1.5

47

UUU(U)UU
UUU(U)UU
III.3.3 UU(U)UU
III.3.13 UU(U)UU
IV.3.3, VI.3.18 UUUU U(U)UU
IV.3.17 UUUUUU(U)U
VI.1.45 UUU(U)UUUU
VIII.1.9 UU(U)UUUU
I.2.17

III.1.16

. ( )

UUU()UUU
UUUU()UU
VIII.1.1516 UUU()UUU
II.1.34

II.3.18

2.

. :
:

UUU(U)UUU
II.3.3 UUU(U)UUU
IV.1.16 UUU (U)UUU
VII.1.26 UUUU(U)UUUU
VI.3.2 UUU(U)UU
VIII.1.38 UUU(U)U UU
VIII.2.89 U UU(U)U UU
VIII.2.10 UUU UU(U)UU
II.2.5

UUUUUU(U)U
UUUU(U)UUU
VII.2.19 H UU(U)U UU
:
II.3.4

II.3.22

UUU(U)UUUUUU
I.1.10 UUUUU (U)UUU
V.3.23 SUU(U)U UU
VII.2.22 UUUUU (U)UUU U
IX.2.10 UUUUU (U)UU
I.3. 1

3. ()
:
III.1.26

UUUUU()UUU

48

4.2.3.

, ,
.
,
.

1. ,
. ,
, .. ( 2010: 445465).
.
:

SUUUU

III.2.3
SUUUU
VI.2.7 SUUUU
VI.1.1 SUUUU
III.1.15

UUUSU
II.3.13 USU UU
VI.3.28 USUUUU
VIII.3.10 USUU UU
IX.1.16 UU USU
II.3.12

VI.1.49

UUSU

1- ():
I.2.7

SUUUUU

2. .
,
,
.
1.

c SUUUUUUU
SUUUUU
IV.3.6 SUUUUUUUU
VI.1.30 SUUUU
VIII.2.1 SUU UUU
II.2.6
II.3.6

49

IX.3.5
I.3. 3

SUUUUU

USUUUUU

SUUUU
SUUUUU
V.3.25 SUU UUUU
IV.1.19 SUU UUU
II.3.13 SUUUUUU
IV.2.2 SUU UUUU
V.3.2 SUUU
V.3.23 SUU(U)UUU
V.3.24 SUUUUUU
IV.2.12 SUU UUU
II.1.21
III.2.6

USUUUU
USUUUUUU
VI.1.31 USUUU UU
I.2.1

III.3.19

2. :
USUUUU
I.1.19 U SUUU
VI.1.33 UUUSUUUU
I.1.2

3.
- (3.5), ,
,
.
4.2.4.

,
. ,
. ,
.
(, III.12)
. III.1
, ; (4.2.3):
1
.
3 ,
4 ,
5 .
6 ,
2

50

.
8 ,
9
10
11 .
1 UUU U
UUUUU
3 UUU(U)UUU
4 UUUUUU(U)U
5 UUUUUUUUU
6 SUUUUU
7 UUUU
8 UUUU
9 UUUU
10 UUUU U
UU
UUUUUUUU
11
2

4.3.


.
, ,
.
(
), .
, .

,
. ,

.
. -,
.
4.3.3.

,
, ,
964 . 29
, .

(,
), ,
29
.. ( ), - . .-
.. (2006: 97108), .

51

I . .
-
-.- . .
, 6 .
.
1

3
4
5
6
2

8

9
10
11
12

13


14

15
16
17
18 .

UU
UUU
3 UUU
4 UU
5 UU
6 UU
2

UUUUU
UUUU
9 UUUUU
10 UUU UUU
11 UUUU
12 UU
7
8

UUUU
UUUUU
15 UUUUU
16 UUUUU
17 UUU
18 UU
14

13

52

:
: () . . .
. . . .
. . . . . ()
. . () .
() . . .
: () . . .
. .
. . . . .
. . (). ()
. (). () . .
I :

,

4.3.3.

(sub 1092
.) 30.
, XI .
, .
.
... . . , . .
.
. ,
.
,
, , , , ; , (
). .
1


2 .
3
4 :
5
6 ,
7
8
9 .

11
12 ,
13
14
15 ,

10

30

, . .

53

17

16

18 .


20 c .
21 ,
22 .
23
24 .
31
25 ,
26
27 .
19

UUUU
2 UUU
3 UUU
4 UUU
5 UUU
6 UU
7 UUU
8 UU
9 UU

UUUU
UUU
12 UU
13 UUU
14 UUU
15 UUU
16 UUUU
17 UUUUU
18 UU
10

11

UUUUU
UUUU
21 UUU UUU
22 UUU UUU
23 UUU
24 UUUU
25 UUUU U
26 UUUU
27 UU
19

20

31
(
). ... ... , ,
: [j], [ji] [i:].

54

:
:
. ()()() . . .
. . . .
() . .
. ()() () . .

: () . . .
. ()()() . . .
. . . . .
. () () () . () () .
. . w . ()()() () .
. .

4.3.1.

32
, ,
, . (resp. ) ()
.
, ..
, , ,
, , ,
, ,
, , .
.

(sub 1024 .). ,
, , .
, ..
33. ,
.- ,
.
.
,
, ,
1- XI .
.
,
.
, IV (.)
(: 726; .
. ).
(.), , . . .
1824 . ;
().
, .-
32
. .. . ( ) // Terra Balcanica /
Terra Slavica. .. . 9. ., 2007. . 5258.
33
http://inslav.ru/zalizniak80/congratulations/Nikolaev.pdf.

55

, .
.

.- , .. (1985;
2014) .- .-.-
. -,
, .- ,
(-) -.
.
, .
. , . . .
,
.
11 .

, ( . 4.2.2).
.
(5.4). .
, . . .
2

1 ...
.
3
4 .


6 .
7
8 .

9 ,

10

11 ,
12 .


14 ,
15
16 ,
13


18 .
19 ,
20 .
17

21

:
22 .


23

56

24


c .
27
28 .
25

26

29

30

31 ,
32 ,

,
,
35 ,
34
36 .
33

34

,
,
39
40 .
37
38


42 .

43
,
44 .
41

:
: ... .
.

()
() . ()
<.................>
()
()
.
: ....() ()


()
34
.. (2006: 103107) , ,
: 21 , // 22 , // 35
. // 36 // 37 . // 38 , // 39
. ,
: // .
42 , //43 .

57

4.3.2.

(
)
.
.. (2008: 199) , , :
- ,
? ,
, , ,
, .
( XII .) 50%,
( XII .) 66,4%. XIIXIII .
1214%.
,

.

XII . ,
.
.
.. (1985: 158)
.
() . ,
XIXII .
.
, :
, ;
. ;
.
5.4. , .
: , .
.

3
4
5 .
6 ,
7 ,
8
9 .
10
11 .
12 ,
13 ,
1

58

,
.
16
17 .
18
19 .
20
21

22
.
23 .
24 .
25 .
26 ,
27 ,
28 ,
29 .
14

15

: ... : ()
() () , ,
. () , w w ,
, w , . ,
, , . ()
. (), () ,
(), (), , .

4.4. .... ,
. (
56 ),
,
.
. , ,
(1726 1727 .; ,
XVIII .):
,
,
3 !
4 !
5 ,
6 ,
7 ,
8 !
9 ,
10 ,
11 ,
1
2

59

,
,
14 ,
15
16 .
17 ,
18 ,
19 :
20 !
21 ,
22 ,
23 ,
24 .
25 ,
26 ,
27
28 ,
29
30 , ,
31 ,
32 :
33 !
34 ,
35 ,
36 ,
37
38 .
39
40 !
41 , ,
42
:

43
,
44 .
45
46 :
47 ,
48 .
12
13

UUS [ ]
UUS [ ]
3 UUU []
4 UUU []
5 SUUU []
6 UUU []
7 UUU []
8 UUU []
9 UUU []
10 UU U []
11 SUUU [ ]
1
2

60

UUUU []
USU [ ]
14 USU [ ]
15 USU [ ]
16 UUUU []
17 UUU []
18 UUU []
19 UUU []
20 SUU [ ]
21 USU [ ]
22 SUU [ ]
23 UUU []
24 UUU []
25 UUU []
26 UUUU []
27 UUUU []
28 UUU []
29 UUUU []
30 UUUU []
31 UU U []
32 UU U []
33 SUU [ ]
34 USU [ ]
35 USU [ ]
36 UUU []
37 UUU []
38 UUU []
39 UUU []
40 UUU []
41 UUUU []
42 UUU []
43 UU U []
44 UU U []
45 UUU []
46 UUUU []
47 UUU []
48 UUUU []
12
13

4.5.


,

.
( X .)
( 2004: 438).
, -,
: .. .
, ,
, . .
(Ibid.: 433), . 1994: 45.
.. , .. , .. ..
, (2001) ,
( ,

61

,
35)
. .. ..
,

(-) .
(.
, 5.6)
.
.
- 36
-
.
V. .

5.1. .

(,
, ), ,
,
.. ( 2006: 93147)37.

, ,
, .
, .

,
/ .
.
.
,
( IV) ,
(5.3). ,
.
, (5.5).

(5.6).
(5.7). ,
35
( ) ( 2010: 325340).
36
, ,
, , , , . , , <...>
( 1984: 489).
37
.. (1877), , , .

62

.

. ,
. (,)/
XVXVI . (1.4), ,
.
5.2. ()

,
(5.6), ,
, ,
.
,
. :
.
,
.
,
(5.3.2), ,
, .
/ ,
(Jakobson 1966b).

, - .
5.3.

2 :
.
.
, 5.4.1.
,
.
CVCV, VCVC,
CVVC VCCV.
II.2.2021

, , /,
.
II.2.2122

/, /, , ,
/.

63

V
(, . .),
:
V.1.34

,
, 2
. (C1VC21VC2)
(C1VC2C2VC1, C1VC2C1C2V, C1VC2VC1C2 . .):
I.1.23

II.3.56

V.3.78

II.3.24III.1.1

III.3.78

IV.1.1920

VII.2.2425

I.2.910

II.3.5/67

III.1.2324

VII.1.56

V.2.1213

64

VI.1.2930

(5.4.2)
, (5.4.1):
, , ; , . .
CCCC (., ) CVCCC, ().
CC .
I.1.1011

I.2.1011

II.2.910

II.2.1314

III.3.3031

IV.1.2021

. .

, ,
,
. ,
:
I.1.2324

()
. .
5.4.1.

,
( / ),
: [ ~ i] (), [a ~ ] (), [u ~ ]
(-).

65

. ()(), ()() . .,
, . .,
[anan], [itit].
, , . . . -,
,
, c ,
. , , ,
, ()
: [n] [na], [l] [lu], [t]
[ti].
[] [i]. ,
( = [den]), /T/,
( = /den/ = [den ~ den]).
VCVC,
: , . . ,

([] ~ [] , [] ~ []
, [] ~ [] . .),
.
, .

. , ( [j])
, ,
- ( 1).
. *o * (
[j]).
,
,
* * ().
(1.4)38.
, .
,
- , , [z] []
,
. , .
, [] []
// III.3.1920.
,
.
: ,
[j], [an].
[ji] [je]
: [jgor], . . . [velciji]; [jst], [pojt].

38
.. (2006: 132) , ,
, , , ... , ..

66

[j]: [jgr], . . . [velkj], . . .


[molod j], [j]: [velkj],
[molod j].
,
, . 3.
( ). ,
.
( ); , (
). .
,
. (
),

.
3

CV

10
1

12

1;
1;
1
22
2;
4
12

(,
CVVC)
3

1
6
1;
1
1


VC

5
4;
3; 1;
1
11;
9
1

9;
6

CVC,
CCV, VCC

1;
1;
1
1

4
7
1

1
1
1

67

1
1

9;
2

15;
12;
7;
6
12
7;
4;
3;
4
6

24;
6;
5;
3
11

14;
1
16

1;
2;
2;
3

1;
1
2;
4

6;
2
1

10

6;
4
5;
3; 4;
2;
2
3;
7
1;
1
11;
6; 3;
1

12;
14
2; -
3; 1;
1;
1
14;
19
2;
2

13

1;
1;
1;
1;
1

3; 2; 1;
4; 2;
2; 1
1;
1;
1;
1

10;
17; 6;
6

6; 1
31

1;
1;
1
1

68

11;
2
13
4
7

5;
4
4
1;
2
3

8;
7; 1
7;
11
1;
2
13;
13
2;
3; 1
1
3;
9

2
1

45

5
5
/

- 1

20

1;
1

2
2

1
1
1

6
1; 1
2

3;
3; 1

1
1;
1
4;
7
1
1
1;
1
1

4;
13
1
1;
1
1;
2; 1

1;
2; 1
3;

1
4
1
1
2
4

- 1

() 1

1
4

1
2; 2

2; 1

69

7;
1;
2
20;
2;
2
5

1
1

8;
2

4;
3; 1;
2
7;
4
2

3; 4;
1

1;
1; 2;
1

3;
1;
2
4
3

7; 2 2
1; 7 2
2
1
1;
1; 1
1;
3; 1;
3;
2; 2
1;
4; 4;
2
1

7; 1
4; 2
4; 1;
1; 1
1

1; 1

1;
3; 1;
2
7;
11; 1

16

3; 2;
1

2;
3

1;
1;
1
1;
1;
1;
1;
1;
1
70

1;
4

1;
1

5
1

1
1

1
1
1
2
2

1
=

2;
3
2;
4;
2;
10
1;
3;
2

1
2
2;
4

3;
1; 3;
1

1;
1; 2;
2;
1
1

1
23

5;
2

/
1

1
4
1
1
1
2

1; 2;
2
3; 1;
3; 1;
1
1
1
2

71

2;
1

3
4
12

1;
3; 2
1

1;
1

3;
1

6;
9

1
1;
1

1
1;

1
[] 1
5.4.2.

CV/VC ,
, ,
CV(C)C CCV.
CV/VC, ,
. ,
,
(5.3.3).
(CC): ; .
:
1) CRV(C)/CV(C),
: ; ; ; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; .
; ; ; ; ; ; .
2) CjVCV: ; ; ; ; ; ; .
[t:a], [l:u]
. . , , . , i .
CV(C)C, V(C)C
(), ();
: , , . . ,
CV(C)C .
CV CCV ,
: ; ; -; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; -; ; ; ;
; ; ; ; ; -; -.
( )
, ,
, . . ,

72

, ,
.

, 1)
, 2)

(5.5).
( )
: ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ; ; ;
.
5.5.

,
, .
:
1- 2- 1-
2- . . , :
1


2
3
4
5

,
:
IV.3.2 ...

26

IV.1.25 ...
.
VI.2.17

...
...

18


:
IV.3.7

...
8
VI.2.18
19

...

73

CV, VC, CVC, CVVC


,
,
.
, 2/3 ,

.
, ,
, .
.

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 e
31
32
33
34
35
36
37 .
1

74

5.6.

,
, () /
, . ( ,
) (,
: ..., ...)
, .
(-, -) () ,
.

. ,
, ()
,
.
(5.6),
, 39.

,
, -, . ,
,
.
.
,
.
,
.
, ,

, --, --
--, -- , .
,
(, ),
.

. . 4 ,
. , ,
. .
39
"" , . , . <> "" , , , , ,
, . <> , , , ( 1981: 67
71; 201). ,
.

75

VII.2.12
VII.2.23
VII.2.34
VII.2.45
VII.2.56
VII.2.67

VII.2.78

VII.2.89

VII.2.910

VII.2.1011
VII.2.1112
VII.2.1213

VII.2.1314
VII.2.1415
VII.2.1516
VII.2.1617
VII.2.1718

VII.2.1819
VII.2.1920
VII.2.2021

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//
H
H //

//
H

H
//
H
H //

//

//

//
H
H //

//


()/,
, , /
, ,

(), //()
(), (/)
,

, , ,

, , ()

/, ,
(//),

, /, ,

(/),
()

/, , (),
, /

, , ,
/
/, , ,

/, /,

76


VII.2.212
1
VII.2.21
22
VII.2.2223

VII.2.2324
VII.2.2425
VII.2.2526
VII.2.2627
VII.2.2728

VII.2.2829

VII.2.292
9
VII.2.293
0
VII.2.3031

VII.2.313
1
VII.2.313
2
VII.2.3233
VII.2.3334
VII.2.3435
VII.2.3536
VII.2.3637
VII.2.3738


//

//


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

(/)

(//), (/)
()

, (/)
/

(/)

(), ,
/,
, ,
(), ,
(), /()

, , ()

/(), (),
/()/()

(), /

/, , ,

(-), ,
(), , ,

, /

5.6. .

1.
() ,
, .
77

.

: .

. ( 4- )
, ,
, .
,
( V.2.1430):
20 ,
,
22 .
23
21

( )
.
(I.2.14):
2

1

3
4 .

( , I.2.618)
( ):
6 !
,
8 !
9 , ,
10
11 !
12
13
14 .
15 , ,
16 ,
17 ,
18 !
7

.
, , .
.
()
,
(XI.3). ,
:

78

7 ,
!
9 ,
10 .
11
12 .
13 , ,
14 ,
15 .
16 ,
17 ,
18 !
19 ,
20
21 .

22
!
23 .
8

(VIII.1):


45


4647

48

49
44

,
, (IX.1.58):
5


67
8

5.7.

(VII.2) .
( ),

.
, :
1


2 .
3
4 , ,
5
1

79

6 .

8 ,
9
10
11
12 .


13


14
15 .
16
17 ,
18 .
19
20 .
7

(II.1):
1


2
34
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

c
23

5.8.


,
.

( XII ., . 4.3.2). ,

80

, , , :


.
18
19 .
20
21
22 .
23 .
16

17

XI . (4.3.1),
, ,
.
,
, :
1 ...
2 .
3
4 .
5
6 .
7

,
9
10 .
11 ...
***
,
32 ...
31...

***
,
38 ,
39
40
37

15
,
17
18 .
19 ,
20 .
16

81

27


28


. -,
XXI . XXI .
(4.3.12). -.-
.
5.9.

( )
,
( )
,
<...> c. (.
- ., 1967 .)
( 2005: 296297) :
, ,
, ,
3 ,

,
4

5 .
6 ,
7 ,
8 ,
9 ,
10
11 ,

12
13 .
1

- ;
,
(Ibid. 297). , 18, 10, 1213
( 9, 11
), ,
, , .
5.10.


, 40.
:
40

.- drttkvtt , .

82

,
:
(5.3).
,
, , .
() VC,
: hjaldr seis : galdra, ey : heyja, gnstrandi :
fri, rviggs : skium. ,
VC, CV,
VCCV.
()
, , ,
, , : r :
heii, r : skimeia, gnapslar: Gripnis, rausnarsamr : rimmu (, 1999:
59; 70).
CVC , : ,
, . .

,
41. ,
, ,
, 1) , 2)
.
,
. ,
2- XII .
.
5.11.


. ,
, XVXVI .
. (II.3):
:

[. ]
8
9
6
7

41
.. (. .) ,
( , ), (),
, .

838
9
6
7

.-. .
. . - (. , , , ),
- (VI.1):


14
15
12
13

( II)
( . . 24):
//
//
I.2.1112 //
I.3.34 //
I.3.1112 //
I.3.1516 H //
II.1.1011 //
II.2.12 //
II.2.56 // c
II.2.67+8 c //

II.2.12 //
I.1.3536
I.1.371

. .

****

.. (1978),
, .. (1978: 168)
, .
.
,
, .. 42.
, .. (1909: IX), .. (1940)
.. (1963). ,
.. (1962: 584),
42
(
), : , ,
, .
, ( )
( 2006: 116).

84

(Abicht 1907).
.

XIXII . (4.3, 5.4).

,
,
.
,
. ,
,
.
..
,
.
,
,
( ,
) .
II.

VI.

6.1.


1) , , -,
.- ;
2) , ;
3) ,
.- ;
4) ,
.- .
(3.4), .
.-
() ( 1994),
.
:
-, , -
.
-, ( , ,
43, 44) (
- .
- .
.
.
43
44

85

, ).
(-, -)
- .
, ,
- .
, ,
-.- .
(),
. ,
, .- ,
. ,
, ,
, .
.

:
,
, - .- .
, ()
() .
,
.
6.2.

, ,
.- , .-
.
: , - , ,
-.
: / ,
/ / .

.
, -
( -).
,
- ( ).
- . ,
- - (
). -
.
, ,
(, , , )
( ., 2013).
(, , , .)
. ,
86

, 45,
- , , -,
, () ,
-
(46, , ) 47.
,
(, -) - (,
) .
, , ..
. ,
, .

.
,
, (),
() .
..
, (),
- i i i () -
. .. ( ) ().
i
() - , .
().
()
.
(, i).
. . .
- , ,
, - .
-
- - ,
, ,
.
. 5 .
, . ,
, , ,
- , ,
. ,
- .
45
- , -
, .
- (, , ).
46
, - , ( )
.
47
- ()
, - . - , .

87

V.2.18

II.1.2, VI.2.1, 13, 30, VI.3.1, VI.3.34,


IX.3.17; VI.1.14, VI.3.4;
V.3.18, VI.3.6

4
5

VII.1.4


-
,
,

(+)

II.2.12

(? ) ,
VIII.3.5

(+)

, ,
,

(+)
+

88

I.1.1

VII.1.25

7
9

III.1.1

V.3.24, VII.2.2

10 VIII.2.7
11 I.3.6

12 VI.1.32
13 II.2.7

14 V.2.17

16 IV.3.7

18 ( ) I.2.9
19 II.1.15

20 I.1.9, 27, VII.2.34

15 I.1.28

17 () IV.2.5

(+)

(+)

89

21 , IV.2.1, VII.3.2

23 , VIII.1.21

25 IV.1.4

22 ()
III.1.20
24 III.3.28, IX.1.4
26 II.3.10

27 ( ) III.3.10
28 VII.2.25

30 , , V.1.22

(+)

31 III.1.24

33 IV.1.25

32 V.3.30
34 , VIII.1.10
35 , V.1.22
36 IV.3.17

(+)

(+)

+
+

+
90

37 II.2.24

38 II.3.1, IV.1.1

39 VI.1.23
40 VIII.3.9

41 VIII.1.3, 5
42 II.1.16
43 VIII.3.8

44 VI.1.2, VII.1.19
45 ? IV.3.4

+
(+)

47 , VII.2.4

49 () III.3.6, IV.2.13,

48 () V.2.13
IV.3.18

50 VI.3.28

51 I.2.16

(+)

46 V.1.21

+
+

(+)

(+)
+

91

52 () ,

53 VII.1.31

III.3.6, 24, IV.2.13, IV.3.18, VII.1.27

54 ; , V.1.26,
VI.1.46, VI.2.28

55 V.3.8

57

56 IV.3.3, VI.3.18
II.1.11

58 VIII.1.4

, VIII.1.4

59 III.3.27
60 I.1.1

61 (-, -, -) IV.1.9, IV.3.16,


VI.1.11, VI.1.44

62 VI.1.20
63 I.1.11

+
+

(+)

(+)

92

64 ( ) VI.1.31

65 VII.2.10, VIII.2.2, VIII.3.7


66 II.2.25,

IX.1.12

67 IX.1.2

+
+

68 VI.1.35

69 VIII.1.33

70 VIII.1.16
71 VI.3.16

72 II.2.9, IV.1.6, VI.2.8,

73 IV.1.25

VIII.1.3

74 () V.3.23
75 IX.1.18, 21
76 IX.1.7

77 VII.3.9

78 () I.1.19

(+)

(+)

(+)

+
+

93

79 V.3.16
80 VI.3.12

81 ( ),
V.1.22, V.3.17

82 I.2.11
83 I.2.8, V.3.3
IV.1.17

85 ( )
IX.1.5

+
+

+
+

86 I.1.14

88 VII.1.24
90 III.1.19

92 III.1.9

91 IV.3.13

87 VII.3.2

89 V.1.28, VII.1.21

(+)
+

94

93 I.2.12
94 VII.3.5

95 , I.2.15,
III.1.8

96 -. VII.2.35

97 VII.1.10

98 VII.1.10

100 , VII.3.10
102 IV.1.13, VII.2.30, VIII.1.4, 4, 26, 38

104 , VII.3.9

103 VIII.2.15
105 I.1.29

106 VI.1.43

107 , II.3.3

99 V.3.10

101 II.3.1

+
+

+
+

(+)

+
+

+
95

108 IX.1.19
109 I.2.2, VIII.1.42

110 II.3.3

111 (?) VIII.2.2

112 IX.1.14

113 II.2.2, III.3.8, VI.2.10


114 IX.1.18

115 I.3.5

116 II.1.11

118 I.2.12

120 III.3.29

117 , IV.3.11
119 ( ) VI.1.4
121 , III.1.17
122 III.1.3

+
+

96

123 II.2.6, 27, V.1.3

125 (?) , IV.2.7

124 VIII.3.9

126 III.3.31

(+)

128 VI.1.8

130 , , I.3.11, VI.1.29

127 VII.3.9
129 IX.1.15

133 , VI.3.5

134 II.1.1, II.2.19, V.1.10

131 VI.1.21

132 I.1.13

+
+

00 (00 00 (00 00 (00 00 ( 00


00 (00
00 (00
-
- ) )
)
)
)
)

97

98

39

98

6.3. -

, - ,
, . . . ,
(48)
( 1975: 142144; 1975; 1976). -
,
49. -
- ,
- . ,
.
, . . (1975: 144)
. . (2006: 201209) ,
, ,
. 38 , 1975: 144
, 12:
( ), , ( ),
; (); , ;
( ); ; , ,
(, ), ,
(, , , ).
, . . -
.
(, . . ,
36% )
, /
.
( )
, , 38: , , i ( ),
i , , i i, , . .
25 , ,
: , ,
, , , , . .
-
,
- ( ) . -

XII .
. . 8 -,
, , ( ) .
49
. . (1976: 103) : ,
,
, , , .
48

99

( 1975: 141),
, , , , .
39 (. .7).

, , , ,
, .
- () ,
, .
6.4.

, - ,
. I.1,
IX.2, VIII.2 . VII.1, VII.2, VII.3, IX.1
- . II.3, III.3,
IV.3, V.1, V.3, VI.1, VI.3, VIII.1 - ,
I.3, II.1, III.1, II.2, IV.1, IV.2, V.2, VI.2 . IX.3
- , . III.2
.
IVI ( I.1) -
, VII , VIII
IX ( VIII.1 ) .
-
, . III.3
. IV.3
: ,
, , (. . . ). VII.1
, , .
,
,
- (. 10.6).
.


(10.3).
. 6 . ,
. ,
-.
( IV). ,
,
.
. 7
.
( , , . .)
; ,
, , , (),
. , ,
: ,

100

(- ),
.
6


I.1

I.2
I.3
II.1
II.2

II.3

III.1

III.2
III.3
IV.1
IV.2
IV.3
V.1
V.2

V.3

-
28

2; 8;
9; 11;
12; 12;
15; 16
5; 6; 11
2; 11, 11;
i14; 15;
16; 16
2; 6;
7; 9;
12; 19;
24; 25; 27
i1; 1;
3; 10
1; 3; 8;
9; 17;
19; 20;
24
6; 8;
10; 24;
i29; i31
ia1; 4;
6; 9; 13;
25; 25
1; 5;
7; 13
3; 4;
7; 11;
i 16; 18
3; 10;
21; 22; i26;
28
13; 17;
18
3; 8;


1; 7; i9;
i11; 13;
14; 19;
i27; 29

23

27; 28
i17

13; 17
22; 22

10; 17
101

VI.1

VI.2
VI.3
VII.1
VII.2
VII.3

VIII.1

VIII.2
VIII.3

16; 18;
23; 24; 30
2; 4; 8;
i11; 14;
21; 29;
31; 32;
43; 44;
46
1, 13; 8;
10; 28; 30
1, 4;
6; 5;
12; 16;
18; 28; 34
4; 19;
21; 25;
27; 31
2; 4;
25; 30
2; 5;
9; 9
3; 3;
4; 4; 5;
10; 11;
16; 21; 26;
38;
42

IX.1
IX.2

12; 18;
19
5

IX.3

17

20; 23;
35

10; 13;
24

10; 32; 34;


35
2; 9;
10
4; 33

2; 2; 7;
15
5; 7;
8; 9; 9
15
2; 4;
7; 14;
18; 21

()

(
()

102

-
I.2

42

19%

II.1

43

16%

I.3

III.1
II.2

IV.2

44
64

83

8%

59

VI.3

71

13%

11%

37

7%

39

V.2

VI.2

13%
10%
13%

-
II.3

54

7%

2%

IV.3

54

13%

4%

III.3

IV.1

67

3%

11%

2%

69

11%

3%

14%

2%

58

VI.1

106

VIII.1

10%

66

V.1
V.3

88

12

12

10%

11%

3%

3%

VII.1

68

9%

4%

VII.3

22

18%

14%

VII.2
IX.1

91
59

4
3

5%

5%


I.1

IX.2

75
50

1
1


VIII.2
VIII.3

1%
2%

42
34

4
1

5%
2%

12%

10%

12%

15%
103

III.2

IX.3

40
50

2%

VII.

7.1. . *-j, *-j

. *-j, *-j (. . ., . . ., .. . .)
- .-. - (1.5.1.2).
(- -).
- (-) < . *-j, *-j, ,
. *-j -
/ji/, - .
-, *-j,
- < *-ji . . . (2.6):
. VII.2.30
. . -. ., . I.1.18, ., . IV.1.7, , VII.1.32, ., .
IV.3.17; ., . VIII.2.4.
. . -. ., . I.2.4, III.2.3, VIII.1.20, VIII.1.46, II.1.8, ., . IX.1.18; ., .
I.2.10; ., . ... VI.3.14.
.. . . . (. --) VI.2.17; . i (. . i) III.1.5.
-, *-ji . . . -
(2.6, 7.7):
. i, . i VI.3.29, ., . i VII.1.22, ., . i VIII.2.18.
7.2. a-


(. 2006: 439454),
., . . . - (, .
.) . 8.
1.5.1.2 , .-. ., ., . -
-,
, - -.
==
, -
[i]. // :
(, )
(5.4.2). //
XVXVI .
, . 14.
8
, . . . . .
. -

104

. .

- // -

. .

.
. .

- // -

- // -
-
- //
-

~
~

. :
: ., . III.3.17, V.1.22, ., . VII.2.14, ., . V.1.23; .,
. IX.3.5, I.3.5, II.2.30 ., . VIII.1.4650, ., . II.1.23, VII.1.26
: ., . IV.3.21, ., . II.2.10, ., . IX.2.16, .,
. IX.3.22, ., . I.2.5, ., . III.1.11, V.3.19, ., .
VIII.1.8, ., . VII.2.10, ., . VII.2.19, ., . VII.2.15, ., .
VI.1.46, ., . VI.1.46, ., . III.1.11, V.3.19, ., . VIII.1.8, ., .
IX.2.9, ., . VI.1.15, ., . VIII.3.9; ., . VI.3.17 [ *]; ., .
VII.1.13, ., . V.3.18 [ *] ., . IX.3.4, IV.1.20, .
(. . ) V.2.6.
, . . - . . .
- - -
XVXVI .
.
:
: ., . IV.1.7, IV.3.17, VII.1.32, VIII.2.4
: ., . I.1.12, II.2.9, III.3.26, III.3.7, IV.1.26, IV.3.16, IV.3.5, V.3.20, VII.3.1, IX.1.5,
IX.1.25, IX.3.6, IX.3.8.
-
- .(.) .:
., . II.1.19, IV.1.4, ., . III.1.2, ., . VIII.2.7, ., . VIII.2.18;
III.1.3 ., . .
. VII.2.30; . i III.3.20 - *-j *-ji (8.1).
-:
: ., . IX.2.23
: ., . IX.3.12 ., . V.1.17 .
. . . . -
() -. ,
- . . . i (. . --) I.1.15.
. . . -: ., . I.3.9, III.3.30,
IX.2.5, ., . II.2.21, ., . IX.3.9, ., . IX.2.24, ., . VI.3.29, VI.3.12.
, (. ), ,
- - // -, . - // -
. . VIII..1.21, .
50

105

. - . . . .. .,
IX.2.23 . . -,
. . -.
- , - -
XVXVI . //:
. . IX.3.12 //
.
. . ., . IX.2.24 ,
., . : //
. ., . IX.3.9,
// .
., . I.3.9, // .
., . III.3.30 //
.
, -
, ., . . . . . -
-.
- , 1- III : ., .
. , - - . ( ., 2013: 131135).
- , , ( ., 2013: 149154). 1- . / , .-. , ,
. , .-. .
.
. . . . . -,
- (, , 8.6.2.), ., ., . . .(.) . -
- ( -):
- .-. -. ,
XVXVI . - -/-
( -), - .
, ., . . . -
-.

7.3. - -

. . . .
: . , 2; . , ; . .
. .-. .

(. , . . )
( ., 2013: 87110).
- -, .,
2013 - , ,

106

,
.
-
., . . . - .

- -.
(. 15). -
., 2013 1, 3 {/
} { } .
9
- ,
. . . . . . -51

.
. .
. .


- (// -)
-
- (// -)


( 13)

- 2 - 3
-

- 2 - 3
-

- 2 - 3
-
1
1

, (.
[/ ], . . , . . - [/ -]),
- (. . . ), ,
. -
- , ,
. ,
-, a- ., .
. . ( ., 2013, 2).
- - 2- III ( ., 2013: 135136).
-, - . -
XVI . (.),
(: 49), XVII . IV (., :
4344).
7.4. -
--
51
., . . . -. , - - ( ., 2013: 165, 2).

107

- , -,
:
, -
- ( ., 2013: 154156).
-- .
. . . - ,
().
., . . .
- (), -
- (, . . . . . i < *).
7.4.1. -

(. 16) - ., . . . -,
, , -
( ., 2013: 138).
, ( VIII .)
- 52 ( .,
2013). -
, ,
.
10
- , . .
. . . . -

.
. . .
. .

- (> . .
-)

- (> . . ~
-i)

- (> . .
-)

- (> . . ~
-i)

- (> . .
-i)

- (> . . ~
-i)

7.4.2. -

-, - ,
- -, -
( ., 2013: 116121).
, ( ),
., . . (-
-) . . 17.
- , , , ( 1982: 9022; ., 2013).
52

108

11
- ., . . .
. . . . . -

.
.

. .

-
-

-
, , .
- ( ) .
-
. ( ), -
-
53. , XXIII .
, -, ,
, , . .

, -
: . , ; . . ,
( ., 2013: 110116). -
.
. . -
(. . -), -, ,
, -,
, - - ;
- ( - );
, .
,
. *o : /o/
- , //
.
( 2015).

-
.
7.5. -

.. (1927) (
) .
53

109

- -
, - (
), 54 : .
-, . . - ( ., 2013: 128130). -
- -
- .
-
( ., 2013: 127128) XV .
(Ibid.: 125127).
- ,

: . . , . . ; ... .
: . , . . ; ... .
, -
.
XIV . : . ,
; . . , ( ., 2013: 7886). -
, -
( ., 2013: 7879, 86): , -
. . , i (< *); . . i (< *), .
,
XIIIXIV .,
XIIIXV . - .
,
- .
( ) . , ..
; ... (7.4.1). - - ()
. , ; .. , , XV .
( ., 2013: 110116)
., . . .
: -, -: ., ., . ,
( 1993: 214). - ,
,
... ; ( ., 2013: 144) 55.
, - - (-),
: ., . . . , ( ., 2013:
130).
.
-: ., ., . , ; -,
. / , ., . ; ., ., . (
., 2013: 147148).
- (-) . . . . -: ., ., . ,
54
(), () () . a- -
.
55
-, - 1998: 181 .

110

( ., 2013: 145147).

7.6. . o- u-
7.6.1. o- u-

1. - . .
- . . (2.2). , -
(- )
1- -:
I.1.9, 25, VII.2.34, IX.3.1; VI.1.38, III.3.11; [ II.1.2,
V.1.2, VI.3.23]; VII.2.2, [VII.2.22]; II.3.22, [IX.2.3], 12, [20]; II.2.7, V.3.24; VII.1.7;
[ V.1.16]; II.3.23, [IX.2.16]; VIII.2.14, VIII.3.11; [ III.3.5, V.3.15];
[ III.3.17]; [ V.1.5, V.3.15], V.2.1, VI.6.1; [ III.3.10];
IV.3.15; IV.3.15;
IV.2.9; [ II.2.12]; V.1.15; [ II.3.20]; VIII.1.2; II.2.6;
[II.1.4], II.2.24, [VI.3.15]; II.3.13; II.1.2, III.2.6; I.2.12; II.2.26;
[ II.2.6]; VIII.1.1; [ VII.1.7]; [ I.3.12];
II.3.12; VII.1.13; III.2.1, 12;
[ VII.2.31]; VII.1.13, VII.2.24; II.1.3, II.1.4 VII.1.7, VII.1.19;
l- . .: VIII.1.30, VI.1.45, III.1.32, [ V.1.4].
. . - -, .
: VIII.3.4, VII.2.17, II.3.1, III.1.2,
IX.2.11, V.3.3, VIII.1.7. : V.2.11; . .
III.3.10, VII.2.31; V.2.1; III.3.14; VII.2.14 (?); I.1.32, I.2.12.
- . . . u- (
. . -. *-us):
. . : VI.3.19 VII.1.7; VI.3.5, IX.2.17;
VI.2.17, VII.2.4; II.2.27 ; VI.2.20; I.1.34;
VI.2.19. : IX.2.20.
: III.3.11; VI.1.31
. . : VI.1.44; V.1.22; IV.1.22. :
II.3.23 .
. . - -, -, ,
. : III.3.5 [
--, //], V.3.15; V.1.15. -,
-/-. . . -
- - . . o- ( 2004: 147149).
- : passim;
. - . . .
- (Honselaar 1997).
-o .
- -, .- . . . . -
: (
) - (, , ),
I ( 2004: 100; 204211; 836), .
, . . , ( -,
-) -
111

-, -
, ( IX).
2. , - . ., ,
u-: VI.3.5, IX.2.13, 15, . . . .
(. -) I.1.16, I.1.25; VI.3.19, . . ; VII.1.7, . . . ., .
VII.2.21. . . ., . IX.2.8 u-.
, u- : . . (. . -) IV.3.3, VI.3.18, VIII.1.34, .
(. . -) I.1.4.
3. ,
o- u-. , , ,
.
( 2004: 107109)
. . u- -/ - o-
(. , , , ,
) , : , ,
( . ). ,
- . . . o-. . . .
, . VI.1.23 -
o- ,
XVXVI .
4. XVXVI . . . .
- . . ,
- -. -, XV XVI . .. .
- (- ), . .
, . . .
- - , XIV .
. . . .
- . . ( 2004: 109110).
. 56 IX.3.13, .
VII.2.23; . III.3.3, . IX.3.21, I.1.35, I.3.2, II.3.2, III.1.16, III.1.23, III.3.32, IV.1.14, VI.1.24.
:
. V.1.18, II.1.21, II.2.19, III.1.14, III.1.14 ( VII.1.23 -
-); III.3.25, III.3.1; III.3.28, IX.2.4, V.2.17; IX.3.10, VII.1.21; V.1.19; II.2.20;
VI.3.7; VII.2.19 ( - -); VI.2.6; . . . III.1.24; IX.3.13;
VII.2.20, VII.2.21; IV.1.23, IV.3.19.
. VII.2.30; II.3.9; VIII.1.33; II.3.7; V.1.12; I.1.27;
IV.1.23; VII.2.15; I.3.8.
:
. . - -: . III.2.11, VI.3.28 (. .
III.1.10, III.2.4, IV.1.4, VII.1.9); . VI.3.29 (. . II.2.21); VI.2.22;
VII.3.9; IX.1.24; . . . VII.3.8; III.3.3; VI.2.7; VII.3.7;
VII.1.21.
. . - -: . VIII.1.48 (. . II.1.17); .
VII.3.7 (. . I.3.16, III.1.20, IV.1.18); . VIII.1.49 (. .
II.1.18); VI.2.26; V.1.10.
. . VII.2.19 ., . ; VII.1.23 ., .
56

112

-/- //
XVXVI . (1.4). .-
. . . -, . . ( 2004: 109110).
- o-
- (7.6.2),
. . .
. . .,
a- (7.7).
7.6.2. o-

1. - . . (2.3).
-, - (7.6.1).
. . - (< .
*knngo-): II.2.1; V.1.25;
VII.2.22; VIII.3.1;
IX.3.857.
. . - (< . *-ko-)
- = -. . . -
, 1- - 58.
, . . - -:
IX.1.12; V.1.4.
. . - -
-, - ( 2004: 103104).
2. -
. . : ., . I.3.16, VIII.1.12, VIII.1.40, . (.
-) III.3.9, ., . II.1.22, II.3.15, VIII.1.4647, IX.2.25, VI.2.8, ., . IV.2.6, ., . V.3.17.
., . III.3.21, . (. S) VII.2.1, ., .
IX.1.23, - -. . . ., .
VIII.1.1, IX.3.9 *-ji *-j (8.1).
- . . - (
). ( )
, -: . . i, ii.
3. . . ., .
VII.3.3.
4. . . o- . . , XVIII .,
- -: ., . I.2.10, II.1.8, ., . VI.3.14,
VII.1.24, ., . VIII.1.23, ., . VI.3.20 . :
., . VIII.1.33, ., . IX.1.18. . . -. ., . I.2.4, III.2.3,
VIII.1.20, VIII.1.46, II.1.8, ., . IX.1.18 - . *-j,
*-ji (8.1).
. . . (7.6)
, . . .
-, . . -, . . -:
- .
. -: III.3.5 [ --], V.3.15;
V.1.15.
57
58

113

*, *, *, *. -
. (VIII.1)
, :
23

24


33

32

. . ( . .), -
-, . . . .
XVXVI .
7.7.

()
, ,
(-, -, - . .). XVXVI .
.
() XVXVI ., -,
. . -.
, ,
(XIIIXIV .),
. ,
- -:
. . ./. -() -/-
. . . - -
. . ./. -() -59
. . ./. - -
. . . . - -
.. . - -/-.
-, -
: // I.1.2121 UUUU // UUUU;
VI.1.17 UUUUUUUU.
-, -,
-, -- ., . ( .) . . . . .:
: . . . VII.2.10 ., . ().
. . . V.1.17 ., . .
: . . . ., . VII.1.26; . . . .,
. IX.3.12.
- ., . . . -
.
- ,
(Ibid.: 96). . - . . - ( 2004: 118).
. . - :
// II.2.34.
59

114

o- -,
(8.6.2), . . . IV.2.6
. , . .
(8.1.), . . (j) *-j.
- . . . . ,
. : II.1.16 ., . ,
II.1.19 . , . , . , II.2.16 ., .
, IX.3.13 ., . , I.1.29 ., . .
V.2.20 . , . 60.
() I.1.29 (., . ) II.2.16 (., . ). . . .
, . VI.3.10 [, XVXVI
.]. ,
: 1) // ;
2) // .
2014 . . . -, ,
. .
o- . . . . - ( . . - - . . .). -.
. . . . - < *-iji:
VI.3.29 . i, . i, VII.1.22 ., . i,
VIII.2.18 ., . i VIII.2.18; IV.3.7 . i, ., . ;
V.3.25 . i , . ; III.1.5
. i i (. . -). III.1.2 .,
. ; III.1.3 (. . -); III.2.8 .,
. ; IV.1.3 ., . .
7.8.

.
. -e, XII .
- ( ., . III.1.1, IV.1.17) - ( V.2.13 ., .
). -e . . . , . IX.3.7.
. . - ( . , ,
. VII.1.16; II.1.11 ., ., . ) - .-. . . ( .,
II.2.2).
. . . . ., . V.1.27,
VI.2.21, V.1.11, XII . -:
, , .
-, -
.-. . . . (- -j- ).
( ): V.3.12;
V.3.89; VI.1.1214.
, 5.8.
. 12 o-, a-, i-
.
-. . 13
60

-- -- II . 10.2.1.

115

.
.
12

o-, a-, i-

a- . .
(
)
. . - -/ -
. .

. .

. .
. .
. .
. .
. .
.
. .
.
. .
.
.
.
. .
. .
. .

-/- -/-
(. - -)
-/- -/-
(. - -)
- -
- -
-/- -/-
(. - -)
- -
- ?
- -

- -

- -/- (.
- -)
- -
- -
- -/- (.
- -)
. . - -
. . - -

o- (
)

?] ~ u-. -
-, . - -
-/- -

i-

. o-. [-o

-/- -/-, . -
-
. - -, . - -
- -
-/- -

- -/-
- . -, . -
- -

- -

-/- . -, . - -

-/- . -, . - -
- -
- . -, . - -
- -
-

., .

-/-, . -

*-

-
-
-

., . -, .

. -

. -, . -

. *-, .

-
-
-

-
-

., . -, .

-, . -

13

. .
. .
. .
. .(
(
)
)
- -
- -
-() -()
-() -()
- -
- -

(
)

- -
- -
- -
- -

116

. .
. .
. . .
. . .
. . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -
- -

- -
- -

- -
- -
- -
- -

- -
- -

VIII.

8.1.
.
(. .):
1) . . /.
2) . . b (
/).
, . .
. ( ) ( ).
3) . . ,
(
) -,
( )
.
. . a . . e61 (*tc > *otc, . *tca; *smky >
*smok, P. *smkve; *rka, . . *rk). . . b . .
d (*rg, . *rga > *rog) . . f62 (*voli a, . *vli ). . . b .
. b1 (3 . *mo lti
t; *vo dit; *p sje
t > *palt; *tvo rit > *tvort; *ne se
t >
t) b2 (*pa li
*nest; *le i t > *let).
(. .) a, b c (3.3),
. . a, b, c.
. . c
- . 3.5.
. . e, . . e
. . . b: () . . (); () . . (); . .
* . . (). - . . (2.2) . . e
: , .
. . b1 b2 , . . . b1 b2 ( . . b),
i- (8.5), -/i-
(8.2). i- . . . b2 . . . b1
61
62

. . a.
. . a.

117

. . b1. -/i- . . . b2
. . c (. . 15).
//, .
(*a, *, *i, *y, *u, *, *) (Vr, Vl);
. (*e, *o).
// * *
. / ,
,
.
. . . f (*voli a, . . *vli ) . . a.
. . ,
. . a.
. . . d (*rg, . . *rga > *rog) . . c63.
,
() .
8.2.

1. . . b (
i- . . b2) .
, . (1903)
.
, (. )
l- .
. . b: , , . .

,
.
. . b1
( ) ,
.
.
(2 . VI.2.9), 1
. . ( VIII.1.7), ( V.3.6, IV.3.13, III.1.8)
l-: c IV.2.4, IV.1.26, IX.1.25; IV.2.5, V.1.6,
I.3.2.
. . b1:
i- (. . . b1 . . b2): . V.1.22;
V.3.17; IV.1.19; VI.3.13; IV.3.5, VIII.3.1, VII.2.5,14,
VIII.3.5; III.1.23, c II.2.1, I.2.13; . VI.2.19;
(. . . b1): . IV.3.1, IV.1.10;
. . d . . b , . . . -. . . d . . c . . . d : - , -
. (
), - . .
2012.
63

118

IV.1.23;

a-/je- (. . . b1):: . IV.3.14; V.1.10;


VII.1.1011; IX.2.6, IX.2.1; , VII.1.16; .
VII.1.13;
n- ( -n- . . . b1): . I.1.32 (.
VIII.2.17, VIII.2.14);
n- ( -n- . . . b1): IX.2.5.

: . II.2.26, VII.2.6, VIII.1.48 (
IV.3.1 , IV.1.10). . VIII.1.9, . III.3.15
.
2. -/i- . .
. b2. :
. VIII.3.10, V.3.4, II.3.17, . III.3.31, VI.1.41
(. . IX.2.13, IX.2.17, IV.1.3). ,
: . I.2.11; .
I.2.1; II.3.5.
,
-/i- . . b2 . . b2 c (.
). -/i- . . . b2 . . c
,
( 2001).
-/i- : c VIII.2.17,
. . c.
3.
. . : I.1.33; III.3.14;
I.3.8; V.2.19; IV.3.17, VIII.3.6, VIII.3.11. V.3.22

. . II.1.2, VI.1.3, VII.2.35, VIII.1.5, IX.1.12, IX.1.67, IX.1.16,
I.2.5; I.1.14, I.2.15, IX.2.16, V.2.4. (
I.1.18)
. . b2 c.

. . b2 c en-
- ., -
(10.1): (.), (.), (.)
.. ( 2001). . . b2,
. . . b2, ;
. . c 64. . .
. . b2 . . c, . . b2 . . c:
. . b2: ., . (/ ; . ); . , (/ ), .
, . (/ ); . (/ ), . , . .

II.3.1;

64
. . c b2
, . . . c: , (), ; , (),
. . , en- . . b2 c,
. . . b1
, ( ), en- .

119

. . . b2: , ; , ~ ; IV.3.17,
en- .
. . c: ., ., . ; ., ., . ; ., . ;
., ., . ; ., . (. . . b2); .,
., . ; ., . , . ; . , .
(. . . b2).
. . . c -: ,
, .
. . . b2
. . c. -
: - VIII.1.48
V.3.16 (. . . . c).
- : IX.2.7; VII.2.13.
. . II.1.17 (. . ),
IX.1.19 . . c , .
4. ,
.
.
-/i-.
, ,
: . i, i, , ; . ,
, , (. : 3233)65.
-/i- ()
.-.- : . 28;
. 125. ,
*-j- < *-ji-,
: . 35 (- ), 9 . 38, 48, . 420,
., ., ., .; . 60, 65, 71, . 90;
. 117.

( , )
: () ~ ()
() ~ () ( 1989). en-
. . . b2
(. ).
i- .
- . ( .. , 1995 .;
).
i- . . . c b2
:
: 1 . ~ ; 3 .
~ ; 3 . ~ ; 3 . ~ 3 .
; ~ 3 . ~ ; () 3 . ~
; () 3 . ~ .
., 2013: 111 , (. . -) /i- .
65

120

: 1 . ~ ; 1 . ~
; () 3 . ~ ; 3 . ~
; 3 . ~ ; 3 . ~
; 3 . ~ ; 3 . ~
; 3 . ~ ; () 3 .
~ ; 3 . ~ ; 3 . ~
; 3 . ~ ; 3 . ~
.
i- . . . b1 -- (. .
) : -
(. . ~ ); ,
- (. . ~ ;
< .-. -, -). i-
- ., 2013: 108.
,
, i- . . b1.
. ,
. , .
. . b1 . . b2 c.
-/
. . b1 ( , ), a-/je- n-.
- .- ,

.
a-/je-: . . ~
(i., .).
. . 11 12,
. . 13.
8.3.

, ,
() ,
.- XIVXVII .,
.
8.3.1.


-/i- . 8.2.
VI.1.26; V.3.1; IV.2.9, (?) IX.3.1
,
, , ,
XII .
c -
. . c (. ) . . b1; i- . . b2
.
. 14 . . c -

121

( ), .

122

14

. . b c

a-/je-

. . b1
IV.3.1;
IV.1.10; IV.1.23

II.2.7;
IV.1.16

. . b2
. I.1.33;
III.3.14; I.3.8;
V.2.19;
V.3.22; IV.3.17;
VIII.3.6, VIII.3.11, IV.3.17,

. . c
II.1.2, VI.1.3, VII.2.35, VIII.1.5,
IX.1.12, IX.1.67, IX.1.16,
I.2.5; I.1.14, I.2.15, IX.2.16, V.2.4;
VI.1.26; V.3.1;
IV.2.9, (?)
IX.3.1 .. (.) 3 .
VIII.1.48
V.3.16 (.)
IX.2.7;
VII.2.13

VII.1.17;
VII.3.5, V.3.11;
V.3.17
III.1.37; V.2.19;

23 ., 2 .

V.3.26

VIII.1.44
V.3.20;
II.3.9, IV.2.11; VII.1.28
3 . IV.3.16
VI.1.11
23 ..

III.3.15;
VII.1.16; IV.3.14;
V.1.10;
II.3.1;
VII.1.1011;
IX.2.6;

123

n-

n-

-/je-
i-

IX.2.1
IX.2.5;
II.2.26; VIII.1.48;
VII.2.6
VIII.2.17,
VIII.2.14; I.1.32

. I.2.1;
VIII.3.7, VIII.3.10,

V.3.4;

VII.1.14
V.1.22; VII.2.12; IX.1.20;
VII.1.8;
V.3.17; VI.3.13;
IV.1.19;
VII.2.29; I.1.33;
IV.3.5, VIII.3.1;
VI.6.1, VII.1.19, VI.3.16;
VII.2.5, VII.2.14,
VI.1.15
VIII.3.5; I.2.13;
V.1.9; c
II.2.1; III.1.23

VIII.2.17

. . c 3 . V.1.12;
V.1.12
V.1.3; VI.2.24;
II.2.29, III.1.24;
III.1.26;
VI.3.17;
III.3.25; IV.1.23

124

7.3.2.

. . a:
: III.3.28; IX.2.4; V.2.17;
III.3.23; III.3.26; I.1.14; VII.2.24, VII.2.25,
VII.2.28; V.2.9; III.3.7, III.3.22; V.2.7
: V.2.4; I.1.28,
III.3.12; II.2.4 ; I.1.11.
a-/je- . . b1, ,
: I.1.29; VII.2.33 .
i- -/i- . . b1 : III.2.6;
VII.2.22; I.1.10;
b2 I.1.18
, . . VIII.3.6, VIII.3.11.
i- . . b2 : III.3.30
. . c : IV.3.21;
III.3.6; IV.3.18; I.1.16, I.1.26; I.1.19; III.3.22;
VII.2.23; IX.1.14; *- VII.1.31;
VIII.1.21; I.1.1, V.1.6; V.1.4; VII.2.20.
8.4.

. . b ,
.
8.4.1.

- - ., .
. . - -a: . . . , , . . . , ,
.-. . ( ) . . . , , , , . .
( ). I.2.4, III.2.3 , .
. * . . ., . . ,
--.
, (, ): . . ().
66.


: II.2.22, III.1.13, VIII.1.30,32,43, II.1.6, VI.1.6.
( : 334,
. . c). -
: ( ), , (. 21).
: , .
66
.
(: 2227). - : . , . , . . .
, , ,
. . . - : V.1.4 V.3.10; IX.3.4.

125

8.4.2.


. . b, .
,
. ,
8.4.1, .
1. ont- (. . .) . . b1: II.1.22 (
) IV.2.7, II.2.5 ( ).
,
.-.- (: 21, 32). . . . I.3.3
(. VI.2.21). .-.-.
.
2. en- (. . .) i- . . . b2 (: 112
121) : II.1.19,
II.1.18, : VII.1.24, I.2.8. -,
( 1 .)
jent-, . VI.1.25, V.3.27.
. -an- a-/je-, .
~ (: 123).
a-/je- (,
, -...), c (, , -,
-...).
* (. III.3.1)
, , , *, .
. b1. VII.1.13 :
*.

() = (), .
8.4.3.

~ ~
~ , ~ .
~ ~
(: 20).

.

(: 721):
~ , ~ < . *e ny
~ *trby, *sno py ~ ty
.
~ , ~ ~ < .
*e sa
n ~ *p sa
ntj- ~ * jo
n; *tvo ri t ~ *pa li t, *ple jo
ntj-.
,
, ~ , .
. . . . -/- - . .
b .-.- , .
126

. -/- . . -/-: ~ ~
67. .-.-. ., . .68
.69:
: . | 142, 158, 199, 228,
. 6, 6, 38;
: . . . 65, | 82, 148,
. 10.
~ XIV . . .,
, .
, ..
(: 14)70.
. . ,
(
, ~ ,
~ , ~ ),
: ~ , . volx
~ gxax (: 122).
~ , ~ .-.-
: = ,
= . .-
~ (. 21).
( ) a- . . b
.. . ( ~ i), o/u- . . b . . - ( ~ i; . . . -:
~ i); .. . -/-i ( ~ i, i ~ ); . . - (
~ i); . . -i (i ~ ci); .. . . - ( ~ i) . :
137138. . . -/- . . -
(: 124127).
- ,
, . . - . . b
- : . (. ), (.
). ,
: . i, . . . .
- , :
. ; .
~
XIIIXIV . (: 174175).
67
i- . . b2 ~
, .-.- .
68
, .
69
1587 . (
1988: 139).
70
~ , , , - - ,
i- . . b2 ~ ( 22). ~
, . . .
( *nost >
*nsit, *no sit),
*-x/ *-ix (:
1517).

127

8.5. . . . b1, b2 c i-.

i- . . 15.
. . b1 . . . b1
. . b2.
i- . . b1
( VI.3.2) (. 8.2 . 15).
. . b2 . i- . b2.
. . b2 ,
: 3 . *,
. VI.1.25, V.3.27; 3 . *, . II.1.19; 3 . *, .
II.1.18.
. . b2 . . . c, . . b2
-
:
. . b2: VII.2.12, IX.1.20, VII.1.8, I.1.33,
VI.6.1, VII.1.19, VI.3.16;
. . c: V.1.12, V.1.12.
. . b2 c
. . .: VI.1.25, V.3.27 . . b2 VI.2.22 , III.3.29
. . c
. . . .: II.1.19; II.1.18 . . b2 VI.1.14;
II.2.16 ; II.3.18 . . c.
. . b1 b2,
. . b1 . ,
en-:
. . . b1: VII.2.16, IX.3.7; V.2.8, VI.1.3.
. . . b2: II.2.19; I.2.8; VII.1.24.
i- . . . b2 .
. b1 ( ) .-
(-) - (),
. . b2 . . c
(: 111)71.
. . b2
. . c , . . b1 -
(: 111).
. 15 i- . . b1 (); .
. b1 b2 (); . . c . . . c
- .
. . b1.

71
. 2013: 111 . . b2 . , *mtiti
. . c *mt . . c ( . . d).

128

15
i- b c

*liti . . b1
*svtiti . . b1
*msiti . . b1
*moltiti . . b1
*sditi . . b1
*grziti . . b2
*krmiti . . b2
*pelniti . . b2
*stpiti . . b2
*storiti . . b2
*verditi . . b2
*kloniti . . b1

*lomiti . . b1
*moiti . . b1
*nositi . . b1
*skoiti . . b1

; . . 23 . .

. . .
. . .

. .
.
. . . b1 > . . b1
IV.1.19
IX.3.7
V.2.8, VI.1.3
VII.2.16

VII.2.22
. . . b2 > . . b1
V.1.22
V.3.17
II.1.14
I.2.8
I.2.13,
III.1.23
V.1.9, c II.2.1
VI.2.19
II.2.19
VII.1.24
. . . b1 > . . b1
VI.3.13

VIII.1.7
VI.3.2
III.2.6


l-

V.3.3
VI.2.910
IV.2.4

IV.1.26,
IX.1.25

I.2.15

IV.3.5, VIII.3.1,
129

*voditi . . b1
*xoditi . . b1
*govoriti . . b2
*gvozditi . . b2
*ostriti . . b2
*roniti . . b2
*tvoriti . . b2
*voriti . . b2

*zvoniti . . b2
*buditi . . c
*dliti . . c

*gorditi . . c

*kaliti . . c
*krsiti . . c
*molditi . . c
*mtiti . . c
*pojiti . . c
*pustiti . . c
*rditi . . c
*roditi . . c

VII.2.5, VII.2.14,
VIII.3.5

IV.2.15
. . . b2 > . . b2
III.3.30
II.1.19
II.1.18

VI.1.25,
V.3.27

I.1.33
VI.6.1, VII.1.19,
VI.3.16

VII.2.12,
IX.1.20 VI.2.20
VII.1.8

VII.2.29

II.2.29,
III.1.24

VI.1.14

II.2.16
VI.2.22

V.1.12

VII.3.5

VI.1.15

. . . c > . . c
II.2.27, II.2.6
V.1.3
VI.1.28
VI.3.17
III.3.29

VII.1.28

IV.1.23

VI.3.30
IV.3.3, VI.3.18
VI.1.30

VII.2.23

II.3.18

130

*suiti . . c
*spiti . . c
*trsiti . . c
.-.

.-.

.-.

V.1.12
VIII.3.12

VI.2.24

V.1.4

III.1.26
III.3.25

131

8.6.

8.6.1. , .
. . c

. . c , , , ,
(), () ,
.- . 16
17, -. . .
16
, ,

V.2.4, V.2.12

. .
.

III.1.36
V.2.7, IV.1.11, IV.1.12

. .

I.3.2,
VI.1.45, II.1.5,
VIII.1.30, VI.1.43,
VI.1.47

III.2.12
IX.1.3, IX.1.8, VI.3.19,
VI.1.41, VIII.1.21
II.2.12,
II.3.20

,
(
, passim)
IV.2.13, IV.3.18
II.1.23, III.3.29,
VII.2.3, VI.3.27,
VI.1.9,
III.1.32

VIII.3.12

17
(); (), (); , ;

. .
. .
. .

. .

. .
I.1.22, I.1.32, V.1.22 .
III.3.5, VII.2.4,
(?) VII.1.14 .
VII.1.13, VII.2.24

. .
IV.2.10, IV.2.12, IV.2.12,
VI.1.36; VI.1.34; V.3.4,
V.3.25, VI.1.15;
III.3.32; IV.2.10;
IV.1.11, IV.1.12

VIII.1.9, VIII.1.10, IX.1.14, IX.1.12, II.2.18, IX.2.21,


VIII.3.5, I.2.3; I.1.7, I.3.5, VI.2.11;
VII.3.7; I.3.7, IV.3.13
I.2.13, II.1.2, II.2.5, II.3.23, IV.1.15; II.2.4;

. .
V.2.3; I.1.19

VII.1.14, V.2.21 .
I.1.30

III.3.17
I.1.6

132

. .
. .
. . .
. . .
. . .
. .

III.1.38;

VII.2.29, VII.2.34; I.1.10;

VIII.1.15, VIII.1.17, VIII.1.24, VIII.1.44

IV.3.4; VI.3.9
IX.3.15
. V.1.1
V.1.4 V.3.10
V.3.14
. VI.1.23
., . II.1.20,
IV.1.23, IV.3.18, VI.1.26,
27, 28

. .
. .
. .
. .
. .

III.3.32 .
I.3.1;
VI.3.14

VII.2.8, II.1.17
II.1.15, II.1.16, VII.3.9
II.3.6
III.1.5

.. , , ; , /; , /
, .-.-
(: 19).
(,
),
. ,
72.
.. .
: ( 7.6.1), , ,
, , .
.-.- . . , , ,
, ,
(: 447), * ,
* .
, .
: , , ; ;
a , , , , (8), ,
, . , , ,
( 2015: 135, 144, 160; : 3641).
, . IV.1.11,
IV.1.12
.
.-
. . , , ; , , ; , . .
IX.3.15 ( ). .
. (: 59) . i.
- , i ( , ...); i
72

.. . (). . 99.

133

, i (. 21) - ,
, ,
, , , . . i, i, .
, , . . . .-. , , .-
: . ; . (: 59).
. . .
.- . . , , , ;
, , , ; ,
, ; , / ; , / . -,

.
. ., , .
. . , . . *, . . *,
; . , , , . . . ()(), . . (). . .
, ; . . , . . ; . . . *, ; . . . , . . .
. . . ,
(, ), -
. , , 2, 73 ,
. ., .
8.6.2. , ,

, ,
*moj-, *tvoj-, *svoj-,
(. 18):
18
, ,

.. .
. . ./.
. . ./.
. . ./.
. . ./.

. . .
.. . .
. . .
. . .
.. . .
.. .
. . .
.. . .
.. .
. . .


IV.2.10, IV.2.10
I.1.33, III.3.18
III.2.7
V.2.1516
VI.2.1516

VI.1.15
I.2.17, III.3.30, VIII.1.45
I.1.32
VIII.1.19

IX.1.11
I.2.4, VII.1.24, VI.3.12,
VI.3.13


VIII.1.24
VI.1.18 VI.1.33
VII.1.1011
III.2.16
I.2.5
III.1.36 VII.1.15
VI.1.45 VIII.3.13

II.1.9, II.1.11
VI.2.23
IV.3.8
I.1.27, I.1.33, II.1.7, VII.1.24;
I.2.10
134

. .

V.1.7, VII.1.8, VI.3.31,


VII.1.27

VI.2.18, IX.2.15


: / , . / , / , / (.
21). , , , . .
, -,
.
. . , , , , -,
*j < *ji, , , ,
, , . .
.-.- ,

*moj-, *tvoj-, *svoj-,


, , , . .

-, -, -.
8.7.

1. . . (, . .)
: . ,
, , (. ).
2. (. . a)
, . . a (: 497).
3. 2 . . . . b1: VI.1.43, 47 (. 10.4.6).
4. *-ji- > -j- . 3 . ( <
*pj < *poj ), . 2 . ( < *stji < *stoj i, . 3 . )
. .-.- .-
, ~ , ; , ,
~ . , ,
( . . ,
; . i, < *stj, *stjte
< . *stoj , *stoj te). : . ,
, , , . .
5.
. . : . . I.1.2, VIII.1.22, I.1.13, I.3.4, .
. I.1.3 I.1.25 I.1.16. I.1.32
(-.-. *). . . . V.1.12,
IV.2.7, . . I.1.15, I.1.17, I.1.26, . . V.3.8.
6. . . c -
14 15:
, -/e- -/i-: 3 . VIII.2.9; II.3.22,
II.2.17; II.2.9, VIII.2.15; IX.2.13, IX.2.17; II.2.18, VII.1.1, VII.1.4;
III.1.1718; IV.1.11; 2 . III.2.2 (< *stji < *stoj i); VI.2.15; 3.
. I.3.9; IX.3.10; IV.1.3; V.1.20, VII.3.10, V.3.28, 3 . I.3.16;
III.1.1718, VI.2.23; I.3.15, VII.1.22; IV.1.5.
l-.: VI.1.45, I.3.7, I.3.11, III.3.32, II.3.18, III.3.1, III.3.3 ~ VI.1.45,
IV.1.9.

135

.: . . . VIII.1.1213, VIII.1.2728, VIII.1.41, .


. . IV.3.78.
. .: . . . III.2.14; VI.2.17 ~
VII.2.4; . . . IX.2.20.
. .: . . . IX.1.19; . . .
II.1.17; . . . II.1.12; . . . I.2.7.
8.8.

. . a
, . . . e
. . . (, , . .),
(8.1).
. 19
, . . b c.

136

19
, 73 . . b c
o- u-
o- . .

. .

I.2.12 IX.1.12

. .

IV.3.21;
III.2.14; VII.2.38; .
VII.2.9
IV.3.3, VI.3.18,
III.1.34 VIII.2.12,
VIII.3.6; IX.2.18,
IX.2.22; . VII.2.38

. .

. H

. .

VII.2.12
VII.2.36
III.1.7;
VI.2.19

VII.2.17;


o- . .
. . b
II.3.16, V.3.21; .
IX.3.5 ;
VIII.1.43 V.1.28;
II.3.13

IV.1.21; VI.1.33,
VI.3.25; V.1.26;
IV.3.12; .
VII.1.20;
III.3.16; VI.3.25
V.3.30, IX.1.5;
VI.1.41;
II.1.14; IX.1.4;
I.1.33
IX.2.13, 17;
IX.1.19; .

i-


a- -

II.2.25;

,
;

VI.1.39 IV.3.16

V.3.19; . II.3.12;
IV.1.8 .
IV.1.25, VIII.2.17;

VII.2.32

VI.3.17

IX.2.16

IX.1.13

V.2.7; V.2.11;

II.2.4, VIII.2.3, IX.2.9, I.2.17;

: . ( . ); .
( . ); . (, ). . , . . en- . . .
73

137

II.3.1;


III.3.14;
;

V.2.1
I.1.32, V.3.3,
VI.3.3

. .
. .
. .
. .
.
. .
.
. .
.
. .

. .

V.2.8;
I.2.18, III.2.7,
V.3.7; I.3.4
III.3.5

H I.3.15
; II.2.8 ;
I.1.447
VIII.1.29
IX.1.67;
I.3.3; I.3.1
V.3.13

VI.3.29;
III.2.11, VI.3.28
.. III.3.3 ..
V.1.19 V.1.18;
IX.1.18;
..

V.1.26
VIII.1.24; II.3.17;
I.2.15;

VI.2.19, VII.2.28

III.3.31

VII.2.6

IX.1.21,

IX.1.13

III.3.6,
IV.2.13, IV.3.18;
III.3.15; IX.1.10;
I.3.6;
V.3.22; . IX.1.10
, III.3.15 VIII.1.45;
V.1.3
IX.1.24;
V.2.5;
I.2.3, II.2.4, V.3.16

V.1.22

VII.1.13

VII.2.10;

VI.1.12
IX.3.4

IV.2.5, VII.1.15
.

..

IV.1.5, VII.3.10

II.1.15

IV.3.7; ..
I.3.15, VII.1.22
..

IX.2.10

VI.1.23

138

. .
. .

V.1.14

VII.2.15; ..
III.1.10, III.2.4,
VII.1.9, III.2.4 (
. IV.1.4);
II.2.21 ..
.

III.1.8

II.2.18, VII.2.33

I.3.2, I.1.33, II.3.2, III.1.16, III.3.32,


IV.1.14, VI.1.24, IX.3.21 .

. .

. .
. .

I.2.17, VIII.1.20, VIII.1.4647


(. I.2.4,
III.2.3); ..
VIII.1.23; .. VII.1.24,
VI.3.14
.. I.1.27;
VI.1.4

II.2.29, III.1.27, VII.1.13 (


.. II.1.13,
VI.3.8;
VI.1.44, VI.2.3)
.. VI.2.18,
I.1.23 ..
III.2.5, V.1.8, VII.1.8, VII.1.13,
VI.1.78
VIII.2.3; II.3.20;
VIII.1.2; II.2.7,
V.3.24; II.2.6;
II.1.34, II.2.24, VI.3.15;
II.3.13; II.1.2, III.2.6;

VIII.2.2, IX.1.12,
VIII.3.7;
II.1.12

. .
VI.3.16;
VI.3.16; IV.1.26,
IX.1.25; .
I.1.1
VIII.2.1; . VI.1.34

I.2.13; II.2.5
. VI.2.22;
VIII.3.12; VI.3.6

III.2.13;
IV.3.17; IV.1.9
VII.2.32;
III.1.1718, IV.1.8, VI.3.9,
VIII.2.17 IV.2.2;
139

. .

. .

II.2.26 VI.3.19;
IV.3.1, VI.1.31,
VI.3.5, IX.2.13, IX.2.17;
III.3.11, VII.1.7; .
III.2.1, III.2.12; .
VI.2.17; VII.2.4;
IX.2.20 II.2.1,
V.1.25, VII.2.22, VIII.3.1,

IX.1.18;
VIII.1.1213,
VIII.1.2728, VIII.1.41
.

IX.3.8

IV.1.1,
IV.1.2, V.2.3;
V.3.6, , III.2.15;
VII.2.9; I.1.34;
V.2.18;
IV.1.2; .

II.2.8; IV.3.12;
VI.1.16; VII.2.9,
V.1.24;
VIII.2.1, II.2.15, VIII.2.13;
VII.1.20, VII.2.18;
III.2.16; c II.1.23,
. VI.3.25
II.2.30, III.2.14
V.1.13, III.1.3, III.1.15, I.1.7, I.3.1, I.3.5, VI.2.11,
III.1.22;
IX.3.2;
;

III.2.15, V.3.5, VI.1.42, , VI.2.25


I.2.16
III.1.1, IV.1.17;
VIII.2.10
V.1.26, VII.2.7;
V.2.13

III.3.16
I.2.11, I.2.14,
I.2.18, V.3.7, VIII.2.11,
III.1.7, IV.2.6,
III.1.21
III.3.16, V.1.21, IX.1.8 ,
IX.1.20

VIII.2.7;
VIII.1.2728,
VII.2.5, VII.2.12;
VII.1.3; III.1.6;
II.3.19;
VIII.3.6; IX.3.17; .
VIII.2.56;

I.1.11,
I.3.3, IX.1.1;
V.3.26, V.2.21,
IV.3.2;
VI.3.30, II.2.3, II.3.4

IX.3.5
IV.1.7, IV.3.17,
VII.1.32, VIII.2.4

IX.3.4; (
IX.2.9) II.2.9,
IV.3.5, V.3.20, VII.3.1, IX.1.5,
IX.3.6, III.3.26, IV.3.16
I.1.12, III.3.7,
IV.1.26, IX.1.25

140

VI.1.47; .

I.2.7
I.3.10, II.2.17,
II.3.24, II.2.14;
II.3.19;
VI.1.39 I.2.12, V.3.1,
VIII.1.9, VIII.2.3, VIII.2.15,

. .

. .

VIII.2.16,
II.2.30

II.1.23,

II.2.27; III.3.10, II.3.6; .


VII.2.31; III.1.2,
VI.6.1; VII.1.20;
III.1.1718
V.3.19, IX.2.11; VII.2.14;
. VIII.3.4;
VIII.1.23, III.1.38,
II.2.2, III.3.8;
IX.3.10
V.2.1 VI.1.44;
V.1.22; IV.1.22;
VII.2.9; II.3.23
VII.2.2

IV.3.21; V.2.3,
V.2.16-17,
VII.2.24; I.1.30;
III.3.30 IV.1.16, V.3.11;
I.1.16,
I.1.25; V.3.28;
VI.6.1; II.2.2,
III.3.8

I.1.12, VIII.3.11 ,
II.3.22, VII.2.14,
VII.2.24, VII.2.28, VIII.3.5;
II.2.20;
III.1.24,
VI.1.24, VII.1.6;
IX.2.8
VIII.3.7, VIII.3.10
VIII.3.4,

I.1.32

VII.2.20;
V.3.27; .
VI.3.16

VII.2

VIII.3.4;
II.2.19; VIII.3.12; .
VII.2.3; IX.1.17
VII.1.19, VII.2.18;
VI.1.78,, IV.3.20,
III.1.31,
I.1.36, IV.2.4,
V.1.9, VII.1.29, VIII.2.56,
IV.2.16, V.3.24,
I.1.37, IV.1.24,
VI.2.29, VI.1.12,
VI.3.32

II.2.5, V.1.6;
IV.2.4;
VIII.2.14

IX.1.14

141

. .

. .
. .
.

. .
.
. .
.
. .

IX.1.21,
VII.2.32, VIII.1.10
V.3.26; IV.2.6;
IV.1.20; VII.2.1;
V.3.17, II.1.22, II.3.15,
III.3.9;
IV.1.6, VIII.1.4647, IX.2.25,
I.3.15, V.1.16; VI.2.8
IV.3.6; V.2.1415;
VII.2.17; .
V.2.6 II.2.15,
VIII.2.1,
VIII.2.13 ; IX.2.2
IX.1.23
III.2.1, III.2.12

III.2.2;
I.2.12 IX.3.7

VI.2.910
V.3.4

III.3.12

V.3.8

IV.3.11

.
I.3.5

VII.2.19;
V.2.16-17; III.3.28,
IX.2.4; II.1.21,
II.2.19; III.3.1, III.3.25;
VII.1.21, IX.3.10;
IX.3.13; II.1.17;
IX.2.7;
III.1.19; VIII.2.2;
I.3.16, III.1.20, IV.1.18,

IX.3.8

II.2.22, III.1.12

V.3.2, VI.1.40, VI.3.15, VI.3.19,


VII.1.15, IX.1.12

IX.1.14; .
VII.1.13

VI.1.13
VI.2.910
.

III.1.24; II.2.16;
V.2.20
VII.1.16; . III.3.29

III.3.19

III.2.9;
VI.2.23; ; (
III.1.1718);
IX.3.13, VI.3.10;
IV.1.3 VIII.2.18
. IV.3.78

142

VII.3.7;

. .
. .
. .

. .
. .

II.1.18;
;

IX.1.24;
VI.2.6
III.1.24;
IX.3.13; . II.1.12;
. VII.2.19
IV.3.18, IX.3.19,
IV.2.11, VI.3.21

VII.2.21; .
I.1.16,
I.1.25 VII.3.3
V.1.27
I.1.29, IX.3.2223,
IV.2.8 IV.2.8,
X.3.14

VI.3.17, VII.2.23;
;
VIII.1.48; II.3.9;
VI.2.21;
VII.1.24; VI.2.22;
VIII.1; V.1.10;
I.3.8
VI.3.20

V.2.9; VII.2.16;
. I.1.13,
I.3.4 VI.1.49
VI.3.25
IX.1.11

I.1.17, I.1.26; IV.2.14;


I.1.3
III.1.22
.
I.1.15

V.1.12 I.3.6,
I.3.8, II.2.25, II.2.28, III.1.19,
III.1.24; . IV.2.7

IV.3.6, VII.2.22

VI.2.23

VI.3.27;
VIII.3.8; II.2.20;
VIII.3.8 ;
II.2.20; IV.2.7

VI.3.13;
III.3.7

VII.2.21, IV.1.9;
IX.1.15 .
I.1.2

VII.2.15;
II.3.34, III.1.7,
III.2.3, VI.3.31, IX.2.15
VI.2.26

143

8.9.


( ~ ), . 3.5.
.
. . IV.2.8, IX.3.14 o-,
() I.1.29, VII.2.23, IX.3.22 i- (. VII.2.22, IV.3.6).
. . IV.1.4 . . II.1.13,
VI.3.8, VI.1.44, VI.2.3. . . I.2.18,
III.2.7, V.3.7, . . III.2.11 . . III.1.10, III.2.4, VII.1.9, III.2.4.
,
. . b (, , ). .
. , . . . . :
II.2.17, VIII.1.20, VIII.1.4647 I.2.4, III.2.3,
. * . .
a- . . b . III.1.11, V.3.19; VIII.1.8; .
. V.1.12 . . c: . IX.2.9, . . III.1.1718.
. . b c .-.- , . . c
- (: 170).
. . ... ... ..
*xotti . . b:
// IX.3.45. ,
. . c: VI.3.6.
, , . 8.7.2,
. . c 8.7.
IX.
9.1. XIIXIII

, ,
XII .
, , , XII .
. ,
, . .
-.- 2008: 38122. XIV
. ( ) ( 2008: 122139).
, XIIXIII
., . , , ,
XVXVI ., ,
(9.1). terminus post quem XIII
., .
. ,
XII . ,
, 74.
74

.. ( 1967: 94) , . -

144

9.2.
9.2.1.

1. e, > o ,
- .
e, > o .
e, > o XII .
> o : II.3.13 ., .
o XVXVI .,
. e, > o : ,
e, , , .
e, > o ,
XII ., [e], []
/e/ //
o . e, > o
- ,
-
( X).
2. -
( V),
.
9.2.2.

(,
, ,
), .

, .
,
, .-.- ,
(8.3.1).

( 2008: 94106) 2 . . . (Ibid.: 106114).
III.2.6 . 3 .
- , . (Timberlake
1999) . 10.3.4.
, ,
( 2008: 124126; . 2006: 454455).

( 2004: 173). . . , XII .
, -, . , , . 60- . , .. , , XII (Ibid.: 95), .

145

(, ) ;
,
<...> , <...>
, , ( 2004: 174].
,
XII, XIXII .
9.2.3. ()


,
, ,
, ( 2004: 144145; 184). . XIII .
,
XIVXV . ,
(Ibid.: 185).
,
.
:
. . . .: . (. . --) I.1.34, ., . VIII.3.8, ., . I.3.3,
., . I.3.4, ., . I.3.5, ., . I.3.6, ., . III.2.7, ., . IV.3.2,
., . III.2.14, ., . VI.2.17, ., . VII.2.4, ., . VI.2.19, .,
. VI.2.20, ., . VI.2.21, ., . VI.2.22, ., . VIII.3.12. , ,
: II.2.27, II.2.6 ., . .
. . . .: ., . II.2.5, ., . IV.3.6, ., . VIII.1.13, 28,41, ., .
IX.1.18;
. . . .: ., . IV.3.20, ., . VII.3.12, ., . IX.3.14; .,
., . III.3.29.
. . . . ., . IV.3.78
. *-, (7.7).
. . . . ., . II.1.22, .,
. II.2.30, ., . VI.1.25.
- - XVXVI . (7.2).
. . . ., . , ,
IX.1.9, 10, 12.
:
. . . .: ., . V.3.27; .
.: ., . IX.3.20; . .: ., .
IX.1.17.
. . . . ., . VIII.1.23.
,
, XVXVI .,
.
9.2.4.

, ,

146

[a1]: 1) ? 2)
?

c I.2.12 ;
VII.2.10 ;
IX.1.21 ( V.1.22) ;
II.2.15, VIII.2.1 ( VIII.2.13) .

1- . XII . ( 2004: 162).
,
XVXVI .: I.3.16,
VIII.1.4041, VII.2.29; I.3.14, V.2.3, VII.2.31; I.3.15;
III.3.12. 2-
XII . ( 2004: 160162).
VIII.1.2728
.

9.2.5.

,
:
. . - .: V.1.1, V.3.4 ., . ; II.1.6, V.3.13; I.3.5 . . ;
V.3.13 ., . ; V.1.1 ., . ; VIII.3.14 .
, . ; VI.2.10 ., . ; IX.3.2 ., .
; VIII.3.13 ., . ; VI.1.45 ., . ; . . V.3.13 .,
. ; IV.1.19 ., . ; VIII.3.14 ., . ; V.3.4 .,
. ; V.1.1 ., . ; II.1.6 ., .
; VI.2.9 . , . ; IX.3.2 .
, . ; VI.1.45 ., . ;
.. . . VIII.1.19 ., . ; VIII.1.19 ., .
; VIII.1.19 ., . ; V.1.13 ., . ; IX.3.4 ., .
; . . V.3.10 . ( . );
.. ; . . V.3.8 ., . ;
. ., : VI.2.10 ., . ;
. ., u-: I.3.5 ., . ;
-: . . III.3.12 ., . ; . . IV.3.11 . , .
(sic!);
: 1 . . IX.2.18 ., . ; VI.1.12 ., . ;
1 . IX.2.18, IX.2.21 ., . ; II.1.6 ., ;
23 . V.3.13 ., . ; IV.1.19 ., . ;
V.3.17 ., . ; VIII.3.13 ., . ;
IV.2.9 ., . ; V.3.12 . , . ; V.3.4
. , . ; VI.2.9 ., . ; VI.1.6 ., . ;
l- . VI.1.6 ., . .

XVXVI .,
. 1.5.2.2:
: 2 . . VI.2.1 ., . ; 3 . .. . V.1.4 ., . ;
V.3.14 ., . ; . . V.1.1 ., . i ;
- .: . VI.1.14 ., . ; VI.1.13 ., . ;
VII.1.15, IV.2.5 ., . ; V.3.8 . (. . );
147

V.3.12 ., . ; VI.1.12 ., . ;
23 . VI.1.10 ., . ; VI.1.11 . i, .
i; VI.1.14 ., . ; IX.3.1 ., . ;
V.3.17 ., . ; VI.3.4 ., . .
.. . . - ., . VI.1.12, . (. .
) V.3.8, ., . V.3.12 .-. -, XIII .
( 2004: 111).
- - -
. *-i - (7.5.2). -,
XVXVI . , - . . . ., -
.
. . . . . -:
: ., . VI.2.10, ==, ,
-.
[...] [...] [...]
i VI.1.811 . 2008: 4275,
.
[...] IV.2.5
i VII.1.15 ,
.
: //
. :
//
()().
9.2.6.


XIXII .
( 2008: 49). (
, ,
)
(Ibid.: 5485).
=
. // 76,
. //
- : ...
.
. , . .
// .

V.2.1720, ,
75
...
, : , (, . .).
.
76
, ,
( 2008: 90; 98).

148

(? ? ?) .
// , . //
// (. V.2.1720),
( : , , , ?)
,
( 2008: 95).
: i
VIII.2.18; IV.1.26.
2- XIV . ( 2008: 57),
XII .
IV.1.26
XVXVI .,
,
XIV ( 2008: 190). :
IX.1.25.
i VIII.2.18
(: )
. .. (2008: 82),
, +
.
.

. .- , XIXII ,
.
. ,
, .
: 77.
9.2.7.

(
VII):
. , ; , / ; , / .
.
*-ji- > -j- . 3 . ( < *pj < *poj ), . 2 . ( < *stji <
*stoj i) . 3 . .
. 2 . . . . b1: (2).
.
, (.
8.4.3):
/
: . . . , , , (
77
.. ( ), ( ; ) : ... . . - : , , .
: , .

149

) . . , , , . . ; , , (
). , - ,
-,
.
, ( ,
.: ~ ).
/
: ; , ( ) ~ , ,
, ( ).
. . . b2 i-.
.-.- i- . . . b2
. . c. i-
.- .
i- . . b1 b2 i- . . b1 b2 .
. b1 .-
- -
( 1981: 122123). . . b1
. . . b2
. .
. . . c ( ) . . b2.
. ,
, (8.2),
.-.- XIVXVII . ,
.
9.3.
9.3.1. , XVXV .

XVXVI .,
//, /e/ /i/ , , / (1.5.1.1).
, , . . XVXVI .,
:
- .-. . . - (, , ) (7.8);
-, -, -
(7.6.2);
- - ., . . . - (7.6.2);
(9.2.4).
-, XVXVI .
,
: , i
V.1.1617
.
9.3.2. ,

, ,
.

150

1.

, - (. 7.1).
,
, .
- I . ( 2004:
9599), . . .
2.
-ja- -- - ( . , ).
, XVXVI .,
2 . . . V.2.4 ., .
- -.
IX.1.12 . (
, ) ja- (
, ), -
XIV .
( , 2004: 729, 845). -
(, ): ., ., ., . ;
. , . .,
, ,
- -78.
3. I.2.4 (. *krvn)
IX.1.19 (. *strt, *strta).
, .
4. 1- .
10.4.4.
5. . . . - : IV.2.2,
VIII.1.1213, VIII.1.2728, VIII.1.41, IX.1.18 -, .
6. : VIII.3.9
< *, VII.2.29 < *, VI.1.16 < * , V.3.30 < *
. , , .
7. , -, .
1 . , 23 . , 3 . ,
XII ., 1 .
, 3 . . IV.2.9,
VI.1.26, V.3.1, II.2.14.
8.
. . . .: I.1.34, VI.2.19, VI.2.20 *
, *, *. -
78
- , ,
~ . . . c: .
- . ~ , () , -/-/-/- ~ -, - ()
-/-/-/; - ~ -, - () .
~ , () ; ~ () ~ , . - - . . . c ( 1983: 2667).
. . a . . . , , , .

151

( 2004: 144).
9. -, - . . . - (.-. . -)
, -[],
(-) -, . ,
.- 2.2 8.6. . . . - -
.
10. ,
, . 10.4.
11.
- (3.5).
X.

10.1. -
-

.. (2008: 139155) . . ,

, , , ,
,
(Ibid.: 148).
.. (2006: 464),
, -:
( ,
)
- <...> . ,
, .
,
, , - .
- ,
.

(IXXII .) -
:
1. - ,
- VIIIX .,
-. - ()
(.
6.1).

, -, .

IXX .
. - ( 1982: 171).
-
- 79.
79

152

-
XIIXV . ( 1982: 176) ,
.
a-: . . . . , , .
, ()
, . , , . . , .
-
- ( , - 3 .
). -, -
XXI . ()
( 211: 1617 2).
2. - , (VIIIIX .)
, .

( XIV .)80 - .
( XIII .)
(. 22).
a-. . . . . ,
: .-. , ; .-. , ; .-.
, (10.3.1).
,
( ),
( , ),
(, , , ).
, ,
.

. (, ), ,
- ( ), -
. XIXIII ., ,
- -
a- ( ., 2013: 144).
.. (2004: 6)
, -
, . ( )
.
. , , () VIIX . ( 1994).
80
- (
-) ( 2004: 56). - / - , , . . (-) .
- .

153

,
, .
() , IX . ,
( 1982: 171),
.
XIII . , .
3.
- 81. ,
.
.
- ,

, .
-
( 2011), -
, IXXI .
( 1982: 160161, 25; 166167, 26).
-
( ) - ( ).
-
. ,
XIIXIV . -
, .
-
( ) ,
.
-
. ,
- ,
a- (7.3). -
, - -
., , -
. - ,
, -
(, 1, 2), (Ibid.,
44) [g] -, []
.
4. (-)
-
() ( 2011).
-82.
( ,
- - )
81
2011 -. 1989
, .
82
1990: 55 - ( )
.

154

- .

, - .

(- -)
,
. ,
( 1988: 137139).
- , -, XII .
, a- (10.3.1)
: , - ,
(10.3.2).
5. - ,
- VIIIX .:

( ).
,
( 1990: 55).
.. (2004: 6)
,

(-) . -,
(10.2.3) . *k, *x
II III //, //
II .
, II III .
- , , . *-tja-, *-dja- > --, -(10.2.6). - . . . . a-
- ,
, (7.3).
- ,
, ,
- . .
. . . - ,
( XIV .) ,
(7.5).
10.2. .
10.2.1. . *

, .
*, *e *e. . * (> )
. *-j, *-j (7.1). XVXVI . //
( ) .
:
.
* * (1.4)

155

-, 83. * >
> e: . *kaiv- > .-. * (. ) > . kv.
: *kaipo- > .-. * > . ( .-. 177) / (passim)
; , . . ( 1: 167),
. (). . e,
* , *e *
. []
( 1990: 60).
- ,
// /e/, . * > [/i ], *e > [e], * > [i],
*e > [e]. ()
( ==), 1- XII .
( XII: 276).
, // /e/, *
*e (*) : * > //, *e > /e/.
* > //, *e (*) > /o/.
10.2.2. -


,
( ) , (5.4.1):

// I.3.16II.1.1;
// III.1.1112;
// //
IV.3.57;
// V.3.2021;
// VIII.1.46/4748;
// VIII.2.34;
c // //
VIII.2.17VIII.3.1;
// IX.2.1617.


. ., . I.1.13
, .
- ,
, - ()
: . 735 ( 2004: 819).
, ()
, -,
(, 1, 64) - (),
83
. *e (*) , -,
: , . . * // (
//) . ,
* *e (*) :
(< *pno), (< *cp).

156

// //, // // .
XVXVI . ,

. 2005: 103110.
10.2.3. II

/ II :
VII.2.16 ., ., . ; . . II.1.17; . . ., . II.2.10; . . .,
. VII.3.7, . . . i VII.3.8; . . . . , . - V.2.15 . .
. 10.2.5.
, -

( 1988, 2011).
XXII . ( 2004: 4145)

II (.) : ,
*r (= [r]) ; *-i
:
. .-. [], [], [], [], [], [] (< *-itj),
[] . . ; []
; [], [], [], [] , , . .; []
, [], [] , ( 2011: 13),
[] (); .-. , (. . *) ,
, -, - ( 2004: 4244).
.-. . . . , , .. . , . . , .
. , .
,
- , ,
:
[] , [], []84 ( 1988: 144; 2011).

/.
- II . (/k/, /g/85, /x/),
, ,
, /x/ < *x .
// // //86
. *k
I III , II .
.- : I . //, //; III . //, // II .
//, //.
. . ,
. *tepc, *tepina *tep- , . . tpc debeleji konec (glava) pri cepcu
(Pleternik). .-. [] . [].
85
. *g II :
/*gelo/ < . *glo (*lo). . *gv . 10.2.4.
86
([], []), -

([ ], []) ([], []) .


84

157

.- .-
*x. I . .-. . //,
. III . .-. , , , .-. , , ;
II . .-. //, //-, . , ( .-
// // . 10.2.7).
- ,
XII . ( 1984). : I .
[], []; III . [], [] II . [], [] ( 2011:
13). , [] II .

87.
.- II III .
/. -, - 88
, I II .
III . *k I II . // ( [], [], []):
I . / , / ; II . / , /
; III *k > // (
[]), *x > // , . : 1)
; 2) , I II
( ) , III .
( 1984: 290; 1988: 141145 2; 2011: 12
14).
II I . : .-. I . , II . ,
III . .
*k I II .
*x: I . . , . ; II . . , .-. .
89, . , (i). *x
III . //: ., .-. . .
: //, //, //,
//, //, //.
, , ~ .
-
,
// // ( *k I .) ~
/c/ ( *k II .) ~ /c/ ( *k III .); *x I . > //,
II III . > /s/: [], ; [], [], []; [], [].
-, ()
. -
( 2011: 14).
() ,
87
.. , .-. [] . -
, > .
88
- () () .
89
- .

158

, : . I . ,
; ; II . , ; ; III . , ; ; . , ;
i; i, i, i; , ; .
,
-
. , ,
//, //; //, //; //, //, ,
. XIX .
- , -
. ( 1949). XIXXX . -
// I . // (,
1, 47), (, ).
. // //
(5.3.1.1, . . 22),
. ,
< *x ., . II.1.21, II.3.22 (< . *xr-),
VI.1.15 (< . *xd-), (. , . - V.2.15).
III ( ): . . . V.2.16, .
. . VI.3.24, VII.1.23, . . . I.2.4, . . . III.3.11, . . . IV.2.14.
(5.4.1), . . [s] []
, , , ,
[], [], [], [].
10.2.4. *kv, *gv II

II . . *v ( *
) *v.
< *kv: VI.1.78, ., ., . IX.1.24.
- .
- *kv- []- ( 1988, 2).
- *gv > []- (. ),
.
*kv, *gv, *xv II .
, , ( 2004: 45; 1988; , ).
(, i):
. *kvt-, *kvit-, *kvt-: ., ., . / , 3. . ;
. (), ., ., . , .
, . , . , . ,
, , , ;
.-. , , ; ,
; i, , i , 90.
. *kvliti91: ., ., . , , .
90
-
.
91
, - (., .,
., ., ., ., ., . ), ; , (., ., . , ). -,
- -

159

, ; .-. . , ,
.
. *gvzda: .-. .
. *gvrsta: ., ., ., . , . , ., .
, (, ) 92.
. *xvrst93 > . ().
- [*kv] > [tv]:
., ., . , , ., ., . , .
, ., . , ., ., ., .
, ., . , ., . . (.
) < . *kvt-, *kvt-; . 94 < *tvol- < .
*kvl- ( 1988; ; ). . ,
: 68, 70, 70 (2)
- *, *.
*gv > [dv] - : .
() - ; . - .
() < *gvzda; . (), . ,
, , () < *gvrsta.
*kv- > -/ []- (-/ -, )
( 1994: 3942 1).
*kv- > - - : ,
, , i, i -
; . , 95, . i ( ), . ., 2013:
153154.
10.2.5. /, /, / . *sk

/ . . ., .
VII.2.29. --
- (
),
,
+ ( , , , )
/, /, /
( 2011: 15).
/, /, / .
; . *kv *i: , (., ., ., .,
. . .), , (., ., . ). II . . .
, , , , . : (), . (), . i , (i., .). , .
92
- , (), ().
93
*x- < .-. *sgh-.
94
. / , (< *kvl- < *kvl-) (). . . . i ().
95
. .-. ,
. *kvtka , ( 13: 263164). . .-.,
.-. kwtka, .

160

. *sk > *skp- (


), *skl- *skr-96 , , ,
- , .
- . ,
,
. :
. *skp-: . . , ., . , ., .,
., . (), . ; ,
( ), ., ., ., , . ,
; ., . , ( --, .
); ., . , . (-- < --), ; .
( , , ); ( ); .
[ . ( , )
] (); . . , , ,
, , ; (); . ,
, i , , () (i.).
. *skl-: , . , ., . ,
[ ] , . , , ().
. *skr-: . i (), () () (i., .).
*sk- > -,
. -
. .
10.2.6. . *tj, *dj, *sj, *zj

. *tj, *dj, *sj, *zj: ., .


IV.1.14 ), . , . -- III.1.9 (
); . , . -- VII.1.5 (. ), ., . III.2.7
( ), -- < *-itj- ( );
IX.1.18 (< *tjudj-, . .-. ); ., . V.3.21 (. .
); --/-- .
-
*tj, *dj, *sj, *zj (//), , , .
- ()
, , , < . *tja, *dja, *sja, *zja
, , , ( 1988: 128137 2)97. // <
. *zj /g/ < . *g98.
, , ,
. II . (, ),
+ j
, -, -, -, -
.
96
-, -, -: . . , . .
*, . i (. . ), i.
97
. -,
.
98
, < *grazj[i]vati, < *vazj[i]ati (, ) - , . *g > /g/: < *gora, < *noga . .

161

, , , 1962; 1979;
1988 2005.
1. . *tja:
., . - < . *ptjati (. ., . ,
, , . , ),
., . -, . ; < *vtjati (. .
, , ;
. , , < *u-datja;
.-. () / primekat verwundern, ., .
, , . (< *mtjati, . . ,
, )99;
.-. ( I . . sub 1473, 1478, 1489
., ), . ( ) , ., . , ., .
( .) , . , . (), ,
. 100.
2. . *dja:
. < *moldja (. ., .
);
. ( ), () < *r[a]djati;
. -, - , < *prdjati (. .
. , );
., . < *na-pdja (. . ,
-. );
., . ( . .
);
. , , . (< *odedjati,
-dlo, . . )101;
. , , < *sldjati (. ., .
[ -.], ).
3. . *sja:
. < *vsjati;
. () < *kasj[i]vati;
. -, -, - . . < *prasj[i]vati;
. < *n[a]sjati (. ., . , ),
(, , ) < *nasj[i]vati; . (
.-. 263) < *nosja;
. (), . . < *msjati102,
- ( -) , . . - ( ), (. - ), . .
100
- : . .
< *pdjati, .
*s-rtja- -
: . , , . . . -- , -- l- *s-rtl- , . . *tl > --
(10.2.9).
101
. , . *dg-.
102
. . , . -. ; , .
() *mxa ti, *mjet, . .-. * , .
99

162

*msiti;
. < *kusjati, *kusiti;
. : *golsiti
*kolsiti.
4. . *zja:
. (. . //) < *za-pazja (. . pae, . paa <
. *pazja );
. < *grazj[i]vati, < *vazj[i]ati.
, - *tja > .
. ( 2004: 4748).
2 : 1)
, . . //, , ; 2)
+j /
.
:
1. . *tji > -[] > []:
. .-. () < *gatj+i (
* -;
, ( .
- . . , ) < *petji < *pekti;
. () < . *kp-itj-ik.
2. . *-tj > -[] > -[]:
. (; . id.) < .
*kp-itj;
. () < *notj < *nokt
(10.1).
3. . *-dji- > -[ ]-: . ;
() < *kdjik. - ., .,
. ;
() < *kdj, . . id. . cez cedtko.
[] * //
.-. .
4. . *-dj- > -()-: .-. , (. 717,
1190- ; 2004: 396, 767) < . *ndjn103 . .-.
.
5. . *dju, *dje > [u, e] > [zu, ze] > , : ., . ,
. , . < *medju, . ,
< *medje-sitka, ., . ; < *medjen
(; 1988: 135136); .-. ,
( 2004: 758), . ., . , .
().
. *rydj- .-. (
2004: 793) . . . ( )
, ( 2004: 740), . , -. (). . *mja ti.
103
-- () . , (), > . -- ,
l- *-, *-, *stydl-, *studl-, . < *vedli . .

163

XVIIXVIII . (.).
6. .- *sj, *zj /e, u, , i, /
*s, *z (*, *e, *i, *)
, . (
III ; )
/, /. [], []
. *, *, *x, *g I . *xj, *gj.
[], [] , .
/s/, /z/ ( ) [x], [] ( 2005,
. 104105)104.
10.2.7. . *stj,*; *zdj, *

. *sk 10.2.5.
. *stj , :
., . i I.1.9, i I.1.27, I.3.12, VII.2.34; VII.2.32; ., . I.1.16, ., .
I.1.26, II.2.16; ., . IV.1.25. . * (<
. *ske, *skj) : ., . I.3.2, II.2.26; I.3.6,
IV.3.20; II.1.22, (passim), VI.1.23; II.2.30; III.2.3;
IV.1.5; IV.2.7; V.2.9; ., . V.1.26,
i VI.1.46, VI.2.28.
- .
*stj, * [:], [:]; [] (, 1, 49).
[], .
. *zdj, * (< . *zge, *zgj) -
[:], [:], [] (, 1, 52).
[]. *zdj ( III.1.7),
, .
*stj, *, *zdj, *
[s:], [z:], [sc], [z] < [st], [zd]: , (
); , [ 1949: 268]. , *stj,*; *zdj, * > [st]; [zd] c . [k] < . *stj, *
( ), [g] < *zdj, * ( 2004: 4849)
.
. *st *[rj]: . ,
II.1.19 (< . *iz-ostrjen-, . .-. ).
10.2.8. III

III , . . , ,
. *k, *g, *x. ., . VIII.2.18 .-.
, . . ., . III.3.33 , ,
., ., . VII.3.5, V.3.14, VI.1.35 ., . (. *na nice
104
III
. *, * ( *sj, *zj), , /s/ //, /z/ // /s/ z/ , , 3
. -. .

164

< *na niko), -, -, -


.
- -
-, . . . . .. .
- (7.2)105. -
- (7.5)106. . II III
2004: 4147.

- . . *-k
- -: , , ,
, , 107 ~ , , , *.
-: , , , , , ,
- (, , , , .
.), , , , ( 2004: 831832, 835836).
-()- III ,
. -()- -a-
: ., ., ., ., . , .-. nilga ();
., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . /
, . , .-. [] ( 2004: 756),
. , . . i , 108.
.-. *gu > -- < *-n- *dju > [u] > [u] >
(10.2.6): . . , ,
2 ( 2004: 47). . . - (
-) - (2.2, 7.6.1).
- .-. : . ; .,
. , . , ., . (). *g > [] >
-- *dje > [e] > (10.2.6)
III (), II () .
(10.2.3).
-, - III .
*-- < *-n-: . , .-. ; ,
:
, *, , . , ( 2004: 4147).
.-. - ,
-, ,
- -.
/ .
105
, -.
- . . . -.
106
., . . . . . - -, III ()
.. .
* . ., .. . *, . . . *ai *, II () . -
.- - (/ . .),
- .
107
- , , , , . -
: . , , , . .
108
-o: . nilgo (), .-. .

165

10.2.9.

*TRT TRT,
: .-. , , ,
, ( 2004: 4952).
TRT .
2001; 2015. ,
, .


( )
( , ) ; , 1,
91, 92109.
10.2.10.

( //
VII.3.34) ,
. . ,
. .
, , ,
, . V/VV V/V
V , [], ,
(5.3.1.1) .
[g] .
(,
1, 44), -
- . -
- XVXVI .,
.
10.2.11. . *-dl-

-- . *dl:
., . VIII.1.14, i VII.1.20, VIII.1.2728, V.1.27, VIII.1.12
13, VIII.1.4041, . , . (. 34) (. . ) IV.2.5 ~ . , . V.3.8,
., . VIII.1.19; ., ., . VII.1.15; . , . VI.3.25.
. *tl.
*dl > *tl > .- ,
II : (< . *-vedli), (< *bljudli),
(< *-sdli), (< *-rtli). --
IV : , (< *vz-mtla, 1915: 101).
: . ( .) ,
109
92 , -- TRT > TRT , . < *krm -,
< *xlm, < *grn, . (. ) < *ln, (. ) < *trn . .
( 2015: 95, 13).

166

, ( 1989: 193194). -
*dl : .
; ,
; , , ., / , ., . , .
, . , . , ., .
, , (< *ne-edl-) (, ).
--/--/--
*-dlo (, ; ,
, i -, . .) *edl (, , i ) 1989, . 195.
1989: 190198 --
, -- (--, --) --
- .
*tl- > - *-dl- > --. *tl- >
, ,
*tl- > - -, ()
. -
( 1989: 194)110.
- . *-tl- >
-- l- *tl- *isti (): , . .111
( 2011: 11). :
, ,
, ( 1915: 101102).
*dl
- - .
*dl > : []
( XIV .) 25, *dl > : 663 (<
. *ordlo), 531, 510 (< *vedl-), (< *blidlo), . .
(-) 129 (< *mydla) 2004: 49. [], , ,
1412 .,
( -?) . , ,
, , , , , .
( 2004: 49),
: ,
- .
10.2.12.
110

1989 - -

111
: (.-. 68), (.-. 91), (.-. 122),
(.-. 148), (.-. 149), (.-. 264), (.-. 269),
(.-. 272); (. 14, 61, 64, 65, 70), (. 86), (. 96, 122),
(. 141), (. 143), (. 149), (. 154), (. 157, 160,
170, 183, 186), (. 213), (. 214), (. 217, 218), (. 219),
(. 290); (. 655), (. 652); .: 27, 48, 186, 217, 240, 357, 404,
416, 433, 450, 459, 470, 516, 525, 529, 530, 536, 557, 572, 573, 585, 610, 619, 628, 630, 631, 636, 644, 654, 652,
655, 1335.

167

/ -, - -/
-.
. *kriati: ., . VI.1.36; II.2.15.
/
. / XVXVI .,
.
- . , , , , (
sub , , , )
: , - (, ,
, , ), -
(, , , , , ).
. *kridlo: . , . (. 34) (. . ) IV.2.5 ~ . , .
V.3.8, ., . VIII.1.19; ., ., . VII.1.15; . , .
VI.3.25.
-
.- . , ,
. -: .
().
-: . (?); ., .
(). , //
, . *i *y: .
, , , , , , , ,
, . . , . ,
().
. *ryskati: ., . VII.2.25; IV.3.20; I.3.6 ~
VII.2.24; VII.2.28.
, . *ryskati.
, .-. (.-.) ,
-- /
, .
,
. . ,
. *rs-n- *r[s]-sk-n- , , : .-.-. rschen, riuschen,
.-.-. rschen, rsken rauschen, rsen lrmen, schreien, toben, rasen, . rusa
fortstrzen, eilen. , , .
10.2.13. . *j, *yj; *j, *ij

:
-j- (
V.1.5) ( passim);
;
-j- ( I.1.17, I.1.26, VI.1.46,
II.2.26) ( I.3.12, I.1.2);
() -j- :
IV.3.2, V.1.26, VI.2.58; IV.3.16; IX.3.10; VIII.1.25;
I.2.1 . .;
. *y -j- : () passim; . . . . .

168

., . . . . - passim.
. *yj *j .- .
, *yj > /j/
(, ; . , ) *j > /oj/ ()

. -
,
. ( 1988: 120).
10.3.

10.3.1. ., . . . a-

a-
: . VIII.1.4647, II.1.23, VII.1.26, . . IX.3.4, IV.1.20,
V.2.6. a- . . . -
-, ., . . .. . -.
- -
,
: . (/ ), . . (7.3).
- , . . . .
- (), ,
. - -
, ,
.
a- ,
- (7.4), , ,
(7.5). -
a-, ,
(7.5). . . ,
. . . . -.

XIXIII .

. .
.
. .
.

-
-

XIIXIII
.

-
-

-
-

XIIIXIV
.;

-
-


XIV .

169

.
. .
.
. .
.
.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

a-, ,
. . . -, a- : . -, .
. - (7.4, 5).
, XVXVI .
a-,
- -
-, -.-
, 112.
10.3.2. . . . /

. . ,
-: (6), (2)
VI.3.27. .. (2006: 454) -, . -
. . / , / (, 2, 61). ,
-- - .-
. -- . . . ,
.- .- ( XV .) , - . . . ( 2011: 12). . . ~ .
. ,
( 2004: 152), - ,
.
10.3.3. . . . . o-

. . . . - -
, - . . -,
(2.2, 7.6.1).
- XII . .
- :
II.3.20, VIII.1.2; II.1.4, II.2.24, VI.3.15; II.1.2, III.2.6; II.2.26; III.2.1, 12; VII.1.13,
VII.2.24; VI.1.45. . . b : I.2.12;
VII.2.31; II.1.3, II.1.4 VII.1.7, VII.1.19.
.- -, : *
112
, I.2.11,
.-. , , . ( .-. )
-j > -, ; ( )
XVXVI . .-. * ,
* , *
.

170

(), * (), * () 2004: 100113, . .


() ( ) < *, . ()
. - :
*-e > - (., ,
, ), . . -: (, ), .
- . . , (Hanselaar 1997), . . ,
( 2005: 98).
, - . . . VII.1.14 .,
. , , .
10.3.4. 3 .

1. 3 . . . . -, -,
-/ - , (
) . -
3 . . : (-)
. -, -
3 .
- , , -
- (-).

- (, ),
- - (, ). -
XIX .
- 2- XX .
. - -
,
. -
( 2011: 14). -
XIV XV ., .
-
,
.
XIII .
-, XIV . (
2004: 138), . . .

- -
.
2. - 3 .
: 3 . , , 3 . , .
- - (-) (
2000). 3 . (- -)
( 2004: 137139)
113
- III (,
. .),
.

171

(, 2, 80, 81). 3 .
, 3 . (- -),
114 (Timberlake 1999).
10.3.5.


, ( 1954).
:
I.1.1619 10 // // //

III.2.69 // //
//
V.2.1617 //
.. (2008: 99),
,
,
- . ,
.
, - XII .
.
- .
10.4.

10.4.1.

() -: ,
(. . ), ( , , . . b,
). . .
, , . 115 (), . .
. , .-.- ,
: . .
, ; . ; .
, i.
-
(.
): , , , , , , (), , . . c,
, , , .
.- .
,
.- ( 1985: 182188).

114
- : , .
.
115
. .- -- . . c .

172

( IV), ( 5.1).
.. .- :
,
, , . .
; . ,
(: 103).
- ,
.
XVIXVII . , ,
:
XVI . (.),
(: 4950): (. , . ), (.
), (. , . ), (. 2, . . 2), (.
. , . . ), ( ), .. c (.
);
IV , 1- XVII . (., : 4344):
, , , 116, , . . c.
-
a- (7.3).
10.4.2.


1- .
.-.-
. . . . . c, , ,
: II.2.5, VIII.3.12.
IV.1.9 < *krvj. . . . - -
( V.3.8), -.
III.3.17 ( < ), . .
. V.3.14 ( ) . . II.3.6 ( ).
. . . -/ -:
;
V.1.4 V.3.10.
10.4.3. . . c

. . . . c
1- (. , , . ,
, 8.9) : , . . , .
. , . . ; , . . , . . , . .
. .
- (). . . . .
XVI . (: 5253; 575).
:
. . , . . , . ; , . . , . . ;
(, ), . .
17. (: 649), . .
116

173

. . i, . , . ; i, . . ii, . . i . .
10.4.4.

. . b1 b2
, i- . . b2 (8.2).
-/i- . . . b2
, ( ~ i, . ~
), .-.- .
, -/i-
XII .
XV . -/i-

.
. . b2
, - ,
.
. . . b2 - .

.
i-
(6.2) - ,
- .
i- . . . b1
: . . , , . , .
i, . . . i 7 .- XIV .
- . i- 1) ,
; )
, . . b1. (
) . (8.2).

, , ,
:
.
i-
. . . b2.
i-, , a-/je-, n- . . b1
,
XIVXVII .

(
; )
i-, a-/je-, n- . ,
. . b1 (, , ),
a-/je-, n- . . b1 .-.- ,
. .
. b1 : . ~ , ~ .
(-, -

174

.- ) ,
. : 1)
, 2)
. .

.
10.4.5.
. . b

:
1. ~ , ~
. .-.- .
. o-: ~ (8.4.1, 8.4.3).
2.
~ , ~ , ~ (8.4.2)
.-.-. -, , -
(: 22). ,
( - ;
- )117;
(, , -), -
. (
) ~ 118,
~ .
~
XIII .
. 20 i-
.
. . . , .
.
20
i- . . . b1 b2

.-.-.
(,
,
-)


()


()

117
i- . . b2 - , - i- . . c . . b1, ,
( , ~
8.4.2), ~ .
118
. . c . . b1 (
). . , , i- . . c . . . c
- . . b1 , . . b1
(, . .). (, , . . . b2) .

175

*nositi b1
(.)
*moltiti b1
(.)
*tvoriti b2
(.)
*paliti b2
(.)
*drobiti c
(.)
*variti c
(.)

,
(b1)
(b1)

,
(b2)
(b1)
(c)
,
(c)

10.4.6.

,
(b1)
,
(b1)
,
(c, b2)
,
(b1)
,
(c)
, (c)

,
(b1)
,
(b1)
,
(c)
, (c)
,
(c)
, (c)

,
(b1)
,
(b1)
,
(b1)
,
(c)
,
(c)
,
(c)

2 . . . . b1:
VI.1.43, 47.
2 . . i- . . b .-.-
- : . . 222 (
), . 216, 225; . . 377,
55, 121, . 243, 787, . 100
( 1981: 153); . 73, 138 (. 34, 115 .);
13.; 216, 190; . 80, 405 (.
83, 78, 385, 79); 330; 466;
119, 123; . 486, 671; . . 228
(. 16); . 124. 2 . ( 2 .)
(: 128),
(: 57).
(:
127128).
10.4.7.

. 15
119. ,
.
. . c (, , , ),
(8.6.1),
,
- .

1- (10.4.5)
119
: . - . (); . () ( .); . ()
( i.); ; .-.-. . .- .- XIVXVII . . ( ); . -, -
; . ; . .

176

. . c (10.4.4).
,
.-.- (: 104). ,
. . a ,
: , , . .

: . . ,
. . , . . . . . .
(: 103).
,
350400 ,
-.- .

- ,
. . d (. . , , , , / . .)
. . c , :
(), (), () 1989: 188190; 198219; 2012: 91170.
, -
.
- (
) , 1)
. . d (, i . . 2012: 91170); 2)
i- . . . b2 ,
. . c (3 . , ), i- . . . b2
. . b1 (3 . , : 110) ,
.
, . .
( ?) . . d
( 139154; : 139).
21

,
,

. ,
. , .
; . // .
, , .

. ,
?
; .
,

. ~ . ~

. , .

. , .

. ,
.

. , .

. , .

. , .

. . ,
,
/;
. ,
/
. ,
, .

. ,

.-.-.
.; .

., . .

, .

. ,
. ;
. ,

. . ,
.

177

.
.

,
, ,

.,
. .

-/i-

i-

i-

(.)
. .

(.)
. .

;
, . ;
. ~

. .
,
; .
,
.
,
; .
i,
i
.

. . ; . . . ,
. . ,
,
; . , ; .

,
. ,
. ,
; . i ; .
i, i i
,

. ,
; .
,

.
i

.
i


;
<
*-,
-

i,

,
;
,

,
;
,

, .

. .
. .
,
; . .
,

.

3 .

.

. *

.
,

; . .
, .

,

., . . .
, ;
. ,

., . .
,
; .
,en-

. *
~
.

,
;
,
;

178

(<
*si,
)
*ste
*es,
*est

, //
,

, ,

, ,

. .


. , ,

10.5.

,
(6.3):
- , -
,
, .
- .
- -
, , .
- IVI ( I.1)
(VIII.1). (I.1), VII, VIII ( VIII.1) IX -
,
( VIII.23).
, ,
(-) ,
(, , , )
(, ) . , ,
.

, (. VIII.2.2)
, - .

(. . 4),
- .
(, ) -
- ()
,
- .
10.6. -
.


, ,
:
1. -, , -,
() , -
. - ,

179

. -,
-.
2. -,
:
- - ;
- (resp.
, );
- , /
II (, / , ) *dl
> ;
- < . *x , . . -
;
*tja, *dja, *sja, *zja > , , , , . .
;
- , . .
;
, ;
-;
.
.-.-
, . . .

,
(10.4.1).
,
- . XIXVI
., , , ,
, . , XII .
-
, .

- . . 22.
(.) (.) .
,
- .
: , ,
(10.5)
(10.4.2). . ( ), ,
- . . . . a- (10.3.1). XII .
, . 120,
- .
-
, ,
- , -
. XIIXIV . -
XX . .
( 1479 .).
120

180

( ) 121.

(. IX.3.1).
(), XII XVIII .
( 1788)122. , , 123,
, ,
. ,
. -
, -
, .
.
, , -, ,
- , -
(
) . I.3.12.
, ,
XVXVI ., , - > -, --
(I.5.2.1), /
(, / - -),
(, / )
(, . . . a-)
- .
:
-
. ,

. ,

- (8.10, 10.2.3).
- (-)
(- )
.
,
. - ,
- , ,
- .
, -
-
- .
,
- .
- (. . - .), ( ), (. .
- .), (. . - .),
(. . - .).
122
. 11.2 11.10.
123
. , -, - () , ,
2 . . .
121

181

-
, .
,
-
-
.

182

22
-

* *e


*kv *,
* ( )

*k * (
)
*

*-ica < *-k


* * (
)
*

*vs < *vx


* *e >
/e/

;
.-
.
* *e >
/e/

. ,

[],
[]

* > // (>
/e/), *e >
/e/
+
.

//,
//

[],
[]

. [],
[]

//

. -//
. -
. .
,

.
.

. ()
.

[]
. -[]

XIXIII
.
* > //, *e * > // (>
> /e/
//), *e >
/e/
+
+
[]
()

//,
//

//

[]

//

[]

//

-[]
,
[ ],
[ ]

.
[]

. [

]
.

* *e >
/e/

-//
-
, - ,

* *e >
/e/

//,
//

//

* > //, *e
> /e/
.

[]
.

[],
[]

* > //, *e
> /e/

-//
,

[]
-
. -[]
. , ,

183

*tj a
. *-dl . *tl

. *g
., . .
. a-
., . .
. a-
.
. . ,

-. --/
-. -, -- . -/
-, -
.
.
. -,
. -,
.. -
.. -
. .

-,
.. -

. .

-
(/ -),
.. -

. ,
..

. ,
..

--, -. g

. -/
-, ..
-
. ...
-
.

. .

//

//

-, --

-, --

--

--

g
... -

g
. - (/
-), ..
-
... -

-, --

... -

, . ,
.. ..

. ,
..

--

g
. -/ -,
.. -/
-
... -
. ,
..
(/ )

--

g
. -(/ -),
.. -

. -,
.. -; 2
... -;
3 ... -
. ,
.. /

[]

--.

-, --

-, --

. -,
.. -

. ...

. g
.

...

.
, ..

. g

. ...

.
, ..

184

III.

11.

.
, V.3.
, ;
.
. 1.1.
, , , ,
XVXVI . // //. ,
, ().

. .
,
.
.
, , .
1243
4
5
6
7
8
111
12
13
9

10

I.1

i

i

i
i

124
, XVXVI .
, res gestae ( i)
( ), , ( [=
] ), , .

18516
17
18
19
20
21
22
23
24

14

i
10

1527
28
29

i 10

25

26

e
31
32
33
34
35
36
37
303
4
5
1
2

7
8
9
10
11
614
15
16
17
18
12
13

I.2


i i

i

i

i

1863
4
5
6
6

I.3
i

i
i8
9
1013
14
15 H
16

11

12

1
2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
34

II.1

187

233
4
5
6 c
78
9
10
11
12
13
14
15
16

II.2

1
2


i i19
20
21
17
18


22
2434
5
6
7
8
9
2

23

2225
26
27
28
29
30

II.3
i

188

10

1114

12

13


16
17
18
19
20
21

1524

22

233
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2

12
1316
14
1520
1718
1923
24
25
21
22

III.1


4
i i

189

26
273
4
5
6
7
8
9
10
11
12

III.215
15
16
16
17

13
143
4

III.3

1
2


7

8

9

10

11


12
5
6125

15

16
13
14

125

. (. 34) , ., . .

19019
20

17
18


22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33


i i

21


2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
1


13

14
15
111218
19
20
21
22
23
24
16
17

i

i

IV.1
ia

191

25
26

IV.23
4
5
6
7
1
210
11
12
13
14
15
163
4
5
126

6

8
99
10
11
12
13
7
816
127
128
17
18
15

. , . .
. , . -.
128
. , . .

IV.3

14i

i

126
127

19221

19

20

V.1


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
120
21
22
23
24
195
6
7
3
4

26

25

1827
28

V.2

19310
11
12
13
14
1518
19
20

16

173
4
5
6
7
8
9
10

V.3

1
213
14
15
16
17
18
11
1221
22
23
24
25
26
27
28
29
19
20

194

30

VI.1

1
278
9
10
11
12
13
14
15
45
6


17
18
19
20
21
22
23
24
25
1628
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
26
2742
40
41

19545
46
47
48
49

43

443
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

VI.216
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

14
153
4
1
2

VI.3

1966
7
8
9
10
11
12
13
14


12917
18
19
20
21
22
15
1625
26
27
28
29
30
31
32
33
34
243
4
5
6
29
7
8

129

. .

23

VII.1

19713
1011
12i
15

16

17

18

19
i
20
i

21

22

1425
26
27
28
29
30
31
32

23
24

VII.2


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 H
13
14 H
1

16

17
18
19 H
20
15
i
i

198

21

21


23
24
25
26
27
28
29
29
30
31
31

2234
35

32

33

38

36
37

c

3
4
5
6
7
8
9
10

VII.33
4
1
2


6
7
5


i

i


i

i

VIII.1

19910

1213

1516

11

141718
19
20
21
22
23
24
25
26

272831
32
33
34
35
36
37
38

4041

42
433
1
2

3044
45
4647
48
49

29

39

VIII.2

200

5610
11
12

8915
16
17 c
18

13

143
4
5
6
7
8
9

VIII.3

i

1
212
13
14

10

114
5
12
39
10
11
12
13
14
67
8

IX.1


i
i

i

i

201

1518
19
20
21
22
23
24
25

16

17


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

IX.2


13
14
15

1218
19
130

20
21

22

23

24


25

16

17


2
1

130

. , . .

IX.3

2025
6
3
49
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
7
8

12.

,

.

: 2008, 2010, 2006 2010 2014.

.
, /
, . ,
: . . , ., .,
. (). ,
, .
, -
.- , .
, ,
, .
. , :
{ }.
I.1.1.
{ }. : . . ,
., . (, ); , , ., .,
., . (, ).

203

I.1.3.
i { }. = ,
res gestae. , . .
: ... , , -
. , ... ( 1975: 111). .
(i.), ermdet, ermattet; leblos, tot (.); . .
, , ().
. 1986.

I.1.4.
{ }. .-
: , i , i i i.
( 1982: 201). ,
( . *)
.

I.1.5.
{ / }.
, --, ,
u- *svt ( .-
-- --, : 69).
.
I.1.67.
... ... { ... ... }
, . ().
: . . , ., ., .
().

I.1.8.
{} , ()
( 2010: 24). .- :
. XI . ( 2004: 713); ,
1300 . ; 25 ( 1966).
,
*boj *bojati.
I.1.9.
i { }. , . .
. 1. (.) , , ., ., ., .; 2.
(.) , , . () . I.1.27 i .
, . (i.), vorhersehend, vorherwissend,
ahnend; wahrsagerisch, prophetisch (.).

I.1.11.
i {}. : . . ., .
(, ). *mystl, . . mstela , ().

204

, -, : . I.3.3.

I.1.13.
{}.
10.2.8.

I.1.14.
{} , . ,
. . : . .
., . . ().

I.1.16.
10 { }
{} . . .
// (. ) .; //
. . ().
{ }. *lebd .
(. , I. -), : ,
(i.). . [ ]
, , ( 1990: 5); . .
( - ., )
I.3.9. : ,
/ . . ().
I.1.18.
{ } (),
. - : . . ,
( 1975: 71 ). ()
(), . . erforschen, untersuchen (.).
{} . ,
: . . , ., . ().
. ;
-i (i), .-. -.
I.1.27.
i { } . I.1.9 i

I.1.28.
{}. , - . . .
-., -. (), . ,
(), (.) (); .
( -.) (), . ().
. ().

I.1.29.
{}. -, : . .
; : ().
. . , (i.), . . ;

205

, ( 1975: 109).
, : .

I.1.32.
{ }. --,
,
.
(, . . ,
). . 1950: 196.
I.1.33.
{ }. . . i,
-. (i.) . . ().

I.2.2.
{ }. - (?) . . .
. , . . . ( 1878, 2: 4), i
( 1982: 204). . (1963: 40),
.
( ).
I.2.34.
... { ... } ,
. -,
., ., . (). .
*ot() ().
. 9.3.2.

I.2.5.
{ }.
, - :
, ., ., .,
. (), , ,
().
, , , . -
( ).
, .-. (),
, ; () -
, . .-. , . 2 . . ( 2004:
735).

I.2.7.
{}. . . , i ( . )
(i.), zerschneiden, zerhauen, zerschlagen; zernagen (.). , ,
, .
. , , ., .
(). , .
531 ( XII I . XIII ., 2004: 416420) .

206

I.2.8.
{}. - . .
(i., .) (. ) gefangen nehmnn, erbeuten, unterjochen,
erobern (.). : -.;
, -. ., . (), . . .

I.2.9.
{}. - (*-): . i,
( ) (i., .).

I.2.10.
{}. .- (?)
(i.: ), . (sic!) . Pferd (.),
(. . , i 1663 . ., 1857), (.),
(i., .), . (i.). > i
, . *komn.
.-, , . 969 .,
(). : ., ., .,
., ., ., ., ., ; .
. , . (). . (), ,
.
.-., . (., .) komo (<
*komon). *komon- . *komonika, -ica , ,
*komoniti s , (). .
*konj .

I.2.11.
{ } ()
. - : . i (i.).
I.2.12.
{ }
.
-. : . ,
(i., .); . , (). -
.
. . () . -
: . i, Begierde; Wollust (.), .
.
I.2.1314.
i {
}
[] .
, : .-. , , . .
. *al-
( 2012).

207

. . , , ,
; , , , () (i., .);
. , (); . . ,
-, - . . 1847; .; . (); ,
, , (, ). . .
- ,
: , . . ().

I.2.15.
i { }. , ( ).
- , . . , ,
(i.), . , (), . ,
[ -o- ] -.
(). *lomiti2/ *lamati2 . .,
*lomiti1/ *lamati1
-c , . . lmti, . lemt , . .
i III.1.8.
I.2.16.
() { }. , : i (+ .)
(i.), am Ende (.). - .

I.2.16.
{}. ,
,
-: , , (. .-.-
. .). .
, , , , ; ; ( ).
,
.
I.3.17.
, i !
, -. ,
,
. ( ),
. , [...]
, .

I.3.5.
{ }.
* - : . . , ;
( 1975). , (.,
. . ),
, [...]
() ().
( ) .
, . .

208

( ).

I.3.6.
{ } .
{ } , . - . . .
, . . . . i ( ,
): i (i. sub ). . .
, (). , . (
, . .).
{ }. ,
(. I.3.11).
.-. (Triglau . .),
. . , . ,
(), . , ;
(); (i.); . (). -,
.

.. (2010: 85).
( )
(VIII:4) .

( ). (Novae)
:
. ,
() . 1)
, VII . ,
; 2) , ()
, , (
, . .) , ; 3)
, / / ,
() .
, , ,
, , , ,
, , ,
. . via Traiani, via
, . ,
.
, . ,
.
I.3.7.
{ } [] . . I.3.12,
III.3.23 , IV.2.3 III.1.14.
I.3.11.
{ }. , - : .
, , (i., .); . . [] . ., ., ., .,
. , , (). // //

209

i VI.1.4546
. -
, .-. .

I.3.12.
i { }.
() . ,
,
XII . 304, -
12 (2023). , (
): () |
() | () |
() | ()()() i
| () | |
| ... (. 30) ...
, ,
: , , .
[] , (?) , , , .
, . [ ]
.... ,
, .
XVII ., ,
( ):
, , ,
, ,
( , . 99.);
, : - [. . .]
( 1679).
, ,
(
).
.-. veles . .
(Jakobson 1985: 36). Veles XVXVI .: K jest rt, aneb
k veles, aneb k zmek t proti mn zbudil? , ,
? (Tkadleek, XV .). K veles jm jch naepce! ()
! (T. Hjek, 1598). 1472 .
u velesa. T. Reel. Kniha Jezusa Siracha. Praha, 1571 nkam k velesu za
moe - ; nkam k velesu pry na moe
(sic!) . (1590).
, . .
1983.

: , veles-/-,
. , .
- .,
, XVI . , , , . .
, , ,
XII .
210

. .-. ,
.-. veles, . *Veles.
, , , .- ,
, , ,
-, ,
. , ,
, , ( ),
, (
).
( , ,
- , , ) , .
- .
, *vols .. *volsynji . .
, ., ., .-.; .;
., ., ., . ; .
, , ,
, , ,
. (). . ,
., . (). ( 2004: 721).
, , .-
-, , . . . (
) - ( , )
Gordius Nematomorpha . 30
40 , 25 , .
, :
, .
. *vols .
- ,
. . . ,
. . , , , , (
-) ( , ), .
(i.) ,
-.
:
. *Vols . 2014.
- -
, , ,
. . , ,

(); . (i.), (.), . i (. ), i (.
), i (. ), , , ( 2008), . (.
, 1987). ,
-, , -
- - .
, ( -)
.
,
, , .

211

980 .
, ,
.
,

( 971 .) ,
, . ,
978 . ,
. . ( . )
. , ( . , 1:
210211).
, .- ,
(, , ),
. , ,
.- : , , , , ,
(. II.2.7) (. V.2.17, V.3.28).
II.1.2.
{ } - . . . (i.)
( . . ) . . :
. . , (),
. . . ,
, , . I. 56; . . ,
(). , .
{ } . . ( 1963: 40).
II.1.10.
{}. (. . i-)
. . ; ; ().
-: . (), . i (i.),
. i ().

II.1.11.
C { }. - : . i -.,
-. (i., .); . . , .
(). .
{}. - : . . () ,
; , .-. . ,
(i., * > i, ), .-. i (.). . . .
, ( 1975: 98).

II.1.12.
{} . . ,
(i.), . . ( 1975: 104),
. , (). .
. , (. ).
II.1.15.

212

{ }. - : . i , .
(), . (), . . ,
.

II.1.16.
{}. , - : . ,
(i., .) -., . ().
{}. - : . (i.), (.)
( -.); . , (, ). .-.
: ; . ().
II.2.2.
{}. - : . . (i.),
(.) .

II.2.46.
C
{ . // . //
c}.
. : .
[ ]. [
], . (
) . ,
, . .
II.2.6.
{}. . .-. < *ptitj, *pt- .
.
{}. - : . (i.).

II.2.78.
{ , }.
.. , .
. 2010: 10102,
.. . . 2010: 5859.
{ } ,
XVXVI . (. . ), ()
. - : .
(. ) (i.), . , ().
. . . , ;
().
{}. - (?) . . .
(i.); (.) bse Gottheit der Finsternis; Wundertier (.);
. , : ().
, , . (1980).
, , .-
, . II sub . ,
( ).

213

, ( XIV .)
, .

II.2.9.
{ }.
(
) , . ,
, , , ,
, , , , .
, ,
, ,
-. -.. ...
....
VIII.2.
{}. - : . (i.),
(.) ; . (), . ;
(). . IV.1.6.
II.2.12.
{} - . . , ,
(i.), Gtzenbild (.).

II.2.18.
i { } . i,
*i ( --) *2i ( )
. VIII.3.5 *. - (?) : .
(i.). XIII
. XIV ., . 5 ( 2004: 569).
II.2.18. {}.
,
: i
. , t (+) :
t. , *()
< . *vzstort *ToRT > TR,
, .- -
( 2004: 4041). . . , -,

(, . , , . . );
. ., . .
: *vz-soriti, . a (). --
, <. . .> , XVI .,
XVIII ., , .
( 2006: 59). ,
, *
(/), * (3 .
*), .
, ( .-.

214

), . , (, ) ()
. / ; ., . ().

II.2.18.
{}. - . . .
, ( ) ., . (), .
(); . (), . -
() . (i.), bellen, belfern, klaffen [sic! . .] (.).
{}. .
, - :
rot (.), . [].

II.2.2324.
{ , // }.
{} . ()
XV : 6896. 19

( 1955: 306) .. ,
.. . 6896 .
I ( 1976: 57, 121
.. , ).
...
-, XVXVI .
, ,
. ...
: .-.
( ), . .
. I
, :

(), , .
(. )
:
( 1914: 176).
{}. , , , ,
. XI-XVII .
.
*mrknti , mrknouti ,
, , . (
, , ) *mrcati/*mrkati: .
, ; , ,
, , (), . . i i
(), . mrkati ,
.
*mrkati . . . ().
*mrcati/ *mrkati ( ) ,
-- .
*mrknti , (.

215

), , ,
, (),
, , , . .
() ( .. ).
. 2008:
323327.
{ } ( -
?). , ,
. , , ,
. . (. 2008: 300302). - : .
(i.).
, .
. . - (. . . ).
-,
.- : . -
( . 2: 125); . , ,
- (i. 1: 108) .. .
II.2.25.
{} . - : . , Nebel (i.,
.), . i (). . i ,
(), . . , ,
(). .
VIII.2.2.

II.3.1.
i { }. - : .
(i.), Morgenfrhe, frher Morgen (.); . . ()
. . ; . (). . . (1975: 79)
. .-. .
{ } . - (?) : . .
., . ., . ().

II.3.2.
{}.
, (.
VI.3).
,
IX.3. .
- 1968: 8283.

II.3.34.
{ } ,
, . .. , .
,
. 3 . / , ,
,
, . .

216

, , (. .,
sub 1252 .). ( )
, (
). - : . ,
, ; , ,
(i.), , auseinanderrcken,-stellen; hier- und
dahinlegen (.). . . ,
( ), ( 1975: 141), .
().

II.3.5.
{}. . (. II.3.9
1982: 201), . : ,
, , , ; .;
., . ().
II.3.9.
{ } .
.- : . .
(); .,
.; ., ., ., ., ., . ().
( : 175).
. ,
( 1878, 4: 87; . 19931995, 1,
i), , ,
. .: - , - // : //
, // , //
, // , // .
/- , ,
( 1982: 186).
II.3.10.
{}. - . .
. , () . (i., .).

II.3.11.
{}. . .
.
II.3.13.
{} , ,
( 1896: 166). . .
. (); . .
(i.).
II.3.18.
{ }.
, , , . 2008: 260268.

217

II.3.19.
{ }. . . , ,
. . () , , ,
( ) . .
(, ). . (Falco
rusticolus) (i.), weisser Edelfalke (Falco candicans) (.)
( ), .
{ } . -,
. . . () ( sub ).

III.1.1.
{}. - (?) : . (i., .),
-. . , () . (),
. , ().
III.1.2.
C { }. .
- : ? .
, , . ,
(. XV .: .-. . 9, . 263.).
:
, .
. (. .: . 40.).
III.1.3.
{}. -, - : .
(i.), Gewitter, Ungewitter, Sturm, Platzregen (.).

III.1.4.
{ } - ,
(. sub
).

III.1.8.
i '. i
I.2.15 ( ),
'' ''.
III.1.9.
{}. - : . ,
( ) , (i.).

III.1.1718.
{}. . . . , , , ,
(, ), , (
; () , . , ,
(i.), dumpfes Gersch von sich geben; rollen, drhnen (.)
(. /) . . , , (i., .),

218

. . , (). , - , 3
. . ,
- .
{ } . VII.1.4.
III.1.19.
{}. - : . (i., .); .
. ( 1975: 105).

III.1.20.
{} []. - : .
. (). .-. ,

.-. ([] > ) . .
. . . . , ,
, (). - -,
, - .
- - .-. . . ., .
, . ,
: , ().
III.1.23.
{ }. -, ,
.

III.1.24.
{ }. - : . ci ( i
, i , . .), i (i.).
. . ,
(, ).

III.2.5.
{}. . . e<h>ern [] (.)
. (i.
. ) , ,
.
{, , } , , ,
2 . . .
III.2.10.
{} . < *sk
, , , ,
- ,
(10.2.1).

III.2.1012.
... { ... } ,
.

219

III.2.13.
i { }.
i. .. ( sub ),
, -, . ,
, XVXVI .
(-, ) . . .
III.2.16.
{}. ,
() , ,
. .-
*mil *mil , (l- ).
(III.2.1317): [] , ,
[ ] ,
/ .

III.3.6.
{ }. {}.
.- , .
- : . , (i.); Rnke
(.). { } - : .
Rnke schmieden, spinnen gegen jmdn. (.), . , i
i (i.).
III.3.10.
{ } , ().
{}. ( ), -
: . . , (). . .
i . . , , , (i.; ).
i { //
}. , . . . i
, .
. 2010: 117.
: i.

III.3.12.
{ } , , ,
( ). . . . (., .)
, . . () (). .
(i.). ..
, .
1846 ., :
. :
. ,
, (. 1978: 139).
III.3.1316.

220

[: ]
{

} . III.3.15.
, .
.

III.3.14.
{
} .
. . ., 1096 . . . ();
( ) . 2 ( 2004: 346
347).

III.3.1415.
C ... { ... } , .
. . . . . ().

III.3.15.
{ }.
( .. ), ,
hapax legomenon . .
(? ? ?) - (. .: 1152 .).
, . .,
2014: .
- ..
. ,
( 34, 1960: 175177 ),
.. , ,
: XV .
, (u), (), ,
.
: - ,
.
.
, ,
, -- ,
(-) ,
.
( .-. )
. ( ; , ), .
, ,
() . ,
, 8.2.

. -, .
- passim.

221

{
, ,
} : ,
, , [= ]
[= ].
. . :
... [ ]
. . . 12621263 . ().
, , (. . sub
1078 . ) :
: ,
. : ,
. , ,
[] <...> ,
, .
. (, )
, (sub 6453
[945] .): , :
e
, , .
e . ()
(V.2) .
,
.

III.3.17.
{ } [ ]
.

III.3.18.
{ }. , -- --.
( ) ,
( / ). ,
( ), ( ). . .
. ( ), ., ,
., . (); , , ,
-. ( ) (, . ). ,
, : . .
. (). ( ) ()
. . .
, , ., ., ., ., .,
., . (); , (
) ., ( ) . ().
.,
. (). . , 1975: 9296.
. , . . ,
(), . . . (). .
*lelti/*leljati.

222

C { }.
. 1982: 194195.

III.3.23.
{ }
. .. (1914: 6061) , `

, , :
... ... ...
, , (.). ,
, , (- ),
.
III.3.27.
{}. : . . ,
, . (). . . .
III.3.28.
{} (?) .
: , ., .,
., ., ., ., ., ., ., ,
., ., ., ., . . ().

III.3.29.
i {} . . . . (?). - (?) : . . .
(i.).

III.3.30.
{ }.
, , . . II.2.27
. . . (.) ( ), . ()
( 1975: 68), . ,
, ( 1885).
III.3.31.
i { } - .

(. III.1.4).
i {} - (?) , . . .
(i.). , .
(. . , , , . .).

IV.1.4.
{}. - : . ,
, - , (i.), poltern, derb schlagen
(.). . . . , ;
(); . . ().
223

IV.1.9.
{}. - : .
(i., .), .
: , , . .
().
IV.1.13.
{} - : . (i., .),
. ().

IV.1.17
i { }.
: . . . , . . (
), . , ().

IV.1.20.
{ }.
, . . IX.3.4, . V.2.6.
V.3.26,
VII.2.19.

IV.1.25.
{} - , . . (XVII .)
( sub *niati). *niati , , .
{}. - : . i , ;
, (i., .).
IV.2.1.
{}. - : . , (i., .);
. (i) (), . ,
; ; , ();
. , ., . ().
IV.2.2.
{ }. (. .) ,
, . (. .) ,
, , , . . .
.-. , ,
().
IV.2.3.
{} : , ( -).

IV.2.5.
{}. - : .
. , ., .
(), . , [] ().
224

IV.2.6.
{ } . sub
.

IV.2.7.
{ }.
, ( )
, (. . , . )
, , . . (i.) . ., .,
., ., . ( ), ., ., ., .
, . , -, -,
, , .
- .
,
, . . .
, ( 2: 71, 2: 167168).
.. (Jakobson 1966a) .
, : ,
.
IV.2.8.
{ }.
: . -, , ,
( XVXVI .) ,
; , .
XVXVI .,
. : [
] .
IV.3.1.
{} , . . . . (,
) = (); . . , . , (; i.).

IV.3.3.
{ } . - (?) : . .
, . ().
IV.3.4.
{}, . , . - .
, . . , - , ,
i (i., .), . ().
, () , .
. . () , :
, , . ,
, , , , ,
, ( 1975: 102). .
- .; ,
. ().

225

IV.3.5.
{}. , . . . .
, , , , (), .-. , ,
(). -,
= = ,
.
IV.3.6.
{ }.

XVXVI .
, 1 1185 .,
, .
(. ., 1185
.). , , . . .-.
, ( ) (), . . ,
, (), . smaha, smha , , .

IV.3.7.
{ }. - (?) : . .
, , ;
(), . ., . . ().
IV.3.8.
{}. .- .

IV.3.11.
{}. - . . ,
(i.); . . ,
( 1975: 137).

IV.3.13.
{} ( ). ,
, , , . .
. , . ().
VII.1.10. *trepati , (. .
. . ) .
, *trepati , ; (, );
, .
, , ,
, (V.3),
, i ,
.
IV.3.17.
{} . , . . .,
() ., . (). . j- (.

226

*irnj) IV.2.7.

V.1.3.
{}.
.- ,
, . . , ,
. . (1975: 96), -,
, : , .
, , , ,
(.). -, . .
, : , < -
. . .> . . , ,
, (). . . , ; ()
. . (. ), (. i) Lge, Lug, etwas Falsches, Falschheit
(.).
V.1.11.
{} , , . .
: . . . . , . . jeer, . je zer,
.-. je zer ( sub *ezero).

V.1.13.
{ }. . . *lka ,
. . , . . . . ,
.; ., ., ., . (). , . .
<...> , .
. . (.) 150 (XVII .) (. ). . , Meerbusen,
Bucht (.); , (i.).

V.1.15.
{} : . *vixr (o-) . . ,
., ., ., ., ., ., ., ., . () .
(i., .).
{}. .- -,
-, -: . . , ,
. . ( -) , , ,
( 1975: 67; ) .,
., , .,
, ., . () --. . .
, ; . -
--/--, ..
[vtrn-] [vtrn-] .
- ,
.-. ( 2004: 723).
V.1.21.
{} , . - : . jmdm.
Vorwrfe machen, Reue empfinden (.); . . , ;

227

, (). ,
( 1879, 1:443). . . (.)
. (). ,
, . ,
, , ; , , , ;
- .
. - ,
; , , :
, (. ). ,
- , , . ( .).
, ( 1958: 23).
. . , . (); .
(), . , ,
( 1975: 8687). .
*kajati ( *xajati, . ), .

V.1.22.
{ }
.
{} ... V.3.17
. : . ( ); .
., ., , . ().
{} , . (?) : .
-. (), . , (). .
.
{ } : , . - (?) . ,
( - -i) . (i., .; ).
.. (1975: 122),
. . . . IX.1.21.

V.1.26.
i { }
() (. VI.2.28), (.
VI.1.46).

V.1.28.
{} , . - : . .
, , , : , .
. ( ., ); . . ,
, (). . i VII.1.21.

V.2.4.
{}, 3 . (, , )
( =, =). , =
= (2) .
. . i = II.2.18.
V.2.6.

228

{ } , , . . .
, . - , -
(). . ( sub ). . . .
-, ( )
( ).
{}. ()
() . ( 1963: 40).
,
, (Taxus
baccata) - .

V.2.8.
C { } ,
, ; , ().
, ,
() , . 1978, ,
, . .-.
. *trd , , ,
. . 'Erdgalle (Gentiana centaureum)' (.). -,
(Centaureum pulchellum)
(Gentianaceae),
Gentiana centaureum.
. Fel Terrae ( ,
. Erdgalle) .
V.2.9.
{ } , . . .

V.2.10.
{ }. -,
.
(. .: 907 .) , ,
. ( . tolma)
, .-. ,
(). , ,
XI . ( 1982: 129131), -
, , , .
, ,
(, 1116 25.07.1194)
, . ,
(942972),
.
.
V.2.12.
{ } . .
. . (.): ,
. . . ( 1975: 98). . ,

229

.-. (). , ; , , ,
. .
() [...] [...] [...] ( )
. : . .
, , . (), .
( 1975).

V.2.13.
{ } () ,
. . *knes [. .
-, . . < . *knese]
( sub
, .-. *knes-). . -.
: . ( 1975:
27); . . () , ,
; . ( 1914); .
( 1975: 91) [ (
)? , ( )?]. ,
, , ,
, ,
, ;
: ., ., ., ., ., ., ., .,
., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . (); .
( -) , , ().
. 1950. ,
( , )
( ), (),
, , ;
.
,
,
, , , .
, ,
(. 3 sub ).

V.2.1622.


{ // // //
// }
, .
, (.
2014). ,
.
: , ()
. . :
. ,
, .

230

V.2.17.
{ } . , -,
.
(?) : i
V.3. .
(Gylfaginning, XIII .),
Hrafnagu .
{} . ,
. - , . . ( )
().
().
(V.3) , ,
: i
, , ,
.
V.2.18.
{ }. - : . . ,
, , (), . (i.),
(.) ( *-),
Blachfeld, Ebene; Au, Trift, Weide (.). . .
(), . . , , .
().

V.2.19.
{ ...} : (,
XVXVI . ).
, ,
(. .) ().
. , ( .-
) .
XVIII . XIX .
, i, i ii,
( 2005: 33). (,
-/i- .-. -)
. (
. ) i ( i
i ).

- .
. . XXIII , 33. . . . 1119 ., 67
(), . . .
/ , .-. Gehinnom, .
() - . /
/ ,
.
.. (1967), ( )

231

(),
(sub 945 .)
. . ,
( 4 sub ), ( 3 sub ).
.
, . .- , ;
; , . . ( sub *dbr), . .
,
, . ,
, .
() ,
(. 2010: 134). . *san ,
, , , ( 2 sub ).
.-. . . ( 2- . ) : (. XVIII. 1.
. 1271 .) (, ).
. .
: sa , .
. , ( -
., 13 sub ):
,
.
, ,
.

, (
/, ) (),
, . ,
,
: .

V.2.21.
{ }, , .
. ( ) .
( , 1161 ., ).
.. (1967), ,
, . . . .
: e e .
, ,
. . *-j
- (1.5.1.2, 7.1, 2.6), , . .
.-. . . ./. , :
??. \ ( )
. (
), \ ()
XVXVI . \ () .
,

232

: ,
.
, ,
( / )
.
. XVXVI .
,
.
( )
... VIII.1.3738.
V.3.8.
{}. - : . (i.); .
. id. ( 1975: 92), . () ,
(), . (.) , ( ); .
. , ().
{ }. , .
, ,
(i.). . . . ( , ), . .;
? (). .; . . ().
V.3.10.
{}. ,
. . . . . . (
., .; ).

V.3.1118.
1800 ., V.3
.
, (,
, ) .
XVXVI .
. . (2010: 414), ,
( ).
. 2014: 86 2010: 62; 143144.
,
,
. , ()


( ) ,
().

V.3.16.
{ } - .
. (, )
( 1975: 104).
... { ... } . .

233

V.1.22

. , . V.1.22.

V.3.18.
{ } .
I. XXX.5, ().
.-. , .
{} - ,
, . II.1.2.
V.3.2027.
, :
, ;
( , );
( , ); ;
.
V.3.21.
{} *, ,
.

V.3.23.
{}. - (?) . ()
, . .
(), . , (i., .), . .
().

V.3.24.
{ }. () -
, . , (i.), (.) , . .
, , , ) () -.
:
.-. .-., .,
., . . ().
.. ,
[ ], :
[ ];
[] []; [].
- (.-. , , , .
) , -/-.,
-: = .
,
: .-. (XII ., ) =
.
,
, , .
II.2.9 , . .
.
234

V.3.26.
{ } ,
.

V.3.28.
{ }. ,
, ()()()
i
() ( , XII .), .
(.
I.3.11).
V.3.29.
{ } ()
( ), . III.3.18.

V.3.30.
, , i { } ,
, .
{} . - : . (+ .)
-., -. (). , ,
.-. () , . ; (
) (i., . 2010: 139).
. (+ .) ( -.) (i., .)
.
VI.1.2.
{}. - (?) : . ,
(i., .); . . , ;
, (). . . ,
., 1902 ().

VI.1.45.
C {} g ( ). - : .
(i.), , des Bruders Sohn (.).
VI.1.78.
{}. - : . i ,
(i., .). ,
, , , (10.2.5).

VI.1.11.
i {}. - 1800 ., - .
-, , . . . . ().

VI.1.13.
{ }
(?) (?).
, .

235

,
(XVI .) (. . 1: 302).
, .
,
(). ,
:
, ( 1976: 9697).
{ }. - ,
, . . . . . ,
.-., . ().
VI.1.20.
{}. ,
, . : . ., ., . ,
; , (), ., . ,
(), . *mogt-.

VI.1.21.
{}. ,
. , ,
, . szalbierz ,
, , , .-.-.
schalcbre , ( sub ). sch > //
.-.-. , //
. /x/ /sx/. [i e] > i
. , .- - (
) XIIXIII ., -- >
i . , . .
VI.1.23.
{}. (?) : .
, ., ., .
().

VI.1.27.
{} , . - (?) : .
i (i.), frher, vorig (.), .
: . . . .
, (). ( ).

VI.1.28.
{ }.
. , , (
) - , :
, . i
. ,
*, (. . .
, ).

236

VI.1.31.
{ }
( ).
{ } . . ( ):
, , , ,
( 1975: 9697). . . .
. (), . (i.) .
{} . - , . . ,
: , , ,
(i.).
VI.1.34.
i { , } :
. i
.

VI.1.35.
{ } (/ )
. , ,
III (< . *na n ce < *na n ko).
, . , , ,
, , , .
() . *na n c < *na n k, .
. .- --
I i- *ni, . . , . .
., ., ., ., ., ., .
(sub ); , . (); . ,
, , ,
, ().
{ }. : 1)
(u-) (-: . . ; ):
, .
. . [. . .]
(. ., sub 1185 .). 1) (?): ,
, . . . . 161. ,
* , . . . . 2) -:
, (. ., sub 1185 .).
, , . (. , . ),
.

VI.1.43.
{}. - : . .
-, (), ( 1975: 195).
, , , , ,
(, . ).
VI.1.46.

237

{} , , , . , -
, : , ,
. , ,
( 1975: 91).

VI.2.24.
{
}.
.. (2006: 82; 250-251)
. .. (2010: 63; 161) ,
XVXVI .
. ,
, .
.
,
, .
VI.2.20.
{ }. ,
, i (.
, ) ,
. .

VI.2.21.
{ }, .
( ).
. , . .
., .
VI.2.22.
{ } () [ ]
.
VI.2.28.
{ }.
, ( V.1.26, VI.1.46).
, -.

VI.3.1.
{}. -, XVXVI .
2 . , : (
) .
{ }. ,
, . . . :
. . , ().
VI.3.4.
{} . , .

238

, . .

VI.3.5.
{ }. - : . ,
(i., .).

VI.3.6.
{ }.
, .-. :
() (). . .
().

VI.3.7.
{}. , , . . ()
., . (). [
] (-, )
. ,
(. . , , -
) , .
VI.3.9.
{ } (= )
.
//
. // ... [ ]
. ,
. . VIII.2.17.

VI.3.12.
{} . - : .
hinwerfen; zurckstossen (.). . . . i-
. () .

VI.3.15.
{ } .
.
VI.3.16.
{} . - :
. . . ( 1975: 27). . .
. , , , ( . .) ,
().
VI.3.1920.
{ , ,
} [], []
[ ]. ( 2010: 167).
{} . . (i.), . .

239

, -,
., . ().
VI.3.28.
{} . - : . . ? ., .,
., ., ., ., ? ., ., . ().

VII.1.4.
{ } .
. III.1.1718.
//
( ).
- : . (i.), Kot (.),
. (), . ( ) (). .
III.1.1718.
VII.1.1011.
{} , . : . .
, . ().
, , ,
, , . ,
IV.3.1213.
VII.1.13.
{} , . : .
. , , ., ,
., . .

VII.1.14.
{ ?}.
,
. .. . , -
2010: 177,
, , . .. ,
.. ( 2006: 270; 2010: 177; 2010: 6334),
= ,
.
, .

, . ,
. . . -- (7.6.1). (,
) .
. . :
(). [
] , , .
VII.1.23.
{ }

240

, .
.. (1950: 1516).
-, - :
. - . VII.2.19.
VII.1.24.
{} , . : . .
, () ., . ().
: . . ( 1975) . ,
, (i., .), . .

VII.1.25.
{} : , . -
. : . . (, .
); . , , , ();
. ( ): ,
(). : ,
., ., . (); . , ;
(), . : ();
. . , . (),
, . ().
(, . .) ., . (),
., ., ., . ().

VII.1.31.
{}. , - -
XVXVI . . - (?) : .
. , ; (i., .), . ,
. () .
VII.2.1.
{ }.
[] ,
. .- ; , ;
, ; (; ).
(. I.3.6 I.3.11), XII .
, .
VII.2.4.
{ } . ,
... , ....
- : . . ;
, (i.) . . , ,
, , ( 1975: 28).
{} , , ( []) .
2008: 268280.
VII.2.8.

241

{ }. (?)
( XV .),
, .
i . ( 1963: 40). .
1988.

VII.2.10.
{ } .
. ,
- .: () ().
. , .
. . IX: 13, XVI . ().

VII.2.1011.
{ }
(?) (?), ....
{}. , , .
-, . . . . e, .
. . (). .
-. , (C) . . , .
, (), . , ().
( )
. . ( . .) .-. ,
(), .
, .-. /
: XV ., XIV .
. ().
, . . ,
* , . - . . ,
.

.-.-. strittackes, .-. stridackes, . Streitaxt, . stridyxa
(. ).
VII.2.13.
{ }. . . .
, , , -. ,
., .; .

VII.2.14.
{ H }.
.. (Jakobson 1948: 9293) - (
), ,
() . ,
( ), .
( )
().
[ ].

242

VII.2.17.
{ } , .
. . : ().
(, ). , ,
, -. ., ().
/ -.
VII.2.19.
{H } ,
. ==
. 1.4.

VII.2.20.
{ } .
, . .-. blava
(< *bolgva, sub *bolgo). . blgva
Agarivus piperatus, Boletus, .-. blgva Amanita caesarea;
Boletus regius. . . ; (Ibid.).
VII.2.2526.
{ }
[] .
{} , . .
- : . . :
( 1975: 110), , .
VII.2.32.
{ } [
] .
(, ), (,
, , ) . . .
, . (). ( ,
), ,
( )
. . , 2: 2931; 4: 466
471.
VII.2.34.
{ } . . . . .
( 1975: 103), . [ ], .
. , , , ( , ), , ,
, ., , , ., ., ., . , ,
().
{ }. : . .
-. ( ) ., ., ., ., ., .
., ., ., - ., (). :
., . . () .

243

().

VII.2.3637.
{ , , }
, , . .
(.). . . . , ,
, (); . . ,
().

VII.3.1.
{} . : . .
, ., ., .
(), . . , .
VII.3.5.
{} . - (?) , . .
, (i.).

VII.3.9.
{}. -- --
=== . - (?) : . ,
(i.); . , (), . , ;
, ; (); . , ,
., ., ., . (; 1975: 136).
{}. . . . - : .
, , (i.).
... { ... } . : . .
, ( ) ., , . ,
( ) ., .
VII.3.10.
{}. : ., ., (
) . (). -.
( ).

VIII.1.3.
{} . . -: . . (.); .
(); . . ., (), . ). - ( -)
: . (i.), , (.); . . ., ., .,
., ., ., ., ., ., ., ., .
() . .; .-. . .
*egz- (.-. -/-, . ehule, .
ehulica, . gegka), .-. *gegh- .
. 1886 () (
) . . (1886). .
. . . .
. . (1904),
(. 1824; 361378),

244

. ,
.. (1975).
... , . . (. VIII.1.4).
- , .
() ()
.
{} , - ( , . .) .
2010: 194. -
( 2004: 218).

VIII.1.4.
{} . - : .
(i.). .
*kyk- ( k : *rykati,
*mykati . ., . , , ) -.
*k-k-, , -, ,
!. *k-k- > *ky-k-
( , ) !,
. ., (,
.- , ). *ky-k- > ki-k- .
!,
*kykati . sub *kykati.
,
. : . ., ., ., . ()
, , , . , ( )
, , . , ,
.-
/
( 2002: 130).

VIII.1.710.
,
{ // , // //
}.
.. , XVXVI . ,

, (
: 294). ,
, (
, , -, ,
).
, , .
{ } , .-.
. sub [] () 1956. .
*bbr- *bebr-, , .-. bjrr () (< .
*beura-z *biura-z).
{ }. - (. VI.1.13): .
(i.); . . , ,

245

( ); ( ); , ( 1975:
97), . , ( ) (), : .
, (), ,
().
VIII.1.1516.
{}. - : . . ,
( ). , ;
( 1975: 98).
VIII.1.21.
{} , ( . . ). -,
- , . . .: . (i.), i ,
(.).

VIII.1.23.
{ }.
(, )
, ( ) .
i i III.3.

VIII.1.33.
{}. : . ,
.,
., . ., , (.) -., .,
, ., ., ., ., . ().
VIII.1.48.
{} , . . .-. ,
.-. (< . *ltja).

VIII.1.48.
{ }.
. . (= ) XVXVI . . . .
2 . . {} : ()
, ,
. .. (2008:
250253) .. .

, II.1.1718. /
, .
, ,
.
{ }.
C {} ?. : . . ,
( ), (). : .

246

: . , -;
. , (). . *smrk (
2014 . *smrk
).
, , . . () ().
( ) ,
- ().
, = ,
: ,
2- , ,
() .
, , :
, i,
[] ,
, . . 1951: 5455.
VIII.2.7.
{} (. .). : . .
., ., ., ., ., ., ., . ().

VIII.2.10.
{ }. . ., . . .-.
(). (VIII.2.810):
, [] .
VIII.2.15.
{ }. : . . ,
, -. : , . ,
, . , . ().
.-. ( 2004: 783)

VIII.2.16.
{ } / .
(--) . , ,
. - . (). . .
. , ; ., ., .. (); . i
(< *--) . . 1950: 478.
VIII.2.18.
{ } . - (?) .-.
(?) . . , , -.
(i.).
VIII.3.2.

{}. .- *grn-,
*gorn- (. gronostaj, . hranostaj . .). . . ,
- (), . . ,
Hermelin, (), i
, (i.). , ,

247

(i.) ( , ) . .
" " ( ,
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1997_Gura.pdf ) . 247 .

{ i} .

VIII.3.3.
{ }. (Bucephala clangula)
, -, - .

VIII.3.5.
{ }.
-- * -- i II.2.18
* : -- (2 ). .
.
: . . , , .,
., ., ., ., , , ( ) ., .;
- .; .; ., . . ,
. . (, ); . , , [, ]
() , ,
.
, ,
. . . * ( * . . b)
, *bs . . . c,
.-.-. ( ,
: 418), . . . . , . , .
, (.-.-. . . b, : 377).
. ,
.
, . / , / ;
( ) : . ( )
; ( ) (i.); .
().
VIII.3.7.
{ } . , .

VIII.3.8.
{} . : . . :
(, ) (, . ).
, . . (). . .
, , ().

VIII.3.9.
{}. , (
) . . , , ,
, , , ,
248

, , , ().
- ,
.
{}. . . . : .,
., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .,
., ., . . . , . ( 1975: 114).
. ,
( 1894: 191).
IX.1.12.
{} . - , .

IX.1.15.
{}. 1975: 101,
() (Larus), (Vanellus vanellus). :
.-. . ., . ().
IX.1.18.
{}. - : . , (i.),
.- ( 1975: 30).

IX.1.19.
{} , . . . . ,
, , , ( ,
, 1975: 32). (9.3.2),
-en-
*orz-strta.
{ } . . , . . (.
. ?)
IX.1.1921.
...
{ ... //
}. : [...]
() ?
,
... .

IX.1.21.
{ } ( . .) , .
V.1.22.
{ }.
. -, -
=== ( ).
, .
IX.1.24.
{}. . . . , , ,

249

., . ( -., ), . .
- ( 1975: 72), ., .
(, i.).

IX.2.1.
{ }
(, 2013: 364381).
{} ( ), -,
. . . . ( ): ,
. . ( 1975: 101), ., .
, (), . ( ).
IX.2.2.
{ } .
. - , . (
sub ). -., -. . .
(Ibid.).

IX.2.5.
{}. - : . (
) (i.); . . , ,
( 1975: 105), : . .
().

IX.2.7.
i { }.
. . (2008: 254260), i
(. . ).
( 2014).

, XVXVI . - -- . . .
, ( ): . . .
. . (). -,
. - . 1948: 5367.
IX.2.10.
{ }. . . . ,
., .; . (). .
1 sub .
IX.2.14.
{} . . , . (?)
. ., . . ()
.
IX.2.1819.
{ //

250

} .
{} . . . , ., .,
. (). . ().
IX.2.20.
{ }. 1800 . , , , ,
. ,
//, , ,
-,
.

IX.2.24.
{}.
.

IX.3.14.

{ // //
. // ...}. :
, ,
: , ( )
( ,
) . IX.3.46.
{}. ,
, .
(. . ),
(.
2014: 100102, ).
{}.
.. (1894).
, ( )
.. (1961). .. (1950)
, ,
, .
.. (1986).
, .-
- ( -) , -:
, / , / , ( 2005: 95).
( 19512003 .) ..
, 2004: 716
. . (. . . 351) (Ibid.: 203). ,
(. . . 924).
(. .?), (. .?), (. .?
- ) - -.
(. . []-[]- . 710).
:
, , 1552 . ( 1903: 87). ,
, --

251

--. (5),
(1), (2), - (1), (2) (XVXVII .) ( 1903: 415),
(, XVI .) (XV .)
(Ibid.: 807)).
. ,
.
.. (2005: 9598), - (< *xodynj-,
)
( ) . ., , .
-, . (
) . *xodynj-
- ( )
XXIII .: ., . . . .
. , , . . .,
(, ?) ; . .
( 2005: 9598). . ., ,
- ,
.

IX.3.23.
{
// }.
,
, , (?)
, XI . , , XII .
, , .
-, , .
IX.3.46.

{ // //
}.
{}. . . ,
. . ( -), . .,
. . . .
( 2014).
, ..
. . . XVI.
33 (1499 ., , . 915).
.
, [ = ]
, .
.-. . . .
. . . /- *xot
: .-. ; ,
, . hot , .-. chot , ; , .
chot ; [lover] (). ( ?)
: . ,

252

() , () , () (
, , ) , /-
- .
,
, ,
, , ,
( ) ,
. ,
: ()
() ,
: () () .
( )
-,
( ) .
() , ,
.
IV.

,
, . . a ,
.
, . . *b1 ,
,
, .- ,
/ .
, . . a ~ b
.
,
: . . *b1 . 3 . VII.1.16.

. ,
( ),
-. ,
, .
: ,
(, II.1.21), ( ),
( ) ( ).
,
. , (
), , , , , .

IV.1.45 IX.2.13
IX.2.17 .-.-. (: 210).
II.1.21 V.3.21 VI.2.6
.-.-. (: 536).

253

// IX.3.2223
I.1.10 VII.2.32
IX.2.21 .-.-. , : . ,
, (: 217).

. . a . . . V.3.13 .-.-.
(: 414).
. . a . . . . . . . IX.3.20
. *brti, *brjet . . b1.
. . a . . . VIII.1.7
. . a . . . . VIII.1.4647 .-.-.
- . . (: 387).
. . c . . IX.1.21
V.3.26 .-.-. . . c [*d] (: 454). . *brg, . *berg .
. d ( 2012: 81, 87, 155).
. . a . . VI.2.21 . .-.-. . .
a (: 597).
. . a . 3 . VI.1.32 . . . . .
. . VIII.3.8 .-.-. - (< -- ?) (: 255).
, . . . a
a//b : .-.-. -, - (: 263),
-, -, -, -, -, - (: 264),
- (: 254).
. . a . 3 . II.2.7 3 . IV.1.16
. 2 . . VIII.1.30 . . . . .
. . IV.3.2 . IX.2.24
.-.-. . . b (.) // a (: 255).
. . *c . VI.1.42 .-.-. . . c
(: 325).
. . a . . . . VI.1.17 .-.-.
(: 419).
. . a . . IX.3.12 .-.-.
(: 199).
. . *c . . VIII.2.3 .-.-. . . c
(: 455).
. . b . . . . VII.2.38 .-.-. . . b
. . c (: 239), . *boj .. b (
. ) *bj . . c.
, (?) . . c . . VII.2.20 .-.-.
. . c (: 435).
. . c . . . . VI.3.16 .-.-.
. . c (: 364).
, . . a . . V.2.18 .
*bln . . a, . . . , . - , , .
. . a . . VII.1.4 . .
. . II.3.10 .-.-. (: 447).

254

. . a . . V.3.1 .-.-.
(: 508).
. . a . . III.3.13 .-.-. , .
(: 676).
. . *c . . IX.3.11
. . * . . III.2.2 . *brn . . c: . .
(), .-. brn, . brni . .
. . a . . I.1.9 I.1.25
VII.2.34 (?) IX.3.1
. . I.3.1 I.3.12
. . a . . . . I.1.8
. . . . VI.3.22 .-.-. . . c (: 553).
. . a . . II.1.34 IV.2.9 .
. II.1.1
IV.1.15 VI.1.18 VII.1.17 . .
IV.2.9 . . II.1.7 . .
IV.1.19 .-.-. . . a (: 524).
. . a . . I.1.1
I.1.25 e I.1.30 I.2.6
I.2.9 III.2.13
IV.2.1 IV.3.14
VI.1.29 .-.-. (: 603).
. . b . 3 . II.2.21 .-.-.
. . b (: 280).
. . c . . IV.1.20 . . H
VII.2.19 . . IX.1.11 .-.-. . . c [*d]
(: 454).
. . a . . VII.1.17 .-.-.
(: 676).
. . c 3 . V.1.3 . . . . . .
. II.2.27 c II.2.6
.-.-. . . c (: 293).
. . *a . . VI.1.14
VI.3.4 .-.-. (: 570).
. . a . () . . II.1.2 . .
IX.3.17 . . VI.3.1
VI.2.1 . . . . VI.2.13
VI.2.30 VI.3.34 .-.-. .
. a (: 245).
. . a . . V.3.17 . .
VI.3.6 .-.-. . . a (: 427).
. . a . . I.3.8 .-.-.
(: 601).
. . a ~ c . . . . V.3.28 . . .
V.2.17
. . a ~ b . . . . VIII.3.5 . .,
., . ( ) -,
( ); , . ,

255

, [, ] () . ,
. . (.) ; , ,
, ( ), ,
, ; ; , ,
- . . ().
. . b2 ~ c . 3 . VIII.2.9 .-.-. . . c (:
336).
. . *a . . II.2.12 .-.-.
, . . . (: 502).
. . c . . . . VIII.3.4 . . . .
I.2.10 II.1.8 . . . VIII.3.14
.-.-. . . c (: 366).
. . a . 3 . VI.1.31 .-.-. .
. a (: 261).
. . b . . I.1.7 .-.-. . . b
(: 178).
. . a . . VI.1.19
. . a~b . . . . IV.1.20 .-.-.
. . a//b (: 418).
(=) . . a . 3 . IX.2.22 .-.-. ()
. . a (: 334).
(=) . . c . 1 . III.1.37 3 .
VII.1.17 . 2 . . VI.1.45 .
VI.1.45 IV.1.9 3 . .
I.3.7 I.3.11
III.3.32 II.3.18 3 . .
III.3.1 III.3.3 . . . . . . .
III.2.14 . I.2.7 I.2.8
III.1.6 .-.-. (.) . . c (: 334).
(=) . . c . 3 . VII.3.5
V.3.11 3 . V.2.19 . 3 .
VII.1.31 VIII.1.21 I.1.1
V.1.4 V.1.6 3 .
VII.2.20 .-.-. (.) . . c (: 334).
(=) . . a 2 . II.2.22
III.1.13 VIII.1.43 III.1.32
VIII.1.30 3 . VI.3.7
1 . II.1.6 2 . VI.1.6 .-.-.
() . . c : 334). . *esi, *est, *esv, *este . .
(resp. . . c) .
. *si (> . *es), *st, *ste (> .
*est) . . b ( 2014: 216). , ,
. , . 8.2.
. . a . 3 . II.2.14 .-.-. -,
-, -, - . . a (: 327).
. . b . . II.2.18
VII.2.33 .-.-. . . b (: 158).
. . c . 3 . II.3.22 3 .

256

I.3.9 .-.-. . . c (: 269).


. . a . . IV.3.21 .-.-.
(: 172). . *bla, . fls , , .
. . b . . . . II.3.12 . . .
VII.2.9 . . . . VIII.3.4 .-.-.
. . b (: 378).
. . *c . . . . III.1.24 .-.-. . .
c (: 362).

. . *c . VI.3.1 VI.2.1 .
. [ ?] VI.2.2
VI.2.5 VI.3.3 VI.3.7.
- . . a . 2 . VI.2.24 .-.-. -,
- . . a (: 346). .
*varjati *voriti . . b2.
. . a . . . . VII.1.7
.-.-. (: 679).
. . a . . . VI.3.27
. . . . VIII.2.18 .-.-. (
) . . c b (: 160).
. . a . . . I.3.12 .-.-. . .
. 270 (: 678).
. . a . . . . III.3.10
V.1.5 VI.6.1
VI.1.40 . . . I.2.14
III.1.7 III.1.11 VIII.2.11 .
. I.3.10 II.2.14
II.3.24 III.1.6 VII.2.27 . . .
V.2.11 . . . V.3.17
IV.2.12 . . . V.1.14
. . . II.2.28 .-.-. (: 369).
. . a . . IX.1.3 IX.1.8 .-.-.
(: 234).
III.1.1 .-.-. (: 249).
- (., .,
), . ., ., . . . (. ),
, .
. . a . . V.1.18 .-.-. . (:
614).
. . b2 ~ c . 3 . II.2.9
VIII.2.15 .-.-. . . c (: 336).
. . *b1 . . . . . . . VII.1.24
. *verd ti . b2, *vrd, . *verd . . d.
. . *a . 3 . V.3.24
VII.2.2 VIII.3.4 3 .
VI.3.12 .-.-. . . a (: 326).

257

. . c . . . . IX.3.13 . . . .
IV.2.1 . . .
IX.2.10 .-.-. . . c (: 377).
. . b . . V.1.28 . .
V.3.30 IX.1.5 . . VIII.1.24
.-.-. . . c ( . . b) (: 222).
*-je. . . b, ,
- . i Hochzeit (.), .
i ().
. . *b . . VI.1.43 .-.-.
. . b (: 440).
. . b2 . 3 . II.2.17 . 3 .
I.1.33 III.3.14 .-.-. . . c (: 324).
. . c . . IV.1.1 IV.1.2
V.2.3 V.2.16 . . VIII.2.7
.-.-. . . c (: 516). . *ver, . *vera . . d (
2012: 57, 73, 82, 161), .-.-. . -.
. . a . . . . . . .
I.3.5 .-.-. - . . a (: 255).
. . a . 1 . VI.1.16 . 3 .
I.2.2 V.2.1 .-.-. . . a (:
336).
. . b . . IV.1.21 . . V.2.7
.-.-. . . b (: 443).
. . c . 3 . IX.3.10 . .
. . . . . II.1.12 .-.-. . . c (:
289).
. . *e . . V.1.15 .-.-. , . . . a
(: 519).
. . a . . I.1.31
VII.3.4 .-.-. (: 678).
. . . . VI.1.16 .-.-. . . c (:
568).
. . . . VIII.3.4 . .
IX.1.14 .-.-. . . c (: 159).
. . *b1 VII.1.28 .-.-. . . b (:
292). . *vod ti . . b1 (: 115).
(?) . . *e . . VII.2.11
. . b . . I.2.4 II.2.17
III.2.3 VIII.1.20
VIII.1.4647 .-.-. . . b [*d] (: 252).
. . a . . VI.1.38
III.3.11 . . IX.3.18
.-.-. (: 679)
. . . . VI.3.27 .-.-. . . c
(: 572).
. . . 3 . V.3.16 .-.-. . . c
(: 350).

258

. . a . . V.3.23 .-.-. . . b (. a)
(: 596). . *voli a, . *vli . . f.
- . . b2 . 3 . H VII.2.12
IX.1.20 . . . . . . . II.1.18
. . . . . . . VI.2.20 .-.-.
-, -, -, -- . . . c
b (: 309), . . . *vor ti . . b2 (: 115).
. . . . II.3.20 .-.-. . . (:
510). . *vrn, P. *vrna . . ( 2012: 65, 77, 88, 124).
(pl. t.) . . * . . VI.2.20 VI.3.30
.-.-. . . . . a (: 195).
. . a . 3 . IV.1.14 .-.-. .
. a (: 282).
. . . . III.3.28 V.2.17
IX.2.4 .-.-. . . c (: 503).
(pl. t.) . . * . . VI.2.24 H
VII.2.12 .-.-. . . c (: 191).
. . c . 3 . VI.1.35 .-.-. .
. c ( b) (: 313).
. . . . I.1.7
I.3.1 I.3.5
VI.2.11 IX.3.2 . . V.3.28 .
. I.1.15 . . IV.2.7
.-.-. . . c (: 597).
. . a . . II.2.10 . .
VI.1.43 .-.-. (: 615).
. . . . I.1.12
II.3.22 H VII.2.14
VII.2.24 VII.2.28
VIII.3.5 VIII.3.11 . . II.1.21
II.2.19 .-.-. . . c (: 485).
. *vlk, P. *vlka . . c ( 2012: 49, 59, 77, 118, 156).
. . a . . IX.1.8 .-.-. . . c b,
- (., ., .,
., ., .) . . a (: 182).
. . a . . III.3.23
IV.2.3 . . I.3.7 . .
I.3.12 . . III.1.14
VII.1.23 .-.-. . . a (: 492).
. . . VII.1.27 .
I.2.16
. . a . VI.1.32 /
VI.2.15 VI.3.4
.-.-. . . b (. . . a), . . a (:
370). . *vysok . . a.
. . *b . . II.2.8 .-.-. . . b [*d] (:
532). . *vrx, P. *vrx . . d *vr x, P. *vrx . . b ( 2013: 57,
83, 85, 86, 91, 152.

259

. . a . . II.1.2 V.1.2
VI.3.23 . . II.1.1
IV.1.15 VII.1.18 . .
IX.3.17 . . III.2.1 III.2.12
VI.1.45 VI.1.40
.-.-. (. . ) (: 680).
. . a . . . . III.3.11
.-.-. (. . ) (: 680).
. . a . . . . VII.1.30 . . .
VII.1.23.
. . a . . VII.2.2
VII.2.22 . . VII.1.1011 .-.-.
(: 680).
. . a . . . . II.3.11 .-.-.
. . a (: 376).
. . b . . . V.2.16 . . .
VI.3.24 VII.1.23 . . .
IV.2.14 III.1.22 . . .
VIII.1.43 . . . I.2.4 . . .
III.3.11 .-.-. . . b (: 564).
. . . IX.2.18 . IX.2.24
. IX.2.22 IX.2.23
. . a . 3 . III.1.2 IX.2.11
.-.-. . . a (: 266).
. . a . . . II.1.11
II.1.15 .-.-. . . a ( . . c . . c;
: 380).
. . . . VII.2.1 . . III.3.1
III.3.25 .-.-. . . c [*d] (: 493).
. *vk, P. *vk . . d ( 2012: 80, 151).
. . *a . 3 . VII.2.10 .-.-. . . a
(: 312).
. . a . . VIII.1.14 .-.-. . . a
(: 439).
. . a . . VIII.1.14 . . III.1.14
. . VI.3.5
IX.1.15 .-.-. . . a (: 520).
. . b . . . . VII.2.32 . . . .
I.1.9 VII.2.34 . . .
I.1.27 I.3.12 .-.-. . . a c
(: 248).
. . a III.1.15 VII.2.18
VIII.1.1516 VIII.1.22
VIII.1.25 .-.-. . . a (: 346).
. . a . . III.3.13 . .-.-.
(: 680).

260

. . a . . I.3.9
III.3.30 IX.2.5 .-.-. (: 200).
. . a . . . . II.2.27
. . a.
. . a . . . . VI.2.14
.-.-. (: 618).
. . *a . 3 . VIII.2.7 3 .
V.3.13 .-.-. . . a (: 331).
. . *b2 . VII.3.5 .-.-. - . . c
(: 331). . *gvozd ti . . b2 . *gvozd/ *gvozd .
. d//b (: 204205).
. . b . . I.2.17 .-.-. . . b
( c) (: 150).
. . *c . . VIII.1.2 .-.-. . . c [*d] (:
521).
. . a . IV.3.11 .-.-. . . a (:
173).
. . b . . II.3.16 V.3.21 . .
VI.1.33 VI.3.25 . .
IX.2.13 IX.2.17 .-.-. .
. b (: 435). . *gnzd . . b ( 2012: 52, 64).
. . *b2 . 3 . III.3.30 .-.-.
. . c (: 309). . *govor ti . . b2.
. . c . . II.2.27 .-.-. . . c (:
518).
. . c . . VIII.3.4
IX.1.14 .-.-. . . c (: 551).
. . a . . IV.2.1 . .
VII.3.2 . . VI.1.35
.-.-. (: 177).
. . c . . IX.3.5 . .
IX.3.4 . . III.2.9 . .
VI.3.13 . . H VII.2.15 .-.-.
. . c (: 151-152).
. . a . 3 . III.1.20 . *gogliti . . a, .
. . , , (, ), .
, , , ().
*golgl . . a, . . . ,
(),
. . c . . VII.1.21
IX.3.10 .-.-. . . c [*d] (: 522). . *gls,
. *glsa . . c ( 2012: 63, 77, 88, 121).
. . a . . . VIII.1.21 . . I.3.6
VI.2.17 VIII.1.30 . .
VII.3.6 . . V.2.3 .-.-. . . c
( . . a) (: 188).
- (., ., ., ., . ., .).

261

. *gora, . *gr . . f, . hra, . gra. . . f


. . b (., .,
., ., .). . . f b .-.-. , ,
.
. . b . . . . VII.2.36 VII.2.37
. *gorazd . . a: . . ; , -, -; . ; .
.
. . a . . III.3.21.
. . c . 3 . II.2.29
III.1.24 . 2 . VI.3.30 .-.-. . . c
(: 293).
. . c . . V.3.6
III.2.15 . . VII.2.5
VIII.1.2728 . . III.3.9 .-.-.
. . c [*d] (: 463). . *grd, . *gord . . d ( 2012: 55,
87, 88, 91).
. . c . . . VII.1.22
.-.-. . . c (: 619).
. . *b . . . . VIII.1.45 .-.-. . . b
(: 274).
. . a . . VI.2.27
VIII.1.1516 VIII.1.24 VIII.1.35
VIII.1.44 . . VI.2.9 .-.-.
, . (: 505).
. . a . . . . II.1.9 . . .
II.2.13 .-.-. . . a (: 362).
. . c . 3 . III.1.26 .-.-.
. . c (: 291).
. . c . . VII.2.9 . . VII.1.3
H VII.2.12 . . H I.3.15
V.1.16 . . IX.3.13 . .
V.1.27 . . VI.3.17
VII.2.23 .-.-. . . c [*d] (: 459).
. . a . 3 . III.3.28 V.2.17
IX.2.4 .-.-. . . a (: 342).
. . a . . V.1.17 .-.-. .
. a (: 202).
. . *b . 2 . III.2.4 3 .
IV.1.4 . *grimati, *gr mljet . . b, . , .-.
. grimt, . hmati, . hrmat.
. . c . . II.2.19 . .
II.2.5 V.1.6 . .
VI.2.23 .-.-. . . c (: 162).
. . c . . . . V.1.5 . . .
VII.1.5 .-.-. . . c (: 393).
. . c . . III.1.6 .-.-. . . c (:
500). . *grm, . *grom . . d *grm, P. *grom . . b ( 2012:
137).

262

. . *b1 . 3 . V.1.22 3 .
V.3.17 .-.-. . . c (: 297). . . c
(., ., .,
., .), . . . b2
. . c.
. . *a . . V.1.19 .-.-. . . b . . a
(: 620).
. . a . . . . II.3.10 . *grz v
. . a, . . (i.).
. . *c . . VIII.3.8 .-.-. . . c (:
565).
. . b . . IX.2.16
. . a ~ b . . II.3.22
IX.2.3 IX.2.12
IX.2.20

. . a . . . . VI.1.39 . . .
VI.1.49 . .-.-. . . a (: 681).
. . a III.2.16 . .-.-.
. . a (: 681).
. . a . . VIII.3.2 .-.-.
(: 620).
. . *a . . . . V.3.25 .-.-.
. . a (: 620).
. . *a . 3 . III.3.23 .-.-.
- . . a (: 253).

. . *e . . . . III.3.10
.-.-. . . b (: 383).
. . a . . . . VII.3.8 .-.-.
(: 682 sub ).
. . a . . VI.2.1 .-.-. (:
682).
IV.1.13 . *dva, . .
(), . *dv, . . dve, . . .
. . a . . . . III.3.23
IV.2.3 . .-.-. (: 682).
. . b . . VI.1.41 . .
II.3.17 .-.-. (: 216).
. . *c . . IV.3.21 .-.-. . . c
(: 553).
. . c . 3 . VI.1.33 . 2 .
V.3.17 .-.-. . . c (: 264265).
. . *a . 3 . VIII.2.18 .-.-.
() . . a (: 269).
. . b ~ c . . VII.1.4 .-.-. . . b
(: 621).

263

. . b . . IV.3.21 .-.-. . . b
(: 517518). . *dvr, . *dvor . . b ( 2012: 54, 83, 126, 165).
. . c . . VI.3.16 .-.-.
. . c (: 426). . *drvo, . *derves . . c ( 2012: 87).
. . a . . VI.3.11
. . c . . I.1.16
I.1.25 .-.-. . . c (: 577).
. . *c . . VI.1.29 .-.-. . . c (: 426).
. . *c . . II.2.7 V.3.24
, . *dv, . *dva . . c, . ., .
div , , . .
. . a . 2 . VI.1.10 .
VI.3.6 .-.-. - . . a (: 337).
. . c . . VI.3.19 . . I.2.11
I.2.14 I.2.18
V.3.7 III.1.7
III.1.11 III.1.21 IV.2.6
VIII.2.11 . . I.3.10
II.2.14 II.2.17 II.3.24 . .
VI.1.44 .-.-. . . c (: 622).
. . b . . IX.1.12 . . VIII.2.12
VIII.3.6 . . IX.1.67 .-.-.
. . b (: 622).
. . a . . II.2.13 .-.-.
(: 154).
. . c . . . . III.2.13 . . . .
II.3.7 .-.-. . . c (: 364).
. . a . . . . VII.2.32 . . .
. III.1.1 VII.1.18 . . .
IV.1.16 . . . VII.3.8 .-.-.
. . c, . . a (: 364). ,
.-. (: 417), : .
. , ., ., ., ., ., . ();
. ( . ).
. . a . . V.3.30
VI.2.5 IX.3.19 . . I.2.5
IX.3.2223 . . . .
I.2.6 .-.-. (: 177).
. . c . . IV.1.26
IX.1.25 . . I.1.11
I.3.3 IX.1.13 . .
II.2.8 .-.-. . . c (: 416).
. . *b1 . 3 . II.3.15 .-.-. .
. b (: 274).
. . a . . II.2.18 .-.-.
. . a (: 220 . . b ).
. *db, . *db . . d ( 2012: 75, 100). .
.-.-. . . a (: 358)

264

.
. . a . . IV.3.10 .-.-. . . a (: 173).
. . a . IV.3.10 .-.-. . . a (:
274).
. . a . . VI.2.22 . . VI.2.20
VIII.1.6 . . VIII.1.1
IX.3.9 .-.-. (: 623).
. . *a . 3 . H VII.2.14
.-.-. . . a (: 326), . *dti, *dj . . a.
. . *c . . I.1.34 .-.-. . . c (:
533). . *dx, . *dxa . . c ( 2012: 63, 76, 102).
. . c . . VII.2.32 . .
VII.1.19 VII.2.18 .-.-. . . c (:
208209).
. . c . . V.1.1
V.3.4 . . V.3.12 .-.-. . . c (:
150).
. . b . . III.1.7 .-.-.
() . . b (: 541).
. . a . . II.2.23 . .-.-. . . a
(: 364).
. . b . . V.1.22
IX.1.21 .-.-. . . b (: 443).
. . *b . . VIII.1.29 .-.-. . . b
(. a) (: 621).
. . *e . . . . V.2.19
. . c . . III.1.1 IV.1.17
. . IV.1.16 V.3.11
.-.-. . . c (: 555).
. . c . . V.2.13 .-.-. () . . c
(: 167).
. . a . . IV.2.4 . .
V.3.25 .-.-. . . (: 153).
. . a . 3 . V.2.4 . . . . . . .
IX.1.12 .-.-. - . . a (: 262)
. . 34+ (XIV .).
. . a . . IX.2.23 . . VII.2.3
. . IX.2.19 IX.2.21 . .
IX.3.9 .-.-. (: 199).
. . a . . II.3.5 .-.-.
(: 163).
. . *a . . VII.1.1011 .-.-.
. . a (: 465).
. . *a . . . . VII.1.26
.-.-. . . a (: 241).
. . c . 1 . VI.1.28 . 3 .
VI.3.17 . . . . . . .
III.3.29 .-.-. . . c (: 300).

265

. . *a . . VI.3.3
VI.3.4 .-.-. . . a (: 441).
. . . *b . 3 . VII.1.15
.-.-. . . b (: 336).
. . . *c . . III.1.24 .-.-. . . c (:
335).
. . *a . . IX.2.8 .-.-. . . a
(: 495).

. . *e . . . . V.3.30
.-.-. . . a (: 386) . . a . . ,
. , .-.-. . . b (: 265), . . a (: 160).
. . a . . VIII.1.48 .-.-. . . a
(: 160).
. . c . . IX.1.24 .-.-. . (XVII .)
(: 148). . . . , , .,
. , ., . , .
, ().
. . c . . I.2.13 .-.-. .
118 [. . a ~ c] (: 572).
. . a . . IV.1.25
. . b ~ c IV.1.15
. . a . . . . V.3.10 .
. . VI.3.7 . . . .
V.1.14 . . . VI.2.18
.-.-. (: 393).
. . a . . IV.3.5 .-.-.
, (: 595).
. . b . . IV.3.7 .-.-.
. . b (: 175).
. . *a . . V.2.11 .-.-.
() . . a (: 458).
. . a . . . . VII.1.19
.-.-. (: 392).
. . . . . . . . . IX.1.18
.-.-. (, ) . . c (: 322).
. . . . . . VI.1.13 . ..
VIII.1.10 .-.-. . . c (. b) (: 370).
. . b . . III.2.14 . . VII.2.17
.-.-. . . b (: 527).
. . . . . . I.1.28 . . . (?)
VI.1.48 .-.-. . . c (: 355).
. . *a . . III.3.23 . .
VII.1.30 .-.-. . . a (: 557).
. . * . . V.1.22 .-.-.
; . . c (: 516). . *r, P. *ir . . d ( 2012:

266

40).
, . . . . . .
IV.2.7
. . . . . .
IV.3.17 .-.-. . . c (: 399).
. . . . VII.2.2 . .
VI.3.25 .-.-. . . c (: 238).
. . . 3 . II.1.1 .-.-.
() . . c (: 266).

. . a . . VIII.1.2728 .
.-.-. (: 438). . .
().
. . a . . VIII.1.1213
VIII VIII.1.4041 . . V.1.27
.-.-. (: 438).
. . *e . . . . VI.1.28 .-.-.
. . a (: 241).
. . a . . I.1.8 .-.-. , -,
-, -, - (: 227).
. . a . . II.3.1 IV.1.1
. *zaranje . . a: . . , . . .
.-.-. id. . . a (: 224).
. . a . . ( . . ?) II.2.24 .-.-. . . b,
., . . . a (: 600).
. . a . . VI.1.23 . .,
., . ,
(). . .-.-. . 41 (: 392).
. . a . . // VII.2.29
.-.-. . . a (. : [] > [] > []) (: 599).
. 9.3.2.
. . a . . VIII.3.9 .-.-. *,
. 216, . 239 [] > [] > []
(: 489).
. . . 3 . VI.3.20 3 .
II.2.20 .-.-. . . c (: 255).
. . b2 . 3 . VII.1.8 3 .
// VII.2.29 . . . . . . .
VI.1.25 . . . V.3.27
.-.-. . . c (: 303). . *zvon ti . . b2 c,
*zvn, . *zvon (); . . d (
- ) *zvn, . *zvna ()
. . c (: 302304).
. . III.3.10
VII.2.31 .-.-. . . c [*d] (: 508). .
.
267

. . *b . . . . c II.2.6
.-.-. (: 394).
. . . . VII.2.8 . .
VII.1.16 . . II.2.20 .-.-.
. . c (: 564).
. . . 3 . I.3.14 IV.1.12
.-.-. . . c (: 338).
. . a . . VIII.1.3 VIII.1.5
.-.-. (: 200).
. . b . . . . IX.1.10
III.3.15 . . . IX.1.13 .-.-.
. . b (: 390).
. . . . III.1.1718
IV.1.8 VI.3.9 c VIII.2.17 .
. IV.1.7
IV.3.17 VII.1.32 VIII.2.4 .
. II.2.9 IV.3.5
V.3.20 c VII.3.1
IX.1.5 IX.3.6
III.3.26 IV.3.16
III.3.7 I.1.12
IV.1.26 IX.1.25 . .
VI.1.78 I.1.36
I.1.37 IV.1.24 IV.2.4
IV.2.16 III.1.31
V.1.9 V.3.24 VII.1.29
VI.2.29 VI.1.12 VI.3.32
VIII.2.56 IV.3.20
. . IX.3.8 . .
II.2.22 III.1.12 . .
VI.2.23 . . VI.2.26 .-.-. . . c (: 595).
. . * . . . . . . . [] VI.2.3 . .
. IX.2.15 .-.-. . . c (: 313).
. . a . . . . // V.2.1515
. . a . . . . /
VI.2.1516

. . . . . ./. III.2.15
V.1.26 V.3.5
VI.1.42 VII.2.7 VI.2.25 . . .
II.2.2 III.3.8 VI.6.1
VII.1.20 . . .
VIII.2.56 . . . VI.2.910 .
. . . III.2.7 . . .
VI.3.27 .-.-. . . c (: 419420).
. . a . . I.2.13 .-.-.
(: 227).
. . a . . . . II.2.9 . . .
IV.1.6 VI.2.8 . . . II.1.16 .

268

VIII.1.3 . .-.-. . . a (: 275).


. . . . IV.3.12 V.1.24 .
. II.3.6 . . V.3.27
.-.-. . . c (: 447).
. . a . . III.1.2 VIII.2.7
. . IV.1.13 .-.-. . . c,
- 131 . . s
. 286 (: 601). . . a . *zori a, . *zri . . f.
. . b . . VI.1.34 .-.-. . . b
(: 438).
. . b . . . . IX.3.5 .-.-. . . b
(: 377).
. . b2 . 1 . I.2.11 . 3 .
I.2.1 .-.-. . . c (: 339).

() . . . . . I.1.22
I.1.32 V.1.22 . . . I.2.3
VIII.1.9 VIII.3.5
II.2.18 VIII.1.10 . . .
II.2.5 I.2.13
II.1.2 II.2.4
II.3.23 IV.1.15
III.1.38 IX.1.10 . . .
IX.1.14 IX.1.12
IX.2.21 . . . VII.1.14 V.2.21 . .
. IV.3.4 . . . VII.2.8
II.1.17 . . . II.1.15 II.1.16
VII.3.9 . . . II.3.6
. . . III.1.5 . . .
V.1.4 . . . V.3.14 .-.-. (.)
. . c (: 210). . 8.7.1.
. . a . . IX.3.18
. . a . . . . IV.3.3
VI.3.18 . . . I.1.4
IX.2.2 . . . IV.1.18 . . .
III.1.16 . . . VI.2.13
VI.2.30 VI.3.33 .-.-.
(: 689 sub ).
. . a . . I.2.1 I.2.5
II.1.1 II.2.1
II.2.17 IV.1.14 V.1.2
V.1.25 VIII.2.8 VIII.2.9
131
. . ( . .)
(: 64). . ( ) . ( )
(Ibid.: 51, 53).

269

VIII.2.10 VIII.3.1 IX.1.67


IX.3.8 IX.3.11
VIII.3.10 . . I.1.5
I.1.31 V.1.21 IX.3.6
. . I.3.7
VIII.2.3 VIII.2.16 IX.3.16
. . II.1.5 VI.1.45
VI.3.15 IX.1.12
.-.-. (: 689).
. . a . . VII.1.7 .-.-.
(: 689).
. . . 3 . IV.3.21 .-.-.
() . . b//c (: 274). . *
. . c. , ,
1591 .: , , , ,
, ( 1982: 219).
. . a . . . . . . . IX.1.17
.-.-. () . . a (: 337).
. . a . . III.3.19 . . .
.-.-. - . 36 (XIV .) (: 578) . .
().
. . a . . VI.3.23 .-.-.
(: 689).
. . b1 . . . . . . . II.1.22
II.2.30 . V.3.6
VI.1.9 .-.-. . . b (: 272).
. . b1 . 3 . III.1.3
III.1.21 VIII.2.2 . 3 . IV.3.1 3 .
IV.1.10 .
III.1.7 .-.-. . . b (: 286).

. . a . . . . IX.3.3 . .-.-. ,
. ., . (: 502.
, . . a
III.3.15 . . *b1.
. . *b1 . 3 . VIII.2.3 3 .
IX.2.9 .-.-. . . b (: 269).
. . . . . . . . . VI.1.14 .
. . . . . . IV.1.3 . . .
III.2.10 VI.2.7 .-.-. . .
c (: 299).
. . a VIII.1.30 .-.-.
(: 397).
III.2.6 .-.-. (: 442).
. . a . . IV.3.4 . . .
() , ( 1975: 102), . , - ,

270

, i (i., .), . ().


. . a . . . . . .-.-.
(: 629).
. . a . . III.3.17
V.1.22 . . IV.1.20 . .
III.1.11 V.3.19 VIII.1.8
. . a . 3 . V.1.21 .-.-. . . a (:
342).
. . a . 3 . I.1.28
III.3.12 .-.-. - - . . a (: 265).
. . . 3 . VII.2.17 .-.-. . . c
(: 323).
. . . . II.2.20 . *klkot
. . c ~ d: . , . i, . .
. . *a . 3 . II.2.8 VI.3.19
.-.-. . . a (: 271).
. . *a . 3 . IV.3.4
VIII.2.16 .-.-. . . a (< b ?) (: 329).
. . . . VII.1.6 III.1.24
VI.1.24 . *klk . . c ~ d: .-., . klk . .
. . b1 . 3 . VI.3.13 . 3 . .
IV.1.26 IX.1.25
.-.-. . . c (. b) (: 303). .-
2 . *klon ti . . c (
.- ) *klon ti . . b1.
. . a . . VII.2.4 .-.-. . . a
. . b (: 170).
. . . . V.2.13
. . a . . III.1.34
. . a . . V.1.16 . .
V.1.13 .-.-. , . . b . (. ) (:
621).
. . . 3 . III.3.6 3 .
IV.3.18 . IV.2.13 . .
. . . . . VI.1.13 .-.-. .
. c (: 259).
. . a . . VIII.1.25
. *kovyl, *kovylj, *kovyla . . a: . . , , ().
VI.3.27 . ., ., ., ., . ,
., ., . , . ().
. . a . . II.3.8 .-.-. .
. a (: 534).
VI.1.31 VIII.3.10
.-.-. (: 249).
. . . . VII.2.30 .-.-.
. . c (: 469).
. . a . . VIII.2.13 . .
VIII.3.4 . . I.3.13 . . II.1.8

271

I.2.10 . . VIII.3.14 .-.-.: . . .


2, . . (XVI ., 1976: 55) (: 558).
. . a . . II.3.23 IX.2.16
. . VI.2.27 . . IX.2.12
IX.2.20 IX.1.4 . .
IX.2.3 .-.-. . 146, . 520,
. 135 (: 693).
. . *e . . (.) I.2.16
II.1.14 .-.-. (. ) . . a (: 581).
. . a . 3 . IV.1.22 .-.-.
. . a (: 283). ,
(-. . , . .
2015: 130),
- (< . *knc-), . .-.-. , .
. . a (: 581).
. . a . . IV.1.8 .-.-. (:
448).
. . b . . II.1.14 . .
I.2.15 . . IV.1.5
VII.3.10 . . III.1.8 .-.-. . . a . . b
(: 231).
. . b VIII.1.23 .-.-. . . b
(: 546).
. . b . . VI.2.19 .-.-. . . b (:
551).
. . b . . III.3.6 IV.2.13
IV.3.18 . *kormola . . b ~ c: .
, .-. kramola, . .-.-. . . b c (: 170).
. . . . II.2.20 . .
VII.2.21 IV.1.9
.-.-. . . c (: 572).
. . ~ b . . VII.1.31 .-.-. ,
. . a . . c//b (: 188189).
. . a . . . . I.1.18 . . .
V.1.3 .-.-. . . a (: 417).
. . a . . . . V.1.26
. . a . . VI.1.46 . .
VI.2.58

. . ~ b . . VII.1.27 . .
III.3.24 .-.-. . . b c (: 170).
. . *e . . . . VIII.1.43 . . . .
III.2.16 IX.2.23 .
. . I.1.24 . . .
IX.2.21 IX.2.19 . . .
V.3.25 . . . II.3.5 .-.-.
. . a (: 400401).
. . * . 3 . III.3.25 .-.-. -,
- . . c ( b) (: 313).

272

. . ~ a . . II.3.19 .-.-. . . a (?)


(: 525). . *kret, . *kreati . . c
, ( )
. . b . . IV.2.5
VII.1.15 .-.-. . . b (: 439).
. . *e . . V.3.8 . .
VIII.1.19 .-.-. (< -) . . a (: 216).
. . . 3 . II.2.15
VI.1.36 .-.-. . . c (: 282).
. . a . . V.2.6 . . .
().
IX.3.4 IX.3.5
.-.-. (: 592).
. . * . VI.1.43 .-.-.
. . c (: 306).
. . . . . . VII.1.13
. . . H VII.2.19 . . . .
IV.1.21 . . . III.1.2 . . .
VIII.1.9 .-.-. . . c (: 352).
. . . . VI.1.11
VII.1.16 . . VI.2.4 . .
IV.1.9 .-.-. . . c (: 540).
. . a III.1.19 .-.-. -, - . . a
(: 262).
. . a . 3 . . II.2.25
IV.2.2 V.3.19 . . . . . . .
I.2.4 . III.1.4
.-.-. . . a (: 335).
. . * . . I.1.32 .-.-.
. . c (: 573).
. . * . IV.3.3
VI.3.18 .-.-. . . c (: 312).
. . *a . . VII.2.26 .-.-. . . a
(: 520).
. . *a . . II.1.10 . .-.-.: i . 337
(: 634).
. . *a . . II.1.11 .-.-.
(: 634).
. . *a I.2.14 .-.-. -, -,
. . b (: 312). . . b .-.-. ,
*ks ti . . b1 . . *ksiti . . a (.-. ksiti, .
z-kusiti) *ksjati . . a (.-.-. : 283, .
).
(?) . . VII.2.11
. . a . . II.1.11 . *kmt . . a:
.-. kmt, . kmt.
. . . . . . VI.1.34 . . .
III.3.24 .-.-. . . c (: 240).

273

. . . . II.2.1 V.1.25

VII.2.22 VIII.3.1
IX.3.8 . III.3.16
V.1.21 IX.1.8
IX.1.20 . . I.2.12 c
II.1.23 II.2.30
V.3.1 VIII.1.9
VIII.2.3 VIII.2.15 VIII.2.16 . .
IX.1.23 . . V.3.2
VI.1.40 VI.3.15
VI.3.19 VII.1.15
IX.1.12 . . IV.2.11
IV.3.18 VI.3.21
IX.3.19 . . VII.3.3 . . I.1.29
IV.2.8 VII.2.23
IX.3.14 IX.3.2223 . .
VI.3.20 .-.-. . . c (: 545546).
. . *b1 . . . . . . . II.1.14
.-.-. . . b (: 301).
. . a . . II.2.11 .-.-. , .
(: 632).
. . * . I.1.10 .-.-. . . c (:
447). . 8.7.1.
. . a . . IV.3.15 . .
VII.2.25 IX.3.10 . .
III.3.20 VII.2.5
VI.2.24 . . I.3.14 V.1.16
V.2.3 VII.2.31 .-.-. ,
. (: 634).
. . a . . . . V.1.5 . . .
VII.2.7 . . . VII.3.6 .-.-.
(: 635).
. . a ~ b . . . . III.2.13 .-.-.
. . b//a (: 366).
; / . . a . 3 . VIII.1.4 . 3 .
III.3.26 . *kykati . . a: . . , .
kkati, . . , . .

. . a . . VIII.1.20
VIII.1.4647 . . III.1.36 . . IV.3.8
. *lada . . a: . , .-. lda
( ), . . , ( ),
. , , . .
( ) ().
. . b1 . III.1.8 .-.-. . . b (:
273).

274

. . a . . . . VI.3.8 .-.-.
(: 635).
. . a . . . IV.2.5 .
*elbd n, *lbd . . c.
. . . . II.2.16 . . I.1.17
I.1.26 . . VIII.3.8 .-.-.
. . c (: 543).
. . . 3 . III.2.8 .-.-. . . c
(: 268).
. . a . 3 . V.3.29 . 3 .
III.3.18 . 2 . . III.1.32 . 2 .
VIII.1.35 . . . . . . .
VIII.1.23 . . . . . . . II.1.13 .
. . . . . . IX.1.8 .-.-. .
. a (: 348).
. . b2 . 1 . VIII.1.5 3 .
IX.2.13 IX.2.17 3 . IV.1.3
. 3 . VIII.3.7 VIII.3.10
3 . V.3.4 . 3 . . II.3.17 .
III.3.31 VI.1.41
.-.-. . . c (: 340).
. . b1 . 3 . IV.1.23 .-.-. . . a
/ . b (: 348).
. . *b1 . 3 . VII.1.16 .-.-. . . b
(: 269).
. . a . . II.2.21 .-.-.
(: 206).
. . *e . . VI.3.16 . .-.-.
. . a (< b ?) (: 233). .
u- *lst, . *list . . d.
. . *b . . VI.3.11 .-.-. . . b
(: 636).
. . a . . . . VII.1.9 . . .
VII.1.13 .-.-. (: 636).
. . * b2 . . I.2.17 .-.-. - .
. c ( b) (: 295). . . c b
. *lo ti . . b2 (: 115).
. . *b1 . I.2.15 .-.-. . .
b (: 295). . *lom ti . . b1 (: 115).
. . b . . V.2.11 .-.-. . . b (:
444).
. . . . VIII.3.6 .-.-. . . c [*d] (:
457). . *lg, P. *lg . . d ( 2012: 80, 143).
. . * b . . V.1.13 .-.-. . . b
(: 168). . *lka . . b ( 2012: 143).
. . * . . II.1.17 . .
VIII.1.48 .-.-. . . c (: 492). . *lk . . d (?) (
2012: 61).

275

. . b . . VIII.1.45 .-.-. . . b (: 208).


. . *a . . . . I.2.7 .-.-. . . a
(: 247).
. . *b1 . 3 . IV.1.19 .-.-. - . . c
(. b) (: 319). . *l ti . . b2 *lu ti . . c.
.- .
.- ,
. . b2 . . . b
; , -, .
. . *b . . V.1.3 .-.-. . . b
(: 160).
. . . 3 . IV.3.16 2 .
VI.1.11 . . . . . . .
IV.1.9 . VI.1.44 .-.-.
() . . a (: 347). .-.-.
. . a. . *ljati, *ljt . . c
( 1983: 50).
. . . . . . I.1.1 .-.-. .
. c (: 415), . . (XIV .) : 112, 35.
. . a . . . . . . . I.3.4
.-.-. . . a (: 280).
. . a .. . III.3.2 .-.-. . . a (:
448449).
I.2.18 V.3.7
.-.-. (: 426).
. . . . . . VII.2.3 .-.-. . . c
(: 352).
. . . . VII.2.22
IV.3.6 .-.-. (.) . . c (: 221222).
. . * b . . . . VII.2.8 .-.-.
. . b (: 423).
. . . . . . VI.3.29 .-.-.
. . c (: 637).

. . a . . IV.3.13 VIII.1.21
IX.1.3 IX.1.8 . . . . VIII.2.12
. . . IV.2.11 .-.-. . . a (: 376).
. . a . . IX.1.22 .-.-. (.
) . . a (: 273).
III.3.19 .-.-. (: 450).
. . b1 . . . . . . . VI.2.21
.-.-. . . b (: 278).
. . a . . . .
II.1.1 IV.1.15 . . . .
III.2.16 . . . IV.3.8
.-.-. . . a (: 377).

276

. . * . 3 . . III.3.2 .
VII.2.38 .-.-. . . c (: 329).
. . * . . . . III.3.16
.-.-. . . c (: 365).
. . a . . VI.1.20 .-.-. ;
. . a (: 531). . *mogt . . a, *mogt ,
*met . . b1.
. . b//a . . . VI.1.18 . . . //
V.2.1516 . . . VI.1.45 . . .
VIII.1.20 . . . VI.1.15
. . . III.1.36 . . . IV.2.10 . . .
VIII.1.24 . . . II.1.9
II.1.11 . -. -. . . b (: 252). .
8.7.2.
. . . ... VI.1.30 . *mold ti . . c,
*mld, .-.-. . . c (: 365).
. . . . . . V.3.14 . . .
IX.3.15 .-.-. . . c (: 365).
. . *b1 VII.2.16 .-.-. .
. b (: 314).
. . a . . . V.1.19 .-.-. (: 639).
. . . . VIII.2.1 . .
III.1.3 III.1.15 III.1.22
V.1.13 . . IV.3.2
C V.3.26 V.2.21 . .
VIII.1.23 III.1.38
IX.3.10 . . IV.2.6
V.3.17 .-.-. . . c (: 214).
. . * . II.3.9 .-.-. . . c
(: 315).
. . c II.3.9 .-.-. . . c (: 530).
. . *b1 . 2 . VI.1.43
VI.1.47 .-.-. . . b (: 350).
. . b1 . 1 . VIII.1.7 .-.-. . . b
(: 318).
. . a . 1 . VI.1.26 .-.-.
() . . a (: 268).
. . b . . I.1.33 .-.-.
. . b (: 429).
. . . 3 . V.1.12 .-.-. . . c
(: 316).
. . . . . . V.2.1 .
III.1.1718 .-.-. . . c (?) (: 406).
. . a . 3 . IX.2.12 .
IV.2.12 .-.-. . . a (: 290).
. . *b1 . 3 . IX.2.5 .-.-. . . b
(: 329).
. . *e . . III.1.5 .-.-.

277

. . a (: 242).
() . . . VI.1.17
. . a . . . . VI.3.10 .-.-. . . a
(: 364).
. . b2 . 3 . II.3.5 .-.-.
- . . c (: 282).
. . . V.3.30 .
I.1.1 III.2.13
IV.2.8 IV.3.8
. . a . 2 . VIII.1.1718 . .
. . . . . IV.3.6
. . a . IV.3.9 .-.-. . . a
(: 299).
. . a ~ c . . I.1.11
. . a . . IV.3.9
VI.1.41 VI.3.2 VIII.2.10
.-.-. . . a (: 552).
. . a . . . . I.3.3 . .-.-.
(. . 13+).
( ) . . a . . VI.1.31
. . b . . II.2.25 . . VII.2.10 .
. VIII.2.2 VIII.3.7
IX.1.12 .-.-. . . b (: 170).
. . a . 3 . II.2.23 . 3 .
V.3.12 .-.-. . . a (: 330).
. . a . VI.3.24 .-.-.
() () (: 701).
. . a I.1.21 . .
VI.3.1 .-.-. (: 701).
. . *c . . V.3.29 .-.-. . . c (:
570).

. . b . . III.3.5 . .
VII.1.24 VI.3.14 . . III.2.5
V.1.8 VI.1.78
VII.1.8 VII.1.13
.-.-. . . b (: 585).
. . *a . 3 . VIII.2.10 .-.-.
. . a (: 311).
. . *b1 . . . . . . . V.2.8
VI.1.3 .-.-. . . b (: 312). .
*ms ti . . b1 (: 120).
. . a . . II.3.10 .-.-. . . a
(: 449).
. . *a . . V.3.14 .-.-. . . a
(: 584).
. . * . . . . . . VII.3.2
.-.-. - . . c (: 333).
278

. . a . . VII.1.14 .
.-.-. . . a (. b) (: 453).
VI.1.35 . *na nice < **na niko.
. .-.-. . 152 ( . 183, -,
i- ) (: 548).
. . a . . IV.3.15 .-.-.
. . a (: 569).
II.1.10 . .-.-. (: 236).
. . a . . III.1.33 .-.-. .
. a (: 460).
. . a . . VII.1.31 .-.-. . . a
(: 222).
. . a . VIII.1.1516 . .-.-.
. . a (: 412).
. . . . IX.3.7 .-.-. . . c (:
424).
I.2.8 .-.-. (: 210),
(: 248).
VII.3.5 .-.-. (: 591).
. . b . . IX.1.4 .-.-. (
, : 220). . . c
. , ., ; . ,
( ); ,
.-. ().
. . a . . H VII.2.14 . . H
VII.2.19 . . H VII.2.15
.-.-. (: 642).
. . a . . VI.1.34 . .-.-.
(: 220).
. . b2 . 3 . I.3.8
V.3.22 3 . V.2.19
.-.-. . . c (: 324).
. . * a . 2 . VII.1.24 .-.-. -, -,
- . . a (: 297).
. . a . 3 . V.1.28
VII.1.21 . .-.-. . . a (: 329)
. . a . 3 . IV.1.25
. . b . . . . H VII.2.12 . . .
H I.3.15 .-.-. , . ; , .
(: 643); . . c . . b (: 361). . *nv .
. b, . . . ( 2015: 148).
. . a . . VI.1.46 .-.-.
(: 190).
. . *b1 . 3 . VI.3.2 .-.-. . . b
(: 311). . *nos ti . . b1 (: 115).
. . c . . II.2.5 V.2.3 . .

279

VII.2.9 VIII.2.1
II.2.15 VIII.2.13 V.2.16
VII.2.24 .-.-. . . c (: 587). . *nkt, .
*nokt . . d.
. . a . . V.3.23 .-.-. ;
; . . a (: 161) . . a (Ibid.: 157).
VII.3.7 .-.-. ,
: . 102, , 145, 122, 128, 118 (: 592).
. . a . . . . I.1.31 .
. *nyn . . a, .-.-. (: 592).
. . a . 3 . V.1.27 IX.1.24
.-.-. - . . a (: 334).
. . *c . 2 . VII.1.24
VIII.2.16 . . , .
(.) .
. 3 . V.2.12 .-.-. . . a (: 258).
. . b . . V.1.18 .-.-. . . a
. . b (: 644).

. . c . II.1.6 V.3.13 .
I.3.5 .-.-. . . c (: 148).
. . a . . IV.2.3 . .
II.3.18 . . III.3.16
VI.1.33 VI.2.11 .
.-.-. (: 156).
. . c . VI.2.21 . .
I.1.13 I.3.4 VIII.1.22 .-.-.
. . c (: 467).
. . a . . III.2.17 .-.-. (: 236).
. . a . . VIII.3.9 .-.-. (:
465).
. . a . . . . III.2.11
. . a ~ b . . VIII.2.14
VIII.3.11
IV.3.1 . , .-.-. (: 216). .
. , (, ).
. . a ~ b . . . II.1.34
VII.1.7 VII.1.19 .-.-.
. . b // a (: 505).
. . a . . VII.1.20 .-.-.
(: 222).
. . c . . V.1.12 .-.-. . . c (:
446).
. . *c . . IV.3.11 .-.-. . . c (: 436).
VII.2.4
. . a . . II.3.7 .-.-.

280

(: 526).
. . a . . VI.1.22
. . a . . VI.3.21 .-.-.
(: 705).
. . a . . . . II.3.15 . . .
IX.3.3 . . III.3.16
. . . III.3.3 .-.-. (: 705).
. . *e . . III.3.5 V.3.15 . .
III.3.4 . . III.3.21 .-.-.
. . a (: 705).
. . b . . . . VII.2.31 . . .
I.1.29 . . VII.1.5
.-.-. . . b (: 508).
. . c ~ b . . II.3.8
. . b . . I.1.13 . .
II.2.20 .-.-. . . b (: 495).
. . a . . VI.2.14
. . *b2 . 3 . I.1.33 . . .
. . . . II.1.19 .-.-. . . b (: 310).
. . c, (., ., ., ., . .),

. *ostr ti . . b2 (: 113) *str . . b.
. . *b . . . . VII.1.8 . . .
VI.3.31 .-.-. . . b (: 418).
. . *e . . . . III.2.15
V.3.5 VI.1.42
VI.2.25 . . . VIII.2.56 .-.-.
. . a (: 243).
. . e . . V.1.4 . .
III.3.18 .-.-. . . b (< a) (: 583).

. . a . . II.3.6 .-.-.
(: 166).
. . a . 3 . I.2.12 II.2.24
.-.-. . . a (: 273).
. . b . . III.3.15 . .
V.2.5
. . a (?) . . VI.3.7
. . a . . . . V.3.21 .-.-.
() () (: 523).
(=) . . a . 3 . V.1.16 3 .
IV.1.18 .-.-. . . c ( a) (: 323). .
*pasti, *padet . . a. . . a - . : -, -,
-, - (., ).
(=) . . c . 3 . II.2.18
.-.-. . . c (: 323). , .

281

. *pasti, -. . (., ).
. . *b1 . 3 . VII.3.9 .-.-.
. . b (: 280).
. . a . . . . VI.1.27
.-.-. (: 241).
. . c . . . . . . . VI.2.17
VII.2.4 .-.-. - . . c (: 285).
. . a . . VII.1.3 .-.-. ,
, (: 647).
. . *a . . IV.3.17
.-.-. , . . a: . . 119. (: 546).
. . a . . . . IX.3.12
. . c . . IV.1.22 .-.-. . . c
(: 517).
. . *c . I.2.18
V.3.7 .-.-. . . c (: 306).
. . a . 2 . VI.3.4 . 3 .
VI.2.4 .-.-. . . a (: 254).
. . *a . 3 . VIII.1.11
VIII.1.26 VIII.1.39 IX.1.22 . 3
. IV.3.7 .-.-. . . a
(: 271).
. . a ~ c . . . . IV.3.6 .
.-.-. (. ) . . a (: 538).
. . b1 . 3 . . IV.2.5 .
. . . . . . IV.2.7 .-.-.
. . b (: 272).
. . *b . . IX.3.4 .-.-. . .
b (: 216).
. . c . . V.2.18
. . a . . VI.3.20 . .
IV.2.15 IV.3.18 .-.-. . . b ( c) .
. . a (: 159).
. (XIV .).
. . a . . . . VI.3.25 .-.-.
. . a . . c (: 388).
. . a . 3 . VI.1.24 . .-.-. .
87 (: 269).
. . *c . . e I.1.30 . .
I.1.3 .-.-. . . c (: 575).
. . a . . . . II.3.21 . . .
IV.2.8 . . . V.1.13
VI.2.58 . . . VI.1.11 .
. . IV.2.14 IV.3.18 . . .
/ III.2.89 . . . V.2.10
V.3.9 VII.1.6 . . .
II.3.2 VII.1.28 IX.3.21
.-.-. . . a (: 381).

282

. . a . . IV.2.8
.-.-. (: 552).
. . *c . 3 . IV.1.23 .-.-. .
. c (: 305). < *popj < . *popoj .
. . c . . I.2.16
VIII.2.10 . . VI.3.30 II.2.3
II.3.4 . . II.1.22 II.3.15
IV.1.6 VIII.1.4647
IX.2.25 VI.2.8 . . I.3.6
I.3.8 II.2.25
II.2.28 III.1.19 III.1.24
.-.-. . . c (: 212).
. . a . . II.2.13
III.1.21 V.3.20
VI.3.12 .-.-. . . b ( c, . a ) (:
649). .-.-. . . a,
, 1- . XVII . IV (.
: 646). , -,
, .-.-
(: 360).
. . a . . II.3.21 .-.-. (:
649). . .
. . a . . . . IV.1.7
VII.1.32 VIII.2.4 . . .
I.1.36 V.1.9
VI.1.78 III.1.31 . . .
I.2.16 . . . IX.2.25 . .
. III.2.9 VIII.2.18 . . .
V.1.14 . . .
II.3.2 III.1.10 . . .
II.3.5 V.1.23 . . .
VI.1.37 . . . II.3.11
.-.-. (: 649). .
.
. . *c . 3 . IX.2.7 .-.-. . . c (:
286). , < *pelzti. .
. . . ., . ( sub );
l-: . 176; . . -
- . . (: Ibid.).
. . c IX.2.7 .-.-. . . c [*d] (: 466).
. *plz, P. *polz . . d ( 2012: 89, 159).
. . b1 . 3 . . V.3.3 . . . . . . .
I.2.8 .-.-. . . c (: 303). . . (?
. 229 [. . *], . 455)
. *peln ti . . b2 *pln, . *peln . . b.
. . a . . // VII.2.29
.-.-. . . c (. - --) (: 649). .-.-
. . a IV (.). .

283

: . . . 87, . . 131, .
828. ,
. , . .
70. . . c
(: 649). .
III : . . 48, . . 34, 48,
39, 69.
. . a . . VII.1.5 .-.-. (.
--) (: 650). .-.- . . a
IV (.) ,
, .
. . a . . IV.1.17 . .
. , . ( ), . ,
().
. . c . . VII.2.9 . .
II.2.15 VIII.2.1 VIII.2.13
. . I.3.5 .-.-. . . c [*d]
(: 497).
. . a . . II.2.10 .-.-.
(: 231).
. . a . 3 . I.1.14 .-.-. . . a
(: 303).
. . c . . III.1.19 .-.-. . . c
[*d] (: 533). . *prx, P. *porx . . d ( 2012: 68, 89).
. . a . . II.2.10
. . a . . V.1.12 .-.-. , . .
50+ (: 490).
. . c . . I.2.12 .-.-. . . c
(: 567568).
. . *a . 3 . II.3.23 .-.-. .
. a (: 289).
. . a . . . . VI.1.25 . .-.-.
(: 465).
. . a . . VII.2.35
. . a . 2 . III.2.3 .-.-. .
. a (: 272).
. . *a . 3 . VIII.2.1
I.1.23
I.1.19 .-.-. (: 236).
. . c . 2 . VIII.1.48 . . . . .
. . II.1.17 .-.-. -, -, - . . c (: 351).

. . a . 3 . IV.2.7 .

*pditi . . a, . . .
. . . . . . . . . II.2.16
.-.-. . . c (: 315).
. . *c . . IV.2.2 . *pustyn , .
*pstynj . . c. . ., . . .
IX.1.18; VIII.1.1213, VIII.1.2728, VIII.1.41.

284

. . a . 1 . IX.2.18
IX.2.21 . 3 . V.3.10
.-.-. . . a (: 280).
. . a . . VIII.1.2728 . .
I.3.16 VIII.1.1213
VIII.1.4041 .-.-. (-), . . 236,
. 45 (: 651).
. . a . . . V.3.10 .
*ptina . . a (. *pto . . a): . . , . ,
, . ,
().
. . b . . II.2.4
VI.2.19 VII.2.28 VIII.2.3
IX.2.9 . . II.1.15 .-.-. . . b
(: 575).
. . a . 3 . I.1.16
I.1.26 .-.-. . . a (: 284).
. . b . . IV.3.3
VI.3.18 III.1.34 . . I.1.4 .
. III.3.3 . .
V.1.14 . . I.3.2 I.1.33
II.3.2 III.1.16
III.1.23 III.3.32
IV.1.14 VI.1.24 IX.3.21 .
. V.1.7 VI.2.18
I.1.23 .-.-. . . b (. a c) (: 485).
. . *a . . . . . . . I.1.34
.-.-. -, - . . a (: 303).
. . a . . IX.2.24 .-.-. (:
206).
. . a . . II.2.18
VII.1.15 . .
c II.2.6 IV.3.2 VI.1.32 . .
VI.3.6 VII.2.37 . *pt tj .
. a.
. . *a . . . . VII.2.34 . . .
VII.3.2 . . . VII.3.3 . . .
I.1.15 .-.-. . . a (: 363).
. . b . . I.1.27 .-.-. . . b (:
530). . *prst, . *prst . . d *prst, P. *prst . . b ( 2012: 60).
. . IX.3.2 .
.-.-. , (: 582).
. . a . . I.1.6 . . I.1.19
I.3.7 I.1.10
IX.3.14 . . IX.2.10
.-.-. . . a (: 558).
. . c . 3 . V.1.20 VII.3.10
IX.3.9 V.3.28 . 3 .

285

C V.3.26 . 3 . I.1.19 .
. . . . . . IX.3.14 .
I.3.7 I.3.11
IX.3.15 .-.-. . . c (: 338339).
. . a . 3 . . V.3.8 . .-.-.
. . a (: 247).
. . *b . . II.3.1 .-.-.
. . b (: 491).

. . *a . . . . IX.3.13 .-.-. . . a
(: 459).
. . a . . VI.2.13
VI.2.30 VI.3.33
VIII.1.9 . . VI.1.38 .-.-. . . a
(: 174).
. . *a . . . . . . . VI.2.7
.-.-. . . a (: 301).
. . *a . III.1.1 IV.1.13
VI.1.6 VII.2.30 VIII.1.4
VIII.1.11 VIII.1.26
VIII.1.39 III.1.38 .-.-. . .
a (: 381).
. . *a . . III.3.26 .-.-. (: 235).
. . *a . . III.2.13 . .
III.3.33 . . III.3.32 .-.-. .
. a (: 566).
. . *a . . . . I.1.34 .-.-. . .
a (: 403).
. . a . . VI.1.22
. . a . . I.1.22 .-.-. (:
711).
. . c . 3 . I.1.14 I.2.5
I.2.15 II.1.2
VII.2.35 VIII.1.5
IX.1.12 IX.1.67 IX.1.16
IX.2.16 V.2.4 VI.1.3 2 .
VI.1.26 3 . V.3.1 3 .
IV.2.9 (?) IX.3.1 . 2 .
() II.2.16 . . . . . . .
VIII.1.1213
VIII.1.2728 VIII.1.41 . . .
IV.3.78 . . . . . . .
IX.2.20 ? . . . . . . .
VII.1.14 .-.-. . . c (: 349).
. . a . . VI.1.36
. . c . . IV.3.6 .-.-. . .
286

c [*d] (: 456). . *rg, P. *rog . . d ( 2012: 56, 79, 85, 86, 133).
. . *c . . . . . . . II.3.18
.-.-. () . . c (: 293).
. . *e . // VII.3.910
.-.-. . . b (: 393) . *rzn, . *rzno >
*orzn. . *rzn > *orzn, . *rzno . . e,
. *-o- . .
. . b1 . 3 . I.1.29 .
*rokotati, *roktjet . . b1.
. . a . . I.1.24 . .
VI.3.1 .-.-. (: 711).
. . b2 . 3 . VI.6.1
VII.1.19 VI.3.16 .-.-. . . b
( ; : 303). . *ron ti . . b2 (: 116).
. . c . . VIII.3.12 .-.-. . . c (:
190).
. . c . 3 . III.3.22 .-.-.
() . . c (: 322).
. . a . . . . IX.1.22 .-.-.
(: 711).
. . a . . IX.1.20 . .
IX.1.23 .-.-. (: 711).
. . a ~ b . . VIII.1.7 .-.-. . . b
( a) (: 452).
. . a . . II.2.28 III.1.26
IV.1.22 . ( .?) .
I.2.16 . .-.-. (: 654).
. . a . . . . II.2.22
III.1.12 . . . V.1.24 . . .
IV.3.17 . . .
III.3.26 IV.1.10
IV.3.5 IV.3.16
V.3.20 c VII.3.1
IX.1.5 IX.3.6 . . . I.1.37
IV.1.24 IV.2.16
IV.3.20 VI.1.12 VI.2.29
VI.3.32 VII.1.29 VIII.2.56
. . . V.3.27 . . .
IX.3.8 . . . IV.3.7 . . .
VII.2.21 . . .
III.1.23 .-.-. . . a (: 654).
. . b . . IX.1.18 .-.-. . . a //
b (: 247).
. . *b1 . 3 . I.3.13 .-.-. . . b
(: 270).
. . b . . VI.3.17
. . a . 3 . VI.2.6 .-.-. . . b (:
272). (, , ),

287

, . *rykati, *ryj . . a: . ., ., ., .
, ; . ;
(i.). . *rygati
( *rygati, *rygajt . . c).
. . a . 3 . VII.2.24
VII.2.25 VII.2.28 . . . . . .
. I.3.6 . . . . . . .
IV.3.20
. . a . . . . VII.3.7
. . a . . VI.2.1 .-.-. (:
712).
. . a . III.3.26 .-.-. . . a (?)
(: 368).
. . a . . VI.1.46
: .-.-. . . a (: 270).
. . *a . 3 . I.1.22
. . b // c . . IX.1.16 . .
V.1.23 . . IX.2.9 . . VIII.2.14 .
. III.1.11 V.3.19
VIII.1.8 . . III.1.1718 .
. V.1.12 .-.-. . . b . (?) . . c
(: 170).
. . c . . III.3.30 .-.-. . . c
(: 587).
. . c . 3 . VII.2.23 . . . . . .
.
VI.2.22 .-.-. . . b // c (: 294). .
*rd ti . . b2 *r d, . *rd . . d ( 2012: 41, 126, 144).
. . c . . c.

. . a . . II.1.19 IV.1.4 . .
III.1.9 . . III.2.10
V.3.9 VI.1.37
VI.2.7 .-.-. (: 595).
. . a . . VI.2.26 .-.-. , .
(: 503).
. . c . . . VII.1.13
VII.2.24 . . . II.1.20 IV.1.23
IV.2.13
IV.3.18 IV.3.18 VI.1.26
VI.1.27 VI.1.28 .
. . I.1.29 . . .
V.3.10 .-.-. . . c (: 499).
. . *c . . V.2.19 .-.-. (.) . .
c (: 249). . *sn, . *san , ; . . c.
. . *a . . IV.1.23 .-.-. . . a
(: 524).

288

. . b1 . 3 . VIII.2.14 .-.-.
. . a (< b ?) (: 332). . *svistnti, *svstnet . . b1.
. . *c . . c II.2.6 . *svst .
. c ~ d: . svsk, . svist . .
. . a//b . . . III.3.18 . . .
III.2.16 . . . I.1.33
VI.1.33 . . .
VII.1.1011 . . . I.2.5 . . .
I.2.17 III.3.30 VIII.1.45
. . . III.2.7 . . .
I.1.32 . . . /
VI.2.1516 . . . IV.3.8 . . .
I.1.27 I.1.33 I.2.4
I.2.10 / II.1.78
VII.1.24 VII.1.24 . . .
VI.3.12 VI.3.13 . . .
V.1.7 VI.2.18 VII.1.8
. . . VI.3.31 VII.1.27
IX.2.15 . . . IX.1.11 . . .
VIII.3.13 . . . VIII.1.19
.-.-. . . b (: 252). . 8.7.2.
. . *b1 . 3 . IX.3.7 .-.-.
. . b // c (: 317). ,
2 . : *svt ti . . b1 (: 120
*svtti) *svt ti . . c ( *svt . . c).
. . c . . II.1.34 II.2.24
VI.3.15 . . IV.1.2 . .
III.1.2 V.3.19
IX.2.11 .-.-. . . c (: 499). . *svt, P.
*svta . . c ( 2012: 63, 76, 114, 142).
. . c . . . . II.1.5 . . .
VIII.1.42 . . . I.2.2 .-.-.
. . c (: 378).
. . a . . . . . . .
III.2.7
. . a . . III.3.17 .-.-.
, . (: 713).
. . a . . I.1.5
VI.2.13 VI.2.30
VI.3.34 III.3.4 . .
I.1.24 II.3.14
IX.3.16 . . II.1.6 V.1.1
.-.-. (: 713).
. . a . . . V.1.20 . . . .
V.1.17 . . . III.1.33 . . .
IX.3.1
. . a . . / V.1.5
V.3.15 V.2.1

289

VI.6.1 .-.-. (: 713).


c . . . . VII.2.30 . . .
III.3.20 IX.3.12 .-.-.
. . c (: 423).
. . c . c II.1.23 III.3.29
VI.1.9 VI.3.27 VII.2.3 .
IV.2.13 IV.3.18 .
VIII.3.12 . III.1.32 .
(8.7.1).
. . a . 2 . II.1.7 . . . . . . .
II.1.9 .-.-. - . . a (: 273).
. . b . . V.1.26 . .
V.1.26 .-.-. . . b (: 438).
. . *b . . . VII.2.1 .-.-.
() . . b (: 379).
. . . IV.1.7 . *serd , .
. *srd: . . , ( . .) ().
. .-.-. () (: 590).
. . . IV.3.17
. *serd, . . *serda: . . ,
( . .) (). . .-.-. () (: 590).
. . a ~ b . . . I.1.13 . . , .
. *siz . . a b.
. . c . . . . V.2.3 . . . IV.2.10
IV.2.12 V.3.4
V.3.25 VI.1.34 VI.1.36 . .
. I.1.7 I.3.5
VI.2.11 VII.3.7 . . .
VI.1.15 . . .
II.3.34 . . . . e I.1.30 . . .
I.3.1 .-.-. . . c (: 564). .
(8.7.1).
. . a . . IV.2.2 . .
IV.2.3 .-.-. (: 170).
. . *a . . . . VI.1.17 . . .
V.1.7 .-.-. . . a (: 412).
. . a . . . . VIII.1.23 . . .
VII.2.10 . . . . I.2.11 . . .
C V.3.26 V.2.21 . . .
V.2.7 . . . IV.2.6 . . .
III.1.5 .-.-. . . a (. b) (:
242).
. . a . . . . III.3.33 .-.-.
. . a (: 245).
. . a ~ b . 3 . II.1.20 . . . . . . .
I.3.3 .-.-. . . a . . b
(: 271).
III.1.31 .-.-. (: 590591).

290

. . *b1 . 3 . IV.3.5
VIII.3.1 VII.2.5
VII.2.8 H VII.2.14
VIII.3.5 2 . VII.1.26 . 2 .
III.2.6 .-.-. . . b (: 318).
.
, . . (< ) (<
). ,
.
(8.6) . *sko ti .. b1 (: 115).
. . a . . . . . . III.2.10
, . *p ti (*skp ti) . . c: . tpiti, .
-, -.
. . a . . I.3.14 III.3.14
IX.3.16 IX.3.2223 . .
c II.1.23 II.2.30
VI.1.9 VII.1.26
I.3.5 . . I.1.29
V.1.20 VI.1.25
VI.1.27 VII.1.1011
VII.2.13 .-.-. (: 150).
(.) . . *b . . I.3.3 .-.-.
. . b (: 238).
(.) . . *b . . . . II.2.26 . *solvj,
. *solvja, . *solvj . . b.
. . c . . VI.6.1 . . I.1.2
.-.-. . . c (: 427)
. . a . . VIII.1.29 .
*slvt . . c.
. . a . II.2.9 .-.-. .
. a (: 283).
. . a . 3 . VIII.1.2 . 3 .
III.3.10 VII.2.31 . . .
. . . . III.3.33 .-.-. . . a (:
283).
. . * c . . III.1.38 . .
VI.1.3 .-.-. . . c (: 161).
. . c . . II.3.23 . . IX.2.2
.-.-. . . c [*d] (: 465). . *sld, P. *sld . . d
( 2012: 41, 62, 145).
. . a . . IV.3.6 .
*smaga . . a: . ., ., . , . smga, . smha/ smaha.
. . c . . VIII.2.2 . *smrk . . c ~ d:
. . . , ( ), (); . ,
, . , ().
. . *b . . H VII.2.15 .-.-. .
. b (: 512).
, . . a . 3 . II.3.34

291

.-.-. . . a, 3 . . 152 (: 260). . *sovati/*sti,


*sj . . a.
. . a . . IX.2.14 . *sokol tj . . a,
. . c.
. . c . . IV.3.1 VI.3.5
VI.1.31 IX.2.13
IX.2.17 . . II.3.19 . .
VIII.3.7 VIII.3.10 . .
I.1.16 I.1.25 . .
I.3.8 . . V.3.4 .
. V.3.8 .-.-. . . b (: 497).
. ( -
, ), . . i .

. . . d (*skol, . *sokol 2012: 91).
. . c . . b.
. . b . . IX.2.18
IX.2.22
. *sokol, . *sokolc . . b, . . c.
. . b . . I.3.1 . .
IX.2.10 .-.-. . . b (: 238).
. . a . . IX.2.1 IX.2.6
.-.-. (: 166).
. . a . . VII.2.30 . .
III.3.20 .-.-. ; () (: 715).
. . a . 3 . . VI.3.22 .-.-. . . a (:
339).
. . a . . I.1.17 I.1.26 . .
I.3.9 .-.-. . . a (: 435).
. . a . . . . VI.1.30 . . . .
VII.3.4 I.1.31 . . .
IX.3.3 I.3.1 . .
. I.1.20 . . . IX.3.14 . .
. I.1.2 .-.-. . . a (: 416).
. . a . 3 . II.2.7 IV.1.21 3
. VII.3.7 . 3 . .
IV.2.1 IV.2.3
.-.-. . . a (: 279).
. . c . 2 . VIII.1.44 3 .
V.3.20 . . . . . . .
IX.1.19 .-.-. -, - . . (: 285).
. . a . . III.2.15
V.3.5 VI.1.42
VI.2.25 VII.2.7 . . /
VI.2.1516 . . VIII.2.56
.-.-. . . b (: 479), . *stl, P. *stol . . b (
2012: 61, 83, 166). -, . . a (
, ) ()
(. , . ) .-.

292

. . a .-.-. , . (: 479).
. . b1 . 3 . IV.3.14 . c
VII.3.1 . . . . . . . II.2.5
.-.-. () . . b (: 274275).
. . *b1 . 3 . II.2.19
. *stor ti . . b2, *str, . *stor ( *stor) . . d.
. . *c . . III.1.22 .-.-. . .
(: 183).
. . b2 ~ c . 2 . III.2.2 3 . I.3.16
.-.-. . . (: 346).
. . *b1 . 3 . VII.2.33 .-.-.
. . b (: 265).
. . c . . IX.3.13 VI.3.10 . .
IV.2.14 .-.-. . . b ( c) (: 174).
. ., . . .
. . a . . . . III.1.14 . .-.-.
* (: 716).
. . a . . IX.1.18 . *strga .
. a: . . , ; , . ,
; , . . . (), . ,
(i.), . struha , ( *struga . . b .
strouha , . . (i) 171).
. . b . . II.3.13 . .
VII.2.6
. . *a . . I.1.28 .-.-. . . a
(: 184).
. . a . . IX.1.17 . . VII.1.2 .
. IX.1.15 .-.-. . . b (:
601). .-.-. . . b .-. Strmung, Strom
(.) . *strui a, . *stri . . f.
. . f.
. . c . . II.2.2 III.3.8 .
. VI.2.10 . *strmen *strm . . c: . i,
. , .-. stmn.
. . c . . IV.1.3 . .
III.3.7 . . II.3.34
III.1.7 III.1.15 III.2.3
VI.3.31 IX.2.15 .-.-.
. . (: 172).
. . *e . . VIII.1.1718 .-.-.
(: 165).
. . a . 2 . VI.2.25 1 .
IX.2.14 . 2 . VI.2.27 .
VI.1.48 .-.-. - . . a (: 345).
. . *c . 2 . IX.1.14 .-.-.
() . . (: 349).
. . a . . IX.1.16 .-.-. (:
660).

293

. . *b . . . . VIII.3.12 .-.-.
. . b (: 389).
. . b1 . 3 . c VIII.2.17 .-.-.
. . a (< b ?) (: 330). . *stuknti, *stknet . . b1.
. . a . 3 . III.3.8 . 3 .
II.2.4 .-.-. . . a (: 276).
. . b1 . 3 . I.2.13
V.1.9 II.2.1 3 .
III.1.23 . 3 . . IV.2.4 . 2
. VI.2.9 . . . . . . .
VI.2.19 .-.-. . . b (. c) (: 307). . . c,
, , . *stp ti . . b2 (: 119).
. . b . . V.3.13 .-.-. . . b
(: 512).
. . b1 . 3 . H VII.2.15 . 3 .
III.3.15 . . . . . . .
IX.1.10 .-.-. . . b (: 273).
. . *c . . II.3.13 . .
I.3.16 III.1.20 IV.1.18
VII.3.7 . . VII.1.24
.-.-. . . b (.) // c (.) (: 458).
. . *b1 . 3 . VII.2.22 .-.-.
. . b (: 294).
. . b
III.3.14 VII.2.38
.-.-. . . b (: 465).
. . *c . .
VI.2.22 .-.-. . . c (:
464). . *sd, P. *sda . . c ( 2012: 91).
. . a . . VII.1.1 . . I.3.13
. . VI.3.17 .-.-. . . b .
. a (: 660).
. . a . . VI.3.29 . .
VI.3.12 .-.-. . . a (: 200).
. . a . . II.2.11 .-.-. , . .
. 9 (: 660).
. . c . . . . VI.1.47 .-.-. . . c
(: 424).
. . c . 3 . V.1.12 .-.-. . . c
(: 320).
. . a . . III.2.17 . .-.-. ,
(: 236).
. . *a . . . . IX.3.19 .-.-.
. . a (: 353).
. . b1 . 3 . . III.1.37 .-.-. . . b (:
273).
. . a . . II.2.4
IX.3.7 . . I.2.2 . .
VI.3.15 . . VIII.1.42 . .
III.1.4 . . V.3.12

294

.-.-. . . a (: 215).
. . a . . . . VII.2.35 .-.-.
(: 390).
. . b1 . 3 . II.2.26 .-.-. -, - . . b
(: 331).
. . *b . . V.2.1 .-.-. . . b
(: 510).
. . *c . 3 . VIII.2.8 .-.-. . . c (: 276).
. . *c . 3 . . V.1.4 .-.-.
- . . c (?) (: 306).
. . b . . VI.1.45 .-.-.
. . b (: 578).
. . c . . III.3.11
VII.1.7 . . VI.1.39 . .
VII.2.21 . . VI.1.49
.-.-. . . c (: 511). . *syn, P. *syn . . c ( 2012:
65, 77, 115).
. . a . 3 . V.1.24 . 3 .
V.2.9 .-.-. . . a (: 276).
. . b . . I.1.33 . .
VI.1.12 .-.-. . . c ( [?] b) (: 215).
. . b .-.-
- (., ., ., ., .).
. . c -,
, . ~ . .
. . b . . IV.3.12 .-.-. . . b
(: 445).
. . a . . . . II.3.13 . . .
. VI.1.15 . . .
VII.1.2 . . . IX.1.11 .-.-.
(: 391).
. . a . . VI.1.15 .-.-.
. . a (: 177).
. . c . 2 . / VI.2.15
.-.-. . . c (: 337).
c . . *a . . IX.1.13 .-.-. c . . a (:
558).
. . *b . . . . I.1.12
II.3.22 . . . II.1.21 .-.-. c . . b (:
418).
. . a . 3 . V.1.25 . 1 .
I.2.9 .-.-. () . . a (: 325).
. . a . 3 . III.3.7
III.3.22 . . . . . . .
IV.1.9 . . . . . . .
VII.2.21 VII.2.20 .-.-. . . a (:
348).
295

. . c . IX.1.16 .-.-. , :
. 126, 84 . . (: 436).
III.2.8 .-.-. (: 442).
. . a . . VI.1.20
. . a//*b . . . VII.1.15 .
. . VI.2.23 .-.-. . . b (: 252). .
8.7.2.
. . b2 . 2 . VI.1.15 .
I.1.10 .-.-. . . c ( b) (:
309). . *tvor ti . . b2 (: 115)..
. . c . . IX.2.8 . *tkot . . c, .
, .
. . a . . II.2.15 .-.-.
(: 155).
. . b . . . . VIII.1.43 . . . .
IX.1.12 .-.-. (-) . . b (: 378).
. . c . . / V.2.1415 .-.-. .
. c ( .) [*d] (: 499). . *(s)trm, P. *(s)term . . d *(s)trm, P.
*(s)term . . b ( 2012: 51, 57, 162).
. . b2 . 3 . VII.1.1 VII.1.4 3
. III.1.1718 VI.2.23
. 3 . IV.3.17
VIII.3.6 VIII.3.11 . 3 .
I.1.18 .-.-. . . c (: 349).
. . a . . . V.2.6 . *tsov . . ,
*ts . . c ~ d: . ts, ., . tis ( .-. ts
tsa < . *t sa . . a).
, ( );
I.1.11 VI.1.45
IX.2.24 III.3.10
V.1.3
II.2.1 III.3.21
III.3.26 VI.6.1
VIII.3.11 IX.2.4 I.2.1
.-.-. (: 156).
. . c . . H VII.2.14 . .
VII.2.17 .-.-. , ; . . c
[*d] (: 289).
IX.2.8 .-.-. (. ) (:
369).
. . *b1 . 3 . V.1.10 3 .
II.3.1 .-.-. . . b (: 279).
. . a . . VI.1.21
. . b . . IV.1.25 c
VIII.2.17 . . VII.1.13 . .
IX.1.10 .-.-. . . b (: 150).

296

, , / . . b1 .
. . . . . VII.1.13
.-.-. . . b (: 275).
, . . b . 3 .
VII.1.1011 . IV.3.13
. . b1 . 3 . III.1.5 . 3 . .
V.1.6 .-.-. . . b (: 278).
. . *b . . . V.3.11 . . .
IV.1.17 .-.-. . . b . . c (: 244245).
. . c . . . VI.3.24 . . . (?)
VII.2.11
. . b . . I.3.6 .-.-. . . b (?) (:
186).
. . b1 . 3 . IX.2.6
IX.2.1 .-.-. . . b (: 279).
. . a . . . . I.3.6
IV.2.4 . . . VII.2.1 . . .
III.3.1
. . b . 3 . H I.3.15
VII.1.22 . . II.1.12 .-.-. . . b
(: 149).
. . c . 3 . H I.3.15
VII.1.22 . *trbti . . b2: . ., .
, . , ., ., . , ()
. . b . . V.2.8 .-.-. . . b (: 464).
. . *e . . . .
I.1.3 . . .
VIII.1.19 .-.-. . . a (: 388).C.-.-.
. . a . . (= e),
. . b (: 464).
. . *e . . III.3.29 .-.-.,
- : . . . i 273, . 2, -
423, . . . 2 220, . . 2 155 (: 231)
. . .
. . *c . . . . . . . VIII.3.12
.-.-. . . c (: 312). . *trs ti . . c,
*trst , *trst . . c.
. . a . III.1.9 . *trtiti .
. a (. , . . , .-. triti, trati) *trt ti . . b
(. troutiti, . trci, tra) , .
. . *e . . VIII.3.2 .-.-. . . a
(< b ?) (: 233).
. . c . . . . VIII.1.42 .
.-.-. . . c (: 378).
. . a V.3.23 VI.3.9
.-.-. . . a (< b ?) (: 332). . *trs(k)nti, .
*trskati . . a: . , . , . , . ,
. trskati, . teskati.
. . c . 3 . IV.1.5 . *trati . . b2.

297

III.1.8 III.1.9
IV.1.19 IV.1.21 IV.1.22
V.1.18 V.1.19 V.1.25
VII.1.17 H
VII.2.14

. . *b . . V.3.2 VI.1.39 . .
IV.1.10
IV.1.26 IV.3.15
IX.1.25 VIII.1.48 .-.-. . . b (.
a) (: 155).
. . c . . II.1.18 . . VIII.1.48 . .
V.2.9 .-.-. . . a c (: 498).
. *tl . . d (. t, . tul) *tl . . b (. toul, . tl,
.-. tl, . tla).
. . c . . II.1.2 III.2.6 .
. IX.3.17 . . III.2.1
III.2.12 . . VI.2.6 .-.-. . . c (:
520).
. . c . 3 . III.1.1718 . .
, , .
-/e-. ( 2011) ,
, : . . , 3 . ; , 3
. (); . . , 3 . () (); .
, 3 . (), .-. i, 3 . i (;
) . .
. . *a . . III.1.3 .-.-. . . a
(. b) (: 208). . *ti a, . *ti . . f.
. . *b1 . 2 . VIII.1.48 3 .
VII.2.6 .-.-. . . b (: 330).
. . a . . V.2.10 .-.-. (:
662).
. . a . 3 . V.1.15 VII.2.11 3
. VIII.3.13 .-.-. . . a (: 327).
. . *b . . VI.1.39
IV.3.16 .-.-. . . b (: 167).
. . b . . . . V.2.9 .-.-. . . b
(: 248). .-.
. . . .-. , ()
. *tja, . *tj . . e.
. . c . I.3.2 II.1.5
VI.1.43 VI.1.45
VI.1.47 VIII.1.30 .
III.2.12 . IX.1.3 IX.1.8
VIII.1.21 VI.3.19
VI.1.41 II.2.12 II.3.20
. 8.7.1.
. . c . . . . III.3.32
IV.2.10 . . . I.1.19 . . .

298

I.3.7 VII.3.4 . . .
III.3.17 . . . IV.3.13 . . .
// VII.2.29 VII.2.34 .
. . I.1.6 . . . VI.3.9 . . .
IX.3.15 . . ./. III.3.32
. . . . III.3.5 VII.1.14
VII.2.4 . . . VI.1.23
. . . VI.3.14 . . .
V.1.1 . 8.7.1.
. . *b . . V.3.19 . .
I.2.3 II.2.4 V.3.16
.-.-. . . b (: 174).
. . a . . V.3.6
VII.2.26 . . III.3.9 .-.-. , .
(: 664).
. . a . . . . II.2.12
.-.-. (: 664).
. . *e . . . . V.3.11 . . .
IX.1.21 .-.-. . . c ( b) (: 395).
(. . . b), .
. . e: *tmn, . *tmna.
. . *b1 . 3 . VI.3.15
.-.-. . . a b (: 331). . *trpnti, *trpnt . . b1
( 2014: 195).
. . b1 . 1 . VIII.1.9 .-.-.
(, ) . . b (: 323).
. . a . 3 . I.1.11 .-.-.
. . a (: 272).
. . c . . VII.1.20
VII.2.18 . . IX.3.5 . .
VII.2.32 VIII.1.10 .-.-. . . c (: 442).
. . b1 . 3 . I.1.32 .-.-.
-, -, -, -, - . . b (: 327).
. . *c . IX.3.4 .-.-.
. . c (: 368).
. . c . . . . . . . I.2.7
.-.-. . . c (: 347).

. . a . . . . III.3.19 . . .
VI.2.17 .-.-. , (: 664). .
.-.-. , . . b // a (Ibid.). . *gr . . a: . ,
. uher, . uhor, . wgier.
. . c . . . . VI.1.49 .-.-.
. . c (: 376).
II.2.18 III.1.13
IV.2.1 IV.2.2

299

IV.3.8 V.1.3
V.2.13 V.3.2 V.3.8
V.3.22 V.3.23 V.3.24
VI.3.15 VII.1.24
VII.1.26
II.2.22 V.3.30 VI.1.16
VII.1.1 .-.-. (: 211).
. . a . . VIII.3.9 .-.-. (:
177).
. . a . . II.3.11 .-.-.
(: 235).
. ,
: . *uzorj ( *-) . . b *-zork *-zork . . c, . .
. , , .-. zrk ; , ., .
zrak . . . *zrk . . c.
. . b . . I.2.12 . .
I.1.32 V.3.3 VI.3.3 . .
I.3.4 .-.-. . . b (: 501).
. . a . VIII.2.15 .-.-. . . a (:
338).
. . a . . IX.1.20 . .
IX.1.23 .-.-. . . b c (: 208).
, . :
.-.-. (: 208). (2)
. - . ( 2001:
488).
. . a . . . . VII.1.21 .-.-.
(: 378).
. . a . . IV.2.8 . .
I.1.15 . . III.3.22
.-.-. (: 198).
. . b . . IX.1.19 . .-.-. (.) . . b (:
196).
. . b III.3.11 .-.-. . .
a (: 446). . . b -
(., ., ., .) .
. . *c . . III.3.12 .-.-. . . c
(: 449).
. . b . . III.3.31 ,
(.).

. . a . . VI.1.13
. . a . . . . IV.1.5 . . .
III.2.5 VII.2.16 V.1.8
VI.3.14
. . b . . V.3.22 .-.-. . . b (:
300

171).
. . c VII.3.9 .-.-. . . c
. . a (: 527). . *xbot, . *xobta . . d.
. . *b1 . IV.2.15 .-.-. . . b
(: 293). . *xod ti . . b1 (: 115).
. . a . . (?) IX.3.1
. . b . . . . VII.1.20 . .
. . II.3.16 . . . VI.2.5 . . .
II.3.14 . . V.1.1
.-.-. . . b (?) (: 416).
. . *e . . II.3.13 .-.-. (.
. ) . . a (: 536).
. . c . . III.2.16 .
.-.-. -, - . . c (: 567).
. . b1//c . 1 I.2.15 .
I.2.17 3 . III.1.4
III.3.31 . 3 . VII.1.14 . 3 .
I.1.10 . . . . . . .
VI.3.6 ... ... ... :
IX.3.4 .-.-. . . . c b (: 340).
. . b . . . . III.3.16 .
. . . VI.3.2 . . .
VI.3.18 . . . I.1.21 . . .
III.1.26 IV.1.22
VI.3.21 . . . I.1.33
III.1.16 . . . VI.1.12 .-.-. . . b (:
416).
. . a . . IX.3.20 .-.-.
(: 507).
. . c . . . . VI.3.25 . . .
IX.1.17 .-.-. . . c (: 365).
. . *b V.3.22 .-.-. . . b . . a
(: 172).
. . c . . V.1.10 .-.-. . . c (.
b) (: 500). . *xlm, . *xlm . . d.
. . a . . VII.2.27
. . a . . VI.3.11 . .
V.3.17
. . a . . . VIII.1.1718
. . *a . 1 . VI.1.27 . 2 .
VI.3.27 .-.-. . . a (: 317).
. . b . . . . VII.2.36 .-.-. . . b
( a) (: 418).

. . c ~ b1 . VI.1.78
. . *c . . IX.1.24 .-.-. . . c [*d]

301

(: 531). . *kvt, P. *kvt . . d ( 2012: 79, 85, 86, 114, 141).


. . *c . . VII.2.16 .-.-. . . c
[*d] (: 514). . *cp, . *cp . . d ( 2012: 61).

. . a . . VI.1.46
. . a . . IX.1.15
. . c . III.3.28 VII.2.33
.-.-. . . c (: 421).
- . . b1//c . 2 . IX.2.24 . 3 .
II.3.9 IV.2.11 2 . VII.1.28
. 2 . . VI.1.6 . 1 . e
I.1.30 . I.1.6 I.1.2 .-.-.
-, -, -, - . . b / . c (: 281).
. . a . . III.3.25 .-.-.
(: 493).
. . *e . . II.3.13 . *lka . .
e, *el . . b.
I.3.8
IX.3.10 I.3.6
. . a . III.1.4 .-.-. . . a
(: 214).
. . *a . . . . II.2.3 .-.-. .
. a (: 422).
. . c . . . IX.1.18 .-.-. . .
c (: 239).
. . b . . . II.3.12 . . .
II.3.13 . . . .
II.2.21 . . . II.2.29 III.1.27
VII.1.13 .-.-. . . b . .
c (: 390). .-.-. - . . c (: 291).
. . a . . IV.3.15 . .
III.2.15 . . III.3.12
.-.-. (: 668).
. . a . . . VI.1.19 .-.-.
(: 668).
. . b . . . . IV.1.8 . . . .
II.3.20 . . . V.2.5 . . .
III.1.3 .-.-. . . b (: 399).
. . c . . IX.1.15
. . a . 3 . V.2.7 .-.-. - .
. a (: 276).
. . *c . . c II.1.23
II.2.30 III.2.14 .-.-. . . c (: 570).
. . c VI.1.10
VI.1.11 .-.-. . . c (: 405).
. . c . IV.1.11 IV.1.12 .

302

VIII.1.1516 VIII.1.1718
VIII.1.24 VIII.1.44 .-.-. .
. c (: 448). . 8.7.1.

. . a . . . . V.3.29 . .-.-.
(: 724).
. . a//b . . I.2.18
III.2.7 V.3.7 . . III.2.11
VI.3.27 . . III.1.10
VII.1.9 IV.1.4 III.2.4 .
. II.1.13 VI.1.44
VI.2.3 VI.3.8 .-.-. . . b
. 145, . 51 (: 500).
( .) . . a . . II.2.22
III.1.13
. . a . . VI.1.21
(?) . . a . . VI.1.48
. . a . . VI.3.25
. . *c . 3 . VII.2.13 .-.-. . . c /
. a (: 284).
. . *b . . . . I.3.8
.-.-. . . b // . a (: 370).
. . a . . . . . . . VI.3.5
. . c . 3 . IV.1.11 . 3 . c
VIII.2.17 .-.-. . . c (: 338).

. . b1 . 2 . . I.3.2 .-.-.
. . b (: 279).
. . c . . II.2.26
. . b . . VI.3.29 . .
VI.1.23 . . II.2.21 . .
II.2.29 III.1.27
VII.1.13 .-.-. . . b (: 526). . *t, P.
*it . . b ( 2012: 62, 83, 168).

. . *a . 3 . IX.2.3 .-.-. . . a
(: 292).
. . *a . 3 . IX.3.11 . 3 .
II.2.3 .-.-. . . a (: 281).

303

. . a . . II.3.8 . . .
().
. . c . . V.2.7 IV.1.11
IV.1.12 III.1.36 . . V.2.4 V.2.12
V.2.21 . 8.7.1.
V.1.15 VI.3.5 .-.-. ,
: . , , (: 437).
. . a . . . . VII.1.23 . .
. III.3.2 . . . IX.3.3
.-.-. (: 727).
. . a . . VIII.1.11
VIII.1.26 VIII.1.39
. . a . . . . VIII.1.1
. . a . . III.3.10 . .
VI.1.18 . . I.1.20
VII.2.13 . . VI.2.14 .-.-.
(: 727).
. . a . . II.1.16 . .
II.2.19 . . V.1.10
. . *c . . . . III.2.1 III.2.12
.-.-. . . c (: 418).
. . a . . VI.3.11 .-.-.
(: 670).

1.

,
.
. ..
,
. ,
. (5.3.3)
.
, ,
, , ,
. ,
.
, //.
23

304

I.1.12
I.1.23

I.1.34
I.1.45
I.1.56
I.1.67

I.1.78
I.1.89

I.1.910

I.1.1011

I.1.1112
I.1.1213
I.1.1314
I.1.1415

I.1.1516

I.1.1617
I.1.1718

I.1.1819

I.1.1920
I.1.2021
I.1.2122
I.1.2223
I.1.2324

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

, /,
,
, -,

()//,
-
/
, ,
(), ,

, ,

, ()
/()

,
/

, ,
()

, /,

305

I.1.2425
I.1.2526
I.1.2627
I.1.2728
I.1.2829
I.1.2930
I.1.3031
I.1.3132
I.1.3233
I.1.3334
I.1.3435
I.1.3536
I.1.3637
I.1.371
I.2.12
I.2.23

I.2.34
I.2.45
I.2.56

I.2.67//


//

//

//

//


//
e
e ////


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

-, ()
, ,

(),
, ,
, ,

,
/()

/(),
, ,
/
,
, ,
,
, (),
, ,

, ,

, (),
, ,
/
()

, ()

(), ,
()

,
,
,

306

I.2.78
I.2.89

I.2.910

I.2.1011
I.2.1112
I.2.1213

I.2.1314
I.2.1314
I.2.1415
I.2.1516
I.2.1617

I.2.17I.3.1
I.3.12
I.3.23

I.3.34
I.3.45

I.3.56
I.3.66


//

//

//

//

//

//

//

//

//


//

//

//

//,
, ,

,
,
(),
, (),
(),
(),
/, ,
, ,

/,
/

, /,

, ,

/,
/,
()
, ,
//
()

// , ,

//
, ,

, ()
//
, ,/,
//
/-, ()

//
, ,

307

I.3.67
I.3.78
I.3.88
I.3.89
I.3.910

I.3.1011
I.3.1112
I.3.1213

//


//

//

//

//

//

//

I.3.1314
//

I.3.1415
//
H
I.3.1516
H //

I.3.16II.1.1 //

II.1.12

//

II.1.23/4
//

II.1.3/45
//

II.1.56
//

II.1.67
//

II.1.78


II.1.89
//

II.1.910
//

II.1.1011
//

()/,
, ,
/,
, ,
()
, ,

(),

,
(/),

,
,

, /,
()
, /,
(/),
(), ()
(), (),

/,
,

(),

(),
/,
308

II.1.1112
II.1.1213

II.1.1314
II.1.1415
II.1.1516
II.1.1617
II.1.1718
II.1.1819
II.1.1920
II.1.2021
II.1.2122
II.1.2223

II.1.23II.1.
2
II.2.12
II.2.23
II.2.34
II.2.45
II.2.56
II.2.67/8

II.2.7/89

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//
c
c //

//

//

//


//

//

c

c //

, ,

/,
()

,
()
()

(),

(),
(), ,
()

,
(),

, ,
(),

(/),
(), ,
, /()
(),
(),
,
/,
(),
()
,
309

II.2.910
II.2.1011
II.2.1112
II.2.1213
II.2.1314
II.2.1415
II.2.1516
II.2.1617
II.2.1718
II.2.1819
II.2.1920
II.2.2021
II.2.2122
II.2.2223
II.2.2324
II.2.2425

//
/()

// ,

, ,

, /

//
/,

//
//


, ,
//
, (),

,
//
, ,

//
, ,

,
//
/, ,

//
(),

//
, ,

/


,
//


,
//
/(),

()()


, ,
//
, /


/,
//
/,
, ,

/
/,
//
,

//


//
/,

/
310

II.2.2526
II.2.2627

II.2.2728
II.2.2829
II.2.2930

II.2.30II.1.
30
II.3.12

II.3.3/45
II.3.56

II.3.5/67
II.3.78
II.3.89
II.3.910
II.3.1011
II.3.1112
II.3.1112
II.3.1213
II.3.1314
II.3.1415

//

//

//

//

//


//

//

//

//


//

//

//


//

//

//

(), ,
/
, ,
()
, ,
, ()
,

, ,
,
/, ,

, (),
/
, ,
(/)
, /,
,
/
, ,

//,

, ,

(//),
, ,

/,

, ,
, ,
, ()
,
//
/,

(/)
//
, ,
/,
, ()
(),
//
, (),

//
(/)

311

II.3.1516
II.3.1617
II.3.1718
II.3.1819
II.3.1920
II.3.2021
II.3.2122
II.3.2223
II.3.2324

II.3.24III.1
.1
III.1.12
III.1.23
III.1.34
III.1.45
III.1.56
III.1.67
III.1.78
III.1.89

III.1.910

III.1.1011


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//


//


//

//


//

//

//

//

()/,

, ,
//,

//,
, ,
(),

(), ,
()
(), ,
(/)
(/),
,
, ()
,
()/

(),
/(),
()
(), (),
(), (),
(),
,
//,

, -,
, ,

, ,

, ()

/, ,
312

III.1.1112
III.1.1213
III.1.1314
III.1.1415
III.1.1516

III.1.1617/
18
III.1.1819
III.1.1920
III.1.2021
III.1.2122

III.1.2223
III.1.2324
III.1.2425

III.1.2526
III.1.2627

III.1.27III.
2.1
III.2.12
III.2.23
III.2.34
III.2.45
III.2.56
III.2.67

III.2.78


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//


, ,
/
()//()/
,
()/

, -
, ,
,

,
/(),
()
/
(),
(/)
()
,
()

( )

,
(/)

, ,
/
/

(/)/

/,
,
/,

313

III.2.89

III.2.910

III.2.1011
III.2.1112
III.2.1213
III.2.1314

III.2.1415

III.2.1515

III.2.1516

III.2.1616

III.2.1617
III.2.17III.
3.1
III.3.12
III.3.23
III.3.34
III.3.45
III.3.56
III.3.67

III.3.78
III.3.89

III.3.910

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

,
/,

, -

, ,

, ,

/, ,

,
(), ,
()
(/)
/

, ,

, ,

()

, ()

,
(/),

(/),
(), ()
(),
()/,
,
314

III.3.1011
III.3.1112
III.3.1213
III.3.1314
III.3.1415
III.3.1516

III.3.1617
III.3.1718
III.3.1819
III.3.1920
III.3.2021
III.3.2122
III.3.2223
III.3.2324
III.3.2425
III.3.2526

III.3.2627


////

//

////

//


//

//

//

//

//

//


//


//

//

//

//

(),
(/),
, ()
,
(/),
, ,

/,

/,
/,
//,
(///)
, /
, ,
, ()
,

[],
(/),
()
(), ,

, (-)
(/),
,
(-),
(), ()

315

III.3.2728
III.3.2829
III.3.2930

III.3.3031
III.3.3132
III.3.3233

III.3.32IV.
1.1
IV.1.12
IV.1.23
IV.1.34

IV.1.45
IV.1.56
IV.1.67
IV.1.78
IV.1.89
IV.1.99

IV.1.910
IV.1.1011/
12
IV.1.11/12
13
IV.1.1314
IV.1.1415

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//


//

//

//

//

, ,
/

(),

, /,

(),
(/), ),
,
, ,
,
/

()/,
(/)
(), (),
,
(/),
,
/()
/, ,
/,
/
,
,

/, ,

(), ,

, ,
, (),
/
/,

316

IV.1.1516
IV.1.1617

IV.1.1718
IV.1.1819
IV.1.1920
IV.1.2021
IV.1.2122
IV.1.2223
IV.1.2324
IV.1.2425
IV.1.2526
IV.1.26IV.
2.1
IV.2.12
IV.2.23
IV.2.34
IV.2.45
IV.2.56
IV.2.67//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//


//


//

////


//


//

//

,
-

, ,

, ,

//

,
,
,
/,
(),
(), ,

,
/,
,

, ,
,
, ()
,
()

(/)/,
317

IV.2.78
IV.2.89
IV.2.910

IV.2.1011
IV.2.1112
IV.2.1213
IV.2.1314
IV.2.1415
IV.2.1516

IV.2.16IV.
3.1
IV.3.12
IV.3.23
IV.3.34
IV.3.45
IV.3.56
IV.3.67
IV.3.78
IV.3.89


//


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//


//

//


//


//


//

//

, ,
, /
(), ,
/,
()
, /
/, ()

, ,

, ,

, ()

, /

(),
(/)
/,
, ()
(),
()/,
,
, ,

,
(),
/,

318

IV.3.89

IV.3.910

IV.3.1112
IV.3.1213
IV.3.1314


//

//

//

//

//

IV.3.1415 //

IV.3.1516
//

IV.3.1617
//


IV.3.1718
//

IV.3.1819
//

IV.3.1920 //

IV.3.2021 //

IV.3.21V.1 //
.1

V.1.12

//

V.1.23
//

V.1.34
//

V.1.45
//

V.1.56
//

(),
,
()

, ,
(),
/
(/),
/,
(),
,
(/),
, ,

() ,
/,
/
(),

, (),
//(/)
, ,
, ()

, ,

(/) ,
(/)

, ,
()

()

319

V.1.67
V.1.78
V.1.89

V.1.910

V.1.1011
V.1.1112
V.1.1213
V.1.1314
V.1.1415
V.1.1516
V.1.1617
V.1.1718
V.1.1819
V.1.1920

V.1.2021
V.1.2122
V.1.2223
V.1.2324
V.1.2425
V.1.2526


//

//

//

//

//

//

//

//


//

//


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

, ()

///
/
, (),

,
, ()

, ,
,
,
, ,
, ,

, ,
(/)

, (),

/,
/

, ,

, ,
, ,
(-)
, ,

(//) ,
/
(/),
, /,

,
320

V.1.2627
V.1.2627

V.1.27V.2.
1
V.2.11
V.2.12
V.2.23
V.2.34

V.2.45
V.2.56
V.2.67

V.2.78
V.2.89

V.2.910

V.2.1011
V.2.1112
V.2.1213
V.2.1314
V.2.1415
V.2.1516
V.2.1617
V.2.1718
V.2.1819
V.2.1920


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

(/),
,

(), ()
, ()

(),
/,
,
,

, /,

,
(),
/
,
, ,
()
,

(),
//(),

(), ,
,
,
(/)
, /

(),
(),

321

V.2.20V.3.
1
V.3.12
V.3.23
V.3.34
V.3.45
V.3.56
V.3.67
V.3.78
V.3.89

V.3.910
V.3.1011
V.3.1112
V.3.1213
V.3.1314
V.3.1415

V.3.1516
V.3.1617
V.3.1718
V.3.1819

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

////

//

//

//

//

//

//

//

()
()

/,
, (),
, /,
, ,

,
//,

, ,
()
, (),
,

, ,
, /
(/),

,
(/),
(), (),
/ ,
, /

, /
/,
, (),
()
,

, (),

, ,

322

V.3.1920

V.3.2021
V.3.2122
V.3.2223
V.3.2324

//


//


//

//

//

//

V.3.2425

//

V.3.2526
//
C

V.3.2627
C
//

V.3.2728
//

V.3.2829
//

V.3.2930
//

V.3.30VI.1 //
.1

VI.1.12
//

VI.1.23
//

VI.1.34

VI.1.4/56

//


//

,
(),
/,
/,

, ,
, ,
/
, ,
/,
/,
,
, ,
, /,
, (),

/, ,
,
/,
() ,
/,
,
,
/,
, (),

/,
/,
, ,

, ,
,
, ,
,
()
, ,

, ,

323

VI.1.67/8

VI.1.7/89
VI.1.910

VI.1.1011
VI.1.1112
VI.1.1213
VI.1.1314
VI.1.1415
VI.1.1516
VI.1.1617
VI.1.1718
VI.1.1819
VI.1.1920

VI.1.2021
VI.1.2122
VI.1.2223

VI.1.2324
VI.1.2425
VI.1.2526


//

//

//

//


//

//

//

//


//

//


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//
/

, ,

(),

, ,
, ,
()
,
/, ,
,
/,
,
/,
/(),
,
()
/ /,
(),
,

(),
,

, /
324

VI.1.2627
VI.1.2728
VI.1.2829
VI.1.2930
VI.1.3031
VI.1.3132

VI.1.3233
VI.1.3334
VI.1.3435

VI.1.3536
VI.1.3637
VI.1.3738
VI.1.3839

VI.1.3940
VI.1.4041
VI.1.4142

VI.1.4243
VI.1.4344
VI.1.4445
VI.1.4546
VI.1.4647


//


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//


//

//

//

//

(/),
/,
//
, ,
/
,

, ,

//(),

, ,
,
, (),
(),
, ,

/,
/,
, ()
, (),
()
, ,
,
//
, ()
, ,

, ,

, -,

, ,
,
,
, (),
,
, ,

325

VI.1.4748
VI.1.4849
VI.1.49
VI.2.1
VI.2.12
VI.2.23
VI.2.34
VI.2.45
VI.2.56
VI.2.67

VI.2.78
VI.2.89

VI.2.910

VI.2.1011
VI.2.1112

VI.2.1213
VI.2.1314
VI.2.1415
VI.2.1516

VI.2.1617

VI.2.1718


//

//

//

//
[ ..]
[ ..] //

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//


//


//

//

//

//

, ,

, (),

, ,
()

(/)

, ,

, /,

,
(),

(), ,
,
,
, (/),

,
, ,
,

, /
,
//,
(), ,

326

VI.2.1819
VI.2.1920
VI.2.2021

VI.2.2122
VI.2.2223
VI.2.2324
VI.2.2425
VI.2.2526
VI.2.2627
VI.2.2728
VI.2.2829

VI.2.2930
VI.2.30VI.
3.1
VI.3.12
VI.3.23

VI.3.34

VI.3.44
VI.3.45
VI.3.56

VI.3.67
VI.3.78

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//


//

//

//

//

//

//

//

//

//

/,
/
, /
()
()

/,
, ,
/,
//,

/
, ,

, ,
, ()

, (),
, (),

(), ()
(),
()
, ,
()
, ,

/, ,

, ,

327

VI.3.89
VI.3.910
VI.3.1011
VI.3.1112
VI.3.1213
VI.3.1314

VI.3.1415
VI.3.1516

VI.3.1617
VI.3.1718
VI.3.1819
VI.3.1920
VI.3.2021
VI.3.2122

VI.3.2223
VI.3.2324
VI.3.2425
VI.3.2526

//

//

//

//


//

//

////


//


//


//

//

//

//

//

//

//

//

,
(/),
(/)
(), ,
,
()
()/,
,
/, ,

,
/(/),
(/)
,
(),

, ,
,
()/,
/,
, (),
(), ,
(),
, (),
, ,
,

, /
, ()

, /
, ,

/(),
,
,

,
(/),
,

328

VI.3.2627
VI.3.2728
VI.3.2829
VI.3.2930
VI.3.3031
VI.3.3132
VI.3.3233
VI.3.3334

VI.3.34VII
.1.1
VII.1.12
VII.1.23
VII.1.34
VII.1.45
VII.1.56

VII.1.67
VII.1.78
VII.1.89
VII.1.910/
11
VII.1.10/11
12

VII.1.1213


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//


//

//

//


//

//

, /

,
(/),

, ,
,
, /

, ()

(/)/,
,
()

, ,
,
, ,

,
,

/, (
), ,
()
,
/,
/
,
/
, ,
, ,
329

VII.1.1314
VII.1.1415

VII.1.1516
VII.1.1617
VII.1.1718

VII.1.1819
VII.1.1920
VII.1.2021
VII.1.2122
VII.1.2223
VII.1.2324
VII.1.2425
VII.1.2526

VII.1.2627
VII.1.2728

VII.1.2829


//

////

//

//

//


//


//

//

//


//

//

//


//

//

//

/,
, ,
(/)
/(),
, ,
, ,
(),
()
, ,
, ,
, (),

(/)
()/

/,
,
,
(/),

/,
,

, ()
(), ()
, ,
,
/, ,
,
/,
, ,

,
330

VII.1.2930
VII.1.3031
VII.1.3132

VII.1.32VI
I.2.1
VII.2.12
VII.2.23
VII.2.34
VII.2.45
VII.2.56
VII.2.67
VII.2.78
VII.2.89

VII.2.910

VII.2.1011
VII.2.1112

VII.2.1213
VII.2.1314
VII.2.1415
VII.2.1516
VII.2.1617
VII.2.1718
VII.2.1819

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//
H

H //

//
H

H
//
H
H
//

//

//

//

, ()

/,
/
(), ,
(), ()
()/,
, ,
/
, ,

(),
//()
(),
(/)
,

, ,
,
, ,
()
/, ,

(//),

,
/, ,

(/),

()
/, ,
(), ,
/
, ,
, /

/, ,
,
/,
/,

331

VII.2.1920
VII.2.2021

VII.2.212
1
VII.2.21
22
VII.2.2223
VII.2.2324
VII.2.2425
VII.2.2526
VII.2.2627
VII.2.2728

VII.2.2829

VII.2.292
9
VII.2.293
0
VII.2.3031

VII.2.313
1
VII.2.313
2
VII.2.3233
VII.2.3334
VII.2.3435
VII.2.3536

VII.2.3637

H
H //

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//


//

//

//

//

//

//

//

//

(/)

(//),
(/)
()
,
(/)
/

(/)

(),
,
/,
, ,

(), ,

(),
/()
, ,
()
/(),
(),
/()/()

(),
/
/,
, ,

(-), ,

(), ,
,

332

VII.2.3738

VII.2.38VI
I.3.1
VII.3.12
VII.3.23
VII.3.34
VII.3.45
VII.3.56
VII.3.67
VII.3.78
VII.3.89

VII.3.910

VII.3.10VI
II.1.1
VIII.1.12
VIII.1.23
VIII.1.34
VIII.1.45
VIII.1.56
VIII.1.67

VIII.1.78
VIII.1.89

VIII.1.910

VIII.1.101
1
VIII.1.111
2/13

//

//
c
c //

//

//

//

//

//


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

, /
,

, ()

/,

(),
,

(),
(),
(),
, ()
()
,

, /

, ()

(), ,

/
/,

/,
/, ,

333

VIII.1.12/13
14
VIII.1.
1415/16
VIII.1.15/16
17/18

//

//

//


VIII.1.17/18
19
//

VIII.1.192
//
0

VIII.1.202 //
1

VIII.1.212 //
2

VIII.1.222 //
3

VIII.1.232 //
4

VIII.1.242 //
5

VIII.1.252 //
6

VIII.1.262 //
7/28

VIII.1.27/28
29
//

VIII.1.293 //
0

VIII.1.303
1
VIII.1.313
2
VIII.1.323
3

VIII.1.333
4
VIII.1.343
5
VIII.1.353
6

//

//

//

//

//

//

(), ,
, ()
,
, ,

,
,

, -,

, ,

, ()
/,
,
,

,
/,
/

/, ,
, ,

, ,
, ,

(),
/()
/()/,
(/)
(),
/,
()
/
,
/

334

VIII.1.363
7
VIII.1.373
8
VIII.1.383
9
VIII.1.394
0/41

VIII.1.40/41
42
VIII.1.424
3
VIII.1.434
4
VIII.1.444
5
VIII.1.454
6/47
VIII.1.46/47
48
VIII.1.484
9
VIII.1.49
VIII.2.1
VIII.2.12
VIII.2.23
VIII.2.34

VIII.2.45/6
VIII.2.5/67
VIII.2.78/9

VIII.2.8/91
0
VIII.2.101
1
VIII.2.111
2
VIII.2.121

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//


//

//

//

//

//

//

/,
,

, ,
,
/,
/, ,

()
, ,
/, ,

,
,

,
(),

, ,
,
(), ,
()
,
(),
,
/()
, (),

/
, /
( ), ()
()

,
/

/,
335

VIII.2.151
6
VIII.2.161
7
VIII.2.171
8
VIII.2.18V
III.3.1

//

//
c
c //


//

//

VIII.2.131
4
VIII.2.141
5

VIII.3.12
VIII.3.23
VIII.3.34
VIII.3.45
VIII.3.56

VIII.3.67
VIII.3.78

//

//

//

//

//

//

//

VIII.3.101
1

//

//

//

//

VIII.3.131
4

//

VIII.3.89

VIII.3.910

VIII.3.111
2
VIII.3.121
3

//

//

/,

, ,
,
, (),
/,
()
, ,
(),
,
, ()

(), ,
(), ,
/,
, (),
, /,
(), ()
, (),
(/)
, ()

(),
(),
, ()
(),
(),
,
(/)
,

/,

,
/,
/
, (),

, ,
/, ,

,
336

VIII.3.14I
X.1.1/2
IX.1.1/23
IX.1.34

IX.1.45

IX.1.56/7

IX.1.6/78
IX.1.89

IX.1.910

IX.1.1011
IX.1.1112
IX.1.1213
IX.1.1314
IX.1.1415
IX.1.1516
IX.1.1617
IX.1.1718
IX.1.1819
IX.1.1920

IX.1.1920
IX.1.2122
IX.1.2223
IX.1.2324

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

////

//

//

//
//
//


//

//

//

//

, ,

//

, /
, /
/ /,

, (),
,
/,
/

/,
, ,
/,

,
(/),
(/)
,

,
,
(), ()
(), ()

/, ,

, ,
337


IX.1.2425
IX.1.25IX.
2.1
IX.2.12
IX.2.23
IX.2.34

IX.2.45
IX.2.56
IX.2.67
IX.2.78
IX.2.89

IX.2.910

IX.2.1011
IX.2.1112
IX.2.1213
IX.2.1314
IX.2.1415

IX.2.1516
IX.2.1617
IX.2.1718

IX.2.1819

//


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

,
, ,

, ,

, /
, /
,

, /
,
/

//,

//
, ()

,
/,

,
(/)
,
(/),

,
,

/, ,
/
,
/

338

IX.2.1920
IX.2.2021
IX.2.2122
IX.2.2223
IX.2.2324
IX.2.2425
IX.2.25
IX.3.1

IX.3.12
IX.3.23
IX.3.34

IX.3.45
IX.3.56
IX.3.67
IX.3.78

IX.3.89

IX.3.910
IX.3.1011
IX.3.1112

//

//


//

//

//

//

//


//

//

//


//

//

//

//

//

//


//

//

, ,

/, ,
, ,

, ,

//,

/()/,
()
(), ()
(),
()/,

/, ,

, /,
,
,
, ,

(//)/,

, ,
,
, ,

, (),
,

, ,
(), ,
(), ,
,
,
/,
/,
/, ,
(/)
339

IX.3.1213
IX.3.1314
IX.3.1415
IX.3.1516
IX.3.1617
IX.3.1718
IX.3.1718
IX.3.1819
IX.3.1920
IX.3.2021
IX.3.2122


//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

, ,

,
, ,
, /
,
(/)
(//)
/

/, ,
,
, ,

/, ,
/
, /,
,
/,
, ()

2. :
, , , ..

, .. ( .
34) , .
. . 34 ., ,
.
25

: , ,
, ..

I.1.1

..

(1800 .)

(.

1960;

)

i

..

(


1960)
.13
i
340

I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.1.5
I.1.6
I.1.7
I.1.8

I.1.9

I.1.10
I.1.11
I.1.12
I.1.13
I.1.14
I.1.15
I.1.16
I.1.17
I.1.18

I.1.19
I.1.20
I.1.21

10

10

.13

.13

.13

.13

.13

.13

.13

.13
10

.13

.13

.13

.13

.13
341

I.1.22
I.1.23
I.1.24
I.1.25
I.1.26
I.1.27
I.1.28
I.1.29
I.1.30
I.1.31
I.1.32
I.1.33
I.1.34
I.1.35
I.1.36

I.1.37
I.2.1
I.2.2


i 10


i
i


i 10


i
i

.13

.13

.13

.13
i 10

.13

.13
i
.13

.13

342

I.2.3
I.2.4
I.2.5
I.2.6
I.2.7
I.2.8
I.2.9

I.2.10
I.2.11
I.2.12
I.2.13
I.2.14
I.2.15
I.2.16
I.2.17
I.2.18
I.3.1
I.3.2
I.3.3


i
i

i
i
i
i

i
ii
i

i
i


i
i

343

I.3.4
I.3.5

I.3.6

I.3.6
I.3.7

I.3.8

I.3.8
I.3.9

I.3.10
I.3.11
I.3.12
I.3.13
I.3.14
I.3.15
I.3.16
II.1.1
II.1.2

II.1.34
II.1.5

II.1.6()

. 14


[]
. 14


. 14

. 14

. 14

. 14

. 14

344

II.1.7

II.1.10

II.1.8
II.1.9

II.1.11
II.1.12
II.1.13
II.1.14
II.1.15
II.1.16
II.1.17

II.1.18
II.1.19
II.1.20
II.1.21
II.1.22
II.1.23
II.2.1
II.2.2
II.2.3
II.2.4

. 14

. 14

. 14

. 14
i

. 14

. 14

. 14

. 14

. 14

. 14

. 14

. 14

. 14

345

II.2.5
II.2.6
II.2.78
II.2.9
II.2.10
II.2.11
II.2.12
II.2.13
II.2.14
II.2.15
II.2.16
II.2.17
II.2.18

II.2.19
II.2.20
II.2.21


i
i


i
i
. 34


i
(*

346

II.2.22
II.2.22
II.2.23
II.2.24
II.2.25
II.2.26
II.2.27
II.2.28
II.2.29
II.2.30
II.3.1
II.3.2

II.3.34

II.3.5
II.3.6
II.3.7
II.3.8


[sic!]
(*

[?])
. 34

. 34

-
(*)

347

II.3.9

II.3.10
II.3.11
II.3.12
II.3.13
II.3.14

II.3.15
II.3.16
II.3.17
II.3.18
II.3.19
II.3.20
II.3.21

II.3.22
II.3.23
II.3.24
III.1.1
III.1.2
III.1.3
III.1.4. 34 i

(*)
i

348

III.1.5
III.1.6
III.1.7
III.1.8
III.1.9

III.1.10
III.1.11
III.1.12
III.1.13
III.1.14
III.1.15
III.1.16

III.1.1718
III.1.19
III.1.20
III.1.21
III.1.22
III.1.23
III.1.24
III.1.25

i i


|
i i

(*
)
. 34

349

III.1.26

III.2.11

III.2.12

III.1.27
III.2.1
III.2.2
III.2.3
III.2.4
III.2.5
III.2.6
III.2.7
III.2.8
III.2.9

III.2.10

III.2.13
III.2.14

III.2.15

III.2.15
III.2.16

. 34

(*
)

(*
)
. 34

(*
)
. 34

350

III.2.16
III.2.17
III.3.1
III.3.2
III.3.3
III.3.4
III.3.5
III.3.6
III.3.7
III.3.8
III.3.9

III.3.10
III.3.11

III.3.12
III.3.13
III.3.14
III.3.15

III.3.16

. 14.


. 14.

. 14.

(*
)
. 34

(*

)
. 34

351

III.3.17
III.3.18
III.3.19
III.3.20
III.3.21
III.3.22
III.3.23

III.3.24
III.3.25
III.3.26
III.3.27

III.3.28
III.3.29
III.3.30
III.3.31

III.3.32
i i


i i

. 14.

. 14.

. 14.

. 14.

. 14.


. 14.

. 14.

. 34

()
. 14.

. 14. i

. 14.

. 14.

i . 34
i (*
)

352

III.3.33
IV.1.1
IV.1.2
IV.1.3
IV.1.4
IV.1.5
IV.1.6
IV.1.7
IV.1.8

IV.1.9

IV.1.9
IV.1.10

IV.1.1112
IV.1.13
IV.1.14
IV.1.15
IV.1.16
IV.1.17
IV.1.18
IV.1.19
IV.1.20

ia

ia


353

IV.1.21
IV.1.22
IV.1.23
IV.1.24
IV.1.25

IV.1.26
IV.2.1
IV.2.2
IV.2.3

IV.2.4

IV.2.5

IV.2.6
IV.2.7. 14.

.
34
(*
)


. 14.
i
i

. 34
(*

. 34

;
(*

;)


. 34.
(*
. )

. 34

354

IV.2.8

IV.2.9

IV.2.10
IV.2.11
IV.2.12

IV.2.13
IV.2.14
IV.2.15
IV.2.16
IV.3.1
IV.3.2
IV.3.3
IV.3.4
IV.3.5
IV.3.6
IV.3.7
IV.3.8
IV.3.9

( *
)

. 14.
. 14.

i
i
. 14.

i
355

IV.3.10
IV.3.11
IV.3.12
IV.3.13
IV.3.14
IV.3.15
IV.3.16
IV.3.17
IV.3.18
IV.3.19
IV.3.20
IV.3.21
V.1.1
V.1.2
V.1.3
V.1.4
V.1.5
V.1.6


. 14.


. 14.

. 14.. 14.


. 34
(*)


i
i

i
i

i ii ii
i

i
i


356

V.1.7
V.1.8
V.1.9
V.1.10
V.1.11
V.1.12
V.1.13

V.1.14

10

V.1.22

V.1.23

V.1.15
V.1.16
V.1.17
V.1.18
V.1.19
V.1.20
V.1.21

(*U
)
. 34

:
,
(*:
,)
. 34
s
(*s
)
. 34

357

V.2.10

V.2.11

V.1.24
V.1.25
V.1.26
V.1.27
V.1.28

V.2.1
V.2.1
V.2.2
V.2.3
V.2.4
V.2.5
V.2.6
V.2.7
V.2.8
V.2.9

V.2.12
V.2.13
V.2.14
V.2.15

(*
)
. 34

(*
)
. 34

358

V.2.16
V.2.17
V.2.18
V.2.19
V.2.20
V.3.1
V.3.2
V.3.3
V.3.4
V.3.5

V.3.6
V.3.7
V.3.8
V.3.9
V.3.10
V.3.11
V.3.12
V.3.13
V.3.14
V.3.15
V.3.16

359

V.3.17
V.3.18
V.3.19
V.3.20
V.3.21
V.3.22
V.3.23
V.3.24
V.3.25
V.3.26
V.3.27
V.3.28
V.3.29
V.3.30
VI.1.1
VI.1.2
VI.1.3
VI.1.45
VI.1.6


i
C

i

i

360

VI.1.78
VI.1.9

VI.1.10
VI.1.11
VI.1.12
VI.1.13
VI.1.14
VI.1.15

VI.1.16
VI.1.17
VI.1.18
VI.1.19
VI.1.20
VI.1.21
VI.1.22
VI.1.23
VI.1.24
VI.1.25
VI.1.26


361

VI.1.27
VI.1.28
VI.1.29
VI.1.30
VI.1.31
VI.1.32
VI.1.33
VI.1.34
VI.1.35
VI.1.36
VI.1.37
VI.1.38
VI.1.39
VI.1.40
VI.1.41
VI.1.42
VI.1.43
VI.1.44
VI.1.45

i
ii
i
i
i


362

VI.1.46
VI.1.47
VI.1.48
VI.1.49
VI.2.1
VI.2.2
VI.2.3
VI.2.4
VI.2.5

VI.2.6

VI.2.8

VI.2.7

VI.2.9

VI.2.10

VI.2.11
VI.2.12
VI.2.13
VI.2.14
VI.2.15
VI.2.16

363

VI.2.17
VI.2.18
VI.2.19
VI.2.20
VI.2.21
VI.2.22
VI.2.23
VI.2.24
VI.2.25
VI.2.26
VI.2.27
VI.2.28
VI.2.29
VI.2.30
VI.3.1
VI.3.2
VI.3.3

VI.3.4

VI.3.4
VI.3.5

364

VI.3.6
VI.3.7
VI.3.8
VI.3.9

VI.3.10
VI.3.11
VI.3.12
VI.3.13
VI.3.14
VI.3.15
VI.3.16
VI.3.17
VI.3.18
VI.3.19
VI.3.20
VI.3.21
VI.3.22
VI.3.23
VI.3.24

i

i

365

VI.3.25
VI.3.26
VI.3.27
VI.3.28
VI.3.29
VI.3.30
VI.3.31
VI.3.32
VI.3.33
VI.3.34
VII.1.1
VII.1.2
VII.1.3
VII.1.4
VII.1.5
VII.1.6
VII.1.7
VII.1.8
VII.1.9

VII.1.1011
366

VII.1.12
VII.1.13

VII.1.14
VII.1.15
VII.1.16
VII.1.17
VII.1.18
VII.1.19
VII.1.20
VII.1.21
VII.1.22
VII.1.23
VII.1.24
VII.1.25
VII.1.26
VII.1.27i

i

i

ii

. 14.


i
. 14.

367

VII.1.28
VII.1.29
VII.1.20
VII.1.31
VII.1.32
VII.2.1
VII.2.2
VII.2.3
VII.2.4
VII.2.5
VII.2.6
VII.2.7
VII.2.8
VII.2.9

VII.2.10
VII.2.11
VII.2.12
VII.2.13
VII.2.14
VII.2.15
VII.2.16

i
i


i
iH
H


. 15

. 15

368

VII.2.17
VII.2.18
VII.2.19
VII.2.20

VII.2.21

VII.2.21
VII.2.22
VII.2.23
VII.2.24
VII.2.25
VII.2.26
VII.2.27
VII.2.28

VII.2.29

VII.2.29
VII.2.30

VII.2.31
VII.2.31
VII.2.32
VII.2.33

. 15

. 15

. 15

. 15

. 15

. 15

369

VII.2.34
VII.2.35
VII.2.36
VII.2.37
VII.2.38
VII.3.1

VII.3.2
VII.3.3
VII.3.4
VII.3.5
VII.3.6
VII.3.7
VII.3.8
VII.3.9
VII.3.10
VIII.1.1
VIII.1.2
VIII.1.3
VIII.1.4
VIII.1.5
VIII.1.6
VIII.1.7
VIII.1.8

370

VIII.1.9
VIII.1.10
VIII.1.11

VIII.1.12
13
VIII.1.14

VIII.1.15
16
VIII.1.17
18
VIII.1.19
VIII.1.20
VIII.1.21
VIII.1.22
VIII.1.23
VIII.1.24
VIII.1.25
VIII.1.26

VIII.1.27
28
VIII.1.29

VIII.1.30i

i


i
i

371

VIII.1.31
VIII.1.32
VIII.1.33
VIII.1.34
VIII.1.35
VIII.1.36
VIII.1.37
VIII.1.38
VIII.1.39

VIII.1.40
41
VIII.1.42
VIII.1.43
VIII.1.44
VIII.1.45

VIII.1.46
47
VIII.1.48
VIII.1.49
VIII.2.1
VIII.2.2
VIII.2.3
VIII.2.4

VIII.2.56

372

VIII.2.7

VIII.2.89
VIII.2.10
VIII.2.11
VIII.2.12
VIII.2.13
VIII.2.14
VIII.2.15
VIII.2.16
VIII.2.17
VIII.2.18
VIII.3.1
VIII.3.2
VIII.3.3
VIII.3.4
VIII.3.5
VIII.3.6

VIII.3.7
VIII.3.8
VIII.3.9373

VIII.3.10
VIII.3.11
VIII.3.12
VIII.3.13
VIII.3.14
IX.1.12
IX.1.3
IX.1.4
IX.1.5

IX.1.67
IX.1.8
IX.1.9
IX.1.10
IX.1.11
IX.1.12
IX.1.13
IX.1.14
IX.1.15
IX.1.16
IX.1.17

i

i

i

374

IX.1.18
IX.1.19
IX.1.20
IX.1.21
IX.1.22
IX.1.23
IX.1.24
IX.1.25
IX.2.1
IX.2.2
IX.2.3
IX.2.4
IX.2.5
IX.2.6
IX.2.7
IX.2.8
IX.2.9

IX.2.10
IX.2.11
IX.2.12
IX.2.13

i
i

i
i

375

IX.2.14
IX.2.15
IX.2.16
IX.2.17
IX.2.18
IX.2.19
IX.2.20
IX.2.21
IX.2.22
IX.2.23
IX.2.24
IX.2.25
IX.3.1
IX.3.2
IX.3.3
IX.3.4
IX.3.5
IX.3.6
IX.3.7
IX.3.8

376

IX.3.9

IX.3.10
IX.3.11
IX.3.12
IX.3.13
IX.3.14
IX.3.15
IX.3.16
IX.3.17
IX.3.18
IX.3.19
IX.3.20
IX.3.21
IX.3.22
IX.3.23

3. . . , . . .

, , , . .
. . . 132
I

132
.
2014 . ( , !) , , .

377

1.
, , ,
? ,
. - ,
, , . ,
. .
, , ,
; .
, , ,
, .
,
. ,
, .
2.
,
. : ! ,
. , - !.
,
. , , , ,
, , .
3.
, ! , , ,
, ,
, ,
: .
. , , :
. . -.
.
II

1.
. :
, , ! . ,
, , . :
, , .
, , , , .
, , , .

2.
.
, .
. , , ,
, , , , .
. ,
.

378

, ,
. ,
. , !
. . . ,
. .
, !

3.
,
, . , , ,
. , ,
. , ,
, !
, !
, , , , !
, .
III
1.

. , -
, . ,
. ,
. , !
, , .
. , , .
, .
, .
2.

! , ,
. , ,
,
, .
, , , ,
,
?
3.

, , ,
. .
.
, , ,
. , , ,
.

379

[]
.
, .
. ,
, , , .
, , , .
IV
1.

, , ,
.
, .
, ? ,
. , .
. .
, ,
. , .
2.

, , .
, ,
.
. : ,
. . ,
.
3.

, .
. , ,
. :
, , , -
.
, , , .
, .
,
.
V
1.

, , ,
, .
, ,

380

, , ,
. , ,
, , .
, ,
, ,
. .
, .
2.

.
, , .
, ,
. .
. .
, , .
3.

: , , .
, .
,
. ,
, .
, . -
. ,
. . . .
, .
, . , ,
.
VI
1.

, :
, !
, . ,
.
. ?
, ,
, , ,
, . ,
, , .
: : ,
.
, , ? ,
. : .

381

. ,
. .
!
. ,
. , , .
.
2.

, ?
? , ,
? , , [ ]
, , , !
! ,
, ,
[] , .
. ,
. , , ,
, , !
3.

, ? .
, , ,
. -
! , , , ,
.
, , , .
[] ,
. , .
!
, ! ,
. ,
? ,
, !.
VII
1.

,
. ,
, ,
. , ,
, . ,
, . ,
.
. , ,

382

.
! ,
. ,
.
.
2.

.
, ,
. ,
, (?), ,
, , .
, , ,
.
.
, , ,
, .
,
. , .
: , ,
- .
3.

, , !
.
, .
, .
VIII
1.

. .
, , , -,
. ,
: ! , , ?
?
, ? , ,
? ,
: ! .
. , , ,
! ,
: - ! .
?
, !
383

2.

, .
, .
. , []
.
, [ ] ,
. , , .
3.

, ,
, . ,
, , .
, , ,
.
IX
1.

: ! , ,
!. : ! .
, ,
. ,
.
, ,
,
? .
, .
2.

! .
, , , .
, .
: ,
. : ,
. :
, , ,
.
3.

, [] ,
: , .
.
, . ,

384

.
. , . ,
. , ,
! ,
! , . .

.
.
.
.
.
. ()
.
.
.
.
. -
.
.
.
. ()
.
.
.
. -
.
.
.
. ()
.
.
. ()

. : 1) . ,
. .. , 746 (188285); 2) ..
, 1675 . , . 24, 43, : .
. ., 1975. .
- 1968 . . -.
XIXIII . ., 1968.
. , 2- . XVII . , . 173.I, 230. .
1950 . . . //
. , .; ., 1950. . 226248.
., 2013 . . , . . , . . -, . .
. gen. dat.-loc. a- :

385

- // , 16:
. . .
- . ., 2013. . 63165.
. . .. . . 1. ., 1980.
., ., .-., )
, ) , ) -, ) . ,
.
.., .. , .. . .
. . . 1. ., 1993.
2001 . . . ., 2001.
1990 . , . I .
- . , 1990.
. 1- : , XVI . , . 30. .
2005 . . .
// Acta Slavica Iaponica, 22, 2005. P. 238298.
/ -i i. . ..
( ). . 13. 3- . , 2003.
. , 1592 . 132238 :
. , . 173.I, 35. .
1950 . . .
// . , .; .,
1950.
1867 . . . 2- . ., 1867.
2005 . . .
( ). , 2005.
2014 .. .
? // . .
.. . , 2014. .220226.
1966 . . . XI
XIV . . 1. , 1966.
1877 . . ..
. ., 1877.
. , 16271632 . -
. , . 304.I, 671. .
1962 .. . [ch]
// . . 1. , 1962. . 2857.
1979 .. .
. ( ) //
. . 3. ., 1979. . 113125.
1878, 14 . . .
. . 14. ., 1879.
1963 . . Ii
i. ii, 1963.
i. . i. . . 14, , 19071909.
2005 . . //
. , 10 2005 . , 2005. . 2735.
19931995, 16 . . . . .
16. . 19931995.

386

, , , .
. , 2008.
, 1999 .. , .. . . ., 1999.
. . . , .
. . . . 14. ., 19031909.
1879 . . . . . 12. C.; ., 1879.
12 . . 1: .
. . . 2: . ., 1986, 1989.
1958 . . . //

( ) . . 14. .; ., 1958. . 7782.
1960 .. . .
. .; ., 1960.
1914 . . . .
, 1914
1894 . . , .
, 3: . .; ., 1894.
.. . : , ., 2014.
1981 .. . .
. ., 1981.
1982 .. .
( ). . 1 //
- . 1981. ., 1982. . 205261.
1983 .. .
( ). . 2 //
- . 1982. ., 1983. . 367
2006 . . .
// . . .
. : . ., 2006.
2010 A. Dybo. Bulgars and Slavs: Phonetic Features in Early Loanwords //
E. Maczak-Wohlfeld, B. Podolak, ed., Studies on the Turkic World. Festschrift in Honour of
Stanisaw Stachowski, Krakw, 2010, pp. 2140.
2010 . . .
. . // .. . .
, . ., 2010. . 57208.
2011 .. . /i- /- - //
. . : 60- - . ., 2011. .
143157.
1978 . . .
// . .,
1978.
. , 2- . XVI . , . 98, 80.
.
. .
, II.
, . 10, . X, 366, . 7. . 2737
II i i. 7
1864 1960. . ..

387

. . (.).
. ., 1954
1958.
. // .
. ., 1975. 1675 . .
. . . - . . 12 , 1886.
1984 .. .
XIXIII . // Russian Linguistics, 1984, N 1, pp. 251293.
2004 .. . .
: Keenan Edward L. Josef Dobrovsk and the Origins of the Igors Tale. Cambridge
(Mass.), 2003 // . 2 (8). ., 2004. . 240267.
. . .
: XVII . // , 1892,
. ., 52, 2; 53, 2 (. XVII . , ,
., 3691).
. 2193 : , 2- . XVI . , . 173, 57.
.
1894 .. .
// . ., 1894. 9. . 297301.
1981 .. .
XVII . // . . .,
1981.
1985 .. . . ., 1985.
2002 . . . //
. . .
. ., 2002. . 577612.
2004 . . . . 2- .,
19952003 . ., 2004.
2008 . . . : . 3- .
., 2008.
2008 . . . , ., 2008.
, 2013 // . XV
. . ., 2013. . 364-381.
, 1- . XVI . , . 304.I, 214. .
. . 18. ., 19831994.
. , 1641 . , . 304.I, 202. .
. , . . XVI . , . 209, 409.
.
. 1- (. 2117) : , 1555 . , . 304.I, 783.
.
. , 1530 ., , . 256,
195. .. .
. . , 2: , 1:
, . 3-. , 1923.
1788 . . ,
, , 2- . ., 1788.
. , XVII ., , 1- . , . 173.I, 98.
.

388

i . i. i i (). i, 1927.
. 2- : . , 1612 . , . 209,
327. .
. , . XVI . , . 209, 271. .
i 2004 . i.
. , 2004.
1975 . . .
// , . 3,
., 1975. . 56149.
1975 . . .
// , 5, 1975. . 2533.
1976 . . .
//
( ) . . 31. ., 1976. . 93103.
1976 .. . //
. ., 1976. . 31. . 2376.
1983 .. . :
// . ., 1983. . 37. . 1424.
1949 .. . //
. . 3. .; ., 1949. . 152232.
1909 .. . . ., 1909.
. , . . XVI . , . 304.I, 2.
.
1958 . . . ( ). ., 1958.
I.. i. i i. , 1970.
. . , 1: , 1:
, . 2-. ., 1926.
1975 . . . , , // , 6, 1975. .
7172.
. .
., 1968.
. , . XVI . , . 645. .
//
. . 41. ., 1995.
. . 2- . XVII XVIII . , . 317, 7.
.
. , 1501 . , . 1345. .
1950 . . .
// : , .; .,
1950. . 552.
1957 .. .
XVIII . //
( ) . . 13. .; ., 1957.
1967 .. .
// Fenstschrift fr
Margarete Woltner zum 70. Geburtstag. Heidelberg, 1967. S. 168170.
1967 .. .
. ., , 1967.

389

1978 . . . // . 1978.
6. . 168.
1985 . . . //
. 9. 1985.
1976 .. . XIV-XV . ., 1976.
. . , 20: , 12. .,
19101914.
. .
. , 1587 . .
, .310, 487. .. .
.. .
(41
; 43 , 13- 39- 12 38
) , . 33, 63. .. ..
, 1960.
1954 .. .
// . . 1. ., 1954. . 68138.
i . . 18 //
. . III. i, 1975; . IV. i, 1976; . V. i, 1977;
. . VI. i, 1978; . i, 1980; .
. IX. i, 1981; . X. i, 1982.
. //
. ., 1649. .

19972005 ., (
, . ).
., ., .-.,
) , ) , ) -, ) ,
(
. . . ).
. , XIV . , . 304.I, 15. .
1956 .. .
// . 198.
, , . 24. ., 1956. . 56.
1987
2013 ., (
, . ).
.. , XVII . , . 304.I, 62.
.
1994
2013 ., (
, . ).
. , 1- . XVI . , . 178, 3650. .
1955 . . . XV ( ) //
. . 2. ., 1955.
. IV , 1- . XVII . , 34.4.32.
.
XII ( 20012014 .). . XII. .,

390

2015.
2002 . . . , ., 2002.
1940 . . . //
. ..
. 1940. . IV, . 2. . 214250.
1988 .. .
. I. // -
1986. ., 1988. . 115154.
1989 .. .
. I. () //
- 1987. ,, 1989. .187225.
1990 . . . //
. 4. ., 1990. . 5463.
1994 . . .
. . 3. 1994. . 2349.
2001 C.. .
- // . . IX.
. ., 2001.
2005 C.. . *s (*z), * (*) *sj (*zj)
XVXVI . //
. . 6. . ., 2005. . 94112.
2008 . . . -
// -
. . . ., 2008. . 125139
2011 . . .
. () //
. 6. 2011. . 319.
2012 . . .
d
o- u- // - :
. 20092011, 2. ., 2012. . 32189.
2014 .. .
// Slovne, 2. ., 2014
2014 . . .
- // - . . XIX. ., 2014. .
151250.
2015 .. . * *
// . . 17.
XXI . ., 2015. . 90186.
, 1987 .. , .. .
- // - . 1986. .,
1987.
., 2013 . . , . . -, . . .
// : XV
. , 2013 . . .,
2013.
. , 1490- . . , . 113, 630.
. , 1548 . , . 592. .. .

391

. . . . ., 1870.
.. , .. , .. . .
., 1990.
,
. , 1581. :
. .; ., 1988. .. .
. . .
1964 .. .
//
( ) . . 20. .; ., 1964.
1884 . . . , 1884.
1864 . . ,
II // V .
. 2. ., 1864;
. , 1633 . , . 310, 194. .

- ,
XII c . ., 1800.
. - . , 1605 . , . 138, 17.
.
, 2015 . . , . . .
( . . .
. 19601970- ) // .
2015. 1. . 3057.
1982 . . . -
// . ., 1982. . 179212.
1885 . . .
, ., 1885.
1965 .. . //
Scando-Slavica. 1965. T. XI. P. 1517.
. . . . ., 1704. .
. . 122. .; ., 19672011.
1914 . . . .. 2- . , 1914
. , , XVI . , . 304.I, 784. .
. . , 1590 . , . 242, 134.
.
1927 . . - .
. ., , 1927.
. . , ,
. , 1614 . , . 95. .. .
. . . , ,
( ).
1604 . , . 247, 681. .. .
1926 .. . // . .
4. , 1926. . 2434.
1927 .. . //
Slavia. Ro. 6. Se. 23. Praha, 1927. S. 352379.
i i i. . 1. i, 2012.

392

1971 . . . , .,
1971.
, . . . . 14. ., 186167.
2000 .. . 3-
- // - 19981999. ., 2000.
. 114133.
. . , 1611 . , 246. .
1896 . . . , ,
, , . .,
1896.
1984 . . . // . .
2. . 1984. . 486490.
. . 14. ., 19761984.
- i i i. .
15. i, 19791986.
. . 1. , 2001.
XIXVII .. . 129. ., 19752011.
.
.. . . 15. ., 19952012.
1982 . . . VIXIII . ., 1982.
. ,
1499150 . , . 302. .
Theophylactus Simocatta. Historiae / Ed. C. de Boor, re-ed. P. Wirth.
Stuttgart, 1972.
1994 . . . . .,
1994.
. ( ) . ., , 1648.
: 1648 . , ,
. . . ., 2007. .
. . 111. ; , 19892000.
. . .
. . 14. ., 18931912.
. . 1. .; .; ., 1965.
. . , . - . .
16. ., 19651984.
1962 .. . IV :
. ., 1962. . I: ,
. . 584.
1961 .. . . //
: / . . . .
, . . . . . ., 1961.
1978 .. .
. // . . XIXVII
". ., 1978. . 148159.
III . , 1413 (. . ).
.. .. .
1980 . . . , 25
1980. . 20.

393

. . , F.XVII.17 ( . . , I, 198).
.
2010 .. . . .
., 2010.
- 1998 . . - ,
- //
- . 1998. . 2. ., 1998. . 179195.
1963 .. . //
. 1963. 1.
1950 .. . //
. . .; . 1950.
. , 1- . XVII . , . 299, 336.
.
1866 /
. ., 1866
2001 .. . //
. . ., 2001.
. 477495.
2005 .. . //
. . ., 2005. . 292308.
2012 .. . : //
. : . ., 2012. . 266
280.
1983 . . .
// - .
., 1983. . 5055.
1988 . . . ( ) //
- . 1986. ., 1988. . 249258.
.. ( ) . , . 304.I, 329.
.
. , XVIXVII . , . 37, 431. .
i i. . 15. i, 19821987.
1903 . . . ,
.-, 1903.
2015 .. . :
. 2015 // :
http://www.inslav.ru/zalizniak80/congratulations/Turilov.pdf
. , . XVI . , . 296. ., .
. ( . ). ,
15531564 . .
2002 .. . (XIXVII
.). ., 2002.
. . . . 14. ., 1964
1973.
Tnnies Fennes Low German Manual of Spoken Russian (Pskov, 1607). Vol. I.
Copenhagen, 1961.
. , XVI . , . 304.I, 713.
.

394

. , . XVI . , . 98, 248. .


1886 . . . . II.
. .
// , 16/4, 1886. . 220234.
1904 . . . . (
).
2- . . 1902 . //
, 76/5, 1904. . 1379.
1679 . . 31. ., 1977.
. . ., 1959. .
. : , XVIIXVIII . , . 1226.
., .
2004 .. . :
// . . 2. ,
.. . ., 2004. . 431442
1903 . . //
, . . XIX. , 1903.
. , XV . , . 304.I, 329. .
1978 .. . // .
5. 1978. . 176184.
1981 .. . . //
. .. . ., 1981.
1986 . . .
// . . , . . . ., 1986.
. 279293.
. .. .
, .. . .,
2006
2006 .. . .
: . ., 2006.
2010 .. . . ,
. ., 2010.
1949 .. . //
. . II. .; ., 1949. . 261277.
. - , 1560- . , . 91. .
. , XIV . :
. .
, . ., 1982.
1948 ...
//
( ) . . 6, .; ., 1948.
1951 .. .
// (
) . . 8. .; ., 1951.
1915 .. .
. ., 1915.
2008 . . . i; -.
2008.

395

1953 .. .
: . //
( )
. . . .; ., 1953. . 729.
1954 .. .
//
( ) . . 11. .; ., 1954. . 3947.
1957 .. .
//
( ) . . XIII. .; ., 1957. . 90101.
1958 .. .
//
( ) . . XIV. .; ., 1958. . 71
76
. . 15. ., 1995.
.
, . . , ., 1, , 1974.
1920 . I. . , 1. ,
1920.
1958 .. .
//
( ) . . 14. .; ., 1958. . 102121.
Honselaar 1997 Z. Honselaar. - . . . -
// Russian Linguistics, 21 (1997), # 3, pp. 271274.
Jakobson 1948 R. Jakobson. Altrations du texte et leurs corrections // R. Jakobson. La
Geste du Prince Igor. New York, 1948.
Jakobson 1966a R. Jakobson. La Geste du Prince Igor // R. Jakobson. Selected Writings,
4, The Hague, Paris, 1966. pp. 106300.
Jakobson 1966b R. Jakobson. Grammatical parallelism and its Russian facet // Language.
Vol. 42. , 1966, 2, pp. 399429
Jakobson 1985 R. Jakobson. The Slavic god Veles and his Indo-European cognates // R.
Jakobson. Selected Writings. Contributions to Comparative Mythology: Studies in Linguistics
and Philosophy, 19721982. Berlin; New York, 1985, pp. 3348.
Pleternik M. Pleternik. Slovensko-nemki slovar. D. III. Ljubljana, 1984.
Timberlake 1999 A. Timberlake. On the Imperfect Augment in Slovo o Polku Igoreve //
H. Baran, S. I. Gindin et al., eds., Roman Jakobson: Texts. Documents. Studies, Moscow, 1999,
pp. 771786.

396

Вам также может понравиться