Вы находитесь на странице: 1из 2

TIG ZONE

20 Series

Technical Data / Technische Daten: 250 A DC, 200 A AC


watercooled / wassergekhlt / Duty Cycle / ED: 100 %

SPAREPARTS
ERSATZTEILE

CE EN 60 974-7
Pos. Part-NoiArtikel-Nr.
1 AQ-20
WP-20
2 WP-20P
3 WP-25
4 41V24
5 41V35
6 41V33
7 598882
8 13N21
13N22
13N23
13N24
9 13N26
13N27
13N28
13N29
10 13N08
13N09
13N10
13N11
13N12
13N13
11 A796F70
A796F71
A796F72
A796F73

Discription / Beschreibung
TORCH BODY
TORCH BODY
TORCH BODY 180 DEGREE
FLEX TORCH BODY
LONG BACK CAP
MEDIUM BACK CAP
SHORT BACK CAP
CUP GASKET
.040' COLLET
1/16' COLLET
3/32' COLLET
1/8' COLLET
.040' COLLET BODY
1/16' COLLET BODY
3/32' COLLET BODY
1/8' COLLET BODY
#4 ALUMINA NOZZLE
#5 ALUMINA NOZZLE
#6 ALUMINA NOZZLE
#7 ALUMINA NOZZLE
#8 ALUMINA NOZZLE
#10 ALUMINA NOZZLE
#3L LONG ALUMINA NOZZLE
#4L LONG ALUMINA NOZZLE
#5L LONG ALUMINA NOZZLE
#6L LONG ALUMINA NOZZLE

BRENNERKRPER FR HANDGRIFF TZ-S-T


BRENNERKRPER FR HANDGRIFF H-100G
BRENNERKRPER GERADE FR H-100G
BRENNERKRPER BIEGSAM FR H-100G
BRENNERKAPPE LANG, INKL. O-RING ROT, 98W77
BRENNERKAPPE MITTEL, INKL. O-RING ROT, 98W77
BRENNERKAPPE KURZ, INKL. O-RING ROT, 98W77
TEFLONDICHTUNG FR DSE
SPANNHLSE 1,0 MM
SPANNHLSE 1,6 MM
SPANNHLSE 2,4 MM
SPANNHLSE 3,2 MM
SPANNHLSENGEHUSE 1,0 MM
SPANNHLSENGEHUSE 1,6 MM
SPANNHLSENGEHUSE 2,4 MM
SPANNHLSENGEHUSE 3,2 MM
GASDSE GR. 4, 6,3 MM
GASDSE GR. 5, 8,0 MM
GASDSE GR. 6, 9,5 MM
GASDSE GR. 7, 11,0 MM
GASDSE GR. 8, 12,8 MM
GASDSE GR. 10, 16,0 MM
DSE GR.3, ( 48 MM )
DSE GR.4, ( 48 MM )
DSE GR.5, ( 48 MM )
DSE GR.6, ( 48 MM )

Pos Part-NoiArtikel-Nr.
12 A796F74
A796F75
A796F76
A796F77
13 45V42
45V43
45V44
45V45
14 53N58
53N59
53N60
53N61
53N61S
15 53N59L
53N60L
16 13N21L
13N22L
13N23L
13N24L
17 54N63-20
18 45V116S
45V64S
995795S
19 57N75
57N74
53N88
53N87
57N75L
57N75XL
57N75XXL
57N74L
57N74XL
57N74XXL
53N88L
53N88XL
53N88XXL
53N87L
53N87XL
53N87XXL
20 BM-1
21 H-100G
HI-100G
22 SW-1F
SW-1
23 RS-21
24 G45V03-*
G45V04-*
25 45V09-*
45V10-*
26 G45V07-*
G45V08-*
27 TZ-S-T
28 TZ-RB-1
TZ-RB-2
29 TZ-BB-3
TZ-BB-4
30 TZ-BB-P1
TZ-BB-P5
TZ-BB-P10

Discription / Beschreibung
#3XL LONG ALUMINA NOZZLE
#4XL LONG ALUMINA NOZZLE
#5XL LONG ALUMINA NOZZLE
#6XL LONG ALUMINA NOZZLE
0.40' GASLENS
1/16' GASLENS
3/32' GASLENS
1/8' GASLENS
#4 GASLENS ALUMINA NOZZLE
#5 GASLENS ALUMINA NOZZLE
#6 GASLENS ALUMINA NOZZLE
#7 GASLENS ALUMINA NOZZLE
#8 GASLENS ALUMINA NOZZLE
#5L GASLENS ALUMINA NOZZLE
#6L GASLENS ALUMINA NOZZLE
.040' GAS LENS COLLET
1/16' GAS LENS COLLET
3/32' GAS LENS COLLET
1/18' GAS LENS COLLET
LG. DIA. GAS LENS INSULATOR
1/16' LG.DIA GASLENS
3/32' LG.DIA GASLENS
1/8' LG.DIA GASLENS
#6 G/L ALUMINA NOZZLE
#8 G/L ALUMINA NOZZLE
#10 G/L ALUMINA NOZZLE
#12 G/L ALUMINA NOZZLE
#6L LG.ALUMINA NOZZLE
#6XL LG.ALUMINA NOZZLE
#6XXL LG.ALUMINA NOZZLE
#8L LG.ALUMINA NOZZLE
#8XL LG.ALUMINA NOZZLE
#8XXL LG.ALUMINA NOZZLE
#10L LG.ALUMINA NOZZLE
#10XL LG.ALUMINA NOZZLE
#10XXL LG.ALUMINA NOZZLE
#12L LG.ALUMINA NOZZLE
#12XL LG.ALUMINA NOZZLE
#12XXL LG.ALUMINA NOZZLE
SWITCH BOOT
HANDLE
ADAPTOR FOR HANDLE
SWITCH MOMENTARY FLAT BUTTON
SWITCH MOMENTARY
RUBBER SHEATH
4 M POWER CABLE
8 M POWER CABLE
4 M GAS HOSE
8 M GAS HOSE
4 M WATER HOSE
8 M WATER HOSE
SMALL SWITCH HANDLE
SWITCH BOOT ONE BUTTON
SWITCH BOOT TWO BUTTON
BUTTON BOARD ONE
BUTTON BOARD TWO
SWITCH WITH POTI 1 KOHM
SWITCH WITH POTI 5 KOHM
SWITCH WITH POTI 10 KOHM

DSE GR.3, ( 63 MM )
DSE GR.4, ( 63 MM )
DSE GR.5, ( 63 MM )
DSE GR.6, ( 63 MM )
GASLINSE 1,0 MM
GASLINSE 1,6 MM
GASLINSE 2,4 MM
GASLINSE 3,2 MM
DSE FR GASLINSE GR.4 6,3 MM
DSE FR GASLINSE GR.5 8,0 MM
DSE FR GASLINSE GR.6 9,5 MM
DSE FR GASLINSE GR.7 11,0 MM
DSE FR GASLINSE GR.8 12,8 MM
DSE FR GASLINSE GR.5 ( 35 MM )
DSE FR GASLINSE GR.6 ( 35 MM )
SPANNHLSE FR GROE GASLINSE 1,0 MM
SPANNHLSE FR GROE GASLINSE 1,6 MM
SPANNHLSE FR GROE GASLINSE 2,4 MM
SPANNHLSE FR GROE GASLINSE 3,2 MM
TEFLONISOLATOR FR GROSSE GASLINSE
GROE GASLINSE 1,6 MM
GROE GASLINSE 2,4 MM
GROE GASLINSE 3,2 MM
DSE FR GROE GASLINSE GR.6, 9,5 MM
DSE FR GROE GASLINSE GR.8, 12,8 MM
DSE FR GROE GASLINSE GR.10, 16,0 MM
DSE FR GROE GASLINSE GR.12, 19,0 MM
DSE FR GROE GASLINSE GR.6, ( 70 MM )
DSE FR GROE GASLINSE GR.6, ( 84 MM )
DSE FR GROE GASLINSE GR.6, ( 122 MM )
DSE FR GROE GASLINSE GR.8, ( 70 MM )
DSE FR GROE GASLINSE GR.8, ( 84 MM )
DSE FR GROE GASLINSE GR.8, ( 122 MM )
DSE FR GROE GASLINSE GR.10, ( 70 MM )
DSE FR GROE GASLINSE GR.10, ( 84 MM )
DSE FR GROE GASLINSE GR.10, ( 122 MM )
DSE FR GROE GASLINSE GR.12, ( 70 MM )
DSE FR GROE GASLINSE GR.12, ( 84 MM )
DSE FR GROE GASLINSE GR.12, ( 122 MM )
SCHALTERMUFFE
HANDGRIFF GLATT
ADAPTER FR HANDGRIFF
EINFACHDRUCKTASTER FLACH
EINFACHDRUCKTASTER GEWLBT
BERZUGSCHLAUCH 21x1,5 MM
STROMWASSERKABEL 4 M
STROMWASSERKABEL 8 M
GASSCHLAUCH 4 M
GASSCHLAUCH 8 M
WASSERSCHLAUCH 4 M
WASSERSCHLAUCH 8 M
GRIFFSCHALE KLEIN
GUMMIMUFFE EINFACHDRUCK
GUMMIMUFFE DOPPELDRUCK
EINFACHDRUCKTASTER
DOPPELDRUCKTASTER
TASTER KOMPLETT MIT POTI 1 KOHM
TASTER KOMPLETT MIT POTI 5 KOHM
TASTER KOMPLETT MIT POTI 10 KOHM

* Please specify machine connections e.g. 1/4', 3/8' etc.


* Bei Bestellung bitte den maschinenseitigen Anschluss hinzufgen, z.B. M12, 1/4', M10 usw.

Sonnenweg 70 e-mail jan@ewsgmbh.com


D-47533 Kleve