You are on page 1of 4

Przedmiot

Skrt

Akwizycja jzyka

AkwJz

Algorytmy i obliczenia

AlgObl

Analiza i modelowanie gestu i mimiki w komunikacji

AMGMK

Archiwizacja i przechowywanie plikw cyfrowych

AiPPC

Dialektologia jzykw batyckich

DJba

Documentary linguistics

Dl

Elementy bibliografii i bibliometrii

EBiB

English for academic purposes

Efap

Filozofia

Filoz

Filozofia jzyka

FilJz

Folklor i mitologia Batw

FiMBa

Fonetyka i fonologia

FonFnlg

Foreign language

Fl

Gramatyka historyczna jzykw batyckich

GrHisJba

Gramatyka opisowa j. koreaskiego

GrOpJkor

Gramatyka opisowa j. otewskiego

GrOpJot

Gramatyka opisowa j. nowogreckiego

GrOpJngr

Gramatyka opisowa j. wgierskiego

GrOpJwg

Gramatyka opisowa j. wietnamskiego

GrOpJwiet

Gramatyka opisowa jzyka fiskiego

GrOpJfin

Gramatyka opisowa jzyka indonezyjskiego i malajskiego

GrOpJinm

Gramatyka opisowa jzyka litewskiego

GrOpJlit

Historia Grecji

HisGre

Historia i kultura obszaru II jz. spec - j. francuski

HKJ2fra

Historia i kultura obszaru II jz. spec - j.baskijski

HKJ2bas

Historia i kultura obszaru II jz. spec - j.chiski

HKJ2chin

Historia i kultura obszaru II jz. spec - j.hiszpaski

HKJ2hisz

Historia i kultura obszaru II jz. spec - j.japoski

HKJ2jap

Historia i kultura obszaru II jz. spec - j.tajski

HKJ2taj

Historia i kultura obszaru II jz. spec. - j.arabski

HKJ2arb

Historia i kultura obszaru II jz. spec. - j.hindi

HKJ2hind

Historia i kultura obszaru II jz. spec. - j.rosyjski

HKJ2ros

Historia Indonezji i Malezji


Historia j. koreaskiego

HIiM
HisJkor

Historia j. nowogreckiego

HisJngr

Historia j. wgierskiego

HisJwg

Historia j. wietnamskiego
Historia jzyka fiskiego

HisJwt
Hjf

Historia jzyka indonezyjskiego i jzyka malajskiego

HisJim

Historia jzyka litewskiego

HisJlit

Historia Korei

HisKor

Historia literatury fiskiej

HLfin

Historia literatury greckiej

HLgre

Historia literatury indonezyjskiej i malajskiej

Hliim

Historia literatury koreaskiej

HLkor

Historia literatury litewskiej

HLlit

Historia literatury otewskiej

HLot

Historia literatury wgierskiej

HLwg

Historia literatury wietnamskiej

HLwiet

Historia Litwy

HisLit

Historia otwy

Hisot

Historia Wgier

HisWg

Historia Wietnamu

HisWiet

Historia wspczesnej Korei I (1860-1945)


Informatyka

HisWspKor
Infor

Interkulturowe problemy komunikacji i uycia jzyka

IPKiUJ

Jzyk a logika

JzLog

Jzyk angielski

Jang

Jzyk klasyczny

Jklas

Jzyk niemiecki

Jniem

Jzyk obszaru kulturowego - fiski

JOKfin

Jzyk obszaru kulturowego - japoski

JOKjap

Jzyk obszaru kulturowego - szwedzki

JOKszw

Jzyk obszaru kulturowego - tajski


Jzyk obszaru kulturowego - woski

JOKtaj
JOKw

Jzyki skrypt. na potrz. przetw. j. nat. - konw.

JSPPJN-k

Jzyki skrypt. na potrz. przetw. j. nat. - wykad

JSPPJN-w

Jzyki specjalistyczne
Jzykoznawstwo typologiczne i porwnawcze
Komputerowe systemy dialogowe i interfejs uytkownika

JzSpec
JTiP
KSDIU

Kont. pr. nauki II jzyka spec. (j. arabski)

KJ2arb

Kont. pr. nauki II jzyka spec. (j. baskijski)

KJ2bas

Kont. pr. nauki II jzyka spec. (j. hiszpaski)

KJ2hisz

Kont. pr. nauki II jzyka spec. (j. tajski)

KJ2taj

Kont. pr. nauki II jzyka spec. (j.chiski)

KJ2chin

Kont. pr. nauki II jzyka spec. (j.francuski)

KJ2fra

Kont. pr. nauki II jzyka spec. (j.japoski)

KJ2jap

Kont. pr. nauki II jzyka spec. (j.khmerski)

KJ2khm

Kont. pr. nauki II jzyka spec. (j.nowoperski)

KJ2nper

Kont. pr. nauki II jzyka spec. (j.rosyjski)

KJ2ros

Kultura obszaru jzykowego

KulObJz

Kultura wspczesnej Litwy

KuWsLit

Language typology and descriptive linguistics


Leksykologia i leksykografia

Ltadl
LiL

Lingwistyczna eksploracja internetu

LinEkIn

Lingwistyka matematyczna

LinMat

Logika
Logika matematyczna
Methods and applications: Sociolinguistics

Log
LogMat
MaaS

Metodologia jzykoznawstwa w praktyce

MetJzP

Ochrona danych (WM)

OchrDan

Pimiennictwo greckie 1453 1669

PiGrec

Podst. pr. nauki II jzyka spec. (j. chiski)

PJ2chin

Podst. pr. nauki II jzyka spec. (j.khmerski)

PJ2khm

Podst. pr. nauki II jzyka spec. (j.litewski)

PJ2lit

Podst. pr. nauki II jzyka spec. (j.woski)

PJ2w

Podstawy jzykw specjalistycznych/translatologia*

PJS/TR

Podstawy prawne udostpniania zasobw cyfrowych

PPUZC

Podstawy programowania - konw.

Progr-k

Podstawy programowania - wyk.

Progr-w

Podstawy tworzenia i redagowania tekstw specjalistycznych

PTiRTS

Praktyczna nauka I jzyka batyckiego

PNJ1ba

Praktyczna nauka I jzyka spec. (j. angielski)

J1ang

Praktyczna nauka I jzyka spec. (j. niemiecki)

J1niem

Praktyczna nauka II jzyka batyckiego

PN2Jba

Praktyczna nauka II jzyka spec. (j. arabski)

J2arb

Praktyczna nauka II jzyka spec. (j. baskijski)

J2bas

Praktyczna nauka II jzyka spec. (j. chiski)

J2chin

Praktyczna nauka II jzyka spec. (j. francuski)

J2fra

Praktyczna nauka II jzyka spec. (j. hindi)

J2hind

Praktyczna nauka II jzyka spec. (j. hiszpaski)

J2hisz

Praktyczna nauka II jzyka spec. (j. japoski)

J2jap

Praktyczna nauka II jzyka spec. (j. khmerski)

J2khm

Praktyczna nauka II jzyka spec. (j. nowoperski)

J2nper

Praktyczna nauka II jzyka spec. (j. rosyjski)

J2ros

Praktyczna nauka II jzyka spec. (j. tajski)

J2taj

Praktyczna nauka II jzyka spec. (j. woski)

J2w

Praktyczna nauka jzyka fiskiego

PNJfin

Praktyczna nauka jzyka indonezyjskiego

PNJind

Praktyczna nauka jzyka koreaskiego

PNJkor

Praktyczna nauka jzyka litewskiego

PNJlit

Praktyczna nauka jzyka otewskiego

PNJot

Praktyczna nauka jzyka malajskiego

PNJmal

Praktyczna nauka jzyka nowogreckiego

PNJngr

Praktyczna nauka jzyka wgierskiego

PNJwg

Praktyczna nauka jzyka wietnamskiego

PNJwiet

Proseminarium

Prosem

Proseminarium(Probl. zasobw j. pis lub mw.)

Pzjplm

Przedmiot fakultatywny

PF

Przedmiot fakultatywny

PF

Przedsibiorczo dla jzykoznawcw

PrzJz

Psycholingwistyka i akwizycja jzyka

PiAJ

Psychologia komunikacji midzyludzkiej

PKM

Psychologia przetwarzania jzykowego

PPJ

Realioznawstwo fiskie

REfin

Realioznawstwo koreaskie

REkor

Realioznawstwo wgierskie

REwg

Realioznawstwo wietnamskie

REwiet

Seminarium licencjackie

SemLic

Seminarium magisterskie

SemMag

Semiotyka logiczna

SemLog

Sieci komputerowe (WM)

SieKom

Socjolingwistyka

Soclin

Spoken language analysis

Sla

Statistics for linguistic analyses

Sfla

Statystyka
Statystyka w lingwistyce
Stosunki midzykoreaskie
Systemy pisma i problemy ich komputerowego przetwarzania

Stat
StatLing
StMKorea
SPPKP

Technologia informacyjna (skand.)

TI-skand.

Teoria i praktyka przekadu - konw.

TiPP-k

Teoria i praktyka przekadu - wyk.

TiPP-w

Tumaczenia-IIj.sp.- arabski

TJ2arb

Tumaczenia-IIj.sp.- baskijski

TJ2bas

Tumaczenia-IIj.sp.- chiski

TJ2chin

Tumaczenia-IIj.sp.- francuski

TJ2fra

Tumaczenia-IIj.sp.- hindi

TJ2hind

Tumaczenia-IIj.sp.- hiszpaski

TJ2hisz

Tumaczenia-IIj.sp.- japoski

TJ2jap

Tumaczenia-IIj.sp.- rosyjski

TJ2ros

Tumaczenia-IIj.sp.- tajski

TJ2taj

Tumaczenia-Ij.sp.-angielski

TJ1ang

Tumaczenia-Ij.sp.-niemiecki

TJ1niem

Translatorium

Tr-ium

Translatoryka

Tr-yka

WF
Wiedza o krajach batyckich
Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych

WF
WoKB
WPWBD

Wprowadzenie do sinogramw

WprSin

Wspczesne problemy informatyki

WPInfor

Wspczesne teorie lingwistyczne

WTLing

Wspczesne Wgry

WspWg

Wstp do etnologii i antropologii kulturowej

WdEiAK

Wstp do hungarystyki

WdHung

Wstp do jzykoznawstwa

WdJz

Wstp do koreanistyki

WdKor

Wstp do lingwistyki matematycznej i przetwarzania jzyka naturalnego


Wstp do literaturoznawstwa

WLMPJN
WdLit

Wstp do literatury nowogreckiej

WdLngr

Wstp do literatury wgierskiej

WdLwg

Wstp do matematyki

WdMat

Wstp do modeli skadni

WdMS

Wstp do nauki o informacji

WdNoI

Wstp do neohellenistyki

WdNeoh

Wstp do wiedzy o Azji Poudniowo-Wschodniej

WWAPW

Wstp do wspczesnej semantyki

WdWS

Wykady i konwersatoria monograficzne

WiKM

Wyprowadzenie do sinogramw

WprSin

Zarys literatur batyckich

ZLitBa

rda informacji - konw.

rInf-k

rda informacji - wyk.

rInf-w