You are on page 1of 1

Doktora Tezlerinin Bilimsel Makalelerden Hazrlanmasna likin

Ynerge
Ama/Hedef
Doktora tezlerinin makalelerden hazrlanmasna ilikin uygulama ile Tdeki doktora tezlerinin
bilimsel niteliinin ykseltilmesi, yrtlen doktora tezlerinden kan kaliteli yaynlarn tevik
edilmesi, bilimsel atf indekslerinde (T Atama ve Ykseltme Kriterlerinde belirtilen indeksler,
SCI, SSCI, AHCI vd) taranan T adresli yayn saysnn artrlmas ve baarl doktora
rencilerinin tez yazm srecinin kolaylatrlmas amalanmaktadr.
Esaslar
1. Doktora rencisi, doktora tez almas srasnda hazrlad ve T Atama ve Ykseltme
Kriterleri kapsamnda kabul edilen bilimsel dergilerde baslm veya basma kabul edilmi
(DOI numaras alm) en az (3) makalesini tez olarak hazrlayabilir.
2. lgili program yrtme kurulu yukarda belirtilen en az makale saysn arttrabilir.
3. Bilimsel makalelerden hazrlanan tezlerin yazm dili ngilizcedir.
4. Tez rencisinin yaynlardaki aratrmaya ve bunlarn yazmna nemli katksnn olmas
beklenir. Sz konusu makalelerde renci birinci yazar olmaldr.
5. Makalelerin en az birinde iki yazarl, e danmanlysa yazarl olmas gerekmektedir.
6. Tezin yazm srasnda, bu ynergede belirtilen hususlar dnda, T Lisansst Tez Yazm
Klavuzunda belirtilen kurallara uyulmaldr.
7. Bir tezde kullanlan makale bir dier tezde kullanlamaz.
Tezin eriine likin Hususlar
1. Tezde yer alacak blmler srasyla u dzende olmaldr: D kapak, kapak, Onay
sayfas, thaf sayfas (varsa), nsz, indekiler, Geni zet (Trke), ngilizce zet,
Giri, Tez ile ilgili makalelere ait ana blmler, Sonular ve neriler, Kaynaklar, Ekler,
zgemi.
2. Tezin Giri blmnde yaplan aratrmalarn amac ve kapsam, bilimsel adan katt
yenilik (zgn ierii), her makalede incelenen konular, makalelerin birbirleriyle balants
ksaca aklanmaldr. Aratrmalarn bulgular, Giri blmnde deil, makalelerin
ayrntlarnn verildii blmlerde aklanmaldr.
3. Tezden hazrlanan makalelerin verildii blmlerde, her makale blmler halinde
verilmelidir. Sz konusu blmlerde, blmn en banda, ilgili makalenin ismi, yayn
yaplan dergi, says ve sayfa nosu verilerek, gerekli yerlerde atf yaplmaldr.
4. Sonu ve neriler blmnde renci tarafndan yaplan doktora aratrmasnn ve
makalelerin btnnn yorumu ve gelecekte yaplabilecek almalar sunulmaldr.
Bavuru
renci, hazrlad tez metni, tez danmanndan ald ve rencinin makalelerin
hazrlanmasna ve yazlmasna katklarn belirten bir yaz ile birlikte Enstitlere bavurur.