Вы находитесь на странице: 1из 2

Surat tawaran usm

Muet

Sijil penyertaan kem sejarah SPM 2009


Sijil penyertaan kursus pengurusan

Surat pengesahan tamat pengajian

pemimpin kelab 2010


Sijil penyertaan kursus penyembelihan

Penilaian perkara asas fardu ain Sijil

islam 2011
Sijil penyertaan pesert dekon 2010

pelajaran Malaysia 2009


Sijil penilaian aktiviti kokurikulum 2011

Sijil penyertaan pertandingan program

Surat akuan 2010 hingga 2011


Sijil tinggi persekolahan Malaysia

penyeledikan & pembangunan 2011


Watikah pelantikan pengawas 2011
Sijil penghargaan naib setiausaha kelab

Universiti sains Malaysia 2016

bola sepak 2011


Sijil penghargaan bendahari sidang

Sarjana muda pendidikan (Kepujian)

redaksi sejati 2011


Sijil penghargaan keselamatan &

2016

kawalan kejohanan padang dan

Sijil pelajaran Malaysia 2009

balapan MSSM 2011


Sijil penghargaan pertandingan kawad

Transkrip akedemik 2016

kaki 2011
Sijil penghargaan ahli jawatankuasa

LCCI level 2 certificate in book-keeping

penganjur liga futsal 2011


Penang international kids storytelling

and accounts
Sijil penghargaan pelajar cemerlang

festival 2012
Sijil penyertaan senamrobik 2012

STPM 2011
Sijil dekan pusat pengajian ilmu

Sijil penyertaan perkhemahan 2012

pendidikan semester 1,sidang


akademik 2012/2013
Sijil penyertaan 2007

Sijil penyertaan pertandingan

Pejabat pelajaran daerah kinta 2007

pertolongan cemas 2013


Sijil asas pertolongan cemas asas

Sijil penyertaan Marhaban 2008

2013/2015
Sijil penghargaan ahli jawatankuasa

Sijil penyertaan perkhemahan integrasi

2014
Sijil penghargaan fasilliator kem jejak

2008
Sijil penghargaan naib pengerusi kelab
pentaque 2009
Sijil penyertaan pertandigangan nasyid
2009

bestari 2014