Вы находитесь на странице: 1из 97

913(470+570)

26.89(2)
C 81

shutterstock.om:
Abel Feyman, akademiks, aleksandr hunta, AlenVL, alet, Alexander62, Alexandr Zamotkin, Anna Maksimyuk, Antropov, BMJ,
Boris Stroujko, Brian Kinney, Byelikova Oksana, Chubykin Arkady, Dance60, Denis Dryashkin, Denis Veselov, DeSerg, Devteev,
Dimos, Dmitri Ometsinsky, Dmitrydesign, DPS, dyadya Vasya, dymon, Eugen Shevchenko, Forster Forest, fototehnik, Gargonia,
gkuna, Gl0ck, Iakov Filimonov, ID1974, Igumnova Irina, Ilya Malov, irakite, Irina Afonskaya, Irina Borsuchenko, Irina Burakova, Julia
Shepeleva, JuliaLine, Katvic, Kichigin, Krivosheev Vitaly, kuzsvetlaya, LehaKoK, Lena_small, LeniKovaleva, Martynova Anna, Mikhail
Markovskiy, Mikhail Pogosov, Mikhail Starodubov, Nickolai Repnitskii, Nikolay 53, Olinchuk, Phant, Pichugin Dmitry, ProfStocker,
psamtik, Ratikova, RedTC, rm, Rrraum, S_Borisov, Sailorr, schankz, Sergei Butorin, Sergei Drozd, Sergey Fedulov, Sergey Pinaev,
Sergey Sizov, Serghei Starus. S-F, Shchipkova Elena, shinobi, Simfalex, Stas Moroz, StepStock, Svetlana Pashchenko, svic, Tatiana
Belova, Tatiana Popova, Tiplyashina Evgeniya, V_Krv, Vadim Petrakov, Valerii Kotulskyi, Vitaly Ilyasov, Vladimir Arndt, Vladimir Melnik,
Vladimir Sevrinovsky, VLADJ55, volkova natalia, yui, Yura Shapovalov, Yurcha, Yuriy Kulik, YURY TARANIK, zerka84.

100 / .. .
C 81 : , 2015. 96 . : . (100 ).
ISBN 978-5-699-78020-4
. 100 ,
.
, , , , ,
, . ,
, , !
913(470+570)
26.89(2)

ISBN 978-5-699-78020-4

. , 2014


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
- . . . . . . . . . . 12
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
- . . . . . . . . . . 14
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
. . . . . . . . . . . . . . . . . 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . 33
. . . . . . . . 34
. . . . . . . . . . . . . . . . . 34
. . . . . . . . . . . . . . . . . 35
. . . . . . . . . . . . 36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
- . . . . . . . . . . . . . . 40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . . . . . . 42
. . . . . . . . . . . . . 43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
. . . . . . . . . . . . . . . . . 45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
. . . . . . . . . 51
- . . . . . . . . 52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
. . . . . . . . . . . . . . . . . 53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
. . . . . . . . . . . 57
. . . . . . . . . . 58
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . 60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
. . . . . . . . 61
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
. . . . . . . . . 66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
. . . . . . . . . . . . . . . . 67
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
. . . . . . . . . . . 72
. . . . . . . . . . . . . . . . 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
. . . . . . . . . . . . . 74
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
. . . . . . . . . . . . . . . 90
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
. . . . . . . . . . . . . . . . 94
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95


.
.

,
.

.
.

.
,

,
,

.
-

,
.
.
,

337

.
.
-

,
.

.
,

32-

.
.

. .
. .

,
40 ,

58-


, ,
-

,
,
.

.
-

.
,


107

.
:

,
-

,
.

,
,
,

.
1,52 ,

I,

.
-

,
,

,
.

.
-

,
400600

.
,

,
-

,
.
.

,
.
.

,
-

.
. .

XX .,

:
-

,
.
XVIIIXIX .
,

XVI .

,
,

,
,x
XIX

XVIIIXIX


XIV .,


12


-
-
-

.
,
.

,
,

.
.
,
-

,
-

(
,

).
,

.
-

.
.

13

,
,
.

, ,

.
,
,

,
,

,
,

XIX .

,
-

. 104,
-

.
,
.
.

. 10,

. .

),
,

.
. 19,

,
.

,
. 5,

14

,
.

,
-

,
,
.

),

I.

.
.

,
.

15

-
-
.

.
,
.
,

.
:

,
-

,
-

.
-

16

1994 .,

,
-

.
,
,

.
.

-
.

17

,
-

,
,

.:

,
.
,

.
-

,
,
.

,
,
.

.
,
,

2
XVI

XIX

,
,

20

, ,

.

XVII .

,
,
-

.
,

,
,

.
,
.

:
,
,

,
.

XVII .

.
.
:
XIX

XX .

21

,
-

.
.

.
.

,
.

,
,
,

,
.

200

:
.

:
.

XVXVII

.
.
-

. .

22

.
863 .
.

1812 .

19411943 .
,
,
.
XVII .,
.

,
,
XIXII

,
-

.,

,
,
,

,
,

.
-


15951602 .

.
-

,
.

23

XVIII .,
XIX .,

,
,

1812 .,

XIX .

,
,

XVI .

. .

,
XVII .

1850 .
-

1380 .

.
.

,
500.
.


. ,

24

.
,

,
,

,
,
-

:
,

,
.


500

.
,
,
-

.
:

.
.

,
,

.
.

,
.


, ,

.
.

:
,
,
.
.
-

,
,
XVII .,

--

25

28


-
! 85

.
,
.

,
,

!
-

29

,
,

.
.
,
.

.
,

,
.
.

.
.

30

- -

.
,

.
-

.
,

550
.
.
.
.
,

,
.
.

.
.

,
XVIII .

31

.
-

.
.

.
-

,
-

.
.

.
,
,
.
.

,
-

32
.
.

.
.

.
,
-

.
.
.

.
.

:
,

,
.

300

.
.

33


.
.

,
,
.

,
,

.
,
,

,
.

,
.

34

,
,

,
,
,

.
1930-

,
.,

.
,

,
,

,
.

,
,
.
.

.
.

,
.
-

,
.
,
,

.
.
.

35

.
.

,
-

,
.

.
.

,
.

.
-

.
.

.
.

,
.

36

19-

.
,
.

(
,

.
-

.
,
.

.
.

.
.

37

.
.
-

.
-

.
.

.
-

.
-

,
.
,

,
.

.
,

40

.
-

1881 .
.

,
.

.
-

.
.

1895 .

,
,

.
.
.

41


,
,

.
-

.
.

,
.

.
.
.

VIIXIX
.
.

.: 28
.

42

,
-

.
,

,
-

.
.

.
,

,
.

43


.

,

.
,
.

,
XIIIXX

.
-

.
,

,
-

,
,

44


, ,


.
.
,

,
.
:
-

,
,
-

,
.

45

,
,

.
-

,
,

,
.

.
.

,
,

,
.


XVIII .

,
,
,

,
.

,
,
-

,
.
.
-

1397 .
-

46

,
,

.
-

,
-

,
.
.
.
.
,
.

.
-

,
.

47

:
1012 .

.
,
.
.

.
,

,
,

.
.

,
.

.
.
-

.
.
.

,
-

.
-

,
.

,
,

,
.

50:
,
.
.

,
,

,
-

.
,
.

.
,

.
.

51


,
.
.

,
(

.
.

.
,
,

.
-

,
,

.
.

.
,

52

,
.
,
.
-

.
.
,
.

.
-

.
.

.
,

.
,

53

.
.

.
.
,
,

.
.
,

.
,
,


2007 2013 .
-

.
.
.

.
.
.
,
.

,
.

56

.
-

.
,

.
-

,
.

.
).

-
,

.
.
.

57

,
,
,

,
-

.
.

58

1924 .

68 C.
,

.
,

,
400
,

,
,

59

.
,

,
,
,

,
-

.
.

,
-

.
,

.
-

.
:
.

,
,

.
.

60

.

.

,
.

,
.

:
,
-

.
,

,
,

,
.

.
.

,
-

.
.

,
,
.

61

,
.
.

.
-

.
.

,
,

.
-

.
:

.
-

64

.
.

,
,

,
-

,
-

.
,

.
.

.
:

,
,

,
.

250

.
-

+30 C +42 C

,
.


,
1790

.
- ,
.
,

.
.

.
-

.
.

.
-

,
.

.
,

.
.
.

.
-

65

66

52,
,

.
-

.
.

.
.
,
,

.
-

,
.

.
.

.
-

, .

,
.

67

.
:

.
.

.
.
,

.
.
, .

,
,

,
.

68

.
,

,
,
,
,
.

,
-

26

, .
.

,
,

.
,
,

,
,

,
-

,
,

.
.

:
,

.
.

.
.

,
.

69

.
.
-

.,
.

.
-

.
.

XVIIXIX
,

,
-

,
.


100

6 .

,
-

,
.
.

,
.
-

,
.

72

,
.

100
.
1908 .

1929 .,
-

,
.

73

.
.

.
.

,
.

.
.

,
,

,
.

.
.

.
.

:
,

74

.
.

,
.
.

,
.
.
.

.
-

.
,

,
.

.
.

,
-

1900 .

75

.
.
-

?
:
,

,
-

.
,

,
.

.
-

.
.


,
.

,
.

76


: ,
,
.
. . ,
. . , -
,
,

. , -

. ,

. . , . . .

,
.
.

.
. . ,
. ,
,
.

77
. 697
45 ,
20 .
:
.


. - , ,
.


.
,
( 40 /).

.
-

,

,

.
- .

78

-

.
. , ,

. ,
,
. ,

. ,

,
,

XIX .
,
.

, .
.
. ,
,
,

.
.

79. , , ,
, , .

: ,
, ,
. -

:
2011 .
, ,
-.

: , .
,

.


-
.


,
.
, .
, ,

-,
.
.
. , .
() , . -

,
-.
- .
- .
,
.

80

. -

.

,
.

- ,


,

.
.
,
.

.
,

.
,

.
.

,
.

.


,
- .

,
,
,

81

, .
,

40 .
,

.

:
()
, ()


.
.
,

, . , ,

.
, ,

:
, .
,

, .

82

.
,

. .
, . -36.
. :

,

,
,
,
. ,
. .


,
.

,
,
, ,
, .
.


,

.

.

.

.
, , ,
, , .

83

16 ,

. . . ,


,

.
, .
,
, , .

1965 .

(2825,8 )

84

, . ,
-

-
.
. .
.
,
-.

-
,
.
,
.
,
.
.

,
.
. , , ,
. . :
,
, ,
.

85

,
.
.

1829 . -

.
,
,
-
. . .
,

. .


(2900 ).
-
(3800 ).
4500 ,
(4850 ).
, .

,
,
,
-.
.

,
, ,
,
, .
.
. .
. ,
,

-, . .

88

,
.

.
.

,
,
200

600 .

.
,
.

89

,
.

.
,

,
.
.

,
-

90

,
.
-

.
,

2.

.
,
.

.
-

,
.

,
-

91

,
.

).

,
-

,
-

.
-

,
,

,
,

.
,
.

94

.
VI
.
.
.

,
,
,
.

,
,
.

-
-


27


XIX .

2,5

,
.
,
,
.

,
.

27
,
,

,
.

95


100

100

.
.


: http://eksmo.ru/certication/
q :
{|

N4

36-

20.11.2014. 60x841/8.
. . . . 11,2.

29

.1 2

.20

10