You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KAMPUNG TENGAH

86000, KLUANG
JOHOR
MAJLIS AKU JANJI
2015
IKRAR MURID
BAHAWASANYA KAMI MURID-MURID TAHUN 6 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI
KAMPUNG TENGAH BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENCAPAI KECEMERLANGAN
UPSR BERDASARKAN ATAS PRINSIP-PRINSIP YANG BERIKUT :

TAAT PERINTAH ALLAH


SAYANGI IBU BAPA
HORMATI GURU
NASIHATI KAWAN
CINTAI ILMU
SAYANGI SEKOLAH
UPSR CEMERLANG
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KAMPUNG TENGAH BERJAYA

KAMI SEDAR, FAHAM DAN INSAF ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB KAMI UNTUK
BERUSAHA KERAS DAN BELAJAR DENGAN TEKUN DEMI KECEMERLANGAN UPSR
2015.
SESUNGGUHNYA INILAH IKRAR KAMI
TANDATANGAN MURID :

TANDATANGAN GURU KELAS :

................................................................
(
TARIKH :

...................................................
.........
(
)
TARIKH :

PENGESAHAN DAN TANDATANGAN IBU BAPA :

DISAHKAN OLEH :

...............................................................
(

...................................................
..........
(
)