You are on page 1of 3

16.9.2016.

GIMNAZIJA FRAN GALOVI


KOPRIVNICA

PRAKTINI RAD
Gorenje sumpora

Fran Domovi i Bruno Kovai, 2.d

Koprivnica, 16.9.2016.

16.9.2016.

PR 5: GORENJE SUMPORA
Pribor i materijal: podloga od plastike,stakleno zvono s epom, staklena
aa od 100 mL, mala petrijeva zdjelica, svjeica za tortu, crveno obojen cvijet,
boca trcaljka, plavi lakmus papir, upalja, metalna ica savinuta na kraju,
sumpor u traci, destilirana voda i tinta

Opis rada:
Prvo smo odrezali komadi trake sumpora, irok oko 5 mm, te smo ga probuili
kako bi ga mogli nataknuti na icu koja se nalazi na epu staklenog zvona.
Potom smo na donji dio petrijeve zdjelice privrstili svijeu. Zatim smo u au
nalili malo destilirane vode te u nju kapnuli kap tinte, bez mijeanja. Nakon toga
nataknuli smo traku sumpora na metalnu icu s donje strane epa. Zatim smo
uzeli crveno obojen cvijet i plavi lakmus papir te ih stavili u petrijevu zdjelicu.
Sav potreban materijal stavili smo na plastinu podlogu. Na kraju smo zapalili
sumpor koji se nalazio na epu te smo sav materijal poklopili staklenim zvonom.

Crte:

16.9.2016.

Rezultati:
Sumpor je na sobnoj temperaturi krutina, bez mirisa te je svijetloute boje. Tijekom gorenja
sumpora vidljiv je plamen plave boje. Nakon nekog vremena svijea se ugasila. Po zavretku
reakcije pod staklenim zvonom vidljiva je magla, plavi lakmus papir je pocrvenio, a cvijet i
tinta su izbijeljili.

Zakljuak:
Sumpor je nemetal, graen je od molekula sumpora te zato stvara jaku jednostruku kovalentu
vezu izmeu vlastitih atoma. Meu molekulama sumpora djeluju Londonove privlane sile te
on tvori molekulske kristale. U ovom primjeru sumpor smo spajali s kisikom, a za tu reakciju
je bilo potrebno dovesti toplinsku energiju. Produkt gorenja sumpora je u plinovitom
agregatnom stanju jer smo vidjeli gustu maglu ispod staklenog zvona. Gorenjem sumpora
nastaje sumporov (IV) oksid ili sumporov dioksid. Produkt gorenja sumpora je SO2, tj. spoj
nemetala graen od molekula SO2. Sumporov dioksid ugasio je svijeu jer zbog spajanja
sumpora i kisika vie nije bilo kisika ispod staklenog zvona, a da bi svijea gorjela potreban je
kisik. Kemijska jednadba gorenja sumpora glasi:
S (s) + O2 (g)

SO2 (g)

Dokazali smo da SO2 moe izbijeljiti navlaeni plavi lakmus papir i navlaeni cvijet zbog
toga to je topiv u vodi. Takoer topiv je u vodi zbog toga to je izbijelio tintu u vodi.
Jednadba otapanja SO2 u vodi kojim nastaje sumporasta ili sulfitna kiselina, glasi:
SO2 (g) + H2O (l)

H2SO3 (aq)

Disocijacija sumporaste kiseline: H2SO3

2H2+ + SO32-

Ova kemijska reakcije je sinteza jer iz jednostavnijih elementranih tvari nastaju spojevi, tj.
sloenije tvari. Gorenje sumpora je nepovratna reakcija jer su nastali produkti koji ne mogu
meusobno reagirati i ponovno dati reaktante. Gorenje sumpora i sva ostala gorenja su
termokemijske promjene jer u njima sudjeluje toplina. Takoer gorenje sumpora je i
fotokemijska promjena jer tee uz prisutnost svjetlosti. Uz navedeno gorenje sumpora je i
egzotermna kemijska promjena jer sustav oslobaa energiju, odnosno toplinu.

E/kJ
t/min