You are on page 1of 24

STT

HI NG TUYN SINH

DANH SCH TRNG TUYN CAO NG CHNH QUY NM 2016

TRNG CAO NG K THUT CAO THNG

T 1
Ngnh Cng ngh k thut t

SBD

H tn

CMND

Ngy sinh

Gii
tnh

i
Khu
tng vc u
u tin tin

Tng
im
thi

Tng
im
cng

im
xt
tuyn
sinh

Ngnh trng tuyn

Nguyn vng
trng tuyn

QST000029 ON GIA AN

025679708

04/12/1998

Nam

18.45

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

TKG000292 L HONG N

371771286

08/05/1998

Nam

20.35

1.5

21.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

HUI000032 L TRNG AN

272596397

25/12/1997

Nam

2NT

17.63

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

DTT000472 NGUYN HONG N

273700692

12/02/1998

Nam

2NT

19.7

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

TTG000112 NGUYN TRNG AN

312344760

02/01/1998

Nam

19.6

0.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

LPS000248 NGYN THI THIN N

321593204

12/01/1998

Nam

2NT

18.6

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

TTG000150 TRN TN AN

312325789

02/01/1998

Nam

2NT

19.35

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

TDL000097 CHU TUN ANH

251175319

08/10/1998

Nam

17.15

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

HUI000151 TH NG HI ANH

272784626

15/10/1998

Nam

19.45

1.5

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

10

DTT000150 HUNH NGUYN HONG ANH

273627144

23/12/1998

Nam

17.15

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

11

TDL000179 L C ANH

122295875

02/01/1998

Nam

17.05

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

12

TDL000247 NGUYN HNG ANH

251111789

07/05/1998

Nam

16.9

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

13

KSA000162 NGUYN NGC HNG ANH

285613613

26/05/1998

Nam

16.9

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

14

LPS000177 NGUYN TN ANH

321731460

20/04/1998

Nam

2NT

17.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

15

SPS000564 NGUYN TUN ANH

025765004

11/09/1998

Nam

20.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

16

DTT000328 PHM QUC ANH

273594949

14/03/1998

Nam

2NT

18.3

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

17

QST000781 TRNG TIN ANH

152261258

26/09/1998

Nam

23.1

23

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

18

SGD000431 NGUYN XUN BCH

301653718

13/04/1998

Nam

2NT

18.7

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

19

LPS000348 NGUYN MINH BNG

321601493

18/05/1998

Nam

2NT

17.9

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

20

SGD000552 TRN VIT BNG

301768223

19/04/1998

Nam

2NT

19.2

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

21

SPD000369 T L HI BNG

341893631

05/04/1998

Nam

18.7

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

22

TTG000406 BI GIA BO

312359524

02/09/1998

Nam

2NT

18.55

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

23 DMS000183 BI QUC BO

245365816

29/03/1998

Nam

17.75

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

24 DQN000259 HUNH HU BO

215497058

03/03/1998

Nam

2NT

17.7

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

25

DTT000523 L NH BO

273666788

08/10/1997

Nam

19.85

0.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

26

YCT000333 L QUC BO

381860351

16/02/1998

Nam

17

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

27

TDL000561 NG HONG BO

251173238

01/01/1998

Nam

17.05

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

28

TAG000454 NG THI BO

352507442

12/01/1998

Nam

18.05

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

29

HUI000775 NGUYN DUY BO

272587512

19/04/1998

Nam

20.45

0.5

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

30

DTT000538 NGUYN L HONG BO

273633471

25/10/1998

Nam

2NT

19.4

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

31

TTG000460 NGUYN MINH BO

312374291

23/10/1998

Nam

19.95

0.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

32

DTT000547 NGUYN TH BO

273654818

30/08/1998

Nam

20.15

1.5

21.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

33

DTT000550 NGUYN XUN BO

272591742

15/09/1998

Nam

17.85

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

34

SPD000338 PHAN GIA BO

341818771

19/10/1997

Nam

2NT

19.05

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

35

TSN000323 TRN THI BO

225596636

01/12/1998

Nam

18.1

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

36

DVT000187 TRNG VN BO

334866662

01/01/1997

Nam

17.75

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

37

SPK000471 BI NGC BNH

261378576

07/05/1997

Nam

17.45

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

38

LPS000361 DIP QUANG BNH

321760560

02/04/1998

Nam

2NT

18.1

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

39

QST001165 DNG THI BNH

026063301

01/01/1998

Nam

18.45

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

40 DQN000401 NG QUANG BNH

215491300

25/11/1997

Nam

2NT

17.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

41

TKG000438 NGUYN THANH BNH

371758682

22/04/1998

Nam

2NT

18.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

42

SPD000429 NGUYN THANH BNH

341911911

00/00/1998

Nam

2NT

18.05

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

43

KSA000469 NGUYN THANH BNH

285608191

14/03/1998

Nam

18.6

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

44

SGD000602 NGUYN THANH BNH

301653201

12/11/1998

Nam

2NT

18.6

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

45

SGD000606 NGUYN V BNH

301658082

24/04/1998

Nam

2NT

17.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

46

TAG000587 TRN THANH BNH

352518040

16/05/1998

Nam

17.55

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

47

TSN000398 TRN VN BNH

225682566

09/10/1998

Nam

18.65

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

48

HUI000950 L QUANG BU

272513639

30/01/1998

Nam

18.6

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

49

TTG000636 BI DNG CNH

312383625

06/10/1998

Nam

2NT

18.15

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

50

LPS000408 NGUYN TUN CNH

321753751

12/11/1998

Nam

17.2

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

51

TTN000958 NGUYN MINH CAO

241594801

03/01/1995

Nam

18.2

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

52

TTN000962 NGUYN VN CT

241604794

05/04/1998

Nam

17.4

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

53

LPS000422 NG VN CHNH

321700353

04/11/1998

Nam

2NT

19.4

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

54

TTG000689 NGUYN HIU CHNH

312374256

14/12/1998

Nam

2NT

18.7

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

55

TDL000794 NGUYN HUY CHNH

251126341

18/02/1998

Nam

18.4

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

56

DDS000421 VN QUANG CHNH

212798956

12/11/1998

Nam

2NT

20.2

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

57

LPS000442 L HONG CHU

321742256

13/06/1998

Nam

2NT

18

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

192123304

06/07/1997

Nam

16.9

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

58 DHU000703 L CH
59

GTS000185 B VN CHI

264529103

05/06/1998

Nam

16.1

3.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

60

SGD000863 NGUYN VN QUANG CH

301742332

15/09/1998

Nam

2NT

17.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

61

LPS000496 PHM NGC CHI

321770384

29/07/1998

Nam

2NT

17.85

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

62

TTG000803 DNG MINH CHIN

312348755

09/08/1998

Nam

2NT

18.05

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

63

QST001491 NGUYN HU CHIN

025905099

10/05/1998

Nam

19.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

64

DTT000800 NGUYN MINH CHIN

273655095

01/11/1997

Nam

18.5

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

215510520

08/03/1998

Nam

2NT

18.6

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

20.6

1.5

22

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

65 DQN000644 PHAN VN CHIN

01

66

DTT000806 TRN MINH CHIN

273654874

20/11/1998

Nam

67

KSA000596 V VN CHIN

285693264

08/10/1998

Nam

19.3

1.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

68

TTG000816 L B CHIU

312367848

08/07/1998

Nam

2NT

17.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

69

HUI001168 NGUYN CNG CHNH

272684766

27/01/1998

Nam

17.35

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

70

TDL000947 TRN VN CHNH

251190056

07/05/1998

Nam

18

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

71

DCT000589 NG HONG CHN

301636307

02/08/1998

Nam

17.2

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

72

DDS000560 NGUYN NH CHN

212282254

10/04/1998

Nam

17

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

73

KSA000637 T QUC CHUNG

285587375

07/09/1998

Nam

17.45

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

74

TTG000850 NGUYN QUC CHNG

312346824

27/05/1998

Nam

18.1

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

75

DDS000599 TRN TRNG CHNG

212812999

06/02/1998

Nam

2NT

18.6

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

76

TTG000871 L CH C

312363016

01/02/1998

Nam

2NT

18.2

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

77

HUI001211 NG THNH CNG

272617256

22/04/1998

Nam

18.85

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

78

TSN000580 H THNH CNG

225757993

22/09/1998

Nam

2NT

18

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

79

QSB001214 H VN CNG

225814121

11/06/1998

Nam

18.55

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

80

HUI001229 NGUYN VN CNG

272747367

19/08/1998

Nam

2NT

19.8

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

81

HUI001230 PHM VN CNG

272550792

01/01/1997

Nam

2NT

18.7

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

82

DVT000337 SN NGC CNG

334986176

20/10/1998

Nam

16

3.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

83

DCT000646 NG MINH CNG

291204655

28/11/1998

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

84

QST001625 HONG XUN CNG

174896826

02/01/1998

Nam

18.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

85

SPS001731 LU V CNG

025693761

11/11/1998

Nam

20.35

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

86

DDS000672 NG QUC CNG

212460640

29/01/1998

Nam

2NT

19.4

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

87

DTT000931 NGUYN CNG

273656022

15/07/1998

Nam

2NT

18.75

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

88

TTN001393 NGUYN HUY CNG

241715995

12/04/1998

Nam

17.25

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

89

TAG000929 NGUYN PH CNG

352470014

09/01/1998

Nam

20.3

0.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

90

LPS000608 NGUYN QUC CNG

321725911

06/01/1998

Nam

2NT

18.3

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

245366258

17/08/1997

Nam

15.9

3.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

91 DMS000397 NGUYN VN CNG

01

06

01

92

SPK000876 PHM QUC CNG

261514582

19/01/1998

Nam

2NT

18.55

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

93

TDL001085 PHM VN CNG

251181139

20/08/1998

Nam

18.4

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

94

LPS000614 PHAN PH CNG

321583640

01/01/1998

Nam

2NT

20.15

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

95

LPS000625 TRN V CNG

321700698

04/04/1998

Nam

17.9

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

96

QSB001359 TRNG L MNH CNG

026066051

04/02/1998

Nam

18.85

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

97 DQN000885 HUNH TRNG DANH

215503182

16/02/1998

Nam

2NT

17.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

98

KSA000809 NGUYN CNG DANH

285587529

29/12/1998

Nam

17.1

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

99

QSB001383 NGUYN CNG DANH

025942141

08/05/1998

Nam

18.85

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

100 SPK000910 NGUYN THANH DANH

261364532

08/10/1997

Nam

2NT

19.05

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

101 TDL001116 PHM HONG CNG DANH

251149002

01/01/1998

Nam

18.5

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

102 LPS000637 TRN HU DANH

321590041

21/09/1998

Nam

17.1

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

103 SPK001133 H QUC DNG

261506416

26/07/1998

Nam

18.7

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

104 HUI001640 L PHC DNG

272768114

28/03/1998

Nam

18.2

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

105 SPS002127 L QUC DNG

025714581

03/01/1998

Nam

19.7

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

106 QST002021 L VN DNG

272590030

27/07/1998

Nam

18.5

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

107 TSN000839 NGUYN TN DNG

225677548

17/08/1998

Nam

18.85

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

108 TDV002995 NGUYN VN DNG

187658142

08/05/1998

Nam

19.8

1.5

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

109 TCT000683 PHM TN DNG

362504076

12/07/1998

Nam

18.7

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

110 SPK001171 TIU NH MINH DNG

261481431

02/01/1998

Nam

17.95

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

111 SPK001173 TRN CHNH DNG

261462019

16/03/1998

Nam

17.4

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

261504043

07/07/1998

Nam

17.3

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

026097002539 06/08/1997

Nam

19.2

0.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

112 SPK001446 NGUYN CNG DNG


113 QSB002101 NGUYN VN DNG
114 HUI001728 NG HONG CNG DUY

272653824

05/08/1998

Nam

17.95

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

115 VLU000710 INH TRN NHT DUY

331802674

05/01/1998

Nam

2NT

18.3

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

116 TTG001190 ON THANH DUY

312369301

24/12/1998

Nam

2NT

17.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

117 TDL001415 HONG MNH DUY

251124919

14/06/1998

Nam

17.9

3.5

21.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

118 SPK001209 L NHT DUY

261574876

29/03/1998

Nam

20.1

0.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

119 TTG001230 L TRNG DUY

312429263

25/05/1998

Nam

2NT

18.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

120 QSB001791 NGUYN L PHNG DUY

026041316

24/05/1998

Nam

18.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

121 VLU000771 NGUYN NGC DUY

331805906

05/02/1998

Nam

2NT

20.7

21.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

122 TSN000898 NGUYN PHM DUY

225816555

03/07/1998

Nam

19.55

0.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

123 TAG001244 NGUYN PHAN THI DUY

352470700

07/09/1998

Nam

17.9

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

124 QST002177 NGUYN TUN DUY

025728093

09/06/1998

Nam

19.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

125 HUI001805 NGUYN VN NGC DUY

272497813

16/02/1998

Nam

17.95

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

126 VLU000802 PHM L ANH DUY

331867887

25/11/1998

Nam

2NT

18.6

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

127 SGD001389 PHM NHT DUY

025787078

29/03/1998

Nam

2NT

18.95

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

128 TAG001285 PHM PH DUY

341920316

21/11/1997

Nam

2NT

18.4

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

129 BAL000425 PHAN HOI DUY

385797270

27/02/1998

Nam

19.8

0.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

130 TDL001467 TRN C DUY

251125021

04/03/1998

Nam

16.9

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

131 VLU000817 TRN KHNH DUY

331845361

18/02/1998

Nam

2NT

18.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

132 TTG001356 TRN VN TRNG DUY

312360962

10/01/1998

Nam

2NT

17.7

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

133 BAL000449 TRNH THANH DUY

385724623

07/01/1997

Nam

18.05

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

134 TTG001359 TRNG C DUY

312348998

10/03/1998

Nam

2NT

18.15

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

135 TDL001473 V C DUY

251109936

08/10/1998

Nam

18

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

136 TTN002200 NGUYN T DUYT

241642882

20/06/1998

Nam

17.05

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

137 KSA001241 L VN

364027084

25/12/1997

Nam

2NT

17.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

138 KSA001246 H VN I

285641791

26/07/1998

Nam

17

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

139 TDL001673 PHM VN I

251083237

25/12/1997

Nam

17.7

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

140 GTS000448 H MNH AN

264527152

29/04/1998

Nam

16.05

3.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

141 GTS000463 PHM DUY O

264528753

11/06/1998

Nam

17.35

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

142 TTN002389 PHC T

241780495

17/02/1998

Nam

17.35

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

143 TTN002419 L VN T

241657935

22/10/1998

Nam

16.95

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

144 HUI002217 LU TIN T

272743797

21/02/1998

Nam

19.25

1.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

01

01

145 QSK001365 NGUYN NH T

281193199

12/12/1998

Nam

18.15

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

146 TTN002442 NGUYN QUC T

241673685

22/09/1998

Nam

17.45

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

147 QSX002134 NGUYN TN T

026021610

10/07/1998

Nam

19.03

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

148 HUI002267 NGUYN TIN T

272811926

28/01/1998

Nam

19

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

149 SPD001216 PHM TIN T

341803399

15/04/1998

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

150 SPS002971 THI THUN T

025705097

31/10/1998

Nam

18.2

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

151 SPS003016 V MNH T

025727361

10/09/1998

Nam

19.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

152 KSA001367 V KHC T

285707847

20/01/1998

Nam

18.45

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

153 TTN002516 Y T BY

241711481

09/01/1997

Nam

15.7

3.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

154 DDS001450 L THANH NH

212812820

30/09/1998

Nam

2NT

18.15

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

155 TDL001886 V VN NH

251162250

02/02/1998

Nam

19.35

1.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

156 XDT001601 NGUYN THNH OAN

221462247

28/09/1998

Nam

18.15

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

157 SGD001980 MAI HONG NG

301667032

24/04/1998

Nam

18

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

158 SPK001720 NGUYN HNG NG

261536059

10/01/1998

Nam

17.2

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

159 TDL001933 BI TRNG C

251062486

08/06/1998

Nam

17.75

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

160 KSA001474 NG TIN C

285703640

07/11/1998

Nam

17

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

161 VLU001130 INH TI C

331856322

08/09/1998

Nam

19.55

0.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

162 TTN002726 NGUYN DON C

241746225

23/02/1998

Nam

19.5

1.5

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

163 SPK001779 NGUYN THNH C

261461104

20/08/1998

Nam

164 KSA001523 NGUYN TIN C

285619866

16/08/1998

Nam

165 DDS001532 NGUYN XUN C

212282637

07/05/1998

166 DTT001812 PHM HONG ANH C

273672113

167 TDL002013 TRN VN C

251130962

168 SPD001393 NGUYN NGC LUN EM


169 QSB002656 NGUYN HONG GIA

06

01

17.25

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

2NT

17.6

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

Nam

18.45

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

03/10/1998

Nam

18.5

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

22/07/1998

Nam

17.6

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

341912163

00/00/1998

Nam

2NT

17.75

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

026056123

03/10/1998

Nam

18.4

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

170 DTT001848 CAO TRNG GIANG

273591774

26/02/1998

Nam

2NT

18.85

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

171 TTG001935 H NHT GIANG

312374124

15/10/1998

Nam

2NT

22.4

23.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

172 HUI002604 LU TRNG GIANG

272631316

30/05/1998

Nam

17.5

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

173 TDL002065 NGUYN BO SN GIANG

251093655

20/08/1998

Nam

18.8

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

174 SPD001443 NGUYN HONG TRNG GIANG

341852332

24/01/1998

Nam

20.2

0.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

175 SGD002147 NGUYN HU GIANG

301658764

04/05/1998

Nam

2NT

18

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

176 DHK001314 NGUYN HU GIANG

197411257

23/03/1998

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

177 TTG001974 NGUYN TRNG GIANG

312372192

07/11/1998

Nam

2NT

17.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

178 YCT001669 T TRNG GIANG

381749842

22/02/1998

Nam

2NT

17.55

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

179 LPS001317 V HONG GIANG

321587720

17/04/1998

Nam

2NT

20.2

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

180 TTG002105 HUNH QUC HI

312359239

17/08/1998

Nam

2NT

17.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

181 QSX002642 L HONG HI

025677503

21/01/1998

Nam

18.45

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

182 TTN003377 NGUYN TUN HI

241632849

06/08/1998

Nam

19.4

1.5

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

06

183 YCT001743 PHM MINH HI

381861612

25/01/1998

Nam

18.15

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

184 TTN003392 PHAN VN MNH HI

241652486

13/04/1997

Nam

16.9

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

185 TTN003428 VNG C HI

241717514

02/12/1998

Nam

17.65

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

186 DTT002361 HUNH MINH HN

273674003

29/10/1998

Nam

2NT

18.75

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

187 DTT002369 L NGC HN

273645643

09/12/1998

Nam

18.7

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

188 DQN002642 NGUYN VN HN

215470796

29/10/1998

Nam

16.9

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

189 TKG001635 VIN HOI HN

371817042

12/04/1998

Nam

15.55

3.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

190 HUI003144 ON TH THU HNG

272684782

18/12/1998

18.05

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

191 SPD001654 NGUYN HUNH HO

341904638

30/07/1998

Nam

18.25

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

192 SPD001664 NGUYN THANH HO

341994182

27/03/1998

Nam

2NT

17.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

193 SPD001663 NGUYN THANH HO

341925870

23/11/1998

Nam

2NT

18.2

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

194 SPS003863 YN QUC HO

025670730

28/04/1998

Nam

20.35

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

195 HUI003297 NG VN HU

272542846

05/07/1997

Nam

18.8

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

196 SGD002666 H PHC HU

301652697

30/06/1998

Nam

2NT

18.2

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

197 DND002246 H THANH HU

201771976

14/01/1998

Nam

19.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

198 LPS001574 L TRUNG HU

321711604

02/01/1998

Nam

2NT

20.25

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

199 TTN003921 NGUYN VN HU

241738616

15/08/1998

Nam

17.8

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

200 LPS001593 PHM TRUNG HU

321572849

10/04/1998

Nam

2NT

17.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

201 LPS001600 TRN CNG HU

321743734

13/11/1998

Nam

2NT

18.95

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

202 LPS001602 TRN PHC HU

321704276

30/01/1998

Nam

17.55

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

203 DTT002612 NGUYN TH HIN

273655156

25/09/1998

Nam

18.6

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

204 DCT001785 NGUYN VN HIN

291193839

31/12/1998

Nam

18.3

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

205 KSA002262 NGUYN TRUNG HIP

285641816

07/07/1998

Nam

19.1

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

206 TTG002610 TRN HIP

312433555

25/10/1998

Nam

18.35

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

207 TTN004229 TRN THIN HIP

241681905

24/09/1998

Nam

17.95

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

208 QSX003173 V C HIP

281210646

09/11/1996

Nam

20.3

0.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

209 TDL002778 V NGC HIP

251104825

04/02/1998

Nam

16.95

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

210 SPD001967 DNG TRNG HIU

341915851

01/08/1998

Nam

18.5

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

211 NHS000983 M MINH HIU

366240855

01/10/1998

Nam

17.6

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

212 QSB003579 O TRNG HIU

025767681

29/08/1998

Nam

18.9

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

213 LPS001677 HUNH TRUNG HIU

321732036

22/10/1998

Nam

2NT

17.7

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

214 QST004069 L MINH HIU

025686297

27/08/1998

Nam

18.75

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

215 DTT002707 L TRUNG HIU

273655006

01/10/1998

Nam

17.4

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

216 KSA002321 L TRUNG HIU

285567169

24/01/1996

Nam

19.55

1.5

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

217 QSB003619 NG TRUNG HIU

025766787

29/01/1998

Nam

18.35

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

218 TTN004329 NGUYN NG HIU

241751853

16/02/1998

Nam

18.3

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

219 HUI003688 NGUYN MINH HIU

272671573

05/12/1998

Nam

18.15

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

220 HUI003725 NGUYN TRNG HIU

272640706

12/06/1998

Nam

19.25

1.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

01

06

221 QSB003684 NGUYN TRUNG HIU

025698820

13/05/1998

Nam

18.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

222 QSB003680 NGUYN TRUNG HIU

025301502

08/08/1995

Nam

19.45

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

223 TTN004366 NGUYN TRUNG HIU

241720652

06/04/1998

Nam

19

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

224 DDS002333 NGUYN TRUNG HIU

212846195

20/08/1998

Nam

2NT

17.45

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

225 TTN004380 NGUYN VN HIU

241745286

25/01/1998

Nam

17.5

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

226 SPK002756 NGUYN XUN MINH HIU

261574747

06/07/1998

Nam

17.9

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

227 QSB003716 PHM MINH HIU

245347018

04/05/1998

Nam

20

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

228 VLU001590 PHAN NGUYN HONG HIU

331809956

02/11/1998

Nam

2NT

19.4

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

229 LPS001724 V MINH HIU

321587760

24/04/1998

Nam

18.45

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

230 TTN004624 H NH HA

241723309

22/02/1997

Nam

18.05

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

231 TDL002974 L M HA

251169603

04/01/1998

Nam

17.48

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

232 SGD003053 NGUYN L HA

301654077

10/04/1998

Nam

2NT

17.4

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

233 KSA002451 NGUYN MNH HO

285587282

10/07/1998

Nam

17.1

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

234 TTG002770 NGUYN THI HA

312453094

15/11/1998

Nam

2NT

17.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

235 TCT001605 HUNH THANH HOI

362514941

02/12/1998

Nam

18.95

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

236 SPK002935 NGUYN NGC HOI

261489106

05/07/1998

Nam

2NT

18.65

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

237 DDS002478 TRN NGC HOAN

212430641

05/11/1998

Nam

2NT

17.55

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

238 DDF000728 L TRN NHT HONG

233238626

25/08/1998

Nam

17.35

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

239 QSB003975 NGUYN HONG

025895418

04/10/1997

Nam

20.25

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

240 DQN003336 NGUYN MINH HONG

215510106

10/11/1998

Nam

2NT

18.3

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

241 HUI004026 NGUYN MINH HONG

272596325

01/07/1998

Nam

17.8

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

242 HUI004075 PHNG CNG HONG

272495771

20/09/1996

Nam

18.85

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

243 TDL003153 TRN MINH HONG

251086088

26/04/1998

Nam

18.05

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

244 TTN004906 V HUY HONG

241648103

01/02/1998

Nam

18.8

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

245 QSK002400 V TUN HONG

281107418

01/01/1997

Nam

2NT

20.2

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

246 LPS001797 VN LC HNG

321709446

15/01/1998

Nam

19.45

1.5

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

247 HUI004674 INH S HNG

272775131

26/06/1998

Nam

2NT

17.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

248 QSB004179 H T CH HNG

142726270

19/05/1994

Nam

18.9

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

249 TTN005161 L VIT HNG

241745598

04/06/1998

Nam

17.2

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

250 KSA003058 NGUYN NH HNG

285744256

25/07/1998

Nam

17.45

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

251 TTN005177 NGUYN KHC HNG

241625693

19/08/1998

Nam

17.55

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

252 TAG003214 NGUYN MINH HNG

352553156

25/12/1998

Nam

19.05

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

253 HUI004287 NGUYN PHC HNG

272627610

06/07/1998

Nam

19

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

254 QSB004215 NGUYN THANH HNG

025759094

28/01/1998

Nam

17.95

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

255 TTN005208 NGUYN VN HNG

241740004

11/12/1998

Nam

18.15

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

256 SPK003525 NGUYN VN HNG

261460947

12/01/1998

Nam

17.3

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

257 TTN005249 TRN PHI HNG

241691317

01/05/1998

Nam

17.35

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

258 DMS001444 V VN HNG

245346806

20/01/1998

Nam

17.25

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

259 TDL003392 V B HNG

251164496

25/05/1998

Nam

18.25

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

260 DTT003653 INH QUC HNG

273630137

07/05/1998

Nam

2NT

19.7

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

261 HUI004933 NG C HU

272571916

16/03/1998

Nam

16.8

2.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

262 LPS001834 BI QUC HUY

321559356

09/04/1997

Nam

18.2

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

263 TDL003414 INH GIA HUY

251123485

11/05/1998

Nam

17.25

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

264 KSA002861 PHAN QUC HUY

285674244

22/09/1998

Nam

17.1

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

265 SGD003258 ON CNG HONG HUY

301633741

17/11/1998

Nam

2NT

17.7

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

266 LPS001846 ON GIA HUY

321579923

11/04/1998

Nam

19.55

0.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

267 SPS005167 HONG MINH HUY

025784933

30/07/1998

Nam

19.3

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

268 SPD002217 HUNH PHM PHT HUY

341908157

18/04/1998

Nam

2NT

18.3

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

269 DTT003268 L C HUY

352388679

26/04/1998

Nam

17.05

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

270 LPS001864 L TRNG NHT HUY

321600755

14/07/1998

Nam

2NT

18.15

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

271 TTN005319 L VN HUY

241803452

18/01/1998

Nam

19.9

1.5

21.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

272 DVT001213 L C HUY

334954837

26/05/1998

Nam

17.95

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

273 TTG002966 L THANH HUY

312359056

27/08/1998

Nam

2NT

18.6

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

274 QSX003806 NG NGUYN PHC HUY

321522740

15/01/1996

Nam

19.05

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

275 TKG001939 NGUYN HONG HUY

371759275

10/11/1997

Nam

2NT

18

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

276 DQN003671 NGUYN HU HUY

215462330

03/04/1998

Nam

19

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

277 TSN002481 NGUYN NGC HUY

225616589

13/03/1998

Nam

2NT

19.25

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

278 QSX003871 NGUYN QUC HUY

341894407

19/05/1996

Nam

2NT

18.2

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

279 TTN005360 NGUYN VN HUY

241707554

06/05/1998

Nam

17.85

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

280 DTT003344 PHM THANH HUY

273710162

29/10/1998

Nam

2NT

19.4

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

281 LPS001908 PHAN HIN HUY

321700777

15/05/1998

Nam

2NT

17.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

282 KSA002901 THI VN HUY

285602915

17/01/1998

Nam

17.15

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

283 TAG003379 TRN QUANG HUY

352413259

13/08/1998

Nam

19.5

0.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

284 SPD002290 TRN QUC HUY

341876008

20/05/1998

Nam

2NT

17.9

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

285 SGD003355 V NH ANH HUY

301708567

31/03/1998

Nam

18.9

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

286 TTG003074 DNG NHT HUYN

312422771

29/05/1998

Nam

2NT

17.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

287 SGD003725 H HUNH KH

301647344

28/02/1998

Nam

2NT

18.7

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

288 TTG003443 C THANH KHI

312299596

13/04/1997

Nam

18.2

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

289 DQN004114 H NHT KHI

215426321

05/05/1998

Nam

18.05

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

290 TDL003986 H QUANG KHI

251039735

20/04/1997

Nam

17.7

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

291 NLS002943 NGUYN NG KHI

231223674

25/10/1998

Nam

17.05

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

292 TDL004005 TRIU NNG HNG KHI

251035746

20/03/1998

Nam

16.85

3.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

293 SGD003755 TRNG HONG KHI

301638419

08/10/1997

Nam

20.05

0.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

294 TTG003475 NG HONG KHANG

312368294

15/12/1998

Nam

20.35

0.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

295 SPD002557 L HONG KHANG

341951144

21/12/1998

Nam

2NT

18.45

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

296 TTG003494 NGUYN AN KHANG

312352146

27/02/1998

Nam

2NT

17.4

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

06

01

297 TKG002200 PHM HONG KHANG

371773523

03/11/1998

Nam

17.75

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

298 TAG003848 TRN DUY KHANG

352372927

08/04/1998

Nam

18.8

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

299 DTT003758 DANH DUY KHNH

273655027

28/05/1998

Nam

18.2

3.5

21.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

300 TTG003595 HUNH DUY KHNH

312366396

10/12/1998

Nam

2NT

20.1

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

301 SPD002617 L CNG TUN KHANH

341915724

11/04/1998

Nam

18.95

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

302 QST005650 L DUY KHNH

352546935

01/06/1998

Nam

22.3

22.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

303 TKG002233 L DUY KHNH

371758439

25/02/1998

Nam

2NT

20.85

21.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

304 DTT003773 L HONG KHNH

273625719

24/06/1998

Nam

19.1

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

305 LPS002242 L MINH KHNH

321582456

23/03/1998

Nam

2NT

17.45

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

306 HUI005068 NG DUY KHNH

272626796

26/12/1998

Nam

18.7

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

307 TTG003620 NGUYN HUNH MINH KHNH

312359101

04/08/1998

Nam

2NT

20.45

21.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

308 SPS006076 NGUYN TUN KHANH

025942031

29/07/1998

Nam

19.93

0.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

309 LPS002221 PHNG HONG KHANH

321760095

23/01/1998

Nam

2NT

17.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

310 TTN006098 THN VN KHNH

241688476

13/02/1998

Nam

18.9

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

311 GTS001079 TRN NGC BO KHANH

264523844

10/03/1998

Nam

2NT

17.95

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

312 HUI005094 TRN QUC KHNH

272641700

10/09/1998

Nam

17.3

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

313 TAG003975 L TRN K KHIM

352447128

10/09/1998

Nam

19.7

1.5

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

314 DDS003201 TRN VN THNH KHIT

212431801

06/01/1998

Nam

2NT

17.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

315 QST005744 NG KHOA

025917095

27/03/1998

Nam

19.05

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

316 TTN006137 NGUYN ANH KHOA

241802648

07/01/1998

Nam

18.75

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

317 QST005801 NGUYN NG KHOA

025757810

26/09/1998

Nam

18.43

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

318 QSX004637 NGUYN DON HI KHI

273663774

22/09/1997

Nam

20.05

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

319 TTG003770 NGUYN MINH KHI

312325877

11/06/1998

Nam

2NT

19.95

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

320 SGD004058 TRN MINH KHI

301679662

03/11/1998

Nam

19

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

321 DCT002608 H TRUNG KHNG

291205082

26/05/1998

Nam

2NT

17.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

322 DCT002615 TRN THANH KHNG

291159997

16/09/1998

Nam

18

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

323 TDL004226 NGUYN TRUNG KIN

272722077

02/02/1997

Nam

18.75

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

324 TDL004227 NGUYN TRUNG KIN

251172586

13/02/1998

Nam

17.35

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

245372928

18/09/1998

Nam

17.3

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

072098001394 22/02/1998

Nam

2NT

18.15

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

325 DMS001709 NGUYN TRUNG KIN


326 DCT002628 PHAN TRUNG KIN

01

06

327 DCT002640 DNG GIA KIT

291145444

06/05/1998

Nam

17

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

328 VLU002259 TRN ANH KIT

331856927

29/09/1998

Nam

2NT

18.3

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

329 SPD002836 PHAN TRNG KIU

341837867

20/03/1997

Nam

2NT

17.4

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

330 SGD004227 NGUYN HNG KNG

301653965

14/02/1998

Nam

2NT

19.7

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

331 SPD002846 HUNH K

341984701

01/01/1998

Nam

2NT

17.7

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

332 TTN006348 NGUYN QUC K

241692890

28/02/1998

Nam

17

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

333 SGD004240 NGUYN VI LC

301692679

13/04/1997

Nam

2NT

20.05

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

334 DTT004007 TRN HONG LAI

273652411

10/02/1998

Nam

2NT

17.85

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

335 TDL004399 NG HU TNG LM

251118075

08/10/1998

Nam

17.7

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

336 TTG003956 NG NGC LM

312372249

15/12/1998

Nam

2NT

17.85

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

337 DHT002559 MAI LM

194613928

08/04/1998

Nam

18.65

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

206286894

20/09/1998

Nam

19

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

092098000190 25/02/1998

Nam

18.55

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

338 DDK004937 NGUYN HONG LM


339 TCT002261 NGUYN KHC SN LM
340 TTG003969 NGUYN PHI LM

312377304

12/12/1998

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

341 LPS002484 NGUYN S LM

321731391

17/10/1998

Nam

2NT

19.8

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

342 TTG003977 PHM SN LM

312370563

29/09/1998

Nam

2NT

19

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

072097000792 13/07/1997

343 DCT002771 T HONG QUC LM

Nam

2NT

18.3

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

344 TKG002488 NGUYN THNH LP

371753454

03/06/1998

Nam

17.75

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

345 LPS002510 INH TRNG NHT L

321731324

04/12/1998

Nam

2NT

18.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

346 LPS002509 NG VN L

321700357

19/01/1998

Nam

2NT

19.55

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

347 SPD002949 H TIN LN

341833392

20/07/1997

Nam

2NT

18.15

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

348 TTG004013 LM V LIM

312369047

11/11/1998

Nam

20.05

1.5

21.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

349 SPD002955 NGUYN THANH LIM

341935106

25/08/1998

Nam

18.45

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

350 DTT004146 NGUYN THANH LIM

312440136

06/04/1998

Nam

2NT

17.9

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

351 TDL004519 PHM THANH LIM

251157977

18/09/1998

Nam

18.15

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

352 TTG004025 V S LIM

312363856

02/01/1998

Nam

2NT

18.65

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

353 SPD003016 O CH LINH

341939596

19/03/1998

Nam

2NT

21.05

22

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

354 QST006398 ON QUANG LINH

025721439

20/11/1998

Nam

19.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

355 TTG004151 NG CH LINH

312323561

13/01/1998

Nam

18

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

356 SGD004565 NGUYN DUY LINH

301599739

24/10/1996

Nam

2NT

18.85

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

357 TTN006908 NGUYN DUY LINH

241720234

17/01/1998

Nam

19.65

1.5

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

358 TTG004233 NGUYN VN NGC LINH

312359630

10/02/1998

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

359 QSK003508 TRN NH LINH

281185549

16/10/1998

Nam

18.25

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

360 HUI005857 TRN HONG LINH

272624987

05/10/1998

Nam

18.05

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

361 BAL001341 TRN VN LINH

385796214

01/01/1997

Nam

17.3

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

362 KSA003822 TRN VN LINH

285720009

26/04/1998

Nam

17.05

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

363 DTT004431 V HNG TUN LINH

273575303

22/07/1997

Nam

2NT

19.68

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

364 HUI006089 NG PH LC

272752914

07/04/1997

Nam

18.15

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

365 QSK003660 HUNH BO LC

281170246

22/02/1998

Nam

2NT

19.2

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

366 SPD003279 L HU LC

341956158

29/09/1998

Nam

2NT

19.45

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

367 HUI006101 NGUYN HON PHC LC

272714756

12/01/1998

Nam

18.7

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

368 TTG004400 NGUYN PHC LC

312351759

23/07/1998

Nam

18.1

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

369 LPS002804 NGUYN TN LC

321701193

18/01/1998

Nam

2NT

21.15

22.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

370 SPS007518 NGUYN THNH LC

025691864

07/01/1998

Nam

18.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

371 HUI006134 T PH LC

272564142

06/01/1998

Nam

18.95

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

372 TTN007375 CHU HA LI

241739564

03/04/1998

Nam

17.45

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

06

373 TTG004437 DNG I LI

312363964

04/11/1998

Nam

2NT

18.75

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

374 KSA004029 THNH LI

285587563

11/12/1998

Nam

19.35

1.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

375 DVT001819 L THNH LI

334873505

09/04/1998

Nam

18.7

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

376 QSK003706 MAI QU LI

281201197

11/06/1998

Nam

2NT

18.1

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

377 TAG005144 NGUYN VN LI

352548518

09/09/1995

Nam

2NT

18.8

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

378 TTN007393 THIU THIN LI

241658366

15/05/1997

Nam

17.7

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

379 TTG004343 L HONG LONG

312334864

13/02/1998

Nam

2NT

18.85

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

MI0200088068 11/05/1998

Nam

18.6

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

380 QSB006071 L PHI LONG


381 SPS007384 NGUYN HONG PHI LONG

025669840

17/07/1998

Nam

18.85

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

382 SPK004675 NGUYN HU GIA LONG

261513614

17/09/1998

Nam

2NT

17.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

383 NLS003617 NGUYN VN LONG

231269981

02/03/1998

Nam

17.4

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

384 TTN007313 TRN NH LONG

241738665

05/09/1998

Nam

18.95

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

385 TTG004366 TRNH CHU LONG

312363196

22/01/1998

Nam

2NT

18.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

386 DTT004577 TRNG TN LONG

273679435

15/12/1997

Nam

17.9

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

387 HUI006072 T VNH LONG

272659228

21/05/1998

Nam

17.3

3.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

388 TTG004368 V HUNH LONG

312348691

06/04/1998

Nam

2NT

18.7

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

389 HUI006187 NG VN LUN

285363148

20/06/1994

Nam

16.6

3.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

390 QSB006296 L CNG LUN

025734266

22/08/1998

Nam

18

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

391 KSA004073 L HONG LUN

285631716

04/05/1998

Nam

19.5

1.5

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

392 TTN007479 BI I LC

241704825

07/05/1997

Nam

16

2.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

393 TKG002821 L MINH LC

371817037

20/07/1998

Nam

18.05

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

394 SPD003390 V TN LC

341957670

15/07/1998

Nam

2NT

19.3

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

395 TTG004664 NGUYN CH MI

312365015

01/08/1998

Nam

2NT

18.6

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

396 SPD003467 NGUYN TH PHNG MAI

341949720

18/04/1997

2NT

17.45

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

397 DVT001912 BI MINH MN

334963824

24/12/1998

Nam

2NT

17.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

398 SPS007877 L MINH MN

025698110

17/05/1998

Nam

21.6

21.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

399 TDL005318 NGUYN NG MN

251192469

05/10/1998

Nam

18.9

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

400 SPD003522 NGUYN MINH MN

341902133

02/01/1998

Nam

19.2

0.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

401 SPK005002 NGUYN VN MN

261457005

27/02/1998

Nam

18.9

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

402 LPS002991 TRNH MINH MN

321598614

17/10/1998

Nam

19.3

0.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

403 TTN007807 HONG TH MNH

241625342

23/03/1998

Nam

17.25

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

404 TDL005306 TRN NGUYN TIN MNH

251079859

02/02/1998

Nam

19.13

1.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

405 SPD003506 V HU MNH

341964195

13/06/1998

Nam

2NT

17.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

406 TAG005480 QUCH SONG MN

352496755

02/06/1998

Nam

19.85

1.5

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

407 YCT003579 CHU NHT MINH

385725884

04/08/1998

Nam

16.95

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

408 HUI006515 HONG VN MINH

272538810

20/01/1998

Nam

18.75

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

409 DVT001955 NGUYN HONG MINH

334918904

02/02/1998

Nam

19.23

1.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

410 DQN005750 NGUYN VN MINH

215467438

10/11/1998

Nam

2NT

19.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

01
03

06

411 QSB006669 PHAN NHT MINH

025892888

31/03/1998

Nam

17.9

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

412 SPK005089 PHAN XUN MINH

261504427

24/11/1998

Nam

17.7

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

413 HUI006585 TRN CNG MINH

272613149

06/01/1998

Nam

17.65

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

414 SPK005113 NGUYN TRNG MA

261482224

17/08/1998

Nam

2NT

17.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

415 DDS004377 TRNH LONG M

212797094

16/02/1998

Nam

2NT

17.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

416 QSX006274 CAO TIN NAM

306657757

04/10/1998

Nam

18.05

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

417 LPS003149 L K NAM

321604982

27/05/1998

Nam

2NT

18.65

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

418 QSK004103 L VN PHNG NAM

281160307

07/05/1998

Nam

2NT

18.7

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

419 QSB006938 LNG HONG NAM

025734355

09/11/1998

Nam

18.5

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

420 TTN008350 NGUYN I NAM

241715593

14/04/1997

Nam

18

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

421 QSX006305 NGUYN H NAM

212761725

02/04/1993

Nam

2NT

17.4

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

422 SGD005454 NGUYN HONG NAM

301656642

12/05/1998

Nam

2NT

18.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

423 LPS003163 NGUYN HONG NAM

321590663

20/05/1998

Nam

2NT

18.7

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

424 DTT005165 NGUYN HNG NAM

273566709

19/04/1997

Nam

17.45

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

425 DDS004433 NGUYN NAM

212832193

05/05/1998

Nam

2NT

17.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

426 QSB006975 NGUYN NGC PHNG NAM

025541474

18/10/1997

Nam

19.55

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

427 SPK005275 NGUYN VN NAM

261461977

27/05/1997

Nam

18.8

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

428 SGD005471 PHM NG HOI NAM

301656682

05/01/1998

Nam

2NT

19.35

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

429 HUI006872 PHM HU PHONG NAM

272554257

29/03/1998

Nam

18.25

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

430 TAG005856 TRN HOI NAM

352523991

04/08/1998

Nam

18.85

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

431 QSB007025 TRN NGUYN NAM

025766037

24/01/1998

Nam

20.85

0.5

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

432 QST007890 TRN PHNG NAM

025756882

25/08/1998

Nam

18.9

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

433 TTG005007 TRNH THANH NAM

312421297

03/11/1998

Nam

20.2

0.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

434 SPD003782 V HONG NAM

341916490

14/11/1998

Nam

435 KSA004524 VNG CHI NNG

272775797

29/11/1998

Nam

436 HUI007181 O TRUNG NGH

272663455

15/01/1998

Nam

437 QSB007392 D TRNG NGHA

025735089

20/03/1998

438 TTG005385 L HU NGHA

312369203

06/12/1998

439 DTT005484 L TRNG NGHA

273678145

440 QSK004382 L VN NGHA

264480420

441 KSA004678 NGUYN NG NGHA

06

2NT

19.8

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

16.85

3.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

17.55

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

Nam

17.95

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

Nam

2NT

19.58

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

17/01/1998

Nam

18.3

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

04/01/1998

Nam

18.1

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

285754844

07/11/1998

Nam

17.2

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

442 BAL001690 NGUYN HONG NGHA

385771609

08/12/1998

Nam

17.15

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

443 GTS001565 NGUYN HU NGHA

264512166

15/07/1998

Nam

17.5

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

444 TTG005399 NGUYN QUC NGHA

312348463

03/10/1997

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

445 SPD004039 NGUYN TRNG NGHA

341944331

09/10/1997

Nam

2NT

18.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

446 SPK005565 NGUYN VN NGHA

261467296

18/02/1997

Nam

17.95

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

321731891

17/11/1998

Nam

2NT

18.65

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

072098000433 29/03/1998

Nam

2NT

17.7

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

447 LPS003455 PHM C NGHA


448 DCT003810 PHM PH NGHA

01

449 SPD004064 TRN MINH NGHA

341969869

13/08/1998

Nam

19.2

0.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

450 SPD004073 V TRUNG NGHA

341956381

21/08/1998

Nam

2NT

18

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

451 YCT004051 BI HU NGHIM

381825295

25/12/1998

Nam

2NT

17.4

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

452 TKG003295 NGUYN AN NGHIP

371881401

03/06/1998

Nam

2NT

18.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

453 SPD004168 NGUYN TH NGC

341939643

01/01/1998

2NT

19.4

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

454 TTG005630 DNG MINH NGUYN

312326452

23/03/1997

Nam

2NT

17.4

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

455 YCT004168 DNG VN NGUYN

381875060

20/08/1998

Nam

17.4

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

456 TDV012712 NGUYN TRUNG NGUYN

187748956

01/12/1998

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

457 XDT005260 PHM KHC NGUYN

221431378

08/01/1998

Nam

2NT

17.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

458 DCT003969 PHAN NHT NGUYN

291151176

10/05/1998

Nam

17.25

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

459 TTN009152 QUCH VN NGUYN

241746387

26/11/1998

Nam

17.15

3.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

460 TTN009181 V DUY NGUYN

241712357

08/04/1998

Nam

18.35

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

461 LPS003690 TRN PHONG NH

321602260

22/08/1998

Nam

18.55

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

462 VLU003405 DNG T NHN

331838460

24/02/1998

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

463 SPD004379 ON HOI NHN

341951227

06/05/1998

Nam

2NT

18.8

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

464 DCT004055 HUNH TRNG NHN

291149148

20/10/1998

Nam

2NT

18.65

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

465 DDK007145 L HNG NHN

206196714

10/10/1998

Nam

2NT

18.2

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

466 QSB007922 L NGUYN TRNG NHN

025650082

09/04/1996

Nam

19.6

0.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

467 QSX007197 L TR NHN

025754772

18/06/1998

Nam

19.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

468 DCT004065 L TRNG NHN

291179816

27/11/1998

Nam

2NT

18.4

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

469 KSA004947 NGUYN QU NHN

285686476

03/05/1998

Nam

17

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

470 LPS003751 NGUYN THNH NHN

321580764

23/05/1998

Nam

2NT

17.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

471 SPS009612 NGUYN THNH NHN

301652685

25/09/1998

Nam

19.28

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

472 SGD006320 NGUYN THNH NHN

301646580

18/09/1998

Nam

2NT

19

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

473 LPS003699 NGUYN THANH NHN

321707083

25/02/1998

Nam

18.85

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

474 HUI007668 NGUYN THIN NHN

272599266

08/06/1998

Nam

18

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

475 TAG006805 NGUYN THIN NHN

352422273

18/09/1998

Nam

20

0.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

476 TAG006811 NGUYN TRNG NHN

352501552

19/09/1998

Nam

2NT

17.45

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

477 HUI007672 NGUYN TRNG NHN

272674054

21/03/1998

Nam

2NT

18.2

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

478 SPK005940 TRN THANH NHN

261450604

11/11/1997

Nam

19.05

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

479 TTG005919 TRN THIN NHN

301644716

20/01/1998

Nam

2NT

19.15

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

480 TTG005925 TRNG HONG NHN

312444933

08/11/1998

Nam

18.5

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

481 TDL006232 NGUYN THANH NHNG

251121087

06/07/1998

Nam

18.55

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

482 DTT005853 HONG GIA NHT

273691623

01/08/1998

Nam

17.35

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

483 DTT005857 HUNH QUANG NHT

273592985

05/09/1998

Nam

2NT

19.15

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

484 TTG005947 L QUANG NHT

312368377

19/11/1998

Nam

18.3

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

485 KSA004984 PHM VN NHT

285622118

09/10/1998

Nam

2NT

19.6

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

486 DHS010843 PHAN DUY NHT

184330392

19/04/1998

Nam

2NT

17.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

01

487 HUI007773 V VN NHT

192179677

02/06/1998

Nam

2NT

18.55

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

488 LPS003967 NG TUN NHIM

366212981

09/12/1997

Nam

2NT

18.7

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

489 TTN009563 L HU NHIN

241803404

22/07/1998

Nam

17.7

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

490 DQN007172 H VN NH

215466951

17/08/1998

Nam

16.9

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

491 SPD004783 H TH NH

341974941

28/06/1998

Nam

18.65

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

492 TTG006499 DNG TIN NHT

312385076

29/11/1998

Nam

2NT

17.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

493 TAG007566 TRN QUANG NHT

352427663

16/11/1998

Nam

2NT

18.55

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

494 TTG006543 V MINH NHT

312356209

22/03/1998

Nam

2NT

17.95

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

495 SPD004984 NGUYN THANH DI NIN

341944528

31/08/1998

Nam

2NT

19.33

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

496 TTN010035 BI HNG PHA

241756353

13/03/1998

Nam

18.9

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

497 TTN010047 NGUYN HNG PHP

241777318

25/09/1998

Nam

17.7

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

498 TTG006637 BCH L TIN PHT

312362464

05/09/1998

Nam

18

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

499 HUI008478 H TN PHT

272630436

20/06/1998

Nam

17.65

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

500 DTT006397 HONG THANH PHT

273653813

28/06/1998

Nam

17.1

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

501 QSX007930 HUNH XNG PHT

025784153

04/03/1998

Nam

18.2

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

502 QSB008769 MAI HNG PHT

025855777

01/08/1998

Nam

18.4

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

503 DTT006420 NGUYN TN PHT

273594883

30/03/1998

Nam

2NT

18

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

504 LPS004313 TRN DNG PHT

321751084

03/04/1998

Nam

2NT

17.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

505 QSX008012 V TUN PHT

025657515

17/07/1998

Nam

20.33

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

506 SGD007257 NGUYN HONG PHI

301631754

20/08/1998

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

507 SGD007281 HUNH THANH PHONG

301660637

13/12/1998

Nam

2NT

19.25

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

508 SGD007288 H HONG PHONG

301635536

23/12/1998

Nam

17.65

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

509 QSB008900 L HOI PHONG

026057255

17/03/1998

Nam

20.1

0.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

510 DHU006253 NGUYN DUY PHONG

191965534

22/05/1998

Nam

2NT

17.9

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

511 DQN007739 NGUYN HU PHNG

215462329

10/10/1998

Nam

17.6

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

512 SPK006551 NGUYN THANH PHONG

261501382

03/01/1998

Nam

18.05

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

513 SPK006598 L CH PH

261461571

01/04/1998

Nam

18.55

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

514 QSB009004 L HNG PH

025702910

07/01/1998

Nam

18.55

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

515 HUI008646 MAI C PH

272752986

16/12/1998

Nam

18.35

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

516 SPK006587 NGUYN U PHC PH

261397021

23/04/1997

Nam

18.2

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

517 KSA005505 NGUYN VN PH

285639159

21/06/1998

Nam

19.7

1.5

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

518 SPD005187 TO MINH PH

341882993

07/01/1998

Nam

19.1

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

519 TDL006870 TRN BO PH

251161098

24/06/1998

Nam

18.1

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

520 SPK006616 TRN QUC PH

261455999

28/06/1998

Nam

19.33

0.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

521 DDS005546 V TRIU PH

212462738

02/05/1998

Nam

2NT

18

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

522 SPK006629 INH VN PHC

197360592

08/06/1996

Nam

21.75

0.5

22.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

523 TTG006886 LAI NGUYN HONG PHC

312361080

28/08/1998

Nam

2NT

18.05

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

524 YCT005107 NG MNH PHC

381830720

20/09/1998

Nam

18.05

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

06

06

06

525 SGD007491 NGUYN ANH PHC


526 SGD007498 NGUYN HOI VNH PHC

11/10/1998

Nam

2NT

18.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

080098000002 28/05/1998

Nam

2NT

17.85

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

301659374

527 KSA005547 NGUYN HU PHC

285709676

25/07/1998

Nam

17.95

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

528 QSX008297 NGUYN L HONG PHC

025861306

10/07/1998

Nam

18.55

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

529 QST010148 NGUYN MINH PHC

025721409

08/07/1998

Nam

18.45

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

530 HUI008732 NGUYN VN PHC

261574393

18/04/1996

Nam

2NT

18.15

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

531 HUI008752 SAO MINH PHC

251089087

03/01/1998

Nam

20.05

1.5

21.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

532 DTT006628 TRN B PHC

273625679

01/06/1998

Nam

17.15

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

533 TTG006952 TRN HONG PHC

312380335

13/12/1998

Nam

18.85

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

534 SGD007562 TRN V THIN PHC

301632419

06/05/1998

Nam

2NT

19.25

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

535 VLU004025 V HONG PHC

331773473

09/02/1998

Nam

2NT

17.4

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

536 TTN010344 L VN PHNG

241701871

20/09/1998

Nam

18.75

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

537 DTT006661 NGUYN PHI PHNG

273684065

13/04/1997

Nam

18.75

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

538 SGD007626 V NGC PHNG

301613250

24/05/1997

Nam

2NT

17.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

539 HUI008831 CAO THNH VN PHC

272571876

20/04/1998

Nam

21.35

1.5

22.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

540 GTS001937 NGUYN VN PHC

264521260

01/06/1998

Nam

17.85

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

541 QSB009279 PHM TN PHC

025772308

11/10/1998

Nam

17.9

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

542 TDL006972 PHAN TH PHC

251154684

18/09/1998

Nam

18.05

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

543 HUI008862 VY THNH PHC

272634895

14/03/1998

Nam

17.45

2.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

544 DDS005681 BI HU PHNG

212488096

04/01/1998

Nam

18.05

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

545 DTT006736 NG HOI PHNG

273654685

05/09/1998

Nam

17

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

546 KSA005656 L CNG PHNG

285684983

09/04/1998

Nam

17.55

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

547 QSB009376 NGUYN HONG PHNG

025699793

20/05/1998

Nam

18.9

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

548 DDF001594 NGUYN LNG HOI PHNG

233258006

04/12/1998

Nam

17.1

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

549 LPS004627 TNG THANH PHNG

321704955

24/03/1998

Nam

2NT

18.9

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

550 LPS004638 V HOI PHNG

321562812

24/01/1998

Nam

2NT

18.6

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

551 TDL007303 L MINH QUN

251108502

29/12/1997

Nam

21.1

1.5

22.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

552 QST010762 KHU TCH QUNG

025576683

28/12/1997

Nam

17.98

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

553 KSA005808 L MINH QUANG

285685236

20/10/1998

Nam

18.5

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

554 LPS004676 NGUYN NG QUANG

321588981

26/09/1998

Nam

17.95

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

555 SPS011815 NGUYN THANH QUANG

215449047

20/10/1998

Nam

18.85

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

556 DTT006954 NGUYN THIN QUANG

273656668

05/03/1998

Nam

20.85

1.5

22.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

557 TSN005265 NGUYN XUN QUANG

225761554

14/09/1997

Nam

19.6

0.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

558 NLS005404 PHM VN QUANG

231195836

16/05/1998

Nam

17.25

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

559 TTG007222 PHAN MINH QUANG

312356307

23/02/1998

Nam

2NT

18.85

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

560 QSK005675 PHAN NHT QUANG

281159957

01/09/1998

Nam

20.55

0.5

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

561 TDL007272 SONG HNG QUANG

251166178

08/09/1998

Nam

16.4

3.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

562 QSK005682 TIU HONG THANH QUANG

281129725

08/03/1998

Nam

19.2

0.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

01

04

06

01

563 KSA005839 TRN MINH QUANG

285595383

25/11/1996

Nam

17.85

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

564 TTN010828 TRNG VN QUANG

241692590

10/12/1998

Nam

18.15

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

565 DDS005922 DNG VN QU

212281746

11/02/1998

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

566 TTG007272 HUNH KHNH QUI

312317255

26/10/1997

Nam

17.45

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

567 DCT005067 NGUYN MINH QUI

291148054

17/03/1997

Nam

2NT

18.1

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

568 SGD007927 TRN PH QU

321589073

24/07/1998

Nam

2NT

18.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

569 DHT004226 INH HU QUC

194632160

14/03/1998

Nam

2NT

18.7

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

570 LPS004726 HUNH L HU QUC

321707972

25/05/1998

Nam

18.25

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

571 DDS005935 HUNH TRN MINH QUC

212717902

01/02/1998

Nam

2NT

18

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

572 TSN005325 L VN QUC

225758336

22/01/1998

Nam

18.43

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

573 TKG004357 PHAN VN QUC

371785371

13/07/1998

Nam

18

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

574 HUI009332 TRN ANH QUC

272692489

27/08/1998

Nam

2NT

18.15

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

575 SPK007050 TRN THI QUC

261457807

02/01/1998

Nam

18.35

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

576 TTG007504 NGUYN VN QUI

312379866

20/10/1998

Nam

2NT

18.65

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

577 TTN010987 NGUYN NGC QU

241737404

15/05/1998

Nam

17.03

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

578 HUI009358 NGUYN NGC QU

272623843

19/10/1998

Nam

18.3

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

579 HUI009366 PHM VN QU

241504705

04/05/1998

Nam

17.95

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

580 SGD007966 TRNG MINH QUY

301657599

05/02/1998

Nam

18.3

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

581 LPS004817 NGUYN DNG QUYN

321599773

09/01/1998

Nam

2NT

18.4

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

582 SPD005640 NGUYN VN QUYN

341951173

07/09/1998

Nam

2NT

18.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

583 TDL007600 BON DNG RU AS

251155275

26/05/1998

Nam

01

17.15

3.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

MI5200131148 10/04/1998

Nam

01

16.05

3.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

585 TTG007517 DNG TN SANG

312338930

03/01/1998

Nam

06

17.3

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

586 LPS004856 HUNH HONG SANG

321582981

08/08/1998

Nam

06

2NT

17.85

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

587 LPS004859 HUNH THANH SANG

321721041

04/04/1998

Nam

2NT

20.2

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

588 KSA006112 L VN SNG

285450875

25/11/1996

Nam

18.95

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

589 HUI009621 NGUYN HONG SANG

272727531

11/05/1998

Nam

18.05

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

590 TAG008771 NGUYN NGC SANG

352467642

09/01/1998

Nam

2NT

17.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

591 LPS004876 NGUYN QUANG SANG

321708592

20/02/1998

Nam

2NT

17.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

592 LPS004891 PHAN THANH SANG

321733318

13/10/1998

Nam

2NT

19.65

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

593 SPD005743 V THANH SANG

341895704

10/07/1998

Nam

2NT

17.95

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

594 XDT006755 V THANH SANG

221455366

10/05/1998

Nam

18.25

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

595 TAG008880 GIANG SN

352355758

17/09/1998

Nam

20.48

1.5

22

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

596 TTN011552 HONG CNG SN

241746469

07/01/1998

Nam

18.1

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

597 SPS012562 L TRNG SN

025725280

27/10/1998

Nam

19.3

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

598 KSA006192 NGUYN HONG SN

285724116

09/05/1998

Nam

17.6

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

599 HUI009740 NGUYN HONG SN

272764041

30/08/1998

Nam

18.9

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

600 TDL007772 NGUYN THANH SN

251049636

20/02/1998

Nam

18.4

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

584 DTT007214 AS NA RY

06
06

601 TDL007787 PHM THANH SN

251107928

21/09/1998

Nam

20.05

1.5

21.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

602 DMS003125 PHAN HNG SN

245337931

09/10/1998

Nam

18.15

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

603 DDS006281 PHAN VN SN

212675271

02/08/1997

Nam

2NT

17.85

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

604 SPK007484 TH NGC SN

261415897

12/06/1998

Nam

16.9

3.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

605 BAL002281 TRN DUY SN

385738282

30/11/1998

Nam

21

0.5

21.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

606 DTT007394 TRN KIM HI SN

273655071

22/12/1997

Nam

17

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

607 DHU007307 LNG SU

192123411

30/01/1998

Nam

19.4

1.5

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

608 TDL007818 YA SUYN

251090688

07/06/1998

Nam

16.5

3.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

609 TTN011740 V C S

241718835

14/08/1998

Nam

18.3

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

610 SPD005844 BI ANH TI

341980580

20/07/1998

Nam

18

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

611 TTN011746 CAO KH C TI

241568135

17/08/1998

Nam

17.5

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

612 SGD008423 ON VN TI

245298334

23/07/1998

Nam

2NT

17.75

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

613 DTT007457 KHNG TR TI

273592851

14/11/1998

Nam

2NT

18.15

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

072098000769 20/06/1998

614 DCT005406 L QUC TI

01

01

Nam

16.95

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

615 HUI009889 NGUYN ANH TI

272570088

20/12/1997

Nam

17.05

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

616 VLU004431 NGUYN C TI

331855622

26/09/1998

Nam

2NT

20.95

22

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

617 SGD008455 NGUYN TN TI

301652190

23/02/1998

Nam

2NT

17.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

618 SPK007597 PHM ANH TI

261418303

01/12/1998

Nam

2NT

19.25

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

619 LPS004979 PHM HU TI

321756214

14/08/1998

Nam

17.1

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

620 DDS006396 V VN TI

212799300

18/02/1998

Nam

2NT

17.55

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

621 DTT007523 BI QUC TM

273593024

26/01/1998

Nam

2NT

19.65

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

622 SPD005914 L MINH TM

341907538

04/07/1997

Nam

2NT

17.95

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

623 SPS012843 L PHM MINH TM

025500700

31/01/1998

Nam

18.88

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

624 KSA006367 L QUAN TM

285641481

02/07/1997

Nam

18.95

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

625 HUI009979 L LINH TM

272594657

15/06/1998

Nam

17.7

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

626 DVT003285 NGUYN CH TM

334959140

22/03/1998

Nam

2NT

20.05

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

627 TTG007799 NGUYN NH BO TM

312369103

17/11/1998

Nam

17.5

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

628 HUI009993 NGUYN MINH TM

272670449

25/11/1998

Nam

16.05

2.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

629 TTG007838 NGUYN THNH TM

312384125

10/10/1998

Nam

2NT

19.1

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

630 HUI010010 NGUYN THANH TM

272562403

02/07/1998

Nam

18.05

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

631 LPS005053 PHM HUY TM

321704094

16/09/1998

Nam

2NT

17.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

285633665

21/09/1998

Nam

17.3

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

077098000110 19/01/1998

Nam

18.05

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

632 KSA006412 TRN MINH TM


633 DTT007597 TRN MINH TM

06

634 SPK007721 H QUC TN

261513478

21/03/1998

Nam

2NT

17.95

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

635 QSB010554 HNG THANH TN

025803501

12/03/1998

Nam

19.9

0.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

636 SGD008620 L DUY TN

301658800

20/12/1998

Nam

2NT

17.9

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

637 QST011837 L TRNG TN

026026568

24/08/1997

Nam

19.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

638 LPS005086 NG MINH TN

321760341

29/04/1998

Nam

2NT

18.45

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

639 LPS005087 NGUYN BI DUY TN

321702877

11/06/1998

Nam

2NT

18.95

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

640 SPK007739 NGUYN PHC TN

261513588

06/10/1998

Nam

2NT

20.55

21.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

641 TSN005775 NGUYN TN NAM TN

225814255

28/09/1998

Nam

19.2

0.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

642 DDS006515 V DUY TN

212842235

18/04/1998

Nam

17

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

643 KSA006455 V KIM TN

285619814

01/06/1997

Nam

2NT

18.75

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

644 VLU004461 NG CNG TO

331845094

12/03/1998

Nam

2NT

17.55

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

645 TTN012019 PHM NH TY

241647478

17/11/1997

Nam

17.75

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

646 QSB010640 CHU VN THCH

025581804

04/07/1996

Nam

18.7

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

647 QST011857 INH HONG THCH

341937195

29/09/1998

Nam

18.6

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

648 VLU004573 NGUYN NGC THCH

331849871

03/04/1998

Nam

19.95

0.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

649 LPS005153 L TRNG THI

321760519

23/06/1998

Nam

2NT

18.75

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

650 KSA006498 NGUYN C THI

285602791

25/10/1997

Nam

18.2

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

651 SGD008717 NGUYN HNG THI

301659483

24/12/1998

Nam

2NT

19

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

652 DCT005593 NGUYN NGC THI

291146347

16/03/1998

Nam

18.9

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

653 HUI010168 NGUYN QUC THI

272815599

19/01/1998

Nam

18

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

654 DDS006561 NGUYN THANH THI

212831076

04/09/1997

Nam

2NT

18.9

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

655 TDL008066 TRN QUC THI

251130952

17/07/1997

Nam

17.15

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

656 TTG008046 TRNG NGUYN QUC THI

312348971

02/01/1998

Nam

2NT

17.4

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

657 TTG008051 V HONG THI

312359617

20/06/1998

Nam

2NT

20.85

21.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

658 LPS005433 PHAN THNH THN

321735690

22/05/1998

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

659 KSA006928 NG NGC THNG

285761679

24/07/1998

Nam

17.3

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

660 DCT005879 L C THNG

291195759

07/09/1998

Nam

2NT

18.3

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

661 SPD006416 NGUYN HU THNG

341847352

18/09/1997

Nam

2NT

17.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

662 QSK006761 NGUYN NGC THNG

281160709

26/11/1998

Nam

2NT

18.85

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

663 TSN006156 NGUYN VN THNG

225815299

03/01/1998

Nam

18.7

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

664 SPK008308 NGUYN VN THNG

261466860

10/07/1998

Nam

17.9

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

665 HUI010841 V C THNG

272622794

21/02/1997

Nam

20.15

0.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

666 SPD006433 V THANH THNG

341933048

01/12/1998

Nam

2NT

17.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

667 KSA006598 NG CH THNH

285720693

17/10/1998

Nam

18.05

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

668 SPK007868 HUNH QUC THANH

261454907

03/08/1998

Nam

19.58

0.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

669 SGD008776 L HONG THANH

301652692

01/12/1998

Nam

2NT

18.18

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

670 LPS005242 L HU THNH

321700331

10/11/1997

Nam

2NT

19.25

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

671 TDL008189 LU TRN CNG THNH

251149955

13/01/1998

Nam

01

15.25

3.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

672 TDL008105 M QUC THANH

251131834

27/05/1998

Nam

01

14.95

3.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

673 KSA006622 NG VN HON THNH

285721887

08/06/1998

Nam

17.85

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

674 TAG009558 NGUYN CNG THNH

352414294

09/01/1998

Nam

2NT

17.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

675 QSB010756 NGUYN DUY THANH

291159808

11/05/1998

Nam

18.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

676 DCT005690 NGUYN NHT THNH

291195627

08/02/1998

Nam

2NT

17.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

677 SGD008809 NGUYN PHC THANH

301685814

19/02/1998

Nam

2NT

18.05

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

678 TTG008111 NGUYN TUN THANH

312351756

23/03/1998

Nam

17.3

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

679 HDT015315 PHM VN THNH

175024061

12/08/1998

Nam

17.35

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

680 TTG008116 PHAN L TH THIN THANH

312369226

13/12/1998

2NT

18.4

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

681 XDT007389 NGUYN HNG THO

221451809

07/09/1998

Nam

18.1

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

682 SGD009104 NGUYN TN THNH THO

301632274

28/08/1998

Nam

2NT

17.75

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

683 LPS005446 BI L HONG THI

321721562

06/02/1998

Nam

2NT

18

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

684 QSX010192 ON NGC MINH THI

025591329

10/01/1998

Nam

18.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

685 TTN012805 L TN THI

241684557

04/05/1998

Nam

17.5

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

686 TTG008557 TRN QUC THI

312343090

01/01/1998

Nam

18

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

687 HUI010922 INH HONG THIN

272578687

04/09/1998

Nam

2NT

20.45

21.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

688 TDL008652 K' THIN

251158170

21/02/1998

Nam

16.95

3.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

689 DQN009880 L NGC THIN

215504080

20/09/1998

Nam

18.3

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

690 QSB011407 LNG GIA THIN

371679492

26/08/1996

Nam

2NT

17.9

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

691 SGD009358 NGUYN CH THIN

301637969

06/01/1998

Nam

19.7

0.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

692 SPK008457 NGUYN NGC THIN

261482686

13/10/1998

Nam

18.65

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

693 TAG010049 NGUYN TN THIN

352483278

23/04/1998

Nam

22.1

0.5

22.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

694 DMS003444 NGUYN VN THIN

245260155

11/03/1997

Nam

17.6

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

695 TDL008672 PHM NG THIN

251090065

25/06/1998

Nam

19.8

1.5

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

696 SPK008415 PHM HNG THIN

261462740

24/08/1998

Nam

18.8

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

697 SPK008417 PHM TRNG THIN

261364143

27/02/1998

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

698 DTT008279 T XUN THIN

273665587

03/07/1998

Nam

20.93

0.5

21.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

699 LPS005538 NG HONG THNH

321707727

15/09/1998

Nam

20.5

1.5

22

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

700 KSA007067 LNG QUANG THNH

285701357

29/09/1998

Nam

15.25

3.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

701 TDL008715 NGUYN B TRNG THNH

251041499

04/02/1998

Nam

18.05

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

702 SPS014156 TRN C THNH

025745298

12/02/1998

Nam

18.95

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

703 SGD009439 TRN C THNH

301623656

03/10/1998

Nam

2NT

17.9

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

704 TDL008733 V C THNH

251142735

23/04/1997

Nam

17.3

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

705 SGD009536 PHAN CNG THOI

301647968

08/04/1998

Nam

2NT

18.7

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

706 SPD006663 TUN THI

341947106

20/12/1998

Nam

2NT

18.05

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

707 QST013015 NGUYN NGC THNG

025762434

14/09/1998

Nam

20.25

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

341946125

22/05/1998

Nam

2NT

17.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

072098000194 25/08/1998

Nam

18.8

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

708 SPD006643 NGUYN QUC THNG


709 DCT006145 NG L HO THUN
710 SPS014361 NG TRN C THUN

025706882

22/12/1998

Nam

711 TTN013241 HONG VN THUN

241680557

01/01/1998

Nam

712 SPS014386 NG QUANG THUN

026098097

23/07/1998

713 TTG008926 NGUYN HONG THUN

312370427

714 QST013135 NGUYN HU THUN

025712488

06

01

01

18.4

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

14.95

3.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

Nam

20.85

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

13/01/1998

Nam

2NT

17.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

27/08/1998

Nam

18.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

01

715 TTG008928 NGUYN LC THUN

312360768

08/09/1998

Nam

2NT

17.95

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

716 TTG008931 NGUYN MINH THUN

312367262

26/02/1998

Nam

2NT

18.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

717 LPS005697 TRN NGHU THUN

321706192

26/02/1998

Nam

2NT

17.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

718 LPS005937 BI TRNG THC

321582541

04/03/1998

Nam

2NT

17.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

719 TKG005394 H TRNG THC

371761335

28/11/1998

Nam

2NT

17.95

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

720 NLS006782 TRN PHC THC

231171031

18/05/1998

Nam

19.35

1.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

721 TSN006726 NGUYN CH THNG

225615000

02/02/1998

Nam

2NT

17.88

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

722 SPK009082 NGUYN CNG THNG

261461880

04/02/1998

Nam

18.55

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

723 TDL009310 PHM VN THNG

251166560

23/06/1998

Nam

18.9

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

724 GHA005752 DNG VN THUY

125765910

25/05/1998

Nam

2NT

17.4

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

725 TTG008982 NGUYN PHM NGC THY

312377437

08/10/1998

2NT

17.9

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

726 SPD006750 NGUYN VNH THU

341979179

28/01/1998

Nam

18.6

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

727 TTN013984 L XUN TIN

241736299

31/10/1998

Nam

18.8

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

728 VLU005439 NGUYN MINH TIN

331866418

04/02/1998

Nam

19.5

0.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

729 DTT008900 NGUYN NGC TIN

273628150

26/04/1996

Nam

18

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

730 YCT006492 NGUYN VN TIN

381871399

20/05/1998

Nam

17.45

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

731 DCT006455 PHM TRIU TIN

291150475

27/11/1997

Nam

2NT

21

22

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

732 QSB012527 T C TIN

025854609

09/04/1998

Nam

19.45

0.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

733 TTG009590 TRN PHT TIN

312359732

14/01/1998

Nam

2NT

20.1

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

734 DQN010894 TRN TIN

215478565

08/06/1998

Nam

2NT

18.1

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

735 DDS007841 V TRNG TIN

212483176

03/03/1998

Nam

18.6

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

736 QSB012556 O TRUNG TN

025767047

29/12/1997

Nam

18.95

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

737 HUI011980 NGUYN HUNH TRUNG TN

272604869

17/01/1998

Nam

2NT

18.95

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

738 TTG009633 TRN TRUNG TN

312359793

25/09/1998

Nam

18.55

0.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

739 LPS006174 MAI TRUNG TNH

321741080

16/10/1998

Nam

2NT

19.85

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

740 SPD007250 NGUYN HU TNH

341905145

01/10/1998

Nam

2NT

18.25

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

741 LPS006165 NGUYN TRN TRUNG TNH

321702867

12/05/1998

Nam

2NT

17.45

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

742 DMS003774 HA VN T

245365688

29/06/1997

Nam

15.8

3.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

743 DTT009007 LM TR TON

273705918

09/07/1998

Nam

18.95

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

744 SPK009422 NGUYN VN TON

261368711

02/03/1997

Nam

17.35

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

745 TTN014159 PHAN XUN TON

241635583

10/03/1996

Nam

18.2

1.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

746 TDL009556 V XUN TR

251049878

24/04/1998

Nam

17.1

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

747 DMS003909 O BO TRN

245326317

02/09/1998

Nam

17.75

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

748 LPS006248 LU HUYN TRANG

321750093

18/05/1998

Nam

2NT

20.55

21.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

749 GTS002843 HUNH ANH TR

264483284

17/03/1996

Nam

15.85

3.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

750 SGD010875 L MINH TR

301638857

02/04/1998

Nam

17.35

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

751 DCT006861 L TRUNG TR

291145272

12/10/1998

Nam

18.05

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

752 DTT009403 L MINH TR

273676698

12/03/1998

Nam

2NT

18

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

01

03

753 TTG010093 NGUYN HU TR

312338921

16/01/1998

Nam

19.5

0.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

754 LPS006442 NGUYN MINH TR

321730786

06/04/1998

Nam

2NT

18.7

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

755 SGD010914 NGUYN MINH TR

301652799

25/02/1998

Nam

2NT

17.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

756 DQN011576 NGUYN VN TR

215510613

18/02/1998

Nam

2NT

18.85

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

757 SPD007612 PHM MINH TR

341908005

10/03/1998

Nam

2NT

17.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

758 DDS008265 PHM MINH TR

212810654

02/07/1998

Nam

18.7

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

759 SGD010944 NGUYN TN TRIN

301643341

16/11/1998

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

760 HUI012613 ON THANH TRIU

272633895

25/11/1998

Nam

17.45

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

761 LPS006464 NGUYN HI TRIU

321707728

18/10/1998

Nam

19.4

1.5

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

762 TKG005946 NGUYN NG TRNH

371758405

07/09/1998

Nam

2NT

19

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

763 SPD007747 DNG THANH TRNG

341941262

12/04/1998

Nam

2NT

19.2

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

764 LPS006550 KHIM TRNG

321772223

02/06/1998

Nam

2NT

17.55

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

765 QSB013447 NGUYN THANH TRNG

025734333

11/09/1998

Nam

18.15

0.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

766 DDS008478 PHM VN TRNG

212581916

03/05/1997

Nam

19.85

0.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

767 HUI012821 V THNH TRNG

272595914

05/01/1998

Nam

17.5

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

768 DDS008582 NGUYN TNG TRC

212283331

08/12/1998

Nam

17.05

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

769 GTS002957 NGUYN THANH TRC

264498983

27/01/1998

Nam

18.05

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

770 QSX012056 CAO MINH TRUNG

285662441

22/06/1996

Nam

2NT

19

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

771 TTG010432 INH QUC TRUNG

312347366

29/03/1998

Nam

2NT

20.2

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

772 SPK010128 THANH TRUNG

261397077

01/09/1997

Nam

18.75

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

773 LPS006627 THNH TRUNG

321585355

05/05/1997

Nam

2NT

17.88

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

774 TTN015002 HONG ANH TRUNG

241698795

30/09/1998

Nam

17.7

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

775 QSX012076 L ANH TRUNG

025573000

01/07/1997

Nam

20.05

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

776 DDS008521 L THNH TRUNG

212282876

07/09/1998

Nam

2NT

17.73

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

777 DHU009335 NGUYN NH TRUNG

192130711

20/11/1998

Nam

18.05

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

778 XDT009292 NGUYN HONG TRUNG

221450917

20/10/1998

Nam

2NT

18

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

779 HUI012945 NGUYN MINH TRUNG

272605254

23/06/1998

Nam

18.55

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

780 QSB013649 NGUYN NHT TRUNG

025794154

28/09/1998

Nam

21.43

21.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

781 LPS006641 NGUYN THNH TRUNG

321584990

21/09/1998

Nam

2NT

17.7

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

782 TDL010194 NGUYN VN TRUNG

251063581

10/07/1997

Nam

16.95

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

783 TTG010476 NGUYN VN TRUNG

312369107

19/11/1998

Nam

2NT

17.8

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

784 TAG011881 PHAN THNH TRUNG

352393088

19/09/1998

Nam

2NT

18.4

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

785 QSB013723 CAO QUANG TRNG

025689202

02/09/1998

Nam

19

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

786 VLU005984 L QUANG TRNG

026059648

31/08/1998

Nam

2NT

17.88

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

787 TTG010546 L TRNG THCH TRNG

312348572

08/04/1998

Nam

2NT

17.95

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

788 TDL010255 NG V QUANG TRNG

251123549

05/02/1998

Nam

18.75

1.5

20.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

789 XDT009377 NGUYN THANH TRNG

221406454

14/08/1998

Nam

18.65

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

790 TTG010588 PHM NHT TRNG

312435056

05/06/1998

Nam

19.05

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

791 QSB013765 PHAN THANH TRNG

025689774

17/04/1998

Nam

19.9

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

792 HUI013064 TRNG VN TRNG

272578746

05/01/1998

Nam

2NT

18.58

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

793 HUI012996 LM NGUYN THANH TRUYN

272630399

15/07/1998

Nam

19.25

1.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

794 VLU006017 LM THANH T

331773406

14/04/1998

Nam

2NT

17.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

795 SGD011409 NGUYN MINH T

301656219

22/07/1998

Nam

2NT

19.65

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

796 TTG010690 NGUYN THANH T

312301905

23/02/1997

Nam

2NT

17.75

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

797 TDL010318 NGUYN TRNG T

251049808

17/01/1998

Nam

17.65

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

798 LPS006755 PHAN VN T

381855250

28/12/1997

Nam

2NT

19.1

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

799 QSB013940 NG HONG TUN

281226349

09/08/1998

Nam

18.55

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

800 TAG012049 O ANH TUN

352526615

10/04/1998

Nam

2NT

19.7

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

801 DTT009872 U QUANG TUN

273705093

01/10/1997

Nam

17.18

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

802 DTT009871 ON ANH TUN

273664529

06/03/1998

Nam

18.75

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

803 TTG010763 HUNH THANH TUN

312343231

18/01/1998

Nam

2NT

18

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

804 TTN015331 L CNG TUN

241563229

18/03/1997

Nam

16.9

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

805 DTT009898 L VN TUN

273652810

01/09/1998

Nam

2NT

18.05

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

806 QSK008342 L ANH TUN

281195175

21/10/1997

Nam

18.85

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

807 TDL010398 NGUYN NH CAO ANH TUN

251011406

31/07/1997

Nam

18.4

1.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

808 DDS008754 NGUYN NH TUN

212484265

26/06/1998

Nam

18.05

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

809 TDL010344 NGUYN HU TUN

251149165

19/08/1998

Nam

18.9

1.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

810 TTN015383 NGUYN MINH TUN

241691309

01/05/1998

Nam

17.1

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

811 DTT009945 NGUYN THANH TUN

273592972

29/11/1998

Nam

2NT

18.2

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

812 SPK010461 PHM HU TUN

261505783

14/10/1998

Nam

17.15

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

813 DTT009990 TRN QUC TUN

273633746

23/05/1997

Nam

2NT

17.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

814 QSB014111 V ANH TUN

163445621

31/10/1998

Nam

19.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

815 KSA008459 BI TIN TNG

285584082

08/04/1998

Nam

17.2

3.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

816 TTN015485 NG QUANG TNG

241568421

13/05/1997

Nam

17.15

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

817 TKG006147 L THANH TNG

371769676

10/08/1998

Nam

18.65

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

818 KSA008474 MAO MINH TNG

285641967

26/06/1996

Nam

16.6

3.5

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

819 QSX012481 NGUYN MINH TNG

025761482

27/04/1996

Nam

18.96

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

820 TSN007818 NGUYN TNG

225817650

29/06/1998

Nam

18.7

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

821 SGD011777 TRN TN TC

301631764

03/07/1998

Nam

2NT

17.55

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

822 DHU009665 ON C TNG

192123260

17/10/1998

Nam

17.35

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

823 QST015900 HUNH NGUYN DUY TNG

025627605

05/05/1998

Nam

19.55

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

824 LPS006975 NGUYN QUC TNG

321760829

21/11/1998

Nam

2NT

19.05

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

825 TSN007902 O NGC TUYN

225762262

13/09/1997

Nam

19.65

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

826 KSA008532 HONG NH TUYN

285641313

09/05/1998

Nam

17.9

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

827 TTG011079 PHAN LC T

312359468

24/09/1998

Nam

2NT

18.35

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

828 KSA008606 TRNG NGN T

285641701

24/03/1998

Nam

17.25

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

01

01

829 TTN015885 NGUYN HU C

241568777

06/10/1997

Nam

830 HUI013757 NG PHU V

272627228

12/07/1998

Nam

17.5

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

14.95

3.5

18.5

Cng ngh k thut t

831 DDS009040 BI QUANG VN

212677931

29/04/1998

Nguyn vng 1

Nam

2NT

17.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

832 DCT007499 CAO TH CM VN

291152497

833 XDT009897 NG HNG VN

221457300

01/01/1998

2NT

19.9

21

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

22/10/1998

Nam

2NT

19

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

834 DQN012571 NGUYN NH VN


835 DCT007533 NGUYN VN V

215435284

10/02/1998

Nam

2NT

18.05

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

291179969

15/03/1998

Nam

2NT

17.65

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

836 DDS009222 NGUYN HONG V

212799983

10/08/1998

Nam

2NT

18.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

837 DDS009216 TRN VN V

212488281

12/05/1998

Nam

17.5

1.5

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

838 TAG012652 L PHONG VIN

352405691

28/04/1998

Nam

18.05

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

839 SPK011035 NGUYN NGC VIN

261536282

04/12/1998

Nam

2NT

17.45

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

840 HUI013983 PHM THNH VIN

272721246

10/12/1998

Nam

18.1

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

841 SGD011979 PHM TRN TRI VIN

301655604

26/01/1998

Nam

2NT

18.4

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

842 DDS009293 TRN NGC VIN

212719976

03/06/1998

Nam

17

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

843 DQN012870 ON TH VIT

215434838

15/08/1998

Nam

2NT

17.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

844 DQN012882 NGUYN NH VIT

215464354

12/03/1998

Nam

17.65

1.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

845 DQN012911 THN TRNG VIT

215467324

19/08/1998

Nam

2NT

18.2

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

846 TAG012689 TRN QUC VIT

352497790

18/07/1998

Nam

2NT

19

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

847 DCT007594 BI HU VINH

291152114

08/01/1998

Nam

2NT

18.65

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

848 TTG011306 ON KHNH VINH

312355493

27/01/1998

Nam

2NT

20.25

21.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

849 LPS007128 HUNH C VINH

321712392

02/12/1998

Nam

2NT

19.4

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

850 VLU006372 HUNH TH VINH

331800847

30/01/1998

Nam

2NT

18.45

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

851 SGD012082 HUNH TRUNG VNH

301680271

17/11/1998

Nam

2NT

19.75

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

852 SPD008397 L TRN VNH

341950939

25/05/1998

Nam

2NT

18.85

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

853 QSB014777 NGUYN THANH VINH

025689366

17/03/1998

Nam

18.7

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

854 TSN008253 NGUYN TH VINH

225595009

29/04/1998

Nam

18.64

0.5

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

855 QSB014789 TNG QUC VINH

025795157

02/06/1998

Nam

20.95

22

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

856 DQN012966 THI HONG QUC VINH

215420662

06/06/1998

Nam

17

1.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

857 SPS017872 V HONG VINH

026110038

27/12/1998

Nam

19.9

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

858 SGD012097 H LINH V

301663164

25/11/1998

Nam

2NT

19.5

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

859 SPK011157 L THANH V

261506160

20/08/1998

Nam

21.05

1.5

22.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

860 SPK011166 NGUYN CNG V

261573057

20/08/1998

Nam

19.2

0.5

19.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

861 LPS007192 NGUYN HOI V

321705229

01/01/1998

Nam

2NT

19.55

20.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

862 HUI014106 NGUYN LONG V

272708750

18/05/1998

Nam

17.9

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

863 DTT010501 NGUYN M V

187610987

15/05/1998

Nam

17.35

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

864 DTT010502 NGUYN NGC V

273698526

04/07/1998

Nam

17.3

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

865 TDL011089 NGUYN THANH TUN V

251199257

29/10/1998

Nam

17.33

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

866 DQN013062 PHM TUN V

215466430

03/03/1998

Nam

2NT

18.9

20

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

01

06

867 TAG012832 V VN V

352422203

21/08/1998

Nam

17.35

1.5

18.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

868 DQN013137 NGUYN VN VNG

215420660

30/05/1998

Nam

17.95

1.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

869 HUI014167 NGUYN VN VNG

272784792

20/08/1998

Nam

19.2

1.5

20.75

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

870 SPD008477 LIN NGUYN THANH VY

341979502

31/03/1998

Nam

19.05

0.5

19.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

871 QSB015221 ON V NH

212460228

18/07/1998

Nam

19.2

19.25

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

872 TTG011611 TRN QUAN

312359366

30/08/1998

Nam

2NT

17.95

19

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1

873 TAG013118 PHAN TRNG YN

352445653

12/02/1998

Nam

17.9

0.5

18.5

Cng ngh k thut t

Nguyn vng 1