You are on page 1of 15

Kanban-rendszeranyagellts modellezse Arena szimultorral

Kanban-rendszeranyagellts modellezse Arena


szimultorral
DR. BENKJNOS
egyetemi tanr, SZIE, GEK, KRI, Logisztika Tanszk

A szimulci az analitikai mdszerekhez hasonlan magban foglalja a vizsglt rendszert s


annak modelljt, ahol a rendszer lehet ltezvagy megvalstand eszkz vagy folyamat, pldul egy ipari zem gpekkel, emberekkel, szllteszkzkkel s trol helyekkel. A rendszerek tanulmnyozsnak clja lehet a teljestmnyek mrse, a mkds javtsa, illetve j
rendszerek tervezse. A cikk egy Kanban rendszertermelsi folyamat anyagelltsi folyamatainak modellezst mutatja be szimulci segtsgvel.
Kulcssz avak: anyagellts, Kanban-rendszer, modellezs, szimulci, termelsi rendszerek

Bevezets
A folyamat szimulci a vals rendszerek viselkedst utnz, ltalban szmtgpre adaptlt mdszerek s alkalmazsok szles gyjtemnye. Napjainkban a szimulci a szmtgpek s a szoftverek fejldsnek ksznheten egyre kzismertebb s erteljesebb eszkzz
vlt, amit sok helyen hasznlnak az iparban s a szolgltatsok terletn [5].
A szimulci terletn hasznlt terminolgia korntsem egysges, ezrt az alkalmazsfejleszts megrtse s kvethetsge rdekben a kvetkezk rvid ttekintst adnak az Arena modellezsi krnyezetrl, amelyben ksbb az anyagelltsi folyamat modellje elkszl. A cikk
az alapok ismeretben, lpsrl lpsre haladva, ismerteti meg a strukturlis modellfejleszts
fzisait.

1. br a. Az Arena modellezsi krnyezete


Az Arena modellezsi krnyezet
Modellezskor az Arena alkalmazsab lak hrom terlete hasznlhat: a Project Bar, a modellablak folyamatbra nzete s a modellablak tblzat nzete (1. bra). A Project Bar-on

GpGyrts (Tervezs s gyrts), XLIX. vf. 2009. 4-5. szm

elrhet k a folyamatok definilsra hivatott Basic Process, Advanced Process s Advanced


Transfer panelek, amelyek tartalmazz k a moduloknak nevezett modellformk at (alakzatokat). A Reports panel lehetv teszi a szimulcis eredmnyek kijelzst, a Navigate panel a
klnbzszempontok szerinti modellmegjelentst s a hierarchikusan felplalmodellek
kztti navigcit segti.
A modellablaknak kt fterlete van. A folyamatbra nzet (flowchart view) a grafikkat,
belertve a modulokbl felptett folyamatbrt, az animcit s egyb rajzi elemeket tartalmazza (1. bra). Az als ablak a tblzat nzet (spreadsheet view) a modelladatokat jelenti meg tblzatosan, mint pl. az id, a kltsg s ms paramterek.
A Project Bar-on elrhetmodulok lehetnek folyamatbra elemek s adatmodulok. A modulok az adott folyamat szimulcihoz szksges informcikat troljk. Az egymshoz kapcsolt
folyamatbra modulok (pl. Create, Dispose, Process, Decide, Transport, Assign stb.) hatrozzk meg, hogy mi trtnik s milyen sorrendben a szimulci alatt. E modulok mkdst
befolysol paramterek a modulokhoz rendelt dialgusablakokban adhatk meg. Az adatmodulok (Entity, Queue, Resource, Variable stb.) bizonyos objektumhalmazok tulajdonsgait
ler modulok, vagyis adatobjektumok, amelyekre a folyamatbra modulok hivatkozhatnak. A
folyamatbrn raml objektumok entitsoknak nevezett alkatrszek. Az entitsok vltoztathatjk a sttuszukat, hatnak ms entitsokra s a rendszer llapotra, illetve maguk is ms entitsok hatsainak lehetnek kitve. Az entitsok dinamikus objektumok,
amelyek rendszerint a szimulciban jnnek ltre a Create modul segtsgvel, majd a rendszeren tramolva a kilpsi ponton, ez a Dispose modul, elhagyjk a rendszert. Az entitsok
msolhatk, csoportosthatk (batch kpzs) s szeparlhatk (batch bonts). Az entitsok tulajdonsgai az Entity adatmodulban adhatk meg. Az attribtumok az entitsokhoz kapcsoldnak s egyni jelleget klcsnzhetnek azoknak. Az attribtum azonos tpus entitsok
kzs jellemzje, de a specifikus rtkkel felruhzott attribtum alkalmas az azonos tpus
entitsok megklnbztetsre is [1].
Az Arena ktfle vltozt ismer: beptett (pl.: number in queue, number of busy servers,
current simulation clock time stb.) s a felhasznl ltal definilt vltozk (pl.: tlagos kiszolglsi id, utazsi id, pillanatnyi szlltmny tmege stb.).
Az entitsokat kiszolgl objektumok a resources (erforrsok), amelyek lehetnek emberek,
eszkzk, trolhelyek stb. korltozott mretekkel. Az erforrsok ignybevtelt jelentlehetsges tevkenysgek (actions): seize (megfogs), delay (ksleltets) s release (elengeds).
Ezek a tevkenysgek ksedelem nlkl, egymst kveten vagy ideltoldssal, valamilyen
felttelhez kttten jelentkezhetnek. Amikor egy entits a modellben a megadott szekvencinak megfelelen nem tud tovbb mozogni, mert a soron kvetkezmvelet erforrsa foglalt,
akkor vrakozsra knyszerl. A vrakozsok helyei a Queues (sorok).
A szimulci eredmnyeinek kvetst szolgljk az n. Statistical Accumulators-nak (statisztikai akkumultoroknak) nevezett vltozk, amelyek az entitsok, a sorok, az erforrsok,
folyamatok, llomsok stb. statisztikai jellemzirl gyjtenek adatokat. Alapveten a szimulci sorn minden az events (esemnyek) krl forog. Az esemny azt jelenti, hogy egy adott
idpontban trtnik (rkezik, befejezdik, tvozik stb.) valami, ami megvltoztathatja az attribtumok, a vltozk s a statisztikai akkumultorok rtkt.
3. A vizsglt anyagelltsi folyamat bemutatsa
A vizsglt rendszerben a termkek gyrtsa, illetve sszeszerelse nagyszm s sokfle alkatrsz kezelst (fogadst, bevtelezst, raktrozst s mozgatst) ignyli, ezrt a gyrts

Kanban-rendszeranyagellts modellezse Arena szimultorral

hatkonysga szorosan sszefgg a logisztikai folyamatok, elssorban a raktrozs s komissizs szervezettsgvel, megfelelsznvonal elvgzsvel.

2. bra. Az anyagelltsi rendszer folyamata


A raktrozs, a gyrts objektumait s a kztk lvkapcsolatokat a 2. bra szemllteti. Az
brn a tglalapok helyeket, a vonalak pedig folyamatokat jellnek. A beszllttl raklapos
egysgrakomnyknt rkezalkatrszeket (kit) az n. VMI (Vendor Managed Inventory)
rendszerben a logisztikai szolgltat raktrban troljk, ahonnan azokat a gyrts temnek
megfelelen, naponta kt alkalommal (9 s 17 rakor) szlltjk t az sszeszerels terletre.
A raklapok megbontsa, a rakomnyok ellenrzse, tvtele s a gyrt nyilvntartsi rendszernek megfelelazonost cmkkkel val elltsa az erre kijellt terleten (az n. bejvterleten) trtnik. A bevtelezst kveten a nagyobb mretalkatrszek raklapon maradnak,
s az tvevterlettel egy trben elhelyezett raklapos llvnyokra kerlnek. A kisebb mret
alkatrszeket elkszts utn a Bepakol 2 nevraktrban polcos llvnyokon troljk. Az
elkszts sorn a paprdobozokban (gyjtcsomagolsban) szlltott alkatrszek egyik rszt
(mintegy 6070-fle alkatrszt) kisebb csomagokba mrik szt. Az alkatrszek msik rsze az
eredeti gyjtcsomagolsban marad.

GpGyrts (Tervezs s gyrts), XLIX. vf. 2009. 4-5. szm

Az anyagelltsi folyamat helyei a Bepakol 1 s a Bepakol 2 elnevezsraktrak, amelyek a


raklapon marad alkatrszek trolsra hivatott raklapos llvnyrendszerbl, a gyjtcsomagolsban marad, valamint a kimrt alkatrszeket trol polcos llvnyrendszerbl llnak s
elksztfeladatokat vgeznek. A raklapos llvnyrendszer az tvevterlettel egy trben, az
n. hidegraktrban helyezkedik el, a polcos llvnyrendszer pedig a belsn. melegraktrban
kapott helyet.
A raklapon marad szlltmnyokat targoncval szlltjk s pakoljk be a raklapos llvnyok
trhelyeire. A gyjtcsomagolsban marad s a kimrt alkatrszeket kzikocsival mozgatjk
a Bepakol 2 raktr manipulcis terbe, ahol az rkezalkatrszeket bevtelezik, kimrik,
cmkzik s azonostval elltott trolhely pozcira helyezik.
A manipulcis terletrl indulnak az alkatrszraktr feltltsre szolgl kzikocsik is. Ezeket a kocsikat a Kanban ciklus szerint, az alkatrszraktr ignynek megfelelen kirt s kiszedett alkatrszekkel rakjk meg s szlltjk t az alkatrszraktrba. Ezzel prhuzamosan
ugyancsak kzikocsival (BKA emelvel) mozgatjk a raklapon marad anyagokat az alkatrszraktr raklapos trolterletre. A Bepakol 1 s a Bepakol 2 terleten a lert feladatokat
78 f(n. bepakol raktros) ltja el.
Az sszeszerelterletekre (Elszerel, Termels 1 s Termels 2) ESD ldkban s Kanban
kocsikon beszlltott alkatrszek kiksztse az n. kiksztterleten (komissiz tr) trtnik. Az alkatrszek beszlltst itt is a Kanban-elv szablyozza. Gyakorlatilag az sszeszerelterletrl kikerl, azonostval elltott res ESD ldk jelzik, hogy mely alkatrszeket kell
ptolni. Az sszeszerelterletre flrs temben szlltjk be a kiksztett alkatrszeket, illetve szlltjk ki onnan az res ldkat.
A kikszts gyakorlatilag egy egylpcss komissizs, amelynek mveletei: az alkatrszek
kirsa a szmtgpes rendszerben, a cmkenyomtats, a Kanban ldk (electrostatic
discharge-ESD ldk) feltltse s a Kanban ldk kocsira helyezse. A kt sszeszerelterletre teleptett 11 sszeszerelsort soronknt 1 darab Kanban kocsi ltja el alkatrszekkel. A
feltlttt kocsikat flrs temben vontatjk t a gyrtsorokhoz, ahol a feltlttt ESD ldkat
a sor megfelelpozcijra helyezik, az res ESD ldkat pedig sszegyjtik s visszaszlltjk a komissiztrbe.
A rviden bemutatott elltsi s gyrtsi rendszerben a folyamatok s a folyamatokat alkot
mveletek idignyei nem determinisztikusak, hanem klnbzklss belstnyezk hatsainak kitett valsznsgi vltozk. A sztochasztikus vltozkkal jellemezhetfolyamatok
kapacitsai sszehangolsa ltalban csak szimulcival oldhat meg.
4. Az anyagelltsi folyamat logikai modellje s paramterei
A szimulci az alkatrszbeszllts s az -sszeszerels kztti mveleteket foglalja magban s clja egy olyan eszkz kifejlesztse, amely alkalmas a rendszerelemek kapacitsainak
az sszehangolsra, a mi van akkor, ha tpus krdsek megvlaszolsra.
A gyrts input oldali logisztikai folyamatait modellezszimulcis program fejlesztsekor a
kutatsi feladat elzmnyeire, a 2. brn szemlltetett valsgos anyagelltsi folyamat logikai hljra s a megfigyelt rszfolyamatok id-, kapacits-, intenzitsjellemzire lehet tmaszkodni.
A knnyebb kezelhetsg s ttekinthetsg rdekben a modell almodellekre bontott. Az
almodellek az anyagelltsi- s termelsi rendszer klnbz, fizikailag is elklnlterletein (Bepakol 1 terlet, Bepakol 2 terlet, alkatrszraktr s sszeszerels) zajl termelsi s
logisztikai folyamatokat rjk le. A fmenbl a megfelelmenpont kivlasztsa utn, a

Kanban-rendszeranyagellts modellezse Arena szimultorral

program futsa kzben is el lehet jutni az rdekldsre szmot tart almodellhez, illetve a diagramokhoz s az animcihoz (3. bra).

3. bra. A szimulci fmenje


4.1. Az tvtel almodellje
A Bepakol 1 terleten megvalsul tvteli folyamat logikai hljt a 4. bra szemllteti,
amelyen a modellbe szerkesztett flowchart modulok s a kztk lvkapcsolatok lthatk. A
modellablakba helyezett modulok a modellhez csatolt a Basic Process s az Advanced Process panelekhez tartoznak.

4. bra. Az tvteli folyamat almodellje


A modell belpsi pontja a Beszallitas nevCreate modul (4. bra). A Create modul feladata az entitsok ltrehozsa. A modulban ltrehozott Alkatresz114 neventitsok 1 termk ellltshoz szksges, 114 darab alkatrszt tartalmaz alkatrsz csomagok, s temezve (Schedule) rkeznek, naponta kt alkalommal, dleltt 9 rakor s dlutn 5 rakor. Egyegy beszllts alkalmval, a mszak alkatrszignyhez igazodan, tbb mint egy milli alkatrsz rkezik. A modul nevt: Beszallitas, az entits tpust: Alkatresz114, az rkezsi
idkz tpust (Schedule), az rkezsenknti entitsok szmt (9 000) s az rkezsek szmt
(1) a modul dialgusablaknak megfelelmezjbe kell berni.
Az temezs megvltoztathat a Basic Process Panel-en elrhetSchedule adatmodul segtsgvel. A Schedule adatmodul dialgusablakban a Value (Arrival Rate) mezben adhat
meg az rnknti rkezsek szma, a Duration mezben pedig az rkezs idtartama llthat
be.

GpGyrts (Tervezs s gyrts), XLIX. vf. 2009. 4-5. szm

Az Ertekadas nevAssign modul dialgusban attribtumok definilhatk a ksbbi rakomny-megosztshoz.


1. tblzat. Az Ertekadas modulban definilt attribtumok

Az Assign modulban j rtket adhatk a vltozknak, az entitsoknak, az attribtumoknak, az


entits tpusoknak, az entitst megjelentkpeknek s ms rendszervltozknak. Pldul: az
elsattribtum neve Tarolasmo dIndex, rtke pedig DISC(0.1,1, 0.7,2, 1.0,3), ami a hromfle trolsi md szerinti (raklapos = 10%, kimrt = 60%, gyjtcsomagban marad = 30%) alkatrszmegoszlsnak felel meg. Az alkatrsztpusok a TarolasmodIndex-szel klnbztethetk meg, s ezekhez a Set modulban rendelhetk rtkek. Az Ertekadas nevAssign modulban definilt tovbbi attribtumok az 1. tblzatban olvashatk.
A Bepakolo 1 atvevoterulet nevStation modul (4. bra) funkcija az tvtel helynek, a
Bepakol 1 raktrterletnek a definilsa. Az Arena a fizikai rendszerek modellezshez llomsoknak (Station) nevezett helyeket azonost. Az llomsok olyan helyek, ahol valamilyen
folyamat megy vgbe. A modellben az llomsok olyan helyeket reprezentlnak, ahova alkatrszek rkeznek, s ahonnan alkatrszek tvoznak. Az nll nvvel rendelkezllomsok egyrszt, mint a modell logikai folyamatnak belppontjai szerepelnek, msrszt egytt dolgoznak az Station Transfersnek (lloms transzfernek) nevezett, itt nem rszletezett fogalommal.
Az Alkatreszek szetvalogatasa nevDecide modulban (4. bra) arrl szletik dnts, hogy
a berkezalkatrszcsomagok milyen arnyokban oszlanak meg a Gyujtocsomagolasbanmarado, Kimert s a Raklapon marado trolsi formk kztt. A Decide modul dialgusban megadhat a modul neve (Alkatreszek szetvalogatasa), a lenyl listbl kivlaszthat
a dnts tpusa (N-way by Condition) s vgl berhatk a felttelek a Conditions mezbe. Az
entits tjt a Tarolasmodindex attribtum hatrozza meg, s annak az rtktl fggen az
entitsokat a Gyujtocsomag kezi kocsin, a Kimertcsomag kezi kocsin vagy a Raklapkepzes nevBatch modulokba irnytjk. Az j entitsok, azaz a rakomnyok a Gyujtocsomagraklapon, a Kimertcsomag raklapon s a Raklaponmarado nevBatch modulokban
jnnek ltre. A Batch modul a csoportost mechanizmus szerept tlti be a szimulcis modellben. A batch-ek lehetnek llandak vagy ideiglenesek. Az ideiglenes batch-ek ksbbi
idpontbana Separate modullal oszthatk meg. A Gyujtocsomagraklapon dialgusban a
batch tpusa ideiglenes, mivel ksbb majd vissza kell trni az eredeti, Alkatresztipus114
entitshoz. A Batch Size mezbe kerl a csomagnagysga (806), ami azt jelenti, hogy a raklapon 806 darab 114 alkatrszt tartalmaz csomag helyezkedik el. A Kimertcsomag raklapon
s a Raklaponmarado nevBatch modulok esetben hasonlan kell eljrni.
A Bellts 1 Bellts 2 s a Bellts 3 nevAssign modulokban az entits tpusa s
kpe vltozik (4. bra).
A logikai folyamatban az Assign modulokat Process modulok kvetik (4. bra). A Gyujtocsomag atvetel nevProcess modul dialgusablakban vlaszthat ki az tvteli folyamatra
jellemzAction mez(Seize Delay Release), megadhatk az erforrsok (Resources) s vgl
bellthat a folyamat vgrehajtsi ideje. A vgrehajtsi idt jellemzDelay Type mezlland, a mrtkegysg (Units) perc, s az egy raklap tvtelre jellemzid(Value) 5 perc. A

Kanban-rendszeranyagellts modellezse Arena szimultorral

Kimertcsomag atvetel s a Raklaponmarado alkatreszek atvetele nevProcess modulok


paramterei a 2. tblzatban lthatk.
2. tblzat. A Process modulok paramterei

A folyamatokhoz erforrsok (Bepakolo raktaros) is rendelhetk. Az erforrs paramtereit a 3. tblzat foglalja ssze.
3. tblzat. A Gyujtocsomag atvetel nevProcess modul erforrsnak jellemzadatai

A folyamat kvetkezlpse a hromfle formban kezelt alkatrszek tszlltsa a bepakol


terletre. Ezt a mveletet a modellben az Advanced Transfer panelhez tartoz Leave modulok
valstjk meg (4. bra). A Leave modul entitsokat mozgat egy llomsra vagy egy modulba. Amikor egy entits megrkezik a Leave modulba, akkor vrakozik a szllteszkz (erforrs, szllteszkz, anyagmozgatgp) elrsre, s megadhat a rakodsi mvelet idignye (delay) is.
Az entitsok a Bepakol 1 raktr terlett a Gyujtocsomag szallitas a bepakolo 2 raktrba,
Kimertcsomag szallitas a bepakolo 2 raktarba s a Szallitas a bepakolo 1 raktarba targoncaval nevLeave modulok segtsgvel hagyjk el (4. bra).
Annak rdekben, hogy a szimulcis modell valsghen kvesse a relfolyamatokat, a
Beszallitas nevCreate modulban az rkezs tpusa temezett (Schedule).
Az alkatrsz szlltmnyok naponta kt alkalommal dleltt 9 rakor s dlutn 5 rakor rkeznek. Ez a vlaszts, mivel a szimulci indtsakor a modellben nincsenek entitsok (alkatrszek), azt eredmnyezn, hogy 9 rig a modell entits hinyban nem mkdne. A valsgban a mszak indulsakor a termelshez szksges alkatrszek az elzmszakban tvett
s bepakolt kszletekbl szrmaznak, amit a modellben gy lehet szimullni, hogy a megfelel
belpsi pontokon mg a mszakkezds eltt (a szimulci indulsa el
tt) a valsgos kszletekkel azonos mennyisgalkatrsszel kell feltlteni az adott raktri terletet. Ilyen belpsi
pontok a Bepakol 1, a Bepakol 2, az alkatrszraktr (szupermaket s raklapos trol) s az
sszeszerelsorok. A Bepakol 2 terlet feltltst az 5. bra als rszn elhelyezett Bepakolo 2 feltoltes nevCreate modul s a hozz kapcsold Assign, Decide s Batch modulok
valstjk meg. A megfelelmennyisgs a megfeleltulajdonsgokkal felruhzott entitsok
(alkatrszek) a Kezikocsi osszeallitas nevBatch s a Beallitas 23 nevAssign modulok
eltt lpnek be a modellbe.
4.2. A bepakols almodellje
A Bepakol 12 terleteken, illetve a Bepakol 12 s az alkatrszraktr kztti szlltsi folyamatokat az 5. brn lthat flowchart modellezi.
A Bepakol 2 terlet belpsi pontjai a Bepakolo 2 raktar gyujtocsomag, Bepakolo 2
raktar kimert s a Bepakolo 1 raktar raklap nevEnter modulok, amelyekhez az entit-

GpGyrts (Tervezs s gyrts), XLIX. vf. 2009. 4-5. szm

sok a Bepakol 1 terletrl a Leave modulokbl rkeznek, s amelyek egyebek mellett a terleten foly mveletek helynek azonostsra is hivatottak. Az Enter modul fizikai s logikai
helyeknek megfelelllomst vagy llomsok halmazt definilja, ahol a folyamatok trtnnek. Amikor egy entits rkezik az Enter modulba, akkor idignnyel (delay) jellemezhetlerakods trtnhet, tovbb az entitsszlltsra hasznlt eszkz felszabadthat (released).
Az llomshoz vagy az llomshalmaz minden elemhez tartozik egy tevkenysgi terlet
(Activity Area), amely az llomson elfordul s az entitssal sszefggsben felmerlidkrl s kltsgekrl gyjt adatokat s kszt riportot. Az Activity Area neve megegyezik az lloms nevvel.
Az Advanced Transfer panelen tallhat, a szllts kezds vgpontjt reprezentl Leave s
Enter modulok mindig prosan fordulnak el. A Bepakolo 2 raktar gyujtocsomag nev
Enter modul dialgusablakban, adhat meg a helyet azonost lloms neve (Station Name), a
lerakodsi id(Delay), a szllteszkz neve (Transporter Name), s a szllteszkzt felszabadt opci (Free Transporter). A Bepakolo 2 raktar kimert s a Bepakolo 2 raktar raklap nevEnter modulok paramterezse a lertakhoz hasonlan trtnik.

5. bra. A bepakolsi folyamat almodellje


4. tblzat. A Transporter adatmodul jellemzadatai

A Leave moduloknl mr emltett s hasznlt szllteszkzk az Advanced Transfer panelen


tallhat Transporter adatmodulban definilhatk (4. tblzat).

Kanban-rendszeranyagellts modellezse Arena szimultorral

A tblzat elskt oszlopban a szllteszkz neve (Name) s kapacitsa (Capacity) adhat


meg. A kapacits a szllteszkzk szmval jellemezhet. Pldul a Kezi emelo BEKA
nevszllteszkzbl hrom darab ll rendelkezsre.
A harmadik oszlopban a szllteszkzkhz rendelt tvolsgok (Distance Set), az ugyancsak
az Advanced Transfer panelen tallhat, Distance adatmodulban definilhatk (5. tblzat).
Pldul a Kezi emelo BEKA nevszllteszkzhz tartoz szlltsi tvolsgokat a Kezi
emelo BEKA.Distance nev, 7 elemhalmaz tartalmazza a kezds cl llomsokkal, tovbb az llomsok kztti tvolsgokkal.
A negyedik oszlopban (Velocity) a szllteszkzk sebessgei szerepelnek. Tekintettel arra,
hogy a Distance adatmodulban a tvolsgok mterben adottak, a 4. tblzatban pedig a Units
mezben (tdik oszlop) Minute lthat, a sebessg mrtkegysge m/min. A sebessgbl s a
tvolsgbl a program automatikusan szmtja a modell mkdse szempontjbl lnyeges
szlltsi idt.
A 4. tblzat hatodik oszlopa a szllteszkzk kezdeti pozciit tartalmazza, azaz megadhat, hogy a mszak kezdetn a szllteszkz, vagy a szllteszkz halmaz valamely eleme hol
tartzkodik.
A bemutatott mdon a 4. tblzatban felsorolt valamennyi szllteszkz paramterezhets
a paramterek megvltoztathatak. Nvelhetvagy cskkenthetaz eszkzk szma, sebessge, vltoztathatk a tvolsgok stb.
5. tblzat. A Distance adatmodul jellemzadatai

6. tblzat. A Resource adatmodul jellemzadatai

Az almodellben (5. bra) az Enter modulokat a A gyujtocsomagolasban marado alkatreszek


bepakolasa s A kimert alkatreszek kimerese es bepakolasa nevProcess modulok kvetik. A bepakols erforrsai a bepakol raktrosok, akik az alkatrszeket az tvevterletrl
tszlltjk, a rakomnyokat megbontjk, bevtelezik, cmkzik s pozcira helyezik.

10

GpGyrts (Tervezs s gyrts), XLIX. vf. 2009. 4-5. szm

A Process modulok mkdsben fontos szerepet tltenek be az erforrsok (Resources). j


erforrs definilsa esetn az Add gombra, ltezerforrs esetn az Edit gombra klikkelve
megjelenik a Resource cmdialgusablak. Ebben megadhat az erforrs tpusa (Type),
amely egyedi erforrs (Resource) vagy erforrshalmaz (Set) lehet. Az erforrs egyedi nvvel (Resource Name) azonosthat, s megadhat az erforrs kapacitsa (Quantity).
Az erforrs ltrehozsa utn az erforrs automatikusan berdik a Basic Process panelen
elrhetResource adatmodulba (6. tblzat) s annak egy rekordjt alkotja. Pldul a Bepakolo raktaros neverforrs a harmadik sorban jelent meg. Az adatmodulban az erforrsok
tovbbi tulajdonsgokkal ruhzhatk fel. Az erforrs kapacits lehet lland (Fixed Capacity) vagy temezett (Based on Schedule). A Bepakolo raktaros neverforrs tpusa pldul temezett), mivel a mszakidt sznetek szaktjk meg.
4.3. A Kanbankocsi sszellts almodellje
Az alkatrszraktr terletn vgzett mveletek folyamatbrja az alkatrszek belpstl a
Kanbankocsis szlltsig a 6. brn lthat. A bepakol raktrakbl az entitsok kzi kocsin
vagy raklapon rkeznek az alkatrszraktrba, az Alkatreszraktar szupermarket nevllomsra s az Alkatreszraktar raklapos nevEnter modulban definilt Alkatreszraktar raklapos. Station llomsra.
Az alkatrszraktr kt terletnek (polcos s raklapos) azonostsa ktfle mdszerrel, egy
Station s egy Enter modul beillesztsvel trtnt. Ennek oka, hogy a polcon trolt alkatrszek pozcira helyezse tovbbi mveletet s erforrst ignyel, amit a Poziciora helyezes a
Szupermarket teruleten nevProcess modul szimull. Ezzel szemben a raklapos rakomnyok leraksnak idignye az Alkatreszraktar raklapos nevEnter modulban egyszerbben is megadhat.
A szupermarket polcokon elhelyezett alkatrszek folyamatt kvetve, a Kezikocsi nagy felszabaditas nevFree modulban felszabadul az alkatrszek tszlltsra hasznlt Kezi kocsi nagy neveszkz (6. bra).
A rakomnyokat a Kezi kocsi bontas nevSeparate modul 114 egysget tartalmaz alkatrsz csomagokra bontja, azaz visszalltja az eredeti entitsokat. Ehhez az ideiglenes jelleggel
ltrehozott Kezikocsi neventits tpusokat a Split Existing Batch s a Retain Original
Entity Values opcikkal megosztani.
A Kanbankocsi igeny sorkiszolga lo s a Kanbankocsi igeny lemezes nevRequest modulok feladata a Kanbankocsi rendels.
A logikai folyamatban az j entitsok belpnek a Kiszedes a szupermarket bol s a
Kiszedes a raklaprol nevProcess modulokba (6. bra). E modulokban definiljk a kiszeds id- s erforrsignyt. A Kiszedes a szupermarketbol Process modul szimullja a
kiszeds s a Kanbankocsi megraks mvelett. A Kanbankocsik feltltsben a sorkiszolglk s a kiszedk egyarnt rszt vesznek, ezrt a Process modul dialgusban a kiszedshez
kt erforrst, Sorkiszolga lo s Kiszedo kell rendelni.
Ezek az erforrsok Based on Schedule tpus temezett kapacitsak, hasonlan a bepakol
raktrosokhoz (6. tblzat ).
A flrs Kanban ciklust ebben az almodellben is Hold (Kanbankocsi indul , Kanbankocsi
indul lemezes) s Signal (Orajel kanbankocsi , Orajel lemezes kanbankocsi ) modulok
vezrlik.

Kanban-rendszeranyagellts modellezse Arena szimultorral

11

A folyamat utols lpseknt a Kanbankocsik a kt szszeszerelterlet kapacitsnak megfelelen sztvlnak a Szerelosorok I vagy II alkatresz s a Szerelosorok I vagy II lemez nev
Decide modulokban. A sztvlasztott entitsokat a Transport modulok az sszeszerelcsarnokokba szlltjk (6. bra).

6. bra. A kikszts almodellje


4.4. Az sszeszerels almodellje
Az sszeszerels logikai almodelljt a 7. bra mutatja. A relfolyamatban a Kanbankocsi rkezst kveten a sorkiszolgl azonnal megkezdi az alkatrszek tertst s az res ESD ldk
sszeszedst az ltala kiszolglt soron.
A modellben a Kanbankocsik a szerelcsarnokokba a Szerelosorok 11 s a Szerelosorok
21 nevStation moduloknl lpnek be. Az alkatrszek tertse az Alkatresz terites 2_6
sor s az Alkatresz terites 8_11 sor nevProcess modulokban valsul meg. Az alaplemezeket szllt Kanbankocsi, amely vltakozva szllt a kt termelsi terletre, a Szerelos orok
12 s a Szereloso rok 22 nevStation moduloknl lp be. Az alaplemezek tertst a Lemezes alkatresz terites 2_6 sor s a Lemezes alkatresz terites 8_11 sor nevProcess modulok szimulljk.
A tertst kveten a Free modulokban felszabadulnak a kocsik, lehetv tve a visszatrsket az alkatrszraktrba. A Kanbankocsik megbontsa ezzel egyidejleg a Kanbankocsi
bontas 1 s a Kanbankocs i bontas 2 Separate modulokban trtnik meg. A megbontott
alkatrszcsomagokat a mechanikk alkatrszszmnak (110 115 alkatrsz/mechanika) megfelelbatchekk alaktjk a Mechanika 1 s a Mechanika 2 nevBatch modulok. Az gy
keletkezj, Mechanika neventits attribtumai az Assign modulokban adhatk meg. Az
sszeszerelst az Osszeszereles 1 s az Osszeszereles 2 nevProcess modulok szimulljk. Az sszeszerels erforrsai 9 darab, kzel azonos kapacits sszeszerelsor, amelyekrl 29, illetve 31 msodpercenknt jn le egy mechanika. A mechanikk az Ut a csomagolo-

12

GpGyrts (Tervezs s gyrts), XLIX. vf. 2009. 4-5. szm

ba 1 s az Ut a csomagoloba 2 nevLeave modulokon keresztl a Csomagol nev


Enter modult rintve tvoznak a rendszerbl.

7. bra. Az sszeszerels almodellje


4.5. Diagramok a modellben
A relfolyamatok vizulis megjelentse rdekben a modellbe nhny diagram is beplt. A
grafikus elemek nemcsak ltvnyoss teszik a programot, hanem hasznos informcik megjelentsre is alkalmasak. A diagramok elssorban a modell vltozinak , illetve a vltozkbl szmtott kifejezseknek grafikus szemlltetst teszik lehetv.

8. bra. A kszletek vltozst szemlltetdiagramok

Kanban-rendszeranyagellts modellezse Arena szimultorral

13

A modellben a diagramok a klnbzraktri terleteken mrhet, idben vltoz kszletszintek megjelentsre alkalmasak (8. bra). Balrl jobbra haladva, az elsoszlopdiagra m a
beszlltot t alkatrsz mennyisget mutatja.
A msodik diagrambl a Bepakol 2 raktrban trolt gyjtcsomagols, kimrt, raklapon
marad s az sszes kszletvltozs olvashat le az idfggvnyben. A harmadik diagram az
alkatrszraktrban trolt anyagok kszletvltozst szemllteti. A negyedik diagramon az szszeszerelsorokon trolt alkatrszek kszletvltozsa lthat.
A diagramok a tnyleges alkatrszmennyisgeket mutatjk.
4.6. Animci
A modellezsben fontos szerepet jtszik az animci, ami ltalban egyszer, de rendkvl idignyes fejlesztsi tevkenysg [5].
Az animci komponensei az entitsok, a sorok s a vltozk. Az Entity adatmodulban tallhat entitsok akkor lthatk, amikor egyik modulbl a msikba mozognak, illetve amikor
sorban llnak. Minden egyes alkalmazott Process modulhoz az Arena automatikusan hozzad
egy animcis sort, amely a futtats alatt megmutatja a sorban vrakoz entitsokat. A modulban tartzkod, illetve a modult elhagy entitsok szmt jellemzvltozkat (Variables) szintn az Arena helyezi a modellbe.
Az anyagmozgatsi folyamatok animlshoz a folyamatokat jellemzllomsokat s tvonalakat kell az animciba illeszteni. Ehhez elszr el kell kszteni a szimullt folyamatok helyt jellemzalaprajz mretarnyos kpt valamilyen rajzol program segtsgvel, ami az
Arena programba illeszthet. A 9. brn lthat alaprajz pldul Corel Draw-val kszlt. A
rajz beillesztse utn az Animate Transfer eszkztron elrheteszkzk segtsgvel az animciba szerkeszthetk az llomsok (piros vonallal rajzolt alakzatok), tvonalak (zld vonalak) s szllteszkzk (9. bra).

9. bra. Alaprajz az elltsi folyamat animlshoz

14

GpGyrts (Tervezs s gyrts), XLIX. vf. 2009. 4-5. szm

5. A modell lehetsgei s eredmnyei


A szmtott s becslt adatokon alapul kezdeti paramterekkel futatott Arena modell eredmnyeit a program ltal ksztett angol nyelvjelents foglalja ssze. Ezek a riportok informcikat tartalmaznak az entitsokrl, az er
forrsokrl, a folyamatokrl, a vrakoz sorokrl, az llomsokrl, a szllteszkzkrl stb. Az adatok klnbzidjellemzk (pl. egysgnyi entitsra esminimlis, maximlis s tlagos mveleti, szlltsi, rakodsi, vrakozsi stb. idk),
kltsg- s kihasznlsi mutatk lehetnek.
A kvetkezplda a modell szmos alkalmazsi lehetsge kzl egy, annak rzkeltetsre,
hogy milyen haszonnal jrhat a szimulci. A vltoz volumenmegrendelsek miatt gyakran
kell egy vagy tbb sszeszerelsort lelltani. A bemutatott modell elskzeltsben 9 sszeszerelsor mkdst felttelezi, s ehhez igazodik a tbbi erforrs: a bepakol raktrosok,
kiszedk, sorkiszolglk kapacitsa. A termels cskkensekor krds, hogy egy vagy kt sor
lelltsakor, hogyan kell az erforrsok kapacitst megvltoztatni ahhoz, hogy a kihasznltsguk ne cskkenjen.
Egy-egy sszeszerelsor kivonsa a termelsbl egyrtelmen meghatrozza, hogy mennyivel
kell a sorokon dolgozk szmt cskkenteni. Nem adhat azonban ilyen egyrtelmvlasz az
anyagellts kapacitsait illeten, ahol a dolgozk egyidejleg tbb sszeszerelsor kiszolglsban vesznek rszt, s tbbfle feladatot vgeznek. A vlasz alaposabb vizsglatot ignyel,
ami a modellel viszonylag knnyen, a paramterek megvltoztatsval s a modell jra futtatsval elvgezhet.
A modellel vgzett vizsglatok fontos eredmnye volt az is, hogy a Kanban ciklusok idejt 30
percrl, 20 percre sikerlt cskkenteni, ami jelents hatkonysgnvekedshez vezetett.
ltalban elmondhat, hogy a kifejlesztett modell alkalmas a bemutatott gyrtsi rendszer
anyagelltsi folyamatainak nyomon kvetsre, fejlesztsre, rszfeladatok analizlsra, az
j megoldsok kiprblsra. Egszen konkrtan a beszlltsok temezsre, a kszletszintek
meghatrozsra, a kapacitsok (dolgozk, eszkzk) kihasznltsgnak vizsglatra, a
sorbanllst okoz szk keresztmetszetek megkeressre, a kihasznltsgot ront holtidk
cskkentsre stb. A program nemcsak a tervezsben, hanem a kzvetlen termelsirnytsban
is felhasznlhat. Ms mdszerekhez viszonytva a szimulci alkalmazsnak egyik nagy
elnye, hogy bizonyos szervezsi vltoztatsok hatsa a bevezets eltt megismerhet.
Summary
Simulation, like analysis methods, involves the studied system and its model, where the system
can be an existing or non existing tool or process, for example an industrial plant with machines, workers, transporters and storages. Goals of studying systems to measure capacity of
our production, to repair our operation or to design a new systems. This study discuss how to
develop a modeling approach of a Kanban systemic production with simulation.
IRODALOM
1. Arena Professional Reference Guide, Rockwell Software Inc., 2000.
2. Bratley, P., Fox, B. L., Schrage, L. E.: A Guide to Simulation. Springer-Verlag, ISBN:
978-0-387-96467-6, 1987.
3. Devore, L.: Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, Wadsworth Inc,
Belmont, CA, ISBN-13: 9780495557449, 2008.
4. Fishman, G. S.: Principles of Discrete Event Simulation. John Wiley & Sons, Inc., ISBN:
0471043958, 1978.

Kanban-rendszeranyagellts modellezse Arena szimultorral

15

5. Kelton, W. D., Sadowski R. P., Sturrock, D. T.: Simulation with Arena. Mc Graw Hill
Higher Education, ISBN: 0-07-285694-7, 2004.
6. Law, A. M., Kelton, W. D.: Simulation Modeling and Analysis, Mc Graw Hill, ISBN-10:
0071165371, 2000.
Publiklva: GpGyrts (Tervezs s gyrts), XLIX. vf. 2009. 4-5. szm