Вы находитесь на странице: 1из 100

DA RA N G R

HN N

11LN

KHOA HOC CHNG MINH

LAN DA TI TN
& RANG R

TRC CAC TAC NHN


GY HAI VAO BAN NGAY
TRC KHI S DUNG:

SAU KHI S DUNG:

Cac cn bn thm nhp


va ong dn trong l chn
lng khin sc da khng
u mau, kem mt ma va
trng thiu sc sng.

Chit xut t hoa mimosa


giup loai bo cac cn bn
ong su trong da, mang
n lan da ti tn, u
mau va mm mt hn.

*Kt qua th nghim trn 22 phu n trong tui


18 - 35 t ngay 08/06 - 11/06/2015.

26

4 BC

2 PHUT

2 LN/NGAY

Ti u hoa hiu qua chm soc da vi b san phm NovAge True Perfection. B 6 san phm co
tac dung tng thch, b tr ln nhau mang lai hiu qua hoan thin lan da ti u. Ch cn lam theo 4 bc n gian,
mt 2 phut vao mi sang & ti.

Lam sach su cho lan da


rang r hn

Lam mm mn & cai thin


kt cu, sc da

TIT KIM 700.000


GIA TRON B CH

NOVAGE

Lan da mm mn
tuyt vi

true perfection:

U AI TRON B

2.034.000
B NOVAGE TRUE PERFECTION
28970
2.734.000

Lam sang, u mau & sn kt cu da

B NovAge True Perfection

Foaming Gel Cleanser

349.000

32596

Bright Skin Renewing Toner

Refreshing Eye Illuminator

31981
d Miracle

Renewing Night Care

31980
Lan da m mn,
ti tn cung l
chn lng se kht
Hiu qua tc th: giup
dng m va lam sang cho
vung da quanh mt thm
mm mn, ti tn va rang
r.

Hiu qua tc th: Tng


cng va duy tr m
sut m cho da, mang
lai lan da ti tn, rang
r vao mi sm mai.

30ml.

709.000

Day Moisturiser

31978
f

15ml.

329.000

Perfecting Serum

31979
e Perfecting

200ml.

349.000

32128

50ml.

499.000

50ml.

499.000

B NovAge True Perfection

B san phm chm soc da hiu qua chuyn su


cha chit xut hoa Mimosa va Chit Xut T
Bao Gc T Cy Acai. Gm 6 san phm: sa
ra mt, nc cn bng m, kem dng vung
da quanh mt, tinh cht, kem dng ngay va
kem dng m giup cung cp m tc th,
lam sach su cho lan da ti tn, rang r va lam
chm s xut hin cac du hiu lao hoa da.

www.oriflame.com.vn

a Refining
200ml.

27

NGN NGA LAO HOA


DA CP T BAO

Thanh phn chnh co trong b Time


Reversing SkinGenistTM la GenisteinSOY. c
chit xut t u nanh, GenisteinSOY la thanh
phn c bit, cha cac cht chng oxy hoa
c c va tinh khit gp 10 ln co tac dung
duy tr ve ep lan da.

*Kt qua th nghim trn 110 phu n tui 45 55, t ngay 16/11/2011 - 13/12/2011 tai Anh.

LAN DA TRNG TRE TRUNG HN 8 TUI*

28

PHUC HI LAN DA MN MANG, SN CHC


GenisteinSOY, dng cht chng lao hoa vt tri t dn xut u Nanh, tac ng su vao cac lp mang cua da va giup
nui dng, phuc hi cho lan da cng mn. Cha cac thanh phn chng oxy hoa giup lam giam np nhn, tng cng sc sng
cho lan da sn chc, mm mn hn.

TIT KIM 1.000.000


Loai bo bui bn va cac
lp trang im ma
khng lam kh da

GIA TRON B CH

B TIME REVERSING
3.444.000

860404

Cai thin
an hi &
sc da


Phuc hi vung
da quanh mt
U AI TRON B

2.444.000

Ni dng su va phuc
hi lan da trong gic ngu

Danh cho moi Time Reversing:


loai da
Ngn nga cac du hiu lao hoa

B Time Reversing SkinGenist


a Multi-Cleanser 150ml.

Cream 15ml.

24665
c Day

& Night Essence 30ml.

24217
d Night

31308
e Day

629.000

Recovery Serum 30ml.

789.000

Cream SPF 15 50ml.

599.000

24181
f Night
Dng cht giup
phuc hi lan da
ti tre

Giau thanh phn


dng cht giup
lan da ti tre
dai lu

24184

469.000

Cream

50ml.

599.000

www.oriflame.com.vn

359.000

25261
b Eye

Ti u hoa hiu qua dng da nh Quy Trnh Chm Soc Da Giup Duy Tr Ve ep Thanh Xun
4 BC

2 PHUT

2 LN/NGAY

gm 4 bc d thc hin, ch mt 2 phut vao mi sang va ti. c thit k nhm mang n ban lan da ti ep bt
chp moi tui.

29

W H I T E

CNG NGH CHNG OXY HOA

Lingon 50:50TM
S kt hp c ao gia 50% la va 50%
qua Lingon giup bao v lan da trc cac
tac nhn gy hai t mi trng ngoai.
Cac thanh phn giup ngn nga tac hai
cua tia UV nh Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Ethylhexyl
Salicylate, Butyl
Methoxydibenzoylmethane,
Octocrylene giup han ch s hnh thanh
nam sam trn da gy ra bi anh nng
mt tri.
Danh cho da OXYGEN BOOST:
thng/hn hp Lam sang & dng m

Dung b san phm s hu:


Lan da m mn
Da mt trng sang
Vung ch T ht bong du
B Optimals Cho Da Thng/
Hn Hp

B SAN PHM CHM SOC HNG NGAY

CHO LAN DA TI TN & RANG R


30

S dung b dng da Optimals c tch hp CNG NGH CHNG OXY


HOA giup bao v da khoi tac hai cua mi trng va THANH PHN HOAT
CHT giup tng cng hoat ng cua da, giup da thm m mn va rang r.

a Foaming Gel Wash 200ml.


26650
b Balancing Toner 200ml.
26651
c Seeing is Believing Eye Cream 15ml.
26646
d Oxygen Boost Serum 30g.
26758
e Oxygen Boost Day Cream SPF 15 50ml.
26644
f Oxygen Boost Night Cream 50ml.
26841

219.000
219.000
329.000
499.000
359.000
359.000

LAM SACH

Sa Ra Mt + Nc
Cn Bng m

TIT KIM 500.000


GIA TRON B CH

BC 2:

1.484.000

DNG MT

Kem dng vung mt

B OPTIMALS CHO DA THNG/HN HP


1.984.000

579919

BC 3:
DNG SU
Tinh cht

BC 4:

U AI TRON B

BC1:

DNG M

Kem dng ngay/Kem dng m

www.oriflame.com.vn

Ti u hoa hiu qua dng da nh Quy Trnh Chm Soc Da Oriflame gm 4 bc d thc hin,
ch mt 2 phut vao mi sang va ti. c thit k nhm mang n ban lan da ti ep bt chp moi tui.

4 BC

2 PHUT

2 LN/NGAY

31

Chng Trnh Wellness Roadmap


1: Ba sang Wellness
1 ly Natural Balance Shake (65 - 70kcal)
+ 1 goi WellnessPack (10kcal)
+ 1 phn n sang lanh manh tuy thch (ti a 275kcal)
trung bnh 350kcal
GO
MO OD
RNIN
G!

2: Ba Tra Tiu Chun


1/2 a rau sng hoc chn
1/4 a thc phm cha t cht am
1/4 a thc phm carbohydrate phn giai chm
trung bnh 550kcal

3: Ba n Vt: 1 - 2 ln/ngay
V du: 1 qua tao + cac loai hat/hanh nhn (khoang 100kcal)
HOC 1 ly Natural Balance Shake (65 - 70kcal)
Tng cng 200kcal/ngay

HOC

4: Ba ti WellnessTM
1 ly Natural Balance Shake (65 - 70kcal)
1 a rau trn (trung bnh 315kcal)
trung bnh 400kcal

Cac san phm Wellness thuc Chng Trnh


Wellness Roadmap co 3 tac dung:
am bao cung cp mt ba sang b dng
giup duy tr nng lng va ngn nga mt
moi sut ngay dai - giup kim soat cn them
n vao bui ti.
Cung cp u cac vitamin, khoang cht, axit
beo omega 3 va cac cht chng oxy hoa
thit yu hng ngay.
Cung cp mt ba ti vi lng calo thp,
giau protein va cht dinh dng, giup ban no
lu n tn cui ngay.
Tun theo cac bai tp va li khuyn dinh dng cua
chung ti s hu va duy tr cn nng mong mun!

Tiu thu ti a: 1500kcal/ngay

Chng Trnh
Wellness Roadmap B Quyt Sng Khoe
32

 n cac ba chnh: ba sang, tra,


ti va n vt 1-2 ln/ngay. n u
ba giup han ch vic tiu thu thm
nhng mon n vt khng cn thit.

 i b th duc khoang 30-60


phut. Dung may m bc va i
t nht 10.000 bc mi ngay.

T
 p th duc - nh chay b, bi
li hoc tp gym - trong khoang
30 phut, 3 ln/tun.

Cho

GIA TRON B CH

B WELLNESS BT KY
4.245.000

Gm 5 san phm

Chon 2 san phm WellnessPack va 3 san phm


Natural Balance Shake bt ky:
22793 WellnessPack man
22791 WellnessPack woman
15447 Natural Balance Shake - Hng du t nhin
22138 Natural Balance Shake - Hng scla t nhin
15448 Natural Balance Shake - Hng vani t nhin

U AI TRON B

3.045.000

ngay

Mt giai phap chm soc sc khoe


toan din, hiu qua, d dang va
lanh manh, am bao cung cp
cht dinh dng thit yu
cho nhu cu hng ngay
cua c th.

www.oriflame.com.vn

30

TIT KIM 1.200.000

NIM TIN CHT LNG

GMP

Cac san phm u


at tiu chun
san xut an
toan GMP

33

CHNG TRNH
KHACH HANG
TRUNG THANH

NHN SAN PHM

MI
N
PH
KHI THAM GIA CHNG TRNH

KHACH HANG TRUNG THANH


NGAY HM NAY!

AP DUNG VI

a Hng

du t nhin 15447
vani t nhin 15448
c Hng scla t nhin 22138

San phm WellnessPack va


Natural Balance Shake.

b Hng

Natural Balance Shake

Hn hp dng cht cha protein, axit beo


Omega 3 & 6. c tao thanh va phat trin
bi i ngu cac nha khoa hoc giau kinh nghim.
Gm 21 phn ung. 378g.

849.000

MUA 3 TNG 1
Mua cung luc 3 san phm &
nhn ngay 1 san phm min ph!
HOC
Mua 3 san phm trong 3 thang
lin tuc & nhn ngay 1 san
phm min ph khi mua san
phm th 3.
Lu y:
Tt ca san phm c mua & nhn min ph u phai cung loai.
Ring Natural Balance Shake, ban co th tuy y chon mui.

THNG TIN CHI TIT


tm hiu thm v chng trnh,
vui long lin h T vn vin
Oriflame!
34

a WellnessPack woman
Gm 21 goi n tin dung. 1 goi n bao gm:
2 vin Omega 3, 1 vin Phc hp lam ep
Thuy in (chit xut vit qut & astaxanthin),
1 vin vitamin tng hp va khoang cht danh
cho phu n.

22791

849.000


b WellnessPack man
Gm 21 goi n tin dung. 1 goi n bao gm:
2 vin Omega 3, 1 vin Phc hp lam ep Thuy
in (chit xut vit qut & astaxanthin), 1
vin vitamin tng hp va khoang cht danh cho
nam gii.

22793

849.000

V ngon chng th

chi t!

WELLNESS

3protein
ngun
t nhin

U NANH
U HA LAN

CH

25386 Hng Qua Mong

25385 Hng Scla

Natural Balance Bars

Thanh b sung dinh dng vi 100% thanh phn


thin nhin, gm 2 hng v chnh. c phat trin
vi cng thc giau am, cht x va co ch s ng
huyt thc phm (GI) thp, giup tng cng nng
lng cho c th mt cach lanh manh. Mi hp
gm 7 thanh. 280g (7 x 40g).

299.000

www.oriflame.com.vn

150KCAL!

VANG SA

35

36

WELLNESSKIDS. BE YU KHOE MANH. NIM HANH PHUC CUA B ME.

Dung thc phm b sung omega 3, khoang cht va vitamin mi ngay se cung
cp u cht dinh dng vi lng giup duy tr sc khoe h min dch, h tr
s tng trng va phat trin cua be yu.

NGUN DINH DNG


AN TOAN & THIT YU
HNG NGAY

CAC LOAI VITAMIN


& KHOANG CHT
13 loai vitamin
8 loai khoang cht

Li ch Chnh Cua Wellnesskids

WELLNESS

am bao cho s phat trin


lanh manh cua tre

H MIN DCH
Vitamin A, C, D
Kem, Selen

MT
Vitamin A, Riboflavin
Kem
H XNG & RNG
Vitamin D, K
Canxi, Magi

TR NAO & H THN KINH


Phc hp Vitamin B
It, Kem
Tt ca san phm WellnessKids cua
Oriflame u c phat trin tai Thuy
in va c san xut theo nhng tiu
chun cht lng hang u chu u.

THOA SC UA
NGHCH ngoai tri!
Cu Be Cam

WellnessKids Multivitamins
and Minerals

Tng hp gm 13 loai vitamin va 8 loai


khoang cht danh cho tre t 3 tui tr ln.
Dang vin nhai (hoc ung) vi hng cam
t nhin. 21 vin.
28241

www.oriflame.com.vn

NNG LNG & H C


Phc hp Vitamin B
Canxi, Magi
St, Crm

179.000
37

Danh cho da thng LOVE NATURE:


n hn hp
Dng m

SA RA MT TAO BOT DU NHE

Love Nature Cleansing Gel Aloe Vera

Sa ra mt tao bot du nhe giup lam sach bui


bn va cac lp trang im. 150ml.

169.000

30144

NC CN BNG M GIUP LAN DA TI MAT

Love Nature Face Toner Aloe Vera

Nc cn bng m giup lam sach su, cn


bng va lam da ti mat. 150ml.

169.000

30149

GEL DNG M CHO VUNG DA QUANH MT

Love Nature Eye Gel Aloe Vera

Gel dng vung da quanh mt vi kt cu nhe


va d thm thu. 15ml.

139.000

30143

Hoa Hng la n hoang cua cac loai hoa.


Hay he m nhng canh hoa xinh ep va nui
dng lan da sang hng rang r. Hng thm
ngy ngt se dn li ban vao mt chuyn hanh trnh lang man.
ng thi, cac dng cht quy gia se nhe nhang chm soc, yu
chiu lan da.

GEL KEM GIUP CUNG CP VA CN BNG


M CHO LAN DA

Love Nature Gel Cream Aloe Vera

Gel kem dng giup lu lai lan da mm mai


va trng ti tn hn tng ngay. 50ml.
30127

169.000

CHM SOC DA
C M CUA BAN - NGUN CAM HNG CUA CHUNG TI

38

La chon cac san phm dng m hoan hao cho tng loai
da. S chm soc du dang t thin nhin se mang n ban
ve ep rang r mi ngay.

Danh cho
da kh

Kem dng da
ban m giau
dng cht

LOVE NATURE:
Nui dng su

Giup loai
bo bui bn
trn da

CHM SOC DA

NUI DNG CUNG TINH DU


HNG DAI

a Love

Nature Night Cream


Wild Rose

Kem dng ban m vi kt cu c,


giau thanh phn dng cht, giup
dng m su cho lan da sut m,
khin da tr nn mn mang va mm
mt hn. 50ml.
30161
b Love

199.000

Nature Day Cream


Wild Rose

30160

199.000

c Love

Nature 2-in-1 Cleanser


Wild Rose

Sa ra mt 2 trong 1 cha Chit


Xut T Hoa Hng Dai, giup nhe
nhang lam sach ma khng lam kh da,
lu lai lan da ti mat va mm mai.
Thch hp s dung hang ngay. 150ml.
30163

169.000

Kem dng
da ban ngay
giup chm
soc va lam
mm da

www.oriflame.com.vn

Kem dng ban ngay cha Chit Xut


T Hoa Hng Dai, vi cng thc d
thm thu, giup bao v, dng m su
va lam da tr nn mm mt hn.
50ml.

39

DNG M
TI U CUNG
CHIT XUT THIN NHIN THUN KHIT!
DUY TR M SUT NGAY DAI vi Phc Hp Dng m Su

Cai thin
sn chc &
dng m
Tao cam giac
ti mat &
dng m

Lam mm mt
& nui dng da


Optimals Body Hydrating


Lotion - Water Lily
a

Dng th cha Phc Hp Dng


m Su va Chit Xut Hoa Sung
giup cung cp m cho da sut
ngay dai va mang lai cam giac ti
mat d chu. Phu hp vi da thng.
250ml.
31311

329.000

199.000

Optimals Body Firming


Lotion - Botanical Peptide
b

Dng th cha Phc Hp c Bit


giup cai thin va tng cng sn
chc cho lan da. Danh cho moi loai
da. 250ml.
31314

329.000

199.000

c Optimals Body
Smoothening Lotion Avocado Oil

Dng th cha Phc Hp Dng


m Su va Du Qua B, giup nui
dng va cung cp m cho da
sut ngay dai. Ly tng cho da kh.
250ml.
31312

40

329.000

199.000

GIUP DA TI TN

TIT KIM N

40%

CHM SOC DA

DNG M SU CHO LAN DA LAO HOA


& CHU TAC HAI CUA ANH NNG
Danh cho da thng OXYGEN BOOST:
n hn hp
Lam sang & dng m

a Optimals

White Oxygen Boost


Day Fluid SPF 30

Sa dng bao v da hang ngay giup cung


cp m va bao v lan da trc cac tac
nhn gy hai t mi trng va anh nng, t
o ngn nga qua trnh lao hoa sm va s
xut hin cua cac m nam sam. c tch
hp cng ngh chng oxy hoa Lingon
50:50. 30ml.
26759

Kt cu nhe, cung
cp m tc th
& dng sang da
ro rt

Lam sang, lam


sn chc & khi
phuc an hi da
ro rt

259.000

179.000

LAM MN DA

Danh cho moi SmooTh out:


loai da
Lam sn chc va lam m np nhn

White Smooth Out


Day Cream SPF 15

Kem dng da ban ngay giup cai thin cng cua


da, t o lam m va ngn nga s xut hin cua
cac np nhn. c tch hp phc hp lam sang da,
cng ngh chng oxy hoa Lingon 50:50TM, va thanh
phn magi giup cung c cu truc da. Dung mi
sang. 50ml.
26645


c Optimals

399.000

319.000

White Smooth Out


Night Cream

Kem dng da ban m giup nui dng va cai


thin cng cua da, t o lam m va ngn nga
s xut hin cua cac np nhn. c tch hp cng
ngh chng oxy hoa Lingon 50:50TM giup bao v da
khoi tac hai t mi trng ngoai, thanh phn magi
giup cung c cu truc da va phc hp lam sang da.
Dung mi ti. 50ml.
26647

Nui dng da
mm mt &
sn chc hn
trong m


www.oriflame.com.vn

b Optimals

399.000

319.000

41

Kt cu dang kem cung


chit xut Sa va Mt Ong
hu c giup cung cp
m tc th va nui dng
lan da sut ngay dai

Kt cu c vi chit
xut Sa va Mt Ong
hu c giup dng m
su cho da trong m

42

C M CUA BAN - NGUN CAM HNG CUA CHUNG TI

U AI

SIU U AI

RANG R

50%
TIT KIM

Nung chiu lan da bng s chm soc du dang cua thanh phn sa va mt ong hu c! Giau thanh phn
vitamin, khoang cht va protein, b i nay se nhe nhang phuc hi sc sng va khoa cht m trn da, cho
lan da mm mai, cng mn va rang r.
Danh cho da Milk & Honey Gold:
kh va rt kh Dng m

a Milk

& Honey Gold Nourishing


Day Cream

b Milk

Kem dng da ban ngay giup dng m su cho


da mm mn. 50ml.

Kem dng m giup dng m su cho lan da


trong gic ngu. 50ml.

32542

269.000

135.000

& Honey Gold Nourishing


Night Cream
32543

www.oriflame.com.vn

S CHM SOC DU DANG T SA & MT ONG

299.000

149.000
43

TENDER CARE

CNG THC CHM SOC DA TI U

CNG THC CHM SOC DA TI U

Danh cho moi ESSENTIALS:


loai da
Dng m

Danh cho moi ESSENTIALS:


loai da
Lam sang da

Danh cho
moi loai da

Tender Care:
Moi tui

Dung Tender Care

Essentials Fairness 5-in-1


Face Cream

Kem dng cha 5 vitamin va


chit xut du tm giup lam
sang, dng m, bao v va
lam mt da. 75ml.
26530

169.000

Essentials Fairness 5-in-1


Gel Wash
Gel ra mt cng thc du
nhe giup lam sang, lam sach,
lam mat, nui dng va lam
du da. 125ml.
23754

139.000

Essentials Moisturising
Day Cream

Kem dng da ban ngay vi


phc hp vitamin giup cung
cp m, nui dng va bao v
lan da. 75ml.
23747

179.000

Essentials Gentle 3-in-1


Cleanser

Sa ra mt vi phc hp
vitamin, khng cha xa phong
giup lam sach da du nhe.
150ml.

Tender Care

23753

1276

139.000

Sun Zone Whitening Protector


Face and Exposed Areas SPF
30 High
Danh cho moi SUN ZONE:
loai da
Chng nng

44

nh mt loai son dng


nh mt loai kem dng m cho nhng vung da
kh va th rap
nh mt loai kem dng cho lp biu b
Sap dng a cng dung giup lam
mm, lam du, bao v & dng m da

Kem chng nng giup bao v, dng


m va lam trng da. Thch hp dung
cho vung mt, c, tai va ngc. 50ml.
30322
299.000

Thch hp cho mi, mt, lp


biu b hoc bt ky vung da
kh rap, nt ne nao. 15ml.

139.000

Sun Zone UV Protector Face


and Exposed Areas SPF 50
High

Kem chng nng giup bao v da mt


va nhng vung da phai tip xuc trc
tip vi nng. 50ml.
23378
339.000

Cha hoat cht dng sang da hiu qua t chit xut cy Rumex
giup lam giam nam sam va lam u sc da. Ch s SPF20 giup
ngn nga sam mau da.

Danh cho moi EVEN OUT:


loai da
Lam giam nam sam

Optimals Even Out


Face Lotion SPF 30

Sa dng ban ngay giup lam giam


va ngn nga nam sam hiu qua.
50ml.

449.000

30348

Optimals Even Out


Day Cream SPF 20

Kem dng ban ngay giup lam


giam nam va han ch s sam
mau da. 50ml.
25206

459.000

CHA TINH TH BT KIM CNG QUY GIA

Danh cho moi DIAMOND CELLULAR:


loai da
Ngn nga cac du hiu lao hoa

Tinh th bt kim cng


Thanh phn dng da sang trong bc nht giup
lan da ti sang t su bn trong.
Chit xut Nm Truffle Trng t min nam
nc Phap
Thanh phn dng da c ao co tac dung ngn
nga oxy hoa va dng m cho da.

CHM SOC DA

La n da mn ma n g khng
t v t ba n v n h n g m

Diamond Cellular
Anti-Ageing Cream

Kem dng ngay va m giup


han ch cac du hiu lao hoa.
50ml.

13659 919.000

30998
Medium

Optimals Even Out CC


Face Cream SPF 20

Kem dng kt cu nhe lam giam


va ngn nga nam sam, SPF20.
50ml.

399.000

Optimals Even Out


Night Cream

Kem dng ban m giau


dng cht giup lam giam cac
m nam. 50ml.
25207

479.000

OPTIMALS BODY
Optimals Body Anti-Cellulite
Gel - Caffeine + Lotus Leaf
Dng th dang gel giup cai thin
lan da sn sui, kem sn chc.
150ml.
31317

Danh cho
da du

599.000

LOVE NATURE:
Lam sach su

Love Nature Face Lotion


Tea Tree
Sa dng giup cn bng va
cung cp m cho da. 50ml.
30124

169.000

Love Nature Cleansing


Gel Tea Tree

Gel ra mt cha tinh du tra


giup lam sach su ma khng
lam kh da. 150ml.
30153

169.000

Love Nature Face Toner


Tea Tree

www.oriflame.com.vn

30997
Fair

Nc cn bng m giup
lam sach su va lam giam
bong nhn cho da. 150ml.
30126

169.000

45

S THANH LCH TINH T DANH CHO


NGI AN NG THANH CNG,
CUN HUT

Eclat Homme Sport


Eau De Toilette

S pha trn gia nt hng tinh t cua


da ln va s ti mat cua cam bergamot
t min Nam nc Phap a tao nn
ban hoa tu hoan hao chuyn tai hnh
anh ngi an ng t tin, nng ng va
thanh cng. 75ml.

669.000

31236

TINH T, LCH LAM KHNG TH CHI T

Eclat Homme Anti-perspirant


Deodorant Spray

Lay ng trai tim nang bng s t tin,


cun hut. Hay tr thanh chang Hoang t
ma c y vn hng m. Giup nang cam
nhn hng Da Thuc nng nan, u Tonka chay bong
cung s hoa quyn ngot ngao cua v tao, tao n tng su
sc khin nang khng th nao qun.

Khng nh phong cach tinh t, hin ai cung


nc hoa Eclat Homme vi nhng nt hng
nam tnh cua da thuc Barenia. Nay a co
thm san phm xt kh mui c th vi hng
thm nng nan cho ban mt trai nghim trn
ca tuyt vi. 150ml.
31698

259.000

GOC NAM GII


C M CUA BAN - NGUN CAM HNG CUA CHUNG TI

46

Cac huyn thoai lun bit cach a ra


nhng la chon giup ho khng nh ng
cp. Hng G Phng ng kt hp cung
v trai cy nng nan chnh la mon phu kin
hoan hao lam toat ln phong thai cua ngi
nm gi ngi v hang u.

GOC NAM GII

MT HUYN THOAI RA I

tao, da thuc, u tonka

T tin nhng d gn, nam tnh nhng du dang.


Nc hoa Be the Legend th hin hnh anh
mt chang trai vi sc hp dn t nhin. S
tng phan c ao cua mui tao ngot, da
thuc tinh t va u tonka sinh ng tng
trng cho nhng net i nghch tao nn s
cun hut trong tnh cach chang. 75ml.
30468

599.000

www.oriflame.com.vn

Be the Legend Eau de Toilette

47

HNG V CUA THANH CNG


Bu khng kh toat ln mt sc cun hut la ky. Anh hao quang cua s thanh cng toa
ra trn mi bc ng ban qua. Hay khng nh s t tin vi nhng hng thm danh
ring cho ngi an ng thanh at.

HNG G & GIA V PHNG NG

Ngh ty

Manful Eau de Toilette


Cam nhn am m dng trao cung
sc manh cua ngh ty, vo qu va u
tonka rang. 75ml.
26764

HNG G & CO HNG BAI

Khi gi moi am m va
lam thng hoa moi cam xuc,
o chnh la sc manh cua
ngh ty mt mon gia v
quy him va t gia.

619.000

429.000


cam
Bergamot

co hng
bai

tiu en

c Giordani

Gold Man
Eau de Toilette

Nc hoa mang hng thm nng nan


cua Co Hng Bai tng trng cho
ngi an ng lch lam, cun hut. 75ml.
32155

829.000

579.000

d Giordani

Gold Man Antiperspirant Deodorant Spray


HNG G & BIN

Chai xt han ch mui c th hng nc


hoa Giordani Gold Man. 150ml.

32461
trai cy

mui bin

ru si

259.000

179.000

e Giordani

Gold Man Antiperspirant Roll-On Deodorant

Flamboyant

Prive
Eau de Toilette

Hng thm ti mat nam tnh y li


cun danh cho cac chang trai manh me
va t tin. 75ml.
24737

48

699.000

489.000

Thanh ln han ch mui c th hng nc


hoa Giordani Gold Man. 50ml.

32176

99.000

69.000

GOC NAM GII

www.oriflame.com.vn

TIT KIM

30%

49

ONG

Np Khoa An Toan

CHINH PHUC TH GII


HNG PHNG NG

bi

la nguyt qu

cy orris

Possess Man Eau de Toilette

S kt hp bung n gia Tinh Du Nguyt Qu


ti mi, v bi va hng thm say m cua cy
Orris tai hin hoan hao tinh thn dung manh, bt
khut cua anh hung La Ma Spartacus. y la loai
nc hoa danh ring cho nhng ngi an ng
manh me vi nh mnh chinh phuc th gii! 75ml.
31825

50

999.000

599.000

TIT KIM

GOC NAM GII

40%

CHA C TAY!
ln thn chai
va cam nhn

HNG G & GIA V

quyt

tra xanh

nha thm
nambia

Voyager Eau de Toilette

Sng tron cuc hanh trnh vi nhng


nt hng g cay nng cua nc hoa
Voyager Eau de Toilette. 75ml.
21707

www.oriflame.com.vn

HANH TRNH KHAM PHA


THIN NHIN HOANG DA

599.000

359.000

51

Ascendant Aqua
Eau de Toilette

Hng thm sng ng chuyn tai


phong thai nam tnh. 75ml.
30540

689.000

Eclat Homme
Eau de Toilette

Excite Force Eau de


Toilette

Nc hoa vi hng thm


chu ao t xa hng. 75ml.

Hng da gang hoa cung la thng


va h phach en hp dn. 75ml.

30173

31639

669.000

Flamboyant Eau de Toilette


Men s Collection
Citrus Tonic Eau de Toilette
Nc hoa mang hng thm cua
g va cam chanh. 75ml.
30058

19639

669.000

469.000

Men s Collection
Dark Wood Eau de Toilette
Hng g guaiac nng m nh
mt tuyn ngn manh me. 75ml.
30059

Sng nhng khoanh khc bt tn


cung nt hng trai cy sng
ng. 75ml.

469.000

Signature Zoom
Eau de Toilette

Nc hoa vi hng quyt cung


bach dng bac mang m hng
gia lanh. 75ml.
31288

Hng thm tao bao cua t Piri


Piri, phong l Bourbon va Gng
m nng. 75ml.
31074

52

749.000

699.000

Flamboyant Anti-perspirant
Deodorant Spray
Chai xt han ch m hi hng
nc hoa Flamboyant. 150ml.
31697

259.000

Power Musk Eau de Toilette


Hng thm th hin tm hn
ngi an ng y nhit huyt va
am m. 50ml.
25472

So Fever Him Eau


de Toilette

769.000

Rival Eau de Toilette

Rival EDT th hin s li cun,


tinh t va phong cua mt nha
v ch. 75ml.
25488

469.000

449.000

Glacier Rock
Eau de Toilette

Sn sang ng u moi th thach


cung hng thm manh me y
sang khoai. 100ml.
31145

449.000

a 30411 Voyager Woman Eau de Toilette 50ml. 649.000


b 31998 VIP Only Eau de Parfum 50ml. 549.000
c 30886 Possess Eau de Parfum 50ml. 999.000
d 31121 My Naked Truth Eau de Toilette 50ml. 759.000
e 31293 Eclat Femme Weekend Eau de Toilette 50ml. 669.000
f 31634 Miss Relax Fragrance Mist 75ml. 199.000
g 31635 Miss Happy Fragrance Mist 75ml. 199.000
h 23853 Paradise Eau de Parfum 50ml. 899.000
i 25447 Seductive Musk Eau de Toilette 50ml. 519.000
j 25403 My Red Eau de Parfum 50ml. 999.000
k 30061 Tenderly Eau de Toilette 50ml. 699.000
l 30128 Eclat Femme Eau de Toilette 50ml. 669.000
m 11367 Amber Elixir Eau de Parfum 50ml. 729.000
n 31630 Happydisiac Woman Eau De Toilette 50ml. 679.000
o 30025 Volare Eau de Parfum 50ml. 549.000
p 22442 Love Potion Eau de Parfum 50ml. 779.000
q 31816 Giordani Gold Essenza Parfum 50ml. 1.299.000Perfumed Body Cream

Kem dng th vi hng nc hoa nng nan giup


dng m cho lan da mm mai. 250ml.
a 31781 Giordani Gold Essenza

269.000

b
c
d
e
f

31778
31784
32338
31723
31779

Eclat Femme
Possess
Amber Elixir
My Red
Love Potion259.000
Perfumed Body Spray


Chai xt toan thn hng
nc hoa. 75ml.
a 31705 Eclat Femme
Weekend
b 31706 Paradise


259.000

53

NGUN CAM HNG


CHO MT CUC SNG
LP LANH SC MAU

Imagination Eau de Toilette

Lp lanh nim vui va biu cam


sinh ng nh bang mau cua
ngi ngh s, hng thm cua
nhng trai l Williams mong
nc chuyn tai s tinh t, sang
tao va nhay cam cua nhng tm
hn ngh s. Imagination Eau de
Toilette la ngun cam hng mang
y sc mau va cam xuc giup ban
hoan thin bc tranh cuc sng.
50ml.
30122

Danh cho ngi phu n lun hng n


phong cach Y thanh lch nh hng thm
c trng cua thanh phn Hoa Cam Y
tinh khi. Mt loai nc hoa toat ln v ti mi, ngot bui cua
cam chanh cung nhng nt hng y cun hut mang n cho
ngi dung mt phong thai t tin, quyn ru va y sc sng.

NC HOA
C M CUA BAN - NGUN CAM HNG CUA CHUNG TI

54

499.000

SNG CUNG AM M

30%
NC HOA

Hng thm rang r cua nhng oa hoa


cam Y la net c trng cua hng nc hoa
y sng ng nay.

TIT KIM

kem xoai

hoa cam Y

tiu hng
Pondicherry

Miss Giordani Eau de Parfum

Tinh du hoa cam Y la nt hng


chu ao mang n hng thm sinh
ng va ngp tran cam hng cua
Miss Giordani. Nang th mui hng
kinh in nay chnh la ngi phu n
t tin, n tnh va tinh t c trng
cua ve ep Y. 50ml.

699.000

489.000

www.oriflame.com.vn

30399

55

MT M NH

Toa sang cung net tinh t va lng ly - Ban chnh la N hoang cua m nay,
hay hng thm dn li...
56

TIT KIM

NC HOA

30%

bi chum, hoa nhai, g an hng

VIP Night Eau de Parfum

Hng thm sang trong th hin net tinh t va lng


ly qua nt hng c trng cua sm panh Luxor.
m chm trong lan hng tuyt vi va mc nhin,
ban chnh la N hoang cua bui da tic. 50ml.
26761

529.000

369.000

www.oriflame.com.vn

HNG HOA & G

57

Thach chang lam ng


Ta nh thn dc lam say m tm hn.

58

TIT KIM

NC HOA

30%
HNG HOA & G

hoa hng en, ca c dc, g an hng

Enigma Eau de Toilette

Nc hoa n n t nhng oa hng en


va hoa nhai m huyn b hoa trn vi
hng thm li cun cua la hoc hng
tao lan hng vn vng mai khng thi.
50ml.
13850

899.000

629.000

www.oriflame.com.vn

Hng thm thu hut m u bng nhng nt


hng trai cy sinh ng trc khi bung toa
cung hng ca c dc, hoa nhai m, hoa
cam va hoa hng en. S huyn b cua tinh
du hoc hng va g cashmere bng ln m
ap, dn li cho s nhe nhang n tnh cua xa
hng, h phach va lan vani bao boc cac giac
quan.

59

Sc li cun t
cac nhn t t nhin

HNG PHNG NG

hoa png-x, tinh du inh hng, h phach


a Fire Eau de Toilette
Hay ngon la am m bng chay trong ban
vi hng thm hoa quyn m nng cua hoa
png-x, tinh du inh hng va h phach y
cun hut. 30ml.
22435


299.000

209.000
HNG HOA TRAI

nho en, hoa thang nm, hoa tiare


b Air Eau de Toilette
Giai phong tinh thn t do va ve ep n tnh
vi lung kh manh me lp lanh hng co cy
ti mat. 30ml.
22436

299.000

209.000
HNG HOA TRAI

bi chum, da hu, xa hng


c Ice Eau de Toilette
Ti mi y li cun, Ice EDT la s kt hp
gia cam giac sang khoai mat lanh cua ozn va
ban hoa ca sinh ng cua cy co. 30ml.
22434

60

299.000

209.000

nh mt ngi sao

Anh hao quang rang r toa sang trn tham


o. Vi dang ve sang trong, Miss O ni bt
gia am ng rn ra khng ngng goi tn
nang. Mt thn tng y tim nng s hu
ve ep thu hut moi anh nhn. Vi net cun
hut b n va phong thai t tin toa sang, nang
xng ang c tn vinh bng mt san
phm nc hoa cung tn.

30%
NC HOA

Lp lanh

TIT KIM

HNG HOA TRAI & G

Miss O Eau de Toilette

Nc hoa vi hng hoa trai c ao th hin


tnh cach tre trung pha chut bng bnh, hai hc
va tht sanh iu. S kt hp sinh ng cua hng
bi chum va cam bergamot bng ln trong mui
hng n tnh cua cy voi voi, ri lng ong
cung chut g an hng lu luyn mai khng phai.
50ml.
7714

669.000

469.000

www.oriflame.com.vn

bi chum, voi voi, g an hng

61

Li ha cua
s yu thng

HNG HOA TRAI

HNG G PHNG NG

hoa Lily trng hoang gia, hoa ao, xa hng

Tenderly Promise Eau de Toilette

Nc hoa vi chit xut t Hoa Lily Trng lam chu


ao, hng thm tinh t nay se mang lai cho ban
cam giac m ap va thng hoa nh c m tron bi
nhng ngi yu thng. 50ml.
31875

62

699.000

489.000

hoa gng, qua ly chua en, g an hng

So Fever her Eau de Parfum

Nc hoa pha trn gia mui hng cua qua ly chua


en m a, g an hng ngot ngao va hng Hoa
Gng nng m. 50ml.
31099

699.000

489.000

TIT KIM

Mt b mt ang
ch i
ch ring ban

NC HOA

30%

HNG G PHNG NG

Lovely Garden Eau de Toilette

Kham pha iu ky diu bt ng t hng thm


xanh mat cua cy ai hoang, bung n mt chut
ngot ngao v sa nong trc khi hoa cung hng
lan vani m du dn li a ban n vi khu vn
b mt. 50ml.
23838

599.000

419.000

www.oriflame.com.vn

ai hoang, sa nong, lan vani

63

30442 Trendy Berry

30431 Pink Hypnotic

S hu din mao ti tn rang ngi cung lan


da rang r t nhin ca ngay dai. Lt nhe
u co ly mt t phn phu dang ri, thoa
ln da va nhn thy s bin i diu ky cho khun mt mn
mang khng t vt. Kt hp cung son anh nhu lp lanh tao
im nhn cho kiu trang im t nhin, tn vinh ve ep ban.

PHC HP LIPKISS GIUP DNG M VA


BAO V I MI SUT NGAY DAI - SPF12:
CHO B MI THM MM MAI VA RC R

The ONE Power Shine Lipstick

Thoi son vi che phu va cung anh nhu


lp lanh va cng ngh MetaShine cho lan
mi ni bt. Cha Phc Hp Chm Soc
LipKiss giup lan mi thm mm mai, mn
mang va toa sang. 1.7g.

199.000

30431
Pink
Hypnotic

30433
Pink
Dazzle

30435
Vibrant
Blush

30439
Brilliant
Fuchsia

30441
Red
Ovation

30442
Trendy
Berry

TRANG IM
C M CUA BAN - NGUN CAM HNG CUA CHUNG TI

64

30438
Raspberry
Sorbet

MI

Ch cn phut chc s hu mt lan da ti


tn, mn mang nh lua va khng bong nhn
sut ngay dai*. San phm phn phu co kt cu
nhe nay se tao che phu u va khng gy
hnh thanh vao cac np gp trn b mt da,
giup duy tr lan da hoan hao.

TIT KIM N

35%

TRANG IM

HOAN HAO
TRN MOI KHA CANH

31599 Light


a Professional Powder Brush
Co anh phn vi u lng mm mai,
ly tng s dung vi phn phu dang
ri hoc cac san phm tao khi nhm
mang n ban lp trang im hoan hao.
Cht liu: lng d, nhm, g. Kch thc:
180mm.

24150 179.000

b The ONE Loose Powder


Duy tr lan da hoan hao vi san phm
phn phu siu mn, ly tng tao mt
lp trang im ti mi va bn mau*. Kt
cu bt phn ri cho b mt da rang r,
khng bong du va khng gy hn np trn
da. 7g.

319.000

31598
Translucent

31599
Light

*Kt qua th nghim trn 61 khach hang n trong


tui 25 28 t ngay 28/08 31/08/2014 tai Anh.

31598 Translucent

208.000

www.oriflame.com.vn

125.000

65

Ngi mu dung: The ONE Volume Blast Mascara 30460 Black, The ONE Colour
Impact Cream Eye Shadow 30747 Olive Green, The ONE High Impact Eye Pencil
Metallic 31791 Sparkling Green.

66

N TNG

MAI
KHC GHI
Din mao ca tnh hn nh mau mt dang
kem, ke mt nc quyn ru va mascara
cho hang mi dai cong vut, giup ban tao n
tng kho phai trong mt ai o.

30475
Black

TIT KIM

30%

30476
Brown

The ONE Eye Liner Stylo

Ke mt nc bn mau cho ng
ke m ai, mt ma va chnh xac.
0.8ml.

3 Minhidau ylhn
n

159.000

The ONE Colour Impact Cream


Eye Shadow

30478 Grey

1Sc mau ca tnh

229.000

TRANG IM

ng ke sc net,
mt ma

Mau mt dang kem c ao vi hoa


quyn va dan trai hoan hao. 4g.

239.000

165.000

30747
Olive Green

30745
Rose Gold

30746
Golden Brown

www.oriflame.com.vn

30744
Beige Pearl

30749
Deep Indigo

30747
Olive Green

30748
Petroleum
Shine

30749
Deep Indigo

30748
Petroleum
Shine

30460
Black

The ONE Volume Blast Mascara

Mascara vi cng thc kem mn, giup lan mi trng


day hn ang k. 8ml.

269.000

189.000

67

Chon mt hoc tan


u mau ca hai
phn u tin cho
n khi at c
mau sc mong mun.

Dung co xeo mau


en s dung mau
va tan, ke doc
ng chn may
bng nhng ng
ke ngn.

Dung u co mau
trng, ly sap nh
hnh chn may bng
nhng ng ke
ngn, hng ln.

U CO MANH cho
ng net sc sao giup
NH HNH chn may

68

C M CUA BAN - NGUN CAM HNG CUA CHUNG TI

50%
TIT KIM N

SIU U AI

MAY NGAI SC NET &


TUYT EP VI GIA

HAI BC S HU MAY NGAI


SC NET HOAN HAO

Co chai lng may chuyn nghip. Kch


thc: 170mm.
24145

69.000

34.000

1. Dung u co cng nh hnh va chai cho lng may


vao np.
2. Tan u 2 mau phn vi nhau n khi at sc mau ng y.
Dung u co mau trng, ly sap nh hnh chn may bng
nhng ng ke ngn, hng ln.

The ONE Eyebrow Kit

B dung cu ke chn may nho gon, tin


li, hiu qua cao. 3g.
32031

www.oriflame.com.vn

Professional Eyebrow Brush

229.000

139.000
69

LAN MI

Ngi mu dung:
The ONE Colour Stylist Lip Liner 31439 Real Red,
The ONE BB Lip Balm 30717.

RC R
M NET

70

T im lan mi vi sc mau
m net, rc r bng cach dung
ch ke thay son mi. Dung u co
chuyn nghip giup sc mau dan
trai u, chnh xac. Hay trai
nghim va bit u ban se yu
phin ban lan mi n tng nay.

TIT KIM

31434
Spicy Nude

31438
Coral Ideal

rant

7 Vib

3
314

30%

Pink

Dung son dng trc khi


thoa cac loai son bn mau.
Vic nay giup tao mt lp nn
cho mau son lt m, mn
mang va ngn nga hin tng
kh mi.

31437
31435
Perfect Pink Vibrant Pink

31439
Real Red

TRANG IM

Kt cu kem cha cac hat mau siu mn


lt nhe trn mi, cho vin ke mt
ma nh lua va bn mau sut ngay dai.

b The

ONE Colour Stylist


Lip Liner

Ch ke vin mi vi kt cu siu mn va
bn mau sut ngay dai. 0.3g.

149.000

Co hai u cho ng ke chnh xac


a Professional

Concealer/

Co che khuyt im/ ke vin mi.


Cht liu: Lng d, nhm, g. Kch
thc: 170mm.
24144

99.000

69.000

c The ONE BB Lip Balm


Son dng co anh ngoc trai nhe,
giup cung cp m ti u cho lan
mi. 4g.
30717

www.oriflame.com.vn

105.000

Lip Brush

189.000

129.000

71

SON BONG
BN MAU

S HOAN HAO
TUYT I

Bn mau
nhiu tun
lin

Cng ngh Expert Gel cho mau


sc sng ng, dan trai u,
sang bong va bn mau vt tri.

30520 Tiramisu

30533 Cherry Chic

30524 Lilac Silk

30525 Mulberry Mauve

30530 London Red

CNG NGH
EXPERT GEL cho
mau sc ti sang va
bn mau vt tri.

30520
Tiramisu

30521
Ice
Pink

30522
Ballerina
Rose

30523
Strawberry
Cream

30524
Lilac Silk

30525
Mulberry
Mauve

30526
Rose
Diamond

30527
Night
Orchid

30528
Fuchsia
Allure

30530
London
Red

30531
Ruby
Rouge

30533
Cherry
Chic

Ngi mu dung:
The ONE Long Wear Nail
Polish 30520 Tiramisu,
Cherry Chic 30533.

30534
Cappuccino

BN MAU SN MONG TAY


72

The ONE Long Wear


Nail Polish

Sn mong bn mau vi sc mau ti


sang, sng ng. 8ml.

99.000

59.000

B MONG TAY
QUA D DANG

40%
TRANG IM

HOAN HAO

TIT KIM

KHNG CHA
ACETON
giup d dang loai bo
cac lp sn mong, k
ca nhng gam mau ti

S HU B MONG
TUYT EP
Cung nhng san phm thit
yu, s dung hng ngay cho
i tay cang thm xinh.

Giup lp sn
BN MAU
trong nhiu
ngay
a The ONE Crystal Nail File


Dua mong vi bn cao. Kch thc:
13.5 x 1.2cm.
27441

Dua bong vi
BN CAO va bao
ng i kem

35.000

The ONE Nail Polish


Remover
b

Dung dch giup loai bo sn mong khng


cha aceton. 75ml.
31034

149.000

89.000

c The ONE Base & Top Coat


Sn lot va phu, giup bao v mong va
lp sn. 8ml.
31029

119.000

69.000

www.oriflame.com.vn

59.000

CHM SOC B SAN PHM CHM SOC MONG


73

30369 Pink Kiss

SC MAU SNG NG, M DU NH SON DNG

Very Me Lip Addict

Thoi son ly tng danh cho nhng c gai yu thch s


hoan hao! bao phu tuyt vi, sc mau ti ep va
sang bong ly tng, tt ca u nm trong thoi son
co cng thc dng mi ti u cha vitamin E. 4g.

189.000

30366
Hot Red

30367
Fresh Peach

30369
Pink Kiss

30370
30371
Rockstar Pink Violet Vibe

SANG BONG N TNG, SC MAU M NET

Very Me Mirror Gloss

26496
Clover Haze

26497
Pink Blush

26498
Soft Coral

VERY ME
C M CUA BAN - NGUN CAM HNG CUA CHUNG TI

74

26499
Cerise

26500
Hot Red

26497 Pink Blush

Ban la mt nang cng chua ang n mnh


hay t tin toa sang vi ve ep rang r. S
hu din mao t nhin bng mt t phn phu
cho gng mt thm ti tn, tre trung. Kt hp cung chut sc
mau bung n nh son Lip Addict va thoa thm mt t son bong
Mirror Gloss cho vung mi di giup ban thm ni bt gia
am ng.

Son bong vi sc mau lng ly, bao phu tuyt


vi va sang bong c ao. 10ml.

159.000

TRAI NGHIM S MT MA
HOAN HAO

CH

169.000
VERY ME

Ban mun s hu mt lan da ti mi t nhin, khng con mun va khng


bong du? Rt n gian! Phn phu va che khuyt im Very Me mi se
giup ban d dang s hu lan da hoan hao trong m. Moi khuyt im trn
da, a co ngay giai phap.

Very Me No Time for Shine


Powder

Phn phu vi cng thc thm hut du


nhn va gi cho lan da lun sach
thoang. Bao phu nhe nhang, che khuyt
im va tn vinh sc da t nhin cua
ban. Hoan hao khi s dung cung thanh
che khuyt im Very Me Cover Up
Concealer. 9g.

20531
Matte Light

20531
Matte Light

20532
Matte Latte

www.oriflame.com.vn

20532
Matte Latte

229.000

75