Вы находитесь на странице: 1из 42

Tesla Smartphone 9

KORISNIKO
UPUTSTVO

Sadraj
PODEAVANJE 4
Raspakivanje vaeg telefona  4
Upoznavanje telefona  4
Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prvo podeavanje 5
Postavljanje SIM kartica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zakljuavanje SIM kartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

KORIENJE TELEFONA  6
Prvo ukljuivanje 6
Prijavite se ili kreirajte Google nalog  6
Unesite svoj PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Aktiviranje nove SIM kartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zakljuavanje telefona 6
Buenje vaeg telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kretanje kroz menije i opcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Korienje ekrana osetljivog na dodir 7
uvanje snimka ekrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
LED indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tastatura na ekranu 8
SwiftKey tastatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Poetni ekran 8
Pretrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Proireni Poetni ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prilagoavanje Poetnog ekrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Podruje obavetenja i statusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rad sa vie aplikacija u isto vreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

UPRAVLJANJE KONTAKTIMA13
Upravljanje vaim kontaktima13
Dodavanje kontakta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

POZIVANJE14
Pre nego to pozovete14
Pozivanje14
Biranje broja iz Istorije poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pregled proputenih poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Upuivanje poziva jednom od kontakata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Biranje meunarodnog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Videt za direktno biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ekran za govorni poziv15
Odgovaranje na poziv ili odbijanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Konferencijski pozivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

TEKSTUALNE I MULTIMEDIJALNE PORUKE16


Kreiranje nove poruke16
Odgovaranje na poruku17
Multimedijalne poruke17
Slanje multimedijalne poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Primanje multimedijalnih poruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

NA MREI18
Pretraivanje Interneta18
Korienje pretraivaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Podeavanje e-pote 19
Google usluge19
Podeavanje Google e-pote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Glasovna pretraga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Play Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Mape, Navigacija, Mesta i Geografska irina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

KORIENJE KAMERE22
Ikone i indikatori 22
Meni Podeavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Snimanje fotografije23

Ukljuivanje ili iskljuivanje Reima aviona24


Meni opcija na dugmetu za napajanje24
Snimanje video zapisa24
Pregledanje fotografija i video zapisa 24

NAPREDNE POSTAVKE24
Prebacivanje telefona u reim aviona24
Bezbednost25
Podeavanje otiska prsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Prilagoavanje podeavanja 25
Beine veze i mree (upravljanje vezama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Podeavanja telefonske mree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Podeavanje jaine zvuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Podeavanje datuma i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Podeavanje alarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Menjanje opcija jezika i teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Povezivanje sa raunarom28
Sinhronizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Aplikacije29
Deinstaliranje aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vraanje fabrikih podeavanja29

DODATNA OPREMA I SAVETI 30


Korienje slualica30
Korienje Bluetooth slualica30
Kreirajte novu pristupnu taku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

UPRAVLJANJE SIM KARTICAMA30


DODATAK32
Najea pitanja i reavanje problema 32
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Multimedijalne datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Google Play Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sistemske informacije i uinak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
RAM / ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ugraena memorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Drugi izvori pomoi 33

UPOZORENJA I MERE PREDOSTRONOSTI33


Medicinski ureaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Potencijalno eksplozivne sredine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Hitni pozivi35
Vodite rauna o svom telefonu 36

SPECIFIKACIJE37
Performanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dimenzije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Povezivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Proirenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Multimedija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM38

Vano
Ovaj prirunik sadri vlasnike informacije koje su zatiene autorskim pravima. Informacije
sadrane u ovom priruniku podlone su promenama bez prethodne najave. Slike koje se ovde
nalaze slue samo za referencu i mogu da sadre informacije ili karakteristike koje se ne odnose na
va ureaj. Kompanija Comtrade Distribution nee biti odgovorna za tehnike ili urednike greke
ili propuste koji se nalaze u ovom priruniku.
3

PODEAVANJE
Raspakivanje vaeg telefona
Va novi telefon je upakovan u zatitnu kutiju. Paljivo otpakujte kutiju i izvadite sadraj. Ako bilo koja od
sledeih stavki nedostaje ili je oteena, odmah kontaktirajte svog prodavca:
Va novi Tesla pametni telefon
USB kabl
AC adapter
Slualice
Folija za ekran
Silikonska maska

Upoznavanje telefona
1

10
5

1. 3.5mm prikljuak za slualice


Povezuje se na stereo slualice.

6. Dugme za ukljuivanje/iskljuivanje

2. Zvunik telefona
Emituje zvuk sa telefona; pogodan je za
dranje na uhu.

8. Tasteri za navigaciju
Za kretanje kroz aplikacije i menije
Android operativnog sistema

7. Sim Card

3. Prednja kamera
Za snimanje autoportreta, ili video pozive
preko aplikacija koje se dodatno instaliraju.

9. Mikro USB port


Za povezivanje sa raunarom ili
punjaem.

4. Ekran osetljiv na dodir


Za pregled sadraja sa vaeg telefona ili
unos podataka.

10. Senzor otiska prsta


Otkljuajte telefon koristei svoj otisak
prsta

5. Tasteri za pojaavanje/utiavanje zvuka


Poveajte ili smanjite jainu zvuka za
audio sadraje.
4

Punjenje baterije
Za poetnu upotrebu, telefon moete napuniti dok indikator baterije ne pokae 100%. Nakon toga
moete da punite bateriju po potrebi. Telefon nije potrebno puniti kako bi se formirala baterija.

Prvo podeavanje
Postavljanje SIM kartica
1. Iskljuite va telefon pre instaliranja SIM kartice kartice.
2. Kutijicu za SIM izvadiete ubacivanjem iglice u otvor

3. Poto izvadite SIM kutijice pratei uputstvo sa slike, SIM kartice umetnite kao to je ilustrovano tako da
se poklope sa prorezima na telefonu. Paljivo vratite SIM kutijice nazad u proreze.

Zakljuavanje SIM kartice


Va telefon moe raspolagati zakljuavanjem SIM kartice, tj. moi ete da koristite samo SIM karticu koju
vam je obezbedio mreni operater.
Da biste otkazali SIM zakljuavanje, kontaktirajte svog mrenog provajdera.

KORIENJE TELEFONA
Prvo ukljuivanje
Da biste prvi put ukljuili svoj Tesla telefon, pritisnite i drite dugme za napajanje dok se na ekranu ne
pojavi Tesla logo. Saekajte da se uita Android Operativni sistem telefona.

Prijavite se ili kreirajte Google nalog


Ako imate pristup Internetu, va telefon vam omoguava da sinhronizujete informacije sa Google
nalogom.
Moete da kreirate nalog ili da se prijavite na postojei Google nalog koji e se koristiti za sinhronizaciju
vae liste kontakata, e-pote, kalendara i drugih informacija. Otvorite meni Aplikacija, a zatim dodirnite
stavku Podeavanja > Nalozi > Dodaj nalog. Dodirnite tip naloga koji elite da dodate (na primer
Google, Exchange). Trebae vam pristup internetu da biste dovrili proces sinhronizacije. Moete da
kreirate vie naloga kojima ete moi lako da pristupate sa vaeg telefona, ukljuujui vie Google naloga.

Unesite svoj PIN


Kada prvi put instalirate SIM karticu, moda ete morati da unesete PIN koristei numeriku tastaturu na
ekranu.

Vano
U zavisnosti od vaih podeavanja, moda e biti potrebno da svoj PIN kod unosite svaki put kada
ukljuite funkciju telefona.

Aktiviranje nove SIM kartice


U sluaju da svoju SIM karticu koristite po prvi put, moda e biti potrebno da je aktivirate. Obratite se
svom mrenom operatoru za detalje o tome kako da se to uradi.

Zakljuavanje telefona
Ako neko vreme neete koristiti svoj telefon, kratko pritisnite
dugme za ukljuivanje da biste zakljuali pristup. To tedi
energiju i obezbeuje da va telefon sluajno ne koristi nikakve
usluge. Va telefon e se automatski zakljuati ako ga ne koristite
jedan minut.

Buenje vaeg telefona


Ako je ekran iskljuen i telefon ne reaguje na bilo kakvo
dodirivanje ekrana, tada je zakljuan i nalazi se u reimu
mirovanja. Pritisnite dugme za ukljuivanje da biste probudili
svoj telefon. Otkljuajte telefon tako to ete povui prst nagore
po ekranu. Postoje tri ikone na dnu zakljuanog ekrana (s leva
udesno): Glasovna pretraga, Otkljuavanje i Kamera. Stavite
prst na ikonu i prevucite nagore da biste otkljuali ekran i
direktno pokrenuli povezanu aplikaciju (ako je primenljivo).
Ako postoje obavetenja prikazana na zakljuanom ekranu,
moete da prevuete nadole da biste videli obavetenja.
Radi dodatne bezbednosti, moete da podesite PIN, lozinku i
emu za zakljuavanje, skup taaka koje moraju da se dodirnu
pravilnim redosledom da bi se pristupilo telefonu. Otvorite Listu
aplikacija, a zatim dodirnite stavku Podeavanja > Bezbednost
> Zakljuavanje ekrana.

Kretanje kroz menije i opcije


Za kretanje kroz menije i opcije, na dnu, ispod ekrana su na
raspolaganju tri navigaciona tastera.
Nazad Poetna Pregled
Pregled
Dodirnite i zadrite ovo dugme da biste videli nedavno otvorene aplikacije, te im opet pristupili ili oistili
memoriju telefona.
Poetna
Dodirnite ovo dugme da biste direktno otili na Poetni ekran. Dodirnite i zadrite ovu ikonu da biste
otvorili ptretraivanje.
Nazad
Dodirnite ovo dugme da biste otili na prethodnu stranicu ili da biste otili gore za jedan nivo u meniju.

Korienje ekrana osetljivog na dodir


Va telefon koristi ekran osetljiv na dodir za biranje stavki i unoenje informacija. Koristite svoj prst da biste
dodirnuli ekran.
Dodir: Dodirnite ekran jednom da biste otvorili stavke i izabrali opcije.
Prevlaenje: Brzo prevucite prst preko ekrana da biste promenili ekrane ili otvorili liste opcija ili
informacije.
Prevlaenje : Zadrite svoj prst na ekranu i prevucite preko ekrana da biste izabrali tekst i slike.
Dodir i dranje: Dodirnite i zadrite stavku da biste videli listu radnji koje su dostupne za tu stavku. Na
iskauem meniju koji se pojavljuje dodirnite radnju koju elite da obavite.
Pomeranje: Da biste se pomerali nagore ili nadole preko ekrana, jednostavno prevucite prstom nagore
ili nadole preko ekrana u smeru u kojem elite da se kreete.

uvanje snimka ekrana


Snimanje slike aktivnog ekrana vri se istovremenim pritiskom na 2 tastera vaeg Tesla Smartphone
9 ureaja - tastera za smanjivanje jaine zvuka i tastera za ukljuivanje. Pritiskom na ovu kombinaciju
tastera, ekran vaeg ureaja ce bljesnuti uz zvuk okidaa kamere i time ste napravili snimak aktivnog
ekrana telefona. U zavisnosti od toga koji tip aplikacije je aktivan, moe se pojaviti obavetenje da je
sauvan snimak ekrana, a u gornjem levom uglu pojavie se indikator ikona koja e davati obavetenje o
uspenom snimku

LED indikator
Tesla Smartphone 9 poseduje LED indikator u gornjem
desnom uglu, odmah pored zvunika i prednje kamere.
Kada je ekran iskljuen LED indikator vas obavetava
o proputenim Obavetenjima, Potronji baterije, kada
je ureaj na Punjenju. U nastavku su objanjenja tipova
dogaaja i boja svetla koja se na njih odnose:
Plava boja LED indikatora:
Oznaava proputeni Skype poziv ili poruku.
Crvena boja LED indikatora:
Svetli kada je telefon prikljuen na ukljuen punja odnosno kada se puni.
Svetli kada postoji proputen poziv, sms, Whatsapp, Viber poruke
Oznaava da je baterija istroena i pri kraju, te je potrebno dopuniti je.
Zelena boja LED indikatora:
Kada postoji poruka sa Facebook messenger aplikacije.
Da vam ne dolaze obavetenja preko LED indikatora moete podesiti na sledei nain tako to ete
na poetnom ekranu izabrati Podeavanja

> Zvuk i Obavetenja

obeleite dogaaje o kojima elite da vas ureaj izvetava.


7

> OBAVETENJA i

Tastatura na ekranu
SwiftKey tastatura
SwiftKey je virtuelna tastatura na ekranu koja vam
omoguava da unosite tekst. Prilagoena je za sve
Tesla mobilne ureaje bazirana na Androidu i olakae
korienje telefona na svim nivoima. Predstaviemo vam
nekoliko saveta da je lake koristite i prilagodite svojim
potrebama. Dodirnite taster 123 da biste videli brojeve
i posebne znakove, a zatim dodirnite taster {&= da biste
videli jo vie znakova.
Prediktivni tekst
Kod veine ovakvih aplikacija, SwiftKey tastatura nudi intuitivni unos teksta za pretraiva. Dok dodirujete
slova neke rei, iznad tastature se prikazuje izbor rei koje nastavljaju niz dodirnutih slova ili slina
poklapanja za eventualne greke. Lista rei se menja nakon svakog pritiska na taster. Ako je prikazana re
koja vam je potrebna, dodirnite je da biste je ubacili u svoj tekst.
Pomo za tekst
SwiftKey tastatura ima razne mogunosti koje vam pomau da pravilno unesete tekst. Na Listi aplikacija,
dodirnite Podeavanja > Jezik i unos. Zatim dodirnite SwiftKey tastatura da biste videli listu
podeavanja koja moete da prilagodite.
Dodavanje dodatnog jezika
Ukoliko morate da unesete tekst na vie jezika i/ili pisma, moete da dodate jezike na SwiftKey tastaturu.
1. Dodirnite Podeavanja > Jezik i unos > SwiftKey tastatura.
2. Dodirnite opciju Viejezino
3. Kreite se kroz listu dostupnih jezika da biste izabrali one koje elite da instalirate i aktivno koristite na
SwiftKey tastaturi. Mogue je koristiti do tri jezika istovremeno.
4. Nakon to podesite vie od jednog jezika, dodirnite taster SPACE i prevucite levo ili desno da biste
brzo menjali izmeu vie jezika za unos. Raspored tastature se menja u skladu sa izabranom jezikom.

Poetni ekran

Vreme i status
Pretrai

Poetni ekran vam omoguuje brz pristup


informacijama i jednostavne kontrole sa
videtima ili preicama. Ovde se prikazuju
informacije kao to su vreme i vremenske
prilike ili su obezbeene dodatne kontrole i
direktan pristup aplikacijama i drugim esto
korienim funkcijama vaeg telefona.

Videti

Na dnu ekrana se nalazi Traka omiljenih


koja prikazuje podrazumevane aplikacije.
Dodirnite ikonu da biste otvorili aplikaciju.
Dodirnite ikonu Liste aplikacija u sredini Trake
omiljenih da biste videli svoje aplikacije.
Da biste promenili aplikacije, pogledajte
Menjanje ikona Trake omiljenih.

Lista aplikacija

Pretrai
Da biste pretraivali aplikacije, datoteke ili informacije na Internetu, dodirnite ikonu
.
ili dodirnite jedan od predloga,
Jednostavno unesite tekst koji elite da pronaete i dodirnite
aplikacija ili datoteka prikazanih na listi.
Da biste traili neto na internetu ili pretraivali, morate da budete povezani na mreu mobilnih podataka
(ako postoji) ili beinu mreu. Pogledajte Na mrei.
Traenje glasom
Ako je dostupno traenje glasom, dodirnite mikrofon
Traenje glasom.

i izgovorite svoj zahtev za pretragu. Pogledajte

Proireni Poetni ekran


Poetni ekran se prostire na obe strane ekrana, pruajui vam vie prostora za dodavanje ikona, videta ili
funkcija. Da biste videli proireni ekran, prevucite prstom ulevo ili udesno.

Napomena
Proireni ekrani
sa desne strane
su dostupni
samo ukoliko ste
dodali sadraj
sa desne strane
poetnog
ekrana.

Prilagoavanje Poetnog ekrana


Moete da personalizujete svoj Poetni ekran dodavanjem ili
uklanjanjem preica aplikacija ili videta i promenom pozadine.
Dodavanje preica na Poetni ekran
Da biste dodali preice aplikacija na Poetni ekran, dodirnite ikonu
Lista aplikacija u donjem sredinjem delu Poetnog ekrana. Dodirnite
i zadrite ikonu za izabranu aplikaciju. Lista aplikacija e se zatvoriti
i pojavie se Poetni ekran. Pomerite ikonu u eljeni poloaj na
Poetnom ekranu i sklonite prst.

Dodavanje videta na
Poetni ekran
Dodirnite i zadrite bilo koju
oblast na Poetnom ekranu
koja ne sadri ikonu ili videt.
Dodirnite VIDETE da biste
videli male aplikacije i veze
(kao to su prilagoene
preice, kontakti ili
obeleivai) koje moete
da dodate na Poetni ekran.
Videti su male aplikacije
koje prikazuju konstantno
aurirane informacije ili
brze preice za aplikacije ili
posebne funkcije.

Da biste premestili
aplikaciju ili videt na
Poetni ekran, dodirnite
i zadrite stavku sve dok
nije izabrana. Otvorie se
Poetni ekran. Prevucite
stavku na bilo koji slobodan
prostor na ekranu.
Da biste premestili stavku
na neki drugi Poetni ekran,
prevucite je na stranu
ekrana a Poetni ekran
e se prebaciti na ekran
u tom pravcu. Otpustite
stavku kada je pravilno
postavljena.
10

Uklanjanje videta ili


preica sa Poetnog
ekrana
Da biste uklonili preicu ili
videt sa Poetnog ekrana,
dodirnite i prevucite ga u
Ukloni na vrhu ekrana.

Promena veliine videta


Nekim videtima je mogue promeniti veliinu. im postavite videt na Poetni ekran, moete promeniti
njegovu veliinu prevlaenjem uglova.
Da biste promenili veliinu videta koji je ve na Poetnom ekranu, dodirnite i zadrite videt. Kada se
pojavi ikona Ukloni, otpustite videt. Ako je mogue videtu promeniti veliinu, moi ete da razvuete
strane videta kako biste mu promenili veliinu.
Dodavanje ili uklanjanje fascikli
Takoe moete da dodate fascikle Poetnom
ekranu. Da biste kreirali novu fasciklu
prevucite i otpustite ikonu aplikacije na drugu
ikonu aplikacije na Poetnom ekranu. Time
e se kreirati jedna Neimenovana fascikla.
Dodirnite ikonu fascikle, a zatim dodirnite
naziv fascikle da biste joj promenili ime.
Da biste izbrisali preicu aplikacije u nekoj
fascikli, dodirnite ikonu fascikle da biste
prikazali aplikacije koje su u njoj, a zatim
dodirnite i zadrite ikonu aplikacije koju
elite da uklonite. Prevucite i otpustite ikonu
na Ukloni koji e se pojaviti na vrhu ekrana.
Da biste izbrisali fasciklu, dodirnite i zadrite
na fascikli, a zatim prevucite i otpustite fasciklu
na Ukloni koji e se pojaviti na vrhu ekrana.
Menjanje ikona Trake omiljenih
Moete da podesite ikone za instalirane aplikacije u Traci omiljenih. Otvorite Listu aplikacija i pronaite
aplikaciju koju elite da dodate. Dodirnite i zadrite ikonu, zatim je prevucite na bilo koju slobodnu poziciju
na Traci omiljenih. Prevlaenje nove aplikacije na postojeu ikonu na Traci omiljenih dovee do kreiranja
fascikle za obe ikone.
Da biste uklonili ikonu sa Trake omiljenih, dodirnite i zadrite ikonu da biste je izabrali. Ili prevucite ikonu na
drugu lokaciju izvan Trake omiljenih ili na Ukloniti na vrhu ekrana.
Promena pozadine
Dodirnite i zadrite bilo koju oblast na
Poetnom ekranu koja ne sadri ikonu ili
videt, dodirnite POZADINE.
Izbor pozadina se prikazuje na traci
na dnu ekrana; moete izabrati Tesla
pozadine iz sekcije Pozadine. Ukoliko
elite da kao pozadinu koristite slike
iz Galerije, dodirnite opciju Moje
fotografije u donjem levom uglu i
izaberite sliku iz Galerije ili Fotografija.
Dodirnite sliicu da biste izabrali
pozadinu koju elite da koristite, zatim
dodirnite Podesi pozadinu.

11

Lista aplikacija
Da biste pristupili Listi aplikacija, na Poetnom ekranu dodirnite
sredinji deo Trake omiljenih. Aplikacije se prikazuju po abecednom
redu, sa etiri najskorije koriene aplikacije na vrhu menija. Prevucite
nagore ili nadole da biste videli kompletnu listu aplikacija.

Podruje obavetenja i statusa


Ikone obavetenja i statusa prikazane su na vrhu ekrana. Gornje
desno podruje prikazuje razliite informacije o statusu, kao to su
Wi-Fi povezivanje, jaina signala, status baterije i vreme. Gornje levo
podruje prikazuje ikone sa dogaajima, kao to je nova poruka.
Prikaz sa jednom SIM karticom:

Prikaz sa dve SIM kartice:

Prevucite nadole sa Trake sa


obavetenjima da biste prikazali
sva obavetenja.

Prevucite prstom nadole


jednom ili dva puta da biste
otvorili Brza podeavanja
koja vam omoguavaju da
brzo prilagodite izabrana
podeavanja ili ukljuite ili
iskljuite funkcije.

12

Rad sa vie aplikacija


u isto vreme
Moete da otvorite vie
aplikacija u isto vreme. Da
biste otvorili novu aplikaciju,
dodirnite ikonu Poetak da biste
se vratili na Poetni ekran, a
zatim pokrenite novu aplikaciju.
Dodirnite ikonu Pregled da biste
se brzo kretali napred i nazad
izmeu prethodno otvorenih
aplikacija.

UPRAVLJANJE KONTAKTIMA
Upravljanje vaim kontaktima
Va telefon poseduje adresar koji vam omoguuje da sauvate
kontakte u ugraenu memoriju ili na SIM karticu.
Dodirnite aplikaciju Kontakti na Listi aplikacija ili dodirnite Sve
kontakte na Birau telefonskog broja da biste videli svoje kontakte.
Ako nemate nijedan kontakt sauvan na telefonu, moete da
uvezete kontakte sa svog Google naloga, dodate novi kontakt ili
uvezete kontakte sa SIM ili SD kartice. Otvorite aplikaciju Ljudi sa
Liste aplikacija, a zatim dodirnite
da biste dodali kontakt,
traili kontakt, ili dodirnite ikonu Meni da biste otvorili meni.

Dodavanje kontakta
Dodirnite
da biste dodali novi kontakt.
Da biste kreirali kontakt, prvo izaberite gde
elite da sauvate informacije o kontaktu. Od
vas e biti zatraeno da unesete informacije o
kontaktu, kao to su ime, broj telefona i adresa
e-pote.
Ukoliko kontakt uvate u telefonskoj memoriji
moete pomeriti na stranicu dole i dodirnite
Vie polja da biste dodali stvari poput:
IM adrese.
Dodajte bilo kakve line beleke o kontaktu.
Fonetsko ime
Povezivanje sa internet sajtom
i jo mnogo drugih korisnih informacija
vezanih za kontakt.
Da biste dodelili neku sliku kontaktu, dodirnite siluetu i odaberite da li elite da snimite fotografiju ili da
izaberete neku sliku iz galerije slika na vaem telefonu. Kada to zavrite, kliknite na ikonu Zavreno pri vrhu
ekrana.
Dodirivanje imena kontakta dovee do njihovog profila. Dodirnite dok prikazujete profil kontakta
da biste izbrisali, podelili ili kreirali preicu na Poetnom ekranu za kontakt. Dodirnite
da biste uredili
detalje o kontaktu; ponovo dodirnite za vie opcija, ovde moete da podesite ton zvona za kontakt,
poaljete sve dolazne pozive na glasovnu potu ili dodate sliku kontakta.
Takoe moete da kreirate kontakt iz jednog ve biranog ili primljenog broja, pogledajte uvanje i
biranje brojeva preko kontakata.

13

POZIVANJE
Ovo poglavlje vam pokazuje kako da upuujete telefonske pozive i razne opcije koje su vam dostupne u
toku poziva.

Pre nego to pozovete


Proverite da li je funkcija telefona ukljuena pre nego to pozovete. Moete da proverite status telefona iz
podruja Obavetenja.
Napomena
Boje ikone statusa i obavetenja mogu da se razlikuju. Videete indikacionu ikonu za svaku ubaenu SIM
karticu.
Povezan na mreu: Moete da pozovete.
Reim aviona: Beina veza je prekinuta (Wi-Fi, Bluetooth i mobilni podaci). Onemoguite reim
aviona pre nego to pokuate da pozovete.

Pozivanje
Napomena
Ako imate vie ubaenih SIM kartica u telefon, moda e se od vas traiti da naznaite koja SIM kartica da
se koristi pre nego to se poziv povee. U zavisnosti od podeavanja vae SIM kartice. Da biste izabrali
SIM karticu, jednostavno dodirnite ime operatera. Pogledajte Upravljanje SIM karticom.
1. Na Poetnom ekranu dodirnite Telefon, a zatim
da biste otvorili numeriku tastaturu na ekranu.
2. Unesite broj koji elite da pozovete.
3. Dodirnite

da biste pozvali.

4. Da biste zavrili poziv, dodirnite

Ako je prikazan kontakt koji vam je potreban, jednostavno


dodirnite ime kontakta da biste pozvali.

Biranje broja iz Istorije poziva


Istoriju poziva moete da vidite dodirom na ikonu Istorija poziva
. Ona prikazuje nedavno primljene, birane i proputene
pozive. Dodirnite ikonu telefona da biste ponovo zvali. Da
biste videli detalje poziva i druge opcije, dodirnite broj ili ime
kontakta.

Pregled proputenih poziva


Obavetenja o proputenim pozivima su prikazana u sledee tri
oblasti:
1. Podruje Obavetenja sa ikonom proputenog poziva.
Otvorite polje Obavetenja i dodirnite
obavetenje o proputenom pozivu da biste prikazali detalje proputenog poziva.
2. Preko ikone telefona (broj u kutiji je broj proputenih poziva). Dodirnite Telefon bilo sa Poetnog
ekrana ili sa Liste aplikacija da bi se direktno prikazali detalji proputenog poziva.
3. Na ekranu zakljuavanja na vaem telefonu. Dvaput dodirnite
obavetenje za prikaz detalja o proputenom pozivu.
14

Upuivanje poziva jednom od kontakata


Pozivanje kontakta iz aplikacije sa Kontaktima
1. Dodirnite Svi kontakti da biste prikazali svoje kontakte.
2. Dodirnite kontakt da biste otvorili profil.
3. Dodirnite slualicu telefona pored broja u kontaktu da biste nazvali eljeni kontakt.
Pozivanje kontakta iz aplikacije Telefon
1. Dodirnite Ljudi da biste prikazali svoje kontakte.
2. Dodirnite kontakt da biste otvorili profil.
3. Dodirnite slualicu telefona pored broja u kontaktu da biste nazvali eljeni kontakt.

Biranje meunarodnog broja


Kada birate meunarodne brojeve, nije potrebno da unosite meunarodni prefiks za direktno biranje
(00 itd.) pre pozivnog broja zemlje. Jednostavno dodirnite i zadrite 0+ na numerikoj tastaturi na
ekranu sve dok se + ne pojavi na ekranu.

Vano
Cene meunarodnih poziva mogu u velikoj meri da variraju u zavisnosti od zemlje koju zovete i
vaeg mrenog provajdera. Predlaemo da proverite sve cene poziva kod mrenog provajdera,
kako biste izbegli prevelike telefonske raune. Ako koristite svoj telefon u inostranstvu, primenie
se tarifiranje rominga. Obratite se svom provajderu za cene rominga specifine za zemlju koju
poseujete pre nego to odete.

Videt za direktno biranje


Moete dodati videt za direktno pozivanje za kontakt na vaem Poetnom ekranu. Otvorite Listu
aplikacija, zatim dodirnite karticu Videti. Dodirnite i zadrite Direktno pozivanje i moi ete da stavite
videt na va Poetni ekran. Kada ga postavite, moi ete da izaberete kontakt koji ete povezati sa tim
naroitim videtom na Poetnom ekranu.

Ekran za govorni poziv


Odgovaranje na poziv ili odbijanje poziva
Kada imate dolazni poziv, na ekranu e biti prikazan broj. Da biste
prihvatili ili odbili poziv, dodirnite i zadrite ikonu telefona u sredini
ekrana, zatim prevucite prstom preko ekrana prema jednoj od tri
ikone koje se pojavljuju. Ikona zelenog telefona je za prihvatanje, a
crvenog telefona za odbijanje poziva. Ikona sms poruke je za slanje
ve predefinisane poruke osobi koja vas poziva uz odbijanje poziva.
Zavravanje poziva
Da biste zavrili poziv, dodirnite

sa ekrana glasovnog poziva.

15

Opcije glasovnog poziva


Stavite poziv na ekanje.
Utiajte poziv.
Spikerfon.
Pristupite tastaturi dok je poziv u toku.

Jedna opcija:
Dodajte jo jedan poziv

uvanje i biranje brojeva preko kontakata


Moete da sauvate broj koji ste birali u svoje kontakte za buduu upotrebu. Iz Istorije poziva
dodirnite broj, zatim dodirnite Kreiraj novi kontakt i unesite informaciju. Pogledajte Dodavanje
kontakta. Alternativno moete da dodirnete Dodaj u kontakte da biste aurirali postojee informacije o
kontaktu.

Konferencijski pozivi
Ako imate jedan aktivan poziv i drugi na ekanju, moete da spojite oba poziva kako biste napravili
konferencijski poziv. Izaberite i u njemu opciju Objedinite pozive. Ako pozivate, stavite prvi broj na
Pauzu, nazovite drugi broj tako to ete iz menija izabrati ikonu
. Poto uspostavite drugu vezu,
izaberite i u njemu opciju Objedinite pozive kako bi napravili konferenecijski poziv.

TEKSTUALNE I MULTIMEDIJALNE PORUKE


Ovo poglavlje vam pokazuje kako se podeava i koristi aplikacija Razmena poruka na vaem telefonu za
slanje (SMS) poruka. Svim SMS i MMS porukama se pristupa preko Razmene poruka. Razmena poruka
automatski rasporeuje primljene i poslate poruke u razgovore (niti).
Da biste pristupili Razmeni, otvorite Listu aplikacija ili dodirnite Razmena poruka na Poetnom ekranu.
Napomena
Ako imate vie SIM kartica ubaenih u telefon, moraete da odluite koju SIM karticu elite da koristite pre
nego to se poalje poruka. Moi ete da vidite koja SIM kartica je trenutna SIM kartica u polju za kreiranje
tekstualne poruke. Da biste promenili SIM karticu, dodirnite i zadrite ikonu Poalji.
Pogledajte Upravljanje SIM karticom za vie informacija.

Kreiranje nove poruke


Moete da koristite svoj telefon da biste kreirali tekstualne (SMS) i
multimedijalne (MMS) poruke.
1. Dodirnite

da biste kreirali novu poruku.

2. Dodirnite
da biste dodali kontakte sa liste kontakata ili
dodirnite polje Ukucaj ime ili broj da biste uneli broj telefona
primaoca ili direktno unesite ime. Predloeni kontakti e biti
prikazani u padajuoj listi ispod polja za unos teksta. Da biste
izabrali predloeni kontakt, dodirnite ime kontakta.
3. Unesite svoju poruku u polje za tekst oznaeno sa Otkucajte
tekstualnu poruku.

16

Napomena
Tekstualne poruke mogu biti dugake do 160 karaktera. Ako je vaa poruka dua od 160 karaktera, ona
e biti poslata kao vie vezanih poruka. Veina telefona e automatski pridruiti vezane poruke da bi
primaocu predstavio jednu dugaku poruku, meutim, neki stariji telefoni nemaju tu mogunost.
Dodirnite dugme Meni da biste videli koje su opcije na raspolaganju kada kreirate novu poruku. Opcije
se menjaju u zavisnosti od statusa poruke.
Opcija

Opis

Ubaci brzi tekst

Unesite ve predefinisan tekst.

Dodaj naslov

Dodajte naslov poruke.

Odbaci

Odbacite poruku.

Podeavanja

Dodatna podeavanja za poruke.

4. Dodirnite ikonu Poalji

da biste poslali poruku.

Odgovaranje na poruku
Kada nova tekstualna poruka stigne, pojavljuje se ikona poruke u podruju Obavetavanja i ikona poruke
u dnu telefona prikazuje broj neproitanih tekstualnih poruka.
Dodirnite Razmena poruka na Listi aplikacija da biste videli listu poruka ili otvorite podruje
Obavetenja da biste videli rezime poruke. Dodirnite rezime da biste otvorili listu poruka.
Da biste odgovorili na SMS ili MMS poruke, otvorite poruku iz liste poruka. Svoj tekst unesite u polje za
tekst oznaeno sa Unesite tekstualnu poruku. Dodirnite dugme Meni da biste videli vie opcija.
Opcija

Opis

Dodaj naslov

Dodajte predmet poruke.

Poalji

Poaljite odgovor na poruku.

Izbrii nit

Izbrii poruku.

Dodaj u Kontakte

Dodajte poiljaoca na svoju listu kontakata.

Podeavanja askanja

Dodatna podeavanja za poruke.

Multimedijalne poruke
Multimedijalne poruke su sline tekstualnim porukama, ali takoe omoguuju da priloite datoteke kao
to su slike, audio ili video snimci. Svaka poruka moe da bude i do 250 KB velika.
Napomena
Potrebno je da podesite MMS profil da biste mogli da aljete MMS poruke. Uobiajeno, va telefon e
automatski podesiti profil. Pitajte svog provajdera za neophodne informacije ako je potrebno da runo
podesite MMS profil.

Slanje multimedijalne poruke


Pratite uputstva u Kreiranje nove poruke da biste zapoeli novu poruku ili odgovorili na postojeu SMS
poruku na nain opisan u Odgovaranje na poruku.

17

1. Da biste SMS konvertovali u multimedijalnu poruku,


dodirnite ikonu Dodaj prilog na vrhu ekrana.
2. Ovo otvara listu opcija priloga. Izaberite jednu od njih da
biste pronali datoteku na telefonu ili kreirali novi prilog.
3. Dodirnite ikonu Poalji

da biste poslali poruku.

Primanje multimedijalnih poruka


Kada stigne nova multimedijalna poruka, pojavljuje se ikona
poruke na vrhu ekrana i prikazuje se poruka sa obavetenjem.
1. Poruka sa obavetenjem prikazuje rezime poruke.
Dodirnite Prikai da bi se prikazao rezime poruke.
2. Dodirnite Preuzmi da biste preuzeli sadraj poruke.
Preuzimanja mogu dugo da potraju, u zavisnosti od
kvaliteta vae veze. Ako odgovarate ili otvarate neku drugu
aplikaciju, preuzimanje e biti zaustavljeno.

Vano
Preuzimanje sadraja poruke moe vam biti naplaeno,
naroito ako ste u romingu. Kontaktirajte svog
provajdera ako imate bilo kakvih pitanja.
3. Dodirnite poruku da biste videli sadraj.
4. Da biste odgovorili na poruku, unesite svoj tekst u polje za tekst oznaeno sa Otkucajte poruku i
dodirnite ikonu Poalji
. Jednostavni tekstualni odgovori bie poslati kao SMS poruke. Ako
elite da priloite datoteku, dodirnite . Bie vam predstavljen menija sa opcijama.
5. Dodirnite ikonu Poalji

da biste poslali poruku.

NA MREI
Pretraivanje Interneta
U cilju da pretraujete internet sa svog telefona, morate biti
povezani sa mreom za prenos podataka ili beinom mreom.

Korienje pretraivaa
Da biste poeli sa pretraivanjem, dodirnite ikonu Pregleda
na Traci omiljenih ili na Listi aplikacija.
Napomena
Referentne slike koriste Pregleda aplikaciju.
Da biste otvorili novu web lokaciju, dodirnite polje za adresu
na vrhu stranice. Unesite adresu koristei tastaturu i dodirnite
Idi . Moete da uveate ili umanjite stranicu skupljanjem dva
prsta ili obrnutim skupljanjem dva prsta.
Da biste se kretali unapred i unazad kroz istoriju pregledaa,
prikazali svoje obeleivae, podesili podeavanja pregledaa
i obavili druge zadatke, dodirnite ekran u dnu Pregledaa
i pojavie se navigacioni meni u kome ete moi da
18

vidite otvorene kartice i kreete se kroz iste. Pregleda vam omoguava da otvorite vie stranica.
na dnu ekrana
Podrazumevano, kartice se vide na ekranu Pregled telefona. Dodirnite ikonu Pregled
za prikaz dodatnih opcija poput deljenja stranica, zatvaranja kartica, podeavanja ili pretrage.

Podeavanje e-pote
Va telefon vam omoguava da pristupite svojoj e-poti preko aplikacije Gmail. Ukoliko se prijavite po
prvi put koristei Gmail nalog, vae informacije e se automatski koristiti za kreiranje vaeg potanskog
sandueta na telefonu.
Da biste dodali drugi nalog, otvorite Podeavanja sa Liste aplikacija, zatim dodirnite Nalozi > Dodaj
nalog > [tip naloga]. Unesite adresu e-pote za novi nalog. Ukoliko ste izabrali pogrean tip naloga, od
vas e se zatraiti da potvrdite tip naloga koji elite da koristite. Unesite lozinku za nalog i, po potrebi,
dodelite aplikaciji Gmail dozvolu da pristupi vaem nalogu.
Najpopularniji ISP-i mogu da se postave u samo dva koraka. Ukoliko ne moete da automatski podesite
nalog, unesite adresu svoje e-pote i dodirnite Runo podeavanje da biste runo uneli parametre.
Dodirnite Sledee da biste zavrili proces podeavanje.

Google usluge
Napomena
Aplikacije moda nee biti dostupne u svim zemljama i regionima.
Morate da aktivirate Google nalog pre nego to koristite Google usluge. Ako prvi put pristupite Google
uslugama, morate da proitate i prihvatite uslove korienja usluga.

Podeavanje Google e-pote


1. Uverite se da je telefon povezan na vezu za prenos podataka ili na Wi-Fi vezu.
2. Na Listi aplikacija dodirnite Gmail.
Ako niste uneli adresu svog Gmail naloga i lozinku kada ste prvi put pokrenuli svoj telefon, pratite
uputstva na ekranu.
Pisanje e-pote
1. Uverite se da je telefon povezan na vezu za prenos podataka ili na Wi-Fi vezu.
2. Na Listi aplikacija dodirnite Gmail.
3. Dodirnite

4. Unesite e-adresu primaoca, predmet i poruku.


5. Kada zavrite sa pisanjem poruke, dodirnite
.

Glasovna pretraga
Sa glasovnim postupcima, moete da aljete
tekstualne poruke, pozivate, aljete e-potu,
da pronaete pravce do objekata, automatski
pozovete ustanove, pretraujete internet, pa ak i
da poaljete beleku samome sebi koristei svoj
glas. Dodirnite Traenje Glasovna pretraga na
Listi aplikacija ili dodirnite ikonu mikrofona
na
Poetnom ekranu.

19

Play Store

Vano
Za pitanja u vezi sa povezivanjem na Play Store, pogledajte Najea pitanja i reavanje
problema.
Dodirnite Play Store na Listi aplikacija da biste otvorili aplikaciju Google Play Store. Ovde moete da
nabavite razliite aplikacije da biste poboljali svoj telefon.
Sadraj i dizajn aplikacije Google Play Store se razlikuje od regiona do regiona. Na primer, u nekim
regionima, moete da pretraujete i kupujete filmove, knjige, asopise ili muziku. Auriranja mogu u bilo
kom trenutku da dodaju nove kategorije ili promene nain na koji se kreete kroz Google Play Store.Moete
da pretraujete prodavnicu po kategoriji ili da dodirnete ikonu za pretragu da biste potraili odreenu
aplikaciju. Jednom kada izaberete aplikaciju, dodirnite Instaliraj da biste preuzeli i instalirali aplikaciju.
Bie vam reeno koje usluge zahtevaju pristup aplikaciji kako bi pravilno funkcionisale (npr. kontaktne
informacije, beini pristup, GPS). Ako nijedna od ovih usluga ne izgleda neobino, dodirnite Prihvati i
preuzmi da biste nastavili sa instalacijom. Moete pratiti napredak preuzimanja na web lokaciji aplikacije i
u podruju za obavetavanje.

Vano
Neke aplikacije mogu da zahtevaju uplatu pre nego to moete da ih preuzmete. Potrebno je
da imate Google Wallet nalog da biste mogli da platite za ove aplikacije, ili broj kreditne kartice
povezan sa vaim Google nalogom.
Korienje preuzete aplikacije
Nakon to ste preuzeli i instalirali aplikaciju, moete da je pronaete na Listi aplikacija ili listi Videti.
Odreene aplikacije pruaju i Aplikaciju i videt, ili pruaju samo videt (bez ikone za aplikaciju).
Pogledajte Prilagoavanje Poetnog ekrana.
Deinstaliranje preuzetih aplikacija
Nakon to ste preuzeli i instalirali aplikaciju, moete da deinstalirate aplikaciju tako to ete otvoriti Listu
aplikacija i dodirnuti Podeavanja > Aplikacije. Kreite se kroz listu aplikacija i izaberite aplikaciju koju
elite da deinstalirate. Dodirnite DEINSTALIRAJ.
Napomena
Brisanje ikone aplikacije sa Poetnog ekrana brie samo preicu.
20

Mape, Navigacija, Mesta i Geografska irina


Doite do uputstva koja se lako prate koristei Google mape, pogledajte uslove u saobraaju u realnom
vremenu i kreite se koristei izgovorena, po principu skretanje-po-skretanje uputstva za vonju. Takoe,
pogledajte gde se nalaze vai prijatelji, zanimljiva mesta, kao i lokalna preduzea.
Napomena
Mape ne poseduju informacije o svakoj lokaciji. Neke lokacije ne mogu da poseduju sve nivoe zumiranja.
Vozite paljivo i oslanjajte se primarno na vizuelnu identifikaciju, pa tek onda na glasovna uputstva.
Korienje mape
Dodirnite ikonu Mapa na Listi aplikacija. Prevucite mapu prstom da biste pomerili mapu okolo.
Da biste uveali ili umanjili:
1. Dvaput dodirnite lokaciju na mapi da biste uveali lokaciju, a zatim dodirnite jednom da biste
umanjili, ili
2. Dodirnite oblast sa dva prsta odjednom i razmaknite ih da biste uveali, a sastavite ih da biste
umanjili.

21

KORIENJE KAMERE
Va telefon ima dve digitalne kamere postavljene na prednjoj i zadnjoj strani. Ovaj odeljak e vas provesti
kroz korake potrebne kako bi napravili fotografije i video snimke sa vaeg telefona.
Da biste aktivirali kameru, otvorite Kameru sa Liste aplikacija ili Trake omiljenih.

Ikone i indikatori
Reim
praenja
pokreta

Pregled
galerije

Normalni
reim

Reim panorame

Pravljenje uzastopnih snimaka


HDR snimanje
Blic
Zameni kameru

Podeavanja

Video
kamera

Okida
fotoaparata

Prozor kamera obezbeuje vie kontrola na ekranu slike. Dodirnite taster Okidaa ili pritisnite taster za
jainu zvuka da biste slikali. Dodirnite sliicu da biste otvorili galeriju.
Dodirnite dugme Kamkordera i on e odmah poeti da snima. Dok snimate, niste u mogunosti da
pristupite podeavanjima kamere/ kamkordera, meutim, jo uvek moete da ukljuite blic za osvetljenje
i da slikate tasterom Okidaa.
22

Pauza
Proteklo
vreme

Dodirnite dugme
Zaustavi snimanje
da biste zaustavili
snimanje.

Pokreni/
zaustavi
snimanje

Taster
okidaa

Meni Podeavanja
Napomena
Neka od sledeih podeavanja nisu dostupna za prednju kameru.
Dodirnite ikonu Podeavanja da biste otvorili meni Podeavanja.
U meniju Podeavanja kamere moete menjati opcije reima scene,
lokacije snimanja fotografija, vidljivosti, efekta boje, balansa bele boje,
svojstva slike, anti treptaja ili vratiti sve opcije na podrazumevane
(fabrika podeavanja)
U sekciji Fotografija moete da podeavate opcije za detekciju lica
ili osmeha, samostalni tajmer, veliine slika ili veliine pregleda, broj
snimaka, ISO standard i druge.
U sekciji Video zapisa moete podeavati opcije kvaliteta vide snimka,
audio reima, duine intervala i mikrofona.

Snimanje fotografije
1. Vodite rauna da ste prilagodili gore opisana podeavanja.
2. Uokvirite svoj objekat i umirite telefon.
3. Uveajte ili umanjite prema potrebi.
4. Dodirnite Okida da biste napravili snimak.

23

Snimanje video zapisa


1. Uokvirite svoj objekat, umirite svoj telefon i uveajte ili umanjite po potrebi.
2. Dodirnite dugme Kamkordera da biste poeli sa pravljenjem video snimka. Dodirnite tastere Pauza
ili Zaustavi snimanje.

Pregledanje fotografija i video zapisa


Nakon to ste fotografisali ili nainili video snimak, on se automatski uva. Nakon to ste fotografisali ili
nainili video snimak, moete da ga vidite u Galeriji pritiskom na sliicu u uglu ekrana slike. Alternativno,
otvorite Listu aplikacija i dodirnite Galeriju. Iz Galerije moete da delite datoteku direktno koristei
razliite usluge. Usluge se razlikuju u zavisnosti od tipa datoteke.
Takoe moete da izmenite pojedinane fotografije koje ste snimili tako to ete dodirnuti ikonu
donjem levom uglu slike.

NAPREDNE POSTAVKE
Prebacivanje telefona u reim aviona
Moete da omoguite Reim aviona (takoe poznat kao reim letenja) da iskljui mobilni telefon, Wi-Fi i
Bluetooth funkcije i koristite svoje telefon kao runi ureaj u toku leta. Proverite kod svoje avio-kompanije
da biste se uverili da je to u avionu dozvoljeno.
Iskljuite svoj telefon tokom poletanja i sletanja, jer moe da ometa elektronske sisteme aviona.

Ukljuivanje ili iskljuivanje Reima


aviona
Otvorite Brza podeavanja i dodirnite

Takoe moete ukljuiti/iskljuiti Airplane mode na sledei nain:


1. Pritisnite i drite dugme za napajanje dok ne dobijete meni sa
opcijama.
2. Dodirnite opciju Reim rada u avionu.

Meni opcija na
dugmetu za
napajanje
Pritisnite i drite dugme za napajanje dok
ne dobijete meni sa opcijama telefona:
Moete da iskljuite telefon pritiskom na
opciju Iskljui, da restartujete (ponovo
pokrenete) svoj telefon tako to ete
da dodirnete opciju Ponovo pokreni,
da ukljuite/iskljuite opciju Reim rada
u avionu, da zabeleite screenshot ili
odaberete Audio profil prema potrebi
odabirom tri opcije na dnu ovog menija.

24

Bezbednost
Podeavanje otiska prsta
Podesite bezbednost svog telefona na najvii nivo, ubacivanjem otiska prsta za primarnu opciju
otkljuavanja ureaja. Za postavljanje ove opcije potrebno je da uradite sledee - uite u Settings
Security Screen lock Fingerprint unlock. Poto izaberete opciju Add Fingerprint dobiete ekran na
kome e pisati Place your finger a potom vie puta spustite i podignite otisak eljenog prsta sa senzora
itaa otiska prsta na poleini telefona. Poto skener uradi sva oitavanja, izaberite Continue, a zatim
jos jedno Continue pored opcije Unlock by Fingerprint. Na kraju ostaje da izaberete alternativni nain
otkljuavanja telefona u vidu Patterna ili PIN-a, potvrdite alternativni nain otkljuavanja jo jednom i
proces je time zavren .

Prilagoavanje podeavanja
Beine veze i mree (upravljanje vezama)
Otvorite Listu aplikacija i dodirnite Podeavanja da biste upravljali svojim podeavanjima veze.
25

Opcija

Opis

Wi-Fi

Ukljuite ili iskljuite Wi-Fi funkciju.

Bluetooth

Ukljuite ili iskljuite Bluetooth funkciju.

SIM kartice

Podesite podrazumevani SIM za funkcije govornog poziva, prenosa podataka


ili razmenu poruka

Korienje podataka

Pogledajte procenu mobilnih podataka koji se koriste za svaki SIM, iskljuite ili
ukljuite vezu za prenos podataka i ogranienje protoka podataka.

Jo...

Pristup dodatnim podeavanjima veze:


Reim rada u avionu: Onemoguite sve beine veze da biste mogli
bezbedno da koristite ovaj ureaj u avionu.
Povezivanje i prenosni hotspot: Podelite mobilnu vezu telefona za prenos
podataka preko USB-a ili kao mobilnu Wi-Fi pristupnu taku.
VPN: Podeavanje i upravljanje Virtualnim privatnim mreama.
Mobilne mree: Podesite svoje opcije za povezivanje na mobilne mree i
prenos podataka u romingu.

Napomena: Ako je va telefon u Reimu rada u avionu, bie onemoguena opcija da ukljuite Bluetooth.
Podeavanje Bluetooth podeavanja
Moete da koristite Bluetooth za razmenu informacija izmeu svog telefona i drugih mobilnih ureaja.
Bluetooth veze
Za sva Bluetooth podeavanja, otvorite Listu aplikacija i dodirnite Podeavanja > Bluetooth. Zatim
dodirnite preklopni prekida da biste ukljuili ili iskljuili Bluetooth. Kada ukljuite Bluetooth, va telefon
e automatski pretraiti ureaje u blizini koji su podloni prepoznavanju. Va telefon e biti podloan
prepoznavanju sve dok su Bluetooth podeavanja otvorena.
Da biste se povezali sa ureajem, dodirnite ureaj na listi dostupnih ureaja. Moda e biti zatraeno da
unesete PIN na oba ureaja da biste uspostavili vezu.
Da biste jednostavno ukljuili ili iskljuili Bluetooth, otvorite podruje Obavetenja i dodirnite ikonu
Bluetooth.
Internet deljenje
Povezivanje preko USB-a
Ako elite da delite svoju mobilnu internet vezu sa raunarom, moete da poveete telefon sa raunarom
pomou priloenog USB kabla.
1. Prikljuite USB kabl za sinhronizaciju u USB konektor na telefonu.
2. Prikljuite USB konektor u slobodan USB port na raunaru.
3. Otvorite Podeavanja > Jo... > Povezivanje i prenosni hotspot > USB povezivanje za ukljuivanje
i iskljuivanje USB deljenja interneta.
Wi-Fi hotspot
Svoj telefon moete da pretvorite u mobilnu Wi-Fi pristupnu taku da biste svoju mobilnu internet vezu
delili sa do osam klijenata.
1. Otvorite Podeavanja > Jo... > Povezivanje i prenosni hotspot > Wi-Fi hotspot.
2. Dodirnite Podesi Wi-Fi hotspot i promenite Naziv mree, bezbednost i lozinku po potrebi. Dodirnite
SAUVAJ da biste zavrili.
Napomena
Kada va telefon slui kao Wi-Fi pristupna taka, internetu moete pristupiti samo preko veze za prenos
podataka telefona to moe proizvesti dodatne trokove zbog prenosa podataka.
26

Podeavanja telefonske mree


U Listi aplikacija dodirnite Podeavanja > Jo... > Mobilne mree da biste podesili svoja mrena
podeavanja. Moete da ukljuite ili iskljuite vezu za prenos podataka kada ste u romingu, odaberete
eljeni tip mree, odredite mrenog operatera i da definiete imena pristupnih taaka.
Biranje mree
Va telefon e automatski otkriti podeavanja vaeg provajdera/ mree kada ubacite novu SIM karticu.
Meutim, moda biste eleli da runo izaberete mreu tokom rominga.
Napomena
Kada putujete, runo izabiranje mree moe pomoi da smanjite tarifiranje rominga. Proverite kod svog
provajdera koja mrea nudi najkonkurentnije cene za vae odredite.
1. Otvorite Lista aplikacija i dodirnite Podeavanja > Jo... > Mobilne mree > Mreni operateri >
Pretrai mree.
2. Va telefon e traiti dostupne mree.
3. Izaberite Runo eljenu mreu sa generisane liste. Va telefon e pokuati da se registruje na
izabranoj mrei.
4. Dodirnite Izaberi automatski da biste se povezali sa dostupnom mreom sa najjaim signalom. To
moe dovesti do toga da kada se kreete va telefon skae sa mree na mreu.
Napomena
Obratite se svom provajderu usluga ukoliko imate bilo kakvih problema u dobijanju govorne pote i
brojeva servisnih centara za razmenu tekstualnih poruka.
Podeavanja za kontrolu korienja podataka
Kontrole korienja podataka dozvoljavaju da pratite ukupnu potronju po vrsti mree i aplikacija, a
zatim ako je potrebno podesite ogranienja. Vodite rauna da Wi-Fi ili mobilni podaci budu omogueni
pre nego to postavite neko ogranienje. Pristupite podeavanju korienja podataka iz Liste aplikacija
tako to ete dodirnuti Podeavanja >Korienje podataka. Dodirnite Podesi ogranienje mobilnih
podataka da biste podesili graninu vrednost pri kojoj e veza za prenos podataka biti automatski
onemoguena.

Vano
Va telefon i va mobilni operater mogu da raunaju korienje podataka koristei razliite
kriterijume. Va operater e vam naplatiti na osnovu svojih metoda: Razmotrite podeavanje
konzervativnog ogranienja.

Podeavanje jaine zvuka


Podesite jainu zvuka na svom telefonu koristei dugme za jainu zvuka na bonoj strani telefona. Ili,
moete da podesite jainu zvuka za ton zvona, obavetenja i alarme tako to ete otvoriti Podeavanja
> Zvuk i obavetenje, a zatim izabrati toki za podeavanja aktivnog audio profila, te podesiti klizae
jaine zvuka alarma, zvona i obavetenja..

Ekran
Da biste prilagodili podeavanja ekrana na telefonu, u Listi aplikacija dodirnite Podeavanja > Prikaz.
Takoe moete da podesite osvetljenje ekrana u opciji Nivo osvetljenosti uz dodatnu opciju
Prilagodljiva osetljivost, ukljuite ili iskljuite prebacivanje ili rotaciju ekrana iz Brzih podeavanja, te
kada e se ekran automatski ugasiti u opciji Spavanje, Veliinu fonta i Sanjarenje. Sliku moete fino
podesiti u opciji MiraVision .

27

Podeavanje datuma i vremena


Da biste podesili datum i vreme, otvorite Podeavanja > Datum i vreme.
Ako esto putujete ili ivite u podruju koje koristi letnje raunanje vremena, dodirnite Automatski
datum i vreme i Automatska vremenska zona da biste oba ukljuili. Ovo e omoguiti vaem telefonu
da podesi datum i vreme na osnovu informacija koje dobija sa mree. Takoe moete izabrati 24-asovni
format prikaza vremena i Format datuma.

Podeavanje alarma
Na vaem telefonu postoje dva podrazumevana predefinisana alarma. Dodirnite Sat na Listi aplikacija,
a zatim dodirnite
da biste prikazali alarme. Dodirnite i zadrite alarm da biste promenili njegova
podeavanja. Moete da:

Ukljuite ili iskljuite alarm.


Podesite vreme alarma.
Podesite kojim danima alarm treba da se ponavlja.
Podesite ton zvona.
Omoguite ili onemoguite vibraciju.
Navedete naziv.

Menjanje opcija jezika i teksta


Podesite svoje prioritete za lokaciju i jezik unosa tako to ete otvoriti meni Podeavanja > Jezik i unos.

Povezivanje sa raunarom
Ako elite da prenesete informacije izmeu ureaja i raunara (ili
mikro SD kartice u vaem ureaju ili interne memorije ureaja),
moete da poveete svoj ureaj sa raunarom pomou priloenog
USB kabla.
1. Prikljuite USB kabl za sinhronizaciju u USB konektor na telefonu.
2. Prikljuite USB konektor u slobodan USB port na raunaru.
3. Otvorite polje obavetenja i dodirnite USB za punjenje, zatim
izaberite Prenos datoteka.
Va ureaj e sada biti dostupan kao disk jedinica u Istraivau
datoteka na vaem raunaru.
Napomena
Nakon ukljuivanja USB memorije, neete moi da pristupite
datotekama na microSD kartici ili u aplikacijama, kao to su
Galerija ili Muzika.

28

Sinhronizacija
Moete da sinhronizujete svoj kalendar, e-potu i kontakte na
svom telefonu i da nikad ne brinete o tome da biste ih mogli
ponovo izgubiti.
Sinhronizujte u realnom vremenu, ili ga podesite kako vam je
volja. Otvorite Podeavanja > Nalozi > [naziv naloga] da biste
pristupili podeavanjima sinhronizacije.
Da biste dodali novi nalog, dodirnite Dodaj nalog. Izaberite tip
naloga, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Google Sync
U Google-u moete da podesite sinhronizaciju za Google
usluge. U meniju za podeavanja sinhronizacije vaeg Google
naloga, dodirnite stavku koju elite automatski da sinhronizujete.
Ponovo dodirnite za runu sinhornizaciju.
Da biste runo sinhronizovali neku stavku, pobrinite se da
preklopni prekida pored nje bude ukljuen, dodirnite ikonu
Meni , a zatim dodirnite Sinhronizuj odmah.
Napomena
Potreban vam je Google nalog da biste sinhronizovali kalendar i sastanke.

Aplikacije
Deinstaliranje aplikacije
Moete da uklonite instalirane programe sa vaeg telefona da biste oslobodili dodatnu memoriju.
Sa Liste aplikacija, dodirnite i zadrite aplikaciju koju elite da deinstalirate, a zatim je prevucite do
Deinstaliraj na vrhu ekrana. Od vas e se zatraiti da potvrdite deinstaliranje; dodirnite U redu.

Vano
Moete da deinstalirate samo aplikacije koje ste preuzeli iz Play Store prodavnice.

Vraanje fabrikih podeavanja


Moete izvrite isto pokretanje da biste vratili svoj telefon na fabrika podeavanja. Pre obavljanja
resetovanja, uverite se da va telefon nije zakljuan. Pritisnite bilo koji taster ili dodirnite ekran da biste
videli da li telefon reaguje.

Vano
Trebalo da izvrite isto pokretanje sistema samo kada sve druge opcije nisu uspele da vrate va
telefon u operativno stanje. Ovo e obrisati sve vae line podatke, bilo kakve kontakte sauvane
na telefonu i sve instalirane programe.
Ako va telefon ima problema u radu i udno se ponaa, te se odluite da bi ste ga vratili na Fabrika
podeavanja otvorite Podeavanja sa Liste aplikacija. Dodirnite Rezervne kopije i resetovanje >
Resetovanje na fabrika podeavanja > Resetuj telefon i zatim Izbrii sve da biste formatirali svoj
telefon.
29

DODATNA OPREMA I SAVETI


Ovo poglavlje pokazuje kako da koristite pribor za va telefon, a obezbeuje i korisne savete dok koristite
svoj telefon.

Korienje slualica
Va telefon je kompatibilan sa slualicama sa ugraenim mikrofonom za hendsfri nain pozivanja. Da
biste koristili slualice, prikljuite ih na 3,5 mm prikljuak za slualice na na vrhu telefona. Kada su slualice
prikljuene, sav zvuk se usmerava na slualice a zvunici su iskljueni.
Podesite jainu zvuka pomou dugmeta jaina zvuka gore/dole na telefonu.

Korienje Bluetooth slualica


Bluetooth funkcije vaeg telefona ine ga u potpunosti kompatibilnim sa svim Bluetooth slualicama. To
vam omoguuje da koristite hendsfri prilikom pozivanja, bez neprijatnosti koje priinjavaju ice.

Kreirajte novu pristupnu taku


Kada je potrebno da dodate jo koju mobilnu konekciju na va telefon, nabavite ime pristupne take i
podeavanja (ukljuujui i korisniko ime i lozinku ako je potrebno) od svog provajdera.
1. Otvorite Lista aplikacija i dodirnite Podeavanja > Jo... > Mobilne mree > Nazivi pristupnih
taaka.
2. Dodirnite ikonu Dodaj
da biste je prilagodili.

a zatim unesite APN podeavanja koja imate kod sebe. Dodirnite stavku

3. Kada zavrite, kliknite na ikonu Meni , a zatim dodirnite stavku Sauvaj.

UPRAVLJANJE SIM KARTICAMA


Otvorite meni Lista aplikacija i dodirnite stavku Podeavanja > SIM kartice. Iz ovog ekrana, moete da:
1. Da omoguite ili onemoguite svaku SIM karticu.
2. Konfiguriite naziv svake SIM kartice i dodelite boju
svakoj SIM kartici (to vam omoguava da brzo
lako raspoznate koja SIM kartica je aktivna).
3. Podesite podrazumevani SIM za glasovne pozive, vezu za
prenos podataka i SMS uslugu.
4. Opta podeavanja za svaku SIM karticu.

30

Biranje SIM kartice koju treba koristiti za upuivanje poziva


Ako ste podesili Glasovni poziv na Uvek pitaj, od vas e biti zatraeno koji SIM karticu da se koristiti
. Otvara se dijalog; dodirnite SIM koji ete
prilikom svakog poziva. Unesite broj, a zatim dodirnite
koristiti i poziv e biti povezan.

Identifikovanje poziva
Svaki put kada primite poziv, broj pozivaoca se prikazuje korienjem boje koja je definisana za SIM
karticu koja prima taj poziv. Takoe e se prikazati naziv SIM kartice koja prima poziv.
U evidenciji poziva, naziv SIM kartice bie prikazan ispod broja poziva -- bilo da je poziv bio proputen ili
je odgovoreno na njega ili da se radi o odlaznom pozivu -- u boji koju ste definisali za tu SIM karticu.
Ogranienja kada koristite vie SIM-ova
Kada je SIM:

Drugi SIM ne moe:

Tokom poziva

Pozivati

Zvonjenje

Primiti poziv (pozivaoc e dobiti poruku broj je


nedostupan)

Slanje ili primanje poruke

Slati ili primati poruku

Korienje veze za prenos podataka

Koristiti vezu za prenos podataka

Napomena
Ako koristite podatke na jednoj SIM kartici i upuujete ili primate poziv, ili aljete ili primate poruku na
drugoj SIM kartici, veza za prenos podataka prve SIM kartice bie privremeno zaustavljena.

31

DODATAK
Najea pitanja i reavanje problema
Ovaj odeljak navodi najea pitanja koja mogu da se jave tokom korienja vaeg telefona i prua
jednostavne odgovore i reenja na ova pitanja.

Zvuk
Pitanje

Predlozi

Zato nema zvuka sa ureaja?

Ako je slualica prikljuena na ureaj, zvunik e se


automatski iskljuiti. Odvojite slualicu. Proverite da li je
zvuk ure aja potpuno utian. Uverite se da kontrola za
jainu zvuka nije na najniem podeavanju.

Multimedijalne datoteke
Pitanje

Predlozi

Zato ne mogu pregledam svoje datoteke


sa slikama?

Moda pokuavate da pogledate sliku koja nije


podrana

Zato ne mogu da vidim svoje datoteke


video zapisa?

Moda pokuavate da vidite video zapis koji nije


podran.

Zato ne mogu da reprodukujem svoje


muzike datoteke?

Moda pokuavate da reprodukujete datoteku


koja nije podrana.

Google Play Store


Pitanje

Predlozi
1. Prvo proverite da li imate Wi-Fi ili vezu za prenos
podataka (neki Wi-Fi hotspots zahtevaju da se
prijavite pre nego to pristupite internetu), a zatim
pokuajte ponovo.

Zato ne mogu da se poveem sa Play


Store prodavnicom?

2. Ako i dalje ne moete da se poveete, pokuajte


da podesite postavke datum/vreme. Otvorite
Podeavanja > Datum i vreme i iskljuite
Automatski datum i vreme.
3. Runo podesite vreme, a onda pokuajte ponovo da
se povee sa Play Store-om.

Sistemske informacije i uinak


Pitanje

Predlozi

Kako da proverim OS verziju svog ureaja?

Dodirnite Podeavanja > O telefonu da biste proverili


OS verziju (broj revizije) i druge informacije o hardveru i
softveru.

32

Napajanje
Pitanje

Predlozi

Ne mogu da ukljuim ureaj.

Baterija je moda ispranjena. Napunite ureaj koristei


punja dobijen u pakovanju telefona.

RAM / ROM
Pitanje

Predlozi

Kako proveravam status ROM memorije?

Da biste proverili status ROM-a, dodirnite Podeavanja


> Memorija i USB.

Ugraena memorija
Pitanje

Predlozi

Ugraena memorija mog telefona je puna


ili skoro puna.

Deinstalirajte aplikacije da biste poveali dostupnu


memoriju.

Temperatura
Pitanje

Predlozi

Telefon se zagreva kada se puni ili kada se


dugo razgovara.

Normalno je da se telefona greje tokom punjenja.


Kada se punjenje zavri, vratie se na svoju normalnu
temperaturu.
Takoe je normalno da se telefon greje tokom due
upotrebe, kao to su igranje igara, gledanje video zapisa
ili dui telefonski razgovori.

Drugi izvori pomoi


Za vie informacija o

Odnose se na ...

Informacije koje se tiu vaeg telefona

http://phone.tesla.info

Korisnika podrka

http://phone.tesla.info/#kontakt

UPOZORENJA I MERE PREDOSTRONOSTI


Ne koristite ovaj proizvod u blizini vode.
Ne stavljajte ovaj proizvod na nestabilna kolica, stalak ili sto. Proizvod se moe ozbiljno otetiti prilikom
pada.
Otvori postoje zbog ventilacije da bi se obezbedio pouzdan rad proizvoda i da bi ga titili od
pregrevanja. Ovi otvori ne smeju biti blokirani ili pokriveni. Otvori nikada ne bi trebalo da budu
blokirani postavljanjem proizvoda na krevet, sofu, tepih ili druge sline povrine. Ovaj proizvod nikada
ne bi trebalo da bude postavljen u blizini ili na radijatoru ili izvora toplote, ili u ugraenu instalaciju
ukoliko se ne obezbedi pravilna ventilacija.
Nikada ne gurajte nikakve predmete u ovaj proizvod kroz otvore jer mogu doi u dodir sa delovima
pod opasnim naponom ili kratkospojenih delova koji mogu dovesti do poara ili strujnog udara.
Nikada ne prosipajte bilo kakvu tenost na ili u proizvod.
Da biste izbegli oteenja unutranjih komponenti i spreili curenje baterija, ne stavljajte proizvod na
vibrirajuu povrinu.
Nemojte nikad koristiti proizvod dok se bavite sportom, vebate ili u bilo kom okruenju gde ima
vibracija, jer to moe izazvati kratak spoj ili oteenje, pa ak i rizik od eksplozije baterije.
33

Zatitite svoj sluh


Da zatitite svoj sluh, drite se sledeih uputstava.
Postepeno poveavajte jainu zvuka dok ne budete uli jasan zvuk koji moete udobno sluati.
Ne poveavajte nivo jaine zvuka iznad nivoa na koji je va sluh prilagoen.
Ne sluajte muziku pri velikoj jaini zvuka u duim vremenskim periodima.
Ne pojaavajte zvuk da biste blokirali okolnu buku.
Smanjite jainu zvuka ako ne moete uti ljude koji govore u vaoj blizini.

Dodatne bezbednosne informacije


Va ureaj i njegovi prikljuci mogu sadrati sitne delove. Drite ih van dohvata dece.
Radno okruenje

Vano
Iz bezbednosnih razloga, iskljuite sve beine ili radio ureaje prilikom korienja telefona pod
sledeim uslovima. Ovi ureaji mogu da obuhvataju, ali bez ogranienja, sledee: Beini LAN
(WLAN), Bluetooth i/ili mobilni telefon.
Obavezno se pridravajte bilo kakvih posebnih propisa koji su na snazi na nekom podruju i uvek
iskljuite ureaj tamo gde je njegova upotreba zabranjena ili gde moe prouzrokovati smetnje ili
opasnost. Ureaj koristite samo u njegovim normalnim radnim poloajima. Da bi se datoteke sa
podacima ili poruke uspeno prenele, ovaj ureaj zahteva da veza sa mreom bude dobra i kvalitetna. U
nekim sluajevima, prenos datoteka sa podacima ili poruka moe da se odloi dok takva veza ne bude
na raspolaganju. Uverite se da se gore navedena uputstva za udaljenost potuju dok se ne zavri prenos.
Delovi ovog ureaja su magnetni. U ureaju se mogu nalaziti metalni materijali, pa osobe sa slunim
aparatima ne smeju da dre ovaj ureaj na uho sa slunim aparatom. Ne stavljajte kreditne kartice ili
druge medije sa skladitenje podataka blizu ureaja zato to se informacije koje se nalaze u njemu mogu
izbrisati.

Medicinski ureaji
Rad bilo koje radio opreme, ukljuujui i beine telefone, moe da utie na funkcionalnost neadekvatno
zatienih medicinskih ureaja. Posavetujte se sa lekarom ili proizvoaem medicinskih ureaja da biste
utvrdili da li su adekvatno zatieni od spoljanjeg RF zraenja ili ako imate bilo kakvih pitanja. Iskljuite
svoj ureaj u zdravstvenim ustanovama u sluaju da bilo kakvi propisi objavljeni u tim podrujima nalau
da tako uradite. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu koja je osetljiva na spoljanje RF
prenose.
Pejsmejkeri. Proizvoai pejsmejkera preporuuju da se odrava minimalna udaljenost od 15,3 cm (6
ina) izmeu beinih ureaja i pejsmejkera kako bi se spreila potencijalna ometanja pejsmejkera. Ove
preporuke su u skladu sa nezavisnim istraivanjima sprovedenim od strane Wireless Technology Research
i njihovim preporukama. Osobe sa ugraenim pejsmejkerima treba da postupaju na sledei nain:
Ureaj uvek udaljiti vie od 15,3 cm (6 ina) od pejsmejkera.
Ne nosite ureaj blizu pejsmejkera kada je ureaj ukljuen. Ukoliko sumnjate na smetnje, iskljuite svoj
ureaj i pomerite ga.
Sluni aparati. Neki digitalni beini ureaji mogu da ometaju neke slune aparate. U sluaju smetnje,
posavetujte se sa svojim specijalistom.

34

Vozila
RF signali mogu da prouzrokuju smetnje kod nepropisno ugraenih ili u nedovoljnoj meri zatienih
elektronskih sistema u vozilima, kao to su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za
spreavanje proklizavanja (blokiranja) koionih sistema, sistemi za elektronsku kontrolu brzine i sistemi
vazdunih jastuka. Vie informacija o svom vozilu ili bilo kojoj dodatoj opremi moete saznati od
proizvoaa ili njegovog predstavnika. Samo kvalifikovano osoblje sme da servisira ovaj ureaj ili da
ga instalira u vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i mogu ponititi bilo kakve
garancije za ureaj. Redovno proveravajte da li su svi beini ureaji u vaem vozilu pravilno ugraeni i
da li pravilno rade. Nemojte da skladitite ili prenosite zapaljive tenosti, gasove ili eksplozivne materijale
u istom odeljku sa ureajem, njegovim delovima ili dodacima. U sluaju vozila koja u opremi imaju
vazdune jastuke, imajte na umu da se oni mogu brzo naduvati i delovati velikom silom. Ne stavljajte
nikakve predmete, ukljuujui instaliranu ili prenosnu beinu opremu u podruje iznad vazdunog
jastuka ili u podruju aktiviranja vazdunog jastuka. Ukoliko je beina oprema u vozilu nepravilno
instalirana i ako se vazduni jastuk aktivira moe doi do teke povrede. Zabranjeno je korienje ovog
ureaja tokom avionskog leta. Iskljuite svoj ureaj pre ukrcavanja u avion. Korienje beinih daljinskih
ureaja u avionu moe biti opasno za rad aviona, moe ometati beinu telefonsku mreu i moe biti
nelegalno.

Potencijalno eksplozivne sredine


Iskljuite ureaj kada ste u podruju u kome postoji potencijalno eksplozivna atmosfera i potujte sve
znakove i uputstva. Potencijalno eksplozivne atmosfere predstavljaju oblasti u kojima bi se normalno
savetovalo da iskljuite motor svog vozila. Varnice u takvim podrujima bi mogle izazvati eksploziju ili
poar to bi prouzrokovalo telesne povrede pa ak i smrtni ishod. Iskljuite ureaj u blizni benzinskih
pumpi na servisnim stanicama. Vodite rauna o ogranienjima u vezi korienja radio opreme u
skladitima goriva, skladinim i distribucionim centrima; hemijskim pogonima ili tamo gde je razaranje
u toku. Podruja sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su esto, ali ne i uvek, jasno oznaena. To
su potpalublja brodova, postrojenja za prenos ili skladitenje hemikalija, vozila koja koriste LPG (kao to
su propan ili butan) i podruja na kojima vazduh sadri hemikalije ili estice kao to su zrna, praina ili
metalni prah.
Pridravajte se bilo kakvih ogranienja. Ne koristite ureaj na mestima gde je eksplozija u toku.

Hitni pozivi
Vano
Beini telefoni, ukljuujui i ovaj ureaj, rade tako to koriste radio signale, beine mree,
zemaljske mree i funkcije koje je programirao korisnik. Zbog toga nije mogue garantovati
vezu pod svim uslovima. Nikad ne treba da se oslanjate samo na neki beini ureaj za kljune
komunikacije, kao to su hitni medicinski sluajevi.
Ukoliko se koriste izvesne funkcije, moda e biti potrebno da ih iskljuite pre nego to budete mogli
da uputite hitan poziv. Vie informacija moete nai u ovom uputstvu ili ih zatraite od svog dobavljaa
usluga.
Prilikom upuivanja hitnog poziva navedite sve neophodne informacije to je mogue tanije. Va beini
ureaj moe da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesree. Ne prekidajte poziv dok ne
dobijete dozvolu da to uradite.

35

Vodite rauna o svom telefonu


1. PAZITE da ne ogrebete ekran svog telefona. Odravajte ekran istim. Kada radite sa telefonom,
koristite prst ili nokat. Nemojte nikad da koristite pravu olovku ili drugi otar predmet na povrini
ekrana.
2. NEMOJTE da izlaete svoj telefon kii ili vlazi. Nemojte da dozvolite da voda prodre u elektroniku. U
principu, sa telefonom postupajte kao sa drugim malim elektronskim ureajem.
3. PAZITE da ne ispustite svoj telefon i da ga ne izloite bilo kakvom jakom udaru. Nemojte da stavljate
telefon u zadnji dep.
4. NEMOJTE da izlaete svoj telefon ekstremnim temperaturama. Na primer, nemojte da ostavljate
telefon na instrument tabli u automobilu kada su temperature visoke ili padnu ispod take
zaleivanja. Takoe ga drite dalje od grejaa i drugih izvora toplote.
5. NEMOJTE da koristite ili uvate telefon na mestima na kojima ima puno praine, pare ili vlage.
6. KORISTITE meke, vlane krpe za ienje telefona. Ako se povrina ekrana zaprlja, oistite je
mekanom krpom natopljenom razblaenim rastvorom sredstva za ienje ekrana.
7. NEMOJTE jako da pritiskate ekran, jer bi mogao da naprsne.

36

SPECIFIKACIJE
Performanse

Proirenje

P
rocesor sa osam jezgara (MT6753 1,3 GHz)
Sistemska memorija:
3 GB RAM
32 GB ROM
Android 5.1 operativni sistem

Mikro USB konektor

Kamera
1
3 MP SONY zadnja kamera
Automatski fokus
LED blic
8 MP prednja kamera
Fiksirani fokus

Ekran
5.2 IPS FULL HD LCD, ekran osetljiv na dodir
1080 x 1920 HD rezolucija

Napajanje

Dimenzije
A
dapter
AC ulaz: 100 do 240 V, 50 ili 60 Hz
DC izlaz: 5 V, 1 A
Mikro USB konektor

Visina: 147.2 mm
irina: 73.7 mm
Debljina: 7.1 mm
Teina: 129 g (sa baterijom)

Povezivanje
B
luetooth 4.0 + LE
IEEE 802.11b/g/n
HSPA+/WCDMA:
900 MHz; 2100 MHz;
GSM/GPRS/EDGE:
1800 MHz; 900 MHz;
Ako va ureaj podrava 4G Cat4 150/50 Mb/s
HSDPA do 42 Mb/s, HSUPA do 11 Mb/s
GPRS klasa 12 / EDGE klasa 12
GPS, sa aGPS podrkom
Napomena
Duina rada baterije e zavisiti od potronje energije koja se zasniva na upotrebi sistemskih resursa. Na
primer, neprekidno korienje pozadinskog osvetljenja ili korienje aplikacija koje zahtevaju snagu,
skratie trajanje baterije izmeu punjenja.

Multimedija
Podrani formati:
Tip

Formati

Slika

JPEG, GIF, PNG, BMP

Reprodukcija zvuka

MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE

Ton zvona

MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE

Snimanje video zapisa

H.263, H.264, MPEG4

Reprodukcija video zapisa

H.263, H.264, MPEG4, VP8

37

UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM


KORISNIKOM
VANO - PROITAJTE PALJIVO: OVAJ UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM
(UGOVOR) PREDSTAVLJA PRAVNI SPORAZUM IZMEU VAS (KAO POJEDINCA ILI PRAVNOG LICA) I
KOMPANIJE COMTRADE DISTRIBUTION, UKLJUUJUI BILO KOJE POVEZANE MEDIJE, TAMPANE
MATERIJALE I POVEZANU ELEKTRONSKU DOKUMENTACIJU ZA KORISNIKE KOJA MOE DA BUDE
COMTRADE DISTRIBUTION, TESLA BRENDIRANA (SOFTVER). SPORAZUMI KOJI SE TIU DRUGOG
PROIZVODA ILI TEME NEMAJU NAMERU, NITI BI TREBALO DA BUDU IMPLICITNE. INSTALIRANJEM
PRATEEG SOFTVERA ILI BILO KOG NJEGOVOG DELA, VI SE SLAETE DA BUDETE OBAVEZANI
ODREDBAMA I USLOVIMA OVOG UGOVORA. UKOLIKO SE NE SLAETE SA SVIM ODREDBAMA
I USLOVIMA OVOG UGOVORA, NEMOJTE NASTAVLJATI SA INSTALACIJOM I ODMAH IZBRIITE
SVE INSTALIRANE DATOTEKE, AKO POSTOJE, PRATEEG SOFTVERA SA VAEG TELEFONA. AKO
NEMATE VALJANO LICENCIRANU VERZIJU PRIMENLJIVOG SOFTVERA, NEETE DOBITI OVLAENJE
ZA INSTALIRANJE, KOPIRANJE ILI UPOTREBU SOFTVERA I NEMATE PRAVA NA OSNOVU OVOG
UGOVORA.
Ovaj Softver je zatien meunarodnim zakonima i konvencijama o zatiti autorskih prava, kao i drugim
zakonima i sporazumima o zatiti intelektualne svojine. Softver je licenciran, ne prodaje se.
DODELA LICENCE
Comtrade Distribution vam daje sledea neekskluzivna i neprenosiva prava u odnosu na softver. U skladu
sa ovim Ugovorom, moete:
1. da instalirate i koristite Softver samo na jednom odreenom telefonu. Potrebna je posebna licenca za
svaki telefon na kome e Softver biti korien.
2. da napravite jednu kopiju Softvera samo za potrebne kreiranja rezervne kopije ili arhiviranja;
3. da napravite tampanu kopiju bilo kog elektronskog dokumenta koji je ukljuen u Softver, pod
uslovim da te dokumente primite elektronskim putem.
OGRANIENJA
NE smete da:
1. da koristite ili kopirate Softver, osim kako je predvieno ovim Ugovorom;
2. da iznajmljujete ili dajete Softver u zakup bilo kojoj treoj strani;
3. da modifikujete, adaptirate ili prevodite Softver u celini ili delimino;
4. da vrite obrnuti inenjering, dekompilaciju ili rastavljanje Softvera niti da izraujete derivative
zasnovane na ovom Softveru;
5. da pripajate Softver bilo kom drugom programu niti da modifikujete Softver, osim za svoj linu
upotrebu; i
6. da sublicencirate ili na drugi nain uinite Softver dostupnim treim stranama, osim to moete da,
nakon prethodnog pismenog obavetenja kompanije Comtrade Distribution, prenesete Softver kao
celinu treoj strani, ukoliko ne zadravate nikakve kopije Softvera i ukoliko ta trea strana prihvata
odredbe ovog Ugovora;
7. da prenosite svoja prava po osnovu ovog Ugovora treim stranama;
8. da izvozite Softver u suprotnosti sa vaeim zakonima i propisima o izvoru ili (i) da prodajete, izvozite,
vrite re-eksport, prenosite, preusmeravate, obelodanjujete tehnike podatke niti da ih odlaete, bilo
koji Softver bilo kojoj zabranjenoj osobi, pravnom licu ili destinaciji, ukljuujui, ali bez ogranienja,
Kubu, Iran, Severnu Koreju, Sudan i Siriju; ili (ii) da koristite bilo koji Softver za bilo koju drugu
upotrebu zabranjenu zakonima ili propisima Sjedinjenih Amerikih Drava.

38

PODRANI SERVISI
Comtrade Distribution nije u obavezi da obezbedi tehniku i drugu podrku za Softver.
TESLA WIRELESS UPDATE
Neki delovi softvera sadre elemente koji omoguujuu korienje usluga Tesla Wireless Update-a, koja
omoguuje auriranje takvog softvera i koja e se automatski preuzeti i instalirati na vaem telefonu.
Instaliranjem softvera, vi se ovim slaete i saglasni ste da Comtrade Distribution (ili njegovi davaoci
licence) moe automatski da proverava verziju takvog softvera koji koristite na svom telefonu, a moe da
obezbedi nadogradnju za takav softver koji se moe automatski preuzeti na vaem telefonu.
VLASNITVO I AUTORSKA PRAVA
Naslov, vlasnika prava i prava intelektualne svojine koji se odnose u Softveru i na njega i na sve
njegove kopije ostae Comtrade Distribution-u ili njegovim davaocima licence ili dobavljaima (ako je
primenljivo). Nemate ili ne treba da dobijete bilo kakav vlasniki interes u Softveru (ukljuujui i bilo kakve
izmene ili kopije od strane vas ili za vas) ili bilo koja slina prava intelektualne svojine. Naslov i srodna
prava u sadraju pristupa preko softvera je vlasnitvo vaeeg vlasnika sadraja i mogu biti zatieni
vaeim zakonom. Ova licenca vam ne daje nikakva prava na takve sadraje. Ovim se slaete
1. Da se ne uklone autorska prava ili druga vlasnika obavetenja od Softvera;
2. Da reprodukujete sva takva obavetenja o svim overenim kopijama koje ste napravili; i
3. Da ete uloiti sav napor da biste spreili bilo kakvo neovlaeno kopiranje softvera.
ROBNE MARKE
Ovaj Sporazum ne daje vam sva prava u vezi sa bilo kojim igom ili robnom markom Tesla ili davaoca
licenci ili dobavljaa kompanije Comtrade Distribution.
ODRICANJE OD GARANCIJE
DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUTENE VAEIM ZAKONOM, COMTRADE DISTRIBUTION, NJEGOVI
DOBAVLJAI I NJEGOVI DAVAOCI LICENCE, OBEZBEUJU SOFTVER KAKAV JESTE I SA SVIM
MANAMA, I ODRIU SE SVIH DRUGIH GARANCIJA I USLOVA, BILO IZRIITO, IMPLICITNO ILI
STATUTARNO, UKLJUUJUI I, ALI NE OGRANIAVAJUI SE NA, BILO KAKVE GARANCIJE, DUNOSTI
ILI USLOVE PRODAJE, POGODNOSTI ZA ODREENU SVRHU, OD TANOSTI I POTPUNOSTI
ODGOVORA, REZULTATA, NA TRUDU U IZRADI, USLED ODSUSTVA VIRUSA I NEDOSTATKA NEHATA,
SVE U VEZI SA SOFTVEROM I PRUANJEM ILI PROPUSTA DA SE PRUI PODRKA USLUGAMA.
TAKOE, NE POSTOJI GARANCIJA ILI USLOV ZA NASLOV, TIHO UIVANJE, TIHO POSEDOVANJE,
ODGOVARANJE OPISU ILI NEPOVREDIVOSTI U VEZI SA SOFTVEROM.
ISKLJUIVANJE SLUAJNIH, POSLEDINIH I ODREENIH DRUGIH OTEENJA DO MAKSIMALNE
GRANICE DOPUTENE VAEIM ZAKONOM, NI U KOM SLUAJU NEE KOMPANIJA COMTRADE
DISTRIBUTION, COMTRADE DISTRIBUTION DOBAVLJAI, ILI COMTRADE DISTRIBUTION DAVAOCI
LICENCE, BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUAJNE, KRIVINE ILI POSLEDINE TETE
(UKLJUUJUI, ALI NE OGRANIAVAJUI SE, NA TETE ZA GUBITAK DOBITI ILI POVERLJIVE ILI
DRUGE INFORMACIJE, ZA POSLOVNE PREKIDE, LINE POVREDE, GUBITAK PRIVATNOSTI, ZA
NEISPUNJENJE BILO KAKVE DUNOSTI UKLJUUJUI I DOBRONAMERNU ILI RAZUMNU PANJU,
ZA NEMAR, I ZA SVAKI DRUGI MATERIJALNI ILI DRUGI GUBITAK) KOJE PROISTIU IZ ILI NA BILO KOJI
NAIN U VEZI SA UPOTREBOM ILI NEMOGUNOSTI KORIENJA SOFTVERA, SNABDEVANJA ILI
PROPUSTA DA SE PRUI PODRKA USLUGAMA, ILI NA DRUGI NAIN POD ILI U VEZI SA BILO KOJOM
ODREDBOM OVOG UGOVORA, AK I U SLUAJU KVARA, DELIKTA (UKLJUUJUI I NEHAT), STROGU
ODGOVORNOST, KRENJA UGOVORA ILI KRENJA GARANCIJE COMTRADE DISTRIBUTION ILI
NJEGOVIH DOBAVLJAA ILI DAVALACA LICENCE, I AKO COMTRADE DISTRIBUTION I NJEGOVI
DOBAVLJAI I DAVAOCI LICENCE BUDU OBAVETENI O MOGUNOSTI TAKVIH TETA.

39

OGRANIENJE ODGOVORNOSTI I PRAVNI LEKOVI


BEZ OBZIRA NA OTEENJA DO KOJIH DOE IZ BILO KOG RAZLOGA (UKLJUUJUI, BEZ
OGRANIENJA, SVE TETE GORE SPOMENUTE I SVE DIREKTNE ILI OPTE TETE), CELA
ODGOVORNOST KOMPANIJE COMTRADE DISTRIBUTION, NJEGOVIH DOBAVLJAA I NJEGOVIH
DAVALACA LICENCE, NI POD KAKVIM ODREDBAMA OVOG UGOVORA, I VAE ISKLJUIVO
OBETEENJE ZA SVE GORENAVEDENO, BIE OGRANIENO NA UKUPAN IZNOS KOJI STE
PLATILI ZA SOFTVER. NAVEDENA OGRANIENJA, ISKLJUENJA I ODRICANJA (UKLJUUJUI I
PONITAVANJE OVLAENJA I ISKLJUIVANJE SLUAJNIH, POSLEDINIH I ODREENIH DRUGIH
GORE NAVEDENIH OTEENJA) E SE PRIMENJIVATI NA MAKSIMALNE GRANICE DOPUTENE
VAEIM ZAKONOM, AK I AKO BILO KOJE PRAVO NE UDOVOLJAVA NJEGOVOJ SUTINSKOJ
SVRSI; POD USLOVOM, DA ZBOG NEKE NADLENOSTI NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUENJE ILI
OGRANIENJE ILI ODGOVORNOSTI ZA POSLEDINE ILI SLUAJNE TETE, GORE NAVEDENA
OGRANIENJA MODA SE NE ODNOSE NA VAS.
RASKID UGOVORA
Bez prejudiciranja bilo kojih drugih prava, kompanije Comtrade Distribution moe odmah raskinuti ovaj
ugovor bez obavetenja, ukoliko ne potujete sve odredbe i uslove ovog Ugovora.
U takvom sluaju, morate:
1. da prekinete sa svakom upotrebom ovog Softvera;
2. da unitite ili vratite kompaniji Comtrade Distribution original i sve kopije ovog Softvera; i
3. izbriete Softver sa svih telefona na kojima je smeten.
Svako odricanje garancija i ogranienja odgovornosti utvrenih u ovom Ugovoru nee ostati na snazi
nakon raskida ovog Ugovora.
OPTE NAPOMENE
Ovaj Ugovor predstavlja kompletan ugovor izmeu Vas i kompanije Comtrade Distribution u vezi sa
ovom licencom za Softver i zamenjuje sve prethodne Ugovore, dogovore, ponude i reprezentacije
izmeu ugovornih strana i prevladae u sluaju bilo kakvih konfliktnih ili dodatnih uslova bilo koje
ponude, narudbine, potvrde ili slinog dogovora. Ovaj Ugovor moe biti izmenjen samo jednim pisanim
dokumentom potpisanim od obe strane. Ako neku odredbu ovog Ugovora neki nadleni sud smatra da
je u suprotnosti sa zakonom ta odredba e se primenjivati u najviem dozvoljenom obimu i preostale
odredbe ovog Ugovora e ostati na snazi.
DODATNE ODREDBE KOJE VAE ZA NEZAVISTAN SOFTVER I USLUGE
Softver koji su pruili davaoci licence ili dobavljai kompanije Comtrade Distribution (Nezavistan softver)
na raspolaganju je samo za vau linu, nekomercijalnu upotrebu. Vi ne smete da koristite Nezavistan
softver na bilo koji nain koji bi mogao da oteti, onesposobi, ili umanji usluge koje pruaju davaoci
licence ili dobavljai kompanije Comtrade Distribution u daljnjem tekstu (Nezavisne usluge). Osim
toga, ne smete da koristite Nezavistan softver na bilo koji nain koji bi mogao da ometa bilo kojim delom
korienje i uivanje
Nezavisnih usluga, ili usluga i proizvoda davalaca licence ili dobavljaa nezavisnih licenci kompanije
Comtrade Distribution. Vae korienje Nezavisnog softvera i Nezavisnih usluge takoe je predmet
dodatnih uslova i politike kojoj se moe pristupiti preko nae globalne web lokacije.

40

www.tesla.info