You are on page 1of 5

SULIT

SJK (T) LADANG HOLYROOD,


34100 SELAMA, PERAK.
34100

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2016
MATEMATIK /
TAHUN 1 /
1 JAM 15 MINIT / 1

1
15

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Bahagian

Markah
/3
/6

NAMA /

KELAS /

: _______________________________
: _______________________________

/4

/12

/12

/3

/3

/3

/4

Jumlah

/50

___________________________________________________________________
Kertas modul ini mengandungi 5 halaman bercetak
1

.
)

/ 3 )

. .
1.

15

17

2.

10

30

40

3.

19

/ 6 )
2

. .

1.

2.
45

35

21

3.

31

4.
85

90

52

63

/ 4 )

. .

6 5
+

1 4

1 7

1 1

6 3
+

2 8

5 3
+

1 7

/12 )

. .

2 4
2

3
-

9
9

5
1

6
3

6 3
1 9

4 3
7

4
6

/ 12 )

. .

/3 )

/3 )

. .

. .

1.

2.

3.

3
(

/3 )

. .

22
24 .

?

19
. 5
. ?
(

.............................
( .

/4 )

.................................
(
.
)