You are on page 1of 2

Curbing (CVT) / Speech-Cry (EVT)

artikel maart 2013

Populair onder pop zangers is de Curbing kwaliteit uit Complete Vocal Technique (CVT). Hoogste
tijd om daar eens wat aandacht aan te besteden.
De kwaliteit Curbing vind je in meerdere zangtechnieken terug. Bij speechlevel singing leer je
om een beetje kreun in de lip-tril oefeningen te doen. Dus een beetje klagen, licht constricten op
een lip-tril kan je helpen deze kwaliteit te vinden. Daarna leer je het toe te passen op klinkers.
Brett Manning (www.singingsuccess.com) gebruikt ook een beetje dezelfde klank door een
klagende puppy te zoeken binnen een cry klank. Brett Manning noemt dit ook wel compression
without constraining. Bekijk HIER het youtube filmpje waarin hij dit demonstreert. Wat is het
equivalent in Estill Voice Training (EVT) en hoe bereiken we dit?
Zoals je uit de titel kunt opmaken is Curbing vergelijkbaar met Speech-Cry. Waarom SpeechCry? De kwaliteit in geluidssterkte op een schaal van 1 t/m 10 is ongeveer 4 tot 7. Dus mezzo
piano tot forte. Deze luidsterkte zit qua stembandmassa tussen dik en dun in. Het karakter is
mild, ingetogen en niet zo direct als in speech. Het kreunende heeft iets van constrictie en het
zeurende dus cry. Je hebt twee belangrijke componenten: een iets dunnere stemplooi, met een
hoge ademdruk. Die hoge ademdruk leidt tot een steviger sluiting, beter genoemd compressie.
Daarvoor gebruik je de glottale aanzetten met een kreun. Er zit geen directe klank in zoals in
speech, maar wel meer luidheid dan in cry. Daarbij wordt het in de hoogte nog luider en zou je
van een Belt-Cry kunnen spreken.
Belangrijk in Complete Vocal Technique (CVT) is de Hold. Wat is Hold?
Bij de Hold breng je de ademdruk onder de stemplooien omhoog met een beetje constrictie. Je
kan ook spreken van meer compressie. Je houdt de stemplooien stevig tegen elkaar. Dat kun
je ook voelen in je ademspieren. De buikwand wordt steviger en om niet te veel te drukken
moeten we de flanken dan meer wijd houden (body ankering). Buikspieren gaan dus langzaam
naar binnen tijdens Speech-Cry. In het begin met weinig moeite tot het REL punt (Resting
Expiration Level, ook wel rustend uitademings niveau). Onder het REL punt doe je meer moeite
voor het intrekken van je lage buikspieren. CVT noemt dit veel ademsteun.
De massa is dik-dun en om dat te bereiken is het van belang om niet te luid te willen zijn. Je
begint met een zachte glottale klagende aanzet in mezzopiano. Door het iets gedrukte klagende
geluid breng je de massa stevig bij elkaar, compressie. Deze positie moet je ook vasthouden
en daarbij de rondheid en mildheid bewaken. Wat zeer belangrijk is, is de klank die je moet
kiezen. Alle klinkers gaan naar de o van koor de eu van zeur en de ih van dit. Dit maakt de
klankweg ietsje langer, het strottenhoofd zakt een beetje, de constrictie vermindert licht en
de vernauwing in de mondruimte brengt de boven-ademdruk omhoog. De supra glottale druk
neemt dus toe ten opzichte van de hogere subglottale druk.
De verklaring voor Curbing zit in het non lineaire model, power source filter. Het filter heeft
effect op de source. De stemplooimassa wordt benvloed door de ademdruk boven- en onder
de stemplooien op elkaar af te stemmen. Dit doe je door gebruik te maken van rondere
klinkers die de mondstand naar een meer gesloten ruimte brengen en daarmee de supra
glottale druk verhogen. Dit geeft de mogelijkheid een balans te vinden tussen dikke en dunne

stemplooimassa. We zijn nog steeds in mode 1, speech, TA dominant (Musculus Vocalis/ Thyro
Arytenoid Spier). Deze kwaliteit vind je ook wel in andere systemen en methodieken terug
maar niet zo concreet als bij CVT.
De balans die CVT gevonden heeft tussen de klagende speech klank in combinatie met de
klinkers maakt dat het snel, concreet en goed is toe te passen. Een verdienste voor CVT is dat
de kwaliteit ook echt een naam heeft gekregen die zeer bruikbaar is.
Hoe vindt je de Speech Cry klank in Estill Voice Training (EVT)?
Begin met een zachte milde glotale aanzet op o (koor), eu (zeur) ih (dit). Voel met je handen
in je zij dat je de flanken uitzetten als je dit doet. Wanneer je de klank langer aanhoudt moet
je meer moeite doen om de flanken wijd te houden. Je buikwand gaat langzaam naar binnen.
Met name de transversus abdominis en de internal en external oblique buikspieren (de lage
buikspieren) doen dit. Er is dan een hoge ademdruk en een lage ademstroom. Maak de tonen
eerst kort op de bovengenoemde klinkers. Voor vrouwen begin je op een F en mannen op een
C. Let op dat je lippen een beetje rond blijven, niet als een oe, maar een echte OO stand, licht
protruded (vooruitgestoken). Ga in een oefening een terts omhoog en houd de klank kreunend
bij elke nieuwe, mild klagende glottale aanzet. Je begint op luidsterkte mezzopiano.
Mannen: C-D-E-D-C Vrouwen F-G-A-G-F. Wanneer je hoger zingt moet je iets luider worden,
anders ga je misschien teveel naar cry toe (mode 2). Maak het geluid iets luider en de aanzet
iets steviger omhoog. Het moeite cijfer voor de compressie, aanzet gaat omhoog. Hiermee
voer je de ademdruk op. Pas op! Ga niet naar de oe want dan kom je ook snel in dunne
stemplooien terecht en de supra glotale druk wordt dan te hoog. Ga ook niet teveel naar een
Aa Ee eh stand, want dan wordt de massa te dik. Dan kom je in belt of je krijgt echt constrictie.
Zing hierna een kwint, met twee gebonden tonen. Heren: Bes,C||D,Es||F,Es||D,C||Bes.
Dames: Es,F||G,As||Bes,As||G,F||Es. Probeer eerst alleen de OO, Eu en Ih klank. Vervolg
daarna door de klank en toonladders meer in mezzoforte tot forte te zingen. Wanneer je er
meer controle over krijgt dan kun je de klanken iets opener maken in de laagte maar niet in de
hoogte. Dan wordt het ook iets luider. Je kunt er ook meer twang aan toevoegen om te variren
in intentie.
Veel plezier met oefenen van de speech cry klank en kijk op singasong.nl naar een demonstratie
van speech cry.
- Alberto ter Doest