Вы находитесь на странице: 1из 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHUNG HUA, SIBU

ANALISIS SWOT 2017


PENGURUSAN KOKURIKULUM
PERSATUAN BAHASA MELAYU (SESI PETANG)
STRENGTH (KEKUATAN)

WEAKNESS (KELEMAHAN)

1. Pihak pentadbir sentiasa memberi kerjasama serta memberi 1. Kurang mendapat sambutan dalam kalangan murid.
ruang secukupnya bagi guru-guru menjalankan aktiviti.
Kebanyakan mereka tidak berminat dengan aktiviti-aktiviti
2. Semua ahli persatuan mempunyai minat terhadap aktiviti
berkaitan dengan bahasa.
yang dijalankan.
2. Tidak mempunyai ruang atau tempat yang lebih selesa untuk
menjalankan aktiviti persatuan.
OPPORTUNITY (PELUANG)

THREAT (ANCAMAN)

1. Ahli Persatuan berpeluang untuk merebut peluang


menonjolkan bakat mereka dalam pelbagai aktiviti yang
dianjurkan.
2. Pihak pentadbir turut memberikan sokongan terhadap aktivitiaktiviti yang dijalankan oleh Persatuan bahasa Melayu.

1. Murid menjadikan aktiviti persatuan sebagai satu medan


sekadar untuk berseronok.
2. Kesukaran guru untuk melibatkan lebih banyak murid dalam
aktiviti-aktiviti persatuan kerana sikap pasif, malu dan tiada
keyakinan dalam diri murid.