Вы находитесь на странице: 1из 1035

E . M .

B eplluvj m h
. .

14

vk.com/ethnograph
(.) ..

K j
] I

c t jo h u v t v -

(.). Id '
hi .
^
.

I)

uii' L. k j j
u i
" ' '
) *

c i v & < iocmiIm;

^ (< ) >
< it.

.1- niM M li: It-/ ' I* I lfb-.ni

IIte I

2) >. ionic* ) > parro-

-ib.Ck. ? nia-

1.* ]
no*njr;pinft - \
.

V f . > - > :
\ i n .

. A im o rirw N u \

II .1 1 n p o n i

*< .
v a \ m u n it

lli

'IT I pOv'MI

. .Cl

*1

'

I\ , '

IIO T

41(1 0

III

II

11

' u J H I .

E. M. , . .

vk.com/ethnograph


. .

vk.com/ethnograph

. . .

. . , . .

:
, -

vk.com/ethnograph

/^

2005

81
81
31

vk.com/ethnograph


( 99-06-80315)

( 03-04-16019)

:
. . .
. . .
. ., . .
. :
, - /
. . . .: , 2005. 1040 .
ISBN 5-85759-289-5

. 3 , 12 , 56 (
, ).

.

( )
.
:
; - ,
. , -
,
. :
, ,
, , .
,
( ) , , , - ( )
( ) , (),
() ,
.
, .
: 1) ; 2) -; 3) ,
CD.
(, ), , ,
, , , ,
, , .

ISBN 5-85759-289-5

. ., . ., 2005

. . . , 2005
. , 2005

vk.com/ethnograph

................................................................................................................................... 16

. :
- ...............4
I. ..............................................43
1. : ................................43
01-1. .................................................................... ...46
01-2. .............................................................. ...49
01-3. ..................................................................... ...54
01-4. ...............................................................59
2. ()................... ...62
3. ................... ...69
03-1. , .................... ...69
03-2. ...........................74
03-3. ................................76
03-4. .................................... 78
03-5. ............... 80
1. ............................................................................ 90
03- 6. ......................................... 94
03- 7. ............................................. 98
03-8. ....................................................................................... ..114
.................................................................................. ..114
.............................................. ..118
03-9. ....................................................................... ..122
4. ............................................. ..123
5. ..................................................................134
6. ........................................................ ..138
7. ....................148
8.
...............................................................152
9. ............................................................. ..156
10. ........................................................ ..159
11. ...................................................161
12. ......................................................... ..171
13. - .................... ..174
13-1. ...............................................................174
13-2. : ................ ..176
13-3. : ................ ..176
13-4. - ..................... ..178

vk.com/ethnograph

2. : , ,
, ....................................................................
14. - .....................
14-1. ....................................................
14-2. ..................................................................
14-3. : .........................
14-4. - .......................
..................................................................................
....................................................................................
14-5. ..........................
15. , , ...
15-1. .................................
15-2. .............................................
15-3. ........................
15-4. .....................................................
15-5. ....................
16. . . .

..........................................
17. :
.........................................................
17-1. ............................
17-2. ................................
17-3.
............................................
17-4. ...........................................
-, .........
- , ........
17-5.
...............................................................
18.
..........................................
18-1. , , ........................................................................
18-2. .......................................................................................................
18-3. ....................................................................................................
18-3. ^.................................................................................
184. '' ....................................................................................
1( 03-5). :
XIX...........................................
2 ( 03-5). :
.............................................................

181
186
186
188
189
191
191
193
194
195
195
196
198
200
202

204
215
218
222
224
245
247
249
252
264
264
272
282
288
295
300
306

vk.com/ethnograph

3 (03-5). :
1985 .
....................................................................
4 (03-7). ,
..............................................................
5 ( 13-4). ......................
6 ( 17). :
...................................................................................
7 ( 17). ,
................................................
......................................................................................
......................................................................................
..............................................................................................

- .........................
1. ......
2. ,
.......................................................

309
311
319
322
326
326
328
331

II.

. -
..........................................
1. . . .......
01-1. . . ..............................
01-2.
............................................................
1. 1073 .............................................
2. ....................................
01-3. ..................................................
01-4. .........................................................................
2. .............
02-1. - ...............................................................
02-2. - ................................................................
02-3. ...............................................................................
3. ..................................................
02-4. ................................................
02-5. -
- ..................................................
4. ..............................................................................
1 (02-5). :
.................................
2 (02-5). , ...............

337
337
352
359
359
359
361
366
366
368
369
370
371
373
376
376
378
379
380
383
387

vk.com/ethnograph

IV.
- ............................
1. ......................................................................
2. ..........................................
02-1. ..........
02-2. ....................
02-3. , ............................
02-4. ..........
02-5. .................
02-6.
...............................
? ?
.............................................................
1. : .....................................................
2. , :

(, , , , , , )........................................
02-1. , , ()............................................................................
02-2. ()............................................................................................
02-3. ()..............................................................................................
02-4. : ..................................................................................
02-5. : .................................................................................
02- 6. : ( )............................
02- 7. ..................................................................
............................................................................
................................................................................
3. , :
...................................................................
03-1. , ..............................................
03-2. , ........................................................................
03-3. ...................................................................
03-4. XIX XX. ( )...........................
03-5. ( 1917 -1991) ( )......................
03-6. ................................................................
4. : .........................................
04-1. .............................................................
04-2. ....................................................................
04-3. .............
04-4. ........................................
04-5. ......................

391
392
399
401
403
405
407
409
413

V.

421
427

431
431
438
442
449
456
460
460
460
461
462
462
468
472
498
498
498
504
504
505
506
507
508

vk.com/ethnograph

04-6. ..........
04- 7. ..................................
04-8. .................................................................
04-9. .....................................
04-10. ....................................................

509
510
511
513
514

. :
- ............

517

I. -
- ................................................................... 519
1. ......................................................................... 519
01-1. : . ......................................... 520
01-2. : ........................................... 523
01-3. ......................... 526
01-4. -
........................................................................... 527
2. - () ....................... 531
02-1. ......................................................................................... 531
02-1. - ; ...................... 531
02-1 . -......................................... 533
02-1 . ....................... 533
02-1 . ................................ 534
02-1. ............................................. 535
02-2. ................................................ 535
02-2. .................................. 535
02-2. .................................................... 536
02-2. ....................................................... 538
02-3. ............................ 539
02-. .................................................... 539
02. ....................................................... 543
02. .................................................. 545
02-4. ( )............. 546
02-5. ( )............ 546
02-6. ( )................... 546
02- 7. ( ).............. 546
02-7. -2..................... ...................................... 547
02-7. -1............................................................ 549
02-8. ................................. 551
02-9. -
...................................................................................... 552

10

vk.com/ethnograph

02-10.
.................................................................... 554
1. (. )................................ 556
2. (. )............................. 559
3. ....................................
03-1.
...........................................................
03-2. ................................
03-3. .............................................
03-4. ....................................................................................
4. .......................................
04-1. ................................................
04-2. , .................................................
04-3. , .............................
04-4. ,
- : .........
04-5. ..........................................
5. :
............................................................
05-1. ...............................................
05-2. .................................................
05-3. ...................................................................
05-4. .................................................................
05-5. ......................................................................
05-6. .....................................................................................
6. :
......................
06-1. ...................................
06-2. () .............................
7. ...........................................
07-1. ( )........................
07-2. :
.............................................
07-2. ........................................
07-2. ..............................................................
07-2. ...........
07-2. ........................
, .................................
..................................
..............................
........................................................................................

560
560
563
567
569
570
571
573
579
582
589
596
596
597
598
600
603
604
605
605
607
614
614
623
623
625
626
629
629
629
629
630

vk.com/ethnograph

11

07-2. : ........................... ..630


....................................................................................... ..630
.............................................................631
() .................................................................... ..632
() .........................................................................634
07-2. .......................................... ..635
07-3. ........................................ ..636
07-4. ....................................................................................................... ..636
8. .........................................................................642
1(04-4).
. ..................................................................................... ..645
2 (5). :
................................................... ..673
3 (). : .............680
II. .............. ..688
1. ..........................................................689
2. ....................................................................................692
3. ................................................................................... ..697
03-1. ......................................................................... ..697
03-2. ..............................................................................700
03-3.0 ....................................................................................702
03-4. ..........................................................703
03-5. : ............. ..705
03-6. :
.................................................. ..705
03- 7. :
..................................................... .707
4. :
......................................... .708
5. ........................711
05-1. ?...................................... .715
05-2.
...............................................................................716
05-3. :
................................ .717
05-4. :
...................... .718
05-5. : ..................720
05-6. : .. 721
05- 7. ..........................................723

vk.com/ethnograph

12

III. : .............
1. () -
. . ..............................
01-1. ...................................................................
.......................................................
.........................................................................
01-2. ................................
-...................
...........................................................................
1. ?..............................................
2. , , - ?......................................
......................................................................
-................................................................................
..........................................................................
......................................................................
..............................................................
01-3. Textsorte ; () .............
.............................................................................
() ..........................................
3. ?.......................................................
- .........................................
01-4. ....................
() .......................................................
4. .....................................
......
.........................................................
,
..........................................................
01-5. .............................
.............................................................................
2. -
. ..........................
02-1. .
.................................................................
02-2. ................................................
02-3. ....................
02-4. , .........
02-5. ,
............................................................................
02-6.
.............................................................
02- 7. ..............................
02-8. ..................
1. .................................................
02-9. ..............................................
02-10. - .................................

725
725
726
726
727
730
730
732
734
735
737
737
738
738
738
739
739
742
744
745
747
747
748
748
750
751
753
756
757
757
759
760
761
764
770
772
777
780
784
787

vk.com/ethnograph

13

IV.
........................
1. . . ...
2. . . ..
3. . .
....................................................
03-1. .................................................................
03-2. .................................................
, -.............................................................................
......................................................................

806
807
812
812
817

. : ....

825

I. ...........................
1. : Cogito, ergo sapienteme est....................
01-1. : ..........................................
01-2. ..........................
1:1-10............................................................
2. :
.....................................................
02-1. ...........................................................................
............................................................................
............................................................................
................................................................................
02-2. .................................................................
: ..................................
: ...............................
3. :
, .............................................
03-1. : , .....................
. . ..................................................
. . ..............................
.....................................................................
..........
.........................................................
....................................................................
03-2. : ................
03-3. . .............
03-4. .............................................................................
.............................................
() 1:1..................................................
03-5. . ....................................................
03-6. - ....................................
............................................................
. , ..............................................

834
834
834
838
838

797
797
803

840
841
841
842
843
844
845
848
855
855
855
856
861
862
864
864
865
866
866
867
868
869
870
871
872

14

vk.com/ethnograph

. , ..................................................872
. , .... 872
: .................................... ..873
1(-4).
XVII ........................................................................................ ..874
II. ...............879
1. ............................................... ..879
01-1. : ..........879
Ignoramus et ignorabimus ignoramus, sed non ignorabimus?........................................879
01-2. : ............................. ..881
, ....................................................................................... ..882
01-3. ................................................................. ..887
................................................................................889
, , ............................................................ ..890
2. ................................... ..891
........................................................................ 892
3. ( )............................... ..894
03-1. ............................................................894
03-2. ..................................................................894
03-3. ........................................................................ ..895
03-4. .................................................................... ..895
Intra te quaere Deum!....................................................................................... ..896
03-5. .............................................................896
III. ...................................................................... 898
1. () :
.......................................................898
01-1. ...................................................................... ..898
........................................................................................................ ..898
...........................................................................................899
.......................................................................901
01-2. ................................................................... .. 901
, , ....................................................................................... 902
01-3. ................................................... 909
- .................................................................. .. 910
... .............................................................. 911
, ................................................................. .. 911
................................................................... .. 912
01-4. ..................................... .. 913
.................................................................................... .. 915
, .................................................................. .. 916
, .................................................................... 917

vk.com/ethnograph

15

2. ...................918
........................................................919
. . ...............................................922
, -..............................923
, ................................................ ..923
............................................................. ..924
........................................................ ..925
3. .. 927
..............................................................................928
- ....................................933
, ...............................933
...............................................933
- : ,
, , , , .............933
........................................................................935
................................................ ..935
; ....................936
:
, , .................................... ..936
.....................................................................937
, ..................................................... ..938
..............939
.................................................................... ..940
, , ?...................................................................................940
() , ......................................................... ..941
() .............................. ..942
..........................................942
4. ................................942
04- 1. , ......................................... ..942
...................................................................... ..943
....................................................944
04-2. ......................................................................... ..946
?......................................................................................... ..947
...........................................................................948
04-3. ......................................................................... ..950
, !..............................................................950
5. ...................................................... ..951
............................................................................................................... ..955
................................................................................................................. ..982
(. C. )................................................................................ 1033

1) ; 2) - ;
3) , ( CD)

vk.com/ethnograph


.

.
sententia communis:
. , , 2.
, , , ,
,
. ,
, , , 3.
*
, (;
99-06-80315). .: [,
1999; 2000-; 2001; 2002, ; 2003].
(; 03-04-16019).
1
,
.
: ,
.
, () .
: .
[] () (). ,
, . ( )
( ),
; , . . ,
. ,
. :
( ) ;
: , ,
; :
, ,
, , . .
,
. ,
, .
2
(- . . .), ,
, , , .
, ,
, () ( , ) .
( , , ).
( ) .
.
3
, ,
, . .
( ) .
. .
. : ,
[ 1960: 359] (. . -

17

, , ,
( ),
,
.
, , , !
.
-
,
,
. , ,
: ,
,
, ,
. . , , -,
- ,
, -, .
.
?
, ,
.
*
- (: ) 4
, . . ,
- , 5.
,
, ,
, (. . 6)
). ( )
,
. .
4
.
, ( -
) ,

. ( sensus purus),
(. . ) , ( ).
- , ,
( :
). .
,
- . -
, ,
, , . .
5

( III, 2).
6 .

18

, . ne improvisum7 ( ).
.
8 ( )
: , ,
9. , ,
: , 1969 .,
. , ,
, , ,
, :
,
!
,
!
, - :
() (). (
) (,
, ):
, ,
.
,
0, !
, , ,
. , :
. , , significantur universalia10 (
, , [ , ,
]).
: . nominantur singularia11
( , ,
7 , , ,
, . .
8 . ,
, ,
. :
, . ( ) -
, -? : . ?
, . , , , . <...>
. . :
. , .

( , 1982, JSfe 23).
9 .: [ 2002: 213-218].
10 , , (11151180).
, . . , , .
11 , . . ,
, .

19

). ,
12.
. ,
,
, ( !)
, -
( ).
.
: 13.
,
(terminus mdius): () ne
improvisum, (,
, , , . .).
:
, , ,
. : -
, ,
. (, , , ).

( )
, () (.. ) ,
(
, ).
, , , ,
, , ,
.
;
, . ,
, .
, ,
, . . |5.
, (,
) . ,
12 , . . . -,
(----). -,
: . singularis,
singulus , ,
: singularis ( ), .. , : ,
, , ( ), ,
, , ,
, , .
13 , , : ;
; ; . .
14 . [, 2000].
15 . : [, , 1992]. . :
[Rathmayr 1996]; [ 2003].

20

16 (6080- . )
,
. ,
: ;
;
,
7, ;
18;
19. , 16 , , ,
, ,
- .
17 . , , , , :
; , (); / / ;
; ; ;
, ( ); ,
; , .
18 . :
, ,
.
, ,
, .
. . :
(. , ).
, :
, / .
19 :
(). . .
. .
(). ?
. . , , . -
(. , ).
, - ,
faux pas. ! ,
. . : ,
. . <...> ( ).
, , , ;
: .
, ,
( , ) . .
. ( 1925 .):
, ,
.

. <...>
,
: !
,
.
, , . . 1960
70- .: , .
(. , ).

21

, , .
, ,
( ),
(, ), - .
. . , ,
, , ,
; , - ,
, . ,
( . ) ,
, .
20
. , (
, , , , , ,
, . .), ,
, ,
,
. , , , -
, (
, , )
.
, , , ( )
.
. , ,
, , , ,
.
(
), ,
, .
, ,
,
21. , ,
, .

, .
, . .
, , . . ,
20 . (
...).
21 , , -, . .
( , 1993, 12):
,

...
.

,
!..
!..
,
:
- !..
...

22

. ,
, :
,
:
,
. <...>
,
:
, ,
...
, , ,
...
:
.
,
, -,
, ,
22.
( ): , ,
, .
: , ,
, .
, (, ,
) () .
, !
,
: , ,
: = ;
= ; =
. . : /.; .;
!73 . . 4 ,
, . ,
, , , .
() .
., , :
; , ; / / -.24;
/ ; -.; /
/ -.25; ; /; -
22
23

, , .
.: , ,

,
- . (. , )
24 .
25 , (. . ) -.,
. : ? .
, : -

23

; (, ); ; ;
; /; ; ;
; ; ;
{, ); ; ;
(); ; ;
; ; ; -.;
; ; ( ) ;
. . , ,
; , + : ;
; ; () (); ; (
) ; ; ; ;
; () / . .
,
. .
,
, , (, ) ,
: ,
, , . .

26.
,
, - .
. ,
( ,
, )
, , ,
. . - .
/ ( ); ; ;
? ; ; ?
? ?; ; ;
; ...; -, . .
26
, . , ne
improvisum: / - ;
, / ; ; / /
, , / ...; , ...; , /
! / , , ! / , ....; , /
; , / ,
...; , , - ... / . /
, / , , ; ,
/ . / , , /
, , ; , / ,
. / , , /
; , , / , /
, ; , ...; ; , ,
; ; , /
...; / .

24

,
, , , :
, ,
;
,
. <...>

, ,
,
. ( , II, 27)
,


. (VII, 47)
,
, ,
,
,
,
...
, . (VII, 54)
( :)
,

, ,
:
,
.
-! ,
, ...
;
. (VIII, 18-19)
,
, .
,
,
,
. (VIII, 31)
, ,

, XIX, , XX . , -
.

25

,
. ?
1. , , .
,
; . : . , ,
( !). , - ?
, ,
- : ...
; [] ( 2: 24). ,
, ,
(: ). .
, . . , ,
, ( ) .
.
, , ,
, ,
. ,
, .
, , , (,
)
( : , ).
( ) ,
, , , , . .
, . - , , ,
, , , /, /, /,
()/ . ., ,
, ? ,
, ,
.
, , , - () ,
- .

, , .
2. , , . ,
(. . , ),
,
. ; .
: .
, -,
(
): . -,
( ,

26

), . . :
(
[, 1998: 114]).
, .
, -
, , ,
, .
? ,
,
. , ,
,
.
, - ,
, .
, -
( ),
. , .
.
- ,
, ,
( ) ; ,
,
.
3. , :
!, !,
!. , ,
, ,
, (. .
) - . ,
, ,
.
4. , ?
() ;
. , (
) , , .
,
, , ,
( 27) ,
( ,
- ) ()
() .
, , ,
( )
.
27

1 2- .

27

5.
, :

. ,
,
, ,
. ,
,
,
;
. , ,

,
. ;
. ,
.
( ) ,
, , . ,
.


.
( )
. . 28.
, ,
, . ,
. . , .
,
. . ?
,
, . <...>

. <...>
, ([ 1986:
31]; . . ., . .). . .
: , , , , ,
, .
,
, ( 80- .
), : ( , ancilla), ,
29 .
28 . 100- : [, 2001]).
29 , , , . ., ,
, .

28

. ,
. <.>
: 1) (, ; , ); 2)
(, , , ,
...); 3) ( , ); 4) - ( , , ,
); 5) (
) [ 1982:18].
. .
XIX.,
(Wiedererkenntnis des Erkannten).
, - , , , .
: .
, ,
(, , , , , ), ,
, , , ; ,
.
,
. ( )
, .
,
, . ,
. , ,
[ 2000:43, 54, 61]30.

, , ,
, , . .
.
, , ,
, .
, . :
.

. ,
30 . . ,
: , , ,
, [
6. .: 811]. . .
: ,
, .. ;
, . . ; - , . .
; , ;
, . . ; , . . ;
, .. . ,
, . . ,
[ 1974:201202].

29


.
: ,
.
,
, , ,
. , .
,
, []
(. : [ 1960: 69]). ,
, .
( )
.

. :
. , ,
, ,
. 115-
:
( ). , , ,
, , , , ,
31.
( I . . .),
, , .
, ;
,
.
, , , ()
(). ,
,
32. ,
,
.
(17681834), [Schleiermacher 1911].
, , , ,
,
.
: ,
, ,
, . . ()
( ),
31
32

115- [ 1910].
. [ 1971: XXXIII, I].

30

( ) (
). , ,

: ,
, , .
.
, , ; ,
, ,
, () ,
; , (
) ,
, ,
.

. . :

[ 1976: 168 211]; ( )
, .
, . . , ,
,
, , , ,
, , [
1973: 356]33.

, ():
. .
()
, . . ,
. ,
.
, ,

, 34.
, ,
( )
( , -
). , ,
(, ) (background) (
33 ,
. :
,
,
.
,

, ,
.
...
34 ,
, , .

31

: ). ;
2- [
, 1976: 70 .]. ,
.
(-)
, , . .
( , ),
. ,
, . (,
, , .)
, ,
-
( :
- ).
, , - . 80- .;
, 4-
[, 1990: 218 .].
, , ,
.
, , ,
, ,
, , .
, ,
. , (
) . ( )
co-, ;
, .
Co-, ,
, .
: .
, , 35;
;
, , ;
, .
,
, : ,
, .
.
,
.
, ,
, ; ,
35 . . : All words are pegs to hang
ideas on.

32

, , .

, , (, )
,
.
,
.
, , -
, , ,
,
.
(
: ), , ,
, ,
, ,
, ,
( ,
, , . .).
,
: ,
- ;
, ,
. , ,
, .
,
,
.
; -
.
. , ,
,

,
( ,
).
, ,
, -
, , , ,
. ,
- , , , , , . .,
36.
36 , : 1) ,
, , ; 2)
,
. .
[, ]. . . : ..., -

33

(, ), (, ,
, , , , ).
,
, ,
37 , (
: ), ,
- , ,
. ,
, .
:
, , ;
, .
, , , ,
, , . . .

( ).
, , ,
(1 5: 21)38. ,
. ., ( - -,
-), (-praemissorum). , ,
,
.
( , - ).
, ,
hodie ignoramus, ,
(sed ignorabimus).
, ,
( , )
.
,
,
.
-
. ,
, ,

, ()
. , , ,
, ,
[ 1933:111].
37 ' . . [
2002].
38 , !
2 - 11355

34

, , 39.
( ).
,
.
, , ,
. .

ad fontes.
:
, ,
- . ,
, : Exampla sunt necessaria.
, , fontes.
, , ,
.
, .
,
.
, .
, , .
(, )
, (
),
( ).
, .
. ,
- , ,
, , ( , ,
- )
- .

: , (
, , ?40),
, , ,
, , , , ,
, , , ...
: ,
, ...; ,
, ...; , , ,
...; ,
39 ,
, , , , . , ,
.
40 :
. : --!.

35

, ... . . : , ,

, , , , ?
( , ,
, , ),
, ,
. -
,
. , , , . . (
, !, !.., ,
, ...), ( -
.., , ?.,
!.., ...), (
, , , ...,
..., , ),
, , , . .
,
, ,
[ 1967], . ,

.
. , :
, .
(
[, 2002]4) , -
( )
. (
!) ,
( ).
. , ,
14 ,
, . . , (,
) , ,
( ).
,
( , )
.
, ,
, ,
. sensibilia (..

), :
?
41 , . . ,
[ 2002: 165168].

2*

36

, , ,
( ).
[ 1969] [,
1971] . 1969 . ,
,
42.
,
, ,
, ,
, , , ,
( ) . ,
,
, .
, ,
, , .
, ..
:
,
, , . ,
,
,
.
,
(, , , )
.
,

[ 1999: 2; . 19996; 1999].
, ,
, :
,
. ,
42 , , , ; .: 1) , 7 (; ;
; -
; - ; ; )
10 ( {referat.su/refs_new/13246/ref_part_0.shtml} {referat.su/refs_new/13246/
ref_part_9.shtml}); 2) , 6 ( . ;
. ; ;
; ; ; )
6 ( {www. referat.su/ refs_new/897/ref_part_0.shtml} {www. referat.su/refs_new/897/
ref_part_5 .shtml}).

37

,
.
, ,
-
(, )
[ 1990: 27]. (
), , ,

, .. (
, , )43.

,
, , ,
44.
, ,
. , ,
, .
, ,
, ,
:
, ,
45,
, , , , , , , ,
( ) . . , ,
-
( )
.
, .

43
: ( . lingua + )
[, 1999: 139].
. [, 1998].
44 ,
,
: , ,
. . . . .
, ,
, . ,
,
.
, , , . .
. . ,
: , , , ,
[].
45 (cultura) , , (natura),
.

38


, 46.
, .
,
. , ,
,
, ( , ,
, - ),
, , , (
), 47.
46 . [- 2002].
47 1971 . . . (
, ) .
, , .
,
, .
, <...> ,
, , . <...>
, ,
[,
1971: 5]. <...>
(, ,
, . . ) <...>.
, , . ,
,
[ : 6].
,
,
; , :
; ; . ,
, : ; (
); ( ); , ;
.
( )
. : ,
<...> , , ,
, .
, ,
. , . . , ,
, ,
, [ :
83]. , 80- .
,
(. Hirsch E. D. Jr. Cultural Literacy.
Boston, 1987; (1989. N 6).

. , ,
, . , ,
, , ,
. , ,
.

39


.

,
. ( , , .
, , .)
-, (doctrina) :
, .. , , ,
(Patefac veritates, quas lector doctus ignort)48;
, (Auge cognitionem,
quam habet); ,
49, , , (Emenda, ubi errat).
-, , ,
(Doce castam, non adulteratam veritatem), :
. , ,
( )
50.
-, (Doce perspicue: ut te
auditores tui intelligant): 51 52;
; ,
,
- ( ).
-, -,
, pro, contra,
, ,
(Doce fundate: demonstra argumentis,
quod doces). ,
( ) .
48 (
) , , ,
, ,
[Pollaschek 1831:12-22].
49 , .
50 Etiam si omnes nos non.
51 , (
) ,
. ,
, . . .
, ,
, . ,
.
. [ 2000]; ,
, , ...
, [ : 107].
52 ,
.

40

-,
(Doce cum applicatione, adiugendo usum
practicum). ,
.

. 1999 .

.
99-06-80315 (
) ,
.
: 1) - (., 1999, 84 .),
2) - (., 2000, 64 .), 3)
.
. . (., 2000, 158 .), 4) (.,
2000, 124 .) 5) (., 2002, 168 .).
.
,
,
, ( 1374
30 2001 .).
,
, .

.
. . .
, , . . .
. . . .

:
. . , . . . .
. .
. . , . . , . . . . : ,
.
2004 .

:

-

. I

1.

:

,
-.
. . ,

,
(, ),
.

.
.
, , ,
! ,
, ,
. , ,
.
. . .
, : ,
. , ,
, [ 1963: 30].

, . (
) ,
(, ),
, , ,
. ,
.
, , ,

44

',
, (
) , , .
() .

, ,
() [ 1977:
18]. ( )
: ,
, .
, ,
,
. ,
.
,
I .
-
, ,
, ,
, ,
. ,

.
,
; ,
- , .
( !) ,
, . . ,
( - ).
JI. .
[ 1956: 322],
.
, , ,

,
, , .
, .
,
.
-,

, .
: (= ) ,
1
... [, 1967:6].

45

[ 1957: 275].
,
(, ),
.
,
, -, .
,
, , , ,
, ;
, ,
, [ 1933: 113]. ; ;
, . , ,
, ,
.
,
,
(
) (
).
-,

.

. , ,

() , ,
() 2.
,
.
.
, , ,
,
. , , ,
, , ,
.
,
, .
, ,
.

, . -,
, ,
.
, -
2

() X. ; . [Jackson 1958].

46

. ,
. -, ,
, .
, , ,
, .
( ).

.
, ,
, .
,
, .
,
, ,
. , ,
, ,
.
.
, . . , ,
, .

,
, . . . ,
; ; ,
, .
,
. , . -
, .
, ,
, ,
- , .
, ,
, .
, ,
.
, , ,
.
01-1. -
,
. .
(. ) .
, ,
.
, .

47

, , ,
, . . ,
, , ()
, .
, : , , . ?
, . , ,
, ( )
[Kainz s. .: 110].
, , , . .
[ 1956: 377].
.
. . -, ( -),
, ,
(, ). -, ( -
). -,
, ( ).
, , -, ,
, . . ( ) [Kainz s. .: 109].
, , , ,
, ,
.
, ,
, .
.
,
, ,
. , ,
, .
... ? . ? . ? . ?
, , .
(. ).

.
, , , ,

, ,
[Goldstein 1948: 5].
,
, . ,
, .
,
, ( ) ,

. ,

48

, , ,
, , .
,
. ,
, . .
, ( ; ;
, ), ( .
. ) . . ,
( .
? . ? . ? . ?, , ),
. . ,
,
, . . [Jakobson 1959: 6265; . :
1962: 80].
, ,
3, ,
.

. ,
.
,
[, 1964: 209].
,
( ).
,
,
[ 1962: 80].
, ,
. , . ,
,
,
, ,
. ,
, , : , ,
! , . :
. ,
, , ,
3
. : [ 1959: 68]. , ,
, . .
, . ,
, , .
,
. , . ,
. , ( )
,
.

49

.
, , , :
. , ,
.
. , ,
,
, [,
1964: 211, 214].
, ,
,
, .
, .
, ,
, . ,
: [ 1962:76]. ,
, , ;
. ( , ,
. .) ..

. ,
.
,
, . ,
, .
,
{),
, {),
, {) . .
, ,
,
.

0 1 -2 . -

, -
.
. :
. , ,
, ( ),
, .
, ,

. , , ,
. ,
.

50. , , ,
( ) .
, ,
. ,
, , .
4.
-
, , .

(, , , -, latino sine flexione)

(
) (. [Jacob 1947; Kloss 1927]). ,
, . (,
, ),
,
( )
(. [ 1966]).
, , , .
.
, .. .
,
( 5,
), .
,
.
,
. ,
.
, ,
,
.
, ,
,
() 6.
4
,
,
.
5
.: [ 1926; 1908 ( . .
); 1927].
.
VII ( . .
, . . , . . . . ).
6
. .. [1963].
; . [ 1929:139,165].

51

. . . ,
,
, 7, , , . ,

, 8.
60- .
(. [ I960]).
, ,
,
[, , 1960:35]. ,

(, ; ),
, .
, ( )

. , .

. , , , , , , , , ,
, , ,
.
. . : [ 1978].
,
, , ,
,
[ 1956: 42].

. ,
lento- allegro-, (
, , , . .).
.
, ,
, , ,
, . ., ,
<...>,
, . . . . [ 1915: 342].
. ,
,
. ,
-
: , , ( ) ,
, ( []
7
.: [ 1946:415; 1931].
8
., : [ 1955; , , 1960; 1960;
1964].

52

), :
, , , , , . .
, ,
.
,
( ),
( )9,
( ), - ( ). - (, )10.
11
.
(
) . ,
. .
[0\ ([] . de). .
(, ).

( ? ?, ,
. .). , ,
12.
, ,
,
, . .
, , .
, ,
. ,

, , , 13.
. .
[
1963].
,
,
. . .
9
(, , , . .)
(,
). .: [ 1960].
. :
, , :
:
, , , .
- !
10 ; .: [ 1964:240].
11 ., , [ 1963].
12 , , (.
[Licklider 1951]).
13 . [ 1965:34].

53

. : , ,
:
[ 1962: 38].

, .
,
, ,
, , ,
, .
, , [
1871: 413]. ( )
, .
, .
, , ,
, , ,
(XIV .) .
,
. ,
, , (. 348 .; 12 ),
, (
) . .

,
.
.
, , , , ,
. . (
) , . ,

: ( : ) , (
: ) ', ( :
) . . .
, ( ) [Kainz 1956: 398405]. . . ,
[ 1966: 123].
, . ,
, (
), ( ) [Schuell, Jenkins 1961: 244259],
( ),
( ). ,
,
(
), (
).
.
,

54

, .
, (= ), (= )
, (= )? . .
- (
, ).
,
, . -,

. -,
- , , -
.
( 011 012)
, .
( 013 014) ,
,
.
01-3. -
,
, , ,
, [ 1965: 73]. , - , (25 .),
, ,
,
(, ,
, , , ).
, .
,
, , , (
).
,
() . , , ,
( [ ] 4). : . .

, ( ) . - ,
, , .

( ,
), .: ,
14 , (,
), , :
, .

55

( ); ,
; ().
(
, ) ( ).
,
, .

: ,
, , ( ;
; ; ), ( ;
; ; ), ( ; ;
; ), ( ; ;
; ), ( ;
; ; ) . .
,
. ,
. , ,
. ,
.
, ,
. ,
.
, , (
, ).
,
. , , , ,
. ,
.
(, , ,
). ,
, , ,
. .: [,] , [
?\ . , [ ,] , [,] .
. . , ,
,
(, ),
. , ,
, ,
; .
; , . :
, , . .
,
, , . .
.
, , ,
.

56

, , ,
( ).
, ,
JI. . .
, ,
. ,
. ,
0 , .
, . .
? , . ?
.

. ,
, .
( . ).
,
,

.
?
?
, ?
?
, , , ,
, , ...
,
.

.
(. , . , . ) .
, ,
, .

.
.
, .
,
. ( . ):
,
,
<...>
,
,

57


.

(. , . , . )
. ,
, (. )
. . . , ,
, ,
, ,
, ,
[ 1924: 8].
: ,
, , , , , ,
, , , , .

, :
0 0; , .
XIX . . . ( ):
, , ,
; ,
: , .
,

: Nature morte... , (), , ... ... ...; Nature morte, ,
( ), , ... ... ,
, ... . , .

(, , , , ):
,
.
.
: . . ,
. ,
, , , [
1955: 177]. -, ,
. ,
, (
bel canto ).
.
,
- (
, ) ( , , ),
. , (. )
----------- [
1965: 177]. , ,

58

,
[ 1901: 27].
,
,
. (, ,
, .)
,
,
, ,
. , ,
, ,
. , ,
,
.
, ,
.
,
. , ,
.
,
,
,
(0 , ).

50 . , ,
. ,
,
, . , ,
,
, , ,
, , , , ,
, , . .
!, ?, ?,
?, ? .
: , .
, , . ,
. , -, .

, .
, ().
,
, .
, , .
, ..
, , .

59

, , , , ,
: , ,
.
, , . :
? .
,
, , . .
, (,
). ,
, ,
. , ,
( ); , ,
, (,
). . ,
,
, ,
, .

, , ,
, , , . .
, ,
, , . . .
:
, , , ,
[ 1962: 83].

[ 1962: 219].
, ,
.
,
.
,
, , , .
, . ,
, , , , ,
,
(- ).
,
.

0 1 - 4 . -
, (,
, . . ) ,

.

60

. . ,
, .

, . ,
. ...
, [ 1956: 329].

, .
. . .
. (, )
. .
. ;
, ,
,
. , ,
, , , - ,
. ,
, . ,
, , ,
, .
, , ..
, .
.
.
,
( ) ( , ).
,
.

, ,
. .
(., ,
[] [] ).
(
).
,
. , , ,
, ,
, : , ! ,
... . ,
. . . : Das ist eine ganz neue musika
lische Form. Am Beginn stehen immer einige kurze Stze, die dann programmatisch
illustriert werden. . Stze (
), , ,
, :
( ).

61

, ( !)
. ,
. ,
, , - . , the right...
,
(the right way to study, the right hand),
() , .
, , ,
. ,
( ,
; ; ).
( . ,
).
. , ,
( . ,
, . ...).
, , ,
, .
,
. ,
,
, . ,
, ... ;
... .
... ( , ,
),
.
,
. -,
( 0103). -,
- , ,
-
( 014).

, , , , . .
.
,
. ,
;
( ). , ,
.
, , ,
.
,
.

62

, - (, ,
, , . .).
,
, - , ,
. , , .

2.


()
.
. Hojer, The Relation of Language and Culture

I

( ). , ,
. , ,
( 2004 .) .
.
,
1976 2004 . ,
,
.
,
() .
.
, ,
.
,
, .
, I
.
25 ,
, :
, . . .
613 (
),
(, ,
. .).
1415 -
, ,
.
,
.

63

.
, , , .
, ( ), . .
, . ,
( )
, .
,
. , , (. .
),
(. . ) ,
. ,
( 1), ,
.

, , ,
( .
),
. ,
, , , ,
, , ,
, ,
, , (
. , . , . , . .
, , . ).
(= ) .
,
, , ,
.
; ,
,
()
.
, 15.

, ,

(
)16.
15 . .
(, , , ,
) () (
) [ 1974:280].
16 .,
, [, 1974].
.

64

, . ?
,
, ,
.
(
),
, .
, .
, ,
,
[, , 1970: 34]. ,
(, ), , (
) ( )
, |7.

( ) (
), .
, ,
,
( chair, chaise, Stuhl).
: ( )
( school, cole, Schule) . .
, .
,
, , , ,
. ,
, , ,
, ,
. ,
, , . ,
(
) , ,
( ), ,
, () ,
, , , ,
( ) .

. ?
, ();
, , , . ,
, ,
(
), . , (), (
, , .) , , ( ,
17

.: [, 1967:315].

65

.), , , . ,

, ,
, , .
, (
, . . )
, (
, , , . .) ,
,
, , . . ,
, ;
, ,
, . ( )
: , ( ), , . .;
,
( ), ( ), ( ),
, . . {
) , (
) , ,
.
( )
, ( ), ,
, ,
, ( :
) 18.

. ,
, , , . .
,
(
) . , , ,
, , .
, -
.
( ),
, .
,
! : ,
[, 1969: 89], . . (; ,
). , .
, , ,
, ( )
18 , , , ,
.
( ) .

66

. , . . , ,
,
: (,
, ), (,
) . .19 [ 1976: 402]. , ,
( ) , ,
( ) .
, , ,
.
,
, . ,
,
[ 1957: 275],
. ,
(. . ), -
.
: , ,
, , . .
. , ,
, ( 1),


.
,
, ,
(, )
, .
,
( ) ( ) (
) (). [Hornby 1958] chair
() a seat () ( ) for one person (
) ( ) usually with a back ( ) ( )20.
, ,
.
, ,
. , ,

.
19

. . , ,

14 , , ,

136 [ 1972:16]. 14
, , , , ,
, .
20 (... ),
.

67


school: (
), building or institution for teaching and learning (
).
,
, , , , ,

chair school,
: ,
, , . . ,
.
, ,
()
, . . ,
- (
,
21).
,
.

, ,
. ( , , ,

),
,
, ,
, .
,
.
. . . ,
,
- 22. ,
,
, , .
21 . . . . :
. ,
, . ,
, , ,
[, 1964: 70]. ,

( -small he-boy
drives himself on little he-horses) : ,
,
, , , . .
[ : 75].
22
- .
*

68


(
)23, , . .
. , , ,
, (
, ).
, , (
) ( , )
.
,
, ( , )
24 .

. ,
.
(. 1), . . (1927), (
, ) ,
, , , (
) .

, ,
. :

.
( ):

. , , ,
( : )

25.
, , ,
.
- ,
.
, CNS
(Central Nervous System; , . .
) Conceptual Nervous System, . . 26.
23 ,
.
24 .
.
25 , ,
,
.
26 . . . . [ 1970: 106]. . : [, 1964: 209].

69

, .. ,
, , ,
,
.
,
, , ,
, , , .
,
, , .

3.0 3 - 1 . ,

, ,
() . ,
1975 . . .
, , ;
, , (
,
). -
, ,
[ 1975: 13]27. ,
28.
,
, , ,
.

. , ,
, ,
, ,
,
.
, ,
,
27
.
28 ,
( -,
, , , , ).
, .

70

: , , (,
-
) [ 1975: 140]. ,
(. . ) (; ;
), (,
, -. . ., . .).
, , ,
, , .
, ,
, ,
, .
, , ,
, .. ,
.
,
, , -:
( )
( ), (
) (
) [ 1975: 137].
,
.
, A.A. , ,
, :
, . . ,
, : ,
. <...> (,
) (
) [ 1976: 302]. ,
: ... , ,
, [ : 535].
: , ,
,
29.
,
,
.
.
, ,
().
29 . ,
, ,
; ,
.

71


, , .
, , :
, (
), ,
. ,
, .
,
drug-store drug (, ),
.
(
), , , ,
(
), .
JI. . ,
, . . ,
, . ,
, , ,
, , . ,
,
? , , , ,
, procureur,
[ 1974: 311].
, ,
, ,
.
( )
.
, . J1. (, ,
)
- ,
. , ,
journaliste, facteur, pharmacien. ,
, , ,
, ,
, . . ,
: ,
,
, , ,
. .
(, )
. ,
, , , ,
[ 1975: 29]. ,
chansonnier , ,
.

72


, , ,
( )
. . 70- .: ...
. , ,
, . <...>
,
,
, .
J1. ,
, ,
, . ,
: ;
. J1. :
,
. : , ,
. , ,
, , , ,
[Koczniewska 1974: 160].

. , school
.
, . ,
( ) ,
, , , ( ) ,
school infant (. . ), junior
(: ), modern (), grammar (), technical
() public (). ,
: public schools ( ),
, , [, 1975: 120]30. ,
school
, .
,

, .
, :
.

.
, 31.
30 . : [Burgess 1973: 108]. . :
, ...
.
. ,
. <....>
, , , .
31 (. . ,
), , - . . .
, :

73

.
, ,
; .
( ,
, , ),
.
()32.
, . .
-, , , -, ,
, , , , ,
. ?
. -,
(background knowledge). ,
,
, , ,
- .
,
: .
( ) ,
,
( ,
).

, . . , , ,
,
, , (
) ,
, .
, ,
: , (
); ,
( ), . .
. ,
: , , , ,
, ( ) .

,
.
,
:
, . , ,
, [ 1963:30].
32 [,
, 1974].

74

, ,


,

.

,
,
.
:
. 2.
(
),
(
) (
).

0 3 - 2 .

,
, (. .
) (. . ). ,
(, - )
(, - )
(, ,
)
(, ).
: ,
, ( ), ,
, . .
, .

. , , ,
.
-,
, . . , , ,
, ,
.
, ,
- (),
- .
,
,
, . .

: ,

75

- , . ., ,
; , ,
.
, ,
.
, , ,
(,

; : , . . ).
, , ,
,
. ,
( ).
,
(
, )
( = ). ,
,
.
, , . .
, .
,
, , , ,
, , .
, ( ,
) ,
, .
, ,
, , : .
-, -, ,
, . . , ()
.
.
,
() (
).
(.:
). , :
( ) (
). ,
,
.
,
, ,
. ,

76

, -
,
, .

. , ,
.
,
. , -
, ,
,
. :
, ,
,
.
,
. ,
, ,
. :
.

, , ,
, , . : - ,
.
,
- (. II ).
, , , ,
.
.
: -, , ,
, , . ,
, . , , ,
, , -
: ,
. ,
.
.
0 3 - 3 .

( ),
, . ,
, ( )
, .. (), ,
.

77

, ( ,
) , , -, , , (
conceptus33 ),
(, ), ,
( , ).
, () : 1) (
, , ) 2)
3) 4) 5) . ,
, ,
.

. : ,
, ,
, book, Buch,
livre . . ,
( . .) (,
) , ( . .) .
,
, , , , ,
,
book.
, ,
, ', ,
.
, ,
- , .
, , .
. ,
1917 .
,
, . .; (soviet, bolshevik,
kolkhos) () , ,
, , , .
1920 . :
, ,
-.
(,
: , , ),
,
.
. ...

, , [ 1974: 67].
33 conceptus perfecti passivi
. , , conceptus
. . . conceptus.

78


0 3 - 4 .

,
.
,
, , .
, , ,
:
. ,
, , .
, ,
. ,
, , : ;
: , ; ; ,
, , , , .

, : ,
, , , ,
, . . .
: , ,
/, , , ,
(), , , {, ,
), , , ( ) . .
,
: ; ,
, , ; , ( ) ,
, . . ,

, , ,
, ,
.
, ,
, . ,
, : ,
, ,
,
, .
, .
, - , ,
, , ,
(, , ) .
,
, ,
- .
, -, ,
(, , ,
, , , , , . .). -

79

, : ,
, , , , , ,
, , , , ( ), ,
, , , , , ,
.
, book .

?
. , , books , ,
, , ,
, , , ,
. .
(paperbacks)
;
,
: a paperback book
.

(pocket book). , ,
, (
, ), ;
,
( , ).
(
, )
;
( , ,
).
, , book
, . , ,
, .
, .

, .
,
; , , .
, ( ),
( ) ,
. , , - .
, ,
, .
, .

,
. - .

80


0 3 - 5 .

, , ,
, , . , , , :
, , , ,
. ,
, ,
.
,
.
. ,

.
-
,
( ), - .
1.
( ;
[ ])
, , (
)
( 1991 .) , ,
: ,
- ( -), , , ,
() 34, ( ) , , ,
, ( ) , , , , , -, , 35, (), , -,
, , , , , , 36 (),
, , , , 31, 38, 34 , (
) [: 112]. 1990- .
( ) .
35 (. 345) : ; , ,
. (. 476), , : . ,
; ,
-..
36 (. 493) :
, ; . ,
(. 494) : , ,
. .
: (2004 .)
, (.
[]); 2003 . 5-
.
37 . . , .
:

81

, 39, , 40, , , , , ( ), 41, 42 . .

, ,
; ,
; .: , 43, , , 44
. . , ,
, .
,
, :
, , , 45, , ,
, 46 .
, , ,
,
, ,
, ,
,
, ,
,

, - ,
,
,
.
( .)
38 , [: 553]; : .
39 , ,
[: 556].
. , (. 580).
40 . . [: 597]. (. 1227) : ,
, .
4!
, -
[: 671].
42 , , .
43 :
. [: 205].
44 , [: 510].
: .
(31 ) ,
( , 05.08.97).
45 ,
1980- .
46 ,
: , .
. 1918 . ,
, 988 . , .
. , ,
: , ,
.
. , . . , , :
:
. 1980- ., ,
, . ,
, (!), : .
, -

82

. ,
[, ]. ,
- . ,
, , .
.
,
,
. ,
,
.
. ,
. , .
, ,
. . ,
:
; ;
: , , ;
; , ;
, , ,
, ; ,
, ;
; :
( );
, : , ;
;
, ;
( -) , , ;
( -) , ; ,
, ; , ;
, .
2.
, . . , ,
1917 . . ( ; .
[, 1998]) 70 , ,
47 : , ,

, , , ;
, , , ,
, , , , ;
, , , , ,
, ; , ,
. : , !
. , .
47 ,
. , . . , ,
1933 .
. .: [ 1999].

83

, ; , , ; , , ,
, , ; , , ,
48, , , , ,
, , ; , , ,
, , ; ,
; , ; ,
, , - ; ; , ; ; , , ; ,
; , ; ,
, -, -; , , ;
; ; ; ; ; ; 49,
, ; , , \ ,
, , ; , , 50;
; ; , , , ,
, , , , , , ,
; , , , , , , , ,
, , , ; , ,
, , , ;
. . . 1

( 03-5).

: , , , , , ,
(), , , , , , ,
, , , (), , ,
, , , , (, ),
, , . .

, ,
1985 . ( . .
48 : . ..: ( ) ,
; ,
; -, , .
49 , 10 1919 ., ,
- -
.
: ,
. , ,
, . .
. 1919 .
, . , . . :
... , ..., .
20- . ,
( ).
,
, . .
50 . ( )
()
. ()
.

84

) . -: .
( )
,
. , ,
(., , : , , , (, ,
, , , , . .)51.
,

. . : , , , , , , , , , , , ,
51
- (: -) - ,
. , 1917 :
; , ,
,
.
,
( ). ,
. 4 openness, . . ( ), publicity, . .
? ,
, ,
. ,
: ; .
. (,
, , ),
: - /
(); , /
(). / : ,
. .
; , : (
, , ; ).
(= ). --
(. ),
( ) -
, (,
) . (- ) ; , ,
:
, ( ,
[ , ; ]). .
( ,
). , , , ,
-- (. ). () (
) , .
- ,
. -, ,
{ ---,
). /,
, .
, ; ,
( , ). ,
:
(. ). : ( 2004 .)
, ; desideratum.

85

, , , , , 52,
: , ,
, , ,
, . . . .
, , (
), (,

) . .:
,
:
, ,
, , .


?
... ?
... ?
, , ,
, :
, , ,
, , . ( , 53)
. ,
: ( )
- .
. , , ,
, , , ,
, ,
, , , ,
, , ,
, , ,
, , ,
/ ,
, , , ,
, , ,
. ,
, , , ,
, , (), --,
, , , , ,
, .
. :
, ,
52 , , ,
(. , ). , ,
. . 80- 90- .,
. ,
, 90- . .
53 , 1988, Ns 12, . 5.

86


, ,
, ... ( ).

. (, , )
(. )
. 19411945 .:
,
.

.

.
,
.
,
.


,
.

.

.

.

.
. ,
. . ( 54) .
,
. : , , , , , , , , , , ,
, . , . . , . ,
, , , , [ 2002].
, .
;
[, 1998; 2003],
(, , )
[ 2002; , 2001]. .
() ,
( ), [
199955], [- 2001].
54 , : ,
( , ).
55 , 1976-1984 .

87


, .
:
,
.
: , , . : ,
- 19891993 .
3.
(
, ): , ,
, , , , , , , , , ,
, ( )56, , , ; ; ,
, , , -, , ; , ,
, , , ; , , , ; (),
, , ; , ; , , , , ,
, , , , , ; ; ;
. ., . .
: ( ) , , ,
\ ( ) , , , ; (
) , , , ; ( ) ,
, , . (,
.) . 1
( 035) :

XIX ..
. , : , ,
, , , / . . ,
,
, ;
.
,
, , , .
, ,
: , ,
. ;

56 , ,
. 448 .
, . , .
, , .
, , ,
, , , .
, , , ,
, (, ).
,
.

88

: ,
. , . 70- .
80% , ,
, . ,
, ( ,
, ) .
, 80 110 . vihta
. :
. :
,
. .
, : ,
(, )
. : hyvia loylyja .
, ,
: ( ), . ,
: , ,
.
; . ,
, , , .
, , . , :
, .
( ). , .
, - . (),
, , , , , .
, ,
, , . . . : ! !
!! . / , / !/
/ ! . .
( , ). ,
, . , , ,
, .
, , .
,

, . -. =
(), () -. = ,
. (, , ) = , ,
. ( ) = , , , .
, -
( , , ,
, )57.
57 [, 1978].
: [ 1975; Vahros 1966; 1967; 1968;
2004].

89

4.
, . . ,
, : , , , , , ;
, , , , ; , , , . .
,
, : , , , , ; ,
, ; , , , , , ; ,
, , ; , , ; ,
, , , ; ,
; , ; , , ,

. . . . . .
: , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
, , , , . . ,


.
,
, ( ).
, , , ,
, - .

.
, ,
; ,
, .
,
: , , , , , ; , ,
, ; , , , , , , ;
, ; , , -; ,
, , , , . .

-,
, .
,
( ). ,
, , ,
; . .
, .
, , , ,
- .

, ,
( - .), (.
). , , , , , ,
, , . . .
, , , , , ,
. . . ., , ,
, . : , , , ,

90

, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
, , , , [Vuorela 1964].

- .
, , .
, ,
.
.

1.

.
. ,
58. , ,
:
,
,

.
, -
, , ,
. , , .
. ( , 1896):
, , - :
--, -, !
-! - !
-, -,
-!
, , ,
, , , ...
, ,
, ; ,
.
58 ., , : .
-, : , -.
, , ! . : . .
. (. , ). , ,
, , ,
. , :
, ,
,
,
.

91

.
,
,
... ,
, , , , -, ,
, , , , ...
.
( , ),
, , , ,
.
, ,
, .
. . :
, , , ; , , , ,
, , , ,
, , .. ,
. . : , .
, , , , , ;
1294 . ,
, (. );
1372 .
().
, .
. ( ),
.
, ,
. , ,
, , .
; , ,
- . , ,
, , , , -
, ( : )
,
. . ,
, ,
, .
, . , ,
, .
, , , .
; ,
, , .
, .
: ,
. . : ,
. : -

92

, ,
, , , .
,
.
5. : ,
, , , . .(.
, . 14). (. . 15).
6. . :
, ; , ; , : ;
; , -, , -, ( ), -, - ( ); , ;
, ; , , , , . .
: ,
; , - , , ;
, . .
,

: , , , ,
, , , . . .
: , , ,
, , , . .
,
, , (
, , ).
, , .
, . .
,
, -

. , , ,
,
, , .
, .
( )
, ,
, , , ,
(. ) (. )59. .
( )
. ,
, ,
.
59 ;
: .

93

,
-, J1. :
... ,
,

...

..., ,

,
-.
?
...
- : , (),
, , (), , (), , , , ,
, /, , , , , , , , , ,
, , (), , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , (), (), , (), , , , , , , , , , , , , , ,
(-), , , , , , , , () . .
J1. 60
? .: !
. .
, ,
141- , ,
. , !.. .
? ! , ? , .
; , ? ? ,
: ?
?
.
. - . :
, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , -, , , , -, , , -, ,
, , , !, .. : ( !) , ;
; , ; (
) , ( !)
; ( ) , ;
; ? .
, - ? , ] ?
; , , . : - -?; ..
60

94

7.
, , ,
. .: , , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, , . .

,
. , ,
: ,
;
.
: -
, , -,

(., , ).

(
, JI. , . , . .)
(. , , .,
. .). .
, - : , ,
, ,
, , . ,
, .
, (
) 67%
. , ,
.
.
.
0 3 - 6.


() . ,
, , ,
.
, ( ,
), ( ,
) (
, 50-55 )
, .
(, , , , . .)
:

95

,
, (, ) .
, . . . .
, ( ),
, ,
( . . ., . ). ,
, , , , , , ;
, , ; ,
, ;
(, ); ;
; , , , ,
. ( ) ,
(
), ,
, 1917 .
( ),
. .
. ,
, ,
( ), ,
, , () ,
(. ),
, , , . ,
, ,
, , . .
.

, .
, ( . . )
,
( ), ,
, , . .
,
. ,
.
: ... ,

, .
, , ,
, , , , ,
. ,
, .
, , ,
-
(
).

96

,
, ,
,
,
, .
,
, , ,
, (
, ,
, ,
. .).
,
: .
,

, . . . ,
.

( )
( ).
, ,
, , -
, . ,
:
, .
, - : ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
, , , , , , , , .

-
. , ,
, . (
) ,
, ,
. . . ,
,

97

. (
) . :
, ( ),
( ), , ( ),
, , , .

: ,
, /; , , , , , ,
~-, ~- , , ; ~- ;
-; ~-; , , , ,
, , , ~- [ 1976: 29].


: , ,
, , , ,
, , , ,
/, , ,
, / , , ,
, ,
. . ( . . ). 50- .
, (
, -.),
.
- ,
/ , , , .
.

(, ):
, (, ),
, (, ) . .
( -. )
(

),
, ; ,
, :
, ,
(.: ).
,
. .
,
- : , , , , (-),
, , , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
.
4 - 11355

98


03-


, . ,
, ( ,
). ,
, .
: , ,
. ,
. /
nominapropria .: [ 1973: 250 .]61.
-
, .
( ), ( ) (
) ( ).
, , . , ,
,
. ,
, .
, ,
, ,
, .

, (. . ) ,
,
.

(1): , , , , , . . ()
, , , 62,
, , , , . .
, , (2): , ,
, , , . .
, , , , , ,
61 . [Witkowski 1964].
.. . [1973], : [
: 1974].
62 .
- ( 2030- . ) : ,
, ,
.
( 1015 .) , ,
,
, .
,
( 40- .). ( 50- .)
, , ( -.)
30- . , .

99

, . ., .
, ,
,
, , , , , . .
, , ,
(3): , , , 63, , , 64,
, 65, . . ,
, , , , , , ,
, 66.
() : , , , ,
, ; , , , (,
), , , 67; , , (
), , (
. ) ; , (. . . )
. .
. . . :
JI. . ,
, , .
63 .: . , (. ,
).
64 , , JI. .
.
65 60- . ,
,
. , [Fayer 1969]
. [Wiens 1961]
.
, . , , [
1966], . , ,
. , , .
, , - , ,
, , , ,
. ., , . 69.
66 .: ! , . ,
, , . , ,
. , .
,
- (. , ).
(10 , 3 , 8 ), ,
.
67 ,
, ... .
, , 30 1672 , , XVII ,
, . ,
. , , ,
. .
: ,
,
.
4*

100

(4):
, , , , , ,
, ,
, , .

, , (5):
, , , , , 68 . .,
, , , , , 69 . .,
, .

, . . ,
. ,
(, ),
( )
, (, ). .
: , , , ,
, , (), ,
, , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , ,
, , , , ,
, , , , ,
. ( ,

)
: , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , .
(6): , , ,
, , .
68 . . [ 1974: 7275], ,
38. , , , , ,
, , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , .
69 ,
. . [Gerhart 1974],
Basil , .
James Thomas
; Johann Hans
. . :
(1), (5) (3); , ,
,
( ,
). (3) (5) (4)
( . ), ,
. , . . ,
[ 1967:72-75].

101

, (7)
; .: , , , , ,
, , , , , , , . .
. . . ,
.
: ;
, .
: , . ,
. , <...>
,
. ,
, , ,
. <...>
, . <...>
; ,
, -
(. , ).
,
, : (1), (2), (3),
(4), (5) , ,
, (7).
,
(
).
(8) , , ,
. , ,
,
; , ,
, , , .
, - -
: , (,
! . , ! ?). .
, : ,
; ; , ;
.
:
, , , ,
. . :
; , . ,
, , :
, , , , . ,

,

.
, ( ) (9) ,
. , ,

102

( . ) ,
- , ( .
) . . ,
,
.
(10) ,
( , , ):
, ( . ), (
. ) . .
,
, , , , (11)
. , , , , ,
. . : ,
,
. ,
: , (-), .

, ( )
: <...>
,
: ?
, , ?, , ,
? (. , ).
, (- ) (12)
: , , . .
, ,
. ,
,
: ,
, ,
.
, ,
, - .
: , -

, ,
.
, ,
:
...


.
? , ;
, ,

!
:

( );
,

, .

103

,
: , .
: , , : , , , ., .
, ,
, . . .
, -
, .
.
.
, , ,
.

: ,
( , ).
- : ,
, .
, , .
,
: , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
... : ,
(, , ); ,
(, , , ). ,

, .
.
. . ,
: ... /
! / !
: -. ,
( ).
.
; XIV .
. , 1485 .
. ,
, - .
, ,
. :
10. ( )
, ; . : , . 70 , , :
,
. , - ,
- , .

104

; : .
: (
). , ,
( , ...),
: / .
,
: 20- 30- .
, , .
.: , ( ), , , ,
, , , --, , ,
, , , , . .

, -
, , . :
( ) () ,
.
nomina propria,
- .
. . :
,
,
,
,
,

:
, ,
, ,
,

...

.
, ,
. , , ,
. V .
:

',
, ,
;
, ,
,

;
,

,
( , , )...

XVIII .,
. ,
, . ,
. .
. :
, .
, , . :
. , .. ,
, : , .
. , :

105

. - :
. . <...> ,
, . ,

: , ,
, , .
, ,
.
, , .
.
71, , 72 73,
. ( ) ,
,
,
. .
, , , , , ..
. ,
,
.
, , ,
,
, .
, ,
, ( )74. : , ,
.[]? , -, .
? .[]
. ,
,
. .
, 75
.
71 , 30- . XIX .,
:
. 1832 .
72 , .
73 .
74 : / ,
, / , / . /
. / (. , ).
75 , -,
, ,
: ,
. - , , , ,
. . ,
. .
[, 19856:5].

106


, , , .
/ . , nomen est
omen, - -,

, , ,
(. 19).
. ; ,
. , , , , , :
, ,
, , .
(
, , ), ,
, .

.
:
, ,
, , .
, ,
, ...
, , ,
.
, ,
- 76. ,
, : ,
, , ,
, . ,
[ 1966: 207] ,
Tatius . ( , ,
), , , 77.
76 ;
, , , ,
, , , 0 . .,
, ( ) : [ 1966].
, (
, , , . .),
. .: [ 1903; 1974].
(, . .
),
, . ., , , ,
, : [ 1896; , 1966].
77 , (
, , ),
. , ,
, ( , )
. , . . [ 1903]
. . [ 1974]

107

,
,
, 78. ,
.
,

. , 394 (, , ,
, , , , , , , . .),
29 (, , , ,
, , , , , . .). ,
- , ,
, .
(. [ 1971].
79, ,
.

.
, - ,
, .
.
. ,
, ,
, .
.
, , , ,
, , 80.
, . , ,
. [Unbegaun 1972]. . : [ 1972, 1973].
, ,
. ., , , , ,
[ 1896; , 1966].
78
. . ,
[ 1973] Benjamin : 1)
, ; 2) ,
(1777). , ,
. .
: .
79 . [ 1967: 60 .]. (
. . [ 1956]) ,
, .
80 .
( ; . [ 1972]),
, (. [ 1972],
- (. [, 1978: 9 .]) . .
( ). ,
: - (, ), - (, ), - (, ), - (, ) - (, ),
. , , --

108

.
. ,
. : .
(, . .); .
; . ; . ; .
. ,
: . , . . .
- ,
( , . .),
. .
MBH, -, . .
, -
. .: .
.: , . , , , . , . .:
, , . , . .: , , ,
. .: , , .

, , (
). .: ; , , .
. : -, -, -. ,
. - , - ,
. , .
( ) , - :
- . !
-. : , .
( )
(. . , ) : ,
, , ;
, .
. , , , . ,
, . ,
. , . ,
; , , .
. , . . , ,
(t 1340), . (1530-1584)
.
, -- ,
. ,
(,
). ,
, , ,
. .: , , . . [Benson 1967].
, (,
, , , , , ) .

109

( ).
, 1564 .
(), ( ).
. -- (. . --) -
(-) .
( 1600 .),
. , [] , . . .
(. .
1861) , ,
, .
: , -
. .
. ,
(1897). - (
), 81.
. . . , . . ,
. .
(
). - , ,
. - ,
, . - ,
, .
,
, - .
.
, .

.
,
( ) ;
-, -, -,
- . . (3- .)
43 5 .
. XIX .,
. (1895
1963) , , 14-69.
. , ,
, , . (: -)
. 1905
1907 1917. ,
.
.
81 (1974, N 8) .
. : - .
,
( , 1975, N 12).

110

. XVIII . , .
, , , ,
. , (, ,
) , . . .
,
- .
, .
(Jan) , . .
. , , , .
: ! ! .
(Ghipi ) ;
. , ;
. : , . -
. .
. . , .
: II , III , , ( ).
: -, -.
Johannes , .
. : , , (
). Hans
: Hans im Glck , Hans Dampf , Hans Huckebein
, Hans Liederlich , Hans Ohnesorge .
: ,
Was Hnschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. , lang wie der
Tag vor Johanni (, , ,
) Johannisnacht
Johannisfeuer ,
. hnseln . ,
: , , .
, ,
, . . ,
. ,
. , ,
. , ,
. ,
, .
, , , ,
. : (,
) ,
. , ,
: , . ,
(. ) ,
, . .

111

, , ,
, , ,
, , ,
,
.

, .
, (. /\), . .
.
.: , . . , , . , . .:
, . .: , , , . .: ,
, .
. ,

. , .
. : ,
, .
. , () . ,
, .
. (,
). : , , , / , /
, / , / , / !
. ( , 16721725) -
, ( ).
. ,
, .
,
( ; ).
.
. , , ( ,
) , .
.
( 29 ),
, . - .
(1703).
. . ( ,
, ) ,
. 1712 1918 . ()
, .
. .
I :
, .
, ,

, -.
.

112

,
XIX . , .
(, [XVII .])
. (
) : , <...> () ,
, , ,
. :
<...>, , , <...>
(). .
, .
, , ,
, , , , ,
, , , ,
, , , , . . . : .
, , . ,
, I, :
/ (, ).
(. , ). : ,
! (, );
, .
(, ); , , /
, / (, ).
,
. .
: , , ,
.
, , , , ,
, ( ),
( ; ), .
( : )
: .
:
( ) (Untermenschen).
.

( II,
-), , ,
. - .
. ,
(, ). , - . (
) ; , . . -. II -
(. [] ).
( ,
) :

113

, .
. :
! . 7 , , ,
! , ^, ^,
(, ). :
, , , .

. , , : [] ,
[]. ,
. . : (
) ? [ ?].
, , : ,
. , (
). , ,
, .
, ,
(Drang nach Osten),
1941-1945 . ,
:
- .
: , , , . :
, (), .
: , , .
(, , , , , . .)
(, ).
; .
. : , / ... /
, / .
(,
) , ,
. . ,
. . : /;
( ); ;
(, ); - (das
Ewig-Weibliche); (Weltschmerz); (Ding an sich) . .
,
. , ,
(, ). , , ,
, .
(. ,
.)
, : !, /,
! ( ), /,
--! ( ), - (-,
-, / [ ]).

114

?, ,
. nomen est omen .
, , , .
0 3 - 8 .

. ,
, ,
.
.
, ,
(/) ,
(); ,
.
, ,
. ; ,
; ( ); ,
; , ,
(), . .
, ,
, , ,
,
.
/ (
) , , , ,
, , .
( ), ,
. . house . Haus . maison
, .
. II ,
, , .
.
, ,
(, . .) Holz-, Ziegel-,
Hochhaus; . ,
, , ,
-, . .
. , (), ,
( ), , , , , ,
-. ,
, , . ,
, , ,
,
, ,
, ,

115

. ,
, .
, ,
, .
, , . , ,
, ( , ,
..), ,
. .
:
. ,
, ( ) : -
. , , ,
, ,
.
, ,
( *2,
83).
, ,
, :
, .
,
. , , ,
, (
[ ] ,
, , , ). . :
, , , ,
, , , .

:
, ;
. :
, .
, XIX .
. ? ,
,
;
,
. ,
(.
: , , ,
, , ...). ,
82 - ,
, . ,
( , , , ).
83 , , XVIII .
too ,
, . .

116

,
. ,
, ,
. (,
). . .

.
, ,
: , ,
, , , ,
, , , ,
. . , () .
:

,
420 , (,
, - ;
[ ], ;
, , . .).
, .
, ,
. ,
, . , :
, ,
. , :
, / ; , / ;
, / , / ....
, ( ).
, ?84.
, 85.
84 . ( . . )
. . ( , 1982, Nq 3, . 234) :
. ! ,
, , .
, , , , , ,
( ), , . .
: , , .
( , 1982, 15) . :
! 5 , .
, ,
? , , ...
, ,
, . , :
(
[] ),
, , .
( 2004 .) .
85 . 6070- . ..
, , ,
, . . . : , , /

117

,
.
,
. ,
, ,
. -, , :
, , ,
. -, , , :
,
. ,
, ,
.
. ,

, ,
.
. 1930- . -
, ,
-:
, , ?
, , .
, ,
, ?
? ?

,
.

: .
: .
,
:


.

, .
:
.
: ?
?
?

, !

:
, , .
. , . 80- .
, , , .
: - . (1982, JSfe 6)
: , - -
, ( )
? ,
. 20 :
, ,
.

118

,
,
?

, ... /
.

,
,
, .
, .
1917 . ,
: , , .
. (
) .

, .
,
.
, .
(),
; ,
. -
(, ). .
, .
- , . .
, .
,
. ,
, .
-, -.
, .
.
, .
, - ,
, , , .
, , .
. , , .
. -:
.
.
. (. .
)
, .
,
, , , .
, , ,
,
( XX .) .

119


: . ,
. , (. -, ). XIX .:
, .
,
, ,
,
. ()
. ( ) : ,
, ,
, : -, , - , ....
,
, ,
. , ,
:
, . ,
, , ,
: , , ,
.
, , ,
,
, ,
. ,
. , ,
, , (
) nomen actionis ,
( ).
,
. : ( - ) , ,
co-, : ,
. .: . . . ,
. : ... ,
, ,
,
( IV, . 179). , (. IV,
. 192) ,
( ).
: . ,
, .
, (, IV,
. 161). ,

120

- .
,

[ 1978:1920]86.
,
.
. , ( )
, , ;
, , ,
. ,
( ) :
, ,
, .
,
, .
, , .
,
, ,
, .
( : , , )
, , , , ,
-. ,
(, ,
, , , ; .
87),
. ,
: []...
, , . ,

, , , , ,
. ,
.
,
, ,
, .
, , ,
, ,
( ).
,
. ,
86 , -
saver, economist.
87 ,
, , , .
: [ 1979]. .
. affen .

121

. . (
): - , , ? ? ,
, , , ,
, .... . : , ,
, .

, , ,
; . :
, , , , - ....
( )
, ,
, , ; .: - ,
, , , ().
,
, ,
. .: ();
(), . . .

:
. ,
, ,
,
, ,
, .
, ,
. (
) , ,

. ( ) ( )
, ,
, .
, ,
,
. .: , ,
. ,
(. ) . .
:
, ,
,
, , ()
, , .

: ,
( ). .: ; ; ;
; ; ; . .
(-, ).

122

-
.
, ,
.
0 3 - 9 .

.


, .
, . .
, , : -
. . .
, ,
, ,
,
. ,
, ,
,
. ,
,
, ,

.

( ) . . : ,
,
, .
, , [
1928: 42].

, ,
, .
, , ,
.
( . )
: , , , ,
( ) ,
XX . ( ).
,
,
. - ,
, (.

123

, , , ), - :
, 88.

-
.
- . , . . Grtze
,
- , ( ,
,
), Grtze - , , (
Grtze im Kopfhaben , ).
,
, (
, , ; ) - ( )89.
,

. , ,
, , ,
.
: , ,
, (
) () . ,
, ,
,
.

,
,
(. [ 1978; 197890;
1984]), .
, .

4.

, ,
. . ,
.
88 . .: [ 1965]. : ...
. ,
[ : 3].
89 [- 1978: 63].
. . ,
-. ,
-. . .
90 . [Paul 1975].

124

,
.
; .
, ,
(
). ? ,
, . ,
[ 1974],
, .
...?, ...?,
. , ,
.
. ., ,
, ,
: ? ,
, , , , , ,
, . ! . , . :
? ! ...91.
, , ,
: , , .
( ) ,
, ( ) , .
, ,
, , , (
), , ( ),
, , ,
( ), (), ,
, , , , ,
, , .
, , ,
.
, ,
-
[ I960]92.
91 , . ,
? , , , ...
, .
, . ,
, ....
. ... (
.). - . , , ,
. , , ....
... ... ,
, , ,
, - .
92 ( XVII .)
. [ 1976].

125

, .
, , ,
,
, , .
,

[ 1975; 19756]. ,
JI.H. [19756: 45], (
): , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
, , , , .
,
(. ), (
JI. . :
, ).

,
( ), ,
(. ., , ) ,
,
)
, .
93,
(,
,
, ,
93 , ;
, , .

126

). ,
.
94
;
[1977] ( , , ).
, ,
, .
.

. , ,
, , ,
(
, . .), . ,
.
, (, explanatory
), ,
. ,
: 1) ,
,
; 2) ,
.
, . .
( ) .
, : 1. . (
). . . . 2. . . . . (,
, ., ). . . . []
, , : ,
, - , , ,
( ,
. . ., . ).
(, ),
: , , (),
, , , ,
, ( ), , .
,

, .
, () ,
,
, , ().
, , , ,
94 ., : [ 1930; , - 1929; ,
1959; 1966].
.: [ 1971; 1975; 19756]. .
: [Miller 1951; Deese 1966; Rommetveit 1969].

127

. ,
. . (: ).
, , ,
, XIX [ 1958:115]95.
, . . :
: , . . .
( , ),
, , : ,
, , , ; , ,
, , , , , , ,
, ; ,
; , , ;
. <...> , , ,
, , .
, . , - (. 2). .
, , , -, , , ,
, , , . .

,
(, ).
, ,

.
, ( ) .
,
-
, .
, . . ,
[, , 1974],
, , ,
: , ,
, .
, ,
[ : 431];
, ;
. , [ : 439].

. , , /
/
, : ,
95 , , ,
, .

, .
, , ,
. ., . . () [ 1966:421].

128

. , - ,
. 1885 .
( ).
1917 . , ,
, . .
, -,
, : ,
, ,
96,

! . (1889),
,
:
, , ,
. ,
, ,
, ,
,
... , , ,
, ? ,

.
? : ,

. : ; ,
,
[ 1889: 6162].
, ,
, , .
, ,

.

, .
[ 1973].
. ( ),
,
, . <...> .: ,
, , , , , , , .
: , , , ,
, , , ,
, , / , 96 . . . . ,
1932 ., , .

129

, , , ( ,
), ( , ), (
), ( ): 300 .
. 1) : (),
, -, , .; 2)
( ): , , , , ,
(: ,
- ).
: 1) : , , , (.
); 2) : , , , ,
, ( ), , .
.
,
(, , , );
() () .
.
( ) , .
() . () , .
: . (.
), . , , ,
, . .
,
(, ).
(; ) . .
, , ,
(, ),
. -
, , . .
,
- .
,
,
,
. ,
( ),
,
, .
, , , [ 1972: 70],

. ,
( ,
, ), .
, , ,
, , 5

11355

130

. , ,
, , (
).
,
97,
, , .
,
, , . . , ,
, ,
( ) .
. (
. ., 1976),
:

-
( ). ,
, , , -
( , , ).
, , , .
, .
. .
. ( , ,
: , ,
; 98.) ,
( ) . .
97 (
) . : [, 1973: 711,1719,2223].
98 . winter ()
: (cheerless), (disastrous), (cruel), (wicked),
(gloomy), (disgusting), (dull), (hard), (terrible), ,
.... 29 , winter,
. : , , ,
; 97- : , , / ,
. / , , / .
-. ( . )
: , , , , , , , , -
. - , , , , ,
: / , / ,
. / . . : !..
, , / ; . / . , , , . :
. , :
. , , :
. , , , , , , , , ,
. :
, , , , .
: ( . / , ) / /
, / , / , / , /
.

131

, (
; )
( , , ,
, , ).
. . [1971: 36]: ..., -
, ,
, .
, ,
".
,
, .
,
, .
, .
, : .;
?; , (
, ; , , ,
; ), , ,
100 .
,
.
(. , , . II, . 17): : ,
, , , .... ,
, , ,
, XIX . ,
: ,
(= ).
, (
) , ,
, :
( )
, , ,
.
99 . . [1966:498]
, . . -
[- 1962: 206], , , ,
. ,
( ) .
, ...
.
. . [1969: 132]:
, , ,
, .
100 , , ,
? ? . (. .
, ). .
: ( , ,
, ).
5*

132


,
.
101,
, ,
102.
, ,
: -
. . ,
, , .
-. ,
, , , ,
. .
, - .

: ( );
; ;
.
. ,

: , ;
, ;
, ,
;
, , . .

, , ,
, . . , 103.

(
:
).
101 , , :
,
, (
).
102 . . [ 1968: 296] : , ,
, , ;
, , , . ,
, ,
,
. ;
, ; .
10j ,
. , ,
XII .; ,
, , ,
[ 1971:34].

133

,
: 1) , 2) ;
3) , -
, , , 4) ,
.
,
, .. ( ) ,
, , .
, ,

( ); , ,
.

[ 1983].
,
, ,
( XXI .) , , ,
, 80- . ,
. .: , ,
, , , ; , , , ,
, , , , , /
; / , , , , , ~ , -
, , , , ~ ; , , ;
, ; , , ;
, ; , ,
, , , ; , ,
, , ~; , ,
, , , , ,
, . . ,
, , .
1983 . -
: , ,
, , ,
. ,
, .
,
, ( :
)
, ,
. ( ,
, , . , ,
, :
, , .)
, ,
.
, ,

134

. ( ) ,
. ,
, .
, ,
. , ,
( ),
. ,
. , ,
.
, ,
,
, ,
, ,
, .

, .
, . ,
( ) ,
,
. ,
, .

,
, , .
:
, , , .
,
, .

5.


. : ,
, ?
, , ,
-
, , , .
, . . ( ,
), ,
( ) .
, ,
, ,
, ,
. ,

135

,
, .
.
, .
, , , . , ,
,
( ) , . .,
, , .
,
(
),
(. . ) , (
- ), .
. .
. ,
. .
( )
, ,

<...> . ,
, . .
. : -
-, . . , - ,
. O io B
,
. [ 1966: 46].
,
,
104, ( )
, .
,
. ( !)
, ,
() .
,
,
( ) .
,
()
(
).
, : .
104 , , (, )
, . . : (), (. ), ().

136


: .
,
,
(. ,
),
,
- , . ., , .
, , ,
, .
, , . . ,
, ,
,
. ,
( , ).
:
, .
,
, ,
. , , ,
, , .
,
,
, ,
. , , .
, , .
, , , : , ,
, , , , , , , , , , ,
, , , , [ 1975: 44].
:
( , . - , ),
( ; ) . -
, : ;
; , ,
, ; ; ,
; ; . .
, (,
, ,
, , , , , ,
[
]).

, - . ,
[. 169]
: , , , , , , ,
, , , , , , , , ,

137

, , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, . ,

, JI. . ,
, , , .
, ,
. :
,
.

-, ,
( -). ,
. , ,
, , . . ,
.
,
. ,
- .
. ,
, ( -
, ) . , - . [Trier 1931: 1] :
, ,
, .
.
, ,
105,
; (
, ) .
. , ; ( , ,
) , (, ,
), . .
.

106,
105 - .: [ 1963; 1968;
1974; Hoberg 1970].
106 ,
, :
. . [Wifstrand 1942]
,
, . [DuchaCek: 1960] 1000 , ,

138

, , , ()
, ( !) .
. ,
, , (
, , )
- . , . .
,
, , ( )
, (,
, , . .). ,
, : ,
;
[ 1963:15]|07.
- (
,
). , , -
, - ,

- .
,
- 108, (..
- )
. , ,
, . .
, () , ,
.
, ,
, .

6.

, , - .
,
.
. .
, , . . [ 19766].
107 . : [ 1976].
- (
) (. [ 1978; 1997: 269-295].
108 - ,
.

139

109
, .
, , :
() . .

: ? .
: .
:
.

. ,
:
(),
,
.
, (. . 3),
,
,
.

.
,
( ) , .
,
: , , ;
, ,
, , , . .,
,
, , . .
(, * ).

, .
(), ,
, ;
- .
, . , ,
: (took hold
of the knocker) . ,
. <...> ,
(before using the knocker for the third time). <...> (seizing
109 ? , ,
( , , , ,
), ( , , , , ).
110 ( , / ...) ,
, .

140

the knocker), ... (Selected Stories by Agatha Christie.


Moscow, 1976: 107109).
,
, , ,
;
, , -. ,
,
,
: ? ?
, ?. (
) , door ()
knocker (); knocker
(hammer), , ,

(, , ).
,
:
, oioB.
,
.
, ,
- ,
(- ). ,

, . . , ( ) ,
, .
,
?
, , -,
, ,
, .
,
, . . :
(, <=> , > ),
(, ,
, : , ).

,

. :
* .
, -,
. , ,
. ,
; , , , , ,
. : ,

141

(, ...)
(, , ...).
,
, ,
(., ,
, ,
, ). ,
,
, . . .

, - .
, .

, :
()
( , . .);

( ,
, , )
( :
, , , , , ,
, . .).
,
,
,
- . (,
- , ,
.)
( )
( ), : ( ,
, , ,
. .). ?,
.
(. . 5), .
, ,
, ..
, ( ), . .
, ;
, .
,

(.. ),
() .

,

142

. ,
.
, ,
: ,
, ,
, ,
, ()
, , , .
.
? ,
, , .
-, , . .
, ,
, ,
.
(, , ,
, , . .);
: . (
) (),
, ,
cM o ro .
, ,
, (. . !
),
.
.
-, :
, - ,
.
. [1975:202] ,
, :
. ? , .
? . And what is sophomore (
) ? , .
A sophomore is (or means) a second-year student ( ).
, . : ,
, ;
. ,
,
[ ]. , . .
. , ,
( , ),
,
( , ), ,
- (. .
).

143

:
, .
, , , , ,
, . ,
,
.
() .
, ,
, , . .
.
, ,
.
( ), .
111,
( )
,
[ 1983]112.

.
.
-, .

*
*.
. * *
,
, .
,
. *
, . *
.
.
,
* () *.
, .
, ,
(
, ),
( ),
( : /, /
111 , . . ,
, ( . ) .
112 . [, ,
1977].

144

; / ; . .).
, , ,
(
,
). ,
, .
.

? ?
() ? , ?
,

.
,
, .
, .

(, ,
, ),
, (
, ) .
,
XVII . (. . ):

,
,
, - ,
, , ,
, ,
, ,
- ,

, , ,
, ,
,
, , ,
,
, , :
. , ?

( ) ,
XVII . .
: , , ;
. : , , , ,
, , , ; .
, ( , !)
, ,
. ,
, (; ),
( ,
, ).
(, , ), .
,
- (
,

145

; ).
,
, .

, (,

),
. : , , ,
, .
- ( 1967 .) [ 1969]
, . .
, (
). 180 ,
. , , ,
.
., , ( ,
) :
,
,
,
,
. . [ : 35].
, ,
,
( ,
,
).
,
:
,
,
,
,
. . [ : 36] .
, ,
, ,
, ,
. , -,

113 ,
,
, . ,
, ( )
[ 1976: 286].

146

, , , , . . :
, ;
, ; ,
; , ; , ;
; ,
. .
,
, .
, , ,
, ? ,
, , ,
, , ,
(, , ,
CD-ROM , . . ).
, .
,
, , ,
. ,
, , ,
, .
, , , . .
, , ,
, , (
), .
,
, .
(
), -
, , ,
,
() ,
. (
), ,
, .
, ,
.

:
? -
?
,
,
. , (, )
, (; ),
, .
. : ...,

147

, , , . <...>
, [,
1976:176]. .
, ,
, :
, ,
, ,
( ). . :
,
,
,
[ : 176].
, , ,
( ,
), ,
, . . (
). , ,
(
-: ,
, , , , . .),
( ).

:
, . .
,
.
, ()
. , , ,

, , ,
, .
, , ,
,
,
.
, ,
. , , ,
, , ,
. , .
,
, , , .
:
, -, ,
, ;
-,
. (

148

)
.

7.

,
,
( )
. ,
, .
, .
, , . .
, .
,
, ,
.
,
, .
, , ,
, (
), , - ,
, .
,
, ,
.

, ,

.
.
.
, . . ,
,
.
- ()
, ,
, . . ( )
. . ,
, -,
:
, , , [ 1975: 47].
( , ,
) .

149

, , , :
, , , , ,
, - . . . ,
, . .
. ,
,
.
, ,
.
, , ,
,
, , , ,
(, , , , , , , ,
, . .) ,
: ,
, , ,
, , , , , , ,
, [ 1975: 21], , .

,

.
,
, , .
,
- . -

, ,
( ).
- :
, , .
- ,

, . . .
, , , ,
, ,
, , - .
,
- ( , ,
, , , ,
).
, ,
( )
-.

.

150

,
(, , ),
( , , ),
(,
, ),
(, ) , , , .

, :
,
( )
( ) ,
(.
) 114.
-
,
, ,
-.
,
, (
) ,
.
-, -
, . . .
: ,
, ,
-
.
, , -
( ) - ,
()
. ,
, , ,

, ,
-
,
.
114 , , .:
/, ; /.
, , ,
.

151

, ,

, :
(; , , , , , , ,
, . .), (, ,
, , , , , , .).
, ,
.
,
.
, ,
: , - , , , , , , , , , . . . .

( ) ,
, .
. . 230 ,
1917 ., , ,
: Steppe (), Droschke (), Podsol (). Byline (),
Chorowod (), Dekabrist () . ([ 1976: 13]; . [ 1973]).
, ,
,
, . (
) 115,
( ) ,
,
. ,
(-
, - ) , ( ), . .
- .
, ,
-

.
, -
,
.

115 , -
: [ 1884; 1930; 1938;
1939] .

152

8..
, ,
,
-

(. .
, ). - (,
letter [ lettre,
Brief])116
. 3. (. 3).
-

-:

, ,
, ,
(. 4 )117.
- ,
. 4. , -

,
, ,
.
,
. , , letter ,
, , letters
, ,
, ; letters ;
116 , , - -, a letter, , written message, a piece of news, information, etc. or a
request, sent from one person to another ( , , . .
, ).
117 , ,
, ,
. .
: , , ,
, .
, ( -, . . ., . .),
[Gerhart 1974:54].

153

, . .

,.

.

,
.
, ,

-
. 5. -
, . .

.
, ,
- .

(. 5).
,
,
,
.
, ,
, ,
. , (
?),
, ,
, medicin
,
. ( 2004 .)
. , , , ,
,
,
. ,
,
, . ,
, ,
( ),
. ,
.
,
, -,
; ,
,

154

,
, 118.

, , ,
.
. . .
:
, ;
,
; ,
;
,
;

, ; ,
,
, ,
, (),
,

streaming (). . : ,
; ;
, ?
; ,
, ;
, ;
SA , 5 [
1976].
.
,
.
,
,
.
,
. ,
,
, .
118 , , ,
; , , . .
, :
;
: (.
); (. );
: , (
) [ 1974: 2829].

155

, J1. . . . , -

. . , , ,
, .
, .
, (,
1976: 10). , , - , , ,
, , , . ,
.
, , ,
, . .

. , ,
, (
, , ),
. ,
( ).
, , ;

.
.
, , ,
, .
, ,
.
, . . ,
, ,
, , , .
,
- ; ,

.
, .
: , , ,

. . , ,
.
. . ,
, , ,
, . . .
.

. ,

156

,
: ;
. ,
,
.

9.


(. . 7). ,
. (
). (,
, ) .
.
.
,
. , ,
, , , .
40- . 50- . -
,
. , (
),
(. , ). , ,
, ,
, (
),
. ,

.
,
.
, (
, . . ).

, .
; ,
.
,
. , ,
, , , .
,
.
,
; , ,

157

, (,
, * , ,
),
.
,
. , ,
.
, ,
. , ,
, .
,
.
, ,
,
, , ,
. ,
, -, , -,
.
, ( ),
(
, )
( ).

, ,
, , , , . .,
.
. ,
,
,
,
(XIX) .
-,
,
. -,
, (. .
) ,
, ,
, , ,
. ,
, , (
) . 2-
[1976: 293 .] .
,
, ,
, , , .

158

,
, ,
.
,
, ,
. , (,
, ,

( ,

).

,
,
.
(. 6).

!...

iF

N
/

>

. .


, , ;
, :
,
, , ,
, ,
.
, : ,
, , ,
.
( ,
)
.
,
.

10.

159

. ,
. ,
, .
.
-, , , . .
. , ,
. ,
(,
, . .).
, ,
,
. , -
(, , ..., , ...,
),
, , , ,
. ,
.

, -.
-, ,
,
( ) :
. ,
,
.
, .
, , ,

. .
, ,
:
,
, . ;
, .

.
:
chair, school.
. , ,
, ,
:
, .
,

160

.
, , , , .
, ,
, . . .

,
. ,
,
(, ),
.
, , ,
, ,
,
( in potentia).
, . .

( in praesentia),
( )
: ,
. 119 ,
( ) ,
: , ()
(,
).
, ,
, , .
;
,
,

( ). ,
,
. ,
.

:
.

.
:
, , .
, , ,
.
119
, . , ,
, .

161

,
,
.
: ,
, ,
(. . 5);
( )
, . . ,
.
, ( )

. ,
(
).
.
( )
(,
), ,
,
( -).
,
.

11.

,
. -, ,
, 120. -, ,
; , ,
, ,
(
) , , (. . )121.
, .

, , ?
- ( ), , ?
, , ,
,
120 , 18 , 61.
121
, , ,
. ,
; , , , ,
. ?
6

11355

162

,
.
JI. ,
: ...
, ,
: , ,
(
) - , , , ; ,
,
. . . . (. ).
.

,
(
) .(
).

. , ,
. -,
( ). -,
(, , ,
). , -, ?
, ,
() .
(
,
).

,
122. :
,
, :
, .
,
. ,
, , .
(. .
)
(. 1).
122 , , .
: , ,
, , , ,
. , ;
.
, .

163

1
-

6*

164

1 ()

. JI. . [1975].
(, , , , ,
).

, ,
, ?
, (. . 5).
,
- . ,
,
. ,
, , .
, - , ,
, .
,
:
, , ,
, , , , :
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , . .
, ,
, (, ,
,
). ,
,
.
, , .
;
.
. 1,
- ( ). , -

165

, , ,
.
, , ,
- N ( , ). ,
, ;
|24.
, , . . ,
, ;
. : ,
( . 1 )
. : ,
,
, ,
. ,
:
,
, , .
,
. . 1
. , ,
; , ,
, , :
, . (
, , , ) -.
: ,
, ,
.
,
( ,
): ,
, (
, , , ).
,
, , , :
-,
, ,
(. 2; ).
123 , , , .
, ,
. ,
, , , Gegenstand, Ding, Sache
; , ; , ,
. (. . 10),
,
.
124 ()
(, ) (, ).

166

2
-

167
2 ()

, , ,
( , ,
, , ),
,
(),
.
,
.
,
, , ,
.
, , (,
, , , ),
;
(, ,
, , ) (, ,
), (, ) (, ).
, , ,
, . , ,
,
, , .
, ()
, : ,

168

, , (
, ),
, .
, ,
, .
. ,
, , , , , () . .
, , ,
,
.
()
( ) ,
, , .
, , , ,
; , , ,
, ;
, ,
, , ( ,
). , ,
, ,
.
,
, ,
, .
:
, .
, ,
, , , , ,
, (. . .
:
). , , , .
, , ,
, , .
,
.

: 0 , ,
, , :
, ,
. ,
.
, , :
, , ,

.

169


, . ,
(
) , ,
, .
, ,
, .
,
, ,
, . ,
(
: ,
).
,

( ).
:
;
:
, , .

. , , ,
,
(. :
).
, ,
,
. :
? ?
,
? ,
,
.

,
. ,
, :
( )
.
,
. ,
. , ( -
, ) :
( ) .
, (
; . 2 )

170

, . . . ,
,
.
,
,
.
.
, , .
,
, , . .
.
, ,
( ),
, .
. ( ), . .
,
. ., , , ,
. . - , , , ,
. ., ,
, ? ( ),
, . .
- , . , ,


13 . , , .
, ,
.

, .
,
(. . 2).
, (
,
) - .
, ,
, (
).
, ,
, : ,
?
?
,
, .
, , ,
, : , , ,
, , , , ,

171

. ., , , ( ),
, . . , ,
() , .
( ), , ,
( ), , , ,
. . -
, (, ,
, , ),
, . , ,
. . ( 2- .
[1976: 125126]), , ,
( , , , ,
, , , , . .),
( ) ,
, .
, ?
,
.
,

;
.

, ,
. :
, (
,
). ,
, , ,
.
,
, .
,
,
, .

12.

,
, ,
(, )
(, - ,
).

172


, ,
,
:

.
()
.
,

,
.
, , , letter, Brief
lettre, :
, - -. ,
, , ,
, (. 7)

, . :
, ; , -.
,
- .
, . . ,
.
, ; ,
, , .
. . 8 |25. ?
, ?
knocker ( ), ,
, .
, ,
, (. 9) ( ; . 11) .
, ,
.
() ,
, .
, ,
. . ,
-,

.

125 .

173


, ,

,
. , . 10,
,
plug ( ,
,
).
,
plug, ( )
( ).
a piece of wood, rubber,
metal, etc. shaped to fit tightly into a hole and prevent water,
. 9
etc. from escaping (e. g. in a wash-basin), ,
, . . , . .
(, )
.
: ?
, , ,
( ,
, ,
|26).
, -
( ), ,
, .
, ,
, .

, (
, )',
.
, ,
-
, . ,
,

, (
. 10
). 126
, . : inside, often near the
Russian stove, was (literally, a hand-washer), some kind of dispenser hanging over a large
bucket. ,
( ),
, (!)
.

174

13.

-

1 3 - 1 .

,
,
, .
,
. ,
,
. ,

175


. : - ;
, ; . .
(
) (. . ) .

. . ,
: ,
, , . .

, .
, ( )
.
,
.
, . .
( . . 14).

. (, )
: ().
: -
; -
. (, ),
, . .
, ; : ,
, , . .
(/ ) (
, ) . . :
, ,
,
?
, , ,
, , ! <...>
, ,
,
- ?
, , ,
, , ! <...>
, ,
,
?
, , ,
, , !
.
,

176

.
. ,
( ),
( ). ,
,
.
1 3 - 2 . :

, , ,
. . , ,
.
,
.
= , = ,
= , = , =
, = . .
,
, . ,
, , ,
:
, , ,
. , ,
, .

:
, , . .
, .
, ( ,
) ( ) ( ) ,
(= )
(= );
, .
,
,
, , .
1 3 - 3 . :

,
. , ,
?
. ,

177

: ; ,
.
;
, , (, ,
, ).

. ,
;
, .
,
(
) .
, .
, , , ,
, : ,
, , , , , ,
, . . (
, ) .

(. . - ).
, ,
, ( )
.
. ,
( ) : , ,
, , , . .
(, , , ),
. , ,
,
. ,
.
- .
,

. , ,
, .
,
, , (. . 6),
. ,
, , .
, ( -,
, ); ,
. , (, )
, , . -
,

178

, . .
.
, ( ,
),
. ,
, . ,
,
.
, , ,
( = ). ,
, .
. :
, , ,
; ,
- ,
( );
,
( ).

, (
, -)
: .
, .
, ,
(, , ):
, , , .
.

.
,
() ().
1 3 - 4 . -


-
.
-, , ,
, , . . .

, .
.: , , , . .
-, , .
. ,
, , (

179

, ). . :
, , , ,
, , , , . .
, -,
,
, , ,
. , ,
: , ,
, , , ,
127 . .; . . , ,
( / - / / ,
, ), ( , /
/ , ), (
, ), ( ,
, ), (/ /
/, , ,
, , , ),
( , -, -,
, , , )
( , , , , ,
, , , ,
, , , , , ).
, ,
( , / , , ,
. .).
, ,
, :
, / (-) , /
, , , , ,
, , , ,
, , . ,
, :
( , , ,
), ( , /
/), ( , /
, , ), ,
- ( , / - ,
- , , - ),
( , ), (/
127 . ( , 1980- .),
:
,
- , , .
,
.
.

. <...>
.

180

, ), ( , )
( ) .

128. . 4 (
134)
.
(
, , , ),
( , , ),
( , , ,
), ( ,
, , ).
,
( , , ): ,
, - , -, ,
, , , .
, ,
: , ,
( : ;
: ; ,
: ).
-, .
, : /
(), (), ,
(), ().
.
, . .
,
, . ,
- :
, ( -.), ,
, , , ,
, / , ,
128 1837
( 27 ).
: , XIX .
7 ,
. - ()
4,5 (
).
: , , ,
, . ,
: ,
.
. , , :
, .

181

, , .
:
, , , ,
, , / , ,
, , ,
.
: ( -.), , ,
// . .

, ( , , )
, - ,
, , . .
-.
2.

:
, ,
,

. :
,

...
,
.
, - , ,
.
( ,
) , ( ) ,
, .
, : ? ! ?
! ? !.
(-)
. ,
, , ( ),
. - ,
/ ( ).
,
, , , ,
, .
, ,
( , . ),
.
,
. ,
: - , - ,

182

. .
: .
? - .
, . ,
: , .
.

, ( )
: ! ! ,
. , ,
, ,
.
.
: .
, ,
. : !
, ,
,
, , , .
( ) .

: , . edu . .
XX . . ,
, :
? . : ! ! ! ().
;
( ).
, ,
. : .
..: .
!, ! -
: (. ).
, , .
, ,
,
(. ). , ,
, .
. , ,
().
, , .
,
. :
... ----; ----;
--, , .
, , , ,

183

. , , / , ,
().
/ , , ,
: ,
.
(, , ..
) - ,
: , , .
, : ,
(). , , ,
, / -. -.,
, , .

, ,
.
/ () . ()
, , ,
, . ,
: , , .
(). : / /.
/ () (.).
(). .
/ . () ,
, , ( ) ,
() , , .
, : ,
, , ().
/... -. . () ,
, ,
. , , (
), , /. ...
(). (, 1918 .
.) ,
, , , ,
. ; ,
-. :
(. );
. , , , .
(. ). : .
. .
,
( ). ,
(), ,
, . -.,
-. ( ).
, .

184

:
; ! -,
, ! (. -).
. ,
, , ,
. -.
, , - ,
. : , .
, ,
, (- , ). ()
// , ,
, , : -, - ! ,
, ... (); ,
(. ); []
: ,
(. ).

, , ,
. -. ,
-.. -.
, : ,
: , (); , [,
] , , ,
(. ). : () .
, , ,
: , .
, -
: , ,
, ().
, . ,
.
(
, 1564 .) ,
,
, , . ,
() .
, ()
. , (),
.
, -., : [] , ,
, ,
,
,
(.).

185

// -..
( --) : , !

, , ... ! (. -);
/ . / --
().
, (): , ,
(. ).
, , -., -. , : ,
(. ).
, , ,
(, -.), : ...
, , ();
, , , ,
, , (. ).

(, ) ,
, . . ,
, .., , ,
, : , ,
, ().
, : ,
,
! (). , -.
: , ? / :
().
/ , , , .
XIX . ,
.
, . ,
, : . ,
, (), . .
, , ,
(, ,
).
.
, . ,
: .
, .
,
: , ,
; ().
, , , : , ,
! , ().
. 1. . :
(). 2. .

186

-., ,
( ) .
( ) -.:

(JI. ).
; , :
(. -).
, , ,
.
: , , (
,
), (
).
-
: [, 1990;
2002].

14.

-

1 4 - 1 .

( ) ,
,
. :
1. ,
. ,
: , ;
, ; ; ,
; ; , ;
, ; , . .
,
,
, ,
.
, ,
.
: ;
; , ; ; ;
; , ; , ; ;
. .
2. , . .
, , , .

187

(. 129),
- () .
, -,
, -, (
). . (
[, 1979: 223224]): , !;
, ; , ;
; ; ;
; ; , ; ; , , !; , ;
; ; ;
; () , ; ; ,
, !; , , !; ;
; ; ; , .
3.
, , ,
, , .
, , . : ,
!; ; , !;
!; !; ; .
, : , !;
; \ .
,
!; ?, !
, ,
, : !; , ;
, , ; , !; , !;
, !; , , ; ;
(, )! . .
129 12 1961 . :
, ! . .
.
;
() , :
, -, , () (), ;
, , , , (),
, . . , . .

( 9 7 ) ,
: ---\ ,
, , ,
. , , , -,
(, - ) , -, (
[. -]) . .
, ,
( ). . .
(. ).
60- . , :
: !
,
, ,
.

188

4. - .
:
; ; ;
; , ;
; ;
. .
-
.
, ,
, () .
, , -, (. .
) , -, (. .
); ,
, .
1 4 - 2 .

()
, , ( )
. ,
, . ,
, ,
, . ,
;
( , 130),
( .
).
. , .
, .
,
; , ,
. , ,
(. . ), .

, ,
. ( ,
), .
. ,

,
. , ,
,
130 , :
, . , ; ; ;
; ; : ,
.

189

,
. ( . . ,
8001500 [ 1971])
, .
,
( )
.
. . .
, ,
, .
,
, ,
. ,
[
1952: 98]. .
, . . , . . ,
: , ,
(. . ), ,
, , ,
, [ 1970].
,
,
. : ... ,
, ,
,
[ 1964: 202].
, ;
,
. -
, , - (
) , ,
, : [ 1975: 251].
, , ,
, .
, -
.
1 4 - 3 . :


,
,
.
, ,
, . . ,

190

. , ,
, ( ) .
,
,
.
, , , ,
,
. , ,
, ,
. ,
, , ,
, ,
, ,
. :

.
, , ,
, . ,
,
. ,
. . , , , ,
.
,
, . ,
, , ,
, , , !

, :
. , ,
, , ,
. , , , ,
, ,
. , ,
, . .
, . ,
(, )
,
.
, . , - ,
, : , .
,
,
.

.
, .

191

. , ,
. (4,266 )
(409,5 ) (16,38 ):
96 .

, :
, .
, ,
.
, , (
),
.
: ,
,
- (; )
().
1 4 - 4 . -,
.
. (, , ,
) .
. .
, . ,
,
, ,
[ 1966: 3].
( ),
, , .
,
: , ; ,
; ; , ;
, ; , ;
; , ;
; ; ; ;
, ; , ;
; ;
; ; ; ,
; ; ;
, ; ; ;
; , ; ,
; ; ;

192

; ; ; ;
; ; ,
; ; ;
, ; , . .

( )
: ,
, ; , , ,
; ;
; ; ;
, . .

: , ,
, : ; ;
, , ; , ;
, ; ...
; ; , ,
; ; ; ;
; , ; ,
. (
): !; , !;
; , : . .
,
.

, ,
-
.
. ., ,
( :)
. .
, ,
( ).
:
( )
. , : ...,
, ,
. ,
.

, . ,
: , , ,
, , , .
, ( )
,
.
, .

193

-, ,
, , , . . .
,
, , .
-, -
: , ,
,
.
( ) ,
.
:
( ), ( ), (
), , ( ). ,
( , ), ( ).
(, ,
): ( ), ( ), (
).
- :
(, , ), - (
-); , - (
), ( ),
( ), ( ).
.
, , .
( ),
( , ; ),
( , ),
( ).
; . .
( ,
; ).
.
, ,
.
, -, ,
, , ;
, , , .
, , (
) ,
,
. -, , ,
. ,
, : . ,
, .
7

11355

194

,
. : ,
, ; , ;
; !; ;
; , .; :
; ; , ;
; , ; ,
; ! . .
,
, ,
, ,
, ,
.
1 4 - 5 ..
-, ,
, .
-,
, .
, , , , .
, , ,
, .
, JI. ,
.
:
: ; :
, .
:
: , ; :
. , .
, .

,
, , .
,
.
(,
) . ,
, ,
, . ., ,
, , ( -

195

, , ). :
( ,
); ( );
( ); (
). , ,

, - ,
.

, :
, [ ]; , [ ,
); , [ ] . .

15.

, ,

1 5 - 1 .

, ,
. .
-, , .
, , ,
,
( ),
,
.
-, , . . , ,
, .
-,
, .
, .
-,
.
, - ,
, (,
). ,
, ,

, .
, -, , ,
, ,
. ,
,
, , .
7*

196


(. 12).
. 12.
- .

,

1 5 - 2 .


. .
, ,
, , .

.
JI. . [1974: 280] : ,
.
. (
) , ,
, , ? ,
, ?
: . ()
.
, , . , ,
, ( , ). JI. .
:
... , ,
[ ].

. ,
, (, . . ,
. . ).
.

.
131 ,
.

197

,
. , ( 4 . ., 19571961)
: ,
. (
) :
,
- (
, , , .),
,
, ,
, , (
) . .
, :
, , , ,
. ,
e : , ,
() , . .
, , ,
, . . . ,
.
:
, . ,
, .
, .
, ,
, ?
, - ,
.
, .

,
,
( , ,
, ).
.
, ,
.

, .

.
,
. ,
:
_

198

,
, .
, .
,
,
.
[
1984; . . ., . .]:
, -, .
.
XVIII . XVIIIXIX .
.
,
. , ,
. , , ,
.
( ),
. , ()
,
. ,
. , .
XIX . - . . , ,
. . .
, ,
.
,
.
(. . , . . -, . . .)
, ,
.
. .
. . , , , , , , , ,
, .
1 5 - 3 .,
[, 1979/1988] [, 1990].
,
.
.

199

(1) 0
(2) / / ; .
(3) (), .
: (,
). :
, ,
, .
(4) -. ,
, , ,
, , .
-, (/ ) .
,
.
(5) , :
, ,
. ?
, .
.
(6) , .
(7) .
(1)
( ),
. (2)
. (3)
. ,
.
(4) :
, . ,
(5).
, . ,
(6) ( ). (
; . : - = ;
= ) . ,
( ) (7).

, .
,
( ).

(1931).
, , ,
-.

,
.

200

, -. -., ,
, .
.
...
, (. );
-

( ).
, ,
,
.
;
, ,
, . . .
1 5 - 4 .


.
,
,
; ( ).
,
,
,
; .
.
,
( , ), ,
.
(
) . , , ,
,
.
. .
, .

. , ,
: (
) , .
(, )
.
.
,
. ,
, ,

201

,
.
.
, .

1. . : , .
-- .

, (, )
(, ).
: ,
. ,
; .
; ,
3, .
,
, . .: , , .
. : ; ,
; .
, . ,
(. , . ). - .
2. ( ).
.
,
( ).
, , ,
, , .
.
. .
3. .
,
, , , , .
( ). ( )
;
. , ,
.
( ) (, ) ,
, . ., -
: , ,
, . .

, .
, 7 ,
.
4.
. ( ): ! !
( ), : -

202


- ( ). .:
- ( ).
, , , , .
, , , .
- (
; . [: 238]). .
5.
. .
(-.) -. , .

,
.

. ,
(
) .
1 5 - 5 .


,
, -,
. , ,
.
, , ,
. ,
/, .

: (, )
.
: .
/ ,
.
- , , -. ,
( , , ,
. .). : ;
300 .
, () .
, . . : ,
, .
,
.
.
- , , , , -.
, , . : , ,
; .
: , , !

203

, () .
, . . : ,
.
, ,
/,
/,
- .
,
, . .:
( ) ( ) .
(, , ; , ) , , .

, ,
, ,
, .

, ,
, .
, , , ,
, continere ( tenere ,
). . ( continere . container): 1)
, , (, ); 2)
,
; 3) ,
. . , . Continere
,
: continentia ( , ), continentivus (, ).
,
, ,
, . . - . .
, ( []
[]) .
,
, ,
, ,
, .
,
, . . ,
,

. , ( )
, , , ;
( ,
) , .

204

: -
, ;
,
. , ,
(
),
.
, ,

.
,
, ,
, .
(. . , ), ,
( - ), . ,
. (
) - . ,
(
) .

(
) . ,
.

16.


. . .


I ,
,
- .
,
, ,
. . .
, :
132 , ,
, .

205

I. , ,
, : . :
...; . : , ; .
: , ; 1.
... 2. : ...;
2. ...; .
:...; . : .
:
1. :... 2. - ...
; :...;
, .
...; 1. :... 2. XIVXVII .:...; . . .
(..., :...); 1. :... 2.
:...; 1. :... 2. ;
1. : ; , ;
3. : ... 9. : .
42: , , , , 1, , ,
1, 2, 1, , , , 1, , ,
3, 1, , 2, 2, 1, 1,
, , , 2, 2, , , , ,
1, 1, 1, , 1, 1, , ,
1, 2, 9, .
II. , :
: ...; 3.
( );
, ;
;
(, :...).
:
1. :... 2. XIVXVII .:...;
:...;
:...; XVXVII .:...;
XVIXVII ....; 1. :... 2, 3,4.
:...; ... :...
16: , 3, 2, , , ,
, , , , , , , , , .
III. ,
,
- .
:
III.1.
: (
XIX .); 2. ... ;
X IX .:...; X IX .:...;
... XVIII . ;
:...; 1. XVIII . :...; 60- . XIX .
:...; .:...; XIX ., :...;

206

1. XVIII X IX .:... 2. ...( , );


1. ( XVIII XIX .);
2. ... ; ... 60- .
XIX . .

, : 3. XVIII XIX.: ;
2. XIX XX.: ; . .,
: XIX XX .:...; .
: 1.
:... 2. . 3.
: ...; 1. I : ...; .
, , ,
, (. . 224);
:...; :...; ...;
0 1. :...; 2....; 3....; 4. ...
:...; 1. :...; 1.
: ; , ; 2.
:...; :...
III.2.
,
, :
: , , , - ; ... :
; . . .
: ; -
:...;
:...; -
(, , ...);
:...;
,
; 3. (
); . . . (
:...); 1. :... 2.
:...; . . . ( : );

; 1. :... 2. :...;
2.
; . . . ,
(... ); 1. :... 2.
:...; ... ...
55: , ,
, , , , -,
, , , , , 3, ,
, , , 3, 1, 1, 1,
, , , , 1,
3, , , ,
, , 2, 2,

207

, 1, , 2, , 3, ,
, , ,
, , 5, -, -,
, , , 2, , .

111.3. ,
, , , ,
, , - , :
: ;
: ;
: ...( : , , - ,
, ; , ,
- : );
:...; 1. :...
2. : ; 1. ...
2. .
32: , , , , , ,
, 2, , , 2, ,
, , , , , , ,
2, , : -, , -,
1, , , , , -, , -.
,
III.2 III.4. , , :
- ( )
: .
- ,
.
1. :... 2. ... . .
111.4.
,
, :
2. :...; 1.
... 2. :...; 1. ... ...2.
- :...;
( ); 1.
:... 2. :...; 2.
;
. . :
: ; :
- ;
( ); 1.
:... 2. :...
18 + 13 = 31: , 2, 2, ,
, , , 2, , , 2, 2,
2, , 2, 2, , 7 ( );
, , , , , , , , 1,

208

, , 3, .
: , 2, ,

, 1.
:
3. :...
,
, , ,
(. ,
, ) -
. , , .
. .
,
, , , ,
: 1. :...;
: ...; 1. :... 2.
:... . : ... 1921 . ...;
: ...
IV.
,
, ; .: , 1,
1, , 2, , 1, ,
, , , ,
. .

. , ,
, : ,
, , ; . :...;
:...; :... ,
,
, ;
:...; ;
:...; 1. :...; ... ;
...( ); :...;
2. -.
: , :
, , , , ; ,
: , , , , ;
, : , 1, , , ,
. .; . , ,
, , ,
, , , .
-, .
,
, : : ; 2.
: , ; : , ;
: .
, : ...,
, ; : ;

209

: :
: :
:
: 1 . ( )
. , (
140), : , ,
, , , , , , , ,
, , , 0, , , , , 2,
5, , , , , , , 2,
, , , , , 1, , 2, ,
, , , , , 2, 3, ,
, 3, , , 1, 2, , , 1, ,
, , , , 0, , ,
, , , , ( ), ,
, , 2, , , , , ,
, , , , , , , ,
, , 1, 1, , 1, , ,
1, , , , (
), , , 1, , , 1, 1, ,
, 1, , , 3, , , ,
, 1, , , .
,
,
. . . -,
350 . -, : 1)
, ,
, , ,
, , , , , . .;
2) ,
. -,
,
. .133. ,
133 ,
,
.
, ,
; .: : 1. : 1.
... 2. :... ... 3. (.);
1. (.) 2. : ; 1. :
... 2. (.) ..; : 2.
: , (.); 1.B :
... (.); 3. ... (); (.) XIX . :
...; (.) : ;
(.) : ...; (.) :...
, ,
;
. . .: . #., . .
/ / . ., 1969.

210


, ,
,
- .
V.
,
, ,
- , - , . - , ,
,
:
V.l. , ,
, ,
, , ,
, , .
12: ,
, :...;
:...; - :...; 1. ... ,
; (.) :
; :...; 1.
:...; 1. :...; 1.
(, ) :...;
:...; :...;
:...
,
,
, . . . ( XIX
XX .), 2.
: ...; .
V.2. , ,
;
, ,
, ,
, .
- : ,
, 1, , , , , , , ,
3 ... (.); , 1. ; 2. -
: ......134; 2 ... (.);
(., .), 1 ... , (.). .: (.)
:..., :...; 2,
:...; :...;
(.) :...; (. .)
:...
. 25 .
134 . : :
- ;
; . .

211

, :
(.) - : (.)
- :...; 3. - :...
(.); 6. : (.); 7. XVIII
XIX . : (.); 5. -
:... (.); 1. :...; 2. -
:... (.); 2. - :... (.);
(.) 1. - :... . :
(.) 2. :...
- ,
, : ,
, 2 . (.), 135, , , (.),
(.), , (.), (.).
:
, , , , , 1,
, , , , , 1 (
:...), 3;
, , , , , , , ,
, , (. .), 3... (.),
, 2 ( :... ), , 1,
1; , (.
. .) 5... (.).
. : , 2, ,
, , 3, (.), ,
(.); , -,
, (.), , , , 2,
, , , , 2, 2; , ,
,
', ,
,
, ,
1.
,
, :
:...;
; 0 ; 1 :...;
... 1789 .:...;
: ... ,
, : , ( );
: ;
: ; 1
XVIIXVIII .: ...; 1 :...;
: ; : ;
135 - ,
.

212

(. );
:...; ,
: :...; 1
:... (. );
: ...; :...; :...; 1.
: ...; (., ). 2. , (., );
( ); ... (
); :...; :...;
:...; :...; ... (
, ); :...; :...; :...
,
, . .; . :
: ...; : :...;
; nnxma
. ,
, :
.
VI.
, ,
, .
136 ,
. :
VI.
1. , :
, , . : 1. :..., :
: , ; :...;
: :...; 3.
:...; 1. :...;
3. . . :
, , , ,
, : (.),
, 2, ,
: , 1 (.), 2. .:
1. :...; 1 ...(.
:...). 30.
,
: 2, (.)
:...; :... .: ,
( ), 2, (.) (
), , 2 ( ), (
, ).
136 . , - : (
), , , ( ), , , 1, ,
, 1 ( ), , 2, , , 1,
, ( ), ( ), (
), ( ), (
), ( -), (
:...), ( : ), 1, 2 (
:...), ( ).

213

VI.2. : ,
, -, , , , ,
, , , ... 2. -, 1,
6 - -, , -. , :
, , 2, ', -:...,
... -, , : :...,
: , , ( : -).
- : ( ),
( ); 1. :...;
:...; 2. :...;
, : ( 1 .);
; - . 30.
37 :
, , (, ,
., , .), , , 3, ,
, , , , , , , ,
, , (.), , , ,
( : ), (.),
, , (.), (... .), , (...
), ( : ), , ,
( : ), , , 3, 4 (
. . , ), ( : ); .:
(., ).
VII.
-
, .
,
( , ,
, . .),
,
. , , ,
, . . .: , , ,
., , , , ., , , .
: , , , , , . .

,
.

; .
.
-
, .
, :
- :...; ( , );
( , ; .); -
; (... );

214

: 1. : 2.
:... (. .); ( );
...; 1. ( )...; (.... ); .

-
.
VIII.
-

.
:...; :...137,
:
- : .
: .
: , 1, , .
- : , , , ,
1, 3, 2, ... ( ), 1,
1.
: .
: (.).
: , 1.
: 2.
, : .
: ( )... .
.
- : .
: , .
: 1.
: 1, 1.
: 1.
: 2, , 2, (.),
, 2, :...; .
137 . ,
, :
:...; :...; 1. :...;
:...; :...; :...;
:...; :...;
, :...;
:...; 1. :... 2. :...;
:...; 1. :...; :...;
1 :...; :...;
:...; :...; 1.
:... 2. (. .)... 3. (.)...; ;
:...; ;
:...; 1. :... 2.
:...; :...; :...;
:...; ; :...;
:...; 2 :...;
( ); : , ;
:... ( !).

215

, : 2 .
: (! . .; .), 2, 2,
4, .
: , 2, .
: .
: (.).
: .
: (.).
: . .: 1. :...;
2. .
: , , , , 1, , ,
, , , , , , 1,
(.), [ (.) ], , 3,
4, (.), (.), (.), 3.
: (.); 2 (.), , ,
, (.), , , , 5, ,
, , , , 2, 138.
. .
(. 3-, ., 1953); -
, . . 51533
( )
.
486 ( ),
453 ( ), 249 ( ), 273 (
), .. 1461 , 2,83%. ,
56% .

17.


(. . . ; . [ 1959: 33]).
: ,
;
. , , ,
. ,
. , ,
: ,
, , . , ,
138 , , , , 2, , ,
, , , , , , , , , . .

216

, ,
,
. .
, ,
. , ,
, , ,
. (
, -).
. 6
(, ).
(,
, , , , , ,
, , )
( Alfieri, , Orlando Furioso, ,
, , , 139).
.
, , . ,
?
: ...
, .
, ,
, ,
, ,
[ 1959: 33-35].
, , ( ,
, ) ,
,
, , .
, ?
, , :
, , ,
? ,
, ( ) . ,
.
,
.
, -, , ,
, , , ,
, , , ,
139 . . ,
10 . (. 9), , ...., . 585588.

217

. , , , (
!) ( !)
. :
.
,
, .
: , ,
, ,
. ,
.

, ( ,
, , , ,
, , , , , ,
.). , ,
(125 ) , ,
, , , , ,
, / , .
, , ,
, , ,
XIX .
( , ).
( , III, 1)
-
. . ,
, . ,
, .
, , - , ,
, , (
), , .
,
.

- .
- (
)
. !
, , -
, ,
, . , . .
, -
, . . .
140 ,
(19-20 1999 .), -
.
[, 2000].

218

: , ,
. ()
, , . . .
,
. ,
, .

[-16] ( ) [-10] (
). , .
1 7 - 1 . -,
.
, , ,
(17491832)141.
,
(1825)
(1823) (1827)
.
:
, ,
- 142.
(1)

, .

, ?
,
.
:
, ;
, ;
,
,

, , .
... ( ..)

141 , .
, , [- .
1997: 103].
142 ( ) .

219

, (
)
, ( , )143, .

, ;
; , ,
; . . : ,
. . . (
, , ), :
, ,
.

, ,
. .: ,
(, ); ,
(, ). . [ 1982: 263].

,
[ 1994: 900].
. 022 III.
(
)
, .
(2) ,
?
:
.

, ,
- ,
, ,
. ,
, .
,
, .
:
( ) [ 1] 144;
(= :
, ) [2];
(
? ) [3].
143 , XI .
144 ( )
, . ,
( ).

220

, :
(3) ?
?
, --,
,
.
, , !..
, , :
(4) ? . .
. ?
. .
, ! , , .
! .
.
,
!
,
[4];
(! ) [5];
(! ... ) [6].

, ,
, : ,
, , , , ,
:
(5)
.
,
,
,

, , .
, ?
, ,
, , , ,
, ,
, , . , , ,
, , ,
; , , , ,
, ,
, ... .

221

(6) , , ,
,
.
,
,
^,
? .
145, 146,
147.
, ,
.
? .
.
,
[7];
[8].
, , , ,

; ,
, ,
.
(7) ? , !
?
. , !..
, .
, .
, . .
,

,
.
,
...
, ,
,
( ... ! ... !) [9];
(
, !) [10].
145 . . , .
146 . , .
147 . , .

222

,
.
, .
(Geist), ,
, , -.
() , ,
, , , , , .
, : , .
Geist. :
.
, [ 1900:
98] Teufel, Satan, der bse Geist, der bse Dmon, Unhold, der
Bse, der Schwarze, der Gottseibeiuns. kleiner Teufel, kleiner
Unhold. , , , ,
, ---.
,
,
, , -
.
, .
,
.
. , ,
(
). , ,
, , ,
, .
,
, , . ,
,
, ( ),
, .
, , ,

().
1 7 -2 .

, ,
( , ) ,
. , ( I:
80), : , ;
, . . ,
,
(. . ) ,

223

. . (background)
. .
() .
:
, .
,
. ,
; .
(
)148,
( , , ) .
, ,
. (,
) ,
, ,
(
) , .
-, , , ,
.
- ( ) , .
; [ 1: 157], ,
; , , , , , 149.

. ,
, : , , , , / , ,
, , , , . . ,
, .
,
. ,
( , , , , , , ), ( , ,
, , ), (, , , , , ,
) ( , ; , , ,
, ). ,
: ( , ), (
), () ( ).
, .
,
.
-,
.
148 , .
,
.
149 ;
.

224

,
. (
) ,
.
-,
(, ,
). ,
, () ,
( , ).
,
,
.
, , ,
- .
,
, - . 150
, ,
. ,
, , ,
(. . ).
, -,
, .
. , ,
,
, .

- .
, .
, ,
.
:
. ,
, .
1 7 - 3 .


,
151. (3: 176
177), 7 1830 ., :
150 .
151
,
. . . . .
. . . . .

225

(8) , ;
. !
, ,
.
:
, [11].
(9) : , ,
, ;

;

;

.
, [12];
: [13].
(10) , ;
;
;
;
;
--...
:
.
[14];
, [15].
() , ,

,
...
! ?
!
,
?

[16];
[17];
(= ) [18];
: (,
) [19];
(, ) [20].
(12)
,
8 - 11355

226


...
, [21].

(4: 418-425) 13 1830 .,
.
,
.
(13) :
, , ?
,
, , .
.
, ?
[22];
[23];
[24].
(14) ..., .
: !
,
...
[25];
152 [26].
(15) :
, ?
,
, ?

- .

<...>
, , ,
\
.
[27].
(16) , ,
, ,
, ,
, ...
152 .

111

,
, ...

, [28];
, [29];
[30].
,
.
, (4: 420)
(). . .
. . . ,
. ,
.
, ,
(4: 422). , , ,
. - ,
. -,
. , (

153). .

: ,
, ; ! .
. , !
,
, , , ,
, ? ,
, .

, ,
. , (6:186) :
(17) [,
. ., . .] , , , <...>
. NB
. ,
.
. ....
[31]154;
153 , , , , .
154 ( ):
; , ; ; ,
; , ; , ; ,
; ; , ;
8*

228

[32]155.
, ; (= ); , ; ,
; . . , , .

, : .
:
.
155
(,
, ). , .
( ) ",
( ) : ,
. , , ,
, , . ,
, ,
,
[: 881]. ( )
, ,
. , ,
, . : ,
? : (
), ,
; , ,
( 6: 7-9). ,
, , ... , ,
(, ), , ,
( 3: 8). .
, : , ,
, , . , ,
, ; .
; , Par, .
: ;
, , .
: , , ,
; , , , ;
( ), , .
,
; , , . :
, , ? ,
: , ; .
, , ,
, ; , .
, , ,
. ; , , ,
, . , ,
( 6: 1018) :
, . ,
, . , , ,
( 8: 1-3). pKlDEJK), ,
. , ,
, , ,
.
- (
) : .
. , ,
, .
(), ( 200
. .), .

229

, . .

,
, [33].
, ,
(4:446), :
(18) .
:
[34]. .:
(19)

( )
,
!
,
, .

, ,
.
(20)

!

.
.

[35].
, (
), .
(3: 150):
(21) , ,
...
[36].
, . , 3
1827 . (1809-1872)
(3: 11), :
(22) , ,
,

:
, , !.

( , )...
() [37].

230

,
.
, , , :
( ; ^
* . , , ,
, , , (
) .
: *?, . .
. . 7 . 1831 .:
(23) ! ,
, , , ,
, , , (10: 331).
, (, )
: ... ,
, ,
[ 1998: 283].
, .
:
(24) ... ,
,

:
- ,
- ,
-
..
, [38];
[39];
, [35].

, . .
:
(25) : ,
. (4: 11)
<...>
, .

231


.... (4: 91)
[41].
,
:
(26) .
. ,
: ?
; !
156 ;
, ;

. (4: 84)
() [42].
, : [
. . ., . ".]: ; ,
. , .
, , . <...>
.
, .
;
. , .

.
,
(27)

,

, .
... (5: 233)

( ) [43].
(28)

, , '. <...> ! ! ,
, ... (5: 239240)

[44];
[45];
[46].
156 .

232

(29)

()
<...> , , ... (5: 251)

, 157 [47].
(30)

, ,

. (5: 291)
, , [48].

.
, , ,
(1798-1883)58.
. . . 20 1871 .159
1825 .,
,
: , ,
.
: ,
,
. .
, , [ 1992: 415].
, , , ,
,
, .
1928 . . . 160.
(
)
.
(31) ,
;
,
.
157 .: :/ (, ).
158 , , . 19
(1825 .) : ; /
, ....
. , .
159 1883 . (. 2, . 205-206); : [
1985: 402-403].
160 .: , . 31 (1928), . 160-201; , . 32 (1929), . 183-190. . : [
1931: 9-38].

233

(,
, ) [39];
( ,
[] , ) [40].
, . (fl 186), ,
- -
- . ,

.
. .
[ 1989: 514-517].
,
[41].
(32) ,
,

.
,
,

,
.
,
...

[52];
[53];
[54];
[55].

(33) ( ) 16!,
.
, ,
, , .
161 .
(1: 392398),
. [ 1997: 257].
, ,
. , , , ,
( ) (
).
(, XIX . [ 1802 .] 11- ); ,
1813 . . , ,
, ,
, ,
. / \ /Iwab'itcka. (
18: 21; / : ). Mamwha :
^ ( 6: 24).

234

[56];
, [57];
[58].
(34)
.
, ,
.
.
[59];
[60].
(35) , - ,
.
(, ) [61].
(36) ?
?
<...>
,
, ,
,
, ,
,
,
, .

! ,
, .
, , .
.
, ,
.
, \ .

, [62];
[63];
[64];
[65].
.
, ( XI .;
29 ), , :
. , ,
,
, . , , ,
. , . -

235

, ( XII .;
7 ), , :
, , . , ,
, , ,
.
( , []) [66].
(37) , , - .
, ,
.
,
, ,
.
, , ,
.
,
, .
,
.
[67].
, , . . ,
, , .
, : ,
[ 1999: 210].
, , . ,
:
(38) ... ?
. <...>
-, ,
, (6: 43).
[68];
[69].
,
,
, :
(39) , ( ,
, :
, , )
... (8: 81).

236


,
, .
(40) ,

...
<...>
, .

.
<...>
;
,
. (3: 234)
( ) [70];
[71];
, [72].
( )
:
(41) .
, ,
. (3: 233)
[73].
: -:
! , !
<...> : , , , - ! - ! (, ).

18 1833 . (3: 249-253)
,
.
(42) ,
, :

!
<...>
: ?
, ;
: .
? .

237

( : /
/) [74].
- :
(43) : .
; , ,

.
<...>
...
:
! , ?
, :
? ! !
? , !
,
, .
[75]. , ,
162;
[76];
, , [77];
[78].

(3: 31)
, . :
- ,
.
(44)
.
,
, ,
,
.
..
162 . . (-):
, :
,
, ,
.

238

,
, , ,
.

, , ,

.
[79];
[80];
, [81].

, , .
(1: 362), 1819 .,
:
(45) ,
, ,
,
!
[82].

(2: 138-145) , , ,
, , .
(46) ,
,
.

;
:
.
[83].
(47) !
,
:
!
,
,
,
,
, ,

239

:
.

[84];
(. .
]) [83];
[86].
( )
(3: 367) (Sonetto supra Guida)
- . (1760-1822), ,
, :
(48) ,
, ,
,
...
[87];
[88].
(49) , ,

,
, ,
,
.
; [89];
[90].
,
, ,
(The City of the Plague).
(50)

,

. (5: 420)

[91];
[92];
[93].

(6: 85101),
, , , ,
.

240

(51) ... ... . [. .., ..],


, , .

[94];
, [95];
[96];
[97].


. ,
(V, 16-19)63,
, .
, .
(52) ? ...
:
,
,
,
,
,
.
<...>
, :
,

,

;
, , ,
!
<...>
,
;
...
<...>
;
; ,
, ,
, ,
, ,
,
,
: ! ! (V, 16-20)
163 , .

241

[98];
[99];
, ,
[100].

. 17- :
; ; .
: .
: , , / .
,
( 24). , ,
, .
, ,
:
(53)

..., ,

,
. (III, 17)

[101];
[102].
( tertium
comparationis) . ,
.
(54) ,
,
, ,
?.. (5: 150)
[ 103].
(55) , ?
, ,
,
,
, ,
... (III, 13)
( ) [104].
: , ,
:
(56) .
? ,
,
,
?.. (4: 490)

242

,
(1: 171):
(57) !..
,
, .
! !
, ,
,
, ,
, ,
\..
!..

[ 105];
( : ) [106];
[107];
() [108];
[109].

, ,
, .
(58) ,
( )

,
,
,
... (VIII, 12)
() [110];
, , [111].

, 1824 . (. ,
).
, ,
() (), . .
.
5 1831 .,
( [26 ]
).
( 1831 .)
164. :
164 . . .

243

(59) ? , ,
,
, ,
: ! (3: 226)
. :
(60)

,
,
, , ! (5: 242)

,
. (7:
36-37) : ... ,
.
(17951868),
, ( . . ) .
; 13 1827 .,
,
,
[ 1997: 329].
(61) -
.
:
, ,

.

\
;
;
, ;


. (2: 159)

, [112];
[113];
[114];
[115];
[116].

244

(62)


-
, ;
,
,
,
. (2: 192)

[117];
[118].
:
(63) ,


... (4: 246)

, ,
. . (3: 17), :
(64)


,

.
,


.
, , ,
:
,
.

[119];
[120];
[121];
() [122];
( ) [123].

, ,
, .
(7: 37) :
.
,

.

245

17-4.

, ( )
. ,
.
, ,
,
.
, ,
.

.
, .
,
, . .
.
1.
:
) :
[17], [40,109], [53] (
[68]), [95], [30], [62];
[97]; [13], [60, 100]
, [42]; [14], [96]
, [14]; , () [28], ,
[29], , [54, 69]; () [112];
, [6];
) :
[5], [120], [103, 107], [112],
[114], [115], [116], [];
() [104]; :
/ [56], / [66], / [106];
) , :
[19], [33], [41], [31], [22],
[64]; [42] [106];
) :
[45,111], [42]; [15] [40],
[70]; (= ) [18], [12],
[4], [75, 99]; ,
[72, 93]; [ 117], [52],
[51]; [36];
[123] [122],
[108,109].
2. :
) .
, [21], , , [41]; [10];
[47], [43],

246

[52,74], [31];
[71,118] [38,87]; [39],
[88,92]; [73];
[91],
, [90]; [34];
[32];
) :
[42], [42];
) :
, , , [82], [73].
3. :
) .
[101]; [35],
- [3, 37], [40],
[86]; [84], [85],
[86];
) :
[7] [110];
[44], [48], [67]
[31]; [46];
, [111];
) [40, 55]:
[14, 16], [25, 27],
[231, [2, 8],
[26] 165; 0 [111].
, ,
.
, ,
, ,
,
-, .
,
.
165 . . :


.
.


.
...

, ,
.
, .


.
.
, , ,
,
.
...


.
- ...

247

, ,
-, . . ,
.
, - .
.
, ,
, , ,
. - ,
,
, . Wer bist du
denn? : Ein TeU von jener Kraft, die stets das Bse will und stets das
Gute schafft.
, . .
, , -
. ,
, .
- , .
, , ,
. , ,
, , ,
- .
, , ,
, , , ,
. ,
, . ,
, (
).
. Daemoniacus
Gerasenus. ( 8: 2834, 5: 120, 8: 26
39); . .
,
. -.
, ,
, , ,
. , , , :
, , ? , .
,
, , ;
. : ? : ,
. ,
. ; ,
. . , ,
, ( 8: 2733).
(. - [44]);
( - [42]);

248

([41]);
([ 10]);
([ 105]);
([3, 35, 37]).

, , :
, (. - [111]). .
: ,
(1 18: 10). :
,
, . ,
(3 18: 28-29).
: , , ,
: , , , ( 15:
22); ! ; ,
( 17: 15).
,
. .
, ,
: ; , ?
; , , . , :
. , , ,
. , :
, , ?
(4: 33-36).

(. [47, 52]):
, ,
, , ,
( 22: 3-4).

, , (. [50,65]):
: !
. : , ,
; , ,
; , ,
, ( 10: 1720).
(. [47, 52]):
, , , . , ,
: ? ( 3: 23).

249

, . ,
(166 [ ] 167 [
]).
, , ,
(. [117, 42, 41]). :
, , ,
, .
: , ,
. : : ,
, .
, : , ,
: , ,
. : :
.
, : , , ,
. : , ,
: .
, , ( 4: 1-11).
(. [111]):
, , : , ! !
, , ( 16: 23).
(. [21, 41]):
, , ,
, , ( 4:15).
,
-, ( ) ,
. .
- , .

. , , ,
,
, .
(., 1848)
(., 1857) . . (
. [ 1999])18, . . ,
166 .
167 .
168 . . (17931868) ,
. ( [ 9 1829 .].)
, ,
; ,
. , . .;

250

[] . . [ . .]. ,
.
. ., ,
[ 1915].

(., , [- 1970, ]).
-,
,
. - .
( ).
[17]: ,
(-65); , (-210);
(-214); ( ) ;
[89]: ( ) ;
[30]: , (-89);
, [6]:
(-244); = ; 169 ()!;
[112]: (-72); ,
(-193); ; = ; =
, , , , ;
[31], : (-63);
, (-51); (-74); ,
(-71); , (-89); ,
(-98); , (-256);
(-299); , (-304); ,
(-412); (= )170; , ; ,
; ;
[41]: , ! , ,
(-54); , (-210); ,
(-240).
[117]: , (-51);
, , (-51); ,
(-256); (, ); :
, , , ; , ; -
171; , .
[52], [51]: ,
(-58); , 172 (-58); , . .
; .
169 : .
170 .
171 : , / ... (,
).
172 . . .

251

, (-51); ,
(-85); , (-210);
(-205); , ; (,
);
[36]: (),
173;
[10]: , \ () (
, ); ; , ,
, ! ( - , , . .

);
, , [47]:
, 174 (-51); ,
(-88); , (-217); , (-226);
! (= ); (= ,
, , );
[52, 74]: , ;
(= ; ); (=
, );
[71, 118]:
175 (= , -. );
[38, 87]: , ;
[42]: (, )
\
[42]: , ,
;
, , , , , [82]: (
) !
; -, , ,
( , ,
);
[35],
: ! (-149); , (-149);
, () ;
-, , [3, 37]:
(-43); , (-59);
, (-281); ,
(-291); , ( ); ,
( ).
, , ,
, , .. ,
173 , ,
.
174 . . , .
175 .: ; / , /
( 7-26).

252

:
...T A K W

& ,

^ TCB*fe \ XfJTA,

67- ,
, . (, ),
,
. 67- :
.
. ..

[44]: (-67);
, (-61); , (
);
[48]: , ,
(= , , ),
[31]: (= ; ,
, );
, ,
, ,
. , -, . .
,
.
, , -.
, , ,
, -, , -,
( ) , ,
, .

17-5.
. , ,
-, ?
, ,
, , ?
,
. . . ,
, ,
.
:
(
), ,
, .
1829 .; 1841 .
(

253

, 176),
, ,
, .
( , , .).
, , , ,
.
(17971863) , ,
- . -, .
, ,
( . . - [1818-1883])
. .
: [ : 86-87; 131-137].
,
, () ,
, (,
),
. ,
[ . . ., . .]
,
(. . ; . [ : 133]).
. . : :
[ 7: 37].
; ,
,
, :
, ;
: , !
,
:
, , .
<...>

.
, ,
. ,
, ,
,
...

...
, ,
.
. ,
/(///) , /.
176 , , .

254

, , ,
,
: . ,
, , .
, ,
,
,
, .
, -
,
. 8- [ 2: 81-112].
-,
,
(=) . ,
.
(1) , ,
...
[1];
[2];
[3; = 45, 111].
(2)
;
,
, ...
- [4].
(3) !..
[5].
(4)
...
, . . 177 [6].
(5) .


.
[7; = 2, 41, 10,47, 52, 74 .].
(6)
...
[8].
177 , ( - ) -,
, () , .

(7)
;

...
[9; = 103, 107];
[10].
(8) , ,


, ;
, ,
.
[11];
[12];
[13].
(9) ...

.,
[14].
(10)
.

:
, ,
.
[15];
[16; = 47].
(11)
:
, ! !...
[17; = 31].
(12) ...
-
,
;


...

256

[18];
[19; = 43].
(13) ,
,
;
,
,
.
<...>
,
!
:
, , , !...

[20];
[21];
[22];
( ) [23];
[24].

(14) ...
;
, !

;
...
, [25];
, [26];
, , [27: = 51].
(15) ,
,

, .
, ,
,
, ,
.;
, ;
... ?...
[28; = 51];
, [29].

(16) ,

.
[30].
(17) ,
;

...
<...>
,
, ,
,
...
[31];
[32; = 52].
(18)
.
,
.
,

. ,

.
[33];
[34].
(19) ,
, ,
,


...
[35];
(20) , ,
?...
<...>

;
;

.
[36];
9

11355

257

258

[37];
[38];
[39].
(21) ! ,
, !
, , ,
, , .
, ,
;
,
!


, ,
.
[40];
[41].
(22)


! ? !
?

, [42].
(23)

... , ;
, ;
;
,
, ...

, [43];
, . . 178 [44].
(24) ...
.
178
() ( : ) , , , ,
. . ,

(Saboteur) [Theologisches Begriffslexikon 1993:1057].
~V (), :
(CPIttfb ; : ) ( 32:17). .
105/106: 37: .
. 1 # .
7 (pyaxpa'a[h], ).
: ( 9:23). ,
(!) : ,
(miT DKD ) (1 16:14; 16:15,16,23; 18:10;
19: 9). 7 .
( ) ( 19:15, 16), , (
) .

<...>


.
<...>
?
?
[45].
[46];
[47].
(25)

, !
, ...
... !
...
!
, ;
...

[48];
[49].
(26) ... ,
,

.
.
[50].
(27)

:
, \

[51].
(28)

, ?

? !

[52; = 88, 92];


9*

259

260

(29)

...
.
<...>

,

<...>
,
;

;
,
, ,
.

[53];
[54];
[55].
(30)

:

.

;

, , ...
() [56];
[57].
(31) , !
[58].
(32)
,

...
[59; = 3, 37,40].
(33)

,

.
<...>

261

... ,
,
.
<...>
,
,
.
...
[60].
(34) , !
:
;

!
[61];
[62].
(35)
...
[63; = 45, 111].
(35) , ,
, ,

[64; = 103, 107];


[65];
[66];
[67].

, 67 .
, , .
. ,
[3; =45, 111],
[3; =45,111], [7; =2,41,10,47, 52, 74
.], [63; = 45,111], [16; = 47]
[19; =43],
[17; =31],
[32; = 52], [59; = 3,37,40]. ,
:
[52; = 88, 92]. , ,
[27; =51], , [28; =51]. ,
.
54
. ,

262

, , , [19], [33], [41],


[31], [22], [64] [42].
, : [17], [40,
109], [53] , , [95], [30], [62];
[97]; [13],
[60, 100] [42]; [14], [96] ,
[14]; [28], [29], [54, 69]. ,
. .
[20], [4]
[5], . ,
, ,
. ,
, [30],
[25] [18]. [2, 6], [8],
, ;
[1], [66] [65].
[11], [12] [13], ,
[24], [14], ,
... [55]. , [22],
[21].
[37] , [38], [39],
: ,
[56], [43], [56] [53].
[61], [44],
[51] . ,
,
.
, ,
() , .
, , ,
. ,
. :
(, , .), ( .
, ).

-
, : ,
-, .
.
, ,
.
; .
, , , .
,
:

263

,
!
(,
):
,
.
,
, ;
: () !
.
, , . ,
; ,
. , -- ([
, , , , , , . .)
(, ),
, . ,
, , ,
, .
,79. ,
(
).


?
, , .
, , ,
, ( , )
.
, , , ,
. , , , , , . .
, ,
, , , ,
, , , ,
,
, .
, ,
, , .
-6&;

( - ). (,
,80.)
, , 200-
1999 , - ,
179 , ... .
180 , .

264

. , .
, ( III, 1)

. , ,
.
- . , ,
, .
I ( 6)
: .

18.

-
. , ,
,
, . ,
,

, (

) .
, , , , -
, .

,
, - .

18-1. , ,
,
, , ,
- .
(, )
, ,
, , .
-, , ,
, .
( 182 184)
,
.

265

, -
( [], . 381 [. .], 131; . : [: 76]
[ 1988: 16])181, ( 182 . 136183)
( : ).

, ,
,
.

. , ,
( . 125 15),
,
, ().


: ,
; *dj; *zg,
*zd; *tj, *kt; , *zlj, *znj *stij;
*tbit; ; - *rt; -;
; [*], . . ( 20 ). ( ) ,
,
.
,
, (. .
. ). ,
. (, [Jagi 1913: 299],
). . (
, . , , [] )
.
. XI .184,
, 185.
181 , , 147 . 145.
: 28- 30- 38- 40-. ,
, .
182 0 .
183 ,
( ).
. .
(|), (||).
184 , , . . ; .: [ 1990].
185 XII .,
. [: 117] [ 1988, 1: 62]
XII . .
,
( , , , ,
. .), , .

266

(. [, 1999; 2001: 251


418])186. 187.
,
, . . , .
:
, .
( :
[] ; ;
-. ; ; [
] . .).

. .
.
, ,
,
. .
,
.
,
. (
) ,
. .

. ,
() , (
, ).
,
.
, , , ,
- . ,
,
, - .
188 , ,
186 ,
. , ,
.
[: 76, . 118] (
, ). , !
, . .
( 1095-1097 .) [ 1886].
, , .
187 ( )
[Rothe, VereSagin 1993, 1996, 1997, 1999] ( ).
, ,
.
188 .

267

. ,
, , ,
(. . ).
,
(. . 1 ), .
.
, (1 4 - 7 ) 189 : - h / /
-4-| ^ / / ' |\ ^ / / *| 1
:
.
:
( ) [ 1] 190;
[2];
(= ) [3].
(2 1821, 212) : cmah| / /
*|...

(. . ) 191 [4].
, , 5- (4 1 7 19, 416), ,
: | / / | | / / ^ , , / /
np*fccTABH |\ ' ^ / / | ...
[5], ,
[56];
[6];
[7];
[8].
23 . ,
, , , , ,
. (27 19, 28 1 -5 )
: f , / /
* ^ CA...
189 , - ,
(. [Rothe, VeresriaCflaagin
1996]). . ;
( )
( ),
. ( -) (
). . ( [ 1888
1901]). .
190 .
191 :
(. [ 1994]).

268

[9];
[10].
1 ,
, (3 4 2 6) -
: / / *| 1 ^ / / ^
| / / / / *|.

[];
[12];
(, ) [13];
[14].

13
. (45 16-21,46 1) :
, 0, ^ / / 0| ... / / |
|...

(), [15];
, [16];
[ 17];
( ) [18].

(46 27) : , , ^192 / / ^


|... ,
, , , (. [ 1886]):
^ ^193.
[19];
, [20];
[21].
14 . .
(50 1520, 50 1), , : ^ | .

() [22];
[23].
6
.
(71 812) : ^ / / ^ |, / / ...
(714 -8 ) : / / ,| 0...
[24].
(71 14) : / / '!
/ / *| / / ^^ ...

192 . .
193 . : v.

269

[25].
22 ,
(8 14-18, 82 1-4), : , , ... / /
, / / |... / / |.
, [26];
[27];
() [28].
7
, ,
(11247) : |^ |, , .|
[29].

. (15 ).
(137 162 0 ,1 3 8 4 2) : -- ^ / /
|, , / / ... / / | ' / /
/ / \| , ...

() [30];
() [31];
[32];
[33], (
, 194 ) [336].

(139 12-16) ( )
:
( ) , ,
,
, . ,
. :
(1) ,


(2)
^

(3) Stic , ,
| ^ *|
(4) .
^ ||
(1) ;
195: ...
. :
[34].
194 ( : ) , , ,
( : ) .
195 , (, . 381, 121).

270

(2-3) :
[35];
() [36].
(4) (
): |\ |\. :
(= ), 196 [37].
[37] (138 1-5): |
| // ^ *| ...
, .
, ,
,
( - .) (- .)
, .

, .
, .
, , . .
.
1. :
) :
[7]; [34];
) :
[8];
[32];
[36];
[33];
( , ) [336];
) :
(), [15];
, [20]);
() [30], () [31].
2. :
) :
( ) [1];
) :
[11];
[12];
) :
(. . )
[4]; ( )
[18]; [24]);
[29].
196 ( . ) ., , [ 1993:642].

271

) :
[5]; ,
[56]; [6];
[9]; () [22];
[23];
) :
[2];
[19];
) :
(, ) [13];
(= ) [3];
[10]; [35];
[ 14] ;
[21].
3. :
[25].
4. :
) :
[17];
) :
(= ), [37];
) :
[16];
[27];
() [28].
.
,
, .
, ,
(. . - )
,
(-) , ,
, (
. [ 1999/5759]).
[Lampe 1976]
.
, .
, , , .
: mode, manner of life;
period of life, life-time; good life; physical, earthly, natural and temporal life; spiritual and
eternal life; the present age, this world in general; biography; true life as distinguished from
life of sin; God as life and giver of life; eternal life obtained through Christian life, repentence,
faith, chanty, chastity, obedience, through martyrdom; mystical and angelic life . .

(' ^17, , lignum vitae, ' )

272

.
.
, .
, , .

18- 2.

197.
, 198 ,
, : .

, , (. 345
399) . . : ... ...
, ,
200 .
, ,
,
. , Adversus haereses,
38- IV ( 3), ,

.
, , ,
,
. : 201
(... 6 202).
, 203,
. ,
204, (,
), , . ,
197 , (. 560636) Etymologiae (.
: PL 82), , ,
, () .
, , ;
. , (1195
1231)
(.: [ 1997].
; Synonyma.
198 [Lampe 1976: 632].
199 .: [ 1994:155].
200 .
201 .: [ 1900:435].
202 Lampe 1976.
203 . 1:18.
204 ,
. ,
.

273

, -
(- 205),
.
, , ?
( ),
.
.

(19051988), , 206, ,
- -, ,
, - ,
Herrlichkeit ( : , , , ).
. . Herrlichkeit
, ,
, 207. ,
. * () 3 (), . 208 (
. gloria), .
Herrlichkeit, , (Herr)209.
, Herrlichkeit
, ,
XX. 210,
, , .

( , )
, ,
, , . Herrlichkeit.
. ,
, , ,
(theologische sthetik). sthetik (
205 , . X.
,
, - :
, (= ), ,
(= ), , . .: [ 19S8,1:784].
206 .: [ 1992].
,
. .: [Balthasar 1989; Quemero 1991].
207 , , Herrlichkeit Glorie.
, , Glorie , a Herrlichkeit Ruhm (.
. = ). , - : ( ) ,
Glorie . .: [ 1900].
208 :
, , , ; , , ( , ,
); , ; , - , ;
, ; , *.
209 : . magnifcientia splendor,
. magnificence, . gloiy grandeur, . magnifcenza, . magnificencia.
2,0 , .

274

) Wissenschaft oder Philosophie des Schnen


), sthetik .
, , , , , . . - /- ( , , )
, . ,
, , , , -
, .
,
211
, .
, ,
.
, , , 212. .
-/ (kabod-doxa-gloria). , (
) ( ), ,
(= ) (. . ).
, . (
: .) , -,
, .
,
. ( )
.
( )
, , ,
. ,
-,
, , ,
, , , , , , .
, Herrlichkeit- .
(timor filialis213),
, .
, , --.
, , ,
. ,

(Theologie der Tat (Kart Barth, 18861968)).

,
(1869211 4- , 7- . (
) : Johannes Verlag, Einsiedeln.
: [Balthasar 1975, 1984, 1988, 1988, 1989].
212 [Balthasar 1990: 62-69].
213 : ( ).

275

1937)2.
.
, 182.
. ,
- , ,
-, -.
mysterium .
, :
,
, , .
, ,
, ()
, - . .,
.
numen ( numinis,
). Herrlichkeit,
: , , (, ,
). 4 numen ,
, ,
, . ,
,
. , ,
, , , ,
. ,
, (
), . . , .

: -- (mysterium tremendum)
majestas (), -, , ,
, - (mysterium fascinosum).
. , . . , , . .
215.
, (
), () (),
,
216.
214 , . (Das Heilige;
. , ) ,
XX . [Zhmt 1967: 57]. .
: [Davidson 1947; Paus 1966].
215 .: [Otto 1963:13-16; 42 f.].
216
.
( )
. . . :

276

( )
:
, ,
. , ,
, , ,
, , ,
: .

(mysterium tremendum mysterium
fascinosum), .
, ,

. ( , , ).
- , , ,
, ,
, , ,
-.
,
Herrlichkeit. , -. ,
.
, (
, , . * , .
) , 217.
,
, ,
173. ,
, , ,
.
,
,
. . , ,
218: , ,
( , ,
, . .), ,
, .
, , (, ,
, ). : , ,
, , ,
.
(Religion im weiteren Sinn; [
] ). ,
, , , . , ,
, , ,
.
2,7 . , , ,
, .: [ 2000: 1622].
218 , .: [Westermann 1984:794812 ]. .: [Rad,
Kittel 1957:235-258].

277


- .

, Heriiichkeit, 219,
Bitte um Veiheriiichung220 (
[ ]: ).
, . ( :
) . , ,
:
[1] ( 23:10), ( 45:13);
[2] ( 1: 23), ..
, ;
[3] ,
221 (1 15:4041);
[4] , ,
(2 3: 712), ,
(2 3:15-17);
[5] ( ) ( 15: 7),
( 28: 2), , , , (1 29: 11), ,
( 110: 3);
[6] :
( 16: 10), ( 24: 17),
(, , ; 3 3: 19) ( 1: 3),
, ( 9:29-32);
[7] : , ,
( 18: 2), ( 14: 21);
[8] (, ; 24:
16) (, [ 40: 34] [ 43:4]);
[9]
( 33: 1819);
[10] :
(, [ 24: 18])
( 28: 2), (, , [ 9: 31])
(, , [1 5: 1]);
[11]
(, ; 34: 2935);
[12] (,
[ 22: 11]), ,
( 33: 20-23);
[13] ,
( 32:22) ( 2:1);
219 Balthasar 1975,1: S. 133-164.
220 Balthasar 1975,2: S. 221-254.
221 ; , .
, , ; .

278

[ 14] , ( ; 12: 2 1222; 2: 11, 8: 13);


[15] , , ,
, ( 1: 20; 1 1: 8);
[ 16] , , ,
( 14: 22);
[17] - (,
, ; 105: 20).
: , [15]
; [68] ; [911]
, ; [1213]
; [1415]
, ; , [1617] , .

- . , ( ,
) ,
.
27 .
( )
;
( )223.
, . 162
[ ] 224, XI . .
.
.
, , ,
(. [10]), :
(. . )
[1]. 1- IV 225 (
: 90710; ) 226:
222 , : .
223 . 181.
224 . 162 - ( )
, . .: [: 83].
. (
) - ; .: [Rothe, Vereagin 1996].
225 . .
226 , -
, (.
). .
, , , ; ,
. (
). ( -) (
).
,
. .

279

(1)

(2)
|

(3)
03|

(4) ...
...

- (91 710) 227


[10] :
(1)

|
(2)
|* *

(3) .
^ |

. , , (. .
, ), . , -
: ... ...
, (
), (= ),
.
1- .
, , .
. (254** 14-19):
(1)
* ||

(2)

(3)
|

(4)
WHOyl *

(5)
^

(6)
*| MWC*fclA

(7) & .
*|

:~|

( 4), . .
[15]. [10],

227 . .

280

( 5) [11]. :
, , ,
, (. 7; 33: 22).
, ,
( 34: 29-35).
[4], ,
. ,
-.
, .
. 1- - (
: 257 1215) :
(1)

(2) , ,
, , |

(3) , .
\/|| . *.~|

1- - .
(91 12-15):
(1)

| *

(2)
- -

(3) $ .
CAABOWll OApH CAl

,
- , :
(: ) 228.
.
(. 24 .) :
(1)

229 &

(2)

(3)
N6BLH

(4)
^

(5)

228 , . . .
( .) , .: [ 2001].
229 . .

281

(6) (*
& ^

(7)
np L C T L ttCML ^ 6

(8) 8 ...

..
[12] ( 1-2), [15] ( 3) [14] ( 4-8).
[10]
(42) (42 .-43) :
(1) ...
... &

(2)
& HCAHM

(3) Stc

hr -
(4) ...
^ 0...

(1)

(2)

& OVHIflL
(3)
&
(4) ,
,

(5) ,
,

(6)
& &

(7) ...
& ...

[11] ( 6-7).
,
.
. .
( ;
^) [1], () [8]: * ; *; .
, , [10]; ,
: * ; * ;
. (,
) : ,
^ . , [15],
, [10].

282

( )
[11]: ; TiKfe
( . ).
, , , (),
parallelismus membrorum . , 1-
- ( : 40 4-8) :
( 1 ) ', ,

(2 ) ^ '

(3) !
(4)
(5) 0 1 ^ ...
, ,
: . . : ', ', .
,
, , , (,
); . : , . ,
: , () .
, : ,
, .
, , ( -
) ,
, ,
.
, ,
, . :
.

18-3.
,
,
. . [ 2000],
, .
,
, : -
, ( ) ,
, . , , .
,
-
. . (97 1119)
8- , . .
, (
), -; .
(71620, 715) 4-

283

( 8 ). . ,
. , :
1) (1) , , *
(2) | '
(3) | |
(4)
(5) | *!
(6) | 230
(7) | : |
(9) *| 231|

2) (1) , , ;
^ , ,

(2) "A
|

(3)
--* |

(4) fj
232||

(5)
''

(6)
| *

(7) .
*| !

(8)
233

(9) .
^ |

[. . 1)],
.
131/132.
230 . 2:1-12.
231 . 2:1214.
232 , , ; : .
233 , . , , , . ,
. (= ),
. ,
, , .
. , , ,
- , : ... *
. * . *. *\
( 1: 2425; ).
, ,
, . . 9 . : , , ,
; , ( 1:15), ,
, .

284

- (. 25;
): * c i a : c i a
: : * :
: * ': 234 :
* : . ,

.
, , ,
, ! . . 10-12: c i a
': I : * : **
: * * * : ? * .

, (: 2 7: 8-16)
235. , 17- ,
, :
: ' 00 236. (
, , :
); . . (, . . ;
). , 17- ,
, , ,
, . . ,
( . ,
, ) .
,
237.
1) -, ,
: () :
. ,
, .
2), . ,
, , .
;
,
234
;
(= ).
235 , , :
, , ,
, . <...>
, (2 7:12, 16).
236 ,
; .: ' otf. , , :
;
.
237 .: [Lampe 1976: 817]. ()
() () () ().

285

, Davididae,
. ,
,
, ,
, : :
-- . , 2)
, 1).

: . .
' (JIk 1: 32). ,
- .
, , ,
, . . . ( ) .

. (. ) , , ,
, ,
[ 2000: 58 .]. ,
, <5 ?
, ?
.
, ,
, ,
(, ) (= )
, ( )
, . -
, , ,
( ) .
238.
43 (10, 14-17): Hutrfc
: 239: < ...> ci 240
: I : CCI
^: ^: ' : I
: : '
.
21 (79): -- : : I
: cia:
: rfc -: - *feum .
: , ,
. , ,
( ) .
30: 12, 118: 22, 118: 3839 . .
238 , , (
), : (21: 20);
(30:3); (39:18); (69:6); (78:8) . .
239 . . .
240 ; : .

286

, , ,
, , 68: 78:
CIA TIA : Hl ^ CIA 0 MbH'fc
: ' : .

, , ,
(, . .),
. . 69: 3-4:
,
cia ^ cia mocia:

&
:

.
CIA *! CIA MH'fe .

,
, , .
, (, ,
, ), . - (, ,
, ), , , , :
--,
.
.
, ,
, ,
. ,
, . :
, , (
); -, . , ,
, ,
, , .
-

. . . , ,
, , 241.
, , ,
. , , ,
( ),
,
, ? ,
. ,
[Bultmann 1933:188190].
.
, ,
241 . impositus impono , , .

287

: !
(242) , , ,
( , - );
() .
( 1354 .):
() , ,
, I , I , , <54
'JN

, , ^
B*fc , / ,
,

'! , * ,

', ( 11: 36-40).


. .
, ,
,
.
,
.
(74 6 - 9 ;
) ;
. (9 1 6 -2 0 , 10 1 -3 ;
) ( 14 );
, .
: ,
, ,
( ) , . .
.

3)

(1)
B*fcpA '!

(2) Scapeqc

(3)
| --
(4)
^
(5) .

0 * IC |
4)

(1)
* |

(2) 8
|

(3) , ,
0 |
242 . ( ): 4 *

( 1:9).

288

(4)
|

(5)
/ ^

(6) .
00 00| '|

18-4.

, 07 [] 243 .
( 1 :
26-31) ( 2: 5-7) , , .
c M o ro :
DTK nWJ ' l i n 244 [- < ] ( :
; 1: 26). nomen proprium , ,
2: 20 ( ?, ?
), .
4: 25.
0* ,
, .
-, , DIX []
. , ,
( 2: 7): mm i n [- *
-- ' -ha-] (
; 2:7). ( 2: 5)
: (DTK) ().
-, 0" 7 [] , , , * , ,
1: 26 :
[-] .
5: 1: 1 rrtw
[- *acah ] (
[]).
, -, Dix
07 [] D7 N []
(. [] 4 078 [] ).
07 $ [] .
243 .
. . . ( ) [-
: 667675]. \ '.
h. ( , ,
, , , .) /
,
. ,
, , ,
.
244 .

289

, , [Theologisches Handwrter
buch 1: 42]; . : [Adam 1993: 4; Adam 1967: 28]. ,
( ; ())
[ : 78] 245.
,
. , ,
. , .
, ,
, . , . ,
, 246.
.
, , ,
( ), ,
( );
, (.,
, [, . .: 450-459]). = ( :
) 247.
, .

, , .
. : : 248;
. <...> ( =
07 [ha- ha-]) , ; (
=
07 [ha- ha-]) (1 15:45, 4 7 )249.
(
) ( ) .
.
01. 11 49
(1)

'
(2)


(3)


245 ( , )
. : . . ,
, .
246 , .
247 , ,
, , .
248 2: 7. , , ,
.
249 , . . [
, . .]; , ,
[Ha-Brit Ha-Hadasha 1976], .
10 - 11355

290


(4)

* TbA*fctOIU
(5) ...

...

02. 22 2-6
(1) *

^
(2)

(3) , ,

, |,
(4) .

* |
0 3 . 7 8 , 2 - 7

( 1) ^ ( 2) ^ ^( 3) ^
^ (4) | ( 5) ( 6)
( 7) ...
0 4. 80, 3 - 7

( 1) * * ( 2) | ( 3) ^ (4) ^
^ (5) ^ (6) 6 (7) ^ ...
05 . 81, 1 5 - 1 8

( 1) ( 2) (^ ^
( 3) ^ A ABOK ^ [ (4) ...
06 . 87 1 6 - 2 0

( 1) , ( 2) ( 3) | () (4)
( 5) | (6) Aotffc (7) | ...
0 7 . 119 6 9
(1)
/

(2)

1
(3) ...

...
1: , : ^.
0 8 . 128 1 6 - 1 7 , 129 1

( 1)

( 2) ,

, *||

^...

, (
. ) .
( ) / ( , ,
, ). -
, (/ ).

291

0 9 . 5 5 9
( ) (2) AHOI ]0 (3)

(4) | (5) TBOKJ ^^

1 0 . 7 1 7 2 0

(1 ) , , 6 ;
^ , ,

wo

(2) *
0|

(3)
-- |

(4) 6 ...
||...

1: : . .
11. 35 2 - 3
()

(2) |

()

*1|

12. 35 1 2 -1 4

( ) (2) | (3)
0011 (4 ) *-|
13. 80 1 7 - 1 9 ,8 1 4

(1) , , (2) | (3)


^ (4) || ^ (5) |
1 4 .8 3 4 1 - 1 9
( 1 ) ( 2 )

^ ( 3 ) |

( 4 ) ( 5 ) | ( 6 )
|\ ( 7 ) ^ ( 8 ) |
( 9 ) *||
15. 84 1 0 -1 5

(1)

(2)
1|

(3) &
^

(4 )

(5) oqc
'

(6)

(7)

" , .
,.|

16. 85 7 - 1 3

(1) ^
^

10*

292

(2)
^
(3) ...
| ...
17. 1820, 89 1 - 2
, , ^ (2) ^ (3)
, , (4) ...
18. 96 1 5 - 1 7
(1) , (2) (3) [ (4)
...
19. 101 4 13
(1) ^ AKOHbHOK, ,| (2) ^ **1, ,| (3)
^ (4) ^ ^ (5)
(6) | (7)
| (8) ^ (9)
...
2 0 . 103 3 - 8
(1) , , | (2) ^| (3)
OBpA^fel (4) (5)
^...
21. 103 1 2 - 1 3
(1) &

(2) ...
...
22. 108 1 0 - 1 9
(1) | , (2) | ,
(3) | (4)
( 5 ) tAKOl ( 6 )
(7) | MA |
23. 119 25
(1)
^ * *|
(2)
^^ ^
(3) &

(4) .
CA'I
24. 121 912
(1) &

293

(2) $

aaHsI

(3) Eqc ...


CB^fe . ..
25.

2 0 4 -7
(1) * *#1 (2)

|,

( 3 ) M A , ( 4 ) ^ - |

25 , . , , , . .
. ,
, .
,
,
, . ,
( 173), : -,

250 (
); -,
( ).
,
.
( ); ,
,
.
.
, () ,
( , ).

,
. ,
, , ,
- . , ,
, ,
- . ,
,
( , , ).
, , .
250 , .
,
. :
( , ,
- ),
, (
).

294

, (
) . ,
.

<045>, <045, 072>, - <152>; <154>, . .
<071> <053>; , . .
<071>, <047> <081>;
( ) <011> ;
, <063>, , . .
<065>, <021>, <191>;
, <022>, <021>
<022> , , <012, 153>
<013>; (. . )
<014>, ()
; , ,
<044>, <011>, ,
<193>, <242, 3>.
=
, <91, 112, 161>,
<171> <112, 224>,
<225>;
<031>, . .
; <032> , <047, 205>
, <046>, <072>, <205>,
<191>, <198>,
<251>, <204> ,
, <233>; ,
<05-4>, - <231>,
<054, 062>, <232>, , <062>,
<073> <193>;
<133> ,
<091,5>; <104>
- <101>; (=
) <011>, <211>,
<024>, <253>
, <148>, <081>
, .. <197>; - <031>,
<035>
- <036, 043, 182>,
, . . <037>, <183>.
,
. ,
,
. ,

295

,
,
.
,
:
. ,

:
.

18-5. '
251
(: ) (1- V III ), - , ,
:
(1) 1^

(2) (92 c a , ,I
(3)
(4) 3! 4 5 ^
(5) 6 7
(6) 8| , |
: 1 --; 2 ; 3 -; 4 --, - ; 5 -; 6 -; 7 -*; 8 --.
- ( 1930: 121) (5) **
: .
. ,
(1), (3).
(3), (4). ,
, .
( 24),
(2 -3 ).
. , ?
252 ( )
253. , ,
251 ,
XII . (. 164 ];
.: [: 85]). , ,
, 14
, .
252 . [ 1989:185].
253 . , . ( 13: 24).
,
entrance of Christ into world = incarnation [Lampe 1976:
423].
.

296

?
.
.
, , ,
, , ,
.
.
, . . ,
. , ,
: ,
^ 4.
, , (1)
, . ,
, , (
) .
(1) ;
. :
,
. *
( ) .
, , . . .
,
.
, . ,
( , ).
. (49 9-13)
(3-4):
(1)

(2) , ,
, ,

(3) , , ,

| , , |

(4) ...

| ...

4: ,
, , , (;
[Lampe 1976: 1441] beyond all being, supra-essential) [1]; ,
, [2], (=
) ( / ) [3];
, [4].
254

. 4- IV 6 ( . 165): * ,
* / /
, , / , , * [ 1930: 112]. - . [ 2002:5-9].
, /

297

. [1] [3]
(99 1216): * ( ) |
( v ), .
, , 2- I
(127 11-15):
( 1)
( 2 )

(3) | 0

(4) |

(5) ]
(6) ^ ^|.
, ( ), , . . ,
, [5]. ,
, , . (
). , , .
(115 18, 115 13): 6 * * ^^ , ,
| * C| * ...
! [6].
(20 8-13) : ...
| * ( ).
(47 18-19, 47 1-3) .
,
, , , [7]:
(1)

(2)

^
(3)
|

(4) , .

, |

*I

,
, . ,
, .
[8]. (87 20, 88 1-7) :
, , ... ^ ( ) Apc> ( ).
( 55 ^),
( ).
, ,
, ,
. , (113
813) ^ , , | .

298

Or , ,
[9]. , . (64 9-13) : ,
| ' ' 1| .
, [10], , , (
) .
(38 11-16) : ^... ... ^ | ...
() ()
, , ,
255, (-) .
.
44 ( ) : ...;
... . , ,
. 256^:
, , ... ,
;
[ 1994, 1: 656; 545546]. (28-,
) : ... - , ,
, , , , , , ,
, , ...;
, .
...; ... .
... [ 1994, 1: 412-413]. ,
. ,
, . . Carmina
dogmatica ( 6, ; [ 1994, 2: 29]) 257.
.
258. ,
: .
... ...
...
[ 2002: 188].
(
) ;
[10].
255 , .
. [ 2001: 7893].
256 () .
: Musaios. Version l.Od-32. By Dari J. Dumont and Randall M. Smith. Pacific
Palisades, California [Copyright 19921995]. ,
, [
].)
, .
. . .
257 . [ () 2001].
258 . [ 2001: 406418].

299

, ()
[11],
[12]. .
. (114 37):
(1)

(2)

| (sic!),

(3) , ,

,|

(4) .
'I

, , ,
, [2],
, (= ) . [8], ,
[7, 9], [3] [10], . .
[11], , . .
[12].
.
.
. : ...
ca. ( )
, (), .
: .
, .
, .
-:

259.
, .
(.. [2, 3, 712]). ,
. : ,
, , 260.

: -,

; -,
, .

259 2- V
6- (. 165; [ 1930: 113]): , ,/
/ .
260 . 4- III 6 (. 165; 1930: 112): / / / , .

300

1.
( 035)

:

X IX .

1881 . ,
, . , .
, , .
(1)261 ..., ,
(2) -fils ,
(3) , ,
(4) .
(5) -
(6) .
(7)
(8) ,
(9)
(10) .
(11)5
(12) .
(13) : -
(14) ;
(15)
(16) , .
( 17) : warte262,
(18)
(19) .
(20) .
(21 ) ?
(22) '?
(23) ?
(24) . <...>
( 4) :
.
, , .
263, ,
, ( , ,
261 .
262 . .
263 ,
, , , .
. . : ? []. ,
, ? , , , , , ,
. , ] , , ,
, , , , .

301

) 264 (
[, , .. 265]),
, (,
, , . . ), (
) .
( ) .
(4) 266.
(5). ,
- . ?
XXI . , .
, (9).
,
, ( 210 267,
9 ). : ,
( ,
) , ( ), () (
, , ); ,
( ) , .
,
. (
[ ] )',
, ,
.
.
1100 (, , 269),
100 000 .
, ,
. : (7)
, (8), . . , ,
, . (7)
; (8) , .
264 . creditor , .
265 ( -
): .-, 5 1912 .
, ., ,
. .- [ 1912: 230].
, :
500 . 50 ., 500 . 1 .
,0% .
266 , , ,
:
.
,
,
, .
267 : ( 2 8 ) 2,09 (209,91 ).
268 . [ 1987].

302

, ,
(9), . . 10 . , 1100 11 .
, ;
(12), , .. ,
( 1917 .).
,
, (10), ..
(= ) .
, 275 .
11 .
, , ,
, , .
(
): (11),
(15).
:
, ( , . . ) (12).
, (, )
(13).
, , , ,
.
: : - / (1314).
(
) ( , , )
: ( ) 20 , ( ) ,
( ) 20 .
( ), ,
20
20 .
,
, ,
. 20 .
, : 1000 , 2000
, 3000 , , 5000 ;
, 11000.
,
.
, , ,
( ; [20]).
, , . 20 1881 .
(
, ),
( ), , ,
10 . , , ,
. , , , ,
( ?; [21]).

303

, , (22)? , ,
, , , .
,
, , : ? ?.
, ,
(1), .. ,
, .
,
. , - (1);
. , ,
, . , , :
?269 , ?
, , . - ,
. , .
, , .
,
, -: .
: ( , )
, (24).
, ( ),
- . (
[] .)
, , -
, , ,
. (
), , , (25 ), ,
, , , .. ,
, , ( ) , .
.
, , ? , ()
, ,
, .
, , ,
( la
).
; 270 (
269 ( [
22 ]), :
, ,
,
.
270 , ,
, , :
? ,
.
;
?

^
.

304

: ( 1844 .)
). . ,
-fils (. . -) .
, .
, ,
, .
, 18- ,
. ,
. , ,
, , , ,
[ 1894/1988: 328].
, , ,
: 1877 . 105 . .
: , 1860 . 20 .
200
. , ,
, , ,
, , ,
, ,
[ : 331].
,
. ,
850 , ,
, .
, .
:
. , ,
.
! ,
,
() 211:
* * *

- ,
.
, ...
!272

,
;
,
<...>.
* * *

,
,

, ,
, ..273

271 , . . , .
272 , 22- 1842 ., . ,
.

305

, !
, , ;
, ;
lart pour lart , ; () ;
274 - ;
( );
,
275
( , 276),
-
.
, :
277, 278, ,
, , ,

(. : [ 1988: 10]). , ,
279 280.
273 , ..., 1850 .,
.
274 : , / ...; , /
, !..; ...; ! !..;
...; ! / ...;
. ...; , ...; ,
...; ...; ...; !..;
! - / , ... . , :
(1843 .)
23- ( ...; ! ...;
...; ... ...; ; ...).
275 [ 1902/1988:452].
276 : :
. ,
... . <...> , , ,
, ... [ 1902/1988: 453]. .
. . ( ): -, , ,
. : ! ,
, , .
277 , , , : (
) (Foeth), , ,
1841 .,
. , . ,
, .
278 , ,
. , ,
: ? , (. :
[ 1894/1988: 330]).
279 . . :
, . :
[ 1968/1988:410].

306

, -
281. , 1881 . (. . )
( ) ,
, 282.

2.
( 03-5)


, [, 1979, 1: 38-40].
, , .

, 17.
( ^ XXV
: , , , , , . . <...>
. ? ,
, .
. , - , . , ...
.
.
. , ,
, . ,
280 .: . , .
, <...>;
:
?
,
.
281 .
. .
. . .
, 1890
. . . .
, ,
, . ,
,
[ 1988: 446].
, . . , .
282 . , ,
, :
! ,

.

. . <...>

307

- ,
. , .
. .
, ? , ,
, : .
. , ! , ,
- .
, . <...>
. - .
? , .
, .
, ?
, .
.
, .
. , . ,
, , !
, , ... <...>
, . . <...>
. , , ,
? ? , ,
, , , , .
. .
?
. . . ,
, . , : !
: , !
, , :
, , . <...>
,
. , , , , .
. .
. .
. ,
? <...> .
, .
.
.
,
. ,
, , . <...>
, 629. <...>
, -... . ...
. .
, .
. ,

308

, , , .
. <...> , ,
( , !),
. , ,
, . <...> . ,
, !.
. ,
, ... . ,
, . ,
, . <...>
. 533.
. , -
, , ,
. - . <...>
, 880. .
. :
, . <...>
. <...> ,
, - . , -,
, ,
, .
,
. <...> , ,
, . , ,
, , ,
, ? <...>
, , .
. , , .
.
. <...> , .
, , , ,
. , , ,
. <...>
. . :
. , , -
.
!, . ,
, . .
, . .
. ,
. , ,
, , .
,
: , . ,
, ,
, ,

309

. , ,
.
( ) , ,
, . ,
. .

. .

. . ,
... <...>
, ,
?
?
: ? <...>
, ,
?
?
? !

3.
( 03-5)

: 1985 .

1990- .
. ,
( ) ,
, . . . . ( .)
-.
1985 . . , , , ,
,
, , .
, .
( :) , , ,
.
, , ,
. ,
. . ,
, . ,
, , . , , . , ,
?
(:) !
( :) ! !
( :) , , ?

310

(:) !
( :) ?
(:) .
, , .
[ 1983: 107]
:
, ,
. ,
( , ,
, ..), .
.
.
, ,
, .
. ,
(. 1),
( ), ,
.


: , ,

, . ,
, :
,
.
: .
. .
[1983: 172]:

.
, ,
. , ,
: , , ,
, . ,
, .
, ,
, ,
, .
:
.
?
.
, ,
, .

311

.
. . ,
, ,
, - . ,

. .
,
.
(, ) .
, , .
, :
. : ;
: .
, :
. , ,
, ,
, .
, .
.
-
.

4*.
( 03-7)


, 03-7
. ,
.
1/14
'(. 330379),
, 283.
. .
( . )284, ,
, ,
, ..
, , ,
[Bardenhewer 1901: 239249].
* [, 2001].
283 30 (
, ),
1076 ., .
284 (f39S) (; f389).

312

- (
: ), , 18 ,
1 ,
, 285.
. (I, III, IV, VI,
VII, VIII IX) ( ) :
1- ( ), 2- 3-
( ),
. - ,
, : 1- , 2- 3-
, 4- ,
, .
, 1- , 2-, 3- 4- .
: 1- 2-. ,
!

. .
.
,
18. 98- (
, 6) 102- ( , 20).
, ,
.
, . , ,
,
.
. . , .

, ( )
.
,
, ,
, .
,
:
(. . );
loci communes286. ,
. . .
,
(. [, 2001]).
285 , .
286 Loci communes ( ) ,
, , , ,
( ) .

313

.
( ) , (
).
, , (
: ~).
9837
[1]
|

[2]
0|

[3]
|

[4] , .
* CA,I '|

, . . ,
. ,
. ,
(9 1- ) (. . [ , 1:1-94]).
, ( .
[ 1875:45-80]). .

98*811
[1] *
1\

[2] 4 *
|40 KCTf|

[3] $

[4] , .
| ^ , * |

9: 10 (
): .
, * (
[] ). ' ( ;
: ).

9820, 9 9 4 - 2
[1]

[2] , , o .
*, , ^|'|

: (1) (
); (2) : (. . )
(. . ) .
- ( ), - .

9934
[1]

314

[2] , ,
, * -|

.
325 ., , IV .
. , , (364-378 .)
,
, ^
, () ,
, . , ,
, ,
( ), (
. ). - .
, , .

9 9 4 7 -1 9 , 9 9 4
[ 1] ,

[2]
*|

[3] & *
0|

[4] 4 2 , .
0|| 3 , * |

1: . : - . (
) . , (, ,
) ( 12: 42);
' . 2: , ,
. 3: , ,
: () ; , . ,
( ) , . .
: ( ) ,
, . ( ) .
. - (1) ,
(. 34:129). (=
) . . - (2), ,
, , . . . , , ,
.
:
. 43- ( ,
), , : <...>. ,
; ,
, , . , ,
, [ 1: 626-649].
,
, , (
), .
, .
(. 4: 32-37). .

100813
[ 1]
O b

315

[2]

[3]
^

[4]
|

[5]
^ 1

[6]
^ |

[7]
OlfHOCTH

[8] , .
0 , . |

1-1: . , , :
; , , (
[ ]
). - ( )
. : (1) (3), (2)
(6), (4). (7)
. - .
( ).
( ) (.
). , ()
, .
100 1 4 -1 8

[ 1] ,
*

[2]
|

[3]
^

[4]

[5]
| ^

[6] .

\ |

5(0 * -

1: ( ) . : . ~
,
. ,
(2-3) : ... [ , 1:
616]. (4)
: ... ( ).
, ,
. .

100610
[1]

316


[2]
|

[3]
* |

[4]

[5] & .
\.|

(4) . .

1 0 8 -1 3
[1]

[2] , ,
| \
[3] *
\| 1 * 2|

[4] , ,
CBOWI ^ , 0*,

[5]
^

|\3

[6] , ,
1*,| *.|

1: . , ,
*. .
2: , . : & . 3-3: ( ) -. (= -.), ,
( ). -
. ,
& (4), . 10: 11, 14.
, (3).
.

101 1418
[ 1]

[2]

[3]
|

[4]

[5] , *
, ,

[6] 4 .
e a

1 |

1: . , , . 1)
. .
, (
) . , , , ,

317

. (. [2]). 2) , ;
- \,
( ) :
(, , ) . ~ . (5).
, , .
, .

1 0 1 4 6 -2 0 , 1 0 2 4 - 4
[1]

[2]
|

[3]

| ^
[4] , ,
^ 01f|4HHtMt, , OlfilACC

[5] , ,
*| 0\*0 |||, ,

[6] 6
|0 { *|

[7] 6 '
^^

[8] *
|

[9] 8

[10] .
-


(figura etymologica) , . . - nomen
proprium , . , ;, ,
, , , ; . ,
. - (7-8)
. (-, ).

102 513
[1]

*|

[2] , ,
* | , ,

[3] *
*|

[4]
| **

[5]

[ ]|

[6]
*|

[7]
0|0\

318


[8] & Uv 1
| ^

[9] .
0.|

1-1: , . : ()
. ~ . ,
. (2)
, . .
(3): */
. ( ;
: 287) ,
, (. [ 1997: 135]). (4-7)
. .
, (
).

102 14 21, 1023 * * |


[ 1] , *
* ^ | *,

[2]
|

[3]
|
[4]

[5]
00[]

[6] 6 *
| Hi * !

[7] ;
^|

[8] ;
||

^ ^

[9] " ,
OlfBO

[10] .
| 0 .

; ; (
, [ 16: 16]); ,
( [ 1: 1-18]
); , ( ,
[1 9: 22]) , , ,
, , .
:
, , , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
. - ( )
287 , , , ,
. (
) (. . ).

319

(7-8); .
: ^, ^; ^ ^
(2 11: 29). . .
1 0 2 1 3 2 0 * ? |

[1]


\ xfrfc

[2 ]

[3]

[4 ] Sic y i p
^ OlfBO tCH
[5 ]
|
[6 ]
|
[7 ] .
^ | .|


. , .
, , nomen
poprium , , ,
.

5.

( 13-4)

1917 .
, ,
, , .
, . . (17791840),
, .
, !

,

, ,
, ,
!

. . :
, : ! !.
.
. , ,
, ,
. .
,
, .

320

( ) , ,
... . .
. . ,
, .
. . XIX
. :
, !

,
.

, ,
,
, ,
!..

, ,
:

...
- ,
, ,
...

... , ,
- ,
,
, ...

...
,

...

..., , , ,
!
, ,
, ...

. . , ,
, ,
:
,
,
,
, ,
, , !
, ,
:
, ;

;
, .

, ;
--...
,
!..

,
. ,
:
...B , :
( ,
- ,
... .
: (
- ), , (, ),
- . :

321

, , . : - ,

, . , ,
. , .
, ,
. , !
, -
, - .
, . . , ;
, .
XVI , - ,
.
, ,
-?

-?
- ?
- ? (. )

,
. 6070- .
,
: , , .
.
.
.
.
,
( , , ) . . (
) , : ,
.
: ; (, ) ...
? ! !
! ! : -!
: -! --!
-\ -\

! (. , )
, .
, , .
- ,
, ,
:
,

!
,
-?

11355


,

?

322

6.
( 17)


( )
. . ( 17
). ,

,
, ,
.
17,
. ,
(), (Moloch). ,
| ( )
, . . , , ,
() (, , ;
), .
, ,
,
( : ; . . 93: 1, 97: 1, 99: 1;
52: 7), .
, .
, ,
.
.
,
, ()
, . (
, .)
, : <...> <...>
([bob WITD "[" 1), <...>; <...>
, ([ |0 1S74TD ),
;
,
([bob *IS7ITD 1 1), ,
, ,
([ 1?) ( 20: 1-5).
: ...
( , , [ 1993: 643]). ,
(; . .) : ,
() ,
( ).
, ,
.
,
. 18:21 ( ).

323

.
. ( ),
, . .
, . .
<...>. <...>.
<...>. ,
<...>. <...>.
<...>. <...>.
<...>.
<...>. <...>.
<...>. <...>.
<...>. <...>.
. <...>.
, <...>. <...>;
( 18:5-23).
(
) (
), , 18: 21
.
() : Sah man einen Zusammenhang
zwischen dem Moloch-Kult und den im folgenden genannten Perversionen? [Stuttgarter
Bibel 1992: 156]. , , ,
.
. 18: 21 :
317 ] "[17 .
, , , :
. , ,
, .
: ,
,
, - : De semine tuo non dabis ut consecretur idolo
Moloch. ( ,
idolum.) . :
^^.

, ,
()
( 20: 2, 3,4) , ,
lectio facilior; , lectio
difficilior , (, ) , .
.
-
, ,
, , ,
, , .

324

,
(. 18: 10; 4 16: 3, 23: 10; 32: 32, 35; 16: 21)
. 7: 31, , :
, (^)
(7) ( 19: 5; 4 17: 31).
, 4 23: 10, :
, ,
( " ' ) ("jbob 7).
,
: ,
( 32:35).
,
, ,
, ,
(, , , , , ,
, , [ 31: 22-23]) (. [:
219]). , , , ,
, . , ,
, .
,

, ,
(, , ,
,

) [: 219].
,
. - (DDil ) . [
: 148]: ,
, , ha- ( ).
, ,
,
. -
, ().
,
, :
, , .
, , ,
, , .
, (3 11:6-8).

, /
( ).
, 288,
16.
288 . [ 2001: 207-252].

325

, [1];
, ( )
[2];
( , ),
[3];
,
- [4];
,
, [5];
[6];
, , [7].


. . : ( )
,
. , , (= ),
// , ( )
. , , ,
(, ).
. . . (1896).
, , ,
: , !;
,
, [8];
- [9] ;
[10];
[];
,
[12];
, [13];
-,
, [14];
, (
) [15];
( -)
[16].

. : ,
(. [3]
[5]), , , , ;
( ) , ( ), ,
.
, , ,
, , .
,
, , . ,

326

,
, .
, , [25]
[12] ; , , ,
.
. .
,
, , ,
, , ,
().
;
(), ,
.

7.
17)

,!..
, ,
.
. . - ,
, ,
.
, ... <...>
,
?

.
. 289
: . , <...>
[ 1988,1:151]290.
291, ,
: , , ,
, [152].
, caM O M
292, 293.
289 18111821 . (. [
1989: 50]).
290 .
291 18111822 . [
1989:96]).
292 , . . . .
, - .
,

327

: ,
294; , , ; [155].
:
295, 296,
297,
298 , , .
,
.
,
: , ,
,
. , ,
, : ... ,
,
[154, 152].
. . .
.
; . ,
, , , . ,
- .
; , ,
. . [ 1985, 1: 7879].
, (1815), .
- . [ 1911:291].
293
...
294 1812 . :
, : 2- [155]. , ,
,
, . , , ,
( 1928 .),
173.
295 . . : [ 152].
296 , <...>
, . . ,
[192193]. (Sobriguet , .)
, ,
.
297 - 1814 .: Stances (Avez-vous
vu la tendre rose...) Mon portrait (Vous me demandez mon portrait...).
298 . X.
: , ...
, - [ 1929: X]. ,
-, - (.,
, [ 1929: 7, 50, 58-59, 60, 79, 80, 81 . .]). -
, ,
14 [ : 70]. , ;
( . . ) : ...
, -, : la princesse-to>ege [ : 83].
: * , ,
; , , (. .).

328


, 2" .
. .
: . . <...> <...>
.
- ,
. ,
,
.
, [190].
,
,
. .
.. : 300,
,
10- (190). . .
: . ,
-, ,
[ 1992:74].
. . . ,
30*. 1899 . 1900 .
. . 5 1900 .
:
Nun mu ich Ihnen zunchst erzhlen, da Ruland mir <...> mehr als flchtiges
Ereignis war, da ich seit August vorigen Jahres fast ausschlielich damit beschftigt bin,
russische Geschichte, Kunst, Kultur und nicht zu vergessen: Ihre schne, unvergleichliche
Sprache zu studieren; wenn ich auch noch nicht sprechen kann, lese ich doch ziemlich
mhelos Ihre groen (Ihre so groen) Dichter! Auch verstehe ich das meiste, was man sagt.
Und was fr eine Freude ist es, Lermontoffsche Verse oder Tolstois Prosa im Original zu
lesen. Wie genie ich das!302 [Rilke 1986: 23]. , ,
: ( -),
(genieen).
299
1812 .
300 : .
301 , , . . .
[Rilke 1986]. (1989).
302 , <...>
, , , ,
, , , ,
. , (
) ! .
!

329

-
. . ( ) .. ( 16/29 1900 .; .
[Rilke 1986: 56]), ,
. . 303 ( 29 1900 .; . [ : N 64]) 304,
( 29 1900 .; . [ : 85])
( 13 1901 .; . [ : 102]). . . ( 28
1901; . [ : 112]), -,
, , .
... , [,]
, : . :
Sehnsucht? [,] : .
, . .: Bangigkeit, Kummer des Herzens bis Langeweile!
, , , ,
. , , ,
Sehnsucht , a [,] . , . [,]
: langueur, Sehnsucht,
, [,] ... [ :
112, . 291].
. , H .A .
11 [ : Nq 128, . 324]
:
, , [,] ,
, [,]
, [,] [,] - ... .
, , (
), unversehens ( ),
- 1900 . ,
- ([Rilke 1986: 488-494];
[
1977: 366-370]).
(, ,
) [Rilke
1986: 489]:
,...
.
303

(1861-1928),

304 29 1900 .: !
: ! . : ,
[,] .
!

330

[ : 491]:
...
[
: 620]:
...kam zu ihm und nahm ihn wie einen Bruder auf;
...Alles Vergangene ward zur Sage.
,
,
[ 1977: 526]. . [Rilke 1986:494]:

[,] [;]
[,]
, .
,
,
.
.
, ( 1905 .) (Das Stunden-Buch),
, ,
.
, : Selten ist Sonne
im Sobr305; Habe alte, alte Kurgane / wachsend und kaumerkannt; die Trotzka Lawra;
das Monastir; Gossudar. (Das Buch von der Pilger
schaft 306) , , ( )
, 307.
, (. . ),
Ich war bei den ltesten Mnchen 308 (
305 .
.
306 : . ,
. ,
( ),
: .
307
( 021).
308 . ( )
(. . ). [ 1994: 3940],
:
, , ,
;
, ,
, ,
, .

331

) : ...rauschend am Rande des Christentums, / du Land,


nicht zu lichten..., ( !) :
, , ,
,
, .
,
<...>.
,
, ,
,
, , .

,
309. <...> ( . .., . .)
, , ,
,

,
- ,
[Rilke 1981: 418419].
.
, .

, , ,
.
,
XIXXX ., , ,
.
, :
( )
,
,
.

, ,
.
.
, :
, , .
, ;
, ,
,
.
, , .
309 , (= )
.

332

310. ,
, :
, -. ,
, ,
.
, . .
, .
, . .
, ,
. ,
(, ,
),
,
( ) .

.
311,
312. : ,
,
313. :
310 ; :
, .
311 . , : [White 1949].
. : ( . civilis
, -) , XVIII .
(!) , -, [: 412].
, , , , , ,
() .
312 .
, ,
, , ,
, , , . .
.
: civilisation ,
.
313 . , :
. <...>
, ,
. , ,
: , , , .
<...> . <...> ()
, , , ,
, bestia triomphante... <...> ,
. <...>
. :
,
, ,
:
, , ,

333

, ,
( 314),
. ,

.
( )
315,
- , , ,
, .
,

. (. . ) ,
, .
.

: ,
. ,
, , . .
. , , ,
,
, , ,
. , , ,
, .
, , , ;
, , , , ,
, . ,
,
. ,

; , , ,
, .
,
,
, , ,
. , ,
,
,
[ 1987: 115117]. bestia triomphante ( )
, (., . 13).
314 , . . , (
, , - ; .
[ 1992]), 19761984 . (
). , (
) .
315 open society ( ) ,
(. [Popper 1966]).

334

, ( !),
.
, ,
, . -
, , ,
.

, ,
, ,
, 316.

, .
, , ,


. ,
, .
317: ,
316 , , , , ,
,
, ,
, ;
;
- , ,
. ,
, , . , ,
, . .
, ,
... , ,
, (
), ,
,
-. TV
.
, ,
. .
, . :
;
, ;
, , ; ;
; ;
, ;
; ; ;
; ,
, ... , , , , ,
. , ,
.
[ 2000: 173-174]. , -.
, ,
, . ., , .
317 ( secularis , ) , ,
, .

335

,
.
,
, , 318,
( ,
). , ,
,
319.
. .
: ! ,

:
(
). ,
. :
Alles Schrott. Die Brcken knnen so golden aussehen, Schrott. ,
. ,
: , , , , , , , -, -, ( ), ,
. ( ) : , ,
, (), , , ,
.
. , .
, ,
: (
), ,
[ 1996:182].
318 (IV .) ,
.
: . , ,
.
, , ,
, ,
. : ,

. (. . .,
. ) , , ,
[ 1893: 170-171].
319 , 2001 . , ,

. , -. . . ( 7 . 2001 .),

, : ,
,
. . ,
, .
. - ,
, . , .
. , ,
.
: , ,
, , , , ,
, .

336

( , ),
.
. 2001 .,
. . . ,
, , - .
-
:
.
.
, ,
. ,
, , , ,
.
, , ,
, .
1917 320.

, . . ( ),
,
( ).
- ! , ,
, ! , , ,
, , ... . .
. . ( 5 . 2001 .).
(= ) , , ,
.
, , ,
(= ).
,
, ,
.
. ,
,
. .
, ,
? . . . ( [
], 2001, 48) : .
, , , . :
(
- ). , ()
( ). (
.) ,
, ( , ,
) . .
. , ,
, , .
, , , .
320 . : . , 2001, 1718, . 2.

II


: ,
, -, ,

, .

. , , . .
,
, ,
;
. , , ,
,

. , (
) ,
;
, .


- .
.

1.

, ,
, ,
, , .

338

: (
-) , ,
, ,
. , ,
, , -
,
.
, -
.
(, )
: ( -
, , . .)
, ( ,
, . .).

, .
,
1

.
.
, . ,
, , .
, : . ,
, .
; .
: 42 ( 12: 57).
.
,
,
,
( , , , ,
..),
. ( ,
)
, ,
- ,
:
, . . ,
( XX .), ,
/ ( I ):
1 1
: , 1 , ,
[ 1968:233].
() ().

II

339

, .
, . .

: ,
; : , ; ,
, ; []
; ; : , ; , , (
).
, .
- , ,
.

: ,
, :
? ! , , , . ,
,
(. , ).
.
, , - , , ,
.
-
.
1. , ,

;
.
, ,
. - , : !
, ; , (. ,
). ,
. . :
, (. , ); . .
? , , (. ,
).
-
,
: , ! <...>. , ,

340

-,
. (. , ).
,
. ,
, ,
.
, : (.
, ).
, , ,
.
.


.
: ,
, ,
, ,
, .
-
,
. , ,
,
, ,
.
, .
, : ,
: , ,
, ; , , [
. . ., . .] .
, (. , ).
,
(
, ) .
2.
, , ,
,
.
. , , :
, , , , .

. ,
( !.. , , !.. 2

- . . (. [ 1970]).

II

341

? , !), (. , )
[] \]: 3.
,
. .:
(. ).
, - -.
.: / / /
(. ).
,
,
, , , .
,
[]: , , ,
, , , . . , ,
. ..
: , . , ,
. ,
, ,
. 30- . - -
, : . . : , .
- (. [ 1979]).
, ,
, ,
,
.
( ), , ,
, , . .
- ,
. ,
, ,
. , - ,
, , , , . . .
: ,
. . Tpe. ,
- .
,
, , ,
, - .
3
. : . .
(. . ) / /
. , 1974.
- ( , , , , ).

342

, , , , -
(. , ). ,
, : . .
. : , , , , , , .
, ,
,
, .
, , , ,
: , , .
. . , . , ,
, ,
.

. : , ,
, 0 (. : [ 1969]).
,
.
2. ,
.
, , :
, , , .
, -
- .

, .
. . :
. !
,
, - (
). (,
, [ ], , , , -, -, , 4
.),
. : . - (, , ,
, ) {-5, ,
). . . - : , , ( ),
( ), , , , , , ,
(!) . [ 1979].
4
. 30- . . : , / .
5
. ( ): , , / - , /
/ . ,
[] .

II

343

, ,
[]
, .
..., , [ ],
, .
(. , ).
, [], [].

. . [ 1978].
. :
, ,
[ 1971]. .
. . [ 1959]
. . [ 1983]. [],
( )
()/ . []
. : ,
, / . / , /
.
(, ) .
, ,
[]: .

, , .
, ,
.
,
,
[ 1957: 123; . : 1975].
. .: [] , ,
: ... -
. , ,
(. , ).

.
, , .
() ,
XIX . () . : , ,
. . : ,
,
. , , ,
. . .
, , (, ,
. .) ( )

344

, ( : , , )
, , .

, ,
( ),
( , , , , ,
, , , , ,
, [. ], , 6, ,
, 7 , , , 9) . .
, (
, , ): .
. , : ,
, / , ( ).
, . . ,
, --, ,
.
, , .
- (
) XIX .
.
: -: -
-, : , , ? : , ,
. ? -. -, , ,
, , ; ! <...> , ,
, . . .:
-. <...> : - ,
, . --
. <...> ,
, , .
, -
, .
,
.
., , .
cydpb. ,
(0), XIX
: , , , /
...; , , / ,
. , ,
6

. , (1982, 14): ...

....
7
. : ... ....
8
. : .
9
. : , , / .

II

345

( , , .
), ,
.
, ,
. , ,
,
. ,
, [], []:
/ , , / , , /
. <...> /
, / / .

() (, ) ,
. (
: , / ; ,
),
, ( ), ,
.

. . : , .
, .
, ,
, , .
, , ,
. ,
: : , , ---,
(. , ); Tpppyd !
! Tpppyd ! (. , ); , !
! ! (. , ). . -
: . ?
- . ,
? (JI. , ).
,
, .
, (
; ) ,

( ). .
3.
- , -
. ,
. , ,
,
[ 1979: 238].

346

: ,
. . .
: ! / , /
/ ; : / . .
. . [ 1975].
,
, .
, , , . . : , ,
; , ( ); , ;
; , , ; ;
; , ;
; , ; , ;
, , ; , ;
; : ,
( . . ).

.
, , ,
:
, . ,
, , . , ,
!

-
. . Evening of Russian Poetry [Nabokov 1990: 608]
...and there are certain customary twins
in Russian as in other tongues. For instance,
love automatically rhymes with blood,
nature with liberty, sadness with distance,
human with everlasting, prince with mud,
moon with a multitude of words, but sun
and song and wind and life and death with none.

, (love) (blood), (nature)


(liberty), (sadness) (distance), (human)
(everlasting), (prince) (mud). , ,
, , , ,
. , ,
: .
, ,

( ),
.
.: ; , ;
; , . .
: , ,
, , , . . .: (=

II

347

); , , ; , - . .


. .: , ; . .

. . .
( ?) :
.
,
. .: /
/ , / (. );
, / (. ).
:
, / , (. ).
, , , .

. :
-, , / -, -. / , /
...
. : , , / ,
, / , , , / , ... .
: ,
- , . .
: . : / . . . (
). . . : , , / ,
().
( )
: (,
, , , , )
, .
.
( / / / / ),
, , , .
, , homo
loquens ( ), (
).
,
, ,
, .
, ,
, ( ).
- . . [
1983: 146 .]. . :
... ... ... ?

348

<...>. . ... ...


? . ,
.
.
, .
, : , .

, ,
, . ,
- :
, .
. : ,
, , (:
) (. -, ).
:
, (
) , (
-) . .
, , (. ,
); , (.
, ). . ( ):
, , , , (), ,
, . .
: , <...>
, ( ). . ,
,
: , , -, , . .
. : ( ).
,
.
, . : : /
. / , , / . .
, () (). .
: , / . /
, / : / , / , /
, / , / , / (.
, ); , , , / , /
, / . / , , / ,
/ , / /
(. , ). , (
) , , , ,
, ,
, .
. , . :

II

349

. ( ; /
), ( . ; [ ]
, ). ,
[ 1962: 154, 166].

.
. JI. ,
, [
1977]: / / ! /
/ / . / , /
: / , /
? / . / . / . / /
, / ! / /. / . /
... / , / /
!
. :
/ . / . / . / . /<...>
! !/ . / , ! : ,
, , .
?
, :
...- ... ,
, ... ,
, , . ,
---,
,
-: , /
. , .
,
. , ,
(. ), .
, , .
.
-, - , .
,
. .: , !/ . /
, ? / , ! (. ). ,
( [ ] $)
, .
. : , ... ? , , 6\ : ! (. , );
, / 0 (. ); , (.
). , (-
), : ,
, , , (.
). ;

350

. , .
.
,
( ). , ,
:
.
. ,
: ... : .
! , . , ,
, . ... :
.
,
- , .: , / -. / ,
, / , ; ! /
. / / -
(. ). , . ,
( ).
: . .
. , ,
.
:

,
.
, -
, , -
, ...
,
- [ 1969: 78].
, . . , . .
[ 1981]. :
, / rop! / rpe : / rop.
/ :
, , , , , , , , , , ,
(), , , , , , , , ,
: , , , .

. , . , ,
.
, ,
, ,
, ,
.

I I

351

,
.
.
, - - , ,
, , , ,
( ),
-- , . .
. : - !..
-!.. (. , ). , ,
, , : ,
-... -... (. , ). ,
,
, , 10. ,
;
, ,

. , : , ,
; [],
[], ,
, . , ,
, , .
-
. ,
, .
-
, ,
. , ,
; .
,
. , , ,
, ;
, .


. , -
.
10 . .
, ,
. ,
, , ,
(), ()
. , ;
. .
. , , ,
.

352

, ,
, . :
( )
, , .

2.

. ,
(, 1881), ( )
,
.
, ,
,
( , , -, , , , ,
, ), -, ,
- (, ,
, , ; , ; , ).

,
, .
, . ,
. ( ?)
- .
,
(, , , ),
( ,
- ,
, , ), (
) .
- .
,
. , -,
, - :
(. : ), , , .
, , ,
( , ; .
).
. ,

, , , ,
(; . ), (; . ).

.
XVIII XIX .;
. , ,

II

353

,
.
, .
?
, , , .
,
. -
, , , .
, ,
.
.
(
, ).
. . .
,
. ( ),
, , ,
, , , .

. .
, , .
. . .
(, , -, -)
, ,
. , .
.
-.
? , ,
.
: -- ,
-- - .
: - , --
.
, , ,
.
() .
,
, .
, ,
, ,
.
, , .
. . .
, ,
.
: , .
1 2 - 11355

354

, , : , .
: , , , , ,
. -
,
, , .
, ,
. , .
.
.
.'
, . : ,
, : , .
. :
...- ,
() :
!
, , .
, ,
, . .
! , . ,
, .
. -. :
, ,
, ...
-
,
, , ,
.
:
, ,
!
, ,
, ,
, ,
,
!
, .
- , :
: .
, ...
...

II

355

... .
? , ...
? ...
, ! ...
. ,
, :
, ,
, - .
,
: , , , , ,
, , , ... ,
, , . ,
, , ,
, , ; ,
, , ...
, ,
, .
-
, .
( ) -
. : ,
-: . :
, , .
, ,
: , .
, ,
, , , .
. , :
! !
, .
, , . ,

( ),
(, ), (, ),
(), ()'.
, , -
.
, ,
.
. ,
, ,
.
, . :
, ( ) ,
. , - -,
, . .
12*

356

, ,
. -- --, , (
), , ,
:
,
,
,
.

,

. (. )
. ,
.
. . :

,

?
, ,
,
,
.

(, : ,
-; , ).
.
-
(
: , , ), -
(, ; ; ..).
, , ,
. .: , . . :
, , , ,
, , , ,
. . . .
: , , , .
(, , , )
. ,
( , ,
, )
.
-
,

II

357

. ,
? , ,
, (
),
.
(. . : , /
),
.
-
. , ,
,
.
,
- ,
, . ,
, , ,
, ,
.
, , , . .
. , -
,
, - ,
.
. -
, .
, . , :
?, , ?, ,
?
, , .
, :
, , ! . ,
, !
, ! , .
, , ! ,
.

: ,
, .
, ,
, .
?, , . .,
, . :
? ? , . , !

358

! ? ... , ...
.
,
, ,
.
. ,

. ,
,
,
. .
,
- (),
, , .
: -, , -!,
, , , -.
,
, ,
: , , , .
( ), , , , ( [])
, .
, , ,
- , .
,
.
.

.

. I I I


,
,
.
. ,


. . : , ,

, ? ,
?
, , .
.
, XXI .
, ,
, , ,
( ,
, ).

1.

. .

0 1 -1 . . .

, , .
.

360

30- . XIX .
. ;
: ,

. , 13 1831 . ,
. :
( ),
, , , (
).
- [ 1979] :
.
-
. , , -.

-.
-, ,
-. 10
( : ,
, , ). ,
, ,
.
, .

. ,

. :
. , :
, , <...> ,
....
:
, , 1.
, ,
. , . . (17891841)
( .: [ 1925]).
, ,
. , . , ,
:
(. 7, . 410)2. ,
.
1
. [
1954: 73-132].
2
, , . 7 [10].

III

361

, ,
.
, ,
.
0 1 - 2 .

- - ,
, , ,
. IX ,
, ,
.
,
:
, -
: . IX
, ,
, ,
; , ,
. , .
; , ,
(. 27).
- . . ,
1825 . : .
-,
, .
, ,

, , -
. , ,
, , ,
.
-, ,
, ,
.
-
.
, -, , ,
,
-, ,
, . , ,
?

362

, ,
,
. .
, , .
,
. ,

- (
, )
(, - ).
, , ()
( ) ( ,
):
, / , , //
, , , , // , , , ,
/ , , , ,
, , // , /
, , / , ,
, / , / ,
), / , ,
, , / (), /
, , , , /
/, ()/ (
), , , / , /
/ , ,
, ()/ . .

, , ,
, ,
,
.

( ),
. (,
) , , .
; , , (.
), , [ ()]; ,
, , , , , ,
, , ( ),
, , , , ;
, , ; , , ,
; ( ; ), ,
(, ); , , (
), (, ), ,
( ), , () (); , ,

III

363

, ( , ), ;
, ( ), ,
, , , , , ; ,
, , ; ,
, , ( ), , / (
), , (), ,
, , , ; ,
, , , , , , ,
( ), , , , ,
, ( , ), (
); ( ), ( );
, , , , ,
, , , ,
, , (), , ,
; , (),
( ), ( ), ,
, ( , ), , , , ,
, (), ; (
), , , , ,
, (; ),
; () ( ), ; ,
( ), , ( ), ;
( ) 3. .,
:
, ;
, ;
, ; , ;
, .
,
. . : ,
, , .
. <...>.
.
(
), ,
:
--, --, -, - / - (-, -, -),
- (-, -, -, -, -, -); - (-,
-), , , - / - (-, -, -,
-, -, -, -, -, -, -, -, -,
-, -, -, -, -), ;
3
, , . - . [ 2000: 8385, 105109, 168-169, 171173].

364


, ; - (- , -, -), ,
, , , , , ,
- (-, -, -), , , ,
/ , , , , ,
, , , , , .

, ,
.
1917 ., ,
50- 90-,
( ). XIX .
XX . , ,
. (
,
nomina sacra):
( ); ?;
, ?; ,
; , , ; , ,
?; (: ); ,
?; ; ;
; , , ecu?;
, ; , ;
( ); ( );
, ?; , , ;
( ); , , ;
; , , ;
; ; ( );
, , ; ( )
; , ;
; ; , . ,
; ( ); ;
; , , , ,
; ; ,
( ); !;
, ; - ; ;
; ;
;
; , ,( ); ,
; !; , ecu;
( , ); , , ;
. , , ( );
, ( ); ,
; , , ; ,
. .

, ,
; ,

I I I .

365

,
.
. . , XIX .
, . :
, ,
:
, 6\
, !
,
. ?
- ,
-. ! . .
. .
, . ,
, ,
. (
. , , , ,
, [. 41]
. .
.) , 3-
( ) ,
, -:
,
,

, .
: ?
: . .
(. 5, . 526)
. . ( ) , , . . , .
, , :
,
,
,


.
. . : , ,
. , , , , etc. ,
(. 516).
, -,
-, , .

366

:
, .
.

1.

1073 .

1836 . , 2- ,
, 18 4 (. 365-372),
1073 .,
, ,
(VII VIII .) ( ^).
25 ,
. ,
, ,
: * *

() 0

^ ^

2.

'

(. [ 1983: . 237]).

,
.
. , .
: ,
.
,
. 18 ?
<...> ?
,
,
? (. 501-502).

.
,
: A*knO , , HAMATH ^ flOB*fcCTIH
^ , . 6 rrfeCNH 60
( . 502).
: :
, , , , ,
, , , ,
, , ?

4
, , 3- 1836 .
. . ,
, (. 399-410).

III

367

,
ne; , , ;
.
, , ;
, ,
, , , ... (. 502-503).
,
.
-, ,
.
-, . , :
-?
( -) (. . -).
! , ,
: , ,
; , .
,
,
-, -, .
: <...>
: .
(. 504).
:
, , , ,

, , .
,
.
, .
, . . . . . :
. ,
: ?,
? . , . .
, ,
: ...
,
.
, .
[,
1985:441].
...,
: ,
..., ..., ,
, ... ( 11 ). , -

368

.
( , , ),
: Kar gospoda stori krivo, kmeti morjo plzhaf shivo (
, ) (. 508).
0 1 - 3 .

XVIII .
, ,
. ,
, :
, ,
, (. 512). ( . . .
[1749-1791] 1789-1794 .
, .)
, :
(. 512).

-: ( I)
, . , , ,
. .
; ,
, : ,
, (. 308).
,
, ,
.
5
(1708-1744),
. .
,
, . 100-
-- :
;
. , !
, :
, .

. . (. 1711
1765) : (), ,
,
.

III

369


(. 29).
,

. , ,
,
.
: ,
,
.
:
, , ,
: , ,
, , ,
.
,
. ,
.
,
, . ,
touchant <...>. , ,
. sens froid ,
sang froid. Dans son assiette ordinaire. Assiette , asseoir,
(. 518).
( .
[ 1910]), -
:
I ( . . ., . .)
,
. ,
; , (. 28).

01-4.
, ,
; .
, , :
II 1783 ... ,
,
. , ,
(. 365).

370

, , ,
, , ,
. , :
, 1634
, , 1694.
, 60 !
:
(. 366). ,
1789 , 1794-.
, , ,
.
-
. ,
.
- -
, ,
, .
XIX ,
, , -,
.

2.

. . ,
,
. -.
. . .
6. .

, .
<...>

[ 1982:
250]. ...B
. ,
XVIII .
, <...>.
6
,
XV1I-XIX . (. [ 1982:250-294]).

III

371

-
[ 1982:294].
, , ,
,
.

. , ,
, ,
.
, , , .

02-1. -

.
. ,
.
. , ,
,
. , , :
( ,
, , , )
.
: .
(. 175).
[1749-1803] , , ,
, .
, , , ,
;
.

, , .
! . ! (. 10, . 108).
, , , :
. .
, . ,
: . , ,
... (. 3, . 452). ,
:
- ,
.

- ,

, .
, , ?
?

372

,
, , ,
, !
, :
, . .
(. 171)7. ,
, ,
(. 77). (
): , ,
(. 79).
,
:
, , !
;
, ,
... ( ).
( ) ,
( . . ). ,
, - -
. ,
: , , ; , ;
, , ;
, / , / , / .

2- :
, , ,
;
, ,
,

... ...
,
: , . :
, , .
, , !
!
!
, , !
... ( )

, , . 7 10.

III

373

-
: (. . ) , ,
- , .
,

, , , .
( 4 ) - ,

: , , , , , , ,
(, ), , , , ( ),
, , , (), , , , ,
, , (), , , , , ,
, , , , , , , , , ,
, , , , , , . .


,
, :
. .

02-2. -

-, - .
, , ,
, , ,
. :
.
:
? , ,
(. 479).
, , niaiserie (. 181).
,
, , , -
, . . (1754
1841), ,
. ,
: .
, (1813-1841),
(1802),
. ,
,
( , ): 8 1815 .
,

374

, : , ,
8. , , .
. ,
, comme il faut.
,
.
: , ,
(18
1836 .; ). 1832 .
; 1933 .
.
(1824) . . (
) ,
.
.
, ,
:
... ,
,
.
: , ,
;
,
, , , ... ( )

. . . . .
, ,
.
. . (1792-1853), ,
.
(, , ,
), ( )
H. . . ,
, ,
8

( 1816 .) . . :
; :
.
, , , ,
. . , :
, , !
, ,
!
,
, ? ( . .)

III

375

(. ),
.
. . (17991846), ,
, ,
. 1833 ., , : ... ,
, 1820 . : <...>
(
), 12 , ,
, , [ 1997: 230]9.
. . - -,
. ,
, . JI. .
, ,
: !
, , ,
, , , -
, (. 10, . 44).
...,
. , ,
.
, .
, ,
.
? , ,
,
, ,
etc! (. 631).
,
:
,
(. 631).
,
, .
,
, , :

.
, ! , , , ,
, .
9
- (1783-1837),
, , .
.

376

. ,
.
, (
) .
0 2 - 3 .

, ,
.
, XIX
: ... -.
-:
... - ,
,

,
, -...
! :

-,

.
, :

( )

.
,
.
:
; , , , , (. 10, . 33), : ...
-, , ,
.
, , ,
, , , , ,
!
3.

XIX .. (17%1844),
, |0,
10

III

377

- , ' (. 13, 1840-1844)


, :
, ,
, ,
, ,
, ,

?.. (. 1, . 53)

,

. (. 2, . 105)
, de ?
?
.
: , -. (. 2, . 65)
du ,
, de ,
,

,
! (. 2, . 115)

-
? 12 .:
. ...
! !

?!
, !
. , 02-6.
, , . . .
:

. (. 10, . 76).
, :
, .
, ,
,
.
. . . :
, . -
, .
- (,
11
12

. : [ 19696].
. : [ 1990].

378


, . . ). (. 10, . 153).
, ...
, -
; ,
;
...* ( , . 18).
: , - bvues?
Revue des Bvues* ( , . 52). Bvues ,
. ,
*.

02-4.


(. 5, . 21),
, , - , : , , , , .
,
, 10- 20-
[ 1982: 253].
H. .
.
, , , ,
. , , .
,
, .. .
, ,
|3,
, . . .

. ,
- . JI. :
. :
, .
( . JI. JI. [1707-1788], ,
, ).
: ... .
, , ,
,
. , ,
,
? , : ,
. : :
.
13

III

379

,
: - :
, ... , :
(. 14-15).
:
..., ... ,
. . , JI. . (. 10, . 117).
0 2 - 5 . -
-


. , , ,
,
.
, ,
, ,
- -
.
, :
,
,
:
... (. 2, . 290)
[ 1979: 152] ,
, , ,
.
, .
, ,
:
,
,

.

. (1825 .),
,
.
(1: 12): ma $ :
BHA, 14 MVpA TB0ETW ( . 2: 17: , ^ . ,

, .

380

, ,
( ) 1825 . , ,
, :
,
;

.

(4: 12):
,
, .
.
.
(8: 6-7):
(AKW

(AKW !
E ,

e :

,
^ .

, , .

4.

.
( ),
6- .
( !)
(, . 18, 19),
:
. 15
( ). ,

, , , - ,
, , , . . .

. , ! ( . . , 7 1821 .).
, . , . ,
. , (
H. . , 30 1834 .).
, : ,
15

, .

III

381

( ). ,
.
: , ( . . ,
14 1824 .). ,
. , ,
<...>. ( . , 1830 .).
( . . ,
1830 .). . , ,
( H. . , 28 1834 .).
, ,
( . . , 26 1837 .).

, .
esprit fort (), ,
: , ,
, ,
. ,
,
, , , . . . (1792-1878).
16 . . - ( 1809-1882)
:
,
, , <...> : , . <...>
. : , , ,
, .
, , ,
, :
,
. . (1804-1860). : !
; ,
... ,

, . ,
, .
(, , 17):
? : .
, , : -?. -
: .
16 , .
17 , I
( : 1826 .), .
. XIX .
. .: [ 2000].

382

. . , , , ,
, . ,
,
. . .
1834 . : . , ( ; 9
1835 .). ,
. :
7
1824 . .
( 1823 .)
: 18. . .
(1784-1845) 1 1823 .
,
(. 10, . 75).
.
JI. . 1824 . ( )
. , (
) ,
, : ,
. , .
( - . ) :
, , ,
,
; ,
, ;
; ,
, , ,
,
(. 7, . 470).
( XVIII ;
2 1822 .) : ... (..
. . ., . .) , ,
(. 8, . 130). ,
-, .. , . ,
19, , ,
: .
18 , , . [-10, 2: 416]
13: 3 ( : ^ ) .
( 13: 1-23; 4: 1-9; 8: 4-8),
8: 5: ciUrt c ath * .
19 :
, , , .

III

383

, ,
, -
, .
, , , , ,
, , , ,
.
- :
,
,

...


. . . :
, ,
, :
... , ,
,
. :
. ,
, ,
... ( <...>
. . , 1880).


, , .

1.
( 02-5)

, 22 1836 .,
,
(. . )
, .
, , ,
, :
,
,
,
;
,
,
;

384


:
! ,
, ,
.
, , ,
,
, ,
.
- :
,
, , .
, .
, ,
, .
, , -,
. ,
,
, . ,
( , )
,
20 .
, ,
.
,
.
,
. ,
, ,
,
.
( )
, ,
. ( 6: 9-13).
. . 1898 .
. . ,
, .
,
.
, ,

, . 20

. .

III

385

. . , ,
. ,
, , 2 1835 . VI
.
.
,
. ,
. ,
: ,
. , :
,

:
, !

;
;
,

;

, ,
, ,
, , ;
,

.
.
- ,

.

,
,
. -
, 1836 .: ,
, , ,
;
, ,
; ,
, , ,
, ,

. . . , , ,
, , .
,
,

. ( - , ):
, , , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , ,
13

11355

386

, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , ., ,
, , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , ,
( : ), , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
(), , , , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ( :
), , , , .. ( ).
-
: - .
. -,
,
, .
, (
) . -,
, ,
.

III

2.

( 02-5)

387

, ,
, ,
.
, :
, ,
, ,
,
, (
) - .
() , -
, . ,
, .
. :
,
,

.
1936 . , 1836 .,

:

,
; ,
, , ( ).
, , , .
, ,
. , :
... , ,
, ...
XX .
( . . )
:
... ,
, ,
!
, ,
, ,
, ,
13 *

388

...
, ... !
, , .
, , , .
.
. :
... !
,
,
!
,
...
, ,
.
:
,
, .
,
.
, , ,
, .
, , . ,
,
, -,
. ,
, .
, , .
- : ,
- ,
, , ,
, . -
, ,
.
?
: (-, - -) .
-' :
-,
. , -' : , -, , ( ) . ,
, -,
: . ,
. ,
, ,
, ,

III

389

, . , ,
,
.
(. . ) ( : ).
, , ,
, . ,
, , .
, ,
,
.
-, ,
.
, , , ,
,
, , . ,
, , , (: ), (:
), { ), , , , , ,
, , , , ( : ,
). .
, ,
,
.
-, , (
, ) .
.: , , , , ;
, ; , . ,
, , ,
, . :
() ,
. , , ,
,
: , /
, ... (. ).
, -, , ,
, .
, , : ,
, , , , , ,
, , ... XX .
, ,
, .

: , .
: , ,

390

, , (, ) .
: : ! ; /
: ! . , ,
. , ,
: , , , ;
; ()* /, . .
: , {) , ,
. ,
XX . (
) ,
,
: , ; , . -
, .
- : /, :
! (. . ).
, -, ,
, .
, . - , . ,
, , . ,
: ,
, * *
/, \\ * / ? . .
, ,
. : , ?
.
,
: / , , ,
/, , ,
, , () ...
,
. , ,

( , ). ,
( ) ,
!

. .
() :
! : ,
!. :
, , , , , ,
, , , , ...
, .

IV

, .
, !
.
, .
,
! , ,
, . , ,
, ( ), . . ,
, ,
.
( . , ). ,
, ,
, (
) ( ).
,
.
.
.

(,
- , , ),
(,
).
,
.
, , ,
,
.

392

1.

, ,
. , , ?
-, (
), .
. . 1
-. :
,
.
?
.
,
, :
, , ,
, ?

, , ?
? , . ... .
, :
, ,

, ,
, , ,
!
: .
,
( ) .
, -.
, , .
.: ,
, ,
(, ). : /
/ , , /
/ (, ).
-,
. ,
:
( ). :
, (,
1

. .: [ . . 1978: 44].

IV

393

); : ,
? - ? ( ).
,
. , , .
, -, , . . ,
,
. :
.
... (, ).
,
(, ). ,
(); , ,
, ( ) .
-,
. ,
. , ,
(,
); ! ,
( ). ,
, ,
.
,
, ,
, . (. , )
: . ,
(. : ,
, , . .,
).
, , ,
, , .
, , .
,
, , . ...
, , , , (,
); , [ . . ., . .] ,
, : !, ( ). ,
, ,
: ,
, .
, -,
. ,
, ,
: , ,
. ,
: ( ), (, ),
( ), ( ) . .

394

,
, : , IV .
( , . .),
nomen proprium ( ),
habitus.
,
.
[ 1971: 90]2,
, . . , ... (.
, ); , ? ,
. , ( ).
(. . ) ,
. , ! !
, : !
! , / ? (,
). , , , , , ,
. .: ... ,
, .
(. , ); ... ,
... (, ).
, ,
( ),
()
. , ,
; : ,
, . - ,
, , , -
(. , ). ,
, :
(. , ).
,
( ).
, .
,
, , (
, )3.
, ,
(, , ),
, ,
.
2
. . , ,
.
3
. . ,
[ : 73,87 .]. (
, ) (
) [ 1966:195].

IV

395

,
: ,
.
:
, -, (. . ,
) , -, ,
, , , ,
(. . ).
,
: ? .
(. , ).
: ,
? - ,
? ,
.
, ,
. , , .
: ,
[] (, );
: ! , <...>
( ).
, , ,
.
, ,
: , ,
, .
,
. , . . , ,
, ;
[ 1971: 73]. , . . ,
, ,
[ 1974: 9]; ( ),
( , , ) .
, .
, , ,
.
-, -, ( ) -.
, , .
, ,
, . ,
, : ,
. ?
?
? (: , ?)

396


. ,
, :
? , ,
,
. , -
, , ,
- : , <...>
, (,
). ,
:
.
.
,
, , , ,
. :
- , , , ,
. ,
(. , ).
:
, , ( ).
- :
, . , ,
; , :

. , (. , ).
,
, . ,
,
,
, , ,
.
.

(. : [ 1932: 41 .]).
.

.
,
, . 1.
: .
. , , ;
: , () ; 4.
4
.: . / / ( ) , 1979, 19, . 43.

IV

397

2. , ... ,
. -.
3. . ,
. , .
.
. 4.
. , !..
, <...> , , ,
. , ,
. 5.
, , , ,
.
: . 6.
. ! !
(, !) . .
. 7.
:
, . .
:
. :
. <...> ,
? ,
: , , , , ,
, .
, .
,
. (, ,
),
, :
, ,
. .: , , ? ?
, ,
(. , ). ,
, , . ,
. ( ),
. : , / ---, / ,
, / --.
,
, .
:
,
. , , , . .
, ,
. ,
. : ,
? . ?

398

? , , \ ? (,
). , , :
, , ,
, .
(. . )
,
. ,
, ,
. . [Eckman 1974]
, :

, , , , , ,
, , .., (display rules) ,
.
: 1) (,
, , ); 2)
( ,
); 3) (. .
- : , ,
): 4) (, ;
, , ). . ,
,
(nonverbal liar),

, . , ,

, -
; .

. , , , ;
( ),
.
, , .
: ( )
(, , ; ,
, , ,
/, , , ,
, , ).
(
),
, , .

, .
, :
[ 1968: 9].

IV

399

? , : .
, ,
, , ,
[ : 11].
, , .
, , ,
, ,
.
( ), , ,
,
.
, :
, ].. , ...
, ... ,
... , , ...
, ... , !
(, ). ,
, ,
, ,
. ,
,
.
:
, , , .
, -,
, .
,
,
, , :
, 5.

2.


. ,
.

, ,
5

, , ,
, . , ,
, ,
. (pasimology). .: [Darwin 1972;
Wundt 1904; Pei 1966:20; Lehmann 1898-1901; Knapp 1963; Ekman, Friesen, Elisworth 1971].

400

. ,
, , , .
,
, , ;
.

. :
. ,
, , .
. ,
: (. ,
). , ,
,
. , ,

, ,
. ,
, . .
.
,
, . ,
, ,
, , : ! /
. / ! / , /
/ (, );
! / ?/ ?
(, ).
,
() .
. -, ,
(. . ,
). -, :
.
, . .
6.
, ,
, , ,
.
,
.

6
, , ,
, . . , .
( ) , .

IV

401

02-1.


,
.
. :
,
(. , ); ... ,
( ). ,
. . :
, <...> , /
(, );
,... ... (. , ).
(
, ).
,
,
. ,
( , ) ,
(-) : - ,
( ) (, ).
. .: / /\
/ /\ / /; //
. .
,
-
7.
, , , , ,
//
: , / (. -, ). - ,
: / (,
); (,
). , ,
, , ,
, :
, , , (-, );
(, ); -
7

. . . . [, 1979: 7],
, 1) , 2)
3)
. (-) ; .: [ 1978].

402

(. ,

).
,
, , :
, , ,
. / -. [
1974: 224] / .
, ,
. , ,
(, ),
. , ? ,
(JI. , ).
, : ,
(. , ).
:
, ,
, . .; .
: ,
, ,
, : !
, . ! ! (, ).
, , , . .
,
:
/
/ , . ,
, , ;
;
... ,
, ... (. ,
).
, , :
... (, ).
:
,
( , ); ,
(, ); . : , .
, , ,
, - . ,
, : ,
, , ; .
-
(. ). : ! /
(. ); .
, , (,
).

IV

403

,
: ( ,
);
;
, .
,
,

.

, .
0 2 - 2 .

,
: , .
1. , ;
. ,
() .
2. ;
.
- .
.
, . ,
, ,
: (,
).
; : , ...
... ,
, : , , , ... (,
).
. , ! ,
(, );
: , , , -?.. ? !
? , (, ).
3. , ;
.
-, . ?
, ! (, );
/ (, ).
4. ;
; , ,
, . . : , !
. ( .) , ! ! (, ).
. , ( ). :

404

,
(, ).
, () :
, [] ( ); . -
- (, ).
5.
,
, ,
, , , . . , <...>
(, );
, (. , );
? ? ! ! ,
(, ).
, ;
, .
,
, . . - .
, , ,
, ;
8.
, 1)
: ; (. ,
); 2) : . .
(JI. , ); 3)
( ) : ,
, , ,
(. , ); 4) -
: , , !
(. , ): 5)
, , :
(. , ); 6)
, , ,
: , ,
. <...> ,
... - .
. (,
); 7) , , , :
... / ( ).
, , , ,
.
, ,
: , , , ,
. ,
();
8
. , . .
, ,
, [ 1971:112].

IV

405

:
, ,
, . .

, , .
,
. ,
:
(. , );
, -!
. , ! (, ).
,
: . : !, ? ...
( .) , ! :
! (, );
9..
.
, , , ,
, , ,
, ,
.
0 2 - 3 .

,
,
. - ,
, , (, ).
?; , -!
. , !
(, ). , ,
, .
,
, .
, (,
). , ,
, , ,
.
9
. . : ...
, [ : 119].

406

, ,
. , (, ).
(., ),
... (. -, ), ...
(. , )
, ,
.
, .
, ,
( . ); ,
, .
:
,
: .
, (, , )
, .

, :
: . .
,
, .
, , ,
. , , , ,
, , , , , ..:

.
: , (.
, ). ,
: , ,
, (, ).
.

, , , .
, , (. .
). , , , ,
. .; , ,
.
,
(, ). ,
(, , , ) -
, , .
,
, ,
.
... ? ,
, (, ).

IV

407


, . . (
, ),
, ,
, ,
. :

, , , ,
/ , () .
, () , , ,
() ; .
: , , /
(, !).
( ),
, (
). : ! , !
(JI. , ). . :
, <...>, ,
(. , ). ( ,
, )
.
, .

.
,
, , ,
, .
0 2 - 4 .

-
: , ,
, , ,
. : , .
, , , , .
,
. , , ,
(. , ).
,
, .
,
,
,
-

408

. , :
( ); , ;
; .
( : /): ,
, ? / ? (. , -);
, / (, ).
, ,
( ); , ,
, (,
. .). (
):
. / (. , )
( ; : ,
),
, (, ) (
; : -); !
, <...> ( )
( ; : ), <...>
(. , ) (
); ,
, , <...> (
, ) ( , , ,
); : (,
) ( ); (
). ! (, ) ( );
,
. (
, ) ( );
? .
(, ) ( ). . : ,
, , , / , ,
, / , , , /
, . .

: (,
) (, ); , , ,
( ) (
); ( ) (,
, ); :
? ? / , ? /
? (, ) (
). (
) 10.
10 .. 168 ,
[Permyakov 1979:193203].

IV

409

-
,
: , , , ,
, , , , , , ( . .
,
. ,
: , , ,
, ;
- . - ( )
( ). .
(
), ( ), (
), ( ) . .:
, ! ,
(, ).
,
. ,
: ,
[ 1971: 108].
():
? ?
, , (,
); , ,
,
(-, ); , (
). , .

, ,
, (.
, ,
).
0 2 -5 .


,
,
. , - ,
, ;
, ,
, -.
: , , ... /
(, ).
, , , ,
. .

410

: ... ,
, . ,
,
... (, ).
:
?.. - ,
( ).
,
; . : .
(. , ).

.
, : . <...>
, (, );
, ! ,
(, ).
,
, . ,
,
: ...
(, ).
: (,
) .
,
:
, , ,
.
, ,
.

. ,
.

( ) : ,
... . .
- , ,
, , ,
, , , , .

. ( : [ 1976: 149].)
: ;
, (,
).
. , , ,
, , pollice veiso ( )
: -

IV

411

, ,
, , , 11.

, , , ,
:
, , , ,
, , , .
, , ,

; . : , ,
, , , - . .
, ,
,
, .
.

,
.
,

(, ) .
, , , ;

.

, : , ,
( , , , ,
, , . .),
-
.
: (
, );
.
- ,
. , :
<...> .
? (. , ).
: :
( ). .: ,
, (. ,
). , ,
, -
11 [ 1962:133]. ,
: -,
. .: [ 1971:137].

412

, .
( )
, ,
,
. -
, .

-,
. ,
: , ,
/ ,//,
, !. ,
? ,
. 1.,
. : ,
, : , ,
! , ! (; . : [, . II]).
, .
, ,
.
(
) (, ).
; , ,
( ),
.

. . : / /,
; / /; // /
//; / / /; , ,
. . - ? (, );
, (, ); /
, / , , / (. ,
).
, , .


, . ,
, (, ).
, , , , ()
,
. ,
,
.
,
, ; ,
.

IV

413


, .
0 2 - 6 .

(
, , ).
( ) ,
.
, -, (
): , ,
, . . .
, (, !),

(. , ); , (), (), / /
, , ,
, , ,
, . . (
, ): ?
, / , , . /
, / (, );
... , (.
, ).
: , ( ,
) .
-,
, :
(= ) , (= )
, , ,
(: ) , . .

. ,
, . ,
(
) ( ) ,
, ,
;
() ,
( ) .
,
. .
, ,
.

414

; ,
, , ,
[ 1967: 307]. :
, ,
. . . .
: ,
, , , , / ,
, , ! . .
: ,
, , (
) .
.

( ),
( ).

: , ,
, , / , ,
, , , , /,
-, , , //
. .
, ,
,
.
,
, . ,
,
- -, .
,
, ,
. , , ,
, , .
, ,
( ),
, .
, ;
, ,
: , ;
, (. , ).
, , , .
, ,
, , .

,
, :

IV

415

( ),
(/// ///).
, -
12,
.
, , /
, / , -., ,
, // , ,
/ , , , , ,
// , //, /
/ , , , /
, / , , . .
[ 1967]. ,
.
- (. ,
, )|3,
( )
, .
, ,
{/ //).
, , ;
, ( )
. ,
: ,
;
, ,
( ,
; . ).
, , , (
) , , .
, ,
.
, ,
; ,
, ; ., : ,
(,
) , ( , ):
,
(, 13 . 1904 .).
,
, ,
12 .: ,
,
[ 1976:9].
13 ,
[ 1967].

416

. . . : , , .

.

.
.
,
, ,
14;
( )
, 15. ,
, ,
,
, 6. ,
,
.
( )
,
. , -,

,
. ,
. ,
,
. - ,
, (
- ).
: ; . .
, :
(
), (
).
-,
,
, -, -
. , ,
, .
14 . . , . . , . , . ,
. . , . , .
.. . : [, 1962; , 1966; 1971;
- 1977; Critchley 1952; Birdwhistell 1952; Hall 1959; Stokie 1972;
Pike 1967; LaBarre 1964; LaBarre 1966] .
15 ., : [Dunkan 1977; LaFrance 1978; Lado 1957; Landar 1966; Nonverbal Communica
tion 1974; Argyle 1975].
16 [, 1973; , 1978; 1965; 1972].

IV

417

,
17. ,
, ,
,
.

, -
,8.

.
,
.
,
(. . , , ,
) .
, .
,

. -
, ,
XIX . , - ,
. , ,
. ,
, ,
.

.
, ,
,
.
.
1.
, .
,
, .
17 . [ 1979].
18 , .
,
, :
, , . <...>
, ,
, .. [
1977: 20]. , .
,
, . , ,
(
), .
.
1 4 - 11355

418

2. , ) ,
- , , ; )
, ,
.
19,
20.
, .
: ,
; ,
. , ,
, :
, ;
, .
.
3. .
, , : ;
; , .
4. - . ,
, :
,
.
:
.
,
, .
( ),
( ),
, (
).
5. .
.
6. ,
, , ; ,
: , ; (= )
: (= ).
.
,
(
[ 1979]):
1.

19 . . ,
, ,
[Saitz, Cervenka 1972]. . [, , 2001].
20 , , .: [ 1966].

IV

419

2.
: , , ;
.
3.
, () ,
-. () .
4.
/ . / ,
, / / (,
). , ( ) <...> ;
<...>
(, ).
5.
-.
6.
: 1) -. ; 2)
; 3) , .

.
: ,
,
,
, , .
.
() (. IV, . XII).
: <...> ,
.
: , <...> .
, . .
, , , , ,
. ,
: ,
, . :
, , !
, . -
, . , , . ,
, ! ,
. , , :
! ,
<...>. , .

: , .
. ,
, .
: . !
14*

420

. ! : ,
, , .
, .
. ? ,
. :
, , , .

, . ,
,
.
, :
, . ,
, ,
,
, . .
,
, , , ,
.
, ,
.

,
. ,
[, ,
1991]; . ( )
[, , ]. .
. .
[ 2000].

. V

?
?

,
.
,
.
, ,
.
. ,
Die Worte werden dir manches sagen,
Versuchst du nur sie auszufragen 1.
Paul Heyse, Sprche

[Wieser, Rauter 1974]


( ) ,
. , :
. -
: .
: ; :
; : Ego, Id Super-Ego
. .

. ,
: 2. :
.
: . .
1
: , .
2
: Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen meiner Welt [Wittgenstein 1963: 89]. , , , .

422


- (1889-1976):
(Die Sprache ist das Haus des Seins)3.
, ,
( , )
() .
, (, )
.
, :
, .
, homo sapiens , :
(, , ). ,
, ,
. , (
) - : ,
( , )
.

, (
) - man.
(Flucht in die Alltglichkeit des Man)
-.
, , (
, ) .
-, : ,
.
, , ,
, , , ,
, , , . , ,
(. . ),
.
; ,
. ; , .
, .
, ; . ,
( ) ,
.
,
. , (
) ,
. ,
4.
3
[Heidegger 1965:90].
4
,
. .

423

. , ,
. ,
,
.
,
, , ,
, , . (.
), .
: , .
, 0 ? , -,
, , .
, ,
5 (
: , ),
,
, ,
, , , (
, , ) .
,
, VI ,
.
, .

. , ,
-
, , -,
-, -;
mysterium.
, :
,
, , .
, ,
, () ,
- ( ) . .,
.
( :
, , , ), ,
,
. ,
,
. , , ,
, , , .
5

, : * , , , ?, . .
, , ( 29:24).

424

, ,
( ), . . , .
:
-- (mysterium tremendum) majestas,
, -, , , ,
- (mysterium fascinosum).
.
, . . . .: [Otto 1963: 13-16,42 .]
,
,
, .

(.
[Tillich: 1959-1975]).
( ) 6
.. (. [ 1902; 1908] [
1916; 1917]). :
( , , ,
. .), ,
, .
, , (,
, , ). ,
, ,
, ,
.
(Religion im weiteren Sinn; []
). , , ,
, . , ,
, , ,
.
.
(dwelling [habitation], demeure, Behausung)
7,
,
6
(1867-1934)
XX .,
. , 5-
. . (. 5, ., 1970, . 182)
( ). . [ 1994;
1999: 92-93].
7
, , , :
, ,
; .
, , , . .
: ?

425

8 (
, ),
[-3: 36].

, , ,
(= , ), (= ,
) ( ) ,
,
.

: , , ,
() () . ,
( )
, , [ 1997]
[, , 1995],
.
, ,
( )
( ).
,
Volkskunde ( Vlkerkunde)9. , - (
8
, (412-323 . ..),
, , .
-, ,
. , (
), , , ,

( : []).
- , ,
( , ) .
, , , (356323);
:
! , : ,
. . ,
(886-911), , ,
, , .
, , - (= ,
; ', ; ). , ,
. :
' . . * . WH . RUCO
. . . * *. . .

' . ^

( . < ...> *. OlfMptl. . 0\7. *


* [ 2000:195]. : -

.
9
, ,

.
, (-2: 70).

426

, , ,
10) .
, ,
(: , , 12 )
.
, 13,
, ,
, .
, , , ,
, ,
. , , ,
, ,
,
, lumina.
14 (1830-1914; . ),
, . ,
: , ,
.
:
1)
- ,
, , ;
2) (
[ ],
[
]).
.
ad//
, -
, ,
. , ,
: Exempla sunt necessaria.
10 : ,
.
11 , , ,
; . , ( , , ,
) .
.
, ( ) .
12 , [, 1998:643].
13 , (, domesticus
) , , . , ,
, , , , , , , , , . .
.
14 ( 1910 .).

427

, , fontes.

1.

:
, .
.
,
.
( 1:5, 8, 10)

...
(, )

, , ,
, ( )
, , ,
.
.
(
) , ,
. , ,
, , .

(, ).
;
(, 1S).
, , ,
,
. ,
, .
, ,
. . .
; ,
. , , , ,
, ,
. <...>
. . ,
, <...>; ,
,
(); ;
; . . ([ 1997: 43], .
. ., . ., . . 4383).
15

428

( . .
[ : 43]),
, , ,
()
.
. . .
,
. ,
() . ,
1980 ., ,
- , 2004 . ,
.
,
. , (
) , , ,
, ,
( -: house,
-: maison, -: Haus).
, .
, (
) , , ,
( ). ,
, , ,
, , .
,
( ) , ,
( ), ,
, () ,
, , ,
, ( ) .
(..
, ), , ,
, ,

. ,
( )
, , : ,
. , ,
, , ,
. ,
,
, (= ) .
,
, -, , -,
.

429

, (=
,
)
XX . J. . ;
[ 1896]16. .
( ),
(. [-2: 205-206]).
, ,
, . ,

,
.
. . - (, ) .
.
: , ,
,
( , , , ).
, -,
(, , 17) ,
- .
, ,
() ( )
18. , , 19, ,
, , , , , ,
, , , ( ) ,
() , () , ,
16
. , ,
, ; .
17 ( )
, . -, ,
. -, ,
, - (. .
norma normans).
18 [1971; 1975; 1988:152169]
( ...; ...;
...). , ,
(, ... , ; ... ; ... ). ,
-
.
(= ) . ,
, , , , , , ,
,
mass-media. , .
19 , / /
: / ? / , , ? /
/ , / ?
().

430

, , , , (
), , . .
, , (
, ,
) , , (,
) ,
, (
, , , . .) mass-media
.
( )
. .
(
XIX .), ( 1997 .),
,
20.
, .
: 1)
,
; 2)
. ,
( ), (
) ,
.
:
; , ,
, , ,
, .
, ,

.
(componential analysis),
,
.

, , ,
, .
,

.
, ,
1980 . [, 19806: 190]
( ). :
20
. . . . .

431

, , , , , ,
, , .
- ,
. : 1) , 2) ,
3) 4) , 5) , 6) - 7) .
:
1-4 .
, , .

2.


, :

(, , , , , , )


, (. .
).

.
:
( ).

.
0 2 - 1 . ,

, ( )


( 1992 .): , .
( , ) ().

,
,
. ()
. -: , , : !
, , ,
( 8: 8); . ,
: , ! ,
( 7: 6).
()
, ( ,
) [, 1991: 8].

432

-1: -.
,
- ,
; .
-2:
. (
; 0 ),
.
-3: ( : =
, , ; , ,
, , , ,
. .) - .
-4: (
;

). ,
;
.
, , :
,

;
;
, ,
. ()
.
,
,
.
.
? ?
, ,
. ()


. ,
, ,
,
, .
/ ( ) , .
/ .
, (. . :, . ), -
, . -
( [: ], 1997).

433


:
, , ,
. ()

-5: ( )
,
( , ) .
-6: (=
); ,
, - .
/ / , -.
.
!

! ()
, ,
: ,
:
! ()

, , ,

. ()

, ",
(, 1997).

, () .
, .
. (= ): ,
.


: (
).
. 90- ,
: , ' *
( :
). . (1/14 ).
!

! ()
,
!
,
. ()

434

, , :
, , []: , ;
, ; ,
, , ,
( 19: 6-8).
& .
( ) ,
, . . 1991 .
[].
[, 1998];
.
, , ,
( ) (
, ), (

[]21).
, . ( 90-, )
: , , ,
(, 1997). , , ,
, .
, , .
, (
) ,
(, 1997).
(
).
,
(, 1997).
[=
] .
, : , , 10
(, 1997).
,
( ).
-7: ,
,
, ,
, , , .
(
) , .
21 .: , :
, , -, , [
1995: 6].

435

(, ) .
.
, , ,
/ .
, : .
...
. , ...
, , , ,
, (, 1997).
: , ,
, .
, . .:
100 '? (,
1997);
, ( ),
,
. .
. ( ).
-8: ( )
(
, ).
.
.
-9: ,
, , 22 (
) ,
.
, ,
, ,
, ,
.
, , .
,
: , ,
22 ,
, .
( ) - . ( , ,
:
.) (
) . [ 1915].
, ;
, ,
, ,
.

436


;
(2 11: 2)23. ,

: ,
(= ) , ,
- ( 22: 8). ,
, :
; ,
, ( 16:
27). ,
:
[ 1946: 51].
, :
, , [
, ]. : ,
: , (1 9: 2526).
,
: [] []
, ( 2: 6). (
-) : ,
, , ( 8:16).
, :
, ; ,
( 10: 27).
, :
, ; ,
, , , , ,
, ( 2: 34); ... ,
,
( 5: 19).

.
, . ,
, (<
, , , . .; , , . .;
, , . .). ,
, .
,
,
, ( )
.
, ( )
-
:
23 , , . [
19966: 38-41].

437

(1) ,
(2) (2) , (26)
jsS ,
(3) , ( ),
,
(4) ,
(5) ,
(6) , jeS () .
(1) (2) .
: ,

.
, ( ,
) ( )
[ (2)], - ,
[-(2) -(2)].
-10: ,
1) 2)
.
-11:
(, , , -,
. .) (,
), .
, ,
,
( ).
,
, (, . .
) .
, ,
, , .
,
. , ,
( ) ,
, ( Flavius),
( : NB!)
-12:
( )
( ).
, . .

(1) [ ],
(2) [ ], (2)
jsS [ , ],

438

(3) , ( ),
[ ],
(4) [ ],
(5) [
, -. ],
(6) jsS () [ ].
, -
.
.
0 2 -2 . ( )

():
, :
.
, , ,
. ( )

,
; .: //
cmenx , .
,
( , ) (
).
: XIX .
, (1894).
, .
,
; ,
, ; .: / /
, -
.
: () ,
[, 1979:
43]. , ( , )
: ... , , [] , , , , .
, ; : (, ).
, , .
; ,
: , .
,
, ;
: .

439

, . .
: , ?
. ,
. ,
: , ; , , .. , -,
( ), -,
, , .
.
.
, ,
.
,
, .
, , :
?; ?

, ( , )
() XX .
, ! .
.
, .

( ), ( )
( ).
* .
() ,
, . . 1917-1991 ., .
, .

, ( ).
,

. ()
,
(, ,
, , ).
. <...>
.
,
-
, ,
. <...>
,
(, ). , ,
, .

440


. ( )
. ,

, [ 1984: 225].
( ,
. .). ,
, .
( ) (. [, 1998:480]).
:
... (. )
.
, . . 30 ,
, .
, , ,
-, .
/ , , ,
. . . ,
(), .
( )
, , (, ,
) (. [ 1996]).
, , :
! .

() .
,
- ,
( ).
. . . :

...

(-
)...
, :
!

:
, .

() .
. . : ,
? . : ! , (,
). , , ,
, .

441

() .
,
(
) 24, ,
, .

:

.
,
,
,
... ()
.
() .
.

,
... ()

.
,
, ? (. )
- .
, ? ()
, , :
(: ).

.
- ,
.


(1) [ , ],
(2) (2) [
, ], (26)
[ ],

(3) , [ ],
(4) [ , ],
24 ,
, [ 1998: 217].

442

(6) [ ],
(5) { ],
(8) (8) [ ] (86) .
(1) (2) , ,
. 25 () (
),
.
-13: 1)
2) (, ).

02-3. ()
.
( : )
. , , ,
, 0
.
, , (
) .
.: / , (. . ).
( ), , .
.
. ()
()
(. [,
1979:155]). , , .

.

... ()
, .
, .
,

,
... ()

(. . ).
25 ( )
.

443


... ! ()
, ,
,
,
, , . ()
( ), : 1
, ( ) 2 (-.) ,
. , , .
, .
, (,
,
). -
(, ),
, ( ) (
, ,
[ 1991: 228]).
, , ,
, : , .
: , . . : .
( )
: , , ;
.

,
.
, .
( ) , .
? . ,
. . , 26,
. , , , (
), , .
. , , ( )
, (, , )
, . .: , (),
; , .
, , ( ).

.
.: .
, ,
. .: -, /
. / . /
( . ); , /
... ().
26

: .

444

, , ,
. ( ,
.)
,
. ^
,
() 19191921 . , ,
.. .
, , . . [ 1984: 211]. ^
,
()
(1941-1945).
[ 1984: 212].
, .
, ,
; , : ,
.

...
. ,
;
. ( , )
, ,
, ( ,
). , (
) . , ,
, :


,
. ( 27)

:
, ...
.
,
.
,
.
,
, . (-, [ . ])
27 [, 1998: 643]. (
, 50-60- .) ( ).

445

,
.
*, :

.

.

,

.
<...>,
. ()
, , ^
. ^
: ,
, .
, , (
), , , .
, . ,
. , , , .
.
:
,

,

,
.

.
! ,

...
.
! ,
.

?
, ,
( . ).

446

, . , ,
, , . ;
? , ; , , . ( .) ,
: , . <...> (
, : , , ) (, ).
, ,
.
()
- ( ) .
.

... ()

: ,
,
,


. ()
,
,
, ,
. ()
, , ...
-, .
. .
( .) [ 1995: 150]
, , , ,
: .
.
,
. (. .
) [ 1896].
, ,
. , , ,
, , .
, .
, ;

; , , ,
.

: ,
. ^ , ,

447

:
, .
^ .

, , .
,
, . (
) .
, . . .
.
.
,
... ()

. ,
,
... ()
,
, (, ). .: ,
( ).
, : !
, ... ()
, ,
, , .
, , ,
.
.
-
( , ).
,
( ), ,
, .
, , ,
,
. ,
, .
, ,
(, ).
, , ,
. , , ,
, . ,

() :

448


,
,

.

, ,

.

,
, ,
.
<...>
,
,

, .

...
,
. ()

. . ,
: ? . , ! [ 1997: 698].

(1) [ , ,
],
(2) (2) [ ,
, ] (26) [
, , ], (2)
[ ],

(3) .
(1):
, .
(= )
(= ) : (2), (26) (2).
,
, :
, . ,

, ,
, .
.
(
)

449

, (. . , )
28.
-1 4 :
.
0 2 -4 . :
, , , 29
, . .
.
().
, .
. .
. ()

.

.
.
, ,
. ,
, ( )
.
, : ,
30, ; ( 10: 1-2).
,
: , , . ,
, ;
. : , , , ,
31 ( 10: 7-9).
.
32 : ^, ,
33.
28
:
.
29 : , ,
.
30 .
31 .
32 , ,
. : , ,
, , , , ( 44:12).
33 . , 3.
15 -

11355

450

, ( )
, : , ,
(= ).
,
. , ( ) .
( ,
[] , , ,
[= ] ).
,
, , , , . ,
, .
, <...>

, ... ( 34)
. : , ,
, (, 1997).
.
. : .
( ) $>
(: ).
( )
(. .
) (. [ 1983: 80]).
& ( :
) ,
. . : ( [
-]) (= ).
: ,
, , .

: ,
; ,
( 21: 26-27).
: :
& Btrfe . -
, , & (
-.
).
.
(
); ,
. .
34

. .

451

: , , ,
( 140: 3). . . : ...
, ( 28: 29).
. :
, :
!
, ,
? ()
. : / , / , /
. , .
, ,
, :
, , ,
, , , :
! ( 20: 19).
^ XIX . ,
( ), ,
( -
).

: ,
, , ; , ,
( 49: 31).
, ,
, ^ (
= ) . ,
: ,
(, 1997).
,
, , & , ,
, & ,
.
, . . phon ,

,
, [
: 163]. :
,
, , .
, 19992000 .,
.
,
, . &
4,5 ,
15 . , .
, ,
15*

452

. ,
. , ,
. 20 (, 1999).
( XXI .)
.
- (-
-, ).
! . ! .
.

:
, .
, - , - (, 1997).
, .
, , , ,
. .
,
. Wann wird bei Ihnen die Haustr geschlossen? (
?), ,
, . .
: Geben Sie mir einen Schlssel von der Haustr (
).
- , .
(= ) .
( . . ) ,
, ; ,
. , ,
: , (=
). (,
), .
( , XX .)
( ; ;
; ), ^(;
) / , -, () (. : 257-258)35. (
: , ; . [ 1991: 130].)
. . . , 1931 . , : ?
? (, ).
,
, .
, ,
, ,
(). ,
35

, [, 1998]

/ . , .

453

: ,
, , , , .
( ), ,
, (, ),
- .
.
. .:
, , , ,
, ; , , ( 6: 6).
: ,
. ,
, , .
: .
:
(, 1997).
,
: - ( / )!
: -. -. .
, .
, ;
() (..,
, ,
, ).
, ( )
, , ;
:
,
... <...>
,
... ()

, (,
, ),
; () ( ,
- ):
-
,
,

, :
,
,
,

454

,
... ()
-
: / , 36;
, , : 37.
.
.
, , ,
: ! ! ( 13: 25).
/
.
, ,
. ,
(, ).
, ,
, , ,
: , . , ,
, , , (, 1997).
^
: , ,
?. :
, , ,
. -
, .
.
, ( ) .

,
. (
.)
.
: , ,
, ,
: [ ] [] ,
; , ,
( 27: 60); , , ,
, , ( 28: 2).
,
.
36
37

.
, 2.

455

.
( ).
, . -
, .
:
.

, .
: -
... ( 38).

:
. .
, . ... ,
: , ,
; ; ,
, - , ,
, , , : , !39.
: .

; , .
, , ,
. ! !.
, , : (
) -. -.
( ).
(. [,
1979: 68]).
: .
(!) (!)
(, , ) .
, , , , ( 24: 33). .
: / .
, ,
:
, ; ,
,

, (, 1997).

(1) ,
38
39

. .
.

456

(2) , . . (2)
[ , ], (26)
[-/-, -/-, -/-], (2)
[ , ],
(3) () [ ,
], , (36) ,
(4) [ (
), - , ],

(5) ,
(6) [ , ].
(7) ( ) [
, ].

, .
, .

02-5. :
, ( :
, )
; , .
,
. , ,
, :
- ,
,
: ,
, . ()

:
(. . ), , , .

.
, , (
) ,
. , ,
.
, . ( ,
, : ,
, .)
,
, ,
, .
, ,
,

457

,
? ()
-. .


,
, ,
. ()
-. , .
: , ! . :

, ,
, ,
, (, ).
, , .
, , , (), , .
, , , , (= ) : ,
40. ,
. ,
(, ).

,
(: 50). (
), , , ...
- , ,
:
, , ,
... ...
, ! (. . )
, , -
41. ,
( XIX XX .), .
. . [ 1999; 19996; 2000]; . [ 20006].
: ; :
, .
, , : !
, ,
.
40 . ,
, .
41
. , , :
, (); , , (); , , ().
.

458


, .
(, 1997).
, (, 1997).
,
, : ,
, .

.
.: ; 100 ,
; ,

(, 1997); ,
, , , ,
(, 1997).
.
, , ,
, .
, . .
( ) . [ 1975: 104]. ,
,
, .

! /, , , :
.
.
. , .
, , .
( ),
: !
,
, :
! ( ). , ,
, .
, , , (,
). , ,
. ,
. , (
), .
.
, -

(, 97). .
,
.

459

,
( 83: 11).
. : ( ). . :
Hannibal ante portas 42 (: ) 43.
.
, (-.
). ( ) ,
, , .
,
, (
) (, 1997).
.: , , . . , . . .
, ,
(, 97).
. ,
? (, 97).

.
,
(, 97). : .
, ,
44. ()

, ,
, (-, ) .
, ,
,

. ()

:
, ,


. ()

( , )
,
( ?)
(, 1997).
42 .
43 , , II (III . . .),

.
44 ,
*.

460

.
, , ,
.
! ! , ! !
, , . .
, . ,
. .
, , 70-
(, 97).
(1) [ , ,
],

(2) [
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

; , ],
[ ],
[ ],
[ ],
[ , ],
( ) [ ].

, (6) (7),
. , -,
(
). (1) ( , )
, ,
. , .
-15: ,
, .
0 2 - 6 .
(

0 2 - 7 .

, , 15
(, [ ]).
( ) ,
( -1 -15) .
, .
.
. 1.
. , , , 1)

461

, . . .
, 16) .
2. ,
. 2)
( )
. ,
, (
) , . 26)
, ,
. ,
,
, ,
-,
, .
3.
, . . ( )
(= ). ,
,
.
.
4 . 4)
46) (, ).

4) , .
5. ,
, , 5) .
, :
(, 1917 .,
); ( (^)
( , ;
& ). 56) (, , . .),
, .
6.
(, . .).
7.
( ),

.
. 8. , . .
( ),
() . ,
8)
86)
. 8)
.

462

3.

,
:

(
) , ,
, .
, .
.
, , , ,
.
, ,
.
.
(
), (
), , ,
, .
.
,
, .
0 3 -1 .

, .
, , ,
( 5: 8); , ' # ,
. !
( 25: 8)45; ( 68: 10);
: ,
( 19: 46); , , , ,
, (1 3: 15).
.
, ;
, ,
( 131: 3-5).
- , .
, ,
( 29: 24).
, .
45 ,
, .

463

-
: # ( )
, , ;
, :
, , , , ;
, , : , .

( 29: 27-31). ., , :
: , ;
, ( 9: 58).
... ,

(
). (, )
.
, ;
, ( 126: 1);
, , , ,
; , , : ;
, ; ,
. , ,
, ( 10: 11-14);
-; ( 3: 4).
.
, ( 17: 13); ,
( 23: 38).

.
.
. (, )
(=
).
, ,
, ; , ,
, , ,
. , ,
, ; ,
, , ; ,
( 7: 24-27). . : ,
, , .
, , , ;
, , -

464


, .
, , ,
, ; ( 6:47-49).
.
( -
; 58 20, 58 13) , . .
: / * /
^ / / / .
:

N6 :
nt
, , ,
, , ( 22:
17). , ,
( , ).

.
^ , / , m a .
, , ( 30: 3)46.
.
, , , ,
( 5: 15).
.
,
; , (2 2: 20).
, .
, , , . .
: :
,
[ 1893: 6].
: / ; jus autem dat unusquisque / liberis
atque uxoribus; / (. IX. 114
115 [Homeri carmina 1837: 372]; . . ).
, .
: (
) [ 1893: 17].
: ,
,
,
( 1: 22).
,
46

. .

465

: ,
; , , ? (1 3: 4-5).
-
XVI . (. [ 1994]),
.
, , .
( : ) , ,
- .
, . ,
, . . (
, ), , , .
, , .
: , : .
, , ,
, (, ).
JI. . :
[. . ., . ]
.
; , , ,
, ; ,
, ,
; , , ,
, ;
.
.

( 104: 21). , ,
, , ,
. . , ,
? ,
, (, 1997). MK
, 19 ,
( ).
...
. ()
, .
( 26: 21);
, ( 19: 14);
, ( 14: 1);
, ( 21: 9).
,
,

466


. ()

,
, ( ), . . ,
, (. . ):
, . ,
.
: (
, ).
, .
, , :

, , ,
, , (
, 1997). , , ,
.
: ... , ,
<...> ! !
! H !
, , , .
: . :
, / . ,
, .
: , ( ).
, , , ,
( 17: 1); , , :
, , ; ,
, ( 12: 25). ,
: ,

(, 1997). ,
:
, ?
?
? ?
; ,
, , ,
, . ()
,
.
. : ,
( 13: 57).
.

467

:
[]; .
, ( 19: 3). . :
, , ,
( 9: 1-2);
; ,
( 5: 29); ; ,
, . <...>
( 10: 38, 40); , , [ ]
, ( 16: 34).
. : , .
, .
,
( 11: 34); ,
( 11: 29); ,
(2 1: 10).
, , , , , .
, ,
, , (, - ..)
. ,
,
. <...> ,
, pour tre outchitel,
(, ).
,
. .: ,
,
.
[ 1999: 124].
,
, . . , , ,
. () ,
, (, ).
, , ,
. ,
() , . . ,
.
:
, ,
( ), 4
.
( - ), ,
. , ,

468

.
, ,
, , ? <...>
, , .
, - (, ).
.
,
( 25: 17).
, .
, ,
( 24: 27); , , ,
, ( 24: 43);
, , ( 10: 18).
, .
,
( 12: 5); , , , , ,
, , (2 5:1).
, ,
[ ] ,
! ()
! ?
?
,
, ! ()
, ,
, \ ,
...
, ! (, )
0 3 -2 .


, . .
, ,
, ..
.
, ,
, , ,

469

. -
, , .
, , , , . .,
() .
, (, , ) .
() , . . ,

,
. . 04-10.
, , , ,
, , , , ;
, , ,
, , ; (
) , ( ) , , ;
, , , , ,
, ; , , ,
, , ; *1,
. . .

: , ,
, , ...
, ,
() .
(, , , , ,
, . .) ()
: , , , /,
, , , 17- , (,
) , , , . . .:
(, 1997);
(, 16 )

(, 1997);
(, 1997).
,
-
,

, ()
47 , -
( ). ; /
, . ,
, . , ,
, :
(, )
.
: , .

470

( )
- . ,
, (
), ( ,
[ : 93]), (
, - [ : 578])
( )
, , .
. ,
. 28 324
.
. <...> ,
90 , . ,
.
(, 1997).

( ) .
.: , , , , , ,
, (, (), , , , ,
, , , . . (
); .
, ; .
, : - . ,
** [ 1987: 20]; .
. .
-
.

...
, ,

,

... ()


(. . , ,
).
.: () , (), ,
, , ; , , , , ,
, , ; , (
), (, ) . . .:
48 , . .
. ,
, , , . . [ 1980:42].

471

.
-
. ()
(
).
.: , () , (-) ,
, , , , ,
, , , . . . -
: /, () , , , ,
, , , , ( :) , , . .
(> 49; ,
: New Russians50) , &
& .
& 51: . , ,
(, 1997); ... .
,
,
(, 1997).
, ,
.
, ( ) ,
, ( )
, ( ) , ,
, . . .: ( )

. .
, ,

40 45 (, 1997); ,
.
,
( ) (, 1997).
49 . . ,
. . ? ,
, , , . ,
- , , . , -
, : , . , ,
, [ 1995:61].
50 ,
[: 426].
51 , , :
.
,
50 (91 ) [:
426, ].

472


( ).
, overstatement :
. (
); . : , , , , , , , ...

,

. (. . )
understatement:
!, ! ( . [ 1978: 70]);
., : , ), , , , , ...
, , , , ,

, , (2 5: 1).
: .

, .
, ,
? ()
( , )
( , , ) . ,

>,
.
. .:
, ,
, 1995
-.
(, 1997); ,

(, 1997).
0 3 - 3 .

,
.
() 52 ,
52 . ., . . (
):
, .
,
.
, .

,
;
9, ,
.

473

, , ,
, (
) .

, .
.
,
.
,
: . (
, ) ,
;
(. . ),
, ,
.
.
, ,
( ) ,
,
XXI .

, .
, :
, , , , ,
.
,
30 ( ), ,
. , , , (
, ).

(, ) (,
) .
, , ,
. . , (),
, , :
. ; ,
, , . . , .
, ,
, . .
, (, , ),
, - (
) .
, , ,
.

474

53:
.
:
.
:
.
:

.
:
.
:
.
:
.

( ) .
, .

[ 1966: 255]. . - (1916) :


.


. ()
XX . ,
:
?
... (. )
, , .
() . . : ,
.

.
? : ,
, , . , ,
, ,
-.
(
).
-.
(, 19201950- .) ,
, , & -
() .
, - ,
-. -
20-30- . . (
53 .
.

475

.) - -

. ,
, (
). -
,
, ,
. -
, , ,
,
. - .

. ,
, - , 50- .
. - ,
() , [ 1984:97-98].
.
, ( ,
).
, ; : .
, , ,
-, .
( ) , .
: , .
,
, , (
. . . ). . :
,
: .
. ,
. (. )
. [ 1982]. (
. 130) ( ), ,
.
;
. , , ,
: .
( )
.
(
, , .) .
.
,
. : : ( -

476


, ). ( )

, , .
. ()
, , .
. ( ):
, , -,
, , .
, ?
.
.
() , .
,
.

, , . ()
.
, ,
. . : / (),
/, , , (, )
; ; .
! ^ (
. ).
,
( ) ( ). .:
/ ; .
, ,
: , (-.) [].
,
. ; : (,
) , .
, ,
: ; -; ;
(-) .
.
:
.
, ,
, ... , ,
: ,
. , ,
, , ,
, . (
, ).

477

, .
; ,
; (
XIX .; . : [ 1966: 288]).
: , . ,
, .
,
; .: ; /
; (= ); ;
( ); / ; ?
. , ( ):

,
, (: 167). ,
.
, .
.
.
: ,
, .
. ( ), (
) noutno-. ,
(= ) ; . : , . ,
. ( . [: 36-37].)
: ( ) .
, :
. . ,
, ,
. ,
- .

, [ 1999: 508].
:
, (
).
, .
, , ,
, ( );
[ : 447].
( ,
, , . .
, . ( .
.)
, - , ,
, , ,
, , : .

478

() :
, ( ) ?
: :
(), . . : .
( ),
, .
( , ) .
?
: . .: ;
. : , .
: , . . :
/ , ( -.) , ; ,
.

; ,
. . .
-. (
: ,
). - .
.
: . / ;
, ?. :
... , . ()
, ,
.
, , . .
, ,
; . -, , .
, ,
, . .
-.,
;
, ,
(: 75-76).
() .

,
, ; .:
/ .

.
,
.
. (
? )
, .

479

(, ) () (). , .
, ; . : , /
, / , / , / .
:

, ... ( )

, , . . ,
, . 54 ( , ,
), ,
() . . : //
(= ). . : ( ).
, , , , , . .,
, , , . ., , , , . . .
: , - , .
.: ,
( -.) , (
).
., : , , [: 24041].
: (
), ( -.), ,
() (), , , ,
, ( ),
, . . . .
(, , ) . [ 19876, 1983].
.
, .
, ,
,
,
,
... ( )

! , 0 ,
, .
, , .
. :
?\ !

,
.
; .
( [], , :
).
54

480

. : /
( ), ( ),
().


. ,
. : , / . . :
; , .
.

. (
) ,
. :
, ( 2- XIX .) .
? , -
: !
: () ,
, . -
, , . :
, .
[: 604].
. : ( -.) -.;
, ,
[ : 477].
:
,
. (400 ) .
!. -
( []
): , ,
. . : - , .
;
. :
, . . ,
.
, , . ,
. : -. ;
. . (
) : (. . ), (=
). , ,
, .
, ; .:
,
!
,
! ( )

481

( XIX .) ( ).
, , ; ,
( ) .
, , , ,
. , , ;
& .
( ),
, ,
. , ,
.
.
,
XIX . ;
( ). ,
, & .
- .
(, ), (, ), , ,
, , . (, )
(, ) ,
.
, ,
, . ,
( ).
,
.
, XIX XX .
. .
: .
,
,
; . , .
.
.
, 17301740 . .
1778 .,
1917 . ;
.
. 2 80 (!) .
, , , . .
() ,
; / .
XIX .
. , , ,
. ,
( :
).
16-

11355

482

. . . ,
, 55,
:

,

.
...
:
. ,

, ,
:
? ?!
. . , ( OKpra
), , .
! ,
, . .
, ,
, : - -
, ,
, , . [...]
,
8090- ,
, : ! <...>
. ( )
! ,

(, ).
.
, , ,
( ). ;
. ,
([: 174]; . [ 1987]).
. : .
, ;
, . ,
.
;
... ).
55 , ,
.

483

, ,
:
, ,
;
,
.
.
, ,
50-60
: , , .

.
( ), ( ),
;
. () (
) , : (: ) /
(. . , ).
, , .
, (: , , , , );
. , ,
, , , [ 1999: 125].
, , ,
, ( , ) .
, 56, . .
. ,
[ 2000] ; :
: , .
.
. ,
: , , , , ,
, , - , ,
. : ,
, ,
. , .
, , - . (30 )
.
56 . [ 1869].
,
, , -. ,
, , : !,
/, ! . . . :
! ! , !
! , ! , , , ...
16*

484

, , . ,
.
. . : , -
. ,
, , ,
. ,
() ; . . . ,
:
,
, ,
,
!

;

!
, , ,


!
,
,

, !
,
, ,

.
. .
. ( ): ,
, ,
, : -, , -
, ....
, ,
, , , house-spirit, hob, hob-goblin,
puck Hausgeist, Kobold. -
.
, .
, ,
, . ()
;
,

. ()

485

; ,
.
, :
/. , , ,
, [: 260].
? (
) . ,
,
, [ : 543].
, ,
; , ,
.
.
, , ,
( ), , (.
[ 1980]), , , ,
, ( ) , . .
.: ;
; ;
. . : . /
. / . / ?
, (
) : ( ) (. [ 1986: 222-250]).
(, ,
, , ).

. .:
; , ,
, ; ;
, ; !
, ,
[, 1988: 85]; ( :) -, , , ; :
; ;
; ( )
(, ); / ;
; ; ,
, , , , , .
. .:
; , ; - , ,
( JI. ); ,
; (/) / -. ;
, ; ; ;
; , ; (
) . .

486

. .: (,
); / ;
; ; ;
, . . : ; ()
; () ; ( ) ;
, ; ;
// 6\ ( ) . .


.
--,
--.
! ! ! ( ; )
,
. .: () , , ;
, ;
, . .
: ; , ,
(, ).
. : // /; (/
) ; ,
( ); ,
; ; . .
()
().

, , , ,
, , , .
; :
, .
, ,
. -.
. . : .
. ()
/ , , . ,
understatement
.

,
( ).
: \ / , ,
(.
, ).
. : // ( ) ; ()
(: )\ ;
/////// ;
; ; ( )

487

, ( -.);
; , ; ;
, ; () -. ;
; / - . .


. (. . )
, .
. , ,
; ( ,
), , .
. : , ( )
, ( );
, ; , ,
( , );
; ()
;
-.; /// (
, , , );
, ;
, ;
/ , ; ( :
, ) ; , \
(= ); ;
( ); - -.,
, , ( :
, ); ( -.)
( ); ()
; ( -.) / ,
, , ;
; - , ,
( ) . . , ,
, ;
, ( ),
, . ,
; () , , , ,
. ., :
, , (
). . : ( :
, ) (= ).
: ,
. ( )
, ; , , : .
, , . .: ().

488

,
... ()


:
- ,
;
,
!
;
.
, ,
: / . ;
.
, -!,
! ! . (
) - - (
).
,
(, , , , . .).
(, , ).
, , .
: ,
; : (/) ,
/ () , . , ,
( ) , ,
, . .
<...>. , , ,
, - : ,
.
.
<...>;
(, ).
. : , ;
( -.); ( );
-., ; (
, ) (); ;
, .
, ,
,
,
.

489

,
( . .) ? ( )
: ,
, ; ,
, (^-, . . ,
, ,
( ) [ 1991: 231];
( ), ;
; ;
, ;
; ; (/)
, ; ,
, ; \
; , ;
( ; . ).
:
; ; ()
; () ; () , ()
, ; ,
( ), (:)
, ,
; ( ); ;
- ( , . ); /, , !
, ;
. :
- , : ,
, 51. ,
, , ;
. (, ,
). ., :
, ! --!
? , , !
, !
!
, ,
! ( )
(, ,
, ).

,
, , .
.
.: ,
; , ,
57

: -*.

490

; .
,
.
, .. ,
[: 98].
( , )
. .: (/) (
:) ;
, . . :
,
?
,
, ! ( 58)

( ;
[ ] ), .
. : , , , (^ ,
,
1930- .59; . -, , .
,


.
<...>
,
. (, )

, .
: ;
! !.
,
.
,
. , , ,
. .: () -
; /
. -
; . : - / , /
: / , / , / , / , / !
, , :
,

58
59

. .
1927 . [ 1991:61].

491


.
. ,
4 (17) , . , ,
. .

.
: .

(, ).
, .
XIX . ( , , )
, , ,
. XX .:

. <...> ,
. <...> , , ,
- , ,
( ), ( ).
- ().
(, , , , , ).

. : .
, ! ,
, , , . ()
,
: , ,
, .
. ,
,
;
, ,
, , , ,
, , ,
, , ,
. ,
, , ,
, ,
, , ,
, , ,
.
, (, ), , ;
: () - , -

492

, . ,
, .
: , (.
, [:] ),
(), , ( ,
), .
,

,
. ()
, , .
, ; .
, : () / /
( ).
: ,
,
; ,
.
;
: .
: ... .
.
,
.
.
.
;
: ,
().
, .

, , ,

? ()

, . ,
-. . ^- .
, .
-
.
. ,
, : .

493

; ,
. , ; :
, .
; , , (
) , . . :
().
,
,


. ( )
.
(
). ,
. (
)
, ; .
. ,
, .
;
.
, ,
, , . . . ,
,
.
, ,
. , : , . <...>
<...> , ,
, , ,
(, ).
, ,
. , , , ,
.
.
, .
^, :
/ / ! ()
, ;
- ^ .
. , ():
, / /
/ / . ()
, : / .
!^- (-

494

, ). . . .
;
. ,
, ^ ( ).
,
, . ., .
. : / /
.
. , (^
/ , ( 60),
- . . ,
- .
, ,
; .: (WWW = World-Wide Web)
(Net ), ,
[: 162].
, ,
, , ; , ,
. -
-; :
,


.
, ; :
,

.
, ; ,
. ,
, .
( ,
, . .) .
.
, , , , ,
, ( ), ,
( ), , . .:
, .
? (, 1997).
.

: , ,
, ,
60 ( ) . . (
, . 3- ).

495

( ),
,
, . ,
.
.
( NN), ,
, , 61,
: , ,
, , , , ,
, ; ,
.
, ,
:
, , !
. !
: .
, ,
. .
() , (,
), ,
.
( , ).
. . : .
, , , ,
:
,
,
,
.

: , !
,
. (. . )
, . . :
,
;
,
.
., , : ( / )
, -.,
, [, 1979: 72].
(:) 61

. [, 2000].

496

. , , ,
, . . .

:
, . ,
; .: () , , , .
,
. , , ,
XIX .
. ; . -.,
-. , .
.
: , ,
.
:
,

.
,
,
: ;
,
.
: ,
( ,
) [: 307]. ,
, , .
, , .
,
, . .: dop .
,
, .
,
, .
:
,
!
, ,
!

:

,

.

497

, .
(); .
, (), ,
() ; :
, .

,
, ( []
), ( ), ( ), (
) ( ).

; . ,
(, , ), ,
. .
. : ,
, .
,
; .
,
, .
, ,

, ,
... !
, ! !
, !
? , ;
, , , .
( .)
, - ?
- ,
-: ... (, ).

, , . .: .
. ... ? , (-,
). . : () ()
-. ; () () , .
( )
. .
, .
: , ;
, . .
: (/) ; -.
, .
:

498

,
;
, ,
, .
;

, ,
: !.....
;
;
, ;
: , !
- ;


. ( )
, ,
, - . ,
, , : ,
, . - , , ,
, ,
; , .
,
, ,
.
,
- : 1) () XIX
XX .; 2) (19171991); 3)
. , , ;
,
.
0 3 - 4 . X I X - X X .

( )
0 3 - 5 . (1 9 1 7 -1 9 9 1 )

( )
0 3 - 6.
,

(, ).

499

(^ .
(,
). ^
,
. 1962 .
, , .
80- .
, -
. , . ...
, .
- 15,6 !
(, 1997).
, .
,
(^ :

-.

.

.

. ()

, -
. ('
: (.
) (. , ,
). , ( ,
- [. ]).
, ,
. ,
. , ,
.
: &
2000 . , ,
1988 ..
, , .
, ,
, -
. ,
,
,
(, 1997).
(.. - ) . ,
( . ^. .,

500


, , ) ( :

. 420 . . 2),
(, , )
( ).
, .
, .
. & , & (
).
(, 1997).
;
- . ,
, .
(. . ), ,
. - , 2. ,
, .
. , .
. : . . -
. , . . .
? . . . -
, .
(, 1997).
62 (, ) ,
. (
) , .
, .

. . :
,
...
, ,
, , ,
, -,
, ,
, , ,
,
, ,
, ... (. , [ ]).

, ,
, , ,
(. ). , ,
( ), &
62 , , , (
, ) (, ) , , ,
. [
: 40].

501

,
, ; nomen agentis: . ,
-. , , .
.
& ()

,
, (
, ) [ :
174]. , :
, ,
, ( )
.
63 , , ,
.
, , , ,
$ .
.
. ,
, .
- 64.
(, 1997).
, ( )
, .
. ;
,
- ; ,
65.

(, 1997).

( ).
, ,
, , ,
,
, . ,
63 ( , )

, , , () ,
[ ].
64 , , .
.
65 . : house agent ( realtor)
someone who lets, buys or sells houses for others for fee (, ,
).

502

,
, . , ,
(homo viator), ,
, :
, , .
, , .
, ( ), ,
. .
, ,
.
, (,
1997). 10
.
,
( ). . ,
, : , ,
( ). ,
, . , ,
, ,
, , ( ).
,
. ,
( ).
,
, (, 1997).
: , ^ , ,
, .

, .
.
0 , , .
( ), (
) .
.
, , .
. . . .
. : .
.
.
,
.
, ,
.

503

= . , , - . . . . . .
(. . ).
- , = .
= . , , = , .
, = . = .
= . , = . = .
. . . .
nomina propria.
: . .
(). ( .; ).
( ). .
: ~ , ~
, ~ , ~ , ~ , ~ , ~ (
), ~ , ~ , ~ , ~ , ~ (
), ~ , ~ , ~ , ~
, ~ , ~ , ~ , ~ . .
. : ( . . ).
- . . . - . . .
I. ( ). ().
().

, .
: /, , , ,
. . - : , () , , ,
, , , . . , , , ,
, -
, , , . . .
( ) :
,
, .

,
, ,
,
.
,
,
, ,
... (, . . )

,

504


( , )
.

.
,
... (, )
. -:

4.

.
,
01.

04-1.
,
, ,
( ), ,
( )
.
. . . ,
. ,
.
. ,
, .
( ,
, , ),
.
.

(. . ).
[, , , 1974].
:
.
(
, ) ,
,
.
, () ( ) ,
,
. ,

505

. , ,
.
( ,
, -. ) :
, -, , -,
,
( . 043). :
- (, . .)
( ) ,
(= ) ,
, , .
, ..
, , ,
,
, ,
( ) ,
, .

04-2.

, ,
: ?
,
. , , ?
.
, ,
, .. (
, ). ,
( )
. , ,
, ( , , ) .

,
, .
, .
, , , :
. , ,
, .
,
()
.
, ( , )
, ,

506

, -
, , . . .

, , ,
,
( )
. ,
()
(
).
,
,
- (, ,
),
,
- , . ., , .
, , . . ,
, ,
,
. ,
,
, .
0 4 - 3 .

, ,

. ,
66
. ,
( ) .
?
, , - :
- ( ) .
, .
,
, .
,
,
.
, , . . ,
, ,
.
66

? , ,
( , , , ),
( , , , ).

507

:
67.
! ,
.

:
, .
,
( ).
, ,
- ,
(- ). ,

, . . , , , .
,
?
, , -,
, (
, )
, .
,
, . . ,
. .
, -,
. ,
.
.
,
, ,
.

:
;

. ,
,
,
- .
0 4 - 4 .

( )
(
67

, .

508

), : .
,
.

,
.
,
. ( ,
, .)

04 -5 .

.
? ,
, , .
-, , . .
, ,
, ,
.
, ,
.
, , ,
, , . .;
: . (
) (),
, ,
N .
,
, ,
(. . ! ),
.

, , , , : .
,
, . ,
,
.
.
-,
. ,
- , .
.. (
),

509

,
: . ?
, . ? .
? . ,
. , ,
, ;
[ 1975: 202].
, . .
, , . '

= ), ,
( , ), ,
- (. .
).
, ,
, , . .
.
, ,
.
( ), .
(

0 4 - 6 .


.
? ?
() ? ,
? ,

.
, ,
, (,
, , ),
, (
, )
. : , ,
, .

.
, .
,
, .
,
,

510

, , ,
: ..., ,
, , . <...>
, [, 1976:
176]. ,
, .
,
( ,
), , ,
. . ( ).
, ,
, ,
,
.
, ,
, .
, , . . ,
, .
langue parole, , . ,
langage, (
) , .
,
, , ,
. ( .
[, , 1976].)
04-

7.


() ,
( ) ,
.
, ,
,
, ,
.
, , . .
( ) ,
.
,
, ,
.
,
,
. , , ,

511

, (
), , -
( ) .
,
, ,
.

, ,

.

. , ,
.
, . . ,
,
.
- ()
, ,
, . . ( )
.
.
, , ,
- .
-
- , ,

( ).

0 4 -8 .


, .
, ,
.
, , ,
. .
,
, ,
, .
,
, -, , -, .
, ( ),
(
, )
( ).

512

, ,
, , , , . .,
.
, . ,
,
68,
. (
, , ,
.) - XIX
XX .
,
, ,
, .
,
.
,
, , .
,
.

(, , ,
. .),
,
.
,
, ,
.
, .
, ( ) .
, ,
.
(
)

. 68 -,
, . -,
,
(. . ) ,
, ,
, , , .
, ,
, .
. . : [, 1976: 293 .].
, ,
, (
) ,
cum grano salis.

513

,
.
0 4 - 9 .

?
.
-, , , . .
- -.

, .
-, ,
,
( ) :
.
, ,
.
,
.
,
.
,
. ,
, ,
(, )
.
. ,
, ,
, :
, .
,
.

, , , , .
,
,
(, ), .

, , , , ,

,
( in potentia).
, . .
(
in praesentia),
( )
1 7 - 11355

514

. 69 ,
( ) .
,
, ,
, .
:
1) ( ) ,

(. 046);
2) ( )
, . . (
), .
,

. ,
,
.
04-10.

,
.
-, .
-, , ,
(. . ).
, , , ,
,
(. . ).
, , , ?
-
, ?
, , , ,
,
,
.

,
(
) (
).
, ,
() .
69
, . , ,
, .

515

,
(
)70. :
,
, ;
, .
, ,
.
,

.
.
,
, .
: ,
. ,
,
.
, ,
.
, ,
.
, ,
,
, ,
.

*
, 2004 .

70 , , .
: , ,
, , , ,
. , ;
.
, .
17


-
-
, & : *
, ( 52: 4).
The subject of this paper, Excuses, <...> is, or might be,
the name if the whole branch, even a ramiculated branch,
of philosophy, or at least of one fashion of philosophy.
/. L. Austin, A Pleafor Excuses (1956)1
(. . )
Les extrmes se touchent (L. S. Mercier 2)

1 .

I ,
,
,
. :
- .
.
:
3 . ,
1
.: [Austin 1961: 123].
2
: , , , ,
, . 348- IV
Tableau de Paris (1740
1814). , . , . ,
(Eudem. Ethik III, 7) : ,
, , .
(?; IV .) Adv. haereses III, 2
: (= extremitates aequalitates). (|448 .)
Collationes II, 16 (id est nimietates aequalitates sunt)
vtus sententia, Alardus Gazaeus Nikom. Ethik (II, 6)
; ,
.
, , . [
] , , , {Les
extrmes se touchent), (. . , . . 13 . 1836 .).
3
: "1 D3 * 31THX7 * ( : &mv
, , : non est qui faciat bonum, non est usque ad unum).

520


, :
. , (.. , ,
[ , ]; , ,
[ ]; , , [
], , , [
], , , [ ], ,
. .)
.
4 (. 2).
, , ,
-, . ,
, ,
, ,
,
, (,
). 4
. 5 5.
, ,
( [ - ] ), 6, ,
, .
.
.
0 1 - 1 . : .

. , , ,
(ramiculated)
. .
4
,
70- .,
[, 1973].
5

. 17801782 .
[1987: 575] : ,
, ;
, , . ,
, , . ,
, ,
-. , ,
,
. , , , ,
: -
. ,
. , : .
6
. ( );
. .

521

(
) , ,
--. 1956 . Performative Utterances7.
: You are more than entitled not to know what the word
performative means. It is a new word and an ugly word, and perhaps it does not mean
anything very much8 [Austin 1961:220]. ,
,
( ugly), ,
. (
, ): (entitled) ,
0 ; ; ergo, .
, , . . .
.
(. perform performance)
, performative
,
. , 9,
. , ,
, , , , ,
.
,
011 () ;
.
, , ,
() .
(= ) 10,
-1 11,
-2 ( ) -1,
, , , , , ,
.
7
.
8
, . ,
, , - .
9
().
10 .
( , ) ,
, , ,
, , ,
. ,
, -,
( , , ) , , ( , , , ).
, .
11 . ,
, , , - (, : ladies first
: ).

522

( 12),
,
, , ,
, , , .
, , ( -1,
-2, )
, , , , , , ,
. . 13 , .

, , circulus
vitiosus, , .
: -1
, (.. ), -2
, , (. . ).
,
. , ,
,
. , ,
14,
, , , -
, .
{ , . ,
!)15 .
,
, ramiculated. ,
.
, (, ) ,
, , ;
; . , : Well, it [theory] is complicated a bit, but life and
truth and things do tend to be complicated. Its not things, its philosophers that are simple.
You will have heard it said, I expect, that over-simplification is the occupational desease of
philosophers, and in a way one might agree with that16 [Austin 1961: 239].
, , ,
, . : ( 12 (. delictum ), , ,
( ) .
: .
,
.
13 .
14 , .
13 .
, . ,
, .
16 , [] , .
, . , ,
, - .

523

) ,
.

, - 17 (
: ).
18. ,
19.


- .
0 1 - 2 . :

20, 2\ - 22
. ()
.
17 .
( [], , ). .
( ) . ().
18
[, 1988: 5461] [, 1990: 218226].
-
( [, 1990: 218223]; [, 1990:
228230]; [ 19906:2632]; [ 1991:32-43],
[, , 1992:82-93]; [VereSagin
1997:223-233]) ( - [, 1990: 223-226],
[ 1996: 1526], [VereSCagin 1997]).
- [,
1990: 136140]. .
19 , , , , ( . [ 1993; 1995]).
, ,
; , (),
. ,
:
( ); ,
.
; .
20 . . [ 1998:
643 .].
21 . .
22 ()
: , , , ,
, , , ,
, ( ), , (
) , , ,
( ) . .
, .

524

, , -1
-2; : .
,
.
.
.
, , , .
. , , ,
. ,
, .
-1. : !;
!; !; !; !;
!; !; !;
!; () !, !;
?; ? !; ,
\ , ! ! . .
23 - : .


; , ,
; ,
!
. . ,
:
,
,
,
, !
,
,
,
, !
,
, ,
, , !
,
,
,
, !
;
. , 23 ; , -
(, , , ),
.

525

( ) ,
, , ,
. , ,
.
-2 : , !; !;
!; ! . . ,
, : !;
!; !; !; . .
-3 , : !;
!; , !; !; !;
()!; !; , . .
-4 ( ): -!
!; !; !; !; , !;
; !; !; !;
!; !; !; !; !; !;
-!; ! . . :

! ! ! , , /
, / , / (. , ).
-5 ( ): ,
-!; -!; ?; , !;
-, . .
-6: : !;
!; !; - :
!; , . . ,
, : ///
!; , ! . .
-7: : ?;
!; , ; , ;
; . .

. :
, ! / .
-8: .
.
-9: - !: ? , ! / ,
/ ! / ! (. , ).
,
. , -1
, .
, ( - )
1,
24. , :
24
pattern, ,
. .

526

- , , ,
. ,
, , . .,
. . , -1
, ,
-2 .
, - ,
. . ,
.
: , . , , . .:
! , (=
); , (=
); : (= );
( ), (
). , ,
, ,
, -.
0 1 - 3 .

,
, . . , , ,
. . ,
, , ,
, - -
, , , .
, ()
,
.
,
.
, ,
, .

. ,
. , !;
!; !; !; ! -,
, , .
:
.
, ,
.
: ,

527

,
. , ,
.
25.
: (
sensus purus), () .
, ,
-26.
.
27
:
, , ( ),
, .
: , ,
, , . , ,
. ,
, (-8): ! (
: , . . );
! ( - : ); ! (:
); ! ( :
); ! ( : ); -,
! ( , ). ,
, : ,
!; , !; -!; ,
, !2 . . ,
, : ,
. : .

-8, .
, , , ( ; ;
. .), .
0 1 - 4 . -

, - . . . (
):
25 ,
.
26 4 , .
27 : ! ,
? . ,
( 12: 34-35).
28 , .

528

. :
domus. ,
. !
! , domus.
, .
, , .
, ,
,
, , , , .
! .
. , .
? ?!
,
. , extemporaiia,
, , ,
, , ,
[ 1986: 7576].
, ,
, , ,
. ,
, , - (. .
), [ 1985:
227]. , , ,
- ,

, . -
, .
, ,
, .
-, - (, ) -
(, ) . , , :
, , .
. ,

, ( -3). , !
! !; Ive hurt finger. Nevermind. Ill kiss it better; ?
, ; Sorry to hear youve failed your exam again,
Sarah, but thats the way the cookie crumbles. ,

, : That is the state of affairs and nothing


can be done about it: used when something unfortunate has happened [Manser 1983: 31].

( -2): , !
; Its not the end o f the world, Suzy. Youll soon forget Peter and there are lots o f other nice

529

boys around! , , (

Homo sapiens)29.
. ,
! Dont wony! ( -4) -
, , ,
, , ,
. , -4,
, ' : ,
. -, , :
,
Keep smiling! [Manser 1983]
: Whatever troubles you may be going
through remember, Keep smiling. So remember in all your troubles: keep your chin up! Your face
must be self-confident, healthy, defiant, stable and vigorous. ,
( )
(philosophy of success). ,
, , ,
, 30.
31, ,
,
, ,
32. : ,
, , , ,
33. . ,
29 , , --.
30 . : ...,
..., , , , , .
, , - . ,
. , .
[ 1998:216].
31 .
[Rathmayr 1996: 29]. , , ,
(, : .
. , ,
. (. . , )).
.
32 . Einmischungskultur (,
, ),
, , , , ,
[Rathmayr 1996: 213]. , (, )
() .
33 , (.
, XIX .),
. [, ]. : , <...>
.
, .
, ,
, , , .
, , , ,
, ,

530

N.N. , ,
, ,
, . . .
,
- , ,
.
(
), ( ),
(. . ).
, ,
! (
), .
(, ) : --!
!; ; . , ;
; . , ,
: , ,
, , , ,
. -9; ,
, , , ,
,
, , .
-10
!. -6 ,
. -10 ,
,
: !; ,
!; ! ( ).
6
,
,
. 7 , . . ,
, : .
, .
,
, .
-
, ,
, ,
. . ,

, 34.
.
, .
34 .
- ,
, ; granum salis .

531

, , , ,
, ,
, ,
, , (, , . .).
.

( ), : 1)
2) .
, ,
. ,
35.

2.

- ()

0 2 - 1 .

, ,
,
.
( ) ,
,
, . . 36
37. , . . ,
,
.

02-1 . - ;

-1 (.. , )
(1) , (2) . -2
( ) .
, -1 (3) 38 (4)
35 , . . ,
. , ,
(, ,
).
, , :
; . .
36 (
) , .
37 ;
.
38 . :
,

532

. -2
. , -2 (5)
(6) 39. -1
, -2 .
-
.
, , , .
, : 1, 2 6,
. (3, 4 5),
, . .
,
, , . . ,
40
. ,
41. ,
( ,
42),
43.
. , (rckgngig machen)
... ,
[Rathmayr 1996: 11].
: ,
, [Ibid.: 16].
. [Goffman 1974: 162],
: ;
,
();
;
, ; , , ,
.
, [Rathmayr 1996:51].
39 , , ; ,
: -, . ,
, .
40 , ,
, (= ) , .
41 , .
, , : ; !; !
! ( ). ,
( ) - ( :
) (
.). , , .
( : ).
42 . . [
1956], JI. . [ 1977].
; .
. , ,
, .
43 ,
, . .
.

533

02-1. -

-44.
.
, , (), , , 45
. . : , ,
, ; , , ,
; / -.; ;
46; ; ! ,
: , ; ///
// -.47; ; (
). , :
// , , / .
: 48,
49; (
, , )]
(.
). ,
, , . ( )
, . , . ,
50:
, .

02- 1.

----

,
.
, , ,
, .
44
[Lakoff, Johnson 1980:5].
45 : , , .
46 , ( ).
47 : ( 16: 20-22).
, ( 1:29).
48 . 50: 3, 4, 9: ;
/ ; / , , / *
.
49 . ( 27: 24).
50 ( 17: 5):
ptfrAACA , ^ & .
(Septuaginta)
; ; . : ^ ,
(.
18: 14: 18: 13:
). . [Knig 1931]).
[ 1904] : .

534

51,
. ( ), ,
,
, 52.
, - ,

53.

02-1.
, ,
. , ,

.
: ;

.
: 1) ()
, ,
(distinctio)54; 2) ()
() (dispo
sition 3) ()
() (consortio).
, 55;
- .
( ). ,
, , ,
, ,
.
, - ,
,
; ;
51 : ;
, , .
52 , ,
. . :
, <...> . ...
(, ). ,
( ), ( ).
53 , ,
.
54 ,
.
- (
,
).
55 .

535

56.
: , ,
- .

02-1 .
,
,
57, : : !,
: !, : ,
?, : , ! !, :
, ! . . , ,
(felicity conditions): , ; ,
-2; , ,
; / ( !) . .
( )
: -1,
( ;
)', -2,
( , ). ( ;
) , .
, , ,
, ;
. .
0 2 - 2 .

02-2.
-1 ,
, ,
-2 .
: .
: [1]
- : , !;
!; () !; ;
! . . :

(: 488).
: [2]
- : !; ,
; ! . . ,
56 , ,
( , ).
57 (, ,
, ) ., , [, 1986: 252-263].

536

, [] ,
(: 492). ... ,
, - . <...>
,
. ... ,
, ,
(, ).
: , [3]
- : , !; ,
; , , , , ! . .
: -2 [4]
- : !; ,
[] ; , ; ,
. .


, .
( ).

02-2. 58
[5]
? ; -mo ;
: . - : ; .

[6]
, , :
; , ; ,
!; , ?
(): , ;
, ; .

-1 (
) [7]
? ; ;
; . :

: , , ! ,
! (, ).
[8]
, , , ;
, . : , .

. , <...> , ,
58
termini technici. ,
- . :
; . : . .

537

- , (: 451). ,
, , :
, !; , , !;
, ! , - ? - ?

! , , !.,
, ! , , !
, ! (, !).
( ) -, :
, : / ; ,
?; , , / , , / ,
/ 59 ( 80-.);
, / ? / , /
(. ).
( ) -2
[9]
, ?; :
; , ! ?; , ,
! ? . . (

. . )
: , , , . , ,
, , , , (,
).
[10]
, ; , , ,
; , 60. , , ,

, . ,
. , ... (,
).
[11]
; . ,
!; , .

... , . <...> ,
(, !). ,
-2 -
-1. : , -, ...
... <...> , . ... ! <...> - ...
. <...> , -! (,
). : , . ; ,
, , ! (, ).
59 : : , / . /
? / ?
60 . .
1993 . [ 1997: 393].

538

, :
, , : ,
(: 66).
[12]
, ; ; ,
? , ; , , . ,
; : , , . , ,

, ! ? ( 129: 1). : , ,
! ! : , <...>
, , , ,
(: 476). ...
? <...> ... ?
, ... , . <...>
(, ). , .
, ? (, ).
[13]
. ; ;
, !; , !

: . . .
. <...>
. . , , ,
. ,
.
. . , . . ,
. (JI. , ).
[14]
!; !; ,
!

, [15]
! ! ! !

0 2-2.

-1 -2 [16]
, !; !; , !;

(
;
:) <...>
, <...> , <...>
,
.
, -1 [17]
!; , !; -
!

539

[18]
?; !;
; !

( ) [19]
!; , -!; , , !;
! ,

: , ! <...> , ! ! <...> ,
! , ! (: 81).
[20]
, !; !
: , , . , ,
. . , ,
. (, ).

, -
: , ?. :
, ,
, [ 1999: 204]
0 2 - 3 .

02-.
-2 , 1 , , ,
.
: , , , ,
, / , , . .
: ,
, .
, -1, -,
(. 1) , -,
(. 3), , -,
(. 4).
[21]
, , ?; , , [ ]
!; , . !

! (, ). , , / ,
(, ). :
, ? (, ).
( ). , , . . , ,
. . , . ,
. ? . ? <...> (. -

540

, ). , , ! <...>
? ! (, ). : ,
, ? (, ).
() , . .
, 61
: , , , , ,
-., (), , , , , ,
, , , , ,

. . ( , , , ).

, , , : ,
. : , ! <...> , ! <...>
! ! <...> , ! (, ).
[22]
, !; !62;
!
, <...> , , !

, , , ,
, , ! (, ).
, , , ,
, : , ; ,
. <...> , , ,
, . <...>
, , ,
, ,
<...> ( 23: 2331). . Drohreden
[Dibelius 1933; Beiger 1984].
-2 [23]
?; , ;
. , , / , (

, ).
[24]
, , ?; (
): , / , / , , /
! (= ). -1
: , ?!
() : , !
, . ( -1
): ; , !;
.
: !; , !
61 , , . [,
1990: 43-45].
62 (Jaccuse!) , . 1898 .
.

541

, ! ? ? ( 9: 19).
: , ,
. <...>.
: , -! , -! !
-! ! !
, ! ? ?
:
(, ).
. [50].
[25]
: !; , !; ,
, ; , , ,
?; , , !

[26]
. ?; , . .
63 / [27]
, , , . , ,
!; , , .
; . . . ?
: - , , !
, , ,
, . <...> , .
, ? (, ).
[28]
, ! . ; , .
? !
? ? <...>
? , . (, ).
() [29]
!; !; !;
? !; - . -
, :
, !

-2 [30]
: , , ,
: . , ,
, , ? ? -
63 ,
-1 - ,
, -1
. :
1 , .

542

? ? <...> - ?
? (, ).
[31]
. !; , .
, . !


(, ), ,
: . ,
, , .
: , . : !
? ( 22: 4748). . , .
, , . .
. , , ,
, , , .
(. , ). : !;
N. N. , , !6*

( ),
[32]
: !; 65.
; ; , ;
, ? ? -mo !; , !

[33]
, ? - ?;
, . ? : ,

, , (, ). :
, ?
,
[34]
: ; ,
; , ?

[35]
, !; !; ,
!

, [36]
, , ? ,
? ?
! <...> ,
? , ? ,
? (, ).
64
.
65 : .

543

[37]
! ?; -
!; ! ?

. . 66.
67 [38]
, !; , ;
? , . .

, [39]
!; , ?;
. :
68. / : /

(, ). , / ( ).

0 2 -.
-2 , -1 ,
, , ( ) ,
, ,
.
, , , .
:
-., , , , , , ., , , , , /,
, -. ,
(: ) . . -2
, (. 02-2).

-1, .
[40]
, , !; , !;
? . (,

).
, [41]
, ?; !
!

, , , -1 [42]
!; - ,
?; , .
66 1846 .; 1847 .
. . ? ( 1863 .).
67 ,
, , . . . , ,
, .
68 . . [ 1997].

544

: , ?
,
(, ). ? .
? ( ). -1 ,
, . :
: ! <...>
, ( ).
() [43]
.
!; - :
; , ?

: , .
. ,
() .
:

? -! , ? , . <...>
, <...>. ? <...> ? ?
! ? ? . <...>
, . -
. , , , , ,
. ? ( :)
... - ! : ,
, - . - . (
:) , ,
, , . . <...>
-? , . . .
... ? , , , .
... ! .
! ! ? <...> ,
?! : !
[44]
, ?!;
? ( 36: 32).

, ,
( 6: 7).
, [45]
!; ,
. , !

(). (: 68).
-1 [46]
, ? !
[47]
, ! .

545

02-.

(. 021).
,
[ 1985: 222 .]. ,
,
( ). ,
( !), , ( !)
, / .
, (),
( ) .
[48]
?; ;
; -, !; ! ,

. , ! (: 68).
, . . [49]
: ; ;
' -. , : , ? ;
, , ; .
. :
: , , , .
.
( ) [50].
(audiatur et altera pars).
-; , ,
; ? .

: ! <...> , ...
. , , - -,
! (, ).
: , . - -. !..
! ( ). :
, ,
: , -! ! ,
, ! , !
. , ?
! ! ? (
: <...>.)
(, ). . [24].
, , [51]
; ?
; ! , !

/ (,

1 8 - 11355

546

). , /
/ (, ! !).
. .
[52]
, ?; ,
, . ,

: ,
, . .
, , ? (. .
, ).
[53]
, , .
. : ?
? <...> , , , -,
, ,
, - ? (: 476).
[54]
! !; ; !

, , , ! , , , , ,
(, ). :
!; !

[55]
, ? : ;
, . , ! / /

. / . / ... ... /
/ ... (. .
. . ).
, , ,
46 . , 2
3. 7 .

0 2 -4 .


( )

0 2 -5 .

( )

0 2 -6 .

( )

0 2 -7 .


( )

547

02-7. -2
-2 ,
.
, ,
-2 [56]
, ; ; ,
, ; ,
! /
! (, ). : !;
!; !

[57]
! ?;
. - ! ! (--

, ). : , .
-1 [58]
, !;
, ! , ! (, ).

[59]
?; , ?; , .
?; : !; ?; ,
?!

-1 [60]
- , !;
!; !

[61]
!; , !;
, ? -,

. (, ).
, -1 [62]
. ?; . ;
. : , ?
[63]
!; ; ,
; !; ( :) /
!

[64]
!; , , !;
, !

() [65]
, , !; , !
, , !; , !

18*

548

69 [66]
?! !; --!
, , !

, , : ,
, ; ,
. , ; ,
( 24: 9-14). , , ! <...>
( )70.
: ? ,
.
. [67]
, !; ,
, ; ! :
!

( , ) [68]
!; !; - !; !;
!; ! . <...> -,

-! (, ). !
. ? ! ( , ). ,
( 8: 59).
, [69]
, - !;
?; , , !; !;
!; !; :
!

, , [70]
!; !; !; !;
!; !

[71]
, !; ,
!; , ? !

-2 71 [72]
, ! ,
, , :
!; ! (= ); !
, / (, 29 1837).
69 . talio .
70 , ,
- .
71 , .
.

549

, , ! / (
, ). , , / : !
(, ). : : !
, ! (, ). ,
, . : , ,
( 12: 19; 32: 35; 10: 30;
. . ).
[73]
, .'; , !;
! : ,

; , ;
, ;
, , ;
, ;
, ;
, ;
, ( 108: 815).
( ) [74]
: , , <...> ! <...> ! <...> ,
! (, ) ^2. ,
, , ,
,
(. . , ). :
...!; , !
; / / , , / :
, ......... (, ).
: ...!

02-7. -1
73 [75]
, , !; , , !;
, ?; , ?;
?; , ! : ,

. <...> , ...
, . <...> .
. <...> ! ,
, , -...
, . , ,
, ... (: 117120). : ,
72 : , ,

, .
73 ,
.

550

. , ,
. , ! <...> , . <...>
, , , (JI. ,
).
[76]
, !; : !;
! : . <...>

? <...> (JI. , ).
[77]
. !; !;
, ! , , : !

, , , ( 19: 8).
[78]
. !;
!; ? , ; . ...

, , (, ). -2
: ! , ,
, . . <...>
(, ).

1 () [79]
? - !;
!; ! [

] : . ?! ,
. ? (, ).
: ? ? [],
, , ,
, , ,
, . , , ,
. ? ?
(. , ?).
( )
[80]
, :
-?; ! ;
, !; , !

74: !
[81]
, ?; ,
...; , - ?!
74 -
. .

I
0 2 - 8 .

551

. .
! .
.
.
:
, , ,
, , ,
.
(),
, . ,
, , ...
, , , ,
? ? .
.
, ?
, ! ? , , ,
, !
, , ,
. .
. .
:
! <...>
. .
, , ,
, .
, , , !
... <...> ,
... . <...> !
.
, .
, , , .
, , , ,
. , ...
:
, ! ,
.
, , , !
. .
!

552


0 2 - 9 . -

75
, .

, ,

. , , ,
, ,
,
, ,
, , .
, , , ,
[Guardini 1976; Kng 1975], 76
,
, . ,
, .
, , , ,
77.
.
.
, , ( )
.
-1 , ,
,
, , , :
, ;
, , ,
, , ,
, , ;
, ,
,
();
75 ,
.
76 , .
77 , , ,
( )
,
, . ( , ..
, , , - , . .) , ..
, .
, . -
, . ,
, .

553

;
;
;
, ,
, ;
, , ,
, ;
, ;
, ,
;
,
, . .
, ,
. -1 ()
.
-2 ( )
, , ,
, . . ,
, , -2 :
, ;
, , , ,
-1, , , , ,
, , ;
;
;
, ,
;
-2 ;
, , / ,
, , /
, , , ;
, -,
, , , ;
, ;
;
;
. .
, , -2
. -2
( )
.

554


0 2 -1 0 .


, . , ,
. ,
.
,
. ,
, ,
78, ,
. ,
79.

(,
) , ( )
(, : :
, , , , - [
], , , [
], 80 . .).
, , , ,
,
, ,
, [ 1991: 6].
,
,
(, ), .
( )
.
78 , ,
. * .
.
. [ 1998:45].
79 .
(., , [ 1868]).
, ( 12:
31), . . . (
, , ; 19: 18),
, ,
, .
. [Knig 1931].
80 , ,
. . . .
: ... , , .
- , ,
, . <...>
[ 1993:10-11].

555(), , .
, . ,
,
, ,
, ; ,
. , ,
, .
, , ,
.
, 81.
, ,
(. 5),
. , ,
, .
,
:
, .
(
82, )
, .
. 83
(das Numinose)84, , ,
( ).
85 . ,
.
.
81 .
, , , , (
) () ,
(. [Fuchs 1956]). , . . ,
, .
82 ,
( ) . .
: , ,
, ,
. , ,
(. : [ 1998: 7]).
.
83 Das Heilige, 1917 . .
[Otto 1963].
84 . numen . .
: numen . ( ) () . . [ 1998:134135].
85 . . . :
[Rolinck 1983].

556

1. (. )

(, ,
) , ;
,
.
(
) ,
, .

, 86.
( )
,
. ,
, , , -,
-, -;
mysterium.
, :
,
, , .
87, ,
, ()
, - ( )
. ., .
( :
, , , ), ,
, . ,
,
. ,
, , , , ,
88. , , 89.
86 [Guardini
1967: 152 .].
87 , ,
. ,
.
88 , , , , ,
?
89 . : , , : / , /
, , / , ... , ,
, ,
: , / , / , , / . / , /
, / / ! / <...> :
, , / ! / , /
! (, , , ).

557

,
, ( )
.
: --90 (mysterium tremendum)
majestas, , -, , ,
, - (mysterium fascinosum).
.
, . . . , ,
, 91.

. , ,
. .: [Otto 1963: 13-16,42 .]92.
90 , .
91 . : , /
-, / , , /
, , / : / ! ! (. ,
).
92 . . ( , ) (
, , *):
: , . ,
, , .
, , .
. - . ,
: . ,
, .
, , :
( ). ,
. ,
. ,
. ,
,
. , - , .
: , ,
[ 1992: 127128].
,
: , ,
( 1: 18), , , : !
( 28: 17). , .
, ,
, , . :
, , . <...>
( 54: 6), ; ,
.
<...>. ,
, .
, ; :
, . -,
: ,
, - , ,
; , ,
. , ,

558

, ,

, . , , , tremenduma - (
). , ,
,
.
,
93. ,
,
, , [Otto 1963:165].
- :
, , , (),
, (, . .
), , ,
. . (
94, ).
(, ), ,
, , ( )
(= 95) 96.
(
, , )97:
- .
, ,
(, ).
, .
, , ,
[ : 128-129].
93 ,
,
( [ ],
). . .
[, 1998: 81].
94 . . . ( [
] : [ 1990].)
, -
, . , ,

(: 30).
: , ,
, , ? (: 237).
95 ,
.
96 .: / , / ,
, , / , ! (. []).
97 .

559

2. (. )

.
, .
.
, , ,
, ,
, ,
, 98.
-
, .
.
: (
, , . .),
,
, , .
, , (, ,
, ). :
, , ,
, ,
.
(Religion im weiteren Sinn; []
). ,
, , , . ,
,
, , , .
,
() , . : [Die Religion des Marxismus
1984]. :
. : , , ;
-, ,
; ,
, ... (, 1991, 253).
:
, ,
( ,
). .
<...>?
(. . . , 1999, 139).
.
. ,
,
. 98

(. [Tillich: 1959-1975]). . 13, . 235.

560

,
, " .
. ,
, . 4 .

3 .

,
, ,
. , , ,
100 . ,
, , , ,
, , , , .
0 3 - 1 .

,
101 102,
.
, ,
, , , .
, . , .

. , , ,
99 . .
[ 1998: 130 .].
100 , .
101 ()
, (
), , ,
.
102 ( . , ,
: [ ]), ,
.
( , , [ ], - . .)
, ,
.
.
[ 1894; 1906; 1913; 1914].
. [ 1999].

561

:
, .
(
) , 103 .
, ,
,
. ,
.
, (., , [Grzinger 1991: 210-235; Striver 1996]|04),
(., , [ 1998]).
, 01-2.
,
.
, ,
|05. ,
, , ,
. , , ,
.
, ,
.
.
.
, ,
.
( )
, , . . ,
(,
, , , , , . .). .
- , :
. ., , [ 1991].
,
, , , (
) 1642 . ,
(-).
, .
. (
: )
(. 165-168) ; 34 103 .
104 . .
105 .

562

06:
* ...
, (2)

...

...

...

( 1 )

(3 ) , ( 4 ) ,

( 5 ) , ( 6 ) -, ( 7 ) , ( 8 ) , ( 9 )
, ( ) , (1 2 ) , (1 3 ) *,
( 1 4 ) , ( 1 5 ) , ( 1 6 ) , ( 1 7 ) ,

( 1 8 ) ^ ... ( 1 9 ) ^, ( 2 0 )
, (2 1 ) ... (22) , (23),
( 2 4 ) 4, ( 2 5 ) ... ( 2 6 ) , ( 2 7 ) ^,
, ( 2 8 ) * ... ( 2 9 )

... ( 3 0 ) ^ ^ *, (31) * (3 2 ) ,
( 3 3 ) CWrpfclu lm A

4... ( 3 4 )

*^ , , \
W ^ , ...

, #...

& .

: ,
,
XVII .107; , ,
, :
, , ,
, , , , , , ,
, . . ,
(19) . , ,
-2 , .

: ,
1, .. , , (
-2) .

().
, ,
.
106 .
, , , .
107 , ,
(): , , ,
, . , ,
. <...> , ,
; , ,
, , ,
(112112); , ,
, (135).
:
, ; ,
, .
. , ,
(127-127).

563

, , ,
.
, , ,
(. .
) , ,
.
,
, ,
.
0 3 - 2 .

, ,
108 . ,
( 20: 3-17; 5: 7-21),
:
!; !; !;
!; !; !; !;
!; ! . .
, ,
, ,
.

, 022. , (
: )
02-2
.
,
.
{1}
, . ,
, . , ; , ,
?
?; , . - .
(
:) ? : ,
. ( :) ,
, : , .
! , ! .
108 , , ,
. ,
(., , [ 1891]).

564

. : [6] ; [7]
-1 ( ); [8]
, [10] , [12] . .
() {2}
, , .
,
.
( :) ,
. : , ,
. ,
, . .
?!
. [14]:
, {3}
, ,
; .
! 09:
, : , , . ,
, , ;
: , ; : ,
( 5: 21-22). ,
( ) (. 5-
): ( , ( , , , , (1)
HCBWAbHAA, (2) 0* A'&vfc, (3) '' '', (4)
, (5) 04 ,
. . .
, : , ,
#, * , ,
&.

( :)
, - .
: , , ... -mo
! ( :) :
. ,
. ! ,
, .
,
. ! .
109
[ 1995]. . ,
, .
. . [ 1998].
110 .

565

. [5]: .
, , (
).
, , -, - {4}
: .
: , , , ,
, . ,
, . , ?
. ,
, , .
. .
( [ 1961: 6, 26]:)
, ,
; <...>
, <...>, ,
, , ,
, ,
, , ;
,
: , ;
: , .
. [29]: .
{5}
. ,
, . ? ,
, , ,
. , .
? , , . , . , , , , , <...> , . , , .
, , , .
( :) !
,
,
. .
! !
. [36]: , ; [37]
; [40] .
, {6}
. ,
; : , . ,

566


, . ,

, ( 5: 1112).
(
:) , , !
, , ,
, , , .
, .
. [41]: , .
, , {7}
, ,
. , , ;
, . , ,
, . , . ,
. , , , , , , . .
.
, , , ,
, , , .
( :) ! N. N. , -
. , .
, ,
. -. (
[ 1961: 9]:)
,
, .
. [50]: , , , , .
{8}
, . ,
.
. , : .
( :) .
. . : ,
. ( [ 1961: 7]:) ,
,
, .
. [55]: -2.
, . {9}
, . , ; ,
, , . !
, ? ... ,
.
( :) , ,
34- , .

567

, . .
.

. [55]: .
, , 111 {10}
. ,
? ?
? ... . , ,
. , , ,
?
( :)
: . :
, .
! . ,
. :
, (. , ).
. [73]: .
0 3 - 3 .


. .
, ,
. , {1}
: ! ! {2}
! 113
111 () ( 10 ) : ,
, ,
. . , ,
, Beyond the Russian Dictionary [Flegon 1973].
Taboo Varieties of the Russian Language [Timroth 1986].
, ,
.
112 , , , XVII . ,
, -. . ,
1989 ., ,
, 1999 . . . .
- . . . :
, 70 ,
, , , , , , . ,
, , , .
: , , -,
, . , , ,
, - - ,
[ 1994:150]. . [ 1994:65-69; 1995].
113 . prohibitio .

568

! ( ;
; , , ;
; ;
. .) , .

(
{1-10}), ,
, 1, , -, , , : ()
() .
, , ,
: , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, ,
, , ( ) , ,
, ,
, ,
-, ,
, , , (
) , (
),
, , ,
.

(, , ), , ,
, , ,
. ,
, , -,
, -, , ,
, . . .
,
,
,
.
terminus technicus ;
. : . ( 5: 23)
( ) () ,
, ()115.
114 , ,
( , ) .
115 .: [Nestle, Aland 1975:488].

569

, : 116, , ,
; 1|7,
, , . .
. , , ,
, , , , .
, ( ), .
: (1 6:
910; 5: 1921; 1 4: 3). : (. ., , ,
, ) (1 6: 10), : (), 2
(, , , , ), (), (), (;
. , ), (), (', ,
, ) ( 5: 2021).
0 3 - 4 .

(
), . .
, . 118 (
), ( 5:3-12; 6:20-22).
, . .
. ( 1: 1)|19:

O'Wtf! 27 "| IttfK


"
- -
30
30D3T -TS7
" |~
- - - -

vb

, 70 , ,
, ,
, , ,
, , ( ; : )120.

70, , (
: , , :
, ). %
, , , ,
. , ,
116 [ 1869, 1: 250] : .
117 , ,
. Keuschheit .
118 , .
119 :
( ,
).
120 . [Knig 1931].

570

, '1?, "7
' .
parallelismus membrorum
, ,
. ,
. , - (
[ ], [ ], [
]), , , .
, .. ,
.
, ,
: <...>;
,
( 5: 1011). , ,
, (
).
, , ,
, . ,
; ,
( ).
,
. .

.

4.

,
, . ( ) ,
, .
.

, ,
.
13, 4.
121 ..
.
122 . ( 14:15);
: ! ? <...> ,
<...>; ,
; <...>; , , ;
.

571

, - , :
. ,
, , , ,
, . . , , . . ,
.
0 4 - 1 .

, ,
,
, , -.
. 6: 3235: ... , ?
. ,
, ? .
, , ?
, .
, , , ;
, ;
. (
) : , ,
,
( 5: 20).
, ( )
, :
( ) ( ).
; ( )
(); (, ) ().
, . ,
: ( 5: 23)2.
, horribile dictu
, , ,
, , , , , (, ,) , ,
, (1 1: 910).
( ; 33:
15). , , ,
- ; ,
. , ,
, contradictio in adiecto.

. , , ,
, adversus huiusmodi non est lex.
124 ~101 17ID ; ; diverte a malo et fac bonum; a
) .

572

, , ,
,25. . [
1906; 1995].
, ,
( , , , ),

.
,
() (, , , , , ),
- ,
, ( = -) ( ).

. 126, ,
127 ( 128),
.
,
, XVII . .
, -129
.
( ,
; [] ),
,
, - ,
, -
, (
). , ,

( ).
125 , ,
, (. 04-4,
). ,
, , .
126 , () ,
( ), .: [ 1912; 1978; 1990;
19966:8492; 19976].
127 ., ,
[ 1913: 286, 287],
, ,
.
128 , -. . [ 19976].
129 X XI . ,
.
( ), Synaxarion ().
, , ,
0. . Synaxarion , -
( ). ,
, XII .
. .

573

,
( !),
.
, .
, ,
. . ,
, , .
- - .
, . ,
, .
, ,
, .
XVIII ., .
,
(988 .) XVII . , ( 0 4 2) ,
.
, , ,
, . , ,
, ,
.. .
,
, .
, , (
) .
043.
, -
: .
, , ,
, , ,
, .
, , , .
0 4 - 2 . ,

:
<1>
,
, :
12 29 ( . , ,
. , [V .]), 11 . ,
|30:
130 2- 1642/43 . .
,
[ 1978; 1990; 19966:8492].

574

1) 131 ,
. , , , , .
, ,
. , , . .
, . , ,
. , , ,
, . ,
, .
2) , , (. ), , .

, . , , ,
. ,
: , .
. : : ! , , ( 23: 34).
3) ,
, , . . .
. .
. , , , , : . ,
, ,
. , : ,
. : , .
,
132.
. .
, 133 ( 26 )
, ,
. : , , , . <...>
, , .
, .
(
), , ,
. , , .
. : ?
, . ? <...> ,
131 12- .
132 , ,
. .
133 . [ 1997: 103-114].

575

. <...> , ,
? . (: 94-95).
:
, , ,
, ,
, (JI. , ).
: <2>
( 17 )
: . , ,
. . : , ,
, , . . , ,
, , .
. : .
, . ,
. , . ,
, , . .
, <1> <2>,
, -2,
1 (), , , , -,
, -,
( , ,
, ).
: [41, 54, 55, 59, 62, 66, 73]. .: - <...> , .
. (, !).
: {4},
( ) , ,
; {8}, , ,
, ,
- , .
: <3>
. 2 :
, (
, ). , , :
, , .
. , :
. , , .
. . :
, . . , , : ,
, . : ? :
, . , , .

576

.
, , .
<3> , [72,
73]. , , , ,
,
, .
. , .
: ,
<4>
. , - ( 7 ):
,
, . ,
. , . .
, , ,
, , ,
: , , . , . ,
.
, ,
, :
, , ,
, .
, , ,
, ( 5:29-30).
, :
,
; , :
,
( 18: 8-9). , :
, <...>. ,
: ,
<...>. , :
, <...> ( 9:4347).
: , () :
, . ,
: , , ,
, . ,
, .
, , . .
134. : <...> 134 , ,
. ,
(7 ); (8

577

<...>. ,
. ,
, , , -, : ,
.
, , , <...> .
,
( ).
. . 135.
: ,
, , ( 27 )136.
, . ,
, , , :
, ? .
, , , . , ,
, : ? :
. , .
: , . :
? , , . . , , :
, . , , ,
: . ,
. , . ,
137. , , 138.
); ,
(4 ); (14 ); -
- , , , (31 ) . .
. .
, .
135 . [ 2000: 218-225].
136 . . [ 1980:
168-169]. . 27 .: [ 1912].
137 ,
: , ,
; ,
[ 2000: 224]. . . ,
( ); , ,
> . :
, , ,
; , , , . ,
, , , :
, , ,
, , , , , .
138 13
. , :
, , , .
19-

11355

578

, .
-, : ,
. , .
? . . , . A discrtion139.
! . . -,
, ( ,
): ... , ,
. , ,
, ( ), ... <...>
, . .
, . -,
( ) . : , , , ,
, , - .
, - , , . , , . , ,
: , , , ,
, .
. . . ,
, , ,
, , , .
, . , -, ,
( , 140),
: . . .
. . . . .
. ,
- . . . <...>

, .
27 ,
( 4 ) ,
. .
, -,
, 141.
, , , , ,
. , ,
. , ,
. ,
, . ,
, : , ,
, . , .
139 .
140 , . , : ,
[ 1980:169].
141 . . , . - ,
[ 2000: 220].

579


03-3 .
: . <5>
. ( 3 ):
, , ,
. , ,
. , .
.
. ,
,
. . :
. ,
, : , : ,
, . ,
, , .
: , .
, .
, , , ,
.
, ( 8: 1-11).
0 4 - 3 . ,

, ,
, . . ,
. ,

.
.
[ 1892]42,
, , .
- ,
, .
.

<6>
: ,
, , ,
:
-, 46-
(XI .) [, 1983:514518 ( ), 519522 ( )].
142 .
19*

580

, , <...> ,
, ,
, , , ,
, , , (469).
-1,
( , ) <7>
, ,
, (400).
, , ,
(414). -, -
,
, , , , ,
, (476) {3}.
:
<8>
, , -
, : ,
, , ,
,
. - ,
, , (414).
, , <9>
, ,
(. 100: 5; 20: 13) (414).
-1 , -2
(= ).
< 10>

, , (477).
[1] , - ,
, (479). , -
, . (JI. ,
). :
: ! , ?
? : : ,
( 18: 2122). <...>
<...> , : , ( 17: 3-4).
, ,
<11>
,
(401).
: , ( 11: 25); ,

* ( 7:60)143. , ,
(JI. , ). II
:
, (. ,
).
< 12>
,
: , , , ,
,
(404). (412).
< 13>
: , (1 4: 1213)
, .
, ( 12: 21).
? ,
.
, (405406).
,
, (583).
: ,
! . ,
( 5: 26).
,
<14>
,
(455). ,
. :
144 (471).
<15>
<...>. ,
, , , (454).
, ? <...>
! , ,
( 6: 41-42).
:
; . (
): , , , /
.
15 ,
. , , . .
143 , ( 7:58-60).
144 1 3:8.

582

, ,
145: ( 12: 2).
1
1: 1725: <...>
, .
, , , . :
, . ? ? ? ?
,
. , ; , ,
, , , ,
; ,
.
: ,
(578). , ,
1999 . (),
.
0 4 -4 . ,
- :

- 7- , . , ,
:


()

...

, , , ,
(3 4 ). ,
.
( 14:1-12, 6: 1430).
. 3-
:
0*0 *

( ),

145 , , , ,
, .

583

,
'
'

, ,
, , ,
(2 11-12).
3- 6- :

BfcpHd

, ,
. ,
, .
, , ,
. , ( 7 )
I:
, ,
.
, -,
,
.
,

.
- (
. . ., . .):
.
, , , ,
,
. , ,
, , .
, , ,
.
, ,
. [],
, , . ,
? ,
? : ,
, . :

584

, .
, . ,
, ,
.
. , , ,
, ,
, [], . <...> .
, (
) ,
, .
(
, ) :
, ,
, .
,
146: . ,
, . ,
.
, ,
. , ,
, ,
:
. .
'147.

\.

, , , ,
, . .
(, ,
):
. .
148. , ,

.

(, , ):
(. . )
'. ' |49. , ,
,
.
146
147
148
149

[ 1971:168]. : . .
. .: 169.
[Mihanovi 1957:262]. : .
.: 261.

585


, ( .
150),
( ' . ^
.

151).

-
,
(, ) .
,
.

(
) .
( XII .)
,
,
.

, , . ,
:
,
. ,
, ,
, .

, . ,
---: () . --.
: , , , , , '', , , , , , ;, ;, , , ,
, , , . .
, --- .

, ,
: .
. - -/- - /- - - 152.
,
(. . ) :
, , ;
;
150 .:261.
151 .: 262.
152 ., : [,
1986:188-189].

586

( ) , -;
, .
- - 153 .
,
( ) (
, ).
, ---
.
,
, .
,
.
, , ,
(). ,
(1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7) ,
, , [
(7)] ,
.

.
,
, ,
, 154.
: , . .
0 . ' '
'. .
Tift |55.


[ 1]:
. A'feno [. .: 59].
[ 7].
, , ,
: . ^ '
. [. .: 59].
[ 8].

. , : rp'fe153 : -
!, - ; ',
, , , . .
154 . .: 586.
155 . .: 586. :
[] : ? ( 4:10).

587

-156. , ,
, 157.
.
, ,
, , , [ 8]
: , .
.
1076 ., , ,
: ' .
' . ' . .
B'fepoy [. 1076: 9797].

:
158.
; . :
, . :
,
. :
,
, ,
, 159.
, .
160 ,
. X II .: '
, 161. ,
( )
( )
, .
,
.
,
,
.
156 [ 1965:179]. : . 1076.
157 , , ,
:
. ' . 0 0 - . . ' ' . (. .: 60).
.

158 , ;
, ; ,
, (18: 1516).
, (1 5:19).
159 , , , ,
( 3:20).
160 , (1 5: 20).
161 .

388

,
, ,
. [ 1]
[ 2] [ 3] [ 4]
[ 5] [ 6],

[ 7], [ 8].
,
, . ( ),
, .
,
.
() ,
. ( 9
) 162:
,
; .
, .
, ,
, , ( )
:
(), ,
. , ,
. , ,
,
,
. <...>
.
. <...> . <...>
, 7078 (1569 .), 23- .

, ,
, ,
, , , (,
, ).
, ,
, .
162 () .

589

, XVII .
, ,
.
,

, .
- (
) ,
,
. . ,
, ,
, . .
> (. .
, ) : , ,
, -, , , . . (
). , ,
, -'.
, - , :
, , .
,
.
-
. ( 1.
. ).
0 4 - 5 .


, -
.
( )
, 163.

,
. , ,64.
( 4) .
,
( ) <16>
. , !;
?! ;
163 , ,
; . . .
164
, .

590

.
, .
. :
, , , , ,
(, . . ). ()
<...>. , . ,
.
: , .
[ 1993: 261].
: /
, / /
(. , ; . [ 1989: 161])165.
, :
, , , ,
() ,
(. , . ,
). , /
- (, ).
.
: , , [
1993: 99]. ;
, , , ,
, ,
: , , (: 32). .
, , ,
166:

. <...>.
... . <...>
, .
, . <...> ,
, !
: , <...>.
: , , ;
; (: 379, 392).
, , :
, ,
, . ( )
165 (1807
1885) 1836 . . ,
, , , -,
1840 . . ,
, . . . (Apologia
pro vita mea) . . . [ 1989:381].
166 (, ),
.: [ 1991: 127-319].

591

[Rathmayr 1996: 32].


(, - ): ,
,
167. ,

[ 1992: 6]. .
, :
( ), , ,
, <...>. ,
, .
. . .
,
. , -. -.
( ), ,
[ : 282].
. : . . <...>
, , . , :
[ 1990: 38]168. , <...>
[ 1993: 115].
? .
. ! ? ,
( , ,
, , ,
?). ,
- ,
? , [ 1992:
283]. .
: : ,
, ; ,
; , ,
! <...> , , ,
, , , ,
. ! (: 451-452).
: , , /
(. ).
.
167 ,
( , . , ,
, .) .
168 1866 . . . II.
.
. . 5 1880 .
,
. 1 1881 . , , II. ,
, XX . , . . ,
. . , , ,
[ 1988:414].

592

: , , ,
, , . .
. .
. . , de mortui aut nihil aut bene, . M.
[ 1986:
134161]. :
: / / , /
. <...> (,
). :
, ,
<...>. , .
, , , . <...>
! .
? ,
... . ,
, , ,
, , . , ...
,
16-,
! , , ,
, ... <...> ,
, ,
... , ...
: ,
, ... [ 1992:180].
, ,
.
(. . ) 169.
169 , : ! : .
: , , , ;
, .
, , , ;
, , .
, . :
, , .
, , ; ,
. , , : ! : , .
: , ? :
, . . ,
; , , ,
. ,
. : ! ! : .
: , ,
, , .
: , , . ,
[], . : . : .
: , , , ,
, , [ ,]

593

, . : ,
,
, , ,
, ,
, ,
; ,

. , , ,
,
,
. ( ) ,
, , ,
. ,
, ,
[ 1993: 54-55; 58]. ,
, ,
,
(), (), () . .

<17>
: [170]
. <...> , , :
, ? <...>
, , , .
( )171.
-
,
[ 1993: 21].
: : /
(. ). , , : []
,
, , . <...> ,
, : .
, , ,
, ().
: , . . ! ().
:
, ;
; ,
( 22: 118).
170 (1840-1887) (. [ 1920]). 29
1861 . .
, .
171 , JI.
.
* ( [ 1962: 39-316]; : ).

594

, , .
, , ,
.
, [ 1990:
45-46]. , / . /
, , / (,
). : , ,
, (). :
, ().
: , ,
(). : ,
. . ! ().
172: , ,
! . ().
173 , ,
174 [ 1993: 193].
: (
)..., , . <....>
, . <....>
, , ... [ : 115].
<18>
!; :
. , . .
, .
( ) < 19>
!; !

, .
, . . . ,
.
? <...> , . ..
? , . ? .
? . ; /
, / , / (,
).
, , . <20>
: ! , ! , ,
! (, ).
172 . . , (1840-1866)
. 4 1866 . II. ,
. .
173 , , . . .
174 , .

595

<21>
,
! , ,
, , , .
, ,
[ 1993: 195].
: (, ):
: / , , ... /
. / , , / ,
, , / ! (, ).
,
, <22>
: , : .
. ,
, (, ).
,
. , , , ,
. -,
. , ,
, ,
, , (- ) ,
, , .
( ) 175
, ,
:
, , (, )
, , , ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, , , , ,
, , ,
, , , , , ,
,
, ( ),
, . .
, ,
, . , ,
.
175

[ 1961 ].

596

5.

-
. , ,
, . ?
. , , ,
. ,
, , , , :
, , , , ,
. :
!.. ,
, . [ 1992].
, : 90- .
, , ,
- .
, .
- .
, -
(. [ 1989; 1985]). , -
, ,
. , ,
.
,
, , .
, 176.

, 80-90- . ( 1991 .)177.
(
) : ,

; ,
, , .
0 5 - 1 .

[, 1992: 500]
: ,
- .
176 1 . . .
177 . , , 1992 .,
, ,
. , ( 2004 .) ,
(, ,
). ,
, .

597

, , .
. .
178.
- :
! , . !
. ,
. , . . ,
,
, ,
: , !; ? . .
,
, .
: ,
, , 20
, .
, ,
, , , ,
, , ,
- ,
. (
.)
, ,
- .
,
: - , ! ( );
, ! ( ).
, ,
, ,
. , (,
),
: ! !, ! !,
!
0 5 -2 .


.
, ,
(, , ).
178 . . , , . .
, .
, (,
) , . . [,
1998: 412-413]. . . ,
, , -
.

598

:
, ,
.
- .
, ( , , :
! !)
, .

. ,
, , ,
.
, , ,
- (
: -).
.
,
, . , , ,
. , ,
, .
, .
0 5 - 3 . ma

.
[1]
/ / !; , !;
, !; / !; !;
!; !; ,
!; , !; , ! !; ,
, !; , !; !
! ! !
!, ( )
, .
[2]
!; !; ?! !;
!; ! !;
!; ! !; !
!
[3]
, !; ! !;
!; , !; ! ?;
! , ; , ! !;
, , !; , , !

599

, , (
, , . . , ).
.
() ():
. : : , !
! ? . -
, - ! - ?!
, . ! ?! .
. , , . <...> !
. -. <...> ,
. , ...
<...>. , . . ?
? ?
, , ?! , !

[4]
!; !; !; ? !;
!; ! !;
!; !; !; !;
!; : ; , !; ,
, !; , ! : . 02- [21], 02-2 [11] .
[5]
, ! , !; !
!; !; , , !; ,
!; !
!; : ! ,
.

:
, / ;
, ,
, , ;
, , ,
( , );
, , ,
, , - ;
, ,
, ,
, ,
, , , . . 1991 .
.
, ,
,
.

600

, !
(
!), , ,
( ),
. ,
, ,
. ,
, , . .
, . ,
- .
, ,
.
. ,
- , ,
, , .
.
.
, - , ,
- ,
, 90- .
,
.
, 1991 . 10-12 , ,
! .
0 5 - 4 .

- .
,
, , ,
, , ( )
.
1991 .
, , ,
, .
, [6]
? !: , ?; ?;
?; ? ?; ?; ?
.
, , ,
. ,
,
. ,
, :

601

!; !; ,
!..

, [7]
?; ?; ?; ?;
?; , , ?; ?;
?; ?; ?;
?; ?..
[6],
[7]. : -, ,
, , , ; , , , ,
,
, , , ,
, . , ,
, ,
( , ,
), :
! : ?; ?
, , ,
. ,
, , .
[8]
!: !;
!; !;
? !; , ?; ,
!; ?! !..
,
, ,
, .
, .
, , .
, : -, ,
, ;
-, ,
, ,
. ,
, .
[9]
! - ! , !; ,
!; , , !;
, !..
, ,
,

602

.
, ,
.
.
: , () ().
(, ),
, ,
. ,
, ,
(, , , ),
.
, .
, , (..
), ,
,
, ,
.

, [10]
, ,
:
,
,
, -
-
(. ; . . ., . .)

:
, . . .
.
. .
- . , .
, , . . -
. . : ,
. , , . ?
. ? , ,
. ...
. , .
. ! . . <...>
, , - . ,

603

. ? ! (,
).
0 5 - 5 .

, , , , ,
, .
. : ( 10 . .)
, -
.
, ? , ,
. , ? . . .
? . , ... ,
, . , ? . ,
... . . ? ... ,
? ... . , ?
. , . . ,
. ! ... .
. ? . ! !
. - . .
, . . , ... ,
... , . , !
. ,
... , ? . ?
. ? ... ? ,
. , , , .
, . ? . . ,
! ! . ! !
... , , ... .
. ? . , ? .
. . . , .
? . , ... ... (
!).
, , , , , ,
!
! ,
.
!

. ! , (. .
, , ,
), , , , ,
, , , . .

604

0 5 -6 .
- , , ,
,

.
, , [1] [8].
, H. . , .
, , , ,
, ,
.
, : ,
.
:
, ? , ! ?
: ! ! ,
! , : !
, ! , ! ,
, ! ! , ,
! ! ? , ...
[2] [9].
! ,
! ! ! !
: , ! ! !
! : , !..
.
, , , XIX ., ,
, .
, : !;
, !; -
?; : !; ! !..
, .

(, , , , , ,
, . .). , , ,
, , -, .
, ,
. , , ,
, , , !; !
, , :
!; : !
,
, ,
. , , ,
.

605

. . : (
) -
, ,
. ,
, .
,
, - .
, (. 7).
, .
:
. , .
,
.

6.

:


0 6 - 1 .

[
1996: 151-154]:
Handwerk, Handwerker :
, /. , ,
. , .
, Handwerk hat goldenen Boden (:
) .
, , :
, .
- : das alte Handwerk (
) .
,
, , , ,
, . (
.)
.
, 1996 . H. . (
60 ) - , , ,
.
,
. , ,

606

, , ,
, , . (
.)
, - , ,
: .
, , ,
, : , ?
, - ,
, .

, , (
).
, .
, ,
, . ,
;
, , .
,
(. [, , 1992]),
.
, ,
,
,
, .

(
).
, . .
, , 179,
,
. , ,
, 180.
(, 50 )
, , ,
, ,

( , ).
. : , ^,
. ^ ^, ^.

IAKW

&

rT b ,

&

179 1991 .
180 . . .

0-

607

' (1 6 : 7 10).
: - ? '
, |81; *, ^ , 182 ( 19: 24; 9:
25). , ,
, , , .
,
, :
(. . ?);

, ; ^?

( 1642 .).

( XIX .) , ,
. ,
.
,
, :
, (
, ) ( )
.
,
( , ) .
, . ,
, , ,

, , .

,
. ,
.
0 6 - 2 .
- ()

,
( ) :
181 ,
.
182 ,
: Was hlfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewnne und doch Scha
den nehme an seiner Seele? .
( );
9: 25, , - .

( ) .

608

[1]
! , ?
(. . )
. -
,
, , , , , , ,
. . .
,
.


(, -
) ,
, , ,
.
(, ),
.
,
. ,
, , -

-. , , , ,
, ,
, , : ! !

-: ...
( . . ., . .)
-
, ,
[ 1966: 46].
,
.
, .
(, ) ,
.
: , ! ,
, , ,
.
, ,
, ,
. ,
( ) ,
,
, .

609

,
.
. .
.
, .
, ,
.
, , ,
183.
. 184,
( !) .
,
. , , /
(, ). ,
, ,
.
.
, ! ( ).
? . <...> ,
(JT. ,
).
XIX . 80- .
XX ., , ,
. ,
, ,
, , .
:
, , ...
. <...>

, ,
, , , ,
(JI. , ).
, -
, faux pas. !
, . .:
. <...> .
. . .
. , - .
183 . - (.
, , ): , , ! <...>
? . ? , . ? .
184 . [ 1989].
20 - 11355

610

: ,
. . , .
. . (JI. ,
).
, , ,
; :
185. ,
, (
, ) .
,
, , , , , ,
, :
[2]
?
,
.
( ),
. .

,
( )

. , .
1992 .
, 1996 . , ,
, .

( 1996 .) :
, / ..! , ,
.
.
, , .
, , .
[3]

, , , :
; (); /
/ ; ;
; ; , (
); , ;
, .
185 . . . : ,
, , , ,
, !

611

:
. :
,
,
!
, ,
, , ,
- ,
- ,
- ! (. . ).

,
: ( 32: 4);
( 6:24, 16:13); !
,
( 10: 2324, 18: 25); , ,
. (
); ( ;
[1906] . ); .
.
,
(. . ,
, ): .: ,
( ,
).

, ,
, .
. , (. .
), ().

. , ,
, (),

(). [
1999].
186.
:
186 . : , ! .
, ! ( 6: 2425); ,
: ,
? . ,
? ( 2: 56); , : ,
. <...> , , , , ,
( 5:14).
20

612

[4]

:
: ... [, 1993:
47]; ,
, (
1992 .): , , ... , ...
; ...
. (
. ),
, ,
(?) .
XX . ,
, ,
:
, , ,
, ,
,
.

,
,
.
: , ;
[, 1993: 28, 38].
, -
:
; , ;
; , .
:
, .
, ,
:
[5] [6]
[7] [8]
()
[9] ,
[10]
.
, ( )
( ) ( ),
. , .
.

613

,
.
: ;
; !; !
,
,
. . ,
, .
.

H.A., , ,
, , , .
, . .
, . . <...> .,
. .
, [ 1926:4-5].
: , , :
, ; ,
, 187. .
, , .

: , , 188.
. , .
, [ : 6].
,
:
-,
. ,
.
, , [ : 8].
. [ : 10].
,
, , ,
:
.
.
,
. , 189. .
: . 2.
187 15:19.
188 1 2:15.
189 13:14.

614

, ,
, ,
, () ,
.
,
;
.
,
, , ;
9.

7.


0 7 - 1 .

{ )

:
, , : / , , / ,
? / , ? (. . , ). ...
, , / , (. ).
[ ]... .
? . , . , ?
... , . ? .
, . , , .
, ! , ...
, , ... ,
? (, ).
. . : ,
; ; .
.

. .
, ,
. , . ? ,
, , , ,
190 ,
- :

Du dichtest, das ist das Wichtigste...


Du dichtest, das ist das Nichtigste....
, - :

{) Du bist reich, das ist das Nichtigste...


() Du bist reich, das ist das Wichtigste...

615

. , , ... ,
, ; , ,
? ?

, .
. ? ,
. , ? . ,
. , ? . ,
....
, , . ,
.
,
, .
, ,
-
( ). , , , (
) , .
, .
:
. , ,
: , ,
. , ,
: ; , ,
; , , . .
, ,
: (
, ,
. .),
( ,
, ).

: ,
.
, ,
, , .
,
( , ), (,
) (, ,
, ). :
( ), .
,
,
, ,
,
, , -

616

. , ,
.
, , ,
, , .
( )
.
, ,
, . ,
, , ,
, . .
,

.

, , , ,
. , ,
, ,
, , .

(
). : ,
- ,
, , .
, .
-1 .;, e t !; !;
?; !; , ?;
?; ; ?
-2 : -,
!; - !; !; - ; (
:) , .
, !
-3 : !; ,
, ?; - !; , !;
!; ( 30- :)
; !
-4 : !;
!; , !; ,
!
, ,
... ,
, ,
,

, ,
,

617

, , .

.
, ,

.
, ,
,
,
,
,

. ()
-5 !: !; ,
!; , . !
-6 : , !;
!; - ; ,
, !
, : ! (: );
! ( ).
-7 , : - !;
( ); , ;
.
.
, - , ,
, : , !; , ?

, - . - , ,
, .
-8 !: , !; !;
? !; ! !; , , ,
!
-9 : - !; !;
!; - !;
, !
-10 : , !;
!; !; - ! !; ,
!; , , , , !
,
, . ,
,
... (. , ).

618

-11 : ; ,
; ! !
, (
) , , ,
. . .
-12 , : ,
!; !; ,
; ,
...
, ,
: ...;
, ( ); : { ); ,
, ( )? , ,
.
-13 !: , ?; ?;
?; , ( ) ?;
?; : !
-14 , ( )!:
, !; , ;
, !; , , !; !; , !;
, !
-14
, .
, 07-4.
, -14 ,
, . ,

: .
.
.
, , ,
, ( )
.
,
( , ,
. .).
(. . ).
, , ,
, .
, .
-1 .
-2 .

619

-3 .
-4 , .
-5 .
-6 ?
7 , ?
-8 , .
-9 !
-10 !
, .
-1 .
-2 .
-3 , ( ) . ,
( /) .
,
, : ,
.
-4 !
-5 . -4 -5
-6 -7.
-6 !. , ,
, . .
-7 , .
, 14 , 10
7 , , 31
. , .
,
, ,
, . , , -1,
-2, -3, -4 -5
, -6 -7
.
, -8 -12
, ,

. , 14
4. ,
.
, ,
.
, , . .
, , , .
, ,
.
., , -1 , :
?!; ?!;
!; , ?; -mo !;

620

! ! ., , -3
( , !): -,
!; ! ( -:) .
. ; , !; -? : , !; ,
! .
-4
( ): !;
, !; ! !; ,
, !; !; ! !; , - !
,
( )
. ,
.
-, , ,
, ;
:
? ! !
: - ! ? ! ! !
-, ,
: ? ?
, ! *! ,
! ! . -
, ! !
, -, (
) - :
(-2); , , !(-6); , (-7);
(-9); (-10) ! (-11);
(-4), !(-3).
, , ,
- .
-
.
,
(. . ) ,
.

.
1.
(, )

, . ,
. . ,
(, ) , .

621

, :
, : , . ?
, , , ,
, . ... ... , ,
... ... , ,
, .
, {) , ,
, ,
: ,
() , , ,
, .
( )
, .
2.
,
,
. ,
( ): , -!;
-mo!; ?; , .
, , .
smiling! : Whatever troubles you
may be going through remember Keep smiling. , ,
, ,
,
, , , , , , . .
3. , , ,
:

. ,
.
: It is better to own
up. . :
; ; ;
( . .) . ,
, : Youll feel better if you tell the truth!; If you tell the truth
you wont be punished!;! wont tell you off ( / wont shout at you) if you tell everything.
4. ,
.
, , ; , , ,
-
,
. , ,
, -
- .
,

622


.
5.
.
. - , ,
:
;
.
,
, ,
, , . (,
, . .
.
, ,
, ,
- : .
: , ,
,
.
6. , ,

.
,
( ),
.
,
, : !
(, ) : --!
!; !; ! , ; ; ! , ,
: , , .
( ,
) :
.
, , ,
( )
.
. , (XIX)
:
; ; ;
- ; ;
; ;
( . .) [ 1870].

623

,
,
.
, ,
, .
7.
, - , ,
, , ,
, ,
(-, ) . ,
,
, .
0 7 - 2 .

07-2 .
. , -
. () :
() .
: Ist irgendwas los? : Nichts Besonderes. A: Du, jetzt kennen wir uns schon so lange,
sag doch, was los ist! B: Na gut, dann sag ich's eben. Ich htte mir da eigentlich von Dir
mehr Untersttzung erwartet.
: , , - ? : , . : ,
. . : , .
.
. 1011 ()
, . ()
. ,
.
: Jetzt gib doch zu, da Du den Kuchen aufgegessen hast! B: Nein, das war nicht ich.
A: Wer soils denn sonst gewesen sein? B: Ich nicht. A: Na, ist nichts dabei, kannsts ja ruhig
sagen. B: Naja, Mama, ich wars eh.
: !? : , . : ? : .
: ? . : .

() () . . ,
. 4-
2- 1- . , , ,
* [, , 1992].

624

,
. ,
. ,
, , ( ) :
, .
( 1- 3- ) .
: ( ,
).
... ?
: .
: ! .
: ?
.
, , .
: ( ) ... ,
? <...>
: ( ) ?
: () , !..
: ?
: <...>
: , . () , !
, , , , ,

... ?
, ,
... ...
: ... ...
, ...
:
, . <...>
: ( )
, !
, ,
, , !
: !
: , <...>
, , , . . .
, , ,
: , , ().
,
, , , , ,
, , , , ( )
, , , .
, , ,
, : 1) (

625

) 2) - (
).

,
,
. ,
, -.
.

07-2 .

, , ,

(. . ) .

. , ( )
.
,
(- ) . ,
(
), , , .
,
191.
,
, ( ),
, -
( . secretus , , ).
, ,
( . confldo , , . confidentia ). ,
,
- .
,

. -
, .
, -
.
, , ,
. . ,
.
:
191 , , ,
, ,
(. ), , (
).

626

: , , -
. - , , ,
,
. , [ 1990:129130].
( )
.
.
, ,
MitteUungsbedrfnis (
), , ,
, , ,
. ,
, , ,
, .
.
,
: (
: , ),
, ( ) .

. . -
.
,
,
. , , .
-
.
, , :
;
;
. .
:
; . . ,

.
, .
- ()
.

07-2 .

.
, ,
, , ,
( ) ,

627

( -
[van Dijk 1980]).
( )
.
, , :
(. .
, ),
, , , ,
.

. ()
.
-, : !
; ...; ?
, ,
, , , . ,
, . , ! ,
(). , :
.
,
, .
-, .
, ,
. , . :
? !
-, ,
: [] !
, ,
, : 1) ,
2) , 3) .
, .
: ! () ! ?
? , ! (Wir sind doch Freunde! Schliesslich sind wir
doch verwandt/befreundet! Wir kennen uns doch schon ewig!)
: -, ! -
! ! ! ! (Auf mich kannst
Du Dich verlassen! Ich sag kein Wort weiter! Ich sag zu niemandem ein Wort! Ich schweig
wie ein Grab!)
: , ! !
? (Du brauchst Dich nicht zu genieren! Niemand wird ber Dich herfallen! Wovor
hast Du denn Angst?)
192 ,
,
,
.

628

, ,
.
, ,
, , .
, , -, -
, . , !
? .
!
!
-,
,
! ?
. ! !
.

(. . ): !
-,
. ;
! . ,
, . ,
.
() ()
, ,
.
, ,
, , ,
. . 19.
, -
, . . . :

1
Pern,ica1 .

2
./ \.

...
1

\.


. / \.

,
. ,
,
.
,
193 . , , ,
, ,
Gesprchsstrategien [Rathmayr 1989].

629


( ),
- (, ).
,
.

07-2.

, .
( ) -
.
,
: , ,
, .

, : , (.
); (.
);
.

: ( );
, , ,
. .
, ,
. ,
.

(, ).
.

.

, . , ,
, (, ,
. .) .
, () ; () , ,
! (Sag (sagen Sie) mir doch bitte, was Jos ist!)
, . . ,
.
, , ,
, .
.
, ,
, : , -

630

, ,
( ), .
, , , - ,
, : , .
, , .
, , ,
,
.
. .
, ,
, ,
. .
.

07-2 . :


() , , ,
.
: , ,
( ) ( ) .
,
, . .
(. 21 22, . ).
, . . ,
.
,
. ,
, .
, , , . ,

,
(
). : , - .
. .
: ,
,
, ,
(. ).
-1 !.
: ( / )! ( )!
, - ! ! (Jetzt sag doch (was los ist)! So erzhl schon (mich

631

interessierts doch)! Jetzt leg endlich los! Na geh / na komm (sag schon)! Geh weiter194. Sei
net fadl95.)
-2 /-!.
. ! ,
... (, )? (Jetzt sag einmal offen/ ehrlich, (was Du
meinst / Du mchtest / da los ist / Du ber ... denkst)! Knnen wir einmal offen ber ...
sprechen?)
. -3 ....
, ,
,
196. ... /
( ). ! (
). , ( )? ... ()?
:... / !
(Reden wir doch wenigstens ber... Na, ungefhr kannst Du es vielleicht sagen! Na, deuts
halt an! Sag wenigstens eines. ...Hast Du wirklich ganz und gar nichts... (gesehen)? Reden
wir halt nur von einem:... / Ich will ja eh nicht alles wissen.)
-4 !. , . .
, , -
. ? ?
! - ! !
! ! !
! ? , , .
. , .
! ! ! ! !
! (Und das soll alles sein? Da muss doch noch etwas sein? Irgendwas
verheimlichst Du doch (noch)! Das Wichtigste verschweigst Du mir! Eigentlich geht es
doch um etwas ganz anderes. Worum geht's denn wirklich? Was steckt denn dahinter? Also,
was meinst Du jetzt genau? Red nicht (um den heissen Brei) herum! Lass nicht alles aus der
Nase ziehen! Na, spuck's endlich aus! Einmal mochte ich erleben, dass Du (wirklich) sagst,
was Du (eigentlich) meinst! Sie mssen alles sagen, was Sie wissen. Verheimliche mir
nichts! Bleib beim Thema! Schweif nicht ab! Drck nicht herum! Red Dich nicht heraus!
Mach keine Ausflchte!)

, ( )
: ! !
! , ? ? ?,
194 ,
gehen, kommen
.
195 , .
.
196 , ,
(, , ) ,
.

632

! ! - !
? , .
, . (Erzhl das noch

einmal von Anfang an! Erzhl eines nach dem anderen! Was war zuerst? Was dann? Und
was zum Schluss? Jetzt noch einmal dasselbe! Ich muss die Frage noch einmal stellen! Das
war keine Antwort auf meine Frage! War das vielleicht eine Antwort? Entschulige, dass ich
so lstig bin, aber ich muss noch einmal auf etwas Frheres zurckkommen!)

(
), . . .
-5 ?. -

. ,
,
. , , ( , ...)? (
- ...), ? ... ( ) ? .. ?,
? ? (Und Du hast nicht vielleicht (einfach verschlafen...)? (Du liebst sie
doch...), oder? Jetzt gib doch zu, dass... Wersoll denn sonst...?)
( ) . -6 .
, ,
97. ! () ! !
? ? , !
. ? ! !
! ? , , ? ,
/ ... ( )!
( )! (Wir sing doch Freunde! Schliesslich sind wir doch verwandt/
befreundet! Wir kennen uns doch schon so lange / ewig / eine Ewigkeit! Mit wem willst Du denn
sonst reden? Wen interessiert denn das sonst? Ich versteh Dich voll und ganz. Mir ist das auch
schon passiert. Ich war auch einmal jung! Ich bin doch auch nur ein Mensch! Ich bin doch auch
kein Heiliger! Wer ist schon ohne Fehler?)
-7 . ,
. :
! ! , , ?
! (Ich erzhl Dir doch auch immer alles. Ich bin doch auch offen
gewesen, und Du? Ich hab doch auch keine Geheimnisse vor Dir.)
-8 .
, .
, ,
. ,
. -, !
! - ! !
, ! ! -? ( 197 ,
(, . .).

633

/ , ...), !
.
. (Auf mich kannst Du Dich verlassen! Also mir kannst Du vertrauen! Zu mir kannst

Du ganz offen sein! Ich halte dicht! Ich sag zu niemandem ein Wort! Ich sag kein Wort
weiter! Wie kannst Du denn glauben, dass ich etwas weitersage? Ich schweige wie ein Grab!
Wem sollte ich denn etwas erzhlen? Ich bin doch kein Redhaus!)

: ! (: ... ).
! ( ). (Ehrenwort, der Schlag soll mich treffen / der Teufel soll
mich holen, wenn ich etwas weitersage!)
-9 !.
. , ! !
/? ! ! !{Du brauchst Dich
nicht zu genieren! Niemand wird ber Dich herfallen! Wovor hast Du denn Angst? Ist ja
nichts dabei, sag doch ruhig, was los ist.)
- / !.
198.
. , . ! -
. ! , , . , ,
, ! , / 199
/ .
,
( [ 1962: 294]). (Da wird Dir gleich leichter
werden! Kannst Dir ruhig das Herz ausschtten! Das wird Dir bestimmt gut tun! Ich kann
Dir ja wenigstens / immerhin helfen. Fr Sie ist es besser, alles zu sagen, was Sie wissen.)
-11 /!.
. .
: , .
(= )
, ; .
, , . !
! - , ! ,
! (Gehen wir auf einen Kaffee / auf ein Achterl / auf einen Schnaps / ein
Bier! Willst Du vielleicht (zuerst) ein Schnapserl? Komm, rauchen wir eine zusammen!)
-12 !.
( , ,
, , . .). ,
198 , ( )
, , , .
, XIX .,
.
. ,
, , ,
. . .
199 ,
.

634

. . ,
, . ,
. , , ,
: ,
( , ,
, . .), , ,
.
, :
, ! - ! ! -!
- ! , ! (Komm, setz Dich her zu mir!
Verschnauf einmal! Komm, gib mir die Hand! Jetzt schau mich einmal an!)
( ) . -13 .
,
. 200. ,
? ? ? , ?
? ? !
: ! , - ! (Was soll das Schweigen? Sagst Du
jetzt was oder nicht? Sollen wir uns noch lange anschweigen? Wirst Du noch lange
herumdrcken? Hast Du nichts zu sagen? Du solltest endlich einmal etwas sagen. Also,
wieso sagst Du denn nichts? Jetzt fang endlich an zu reden! Also, wirds bald?!)
-14 .
, ,
(. )20). . (Glaubst Du,
ich weiss nicht ohnedies / eh schon alles.)
-15 !.
, , . !
! ! ! ! , !
/! : !
: ! /
/ / ? (Glaubst Du nicht, dass Du mich
anlgen kannst. Aber Schmh brauchst Du keinen machen. Tu nicht so unschuldig! Spiel
da nicht den Unschuldigen / die Unschuldige! Glaubst Du, ich durchschau das nicht! Mir
machst Du doch nichts vor!)
-16 !.
.
202. , / ,
200 ,
, , (
: ? ? ?).
201 , . .
, .
, , . .;
, ...; , .
202 ,
. -

635

! , , / -
! , ! ,
/ -! ,
. , ! ( ). (Du wirst schon

sehen! So wirds auch nicht besser. Da kriegst noch ein Magengeschwr. Gib acht, sonst ist
es zu spt! Wenn Du nicht reden willst, dann lass es halt. Dann eben nicht!203. Sie knnen
froh sein, dass Sie an mich geraten sind. Wenn Sie da an einen anderen kommen!)
-17 ?.
.
( , ),
, , .
,
(Zeigefingerpdagogik).
? , ...
. , !
? ! .
, ! (Soll das vielleicht ehrlich sein? Und
Du willst ein ehrlicher Mensch sein? Das tut man unter Freunden nicht. Den Eltern muss
man alles erzhlen. Zu den Eltern muss man doch offen sein.)
-18 !.
, , , , ,
, 204.
? (Mir als Arzt mssen Sie das schon sagen!)

0 7 - 2E.

.
1. , ,
, . ,
. , ,
.
2.
() .
( : Sei net
. ,
, ,
.
,
,
.
, . . ,
: , , .
.
203 ,
.
204 (, ),
.

636

fad!) , . .

(Zeigefingerpdagogik). ,
,
, .: Was meinst Du denn/eigentlich/berhaupt? Glaubst Du wirklich, dass ich
etwas weitersage? Na geh / na komm, sag schon! Na sags schon/halt/ruhig.
, , ,
;
. -,
/-. ?
, /!,
,
.
07-3.
, !; ,
!; , !; :
, ! (

).
<...> , , ,
- <...>. , ,
, . !
, . ! <.> , !
. ! , ,
! <...> -! . ,
! , ! (, ).
: ,
!.
0 7-4.

. . ,

.
, 70- , ,
,
, : , ?
? , ? ? -
? - . ( .) , .
! ! ( .) .
. (.) , - !
< ..> , , ! ! , -! -
! , , - . , ! <...> ?
. -! , !

637

( .) , ? - ! ( .)

!
, , ,
, .
, , , , ,
, ...
, ,
, .
, , , .
: - ,
; .
, ,
, .
: 1) (
, , ) (, ,
, , ) ; 2)
( , ,
). , (, ,
, )
.
,
, , ,
; .
: , , , ,
,
(, , ). .
, ,
(! !, !,
: !, !, !),
, .
, ,
.
:
, .
.
, :
?
-1. (, ) :
!; !; , !;
!
-2. (, ):
( ) !; !; ( ,) !;
, !; !
: !; !
: ,
!; ! ( ).

638

-3. ( ) :
!; - !; !; !;
!; ! !
: !;
!; !; !
, : !;
!; !; ( :) !; !

-4. ( )
: !; !; , (
)!; !; !; !;
!
-5. :
!; !; !; !
-6. :
) ( ):
!; !;
) :
!; !; !; 100
; , , .
-7. : !; ! (
); ; ,
! (); - , ! (, ).
. .
: !; !
17
. , , ,
, .
-8. : !;
- -!; ( ); (
:) !; !;
!
?.
. , : ?
-1. , :
!; -, - !; !;
!; , !; !;
, !
: ?; ,
?!; ! (. . ).
: ,
!; , !; !;
.
: - (// !),
- (/// / !)
- ( //; //
).

639

-2. : /
! ( ) /
! ( , ). , /
: !
-3. :
!; !; !
,
.
-4. , : !;
!; , ( )!, ,
( . . ).
( V
!; !; !
-5. ( ):
) (understatement ,
):
; , H. ;
) ( ): !;
!; /!; !; !;
!; !; !
(. . ); !; !;
!,
) ( ,
): , ?; !;
!
, ( ?) .
:
. , : ?
. , : ?
,
. , ( )
( ) , , , (
, [ :] , , ,
, -), , ,
, ( , ,
, ).
, .
. , : ?

-1. ,
(. . , ):
) : !;
; , I,
) : !; !; , ;
, ;
) ( ): !; , !;
!;

640

: !;

!; , !,

-2. , , (. .
, ):
) () : !;
!; ?!,
) , :
!; !; !; , !,
) ( ):
, ?!;
?; (, );
) :
!; !; ,
? :
,
, : !,
) :
? , !; ! .
( , )
.
, .

: , , , , ,
, , , , ,
, , , ,
, .
,
, . .
, ,
,
, , ,
- .
: ,
, ,
, , , ,
, , .
, .
-, ,
-: ( ,
-7; , -1); ( , ,
, -7); ( !, -2;
, -6); ( ! !, -3) . .
, ,
(, , ).
-, ,
. , ! (-3) -

641

: !; !; !;
!; ! . .
, ,
. ,
[ 1977: 327-330].
,
,
; .: , -2; , -3; -, -4;
-, -5; , -; , -1;
, -1; , -3; , -56 . .
, -, ,
. ,
. ,
! (-5), ,
, . .
: , H. .

, .
.
-
.
, -
. , , ,
, ( ) . .
-4 (:
): , .
. ?
. . . ,
, , . -
-2: . . , , ,
. !
,
,
, ,
. ,
, ,
.
(, , -7),
, . .
, . , ,
-7, , .
, , :
, !
: ;
21 -

11355

642

,
205.
, ,
, ( )
, . ,
, :
, , .

.
,
(
). , ,
,
( , ),
- .
,
( ) , . - ,

.

( ,
), (
,
).


, , .
[,
1990: . 2]; . 3 II .

8.

,
.
,
, ,
.
205
, .
(16 , 57- 72-) ,
(.: [
: 513]). -7 .

643

;
: 1) , 2) , 3) , 4)
5) .
1. , ,
; .
, , ,
, ,
.
.
2. ;
. ,
, . , [11]
: ()206 ; ()
; () ; (D) ; () ,
; (F) . .
, .
3. ,
, ;
. . , [11]:
: , ( . ., . ). ! <...>
, ,
. <...> , , . <...>
, , . <...> ,
(. , ).
4. , ,
( )
; .
(), ,
-207.
,
(. [Chafe 1973; 1977]),
, .
:
( ), ,
,

(. . , ).
(chunks of content)
(mental units), , , MUs208. (
206 .
207 ; ; ,
.
208 ( ) .
21*

644

.) MUs
MUs (. . ,
). : ,
.
MUs
, . . MUs MUs
, MUs , , - .
, , ,
, [11], .
, .
.
(, ): (, , ...)
(, [11]),
(, [12]), ( )
, , .
MUs : (), ()
(); ,
. , ,
, . , ,
,
; (frag
ments of mentality).

A B C I 2 3 I III

470 0

SI Si Si

:
distinctio; disposi^

Si

tio; consortio (.
Si
021).
.
,
@
@
.
^
5.
, ,
^
^
,
Si
, ^
^
. .,
SI I

,
,
;
. , ,
(
), .

645

- (
) desideratum .
,
.
.
,
, ,
.
, ,
, ?
.

1.

( 04-4)

26
, ( ).

.
(
) 1096 . ( : ):
; ; .: [ 1986: 182-186 (
209), 186190 ( )].
210 7211 (
), , ,
.
( [ ]: ).
, ,
, -.
- ,
,
IX .212 ,
, ,
209 (incipit: ' )
, (incipit: Tv ).
210 , . .
[ 1865].
2,1 Incipit : '' ma.
JI. [Matejko 2001].
212 . ,
, ,
, , ,
, , - [
1986:72-73].

646

213.
: -,
;
-, ,
, .
, , ,
, , 214. , , ,
,
215. (
: !) , (
):
216 217.
218.
(, ), ,
, ,
XIX 219, . ,
, , ,
213 . . [Jakobson 1965]
. [ 1987]; [ ]
( , ) . [ 1988:421-430]).
: ,
, , 80-. .
, [ 1995:216; . EB.].
(. . ), ,
, 880 .
214 , - , .
215 , Ascriptions of the canon variously to Cyril,
Methodius or Clement of Ochrid are all purely speculative [Thomson 1992: 69]
.
216 , ex silentio.
217 , .
. . , . . , , ,
-, , -,
. ,
, , , .
218 , , .
Die Wahrheit ber die Slavenapostel ( ; . [Brck
ner 1913]) . [Schubert 1916: 3].
- : Nichts scheint festzustehen
die tollsten Einfalle jagen einander ( -
) [Brckner 1913:4].
219 , -
, XIX . , ,
: . ,
,
, .
. ,
, , [Schnbom 2002: 30].

647

, , (=
) . .,
,
; () .
220.
1986 . . 7 ( XIV .) (.
[ 1995: 216-217]),
221. 1998 . (: ), -
222, 8- 223.
, XIX .,
. 14 [Matejko 2001:
388-390]. , 15-, :
. 224 XIV . (
: , . 381, 70; . [ 170]).
, , ,
IX , 225,
. ,
, 226.
, ,
. . : Najstari zachovan odpis skladby
pochdza z r. 1096 [Matejko 2001: 390].
, .
220 [ 2001].
. . [Aland 1989: 299],
. ( ; 1 1: 10).
,
.
221 [ 1986] : 1) . XIII .
(
: ), . 88 ( . 126-128); 2) .
XIII XIV . .
(516; . [ 1923: 26]; . 22-28);
( ) (: ).
() .
[ 1908: 253-276]; 53
(. [, 1994:52; , 1999: 367, . 151]).
222 ( ) .
223 (, , ; 29
[28-3 3 ]) : ,
, , -- ( ) [ 1998: 2741]
( 7) [ 2001: 384-390].
224 : ,
. .
.
225 , . , ,
(: 2), . . [ 1958: 19-35].
226 (. . ) .

648

, . , IX
( ; . [Matejko 2001: 398-400]).
,
( )
, .
, ,
/1, 2 227 /: ()
; () \ () .
( .)
,

(, ,
); .
/, , . ,
, ;
. , ,
.
/1

(1) ^ *0 '. .
^ ^ ^, , (0)
, , (4)
(2) ^
^ (0)
/ (1)
(3) ' , ,
0| \,| , (2)
, , (2)
(4) *
[ (2)
/tr 229 ( 1 )

^ .
^]3 ^ .| (2)
/ % /. (3)

(5 ) *0

-: (45) ; ,
( ,
231), IX , .
. , ,
- : ( ), a . .
227 /3 , a /4 .
228 , .
229 , .
230 , .
231 4- .

649

(1 ) , A ^
, , | ( 0 )

, , ? * ( 0 )
(2 )

(1 )

( ( 2 )
( 3 ) 46

^ ( 0 )

(V

(2 )

( 4 )
# | ( 2 )

( 2 )
(5 ) , .
, , | ( 0 )

, ; / ( 0 )
(6 ) .
.| ( 1 )

. ( 0)
:

[Matejko 2001 : 398] , ,

/
(1 ) ^ , 6
^ , | ( 2 )

( 2)
(2 ) ^
( 1 )

(7)

(3 )

(1 )

{ \ )
( 4 ) *1 ^
B*fepO|lAl ^ ^ ( 2 )

% ^ ( 3 )
( 5 )
( 1 )

( 1 )
(6 )
( 0 )

( 0 )

(7)

^ .
^^ HAliJMOtf.| ( 2 )

^ \ . ( 2 )

26.

, : 1 8 ,
( 7 , ,

650

232), (, ,
,
, )233.
[Matejko 2001: 394].
, ,
, , 234,
. najstari zachovan odpis .
, . . ,
IX .
, -, ,
26 ,
, . , -, IX
- ,
(, ,
). , -,
, , , - ( ) .
, IX
. -,
(
). -,
( , I
),
( -
,
). -, (235) ,
, ,
, ,
(, , ) .
. ,
236, .
, , ,
, ,
IX , , .
,
- .
novum .
232 .
233 , , .
[, 1999].
234 . [ 2001: 251299].
235 ( precatio ) . [ 20012002].
236 , mutatis mutandis
. [Goffman 1974]. - - . ,
(., , [ 1986; , 1986]).

651

, , I ,
IX ; II - .
I.
, , IX
, .

: IVIII ( -) , IX
.
, , . .: IX

[ 1913: 79].
: .
, IX /1, 2
/ ( JI. ) /3
/4. /3 , (
7), /4 , , ( ),
.
IX ( )
. JI.
, .
/3 ( )
(1) , ,

(2)
(3)
(4)

0\*0

& ^

(5) , ,
(6) ^

(7)

'

13 12 (..
) ,
237 ( /, /, /, /).
- ( : [2722-26; ,
. 238])
, ,
, . .:
237 . [Matejko 2001:399].
238 . [ 1986], , Ns
: 1-14. 2 Ns 12.

652
( 5 )
(6 ) ^ !
( 7 )

,
IX :
/4 ( )
(1) , , < > [ ] ^ 3 9

( 2)

||

( 3 )

(4)

^ ,

( 5 ) |

( 6 ) | .|

/4 ,
, (2 ; [. ]),
(4) .
( 222), :
()

, ,

(2)

( 3 ) *

(4)

' , ,

( 5 )
( 6 ) .

( )
.
, . : 1-, 3- .
. ^ , : .
(5). , , :
.
, ,
, .

2 (4) : ^, , .
,
, : ^, , .
IX ( )
, ,
.
.
:
241.
239 , , . . .
240 .. 18.
241 . 29.

653

, ,
,
. , , . .
, , .
( )
( /3 7).
, :

[ ]
1) . : ... (2:4)242,
(3: 1), : (1:4),
: & (1: 1), : ' '
^ (1: 1) : | (4: 5);
2) () () -:
(1:4);
3) : ' (1:5);
[ ]
4) , . :
(4: 4 )243;
5) () :
... ^ (: 7);
6) . 244: . . 7;
7) : ^ (2: 3),
( 3: 2);
8) : ^ (2: 4);
[ 1
9) : ...
(2: 1), ... (3: 12)245;

242 1 4
; .
243 2- , . .
. . ,
(), -, ). .:
(1 ) *, ^

(2) ^ |
(3 ) \ |*0 ^

(4 ) ^ !
(5) * *|
(6 ) |>

(7)

0|

(8 ) *|>; ^ |
(9 ) ^ ' | |

244 . , ,
( , = [\), .
245 , ,
, ( - ):
. .

654

10) : (: 6),
(2: 6);

\ ]
11) , , - :
. . 12;
12) (: ): , ,
(2: 56).
, ,
,
, , . ,
. ,
, ,
[ 1988: 423]. . 4-
.
, 246.
, ,
, .
, ,
( ) ,
( ) () ,
. ,
, ,
; ()
. ,
, , ;
, .
,
. : ,
: (
; 12: 34) : , .
, , , ,
, 247.
,
, ; .
, 248. ,
246 . . 30.
247 .
[Pike 1967: 120-149]. . : [ 1999; 1979; 1998; 1991;
1996; 1999; 1985; 1999; 1986; 1896; 1970;
1988; 1983; Russel 1922] .
248 . ,
. . ., , ()
... ( ... ; 26: 14) [
1899: 416]. : ... ... : , :
. ; : ? ? ?

655

, ,
.
, ,
.
,
(, IX )
, -, , -,
( ).
.
, IX :
\ ]
1) , :
^ (1: 2), , 6 (2: 1);
2) : (2:1), (3:1);
3) : 249 (2: 1);
4) ( ) , : ^ (1:5);
5) ( ) : ^

(1: 5);

6) ,
: ^ (: 7),
(4:4);
7) - :
^ (2:4);

[ \
8) () :
... ... (2:23);
9) : ... (3: 2);
10) : ...

(2: 56);

11) ( : ) , (
, ) :
250 (1:3) : %
(3:4), : ^... (4:4);
: , .
,
: , -,
; ,
[ ].
249 : .
250 , ; , - ( )
, , * (. ( 25: 35):
& ' ma).

656

12) , :
25(1 : 3); (2: 1; 3: 1 );
\ ]
13)
: ... 252 ... (3:57);
14) , ,
: ... ^ (3: 56)
^ (4: 57);
15) , -: ...
^ (3: 2
3);
[ ]
16) :

( 1 : 2 3 );

17) ()
(): ... (1: 23),
...

18) , : , ,
...

(2: 56).

- , ,
. :
, .
253, . . ,
, , ,
, - .
, , ( ), .
, , ,
, 254,
.
251 ^ / , ,
: , , ; .
; . 136: 8
: ( ; : ).
, ,
(= ); IX /1.
252 . ,
, : trilinguist tripagan [Thomson 1992: 67].
. . -^
(- ) [ 1878, IV: 157]. , /;,
, .
( ), ,
tripagan
(), : * , .

253 , , .
254 , [,
1986: 252-263].

657

, ,
.

; /1 , .
JX/1 : -
( 1); ( 2);
( ,
: [ ] ; 3);
( 4) ( 5).
,
(loci communes255)
, , ,
,
() ,
.

, .
, ,
locus proprius
, .
JX/2 , suppliciuma (
), ,
.
. ? . .
, . ,
/2 EX/1: ,
.

, ,
/3,
(3: 4).
: ,
, ,
( : ) . , ,
, ( : )
.
, , /4,
,
( , ; ; 4: 12).
: .
, :
(4: 3). ,
. , /4
255 , loci theologici, . .
.

658

( 13;
46), ,
: ,
.
,
(
14- ): 1- III (128 6-10)
(13246, 132 1-10). .:
(1) |
(2) | | , ,
. (3) | ^|
' . 164 (XII .; ) 256.

(1) ^ --|
(2) nAA'fc | H Olf'fe
(3) | |
(4)
(5) | , ,|
(6) -
(7)
(8 )

&

^ 1

" (); ( . 164): ^.

, IX . /
: . ,
, , ,

, . , .. .

, .
, , -
IX ( /) ,
: 1) ; 2)
. :
. ,
, ,
. ,
( ), .

II.
,
,
256 : (= stifled) [Thomson 1992: 69].
. ,
.

659

, . ,
IX ,
.
-? , .
, , (
) .
, ? ,
. , (
, , , ,
: ).
, ,
. , ,
: ,
, ( ),
<...>. , ,
( ),
<...> ( 7: 24-27). ,
, ; ,
. ,
: , ( 24: 43);
, ( 10: 5);
( 12: 25);
( 23: 38) . .
, ( )257,
. ,
( [ 8: 20;
9: 58; ]);
. ' .
. 0 <...>
<...> * ' ( 10: 29
30). . , ,
,
, ,
(
): ^ , ^ , & ^ , rp'fc
. , . , ,
, :
(1 4: 11). ., , ,
257 . , .
( ).
: ... . ... *
. ' ... .
.
... ... . .
( 454,15 455,6).
*...

660

( . ): ...
,

& ,

^,


( )
, 258.
; , :
^ (3: 3).

,
.
- : ^
, , .' , , * , , ^ ** , ;
A

, M0H WCTABHTH ,

( ; [
1930: 73]). , ,
( , ),
(
). , ,
.
.
, :
.
( ,
: ^ wcTABHTH ), ,
( ) .
.

5-
( [ 1988:425]) ^ 9:
(1) , ,
^
(3) *1
(4)
(5) * *
(2 )

(6 )

*0 * *

258 , . .
, ( , IV, 011).
259 ,
[ 2001: 389]. , .
. , . , :
,
, . , <...> , ,
[ 1986: 77].

661

(7) \
, *,
(9) OlfCTABH EOlfpOlf
(10) *
(1 1 ) Y '

(8)

-
IX .
, ,
, ,
terminus ante quem,
.
260.
: ... , ^ , , *
, , , ,
261 262...
- : * (= ) , -

00* ,

, : (*,) , *

, ,

, ,

0*,

, ,

*, , *,

, .


263.
, , , 264

, , ,
: , .
(. 342420), (: ; . 310/320-367),
(. 560-636) .
XIX . . (. [Dmmler 1854: 179
.]) ,
260 [ 1930];
. [ 2000].
261 . II.
262 . , II , , ().
IX . (
) ( [] ) [Thomson 1992:68].
263 ., , [Grivec 1960: 76-77], [Dujev I. 1961], [Dvomik 1970: 367], [Kujew 1966: 53-65],
[ 2000: 251-252] . .; . .
264 ( [sacra/divina] scripture) . .

662

,
(nostri saeculi doctor egregius265). ,
Etymologiae ,
; ,
, : Trs
autem sunt linguae sacrae: Hebraea, Graeca, Latina, quae toto orbe maxime excellunt.
Hic enim tribus linguis super Crucem Domini a Pilato fait causa eius scripta [Etymo
logiae, XI, 13 266] ( : , ,
, .
).
-, . 50
794 .
: ,
267; ,
.
268.
Opusculum Contra Francos
( ) 269
. 2- XI .
( XII .), 2-
IX ., . ( [Hergenrther 1869: 62-71]; . [Papadopoulos-Kerameus 1897]). ,
: ( = )
270, , , ^271
265 VIII (653 .).
266 Migne, PL, t. 82, 3 -4 (1878), col. 326.
267 , can. 52 : Ut nullus credat, quod nonnisi
in tribus linguis Deus orandus sit, quia in omni lingua Deus adoratur et homo exauditur, si iusta petierit
( , ,
, , , , ) [Dvomik 1970:367].
, .
IX . ( 802 ., 813 .)

.
, , .
[ 2000:
251-252].
II 4 1963 ., .
268 . , ,
, ,
, .
269 . : [Beck 1977: 538].
270 /, 1) to honour or reward with a gift; 2) to celebrate.
, 1) to honour, 2) esp. to God, worship. ,
. ,
, . . .
271 , : , ,
, , [ 1875: 115].

663

[Hergenrther 1869: 68]. , 272.


. , ,
XII :
, (. . 1140 .
1195 .)273. , , ,
, , . ,
-
.
, 5- 274,
. 275, ( ) : 01
, ,
, ,
[Migne,
PG, vol. 88, 1865: 957]. , , -
, () ,
276 , 277
278. ,
, : -,
; -,
.
( ) ,
. , ,
.
272 .
( . [ 1204 .]; ,
1281 . ; , .
[1104-1121] [. 1123 .]); Opusculuma.

.
273 . [Beck 1977:657-658] [ 1911].
274
, , ,
? [Migne 1865:957].
275

, , , ;

val [Ibid.] ( . , , :
, ? , [ 3: 29]).
276 ( :
) ( . )
. [Lampe 1976: 174-175] : invariable, unchanging,
precisely similar, identical, in no way varying or differing.
277
.
278 . , ,
, ,
[Lampe 1976: 768].
.

664

, ,
, ,
.
, . .
. , 279, ,
280, - , (, erratum,
propositio falsa, sententia improbabilis; . [Thomson 1992: 98]). 281;
, odium theologicum .
, 282.
VIII (: 872882.) 283
879 . 284 (=
) - , -, -
279 , , .
( [Vita et passio S. Wenceslai et S. Ludmile], [Tempori
Michaelis imperatori], [Diffudiente sole] Quemadmodum)
,
(they record initial papal suspition of the innovation) [Thomson 1992: 70].
280 : ,
, ,
, [Thomson 1992:
98]. , , , ,
. , XIV : ( <m
) [ 1994, 2: 370]. :
, [
1996: 58]. , : ,
- , . , , ,
, ,
, (: 251-253 .).
. ( w ^, w ) : ...
.
281 , (
, illicitus conventus), , , ,
(, ), .
, , , . ,
, :
<...>; , , . , <...>
, [ 2001:119].
282 ( : . 7374) (
: . 85) II, 868869 . . ,
.
283 879 880 . .
, ( , . VII; [ 1930: 73];
[ 1930: 85]) - ( , ). , , ,
880 . , (. [ 2001: 313]).
284 prohibeo , , .

665

,
.
Audimus etiam, quod missas cantes in barbara, hoc est in Sclavina lingua, unde iam
litteris nostris per Paulum episcopum Anconitanum tibi directis prohibuimus, ne in ea
lingua sacra missarum sollempnia celebrares, sed vel in Latina vel in Graeca lingua <...>.
Predicare vero aut sermonem in populo facere tibi licet, quoniam psalmista omnes
ammonet Dominum gentes laudare et apostolus: Omnis, inquit, lingua confiteatur,
quia Dominus Iesus in gloria est Dei Patris ( ,
, , ,
, , 285,
, -, - <...>. , , 286,
(. 116: 1) ,
, ).

( - ). ,
, , , -
. ,
880 ., Industriae
tuae, VIII, ,
, . ,
. ,
, (
, = ), . . ,

.
880 . 287,
.
Igitur hune Methodium, venerabilem archiepiscopum vestrum, interrogavimus coram
positis fratribus nostris episcopis, si orthodoxe fidei symbolum ita crederet et inter sacra
missarum sollempnia caneret, sicuti Sanctum Romanam Ecclesiam tenere et in sanctis sex
universalibus synodis a sanctis patribus secundum evangelicam Christi Dei nostri
auctoritatem promulgatum atque traditum constat. Ille autem professus est, se iuxta
evangelicam et apostolicam doctrinam, sicuti Sancta Romana Ecclesia docet et a patribus
285 .
286 : .
287 IX . .
, XI . ( , IX .).
. , 314 VIII
876-882 . Reg. Vat. 1 (.
[ 1972: 261]). 257 99100.
; ( ) .: [Od slovienskiej
liturgie 1992: 1012]); [Sveta brata 1985: 9395],
.

666

traditum est, tenere et psallere. Nos autem ilium in omnibus ecclesiasticis doctrinis et
utilitatibus orthodoxum et proficuum esse repperientes, vobis iterum ad regendam
commissam sibi Ecclesiam Dei remisimus288 ( , , , -
,
. ,
, . , []
[] ,
. ,
,
, ).
Litteras denique Sclaviniscas, a Constantino quondam Philosopho reppertas, quibus
Deo laudes debite resonent, iure laudamus, et in eadem lingua Christi Domini nostri
preconia et opera enarrentur, iubemus (,
, ,
, ,
289).

,
: Neque enim tribus tantum, sed omnibus linguis Dominum
laudare auctoritate sacra monemur, que precipit dicens: Laudate Dominum omnes gentes et
collaudate eum omnes populi ( ,
, , : ,
, , 290).
,
, . , ( 2: 112)
(2:11),
. , , , ,
, , , , , , , ,
, , ,
, :
, <...> ( 2:711).
, , . ( 2: 11),
, ,
288 - . [ 2000: 383]. ,
, .
289 I I 31 1980 . Egregiae virtutis,
1100- VIII .
1980 . . , . ,
. 1980 .
880 ., , , :
,
[ 2001:313].
290 . 116:1.

667

. (1
14: 5): , .
,
: Nec sane
fidei vel doctrine aliquid obstat sive Missas in eadem Sclavinica langua canere sive Sacrum
Evangelium vel lectiones divinas Novi et Veteris Testamenti bene translatas et interpretatas legere
aut alia horarum officia omnia psallere, quoniam, qui fecit trs linguas principales, Hebream
scilicet, G recam et Latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriam suam (
,
, ,
, ,
291; , ,
, , ).
: ,
,
292,
-, , ,
.

880 .
; ,
.

, . ,
,
, . (,
) .
, , ,
,
,
. , ,
293 ,
291 horarum officia ( ) ,
, , , (= ).
( IX . .) - .
292 II ,
, 868-869 . , ,
. .
( ^, . VIII), : ,
' , [ 1930: 7374].
: <...> , , ^ ,
, <...> , ,
*&.

293 : ' .

668

. ,
, .

( )
. , , , .
.
, /3 /4 ,
880 . ,
, ,
,
294. , ,
,
, , (
) terminus ante quem 880 .
(= ) -
295. ( ,
VIII, 885 .,
.)
, ,
, . , ,
,
(
). XIIIXIV .
, /3 ,
: ^
296 .

/3 ,
: () .
, ; ,
,
, ,
.

(), ,
.
294 , ,
, , .
295 , : ,
. ( , ,
) ,
( ); ,
, .
296 , . . . ,
.

669

, , ,
. , , ,
, .
, , (/1-4),
( ). ,
,
. , , .
:
( 880 , ,
-) ,
,
. (5)(7) .
, , ,
.
( )
.
,
.
, , ,
,
884 .
, .
, , 880 ..
880 ., , , 881884 ..
.
, , -,
, -,
, .
, , (5) (6)
, . . ?
, :
-.
: (1)(4) (5)(7)
(
); (5)(7)
297, . . (
- ,
, 298).
, ,
. (297 ( )
; , , ,
. . [ 2001: 280,595].
298 . : [ 2001: 280-281,595].

670

), , , 880 .
. .
.

, ,
, ,
, .
(,
).
, , . . ,
, , , .
, . 5
7- (. . ;
(. . ).
;
, , :
. , .
/ ^ .

,
: ,
(
.) , , ;
.
, ,

.
, .
IX , . , /4
, , : ,
-299,
.
/4 :
, ,
, . , , : , , , ,
300.
, ,
(. ). ,
299 . . .
300 : ( IS: 1), ( 15: 2),
( 15:6), ( 15:9) . . , .

671

, . , ; - .
880 .
,
(
), (iure) . ,
, ,
: ,
, 301, : ,
.
, -
-/ - . .
, : (
, )
, ,
, .
.
VIII (882 .), (885 .),
. . ,
302.
.
, ,
(
. [ 1910: 227]),
( 3).
, . ( ) ,
( ) [Mosin 1972: 123]:
( 1 ) , 0*&0,

(2)

, ,

( 3 )
( 4 )

(5) , , ,
(6)
(7)0 , * 0, .
. . [ 1913:79].
, 880
885 ., ;
, /3, , , .
301 . . , , .
302 , ( . 885 .),
, , (
, Filioque) (). ,
, .

672

, , . ,
/3 ,
, ,
, .
: /4, ( . ),
.

, , ,
, ,
: , ,
, .
.
- 1- ( , ,
), a 2- : ,
. (
XIV .) IX . ,

'. , , , : ,
,
, ,
. ,
.
; , .
(3) 1- .:
.
, 4- ^, , ,
, : ,
, , . 3- :
.
, , , .
,
( )
,
, .
.
.
, , - IX ,
, (
/3 )
. ,
. ,
,
, .

2.

5)

673


.
-,
, ,
, 303.
( 60- 80- .).
60- . . . 1980 . 304, , ,
.
, .
, ,
.
305; , ,
, ,
. , ,
, . J1. . , ,
, , .
, .
( , )
1988 ., . .
, . 306.
. ,
,
:
.
,
.
- .
, ,
( ?!
), :
.
303 [ 1999: 233-260]. . [ 2004:
215-218; 228-231; 233-234].
304
.
305 . . ,
- , , ( )
, .
306 , ,
.
22 -

11355

674

, ,
, - .
( ), ,
(, ),
, - , , .
: .
, ( ).
, :
, .
(
). ,
, .
:
.

, -, .
, ( 6: 4, 6, 18),

, , , ,
. ,
. ( 6: 6)
(-) ' , a (
, ,
, ).
, , .
, ,
, , , .
, ,
( 3:2). , ,
, .
( -).
,
, .
,
, ,
, , ! ,
, .
, , ,
, . , ,
. , ,
307. ! 307 , , .

675

, !
, .
, ,
. : , ,
...
308. :
, NN , .
, ,
.
.
( 60- .)
.
, ,
. ,
, , -,
, . , -
(
).
. . ,
,
, .

.
,
. .
? , , , .
(
). , - !
( ). , .
. .
( , ,
): . !
, (, ,
) . ,
( ).
, , , , ...
, , ,
, , ... , ..
308 . . ( .
): ( :) ... .
. , .
, . ,
, .
22 *

676

( ) ,
, . .
, ,
. -, - , - (
). -, : ,
! . .
,
. , ,
; - . .
309. ,
.
. , ,
, , . -
, ,
, , .
. :
, ,
( ) (
, ). ,
(, ), .

( ) .
, . .
, . (;
) , . 310>. (.
) , . () 311,
. () ( ),
. I . ()
, ( 70- .
312) ( ) (
), (
) , . () ( ), .
(; ,
. ) ( ),
309 . . ( .
): , , . , ,
. : , ...
: , - . - .
310 .
311 : , , ,
, , . . ,
( 3: 2).
312 : . . , 1996, 33, 35.

677

. () ( . .
), . (; ) , .
( ) . . :
; . ,
: . :
( ), ( ), ( .
), ( . ), ( ),
( ), ( . ), (
), ( ), (
), ( . ),
( ), ( ), (
), ( ), (
), ( ), (
), () . .
, ,
. ,
: ( .)
- . (. Blume ).
, , .

, : , .
,
, , ()
313 ( . I).
, , :
, -
.
.
,
:
(= ); ,
(= ).
. ,
, . :
.

-.
.
,
, ,
, ( ).
, , ( 1969 .),
( . - )
(, ;
313 , .

678

). . ,
, (. . ).
.

, -
-. ,
, . -,
,
. , (, .
[])
. , 90- .
. ,
.
, - .
60- ., , ( )

, , -
, .
( ),
. ,
, ,
.
. ,
(, ). . .
(, ), - .
,
- .
, 314,
, :
, , ?
,
( I, , II). !
314 , ( ) .
. . .
, , , ,
, ,
. .
. . ( ,
) :
? : , ? ,
? - ,
? . ,
. . : [ () 1993: 251]. ,
(, ).
. ,
; .

679

. 315; , ,
.
, .
:
, .
, ,
-,
. : , ,
, , ,
. ,
, :
, - - - .
,
,
.
... , .., -: ,
,
.
( . - , , . ).
,
. , , ,
, , !
, , ,
!
,
, ,
. ,
, (
):
, .
,
316.
315 . ,
1917/18 .,
, . . . (t 1996 .).
. (),
; : ! ,
, , .
, :
. .: [, 1997:4].
316 .: [ 1995: 245]. ,
.

680

3.

( 6 )

? ,
, , , , , , .
. -, , ,
: , (,
), ,
, .
, XX .
( 1990- . XXI .) ,

.
, , -
() ,
, ,
, , , ,
, , (, ,
-) , , (
)
, . . .
:
, ,
, , . ., . :
, ( ,
),
( , ,
. .). , ,
, ( )
. , XVII . ,
(. ),
. ,
, .
, .
, JI. (
317)
, XIX .:
()
?
?
317

: [ 2004:427520].

681

()
,
!..
. .
.
(, )
, , !..
- !..
()
,
!..
()

, ,
...

.
!..
?
,
! \..
, ,
( ),
,
.
, J1.
() -, ,
-
() ,
:
... , ,
...
..., ,
?..
...
...
... ,
, ..
... , ,
, ?..
( 90- .) (,
) .
, , ,
, :

682

()
! , ?

, , !
, , ,
!
:

,
!..
,
,

!..
, ,
, , 20- . (XX) (
, ),
( , ,
) ,
.
,
,
. ,
. .:
,
, ,

, ; , ,
, ,
, ,
... <...>
,
.
,
<...>
. .
, .
? - - ?
...
. .
, , , ...
! \...

683

. 318
, ,
:
,
... ,
, , ...
!
, ...
,
!
..., ...\
!
,
! <...>
, ,

, , , ,
, ,
! <...>
, ,
!
, ...
, \\\
... .
, -,
., ., ., -
.
, . , ,
: <...> .
, , , ,
, ,
( ) . , - (
) , 319.
318 , ,
.
319 . :


,
, .
,
.
, .
,
( , 1982, 46). . , , : ,
(. . . .) , .
, ,
, . : ,
,

684

, ,
.
, ,
,
: ,
, ,
. (
) .
, - ,
, 320.
, ,
, . ,
: ecu ? , ? , ,
,
, , .
- : , ,
. , ,
, , ,
. : ... .
1917
,
. ,
.
, , ,
- .
. . , 90- .
, .
, , ,
. ,
- . - .
. . :
, . .
, , , .
. , .

, , ,
,
:
, .
. : .
320 . [- 2001]. ,
, 19 , 9 , 9 , 23
; 523 ,
400 1000 .

685

, ,

,
.
( )
.
, ,
.
,
- .
, ( , , )
:
, --!; , -?
: ... ,
: -, /, , , ; , , . !, ,
! .
, , ,
.
,
. , , , :
, ; , .
,
, .
, :
?
, . ,
,
.
, .
, , , ..,
, , , , , , ,
, ; , , , ,
, , ; , ; , , .
- ,
, ,
, , , ,
. , ()
, . .
, ?
,
.
, , ,
. , ,
.

686

, :
. , , .
,
, ,
().
, - , ,
, ,
(, ),
. , , .
, ,
,
- , . ,
:
, .
, ,
, ,
, .
, ,
!
. ,
.
? ?
, , , ,
?
,
. , , .
. ,
, , .
,
.

, , ,
. , , . . , .
. ,
. .
,
. .
. ,
-, , .
, ,
. , ,
. .
, .
,

687

. ,
, , . ,
.
(
). ,
.
.
, . !

. II

, .
() ,
. ,
.
, .
, .
, ,
, , .
:
(.. ),
.
,
( ) ,
.
, .

( ) . ,
.
, ,
, , -
( ), .
.
, ,
. .
. ,
( ,

II

689

, ,
, ), ,
. , .
;
. ,
, . . .
,
.
, , , (
, , -, ).
?
.
, ,
, .
, ,
, .

.

1.


, , .
-, -, , . .
: ; ;
. , ,
, , -,
. , :
.

-, , ,
, -
. , -
, : .
:
; .

, , ,
. (
) , (
!) :
(A) .
(B) ;
(C) , .

690

,
, ,
, , ,
, .
-,
( ),
. .
, , , , , ; ,
, ,
, ,
, .
- , ,
, ,
, ,
. .
:

.
, ,
.
,
.
, . ,
, .
,
. ,
, ,
, .
.
, , ,
, , , . .
,
.

, .
. ,
,
.
, ( )
, .

.
, . ,
, - ,

.

II

691

,
,
. ,
.

. ,
, , ,
, ,
.
( - , , ),

.
, , ,
, , ,
. . , (,
).
,
, , - :
:
,
:
.
,
.
-, -, *.
,
...
, .
!
,

-.
. [1953: 141-142]
,
, . , (. .
3); , , ,
.

692

2.

,
, .
: , , ,
.
(, ) ,
.
.
-, .
,
,
. ,
, , ,
, .
-,
, . , ,
, , , ,
,
.
, ,
.
, ,
. , ,
.
:
( ),
. , -,
. ,
- , ,
.
,
.
, ,
, ,
, , ,
. , ,
(
) .
.
,
, -:
, , ,
. .

II

693

; , , ,
. , 1703 .
.
,
, ( 105),
, . , , -
.
.
1918
, .
.
5 . .
, , , ,
. ,
. ,
.
, .
, .
. 200
.
.
. , . ,
. , .
.
,
.

(
). ,
, ,
, . .
,
, ?
, ? ,
(
. .)? ,
.
?
? , ,
? ? ?
, ?
,
, .
,
, , ,

694

, ,
,
. .

. , , ,
, ,
. , ,
, , . .
.
, ,
. ,
,
.
, ,
.
-,
(: -, )
.
, . .
, ,
. :
,
.
, , ,
,
, ,
.
, ,
, ,
, . .
, ,
.
-, ,
.
:
,
, - ,
,
.
. , ,
, .
,
.
( ) ( )
.
, ,

II

695

, , , ,
, . ,
,
, ;
, , ; , , ,
. , ,
.
, ,
, -, (
\ ).
, , .
, ,
. :
, ,
.
,
?
,
.


, , ( )
( ). ,
.

( , ). ( )
, ,
, ,
,
, .
: ,
,
: ,
(- ), ,
.

,
. , ,
, , , ,
.
,
(, ),
. ,
, .
?
,

696

, .
, ,
, ,
. .
, , ,

.
.
. . ,
, , , ,
. :
, .
: ;
. , ,
, .
.
.
. , , ,
. ( . ) , ,
,
. ,

.
,
, ,
. ,
, ( 105),
,

,
.
, ,
, .
,
, -
, .
:
(. ).
, , . .
,
,
, ,
.

. , ,

II

697

, . , ,
1703 . .
, ,
. , , -
.
.
, .
.
, . ( 100),
. .

1918 ,
.
( ).
. .
, , ,
, .
.
,
.
, .
, .
.
. .
, . ,
. , .
,
. ?
, . . ?
, .

3.
0 3 - 1 .

,
.
, ,
, ,
,
.
, , ,
,

698

.
,
,
, .
.
,
.

, , ,
.
,
.
, , . ,
.
, , !.
,
. , ,
, ,
!.
,
(
), . , ,
,
.
:

. (
) , . ,
?,
,
, .
,
,
,
.
(, )
, ,
.
: - ,
- . ,
,
.
, :
.
. . .

II

699

. , , : ,
.

. : ,
,
, . :
( , )
,
. ,
, ,
, .
:
,
,
.
.
(, ) , (,
- ) . ,
, .
. ,
? , .
, .
, , , ,
-
. ?,
.
, ,
, . ,
( )
.
,
:
.
: -
.
.

,
.
-, , ,
, . : ?
. ,
. , ,
, .
,
.

700

-, ,
. ,
, ,
;
, ,
.
, .
- ,
.
-, ,
, ,
. ,
, , , ,
( ). ,

. : ( )
.
, -,
. (
) . ,

, -.
.

03-2.
,
, , .
,
, . . ,
. , ,
.

. .
, ( ),
,
. ? .
,
.
:
? :
, , . ,
? ! ,
. , : ,
. , , , ,

II

701

; , . ( )
: .
, ,
- , ,
, , .
.
.
, :
;
, ,
1772 .
,
.
,
, , .

, , ,
, . .
-, ,
, .
, . XVIII

. ,
, , . 17691771 .
, , ,
. .
,
. 13 1772 , , .
, .
.
: .
. ....
-, , ,
.
, , ,
.
,
. :

. - .
, :
, ,

702

.
.
, ,
, ,
, . . :
, , ,
.
, , ,
,
. ,
.
0 3 - 3 .

,
, . ,
. ,
. , ,
JI. (
, ).
: - - -
-. ,
: , ,
, , , , ,
.

.
. ,
, , .
,
, , ,
,
.
, :
,
; ( .
),
.
, ,
, , .
, .
, ,
. :
, , ... ..., ,
?

II

703

, .
1883 ,
II.
, ,
.
(, , .). , , .
, .
. (,
, ), , ,
,
. , ,
. :
, , !
.
:
, !
: ... .
? , :
, , , ...
... , ,
1- .
,
, ,
.
,
. -.
-
.
: , , ,
, . ,
, ,
.
,
, - ,
.
, , ,
.

0 3 -4 .

,
.
.

704

,
( ) ( )
.

, (
) , , .
.
,
, .

, ,

, . ,
, -
, .
:
.
: , ,
,
. , (
) . (
) .
,
, .
, ()
, .
-, ,
,
,
.
, :
(, , . .)
.
, ,
. ,
, .
-, -
( , , , , ,
, , , ,
. .), ,
. , , - , -,
, , . , ,
, ,
,
.

II
0 3 - 5 .

705


, ,
.
. :
,
, .
, :
. ,
, .
:
. ,
( ):
( - );
. , JI. . .

, .
,
: .
, , ,
, ,
.
, ,
, .
, ( ,
), ,
, .
0 3 - 6 .

:
. ,
, . . .
,
... .
, .
, , .
,
.

23 -

11355

706

12- , , 10- , . .
. .
, , ,
, .
.
, :
, ,
.
,
.
,
, .

, ? ,
, ,
, : .
, , -
, , .
, . . :
, , ,
,
, [ 1980: 5]. ,
, ,
.
- ,
,
: ;
; 80- XIX .

, ,
.
,
( ). ,
,
. - ,
. ,
,
, .
,
, (,
) .
,
, ,
, .

II

707

- ( , , ,
. . ),
.
03-

7. :

.
80- (.. XIX) .

.
,
.
, ,
, .
. : .
,
. ,
, . ,
.
.
, .
, , , , ,
.
, . ,
, ,
, - ,
, , ,
( ) . ,
, , , .
, .
, ,
. ( , , ,
, .)
, ,
, .
,
.
,
,
- :
. ,
.
23*

708

, .
-,
.
, . ,
, ,
, .

,
.
, .
,
,
,
,
. ,

, .
, ,
, .
,
, , . ,
^ ,
, .
-, , ,

, .

. :
.

4.

, ,
. ,

; , ,
.
, , ,
, , ,
. ,
, ,
( -

II

709

. .). , (
) .

.
, ,

. ,
, : ,
.
( )
.
,
. ,
, : ,
( ) ,
, , .
,
:
, ,
, ,
,
,
,

, ...
, , .
, ( )
, ( )
, . . .
.

.
:
,
.

.

.
(1)
(2) ,
(3)
(4) .

710


(I) , ; (3)
( )
.

,
-.
: ,
, ,
.
1825 .; .
1816 .
. ,
,
.
1825 . I.
. 14 1825 .
I.
. ,
. 29 ,
. 600 .
, , -,
- . -
.
,
( , ),
, . .
. :
, . (. . .
. ., . .) . ....
.
, , , .
,
. : ... 120 , ,
.
1827 .
. .

... .
. :
(5) ,
(6)
(7) ,
(8) :
(9)
(10) ,
(II)

II

711

(12) .
(13) ,
(14)
(15) ,
(16) .
-
. 19891993 .,
, ,
, , .
,

. :
,
. ,
, , ,
,
. ,
.
, , ,
.
, -

.
.

5.


-, , -, , ,
,
, , .
,
. ,
,
.
- , ,
, ( , , ! . ).
. . , .
,

712

.
, , , . .

, ,
,
. : ,
, ,
, . :
, -
, ,
, ,
.
:
, , ,
,
( ) .
, . -

. :
,
.
.
, ,
, .
, .
,
, ,
. , . . ,
, .
:
, , ,
. , ,
. , ,
,
. ,
, , , ,
, . . .
,
.
,
,
, . ,
, .
, , , ,
,
.

II

713

, , , . . ,
, ?
-, ( )
,
. ,
,
.
... ...
, ().
, , ,
,
, .
-,
, ,
, : - ,
, , ,
- .
, , ,
, , , .
, .
, , , ,
.
,
(. -). , ,

.

: ,
,
, .
, : , ,
.
-
, .
,
. :
. ,
, :
. ,

, .
,
, .
-,
. ,

714

, ,

. , . .
, . 18041818 .,
; .
-, ,
. . ,
, , , . ,
,
. :

.

. , , -,
, -, (. . )
, -, ( , ).
:
, ,
,
, ,
.
, , , , , ,
.
: , .

.
, , ,
,
. ,
. , .
.

,
.
? ?.
? ? , ,
- .
,
,
, , ,
, . , , ,
- .
, , ,
-
,
.

I I

715

,
, , .
,
: . .
, .
0 5 - 1 .

.
.

? , .
? , . ? ,
. ? . ,
!
, , -
, ,
, . Libri legendi, . . ,
, , .
.
, . , ,
, , ,
- .
?
-, ,
:
0,01 0,1% . ,
,
. ( . . )
:
.
-,
, , , , .
, .
.
-, , ,
, , .

.
-, ,
:
, ,
- . ,
. ,
. .

716


0 5 - 2 .

.
. ,
, .
. , .
,
. ,
.
,
.
.
.
, ,
. ,
, :
, .
, ,

, ,
, .
,
.
, ( : , , , , , , . .) . ,
,
. -
: ,
,
, , , , , ,
, , ,
. , ,
, (
) , .
.
- ,
, .

. ,
, ,
.
, . , ,
, , .

II

717

, .
,
.
,
. ,
.
0 5 - 3 . :

. , .
. ,
, , , ,
. -
: ,
, , ,
.
, , ,
, .
.
, ,
. ,
:
. ,
, ,
, ,
. , ,
. ,
, , ,
: .
: ,
. ,
.
.
- . :
,
,
,
. ,
- ,
(
, , ).

: ,
.

718

(
),
.
,
, .
- ,
. ,
.
.
0 5 - 4 .

, .
: , ,
-.
,
. ,
, , . .
.
, ,
. ,
. ,
, .

; , ,
: ,
. ,
,
: ,
.

,
.
, ,
, ,
, .
. ,

.
:
. .

II

719

, , -
, . ,
,
(. : ,
), , .
, : ,
, , , , ...; ,
, . - (
) , , ,
. ,
. ,
,
. ,
, .
, ,
. ,
: ... :
! -
.
-, ,
, . ,
.
, ,
, .
,
( . 03-2). ,
: , ...
, ,
.
,
, ,
.
,
,
,
, .
. -,
.
. -,
: . ,
, .
.
;
, , .

720

,
.
0 5 - 5 .


. :
, ,
. ,
, .

:
, .
,
.
,
,
, . ,
, -. -
, :
, , .
, -
.
(1740 17421775)
1773-1775 . .
III 1773 .
80 , 30
86 .
. .
1774 ,
. 1774 , 1775 .
,
: .
: ,
;
; .
- ,
? , ,
, . ,
.

. :
, , ,

II

721

, . 1833 ,
. 1834
.
: ; (
) . , 80-
, : . ,
(
1836 ) .

. ,
. I , , ,
. , ,
, ,
( )
.
, . .
:
,
. : , ,
, .
, ,
.
0 5 - 6 . :


,
.

.
-, ,
- ( )
, , . ,

: . ,
, .
-, .
,
.
,
. ,
, . .
. -
. (

722

, ,
; , ,
).
: ,
, . , ?
! , .
, : , .
, , , , ;
, .
:
. ,
(. . VIII) (. . XI).
. .
, -
, ...
.
. ,
, .
... ,
, .
,
.
:

. , ?
: ... , : , ,
, , , ... , , .
, (!) .
; .
.
.
, .
.
.
; .
.
. ,
. ,
. , , ,
, .

II

723


. , ,
, , ,
, .
: .
: .
:
,
. ,
,
, . ,
, .
0 5 - 7.


. ?
. . : ,
. ,
, , -, : , ,
, , . ,
;
.
, , ,
.
, . . , ,

.
:
, , ,
, .

,
, -
, . ,

.

,
.
,
.
. ,
,

724

, , , ,
.
. ,
,
-, , .

, . ,
,
. , ( , , ,
, )
.

, , .

III

1.

()
-
. .

. . :
[ 1831 .]
; . ,
. ? ? ,
. , : ,
(. [ 1984: 278]).
, ,
. ,
: ; ,
, , ;
; , , .
?
? :

, 1. , ,
, - , , - .
1

. , ,
, , , . .

726, Textsortenlehre2, -
.

, ,
, 3, .
.
,
.
(, , , -,
). :
Textsorte,
, () - . ,
,
( : ).
.
, , ,

. ,
.
,
, .
0 1 - 1 .

,
, .
, .
.
, .
, ,
.
, . .

. .4
2
., , [Hinck 1977].
3

: , .
.: [Shaw 1977].
4
- (1796-1841), ,
. .: [ 1989: 184185].
1827 . ( 7)
1832 . . .

III

727

18291830 .
. . 5. :
( 30X . ). , ;
-; ;
,
[ 1978: 79].
, , ,
[ : 8].
,
, ,
.
. :
- , , ,
, , ,
[ 1966: 18-19];

[ 1969:
104]. . . ,
IV [ 1981: 289]. . .
.-.
[ 1978: 127-136]. . .
. . ,
, ,
[ 1983: 170173]. . .

. . ,
. [ 1986].
, .
.
.
( , ), .

. , ,
6.
: . [
1978:70]; ,
. , ,
N 1; [ : 77].
5
,
.
- .
6
. : ,
, : ?. ;

728

:
, ,
, , .
?
, . ,
? ? (
.) , , ,
?
. -
, .
. . ,
... , , . (
, , 7.) ,
, ; ,
, , , , ;
, <...>
. ,
, , ,
, , , ,
.
; , , ;
, [
1919: 126-127].
, . .
, ,
, .
.
, :
.
, ;
, , [
1919: 122]. , :
; * ,
, , - .
, .
;
, (
, , , ;
). ,
.
7
20-40 , -,
; , -
.
. . . :
- , ,
. . [ 1919:123; ].

III

729

, , .
; () , ,
. <...>. . <...>
, , ;
, , , ,
, [ 1985: 86-88].
, . , ,
, .
. <...>
[ 1980: 19].
, () , .
? ? ? - ,
. ,
.
, .

.
,
<...>. . <...>
: <...>; ,
[ : 19].
H. . ,
(
, ). ()
, ,
, ,
.
[ 1987: 107]8. , :
, () ,
, . : ,

. <...> , ,
[ : 107].
. . :
. . <...>
<...>, , , ,
. ,
. ,
. , . <...>
[ 1999:
8
. . : , , , ,
, , , ,
, * [ 1974: 148].

730

113114]. . . :
, ; ,
, : ,
( : 11411S).
?.
? , , ,
, 9,
.
, , 10.
,
, , ,
, .
0 1 - 2 .

, .

- ( :
) . , ,
.
- . ,
( I [] ), (
- )
,
. ,
- .
-, , . .
, sensus purus,
() () , , .
, , . .
. ,
.

, ,
, ,
.
9

. :
, , ! !
, !
!
10 ; .: [ 1987;
1988; , 19886; 1992; 1999].
11 . . [
1998:643 .].

III

731

,
( ) -
, :
. , , .

,
( , ). ,
.
(, , . .)
.


, ,
.
, ,
, , ,
XXI .
, , ,
, -,
-, .
, ,
*** ,
, (. 01-4),
. , ,
( . . H.)
, .
, ,
?. , ,
, (. .
) .
13
. , , .
. ,
, 12.
12 , ,
, , ,
, . ,
:

1. ]
2. ,
,
()
;
3. ( )
()
, ;

732

1. : , ; ,
13.
, ..
, , ;
( ) : ,
, ; , ; ,
; ; ; !;
!; {)!; , ( . .).

15, , - : ;
2. ,
: ,
; ...
? ,
: - .
! ; ,
; , , - ! ;
( . .). , :
4.
,
,
()
',
5. , ,
,
,
,
, , ( )
( ) .
13 ! ( ,
[ 1: 21]).
14 ,
, .
. , , ;
.
15 , .
, , : ; !;
! ! ( ). , ( ) -
( : ) (
!). , ,
. (
: ). , , ; ,
- (, , , ),
..

III

733

? <...> <...>.
! , ,
,
? (. , );

: , <...>
.
, ; ?;
; - , black-out ( . .).
. / (, ).

: , <...> .
; , ;
, ; ,
!; ( . .). , /
? (, ).

3. ( )
: :
, ,
, .
?-, ; :
/; ; ( . .).
, , / (, ).

, :
; , (), ,
.
; , ;
! ?; !; ,
! ( . .). : / ; /
: , / (, , . VIII:
). ;
(, ).

4.
: , ;
: , ,
. <...> ,
, , , ;
: , ,
.
, ,
. , ,
, ;
: , , ,
, , .
, : ? .

734

16. , . , ,
? 17. ,
. 18.
5. ,
: ... () ,
. , , ,
;
: ! <...> , ;
: ;
: ;
:
. ; ,
. ,
, .
, ;
, .
: ,
! , ,
, . : ,
, . -
( !),
, (
), 19.

1.

.
?
: ... - , ()
, , , .
, ;
<...> .
(,
- . . . 569) : ... 10 = .
17 : , , ,
, ,
. , ! (=
).
18 = .
19
..., , !
! !
! !.. , :
. !
? ! ?

III

735

20. 50

, ,
, 21, , ,
, ! .
,
, . , (16- 22),
(10-) ,
: ...
23.
. . . ,
, ,
[ 1960: 192] 24.
, - 25. :
,
.
: - ;
. ,
, , .

2.

, , - ?


: (),
. , , ; !;
!; !.
( ,
), .
, (), , ,
.,
[ 1996], . . :
20 :
, : x
[ 1949:664].
21 , , . H., ,
, , ,
: <...> , . ,
; , .
22 17- (., 1959) .
23 ,
. . : - .
24 ,
[ 1985:97].
25 ,
,
,
( ):
.

736

, ,
( , ) [ 1999].
( 1
) (
14 . ? ).
, : 1 , ..
. ( ). , , .: [ 1999: 53-59]. , ,
[ 1999: 77]. .. :
, ,
, (..
) [ 1999:55]. ,
, .
, ( )
(V, 41):
, ?
, ?.. , !
, , . ? , ;
;
.
, ,
. 26 :
, ... ( )
: !., !;
:
! , , ...;
: ...
, , .
:
: ... , ;
: ... () ;
: ?;
: ;
;
: ,
, .

, (,
) [ 1985:
222 .]. ,
, ( ). 26 ,
.

III

737

, , ,
.

, .
.

.

1.
: ... ...;
, : , ,
. , , , :
, X
Y ( ); ^, ,
X Y, , Y
, ;
: ... ;
( ) <...> . ,
: ...
() ; ,
, ;
: ... ;
: ... ;
: , - , (
) .
2. ( 27)
, : ? ()
, , <...>?;
: ..., ?;
: ... ?.
- (
), ,

, .
: ... ! ,
, .

-.


: () ,
;
27

. . , .

24 -

11355

738

: ... , <...>
;
: ... ,
, .

.

1. ( ),
: , () <...>
: ;
<...> , <...> <...> ;
2. ,
: <...> , .

.
: ? .
, , .

.
1. ( 28) ( ,
, ): ... ,
...;
2. ()
:
, ;
: ( ,) :
, ;
-. ,
. , , ,
: ,
(, );
,
;
: ( )
. ,
[ 1985: 94].
( )
, ( -)
, , , .
28

, .

III

739

.
.
, , , ,
(
, , ,
. .).
- .
,
.
.
0 1 - 3 . Textsorte ;
()

,
(
) . ,
.
,
, .
, , ,
- ,
.
,
, ,
.
.
. , ,
:
-, , Textsortenlehre, ,
, , ,
;
-, (= ) (
, ) ,
,
( );
-, , -,
,
.
. (. bttfD, . , . parabola)
- (Textsorte),
(. . ) 29.
29 . (Gleichnis)
Formgeschichte (., , [Beiger 1984]).
24

740

(
) .
: , .
--, -
, (. . ) ,
.
, (,
) , ().
:
, ,
.
: - () -
(), (..
), (
, ).
. :
, ; ,
, , ,
; , ,
; ,
, [] , ,
, (2 12:14).
,
. ,
: ( ),
.
,
, :
: ! , ,
(12: 56).
, , , -
( ), ( ) , , ,
. : , [
]. <...> ; (12: 7,9).
:
, ( )
, (2 11:2-27).
,
. . .
, ,
, , .
. [Peisker 1993: 583-589].
( 18:12-14; 15: 1-32), ( 15:
11-32), . [Linnemann 1975:70-87].

III

741

? , ,
,
: , ;
, ,
, , .
,
( ,
, , . . , ) (
,
)30. , ,
,
, .

. , ,
, : (
) , ; , ,
( 1:9). , :
( 33: 15).
, ,
, .
,
31.
, , . . ,
, , .
: , ,
, . , , ;
, . ,

: 32;
, , (
,
).
30 , , :
,
() [ 1999;
. . ., . .].
31 .: , , (=
hmda; , ) ( 12:10). ( ,
; , , ,
, : .)
. ( ,
I, 1, IX). ( , X ) , . ,
( : , ,
, , , ),
[ 1999:8286].
32 ,
.

742

, ,
.
, .
() .
- ,
. ,
, .
,
, nomina sunt odiosa .
, ,
.
( 18: 1213, 15: 3
7). , ,
(vom Verlorenen [Linnemann
1975: 70]), . 33.

, :
, ,
( & )?
, , , ,
( & ) .
, ( 18: 12-14). ,
(^),
; ,
.
, ( ) ,
, ,
, . ,
, , . ,
. , ,
, ( )
, ,
(. [ 1901]).
,
, -
, .
, , ,
: , ,
.

. :
, !; ( ),
!; !;
, !; , ! . .
33

( 15:810).

III

743

( )
, ,
,
, 0 , , .
,
-
(= , , , )
.
, , (),
.
. :
, [] . :
( ) .
,
, , , ,
(, , ,
, , ).
. : ( )
(, , . .).
:
: , .


Nm (. norma , ).
-.
Nm , -
;
- .
, : , , : . ,
- Nm:
, , , , ,
, , , , . ,
, ( )
,
, , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , . .

, ( ),
: , ? ,
! [Nm: ];
! : . [Nm:
]; , / , , ()
[Nm: ]. ,
- , , ,
, .

744

. , :
, , .
[Nm: ]; ,
[Nm: , ,
]; [Nm: ];
!; ; ,
? !; ;
; !;
, ; ? !;
! !; ! . .

. / . / :
, / ( ).
,
, .
, , ,
(, ) , : 34, , ,
. .

,
.
3. ?
, .
***:
; , ...
,
, . . ,
, , ?
-
: .
: ,
, . ()
. . ,
.
, , , () :
... , ; <...> 35.
34 . : [] [] ,
( 27:14) [Nm: ].
35 .
( 1822 .)
. , ,
[-10,7: 759].

III

745

, , ,
( ). ,
, . ,
(
) - -
, ,
, .
, , ,
, .
, , , ,
, . ,
, , , , ,
, - . .
- .
, , ,
,
, , ,
, - .
().
, , , ,
,
, , ,
. :
, ,
.
,
.
,
. , - ,

. , ,
, ,
: .
( ).
, . . H., .

, .
:
, . ,
, ,
; . ,
;
36

. se abstinere ( - ) ; . .

746

: ,
,
. .
, .
.
,
. :
. , ,
.
, -
, , ,
.
.
. ,
.
, ,
, : . ,
, : ,
. , , ; .:
.
: . ,
, ,
. : .
,
: , ( )
15- ,
.
, . .
:
,
,
, ,
,
:
.
,
, . ,
.
:
. , , ,
, , , , . ,

III

747

, ,
, ....
,
,
.
0 1 - 4 .(
37) .
,
.
,
.
,
( ,
; , , , ).
,
, , ,
, , -
. ,
: 38, .

.
() . -.
.
:
.
.
( 20: 12)39
,
. , , ;
; ,
: ,
: ( 15: 1314,17).
, , ,
37
( [ 1999]).
38 ,
.
39 , [ ]
, , , .

748

. ,
, , .
, sub specie aetemitatis,
, ,
( ) ,
. , ,
() :
.
( ) .
,
, , , ,
, ( ),
.

4.
,
.
- . .
15 , . , ,
, ,
.
, ( ,

1759 . [ ]):
\
w , rw, , & ,
:
, ,
, w , ^ : ,
, ^, ' ^,
.

, rw , MpCKA
^ erw :
^ , i k w ^ , " :

19 , ^
, ^ g rw , | r w B'fe ia k w
' [ 1759: . .].

, ,

. -
. .
.
.
-, ( )

III

749

( ) , . .
40, ,
, ,
. ,
, , (
) , ( ). ,
, , ,
. ,
, , , ,
unwiederbringlich41. - ,
, ,
, .
,
. ,
?
! ,
.

.

42.
. , , . . .
, ***,
: : ?
. , ,
, , ,
. , ,
, .
, ,
: (Nm) 43 <=>
.
.
, ,
, . , <...>
40 , .
: .
41 .
(1891) . ,
. . .: /
, / (, , V, 7).
42 .
. . . *** ,
, , .
43 (txoupia; opportunitas)
* .
() . , . .
, (. : [ 1898: 17]).
; .

750

() & ^. <.> 4 & : , '


, ( 15: 17,2021)
, ,
,
, .
. -,
. ,
, ,
,
.

, ,
45.
,

( ).
, :
! ,
, ,
- ,
.
:
, ;
, .
, , .
, .
, ,
. ,

: -, , , , ,
, ; ?
H.,
, .
,
, ,
, 46.
44
.
43
1- .
, , , ,
, . : ,
, <...> .
46 , ,
.

III

751

, -
. .
,
. ,
, , ,
.
/ /,
.
, , .

-.
,
. , ,
; ,
, ,
, .
(=
),
: (= [] ).
- ,
,
.
,
.
, .

(Nm: ). ,
, ,
47: & , [ ]
( 5: 18); & w c t a b a a a h , 4 ( 3:16).
, , :
47 ,
, , (3, 116). : ,
, , , ,
. ,
.
. ,
. , , .
, ,
, . ,
. , .
! . ,
,
; , .
: , . , ,
( 3:116).

752

( ) ,

49 (. : [ 1999: 6162]).
, 50;
(Nm:
). ,
**, ,
. ,
:
,
,
, . :
51. ,
: .
, , ,
52, : , ,
, , , .
, ,
53. , ,
, 54;
48 :
, , ( 21: 17).
49 . : , ,
( 1:8); ,
, ( 3: 20).
50 . ,
: , ? ( 7: 29-30).
51 ,
: , ,
. .
52 , , :
,
,
.
.
,
,
.
.
, ,
, :
.
?

, , .
.
.
53 ( . ; . ) ,
. : , , ,
, .
54 : ,
( 23:17).

III

753

.
.
: . : , ^, ma <...>. ' / [
], ( 4: 34). .
,
, .

:
. , ,
,
( ),
( ).
,
, .
! , 55, ,
: (
; 42: 38)56.

; .: , , / , /
. . : .
0 1 - 5 .

, ,
,
.
( ) , . .
.
:

, : 1) , ,
2) [Knig 1931: 486488]. ^)
, () [ibid.: 559].

^) ( )
[Jenni, Westermann 2: 884-891]. .
(, , ) , .
55 ;
.
56 ,
. [ ] , :
: , , , !
, : , ;
; . : ; ,
; , ,
( 42: 36-38).

754

-
. , ,
, ,
, : . ,
, : !
. , , ;
: .
:
. , , ,
. :
.
: ...
, ,
, [ 1996: 197]).
? !
(
), (19 1828 .)
.
:

:
; , ,
;

:
,
,
, ,
.
:
, ,
,
, , ,
.

.

...
,
50- 57.
57 , :
ha^hV ^ (. . );
- (. . [] , []).

III

755

, ,
(. .
). ,
, . . .
:
, , :
, , .

. 1829 .
(1814), ,
. ,
,
-,
:
,
,
,
.
, ,
,
,
.
,
,
,
.
, , ,
, ,
, ,
.
, , ,
, : , , () .
: (
); (, );
( ). (
) 58.
, !
.
58 par excellence. , ,
, . ,
,
. , , (
) IS- , .

756

,
. ,
.
, . ,
: ,
, ,
: ! ,
. .
, ,
, ,
; , , ,
[ 1999: 207, 212].
: , , ( : 212).
,
, . . , .
( , ,
). . ,
,
, , , , , ,
,
[ 1998: 283].
. .
. ,
.
, .
,
, ,
. ,
,
.
! .
. ,
,
.
, (
[ ]) .
, :
, .
, . .
(, )
. , ,
, .
, .

III

757

,
. :
.

2.

-
.

.
( 0105) ,
,
,
.
:
, ( ) ,
,
, , - ,
1917 ., .
.
. .
, . . ,
59, .. ,
, .
( 6-10)
.
, , , .
,
, .
, ----,
, ,
. 0710 -
.
0 2 - 1 . .

( -)
(., 1922) . . 60
59 (virtuel ,
; , ; , ).
60 . [ 1990; 19906].
. . . ( . . ) -

758

( 1918 .) 61
62.
( , 25
1999 .). : 71
(1881 1952) . 35 ,
(
), (, ,
); ,
, . :
1916- .
, ( ,
, , 15
1918 .), ,
. , , ,
, ,
. ,
, , - ,
(. , 1993, JSfe 11).
,
,
, .
. , , ,
: , , ,
, [
1990: 417].
(. . ) . . ,
.
61 : ,
; , ;
, , . , ,
.
62 , ,
, , . -
. [ 2001: 197-207].
. : /
; 2001 . ... :... (. 197).
: / ;
( )
: / . , ,
. , (. . ),
1922 ., ,
, [
2001: 377]. . . , ,
- ( ,
, ,
). , , :
, ,
, ,
, ,
.
,
.
. - (
), 1922 . ,
.

III

759

1830- .
, . .
. , , ,
. ,
. ,
, ,
,
( ).
,
.
, , Thodore ( )
, , ,
, , .
, .
.
0 2 - 2 .

.
, , , ,
. ;
.
, .
,
, .
, .

.
- .
?
-,
,
, , . (1)63
, .

.

:
,
- . : ,
! [ 1999: 99100].
, , ,
, , 63 . (
; ).

760

. :
/ .
, . ,
, ,
; (. ., ,
) .

0 2 - 3 .

.
: -,
, (---), , -, .
, . .
singulier, . singular, . Singular
,
.
. singularis, singulus ,
,
, .
: singularis ( ), . . ,
: , , ,
( ), , , ,
, , ,
.

(
, , - )5.
.
.
,
. ,
,
, ( !)
, -
( ).
, ,
, (, ,
64 .: , , ,
, . , <...>,
, , , ,
, . ,
(, , . XX).
65 . [ 2004].

III

761

, , ..), . .
. , ,
,
( ).
, , ,
.

02-4. ,

.
.
,
, , ,
,
.
, ,
,
, .
: Ah, quel malheur!
.
, , ,

. (2)
,
, . , ,
66.
,
, , .
: comme il faut
, 67, bon ton , belles manires ,
66 . - ( XIX .):
( ? - !), .
.
, . , ,
, -
. , !
: - ! !
, , ,
! [ 1989:155].
67 comme il faut XXXI
. . JI. .
comme il faut; ,
, , .
,
- (manant). .:

762

vulgaire ( . vulgar) .
La noblesse oblige . noblesse,
, : .
, , , comme il ne faut pas, - . (
), .
, ,
.
, .
; ,
. ,
- ( ,
-). ,
( ). ,
1812 ., ,
, .
. , ,
,
, .
Cest un pote! Ah, ventrilogue!,
, .
Cousin, ... .
?
Ma chre Annette, ,
, , , . ., . .,
,
.
, , comme il faut comme il ne faut pas.
comme il faut . comme il faut
; , ,
, - ;
. comme il faut , ,
. , , . ,
, ? .
comme il faut , ; ,
; , ,
, . , ,
, , , .
, , , , , .
.
, , :
, , , ,
, , mauvais genre, . . (. XXXI).
: ,
-, , : ,
. , ? , manants
-, ? ( manant,
.) (. XXXVII).

III

763

.
Parole dhonneur.
. (3)

( :
1835 .).
; :
:
,
,
: . (4)

, , :

.
,
,
.
,
,
-
.
,
. (5)

,
,
.
,
,
,
.
, .
, ,
: ,
. (6)

.
, , . ,
, .
,
, . ,
, . ,

764

, , . ,
, , , . , ,
.
, , .
, ,
. ,
, - (. . -).
-, ,
.
- .
: !


,
. , !,
. ,
,
, . (7)
, , , , ,
. , , ,
. , ,
, , , , .
.
,
, , .


.
, ,
,
, .
?
, . ?
, , .
! (8)
0 2 - 5 . ,

,
.
.
,
.

III

765


,
, ,

. (9)
,
[ 1999: 149-150].
(
: vnration) (adoration).
: .
, ,
XIX ., . I
, JI. , .
, :
.
, , , . ,
, .
, ! ! !.. ,
, , .
, , ,
, .
.
. ,
. ,
, . ,
, .
, .
, ( ).
, , ,
!, .
, .
, ,
.
, - ,
( , 3, 1).
,
JI. .
. ,
.
...... , ,
. , ,
, ,

, , ,

766

, .
.
, -, . ,
, . ,
, , , -
. ... , ... , ,
, ,
. , , , ...
.
.
. . ( ),
, : ...
II...
, ,
- ,
II [ 1988: 140].
, , JI. .
(.
).
, [
1993: 92]. !
, ,

.

, ,
. - , -
,
[
: 93-94].
: ,
, ... ,

... ...
, , , ,
, [ : 271].
:
,
.
: II
, , , , ! . <...>
, , ,
; ,
,
. , . ,

III

767

, II
, () ,
, , , .
,
[ 2003: 1819] (
[. JI. 1900; 1901]).
, . . ,
, , ;
, . , ,
, , [ 19906:442].

.
, . .
,
.

,
-,
.

.
,
. (10)

(
[17971837]).
- . .
, 14
, , I
, 20 .
.
,
. ,
, . .
- .
, 1830- . . ,
, , , ,

. , , .
-
.
. . ,
, . , . . . .
( ), . . [ 1982:84].
.
, 1832 .
( . . )
. 20-40- . XIX . ,

768

:
[ 1980: 145]. -
- .
( (. ]).
( )
, ;

. ,
;
, .
.
... ,
,
, ,
entrechat,
, ,
( ,
).
! ,

,
, ,
;

,
;


...

, , , .
, . .
. .
:

,

,


,
,
.
( )

. ,

, , .
, , ,
(
), ,
( ), .
, ,
, .
. .

.
. Maman ,

.

Maman .
.
. ,
. ,
. (11)

III

769

, , .
XIX .
, . . ,
, .

, . <...>
, , . <...>
,
[ 1999: 23, 25, 28]68.
,
. ,
( ): /
. , (
) , . . , . [ 1990].
. . :
, -
: <...>
;
[ 1980: 48; 156].
. . , . . , 137
( 1794 1798 .)
, [ 1980:49].
, ,
, , , , Entgleisung.
,
.
,
- .
, , , .
. ,
. .
,
,

.

.
Cousin, , , .
?

Ma chre Annette, .
. , .
.
: .
Tiens! ,
.
! (12)

, , ,
-
68 .: : , . , ... (,
).

25

11355

770

: ;
. , -
, ?
, ,
?
. . ?
69.
0 2 - 6.


(, , )
:
, , , ,
, , , ,
, -
; ,
70; ,
, , ,
, ,
, ,
, , ,
, , ,
, , .
, , ,
.
. , :
,
, ,
, , , , ,
, , ,
, ,
69 , , ,
, ?
. . . . .
. , ,
, . :
, ,
:
,
, , , !
,
,
, , . , ,
.
70 .
:

,
.


.

III

771

, ,
, , - , .
. ,
, ,
, , ,
, ,
, , . !
- .
.
, ( ),
. ,
.
, : ,
, ?
- .
-, , : . , , ,
. , , :
! [ (1); . ]. ,
: !
, -, ,
, !
[ (2)]. - ,
. :
: Ah, quel malheur! , :
(manants), !;
?!


.
,
, . .

, ..
, .
, ,
, -
.
, , ,
, ?
? , ? -
,
, .
, ,
, , .
.
, .
25*

772

-, , , ,
, , .
, , ,
, ,
, :

.
: NN
, , , ... ,
. ,
,
, , .
/ :
,
.
:
.
, ,
() .
0 2 - 7.. (.,
, [ 1986; 1986]), , ,
,
, .
: [- 1975; 1983;
1985; 1986; 1986; 1986].
, (
?!, Ah, quel malheur!)
. .
.
, , :
/ (9). . ,
, .
:
!. ,
. , ,
, .
, : /
(10)? :

III

773

? ,
? , ,

. , 100
; : (, , 71) .
, ,
I.
, ,
, .

. ,
( []), (
, (), )
( )
, , .
, , ,
( ). ,
, , ,
. .
, , ,
; , ;
( ) ,
. ,
, (
, ),
71 .
, . . , ,
. , :
,
, . ,
. ,
- ,


,
.
, ,
.
: ,
( -), ,
, , . ( )
. , ( +
; ) ,
. . :
; ;
;
;
, \ -
;
-. .

( ; ):
, ( : - -)\ (
, ); ( , =
[, ]); ( ).
(: ) (
), : - ,
.

774

, , , ( )
. ,
. ,
, ( ,
) ,
.
(.. )
. :
, (
, )
.
, ,
.
.
, (propositio maior) (
): (. . ) ? (=
) , :
.
(propositio minor) (
): - . ,
, . .
(
): .

(John of Salisbury, 1115 1180):
nominantur singularia, signuficantur universalia72.
,
: ( ) .
, , .
, . . , (terminus mdius) ()
, (conclusio).
,
. ( ),
, . :


Ergo,
,
-
(= ,
72 ()
() : Nomanantur singularia,
sed universalia significantur.

III

775

, , )
. , ,
(. . ), .
, , ,
, . . ,
Nm.
Sg ( singularis ).
-
/( conclusio).
, , ,
.
, .
, Sg:
( ). . Sapienti sat73. ,
, Nm:
?
( ,
, )
, , , . ,
, ,
, .
,
. ,

, (
),
, ,
.
. ,
30- . XIX .
, , ,
. ,
.
, ( ,
, , , ).
1. Nm (1): Sg
;
2. Nm , (2): Sg ,
, ;
73 .
, . . . ,
, ,
. sapio , ;
: (), .
: ( ).

776

3. Nm , (2): Sg
;

4. Nm (2): Sg , ,
;

5. Nm (4): Sg ;
6. Nm
(5): Sg ;
7. Nm (6): Sg
;

8. Nm (6): Sg
;

9. Nm (6): Sg
, ;

10. Nm
(6): Sg ;
11. Nm (6):
Sg , () ;
12. Nm
(6): Sg ,
, (: );

13. Nm ,
, (8): Sg
, , , ;

14. Nm (9): Sg ;
15. Nm
(9): Sg
(. . !);

16. Nm , , (10): Sg
;

17. Nm XIX .
(10): Sg ;
18. Nm 30- .
XIX . (10): Sg ;
19. Nm , , , (
) (10): Sg
;

20. Nm , , , (11): Sg
.

, 20 : 20
. , , ,
, :
, . ,
, , ,
, : !
( ),

III

777

, , , , comme il faut, ,
, , , , , comme il ne faut pas.
,
(
) , ()
(. . ) ,
( , ).
, , , ,
, ,
, . ,
, , , .
,
-, - .

0 2 -8 .


, ,
, .
(
, , :
), , .
,
, . ?
-,
. ?
, ,
, -, , , (,
, , ?, ?
), , , ( ,
), , , ,
( ),
( ?), ,
. .
, .
, ,
( : [. . ] ,
, ).
, ,
14 ( ,
). .
74 , , ;
, .

778


. .
.
, . . ,
, , , , ?
. . , ,
, ?
. . , ,
, ,
75?
, , . ,
, ,
, .
:
Thodore! ?
, , !
. .
, ,

.
, .
? .
, . ,
. ! (13)

, , , .
, .
.
, , ?
. , !
? , ,
!
? , , !
, .
! !
! !

?! !

! :
,
, , ,
... .
. . .
, . (14)

75 : 30- . XIX .
(1807-1885), ,
, ,
, , .
, :


,
!
, ,
. ,
, . . ,
, , ,
,
, , , ,
( ) , , ,
. .: [ 1989:148-311; : 381-390].

III

779

, ,
. , (
) 76.

( , : )
, 77.
, ,
, . ,
, , ,
( : ) - (
: )
78.
: . .
, . . ,
:
.
, , ( ),
,
.
,
.
(XIX) -
. . , , , :
... ,
,
, ...
, , ,
-... ? ?..
, ,
, 76 , . , -
- , .
77 . , .
,

, , .
.
,
,
, , , .
, , ,
.
.
, , .
(. . 3) ,
.
78 ,

,
;
, ?
,
, , . (, )

780

? , ,
!..
,
, , ...
? , , ,
, ...
... (So klopft das Schicksal an die T r / an die
Pforte) ,
, , , (5-),
Schicksalssymphonie. :
, , , ,
( ) . ,
.
parvenu ( ),

.
,
. ,
, . ,
,
, . :
.
, ,

, .

, -, , -,
,
. /
,
, (Nm, Sg, Cl), Caus ( causa
, , ).

1.
, 029,
, , , .
: , .
? ? , ,
? ?
. . ,
[ 1994].
, ,
-
[ : 198]. Homo sapiens, ,

III

781

. , , :
, ,
, .
, () (
) .
79. , ,
, ( )
, () . ,
: (
) ()
( ) , .
, , ,
, .
,
.

, , , ,
.

().
(. .
) .
, ,
80. ? 27 !
, :
Ottft TDD
.
, -, (VII . . .; 31:
28/2981) , -, (VI . ..; 18: 2).
. ,
,
, .
, .
( [, ]), .
? ?
> 4 ,
, .
79 . (
XIX .): ...,. , ,
!
80 Vtf (; , ).
, , , , ,
, , , , . .
. ( )
(, , , ). . [Hauck s. .: 744-748].
81 . 38: 29.

782

,
, : hebetatus est, obtusus factus
est [Lexicon s.a.], be blunt, dull [BDB], .. ( )
// .
, ( 10: 10):
(~) () [,
; ]82. .
( ).
, ? , ,
, , ,
, , ,
- ,
- (
): 4D1W ") (di cehne der kinder verden Stumpf)83.
:
( 31: 29). (Hatch,
Redpath 1: 33), , [Liddel, Scott],
to become dull 84.
: dentes filiorum obstupuerunt. (ob)stupesco
stupeo stupidus (
, [ ] )85.
18: 2, (
)86, (dentes
filiorum obstupescunt). , 31:29.
, (. .
, ),
. ., , 31: 29 : Die
Vter haben Herlinge gegessen, und der Kinder Zhne sind stumpf geworden.
82 .
( , , )
: & & ,

^,

& ...

83 [ 1DD 1849: 138] (


). ,
), ,
, , .
84 , , ,
: , [- 1869:18].
85 stupiditas , .
86 , ;
[Hatch, Redpath: 274], .
. \ , -
, . 30: 10 ( ,
) , , , :
, , . :
& ( ), W 0*&0 3 # ( .
& ); : ,
.

III

783

,
-:... the childrens teeth are set on edge.
.

. :
, 3 # (); 10 , A &
(). ,
, , ()

. , XI . 87: .
88 ( ) ( 1073 .: . 146 .).
,
: ,
, ,
,
, . , [\
, , 89,
. ,
,

( 2001: 6772).
( ,
90) .
.
, ,
( ) - (***).
:

- Dsnw isrn p a n "iskwd (di feter


habin gizindigt un di kinder vem gttraft iber zejere zind), . e. ,

( 1883: . 95 .).

,
, (. 01-09) :
, . . ,
, . - haeret
aqua: - ,
. .
87 . 43- . .
88 (&)
( - , ). .
: .
89 , . ,
, : , , ,
, .
90 ., , [ 2004].

784

, ,
; :
( 3: 1619).
(, ), , , ( ) ,
( , , ).
,
, ( 20: 5, 14: 18),
( 9: 23) . ,
- . (
) . :
: , ,
; ,
( 31: 29-30). (18: 1-4).
- ? . .
0 2 - 9 .

, ,
() ()
.
( , [], ,
, [], [, [ . .)
(, , ,
, , , . .).
,
,
- ( )
(Adolph Freiherr von Knigge; 1752
1796; , ).
, .
Ueber den Umgang mit
Menschen ( ),
.
, , Weltund Menschenkunde, , Sittenlehre.
(der Knigge)
, der Duden der Brockhaus.
( ),
,
. :
, . , -,
( ) ,
: ; ;
; ; ; ( );

III

785

; ;
; , , ; ; ;
; ; ;
; , , ; ;
, ; ; ; (
; , , ; ;
; ; ; ; ,
, ; ; ; ;
; ; ; ; ; ;
; ; , ; ;
; ;
; ; ; ; (
); , ; ;
; , ; ; ,
; (- ); ;
; ; ; ; ; ;
(, , , . .);
; ; ; ; ;
; ; , ;
; ; ; .
; ,
: , , , , . .
( ) , , . .
, -, ,
, ( , ,
. . ): ; ; , ; ; ;
; (); .
: , , ,
( ) , ,
. . : , , , ,
, , , , , . .
:
; , ; -
; , ; ; ,
; ; ; . . , -,
:
; ; ;
, , ; ; ; ;
; ; ; ; , , , . .

, , .
, - ,
; , .
, ,
( ). , -

786

, , 91.
, ,
( , ,
. .) ()
. . : .
. ;
? ?
.

, ,
, , ,
, , ,
, . , ,
.
, , ,
,

. , ,
; : ,
! , .
, , , ,
: , !
. ?! , ,
,
: .
(, ).
, , ,
.
,
. ,
, : ,
, ,
, , ,
.

. ,
, - .
:
( , ,
).
,
91 , , , ,
. , , ... ... .
, .
: (, ).

III

787

II ,
.
, ,
, ,
.
, .
, .
-, :
,
.
-,
, (
), ,
.
-, ,

, , .
, -,
, ,
(, )
.
, , .
, , , ,
. !
( ) ,
.
.
.

0 2 -1 0 .

-

, - , ,

92.
, - ,
, -92 , , , , . ,
, ; ,
(), .
, :
( );
, .
; .

788

93 . ,
,
.

. ,
( )
, :
1) , (Nm) Sg 1.
, ! Sg 1; : ;
,

2) , (Sg) Nm 1;
: ? Nm ( 1): ;
,
3) , (1) Nm Sg.
, , (
), . ,
. Nm Sg; :
; ;

4) , (Caus) 1.
,

. - ?
, (Caus), ; :
? . .

() , , ,

. ,
.
, ,
.
, ,
(. . , ),
, -
.

. , ,
; , , ,
,
, .
93 - ()
: , , , ,
, , , ,
, ( ), ,
( ) , , ,
( ) . .
, .

III

789

, ( )
.
( :
[ 20: 12]), ( : ;
; [ 20: 1315]).
,
, (
: ).
(

).
, 15 .
( )
: ,
, , . ,

, .
(1)

( ). ,
, .. (
) . .: ;
; ;
, ;
; ;
; ;
; ;
. . ,

, , , . (
, , .)
, ,
, .
,
. , ,
( species). , ! ( ,
, ); , , ?;
-- ! (,
[ ]); : .
.
.

:
, / , / /
! (, ).

.
, ( ),
( ) .

790

,
,
,
, , . ,
,

( ; ., ,
, [ 1976: 53-88]).
.
, ,
, , , ,
, (.,
, [ 1989]). , , ,

, ( ,
).
(2)
:
!; ;
!; ; !;
; , ; !;
, ; , ?; ,
!; , ; ?
!; ! !; !
!; : ;
? ;
. , .

. :
,
,
,
,
,
. (, )

: ?; , ?!;
?!; ?;
?
: ,
, !; ! ?;
, , !; ,
! ; ?
-!


, : -
?!; -, - . ?; ?

III

791

!; -, ;
! !; ! ; , ,
!; ?
!

(3)
: , -, ?;
, ? . ,
. ; , , - ;
, , , ; ;
? . .

(4) .
, , :
: ! ?; :
!; , ?; ;
; . .

,
: ?
(: ,
); !;
. , , ?
(, ).
(5)
. understatement ,
, : ,
,
.
.
:
(, ) !; ;
.
: , , .
: ; .
; .
; . .


. .
( ).
, , ,
. ,
, , ,
, .
, , ,
, , ,
, . .
, , , , ,
, (, -

792

). , ,
.
(6)
.
. ,
. , :
. ? .'; !
; , , . .
: !; !;
; ? .

,
:
(, , , , , , 94,
, , , , , , , , , ,
, , , , . .); .
: !; ?
!; !; !;
, , !; !;
, , !( );
- ; ? ,
; , (=
); : ; ?
!; ! !; ;
? ! , !

, ,
, : ,
!; ,
/ , <...>
, ? . ?
. , , ! . , , .
. ! , ,
! (, ). : ,
, -,
. , ,
: . ,
. . , ,
, , , ... (,
). : ,
, , .
, ,
, .
94 . ... :
<...> ,
, .
-. (!! . ., . ) .
, , ,
(. , . ., 1998, . 565).

III

793

: !;
!; ;
(, , , , , ...).


, ,
: , ;
( -); , ? (
); ? !; -
!; ;
. , ,

! (, ).
(7) , . ,
,
: ? !
(: , ); ?
!; ! ?;
. . , .

? (, ).

, :
, ; , ;
, , . ,

().
(8) ,
:
?; . ,
?: ,
!; ; ; ;
.

(9) ( Nm,
Sg): , ! ?;
, -mo ; ,
. ! ,

,
: , , , . ,
, . , , .
(10)
, :
, , ; ,
; , ?! !; ,
; , ; ;
? ; , : ;
, ; , . /

, / /
(). ... .

794

. . , , (,
).
( )
Senilia . . . , ,
. :
! : , , !
(11)
: - ,
!; , ;
; ; , ? .

:
,
;

.
; ... (, , VI, 11)
(12)
( ) (
): , , !;
: , ! ;
? !; ()!; ,
. , !; , !
, -, ; , !;
!; ?; ,
?; , : - !; ,
: ?; , ! !;
: ; !; ,
, ; , ; :
? ! . .

: ,
: , ? ?;
, , , .

(13) : ,
!; , ;
, ; , .
, / ! ().
, : ( )
. .: ... ( ) ,
, , . <...>
, -! ?
, ,
!
,
, , : ,
, ; ,

III

795

. , , ; .
, , !
(14) : ! (=
); ! (= ); ! (=

).
, ()
: ( ) .
, (= ). , .
. . , . . :
,
.
,
.

,
, , ,
. ()
(15) .
, ,
, ,
,
, 95.
, ,
(, ).
, , ,
, .
, ,
, . ,
, , ,
, , , - . .
, ,
: !; !;
! ,
: , . , .
, 15
.
: ,
: , ( 5 2 : 4 ) .
.
,
, ?
.
,
95

. se abstinere ( - ) ; . .

796

, . ,
,
. ,
. ,
, , ?
, ,
--- .
, .

. IV

1.

. .

( 05-7 )

. , ,
. :
. ,
.

- -.
!
:
300 ! : 26 ,
.
,
.
1812 .,
19411945 ., - .
200 .
, , . ,
1812 .
, , , , , ,
, , , ...
. .
. , , ,

798

: ,
.
-, ,
, ,
?
,
, , !

!

, 1812 .,
-. 1837 ., 25-
. ,
. , , 1820, ,
. , ,
: .

, .
, ,
, :
!
:
...
,
!
1812 . 12
(600 . ) .
240 . .
.

,
, ,
:
? ?
, , ,

?
, :
, 26 , . .
, , 124 .
,
, .
, .
. .

IV

799

:
!
.
!

.
: 300 .
. , ,
:
, , .

: !
-, !
, ;
,

!
, .
, . -,
,
. .
.
?
.
:
!

.


.
:
,
, ,
.
,
,
. .
!
,
,

800

.
:
, ...
, : ,
.

. :
, .
, :
! ?
,
!
,

.
: ! ?
! 129
,
. ,
.
!
, ,
.
,
.
,
.
!
, ,
.
, ,
,

.
:
50 . , 44 . :
, .
,
.
,
,
!

IV

801

, :
, ,

...
.

...

.
,
.
.
.
. . . , 1
.
: .
.
, ,
, :
.
:
.
,
!
? .
, , . ,
. .
. ,
. ,
, - .
.
1812 . , , ,
, .
: ;
; . ,
. ,
, . , ,
, .
: ; ; .
, .
,
. ! --?
-, -.

26

11355

802

: ,
, .
. : , ,
, , . , !

, 1812 .
.
()
:
.

, , -,
. , ,
( ')
, .
: 1990- . XXI .
, , .

: , , .
-.
,
.
, , , ,
-
.
, , ,
, .

, . , . .
: : (
. . . . ., . .) , ,
, ... .
, ( 3 ).

. ,
, ,
, : .
, ,
, ,
.
,
.
1
:
.

IV

2.

803

. .

,

.

. ,
. . .
. ,
.

.
-, ...
, - , , 1380
2,
? -
. ,
, , .
: ... , ,
... ,
( ,
, ).

:
, -, :
, .
,
, ...
- .
. , , .
, .
. , .

, ,
: ,
,
!
2
, ()
( ), .
XIX . (, , )
. . : , ,
, , , , . ,
, Ht , &... ( ).
26 *

804

. , ,
. . .
! !
, , ...
... XIII .
.
, . 1240 .
. , ,
, 240 .
.
, ( , )
.
.
: :

;
.
.

. .
1367 . .
.
. 1378 .
, ,
. .
.
,
, . , , .
, .
, : .
, ,
. .
6 1380 . , 7
.
, , .
, ,
. , ,
, ,
.
.
, , ,
!
. .
.
. (
): .

IV

805

. ,
, . :
-, , .
- - : - .
- . ,
,

, .
...,
. , , ,
: , .
: , .
. ,
-. -- (
- - ) :
( : ), , ,
, , .
. - , ;
, -; ,
, - .
. , -
. -,
, . : ,
, ; , .
, , .
, .
.
. , .
- .
. ,
. .
, . , .
( 50 ) ,
. , , ,
, , , .
-, .
, ,
, (, )
. , , ,
. ,
, , ,
, - , .
, ,
, . ,
().
, 1942 . 1943-,
, , ,
,

806

1945 . -
.
,
1941 .
, , .

. ,
. , .
, .

. 1480 . .
:
-, . . ; -
, .
,
. . ,
1908 . .

. (, ,
, , , , , ). .

.
. (1892
1967) , . .
,
, , , , - .

3.

.


, ,
, ,
, ...

;
.
,
, ,
, , ,
,

IV

807


. ,
, .
,
;
; , ,
:
.
.


. , ,
, .
0 3 - 1 .


.
,
? .
, ,
,
. ?
,
XX ., , . ,
, , .
, -
, , , .
1959 . ,
1917 .
, ,
. ,
?
, ?
, ,
, , .
.
.
, .

.
,
, , ,
. . :

808

, , - .
, :
; , - -
, .
, .
! ! , . ,
, , .
, .
, .
, . .
. III
.
.
,
. , .
. ,
- .
, .
, -
, . . ,
, .
.
, , ,
. .
. .
.
, ,
.
() , ,
, . , (
), . . :
, .
, - ,
, .
, ,
, , .
, .
.
, .
, , ,
. ,
.

IV

809

, , ,
.
, ,
.
,
, , .
,
. . , ,
, . , . ,
. . ,
, - .

, ,
. .
, , :
.
.
, , .
. :
.
. .
. ,
, ,
, , .
.
- 3, . ,
... , , , ,
--, , .
,
.
, ! , . ,
, , .
, , , .
, ,
, .
, <...>. ,
. : ! ! , .
.

810

, , ,
.
... , ... <...> - .
, , , , , .
, :
,
, :
,
!
, :
, , , , , ,
, ... ,
, , ,
.
.
, ,
, ,
.
, ,
. , .
, .
, , .
, , .
- .
, ,
?! .
- :
.
. , ,
: ;
; , - ; ,
, <...>.

, , .
! - ! .
, ,
! , .
...
... ,
.
. , .

IV

811

, ,
, , , , -
. - ,
, ...

, . .
, .
, ,
, . -
,
.
, , , ,
. : ,
4. ,
4
,
( ?) . . 1: 19
: ,
() , .
( , ,
P. X.) : , , ... ( IBS);
, , ... ( ); ,
, ... ( ).
,
. ,

-: being a just man (King James Version, Revised Standard
Version); being a man of stem principle ( Living Bible); was a
man who always did what was right , ( Todays
English Version); a righteous man (New Iintemational Version); who was a good
man (Phillips Modem English); being a man of honor
(Jerusalem Bible) being a man of principle
(New English Bible). ,
, : , , , ,
, , , , , , , ,
, . . , (
) :
. , ,
, , , .
, ,
p i s . , ,
, ,
. , .
. (. .
) .
, , , .
, . :
, , ,
. ,
, , , , ,
. (. 3 22) ;
, ,
(. 4 23; 2 35). [ 2002:

812

, , - ,
, .
, ( 18)
; ,
.
: ,
. , , ,
, . ,
, !
-,
. ,
(
032 II )
.
,
. :
, - -, , - , - ,
! - XIX XX . . .
0 3 - 2 .

.

,

. ,
.
,
.
, -.
. :
, .
, ,
. ,
,
, . , <...>. ,
369]. :
( ) ,
. . ,
. . ( ): ,
.

IV

813

. , . ,
, - , ,
; , , ,
, . :
, .
.
, .

. , .
, ,
- , -,
, !
, .
- .
. , .
: ?
. !..
, ! : ,
, , ,
, -.
, , , ,
.
, , , .
. .
. .
, ,
. .
. , , . -
,
. , , ,
. , , ,
, ,
. , , , .
- ,
,
, ...
, ,
, ,
, , , .
, ,
, ,
.
!

814

!
, - ! , ,
, , !
, , -
, , :
, , , ,
, , , .
. ,
,
,
.
, , ,
, :
. , ,
: !, , ,
. , , ,
, , (
!), .
. . .
.
,
.
.
.
, ,
, ,
, , ,
, , .
, , .
( , 47 ) , ,
, , .
,
, ( ) :
, ,
,

.
, , , , ,
, -. ,
, ,
, .. .
, -,
. , () :

IV

815

, ,
,

...
...
,
, , ,
, ,
.
, , !
!
, ,
!
, , ,
, , (

).
. , , ,
, . ,
,
, , , :
. , !,
: :
! , ,
. !
, ,
.

( ; , , ) - (
, -, -, . . , , ).
, -
. :
, -; : ,
- . .
: , , .
" : ,
.
, .
, , ,
, ; ; ;
; , . ,
, , , ;
, ; , - ; .

816

, ,
, , ,
.
, : ,
, , , , , ,
-, , , , , ,
, .
,

, , , ,
.
, .
. . .
, , ,
. , .
, , :
, : . . -5
;
, : '.. ,
-
, : , , ,
. , :
!
,
, ,
: - .
, : .
,
. !
! 1905-1907 ..
. . . , ,
, .
; : !
,
: - !
, ; , ,
: ! ! !
! , ! ! , !

- . . .
, , ,
, , ,
, , , ,
. ( )
5
,
- (1844-1936).

IV

817

,
, ,
-.
, .
,
. , , ,
,
. .
, . .

? ,
,
, ,
. , ,
. .
, ,
, . . . 27 1826 .
. . : , ,
, .
. . 19 1836 . : ...
, ; ,
, ,
, ,
, .
,
, . ,
, , , ,
,
. ,
( , ,
)
. ( , ,
, ), .
, (
? ), : : , ,
, .... <...> ,
,
, , .
. , , ,
. . .
:
(70-80- . ) . ,
, -

818

( , )
. , , ,

?!

: , , ,
. . , , ,
.
, .
-
, .
, , ,
:
(, ), .
:
, , ,

, , ,
. ,
,
: ,
. ( ,
) , ,

.
, (,
, ),
, [, 1979]
,

.
.

[, 1990], ,
. (
; ; ; ; ; ()
6 ; , ; ; ;
; ; ; . .),
, .
,
, ,
6
. : ,
, , .
, , ,
, .

IV

819

. , () ,
,
( ),
(, ,
, . .). , () .
!
,
- ( , , ,
, . .).
/ . , ,
: , .
. , ,
, , , ,
, /. ! /
, ,
(,
), ! .
!
, . . ,
, ,
. ,
, , ,
. , , ,
, : 7 .

(., 1971) (. 1- : ., 1982) . 3.
. ,
, , , (
) , .
, 50
: , , , , , . .
, , ,
. 8 :
, , , , . .
.
.
. - , , (. .
/ / 1982, 30). . ,
,
: ( 1982, 26).
7
.: ... , . , ! , ,
(, ).
8
, (1980, Nq 47) . . 3. ,
, , .
, (100 .) .

820

, ,
,
: . -
,
, : .
, : , ,
; , , .
,
.
:,
, ...
, ... (, )
,
: ,
, , ,
, .
,
: , ,
, ,
, ,
.

, . ,
[, , 1991]
, .
, .
, (

), .
, ?

[ 1983].
, ,
,
.
, ,
, (. 214-250), ,
. ,
( )
.

IV

821

, (
-9
) .

. :
: - , - , - , - , - ,

~ , ~, ~;
: ~ , - , ~ , ~ , - , ~ ,

~ , - , ~ , ~ / ;
: - , - , ~ , ~ , - , ~ , -
, - , - , - , - );
: - , ~ , ~ ;
: - , - ;
: - , - , - ;
. - , ~ ;
: - , ~ , ~ , -

, - , - ;
: -, -, - , -; -;
|: - , - , - , - , -

, - , ~ , - , - ;
-, -, -, ~
. .
,
-
? , :
1983 .

.
, , ,
. ,
: ,
, , ,
, . .

, ,
.
,
.
, 15 ,
, , ,
.
( : ) ,
,
.
9
, ,
.

822

, ,

. , ,
. ( ) ,
.
, , .
,
, .
,
( ). .
: , , , ,
, , , /
, , ,
(, , . .), ,
( ), ,
. () ,
, , . , ,
-
(, ,
; , ,
10).
, 70- 80- .
, ,
.
-
.
, ,

:
!.. . . ...
...
, ,
. 8- ,
, . ,
. . ,
, ,
, ,
, , , ,
, . .
8- , ,
10
, , , , ,
. :
-, .

IV

823

.
.
<...> ,
, , ,
, ?
, ,
, .
,
.
! ,
, ,

, ,
, .
, ,
, ,
. , , .
-
,
( ,
, ) ,
.
,
,
. ( )
. ,
,
.
,
. ,
, ( )
( ,
, , , . .),

( ,
11 . .).

, ,
, . , ,
, , ,
, ,
.
11 . : 2 ( 035).
: .

824

, ,
,
.
( )
, .
:
, .
. . ,
.
-.

,
, .
1
,
.
( ) ,
, -, , . .
, , -, , . .
, , -, (
) ,
, , ,
2,

. , (
- )
; , ,
,
.
, (. .
, [,
]), ,
,
,
.
, ,
, , , ,
, . ,
, ,
/, /, / .
, ,
( ) , ( )
, . . ( ) ( )
, , , .
, ,
.
, ,
, ( )
, .
, ,
() ,
1

, , ,

.
2
.: , I, 15-5.

828

, .
. ,
-, . . . (
: , ,
.)
, , ,
, (. . //) ,
.
, ,
( /
), ( ) ,
, . ,
( ) .
, ,
, .
, ,
.

, : ,
, ,
- . -
? contradictio in adjecto.
, ,
, .
, ,
contradictio in subjecto.
, , ,
, ( )3,
, , , , .
, ,
, .
,
( , ), ..
, , ,
, ( : [
, ]). ,
, .
3
,
. , , . . [1974:201]:
, , . .
; , . . ;
, . .
, .
, ,
, :
, , . .
, [ : 202].

829

, ,
( )
. , , :
.
,
, :
? ,
,
(?) ( )! ,

( )? , ,
?
, , , :
-
, ( ) ?
,
. 4,

.
.
- :
, ,
, - ; , pro,
; , (, ,
) , contra,
. , 5.
,
, , , .
,
,
, ,
(. .
( ). . .

.
[, 2000, 2002].
: , . . . . (.
[, 1997, 1998, 1999, 19996, 2000, 2001]), X
(2003)
, . ,

, .
, .

. ,
. , , stillschweigend;
.
5
. .: [ 2002:165-168].

830

) .
,
. .
,
, .
., 6,
, new name for some old ways of
thinking ([James 1914]; . [ 1910]);
. ,
new name for some new ways of thinking.
,
, .
, , ,
.
();
, , .
,
.
. , . .
1875 . :
, ,
: , , . ,
, , : .
, , , ,
, , , ,
, , .

, ,
, ,
, . . [ 1991: 241]. :
. :

, .
(
) , sui generis.
() ,
.
, ,
. (. 1 02-10 ), ( )
, .
6
, .
.

831

,
, (
: , )
- , , -, -, -. mysterium. (
!) , ,
, . .
,
.
(, , ),
( ,
), ,
, ,
() ,
, ( ) ,
, ,
- , .
, ,
. , , ,
. -
, ,
( ), . .
, . ( .) .:
[Otto 1963: 13-16; 42 .]. ,
,
(, , )
, .
. ,
, (
, , ,
. .), ,
(
), ,
, . . 7
.
, ,
, ,
( ) .
V (. 2 3)
, ; ( I
[ 1 2] III [ 13])
,
. 2 02-10 .

832

. , ,
. ,

,
, , .

,
( ),
. , -, ,
, ,
8; . , -,
, ,
,
; , ,
. , , : , -,

, ,
, ,
,
. , , -,
( , )
9.
, ,
, (, ,
). , ,
, ,
, , , . ,
, ,
.
, ,
. .
, - ()
( , )
. .
, , ,
, .
.
I
. -,
- ,
8
, ,
, -
, .
9
- ,
; . [ 2000].

833

( ) . -, ,

|0, (
,
). , -,
,
, ,
( [
, , ]) , , ,
, ,
, . ,
I,

.
II .

.
,
(
), , , :
, .
, III,
, ,
( 2004 .).

10

27 -

11355

. I

1.

:
Cogito, ergo sapienteme est
0 1 -1 .

(Aldous Huxley)
, , ,
.
.
, , .
, , ,
. ,
(, ),
- ,
. ,
, ,
, *.
,
. , , ,
, - (
1
? , , ,
,
. ,
, ;
[ 1958:47].

835

2). .
(). ,
, .
. (..
) : .
, , : , , ,
, .
( , )
. :
, (
, ) . , .
(emotio), (ratio), , ,
. ,
, .
, ,
,
() , . ,
,
( , ,
).
. ( )
, . . ,
, , , .
, . ( .
. [ 19131914]) ,
..3 ([ 19064, 1922; 1995];
[ 1992]) ,
lan vital.
,
, ,
( )
,
( ).
:

, ,
, () ,
, : - !.

,
2
, (
).
3
. [ 1995: 327329].
4
.: [ 1991].

27*

836

(. .
)
(. .
). ,
5.
, , , , ,
, , .
,
, .
,
. , .
,
( );
.
, .
. , , ,
, , (. .
), , ,
( ). .
, . ,
; , , - .
. ( .
. ,
[ , ]
. , ,
6 [
], - 7.)
,
,
( ). , ,
, ,
.
5
.: , ,

. . . , ,
. .
, ,
. , [-- 1975:156].
6
, , 2000 . ,
. , [Hagemeister 2001].
7
, , X. [Kusse 2001].

837

, , . . ,
, :
( ).
: ,
. <...>
, . . [
1963 1: 37].
:
, , . ,
, ,
, . <...>
,

[ : 54]. ,
, ,
, ,
. , :

, , ,
, [ 1963 2: 52].
:
( . . . .)
,
, ,
,
,
[ ].
:
,
<...>, [
: 9899]. . , ,
. ,
[ :
95]. , , .
. .
,
.

( ); , ,
. ,
, 8.
, , ,
, .
8
, , ,
: [ 1908:128].

838

. , .
,
.:
, . ,
, ,
, . . .
, , ,
. ,
: Cogito ergo logoepisteme9 est (
, ). ergo
BpeMeHHro, ; ,
: , post
hoc, propter hoc ( ).
10,
tabula rasa,
( ).
, , Cogito ergo
sapienteme est, .
0 1 - 2 .

, , ,
. , , .
1: 110. ,
, ,
.
; ceem (
); ( ) (, *12, ;
, : ); ( 1: 110).
9
sapienteme .
10 . . , ,
( :
, ).
, , (
) .
11
, , , , .
.
12
. . . . . (spiritus
lenis) *( ); ' (spiritus asper)
1 ( , ; Knacklaut);
h. utfba : ^ ,
. ^ , ,
. , , ,
, , , .

839

, ,
, :
, , . ,
(= ) , ,
, , , ,
.
, ,
,
,
, , .
, .: (, -*) (1?, -) (or,
), *?, -) [] (^, ). <...>
-*) (, ). <...>
-) (, '), (' mp*?, j f - ha-)
(OW, ) ( 1: 5, 8, 10).
? , .
' ( ,
, )
(, ; ), -
- .

, .
.
, ,
, : , :
( 1: 5); , : ( 1: 8); ,
: ( 1: 5).
, , , (
) .
, -
, , . . .
. ,
, , : ...
, ( 1: 2)
, .
, , :
, ( 89: 5). ,
, ,
24 .
,
,
,
.
, ,
<-> <->.

840

,
, .
, 1-
,
. , ,
. ,
. , ,
,
.
,
(, ),
(, ), , (. .
), ,
.
, ( ),
( ) ,
.
, ,
,
, ( ) .
-
, ,
- 13 (
?). .

2.

-
, ,
. ,
,
, . . ,
.
, .
,
, -
, ,
13 ( [-ismus] -) ()
, , ,
, .

841

, ,
. , ,
.
, (. . )
, , .
:
,
. ,
,
.
,
,
.
0 2 - 1 .

,
[ 1966: 530].

[ : 113].
, ,
(). ,
,
(). ,
.
. 14 ,
, ,
( )
. , , :
( , )
(patterns) ( : [ ]
15 , ).
( ),
( )
( ).
(. . ) :

. , -
, ,
. ,
14 : ,
.
15 : .

842

. ,
, .
(
) .
,
, ,
1960- . .
, -, (),
,
(: )
.
,
() () ,
(
, , ).
/, , ,
, : /
. ,
:
, /. ,
, . -,
/
:
(kernel patterns), (transformations).
.
,
- .
(transformational patterns),
. , , ,
, , ,
,
, .
: , , /
. ( ., , [ 1962;
1964]).
, . .,
(1960- .),
[ 1964].
. 1960- .
, , , ,
.

, .

843

.
,
[ 1961], , , ,
,
, . ,
,
.
(
, , ) [ 1964: 146].
, , ,
,
, ,

, . ,
,
.
, ,
.
.
. ,
, .
, , ,
( ) .
,
, ,
( )
.
,
. ,
/ / , ,
, .
, , -,
,
[ 1964: 5 -6 ]|6.
, /
.

[ 1963: 535]17, -
. , ,
; . [ 1955:65; 1957:56; 1957:163; 1963:24; 1964:21J .
; . [ 1956:
337; 1959:56; 1965:21; 1967:234; 1967:31J .

844

(
;
), ( ,
, ; ). ,
: J1. . , ,
, . .
[ 1956: 337 .].
.
/
, ,
. !
.
.
, 18:
,
( ) .
0 2 - 2 .

(..
/ ) :
, -.

. , ,

, .
,
.
(
, ).
:
. .
- .
18 , .
, ,
. , ordo ,
, : Est enim ordo, si eius vim et notionem accipiamus,
dispositio superiorum et inferiorum rerum, quae inter se ita aptae sunt, ut una ad alteram referatur. Quum
itaque an hoc ministerio multi sint gradus et variae functiones, omnia vero certa rationae distribute sint et collocata, recte et commode ordinnis nomen ei impositum videtur [Cathechismus 1886:240]. ,
,
, , .
,
,
[] ( . . ., . .).
. , .

845

:
;
,
; - ,
. ,
.
: .
,
, . ,
,
. ,
. ,
, 19, .
,
. , .
, , . .
. , - .

. ,
20.
, .
(
, ). ,
( ), .
, .
,
, .
(
)
. ,

(, ) ,
.
19 ,
,
(., , [ 1964]). ,
, ()
(), , , .
20 , , JI. . : ,
, , ;
; . ,

<...>.
, ,
, [ 1956: 340-341].

846


, .
(,
),
[ 1966].
, , .
, , , . , -, (
, ),
, () (,
, ),
(, [
]) .
, .
(
), , , , ,
,
. ,
.
, [ []
,
, .
: ,
, .
.
() .
, -, .
, ,
, 0 , - ,
, : . , ,
: ,
, . ,
:
,
, ;
(
) [ 1966]. ,
, :
, [,
1964: 208]. Pathologia illustrt physiologiam: ,
,
: . , , ,
, , . ! . -,
, ,

847

. . . , ?
, , ,
: .
, .
,
-. ,
, [ 1956: 319 .; 19666:41-45].
, (
) .
.

, ,
, . ,
, . : , , , :
, , ... .
, .
.
,
. .
.
,
. , , . , ,
, . , ( ) -
( )
(. . ).
, ( ).
, . . ,
. (
) --, -, -, ,
? . . , ,
, . ,
, : , ^.


, , ,
. ,
. , -,
, -
(, )
, . . lapsus linguae.

( ),
: , ,

848


... . :
? . (,
) [ 1966], .

,
.

, , , . .
,
. (,
),
21.
, ,
. ,
.
.
: .

.

, , -, ,
, ,
, . . , , -,

.
, , ,
, , .

, , ,
. , ,
, , (), , , . .
. ,
, , ,
,
.
, ,
. . understander,

; (,
), teacher, drinker [Miller 1965]
. . ( )

( ) (
21

, , .: [ 19676].

849

, , [ 1966]).

[Clifton, Kurcz, Jenkins 1965].


/
.

.
:
(
). , (
), .
, , ,
, ,
, , , . . .
, , , ,
. ( ).
/ ?
( )
( ). ( [ I, 1])
()
. , .
(
). , ,
, ,
():
, .
, : ,
(. . )
, :
, . , ,
,
. , ,
.
,
.
[ 1966], .
- (- . ,
).
. , . .
, ,
. , ,
( , ).
. .
, , ,
- .
, - ,

850

, ,
, .
, , ,
, .

, , .
,
(
), (
, ).
,
. .
, , ,
, ,
.
, , ,
.

,
.
. , ,
,
,
.
, , ,
, . :
,
.
/ ,
.
: -/ ,
/. ,
. . :

851

/
; ,
:
, . . . (
, .)
:
(
) , . (

, .)
, -
. , , ...
. , . . , . .
, , ,
, , , ; , , , .
:
(), ()
, .
, ,
, . , ,
, - ,
,
, . . ,
. 0 , (
) , . ., ,
.
:
()
(). , ,
.

. ?
22: Der kluge Hans
; weinte bitterlich.
: seine Eltern ;
Buchladen. , ,
: /,
/ ( . );
/. , .
. , J1. . ,
,
, : ,
22

852

([ 1958: 51]; . [Stolt


1965: 55]). , Hol eine mit von der im
, .
, , , . ,
, ( 1960- .), : Zi hot
di , , ,
[ 19666].
, ,
. , ,
(, , , , ,
), ,
(, ,
, , ), (. : Zi hot
gebrinimajet) (, , , ). ,
, ,
- , () .
.
, ,
,
, . .
. . ,
( )
, ,
.
, , ,
.
.
-, ,
. ,
. (, . .)
: ,
, . . (
); , , . .
( ).
, ,
.
:
. .
Spannungsfeld ( ):
,
, , ,
, ,
[Boost 1957].
:
, . -

853

,
, (
).
,
, , . .
, .
, ,
. . :
-

- -

,
, ,
. ,
,
.
. ,
[ 1965].
:

( ). , (,
, , ),
.
:
,
, .
:
, . . [ 1964].
-, - ,
( )
. ,
. , ,
. . ,
,
: (ohne zu klagen); (ein Jahr
spflter); (Ich spreche drei Sprachen);
(von... bis...); (mit den Beispielen).
, ,
, . , ,
, (
der grosse Tisch). , ,
: ,
, .

854

, -,
: ,
,
(. . ), ,
, (. .
).
, , .
.
,
, . ,
, co3HaBeMbie ,
.
() ,
.
. ()
, . ,
, .
,
. ,
()
. ,
, . . ,
. . : .
( ) ;
. , ,
.
, , .
, (
) .

.
, . ,
(,
). , , ,
( )

855

( , ).
, , ,
, ,
,
Spannungsfeld.
, , ,
, .

3.

:
,
0 3 - 1 .

, -
. . , -
:
, ...
,
,
! .

, ...
,
, , ,
.

, , .
.
... .
, ; : .
, , , .
,
, , . ,
( , )
?
. . ,
, .
, - .
23. (
: ).
23 .
: <...> , ,
, ,
. ,
, ... <...>
,, , [ 1991:46].

856

:
?
? , ,
( 1917 .) 24.
,
. , ,
, ,
, ( , [
] ) ,
25. , , . [, 2000: 155-156]26.
. . .
. (
) , , .

:
, <...> ,
, :
, ; , ,
[ 2000: 255].
: () <...> ,
.
, ,
, , . <...> , ,
, , ,
.
, ,
, , .
.
.
, , .
, , , -.
, les plrins{, ,
, , .
24 . 1914 .: ,
. , -
, . ,
. .
[, 1914: 28-29].
25 :
;
( ).
26 , , , , -, [, 2000:156].

857

-, , .
- Demandez leur, , sils sont bien surs de ce que leur plrinage
est agrable Dieu2.
. :
- . - , .
. , , .
, ?
- . <...>
,
, , ,
. , , ,
, . ,
.
(.).
2 , , (.).

. [ 1877]; .
. [. Evdokimov 1987].
, ().
.
27: -,
, , .
: ,
; [ 1991: 15].
, , ,
(
).
- .
, ,
. : , ,
, , .
, , , , :
- , , , , .
, .
, .
, . ,
, ... [ : 82-83].
, .
, : ! ! ! <...> ; , , 27 , (N9 27)
. (); . [ (), . 1992].
. . .

858


, : , . ,
, . ? .
, , [ : 83].
.
... , : , , <...>. !
, .
<...>. , !
[ : 84].

.
. ,
1948 . ,
:
,
. ; ,
, , ... , , ,
. , . ,
; ,
, . . ,
, . ,
. ,
.
.

. -, ,
, .
, , , . : .
, , .
, - <...>. , ,
, ,
, ..
. <...> -, ,
, .
,
, .
, , ,
, , ,

[ 1991: 8, 9, 11]28.
28 ,
, , (. [ 2000]).

859

29
. [, , 1993: 202-203]; , ,
(40- . ):
, , ,
, ,
. ,
, . . , ,
. ,
, , , ,
;
,
, , . .
, ,
. . ,
30.
, ,
, 31,
? :
plrins , , ,
( )32. ,
29

. . ( ):
, ,
,
,
.
. :
,
,
!..
, , ...
,
, ,
!..
, ,
, ,
,
,
!.. ()
30 . .
;
. . . (. [ 1934]).
31 , , ,
, ,
, ,
. . : , ,
( ) ( )
. , ,
[ 1996: 289-290].
32
: ,
.
. ,
, ;
, ,
[ 2000].
:

860

(,
)
(Pilger, pilgrim) [Aufrichtige Erzhlungen 1974; The Way of a
Pilgrim 1973], . ,
, ( XIX .) ,
.
, ! (. ). (). (
, ,
33. , ,
.) (,
, , ),
, ,

? (
[ :
34]. homo viator .)
.
: . . , .
, , , . .
( ?) ? . , .
, , . ,
. . ( ?) , ,
, . , , . (
?) , , . , , -
. , . ,
: , . ,
. , . , , - : , (E., 75 , . . , 1993 .). , , ,
, .
33 ,
. .:

, ,

. (, )

34
[, 2000: 130].
:
, : ,
, .
,
( ).
, .
, .
,
. , , : ,
, ;
,
[ : 155]. , , (
);
. . [ 1995].

861

, .
, , , , .
. - ( [8: 20]35
[9: 58]36) -- : at
,
. ,

- [Synopsis 1978: 527],


: Vulpes habent foveas suas et volucres habent nidum suum, filius autem hominis
non habet locum ad reclinandum caput suum et requiescendum.
(
XI .) : * .
. ( 8: 20;
).
et requiescendum : ... ; ... ; ....
-
.
: , 6 ! *
^ .

:
WBp*TC ^ ^,

^,

( 83: 4).
:

. Tamw , ^
, *& (

&

103: 1619). (11:


8) . ,
, !

, , . ,
.
, (
), . . , . , ,
, ,
, .
, ,
, . ,
.
35 ( . )
: , , : ! ,
. : ,
, ( 8: 19-20).
36 : ,
, : ! , . :
, ; ,
( 9: 57-58).

862


, ,
: , ,
( ), <...>. ,
, (
37), ... ( 7: 427). ,
, ; ,
.
, : ,
( 24: 43); , ( 10: 5);
( 12: 25);
( 23:38) . .

,
, , ,
. ,
, ,
. :
.
,
, .
.
: : , , ,
, , , , , , ,
, , , ,
, , , , , ( 10:
2930). , , , ,
,
.
,
(), . , ,
,
, ,
38 : ^ , ^
, *, ^' . , . ,
,
, : (1 4: 11). ,
[Bauer 1971],
37 , & . (= );
( ,
[ ]
: , [. . ]). . ,
, () (=
; . = ) [ 1869,1: 487].
38
& .

863

obdachlos sein ( ) : von unsteter Lebensweise


( ); : 1)
, ; 2) , [ 1958]. .
, : ... ,
, &, , ( ), &,
* .

.
, 39 (
), ,
. . (1788 .) : Ne
scandalizet te, quod , .
,
40, ,
, , .
, ,
. ,
- 41.
, 330 ( 11: 33-40)
. .:
... , ,
, , , , (42)
, , , ; ,
, ( 43) ,
. <...> <...> ( 11:
36-38; 12: 1).
, , ,
, , ,
, (=
) . , ,
. 44, .. ,
, .
39

. . [ 1926].

. wandern , .

40 , , . ,
.
41 , ,
, . .: ... ,
( 5:41).
42 , ( ); ,
.
43 , ; , .

44

. [ 2001: 304-305].

864

. ,
, : () ( 3: 24).
: ,
, ( 21: 34). ,
: ; ;
( 12: 7). , ,
, ( 27: 8).
: , , ;
, ( 38: 13).
, (29: 27
.): , ,
; ,
: , , , ,
; , , :
, .
.
, : ! ,
, , , , ,
? ( 25: 44). . : ,
, (1 4: 11). ., , ,
: ... , , ,
, , , ,
; , , ,
( 11: 3738).
: ... ,
( 108: 10). ,
, ( 36:
29). : ...
, ; , ,
( 58: 7). ,
, :
; , ;
, ( 50: 6);
( 15: 25). ,
: ... ,
( 4: 1). , , ,
: , ,
, ,
,
.
. ,
, (
). , .
;
, , (5: 3-12);

865

[6: 20-23] . ,
, !
.: : . ',
& ^ ^, ' ^ :
,
( ' ) ] ( 5: 1012).
.
, : [ t a k w

, : ,
, , ( )
, . ,

realis repugnantia ( ),
, ,
.
0 3 - 2 . :

. , ,
14 869 .
:
^ , ,
, , B
*fc /, , ^
, ;
,
, (

; [ 1930: 73]).
, -,
, , ,
, , ,

( ).
.

( ) 45.
45 ,
13 1869 . :

,

.

, , ,
?
, ,
,
, :
, ,
, !
, ,
, , ,
, ...
,
,
, ,
, ,
...

28

11355

866

- . , 0
, ?
, , . ,
, ,
.
.
, , ,
,
( ).
. 1 044 I .
0 3 - 3 . .

,
. , . ,
1780-1782 .,
: ,
, ;
, , .
, , ,
[ 1987: 575]. ,
46.
, ( 20- )
( ) ( )
. ,
( :
, [ 9: 58]), : ..., ,
. , ,
, , , ,
, , ,
. , , , ,
; ,
(. : [ II 1895: 8]).
- ?
, .
0 3 - 4 .

( ), ,
. ,
, , ,
( ) 1642 .
46

, .

867

,
(-).
; 34
(, ) :
,

...

... *

... , W *; ... ( 1 ) , ( 2 )
... ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) &, ( 6 )
, ( 7 ) , ( 8 ) # , ( 9 ) , ( 1 1 ) ,
( 1 2 ) , ( 1 3 ) 03*, ( 1 4 )
( 1 6 ) , ( 1 7 )

( 1 5 ) ,

, ( 1 8 ) , ... ( 1 9 )

&1, (20) , ( 2 1 ) , ... ( 2 2 )


,

( 2 3 ) , ( 2 4 ) , ( 2 5 ) , ... ( 2 6 ) ,

( 2 7 ) ^ ,

(2 8 )

* ,

...

( 2 9 ) -

^ , ... ( 3 0 ) COrp*fclUCHC ', ( 3 1 ) *


( 3 2 ) ^ ,

( 3 3 ) cwrp*fciucHA , ... ( 3 4 )

*^ , ,
W ^ , , ... , W / ...
& .

, ,
: , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, ,
, , ( ) , ,
, ,
, ,
-, ,
, , , (
) , (
),
, , ,
.
,
, 1.

(, , ), ,
, , , ,
. ,
, .
,
28*

868

,
,
.
terminus technicus .
. : . ( 5: 23)
( ) () ,
, (). ,
: , , ,
; ,
, , ..
.
, , ,
, , , , .
() 1: 1. .
( 1: I ) 47:

trSTBhl

-jbn Vb

- -

310

crab Dm

"

ins; -p im

- - - -
, S7EH , ,
, ,
, , ,
, , ( ; : ) 48.

7, : , (
: , , :
, ).

, , , ,
. , ,
,
, , ,
, , "?"! ",
49. ,
47 :
( ,
).
48 . [Knig 1931].
49 . .
. .
-: ,
, , , ,
, . ,
, -, , <...> ,
. , - ,
, , ,
. <...>

869

,
.
parallelismus membrorum
, ,
. ,
. - ( [
], [ ], [ ]), ,
, 50.
, . . ,
(51) , ( 5:
312; 6: 2022).
, , , ,
. , ; ,
(
). ,
.
.
03-5. .

,
, . ( ) ,
, .

. , , ,
, , , . . ,
.

(. . )
( 22: 1-18).
,
, ,
, -.
, , , .
, , , - .
, , ,
, , ,
. <...> , -
. , [, ].
50 . ( 14: 1-5);
: ! ? <...> ,
<...>; ,
; <...>; , , ;
.
51 , .

870

. 6: 32-35: ... , ?
. ,
, ? .
, , ?
, .
, , , ;
, ;
.
(
) : , ,
,
( 5: 20).
, ( )
, :
( ) (- ). ; ( )
(); (, )
().
, . ,
: ^ ( 5: 23) 52.
, horribile dictu
, , ,
, , , , , (, ,) , ,
, (1 1:910).
( 53; 33:
15). , , ,
- ; ,
. , , ,
contradictio in adiecto.
0 3 - 6 .


. , ,
, , , ,
.
,
, ( , , ,
),
.
52
53

ox ; adversus huiusmodi non est lex.


~017117ID ; ; diverte a malo et fac bonum;

fl .

871

,
() (, , , , , ),
- XVII .
, , ( = -)
( ).
. 54, ,
55 ( 56),
.
, XIX .
, XVII .
.
. , -57
.
( , ; [
] ), ,
, - ,
, -
,
( ). ,
,
( ).
,
( !),
.
,
. , ,
. .
, , , .
54 , () ,
( ), . [ 1990: 193391; 1978;
19976: 84].
55 , ,
, ,
,
[ 1913: 286, 287].
56 , -
.
57 X XI . ,
. (
), (). ,
, 0,
. . , - (
). , ,
XII .
. .

872


- - .
, .
, ,
. , ,
,
. !
XVIII ., .

, ,
.
, , ,
.
.
, :
I) 12- 2) 29- ( . , , . , [V .]), 3) 11- .
, 58:
. , . 1) S9 , . ,
, , , . , , .
, , .
.
, .
, , .
, , ,
, .
, , .
. , . 2) ,
, (. ),
, .
, .
, , , . , :
, . .
. , . 3) ,
, , . . . (!)
58 2- 1642/43 . .
,
; . : [ 19966:8492].
59 12- .

873

. .
. , ,
, , : . , , ,
. , :
, . : , .
,
60.
.
.
, 61 ( 26- )
, ,
. : , , , .
<...> , , .
, .
,
, .
: .
( 17- ) :
. , ,
. .
: , , ,
, . .
, ,
, , .
. : .
, . ,
. , . ,
, , . .

:
( 2- );
, (
7- ); ( 3- ) . .
, ,
. ,
.
,
,
.
60 , ,
. .
61 .: [ 1997: 103114].

874

, , ,
, , .
2.
. ,
; .
, ( , )
. :

(= ), ,
.
, , , .

,
. ,
, (
),
.
:
- ; , (, , )
, ,
; , , , , ,
(
).

1.
( 03-4)


XVII .


, 03-4.
, , . , ,
.
( )
, , . . ,

(,
[, , ] [,
, , ]).
, .
; ( )
62 ,
, (
) [Drewermann 2001].

875

. ,
()
, (
), , ,
.
, (
), ( ,
, [ ], - . .) ,
, .

.
(= ) . ,
( ) () .
. ,
(XI .; 106 ). , , ,
, ,
, .

( ) .
:
' ( . .

):

^ ,

, , , , ,

: * ...
*& ... ... ... , ,
, , , , ,
, , [], , , ,
, , , ** MA
, , ; **,
...

...

,
:
... , , #
,

* ,

^ ,
*0 ,
' ,
^ ,
^ ,
*0 ,

876

M'tcTO

^ M 'tcTO ,

'

M'tcTO ,

1 , ...

, ,
(= ,
[, , ;
, , . .]),
XVI,. ().
.
, (. . )
1642 . ,
-(),
.
, (1646) (1596/97-1647),
, , ,
.
XVII . ,
,
. ,
, ,
, .
, .
, .
! ,
. .
- .
. , ,
( ) . - , : . ,
,
.
, ,
, .
, :
, , ,
. . , , :
{ !)
( t).
.
, ... ( . .)
031. . - ( , ; 5: 23) , () (
: 1 4: 3; 1 6: 910;

877

5: 19-22). , , .. , .
( , . ),
- : , ,
, (. ).
. .
. (. [ 1894; 1914]),
[ 1991]. . : [ 20016: 498-499].
( XVII .)
:
' #, ...
... \ ^ ,
, ,
4' , & , ^
, , ...
... ^ ... , , # ...
, ... # , ,
, ... & ,
#, , ,
... , , ... ^ ... # ... ^ , # , &, * ^ , # ... ... #
... #, ...
, # ... , *
, , #, ,
, , , * ... &
, , # ,
, ,
, * ,
... , ... & ... *,
- . . . # , #...
: # ,
- ' , ... # , # \*, , ... roctf ...
... * , , , , , ,
, , , ^ ,
, , , , , ,
, , , . . . ,
^ ,

878

, , ^, , \3 ^
^, \ ^ \ , ^ \
, ... ^, ^, , , ^ ^, ^ ^^ ^... Go, 6 ... , ... , ,
, , , , ...
( :) , ... , ...
. .. , ^ *
, , ,

#* ,

* , ^ # ,
, , .
, , *
^, & &
.

^, -

, .

( :)

^ , ^ 0,

60 ,

...,

& , ... ^,
... # &, & , #

#...

. II

1.


... ,
.
,

0 1 - 1 . :

I , ,
, ,
( III) ().
Ignoramus et ignorabimus ignoramus, sed non ignorabimus?
(6) -
-, .
. ;
, , ,
. , ,
(), ,
, , , ,
( )
, , .
, -
, - , .
,
, , .
, , .

880


- .
, . ,
, ,
, , .
,
,
.
.
, ,
, , ,
.
, , , .
( ,
) , , , - , ,
. ,
, ,
. : ,
,
, . ,
, .
. ,
,
.
,
, -
(
, ). . : nescio ( );
.- (E. du Bois-Reymond): ignoramus et ignorabimus1([
] [] ), , ?
,
. , ignorantia non est argumentum ,
. ,

1
- ,
14 1872 . - ,
, : ( :
); ; ;
; ;
, , .
: , ,
( , ,
).
: ,
-, . ,
- (., , [Haeckel
1961: 231 .]). , : Ignoramus, sed
non ignorabimus (.: [] , [] = ).

II

881

( , ,
) 2.
,
, , , ,
,

.
, (), ,
, .
, , (
) , . ,
: -,
( ) ; -,
( ) .
0 1 - 2 .

()
.
, , ,
3.

;
. ,
(ideae innatae)
(principium identitatis) , , ,
(principium contradictionis),
, . -,
,
.
.
,
,
[ 1993: 501].
; ,
[ : 503].

, . , ,
; ,
2
: .
3
( . ; )
, , ,
, , . , , .

882


( ) , . .,
, .
( ),

,
3- .
, ( ) ,
( 2- ) .
, ,
- ;
, , , , , ,
. , ,
, ,
. - :
, . , ,
,
. ,
, ()
(), (), (), (),
(). <...> [ 1995: 27]. .
[ 1986]. ,
:
, ;
, ;
, .

( , . ,
; . [Natorp 1920]). :
, . . .
: , ,
, [ 19276: 11].
504 : 408
96 [ 1930: 277].
: ,
[ ].
, ,
, ( ) , .
, . , ,
, . . .
,
.
4, , , ,
4
, , .
, , . [ 1981:5254].

II

883

(. . ) ,
, . ,
, , [
] [ ]
; ( )
[] [ 1934:1 6, 987]. ,

, (=
) (, , ).
(596; . . .
[ 19901994 3: 390]) : ...,
. . :
.
5 ( .
[ 1995]) :

, :
,
.
,
[ : 79]. (
.. . [ 1995]) ,
, , : ,
, , ; ,
; ,
,
, , [ : 41-42].
. . (=
) : ,
, 6, ,
, . ,
, , ,
. <...>,
. ,
. ,
, , , , , , , , . ,
: , ,
5
. . , , ,
(. . [ 1995:
4]). , (
<...>; ;
[ 1995: 67]), , IV ,
-: ^ [ 1930: 5].
6
.

884


, . ,
, [ 1984:
10]. : ,
, ,
, . ,
, . ,
, . ,
. [
; . . ., . \.

,
,
, ( )
. ,
.
,

. , ,
(= ) ,
, ,
( ). , ,
, , , .
, ,
( ,
. . ). ,
.
,
, , , , .
.
.
.
-
, , ,
, petitio
(= , ,
, ), , ,
circulus vitiosus (= ,
).
, ,
.
, ,
, ( .
), . .
[ 1973: 254].
XX . ( )
, . , ,

II

885

, ,
; , ,
(. : [ 1896; 1897; 1898]).
, , ,
, (= )
( ).
,

:
Als einfaches, fr sich seiendes, selbstndiges, vollkommenes, unkrperliches und
unrumliches Wesen beharrt jede Idee unvernderlich im Wechsel der Erscheinungen. Als
lebendige Krfte sind die Ideen die ewigen Musterbilder (), deren Abbilder
(, ) die sinnlichen Einzeldinge sind. Die Ideen existieren gesondert von
der Erscheinungswelt. Das Verhltnis der scheinbar fr uns existierenden Einzeldinge zu den
Ideen ist das des Anteilhabens (, ) oder der Nachahmung (, ). <...> Es gibt Ideen des Schnen, des Gerechten, des Guten, aber <...> alle Ideen
werden durch die Idee des Guten beherrscht [Kirchners Wrterbuch 1911: 427] (
, ,
, .
, (),
(, ) ,
.
. ,
, (, ),
(, ). <...> , , ,
<...> ). ( . E. , . .)
. . [ 1969:
31-60; 115125]7. ( )
, ,
, 8.
. . ,
(39);
.
... , , ,
.
.
(31). ...
, (33).
.
7
,
[ 1984: 10-14].
8
.
.

886


()
, , , , . ,
, ( ) , , (34). ,
, , (44).
- . <...> ,
( ) , (
) (35).
: ,
. . (37). ,
,
, , ,
, (39).
,
. <...>
. , , , ,
. : , , ,
, , , (, ),
, (41). ,
:
, ( )
(51). (
), ( , ) ( ,
, ).
, , (42).
, ,
, , . . (45).
,
, .
, ,
, , (45). :
, ,
(49).
:
.
(50).
(. ), . ,
, . .
(52). ,
: ,
, , (58).
,
: , (117).

, , . . (,
) ( , ):
, ,

II

887

[ 1897: 93]. . . ,
( 9: )
, . ,

. , ,
, , , , ,
, ( )
, ( ),
. ,
,
, .

(.: [ 1995: 7677]):
, . . , - .
, <...>.
-: (
- ,
) . ,
,
. <...> .
, ,
; . ,
, - , ,
, <...>. , , .
, ,
( .
[ 1995: 101104]): . (= )
, ,
, [ : 101].
0 1 - 3 .

, ,
,
,
, . . -10.
9
, . -
, .
(. 336 . 264), ,
(' ); ot (
) , . .:
( ) ( );
, .
10 ,
, . ,

888

,
( 11), ,
,
(505-509; . . .
[ 1990-1994, 3: 286-292]). ,
.
: ;
.
. ,
, , ,
, . ,
, , ,
. , ,
, . , ,
. <...> , ,
, <...>. ,
, .... ,
, ,
. <...> , ,
, , .
, ,
. <...> , , , ,
, , .
, <...> ,
- ,
. <...>
,
. ... ,
[] , ,
, . <...> , ,
, ,
.
, , -
, .
, , :
,
- :
. , ,
, , , ,
. <...> ,
(Stromata 1,251) : ;
, ;
.
11 : ,
(. , ).

II

889

, , ,
, , .

, , .
, ,
. ,

. , ,
, , ,
- (
). 12 (= ) , .
,
(
; 514517). ,
. . [ 1990-1994, 3: 533534].
.
, ,
, .
. , , .
, ,
. ,
,
, , .
, .
.

, , .
, ,
.
, , ,
,
. . ,
, .
<...>.
. ,
.
. - ,
, ,
, .
, ,
, , . ,
, ,
, ,
. , ,
12

, ( , , *).

890

. .
, , . .
, .
. <...>
. ,
, . ,
, ,
. , ,
. .
, ,
. ( . . . . ., . .)
,
, , , , , ,
, . ,
, ,
, , ,
, . . .
, . (
, .) -,
, (= ) ; -,
(= ), ,
, .
, , . ,
.
(130bd; . . . [ 1990-1994 2:
350-351]), , ,
, , , ,
.
, , . - , ,
, , , , ,
, ,
<...>? ,
, , , .
- .
, (... ,
- ...),
,
, . ,
13 ( . . . . [
1995: 67-100]) :
13 [ 1986: 437475]
(. 576) . . , ;
.
. [ 1995: 710]
.

II

891

( )
, , ,
, ; ,
, ; ,
, , ,
, . ,
[ : 76].
.
, .

2.Factum, non fabula
(, ).

Petronius

(, innatus) ,
, . ,
, , ,
, . , ,
, , ,
, (), ( .
) .
( ),
. , ,
, .
( nati
, ). (
[]14 ),
15, , ( ;
), , , (
) , ,
. , , , ,
14 ( [ ]) (
[ ]): ...
, .
, , ,
, ,
(. . . - : [ 1990-1994 4:823]).
15 (II, 12) : ...
, ,
(. . . [ 1985:104]).
, , ( , II, 32).

892

, , ( ,
) 16.
, , ,
.
, ,
. ,
, . .
; .
, ,
(. . ), ,
, , ( )
. , tabula rasa.
.
,
-.
, ,
(.
).
,
, (, ;
, , , .), .
, ,
, .
,
.
. (8 lcd; . .. [ 19901994, 1: 589, 596]) :
, ,
, ; ,
, ,
. , ,
, - , ,
<...>:
. , 17, ,
16 ,
. .: ...
... <...> ,
, , ,
, (. ; .
[, 27:408
409]). . : ,
, (. ; . [, 20:629]).
17
, ( ) ( [] ,
) ( )
, , (
, ) (), . .

II

893

, .
: , ,
,
, ? (86).
(72; . .. [ 1990
1994 2:26]) : -, , ,
, <.. .> ,
. , , ,
. ,
- , .
(7376); , : ...
- , ; , - ,
, - , ,
, , ,
, ?; [ 18]
, , ,
, , ?
,
, , , , <...>
, <.. .> 19.
, ; ..., , ,
, , , -,
, .
, , , ; ...
, ,
; ... , ,
, , ,
, , ,
, , .
, . .
: , : .. ,
, , []
, , .
, , ,
, ,
(249; . . [ 199019942:158]).
(),
, , 3- .
( ) ,
, .
18 .
19 , , ,
, : , .

894

3.


( )
Nomenclator20 = calculator21.

, ,
,
. ,
, ,
( ). ,
, .
,
.
0 3 - 1 .


(
), (, ) ( ) ; ;
( = ) ( ); ;
(); ; ( ) ; , ; ;
(); , ; ; (); ();
; ( ); ( ) ; ( )
( ); (
); (); ; ; (); ();
; () ; ; ( [ = ,
.. , ]); ; ; ( = ).
,
, , , . ,
.
0 3 - 2 .

;
22 , ,
( , , ).
, .
,
.
20 Nomenclator ( ) ,
.
21 Calculator ( ) , ,
.
22 . (intra te quaere Deum!) : intra te quaere ideam!

II

895

; ,
( ) .
: (= ) .
, ;
, . . (
), . ,
, , ,
, ( : , ) (
: , ) ( )
(
).
:
,
() : ;
, , ( = ), , ,
, , - , (
) . ,
. , , ,
, .
: ,
. , ,
(
) .
0 3 - 3 . - -


( ) .
, ,
; ( )
( ).
0 3 - 4 .

. ,

, ( 6 ).
,
species. (
; , ,
.)
: ,
(, , ) (, ,
) .
. ,
( ,

896

23) ,
, ,
, . ,
,
(), (24).
Intra te quaere Demo! = ( )
. , ,
. . , [=
] , ,
.
. = . ,
; . . : intra te quaere Deum!
, , . ,
! , ,
; -
.
, ,
.
0 3 - 5 .

, , , :
, , , ,
.
. ,
(, - ,
) (, ,
), (
).
: -
(= ) .
, . . , (=
) . . . :
.
(. .
,
23 , ,
, : ,
, ( 4: 12).
24 In-spiratio = -. : ,
; ( , ) ,
. -
- (. [ 1991;
1995]).

II

897

),
. ,
,
(
[ ,
] ). , , , (=
) (),
,
, ,
.
.
, , , (= )
( );
, , , ()
. ,
(= ) ;
25 . , ,
,
.
: (
), , .. .
- ,
.
()
. :
,
(= ) . ,
, .
(subconscientia) ,
3. , , , ;
.
( ,
) ,
,
( [ , ]
).

25
; ,
, => , ,
( .
).

2 9 - 11355

. III

1.

() :

,
.
,
.
. 1

0 1 - 1 .


1991 . [-2, I].
[, 1998], 2.
. : () .
, , , (
) , , .
(, 3),
( ) ,
() . 1
. [ () 2000: 185].
2
, ,
. ,
, . - .
, , ( 1994 .; . [: 110]).
3
13 7-
25- [
] (1968 1964 )
(1970 ). ( 1994 .; . [: 109]).

III

899

.
: ,
, .
, (. , -) ( ,
, . .) [: 110]. .
.
, ,
. , , (
, ).
,
, 4.
. .
: ,
; ,
(. . ., . .), - ,
. - ;
10
.
, ;
, ,
. , , , ,
, , .
. (
20- . XIX .): ,
, , , .
[ 1972: 31].
. .: [ ], , ,
, .
(3 19: 89).
(
, ), () (, ,
, ), (, ).
, ,
5.
. , ,
,
. :
, , :
. . . : [
4

] .
, ,
.
5
. :
... ,
(

). (, )

29 *

900

, . .
parallelismi membrorum ( 3: 2425):
:
,

, ^ M A 6 .

:
; ,
, , ( 1: 18-19).
, . ,
, ^ rfe 7, a ,
, & , ^ * , # . ,
, .
:
, ,
, : !
;
,
!
,
,
, !
, ,
,
!
! ;

!
,
!
:
, ,

,
!
, ,
, ?
?
?

, -
, ,
.

: [] ,
, ,
, , ( 8: 27). :
,
, ; ( 8: 29). ,
, .
,
, ,
6
: , , ; ,
.
7
, , ;
.

III

901

,
. ,
, -,
, , .
. , , []
, . ,
, .
.
, .
, ,
, ,
, , , ,
, . ! !
, .
.
,
,
. , ;
, .
, (
):
, ... ( 5: 40). , , ,
, .
, .
0 1 - 2 . -

, () 6:
- 9, , , , ,
. ;
- .

10, ,
, , (
) . ,
, . . .
, ,
, .
8
, .
9
; , . ,
. .: ...
, .., - , , ... ...
, ? (, ).
10 , , , ,
.

902


( ) , ,
, , ,
( , ),
.

, ,
, . . . ,

. (:
) .
()
; , ,
: . ,
, ,
: () .
, ,
.
, , ,
. :
(
[, -, , , ,
. .], [ , ,
, ], , ,
, , , , ,
. .).
: -7,
-2 (, ); -7
, , . .,
-J ( ); -J
-4.
, ,
.
, ! (: )
,
. ? .
,
, ,
.
, , . 11 ,
, :
11 :
; ; ; ;
; ; , .

III

903

' , *, , 40/... ( 29: 24)12. ,


, , :
, .
. - . .
: : ,
[ 1893:4]. . [ 1927].
, , , ( 01-3 II)
.

: , ,
. ?
, . ,
, ; ( ).
, , ,
: ( 7: 17), , ,
: ; , . , :
, , ?
, .
,
: [] ,
, , . ,
: ,
. ? ,
( 20: 10-11); : ecu ( 24: 18).
, , ,
?
, ;
... [ II 1895:315].
, , , ,
, , ,

.
,
: , ,
, , ,
, , . .
.
, ( ).
: , ,

( ),
12 . 39: 32:
, , , , , , ,
, . :
, ( 39: 33).

904

, , ,
, (chunk) ,
(. , , , ,
, , , , , , ,
. .).

, , ,
,
.
, , (13)
, ,
, .
,
() .
, ,
, ,
() . ,
; ,
( ) . , ,
, (
). ,
( ).
, -
, () .
,
, . . .
().
( , ,
). ()
() ;
.
, ,
, ,
,
, .
,
. , -
,
. . .
, , ,
: ()
() ? ,
- , ,
13
.
14 .

III

905


, .
, - (412-323 . ..),
, ,
. ,
, , , ,
, , 15
(
: [16]).
- , ,
( , )
. , , ,
(356-323). ,
(886911), , 17,
, , .
, ,
- (= , ; [ ]
, ; ) [ 2000: 195, 471]. ,
, .
: ^ . . ^
Ci r p feTH 60. Wh . 60 . . . ^ ccirfc.
. . *. . ...
*. . . . ' * tri [ 2000: 195].
:
. . -, , ,
, . ,
, ( [])
, ,
, , 12 . ,
, ,
, ... [ 1885: 428].
, , ,
. , ,
, , , .
( ),
, ;
15 Umwertung aller Werte, , , ,
.
16
:
, , , . .
: , ,
. . , , , ,
, , , ( ),
, , . . ,
, , .
17 - .

906

' iu n a
^ . ,
, .
, , ,
, : ,
. : ? :
, ( 4: 5-9).

, ,
, , .
, - , :
,
( , ,
). , , , ,
( ),
.
. :
. ,
, . . .

;

.
<...>
,
;
,
, ,
, ...

<...>
.
? .

.

<...>
.
? .
,
...
, (
) . -,
,
( ),
, . . -,
, ,
. -,

III

907


, , ,
, -
. . .
, ( , -)
, ,
() , ()
, . ( ;
. 18
.) ,
. ,
- ,
,
. ( . , ,
[] .)
() (
) 19 ( ) ( 20). -
(:
), (,
, , [,
]).
() 21, :
( , , ,
), ,
, , .
(, ) , ,
, , ,
. , ,
; ,
, ,
.
, .
18 . . : ()
,
(, ,
[] ).
, (,
) [ 1993:1718].
19 , .
: ( )
, (
).
20 , ,
( ), . . , .
21 Copulatio , , . ,
, .
.

908

( ;
; . .),
. , ;
, .
;
.
, ,

.
, , ( ) ,
() . ,
. ,
.
, , ,
() perpetuum mobile ,
( ).
, ,
( ) .
, (
[. ]) , , .

. ,
, .
() ,
, .
, ( ,
, ; , ,
. .), . -,
,
, ,
, , .. .
, - ,
. (-, ,
, .)
, .
: ,
( ) ;
() . ,
, ,
,
.
,
, .
, , ,
. ,
. .

III

909

, , () (
[] ), . .
sapientia, , .
,
( ), ,
( , ), ,
, ,
. . sapientia ( sapio [], , ,
, ), ,
. () ( ,
), ,
. , sapientia
, . . ,
. Sapientia (, , )
, , ,
: , , sapientia aedfficavit sibi domum,
( 9: 1). , (, )
:
, . ,
( ) homo sapiens,
sapienti sat.
0 1 - 3 .

( ,
), , , . .
. ,
(--)
, ,
, - .
, ,
, , .

( ) .
, , ,
. ,
.
, , ,
.
, ,
, . , , .
, ,
oKpre , -

910


.
- .
(. ) :
, , , .
- ,
, :
, , ,
, !
,
, !

,
, ,
,
, !

-;
. ,
, : .
: = . . :
,

, .

.
, !
, , :
, ,
( 6: 11).
, -
. .: ,
,
, ( 5: 11).
, , (,
, , , -/ [,
22]) ,
( , , , ,
)23 ( [
22 : . ,
: ,
. , ( , . .
), : ,
(), ,
, .. -,
(, , ) .
( ,
[ 1991]) .
23 , ,
, ( = ) .

III

911

] , et
)2*, ( )
. . ,
, (
, ) ()
, ,
. :
( ,
, ).

90- . XX . 11
2001 . : , ,
.
... . ,
,
, 1995
-. .
, , , 1995
.
, 2S. 7
, ,
. ,
. ,
18- . .
,
.
,
, , , ,
factum novum26.
, .
, . , ,
, , . - , , . ,
(, ).
16 , ,
. , 24
: , .
, , :
,
. .
25 , ,
. ( 90- .).
26 novus , .

912

, (, ).
, .
21, , ( 30: 2).
: 28 , ,
( 3: 3). ... , ,
(. 5829). , ,
( 7: 6). , , ,
, ( 2:9). ,
, , ,
, , : ! ( 20:19; 20: 26).
, , , ,
( 24: 43).
, , , : ! !
; : , ( 13: 25).
,
( , ):
SB'fept ... ; ... ,
(. 67). . :
( 37: 8).

( ).
: ,
. ( .)
.
:
( = ).
, ( ).
, , ,
. . : , ,
, , , ;
, , ( 6: 6).
: . :
, ;
,
( 10: 20); , , ;
, ( 12: 3).
: ,
;
, ( 21: 2627).
27 ; (
) .
28 : .
29 ; .

III

913

:
, .
, ,
. :
, ,
(. . ).
, , :
, (. .
) , , .
0 1 - 4 .


, : ^ , ^ ,
, .. ;
: ... erbfrz.
(. . ), , .
, ,
( 29: 24). , ()
;
. , ,
.
, ( )
. (dwelling [habitation], demeure, Behau
sung) ,
,
(
, ),
(-3: 36).
, , ,
, ,
, ( ).
., : 30 , , ,
31. ,
,
, ( 36: 2223).
, ,
. .
1941 ., ,
General Frost .
30
31

, .
.

914


(
32, , . .), ,
, .
, , ;

. .
, , ,
. , , 33.

. , , :
, , ,
, ,
, ,
( 10: 34).

, , ,
.
. (
), .
.:
( 4: 6).
, , : , <...>
( 67: 7)34. . :
[] .
( 14: 26-27). ,
()
( ), .
32 , , ,
, .
.
,
( ). . :
[ 1966: 255].
33
. , ,
, ... , ,
: , .
, , , ,
, ,
. (, ).
- ( ,
, , , , ).
, ,
, (
, 19411945 .). . :
.
34 .
: , <...>
^ *^.

III

915

( 2: 7).
( , , , );
(.
- -). ,
(. 4: 6) . , , ,
, . ,
,
,
. . , .
, 18
, , , ;
. , 35,
36, [ ,] 37, ; .
, , <...> :
, . : ! 38.
: 39, .
: , [,] . [] [ ].
[ ,] 40
, , ,
, ( 3: 16-22).
,
, (, , ), . , ,
, , ,
, , , .
, .
. .: ;
, , ( 24: 78). ...
,
. <...> ;
, , . , , ,
, , .
, , ,
. , ,
35 : . ,
, : # rw. ,
, .
36 ,
( , , , . . ).
37 .
38 : , ,
.
39 , : ^ ^^.
40 & &, . . . ,
.

916

.
. , ,
, , . , ,
. ,
.
(, ). ?
.
-, , .
, , -
, , ,
. , ,
,
.
? , , ,
,
. ,
. ! ,
! . ,
, , ,
, , ( ).
.
, ,
; , ,
.
( )
, .
, . 2001 .
. ().
, .
, .
,
; :
...
, , ... ( 22: 17).
,
, : ,
, , .
, , , ', ,
,
, .
, , ,
, ; ( 6: 4749).
. , :
<...>,
, , ,

III

917

, -
... (, ).
,
, .
, , ,
, , , . ,
, , .
,
,
, . . 41
.
, , . . , ,
, , 42, ,
, , , ( ) ( ).
, .
. , , :
: ;
. , []
( 103:2022). . ( );
: ^ # , #
moc: , ,
CKAHIAMA43 : WBAlJjtf ^ : (
, \
, , [ 131:
3 - 5 ])44. . ,
, , ,
: , ;
, ( 28: 20)45; ,
, , ... ( 8: 3).
: ,
41 (; 4: 38) , . ,
, .
42 (= ) , .
43 .
ckpahama . .
, ( . DN . et)
. [ 2001: 153-157].
44 131- ( 132^-) ,
: , , rw.
, ,
. 131-
: ...
: , ,
(-, ).
45 . . .

918

: ,
, - ? ( 22: 2627). ,
, .

: <...> , ;
. [ , ,
] , , , ,
; . , []
, ; ,
(2 4: 5-7).
, : ...,
,
? (2 4: 11). ,
, ,
(1 26: 712).
, , . ? ,
.
, , ,
.
( )
( ).
, , ,
. , , ,
, ( )
, (,
) (, ),
( ).

2.

,
, ,
. ,
: ,
. , ,
, , .
,
, , 46.
, ,
. , ,
46

. firmus , , , .

III

919

, , ,
47. ,
, (=
), ,

( . Vorsicht : providentia cautio).
. ( )
:
- , ( 48);
, ,
, ( ), ; 49;
, , , , 50, () (
), ; , , ;
, ;
; ( ); ;
,
!;
, 51;
,
(, )52;
() ,
;
,
. .
:
oKpre:
* 53 !; ( ) 47 . . , : ,
...; , , ( 49: 31). ,
XIX . , .
. : . .
48 : My home is my castle.
49 , ,
.
50 , , -,
, .
51 XIX . .: <...>
,
. <...> , ,
, . , ,
... (, ).
52 , ;
.
53 .

920

54 t, !, ,
55, .1,
( ): , !,
/, , !,
, , /, : , ,
; , ,
?,
!: - ?!,
!, , . !;
! - !,
!: t,
: ,
, t, :
. ; ;
, !;

! ( : ;
. .): , !,
!, ! . .
, ,
, ,
, , ,
- .
.
( - )
. , ,
, ,
.
, -
, ,
.
, , , ,
, .
.
. ,
,
. ,
, .. -
( ), .
, lingua, ,
, - ,
( , ) (
34 ( ). .
[ 362].
55 : ,
, .

III

921

), , ,
, .
, ,
, ,
, ,
. .
,
.
, .
(, , !),
, .
,
,
. ,
.
--
,
( ), ,
, ,
, .
.
, , ,
, .
, , ,
-, , , , ,
-, .
.
( ) ,
,
. ,
, ,
, .
, .
,
. ,
. . . ,
, ,
. ,
: , ,
, , , . . ,
?

56, , ,
56 .
, , , . .:

922

. ,
.
1- :
()

()

. , (
, ) , : , ,
, , ,
, ,
. . , , ,
, ,
.
. . ?
() . . .
, .

, (. [ 1973, 1:
67]) , , .
. ,
. , ,
: 57.
14: 21: ,
, ^ 58.
, : Solum curo feliciter mon
( [] : ).
2- 3- ,
59 ( ).
, ,
. , ,
. ,
, , ,
, , .
,
[, 1965: 30].
57 : , ,
, ; , , , , .
- , , - [ 1973, 2:99].
: [ : 202].
58 . , : ,
.
, .
59 , 1973 . ( . [
1973, 1: 6-7]).

III

923

,
,
- , ,
, ,
, , !
, ,
,
,
. <...> .
(), ?
:
A ,
.
.
, -. -,
1- ( ...)
, , ,
. , ,
, ;
, , ( ). ,
,
,
( , ),
.
. ,
, .
(, ,
, , ), , ,
, .
, . -,
, , ,
, . (, -
. , , .)

, - -
.
, ,
(, . . , )
( ).
, . ,
( ) ,
( ) : , ,
. ,
. ,

924

, , ,
(= ) ( ): ,
; , . ,
? .
,
, (
) ( ), . . . (
3- .)

. (abstractus)
ab-straho ;
, .

. , , , , , ,

.
( , ). (concretus)
con-cresco , ,
(, concretus , lac concretum
, ). Concretus , . .
( ). , :
. :
, , .
. ?
. ,
() ,
e ( , ,
).
, ;
, , . ,
,
. , ,
. (, .)
,
. ,
, , . ,
,
, .
,
;
.
. ,
,
.
.

III

925

, ,
.
.
, ..
, ,
().
2- :
()

, ,
. :
, , ,
, , . .
3- ( ):

,
,
(= ),
.
, , ,
, , .
. ( )
:

, ;
;
,
, ( ) ,
, (,
, , );
: , ( )
, , (, ,
, );
, ,
(. . / , ,
) . .
:

926

OKpre: ;
!; ;
!; , ,
; !; ,
, , (,

);
( ): !
!; !; : ;
!; .
; ! , ; :
, , . <...> ,
, , ,
:
, , ,
(, );
!: !;
!; !; ?!;
!: !;
!; !;
, , .
, ',
! ( : ;
. .): , !; !
, ; ! !;
! . .
(
), , 3-
:
3- ( ):

il

,
1- 2- .
, ,
, .
: 3-
.
3- ,
,
, ,
.

III

3.

927

3- ( ...)
(= )
, ,
.
.
; , , .
, ;
.
,
, .
.
. ,
. .
, ,
: (, ),
- .
, ,
, 1- 2-,
; ,
- , .
, species humana.
, ,
, . . ,
( )
, . .
.
, ,
, ,
( ) (veibum) .


() , .
, ,
( ) , ( )
. Numen
, .

( ).
, , ,
, , ,
, , (
; . [ 1992]),

928

( , Spielraum
).
. , ,
. ; . :
, . ,
, ,
60. , ,
. ,
,
() 61,
, , ( ) . ( ),
. ,
, ( );
. ,
,
( ),
. , , .
-. ,
, ,
, , (..
), . . .: ,
,
; (2 11:2).
,
: ,
(= ) , ,
- ( 22: 8).
, , :
; ,
, ( 16:
27). , :
, , [
, ]. : ,
: , (1 9: 25-26).
,
: [] []
, ( 2: 6). (-60 , , .
, ; .
() : . ,
, . .: (?) -?
(. , ).
61 , . .:
; .

III

929

) : , ,