Вы находитесь на странице: 1из 20

NAUČNO ISTRAŽIVANJE

Efekti kod osoba s dijabetesom i kardiovaskularnim problemima


Zahvaljujemo se na stručnoj pomoći i savetima:
• Prof. Dr Srđan Popović, endokrinolog (Klinika za endokrinologiju KCS),
• Prof. Dr Jelena Kotur-Stevuljević i Prof. Dr Nataša Bogavac (Farmaceutski fakultet u Beogradu),
• Spec. neuropsihijatrije Dr Nada Lazarević Pejović, Mr. internista endokrinolog Marijana Babić Prvulović,
i Dipl. Ph. med. biohemije Dragana Stojaković (Specijalna bolnica Merkur, Vrnjačka banja),
• Mr. sci Nada Bujišić, spec. med. biohemije, (Biohemijska laboratorija Belladonna, Beograd).
Sadržaj:

Cilj istraživanja������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Šta je dijabetes �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Komplikacije ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Najveće pretnje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
DIJABEL - četiri u jednom���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Zašto je DIJABEL tako uspešan�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Rezultati ankete���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Rezultati kod osoba koje se leče u S B Merkur u Vrnjačkoj Banji ���������������������������������������������������������������� 11
Rezultati kod pacijenata koji se leče na Klinici za endokrinologiju KCS ����������������������������������������������������� 14
IN VITRO istraživanje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Dokazani efekti DIJABELA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19

2 www.DIJABEL.com
CILJ ISTRAŽIVANJA:

Naučnim metodama je utvrđeno kako DIJABEL deluje na:


a. Nivo šećera u krvi
b. Regulaciju holesterola, triglicerida, faktora rizika…
c. Smanjenje rizika od ateroskleroze,
d. Zaštitu krvnih sudova, srca, pankreasa i drugih vitalnih organa,
e. Zaštitu organizma od oksidativnog stresa i slobodnih radikala,
f. Uticaj na antioksidativnu zaštitu organizma,
g. Subjektivno stanje, kvalitet života i radna sposobnost

Ovde je dat siže četiri pojedinačne studije:


a. Anketa sprovedena na 150 pacijenata koji DIJABEL koriste duže od 3 meseca
b. Ispitivanje biohemijskih parametara kod grupe od 21 pacijenta sa izraženim zdravstvenim proble-
mima (posledice dijabetesa) koji se leče u Specijalnoj bolnici Merkur iz Vrnjačke Banje;
c. Ispitivanje parametara kod 7 pacijenata sa teškim komplikacijama: šlog, neuropatija, dijabetesno
stopalo, teški kardiovaskularni problemi... koje se leče u Klinici za endokrinologiju K C S;
d. IN VITRO istraživanje na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu;

Struktura ispitanika: ženskog i muškog pola; različitog starosnog doba u rasponu od 35 – 70 godina

Telemedicina d.o.o. 3
ŠTA JE DIJABETES

Šećerna bolest (dijabetes) je hronični poremećaj metabolizma – povišen nivo glukoze u krvi. Normal-
ne vrednosti šećera u krvi su 3,6 do 6,1 mmol/l. Kada u dva uzorka, uzeta u dva uzastopna dana, u krvi
ima više od 7,0 mmol/l vreme je za alarm. Ako u dva uzastopna uzorka, uzeta u dva dana, u krvi ima više od
11 mmol/l dijagnoza je - dijabetesa.
Uzroci i faktori rizika: genetika, gojaznost, alkoholizam, stres, endokrini poremećaji, virusna oboljenja,
veće konzumiranje slatkiša, nedovoljna fizička aktivnost, klimakterijum, sklonost ka infekcijama, nazebima
i zapaljenjima, povrede, hirurške intervencije… Dijabetes mogu izazvati i pojedini lekovi koji se primenju-
ju kod reumatizma, nekih bubrežnih, kožnih i oboljenja disajnih puteva i raznih alergijskih stanja, oralna
kontraceptivna sredstva i dr.

4 www.DIJABEL.com
KOMPLIKACIJE:

Povišen šećer u krvi menja strukturu krvnih sudova. To ugrožava rad srca, bubrega, nervnog sistema,
očiju i utiče na sve vitalne organe. Komplikacije su:
- Hiperglikemija – nagli skok šećera u krvi;
- Hipoglikemija – nagli pad šećera u krvi;
- Ketonurija (prisustvo acetona u krvi)–nepovoljno utiče na rad mozga, jetre, srca, bubrega i dr;
- Dijabetesna retinopatija i katarakta – oštećenja kapilara u očima, može da dođe i do slepila;
- Glaukom (povišen očni pritisak) – zbog zapušenih kanala tečnost ne odlazi i razara očni živac;
- Promene na koži – čirevi, gljivične infekcije, plikovi, crvenilo, smanjena osetljivost, žuljevi i sl;
- Infarkt miokarda – prekid dotoka krvi u koronarnoj arteriji ili njenim granama;
- Moždani udar – izazivan začepljenjem ili prskanjem moždanih krvnih sudova;
- Gangrena na stopalima – narušena cirkulacija krvi dovodi do nekroze i izumiranja dela tela;
- Dijabetesna nefropatija – zadebljanje bazalne opne kapilara koji dovode krv u bubrege i dr..
- Neplodnost – hormonalni poremećaji mogu nastati kao posledica dijabetesa.
Zbog povišenog pisustva triglicerida, holesterola, slobodnih radikala… dolazi do sužavanja krvnih su-
dova, smanjuje se protok krvi i dolazi do začepljenja perifernih krvnih sudova; onda stradaju vitalni organi
Najvažniji zadatak DIJABELA jeste da čisti i štiti periferne krvne sudove i tako sprečava brojne i tragič-
ne komplikacije.

Telemedicina d.o.o. 5
NAJVEĆE PRETNJE
Usled hronično povišenog šećera dolazi do poremećaja kao što su povećan nivo triglicerida, holesterola,
štetni uticaj slobodnih radikala…
TRIGLICERIDI su dobili ime po tome što se tri masne kiseline vežu na tri hidroksilne grupe glicerola.
Trigliceridi su glavni sastojci biljnih i životinjskih masti i ulja. Povećano prisustvo triglicerida, uz druge
faktore rizika, oštećuje srce, jetru, i druge organe.
LOŠ HOLESTEROL povećava izbočine na zidovima krvnih sudova, smanjuje njihovu elastičnost, ošte-
ćuje ih, otežava protok krvi i može da dovede do začepljenja, tromba, a zatim infarkta, moždanog udara i
sličnih problema.
SLOBODNI RADIKALI (joni velike reaktivnosti) nastaju usled stresa, upala, povreda, fizičkog optere-
ćenja, duvana, zračenja, loše ishrane, nekih lekova… Izazivaju hemijske reakcije koje dovode do brojnih
funkcionalnih poremećaja i bolesti.
Usled dejstva triglicerida, holesterola i slobodnih radikala u krvnim sudovima nastaju promene koje su
prikazane na sledećim grafikama:

6 www.DIJABEL.com
Holesterol, trigliceridi,
slobodni radikali… pod
određenim uslovima,
postupno smanjuju i
zaustavljaju protok krvi
u vitalne organe. Tako
Krvni sud – kada nije zahvaćen procesom
nastaju problemi.
ateroskleroze – izgleda ovako. Naročito je važan
njegov unutrašnji omotač – endotel koji služi kao
štit, zato je i prvi na udaru.

Kada, zbog triglicerida, holesterola i slobodnih radikala, u inače sužen krvni sud dođe ugrušak i bitno smanji ili
zaustavi protok krvi – nastaju tragične komplikacije.

Telemedicina d.o.o. 7
DIJABEL – četiri u jednom
DIJABEL je jedinstven suplement – sadrži četiri aktivne supstance: alfa-lipoinsku kiselinu, dihidrokver-
cetin, vitamin C i koenzim Q10.
Alfa-lipoinska kiselina (ALA) stimuliše proizvodnju glutationa, koji je odgovoran za zaštitu oka, pobolj-
šava zdravlje srca i smanjuje simptome dijabetesne neuropatije. Koristi se i kod oštećenja očne strukture
(retine), oštećenja srčanog mišića, oboljenja srca i krvnih sudova (povećan nivo masti u krvi, ateroskleroza),
koristi se i kod senilnosti, posle moždanog udara, kod Alchajmerove bolesti i sl.
Dihidrokvercetin (DKV) se dobija ekstrakcijom sibirskog ariša. Štiti ćelijski zid krvnih sudova i pomaže
metaboličke procese u ćelijama. Poboljšava mikrocirkulaciju i doprinosi očuvanju krvnih sudova, naročito
kapilara; štiti od oksidativnog stresa. Nove studije potvrđuju da dihidrokvercetin, doprinosi jačem sinergij-
skom učinku ostalih sastojaka.
Vitamin C u ljudski organizam mora da se unosi hranom ili suplementima. Starije osobe imaju sve ma-
nje vitamina C u svome telu, a to doprinosi razvoju degenerativnih oboljenja, kao sto su: kardiovaskularne
bolesti, rak, poremećaji vida i neurodegenerativna oboljenja. Kombinacija vitamina C i dihidrokvercitina
(DHQ) nudi veliku mogućnost u očuvanju i obnavljanju zdravstvenog stanja.
Koenzim Q10 pored zaštitnog efekta na srce i krvne sudove, povećava nivo energije i štiti periferni i cen-
tralni nervni sistem. Pomaže kod oboljenja srčanog mišića. Koristi se kod postinfarktnog stanja, smanjuje
rizik od ateroskleroze, smanuje rizik od nastanka i razvoja angine pektoris i infarkta, doprinosi i smanjenju
rizika kod operacija na srcu (bajpas, srčani zalisci).

8 www.DIJABEL.com
Zašto je DIJABEL tako uspešan?

Urađeno je više hiljada naučnih i kliničkih istraživanja o delovanju ovih sastojaka i neosporno utvrđeno
da vrlo povoljno deluju kod pacijenata sa dijabetesom i kardiovaskularnim problemima tako što:
- Poboljšavaju imunitet
- Štite perifernu cirkulaciju
- Ublažavaju oštećenja uzrokovana polineuropatijom
- Čuvaju kapilare, oči, srce, krvne sudove, bubrege…
- Doprinose normalizaciji krvnog pritiska
- Povećavaju otpornost organizma i usporavaju procese starenja
- Vraćaju energiju nakon fizičkog zamora
U sinergiji su znatno uspešnije nego kada se koriste zasebno.
U tome i jeste najveća prednost DIJABELA. Zato i jeste jedinstven na evropskom tržištu.
Svojim dokazanim dejstvom DIJABEL se uklapa u strategiju i prevencije i lečenja; pomaže da se uspori
pogoršanje zdravlja i bitno ublaže komplikacije izazvane dijabetesom i kardiovaskularnim problemima.

Telemedicina d.o.o. 9
REZULTATI ANKETE Bolje se osećaju 85 %
Tokom novembra i decembra 2015. god. i januara Povećana radna sposobnost 63 %
2016. god. sprovedena je anketa kod 150 obolelih od
šećerne bolesti koji su DIJABEL koristili duže od 3 Smanjen je šećer 55 %
meseca (dva puta dnevno – posle doručka i posle večere).
Prema njihovim izjavama dogodile su sledeće promene:
Manje trnu noge 51 %
Bolje spavaju 49 %
Manja žeđ 40 %
Manja glad 32 %
Ređe mokri 30 %
Bolje vidi 19 %
Manji svrab na koži 19 %
Zarasle rane na koži/sluzokoži 12 %
Smanjen krvni pritisak 11 %

10 www.DIJABEL.com
REZULTATI suplementacije DIJABELOM kod osoba sa dijabetesom
koji se leče u S B Merkur u Vrnjačkoj Banji *

MANJE
ŠEĆERA U KRVI

ŠTITI VITALNE SMANJUJE


ORGANE KOMPLIKACIJE

DUGOROČNO
MANJI HbA1C

* Ovde prikazani rezultati nastali su posle 3 i posle 7 nedelja suplementacije DIJABELOM.

Telemedicina d.o.o. 11
Koncentracija glukoze Koncentracija antioksidanasa
9,5 1600
1400
9
1200
8,5 1000
800
8 600
Series 1 400 Series 1
7,5
200
7 0
glukoza pre posle 3 nedelje posle 2 meseca TAC pre TAC posle 3 nedelje TAC posle 2 meseca
suplementacije suplementacije suplementacije suplementacije

Prosečna vrednost glukoze (šećera u krvi) posle 3 Procenat povećanja TAC posle 3 nedelje je10,94%,
nedelje suplementacije smanjena je za 7,73%, a posle a posle 7 nedelja 206,14%. To znači da je povećana
7 nedelja, čak za - 16,41%. količina antioksidanasa, tj. bitno poboljšana zaštita
organizma od slobodnih radikala.

12 www.DIJABEL.com
Aktivnost SOD (superoksid-dizmutaze) Koncentracija glikozirilanog hemoglobina
140 7
120 6,9
100 6,8
80 6,7
60 6,6
40 6,5 Series 1
Series 1
20 6,4
0 6,3
SOD pre posle 3 nedelje posle 2 meseca HbA1C, pre HbA1C, posle 3 nedelje posle 2 meseca
suplementacije suplementacije suplementacije suplementacije

Aktivnost SOD (superoksid-dizmutaza) posle 3 ned- Vrednost glikoziliranog hemoglobina je posle 3 nedelje
elje suplementacije porasla jeza 143,37 % posle 7 ned- suplementacije smanjena za 3,44%; a posle 7 nedelja
elja za – 150,60% SOD otklanja opasne superoksidne za 6,05 % u odnosu na vrednosti pre suplementacije.
radikale što znači da je smanjen rizik od oštećenja To znači da je rizik od nastanka komplikacija smanjen
svih vitalnih organa. za 8,4% (smanjenje HbA1C od 1% smanjuje rizik od
komplikacija za 21%)

Telemedicina d.o.o. 13
REZULTATI kod pacijenata koji se leče na Klinici za endokrinologiju KCS

14 www.DIJABEL.com
Koncentracija MDA Koncentracija ukupnog holesterola
2,2 7
6
2,1

Holesterol (μmol/L)
5
2
MDA, μmol/L

4
1,9
3
1,8 2
1,7 1

1,6 0
Pre Posle Pre Posle
Suplementacije

Posle 30-dnevne suplementacije DIJABELOM smanje­ Koncentracija ukupnog holesterola je posle 30 dana
nja je koncentracija MDA (malonil-dialdehida) za suplementacije DIJABELOM smanjena za 5,17%.
16,59% što znači da je smanjen i rizik od oksidativnog
stresa.

Telemedicina d.o.o. 15
Koncentracija triglicerida Koncentracija non-HDL-h
2,5 4,6

2 4,5
Trigliceridi (μmol/L)

non-HDL-h (μmol/L)
4,4
1,5
4,3
1
4,2
0,5
4,1
0 4
Pre Posle Pre Posle

Koncentracija triglicerida je, u proseku, smanjena za Prosečna koncentracija non-HDL (LDL, IDL i VLDL
21,21%, što dokazuje doprinos DIJABELA očuvanju čestice) je smanjena za 8,32% što znači da je smanjen i
krvnih sudova i pankreasa. rizik od zakrčenja krvnih sudova.

16 www.DIJABEL.com
IN VITRO istraživanje

Prooksidativno-antioksidativni balans (PAB) Totalni oksidantni potencijal (TOS)


160 90
140 80
120 70

TOS (μmol/L)
60
100
PAB (U/L)

50
80
40
60 PAB2h U/L
30
40 PAB24h U/L 20 TOS 2h μmol/L
20 10 TOS 24h μmol/L
0 0
50 h
25 h
tbh

6,2 tbh
tbh

50 h
25 h
tbh

6,2 tbh
tbh
,0%
,0%
,0%
,5%

,0%
,0%
,0%
,5%

%
tb
tb

tb
tb
6,3

6,3
0%

%
%
,5%

5%

0%

%
%
,5%

5%
0
50
25
12

0
50
25
12
10

10
10

10
12

12
In vitro ispitivanje je sprovedeno je na serumu krvi. U istom ispitivanju meren je i parametar TOS (totalni
Jedan od parametara koji je praćen je PAB oksidantni potencijal).
(prooksidativno-antioksidativni balans). Utvrđeno je da DIJABEL smanjuje nivo oksidativnog
Utvrđeno je da DIJABEL poboljšava zaštitu ljudskog stresa.
organizma od slobodnih radikala.

Telemedicina d.o.o. 17
MANJE
ŠEĆERA U KRVI

ŠTITI VITALNE SMANJUJE


ORGANE KOMPLIKACIJE

DUGOROČNO
MANJI HbA1C

18 www.DIJABEL.com
Dokazani efekti DIJABELA
Dokazano je da, posle suplementacije DIJABEL-om – čitav kardiovaskularni sistem i svi vitalni organi –
po više osnova, imaju povećanu zaštitu i pomoć u funkcionisanju. Tako je:
- Smanjena koncentracija šećera u krvi,
- Smanjena koncentracija ukupnog holesterola i non-HDL – holesterola,
- Smanjen rizik od oboljenja krvnih sudova, srca i ateroskleroze,
- Povećana zaštitu organizma od oksidativnog stresa,
- Povećana zaštitu pankreasa i vitalnih organa,
i brojne druge koristi za ljudsko zdravlje.
Dokazano je da DIJABEL značajno doprinosi poboljšanju zdravlja, da smanjuje rizik od ateroskleroze i
drugih komplikacija kod osoba sa dijabetesom i kardiovaskularnim problemima.

Telemedicina d.o.o. 19
DIJABEL
www.dijabel.com, e-mail: office@dijabel.com; tel: +381 11 2017 631

Вам также может понравиться