You are on page 1of 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2015

Tarikh / Hari :22 Julai 2015 /Rabu


26
Masa: 8.20 am 8.50 am

Kelas : 4 Amanah
Tema

Sains Bahan

Tajuk

Sifat Bahan

Objektif
Pembelajaran

Aktiviti Pdp

Minggu :

Mata Pelajaran:Sains

Mengenal pasti sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek.

1.Guru memberikan penerangan mengenai apa itu sifat bahan.


2. Guru memberikan kad perkataan kepada murid-murid mengenai bahan.
3. Murid secara berkumpulan diminta mengenalpasti bahan-bahan tersebut dengan sumber asas.
4. Murid diminta menyenaraikan contoh objek bagi bahan yang dinyatakan oleh guru.
5. Guru memberikan latihan dalam buku teks kepada murid.
6. Perbincangan diadakan.

EMK

Kreatif, Berfikir

BBB

Buku Teks, Buku Latihan, kertas lembaran kerja

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan pemahaman tentang mengenalpasti sumber asas bagi bahan

Refleksi/Impak
dan Kerja Rumah

/ orang murid mencapai objektif pengajaran


/ orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhkan kerana

Masa: 10.10 am 11.40 am

Kelas : 1 Amanah

Mata Pelajaran:Pendidikan Moral

Tema

Saya seorang yang jujur

Tajuk

Mengamalkan sikap jujur dalam diri.

Objektif
Pembelajaran

Menyatakan sebab perlunya bercakap benar.

Aktiviti Pdp

1.Guru melakonkan watak seorang budak yang bercakap benar dan tidak benar.
2..Murid dikehendaki menyatakan situasi mana yang menunjukkan budak yang baik dan
mengapa kita perlu bercakap benar.
3. Guru memberikan lembaran kerja.
3. Perbincangan mengenai lembaran kerja yang diberikan.

EMK

Berfikir

BBB

Buku Teks, Buku Latihan, kertas lembaran kerja.

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan menyatakan sebab perlu bercakap benar.

Refleksi/Impak
dan Kerja
Rumah

/ orang murid mencapai objektif pengajaran


/ orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhkan kerana

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2015


Tarikh / Hari :23 Julai 2015 /Khamis
26
Masa: 11.10 am 12.10 pm

Kelas : 3 Amanah

Minggu :

Mata Pelajaran:Dunia Sains dan Teknologi

Tema

Bumi dan alam semesta

Tajuk

Menganalisis kandungan tanah.

Objektif
Pembelajaran

Menghasilkan carta berdasarkan maklumat kandungan tanah liat.

Aktiviti Pdp

Set Induksi:
1) Guru menunjukkan contoh-contoh carta
2) Guru menerangkan mengenai contoh carta pie.
Aktiviti :
1) Guru meminta murid melancarkan Microsoft Excel.
2) Murid diminta untuk melakukan carta bersama-sama dengan guru.
3) Guru meminta murid menyimpan kerja yang dilakukan.
4) Guru memberikan lembaran kerja kepada murid.
5) Perbincangan diadakan.
Penutup :
1) Murid diminta untuk memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini.
2) Murid diminta mengemas kembali tempat pembelajaran mereka seperti keadaan sebelum
mereka masuk ke makmal komputer.

EMK

Berfikir

BBB

Kertas lembaran kerja, Buku Teks

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan membuat carta pie.

Refleksi/Impak
dan Kerja
Rumah

/ orang murid mencapai objektif pengajaran


/ orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhkan kerana

Kelas : 4 Amanah
Seni Visual

Masa: 12.10pm 1.10 pm

Tema

Membuat corak dan rekaan

Tajuk

Baju bercorak

Mata Pelajaran: Pendidikan

Objektif
Pembelajaran

Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

Aktiviti Pdp

1..Guru meminta murid melihat gambar contoh blok cetakan daripada buah-buahan
dan sayur-sayuran.
2.Murid diminta melukis baju
3. Murid diminta mencetak baju tersebut dengan blok cetakan sayuran-sayuran atau
buah-buahan mengikut kreativiti yang tersendiri.
4. Hasil kerja murid dibentangkan.

EMK

Kreatif

BBB

Ubi kentang, lobak merah, cat air, kertas lukisan.

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan penghasilan cetakan baju bercorak.

Refleksi/Impak
dan Kerja
Rumah

/ orang murid mencapai objektif pengajaran


/ orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhkan kerana

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2015


Tarikh / Hari :26 Julai 2015 /Ahad
27
Masa: 9.20 am 9.50 am

Kelas : 1 Amanah

Minggu :

Mata Pelajaran:Pendidikan Moral

Tema

Saya yang jujur.

Tajuk

Mengamalkan sikap jujur dalam diri.

Objektif
Pembelajaran

Menyatakan sebab perlunya bercakap benar.

Aktiviti Pdp

1.Guru melakonkan situasi orang yang bercakap benar dan tidak.


2..Guru bersoal jawab dengan murid dengan meminta murid menyatakan secara lisan sebab
perlunya bercakap benar.
3. Murid diberikan lembaran kerja.
4. Perbincangan mengenai lembaran kerja yang diberikan.

EMK

Berfikir

BBB

Buku Teks, Buku Latihan, kertas lembaran kerja.

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan menyatakan sebab perlunya bercakap benar

Refleksi/Impak
dan Kerja
Rumah

/ orang murid mencapai objektif pengajaran


/ orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhkan kerana

Kelas : 5 Bijaksana

Masa: 10.40 am 11.40 am

Mata Pelajaran:Pendidikan Seni Visual

Tema

Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk

Alat Perhiasan diri (gelang tangan)

Objektif
Pembelajaran

Menghasilkan gelang tangan dengan menekankan bahasa seni visual

Aktiviti Pdp

1.Guru menerangkan contoh-contoh alat perhiasan diri.


2.Guru menunjukkan cara melakukan gelang tangan.
3. Murid melakukan aktiviti berdasarkan kreativiti sendiri.
4.Perbincangan.

EMK

Kreatif, Berfikir

BBB

Benang, manik, kertas warna

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan hasil gelang getah.

Refleksi/Impak
dan Kerja Rumah

/ orang murid mencapai objektif pengajaran


/ orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhkan kerana

Masa: 9.20 am 9.50 am

Kelas : 3 Amanah

Mata Pelajaran: Muzik

Tema

Pengalaman Muzikal

Tajuk

Membuat pergarakan mengikut muzik

Objektif
Pembelajaran

Membuat pergarakan mengikut aras dan arah berdasarkan


- dinamik kuat / lembut
- pic tinggi / rendah
- tempo cepat / lamabt
- bunyi panjang / pendek

Aktiviti Pdp

1. Guru menerangkan tentang tajuk.


2.Guru menunujuk cara.
3.Murid menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru.
4.Penutup/ sesi apresiasi.

EMK

Kreatif

BBB

CD, Buku Latihan

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan membuat pergarakan mengikut aras dan arah

Refleksi/Impak
dan Kerja
Rumah

/ orang murid mencapai objektif pengajaran


/ orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhkan kerana

Masa: 11.40 am 11.50 am

Kelas : 5 Amanah

Mata Pelajaran: Muzik

Tema

Pengalaman Muzikal

Tajuk

Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir

Objektif
Pembelajaran

Menyanyikan lagu secara tempo lambat, sederhana, dan cepat menggunakan instrumen.

Aktiviti Pdp

1. Guru memainkan lagu audio LRT vs Basikal Tua daripada CD muzik.


2.Guru memberikan penerangan mengenai bagaimana tempo lambat, sederhana dan
cepat menggunakan instrumen.
3. Murid membuat latihan menyanyi secara audio dan minus one.
4.Penutup/ sesi apresiasi.

EMK

Kreatif

BBB

CD, Buku Latihan

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan bernyanyi secara tempo sederhana, lambat dan cepat
menggunakan instrumen.

Refleksi/Impak
dan Kerja
Rumah

/ orang murid mencapai objektif pengajaran


/ orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhkan kerana

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2015


Tarikh / Hari :27 Julai 2015 /Isnin
27
Masa: 7.50 am 8.20 am

Kelas : 4 Amanah
Tema

Sains Bahan

Tajuk

Sifat Bahan

Objektif
Pembelajaran

Minggu :

Mata Pelajaran:Sains

Mengenal pasti 3/4 sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek.

Aktiviti Pdp

1.Guru memberikan penerangan mengenai apa itu sifat bahan.


2. Guru memberikan kad perkataan kepada murid-murid mengenai bahan.
3. Murid secara berkumpulan diminta mengenalpasti bahan-bahan tersebut dengan sumber asas.
4. Murid diminta menyenaraikan contoh objek bagi bahan yang dinyatakan oleh guru dengan
peta i-think.
5. Guru memberikan latihan dalam buku teks kepada murid.
6. Perbincangan diadakan.

EMK

Kreatif, Berfikir

BBB

Buku Teks, Buku Latihan, kertas lembaran kerja

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan pemahaman tentang mengenalpasti sumber asas bagi bahan

Refleksi/Impak
dan Kerja Rumah

/ orang murid mencapai objektif pengajaran


/ orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhkan kerana

Masa: 10.10 am 11.10 am

Kelas : 1 Amanah

Mata Pelajaran:Pendidikan Moral

Tema

Saya yang jujur.

Tajuk

Mengamalkan sikap jujur dalam diri.

Objektif
Pembelajaran

Menyedari kelebihan bercakap benar kepada diri dan orang lain.

Aktiviti Pdp

1.Guru bercerita kepada murid mengenai cerita.


2..Guru bersoal jawab dengan murid dengan meminta murid menyatakan secara lisan kelebihan
bercakap benar kepada diri dan orang lain.
3. Murid diberikan lembaran kerja.
4. Perbincangan mengenai lembaran kerja yang diberikan.

EMK

Berfikir

BBB

Buku Teks, Buku Latihan, kertas lembaran kerja.

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan menyatakan kelebihan bercakap benar.

Refleksi/Impak
dan Kerja
Rumah

/ orang murid mencapai objektif pengajaran


/ orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhkan kerana

Masa: 11.10 am 12.10 am

Kelas : 6 Amanah
Tema

Rukun Negara

Mata Pelajaran:Kajian Tempatan

Tajuk

Prinsip rukun negara.

Objektif
Pembelajaran

- menyatakan prinsip-prinsip rukun negara


- menyatakan nilai-nilai yang dapat memenuhi cita-cita dan hasrat rukun negara.
- membincangkan tujuan diwujudkan rukun negara.

Aktiviti Pdp

1.Murid diminta menyatakan prinsip-prinsip rukun negara.


2..Guru meminta murid untuk mengarang dan mendeklamasikan sajak bertemakan Rukun
Negara.
3. Murid diberikan lembaran kerja.
4. Perbincangan mengenai lembaran kerja yang diberikan.

EMK

Berfikir

BBB

Buku Teks, Buku Latihan, kertas lembaran kerja.

Penilaian PdP

Murid dinilai berdasarkan memahami Rukun Negara

Refleksi/Impak
dan Kerja
Rumah

/ orang murid mencapai objektif pengajaran


/ orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhkan kerana